{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

“DE GRAVEN VAN KRUISKERKE” Gemeentelijke Begraafplaats Kruiskerke

Samenstelling : Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 22-8-2013

1


D/2013/8058/19 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

2


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de graven op de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgde dan de begraafplaats van Koolskamp. Het werk “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Inventaris van het bouwkundig erfgoed - Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Ruiselede uitgegeven door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed in 2008 geeft wat informatie over deze begraafplaats op p. 203. De begraafplaats is gelegen in de Kuiskerkestraat niet ver van de parochiekerk. Te breiken via een kleine toegangsweg. Het kerkhof is ingewijd in 1951. De begraafplaats is een ongeveer rechthoekig perceel met nog een beperkte open ruimte.. Een kleine strooiweide, een muur met nissen voor asurnen en recent graven voor asurnen zijn aanwezig. Een centrale gang loopt vanaf de toegangspoor naar het Calvariekruis. Mooi aangelegde begraafplaats met hagen tussen de verschillende blokken. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze laatste informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt.

Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden. Hier en daar heb ik een tekst van extra informatieplaten overgenomen. De selectie gebeurde op louter willekeurige basis. Op deze begraafplaats zijn ook nogal wat gedenkplaatjes te vinden met verwijzing naar Lourdes. We stellen vast dat er hier heel wat minder extra platen aanwezig zijn dan bijvoorbeeld op de vergelijkbare begraafplaats van De Ginste, Oostrozebeke. Gezien het hier gaat om een jonge begraafplaats zijn niet veel speciale grafzerken terug te vinden. Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde op willekeurige basis.

3


Voor wat informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene. Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Informatie in verband met de wereldoorlogen. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn aanwezig, zoals: -

Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud.

4


Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben os vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van half mei 2013. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen op het graf nog net lezen maar het ontcijferen van andere informatie was niet altijd meer even goed mogelijk.

5


OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een uniek nummer gegeven. Er is een zekere logica in de nummering terug te vinden. De begraafplaats bestaat uit twee delen, gelegen langs weerszijden van de centrale gang. Op het plan zijn windrichtingen aangebracht die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen. Het eerste karakter in de nummering maakt een opsplitsing tussen noord (N), zuid (Z) en west (W). De twee volgende cijfers geven de blokken terug op elk deel. Na de twee cijfers volgt een letter van de richting waarin men de voornaamste informatie of de gaven kan terugvinden. De laatste twee cijfers geven de volgorde van de graven aan. De nummers lopen op vanaf de centrale gang naar de rand van de begraafplaats of vanaf de poort naar de Calvarie.

6


7


DE LIJST

N01 N01Z01 Andre De Boever 1924-2006 - Margareta Rosing 1927-1994 - Roger De Boever 1946-2004 - x Liliane Gevaere - Foto. Beeldje: ineengevouwen handen. Plaat1: Een hart van goud, vol goed gaven ligt hier zacht en stil begraven. Plaat2: Wij zullen U nooit vergeten - Rust zacht lieve grootmoeder. Plaat3: Goed waart gij, onvergeten blijft gij. Plaat4: We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen maar in ons hart blijf je immer bij ons - Anja, Sabrina, Koen, Pascal, Elke, Seppen en Yentl. Plaat5: Rust zacht lieve moeder. Plaat6: Pepe Lap te vroeg ben je weggegaan, je hebt zoveel voor ons betekend. We missen jou. - De Oudenaardse Carin Dirk Tamara & AndrĂŠ.

9


N01Z02 Camiel Vande Weghe 2-7-1912 - 6-10-1994 x Marie-Jeanne Himpens 19-111930 - 12-7-1999 - Foto. Plaat1: Vergeet de mooie dagen niet - Rust zacht lieve moeder. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier begraven. N01Z03 Frans Vanpoucke 1925-1996 - Paula Billiet 1924-2009 en Georges 1946-2010 en Josine. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier stil begraven N01Z04 Rene Slock 1914-1996 - Maria Sucaet 1923-2007. Plaat: Aan mijn beminde echtgenoot.

N01Z05 André Vindevoghel - Marcella Vanhauwaert 1921-1998. N01Z06 André Van Oost 1930-2005 x Marie-José Corijn. Plaat: Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N01Z07 Gerard Coussens 1930-2007.

N10 N10O01 Familie Cooreman - Vannieuwkerke - Foto. Michel 1910-1989 Josée 19202002. Plaat1: Uw scheiden baart diepe smart. Plaat2: Lourdes- Te Lourdes heb ik voor U gebeden.

10


N10O02 Familie Dewaelsche - Neirinck Ivo 1905-1989 - Marguerita 1906-1990 - Foto. Plaat: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet. N10O03 Julien DecaluwĂŠ 1-4-1928 - 31-1-2010 x Maria Vandevelde. Decaluwe Romain 15-6-53 - 9-4-89 - Foto. Plaat1: Een hart vol goede gaven ligt hier begraven. Plaat2: Wij zulle U nooit vergeten.

N10O04 Familie Ernest De Backer - Van De Weghe - Foto. N10O05 Familie Carolus Hoste - Van Eenooghe. Plaat: Dank voor alles waar ik geen woorden voor vind N10O06 Gabrielle Maenhaut 1930-1983 echtgenote van Camiel Standaert 1923-1989. Plaat: Te vroeg zijn ge ons ontnomen maar in ons hart blijft ge altijd wonen. N10O07 Familie Adrien Baele 1926-1989 - Anna De CaluwĂŠ 1926-1983 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat Lourdes - A la Grotte Benie J ai prie pour toi.

11


N10O08 Familie Gentiel De Spiegelaere - Maria Ketels. N10O09 Hier rust Karel Muys 1910-1982 echtg. van Celina Vandewalle 1914-1996 Foto. N10O10 Raymond Van Oost 1900-1981 ehtgenoot Marie De Ruyck 1900-1989.

N02 N12W01 Georges Baele 1950-2009 echtgenoot van Martina Lambert. Plaat: Lourdes - A la Grotte Benie J ai prie pour toi.

12


N12W02 Gentil Van Laecke 1915-2005 x Adriënne Maerschalck. N12W03 Maria De Bruyne 1923-2005. N12W04 Oscar Van Droogenbroeck 18-11-1939 - 7-6-2004 x Christiana Van Walleghem - Foto. Plaat1: In ontelbaar mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Moeder, broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen. Plaat2: Pepe. We vergeten je niet. Je kleinkinders. Plaat3: Lieve broer, ik vergeet je nooit - zus. N12W05 Diane Steenbeke 1944-2003 Echtg. van Wilfried Van Renterghem - Foto. Plaat: Rust zacht mémé - Pepijn & Tijl. N12W06 Windels Etienne 1924-2003 x Decock Germaine - Foto. N12W07 Germaine Meirhaghe 1908-2002 Wed. van Maurits Van Renterghem - Foto. Plaat Nooit vragend, nooit klagend, alles voor zichzelf dragend, heeft zij veel voor ons gedaan - Kleinkinderen en achterkleinkinderen familie Van Renterghem.

N12W08 Evelina Cooreman 1914-2002 Wed. van Ivo Debruyne. Plaat: Uw leven was als graan op de velden het bracht overvloedig vruchten voort - Vanwege de geburen.

13


N13 N13W01 Desire Bruneel echt. van C. Poelvoorde 1893-1971 - Foto. Plaat: Souvenir de Lourdes. N13W02 Hier rust MW Maria De Fauw 1903-1971 echte van MR Alfred Lambrecht Foto. N13W03 Kamiel De Vos echtg. van I. Debruyne 1899-1970. Plaat: Souvenir de Lourdes. N13W04 Celestine De Caluwe wed. van M. De Naeghel 1903-1970.

N13W05 Elodie Claeys wed. van H. Haeck 1890-1970. Plaat Lieve Moeder rust zacht. N13W06 Maria Labath wed. van A. Busquaert 1879-1970. Plaat: Aan onze betreurde moeder. N13W07 Maurits Kint echt. van I. Van Vynckt 1903-1969 - Foto. N13W08 Irma Debruyne 1904-1991 wed. van Camiel De Vos.

14


N14 N14O01 Eduard Vandecasteele 1900-1965 echtg. van Suzanne Van Laecken 1897-1983 - Foto. Gemeentenota: Vandecasteele Eduard - overleden te Ruiselede op 27 december 1965. N14O02 Hier rust Armand Vanwonterghem echt. van M. Viaene 1895-1966. Gemeentenota: Van Wonterghem Armand - overleden te Ruiselede op 10 juni 1966. Plaat1: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat2: Aan mijn lieve Vader. Plaat3: Aan onze lieve Peter N14O03 Hier rust Gustaaf Rotty echt. van M Hallaert 1896-1965. Gemeentenota: Rotty Gustaaf - overleden te Tielt op 22 juli 1966. Plaat: Aan Vader - Maria Maurice en kinderen. N14O04 Hier rust Eduard Hallaert echtg. van A. Vermeulen 1876-1966. Gemeentenota: Hallaert Eduardus - overleden te Ruiselede op 3 september 1966. N14O05 Hier rust Celina Simaeys echt. van H. De Bruyne 1898-1966 - Foto weg. Gemeentenota: Simaeys Celina - overleden te Tielt op 17 september 1966. Plaat Aan onze beminde Zuster.

15


N14O06 Hier rust Marcel Vandaele echt.van M. Provyn 1906-1966. Plaat. Gemeentenota: Vandaele Marcel - overleden te Elsene op 12 oktober 1966. Plaat1: Aan mij betreurde Vader. Plaat2: Aan mijn beminde Vader. N14O07 Hier rust A. Vanderhaeghen echt. van L. Vancoppernolle 1878-1966. Gemeentenota: Vanderhaeghen Julius - overleden te Tielt op 9 november 1966. N14O08 Edgard Steenbeke 1915-1990 echtg. van PharaĂŻlde Van Overbeke - Foto.

N15 N15W01 Hier rust Julien Van Walleghem echt. van E. Waerniers 1903-1966 - Foto weg. Gemeentenota: Vanwalleghem Julianus - overleden te Ruiselede op 28 oktober 1966. Plaat1: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat2: Aan mijn lieve echtgenoot.

16


N15W02 Hier rust Leonard Vande Velde 27-11-1903 - 5-12-1966 echtg. van Odila De Cockere - Foto weg. Gemeentenota: Vandevelde Leonardus - overleden te Tielt op 5 december 1966. N15W03 Elodie De Nobele wed. van E. De Decker 1879-1967. Gemeentenota: De Nobele Maria - overleden te Ruiselede op 6 maart 1967. N15W04 Hier rust Martha Hallaert wed. van C. Eng. Rotty 1903-1967. Gemeentenota: Hallaert Martha - overleden te Ruiselede op 30 april 1967. Plaat1: Aan moeder - Maria - Maurice en Kinderen. Plaat2: Aan mijn meter - DaniĂŤl - Christiane. N15W05 Celina Vancoppernolle wed. van J. Vanderhaeghen 1889-1967. Gemeentenota: Vancoppernolle Celina - overleden te Tielt op 30 juni 1967. N15W06 Irma Vandecasteele wed. van R. Debruyne 1908-1967 - Foto. Gemeentenota: Vandecasteele Irma - overleden te Tielt op 21 juli 1967. N15W07 Gentiel Wallaert echt. van M. Laseur 1900-1987. Gemeentenota: Wallaert Gentilius - overleden te Tielt op 17 september 1967. N15W08 Maria De Sutter 1922-1990 wed. van Adile Mortier.

N16 N16O01 Romain Hallaert 1914-2001. N16O02 Lea Vanlerberghe 1913-2000 wed. van Gerard Cooreman - Foto. N16O03 Godelieve Vindevoghel 1930-2000 wed. van Willy Mostaert. N16O04 Jerome Hautekier 16-9-1915 - 26-8-1999 weduwnaar Maria De Fauw - Foto. Driekleur. Stukje: ineengevouwen handen. Plaat1: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet - vanwege de geburen. Plaat2: ’t Is stil h ier in huis nu jij er niet meer bent. N16O05 Godelieve Coddens 1928-1999 echt van Marcel Serry. N16O06 Clara Lannoo 1918-1999 wed. van Oscar Kint - Foto. N16O07 Florence Steculorum 1914-1998 wed. van Gustaaf De Wulf. N16O08 Roger Mouton 1928-1989 echt. van Alice Lannoo. Plaat1: Aan mij beminde Peter.

17


Plaat2: Aan mij lieve Vader - Het enige wat u ons hebt aangedaan is dat u zo vroeg zijt heengegaan.

N17 N17W01 Gustaaf De Wulf 1909-1997 echtg. van Florence Steculorum. N17W02 Maria De Fauw 20-1-1923 - 12-2-1997 x Jerome Hautekier - Foto. Plaat1: Aan mijn beminde echtgenote. Plaat2: Nooit zullen wij je vergeten. Plaat3: Rust zacht - Vanwege de geburen. N17W03 Astrid Godelieve Vandecasteele 1937-1996. Plaat: Met dankbaarheid bijven we je herinneren - Bestuur KAV.

18


N17W04 Julia Hoste 1921-1996 echtg. van Julien Vindevoghel. N17W05 PharaĂŻlde Van Overbeke 1910-1996 wed van Edgard Steenbeke. N17W06 Emiel De Reu 1928-1995 echtg. van Maria Debruyne - Foto. Plaat: Vanwege vriendenkring Derde Leeftijd Bekaert Aalter. N17W07 Gerard Cooreman 1908-1995 echtg. van Lea Vanlerberghe - Foto. N17W08 Gerarda Vindevoghel 1914-1989 wed. van Gerard Kint - Foto. Plaat: Rust zacht in deze kille grond.

N18 N18O01 Willy Mostaert 1926-1994 echt. van Godelieve Vindevoghel. N18O02 214 Modest Van Pamel 1901-1994 wed. van Marie Debruyne. Plaat: Rust zacht lieve Vader. N18O03 217 Willy De Meulenaere 1939-1994 echt. van Jacqueline Lootens - Foto. Stukje1: Ineengevouwen handen, Stukje2: Duif. Plaat1: Vanwege vriendenkring Derde Leeftijd Bekaert Aalter. Plaat2: Uw aandenken blijft ons immer bij - Rust zacht lieve vader.

19


Plaat3: Rust zacht lieve peter. Plaat4: Rust zacht lieve broeder. Plaat5: Aan mijn beminde peter (afbeelding vrouw en kind). Plaat6: Aan mijn beminde peter (afbeelding bloem). N18O04 vrije plaats geen zerk. N18O05 Romain Van Hulle 1942-1994 echt. vna Marie-Jose Vermeire - Foto. Groot Mariabeeld. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat1: Afbeelding bloemen - Vanwege de kleinkinderen. Plaat2: Als wat de vriendschap U kan schenken: Een bloem, een traan, een gedenken. N18O06 Achilleus Morthier 1898-1993 wed. van Irma Vermeersch - Foto. Plaat: Aan mijn beminde Vader. N18O07 Hier rust Odila De Cockere 1906-1992 wed van Leonard Vandevelde - Foto. Plaat1: Moeder in gedachten blijf je bij ons. Plaat2: Gedenkenis van Lourdes - De tijd gaat voorbij uw aandenken leeft in ons - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

N18O08 Guillaume Vancoppernolle 1907-1989 wed. van Maria Bourgeniere. Plaat: Aandenken - Vanwege de geburen.

20


N19 N19W01 Irma Vindevoghel 1915-1993 wed. van Gustaaf Vandecasteele - Foto. Plaat: Dank voor al die mooie jaren dat we samen waren - Vanwege uw kinderen. N19W02 Martha Vandecasteele 1913-1993 wed van Michel Dewaelsche - Foto. N19W03 Maria Provyn 1923-1993 wed van Camiel De Witte - Foto. Plaat: Met uw heengaan is de zonneschijn uit ons huis verdwenen. N19W04 Hier rust Garardus Laseur 1911-1993 echtg Maria De Waele - Foto. N19W05 Carolus Vindevoghel 1922-1992 echt van Gabrielle Devos. Plaat: Dank voor al de mooie jaren dat we samen waren. N19W06 Prosper Debruyne 1929-1991. N19W07 Suzanna Van Overbeke 1906-1991 wed. van Cyriel Vervaeck - Foto. Plaat: Het leven is een strijden, hier eindigt alle lijden. N19W08 Zulma De Soete 1901-1989 weduwe Ferdinand Buydaert.

21


N20 - Muur met nissen

N20W01 Gustavus Vermeersch 1932-2003 x Paula Vanderschaeve 1936 -. N20W02 Erik Vindevoghel 1954-2002 x Marie Christine Van Parys - Foto. Plaat: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voorleven. - vanwege je collega’s. N20W03 Maria Coppens 1919-2002 x Amandus Vandecasteele. N20W04 Godelieva Laevens 1926-2012 Wed. van Gerardus Vanoverbeke - Foto. Plaat: Afscheid nemen is net dankbare handen meedragen wat waarde heeft Vanwege de geburen. N20W05 Maria Vanderhaeghen 1919-2009 weduwe Maurice Vereecke. N20W06 Marcel Minne 1923-2007 - Foto. N20W07 Georges Vancoppernolle 1920-2008 x Julia Baeckelandt 1929-2006. N20W09 Emiel Deschagt ° 13-09-2010 +. Afbeelding: maan met beertje. Plaat: Een klein wonder was het. Een nieuw leven had het moeten zijn. Het is je echter niet gegeven maar in onze gedacthen zul je altijd blijven leven. - Je doopmeter Natalie, Franky, Laura, Jana en Jarno.

22


N20W13 Omer Billiet 1921-2005 x Hilda Sucaet.

N21 N21O01 Maria Kint 1905-1986 wed. van Cyriel Decock. N21O02 Adolf Van De Moortele 1898-1987 wed. van Celina De Bruyne - Foto. N21O03 Rustplaats Maurits Braeckevelt 1928-1965 - Gabrielle Eelbode 1930-1987. N21O04 Roger Van Laecke 30-8-1936 - 16-11-1987 echtgenoot Anny Defauw - Foto. Stukje: ineengevouwen handen. Plaat1: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat2: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voorleven. Plaat3: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat4: In gedachten blijft ge bij ons. Plaat5: Elke dag denken wij met veel liefde aan U. N21O05 Agnes De Bruyne 1927-1988. N21O06 Roger Devos 1938-1989 echt. van Angela De Meyer. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht.

23


N21O07 Suzanne Christiaens 21-10-1907 - 8-7-1989 weduwe Omer Laseur - Foto. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. N21O08 Maria Irma Debruyne 1895-1989 wed. van Cyriel Lannoo. Plaat: Nooit zullen wij nog beleven wat gij ons met zoveel liefde hebt gegeven.

N22 N22W01 Marcella Waerniers 1905-1989 wed. van Achiel Lannoo. Plaat: Rust zacht lieve Moeder. N22W02 Maria Scherrens 1890-1986 wed. van Theophiel Eelbode - Foto. Afbeelding van Christus als herder bij een korenveld. N22W03 Adrienne Maerschalck 15-1-1923 - 18-7-1986 echtgenote Gentiel Van Laecke - Foto. Plaat: Goed waart gij onvergeten blijft gij. N22W04 Magdalena Poelvoorde 9-8-1906 - 25-5-1986 weduwe Jan Rosing - Foto. Plaat: Heengaan doet verdriet toch vergeten wij elkander niet.

24


N22W05 Ernest De Reviere 1906-1985 weduwn. van Maria De PrĂŠ - Foto. Plaat: Vader uw kinderen en kleinkinderen vegeten u nooit. N22W06 Anna Vermeire 1903-1895 weduwe August Van Overbeke.

N22W07 Oscar Vandecasteele 1921-1985 echt. van Irma Dobbelaere. Plaat1: Rust zacht lieve Peter Plaat2: Rust zacht lieve Vader. Plaat3: Dank voor uw vriendschap Roger - M.Madeleine. N22W08 Emma Waerniers 29-12-1901 - 28-1-1985 weduwe -Julien Van Walleghem Foto.

N23 N23O01 Amandus Vandecasteele echt. van M. Coppens 1918-1980. Plaat: Lieve vader wij vergeten uw zorgen niet. N23O02 Hier rust Mevr. Camilla Janssens 1894-1980 weduwe van HR Leon Dobbelaere. N23O03 Emiel Vermeulen 1899-1980 wed. van M. Speybroeck - Foto. N23O04 Hier rust Rachel Baeckelandt echt Cyriel Steyaert 1905 - 1980.

25


N23O05 Maria Simaeys 1903-1980 wed. van Th. Wallaert - Foto. N23O06 Triphon De CaluwĂŠ 1905-1981 wed. van Martha Peeters. N23O07 Hier rust Ivo De Bruyne 1909-1981 echtg. van Evelyne Cooreman. Gemetselde natuursteen. N23O08 Gerard Kint 1911-1981 echt. van Gerarda Vindevoghel - Foto. Plaat1: Wij zullen U nooit vergeten. Plaat2: Rust zacht lieve Vader.

N24 N24W01 Irma Mostaert wed. van M. Vanhauwaert 1892-1979. N24W02 Bertha Claeys wed. van H. Defauw 1901-1979 - Foto. Plaat1: Rust zacht lieve moeder. Plaat2: Rust zacht lieve meter. N24W03 Hier rust Marnix De Vos zoon van Andre en Magdalene De Cloedt 1959-1979 - Foto.

26


N24W04 Alida Poelvoorde echt. van A. Vanderhaeghen 1908-1979 - Foto. Plaat1: Wij hadden U zo innig lief en mochten u niet behouden. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. N24W05 Yolande Vanhauwaert wed. van M. Vindevoghel 1925-1979 - Foto. N24W06 Hier rust Cyriel Decock 1898-1979 echtg. van Maria Kint. N24W07 Hier rust Celina Poelvoorde 1893-1980 echtg. Desiderius Bruneel. Plaat: Aan mijn betreurde grootmoeder. N24W08 Prudence Deweerdt wed. van S. Vindevoghel 1891-1980.

N30 N30W01 Rustplaats van Heer Raym. Neirinck 1892-1964 en mevrouw Maria Cooreman 1894-1966. N30W02 Rustplaats van Heer en vrouw Petrus Allaert - Lanckriet - Foto. N30W03 Rustplaats M. Van Pamel - Van De Weghe. N30W04 Hier rust Emiel De Graeve 1886-1973 - Elisa De Graeve 1884-1890.

27


N30W05 Martha Mylle 1899-1975 - E.H. Julien Mylle 1909-1979 - Foto. Pastoor Kruiskerke 1958-1979. Plaat: Info verdwenen.

N30W06 Jules De Prest 1886-1976 - Madeliene Mortier 1889-1985. N30W07 Maria Vroman 1898-1976 - Maurice Kerckaert 1896-1986. N30W08 Camiel Versluys 31-7-1911 - 19-3-1978 - Alice Deloof 18-4-1911 - 18-102003 - Foto. N30W09 Maria Van Oost 1902-1980.

28


ONZ Zes stenen, enkel steen rechtsboven bevat opschrift Arthur Vanstaen1, zonder verdere info.

1

Eerste pastoor van de parochie Kruiskerke.

29


W40 W40Z01 Martha Decuman 1924-1991 echtg Maurice Van Laecke 1922-2011 - Foto. Plaat1: Voor Moeder zijn meer bloemen in mijn hart dan in alle tuinen. Plaat2: Dank voor je vriendschap en genegenheid. Anje. Plaat3: Dank voor alle waar ik geen woorden voor vind.

W40Z02 Hier rusten Julien Vandevelde 12-12-1892 - 1-3-1975 echtgenoot van Emerentina Van Laecken 10-11-1899 - 25-8-1991. Plaat: Uw afwezigheid dot ons begrijpen hoe dierbaar uw aanwezigheid was. W40Z03 Louis Docx - Suzanna Dhondt 1931-1991 - Foto met opschrift: Blijf in ons midden. Plaat1: Aandenken. Bij lantaren: Familie Dhondt. W40Z04 Jules Dhondt 19041993 - Maria Almey 1906-1996 - Foto. Plaat1: Uw beeld van goedheid blijft voor altijd in ons hart bewaard. Plaat2: Lourdes - A la Grotte Benie j’ai priÊ pour toi. Bij lantaren: Mia2.

2

Mogelijks stond vroeger nog iets na Mia.

30


W40Z05 Clara Van De Cauter 1921-1993 echtgenote van Jeroom Martens 1920-2000 Foto. Plaat: Rust in Vrede. W40Z06 Familie NoĂŤl Spanhove 1939-1993 - Maria Vanbosseghem - Foto. Plaat1: Uw heengaan heeft ons pijn gedaan - Rino - Fabien. Plaat2: Martine - Luc - Charlene - Sven.

W41 W41O01 Zalige gedachtenis van Bernice Devriese dochter van Jules en Maria Vandeweghe 14-12-45 - 31-6-51 RIP. W41O02 Andrea Hauttekier 17-2-1952 - 12-3-1952 dochtertje van Jerome en Maria De Fauw - Foto. Plaat: Rust zacht lief engeltje. W41O03 Tot troostende gedachtenis van Roger Verwilst teergeliefd zoontje van August en Maria De Baere. Geb. te Ruiselede 23-11-1944 - Overl. te Bachte-Maria-Leerne 2-41953.

31


W41O04 Rudy De Boever 21-9-1956 - 22-12-1956. W41O05 Tot zoet aandeken van Johan Van Coppernolle zoontje van Maurice en Jeanette Steyaert. 5-6-58 - 14-6-1958 Plaat: Aan ons lief Kindje. W41O06 Aandenken aan Philip Vanderhaeghen zoontje van Maurits en Chr. Vindevoghel 3/12-8-1965 - Foto. Plaat: Aan ons lief kindje.

W42 W42O01 Corry Dufour 1964-1967 - Foto. W42O02 Zoet aandenken aan Piet Van Renterghem 1972-1974 zoontje van Wilfried en Diana Steenbeke - Foto.

32


W45 W45 Technisch lokaal.

33


Z50 Z50N01 tot 05 6 vrije plaatsen. A50N06 Lorette Steenbeke 1939-2013.

Z50N07 Andrea Vermeulen 09-06-1928 - 18-01-2013 Weduwe van Marcel Vanbruaene - Foto.

34


Z50N08 Julien Hoste 30 mei 1926 - 01 december 2008 - Julienne Vanpamel 13 april 1928. Z50N09 Rita Vandaele 16 juli 1944 - 15 oktober 2007. Z50N10 Hilde Declercq 1957-2006 x Philip Parrein - Foto.

Z52 Z52N01 tot 12 vrije kelders.

Z52N13 Agnes Boone 1923-2007 x Georges Sucaet. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Z52N14 Robert De Meyer 1911-2008 x Germaine Bruneel 1919-2011 - Foto. Z52N15 Jozef De Witte 1953-2010 x Jeanette Kint - Foto. Plaat: Nooit meer worden de dagen als voorheen. Veel te vroeg ging je van ons heen. Z52N16 Gerarda Deprest 1923-2010 echtgenote van Antoon Deruyck - Foto. Plaat: Achter mijn stil verdriet glinsterde nog steeds iets van uw schoonheid. Z52N17 Leona De Baets 1932-2010 x Adiel De Backer - Foto. Plaat: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon. Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Z52N18 Raymond Vermeire 1921-2011 x Maria Vandemoortele - Foto. Plaat: Kleine vogel zing je lied bij dit graf dat ons zoveel droefheid bracht.

35


Z52N19 Julien Van Belle 1926-2011 x Rachel De Caluwe - Foto. Plaat: Liefde en geluk kon niet stuk. Je was als een zon die nimmer doven kon. Van je echtgenoot. Z52N20 Mauritius Vancoppernolle 1926-2012 x Henriette Steyaert - Foto. Z52N21 vrije plaats - geen zerk. Z52N22 Hier rust Maurice Saelens 1895-1989 wed. van Marie De Schrijver - Foto. Z52N23 Maria De Schrijver 1895-1972 echtgte van Maurice Saelens. Z52N24 Hier rust Heer en vrouw Emiel Sucaet - Hicket. Z52N25 Familie Gustaaf Holvoet - Muys. Plaat: Tranen kunnen ons verdriet niet doven - vriend Marnix.

Z60 Z60W01 Marcel Serry 1925-2011 wed. van Godelieve Coddens - Foto. Z60W02 Ivonne Sucaet 1918-2011 weduwe van Maurits Claeys. Z60W03 Alice Lannoo 1934-2011 x Roger Mouton.

36


Z60W04 05 06 3 vrije plaatsen.

Z61 Z61W01 Gerard Vancoppernolle wed. van M. Cooreman 1917-1976. Z61W02 Seraphin Vindevoghel echt. van P. Deweerdt 1893-1976. Z61W03 Gustaaf Vanlaecke echt. J. Van Coppernolle 1892-1976. Z61W04 August Scherrens wed. van C. Van Pamel 1892-1976. Z61W05 Hier rust Maria Debruyne echt. van Modest Van Pamel 1901-1976. Plaat: Rust zacht lieve Moeder.

37


Z61W06 Augustin Vandecasteele 1904-1976.

Z62 Z62O01 Jules De Vriese echt. van M. Van De Weghe 1904-1974. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven, ligt hier zacht en stil begraven. Z62O02 Adolf Vindevoghel wed. van V. Strobbe 1886-1974 - Foto3. Plaat1: Stukje in kunststof, hoefijzervormig: Aandenken. Plaat2: Stukje in kunststof, rechthoekig: Aandenken. Z62O03 04 vrije ruimte geen zerken. Z62O05 Hier rust Prudence Blondia echt. van Désire Demeyere 1894-1975. Plaat: Souvenir de Lourdes.

3

Eerste letter “e” verdwenen in Vindevoghel.

38


Z62O06 Nicodeem De Reviere echt. van I. De Pre 1904-1975 - Foto.

Z63 Z63W01 Maria Dewaele wed. van Ch. Vanderschaeve 1902-1973 - Foto. Plaat1: Aan mijn beminde echtgenoot. Plaat2: Lourdes - Plaatje met opschrift verdwenen. Z63W02 Sylvain Coppens echtg. van E. Couckuyt 1896-1973. Z63W03 Martha Cooreman echt. van G. Vancoppernolle 1912-1973.

39


Z63W04 Theophiel Decaluwe wed. van L. De Bruyne echt. van M. Lippens 1897-1974. Plaat1: Souvenir de Lourdes. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z63W05 Oscar Kint echt. van C. Lannoo 1916-1974 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve Vader. Z63W06 Clementine Van Pamel echt. van A Scherrens 1896-19744.

Z64 Z64O01 Emerance Cooreman wed. van Alf. Kint 1888-19715.

4

Letter “e” in Van Pamel en letter “S” in Scherrens verdwenen. Plaat met informatie afgevallen van verticaal stuk. Ligt nu op horizontaal deel van de zerk. Enkel letters verdwenen. E, M, A, N van Emerance, N van Cooreman en WED. 5

40


Z64O02 Julien Vindevoghel echt. van J. Hoste 1918-1972. Z64O03 Zalig aandenken aan de heer Theophiel Wallaert 1905-1972 echtgenoot van MW Maria Van Simaeys. Plaat: Aan mijn lieve echtgenoot. Z64O04 Hier rust Celina De Bel wed. Cyriel Van Laecke 1888-1972 - Foto. Plaat: Aan onze beminde Moeder.

Z64O05 Hier rust de heer Maurits Van Renterghem 1906-1972 echtgenoot van MW Germaine Meirhaeghe - Foto. Z64O06 Katrien Alliet 1961-1972.

Z65 Z65W01 Marcel Vindevoghel echt. van Y. Vanhauwaert 1920-1970 . Foto. Plaat Aan onze diepbetreurde voorzitter C.C.H.B. en Secretaris afd Kruiskerke Namens het A.C.V..

41


Z65W02 Maria M. Schepens echt. van C. Vindevoghel 1894-1970. Z65W03 Bertha Haelvoet echt. van R. Provyn 1905-1970. Foto. Plaat Rust in vrede Moeder. Z65W04 Emma Meirhaeghe wed. van C. Kint 1880-1970. Z65W05 vrije plaats - geen zerk. Z65W06 Marie Cooreman wed. van A. Duyck 1884-1971.

Z66 Z66O01 Cyriel Vandecasteele 1905-1969. Z66O02 Valentine Strobbe 1889-1968. Z66O03 Maria Speybroeck echt. van E. Vermeulen 1899-1968 - Foto. Plaat1: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Plaat2: Aan onze beminde Moeder.

42


Z66O04 Armand Muys echt. van I. Muys 1894-1968. Oudstr. 1914-18.

ZN66O06 Alfons Vandecasteele wed. van M. D'Huyvettere 1875-1968. ZN66O 07 vrije plaats - geen zerk.

Z67 Z67W01 Cyriel Van Laecke echt. van C. De Bel 1886-1968 - Foto. Z67W02 Maria Vindevoghel echt. van O. Vermeeren 1909-1968 - Foto. Z67W03 Hier rust Omer Vermeeren wedr Maria Vindevoghel 1906-1968. Foto. Opschrift PAX. Z67W04 Zalig aandenken van MR Camiel Vroman 1883-1969 echtgenoot van MW Maria Strobbe. Z67W05 Maria De Smet wed. van C. Vancoppernolle 1883-1969 - Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

43


Z67W06 Zalig aandenken van MW Maria Strobbe 1893-1969 weduwe van MR Camiel Vroman.

Z68 Z68W Op deze strooiweide rusten.

44


Z68 W01 Irma Van Pamel weduwe van Albert Decuman 18-1-1931 - 6-7-2006.

Z70 Z70O01 Omer Laseur 10-8-1910 - 20-2-1984 echt Suzanne Christiaens - Foto. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Z70O02 Marcel Debruyne 1906-1983 echt. van E. Vanryckeghem. Plaat: Aan mijn betreurde echtgenoot. Z70O03 Elvira Couchuyt 1897-1983 wed. van S. Coppens.

45


Z70O04 Augustinus Vanderhaeghen oud-strijder 1940-45 1908-1983 wed. van Alida Poelvoorde - Foto. Rust zacht lieve Peter.

Z70O05 Remi Provyn 1901-1983 wed. van B. Haelvoet. Z70O06 Audomarus Vandecasteele 1908-1982 wed. van B. Yde. Z70O07 Heer en mevrouw Jules Steculorum - Lestienne.

Z71 Z71W01 Leopold Desmet 28-6-1903 - 3-10-1981. Z71W02 Bertha Desmet 28-1-1902 - 9-10-1981 weduwe Arthur Lootens Plaat1: Plots bent U van ons heengegaan - Toch blijf je in ons hart bestaan. Plaat2: Aandenken. Z71W03 Julienne Van Coppernolle 1910-1982 wed. van G. Van Laecke. Z71W04 Hier rust Cyriel Steyaert echt. Rachel Baeckelandt 1905-1982. Z71W05 Hier rust Albert De Cuman echt. van Irma Van Pamel 1921-1982 - Foto.

46


Z71W06 Hier rust Marcel Vanbruaene echt. van Andrea Vermeulen 1924-1982 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat1: We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen. Trofee Fietser - geen opschrift.

Z71W07 Marie Julienne Viaene 11-7-1899 - 15-7-1982 weduwe van Armand Van Wonterghem. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z71W08 Hier rust Maria De Waele 1912-1982 echtg Gerard Laseur - Foto.

Z72 Z72O01 Honore Defauw echt. van B. Claeys 1895-1977 - Foto. Plaat: Aan Peter. Z72O02 Maria Provyn wed. van M.Vandaele 1905-1977. Plaat1: Aan mijn beminde moeder. Plaat2: Lourdes - Opschrift verdwenen. Z72O03 vrije plaats.

47


Z72O04 Hier rust DesirĂŠ De Meyere wed. van Prudentie Blondia 1892-1978. Plaat: Souvenir de Lourdes.

Z72O05 Leona Dewaele wed. van A. Spiessens 1881-1978. Z72O06 Bertha Haeck wed. van A. Dewaele 1894-1978 - Foto. Z72O07 Michel Boecquaert 1947-1979 echtg. Giselle Strobbe.

Z73 Z73W01 Maria De Pre echt. van E. De Reviere 1904-1976 - Foto. Plaat: Moeder uw kinderen en kleinkinderen vergeten u nooit. Z73W02 Constant Taghon wed. van A. Strobbe 1893-1977. Z73W03 Henri De Bruyne wed van C Simaeys 1904-1977. Z73W04 Albert Kint echt. van M. Cortier 1927-1977. Z73W05 Martha Peeters echtg. van Triphon Decaluwe 1897-1977 - Foto.

48


Z73W06 Irma Van Laecke 1882-1977. Z73W07 Michel Scherrens 1923-1977.

Z80 Z80W01 Rustplaats van de familie Victor Van Bruwaene - Bossuyt. Z80W02 Rustplaats VR Maria Vanmaele 1908-1954 echt. van HR Adiel Mortier 19091988. Opschrift PAX. Motief: Stenen klimop. Z80W03 Rustplaats van VR Maria Bruggeman 1900-1955 echt. van HR August Mortier 1896-1987. Opschrift Credo. Motief: Stenen klimop. Z80W04 Familie A. Alliet - Neirynck- Opschrift PAX. Tuil met stenen rozen.

49


Z80W05 Familie Vancauwenberghe - Martens Ingrid 1954-1971 Yvonne 1932-2011 Foto. Plaat: Rust zacht lieve Ingrid - Ouders - Broers.

50


INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

1

B

1914-18...............................................43 1940-45...............................................46

Bachte-Maria-Leerne ......................... 31 Baeckelandt............................ 22, 25, 46 Baele ............................................ 11, 12 Bekaert Aalter .................................... 19 beroep................................................... 4 Bestuur KAV ..................................... 18 Billiet ........................................... 10, 23 Blondia......................................... 38, 48 Boecquaert ......................................... 48 Boone ................................................. 35 Bossuyt............................................... 49 Bourgeniere........................................ 20 bouwkundig erfgoed ............................ 3 Braeckevelt ........................................ 23 Bruggeman......................................... 49 Bruneel................................... 14, 27, 35 Busquaert ........................................... 14 Buydaert............................................. 21

A A.C.V..................................................41 Aalter ..................................................19 Allaert .................................................27 Alliet .............................................41, 49 Almey .................................................30

51


De Prest.............................................. 28 De Reu ............................................... 19 De Reviere ............................. 25, 39, 48 De Ruyck ........................................... 12 De Schrijver ....................................... 36 De Smet........................................ 43, 51 De Soete............................................. 21 De Spiegelaere ................................... 12 De Sutter ............................................ 17 De Vos ......................................... 14, 26 De Vriese ........................................... 38 De Waele...................................... 21, 47 De Witte....................................... 21, 35 De Wulf........................................ 17, 18 Debruyne.......13, 14, 17, 19, 21, 24, 37, 45 Decaluwe ............................... 11, 40, 48 Decaluwé ........................................... 11 Declercq ............................................. 35 Decock ................................... 13, 23, 27 Decuman ...................................... 30, 45 Defauw................................... 23, 26, 47 Deloof ................................................ 28 Demeyere ........................................... 38 Deprest ............................................... 35 Derde Leeftijd .................................... 19 Deruyck.............................................. 35 Deschagt............................................. 22 Desmet ......................................... 46, 51 Devos ........................................... 21, 23 Devriese ............................................. 31 Dewaele ....................................... 39, 48 Dewaelsche .................................. 11, 21 Deweerdt...................................... 27, 37 Dhondt ............................................... 30 Dobbelaere ......................................... 25 Docx................................................... 30 Driekleur ............................................ 17 Dufour................................................ 32 Duyck................................................. 42

C C.C.H.B. .............................................41 Christiaens ....................................24, 45 Claeys ...............................14, 26, 36, 47 Coddens ........................................17, 36 Cooreman ....10, 13, 17, 19, 26, 27, 37, 39, 40, 42 Coppens ............................22, 25, 39, 45 Corijn ..................................................10 Cortier.................................................48 Couchuyt.............................................45 Couckuyt.............................................39 Coussens .............................................10 Credo ..................................................49

D De Backer .....................................11, 35 De Baere .............................................31 De Baets..............................................35 De Bel ...........................................41, 43 De Boever .......................................9, 32 De Bruyne.............13, 15, 23, 26, 40, 48 De Caluwe ....................................14, 36 De Caluwé ....................................11, 26 De Cauter............................................31 De Cloedt............................................26 De Cockere ...................................17, 20 De Cuman ...........................................46 De Decker ...........................................17 De Fauw............................14, 17, 18, 31 De Ginste ..............................................3 De Graeve ...........................................27 De Meulenaere....................................19 De Meyer ......................................23, 35 De Meyere ..........................................48 De Naeghel .........................................14 De Nobele ...........................................17 De Pre ...........................................39, 48 De Pré .................................................25

52


E

I

Eelbode .........................................23, 24 Egem.....................................................3 Elsene .................................................16

ineengevouwen handen............ 9, 17, 23 Ineengevouwen handen........11, 19, 20, 23, 47

J

F

Janssens.............................................. 25 Fietser .................................................47 funerair erfgoed ....................................4

K G

KAV................................................... 18 Kerckaert............................................ 28 Ketels ................................................. 12 Kint..........14, 17, 19, 23, 26, 27, 35, 40, 42, 48 klimop ................................................ 49 Koolskamp ........................................... 3 Kruiskerke.................................... 28, 41

Gemeentenota .........................15, 16, 17 Gevaere.................................................9

H Haeck ............................................14, 48 Haelvoet........................................42, 46 Hallaert .........................................15, 17 Hautekier ......................................17, 18 Hauttekier ...........................................31 Himpens..............................................10 Holvoet ...............................................36 Hoste.................................11, 19, 35, 41

L Labath ................................................ 14 Laevens .............................................. 22 Lambert.............................................. 12 Lambrecht .......................................... 14 Lanckriet ............................................ 27 Lannoo ............................. 17, 24, 36, 40 Laseur......................... 17, 21, 24, 45, 47 Lestienne............................................ 46 Lootens......................................... 19, 46 Lourdes............3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 27, 30, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48

53


PAX ............................................. 43, 49 Peeters.......................................... 26, 48 Pepe Lap .............................................. 9 Pittem ................................................... 3 Poelvoorde ....................... 14, 24, 27, 46 Priesters................................................ 4 Provyn........................ 16, 21, 42, 46, 47

M Maenhaut ............................................11 Maerschalck..................................13, 24 Martens .........................................31, 50 Meirhaeghe ...................................41, 42 Meirhaghe...........................................13 Meulebeke ............................................3 Minne..................................................22 Morthier ..............................................20 Mortier ....................................17, 28, 49 Mostaert ..................................17, 19, 26 Mouton .........................................17, 36 Muys .......................................12, 36, 43 Mylle...................................................28

Requiescat In Pace ............................... 4 RIP ................................................. 4, 31 Rosing ............................................ 9, 24 Rotty............................................. 15, 17 Ruiselede...................... 3, 15, 16, 17, 31

N

S

natuursteen..........................................26 Neirinck ........................................11, 27

Saelens ............................................... 36 Schepens ............................................ 42 Scherrens.......................... 24, 37, 40, 49 Serry............................................. 17, 36 Simaeys............................ 15, 26, 41, 48 Slock .................................................. 10 Spanhove............................................ 31 Speybroeck................................... 25, 42 Spiessens............................................ 48 Standaert ............................................ 11 Steculorum ............................. 17, 18, 46 Steenbeke ................... 13, 16, 19, 32, 34 stenen rozen ....................................... 49 Steyaert ............................ 25, 32, 36, 46 Strobbe ....................... 38, 42, 43, 44, 48 strooiweide..................................... 3, 44 Sucaet............................... 10, 23, 35, 36

R

O Oostrozebeke ........................................3 Oudenaardse .........................................9 Oudstr. 1914-18 ..................................43 oud-strijder 1940-45 ...........................46

P Parrein.................................................35 Pastoor Kruiskerke .............................28

54


Vandemoortele................................... 35 Vanderhaeghen .... 16, 17, 22, 27, 32, 46 Vanderschaeve ............................. 22, 39 Vandevelde ...................... 11, 17, 20, 30 Vandewalle .................................. 12, 51 Vandeweghe....................................... 31 Vanhauwaert .................... 10, 26, 27, 41 Vanlerberghe................................ 17, 19 Vanmaele ........................................... 49 Vannieuwkerke .................................. 10 Vanoverbeke ...................................... 22 Vanpamel ........................................... 35 Vanpoucke ......................................... 10 Vanryckeghem ................................... 45 Vanstaen............................................. 29 Vanwalleghem ................................... 16 Vanwonterghem................................. 15 Vermeeren.......................................... 43 Vermeersch .................................. 20, 22 Vermeire ................................ 20, 25, 35 Vermeulen.................. 15, 25, 34, 42, 47 Versluys ............................................. 28 Vervaeck ............................................ 21 Verwilst.............................................. 31 Viaene .......................................... 15, 47 Vindevoghel.........10, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 32, 37, 38, 41, 42, 43 voorzitter C.C.H.B. ............................ 41 vriendenkring ..................................... 19 Vroman .................................. 28, 43, 44

T Taghon ................................................48 Technisch lokaal .................................33 Tielt.........................................15, 16, 17 Trofee Fietser......................................47

V Van Bruwaene ....................................49 Van Coppernolle.....................32, 37, 46 Van De Moortele ................................23 Van De Weghe........................11, 27, 38 Van Droogenbroeck............................13 Van Eenooghe ....................................11 Van Hulle............................................20 Van Laecke......3, 23, 24, 30, 41, 43, 46, 49 Van Laecken .................................15, 30 Van Oost .................................10, 12, 28 Van Overbeke ...................16, 19, 21, 25 Van Pamel ............19, 27, 37, 40, 45, 46 Van Parys............................................22 Van Renterghem .....................13, 32, 41 Van Vynckt.........................................14 Van Walleghem ......................13, 16, 25 Van Wonterghem..........................15, 47 Vanbosseghem....................................31 Vanbruaene...................................34, 47 Vancauwenberghe ..............................50 Vancoppernolle....16, 17, 20, 22, 36, 37, 39, 43 Vandaele .................................16, 35, 47 Vande Velde .......................................17 Vande Weghe .....................................10 Vandecasteele......15, 17, 18, 21, 22, 25, 38, 42, 43, 46

W Waerniers ............................... 16, 24, 25 Wallaert.................................. 17, 26, 41 Windels .............................................. 13 WOI ..................................................... 4 WOII .................................................... 4

55


UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot februari 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten . Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €.

57


35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - . 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT -

58


2006, 45 p. - 5 €. 71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden . Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850 . P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. - . 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €.

59


105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €. 106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I . Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II . Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €.

60


144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS – 2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 3,50 EUR per boekdeel, buitenland = 7,50 EUR!) (voor de nummers 22 en 25 is dit respectievelijk 4,50 EUR en 8,50 EUR) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

61

Profile for claude

De graven van Kruiskerke  

De graven van Kruiskerke  

Profile for vanmoo
Advertisement