De graven van Kanegem

Page 1

“DE GRAVEN VAN KANEGEM” Gemeentelijke Begraafplaats Kanegem

Samenstelling : Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 24-6-2013

1


D/2013/8058/16 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

2


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgde dan de begraafplaats van Koolskamp. Het werk “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Inventaris van het bouwkundig erfgoed - Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Tielt - Deel II: Stad Tielt (straten S-Z) - Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle” uitgegeven door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed in 2007 geeft wat informatie over deze begraafplaats op p. 731-732. De begraafplaats is gelegen in de Keizersstraat te noorden van de pastorie. Oorspronkelijk lag de begraafplaats van Kanegem rond de kerk. Deze nieuwe begraafplaats is aangelegd vanaf ca. 1953 op grond van de voormalige pastorietuin. Enkele oude grafzerken zijn van het oude kerkhof overgebracht naar de zuidzijde van de nieuwe begraafplaats. De begraafplaats is een rechthoekig perceel met nog een beperkte open ruimte daar waar recent oude graven zijn weggenomen. Aan de straatzijden is er links nog wat vrije ruimte. Rechtsvooraan is recent aangesneden voor het plaatsen van kelders voor asurnen een strooiweide en muren met nissen voor asurnen. De begraafplaats is afgesloten door een toegangspoort. Rondom is een haag aanwezig in beuk of taxus. Tussen de verschillende delen zijn haagjes aangeplant. Enkele grotere bomen zijn aanwezig. Aan de oostzijde van de centrale gang is een sobere calvarie enkel bestaande uit een bakstenen basis met daarop een kruis met de gekruisigde Christus. De gedenktekens van de oorlog zijn ook op deze begraafplaats te vinden.

De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt.

Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden.

3


Rond de begraafplaats is een haag die samen met wat bomen voor het nodige groen zorgt. Enkele hoofdtypes van graven: -

-

IJzeren kruisen: Van dit type zijn op deze begraafplaats geen exemplaren meer te vinden. Houten kruisen: Op een paar graven aanwezig, soms slecht onderhouden. Kruisen in arduin die via een stalen pin op een onderstel zijn vastgemaakt. Vlakke stenen. Soms stellen we vast dat door de jaren heen de gebeitelde letters en cijfers voor een groot deel verdwenen zijn aan een sneller tempo dan bij verticale stenen. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. Gemetselde zerk, in baksteen of leisteen. Een paar van deze zijn kunstwerkjes op zich. enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig. Voor wat informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Aanvulling met de naam van de ouders of kinderen Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan.

4


-

-

Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn aanwezig, zoals: -

-

Burgemeester. Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke We konden de zerk terugvinden van ĂŠĂŠn kloosterlinge. Mogelijks zijn bij vroeger opruimingswerken reeds zerken van andere kloosterlingen weggenomen. ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. De toegangswegen liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben os vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Informatie van extra aangebrachte platen heb ik slechts hier en daar overgenomen ter illustratie, dit op een willekeurige basis of omdat de tekst mij aansprak. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin april 2013. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen op het graf nog net lezen maar het ontcijferen van andere informatie was niet altijd meer even goed mogelijk.

5OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een uniek nummer gegeven. Er is een zekere logica in de nummering terug te vinden. De begraafplaats bestaat uit twee delen, gelegen langs weerszijden van de centrale gang. Op het plan zijn windrichtingen aangebracht die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen. Het eerste karakter in de nummering maakt een opsplitsing tussen noord en zuid. De twee volgende cijfers geven de blokken terug op elk deel. In het zuidelijk deel lopen de nummers van 1 tot 39 en in het noordelijk deel lopen de nummers van 40 tot 99. Na de twee cijfers volgt de richting waarin men de voornaamste informatie of de gaven kan terugvinden. De laatste twee cijfers geven de volgorde van de graven aan. De nummers lopen op vanaf de toegang voor de blokken in langsrichting gelegen en vanaf de centrale gang voor de blokken in dwarsrichting.

7


8


DE LIJST

N40 N40O01 Rustplaats van de familie Adiel Van Daele - De Wulf. N40O02 Rustplaats der familie Achiel Bovyn - Corneillie 1950 - 1964 - Afsluiting met een metalen staaf aan de zijkant. Stenen roosjes. Vooraan het graf een extra knielsteen met vermelding: Een gebed A.U.B.. Stadsnota:

1. Corneillie Irma - overleden te Kanegem op 22/09/1950. 2. Bovijn Constant - overleden te Kanegem op 16/01/1964.

N40O03 Familie Joseph Bovyn - Maeyens. N40O04 Grafstede der familie RaphaĂŤl Maeyens - Vervaeke - Foto.

9


N40O05 Rustplaats van MW Emma Verhoye 1867-1936 echtg. HR. Alidor Maeyens 1863-1941 en Maeyens Germaine 1898-1964 en Madeleine 1899-1972 - Foto. Afsluiting met metalen staaf op de zijkanten. Vooraan het graf een extra knielsteen met vermelding: Een gebed A.U.B..

N40O06 Rustplaats der familie Vervaeke - Dewaele. Stadsnota aan de ingang: 1. Vervaeke Hector - + Kanegem 06/06/1961. 2. Dewaele Marie - + Kanegem 09/02/1950. N40O07 Zalig Aandenken - Rustplaats Vanthournout - Devriese. Zoon Daniel gevallen op t veld van eer 1920-1940. Biddende engelen naast het kruis. Plaat: Uw plaats is ledig aan den haard doch uw beeld blijft in ons hart bewaard. Stadsnota aan ingang: conc jaar 1959: 1. Vanthournout Julius - + Kanegem 23/03/1962. 2. Devriese Maria - + Kanegem 19/09/1959. 3. Vanthournout Daniel.

10


N41 N41W01 Hier rusten MR Felix Verhoye weduwnaar van MW Irma Carpentier en zijne echtgenote MW Marie Tack. Stadsnota:

1. Verhoye Felix - overleden te Brugge op 12/7/1948. 2. Tack Marie Romanie - overleden te Kanegem op 03/06/1935.

N41W02 Rustpaats van Heer Alfred Verbeke Geboren te Tielt den 4 maart 1862 Overl. te Kanegem den 16 mei 1941 - VR Emerence Lemeigre Geboren te Tielt de 6 oktober 1869 overl. te Kanegem de 28 december 1956 - Foto. N41W03 C. Van De Velde - De Fruytier. Opschrift Dood maar niet vergeten. N41W04 Ivo Comijn 1861-1941 Emma Verhalle 1871-1950 AloĂŻs Comijn 1897-1966 Martina Bierman 1900-1995.

N41W05 Familie A Van Oost - Lomme en dochter Marie Therese - Foto. Plaat: Aan mijne diep betreurde zuster.

11


N41W06 Bid voor de Ziel van Heer Gustave Verhaeghe Geb. te Ruddervoorde 22-21869 Overl. te Kanegem 21-5-1918 en zijne echtg. vrouw Eugenie Tanghe Geb. te Ruddervoorde 26-2-1876 Overl. te Kanegem 13-12-1951. Onderaan: Mijn Jezus Bermhertigheid. Plaat: Beminde ouders uw aandenken blijft eeuwig. Stadsnota:

1. Verhaeghe Gustaaf - overleden te Kanegem op 21/05/1918. 2. Tanghe Eugenie - overleden te Kanegem op 13/12/1951.

N41W07 Zalig aandenken aan Jules Poppe 1862-1946 en echtgenoot Valerie Demarrez - PAX. Plaat: A notre Pere regrette. Stadnota:

1. Poppe Jules - overleden te Kanegem op 22/01/1946. 2. Demarrez Marie Valerie - overleden te Kanegem op 13/05/1952.

12


N42 N42O01 vrije plaats - geen zerk. N42O02 August Meirhaghe 1887-1949 en Estella Vandermeersch 1887-1978 - Foto. Plaat: Aan onze ouders - uw tien kinderen. N42O03 Bid voor de ziel van Frans Lambert zoon van Leo en Clara Holsbeke Geb. te Kanegem 7-9-1922 en er overl. 24-2-1948 - Foto. Plaatje HHB1. Stadsnota:

1. Lambert Frans Camiel - overleden te Kanegem 24/02/1948.

N42O04 Rustplaats van MR Cyriel De Waelsche oud-strijder 1914-1918 - 1881-1949 en echtgenote MW Amelia Verhoye 1885-1966. Boven tekst symbool voor nationale driekleur.

1

Heilig Hartenbond.

13


N42O05 Heer Henri Verlinde 1855-1943 Zijn vrouw Valerie Defauw 1863-1941. R.I.P. - Bossaert, Diksmuide. Stadsnota:

1. Verlinde Henricus - overleden te Kanegem op 21/01/1943. 2. De Fauw Valeria - overleden te Kanegem op 09/07/1941.

N42O06 Hier rusten in vrede de echtegnoten MV Marie Van Oost 1868-1937 en MR Modest Van Biesbrouck 1867-1952. Koperen kruis met afbeelding Christus met doornenkroon. Stadsnota:

1. Van Oost Maria Coleta - overleden te Kanegem op 25/06/1939. 2. Van Biesbrouck Modestus - overleden te Kanegem op 05/06/1952.

N42O07 Duurbare Gedachtenis van Heer Henricus Deleu Geboren te Staden den 15 november 1861 Overl. te Caneghem den 24 september 1928 en zijn echtgenoote MariaTheresia Cornette geboren te Kortemark den 26 juni 1865 - Foto. Koperen kruis met afbeelding Christus met doornenkroon. Stenen roosjes als afboording. In grondplaat: Gat met afboording in stenen roosjes. Stadsnota:

1. Deleu Henricus - overleden te Kanegem op 24/09/1928. 2. Cornette Maria Theresia - overleden te Kanegem op 29/07/1946.

14


N42O08 vrije plaats - geen zerk. N42O09 Rustplaats van den Heer Oscar Duchateau 1905-1947. Koperen kruis met afbeelding Christus met doornenkruis. Nog sporen te zien van een verdwenen foto. Stadsnota:

1. Duchateau Oscar Joseph - overleden te Kanegem op 20/01/1947.

15


N43 N43O01 Hilde Devrieze 13-1-1969 - 28-4-2003 - Foto. Plaat: Jou vergeten kunnen we niet, wij leven verder met een stil verdriet - uw echtgenoot en kinderen.

N43O02 Adiel Van Hal 1-11-1882 - 17-11-1970 en echtgenote Elisa Saelens 15-4-1883 - 2-12-1965 - Foto.

16


N43O03 Norbert Verhooghe 1949-1998 echt. Christiane Biebuyck. Plaat: Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven - Niemand wacht want je bent er nog - Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg. N43O04 Rustplaats Georges De Coninck 1934-1996 x Simonne Verbiest - Foto. Plaat1: Voor al de liefde die ik had van jou - Diego. Plaat2: We zullen u nooit vergeten. N43O05 Familie Gaston Vandaele - Bethuyne. N43O06 Familie Omer Vander Beke 1914-1992 x Laura Elebode 1913-2005 - Foto. N43O07 Daniel Mouton 1908-1989 x Maria Seymortier 1910-1992 - Foto. N43O08 Liliane Biebuyck 1950-1989 echtg. Johan De Vos. Plaat1: Liefdevol aandenken - Het Zangkoor. Plaat2: Vanwege de geburen. N43O09 Rustplaats Maurice Forment 1908-1986 en echtgenote Alberta De Clercq 1902-1992. N43O10 vrije plaats - geen zerk.

N44 N44W01 tot 07 vrije plaatsen - geen zerken. N44W08 Marguerite De Waele 1925-2012 - Echtg. Gilbert Goethals - Voorlopig houten kruis. N44W09 Aandenken aan Raoul Willy De Rijcke 1939-1985 echtgenoot van Leona Vanderhaeghen - Foto. Plaat: Overgoed waart gij - onvergetelijk blijft gij - Aan onze betreurde schoonzoon en schoonbroer.

17


N44W10 Fritz Coene 1944-2005 x Magda Verstraete - Foto. Plaat: Je blijft geborgen in onze herinnering.

N45 N45O01 AndrĂŠ Vermeulen 18-9-1928 - 25-8-2006. N45O02 Chris Damman 18-10-1970 - 18-7-2006 - Grote Foto. Plaat1: Chris jou te kennen als zoon en broer vonden we fijn. Je los te laten dat doet pijn. We zullen je missen in dit leven en altijd om je blijven geven. Plaat2: Als vrienden gingen we door het leven, als vriend blijf je in ons hart leven; Uw werkmakkers Firma Damman. Plaat3: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - Uw tantes en nonkels familie Damman.

18


Plaat4: Zoveel sterren aan de hemel, zoveel liefde hebben wij van jou gekregen. - XXXX2.

N45O03 Jaqueline Van de Walle 1939-2006. N45O04 Jules Biebouw 1916-1966 x Elza Vande Putte 1924-2006. N45O05 Eric Bierman 1949-2005. N45O06

Andrea De Schrijver 1925-2005 Julien Vuylsteke 1920-2007 Eric Vuylsteke 1954-1995 echtgenoot Maurisette Defraeye.

Plaat1: Eric, Het enige wat je ons hebt aangedaan is dat je te vroeg van ons bent heengegaan. Plaat2: Eric, jou vergeten we nooit - Patrick en Marleen Gavel - Kim en Jolien. Plaat3: Vanwege de geburen. N45O07 Bethuyne André 5-9-1926 - 11-9-2004 x Loontjens Yvonne 17-2-1931 - 2610-2008 - Foto. Plaat1: We zullen je nooit vergeten. 2

Geen vermelding van een naam maar: “XXXX”.

19


Plaat2: Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt ze nog zo oud. Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de jaren knellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud, bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt. Plaat3: Omdat je voor ons goed bent geweest, heel eenvoudig hebt geleefd, zo veel voor ons hebt gewerkt, is het moeilijk afscheid te nemen. Plaat4: Wij zullen je nooit vergeten - OKRA Kanegem. Plaat5: Bestuur KBG Kanegem. N45O08 Geert Bethuyne 1956-2004 x Marie-Rose Rebry - Foto. Plaat1: Een man om van te houden; een pa op wie we bouden. De hoeksteen van ons huis het hart van onze thuis - Katrien & Kristof.

N45O09 AndrĂŠa Van Dorpe 1948-2003 - Foto.

N46 N46W01 Emeric De Zutter 1926-2008 x Maria Vanaerde.

20


N46W02 Marguerite Maes 1928-2008. N46W03 Hier rust Roger Tack 1929-2007 - Foto. N46W04 Herman Verhooghe x Gerarda Van Hal 1924-2007. Plaat: Eens was je de zon in ons huis, nu ben je de zon in ons hart. N46W05 Clara Dinneweth 1925-2007 x Joseph De Schrijver 1920-2007 - Foto. N46W06 Gerard Verbeke 1923-2007 x Maria Bral. Plaat1: Je woorden dragen verder .... je handen geven voort .... - Gezinsbond Kanegem. Plaat2: A notre Cousin - A notre Ami.

N46W07 Paul De Zutter 1922-2007 Ere Gemeentesecretaris. Plaat1: Je was goed voor ons. Plaat2: Geen rijker kroon dan eigen schoon - Comité “Kanegem Bebloemd”.

21


N46W08 E.H. DaniĂŤl Van Parys 1922-2007.

N46W09 Lucie Haerynck 1925-2006.

22


N46W10 Familie Billiet Jeroom 1913-2006.

N47 N47O01 02 03 3 vrije kelders. N47O04 Marc Vervaeke 26-1-1948 - 14-1-2012 x Astrid Van Cauwenberghe - Foto. Plaat1: Je blijft geborgen in onze herinneringen - Je schoonbroers en schoonzussen - fam. Van Cauwenberghe. Plaat2: Als vrienden gingen we door ’t leven, als vriend blijf je leven. - Willy en Marleen. Plaat3: Uit ons midden maar niet vergeten - Julien en Marie-Jeanne - Gabriël en Monique. Plaat4: Afbeelding tractor - Opa, Wanneer ik ’s avonds naar de sterren kijk, knipoogt er altijd eentje naar mij. Ik weet het heel zeker: dat ben jij... - Uw petekindjes, Klara & Louis.

23


N47O05 Geert Verbeke 1950-2011 x Marie-Jozef Lanckriet - Foto. Plaat1: Rust in vrede - Je kinderen en kleinkinderen. Plaat2: De herinnering blijft zoals je was, in eenvoud sterk en groot - Vanwege de vrienden. N47O06 Frans Lanckriet 1930-2010 x Paula Vandevijvere. N47O07 Lucien Deloof 25-7-1937 - 22-2-2010 x Nicolle Verhelle - Foto. Plaat1: Beeldje van Bernadette en Maria - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Klein stukje: Wereldbol - Waar je ook ter wereld bent Weet dat ik altijd aan je denk.

N47O08 Yvonne Dewaelsche 13-10-1934 - 18-11-2009. N47O09

Liana Buydaert 1937-1971 GabriĂŤl Den Baes Bernadette Ver Eecke.

N47O10 Adrien Christiaens 1980-2009 x Marie Therese De Witte. N47O11 Marc Bierman 1947-2009 x Paula Serry.

24


N48 N48W01 11 vrije kelders.

N49 N49O01 11 vrije kelders.

N50 N50W01 11 vrije kelders.

N51 N51O01 Zalig aandenken aan Adrienne Carpentier 1900-1984 echtg. van Jules Verhelle. N51O02 Hier rust Henri Gordier echt.van Elza Debel 1903-1984 - Foto. Plaat1: Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat2: Het was goed samen te zijn - van uw echtgenote. N51O02 Zalig aandenken aan RenĂŠ Vandemoortele 1905-1983. N51O03 Jules Lanckriet echt. Diana De Winter 1923-1983. Plaat: U altijd beminnen U nooit vergeten.

25


N51O04 Clara Van Gampelaere wed van Leon Sabbe 1904-1982. N51O05 Bid voor de ziel van Gabriel De Smet Geb. 2-8-1930 - overl. 22-12-1982. Houten kruis in slechte toestand. Plaat: Rust in Vrede.

26


N51O06 Martha Vermeulen wed. van Cyriel De Smet 6-9-1899 - 5-3-1982. N51O07 Irma Christiaens 1899-1982 weduwe van Jules Verhaeghe. N51O08 Hier rust Remi Lanckriet 1892-1981 weduwnaar van Elisa Van Overbeke en van Emerence Verleye. N51O09 Hier rust Irma Herman 1902-1981 echtg. van Rene Van Hoe.

N52 N52W01 Erild Braekeveldt 1895-1988 - Houten kruis. N52W02 Hier rust Godelieve De Schuyter 1945-1988. N52W03 Gerard Vermeulen 1906-1988 wedn. Clara Van Parys - Foto. Plaat: Rust in vrede Moeder lief.

N52W04 Lucien Mussche 1930-1987 - Foto. Plaat: Alleen God weet waarom.

27


N52W05 Hier rust Adiel De Schuyter 1910-1987 Wed. van Elisabeth De Vliegher. N52W06 Roger Soens Geb. 25-12-1926 - Overl. 1-9-1986. Omgevallen houten kruis3. N52W07 Maria Vandemoortele 1909-1986. N52W08 Familie Ivo De Schuyter 1902-1986 x Maria Buydaert 1907-1986. N52W09 Gerard Deloof 1905 - 1986 echt. van Yvonne Coene. Plaat: Dood maar niet vergeten.

N53 N53O01 Hier rust Azer Van Hecke 1927-1990 - Foto. N53O02 Hilaire Coene 1914-1990 echtgenoot Maria Vandaele - Foto.

3

Bijna niet meer leesbaar. Volgens begraafregister parochie Kanegem, nr. 10-1987: Soens Roger, overleden te Kanegem op 1 september 1987. Zoon van RenĂŠ en Irma De Witte. Geboren te Kanegem op 25 december 1926. Begraven 7 september 1987.

28


N53O03 Fritz Lema 1942-1990 zoon van Alois en Irene Van De Casteele. N53O04 Jeroom Vandemoortele 1904-1990. N53O05 Hier rust Cyriel Gordier 1896-1989 echtg. Maria De Bel. N53O06 Mevrouw Valerla Caron weduwe van Adil Van Gansbeke geboren 2-6-1898 overleden 1-1-1989 - Houten kruis.

29


N53O07 Maria Popelier wed. August De Doncker 1896-1988. N53O08 Georges Lambert 1931-1988 echt. van Anna De Schrijver - Foto. Plaat: Op wrede wijze werd gij uit ons midden weggerukt maar uw beeld blijft in ons hart gedrukt. N53O09 Hier rust Theophilus Lema 1904-1988. N53O10 Hier rust Roger Gordier 1933-1988.

N54 N54W01 Marcel Hellebuyck 1919-1964 echt. Clara Verhelst - Foto. N54W02 Famiile C. Gernaey - Van de Kerkhove. N54W03 Familie Marcel De Ruyck - Maria De Meulemeester. Plaat1: Alles vergaat, alles verdwijnt, behalve het aandenken - Je petekind Joris. Plaat2: Alles vergaat Alles verdwijnt behalve het aandenken.

30


N54W04 Familie Julius De Meulemeester - Martha Comijn. Plaat1: Vanwege de kinders. Plaat2: Alles vergaat Alles verdwijnt Behalve het aandenken. N54W05 Jerome Goethals 1902-1989 echtgenote Maria Braekevelt 1905-1975. N54W06 Jozef Dedecker 1911-1975 - Martha Tevels 1912-2000. N54W07 Familie Mervilde - Vercruysse - Foto. Plaat: Rust zacht lieve Meter. N54W08 Jules Vandewalle 1892-1984 echtg. van Elisa Vandoorne 1900-1992. Plaat: Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering - Katrien - Caroline en Jimmy. N54W09 Familie Van Doorne. N54W10 Julien Deloof 1910-1974 x Jeanne Baert.

31


N60 N60O01 Willy De Ketelaere 1942-1993 x Maria Lootens 1943-2003 - Foto. Plaat: Aan onze betreurde College vanwege personeel Transport Impens.

N60O02 Irma Vanquaethem 1898-1991 weduwe van Cyrille Mussche. N60O03 Julien Mussche 1926-1992 echtg van Irma Poelvoorde 1927-2004 - Foto. N60O04 Rustplaats Andreas De Meulemeester 1928-1991 echt. Marie-Louise Dupont Foto. Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten - je echtgenote kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Een dankbaar hart is onvergetelijk -Joris. N60O05 Firmin Bovyn 1913-1991 x Gerarde Lanckriet - Foto. N60O06 Familie Mouton - Grootaert. Irena 1907-1991 en Zoon Maurice Grootaert 1904-1991 Foto.

32


Plaat: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank - Van de kleinkinderen.

N60O07 Joseph Vandewalle 1929-1991 - Foto. Plaat: Als je van iemand houdt, en je bent van hem gescheiden, kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.. Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugde. N60O08 Rustplaats Gerard Lannoo - Magdalena Van Oost 1926-1991. N60O09 Familie Rene Stofferis 1905-1990 - Lambrecht 1912-2010 - Foto. N60O10 Gentil-Remi Verhooghe 1909-1990 - Mariette Herman. N60O11 GabriĂŤlle Lemey 1921-1990 - Maurits Decock 1917-2004. Plaat: Bedroeft om je heengaan dankend aan wat je voor ons was. N60O12 Famlie Oscar Tanghe 1903-1990 - Anna Sergeant 1913-2002. N60O13 Victor Van Maele 1905-1990 - Anna Bierman 1909-1999. N60O14 Achiel Dewaele 1911-1989 - Maria Vanoverbeke 1913-1989.

33


N61 N61N01 Zalig aandenken van MR Alois De Schuyter 1880-1962 echtgenoot van MVR Maria Lassuy - Foto. Motief: Alfa en Omega (staat als: A M). Stenen roosjes. N61N02 Zalig Aandenken van MR Alois De Waelsche 1883-1961 echtgenoot van MVR MariaVerlinde 1886 - 1985. Motief: Alfa en Omega. Stenen roosjes. N61N03 Rustplaats der familie Denewet - Meirhaeghe - Foto. Krans met stenen roosjes boven de info. Plaat in koper: Afbeelding: Helm, bajonet, kanon op slagveld in de zon. Opschrift: 1914-1918 Salus PatriĂŚ Suprema Lex4. Op plaat: A. Rombaut.

4

Internetbron: http://www.wo1.be/ned/geschiedenis/gastbijdragen/2007/BelgischeOnderscheidingen/BelgieMedailles.pd f: Het Vuurkruis 1914-1918: Uitgereikt aan allen die de "Vuurkaart" hadden ontvangen, m.a.w. allen die minstens 18 maanden in de frontlijn gediend hadden. Dit bronzen kruis, met korte, brede armen, werd ingesteld op 6 februari 1934 en wordt onmiddellijk na de IJzermedaille (of Kruis) gedragen. Het Vuurkruis kon niet posthuum worden uitgereikt. Op de grote rechthoek aan de voorzijde is een verlaten slagveld te zien, geflankeerd door een vertikale lauwertak : vooraan een helm op een bajonet, achteraan een heuvel met een 75mm geschut terwijl de zon tussen enkele wolken schijnt.. De keerzijde toont in het paneel een koningskroon van waaruit zeven stralen vertrekken en een grote lauwertak waarover de Latijnse tekst "SALUS PATRIAE / SUPREMA LEX" is aangebracht. De jaartallen "1914 / 1918" staan rechts onderaan terwijl linksonder de naam van de ontwerper van het ereteken, A. Rombaut, is vermeld. ...

34


N61N04 Rustplaats der familie Vanparys - Meirhaeghe - Foto. Stadsnota:

1. Van Parys Julius - overleden te Kanegem op 13/10/1963. 2. Meirhaeghe Julma - overleden te Kanegem op 12/02/1964.

N61N05 Rustplaats der familie Francois Tack - Tack. N61N06 Aandenken aan Familie Verheust MV Rachel 1897-1964 MR Ivo 1886-1972 N61N07 Familie De Waelsche - Spriet. N61N08 vrije plaats - geen zerk. N61N09 Familie M. Lambrecht - De CaluwĂŠ. N61N10 Hier rust Mvr Celina Goethals 1901-1965 echtgte van Mr Jozef De Kokere 1901-1967 - Foto. N61N11 Verticaal: MV Maria Vroman. Stenen roosjes bovenaan. Horizontaal: - Bid voor de ziel - Maria Vroman Geb. te Meulebeke 24-11-1912 - Overl. te Tielt 17-7-1967 - R.I.P. N61N12 Familie Roland Bossuyt - Demey.

35


N61N13 Rustplaats der familie René Maes - Loquet. N61N14 Rustplaats van MR Modest Dauw 1897-1968 echtgenoot van MW Germaine Van Hessche 1905-2002. N61N15 Familie Verstraete - Eelbode. N61N16 Rustplaats der familie Danneels - Van Aal - Foto. N61N17 Familie Desloover - Verbeke. N61N18 vrije plaats - geen zerk. N61N19 vrije plaats - geen zerk. N61N20 M. De Schuyter - Lanoo - Foto. N61N21 Familie Ca(m)iel De Cocker - Lambrecht5. N61N22 Remi De Coninck 1906-1972 en echtgenote Antoinette Mervillie 1908-1982 Foto.

N61N23 Familie De Marrez - De Lanoy. N61N24 René De Reu - Meheus - Foto. N61N25 Alfred Craeymeersch 1914-1973 x Yvonne Danneels 1929-2012 - Foto. 5

Letter “m” van Camiel verdwenen. Letter “e” van De Cokere stuk.

36


Plaat1: Rust zacht lieve Vader - Freddy en Anja. Plaat2: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij je niet - Marie-Therese, Mariette, Marleen, Freddy. Plaat3: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten we elkaar niet - Freddy & Anja. N61N26 Joanna De Cokere 1923-2001 en Marie-Elodie De Caluwe 1878-1974. N61N27 Familie De Vrieze - Lava. N61N28 Rustplaats van MR Maurits Gelaude 1899-1972 echtgenoot van MW Clara Sabbe 1905-1997 Foto. Plaat: A la Grotte BÊnie j’ai prie pour vous.

N62 N62O01 Familie Bekaert - de Borchgrave. N62O02 Leon Lippens 1907-1977 - Emilienne Baert 1907-1985. N62O03 Familie Gomar Spriet 1912-1977 - Zulma Van Hal 1916-1998. N62O04 Raymond Van Hessche 1901-1976 echtgenoot Maria Van Wanseele 19051988 - Foto. Plaat: De aarde verbergt U maar in mijn hart blijft U voortleven.

N63 N63W01 Maurice Tanghe 1908-1980 en echtgenote Maria Verbeke 1909-1981. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. N63W02 Frank Mussche 1961-1980 zoon van Julien en Irma Poelvoorde - Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Gedenkenis van Lourdes - De tijd gaat voorbij uw aandenken leeft in ons.

37


N63W03 Andre Billiet 1924-1979 - Janet Verbeke 1933-2011 - Foto. Plaat: aan mijn lieve oma. - Je kleinzoon Tom. N63W04 Familie Adiel Lemey - Meganck.

N64 N64O01 Marcel Verhaeghe 1905-1979 - Rachel Verhaeghe 1910-1982 - Foto. Plaat: Wij vergeten u nooit. N64O02 Omer Verbeke 1910-1978 - Elisabeth Bovyn 1916-1994 - Foto. N64O03 Georges Van Tuyne 1905-1978 - Julia Snauwaert 1918-2005 - Foto. Plaat: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. N64O04 Rustplaats M. De Meyer 1915-1976 - M Gernaey 1914-2010 - Foto. Plaat1: Hoe eerbaar edel en fijn, kan toch onze mĂŠme Maria zijn - Emma, Lennert, Robbe en Lotte. Plaat2: Jou vergeten kunnen we niet, we leven verder met een stil verdriet. NoĂŤl en Yolande, Benny en Sabine, Davy en Heidi.

38


N65 N65W01 Rustplaats Aime De Smet 1916-2001 en echtgenote Marie-JosĂŠe Van Daele 1915-1983.

39


N65W02 Maurice Arickx 1915-1983 echt. Anna De Cock. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. N65W03 Rustplaats Jermome Vandermeersch 1900-1983 - Maria Van Oost 1909-1996 - Foto. N65W04 Joseph Bierman 1902-1981 - GabriĂŤl Bierman 1935-1994. Plaat: Rust zacht lieve Oom.

N66 N66O01 Michel Vandevelde 1929-1985 echtg. Georgette Viaene. N66O02 Rustplaats Leon Callens 1918-1984 - Rachel De Vos 1916-2000. Plaat: Als ik verdriet heb en geen raad, meer weet denk ik aan al het goede dat je voor me deed.

N66O03 Freddy Verbeke 1949-1988 echtg. Lutgard Van Doorne - Foto. N66O04 Familie Deblaere 1901-1967 - Vergote 1912-1989.

40


N67 N67W01 Jozef Claeys 1913-1998 - M. Louise De Waelsche 1924-1985 - Foto.

N67W02 M. Vandeputte 1920-1959 - E. Vanderhaeghen en A. Vanderhaeghen 19221985 - G. Van Wassenhove - Foto. N67W03 Familie Spiesschaert.

N68 N68O01 Familie J. De Bel - De Keukelaere. N68O02 Familie Jan Gelaude - Braekevelt. Plaat: We vergeten U nooit. N68O03 Azer Moyaert 1937-1985 echt. Christiane Van Cauwenberghe - Foto. Plaat1: Vanwege de geburen.

41


Plaat2: Met uw heengaan is de zonneschijn uit ons huis verdwenen. N68O04 Roger Vanoverbeke - ZoĂŤ Lanckriet 1921-1985 - Foto. Losse oude plaat Troostvol aandenken aan Christa Van Overbeke geb. 15-7-1954 overl. 25-2-1962. Dochtertje van MR Roger en MW ZoĂŤ Lanckriet. Plaat: Wij vergeten U nooit.

N69 N69O01 tot 04 vrije plaatsen kinderen. N69O05 Gianni 04-08-2003 -06-08-2003 Zoontje van Tim Lauwers en Cathy Canipel Broertje van Jennifer. Vorm van de steen: Beertje.

42


N70 N70W01 Dirk Bethuyne zoontje van Andre en Ivonne Loontjens 11-06-1963 - 07-011964. N70W02 Zoet aandenken aan Jan Billiet 12-10-196! - 24-9-1969 Zoontje van Andre en Janet Verbeke - Foto.

43


N70W03 Blijvend aandenken aan Patricia Vandeputte 18-5-1973 - 23-5-1973 Dochtertje van Bertand en Linda Deschuyter.

N70W04 Fleur Deloof */+ 14-8-1986. Knielende biddende engel op het graf.

44


N70W05 Jelle Vanderbeken 17-3-1999 - 25-5-1999. Plaat Het leven was mooier toen jij in ons midden was - Joke en Heike.

N80 N80Z01 Erediploma van Plaats Slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-1945. Toegekend aan de Stad of Gemeente van Tielt als blijk van erkentelijkheid voor het lijden van de bevolking gedurende de tweede wereldoorlog. Is betrokken plaats Kanegem. Gegeven te Brussel, de 1ste juli 2004. De Minister van Landsverdediging AndrĂŠ Flahaut (+ handtekening)

N80Z02 Kanegem aan zijn Helden en Burgerlijke Slachtoffers. Onder kruis: PAX. Boven kruis: 1940-45

Links: Soldaten: Biebouw Jan. Alois 14e Art Veldwezelt 10.5.1940 Dedeceker Albert 1e Art Klerken 25.5.1940 Vanpoucke Gerard 3e Jagers Maldegem 27.5.1940 Van Thournout Daniel 15e Grondverweer Zarren 29.5.1940

Rechts: Burgers: Vroman Albert Oeselgem 28.5.1940 Arickx Achiel Mervillie Jules en Zoon Ivan Lippens Polidoor en echtg Coen Martha Hun kinders Julien en Roger Vandesompele Jozef Kanegem 8.9.1944 Vanderhaeghen Gabriella Tielt 8.9.1944

45


N80Z03 Soldaat Andre De Craene Geb. Kanegem 7-4-1932 Bij een smartelijk ongeval overl. Soest (Duitsland) 14-9-1954 Zoon van Alfons en Magdalena Muine.

46


N81 N81W Strooiweide.

1. Vandevoorde Fernand + 25-07-1997. 2. De Waelsche Gerard + 27-11-1999. 3. De Sutter Antoine + 09-11-2004. 4. Boussery Dirk + 07-12-1997. 5. Claeys Michel 21-04-2008. 6. Braekevelt Christina + 16-02-2009. 7. Claeys Suzanna + 15-02-2013.

N82 N82Z01 Saskia Gordier 1977-2011. Beker: M.C.L.B. Overslag - Ereprijs O. De Wispelaere - 3° Plaats 27-02-2011.

47


Plaat1: Tovenga - Over de Zon (symbolische voorstelling) - Mijn meter. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard -Mémé en Maurice. Plaat3: Als je de moed opgeeft vergeet dan niet: de herinnering leeft.

N82Z02 Petra Grymonprez 1967-2009. Plaat: Rust nu maar in stilte - Anniek, Mieke, Saskia, Veerle, Philine. N82Z03 Frank De Gheest 1953-2009 x Christelle Steyaert - Foto. N82Z04 Joseph Maes 1929-2007 echtg. Hélène Vanoverbeke 1924-2012. N82Z05 Pater Patriek Juliaan Vanoverbeke 1928-2004.

48


N83 N83N01 Guillaume Herman 1925-2007 - AndrĂŠa Meirhaeghe 1925-2008 - Foto. N83N02 Frans Lambert 1924-2007 - Georgette De Keukelaere 1929-2009. Plaat1: De wereld was mooi toen jij er nog was. - Albertina & Maurice. Stukje: Engeltje - Vanwege uw achterkleinkinderen. N83N03 Pieter Ombregt 1980-2007. Plaat: Sommige mensen maken de wereld mooier, gewoon door er te zijn. N83N04 Rik Lambert 22-11-1958 - 27-4-2007. Plaat1: De goede herinneringen aan jou verzachten de pijn. - David, Marinka, Kenji & Chelsey. Plaat2: Je blijft geborgen in onze herinnering. - Frans & Christiane - Frits & Andrea.

N83N05 Henk Bierman 09-04-1967 - 15-06-2005. Plaat: Als vrienden gingen we door het leven, als vriend vergeten we je niet - De Toneelvrienden.

49


N84 N84N01 tot 08 vrije zeskantige nissen voor asurnen.

N85 N85W01 Lina De Koker 1956-2000 - Foto. Plaat1: vooraan rechts: Vanwege Jeremy, Yenka, Davina. Plaat2: vooraan links: Lina, Veel te vroeg moesten we je laten gaan. De pijn zal slijten, de tranen drogen, maar je blijft altijd een stuk van ons bestaan. Plaat3: Aan onze beminde zuster. Plaat4: Lourdes - A la Grotte Benie nous avons prie pour vous.

50


N85W02 Odila De Schuyter 23-10-1936 - 24-8-2000. N85W03 Tamara Soens 1969-2000 echtg. Wymeels- Foto. Plaat: Het leven is een lange weg die te vroeg eindigt - Roger, Rita, Robert, Lobke, Imke. Plaat vooraan: Herinner mij in stralende zon, hoe ik was, toen alles nog kon.

N86 N86 vrije plaats.

51


N87

N87ZB01 tot 03 vrije plaatsen. N87ZB04 Eddy Vanderheyden 1958-2012 - Foto. Plaat1: een vriend sterft niet, hij leeft voort in het hart van zijn echte vrienden. Bestuur van de Koperwiek. Plaat2: Je vriendschap zal in ons hart blijven voortleven. - Je collega’s N.V. Lievens Tielt. Plaat3: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons - Stephaan & Veerle en kinderen. N87ZB05 vrije plaats. N87ZB01 vrije plaats. N87ZB02 vrije plaats. N87ZO03 Marie-José Grymonprez 1937-2007 - Foto. N87ZO04 Gerard Vanderheyden 1928-2001 - Foto. N87ZO05 Amedée Van Nieuwenhuyse 1922-2000 - Foto.

52


N88 N88Z01 Maria Gelaude 1941-2006 echtg. van NoĂŤl Steyaert - Foto. N88Z02 Maria Vandaele 26-6-1923 - 13-4-2012 echtg. van Hilaire Coene - Foto.

53


N90 N90Z01 tot 06 vrije plaatsen. N90Z07 André Vanderbeke 1929-2012 - Maria Devolder 1931-2012. N90Z08 Michel Sierens 1926-2012. N90Z09 Madeleine Vandemoortele 1913-2012. N90Z10 Georges Vandemoortele 1934-2012 - Foto. Stukje: Marcel & Godelieve. N90Z11 Roger Vanderbeken 1926-2011.

N90Z12 Albertine De Pré 1931 -2011. Plaat1: Wij zullen je nooit vergeten - Henk, Petra, Noéme, Orphélie, Arnold, Astrid. Plaat2: Ik zal je missen in dit leven, maar altijd om jou blijven geven - Maurice. N90Z13 Georgette De Meulemeester 1926-2011 - Gaston Vanderbeken 1923-2013. Plaat1 : Wij vergeten je nooit - Natalie, Magaly en Tiany. Plaat2: Te vroeg van je van ons heengegaan, doch in ons hart blijf je bestaan Tom, Ellen, Jordy, Jayden. Plaat3: Voor ons blijf je hier, diep in ons hart. Viviane, Lydie-Anne

54


Plaat4: Er gaat nooit een dag voorbij dat ik jou niet meer mis - Heike. Plaat5: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. Tom, Ellen, Jordy, Jayden.

N91 N91N01 tot 13 urnengraven - vrije plaatsen.

N92 N92Z01 tot 13 Urnengraven - vrije plaatsen.

55


WNZ WNZ: Centraal kruis.

Z01 Z01W01 Westzijde: D.O.M. Ter Gedachtenis van Mynheer Leo Debrabandere. Oud Burgemeester der gemeente Geboren te Caneghem den 1 october 1807 en er overleden den 2 juli 1879 en van mevrouw zyne echtgenoote Isabella Goeminne geb. te Bevere by Oudenaerde den 20 juni 1809 en alhier overleden den 11 october 1879. Bid voor hunne zielen. R.I.P.

56


Noordzijde: Zalige gedachtenis van Mynheer August Debrabandere. Voorzitter van den Kerkraad Geb. te Caneghem den 17 august 1834 en er overleden den 5 december 1909 en van vrouw Valerie-Odile Debrabandere. Prefecte der Congregatie van O.L.Vrouw alhier geboren den 5 juni 1840 en er overleden den 17 mei 1911.

Zuidzijde: Zalige Gedachtenis van Mynheer Camiel-Honoré Debrabandere Student in Geneeskunde By de hoogeschool van Leuven. Alhier geboren den 18 juni 1838 en er overlleden den 17 augusti 1867 en van Mynheer Emiel-Eugeen Debrabandere burgemeester dezer gemeente. Alhier geboren den 10 augusti 1836 en er overleden den 26 december 1867. bidt voor hunne zielen.

Oostzijde: Door het groenscherm aan het zicht onttrokken. GEDACHTENIS. Bidt voor de zielen van den Heer PHILIPPUS-GERARDUS DEBRABANDERE gewezen burgemeester deze gemeente, zoon van Jacobus en Livina Van Houtte, geboren te Caneghem en er overleden den 24 Mei 1834, in den ouderdom van 78 jaren en voor zyne huisvrouw PETRONELLE GOEMINNE dochter van Bartholomeus en Anna Ludovica Deschieter geboren te Beveren by Audenaarde wonende te Caneghem en overleden te Ruysselede den 22 Maert 1850, in den ouderdom van 75 jaren Zy leefden 42 jaren in huwelyk en wonnen 10 kinders, waervan de volgende nog in leven zyn 1°. Leo in huwelijk met Isabella Goeminne, oud-Burgemeester te Caneghem 2°. Romain in huwelyk met Melania De Cock, brouwer te Aerseele 3°. Maria in huwelyk met Leo Van Oost, brouwer te Aerseele 4°. Virginia in huwelyk met Bruno Slock medec.-doct. te Ruysselede Dat zy in vrede rusten.

57


Z01W02 O ! Crux Ave - Grafstede der Familie Claerhout6. Afsluiting met metalen ketting achteraan en aan de twee zijkanten.

Z01W03 Ter Zaliger Gedachtenis van Mevrouw Emerence Loontjens. Geboren te Thielt den 7 september 1860 en Godvruchtig overleden te Caneghem den 2 maart 1927 echtgenoot van D’Heer Theophiel Verkinderen geboren te Worteghem den 3 september 1852 en godvruchtige overleden te Caneghem den 2 maart 1928 - Foto. Onder de infoplaat: Uwe liefde Moeder. Kracht O Vader niet uwen zachten dood verweven sterkt tot troost uw kindren allegader en hoop in ’t eeuwig blij herleven.

6

Horizontale steen vertoont sporen van sterke erosie. Niet duidelijk indien er hier nog informatie gestaan heeft.

58


Z01W04 Grafstede Der Familie Van de Voorde - Mijnheer Ferdinand Van De Voorde echtgenoot van Marie Lava geboren te Caeneghem 25 october 1830 aldaar overleden 9 nov 1918. Voorzitter van den Kerkraad. Schepene der gemeente. R.I.P. Vooraan extra plaat met vermelding: Josephine Van de Voorde 1918-2004.

Z01W05 Verticaal: O Crux Ave Spes Unica Grafstede van wijlen MR Edouard Demiere en MW Pharailde Van Parijs. Plaat vooraan op de zerk: Delmeire Edward 1829-1911 x Van Parijs PharaĂŻlde 1866-1915.

59


Z01W06 Bovenaan: Gegroet O Kruis ons eenige hoop. Onderaan: Troostvolle Gedachtenis van Mevrouw Amelia-Odilla Demarrez weduwe van wijlen Heer Alfons-Jozef Poppe Geboren te Caneghem den 5 juli 1858 en aldaar Godvruchtig overleden den 9 juli 1925 - O Goede Jesus geef haar de eeuwige rust. Z01W077 Bid voor de ziel van Juffrouw Prudence Claeys dochter van wijlen Heer Jacobus Claeys en Vrouw Maria Meuleman. Geboren te Oedelem den 19 maar 1845 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Canegem den 3 mei 1922. R.I.P. Mijn Jesus Bermhartigheid.

Z01W08 Ter Zaliger Gedachtenis van Eerw. Heer Hector Leo Claeys Geboren te Oedelem 30 mei 1855 Priester gewijd te Brugge 19 Dec. 1880 7

De gebroken platen liggen op het horizontaal deel van de zerk. Oorsponkelijk waren deze vast aan het verticaal deel van de zerk.

60


Coadjutor te Oudenburg in Maart 1881 Onderpastor te Leffinghe 12 Jan. 1882 Onderpastor te Nieuwpoort 20 Mei 1890 Pastor te Brielen 18 Nov. 1904 Pastor te Caeneghem 14 Juni 1910 Aldaar Godvruchtig overleden 3 Sept. 1925. Onderaan: Heer Jesus Geef Zijne Ziel D’Eeuwige Rust

Z01W09 Bid voor de Ziel van Juffrouw Mathilde Claeys dochter van wijlen Heer Jacobus Claeys en Vrouw Maria Meuleman. Geboren te Oedelem den 17 mei 1862 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Brugge den 6 october 1939 R.I.P.. Afbeelding onder kruis van een treurende vrouw.

61


Plaat: Mijn Jesus Bermhertigheid.

Z01W10 Zalige Gedachtenis van Marie-Louise Bral echtgenoote van Theophiel De Backer Geb. te Caneghem 27 dec. 1853 en aldaar Godvruchtig overleden den 19 juli 1925. R.I.P. Onderaan: Mijn Jesus Bermhertigheid.

Z02 Z02O01 vrije plaats - geen zerk Z02O02 Rustplaats Heer Mevrouw Alfons Goethals - Verkinderen Burgemeester Kanegem - Motief: Alfa en Omega met krans stenen roosjes. Opschrift: Mijn Jezus Barmhertigheid. Stadsnota aan de ingang: conc. 1956/59: 1. Goethals Alphonsius - + Izegem 16/11/1956. 2. Verkinderen Clara - + Kanegem 24/11/1962.

62


Z02O03 Familie Devreese - Van Oost. Burgemeester 1957-1964. Z02O04 Familie A. Vanoverbeke - Dierckens Burgemeester 1965-1977 Plaat1: Blijvend aandenken aan onze Secretaris vanwege A.C.V. Ruiselede Doomkerke Kruiskerke. Plaat2: Vanwege de geburen.

Z02O05 Familie Van de Voorde Ferdinand 1916-1984 - Ines Sierens - Franciscus 19081987 - Alice Bovyn 1908-1995.

63


Z02O06 Maurice Verkinderen 1889-1979 - Anna-Helene Verkinderen 1897-1987.

Z03

Z03N01 Hier ligt wachtend op de verryzenis Daniel Billiet zoon van Alf. En Hortense Vaernewyck Geb. te Kanegem 4-12-1916 en na jaren voorb. Gedragen ziekte zeer stichtend overleden te Tielt 13-12-1954 - Foto. Afbeelding van een Kelk met er onder PX. Plaat1: Opschrift niet meer aanwezig. Plaat2: Uit dank. Plaat3: Dank om bekomen gunst. Plaat4: Uit dank. Plaat5: Dank om genezing.

64


Z03N02 E.H. Roger Vande Weghe 1918-1971 - Foto. Plaat: Dank aan onze Geliefde Proost Meulebeke B.B. K.V.L.V. K.L.J. V.K.L.J. Tuinderskring. Z03N03 E.H. Oscar Verkinderen 1906-1987 - Foto. Plaat A Son Fondateur et Directeur De College Technique Saint-Henri de Mouscron Reconnaissant. Z03N04 Priesters des Heren Daniel Verhelst 26-12-1921 - 8-6-1982 en Robrecht Verhelst 9-3-1920 - 18-10-1999. Plaat: Aandenken aan onze Proost vanwege K.V.L.V. en L.G. en Davidsfonds Wijtschate.

Z04 Z04Z01 Gegroet O Kruis Hoop - Onzer Zal (plaat gebroken en stuk verdwenen) - Ter dierbare gedachtenis van Eerweere Moeder Maria-Mathildis Geboren te Aerseele den 20 juni 1860 Getreden in ‘t Klooster ’t Geloove te Thielt 11 Sept. 1879.Gedurende 44 jaar in ‘t Onderwijs te Caneghem. Aldaar Godvruchtig overleden den 9 April 1925. Dankbare Hulde van haar Oud-Leerlingen.

65


Z04Z02 03 04 vrije plaatsen - geen zerk.

Z05 Z05W01 Cyriel Vanderhaeghen 1904-1987 echtg. Clara Van Ryckeghem 1907-2001 Foto met onderschrift: Overgoed waard gij - Onvergeten blijft gij. Z05W02 Pharail Vervaeke 1906-1987 - Maria Vande Weghe 1911-2011. Z05W03 Leon Coene 1917-1986 - Alice Dinneweth 1920-2002. Z05W04 Verticaal: Ik leef en ook gij zult leven - joh. 14,19. Horizontaal: Familie Paul Comyn 1900-1990 - Jeanne Degrande 1904-1986. Z05W05 Rene De Schuyter - Vanparijs Martha 1907-1986 - 1911-1988 - Foto. Plaat: Zoveel dingen zijn voorbijgegaan, zoveel schaduwen zijn blijven staan als stille dromen. Z05W06 Henri Danneels Ere Schoolhoofd 20-5-1903 - 10-9-1987 x Maria Magdalena Stofferis 8-12-1906 - 10-12-1982.

66


Z05W07 Hier rust Alfred Van Wambeke 1882-1959 Ere-Gemeentesecretaris 1903-1947 - Opschrift PAX.

67


Z06 Z06O01 Ter Zalige gedachtenis van Mijnheer Jan Frans De Zutter Schepen der gemeente overl. den 29 october 1897 in den ouderdom van 88 jaren en van zijne Echgenoote Vr Rosalie Van Overbeke overl. 27 juni 1916 in den ouderdom van 85 jaren. - Heer Schepen Kanegem Godfried De Zutter 26-9-1915 - 13-2-1996 - Mejuffrouw Cecile De Zutter 22-05-1918 - 4-12-2009. - Mijnheer en Mevrouw Basiel De Zutter - De Schepper 30-7-1871 - 4-11-1953 - 1-1-1883 - 9-5-1947. - Mevrouw Valerie De Zutter 27-10-1859 - 29-1-1952 Mijnheer August De Zutter 28-12-1863 - 6-12-1950. - Heer Burgemeester en Mevrouw Leon De Zutter - Van Neste 14-2-1861 - 2912-1941 8-7-1864 - 13-9-1940. Plaat: Afbeelding kapel met onderschrift: Kapel aan Moeninckhof.

68


Z06O02 Zalig Aandenken aan Cyriel Claerhout 1876-1947 en echtgenoote Octavie Lafaut 1885-1963. Twee biddende figuren naast het kruis. Onderschrift: Pax Tecum8. Stadsnota aan de ingang: conc. 1947/34: 1. Claerhout Aloisius - Kanegem 29/05/1947. 2. Lafaut Octavia - + Kanegem 26/02/1963.

Z06O03 Famile Bral - Lambrecht. Z06O04 Boven: Myn Jezus Bermhertig. Plaat met informatie wie er begraven ligt verdwenen. Graf met afsluiting aan de zijkant met een metalen buis. Z06O05 Rustplaats der Familie Achille Van Parys - Coddens. Stadsnota: 1. Van Parijs Achille - overleden te Kanegem op 23/12/1951. 2. Coddens Augusta - overleden te Kanegem op 08-05-1964. Z06O06 Rustplaats der Familie Braekevelt - Dobbelaere en Kinders. Vooraan: Mijn Jezus Barmhartigheid.

8

Vrede zij met u; vrede voor jou.

69


Z07 Z07W01 Zalige Gedachtenis van den Heer Alfons Sierens Burgemeester Geboren te Kanegem 10-10-1854 en er overleden 17-5-1939. Koperen plaat met afbeelding van Christus met doornenkroon. Beneden op de grafsteen: Mijn Jesu Barmhartigheid.

Z07W02 Albert Verhelst 1917-1997. Plaat1: V.O.S. Aan Onze Betreurde Makker. Plaat2: Vanwege Soldatenvrienden 1940~45.

70


Z07W03 Onderdaan: Rustplaats der Familie Verhelst - Tuyttens. Bovenaan:

Gustaaf Verhelst 1877-1922 Maurits Verhelst 1914-1934 Sylvie Tuyttens 1887-1972.

Z07W04 Hier rust in Vrede Theofiel Carpentier 1-10-1855 - 9-9-1927 Idalie David 13-2-1864 - 19-5-1960 Maria Carpentier 14-10-1891 - 5-3-1971 Graf met opening in kruisvorm en afsluiting langs de zijkanten en vooraan met een metalen staaf.

71


Z07W05 Zalig aandenken van MR Jules Spriet 1904-1958 echtgenoot van MVR Alice Verhelle 1885-1964 - Foto9. Plaat: Uw plaats is ledig rond den haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. Z07W06 Familie Van Oost - De Smet - Stenen roosjes naast kruisbeeld. Z07W07 Zalig aandenken aan MR Alfons Billiet 1878-1952 echtgenoot van MW Hortense Vaernewijck 1885-1971 - Foto. Z07W08 Familie Vannieuwenhuyse - Van Oost. Z07W09 Rustplaats van Juffrouw Marie-Celina Sierens en van Heer M. Sierens. Stenen roosjes naast en boven het kruis.

Z08 Z08O01 Plaat bovenaan: Barmhartige Jezus geef hun Zielen de eeuwig rust. 9

Een deel van de opgelijmde letters en cijfers zijn verdwenen.

72


Plaat onderaan: Ter Zaliger Gedachtenis van Heer Theophiel Moyaert Geb. te Aarsele 9-4-1861 - Overl. te Kanegem 27-12-1933 en Zijne Echte Vrouw Marie-Louise Snauwaert Geb. te Aarsele 2-1-1866 - Overl. te Kanegem 30-5-1934. Stadsnota: 1. Moyaert Theophiel - overleden te Kanegem op 27/12/1933. 2. Snauwaert Marie-Louise - overleden te Kanegem op 30/05/1934.

Z08O02 Hier rusten de Heer Polydoor Demarrez 1859-1919 en Echtgenote Mevrouw Leonie Mouton 1861-1934. Z08O03 Duurbaar aandenken van Heer Remi Dalle echtg. van Mevrouw Paula Vandamme Geb. te Aarsele den 31-10-1900 en door een jammerlyk autoongeval overl. den 6-11-1940 - Mijn Jesus Barmhartigheid. Z08O04 Zalig aandenken van VR Ursula Deblauwer weduwe van Henri De Caluwe en August Lambrecht 11-6-1848 - 5-3-1938. R.I.V..

Z08O05 06 07 vrije plaatsen zonder zerk.

73


Z08O08 Zalig aandenken van MVR Silive Meirhaeghe 1856-1942 weduwe van MR Emiel Van de Walle. Z08O09 Bid voor de Ziel van MR Edward Goddyn 1867-1948 echtgenoot van MVR Melanie Gevaert 1867-1943. Bovenaan P en X op elkaar.

Z09 Z09O01 Hier rust August Wyckhuys 1902-1990 wed. van Elisa Deserranno en Christina Yde - Foto. Z09O02 Jules Verhelle 1900-1992 wed. Adrienne Carpentier. Z09O03 Jozef Gordier 1926-1992 echtg. Maria De Craene - Foto. Z09O04 1 vrije plaats zonder zerk. Z09O05 Hier rust Maria Claeys 1899-1993 wed. van Maurits Hoste. Z09O06 Paula Deconinck 1908-1993.

74


Z09O07 Alfred De Pestel 1914-1993 echtg Germana Vandaele - Foto. Plaat: Wij blijven aan U denken uw echtgenote kinderen en kleinkinderen. Z09O08 Cyriel Damman 1900-1994 wed. van Maria Vanderbeken. Z09O09 Hier rust Mareitte Van Hoed 1919-1994 wed. van Antonius Dinneweth - Foto. Plaat: Aan mijn lieve meter - van Christine.

Z10 Z10W01 Elza Debel 1913-2003 wed. van Henri Gordier - Foto. Plaat: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Z10W02 Hier rust Alois Lema 1910-2001 wed. van Irene Van de Casteele. Z10W03 Frans Deloof 21-9-1938 - 19-1-1998. Z10W04 Yvonna De Winter 1916-1997 echt. van Gerard Vandaele - Foto. Z10W05 Roger Danneels geb. 15-9-1922 - overl. 8-3-1997 - Houten kruis.

75


Z10W06 Gerard Van Neste 1916-1996 echt. van Madeleine De Waelsche. Z10W07 Mej. Albertha Mechelaere 1900-1995 dochter van wijlen Felix en Sylvie Mechelaere - Lessens. Z10W08 Patrick Devriese 1951-1995 - A.M. De Keyser - Foto. Steen in de vorm van een hart. Plaat1: Pa, De herinnering aan warme, diepe en hartelijke uren dragen we voor altijd met ons mee. - Mathieu, Nicolas, Renaud. Plaat2: Liefste Opa! - Van Warre. Plaat3: Rust zacht. Plaat4: Terwijl je weg bent en mij enkel leegte laat, vermoed ik onverwoord dat je nog steeds bestaat... Dat ik je nog kan horen en nog met je kan spreken, want alle liefde die er was, kan zelfs de dood niet breken. Plaat4: Kort was je leven, vriendschap steeds je streven, ongedwongen met een lach, bracht je blijdschap elke dag. - Vanwege de geburen.

Z10W09 Gerarda De Schuyter 1949-1994 echt. van Roger Lannoo.

76


Z10W10 Yvonne Coene 1908-1994 wed. Gerard Deloof. Plaat: We zullen je nooit vergeten.

Z11 Z11O01 Kindergraf - houten kruis. Stukje: Beertje10.

10

Houten informatieplaat onleesbaar.

77


Z11O02 Maria Mervilde 1923-2004 - Foto. Z11O03 Juliana Van Gansbeke 1929-1999 - Houten kruis. Z11O04 Jules Vanderhaeghen 1901-1997 wed. van Pharailde Coudenys - Foto. Z11O05 Maria Lassuy 1925-1996 wed. van Remi Lannoo. Plaat: Rust zacht lieve meter - Lydia - Dorine - Christa. Z11O06 Jerome Mouton 02-08-1912 - 09-06-1996 - Houten kruis.

Z11O07 1 vrije plaats geen zerk. Z11O08 Rene Van Hoe 1901-1995 wed. van Irma Herman. Z11O09 Hier rust Maria De Bel 1898-1994 wed. Cyriel Gordier. Z11O10 Rustplaats Georges Gordier 1929-1994 echt. van Albetine De Pre - Foto. Plaat: Nooit zullen wij nog beleven wat gij ons met zoveel liefde hebt gegeven.

Z12 Z12W01 tot 07 vrije plaatsen - geen zerken. Z12W08 Germana Vandaele 1924-2011 wed. van Alfred De Pestel. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - Bestuur eendracht Vinkt.

78


Z12W09 Madeleine De Waelsche 1914-2007 wed. van Gerard Vanneste. Z12W10 JosĂŠ Danneels 16-12-1927 - 24-12-2004 - Houten kruis.

Z20 Z20N01

Emiel Lamote 1915-2008 Gabrielle Van Parys 1919-2010 Marcel Van Parys 1915-1999.

79


Z20O02 Joseph Hallaert Noel Van Parys 1931-1999 Gabrielle Van Parys 1927-2000. Plaat1: Van uw petekind Ellen. Plaat2: Van uw metekind - Ruben. Plaat3: In ontelbare mooie herinneringen blijft je voor altijd bij ons - Sylvie Marc - Margot.

Z21 Z21N01 Wilfried Sabbe 1946-1999 - Foto. Plaat1: Als ik verdriet heb en geen raad meer weet denk ik aan het goede dat je voor mij deed Plaat2: Voor ons blijf je hier diep in ons hart - Vanwege Walter en Mieke. Plaat3: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet - Uw petekind Kenny. Z21N02 Joseph Lambrecht 1935-2000 - Foto. Z21Z03 Gerard Verhelle 1906-2001 echtg. Suzanna Vanden Buverie 1907-2002. Z21Z04 Carolus De Schuyter 1912-2001 echtg. Gabrielle Vanparys 1915-2002.

80


Z23 Z23O01 Jeannette Debaets 1932-2001 - Foto. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Z23O02 Filip Wandels 1976-1999 - Foto. Z23O03 Guido Vanthournout 1926-1998. Z23O04 Frans Braekevelt 1921-1998 echtg. Yvette Deconinck 1928-2012. Z23O05 Frans Vannieuwenhuyse 1937-1998 - Foto. Plaat1: Rust zacht lieve Peter. Plaat2: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft.

Z23O06 Albert Snauwaert 1926-2002 x Julienna Arickx 1928-2004. Plaat1: Jou vergeten kunnen wij niet wij leven verder met een stil verdriet. Uw echgenote, kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Te vroeg ben je van ons heengegaan doch in ons hart blijf je bestaan. Uw kinderen en kleinkinderen. Z23O07 Marie-Therese Lippens 1944-1998 echtg. van Noel Gourlandt - Foto.

81


Plaat1: Alles vergaat Alles verdwijnt behalve het aandenken - Chris, Nancy, Niels, Glenn. Plaat2: Uw aandenken blijft ons immer bij - Pepe, Marie-Louise en Frans Plaat3: Je glimlach zal mij altijd bijblijven - Stefaan. Z23O08 Valere De Smet 1938-1997 Maria Vande Maele. Z23O09 Anges Hoste 1917-1997 wed. Bernard Vereecken. Z23O10 Frans Mouton 1918-1996 echtg. Clara De Keyser 1922-2009 - Foto.

Z23O11 Familie Buydaert - De Soete Julius 1909-1966 Clara 1908-2005 - Foto.

Z24 Z24W01 Fernand Timmermans 1925-2001 en Lieve Devylder. Z24W02 Angele Vinckier 1906-1987 echt. Marcel David 1907-1988. Z24W03 Theophiel Vanparijs 1910-1987 echtg Bertha Vanderhaeghen 1911-1996 Foto. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij.

82


Z24W04 E.H. Gustaf Vanderplassche 1909-1987 Pastoor te Kanegem van 1954 tot 1985. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht.

Z24W05 Elisabeth De Schuyter 1906-1987 echt. Andre De Roo 190(0)-199811. Z24W06 Cyriel Vandemoortele 1901-1988 x Adrienne De Schuyter 1901-1989. Z24W07 Agnes Grymonprez 1922-1988 echtg Frans Vancauwenberghe 1916-2003. Z24W08 Andre Biebuyck 1920-1988 x Maria Verhelle. Z24W09 Roger Claerbout 1930-1989 x Simonne Verlinde - Foto. Plaat: Wij hadden jou zo graag in ons midden - Families Verlinde. Z24W10 Familie Felix Callens x Paula Van Coillie en zoon Eric - Foto. Z24W11 Aloïs Sabbe 1914-2002 x Esther Vander Beke 1913-1995 Foto.

11

De laatste “0” van 1900 is verdwenen. Voor deze “0” baseer ik mij op lichte afdruk die gebleven is. In het parochieregister Kanegem, begrafenissen: Plots overleden op15 februari 1998 André De Roo, weduwnaaar van Elisabeth De Schuyter. Begrafenisdienst had plaats in kerk Aarsele (wegens schilderwerken in Kanegem) op 21 februari 1998. In kantlijn staat: 88 j. (sic !).

83


Z30 Z30N01 Familie Bovijn - Van Parijs. Z30N02 Rustplaats Gustaa(f)12 Sucaet - Moyaert. Z30N03 Hier rusten Jerome Demarrez 1896-1976 en Irma Demarrez 1898-1983. Z30N04 Rustplaats der Familie Demarrez - Van Ryckeghem - Foto.

12

De “f� van Gustaaf verdwenen.

84


Z30N05 Familie Dufour - Warnez - Foto. Plaat: Aan onze betreurde ouders. Z30N06 Familie G. Bierman - Hellebuyck. Plaat: Voor altijd op een speciale plaats in ons hart. Z30N07 Suzanne Van Quaethem 1909-1983 en Arthur Van Quaethem 1908-1992 Foto. Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Z30N08 Familie Snauwaert - Delmotte - Foto. Z30N09 Familie Demarrez - De Poortere. Z30N10 Rustplaats Gezusters De Marrez13. Z30N11 Familie Haerynck - De Marrez. Z30N12 vrije plaats - geen zerk. Z30N13 Familie Vervaeke - Vanthournout - Foto. Z30N14 Rustplaats der Famile A. Tack - Devreese. Z30N15 Familie Moyaert - Lippens. Z30N16 Remi Bierman - Tack. 13

De letter “t” in “rustplaats” en de letters “ez” in “De Marrez” verdwenen.

85


Z30N17 Familie M. Vandevoorde - Six.

Z30N18 Rustplaats der Familie Van Maele - De Geetere. MR Henri Van Maele 18591945 en echtgenote MW Romanie De Geetere 1866-1965 MR Maurice Van Maele 19001978. Z30N19 Rustplaats der Familie Lanckriet - Blancke - Stenen roosjes naast centraal kruis. Z30N20 O. Leupe - Van Daele. Z30N21 Familie Haerynck - De Waele. Z30N22 vrije plaats - geen zerk. Z30N22 Rustplaats van de familie Maurice Haerijnck - Vergotte. Stenen roosjes naast info. Z30N24 Rustplaats der Familie Adiel Stofferis - Van Wanseele. Z30N25 Rustplaats der echtgenoten Alberic Braekevelt - De Witte. Plaat1: Lieve grootmoeder rust zacht. Plaat2: Mijn Jesus Barmhartigheid. Op de grondplaat ligt een duif in haar nest. Z30N26 Rustplaats van de familie Gustave Henri Dufour - Allaert. Roosjes naast kruis.

86


Z30N27 Rustplaats der Familie Remi Warnez - Vervaecke. Stadsnota aan ingang: 1. Warnez Remigius - + Tielt 18/01/1961. 2. Vervaeke Alexia - + Kanegem 17/09/1950. Z30N28 Alfons Vanderhaeghen - Coppens - Foto. Z30N29 Rustplaats der Familie Rene Tack - Van Landuyt. Z30N30 Hier rust Cyriel Van Hecke 1882-1947 en echtg. Emma Mouton 1887-1977 Foto. Z30N31 Waterkraan. Z30N32 Rustplaats van de Familie Adiel Van Landuyt - Marie-Emelie Tanghe. Onderaan: Mijn Jesus Bermhertigheid. Z30N33 Rustplaats van juffrouw Amelia Emma Tanghe 1876-1961. Z30N34 Rustplaats der familie Jules Van Overbeke - Zulma Verlinde 1957- 1958 Stenen roosjes naast en boven het centraal kruis.

87


Z30N35 Rustplaats der Familie Theophiel Arickx - VanderiviĂŠre. Stenen roosjes onder kruis. Onderaan: Mijn Jezus Barmhartigheid. Stadsnota aan de ingang: 1. Arickx Theophil - + Kanegem 22/08/1961. 2. Vande Reviere Emma - + Tielt 05/06/1958. Z30N36 Hier rusten De Heer Ernest Verbeke 1882-1959 en MW Irma Maria De Meester 1884-1973 - Foto. Z30N37 Zalig aandenkenvan MVR Maria Verbeke 1897-1960 echtgenote vanMR Jozef Poppe. Motief: Alfa en Omega - Foto. - Stenen roosjes naast foto. Z30N38 Zalig aandenken van MR Ivo De Cock 1880-1960 echt van MW Eugenie De Baets 1881-1969. Motief: Alfa en Omega. Stenen roosjes naast centraal kruis. Z30N39 Rustplaats van Mr. Kamiel Goethals 1891-1960 echtgenoot van Mw. Ursula Vaernewyck 1894 - 1964. Stadsnota:

1. Goethals Camillus - overleden te Kanegem op 03/05/1960. 2. Vaernewyck Ursula - overleden te Tielt op 22/12/1964.

Z30N40 Rustplaats der Famile Spiesschaert - Vermeire. Horizontaal: MR Gustaaf Spiesschaert 1875-1961 wednare van MVR Maria Vermeire Omer Spiesschaert 1906-1967. Z30N41 tot 45 vrije plaatsen. Z30N46 Familie Vermeulen- Van Hessche. Z30N47 Hier rust Emelie Hellebuyck 1880-1950 echte van Charles-Louis Van Thuyne PAX. Zerk gebroken.

88


Z30N48 Hier Rusten MR Constant Braekevelt 1876-1943 en Echtgenote MVR Marie Schotte 1879-1962. Stadsnota aan ingang: conc 1955/67: 1. Braekevelt Constantinus - + Kanegem 24/08/1943. 2. Schotte Marie - + Kanegem 28/08/1962. Z30N49

Andre Lippens 22-03-04 Martha Coen 6-04-11 Julien Lippens 26-09-33 Roger Lippens 29-06-38 - 8 sept. 1944.

89


Z30N50 Zalig aandenken van MR Norbert Bekaert 1924-1969. Z30N51 vrije plaats - geen zerk. Z30N52 Albert De Cock 1918-1977 x Esther Strobbe 1920-1996 - Foto. Plaat: Voor Atlijd Samen.

90


Z30N53 Familie Van de Walle - De Loof. Z30N54 Familie Baziel De Smet - De Witte. Z30N55 Oscar Spriet 1913-1983 x Maria Van Keirsbulck 1920-1993 - Foto. Plaat: Goed waart gij - Onvergeten blijft gij. Z30N56 Achiel De Witte 1900-1984 x Maria Caen 1904-1967. Z30N57 Familie Antoon Braekevelt - Bethuyne 1918-1984.

Z31 Z31O01 Gerard De Bel 1937-2002 echtg. van Anna Verhelle 1939-2005. Z31O02 Rene Moerman x Godelieve De Schuyter 1922-1991. Z31O03 Familie Van Biesbrouck. Z31O04 Magdalene Vervaeke 1921-1991 x Cyriel Steyaert 1917-2006 Foto. Z31O05 Familie Cyriel Verbeke 1897-1991 x Martha Van Haverbeke 1905-1995. Plaat: Door elk mooi uur dat je ons hebt blij gemaakt zeggen we dank.

91


Z31O06 Rustplaats Remi Van Quaethem 1901-1999 x Irma Bonne 1901-1992. Plaat: Alles vergaat, Alles verdwijnt, behalve het aandenken. - Aan mijn doopmeter - van Christiana. Z31O07 Armand Vandevoorde 1924-1992. Z31O08 Familie

Alois Sierens 1865-1911 Stephanie Verhelst 1881-1947 Agnes Sierens 1911-1983 Marie Sierens 1909-1994.

Z31O09 Rustplaats Frans Gordier 1934-1994 x Marie-Joseph Van der Meersch. Z31O10 Victor Vandoorne 1902-1994 echtg. van Ivonna De Schuyter 1904-1996 Foto. Z31O11 Julien Arickx 1914-1995 x Alice Vanderbeken 1918-2005 - Foto. Z31O12 Achiel Decock 1919-1996 x Agnes Vanrenterghem 1922-1995 - Foto. Plaat: Lieve Oma Lieve Opa Rust zacht. Z31O13 Etienne Warlop 1922-1995 echtg. Marie-Josephe Dewulf 1924-2000 - Foto. Z31O14 AndrĂŠ Bierman 1932-2003. Motief: Grondplaat vorm van een boek.

92


ZNO ZNO Poort.

ZNW ZNW Toeganspoort achteraan.

93EEN TOEMAATJE

Bij ons bezoek aan de begraafplaats vonden we ook nog wat info over te vervallen concessies. Deze informatie geven we als toemaatje mee. Hier en daar kan men nog een voornaam of een jaar van overlijden afleiden die niet op de grafzerk staat aangegeven.

plan nr. - conc. nr.- overledenen- (*EV=eeuwige conc. - C=50-jarige conc.) Blok 1: 1 jaar 1867 2+3 jaar 1917 4 Jaar 1927 7 Jaar 1911 8 Jaar 1924 9+10 Jaar 1922 11 Jaar 1925 27 Jaar 1959 32 1953/55 37 1940/24 38 1951/42 39 1947/33 46 1946/32 47 1951/43 53 1941/26 54 1935/12 55 1939/20

De Brabandere C. - L. - E. - A. - O. - Goeminne I. Claerhout Jan Verkinderen Theophiel - Loontjens Emerence Delmeire Eduard - Vanparys Marie Poppe Alphons - DemarrĂŠ Amelie Claeys Prudence - Mathilde - Hector De Backer Theophilius - Bral Maria Van Wambeke Alfred Maeyens Raphael - Vervaeke Maria Dezutter Leo - Vanneste Emiliana De Zutter August - De Zutter Valeria De Zutter B.-J.-Deschepper A.-Vanoverbeke R. Poppe Jules - Demarrez Marie Verhaeghe Gustaaf - Tanghe Eugenie Verbeke Alfred - Le Meigre Emerentia Verhoye Felix - Tack Marie Sierens Emilius

EV* C* C EV EV EV C C EV EV EV EV EV EV EV EV EV

17/05/1961 24/05/1967 2/03/1978 7/12/1965 9/07/1975 6/10/1989 19/07/1975 11/10/2009 12/07/2010 29/12/1991 29/01/2002 4/11/2003 13/12/2002 13/12/2001 28/12/2006 12/07/1998 27/05/1989

Blok 2 21 1954/58 24 1955/62 31 1957/72

Haerynck Maurice - Vergotte Bertha Dufour Gustaaf - Allaert Marie Vanoverbeke Jules - Verlinde Zulma

EV EV EV

28/01/2005 24/08/2006 5/03/2008

Blok 3 1 1947/35 3 1939/19 4 1939/21 5 1943/30 7 1952/44 10 1934/9 11 1934/6

Duchateau Oscar Deleu Henricus - Cornette Maria Van Oost Maria - Van Biesbrouck Modestus Verlinde Henricus - De Fauw Valeria Lambert Frans Moyaert Theophiel- Snauwaert Marie-Louise De Marrez Paul -Mouton Leonie

EV EV EV EV EV EV EV

4/06/1997 29/07/1996 5/06/2002 21/01/1993 11/04/2002 30/05/1984 19/02/1984

95


12 13 17 18

1940/25 1938/16 1942/29 1953/56

Dalle Remi De Caluwé Henry - De Blauwer Ursula Meirhaeghe Sylvie - Vandewalle Emile Goddyn Eduard - Gevaert Melanie

EV EV EV EV

29/11/1990 5/03/1988 18/01/1992 4/12/2003

Blok 7 33 1952/46 34 1955/66 36 1955/68

Vermeulen Honoré - Van Hessche Melanie Van Tuyne Charles - Hellebuyck Emilia Lippens Jules — Rogerius — Polydor — Coen M.

EV EV EV

19/02/1999 7/01/2001 23/12/2005

Blok 11 1 1954 5 1954/57

Billiet Daniel Beke Leonia (Zr. Maria Machtilda)

EV EV

13/12/2004 22/01/2004

96


INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen. De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

1

A

14e Art Veldwezelt .............................45 15e Grondverweer Zarren ...................45 1914-1918.....................................13, 34 1940~45 ..............................................70 1940-1945...........................................45 1e Art Klerken.....................................45

A.C.V. ................................................ 63 Aarsele ........................................... 3, 73 Aerseele ....................................... 57, 65 Alfa en Omega ....................... 34, 62, 88 Allaert .......................................... 86, 95 Arickx ........................ 40, 45, 81, 88, 92 Audenaarde ........................................ 57 autoongeval........................................ 73

3 3e Jagers Maldegem ............................45

97


Callens ......................................... 40, 83 Canegem ............................................ 60 Caneghem 14, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65 Canipel ............................................... 42 Caron.................................................. 29 Carpentier......................... 11, 25, 71, 74 Christiaens ................................... 24, 27 Claerbout............................................ 83 Claerhout................................ 58, 69, 95 Claeys................... 41, 47, 60, 61, 74, 95 Coadjutor ........................................... 61 Coddens ............................................. 69 Coen ............................................. 45, 89 Coene ......................... 18, 28, 53, 66, 77 College Technique Saint-Henri de Mouscron ....................................... 65 Comijn ......................................... 11, 31 Comité Kanegem Bebloemd.............. 21 Comyn................................................ 66 Congregatie van O.L.Vrouw.............. 57 Coppens ............................................. 87 Corneillie ............................................. 9 Cornette........................................ 14, 95 Coudenys ........................................... 78 Craeymeersch..................................... 36

B B.B......................................................65 Baert .............................................31, 37 Bekaert..........................................37, 90 Beke ....................................................96 beroep ...............................................4, 5 Bestuur van de Koperwiek .................52 Bethuyne.....................17, 19, 20, 43, 91 Bevere by Oudenaerde........................56 Beveren by Audenaarde......................57 Biebouw........................................19, 45 Biebuyck.......................................17, 83 Bierman ....11, 19, 24, 33, 40, 49, 85, 92 Billiet ....................23, 38, 43, 64, 72, 96 Blancke ...............................................86 Bonne..................................................92 Bossaert ..............................................14 Bossuyt ...............................................35 Boussery .............................................47 bouwkundig erfgoed .............................3 Bovijn .............................................9, 84 Bovyn .................................9, 32, 38, 63 Braekeveldt.........................................27 Braekevelt......31, 41, 47, 69, 81, 86, 89, 91 Bral .........................................21, 62, 69 Brielen ................................................61 brouwer...............................................57 Brugge ....................................11, 60, 61 Brussel ................................................45 burgemeester.......................................57 Burgemeester..... ....5, 56, 57, 62, 63, 68, 70 Burgerlijke Slachtoffers......................45 Buydaert .................................24, 28, 82

D Dalle............................................. 73, 96 Damman....................................... 18, 75 Danneels........................... 36, 66, 75, 79 Dauw.................................................. 36 David............................................ 71, 82 Davidsfonds ....................................... 65 De Backer .................................... 62, 95 De Baets............................................. 88 De Bel .............................. 29, 41, 78, 91 De Blauwer ........................................ 96 de Borchgrave .................................... 37 De Caluwe.................................... 37, 73 De Caluwé.................................... 35, 96 De Clercq ........................................... 17 De Cock ........................... 40, 57, 88, 90

C Caen ....................................................91 Caeneghem .........................................61

98


Debel............................................ 25, 75 Deblaere ............................................. 40 Deblauwer.......................................... 73 Debrabandere ............................... 56, 57 DEBRABANDERE ........................... 57 Debrandere......................................... 57 Decock ......................................... 33, 92 Deconinck .................................... 74, 81 Dedeceker .......................................... 45 Dedecker ............................................ 31 Defauw............................................... 14 Defraeye............................................. 19 Degrande............................................ 66 Deleu............................................ 14, 95 Delmaire............................................. 59 Delmeire............................................. 95 Delmotte............................................. 85 Deloof .................. 24, 28, 31, 44, 75, 77 DemarrĂŠ ............................................. 95 Demarrez.............. 12, 60, 73, 84, 85, 95 Demey................................................ 35 Demiere.............................................. 59 Den Baes ............................................ 24 Denewet ............................................. 34 Deschepper......................................... 95 Deschieter .......................................... 57 Deschuyter ......................................... 44 Deserranno ......................................... 74 Desloover ........................................... 36 Devolder............................................. 54 Devreese....................................... 63, 85 Devriese ....................................... 10, 76 Devrieze ............................................. 16 Devylder............................................. 82 Dewaele ....................................... 10, 33 Dewaelsche ........................................ 24 Dewulf ............................................... 92 Dezutter.............................................. 95

De Cocker ...........................................36 De Cokere .....................................36, 37 De Coninck ...................................17, 36 De Craene .....................................46, 74 De Doncker.........................................30 De Fauw........................................14, 95 De Fruytier..........................................11 De Geetere ..........................................86 De Gheest ...........................................48 De Ketelaere .......................................32 De Keukelaere ..............................41, 49 De Keyser .....................................76, 82 De Koker ............................................50 De Kokere...........................................35 De Lanoy ............................................36 De Loof...............................................91 De Marrez ...............................36, 85, 95 De Meester..........................................88 De Meulemeester..............30, 31, 32, 54 De Meyer ............................................38 De Pestel .......................................75, 78 De Poortere .........................................85 De Pre .................................................78 De PrĂŠ .................................................54 De Reu ................................................36 De Rijcke ............................................17 De Roo................................................83 De Ruyck ............................................30 De Schepper........................................68 De Schrijver............................19, 21, 30 De Schuyter..... ....27, 28, 34, 36, 51, 66, 76, 80, 83, 91, 92 De Smet ................26, 27, 39, 72, 82, 91 De Soete..............................................82 De Sutter .............................................47 De Toneelvrienden .............................49 De Vliegher.........................................28 De Vos ..........................................17, 40 De Vrieze............................................37 De Waele ......................................17, 86 De Waelsche.... ....13, 34, 35, 41, 47, 76, 79 De Winter .....................................25, 75 De Witte............................24, 28, 86, 91 De Wulf ................................................9 De Zutter...........................20, 21, 68, 95

Dierckens ........................................... 63 Diksmuide.......................................... 14 Dinneweth.............................. 21, 66, 75 Directeur ............................................ 65 Dobbelaere ......................................... 69 Doomkerke......................................... 63 doornenkroon ............................... 14, 70 doornenkruis ...................................... 15 driekleur ............................................. 13

Debaets ...............................................81

99


Gernaey........................................ 30, 38 Gevaert......................................... 74, 96 Gezinsbond Kanegem ........................ 21 Goddyn......................................... 74, 96 Goeminne............................... 56, 57, 95 GOEMINNE ...................................... 57 Goethals ..................... 17, 31, 35, 62, 88 Gordier ..... 25, 29, 30, 47, 74, 75, 78, 92 Gourlandt ........................................... 81 Grootaert ............................................ 32 Grymonprez ........................... 48, 52, 83

Duchateau .....................................15, 95 Dufour.....................................85, 86, 95 Duitsland.............................................46 Dupont ................................................32

E E.H..........................................22, 65, 83 Eelbode ...............................................36 Een gebed A.U.B. ...........................9, 10 Eerweere Moeder Maria-Mathildis ....65 Egem.....................................................3 Elebode ...............................................17 Ere Gemeentesecretaris ......................21 Ereprijs O. De Wispelaere ..................47

H Haerijnck............................................ 86 Haerynck.......................... 22, 85, 86, 95 Hallaert............................................... 80 Heilig Hartenbond.............................. 13 Helden en Burgerlijke Slachtoffers....... ....................................................... 45 Hellebuyck ....................... 30, 85, 88, 96 Herman............................. 27, 33, 49, 78 Holsbeke ............................................ 13 hoogeschool van Leuven ................... 57 Hoste ............................................ 74, 82 houten kruis............................ 17, 28, 77 Houten kruis......... 26, 27, 29, 75, 78, 79 Houten kruisen..................................... 4

F Firma Damman ...................................18 Flahaut ................................................45 Forment...............................................17 funerair erfgoed ....................................5

G

I

Gavel...................................................19 Gehandicapten Wakken en omliggende ........................................................25 Gelaude...................................37, 41, 53 Geloove te Thielt ................................65 Gemeentesecretaris.......................21, 67 Gemetselde zerk ...................................4 Geneeskunde.......................................57

IJzeren kruisen ..................................... 4 Impens................................................ 32

100


Lievens Tielt ...................................... 52 Lippens................. 37, 45, 81, 85, 89, 96 Lomme ............................................... 11 Loontjens ............................... 19, 43, 58 Lootens............................................... 32 Lourdes ................ 24, 37, 38, 50, 75, 81

K K.L.J. ..................................................65 K.V.L.V. .............................................65 Kanegem......3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 28, 35, 45, 46, 62, 64, 68, 69, 70, 73, 83, 87, 88, 89 Kanegem Bebloemd ...........................21 Kapel aan Moeninckhof......................68 KBG Kanegem ...................................20 Kelk ....................................................64 Kerkraad .......................................57, 59 Klerken ...............................................45 Klooster ..............................................65 knielsteen ........................................9, 10 Koolskamp............................................3 Koperwiek ..........................................52 Kortemark...........................................14 Kruisen in arduin ..................................4 Kruiskerke ..........................................63

M M.C.L.B. Overslag............................. 47 Maes....................................... 21, 36, 48 Maeyens ................................... 9, 10, 95 Maldegem .......................................... 45 MariaVerlinde.................................... 34 Mechelaere......................................... 76 medec.-doct........................................ 57 Meganck............................................. 38 Meheus............................................... 36 Meirhaeghe ................ 34, 35, 49, 74, 96 Meirhaghe .......................................... 13 Mervilde....................................... 31, 78 Mervillie....................................... 36, 45 Meulebeke...................................... 3, 65 Meuleman .................................... 60, 61 Moeninckhof...................................... 68 Moerman............................................ 91 Mouscron ........................................... 65 Mouton........... 17, 32, 73, 78, 82, 87, 95 Moyaert...................... 41, 73, 84, 85, 95 Muine ................................................. 46 Mussche ................................. 27, 32, 37

L L.G......................................................65 Lafaut..................................................69 Lambert.............................13, 30, 49, 95 Lambrecht.............33, 35, 36, 69, 73, 80 Lamote ................................................79 Lanckriet...............24, 25, 27, 32, 42, 86 Lannoo ....................................33, 76, 78 Lanoo ..................................................36 Lassuy...........................................34, 78 Lauwers ..............................................42 Lava ..............................................37, 59 Le Meigre ...........................................95 Leffinghe ............................................61 Lema .......................................29, 30, 75 Lemeigre.............................................11 Lemey ...........................................33, 38 Lessens ...............................................76 Leuven ................................................57

N N.V. Lievens Tielt ............................. 52 Nieuwpoort ........................................ 61

101


RIP ....................................................... 4 Rombaut............................................. 34 roosjes.... ... 9, 14, 34, 35, 62, 72, 86, 87, 88 Roosjes............................................... 86 Ruddervoorde..................................... 12 Ruiselede............................................ 63 Ruysselede ......................................... 57

O Oedelem........................................60, 61 Oeselgem ............................................45 OKRA Kanegem ................................20 Ombregt ..............................................49 Onderpastor ........................................61 Onderwijs te Caneghem......................65 oorlogsfeiten 1940-1945.....................45 Oudenaerde.........................................56 Oudenburg ..........................................61 oud-strijder 1914-1918 .......................13

S Sabbe................................ 26, 37, 80, 83 Saelens ............................................... 16 Salus PatriĂŚ Suprema Lex ................. 34 Schepen der gemeente ....................... 68 Schoolhoofd ....................................... 66 Schotte ............................................... 89 Schuiferskapelle................................... 3 Sergeant ............................................. 33 Serry................................................... 24 Seymortier.......................................... 17 Sierens.................. 54, 63, 70, 72, 92, 95 Six ...................................................... 86 slagveld in de zon .............................. 34 Slock .................................................. 57 Snauwaert................... 38, 73, 81, 85, 95 Soens............................................ 28, 51 Soest................................................... 46 Soldaat ............................................... 46 Soldaten ............................................. 45 Soldatenvrienden 1940~45 ................ 70 Spiesschaert ................................. 41, 88 Spriet................................ 35, 37, 72, 91 Staden................................................. 14 stenen roosjes......................... 14, 34, 62 Stenen roosjes... .... 9, 14, 34, 35, 72, 86, 87, 88 Steyaert .................................. 48, 53, 91 Stofferis.................................. 33, 66, 86 Strobbe ............................................... 90 Strooiweide ........................................ 47 Student in Geneeskunde..................... 57 Sucaet................................................. 84

P P en X .................................................74 Pastor ..................................................61 Pater ....................................................48 PAX ..................................12, 45, 67, 88 Pax Tecum ..........................................69 Pittem....................................................3 Plaats Slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-1945.......................................45 Poelvoorde ....................................32, 37 Popelier...............................................30 Poppe ................................12, 60, 88, 95 Prefecte der Congregatie van O.L.Vrouw......................................57 Priester ................................................60 Priesters ..........................................5, 65 Proost ..................................................65

R R.I.P. ...............14, 35, 56, 59, 60, 61, 62 Rebry ..................................................20 Requiescat In Pace................................4

102


Van Hal .................................. 16, 21, 37 Van Haverbeke .................................. 91 Van Hecke.................................... 28, 87 Van Hessche .................... 36, 37, 88, 96 Van Hoe ....................................... 27, 78 Van Hoed ........................................... 75 Van Houtte......................................... 57 Van Keirsbulck .................................. 91 Van Landuyt ...................................... 87 Van Maele.................................... 33, 86 Van Neste..................................... 68, 76 Van Nieuwenhuyse ............................ 52 Van Oost.... ... 11, 14, 33, 40, 57, 63, 72, 95 Van Overbeke .................. 27, 42, 68, 87 Van Parijs............................... 59, 69, 84 Van Parys............. 22, 27, 35, 69, 79, 80 Van Quaethem ............................. 85, 92 Van Ryckeghem........................... 66, 84 Van Thournout................................... 45 Van Thuyne........................................ 88 Van Tuyne.................................... 38, 96 Van Wambeke.............................. 67, 95 Van Wanseele .............................. 37, 86 Van Wassenhove................................ 41

T Tack ......................11, 21, 35, 85, 87, 95 Tanghe ........................12, 33, 37, 87, 95 Tevels .................................................31 Thielt.............................................58, 65 Tielt...........3, 11, 35, 45, 64, 87, 88, 106 Timmermans.......................................82 Toneelvrienden ...................................49 Tovenga ..............................................48 Transport Impens................................32 Tuinderskring .....................................65 Tuyttens ..............................................71 tweede wereldoorlog...........................45

V V.K.L.J. ..............................................65 V.O.S. .................................................70

Vanaerde ............................................ 20 Vancauwenberghe.............................. 83 Vandaele .................... 17, 28, 53, 75, 78 Vandamme ......................................... 73

Vaernewijck........................................72 Vaernewyck ..................................64, 88

Vande Maele ...................................... 82 Vande Putte........................................ 19 Vande Reviere.................................... 88 Vande Weghe............................... 65, 66

Van Aal...............................................36 Van Biesbrouck ......................14, 91, 95 Van Cauwenberghe.......................23, 41 Van Coillie..........................................83 Van Daele .................................9, 39, 86 Van de Casteele ..................................75 Van De Casteele .................................29 Van de Kerkhove ................................30 Van De Velde .....................................11 Van de Voorde..............................59, 63 Van De Voorde...................................59 Van de Walle ..........................19, 74, 91 Van der Mersch ..................................92 Van Doorne ..................................31, 40 Van Dorpe ..........................................20 Van Gampelaere .................................26 Van Gansbeke...............................29, 78

Vandemoortele........... 25, 28, 29, 54, 83 Vanden Buverie ................................. 80 Vandeputte ................................... 41, 44 Vander Beke ................................ 17, 83 Vanderbeke ........................................ 54 Vanderbeken .................... 45, 54, 75, 92 Vanderhaeghen..... .... 17, 41, 45, 66, 78, 82, 87 Vanderheyden .................................... 52 VanderiviĂŠre....................................... 88 Vandermeersch ............................ 13, 40 Vanderplassche .................................. 83

103


Vlakke steen......................................... 4 Voorzitter van den Kerkraad........ 57, 59 Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende................................ 25 Vroman ........................................ 35, 45 Vuurkaart ........................................... 34 Vuurkruis ........................................... 34 Vuylsteke ........................................... 19

Vandesompele ....................................45 Vandevelde .........................................40 Vandevijvere.......................................24 Vandevoorde...........................47, 86, 92 Vandewalle .......................31, 33, 96, 97 Vandoorne ....................................31, 92 Vanneste .......................................79, 95 Vannieuwenhuyse.........................72, 81 Vanoverbeke...............33, 42, 48, 63, 95 Vanparijs.......................................66, 82 Vanparys.................................35, 80, 95 Vanpoucke ..........................................45 Vanquaethem ......................................32 Vanrenterghem ...................................92 Vanthournout ..........................10, 81, 85

W

veld van eer.........................................10 Veldwezelt ..........................................45 Ver Eecke ...........................................24

Wakken en omliggende ..................... 25 Wandels ............................................. 81 Warlop ............................................... 92 Warnez ......................................... 85, 87 Wereldbol........................................... 24 werkmakkers...................................... 18 Wijtschate .......................................... 65 WOI ..................................................... 5 WOII .................................................... 5 Worteghem......................................... 58 Wyckhuys .......................................... 74 Wymeels ............................................ 51

Verbeke..........11, 21, 24, 36, 37, 38, 40, 43, 88, 91, 95 Verbiest...............................................17 Vercruysse ..........................................31 Vereecken ...........................................82 Vergote ...............................................40 Vergotte ........................................86, 95 Verhaeghe.........................12, 27, 38, 95 Verhalle ..............................................11 Verhelle ..........24, 25, 72, 74, 80, 83, 91 Verhelst.......................30, 65, 70, 71, 92 Verheust..............................................35 Verhooghe ..............................17, 21, 33 Verhoye ............................10, 11, 13, 95 Verkinderen ................58, 62, 64, 65, 95 Verleye................................................27 Verlinde ............................14, 83, 87, 95 Vermeire .............................................88 Vermeulen ........................18, 27, 88, 96 Verstraete......................................18, 36

X XXXX................................................ 19

Verticale stenen ....................................4 Vervaecke ...........................................87 Vervaeke..........9, 10, 23, 66, 85, 87, 91, 95 Viaene.................................................40 Vinckier ..............................................82

Y Yde.......................................................................... 74

104


Z

Zangkoor............................................ 17 Zarren................................................. 45

105UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot februari 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten . Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €.

107


35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - . 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT -

108


2006, 45 p. - 5 €. 71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden . Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850 . P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. - . 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €.

109


105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €. 106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I . Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II . Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €.

110


144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS – 2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €. Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 3,50 EUR per boekdeel, buitenland = 7,50 EUR!) (voor de nummers 22 en 25 is dit respectievelijk 4,50 EUR en 8,50 EUR) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

111