{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

“DE GRAVEN VAN MARKEGEM” Gemeentelijke Begraafplaats Markegem

Samenstelling: Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 25-3-2014

-1-


D/2014/8058/05 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgden dan de begraafplaatsen van Koolskamp, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Doomkerke, Kruiskerke en De Ginste. Enkele andere begraafplaatsen volgen in de komende maanden en jaren. Het eigen ontwikkelde systeem laat een vlotte transcriptie toe van de informatie die er terug te vinden is. Deze informatie is een hulp voor de familiekundigen die daardoor mogelijks een deel van de familie kunnen localiseren. In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, Gemeente Dentergem, deelgemeente Markegem staat aangegeven dat deze begraafplaats is aangelegd in 1975 ter vervanging van de nu ontruimde begraafplaats aan de kerk. Deze begraafplaats is meteen ook een van de jongste in het werkgebied van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. De begraafplaats is gelegen langs de Kouterweg. Vooraan is een ruime parking aanwezig. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning� of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt. Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden. De begraafplaats is voorzien van een strooiweide, een muur met nissen voor asurnen en kleine graven voor asurnen. Deze laatste zijn zoals in de meeste gemeenten tegenwoordig nogal in trek.

Enkele hoofdtypes van graven: -

Ijzeren kruisen treffen we hier niet aan. Houten kruisen: Aanwezig op het graf van E.H. Frans Defoer (ZWa07W). Vlakke stenen maken de meerderheid uit. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. enz.

-3-


Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig, behalve voor eerder unieke zerken. Voor wat de informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene. Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Aanvulling met de naam van de ouders of kinderen Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke. Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Wij hebben getracht zoveel mogelijk informatie over te schrijven, dit lukte niet altijd even goed. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene worden in de index aangegeven indien aanwezig. -

Leden van Burgerlijke Overheid of O.C.M.W.. Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden.

-4-


We hopen dat men net als in de andere gemeenten de nodige aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. Op deze begraafplaats zijn weinig unieke zerken terug te vinden maar dit werkje is dan vooral van belang voor de familiekundigen die een graf van een familielid kunnen terugvinden. De toegangswegen liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben ons vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin 2014. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden.

-5-


OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Er is een zekere logica terug te vinden in de nummering. Op ons plannetje hebben we windrichtingen aangegeven die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen om toch enigszins zich te kunnen oriĂŤnteren. De eerste twee letters duiden op de plaats waar de graven zich situeren: NO, ZO, ZW en NW. Het noordelijk deel is nog grotendeels vrij. Daarna volgt een kleine letter en twee cijfers om de plaats van het graf te situeren. De laatste letter geeft de richting aan waar de opschriften werden gevonden.

-6-


-7-


-8-


DE LIJST

Aan de parochiekerk van Markegem vinden nog weinig terug van de oude begraafplaats.. Waarde graven lagen is nu een grasplein. Voor de kerk staat een beeld van een uil. Aan de voorgevel van de kerk is nog het oude kerkhofkruis terug te vinden. Naast de kerkdeur is en gedenkplaat voor de op 26 mei 1940 in Markegem gesneuvelde soldaten.

-9-


Tekst: MARKEGEM - UILENGEMEENTE Het zijn de uilen die de Markegemnaren hun bijnaam hebben bezorgd. Volgens schrijver André Demedts: “Talloze uilen nestelden in de kerktoren en deden de zoldering verrotten. Markegem kreeg de bijnaam Uilegem.”

Frans Hollevoet schreef in zijn boek: “Een pastoor verstopte zijn geld in de toren met het opschrift: Hier woont een uil. De koster nam het geld en schreef: Hier woonde een uil. De pastoor reageerde met: Hier zal nooit een uil meer wonen.”

Kunstenaar: Peter Wattyn.

- 10 -


Tekst: Bovenaan: 6 La Fraternelle des 3e, 6e , 9e et 12e Chasseurs a pied Links: Aan haar kameraden gesneuveld op het ereveld in mei 1940 Rechts: A ses camarades tombÊs au champ d’honneur en mai 1940 Onderaan: Ter ere aan de gesneuvelden van het 6e Jagers te voet en 19e Linie Overleden te Markegem 26.05.1940 Luitenant Georges Wattiez Sergeant Camille Pirotte Soldaat Rene Decock Soldaat Gerard Moulin Soldaat Gaston Platiau Soldaat Arille Godart

- 11 -


NO NO Technisch lokaal.

NOZW NOZW Centraal kruis.

- 13 -


Nwa: Columbarium Columbarium bestaande uit drie lagen nissen voor asurnen. Bovenaan drie nissen, midden zeven nissen en beneden zeven nissen. Onderaan waren vier nissen nog niet in gebruik begin 2014. Er staan een tiental extra platen op, in of voor de muur. We hebben een poging gedaan deze bij de juiste persoon hieronder te vermelden.

NWa01O Magdalena Gekiere 1921-2004. Foto. Plaat1: Aandenken -Vanwege de geburen Wakkenstraat. NWa02O Kristien Verougstraete * 14-04-1966 - + 14-09-2004. NWa03O Magdalena Deleersnijder 1931-2006 echtg. van Frans Tanghe. Plaat1: Wij zullen je nooit vergeten. - Je kleinkinderen. Plaat2: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon. - Je echtgenoot en kinderen.

- 15 -


NWa04O Marleen Compernolle 1955-2002 echtgenote van Gabriel Coppens. Foto. Plaat1: Het leven van een mens is als een kaars in de wind - Aan Marleen - Vanwege de geburen. Plaat2: Het enige wat je ons hebt aangedaan is dat je te vroeg van ons bent heengegaan - Aan Marleen - Familie Coppens. Plaat3: Te kort was je aardse leven, maar eeuwig blijf je in onze gedachten verder leven. - Collega’s Kinderopvang K.A.V.. Plaat4: Uit ons midden maar niet vergeten. - ACW Markegem - ACV Wakken. NWa05O De Heer Maurice Decruyenaere 23-2-1910 - 12-12-1991. NWa06O Hier rust Ines Craeymeersch * 06.05.1934 - + 29-12-1992 echtgenote van Michel Bernard. Foto. NWa07O Andre Vanryckeghem 1922-1995. Foto.

NWa08O Georges Zauters 1919-2004 wed. van Maria Cannie. Plaat: Aan mij peter Georges - Van Thierry Platteau en familie. NWa09O Maria Cannie * 07-06-1920 - + 19-01-1998 echt. van Georges Zauters. NWa10O Andre Van Haesebroeck 20-10-1938 - 16-05-1999. Plaat: Dank voor u vriendschap - Palmer, Albertine.

NWa11O Andre Spriet 1936-2006 - Margaretha Demeulemeester 1936-2009 Foto. Plaat: Zoveel verdriet, nu rest ons warm en gelukkig, de herinnering aan jou. NWa12O Albert Verstraete 1917-2007 wed. van Magdalena Gekiere. NWa13O Paul Christiaens 1949-2011.

- 16 -


NWa14O vrije plaats. NWa15O vrije plaats. NWa16O vrije plaats. NWa17O vrije plaats.

NWb NWb01O Michel Goerlandt 1933-2002 x Francine De Vriendt. Foto. Plaat1: Je beseft pas in de avond, hoe mooi de dag is geweest. - Kerkfabriek Markegem. Plaat2: Afbeelding duif - Vanwege de geburen Brouwerijstraat. NWb02O Daniel Sabbe 1933-2011 wed. van Elisabeth Coudenys 1934-2006. Foto. Plaat1: Gedenken is elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen. - Je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Plaat2: Afbeelding korenaren - Afscheid is terugblikken op mooie momenten. vanwege de buren.

NWb03O Aime Van Veerdeghem 1936-2010 echtg. van Jenny Vanden Heede. Foto. Plaat1: De goede herinneringen aan jou verzachten de pijn. - Je petekind Beni, Myriam, Karen en Simon.

- 17 -


Plaat2: Verder leven in het hart van hen die je liefhebt, is nooit sterven. - Van uw kinderen en kleinkinderen. Plaat3: Afbeelding bloemen - Rust in vrede - Simone. NWb04O Marie-Louise Vanveerdeghem 1938-2010. NWb05O vrije plaats. NWb06O vrije plaat.

NWc NWc01O Jean-Pierre Sanctorum 1970-2007 echtg. van Josiane Vansteenkiste. Foto. Plaat1: De zon die jij bracht in ons leven zullen wij nooit vergeten. - je meter Agnes. Plaat2: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet. - neven & nichten fam Spriet. Plaat3: Ik noem je m’n lief ik noem je m’n schat ik noem je het beste dat ik ooit bezat. - Josiane.

NWc02O Roger Billiet 1924-2007 echtg. van Joanna De Cock. Plaat: Luc en Carine - Gaëlle, Nathan, Mégane. Dirk en Anneke - Jana, Christophe. Karel en Leen - Bo, Arthur. NWc03O Daniël Eggermont 1920-2012 echtg. Mariette Martens. NWc04O vrije plaats NWc05O vrije plaats NWc06O vrije plaats

- 18 -


NWd NWd01W Andre Vermeirsch 1921-2004.

NWe NWe01Z Thomas Van Lancker * 20-12-89 - + 24-12-89. Zittende, biddende engel.

- 19 -


NWe02Z Arno Vroman 10-5-1996. Afbeeling biddende engel op verticaal deel. Twee engeltjes los op horizontaal deel.

- 20 -


ZOd ZOd01W Familie Edward Verhaege - Van Houtte. ZOd02W Rustplaats Dion De Clerck 1922-1991 - Marie-Louise Verhaege 1923-2002. Foto. Plaat1: Vanwege de duivenliefhebbers.

Plaat2: Dankbaar - van uw genegen Personeel. ZOd03W Zalig aandenken van MR Conrard Vanderheeren 1875-1961. Echtgenoot van MW Hortensia Vandaele 1886 + 1978. Plaat1: Uw plaats is ledig aan de haard maar uw beeld blijft in mijn hart bewaard. Plaat2: Stenen bloemstuk. ZOd04W Familie Beyls - Vande Casteele. ZOd05W Familie Constant Declercq - Houtekeete. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - Aan onze beminde xxxx nonkel1. ZOd06W Familie Goetry - Deconinck - Karel Goetry 1912 + 1959 - Lea De Coninck 1917 + 2009. Foto. Plaat: Wim Goetry 6-3-1974 - 23-11-1974. ZOd07W Familie Galle 1908-1973 - Goemaere 1906-1992. ZOd08W Remi Bovijn 1895-1961 en echtgenote Madeleine Tanghe 1904-1994. ZOd09W vrije kelder. ZOd10W Rustplaats der familie Adiel Lambrecht - Vanlerberghe. Vooraan: Gods wil geschiede. ZOd11W Rustplaats van de familie Adiel Lambrecht - Tanghe. 1

Van wie plaat komt is niet meer volledig leesbaar.

- 21 -


ZOd12W Hier rusten MEJ. Zulma Christiaens 1894 + 1964 - MR Maurice Christiaens 18861967. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. ZOd13W Hier rust VR Maria Lassuyt 1899-1973 wed. van HR Achiel Beels. ZOd14W Rustplaats van Andre Comyn 째7-03-1926 - + 26-05-1973 x Maria Derudder. Plaat: Uw kleinkinderen Ruth - Thomas - Adriano - Luka - Matteo - Mauro - Bo Arthur.

ZOd15W Familie Derudder - Vanlerberghe. ZOd16W Rustplaats der familie Lassuijt - Valcke. Stenen roosjes. ZOd17W Familie Vandepopeliere - Noppe. ZOd18W Rustplaats van MR Jean Staelens. Geb. Drongen 9.7.1882 - Ovl. Markegem 27.5.1936 en echt. MW Cyrilla Vanmelle. Geb. Markegem 3.5.1875 er ovl. 28.8.1943. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. ZOd19W vrije plaats. ZOd20W Rustplaats der familie Van Betsbrugge - De Boiserie. Stenen krans. Plaat1: Een roos voor elke dag. Plaat2: Lourdes - zonder opschrift. ZOd21W Rustplaats van de familie Rene Vanlerberghe - Denolf. Alfa en Omega. Stenen roosjes bovenaan. Mijn Jezus Barmhartigheid.

- 22 -


ZOd22W Familie Jules Vanlerberghe - Denolf. ZOd23W Rustplaats der familie Rene Denolf - Beels. Alfa en Omega. Stenen roosjes bovenaan. Vooraan: Mijn Jezus Barmhartigheid. Plaat: Aan onze geliefde ouders. ZOd24W Rustplaats Van de familie Adiel Deconinck - Denolf. R.I.P.. Alfa en Omega. Stenen roosjes.

ZOd25W Rustplaats van Simon Vullers - Maria Vandewiele. Foto. ZOd26W Fr. Vandevelde - H. Vienne. ZOd27W F. Vienne - Cl. Demaziere - Zoe Vienne 1896 + 1979. ZOd280W A. Vandeputte - E. Vienne. ZOd29W Familie Rene Cluyse - Maria Lambrecht. ZOd30W Familie Jozef Cluyse - Maria Claeys. Plaat: Aan mijn beminde Peter - Jos. ZOd31W Familie Karel Chanterie 1870-1955 - Maria Lippens 1877-1960 - Albert Chanterie 1916-1996 - Germaine Chanterie 1914-2002. Plaat1: Hier ligt een oudstrijder. Belgische driekleur. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten - Danny en Helene. ZOd32W Theo Van Maldeghem - Marie Vermeire en dochter Maria 1916-1999.

- 23 -


ZOd33W Dewindt Urbain 10 mei 1923 - 11 januari 1958 - Van Maldeghem Valerie 2 juni 1921 - 8 oktober 2007. Foto.

ZOd34W Rustplaats der familie Arnold Decorte - Cluyse. ZOd35W Familie Florent Verbeke - Claerhout. Plaat: Vanwege kinders en kleinkinders. ZOd36W Familie Alfons Vervalle - Dewulf. Plaat: U altijd beminnen - U nooit vergeten - Roland - Linda - Sofie. ZOd37W Hier rusten Jules Bovijn 1893-1950 en echtgenote Maria Noppe 1902-1961. PAX. Plaat: Alles vergaat, alles verdwijnt, behalve het aandenken. - Kinderen en kleinkinderen. ZOd38W vrije kelder. ZOd39W Joseph Verbeke 1921-1977 - Elisabeth Lagrainge 1919-2002. Plaat1: Te vroeg zijt ge mij ontnomen, maar in mijn hart blijft ge altijd wonen - uw echtgenote. Plaat2: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij - Vanwege de kinders. Plaat3: Dankbaar om wat je voor ons bent geweest - uw kinderen en kleinkinderen. ZOd40W Familie Hubert Ysebaert 1951-1977 - Christine Van Helleputte. Foto.

- 24 -


Plaat1: Lieve papa bijna zette ik mijn eerste stapjes die u mij heeft geleerd. Het geluk was zo mooi voor ons. Nooit kunnen mama en ik u vergeten daar u zo lief en goed voor ons was - Uw kindje Sofia. Plaat2: Goede echtgenoot ons leven was zo gelukking uw handen hebben zo voor ons gewerkt waarom mochten wij u niet behouden. Wij hopen op een gelukkig weerzien Uw echtgenote Christine. Plaat3: zonder opschrift.

ZOd41W Familie J. Devolder 1891-1978 - Van Houcke 1901-1987. Foto. Plaat1: Stenen mand met schaal met bloemen. Plaat2: Haar liefde en plicht was uw leven gericht. Plaat3: Stenen schaal met bloemen. Plaat4: Steen met bloem. ZOd42W Hier rust Irma Debie 20-5-1885 - + 24-1-1977 wed. van Remi Vandenabeele. ZOd43W Roger Andre Cluyse 1929-1980. ZOd44W Familie Leon Van Maldeghem - Elisa Wauters. Plaat: Diep betreurd - Vanwege K.B.G. ZOd45W Familie Robert Christiaens - Alice Beels 1921-1983. Foto. Plaat: Aandenken vanwege uw vrienden.

- 25 -


ZOd46W Familie Gerard Coppens 1923-1983 - Maria Soetaert. Plaat: Overgoed waart gij, onvergeten blijft gij. ZOd47W Familie Frans Defoer 1925-1983 - Mariette Vervalle. Plaat1: Uit genegenheid aan onze beminde schoobroer. Plaat2: Aan pepe - Frederik - Kurt - Kenny - Waldo - Jetty.

ZOe ZOe01Z Adrienne Vanhoutte 1921-1984 - Robert Vangaever 1920-1985. ZOe02Z Familie Albert Goetry 1914-1984 - Suzanne Decocker 1920-2012. Plaat1: Vanwege echtgenote en kinderen. Plaat2: Vanwege kleinkinderen Maika - Nick - Jeroen - Eline - Michiel - Livien. Plaat3: Hier rust een oud-strijder. Belgische driekleur. ZOe03Z Familie Vermeulen - Penninck. Paula Penninck 1932-1984 - Roger Vermeulen 19332004. Foto. Plaat1: Te vroeg zijn gij mij ontnomen maar in mijn hart blijft gij altijd wonen - Van uw beste vriendin Paula.

- 26 -


Plaat2: Je beseft pas in de avond, hoe mooi de dag is geweest. - Je dochter Crine Kleindochter Lindsey - Wouter en Justine. Plaat3: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Geburen Wakkenstraat. Plaat4: Achter tranen van verdriet schuilt de lach van de herinnering. - HervĂŠ en Yolande. ZOe04Z Familie Cyriel Verhoye 1896-1985 - Zozima Vandezande 1901-1985. Foto. Plaat1: Aan onze beminde overgrootmoeder. Plaat2: Uw kleinkinderen vergeten u nooit. ZOe05Z Familie Michel Cluyse - Deforche. Foto: Maria Deforche 1931-2009 - Michel Cluyse 1926-1985. Plaat1: Ons grote voorbeeld voor altijd in ons hart. - Liefs Sara en Marijn. Plaat2: Uw goedheid blijven wij in ons hart dragen. - Bedankt Jos en Annie. Plaat3: Aan Pa - Jos. ZOe06Z Rustplaats Elza Desmet 1909-1985 echtg. Adolf Vanveerdeghem 1910-1993. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij - Rust zacht lieve ouders. Plaat2: De tijd gaat voorbij de gedachten blijven. - Vanwege de geburen.

- 27 -


ZOe07Z Rustplaats Georges Vanthuyne 1901-1986. Foto.

ZOf ZOf01N Familie Leon Vanderheeren1918-1989 - Alice Van Vynckt. Foto. Plaat1: Liefdevol aan pepe. Plaat2: Vanwege St. Eloois Bestuur. ZOf02N Albert De Witte 1915-1988 - Marie-Louise Dekeukelaere 1916-2001. Plaat: Hier rust een Oud-Strijder. Belgische driekleur. ZOf03N Familie Maurice Knudde 1904-1988 - Maria Lootens 1920-2010. ZOf04N Rustplaats Godelieve Vandenbulcke 1910-1987 - Gerard Vandenbulcke 19112-1990. Plaat: Vanwege de duivenliefhebbers. ZOf05N Familie Andre Van Brabant 1909-1987 - Marcella Desmet 1913-1998. Plaat1: Vanwege de duivenliefhebbers Markegem. Plaat2: Rust zacht lieve peter - Ann. Plaat3:Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat4: Hier ligt een Oud-Strijder. Belgische driekleur.

2

Het eerste cijfer 1 in 1911 verdwenen.

- 28 -


ZOf06N Rustplaats Germaine Olieux 1912-1986 echtg. van Remi Van Respaille 1912-1992. Plaat1: Hier rust een Oud-Strijder. Belgische driekleur. Plaat2: Rust zacht lieve meter - Jose. ZOf07N Gustaaf Vancoillie 1897-1988 - Maria Biebuyck 1898-1986. Plaat: Een bloem voor elke dag - Je achterkleinkinderen.

ZOg ZOg01Z Hier rust Willy Van Brabant 1939-1989 echtg. van Diana Lambert. Plaat1: Van uw echtgenote Ann en Mario. Plaat2: Vanwege het personeel van PVBA De Brabant - PVBA Imdebra. ZOg02Z 429 Familie Michel Vandepopuliere 1905-1996 - Maria Comijn 1902-1989. Ineengevouwen handen. ZOg03Z Rustplaats Elza Desmet 1925-1990 echtg. van Remi Demeyer. Foto. Ineengevouwen handen . Plaat: Rust zacht - Vanwege de geburen.

- 29 -


ZOg04Z Rustplaats familie Buydaert. Octaaf 1911-1991 - Laura 1920-1995 - Maurice 19232011. Plaat:Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen. - Uw buren. ZOg05Z Rustplaats Frits Buyse 1911-1991 - Maria Bossuyt 1915-2006. Foto. Plaat1: Vanwege zijn jagersvrienden. Plaat2: AVV VVK - Diep betreurd - vanwege de Vlaamse Vriendenkring. Plaat3: Uit ons midden maar niet vergeten. - Pedro en Nathalie - Jarno.

ZOg06Z Familie Oscar Goetry 1922-1992 - Alice Verleye 1923-2012. Foto. Plaat1: Uit dank - Familie Remi Goetry. Plaat2: Uit ons midden, maar niet vergeten. Vanwege de buren. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat4: Voor pepe - Inge - Leen - Hans - Joke - Delphine. Plaat5: Bestuur St. Eloois Vrienden.

- 30 -


ZOh ZOh01N Rustplaats Maurits Haerinck 1926-1992 - Cecile Lootens 1926-2006. Foto. Plaat: Diepbetreurd - Van uw zusters Maria - Irma - Antoinette. ZOh02N Familie Charles Casaert 1921-1997 - Maria Vanhecke 1924-1993. Foto. Plaat1: In ontelbare mooie herinneringen blijven jullie voor altijd bij ons. Plaat2: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken. Plaat3: Uit genegenheid - Vanwege Uw Naaste Geburen. ZOh03N Rustplaats Cyriel Holvoet 1912-1993 echtg. van Maria Van Respaille 1909-202. Plaat: Vanwege de geburen. ZOh04N Rustplaats Joseph Mervillie 1915-1994 - Maria Bouckaert 1914-1999. Foto. Plaat1: Hier rust een Oud-Strijder. Belgische driekleur. Plaat2: Aandenken van de buren. Plaat3: Zoals gisteren eens was, zal het nooit meer zijn - Vanwege de geburen. ZOh05N Marcel Vangaever 1912-1994 - Antoinette Vanden Abeele 1919-2004. Plaat: Hier rust een Oud-Strijder. Belgische driekleur.

- 31 -


ZOh06N Achiel Vandenabeele 1905-1994 echtg. van Bertha Holvoet 1911-1995. Foto. Plaat1: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden - Bronze vĂŠritable - Granit inaltĂŠrable. ZOh07N Maria Heemers 1931-1995 - Andre Hollevoet 1928-2003. Plaat1: Uit erkentelijkheid - Van de Basisschool Markegem - Oeselgem. Plaat2: Dankbaar om haar goede zorgen - De leerkrachten en leerlingen van Markegem - Oeselgem.

ZOi ZOi01Z Albert Vanbruwaene 1915-1995 - Maria Tijtgat 1920-2005. Foto. Belgische driekleur. Plaat1: De wereld was mooi toen jij er nog was - Vanwege kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in stralende zon, hoe ik was, toen ik er nog was. - Vanwege de kinderen. Plaat3: Afbeelding bloem - Robyn - Godelieve - Margriet - Anna Plaat4: Afbeelding kruisje - Demi. Plaat5: Vanwege de Duivenliefhebbers. Plaat6: Je beseft pas in de avond, hoe mooi de dag is geweest. - Vanwege de geburen. Plaat7: Afbeelding bloementuil - Vanwege De geburen. ZOi02Z Rustplaats Jozef Ysebaert 1902-1996 - Germaine Staelens 1908-1996.

- 32 -


Plaat: Uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord, maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort. - Kerkfabriek Markegem. ZOi03Z Familie Lauwers - Adiel * 26-3-1946 - + 27-11-1996.

ZOi04Z Stijn Vanlancker 21-12-1976 - 2-12-1996. Zoon van Georgy en Liliane Vanlancker Vansteenkiste. Foto. Plaat1: Er blijft alleen een stil verdriet. En in het huis dat u verliet hangt nog de liefde als een lied maar wij verstaan de woorden niet - Vanwege de geburen. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - De Gildevrienden. Plaat3: Een stil aandenken - van pépé en mémé. ZOi05Z Rustplaats Lucina Vanveerdeghem 1913-1997. Plaat1: Konden onze gedachten u doen herleven gij waar altijd bij ons gebleven. Vanwege Broers en Zusters. Plaat2: Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart - Dina Carine - Bernard - Bart. ZOi06Z Georgette Decorte 15-03-1923 - 31-07-1998. Echtg. van Lucien Vervalle 10-04-1927 - 26-01-2009. Plaat1: Wij die achterblijven vergeten je nooit - Familie Decorte. Plaat2: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - je kleinkinderen.

- 33 -


Plaat3: Afbeelding oogst (zonnebloem, korenaren, maiskolf) - Vanwege uw schoonzussen familie Vervalle. Plaat4: Wij hadden jou zo graag in ons midden - Nadine - Christiaan - Gino. Plaat5: Kruisje - Milo. Plaat6: Uw handen hebben voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben ons tot het laatst gezocht - Van kinderen en kleinkinderen. Plaat7: Stenen bloemstukje - Vanwege Gaby. Plaat8: Vanwege uw vrienden - De Salettevrienden.

ZOj ZOj01N Jan Backelandt 1948-1999 - Carinne Devogelaere. Foto. Plaat1: Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart - Familie Devogelaere. Plaat2: We missen uw diepe goedheid maar bewaren uw warmte in ons hart - Uw echtgenote en kinderen.

- 34 -


Plaat3: Afbeelding nest vogels - Uw kapoen Merel. Plaat4: Vanwege uw lieve moeder. Plaat5: Afbeelding reisduif - Aandenken vanwege de duivenliefhebbers Markegem. Plaat6: Afbeelding duif - We zullen je missen, maar in ons hart zal je blijven bestaan Sandra en Lorenzo. ZOj02N Albert Ysebaert 1916-1996 - Martha D'Hoop 1920-1999. Foto.

ZOj03N Familie Charles Derycke 1933-2000 - Anna Bekaert 1929-2001. Plaat1: Klene oma, kleine opa, we vergeten je niet - Nicholas, Judith. Plaat2: Er is niets dat voorgoed verwijnt, als men de herinnering bewaart - Vanwege de geburen. ZOj04N Azaire Lanckriet 1923-2000 - HÊlèna Van Vynckt. Foto. Plaat1: Aan pepe Azaire - Koen, Nico, Stefaan, Valerie, Pieter, Kenney, Kimberley, Thomas. Plaat2: Jouw liefde was steeds een gouden moment in ons leven - Familie Lanckriet. Plaat3: Diep betreurd - O.C.M.W. Dentergem. Plaat4: Een dankbaar hart is onvergetelijk - Vanwege de geburen.

- 35 -


Plaat5: Heengaan doet verdriet, maar toch vergeten wij elkander niet - Familie Van Vynckt. Plaat6: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven - Jozef Buyse - Verheye. Plaat7: Lourdes - Souvenir de Lourdes. ZOj05N Marcel De Jonghe 1913-1991 - Martha Dewaegenare 1920-2000. Foto. ZOj06N André Boone 1922-2001 - Julia De Witte 1927-2012. Plaat1: Wij hadden jou zo graag in ons midden. - Uw kleinkinderen A. Boone - De Witte. Plaat2: Mémé Boone, Wat je voor ons betekende vergeten we nooit. - De kleinkinderen. ZOj07N Water Naert 1936-2001 echtg. van Mariette Declercq. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Schoonbroers en schoonzusters Familie Declercq.

- 36 -


ZOk ZOk01Z Rustplaats Andre Cannie 1924-2001 - Madeleine Heugens. Foto. Plaat1: Uw vriendschap blijft in ons hart bewaard. Plaat2: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Van schoonbroers en schoonzusters. Plaat3: Opa, voor elk moment dat je ons hebt blijgemaakt, zeggen we dank. - Frederik - Céline - Pauline. Plaat4: Biljartclub “Moedig en Vermaak”.

ZOk02Z Roger Decorte 1924-2003 - Paula Haerynck 1931-2011. Foto. Plaat1:Voor heel de wereld was hij een vriend, voor ons was hij de hele wereld. Nadine - Jan - Christiaan - Martine - Gino. Plaat2: Leven is: vast willen houden en toch los moeten laten - Vanwege de geburen Wakkenstraat. Plaat3: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon. - Lotte - Jolien - Pieter - Eva - Laura - Nigel - Thorne.

- 37 -


ZOk03Z Frans Vermeirsch - Cecile Vanthuyne 1926-2003. Foto. Plaat1: Zoveel sterren aan de hemel, zoveel liefde hebben wij van jou gekregen. Dirk, Francine, Nic & Lowie. Plaat2: Gedenken is: elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen. Plaat3:

Zolang er iemand na zijn dood “jou” nog lief is dan is die niet dood zolang er “jou” na je dood nog iemand liefheeft dan ben je niet dood samen leef je verder in denken en doen net zoals toen Guido ~ Linda - kinderen en kleinkinderen.

Plaat4: AVV VVK - Aan mijn lieve zeer moedige en sterke vlaamse vrouw mijnen besten dank voor de 60 jaar vriendschap en liefde - uwen Frans. Verder drie stenen hartjes: 1: geliebt und unvergessen. 2: Sommer. 3: zonder tekst.

ZOk04Z Victor Demeulemeester 1933-2004. Foto. Plaat1: Aan ons betreurd bestuurslid - Confrérie O.-L.-Vrouw van Halle.

- 38 -


Plaat2: In stil verdriet vergeten we je niet. - Franky, Natalie, Laura en Jana. Plaat3: Uit genegenheid - Vanwege de geburen van de Wakkenstraat. Plaat4: Voor elk mooi uur waarop je ons hebt blij gemaakt, zeggen we dank. - Jelle Arne en Frauke. Plaat5: PepĂŠ, geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen. - Elien, Annelies en Gert-Jan. ZOk05Z Julma Declercq 1926-2004. Foto. Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten - schoonbroers en schoonzusters fam. Vertriest. Plaat2: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. - Vanwege de geburen in de Wakkenstraat. Plaat3: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Broers, zuster, schoonzusters. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. ZOk06Z Joseph Buyse 1912-2004 x Maria Verheye 1921-2011. Foto. Plaat1: Pepe, We hadden je zo graag in ons midden. - Je achterkleinkinderen. Plaat2: Wij blijven aan u denken. - fam. Verheye. Plaat3: Pepe, wat je voor ons betekende, vergeten we nooit. - Je kleinkinderen.

- 39 -


ZOk07Z Rachel Bruneel 1924-2004 x Adiel Vanlancker 1919-2006. Foto. Plaat1: Hier rust een Oud-Strijder. Belgische driekleur. Plaat2: Er klonk in jou een levenslied, een echte vriend vergeten wij niet. - Vanwege de geburen. Plaat3: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit. - Vanwege de geburen. Plaat4: De herinnering blijft zoals je was, in eenvouwd sterk en groot. - Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat5: Afbeelding bloemen - Vanwege Eddy. Plaat6: De stilte die je achterlaat is groot, maar in ons hart blijf je leven. - Aan mijn dooppeter - Marie-Rose.

ZOl ZOl01N Roger Vandebuerie 1926-2007 x Marie-Louise Dewaele 1924-2012. Foto. Plaat1: Te vroeg ben jij ons ontnomen, in ons hart blijf je altijd wonen. - Je zoon en kleindochter.

- 40 -


Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. - vanwege de buren. Plaat3: Met diepe dankbaarheid denken wij aan u terug. - Schuttersvereniging St. Pieter Wakken. Plaat4: Veel fijne herinneringen verzachten ons verdriet. - Vanwege Johan.

ZOl02N Jer么me Vanlerberghe 1934-2007 - Ria Alliet. Plaat1: Dank aan bestuurslid - Landelijke Gilde. Plat2: Wij hadden jou zo graag in ons midden. - vanwege de buren. ZOl03N Palmer Vanthournout 1930-2007 - Gabri毛lle Biebuyck. Foto. Plaat1: Wij zullen u nooit vergeten - fam. Vanthournout - Vroman. Plaat2: Goed waart gij onvergeten blijft gij - Marnix, Jovelijn, Sijlvia, Jomar. Plaat3: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. - Agnes, Jean-Pierre, Marc, Nadine en kinderen. Plaat4: Je blijft geborgen in onze herinnering. - Vanwege de buren. ZOl04N Roger Vanryckeghem 1931-2006 x Lena Beel. Foto. Plaat1: Jou vergeten kunnen wij niet, wij leven verder met een stil verdriet. - Andre Beel - Devolder en kinderen.

- 41 -


Plaat2: Je was zo goed, wie je gekend heeft, vergeet je nooit. - Maurice & Monique. ZOl05N AimĂŠ Vanveerdeghem 1924-2004 - Godelieve Hooge 1926-2008. Foto. Plaat1: Achter onze tranen van verdriet schuilt de glimlach van de herinnering - je kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Als je aan mij denkt leef ik nog. Als je mij vergeet ben ik dood - de kleinkinderen en achterkleinkind. Plaat3: Meter, wij vergeten je nooit. - Jacqueline, Carine en Nick. Plaat4: Konden onze gedachten u doen herleven, je was altijd bij ons gebleven vanwege de geburen.

ZOl06N Georgette Cluyse 1927-2004 x Raymond Vral. Plaat1: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - Uw schoonzus Maria. Plaat2: Lieve tante, je hebt ons altijd begrepen, we zullen jou nooit vergeten. - Jos, Annie, Sara en Marijn. Plaat3: De herinneringen aan jou weerspiegelen je leven. - Willy en Yvonne Follens Vral en kinderen.

- 42 -


ZOl07N André Nachtergaele 1922-2004 x Rosa Callens. Foto. Plaat1: Pepé, je blijft geborgen in onze herinnering, gewordteld in ons bestaan. Wij hebben diepe bewondering voor al wat jij voor ons hebt gedaan. - Je kleinkinderen. Plaat2: Nooit meer worden de dagen als voorheen, veel te vroeg ging je van ons heen. - Annie en Andre - Anja - Thierry - Dominique - Angelique. Plaat3: Hier rust een Oud-Strijder.

ZOm ZOm01Z Valère Lambrecht 1930-2008 x Gabriëlle Bruneel. Foto. Plaat: Nooit vragend nooit klagend alles voor zichzelf dragend, heeft hij veel voor ons gedaan. - Uw echtgenote, kinderen en kleinkinderen. ZOm02Z Hier rust Mejuffer Marleen Coppens 1961-1980 dochter van Camiel en Denise Hallaert. Foto. Zittende biddende engel. Plaat1: De tijd gaat voorbij de herinneringen blijven bestaan - vanwege de geburen. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten.

- 43 -


ZOm03Z Hier rust Camiel Coppens 1927-1987 echtg. van Denise Hallaert. Foto. Plaat1: Aan onze betreurde A.C.W voorzitter. Plaat2: Aan mijn beminde peter - Marnix. Plaat3: Een dankbaar hart is onvergetelijk. ZOm04Z Laura Vancoillie 1925-2009 x AndrĂŠ Vanlancker 1924-2011. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij. - vanwege de buren. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. - vanwege de buren. ZOm05Z Frans Van Ooteghem 1929-2010. Foto. Plaat1: Met diepe dankbaarheid denken wij aan u terug. - Julien en Edith. Plaat2: Je woorden dragen verder... Je handen geven voort... - Van Laere en Adam.

ZOm06Z Maria Taelman 1933-2010 x Roger Van Kerrebroek 1930-2011. Foto. Plaat: We zullen je missen elke dag, maar in ons hart zal je altijd blijven bestaan. - Uw zus, broers en schoonzussen. ZOm07Z Raphael Vandepopeliere 1933-2011 - Monique Defour.

- 44 -


ZOn ZOn01N George Vullers 1926-2012 x Georgette Danneels. Foto. Plaat1: De goede herinneringen aan jou verzachten de pijn. - Monique, Maria & André. Plaat2: Mooi zijn de herinneringen die blijven. - Je kleinkinderen en achterkleinkinderen. ZOn02N Jerome Van Robays 1944-2012. Plaat1: Achter mijn stil verdriet glinstert nog iets van uw schoonheid. - Uw vriend Jef. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. - Bronze véritable - Granit inaltérable. Plaat3: Vanwege zijn jagersvrienden. Plaat4: Veel te kort in het leven maar voor altijd in mijn hart - Mijn grote schat.

ZOn03N Hier rust Jozef Adams 1927-1986 echtg. van Lea Degraeve. Foto. Plaat1: Wij die achterblijven vergeten je nooit. - Christine, Dirk, Kevin en Tim. Plaat2: Wat je voor ons betekende vergeten we nooit - .. Filip - Christine - Ellen ..

- 45 -


ZOn04N RenĂŠ Derudder 1932-2013. Foto. ZOn05N Robert Vanveerdeghem, echtgenoot van mevrouw Anna Michiels. Geboren in Markegem op 18 september 1925 en overleden in Wakken op 9 januari 2014.3 ZOn06N Gerard Van Laere, echtgenoot van mevrouw Mariette Verhoeyen. Geboren in Olsene op 16 november 1925 en plots thuis overleden in Markegem op 29 maart 2014.4 Plaat1: Afbeelding hart met bloemen - Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit fam. Van der Meulen. Plaat2: Afbeelding boom met vogels - Je blijft geborgen in ons herinnering - Uw schoonzussen en schoonbroers fam. Verhoeyen. Plaat3: Afbeelding bloem - Fijne herinneringen geven ons kracht - vanwege de buren.

3 4

Voorlopig houten kruis. Tekst van aanwezig doorsprentje met foto. Voorlopig houten kruis. Tekst van aanwezig doorsprentje met foto.

- 46 -


ZWa ZWa01W Hier rust Gabrielle Verhoye 1925-1999. Echtg. van Maurice Verkinderen. Plaat1: Moeder zijn is alles geven, zorg en lijden, liefde en leven, Moeder zijn is alles deven, Alles... en, tevreden sterven. - Kleinkinderen en Achterkleinkinderen. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes. ZWa02W Achiel Struyve 1915-1999 wed. Alida Van Brabant. Groot beeld van Moeder Maria. Plaat: Uw kaartersvrienden.

ZWa03W Marie-Louise Dhondt 1925-2002 wed. van Adriaan Debaets. Foto. Plaat: Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon. Kinderen en kleinkinderen. ZWa04W Maurice Verkinderen 1917-2007 wed. van Gabrielle Verhoye. Foto. Plaat1: Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit. - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Souvenir de Lourdes.

- 47 -


ZWa05W André Van Gansbeke 1924-2008 wed. van Cecile Dhondt. Foto. Plaat1: Pépé, de goede herinneringen aan jou verzachten de pijn. - Van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: André, als vrienden gingen we door ’t leven, als vriend blijf je leven. - Fam. Azaire De Smet - Weyts. ZWa06W Hier rust Georgette Bruyneel 1929-2009. Wed. van Roger Desmet. Foto. Plaat1: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. - Vanwege de kinderen. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. - Van uw kleinkinderen. Plaat3: Zoveel verdriet, nu rest ons warm en gelukkig, de herinnering aan jou. - Broer - Zuster - Schoonbroer - Schoonzusters. Plaat4: Heengaan doet verdriet, maar toch vergeten wij elkander niet. - Jefke en Paula. ZWa07W E H. Frans Defoer 1922-2011. Houten kruis. Plaat: Priester en herder voor de jeugd zijn familie en het volk.

ZWa08W Maria De Decker 1929-2011 echtg. van Roger Maes. Foto. Plaat1: De tijd gaat voorgij de herinnering blijft. - Uw kinderen. Plaat2: Uw kleinkinderen vergeten u nooit.

- 48 -


Plaat3: Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. - Van uw broers & schoonzussen - Familie De Decker. ZWa09W Etienne De Deken 1949-2012. Foto. Plaat1: Jij leerde ons leven. - Uw kinderen. Plaat2: Lieve pa, jij was voor mij de zon, de vreugde. - Ma. Plaat3: Wie je gekend heeft vergeet je nooit. - Fam. De Decker. Plaat4: Uit ons midden maar niet vergeten. - De Zondagvrienden. Plaat5: Beertje met tekst: Raf - Santiago - Miel. ZWa10W vrije plaatsen.

ZWb ZWb01O Hier rust Jose Lanckriet zoon van Azere en Helene Van Vynckt 1953-1971. Plaat: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes.

ZWb02O Bid voor de ziel van Gerard D'Hoop 1903-1967 echtt van Valentine Vanthuyne. ZWb03O plaats.

- 49 -


ZWb04O Familie Lauwers-Devos. Adiel Lauwers 1875-1952 - Marie Devos 1880-1958 Jules Lauwers 1903-1920. ZWb05O vrije plaats. ZWb06O Zalig aandenken aan Albriek Dewindt 8-2-1886-1-5-1972 - Leonie De Muynck 7-61890 - 7-7-1961.

ZWb07O Zalig aandenken van MVR. Marie Landuyt 1880 - +1967. Echtgte van MR. Modest Verbeke 1882-1972. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding Palmtak. ZWb08O Troostvolle gedachtenis aan Edwin Vervalle 14-7-1955 - + 13-6-1970 zoon van Lucien en Georgette Decorte. Foto. Zittende geknielde engel. Plaat1: Stenen bloem. Plaat2: Dood maar niet vergeten. ZWb09O Rustplaats familie Achiel Derijcke 1888-1966 - Verhaege Héléne 1897-1971. ZWb10O 11O vrije plaatsen. ZWb12O Verticaal: Rustplaats der familie Comijn - Van Heuverswijn. Horizontaal: MVR Maria Van Heuverswijn 1899 + 1967 - MR Gaston Comijn 1904 + 1969. Plaat: Aan mijn lieve Meter. ZWb13O 14O vrije plaatsen. ZWb15O Rustplaats der familie Victor Vangaever - Raes.

- 50 -


ZWb16O Hier rusten Jozef Gaeremijn 1905-1964 en Celina Gurdebeke 1898-1973.

ZWb17O tot ZWb37O vrije plaatsen.

ZWb38O Hier rust Leonie Valentine Vanthuyne 1910-1989 wed. van Gerard D'Hoop. ZWb39O Willy Minjauw 1941-1989 echt. van Georgette Van Neste. Foto. Plaat1: Liefdevol van je Echtgenote en Kinderen. Plaat2: Aan onze lieve Nonkel - de neven en nichten van de familie Van Neste. Plaat3: Aan onze lieve nonkel - DidiĂŤr - Valerie - Mario.

ZWb40O Hier rust Yvonne Dehu 1925-1990 echtg. van Jacques Bertaux. Foto. ZWb41O Hier rust Adriaan Debaets 1920-1992 echtg. van Marie-Louise D'Hondt. Foto. Plaat1: Dank voor al de mooie jaren dat we samen waren - Van uw echtgenote. Plaat2: Elke dag denken wij met veel liefde aan U - Nic - Elise - Jelle. ZWb42O Hier rust Jerome Desplenter zoon van Jan en Elisa Deconinck. ZWb43O Cecile D'hondt 1927-1993 echtg. van AndrĂŠ Van Gansbeke. Foto.

- 51 -


Plaat1: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank - Van uw kleinkinderen. Plaat2: Aandenken - Familie Desmet-Weyts en kinderen. ZWb44O Hier rust Oscar Decraemer 1926-1994 echtg. van Maria Himpe. ZWb45O Rustplaats Adiel Verbeke 1923-1994. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. - Van Broer, Schoonzusters - Neven en nichten. ZWb46O vrije plaats (lijkt te weinig voor nieuw graf). ZWb47O Hier rust Roger Desmet 1923-1995 echtg.van Georgette Bruyneel. Foto. Plaat1: Dankbare herinnering. - Vanwege kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Vanwege uw echtgenote. Plaat3: Je was zo goed wie je gekend heeft vergeet je nooit.

ZWb48O Martha Vandenbussche 1902-1995 wed. van Georges Delagrange. Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten. Plaat2: Dierbaar aandenken - Esmeralda, Ronald, Devinia, Patricia, Serge, Natascha, Franky.

- 52 -


ZWb49O Roger Maes 1926-1996 echtg. van Maria De Decker. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat1: Uw kleinkinderen vergeten u nooit. Plaat2: Het was zo goed samen te zijn - Van uw echtgenote. Plaat3: Afbeelding duif - Aan onze vriend Roger - Roland - Monette en Jürgen.

ZWb50O Hier rust Christiaan Verbeke 8-12-1949 - 22-12-1996. Plaat1: Afbeelding vogel op een tak - Denise en Raoul - Jeannine en Etienne. Plaat2: Afbeelding bloemen - Christiana - Ludwin - Dorine. Plaat3: Afbeelding bloemen - Tamon. ZWb51O Hier rust Angèle Nemegeer 1922-1997 wed. van Adiel Devolder. Foto. Plaat: Uw kleinkinderen vergeten u nooit - Pedro en Daisy. ZWb52O Hier rust Anna Duchâtelet 18-1-1914 - 2-5-1998 wed. van Rene Desmet. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - Vanwege Elisabeth en Martha.

- 53 -


ZWc ZWc01O Rustplaats der familie Van Lancker - Hoste. Mevr Germaine Hoste 1921 - +1965 MR Leon Van Lancker ....-19825. Foto. Plaat1: Aan onze lieve pepe - Jurgen - Daisy - Davy - Lesley. Plaat2: H. L. Van Lancker - Raadslid O.C.M.W. Dentergem. Plaat3: Rust zacht lieve Zuster. Plaat4: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat5: Rust zacht lieve Peter.

ZWc02O Achile Van Lancker 1888 - +1934 - Alida Lambrecht 1885 - +1975. ZWc03O Martine Vanlancker 1952 - +1973. Foto. Plaat: De tijd gaat voorbij de gedachten blijven - Marleen - Marianne. ZWc04O Remi Vanlancker 1897-1989 - Anna Desmet 1911-1970. ZWc05O Rustplaats der familie Floribert De Meulemeester - De Clercq. Foto. ZWc06O Familie Georges Biebuyck - Boone. 5

Enkle letters en cijfers weg. De a in Van, de ck in Lancker, de G ven Germaine, de n van Van Lancker. Het jaartal van de geboorte van Leon en de 1 in 1982 - overlijdensjaar Leon.

- 54 -


Plaat: Ineengevouwen handen op plaat - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. ZWc07O Familie Gerard Forment - De Clercq. ZWc08O Familie Adolf Cannie - Gryson. Plaat1: Afbeelding bloemen - Aandenken. Plaat2: Vanwege de AS-GL Brigade-Wakken - Aan onze diepbetreurde makker Adolf. Belgische driekleur. ZWc09O Familie Aime Desire Adams - Anna-Maria Van Veerdeghem. Ineengevouwen handen. Plaat: Stenen bloemen. ZWc10O Familie Rene Gourlandt 1913-1999 - Godelieve Vanthuyne 1906-1973. Foto. Belgische driekleur. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij - Chris - Nancy - Niels - Glenn. Plaat2: Dankbaar zullen wij jullie herinneren - Noël - +Marie-Thérèse, Marie-Louise, Frans. Plaat3: In ons hart blijf je een herinnering - Micheline en Stefaan.

- 55 -


ZWc11O Familie Detailleur - Vanhoutte. Plaat1: Rust zacht lieve Meter. Plaat2: Rust zacht lieve Peter. ZWc12O Familie Jozef De Neve - Van Duynslaeger. Foto. Plaat1: Lieve broer, uw plaats is leeg aan de haard, maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. Plaat2: Wij zullen jullie nooit vergeten. - Mémé en pépé. Plaat3: Hier ligt een Oud-Strijder. Belgische driekleur. ZWc13O Familie Jules Arslijder - Landuyt - Germaine - Madeleine. Foto. ZWc14O Familie Arslyder - Minjauw - Vercouter. Foto. Plaat1: We hadden jou zo graag in ons midden. - Godelieve - Paulette - Eleonora Agnes. Plaat2: Mariette, de herinnering blijft zoals je was, in eenvoud sterk en groot Geburen Dentergemstraat.

ZWc15O Familie Jan Defoer - Vuylsteke - Robert Defoer 1914-2004. Plaat: Hier rust een Oud-Strijder.

- 56 -


ZWc16O 214 Rustplaats der familie De Splenter. ZWc17O 215 Familie Gourlandt-Rogge. Foto. Plaat1: Vanwege echtgenote, kinders en kleinkinders. Plaat2: A la grotte benie nous avons priĂŠ pour vous. ZWc18O Familie G. Holvoet - Maes. ZWc19O 220 Familie Locquet - Minne. Plaat: A notre tante. - Le temps passe le souvenir reste.

ZWc20O Familie Maurits Adam - Vaneeckhoutte. Foto. Plaat: Aan onze Lieve Meter - vanwege de kleinkinderen. ZWc21O Rustplaats der familie Medard Danneels - Biebuyck. Plaat1: Uw kinders en kleinkinders vergeten u nooit. Plaat2: Stenen kruis. ZWc22O Familie Gustaaf Vermeirsch - Claerhout. Foto. Plaat: Aan mijn lieve ouders. ZWc23O Familie Rene Van Melle - Vandenbulcke. Plaat1: Stenen bloemen.

- 57 -


ZWc24O Familie Remi Deven - Lassuyt - De Clercq. Foto. Plaat1: Lourdes - Wij zullen u nooit vergeten. Plaat2: Liefdevol aan Meme en Pepe - Fam. Deven. Plaat3: Diep betreurd - Wijk ’t Veld. ZWc25O Rustplaats Alfons Van Der Meulen en familie Victor Van Der Meulen Decapmaker. Plaat1: Stenen mandje en bloemen. Plaat2: Stenen bloem. Plaat3: Een aandenken van elke dag. ZWc26O Familie Achiel Vanveerdeghem - Martha Debo. Plaat1: Stenen kruis met bloemen.

ZWc27O Rustplaats Florent Verbeke 1917-1968 - Maria De Munster. Plaat1: Hartvormig stukje met bloemen - Nancy - Sandy. Plaat2: Stenen bloem. ZWc28O Familie Jules Verbeke 1904-1967 - Bertha Depaepe 1905-1983. Foto. Plaat1: Stenen kruis met bloemen.

- 58 -


Plaat2: Herinnering - (onleesbaar). ZWc29O Rustplaats van HR Victor Medard Degraeve * 9-3-1907 - + 12-9-1949 echtgenoot van VW Zulma Demaegdt * 14-8-1908 - + 20-9-1981. Plaat1: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes. Plaat2: Lieve Meter wij vergeten u nooit - Luc - Christine. Plaat3: Dierbaar aandenken - Vanwege echtgenote - Kinders en Kleinkinders. Plaat4: A la grotte benie nous avons priĂŠ pour toi. ZWc30O Rustplaats der familie F. Deforche - M. Decocker.

ZWc31O Familie Goetry - Buysse. Emma 1881-1972 - Theofiel 1884-1977. Plaat: Rust zacht - vanwege kinderen en kleinkinderen. ZWc32O Familie Gabriel Nuyttens 1929-1972 - Suzanne Van Betsbrugge 1929-1986. ZWc33O Hier rust Maria De Volder 21-7-1894 - 23-8-1971 en echt. Victor Decorte 1-121883 - 27-10-1975. ZWc34O Familie Vandewiele - Van Overbeke. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. ZWc35O Familie M. Verougstraete - H. Verougstraete. Foto.

- 59 -


Plaat: Afbeelding bloemen - De afstand tussen ons is enkel met gevoelens te omschrijven - K.V.. ZWc36O Hier rusten Maurice Vanthuyne 1898-1972 - Georgine Van Lancker 1899-1985. Foto. Plaat: Vanwege de kleinkinderen - Anne-Mie, Romain, William, Micheline, Linda, Andre, Carine, Dirk.

ZWc37O Familie Andre Galle - Lootens. Plaat: A la grotte bĂŠnie nous avons priĂŠ pour vous. ZWc39O Familie Germain Claeys - De Vlieger. ZWc40O Rustplaats familie Maria Adam - Achiel - Cyriel. ZWc41O Familie M. Vermeulen - M. Schaeck. Foto. Plaat1: Vanwege echtgenoot, kinders en kleinkinders. Plaat2: Aan onze beminde vader en grootvader. Plaat3: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij - Roger - Paula. ZWc42O Familie Maurice Haerynck - Rogge. Plaat1: Vanwege Vriendenkring de Lijn.

- 60 -


Plaat2: Vriendenkring N.M.V.B. ZWc43O Familie Georges Vangaever - Vanyseren. Plaat: Waar je ook bent heengegaan in ons hart blijf je voortbestaan. - Kurt - Tom Steven - Sofie. ZWc44O Familie Urbain De Winter 1908-1978 - Elza Bogaert 1913-1997. ZWc45O Familie Omer Defoer 1916-1979 - Mesure 1916-1978. Foto.

ZWc46O Georges Vercaemer 1909-1978 x Irma Van de Moortele 1912-2007. Foto met opschrift: Aandenken aan meme en pepe. Plaat1: Wat wij zo indrukwekkend vonden verliest zijn glans, verliest zijn zin maar achter die gesloten ogen glanst een gigantisch groot begin. - Je kleinkinderen en achterkleinkinderen. ZWc47O Familie Florimond Demeulemeester - Devolder. ZWc48O Rustplaats familie Jerome Taelman - Rachel Verhaege. ZWc49O Rustplaats Julien Lauwers 1905-1984 - Martha Wolfcarius 1904-1979. ZWc50O Familie Deleu - Van Nieuwenhuyse. Annie 1952-1982. Foto. Plaat: Wie in gedachten leeft die is niet dood, dood is alleen die vergeten wordt.

- 61 -


ZWc51O Familie Marcel Lauwers 1912-1983 - Angele Vanhollebeke 1913-2007. Foto.

- 62 -


INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen van de betrokken persoon, partner(s) ouders, schoonkinderen en anderen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, van de Walle, etc.

1

B

19e Linie .............................................11

Backelandt ......................................... 34 Basisschool Markegem - Oeselgem... 32 Beel .................................................... 41 Beels....................................... 22, 23, 25 Beertje................................................ 49 Bekaert ............................................... 35 Belgische driekleur ... 23, 26, 28, 29, 31, 32, 40, 55, 56 Bernard............................................... 16 Bertaux............................................... 51 Bestuur ............................................... 28 bestuurslid.................................... 38, 41 Beyls .................................................. 21 Biebuyck .......................... 29, 41, 54, 57 Biljartclub “Moedig en Vermaak”..... 37 Billiet ................................................. 18 bloem ................................................. 58 bloemen.... 18, 25, 40, 46, 53, 55, 58, 60 bloemstuk........................................... 21 bloemstukje........................................ 34 Bogaert............................................... 61 boom .................................................. 46

6 6e Jagers te voet..................................11

A A.C.W voorzitter ................................44 Aarsele ..................................................3 ACV Wakken .....................................16 Adam ......................................44, 57, 60 Adams...........................................45, 55 Alfa en Omega..............................22, 23 Alliet ...................................................41 Arslijder ..............................................56 AS-GL Brigade-Wakken ....................55 AVV VVK....................................30, 38

- 63 -


Boone............................................36, 54 Bossuyt ...............................................30 Bouckaert............................................31 Bouwkundig Erfgoed............................3 Bovijn ...........................................21, 24 Brouwerijstraat ...................................17 Bruneel .........................................40, 43 Bruyneel .......................................48, 52 buren .....................17, 30, 31, 41, 44, 46 Buydaert .............................................30 Buyse ......................................30, 36, 39 Buysse.................................................59

C Callens ................................................43 camarades tombés au champ d’honneur ........................................................11 Cannie.....................................16, 37, 55 Casaert ................................................31 Centraal kruis......................................13 champ d’honneur ................................11 Chanterie.............................................23 Chasseurs a pied .................................11 Christiaens ..............................16, 22, 25 Claerhout ......................................24, 57 Claeys ...........................................23, 60 Cluyse .........................23, 24, 25, 27, 42 Columbarium ......................................15 Comijn ..........................................29, 50 Compernolle .......................................16 Comyn ................................................22 Confrérie O.-L.-Vrouw van Halle ......38 Coppens ............................16, 26, 43, 44 Coudenys ............................................17 Craeymeersch .....................................16

D Danneels .......................................45, 57 De Boiserie .........................................22 De Brabant..........................................29 De Clerck............................................21 De Clercq................................54, 55, 58 De Cock ..............................................18

De Coninck ........................................ 21 De Decker .............................. 48, 49, 53 De Deken ........................................... 49 De Ginste ............................................. 3 De Jonghe .......................................... 36 de Lijn ................................................ 60 De Meulemeester ............................... 54 De Munster ........................................ 58 De Muynck ........................................ 50 De Neve ............................................. 56 De Smet.............................................. 48 De Splenter ........................................ 57 De Vlieger.......................................... 60 De Volder........................................... 59 De Vriendt.......................................... 17 De Winter........................................... 61 De Witte....................................... 28, 36 Debaets......................................... 47, 51 Debie.................................................. 25 Debo................................................... 58 Decapmaker ....................................... 58 Declercq ................................. 21, 36, 39 Decock ............................................... 11 Decocker ...................................... 26, 59 Deconinck .............................. 21, 23, 51 Decorte....................... 24, 33, 37, 50, 59 Decraemer.......................................... 52 Decruyenaere ..................................... 16 Defoer .......................... 3, 26, 48, 56, 61 Deforche....................................... 27, 59 Defour ................................................ 44 Degraeve ...................................... 45, 59 Dehu................................................... 51 Dekeukelaere ..................................... 28 Delagrange ......................................... 52 Deleersnijder...................................... 15 Deleu.................................................. 61 Demaegdt ........................................... 59 Demaziere .......................................... 23 Demedts ............................................. 10 Demeulemeester..................... 16, 38, 61 Demeyer............................................. 29 Denolf .......................................... 22, 23 Dentergem................................ 3, 35, 54 Dentergemstraat ................................. 56 Depaepe ............................................. 58 Derijcke.............................................. 50 Derudder ...................................... 22, 46

- 64 -


Derycke...............................................35 Desmet ............27, 28, 29, 48, 52, 53, 54 Desplenter...........................................51 Detailleur ............................................56 Devogelaere ........................................34 Devolder ...........................25, 41, 53, 61 Devos ..................................................50 Dewaegenare ......................................36 Dewaele ..............................................40 Dewindt ........................................24, 50 Dewulf ................................................24 Dhondt ..........................................47, 48 D'hondt ...............................................51 D'Hondt...............................................51 D'Hoop....................................35, 49, 51 Doomkerke ...........................................3 Drongen ..............................................22 Duch창telet...........................................53 duif..........................................17, 35, 53 duivenliefhebbers....................21, 28, 35 Duivenliefhebbers...............................32

Geburen.................................. 27, 31, 56 Gedenkenis van Lourdes.............. 49, 59 Gehandicapten Wakken ..................... 31 Gehandicapten Wakken en omliggende ....................................................... 28 Gekiere......................................... 15, 16 gesneuvelde soldaten ........................... 9 Gildevrienden..................................... 33 Godart ................................................ 11 Goemaere ........................................... 21 Goerlandt ........................................... 17 Goetry .............................. 21, 26, 30, 59 Gourlandt ..................................... 55, 57 Gryson................................................ 55 Gurdebeke.......................................... 51

H

E.H........................................................3 Egem.....................................................3 Eggermont ..........................................18 engel .................................19, 20, 43, 50 ereveld ................................................11 Erfgoed .................................................3

Haerinck............................................. 31 Haerynck...................................... 37, 60 Hallaert......................................... 43, 44 Heemers ............................................. 32 Heugens ............................................. 37 Himpe................................................. 52 Hollevoet...................................... 10, 32 Holvoet................................... 31, 32, 57 Hooge................................................. 42 Hoste .................................................. 54 Houtekeete ......................................... 21 Houten kruis....................................... 48

F

I

Follens ................................................42 Forment...............................................55 Fraternelle des 3e, 6e , 9e et 12e ...........11

Imdebra .............................................. 29 Ineengevouwen handen.... 29, 31, 53, 55 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed ......................................................... 3

E

G Gaeremijn ...........................................51 Galle .............................................21, 60 geburen ....15, 16, 17, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 43

J Jagers te voet...................................... 11 jagersvrienden.............................. 30, 45

- 65 -


K K.A.V. ................................................16 K.B.G..................................................25 kaartersvrienden..................................47 kameraden gesneuveld op het ereveld ........................................................11 Kanegem...............................................3 Kerkfabriek.........................................17 Kerkfabriek Markegem.......................33 kerkhofkruis..........................................9 Kinderopvang K.A.V..........................16 Knudde ...............................................28 Koolskamp............................................3 korenaren ......................................17, 34 Kouterweg ............................................3 krans ...................................................22 Kruiskerke ............................................3 Kunstenaar ..........................................10

L La Fraternelle des 3e, 6e , 9e et 12e ......11 Lagrainge ............................................24 Lambert...............................................29 Lambrecht.........................21, 23, 43, 54 Lanckriet.......................................35, 49 Landelijke Gilde .................................41 Landuyt.........................................50, 56 Lassuijt ...............................................22 Lassuyt..........................................22, 58 Lauwers ............................33, 50, 61, 62 Linie....................................................11 Lippens ...............................................23 Locquet ...............................................57 Lootens ...................................28, 31, 60 Lourdes ....22, 30, 32, 36, 39, 45, 47, 49, 54, 58, 59 Luitenant.............................................11

M Maes .......................................48, 53, 57 maiskolf ..............................................34

Markegem .... 3, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 28, 32, 33, 35, 46 Martens .............................................. 18 mei 1940 ........................................ 9, 11 Mervillie............................................. 31 Mesure ............................................... 61 meter ............................................ 18, 29 Meter.......................... 42, 50, 56, 57, 59 Michiels ............................................. 46 Mijn Jezus Barmhartigheid.......... 22, 23 Minjauw ....................................... 51, 56 Minne ................................................. 57 Moedig en Vermaak........................... 37 Moulin................................................ 11

N N.M.V.B. ........................................... 61 Nachtergaele ...................................... 43 Naert................................................... 36 Nemegeer ........................................... 53 Noppe........................................... 22, 24 Nuyttens ............................................. 59

O O.C.M.W. Dentergem.................. 35, 54 Oeselgem ........................................... 32 Olieux................................................. 29 oogst................................................... 34 oudstrijder .......................................... 23 oud-strijder......................................... 26 Oud-Strijder ......... 28, 29, 31, 40, 43, 56

P palmtak............................................... 22 Palmtak .............................................. 50 PAX ....................................... 22, 24, 50 Penninck............................................. 26 Personeel............................................ 21 peter ................................................... 44 Peter ................................................... 23

- 66 -


Pirotte .................................................11 Pittem....................................................3 Platiau .................................................11 Platteau ...............................................16 Priester ................................................48 PVBA De Brabant ..............................29 PVBA Imdebra ...................................29

R

Stenen kruis met bloemen.................. 58 Stenen roosjes .............................. 22, 23 Struyve ............................................... 47

T Taelman ....................................... 44, 61 Tanghe ......................................... 15, 21 Technisch lokaal ................................ 13 Tijtgat................................................. 32

Raadslid O.C.M.W. Dentergem .........54 Raes ....................................................50 reisduif ................................................35 Requiescat In Pace................................4 RIP ........................................................4 Rogge............................................57, 60 roosjes.................................................23 Rust in vrede.......................................18

Uilegem.............................................. 10 uilen ................................................... 10 Uilengemeente ................................... 10

S

V

Sabbe ..................................................17 Salettevrienden ...................................34 Sanctorum...........................................18 Sanoy ..................................................58 Schaeck...............................................60 Schuiferskapelle....................................3 Schuttersvereniging St. Pieter Wakken ........................................................41 Sergeant ..............................................11 Sint-Antonius Meulebeke .....................3 Soetaert ...............................................26 Soldaat ................................................11 soldaten.................................................9 Souvenir de Lourdes...............36, 47, 54 Spriet.............................................16, 18 St. Eloois Bestuur ...............................28 St. Eloois Vrienden.............................30 St. Pieter Wakken ...............................41 Staelens.........................................22, 32 Stenen bloem ................................50, 58 Stenen bloemen ............................55, 57 Stenen bloemstuk................................21 Stenen bloemstukje.............................34 Stenen krans........................................22

Valcke ................................................ 22 Van Betsbrugge............................ 22, 59 Van Brabant ........................... 28, 29, 47 Van de Moortele ................................ 61 Van der Meulen ................................. 46 Van Der Meulen................................. 58 Van Duynslaeger................................ 56 Van Gansbeke .............................. 48, 51 Van Haesebroeck ............................... 16 Van Helleputte ................................... 24 Van Heuverswijn ............................... 50 Van Houcke ....................................... 25 Van Houtte......................................... 21 Van Kerrebroek.................................. 44 Van Laere..................................... 44, 46 Van Lancker........................... 19, 54, 60 Van Maldeghem..................... 23, 24, 25 Van Melle .......................................... 57 Van Neste........................................... 51 Van Nieuwenhuyse ............................ 61 Van Ooteghem ................................... 44 Van Overbeke .................................... 59 Van Respaille............................... 29, 31 Van Robays........................................ 45

U

- 67 -


Van Veerdeghem ..........................17, 55 Van Vynckt.......................28, 35, 36, 49 Vanbruwaene ......................................32 Vancoillie .....................................29, 44 Vandaele .............................................21 Vande Casteele ...................................21 Vandebuerie........................................40 Vanden Abeele ...................................31 Vanden Heede.....................................17 Vandenabeele................................25, 32 Vandenbulcke ...............................28, 57 Vandenbussche ...................................52 Vandepopeliere.............................22, 44 Vandepopuliere...................................29 Vandeputte..........................................23 Vanderheeren................................21, 28 Vandevelde .........................................23 Vandewiele ...................................23, 59 Vandezande ........................................27 Vaneeckhoutte ....................................57 Vangaever.........................26, 31, 50, 61 Vanhecke ............................................31 Vanhollebeke ......................................62 Vanhoutte .....................................26, 56 Vanlancker........................33, 40, 44, 54 Vanlerberghe ....................21, 22, 23, 41 Vanmelle.............................................22 Vanryckeghem..............................16, 41 Vansteenkiste................................18, 33 Vanthournout ......................................41 Vanthuyne.............28, 38, 49, 51, 55, 60 Vanveerdeghem ....18, 27, 33, 42, 46, 58 Vanyseren ...........................................61 Verbeke.......................24, 50, 52, 53, 58 Vercaemer...........................................61 Vercouter ............................................56 Verhaege.................................21, 50, 61 Verheye.........................................36, 39 Verhoeyen...........................................46 Verhoye ........................................27, 47 Verkinderen ........................................47 Vermeire .............................................23 Vermeirsch..............................19, 38, 57 Vermeulen ....................................26, 60 Verougstraete................................15, 59

Verstraete ........................................... 16 Vervalle...................... 24, 26, 33, 34, 50 Vienne................................................ 23 Vlaamse Vriendenkring ..................... 30 vogel op een tak ................................. 53 vogels ........................................... 35, 46 voorzitter............................................ 44 Vral .................................................... 42 Vriendenkring de Lijn........................ 60 Vriendenkring Gehandicapten Wakken ....................................................... 31 Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende................................ 28 Vriendenkring N.M.V.B. ................... 61 vrije kelder ................................... 21, 24 vrije plaats.................. 17, 18, 22, 50, 52 vrije plaatsen .......................... 49, 50, 51 Vroman ........................................ 20, 41 Vullers.......................................... 23, 45

W Wakken ...................... 16, 31, 41, 46, 55 Wakken en omliggende ..................... 28 Wakkenstraat ................... 15, 27, 37, 39 Wattiez ............................................... 11 Wattyn................................................ 10 Wauters .............................................. 25 Weyts ........................................... 48, 52 Wijk ’t Veld ....................................... 58 Wolfcarius.......................................... 61

Y Ysebaert ................................. 24, 32, 35

Z Zauters ............................................... 16 Zondagvrienden ................................. 49

- 68 -


UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot december 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten. Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 69 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 70 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden. Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850. P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. -. 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 71 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I. Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II. Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 72 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €. 159. Kwartierstaat Etienne L.A. Cappelle. E. CAPELLE - FV-Tielt, 2013, 436 p. - 20 €. 160. De graven van Aarsele. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 200 p. - 12 €. 161. De graven van Kanegem. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 112 p. - 8 €. 162. De graven van Schuiferskapelle. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 86 p. - 8 €. 163. De graven van Doomkerke. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 90 p. - 8 €. 164. De graven van Kruiskerke. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 62 p. - 6 €. 165. De graven van De Ginste. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 200 p. - 12 €. 166. Religieuzen in één van de gemeenten van het werkgebied van FV Tielt. DL. IX. Fons DAS - FVTielt, 2013 - 123 p. - 9 €. 167. Onze Familie. Deel 4. Kwartierstaat gezusters Alina & Irma Minne uit Tielt. Johny LANCKRIET & Fons DAS - FV-Tielt, 2013 - 244 p. - 15 €. 168.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 73 -

Profile for claude

Graven markegem  

Graven markegem  

Profile for vanmoo
Advertisement