De graven van De Ginste

Page 1

“DE GRAVEN VAN DE GINSTE - OOSTROZEBEKE” Gemeentelijke begraafplaats De Ginste Oostrozebeke

Samenstelling : Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 3-9-2013

1


D/2013/8058/20 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

2


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgde dan de begraafplaats van Koolskamp. Volgens de Inventaris van het bouwkundig erfgoed - Provincie West-Vlaanderen Gemeente Oostrozebeke koopt pastoor Jozef Decadt van Oostrozebeke ca. 1946 een stuk weiland om de een begraafplaats aan te leggen op de parochie Sint-Jozef, Oostrozebeke. De nieuwe parochie werd opgericht in 1942 in het noorden van Oostrozebeke. Het deel van de parochie Marialoop die op het grondgebied van Oostrozebeke lag, maakt vanaf dan deel uit van de nieuwe parochie. In 1965 legt men de eerste steen van de nieuwe kerk in de Grotstraat. In de volksmond zal men eerder spreken van De Ginste dan van de Sint-Jozefsparochie. De begraafplaats is gelegen in de Grotstraat.

De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning� of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt. Er zijn op deze begraafplaats een groot aantal extra platen aangebracht door familieleden of groeperingen. Deze informatie hebben we niet allemaal opgenomen. Willekeurig hebben we voor een aantal overledenen melding gemaakt van de volledige info. Daar waar de plaat afkomstig is van een vereniging heb ik een melding hiervan gemaakt gezien dit voor familiekundigen ook van betekenis kan zijn.

De paden zijn voorzien van betontegels en de begraafplaats is op zijn geheel goed onderhouden. Een muur met nissen voor asurnen, kelders voor asurnen en een strooiweide zijn enkele jaren geleden bijgekomen aan de ingang van begraafplaats. Enkele hoofdtypes van graven: -

IJzeren kruisen: Van dit type zijn op deze begraafplaats geen exemplaren meer te vinden. Houten kruisen: Op een paar graven aanwezig, soms in bedenkelijke staat. Kruisen in arduin die via een stalen pin op een onderstel zijn vastgemaakt. Vlakke stenen. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. enz. 3


Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig.

Voor wat informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn aanwezig, zoals: -

Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke ...

4


De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben ons vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin mei 2013. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen op het graf nog net lezen maar het ontcijferen van andere informatie was niet altijd meer even goed mogelijk.

5


OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een uniek nummer gegeven. Er is een zekere logica in de nummering terug te vinden. De begraafplaats bestaat uit twee delen, gelegen langs weerszijden van de centrale gang. Achteraan de begraafplaats zijn wat rijen dwars aangebracht ten opzichte van de centrale gang. Vooraan is naast de poort een strooiweide, muur voor nissen voor asurnen en graven voor asurnen. Op het plan zijn windrichtingen aangebracht die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen. Het eerste karakter in de nummering maakt een opsplitsing tussen noord, oost, zuid en west. De volgende cijfers geven de blokken terug op elk deel. Na de twee cijfers volgt de richting waarin men de voornaamste informatie of de gaven kan terugvinden. De laatste twee geven de volgorde van de graven aan. De nummers lopen op vanaf het centraal kruis naar de poort toe in langsrichting en vanaf de centrale gang naar de buitenzijde van de begraafplaats.

6


7DE LIJST N1 N1Z01 Hier rust Camille Vlaemynck wed. van Victorine Debrabandere 1911-1975 Foto (gebroken). Plaat1: Dood maar niet vergeten. Plaat2: Lourdes1. N1Z02 Hier rust Henri Vullers 28-5-18942 - 25-8-1975. N1Z03 Hier rust Hilda Degraeve wed. van Adolf Vanbrabant 1892-1975. Plaat: Gedenkenis van Lourdes. N1Z04 Hier rust Julia Decock wed. van Alois Tack 1909-1975. N1Z05 Hier rust Martha Declerck wed. van Alois Maes 1904-1975 - Foto. Plaat: Lourdes - A la Grotte Beni j’ai prié pour toi.

N1Z06 Hier rust Germaine Verstraete echt. van Eric Oosterlynck 1908-1974 - Foto.

1 2

Geen infoplaatje meer aanwezeig. De cijfer “1” van 1984 verdwenen.

9


Plaat: Aan onze lieve grootmoe. N1Z07 Hier rust Sylvain Vanluchene wed. van Irma Berteyn 1895-1974 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve vader. N1Z08 Hier rust Triphonie Valcke wed. van Camiel Vroman en Gustaaf Vanoverbeke 1889-1974.

N1Z09 Hier rust Martha Oosterlinck wed. van Achiel Dujardin 1897-1973 - Foto. N1Z10 Hier rust Bertha Euphemie Ducellier echt. van Octaaf Demeyer 1901-1973 Foto. Plaat: Aan mijn beminde echtgenote. N1Z11 Hier rust Roger Belaen 1931-1973 - Foto. Plaat: Rust in vrede Peter. N1Z12 Hier rust Nathalie Delaere wed. van Gustaaf Goudsmedt en van Jean Tack 18821972. N1Z13 Hier rust Octaaf Bossouw wedn. van Alice Pijpaert echt. van Irma Dujardin 1902-1972. Plaat: Rust zacht lieve echtgenoot. N1Z14 Hier rust Augusta Delmotte wed. van Jozef Vanlerberghe 1885-1972 - Foto. N1Z15 Hier rust Martha Dedecker wed. van Cyrille Mervylde 1899-1972 - Foto. N1Z16 Hier rust Victor Verhulst echt. van Maria Verbrugghe 1908-1972 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve vader.

10


N1Z17 Hier rust Theophiel Vandenbogaerde echt. van Flavie Lagaisse 1905-1972. Plaat Aan ons betreurd lid vanwege de kraaiende roodborsten Marialoop. N1Z18

Links: Hier rust Achiel Desmet wedn. van Maria Lefevre 1887-1972. Rechts: Hier rust Maria Lefevre echtg. van Achiel Desmet 1888-1971. Plaat: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes.

N1Z19 Hier rust Maurits Baeckelandt 1908-1971 echtg. van Mariette Van de Veire Foto. N1Z20 Hier rust MW Irma Vandewiele echtg. van MR Georges Verhulst 1894-1971 Foto. N1Z21 Hier rust HR Camiel Libbrecht echt. van Maria Bouckaert geb. 7-7-1890 - overl. 22-3-1971 - Foto. N1Z22 Hier rust Victor Rene Vandewalle 26-6-1890 - 14-3-1971 wed. van Maria Eulalia Desmet. Opschrift Diep betreurd. Stenen roosjes boven info en stenen klimop onder het kruis. N1Z23 Hier rust Maurice Duyck 1897-1970 echt. van Irma Behaeghel. N1Z24 Hier rust Vr. Godelieve Degraeve echtg. van Hr. Michel Landuyt 1935-1969 Foto.

11


Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N1Z25 vrije plaats - geen zerk. N1Z26 Hier rust MW Irma Vlaeminck wed. van MR Constant Valcke 1-10-1882 - 12-121968. N1Z27 Hier rust MR Cyriel Van Coillie oudstr. 14-18 wed. van MW Maria Seghers 1889-1968.

N1Z28 Hier rust Hr. Noel Bossouw echt. van Vr. Lea Verhaeghe 1937-1968 - Foto. Plaat: Diep Betreurd. N1Z29 Familie Alois De Vrieze 1896-1967 - Zulma Vandenbussche 1898-1985 - Foto. Plaat1: Rust zacht Zulma. Plaat2: Rust zacht lieve meter - vanwege de kleinkinderen. N1Z30 Hector Devolder - Verhulst 1904-1967 - Foto. Plaat1: De wereld was mooi toen jij er nog was 1904-1967. Plaat2: Rust zacht lieve vader. N1Z31 vrije plaats - geen zerk. N1Z 32 Hier rust Etienne Bils zoon van Georges en Maria Vankeirsbilck 30-7-1960 - 510-1967 - Foto.

12


Plaat: Wij gaan door droefheid gebukt sinds gij van ons werdt ontrukt. N1Z33 Hier rust VW Elisa Buyse 1895-1967 wede van HR Achiel Dewitte. N1Z34 Hier rust VW Alice Desmet 1888-1967 wede van HR Fideel Vanryckeghem. Plaat: Al onze zorgen al onze liefde hebben u aan de dood niet kunnen ontrukken. N1Z35 Hier rust HR Achiel Dewitte echt. van MW Elisa Buyse. N1Z36 Suzanne Demaegdt 1930-1967 echt.van Georges Damman - Foto. N1Z37 Hier rust VW Maria Leonia Lefevre 1870-1967 wed e van H R Jules Tack. Steuntje met kruis op ronde schijf.

N1Z38 Hier rust H R Gustaaf Tack 1868-1967 wedn van VW Marie Emilie Demaegdt. N1Z39 Hier rust H R Achiel Naessens1892-1966 zijn echtg. VR Martha Deboever 19071966. N1Z40 Hier rust Emilie Verfaillie echtg. van Achiel Hoste 1892-1969 - Foto.

13


N2 N2Z01 Hier rust Raymond Buyse echt. van Marguerite De Vydt 1905-1973 - Foto. N2Z02 Hier rust HR Ursmar D'Hondt 1893-1966 echt. van VW Celina Baert. Motief: Bloemen naast kruis. Plaat: Aan onze diep betreurde vader. N2Z03 Hier rust VW Maria Carlu 1924-1966 echt. van HR RenĂŠ Deceuninck. Motief: Bloemen naast kruis.

N2Z04 Hier rust Victorine Debrabandere echt. van Camiel Vlaemynck 1902-1966. N2Z05 Hier rust HR Oscar Desmet 1903-1966 echt. van VW Emelie Ducellier - Foto. Plaat1: Rust in vrede vader. Plaat2: Aan mijn betreurde vader. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N2Z06 Hier rust Gentiel Duyck echtg. van Adrienne Vanderbeke 1906-1966 - Foto.

14


Plaat1: Ter nagedachtenis aan onze betreurde werkmakker vanwege Direcktie en Personeel der F. A. O. Lefebre P.V.B.A.. Plaat2: Rust zacht lieve vader N2Z07 vrije plaats - geen zerk3 N2Z08 Hier rusten Rene Callewaert 1889-1968 - Marie-Therese Vandewaeter 18931965. Plaat1: Rust zacht lieve ouders -Madeleine. Plaat2: Rust zacht lieve Meter. N2Z09 Hier rust HR Achiel Dujardin echt. van MW Martha Oosterlinck 1895-1965 Foto. Motief: Bloemen naast kruisbeeld. N2Z10 Hier rust HR Fideel Vanryckeghem echt. van VW Alice Desmet 1888-1965. Plaat: Lieve Peter rust zacht. N2Z11 Hier rust HR Jules Loncke wedn van VW Marie-Elodie Vandenbulcke 1871-1965 - Foto. Plaat: Rust zacht in deze kille grond. N2Z12 Hier rust VW Emma Casier echt. van HR Georges Poelvoorde 1897-1965. N2Z13 Hier rust HR Alfons Desmet 1888-1966 wedn van MW Louise Devisscher. N2Z14 Hier rust VW Marie Duyck wede van HR Henri Debacker 1890-1965. Motief: Bloemen in steen. Plaat: Lieve Moeder u vergeten zullen wij nooit. N2Z15 Vrouw Marie Coorevits 1899-1964. N2Z16 Hier rust Maria Dhondt wede van Bernardus Vandeveire 1879-1984. Motief: Bloemen in steen naast kruisbeeld. N2Z17 Frans Vanoverbeke 1929-1954. N2Z18 Hier rust Herie Vanhecke 1883-1964 wed. van Emelie Vaneeckhaute. N2Z19 Rustplaats der familie Cyriel Baert 1878-1964 en echtgenote Marie Baert 18821963. Vier ongeveer ronde stenen op dit graf. Plaat: Uw aandenken blijft eeuwig.

3

Hier is wat ruimte door uitbouw van N2Z08 lijkt dit wat klein voor extra graf.

15


N2Z20 Hier rust Emma Beke 1877-1963 wed. van Alois Verhulst. N2Z21 Hier rust Jozef Dumortier 1899-1963 echt. van Anna Degraeve. Plaat Dank aan onze K.W.B. Wijkmeester. N2Z22 Familie Georges Debrabandere 1908-1963 - Sylvie Aline Naessens 1914-1982 Foto. Maria met Jezus stijlvol ingekapt in de verticale steen. Plaat: Lieve meter uw hart was als een bloem die de stralen van de zonne ving van uw doopkind Elke. Plaat2: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard - van Davy en Cindy. Plaat3: Rust zacht lieve zuster. Plaat4: Aan onze betreurde vriend vanwege De Roterijvink. Plaat4: Goed waart gij onvergeten blijft gij. N2Z23 Hier rust Alois Tack 1900-1962 echt. van Julia Decock. N2Z24 Hier rust Marie Vannieuwenborgh 1881-1962 echt. van Remi Naessens. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. N2Z25 Rustplaats van heer Alois Bovyn weduwn. van vrouw Maria Helena Vanlerberghe 1877-1962 - Foto.

16


N2Z26 Hier rust vrouw Emma Delmotte wed. van Heer Benonie Desmet Meulebeke 28-4-1984 - Oost-Rozebeke 19-1-1962 - Foto. Motief: Bladeren boven centraal kruis. N2Z27 Hier rust Zulma Vuylsteke 1891-1961 wed. van Camiel Coussens - Foto afgevallen. Plaat met informatie gebroken.

N2Z28 Hier rust Leonard Degraeve 1897-1961 echt. van Zulma Loncke - Foto. Plaat1: Aan onze betreurde vader. Plaat2: Aan onze betreurde vader - van Walter Georgette Marie-Jeanne en Jean-Paul. N2Z29 Hier rust Prudence Naessens wed. van Achiel Libbrecht 24-1-1882 - 11-1-1961. N2Z30 Hier rust Hr Elias Oscar Degraeve 1910-1961 echtg van Alice Demaegdt. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. N2Z31 Hier rust Jules Demaegdt echt. van Sidonie Vanlaeke 29-4-1884 - 19-1-1960 oud strijder 1914-18.

17


N2Z32 Hier rust Rene De Witte wed. van Marie Julie Vercaemer 17-6-1873 - 7-7-1960. N2Z33 Hier rust Camiel Cosman 1880-1959 wed. van Magdalena Moerman. N2Z34 Hier rust Alois Maes echt. van Martha Declerck 1-9-1905 - 11-8-1959 - Foto. Plaat1: Lieve vader rust zacht. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes. N2Z35 Hier rust Palmer Vandenberghe 13-1-1938 - 11-4-1959 zoon van Leopold Clara Beeuwsaert. N2Z36 voor de ziel van Gustave Jozef Van Lerberghe echt. van Augusta Delmotte geb. Meulebeke 15-11-1892 Overl. Oostrozebeke 3-11-1958. Plaat: Rust zacht lieve vader. N2Z37 Bid voor de ziel van Mevrouw Godelieve Anna Van Steenkiste echtg. van Heer Andre Dewitte geb. te Dentergem 10-9-1917 overl. te ST Jozef - Oostrozebeke 4-101958 - Foto. N2Z38 Hier rust Juffrouw Bertilla Devaere dochter van wijlen Jules en Emilie Devolder geb. Oostrozebeke 4-6-1903 - overl. te Ieper 30-7-1958. N2Z39 Familie Tieberghien - Dumortier.

18


Plaat links: Hier rust Ursula Silvie Dumortier 1881-1958. Plaat rechts: Hier rust Gustaaf Tieberghien 1875-1969.

N3 N3N1 Familie Julien Baudonck 1920-1997 - Yvonne Vangaever 1918-2009 - Foto. Kabouter op het graf. Plaat1: Aan onze dierbare vader. Plaat2: Alles vergaat Alles verdwijnt, hehalve het aandenken. Plaat3: ’t Is stil hier in huis nu jij er niet meer bent.

N3N2 Familie Maurice Vercamer - Van Neste - Foto. N3N3 Frans Verbrugghe 1980-1997 - Foto. Plaat1: Oprechte dank - firma Verbrugghe BVBA. Plaat2: ’t Is stil hier in huis nu jij er niet meer bent. Plaat3: Voor onze allerliefste Pepe - Jade - Allisa - Aaron - Alanis.

19


N3N4 Pieter Hoste 1909-1997 - Maria Desmedt 1910-1998 - Foto. Plaat1: Rust zacht - van de kinderen. Plaat 2: Rust zacht - vanwege Marie-Joseph kinders en kleinkinders. Plaat3: Andenken vanwege de Geburen. N3N5 Frans Dujardin 1926-1998 - Esther Verhaest 1937-2009. Plaat: A notre Cousin - Regrets. N3N6 Familie Daniel Vermaele - Vandemaele - Foto. N3N7 Hugo Vanacker 1942-1999. Vlakke steen met rondom groen.

N4 N4N01 Familie Maurice Galle 1911-1999 - Albertine Vanluchene 1916-2009. N4N02 Familie Frans Lannoo 1914-2000 - Margriet Beyls 1922-2005 - Foto. N4N03 Familie Maurice Landuyt 1914-2011 - Maria Dekeyzer 1918-2000. Plaat: Oudstrijders 1940-1945.

20


N4N04 Daniel Hoste 1935-2000 -Marie-Josephe Neirynck. Plaat1: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - Conny - Patrick - Daisy - Geert. Plaat2: Rust zacht lieve Opa - Dennis -Daan en Dries. N4N05 Familie Gilbert Velghe - Margaretha Verstraete 1939-2001. N4N06 Familie AndrĂŠ Van Colen 1919-2009 - Elza Verkinderen 1922-2002 - Foto. Plaat1: Aan mijn lieve peter - Christoff. Plaat2: Rust zacht - Kinderen en kleinkinderen Fam. Van Colen. N4N07 Urbain Libbrecht 1934-2008 - Christiane Houttekier 1937-2003 - Foto. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij - Frans en Andre. Plaat2: Aan u onze gedachte van elke dag rust zacht lieve moeder - Vader, Geert en Claudne, Danny, Koen en Sandy, Nick, Jens, Jordy, Gilles en Adisa. Plaat3: Dank u om wat je voor ons was - Richard en Nicole en fam. Plaat4: Afbeelding maĂŻskolf, bloem en korenaren - Andre, Yvonne, Stefaan, Katrien, Mathieux.

21


N4N08 Eric Mervillie 1947-2003 - Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden.

N4N09 Familie Sylvère Deruyck - Agnes Verhulst 1939-2004. Plaat1: Dank u om wat je voor mij was - Sylvère. Plaat2: We zullen je missen, elke dag, maar in ons hart zal je bij ons blijven. Bart en Marijke - Marc en Lut - Koen en Marleen. Plaat3: Wij blijven aan u denken. - Schoonmoeder, schoonbroers en schoonzussen. Plaat 4: Rust zacht lieve mémé - Sofie, Celien, Sam, Tom, Louis, Fien. Plaat 5: Vanwege de K.B.G. dansers Meulebeke. Plaat 6: Jou vergeten kunnen wij niet, wij leven verder met een stil verdriet - Uw moeder, broers en zussen. N4N10 Hubert Vandaele 1920-2004. Plaat: Dank u om wat je voor ons was - Geert en Linda - Brain en Brandon. N4N11 Paul Verbeke 1930-2004 - Yolanda Van den Bussche - Foto. Kikker op graf. Plaat1: Afbeelding boek - Van uw doopkind Hein Mervylde. Plaat2: De wereld was mooi toen jij er nog was - uw oogappel Amber.

22


Plaat3: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Fam. Van Den Bussche. Plaat4: Lourdes - Souvenir. N4N12 Willy Valcke 1937-2004 - Anny Taillieu. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij - Rachel Demarez - Gerty Faillieu-De Ruy - Ronny Taillieu. Plaat2: Pa, Pepe U vergeten zullen wij nooit. Plaat3: Lourdes - A la Grotte Benie J’ai prie pour toi. Plaat4: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet - fam. Valcke. Plaat5: live Peter uw beeld blijft in mijn hart bewaard - Inge. Plaat6: Wij blijven aan u denken - Van de buren. N4N13 Alois Wolfcarius 1913-1969 - Godelieve Vanyseren 1917-2005. Plaat1:Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat2: Meme, wij hadden jou zo graag in ons midden. N4N14 Jozef Verstraete 1915-2006 - Paula Vermeersch 1917-2011 - Foto. Plaat: Vanwege oudstrijders 1940-1945.

23


N4N15 Gerard Landuyt - Marie JosĂŠ Dujardin 1930-2006 - Foto. Plaat: Slaap nu ongestoord en zacht wees welkom bij de heer hij heeft op jou gewacht - van uw echtgenoot. N4N16 Robert Ciers 1925-2006. N4N17 Antoon De Smet - Christiana Verhulst 30-08-1943 - 06-05-2008 - Foto. Plaat1: Wij zullen je nooit vergeten - fam. De Smet. Plaat2: Je woorden dragen verder, je handen geven voort - Antoon en de kinderen. Plaat3: Hier ligt een hart van goud begraven - vanwege Peter, Nancy, Jonas en Jana. Olaat4: De band is zo sterk het afscheid zo moeilijk - Patrick, Petera, Jolien en Dario. Plaat5: MemĂŠ - We zullen je nooit vergeten. De kleinkinderen.

N4N18 Suzanna Poelvoorde 1919-2008 wed. van Cyriel Velghe.

24


N4N19 Herman Tack 1951-2008. Plaat1: Uw vriendschap blijft in ons hart bewaard - Je werknemers. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. - De Bulmolenweg.

N4N20 Michel Coussens 1935-2009 - Foto. Plaat: Wij zullen u nooit vergeten - De kaartersvrienden Roger, Annie, Maurice en ThÊrèse. N4N21 Medard Bouckhuyt 1937-2010 - Monique De Smet - Foto. Plaat1: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in mijn hart bewaard - Uw echtgenote. Plaat2: Hier ligt een hart van goud begraven - schoonbroers en schoonzussen. Plaat3: Een hart van goud en goede gaven ligt hier zacht en stil begraven kinderen en kleinkinderen. Plaat4: De goede herinneringen aan jou verzachten de pijn - Patrick Petra Jolien en Dario.

25


Plaat 5: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Uw vrienden. Plaat 6: Aandenken vanwege de Buren. N4N22 Nabor Lefebvre - Maria Bouckhuyt 1935-2010 - Foto. Plaat1: Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon uw schoonzuster Monique. Plaat2: Uw plaats blijft ledig rond de haard - vanwege kinderen en kleinkinderen. Plaat3: uw beeld blijft in ons hard bewaard - Peter, Nancy, Jonas, Jana. Plaat4: Wie je gekend heeft vergeet je ooit - van de buren. N4N23 Roger Beeuwsaert 1935-2011 - Martina Bovyn - Foto. Plaat: Het leven was mooi toen jij er nog was - uw echtgenote Martina. N4N24 Albert Delamillieure 1927-2013 echtg. Maria Valcke.

26


N5 N5Z01 Familie Maurits Vanluchene - Maria Delmotte Foto. Plaat: Vanwege de Hallebedevaarders Wakken. N5Z02 Familie René Devolder 1908-1955- Modesta Hoste 1910-1999 - Foto. Plaat1: Aan mijn lieve echtgenoot. Plaat2: Aan onze lieve Pepe - van uw kleinkinderen. Plaat3: Memé, we zullen nooit vergeten hoeveel kruisjes je hebt gegeven - Van kleinkinderen en achterkleinkinderen. N5Z03 Familie Aloïs Vanluchene 1907-1994 - Agnes Boussemaere 1910-1936. Plaat1: Dankbaar om wat je voor ons bent geweest - vanwege kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Te Lourdes hebben wj voor U gebeden. Plaat3: Aandenken van echtgenoot kinderen en kleinkinderen; N5Z04 Familie Gerard Van Parijs - Henriette Lannoo - Foto. N5Z05 Lucien Declercq 1928-1986 echtg. Elza Valcke 1930-2003 - Foto. Plaat1: Omdat vader voor ons zo geod is geweest, heel eenvoudig heeft geleefd, zoveel voor ons heeft gewerkt, is het voor ons moeilijk afscheid te nemen, wij allen vader treuren om uw heengaan maar danken voor uw leven - Kinderen, Kleinkinderen Declerqq (sic !).

Plaat2: Aan moeder, Elza uw handen hebben voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben ons tot het laatste gezocht. - De kinderen. Plaat3: Te vroeg zijt gij van ons heengegaan doch in ons hart blijft gij voorbestaan - Elza.

27


Plaat4: Wat ons ogen niet meer zien, blijft ons hart voelen - Luc, Rita, Andy, Ruben en Dieter. Plaat5: Broers Zusters Schoonbroers Schoonzusters. Plaat6: Lieve mĂŠmĂŠ, Elza je zag ons graag komen steeds stond uw deur open We zullen u missen - De kleinkinderen.

N5Z06 Familie Deserranno - Degraeve - Camiel 1918-1986. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij - de kleinkinderen. Plaat3: Van uw beste vrienden. Plaat3: Aandenken De Gavervrienden. N5Z07 Famiile Desmet - Bethuyne - Odiel 1908-1987 - Elisa 1907-1999 - Foto. Plaat1: Aandenken van de kleinkinderen. Plaat2: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart - Vanwege uw kinderen.

28


N6 N6Z01 Remi Vanacker 1907-1987 - Maria Verstraete 1910-2001 - Foto. Plaat1: Dankbaar zulle wij u herinneren - van de Roterijvink. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - Monique, Norbert, Gerard. Plaat3: Van personeel Ter Molst. Plaat4: Uw beeld blijft ons immer bij - Julien en Lieven. Plaat5: Rust zacht Maria - Monique, Norbert, Gerard.

N6Z02 Eric Lannoo 1942-1988. Plaat1: Wij hadden U zo innig lief maar mochten U niet behouden. Plaat2: Alle vergaat, Alles verdwijnt behalve het aandenken. N6Z03 Familie Alphonse Vandevoorde - Maria Demaegdt - Foto. Plaat: Vader wij blijven van je houden - van moeder en kinderen. N6Z04 Rustplaats Georgette Coussens 1928-1988 - Foto. Plaat: Uw beeld blijft in mijn hart bewaard - van uw doopkind Kurt.

29


N6Z05 Familie Jozef Libbrecht - Verhulst 1924-1988 - Foto. Plaat1: Hier ligt een hart van goud begraven -van de kleinkinderen. Plaat2: aandenken van uw doopkind Lilianne. Plaat3: Vanwege klasgenoten 1924. N6Z06 Familie Albert Vanhecke 1918-1996 - Verhulst 1922-2010 - Foto. Plaat1: Hier ligt een hart van goud begraven - Ole ~ Dieter Siska ~ Sophie Evi ~ Emly Jens ~ Lorie. Plaat2: Zoveel sterren aan de hemel, zoveel liefde hebben wij van jou gekregen. N6Z07 Famiile Oscar Valcke - Mariette Ghysel 1940-1988 - Foto. Plaat: Nachtegaal wanneer je rond dit graf vliegt zing dan voor haar je mooiste lied - Mathias en Hanne.

N6Z08 Familie Jozef Dhondt 1917-1988 - Desmet 1916-2006 - Foto. Plaat1: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat2: Bedankt lieve zus voor de mooie momenten samen. Angèle. Plaat3: Te Lourdees hebben wij voor U gebeden. Plaat4: Wij denken in dank aan u terug. Patrick en Rudy. Plaat5: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit - Van uw doopkind Patrick.

30


Plaat6: Memé dank u om wat je voor ons was. Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat7:Uw beeld blijft in ons hart gewaard - Marc - Erna en kinderen. Plaat8: Wij hadden u zo innig lief maar mochten u niet behouden - familie D’hondt. Plaat9: Rust zacht lieve Peter - van de kleinkinderen. N6Z09 Yvonne Van Huylenbrouck 1925-1989 - Foto. Plaat: Vanwege de Geburen. N6Z10 Familie André Vanluchene - Madeleine Van Dorpe. Plaat1: Liefdevol van Katleen. Plaat2: Uw plaats is ledig aan de haard maar uw beeld blijft in mijn hart bewaard - Van Katleen. N6Z11 Famiile Omer Van Neste - Laura Lefevre - Foto. N6Z12 Familie Robert De Witte - Yvonne Valcke - Foto. Plaat1: Vanwege de Geburen. Plaat2: Vader u was hard, moeder u was zacht, samen waren jullie de beste ouders en grootouders. Onze band was sterk het afscheid viel zwaar - Bedankt voor alles; Plaat3: De kaarters vergeten U niet. N6Z13 Familie Achille Coucke - Albertine Vandemaele. N6Z14 Herman Sabbe 1933-1990. Plaat1: Uit dank - Chiro De Ginste. Plaat2: Dankbaar om al wat u voor de Ginsteschool bent geweest. Plaat3: Herman dank voor alles waar men geen woorden voor vindt - de Grottestoters - stootsters. Plaat4: De groeiende Ginste dankt U. Plaat 5: Het Davidsfonds dankt en bidt. Plaat 6: Uit dank vanwege St. Elooisgilde De Ginste. Plaat7: Uit dank - Feestcomite De Ginste. N6Z15 Familie Leopold Vandenberghe 1903-1992 - Clara Beeuwsaert 1907-1990. Plaat1: Dank u Moeder je gaf ons alles wat een moeder geven kan - van uw kinderen.

31


Plaat2: Wij denken in dank aan U terug - van de kinderen; N6Z16 Familie Roger Van Hecke - Liliane Carlier - Foto. Plaat1: Aan onze vriend Roger - van Uw werkmakkers Firma Harinck. Plaat2: Rust zacht van uw schoonouders. Plaat3: Opa, Ik heb je nooit mogen kennen, maar ik zou toch van je gehouden hebben. Lore. Plaat4: Alles vergaat alles verdwijnt behalve het aandenken - Van de buren. N6Z17 Familie Oscar Van Den Heede - Antoinette Desmedt - Foto. Plaat1: Aandenken van de “Filips� vrienden Plaat2: Dank u om wat je voor ons was - Van kinderen en kleinkind. N6Z18 Familie Verschatse - Vanpoelvoorde. Alida 1903-1991 - Rene 1899-1999. Plaat1: Aandenken van de kinderen. Plaat2: Dank U om wat je voor ons was - Van de kinderen. Plaat3: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij U niet- De kleinkinders. Plaat4: Vanwege de geburen.

32


N6Z19 Frans De Coninck 1925-1991 - Foto. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - van Echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Aandenken van de buren. N6Z20 Familie Georges Denoo - Marie-Thérèse Vanoverbeke - Foto. Plaat1: Rust zacht lieve Peter. Plaat2: Aandenken vanwege de geburen. N6Z21 Familie De Meyere 1903-1992 - Loncke 1906-1999 - Foto. Groot beeld Maria. Plaat1: Uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord maar uw beeldleeft ongestoord in ons hart minzaam voort. Plaat2: Aandenken vanwege de Geburen.

N6Z22 Familie Maurice Lefebre 1906-1993 - Demetrie Remmery 1916-2010. Plaat1: Liefdevol aandenken - Ben - Dominique - Laethitia. Plaat2: Aandenken - Van de voetbalploeg “Het Vissershoveke”. Plaat3: Aandenken vanwege de Geburen. Plaat4: Blijvend aandenken - Visserclub De Ware Ginstevissers. Plaat5: De ware Ginstevissers. Plaat6: Aandenken vanwege voetbalploeg ’t Visserhoveke. N6Z23 Familie Henoch Van Neste - Oliva-Jeanne Verstraete - Foto.

33


Plaat1: Lieve Meter goed waart gij onvergeten blijft gij - van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten - Vanwege de fam. P. Coucke - G. Pattyn. Plaat 3: Uit ons midden maar niet vergeten - de Geburen. Plaat 4: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven vanwege kleinkinderen en achterkleinkinderen (motief: geringde reisduif).

N6Z24 Albert Debacker 1915-1993 - Maria Tack 1920-2010 - Foto. Plaat1: Lieve peter wij vergeten u noot - Van de kleinkinderen. Plaat2: Waar je ook bent heengegaan in ons hart blijf je voortbestaan - Neven en nichten familie Tack. Plaat3: Vanwege de oudstrijders 1940-1945. Plaat4: Wij blijven aan U denken - Familie Tack Plaat5: Uw aandenken blijft ons immer bij - Fam. De Backer. Plaat6: Liefde en gelijk kon niet stuk, je was als een zon die nimmer doven kon. Plaat7: Elk afscheid is de geboorte van een herinnering - Kleinkinderen en achterkleinkinderen.

34


N6Z25 Familie Achiel Verstraete - Marcella Vankeirsbilck - Foto. Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten - vanwege de Buren - E. M - T. C M. M-Th - G. H. P - E. A. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - A la Grotte Benie J’ai prie pour vous. Plaat3: Memé, wij blijven aan u denken. - Véronique, Dominique, Kristof, Cindy, Tom. Plaat4: Als een zon die ondergaat zo ben je van ons heengegaan - Kristof en Samira en Emy. N6Z26 Rustplaats Albert Devaere 1916-1993 - Maria Bils 1916-2006 - Foto. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij - Van de kleinkinderen. Plaat2: Onze wegen zijn gescheiden maar onze harten blijven samen - je zus Clara. Plaat3: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - fam. Bils. N6Z27 Familie Cyriel Sys 1920-1995 - Godelieve Lannoye 1927-1993 - Foto.

35


Plaat: Aandenken vanwege de Geburen. N6Z28 Familie Georges De Meyere 1912-1994 - Elvira De Cockere 1915-2000 - Foto. Plaat1: Aandenken vanwege de Geburen. Plaat2: Groot is onze smert toch leef je voort in ons hart.

N6Z29

Links: Stephanie Lefebre 10-04-1991 - 22-05-1994 - Foto. Rechts: Oscar Lefebre 14-12-1908 - 14-12-2003 - Lauraine Raes 11-031926 - 29-09-2005 - Foto. Decoratie: Beertjes, Engeltje, Jong Meisje, Lantaren. Plaat1: Van al je Vriendjes - Ginste school. Plaat2: Engelenhoofdje - Familie Bruyneel - Lippens & Vuylsteke - Bruyneel en kinderen. Plaat3: Aan onze kleine Stephanie - van Pepe, Nonkels en Tanten. Plaat4: Lieve Stephanie wij blijven aan je denken - Moeke, Vake en Davy. Plaat5: Lourdes: A la Grotte Benie J’ai prie pour vous. Plaat6: bloemmandje Plaat7: We zullen je missen lief Stephanie’tje - Nonkel Herve, Tante Jenny, en Pepe Kurt.

36


Plaat8: Rust zacht lief Stephanie’tje - Meme, Pepe en Meme Leen. Plaat9: Rust in vrede. Plaat10: Rust zacht Omer - Lorraine. Plaat11: Davy, + Stephanhie, Regis. Plaat12: Wat je voor ons betekende vergeten wij niet - Yvette en DaniÍl.

N6Z30 Familie Maurice Desander 1908-1996 - Laura Loncke 1907-1994 - Foto. Plaat1: Aandenken aan ons betreurd Bestuurslid van wege Sint-Elooisgilde de Verre-Ginste. Plaat2: Rust zacht Laura - van de buren. Plaat3: Ik blijf aan U denken rust zacht - Wim. Plaat4: Vanwege het bestuur - Verre ~ Ginste Koers. Plaat4 : We zullen je missen elke dag in kleine eenvoudige dingen maar in ons hart zal je met ons samenblijven - Van de kleinkinderen. Plaat5: Aandenken van oudstrijders 1940-1945.

37


N6Z31 Familie Marcel Debaets 1925-1995 - NoĂŤlla Comyn - Foto. Plaat1: Rust zacht lieve echtgenoot. Plaat2: Aandenken vanwege de Buren. Plaat3: Aandenken van kinderen en kleinkinderen. N6Z32 Jan Maurice Bossuyt 1902-1995 - Madeleine Tack 1907-1996. N6Z33 Rustplaats Walter De Leersnyder 27-9-1940 - 8-6-1995 x Cecile Vandenberghe. Plaat1: Nooit meer worden de dagen als voorheen veel te vroeg ging je van mij heen - Cecile. Plaat2: We zullen je missen elke dag in kleine eenvoudige dingen maar in ons hart zal je met ons samenblijven - Kinderen en kleinkinderen De Leersnyder. Plaat3: Walter wij blijven aan u denken - AloĂŻs en Mariette.

38


O1 O1W01 Familie Gentiel Lefebre - Adriana De Vos. Vooraan: Gentiel 1905-1994 Adriana 1912-1985 - Foto. Plaat1: Aandenken van de Buren. Plaat2: Heengaan doet verdriet maar toch vergeet ik julie niet - van Andy. Plaat3: Sinds je ogen zijn gesloten hebben de onze reeds veel tranen vergoten Christiana Julien en Andy.

O1W02 Willy Verbrugghe 1935-1984 echtgenoot Jeanny Vermeulen. Plaat1: Diep betreurd - M.C.B. Motorcrosssbond. Plaat2: Aandenken vanwege de Geburen O1W03 Familie Aime Van den Heede - Magdalena Demaeght - Foto. O1W04 Familie Rene Durieux - Maria Amelinck. Plaat1: Lieve Peter u was mijn vriend in vreugd en in leed - van Franky. Plaat2: Grootvader U waart voor ons de zon de vreugde - van Geert en Jenny.

39


Plaat3: Grootmoeder lief U waart voor mij de zon de vreugde - Van Franky. Plaat4: Hoe eerbaar edel fijn kon toch mijn meter zijn - Van Geert en Jenny. O1W05 Familie Achiel Landuyt - De Waele. Plaat: Vaas met bloemen - zonder onderschrift. O1W06 Albert Dendauw 1936-1981.

O1W07 Jose Vandaele 1914-1983 - Maria Seynaeve 1910-1980 - Foto met tekst: Een hart van goud vol gaven ligt hier zacht en stil begraven. O1W08 Familie Oscar Huys - Maria Hoste. Plaat1: Voor U alleen zijn mijn gedachten van elke dag. Plaat2: Aan onze beminde zuster - Modesta en ZoĂŤ. O1W09 Familie Carlos Vandaele - Vynckier. Plaat: Rust in Vrede vanwege Personeel en Directie Alva. O1W10 Rustplaats familie Maurice Coussens 1901-1979 - Duyck 1899-1979 - Foto. O1W11 Rustplaats Marie-Jozef Vertriest 23-3-1935 - 25-12-1978 echt. van rits Verbrugghe - Foto. Plaat1: De Groeiende Ginste vergeet U niet.

40


Plaat2: Alleen God kan zulk een offer vragen - Alleen een sterk geloof kan zulk een offer dragen - Frits - Dirk - Luc - Bart - Wim - Marc - Ann en Koen. O1W12 Familie Andre Vanhaecke - Callewaert. Foto Magdalena 1918-1995 -Andre 1916-1978. Plaat1: Voor U alleen zijn onze gedachten van elke dag - Madeleine. Plaat2: Voor U alleen zijn onze gedachten van elke dag - Ursmar en Ronny.

O2 O2W Nissen voor asurnen. 4 rijen van 3 nissen.

O2WB1: Omaar Dujardin 1927-1992. O2WB2: Leon Ampe 1902-1994 wed. van Maria Tack.

41


O2WB3: Roger Mervylde 1927-1995 echt. Van Cecile Verhoest. Plaat:Lourdes - Souvenir de Lourdes.

O2WCB1: Catharina Van Ryckeghem 1958-2001 echtg.van Joseph Trizzulla. O2WCB2: Luc Desmedt 1949-2001 echt. van Karien Soenen - Foto. O2WCB3 Mariette Van de Veire 1920-2005 - Foto. O2WCO1: Lena Verhulst 1936-2012. Rest van de nissen vrij.

Onderaan: Plaat1: Vanwege de Arendvrienden. Onderaan: Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten - vanwege Samen sterk.

O3 O3W Asverstrooiingsweide O3W1: Degraeve Frans 1936-1992 - echt. van Soenens Monique. O3W2: Demeire Viviaene 1951-1994. O3W3: Devijdt Margarita 1906-1998 - wed. van Buyse Raymondus. O3W4: Baert Celina 1909-2001 - wed. van Dhondt Ursmar. O3W5: Vandemaele Denise 1924-2004. O3W6: Demedts Roger 1925-2009. O3W7: Van D’Huynslager Marnix 1950-2013. O3W8: Descamps Jaak 1942-2013.

42


O4 O4N1 Familie Raes - Verhulst. Links Hier rust Oscar Raes 1892-1957 - Rechts Hier rust Zulma Verhulst 1898-1973 - Foto.

43


O5 O5O1 Emiel Vandecappelle 1937-2004 - Foto. Plaat1: Glasblok: Karin & Helmut - Wolf - Wetter. Plaat2: Pepe, we zin je niet? We horen je niet - We voelen je diep in onze hartjes - Wout en Bo. Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes.

O5O2 Roger Van Hoorelbeke 1923-2002 - Maria Vanluchene 1935-2010 - Foto. Plaat1: Elk afscheid is de geboorte van een herinnering - Deborha, Debby, Arek. Plaat2: Familie Allaert. Plaat3: Foto kind met hond - Aandenken van Arek. Plaat4: Er is de pijn om het gemis maar we hebben uw warm hart als erfenis. Freddy, Franky, Cindy, Inge. Plaat5: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Plaat6: Rust zacht Roger - Maria. O5O3 Annie Debie 1944-2001 - Foto. Plaat1: Poeske, je lach, je stem, je hand, je blik;.. alles zal ik missen - Luc. Plaat2: Altijd blijf je in mijn gedachten. Nooit zal het meer hetzelfde zijn. Niemand kan die leegte vullen. Ik zal je nooit vergeten. Eens zie ik je terug. Plaat3: Rust zacht lieve tante - Bill ~Ann ~ Ben ~ Sigrid ~Carl ~Eveline ~ Pascal ~Joke.

44


Plaat3: Annie Waarom? Waarom ging je weg? Waarom liet je ons achter? Weetje... ik mis je... Gij bent nu voor altijd in de hemel. En ik hier, nog altijd op aarde. Maar later kom ik naar je toe. En dan kunnen we weer vriendinnen voor het leven zijn. IK MIS JE! Loesje xxx. Plaat4: Afbeelding roosjes - Roland en Lieve. Plaat5: Goed waart gij onvergegen blijft gij - Vanwege uw zusters. O5N4 Lea Garrez 1929-2007. Plaat: Jou vergeten kunnen wij niet, we leven verder met een stil verdriet. - Uw kinderen. O5W5 Maria Opsomer 1921-2007 - Arthur Vanlerberghe 1919-2008 - Foto. Plaat: N.S.B. 1940-1945. In hoek bovenaan driekleur.

O5W6 Emile Lefebre 1945-2006 - Foto. Plaat1: De Ware Ginstevissers. Plaat2: Wij zullen u nooit vergeten - koerscomitĂŠ de Verre Ginste. O5W7 Georges Bils 1916-2004 - Maria Vankeirsbilck 1917-2008 - Foto. Plaat: Oudstrijders 1940-1945.

45


O5Z8 Alma Oosterlynck 1943-2004 - Foto. Plaat1: Afbeelding rietplant - Van de terrasburen. Plaat2: Voor ons blijf je hier, diep in ons hart. - Willy, Ania en Tony, Sylvie en Peter. Plaat3: Alma, je blijft in ons midden. - Rosa Marnix Jenny. Plaat4: Je bent de liefste oma van de hele wereld. - Ellen en Matthijs;

O6 O6O1 Nelly Laquiere 1936-2009 - Foto. Plaat1: Nu tel en omhels ik die intense momenten die we samen deelden. - Fam. Andre Laquiere - Nachtergaele en kinderen. Plaat2: Lieve mĂŠmĂŠ u vergeten zullen we nooit. - Uw kleinkinderen. Plaat3: De tijd gaat voorbijn, de herinnering blijft. - Willy. Plaat4: Ma, wij zullen je nooit vergeten. - Uw kinderen.

46


O6O2 Guy Vanlerberghe 1941-2008 - Foto. Plaat1: Uw vrienden Mieke en Eric. Plaat2: De hemel heeft er een mooie ster bij en dat ben jij - je buren. Stukje: Ineengevouwen handen. O6O3 Julien Vandenborre 1920-2007 - Foto. O6N4 Jacques Libbrecht 1935-2011 - Foto. O6W5 Jef Berten 1928-2011 met zoontje Hans 1962-1963 - Foto. Plaat: Aandenken vanwege de groeiende Ginste.

O6W6 Etienne Verstraete 1940-2011 - Foto. Plaat: Wij zullen u nooit vergeten - Nette Lonne Rune Romy. O6W7 Katie Werbrouck 1975-2010. Plaat. Plaat: Katie, in ’t leven als vrienden, als vrienden voor ’t leven, die zeggen geen vaarwel Sophie, Christa, Saïda, Nico V.D.B., Kurt, Nico D.. O6Z8 Kristof Desmet 1988-2010 - Foto. Plaat1: Afbeelding voetballer - Kristof, als liefde een weg kan bouwen en herinneringen een brug, dan klom ik naar de hemel en bracht ik je terug. - Lana. Plaat2: Lieve Kristof, we missen je lach. Plaat3: Dwars door de kille leegte klinkt de echo van jouw lach. - Pépé, mémé, Christa, Filip, Christiaan, Maaike, Stefanie, Mathias, Trygoe en Imogen.

47


Plaat4: De eeuwige jeugdigheid verruild voor de eeuwigheid - klasgenoten de ginsteschool.

O7 O7O1 Anny Van D'Huynslager 1933-2013. Plaat1: Afscheid is terugblikken op mooie momenten. - Uw echtgenoot Frans. Plaat2: Waar je ook bent heengegaan in ons hart blijf je voortbestaan. - Dirk, Patricia en kinderen.

O7O2 Daniel Verhulst 1933-2011 - Foto. Plaat: We missen je diepe goedheid, maar bewaren uw warmte in ons hart. Lena, Noel en Anita, Lea en Daniel. O7O3 Eric Vandenbucke 1942-2011 - Foto. Plaat1: Er is de pijn om het gemis maar we hebben uw warm hart als erfenis. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden - Granit inaltĂŠrable - Bronze vĂŠritable. O7N4 Willy Van Compernolle. Andere graven voor asurnen zijn nog vrij.

48


W1 W1O1 Hier rust Bertha Verbeke echt. van Maurice Verhulst 1905-1980. W1O2 Hier rust Zulma Loncke wed. van Leonard Degraeve 1898-1980 - Foto. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - vanwege de geburen Kapellestraat Meulebeke. W1O3 Hier rust Maurice Verstraete echt. van Blanche Naessens 1913-1980 - Foto. Plaat1: Vanwege de supportersclub De Ginste Spurter. Plaat2: Maurice wij vergeten U niet - vanwege De Roterijvink. W1O4 Liberecht Jozef. Plaat: De vriendschap verenigde ons de dood scheidt ons - Uw vrienden Oostrozebeeks Showkorps. Plaat2: Rust zacht lieve Nonkel. Plaat3: Te vroeg viel stil uw levensreis doch wat God wil is wijs. Plaat4: Uw beeld blijft ons immer bij.

49


W1O5 Hier rust Renaat Vanwalleghem echtg. van Marie-JosĂŠ Goesaert 1933-1980. Plaat1: Aan onze die betreurde vriend Rene - van uw werkmakkers Carrosserie Jonckheere. Plaat2: Uw aandenken blijft ons steeds bij - De familie Goesaert. Plaat3: Rust zacht teergeliefde echtgenoot. Plaat4: Alles vergaat behalve het aandenken - vanwege Dirk. Plaat5: Uit het leven doch niet uit het hart. W1O6 Hier rust Elias Naert echt. van Laura Hollevoet 1931-1980. Plaat: Aan onze betreurde vriend vanwege Het jaar 1931. W1O7 Rene Deceuninck wed. van Maria Carlu 1922-1981. Plaat1: Van de geburen. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. W1O8 Hier rust Sidonie Vanlaeke wed. van Juiles Demaegdt 1889-1981. Plaat1: Lourdes - De tijd gaat voorbij De herinnering blijft. Plaat2: Aandenken van uw kleinkinderen - Rust zacht lieve Meter.

W2 W2O1 Hier rust Adile Vankeirsbilck wed. van Flavie Braet 1887-1980. Plaat: Aandenken vanwege de Geburen. W2O2 Hier rust Octaaf Demeyer wed. van Bertha Ducellier 1898-1980. Plaat1: Van de Kaartersvrienden. Plaat2: Vanwege de geburen. W2O3 Hier rust Tony Van D'Huynslager 1963-1979 - Foto. Plaat1: Ah, wie zal mijn tranen dragen Zijn beeld staat immer voor mijn ogen Uw meter Godelieve. Plaat2: Lieve Neef uw scheiden baar diepe smart - AndrĂŠ en Annie. Plaat3: Afbeelding kruis met bloemen errond - Infolabel ontbreekt. Plaat4: De zon ging onder voor het aveond werd - Infolabel ontbreekt deels: H Leen ..e.... blijft nog over. Plaat5: Lourdes - Infolabel ontbreekt.

50


Plaat6: Lourdes - Bloemen en Bernadette en Maria - Infolabel ontbreekt. W2O4 Hier rust Georges Verhulst wed. van Irma Vande Wiele 1901-1979. Plaat1: Vanwege de geburen. Plaat2: Aandenken om ons lieve Peter - van Jean-Pierre, Chris, Didier. W2O5 Hier rust Emelie Ducellier wed. van Oscar Desmet 1904-1979 - Foto. Plaat: Vanwege de geburen.

W2O6 Hier rust Arthur Naessens wed. van Elodie Vannieuwenborgh 1889-1979. Gebroken steen.

W3 W3O01 Hier rust Georges Poelvoorde wed. van Emma Casier 1895-1978. W3O02 Hier rust AndrĂŠ Devolder echt. van Jeanette Dhondt 1916-1976 - Foto. W3O03 Hier rust Juliaan Laquiere echt. van Godelieve Declerck 1910-1976 - Foto.

51


Plaat: Rust zacht lieve vader. W3O04 Hier rust Augusta Sophie Debie 1891-1976. W3O05 Hier rust Achiel Vandenbussche echt. van Martha Debie 1895-1976. W3O06 Hier rust Maurice Verhulst wed. van Maria Devolder echt. van Bertha Verbeke 1901-1976. W3O07 Hier rust Adrienne Vanderbeke wed. van Gentiel Duyck 1896-1976 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve moeder. W3O08 Hier rust ZoĂŤ Demarez echt. van Maurice Biebuyck 1900-1976 - Foto. Zerk van opgelijmde zwart en witte tegeltjes, veel schade.

W3O09 Hier rust Adiel Debacker 1914-1976. Zerk van opgelijmde zwart en witte tegeltjes, veel schade. Plaat: Dood maar niet vergeten. W3O10 Hier rust Raymond Raes wed. an Maria Coorevits 1893-1976. W3O11 Hier rust Flavie Lagaisse wed. van Theophiel Vandenbogaerde 1904-1975.

52


W4 W4O1 vrije plaats - geen zerk. W4O2 Rene Tack 1902-1982 echtg. van Clara Waegebaert. Plaat: Rust zacht lieve vader en grootvader. W4O3 Paula Debacker 1923-1982 echt. van Gerard Libbrecht 1923-2012 - Foto. Plaat: aan onze betreurde moeder.

W4O4 Octaaf Carlier 1902-1982 echt. van Madeleine Hoste - Foto. Plaat: Aandenken - Vanwege de geburen. W4O5 Familie Gentiel Degraeve - Clara Bouckaert. Plaat1: Vanwege de kleinkinderen. Plaat2: Uw scheiden baart diepe smart aan de kleinkinderen. W4O6 Hier rust Martha Sabbe 1915-1981 echt. van Gentiel Tieberghien - Foto. W4O7 Hier rust Hendrik Vergote 1901-1981 echt. van Alida De Cock - Foto. Plaat: Rust zacht lieve echtgenoot. W4O8 Hier rust Marcel Vermout echt. van Maria Degraeve 1919-1981 - Foto.

53


Plaat: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - Van de kinders.

W5 W5O1 Jules Tack - M Degraeve. W5O2 Hier rust Gentiel Verstaen echt. van Cyrilla Vanhoutte 1921-1978 - Foto. Gemetselde natuurstenen. Plaat1: Diep betreurd maar niet vergeten. Plaat2: Rust zacht lieve vader.

W5O3 Hier rust Heer Maurice Vanryckeghem 1930-1977 - Foto. Plaat1: Uit dank Orkest W. Verbrugghe. Plaat2: Vanwege zijn vrienden van 't Vissershoveke. W5O4 Hier Rust Georges Vandenbulcke echt. van Germaine Vermaete 1911-1977. W5O5 Hier rust AndrÊ Vandewalle echt. van Angèle De Meulenaere 1925-1978 - Foto.

54


Plaat: Vanwege echtgenote en stiefkinderen. W5O6 Hier rust Julien Vanruymbeke wedn. van Maria Vanneste 1912-1977. W5O7 Hier rust Camiel Desmedt echt. van Zulma Verhaeghe 1887-1977 oudstr 19141918 - Foto. Plaat: Aandenken vanwege de geburen.

W5O8 Hier rust Irma Behaeghel wed. van Maurice Duyck 1898-1977. W5O9 Hier rust Martha Devolder 1905-1977.

55


Z1 Z1N01 Dirk Vanneste 1966-1983 zoon van Frans en Cecile Gevaert - Foto. Plaat1: De vriendschap verenigde ons. De dood scheidt ons. God zal ons ..... Plaat2: Hier rust in vrede onze broer iemand die wij nooit zullen vergeten - Bill, Geert, Koen, Piet, Anita, Chris, Greta, Sybille. Plaat3: Het enige dat gij ons hebt aangedaan is dat U veel te vroeg bent heengegaan - Van zijn teergeliede grootouders. Plaat4: Rust in vrede. - Aan Dirk van zijn meter Francine. Plaat5: Een bloem een traan een aandenken - Van zijn peter Daniel. Plaat6: Aan onze betreurde vriend Dirk - Van Conny en Daisy. Plaat7: Aan U onze gedachten van elke dag - van uw ouders.

Z1N02 Roger Decraemer 1928-1983 echt. van NoĂŤlla Derammelaere - Foto. Z1N03 Magdalena Fourneau 1902-1983 wed. van Richard Garrez.

56


Plaat: Vanwege de geburen. Z1N04 Maria Tack 1902-1984 echt. van Leon Ampe. Opbouw in gemetselde natuurstenen.

Z1N05 Hier rust Alfons Debie echt. van Bertha Schepens 1896-1984 - Foto. Z1N06 Hier rust Julien Debacker zoon van Henri en Marie Duyck 1916-1984. Plaat: Van de wielerclub De Verre-Ginste - Frans - Maurice Z1N07 Annie De Roo 1956-1986 echt. van Geert Deriemaeker. Plaat1: Vanwege de geburen. Plaat2: Annie, Wie kan begrijpen wat jij voor ons betekende - uw peter. Plaat3: Uit ons midden maar niet vergeten. Z1N08 Anna Degraeve 1900-1984 echt. van Joseph Dumortier. Z1N09 Maurice Biebuyck 1899-1984 wed. van ZoĂŤ Demarez - Foto. Plaat: Vanwege de geburen. Z1N10 Remi Vanruymbeke 20-10-1903 - 18-03-1985. Opbouw uit gemetselde natuursteen. Z1N11 Martha Debie 1897-1985 wed. van Achiel Vandenbussche. Plaat: Rust zacht lieve moeder.

57


Z1N12 Angèle De Meulenaere 1925-1985 wed. van AndrÊ Vandewalle. Plaat1: Vanwege de geburen. Plaat2: Aan onze beminde meter - Johan - Henk. Plaat3: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - Patrick - Dirk. Z1N13 Frans Van Ryckeghem 1932-1985 echt. van Lena Verhulst - Foto. Plaat1: Te vroeg zijt gij van ons heengegaan doch in ons hart blijft gij bestaan De Hertvrienden. Plaat2: Uw schoonbroers en schoonzusters. Plaat3: Eenvoudig en oprecht vol goedheid was uw leven uw edel hart heeft ons zoveel gegeven - Katrien ~ Joseph - Olivier ~ Matthieu. Z1N14 Hier rust Achiel Hoste wedn. van Emilie Verfaillie 1889-1985 - Foto. Z1N15 Madeleine Hoste 1900-1985 wed. van Octaaf Carlier - Foto. Z1N16 Jeanette Bouckaert 1920-1985 echt. van Maurice Lambrecht. Plaat1: Rust zacht lieve meter - van de kleinkinderen. Z1N17 Rustplaats Medard Deloof 1904-1985 - Eveline Naessens 1902-1985. Z1N18 Maria Coussens 1936-1986 echt. van Roger Blondeel. Plaat1: Het leven is een strijden, hier eindigt alle leiden.

Plaat2: Aandenken vanwege de buren. Plaat3: Rust zacht tante Maria - van neven en nichten fam Coussens. Plaat4: Overgoed waart gij Onvergeten blijft gij - Martine - Dominique. Z1N19 Roger Wolfcarius 1929-1986 echtg. van Godelieve Coorevits - Foto. Stukje: ineengevouwen handen.

58


Plaat1: Uw beeld blijft onder de vinkeniers - De Roterijvink Oostrozebeke. Plaat2: Goed waart gij onvergeten blijft gij - AVIBO gewest Ingelmunster. Plaat3:Uw aandenken blijft ons immer bij - van personeelsleden van Ter Molst. Plaat4: Diep betreurd - Juliette en Andre. Plaat5:Aan onze betreurde Nonkel - Patriek - Cariene - Danny - Khatleen - Filip - Sonja - Sabiene - Stefaan - Doriene - Caroliene Plaat6: Aan onze beminde Broer - Andre - Gaston - Maria - Norbert. Plaat7: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - van kinderen en kleinkinderen. Plaat8: Uw plaats is ledig rond de haard maar ons beeld blijft in mijn hart bewaard - van uw echtgenote. Plaat9: Souvenir de Lourdes - A la grotte benie nous avons prie pour toi.

Z1N20 Hier rust Gustaaf Devolder 1926-1986 echt. van Joanna Bogaert. Plaat1: Gustaaf. Naar liefde en plicht was uw leven gericht - schoonbriers en schoonzusters. Plaat2: Aandenken vanwege de geburen. Plaat3: Diep betreurd - Rust in vrede.

59


Plaat4: Uw goedheid blijven wij in ons hart bewaren - vanwege uw kinderen. Plaat5: Boogschutters Maatschappij ’t Schaak Wakken. Plaat6: Aan U mijn gedachten van elke dag - van uw echtgenote. Plaat7: Het enige wat je ons hebt aangedaan, is dat je te vroeg zijt heengegaan Aan mijn beminde vader. Plaat8: Aan mijn beminde vader. Z1N21 Eric Oosterlynck 1909-1987 wed. van Germaine Verstraete - Foto. Plaat: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - van de kleinkinderen. Z1N22 Gentiel Beeuwsaert 1902-1987 echt. van Alida Tack. Z1N23 Cyrille Van Ryckeghem 1905-1987 echt. van Adriënne Ottevaere. Z1N24 Nico Blomme 1970-1987 zoon van Rudolph en Maria Verhulst. Plaat1: Aandenken - Pa en Ma Heidi - Danny Joerick - Jessica. Plaat2: Goed waard gij onvergeten blijft gij - fam. Mervylde ~Verhulst. Plaat3: Eenvoudig en oprecht vol goedheid was uw leven uw edel hart heeft ons zoveel gegeven - Fam. Verhulst en Verbeke. Plaat4: Lourdes - De tijd gaat voorbij de herinnering blijft. Plaat5: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat6: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Z1N25 Hier rust Cesar Dhuynslaeger 1930-1988 echtg. van Nelly Laquiere - Foto. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij - Vanwege de geburen. Plaat2: Direktie en personeel - N.V. Lefevere. Plaat3: Wij vergeten u nooit - van broer ~ zusters - schoonbroer en schoonzusters. Plaat4: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - van uw doopkind Judth. Plaat5: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - fam. Laquiere - Declerck. Plaat6: Uit ons midden maar net vergeten - Simonne - Kathleen - Francky - T....4 Plaat7: Vanwege Stribasco. Plaat8: Nu heb jij de ogen gesloten rustig en stil, zoals je van t’ leven hebt genoten. Plaat9: Rust zacht lieve Pepe - van uw kleinkind Jill. 4

Na T deel infolabel verdwenen.

60


Plaat10: Lourdes - Infolabel verdwenen.

Z1N26 Hier rust Antoon Van Coillie echtg. van Maria Tieberghein 1914-1988. Plaat1: Lieve echtenoot vader en pepe - Wij vergeten u niet in onze gedachten en in ons gebed. Plaat2: Wij hadden U zo innig lief maar mochten U niet behouden. Plaat3: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z1N27 Albert Vanruymbeke 8-10-1913 - 25-9-1988. Z1N28 Maurits Vanspeybroeck 8-3-1914 - 18-10-1988. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven Vanwege de geburen. Plaat2: Dierbaar aandenken vanwege Fam. Anraet. Plaat3: rust zacht Maurice - fam. R. Demedts. Z1N29 Eugeen Debacker 1926-1989 echt. van Jenny Coene. Plaat1: Wij behouden aan u de beste herinnering. Plaat2: Aandenken - Familie Debacker. Plaat3: Vanwege uw kleinkind Kim.

61


Z1N30 Daniel Desmet 1936-1989 echt. van Hilda Devaere - Foto. Afbeelding op zerk van ijzertoren met AVV-VVK. Plaat1: Uit dank Chiro De Ginste. Plaat2: Uit erkentelijkheid en dank De Ginsteschool. Plaat3: Beminde Peter U vergeten zal ik nooit - van Steven. Plaat4: Ik misse u waar ik henen ga of waar ik henen keer, den morgenstond, de dagen rond en d’avonden nog meer, Wannner alleen ik tranen ween, ’t zij droevig, hetzij blij, ik misse u, o, ik musse u zo, ik misse u neffens mij. - Hilda.

Mijn Vadertje Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid. Hij had den zware last op zich geladen een eerlijk man te zijn in woord en daad, Dat is het schone,dwaze kwaad waar, na ons Here Jezus Christus, de sterkste man aan ondergaat - Greet ~ Geert 5

Plaat5: Te vroeg zijn gij van ons heengegaan doch in ons hart blijft gij bestaan -

vanwege echtgenote en kinderen. Plaat6: Uit dank - Feestcomite De Ginste. Plaat7: Aandenken vanwege de Geburen. Z1N31 Hier rust Irma Dujardin wed. van Octaaf Bossouw 1906-1989. Plaat: Overgoed waart gij, onvergeten blijft gij. Rust zacht lieve moeder. Z1N32 Roger Blondeel 1929-1989 wed. van Maria Coussens. Plaat1: Diep betreurd - vanwege voetbalploeg ’t Visserhoveke. Plaat2: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard - Martine - Dominique. Plaat36: Alles vergaat, Alles verdwijnt behalve het aandenken - Vanwege de geburen. Z1N33 Hier rust Silveer Deloof 1938-1989. Z1N34 Daniel Demaegdt 1926-1989 Echt. van Jeanne Vanbrabant - Foto. Z1N35 Denise Vanhaecke 1935-1990 Echt. van Frans Ampe - Foto. Plaat: Rust zacht lieve meter.

5 6

De platen 5 tot 7 staan tussen graf Z1N30 en Z1N29. Vermoedelijk behoren deze alle drie bij Z1N30. In twee gebroken.

62


Z1N36 Maria Bouckaert 1898-1990 Wed. van Camiel Libbrecht. Z1N37 Julma Verzelen 1900-1990. Z1N38 Toni Herman 1962-1992 echtg. van Marie-Jeanne De Waele. Plaat: Diep betreurd - vanwege uw werkmakkers. Z1N39 Blanche Naessens echtg. van + M. Verstraete 1916-1991. Plaat: Aandenken vanwege de Roterijvink. Z1N40 Rustplaats Georges Bekaert 1920-1991 echt. Paula Debie - Foto. Plaat1: Aandenken van de Roterijvink. Plaat2: Wij hadden u zo lief maar mochten u niet behouden - van kinderen en kleinkinderen. Z1N41 Godelieve De Clerck 1912-1991 echtg. van Juliaan Laquiere - Foto. Plaat1: Aandenken van de buren. Plaat2: Wij vergeten u nooit - van de kinderen. Plaat3: Je beeld blijft in ons hart bewaard

63


Z1N42 U blijft ons altijd bij Danoutha 3-12-91 - 10-3-92 - Steven en Mylene Vandenabeele - Vanthieghem. Twee engeltjes op het graf. Plaat1: Wij hadden jou zo graag in ons midden - Mama, papa en broertje Shedley. Plaat2: Rust zacht Danoutha - van uw meme. Z1N43 Agnes Carlier 1938-1992 echtg. van Antoine Bogaert - Foto. Plaat1: Rust zacht Agnes - Familie Carlier. Plaat2: Je blijft voor altijd in ons hartje - vanwege de kleinkinderen. Plaat3: Wij blijven aan u denken - Familie Bogaert. Plaat4: Rust zacht lieve echtgenote. Plaat5: Aandenken van de buren. Plaat6: Liefdevol aan mijn doopmeter - Nancy. Plaat7: Aandenken - Aan onze beminde moeder. Z1N44 Heidi Delaere 1967-1993 echtg. van Tom Verstraete - Foto. Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten - Familie De Schuymere Depy7. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - Van Franky en Kathleen. Plaat3: Heidi Alles is voorgoed gedaan maar de tijden veranderen wel. Wij nemen afscheid, jij moet nu gaan weet dat je in ons hart altijd blijft voortbestaan - uw naaste vriendenkring. Plaat4: Aandenken van Isabelle. Plaat5: Een gulle lach, een traan. Aardse bewijzen van je blijvend voortbestaan In God met U verbonden - Directie en Personeel St. Vincentiusrusthuis Kachtem. Plaat6: Alles vergaat Alles verdwijnt behalve de liefde voor jou - Xavier - Kathy en Brecht. Plaat7: Rust zacht Heidi - Familie Delaere. Plaat8: Rust zacht Heidi -Van Karel en Silvie - Danny en Vanessa. Plaat9: Heidi, wij vergeten u nooit - Van uw vrienden. Plaat10: Wij blijven aan u denken - Familie Descheemaeker.

7

Infolabel hier afgebroken.

64


Z1N45 Bertha Schepens 1902-1993 wed. van Alfons Debie - Foto. Z1N46 Irene Van Wanseele 1904-1993 wed. van Honore De Poortere - Foto. Plaat: Aandenken vanwege de Geburen. Z1N47 Frans Van Neste 1935-1994 echt. van Cecile Gevaert - Foto. Plaat1: In gedachten blijft ge bij ons - Vanwege Daniel ~ Lena Davy en Cindy. Plaat2: Nu heb jij je ogen gesloten, rustig en stil, zoals ge van ’t leven hebt genoten - Van Echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Plaat3: Aandenken vanwege de Geburen. Plaat4: Aandenken vanwege Erik ~ Francine ~ Stephane ~Nathalie. Plaat5: Aan mijn dooppeter - vanwege Steffi. Plaat6: Aandenken vanwege het Bestuur Verre-Ginste Koers. Plaat7: Aandenken. Z1N48 Jozef Bossuyt 1937-1994. Z1N49 Germaine Vermaete 1911-1995.

65


Z2 Z2Z01 Noël Verheye 1933-1995 echtg. van Eliane Verstraete. Plaat1: Aandenken van de collega’s van San Marino. Plaat2: Uw aandenken blijft ons immer bij - vanwege vrienden. Plaat3: Noël, Bedankt voor alles wat u voor ons gedaan hebt - Rust in vrede. Familie Noël Ciers en kinderen.

Z2Z02 Noël Vanwynsberghe 1941-1995 echtg. van Monique Vanhoorelbeke - Foto. Plaat1: Uw vriendschap blijft in ons hart bewaard. Plaat2: Goed waart gij onvergeten blijft gij - familie Vanwynsberghe. Plaat3: Ik heb je nooit mogen kennen maar zal je altijd beminnen - Van je petekind Aaron. Plaat4: Welterusten Pepe - van uw kleinkind Charlotte. Plaat5: Sinds je ogen zijn gesloten hebben de onze al veel tranen vergoten Vanwege je Echtgenote en kinderen. Plaat6: Uit ons midden maar niet vergeten - Van de geburen.

66


Plaat7: Rust zacht lieve Peter. Z2Z03 Nelly Dewitte 1934-1995 - Foto. Plaat1: Liefdevol van Marie-Jeanne, Jean-Marie, Gilles. Plaat2: Rust zacht lieve tante - Luc Crombez-Pattyn - Jean-Pierre PattynNeirynck. Plaat3: Aandenken vanwege de Buren.

Z2Z04 Gentiel Tieberghien 1911-1995 wed van Martha Sabbe. Z2Z05 Alida Tack 1903-1995 wed. van Gentiel Beeuwsaert. Plaat: Wij denken in dank terug - van kinderen en kleinkinderen. Z2Z06 Adrienne Ottevaere 1904-1996 wed. van Cyrille Van Ryckeghem. Z2Z07 Marie-Jose Goesaert 1933-1996 wed. van Renaat Vanwalleghem. Plaat1: Marie-JosĂŠ we zullen je nooit vergeten - Zusters, Broer, Schoonzuster. Plaat2: Wij denken in dank aan U terug - Rik en Dorine - Kevin en Celien. Plaat3: Nooit meer worden de dagen als voorheen veel te vroeg ging je van ons heen - Kindren en kleinkinderen. Plaat4: De dag wisselt met de nacht Het licht met de duisternis maar de liefde blijft - Gustave. Plaat5: Aandenken van de buren.

67


Plaat6: Rust zacht Tante - Dirk en Patricia. Z2Z08 Gaston Wolfcarius 1921-1996 echt. van Irène Desmet - Foto. Plaat1: Rust zacht nonkel Gaston - neven en nichten fam. Wolfcarius. Plaat2: Aandenken - van Andre en Marie-Therese, Werner en Godelieve, Philemond en Maria, Norbert. Z2Z09 Germaine Goderis 1903-1997 wed. van Gerard Van Compernolle. Plaat: Rust zacht lieve Moeder. Z2Z10 Suzanne Gilbert 1928-1997 echtg. van Frans Debie 1927-2013 - Foto.

Z2Z11 Clara Waegebaert 1906-1997 wed van Rene Tack. Plaat: Liefdevol - van de kleinkinderen. Z2Z12 Roger Tytgat 1928-1997 echt. van Jaqueline Ott - Foto. Plaat1: Rust zacht lieve echtgenoot - van Jacqueline. Plaat2: Van kinderen en kleinkinderen. Z2Z13 Zulma Verhaeghe 1899-1997 wed. van Camiel Desmedt - Foto. Z2Z14 AndrĂŠ Ducellier 1927-1997 echt. Paula Demaeghdt - Foto. Plaat1: Uit het leven doch niet uit het hart.

68


Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - Luc ~ Liliane Shirley ~Julie. Plaat3: Aandenken Roterijvink Plaat4: Lourdes - De tijd gaat voorbij de herinnering blijft. Z2Z15 Cyrilla Vanhoutte 1927-1997 wed. Daniel Naessens en Gentiel Vanstaen - Foto. Plaat1: Vanwege de vriendenkring Socialistische gepensioneerden en voruitziende vrouwen.

Plaat2: Een hart van goud en goede gaven ligt hier zacht en stil begraven RafaĂŤl. Plaat3: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank Aandenken van de geburen. Plaat4: Wij denken in dank aan u terug - van uw zusters. Z2Z16 Walter Vanlerberghe 1925-1997 echtg. van Agnes Van Meenen - Foto. Plaat1: De Groeiende Ginste dankt U. Plaat2: Vanwege zijn kaartersvrienden - GabriĂŤl ~ Maurice ~ Etienne. Plaat3: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven - Daniel, MarieJoseph. Plaat4: Opa, goed waart gij onvergeten blijft gij - Dominique ~ Scarlett ~ Benedict. Plaat4: Opa goed waart gij onvergeten blijft gij - Dominque - Scarlett - Benedict. Z2Z17 Marcel Casteleyn 1933-1998 echt. van Ginette Cosman - Foto. Plaat1: Het enige wat u ons hebt aangedaan, is dat u te vroeg van ons bent heengegaan - Uw echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Rust zacht Marcel - Maria, Johny en Martine en kinderen. Plaat3: Pepe, u vergeten wij nooit - Melissa, Cindy en Ine.

69


Plaat4: Aandenken van de buren - Albert-Marie-Louise - Gabriel-Annie Etienne-Lutgard - Chris-Krist. Z2Z18 Jacqueline Ott 1931-1998 wed. van Roger Tytgat - Foto. Plaat1: Rust zacht - van de kinderen. Plaat2: Van kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Z2Z19 Daniel Van Neste 1942-1998 echt. van Lena Debrabandere - Foto. Plaat: uw aandenken blijft ons immer bij - fam. Frans Vanneste - Gevaert en kinders. Z2Z30 Paula Hoste 1922-1999 echt. van August Tieberghein - Foto. Plaat: Aan onze lieve oma - vanwege kleinkinderen en achterkleinkind. Z2Z31 Marie-Rose Debie 1956-1999 - Foto. Plaat1: Rust zacht tante Roos - Neven en nichten Fam. Debie. Plaat2: Waar ik ben, ben jij. Omdat je er niet meer bent. Omdat ik ben, ben jij. Omdat je er niet meer bent. Jij bent in mij. Annie. Plaat3: In ons hart zal je bij ons blijven - Moeder, zusters en broer. Z2Z32 Henri Oscar Vertraete 1911-2000 wed. van Maria Vangaever echtg. van Maria De Cuyper - Foto.

70


Z2Z33 Daniel Verheye 1956-2000 - Foto. Plaat1: Konden onze gedachten jou doen herleven, jij was altijd bij ons gebleven - Jurgen en Sofia, Bart, Kurt, Tom, Enzo. Plaat2: Rust zacht - Ouders, broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters. Plaat3: We zulle je missen - Directie en personeel transport Debetra. Plaat4: Jou vergeten kunnen we niet, we leven verder met een stil verdriet Vanwege uw beste vrienden. Plaat5: ABC- blokjes - Van uw kleinkinderen Xandro en Aicha. Plaat6: Aandenken van Valerie en Wim. Z2Z34 Georges Vullers 1932-2000 echt. van Georgette De Vlieger - Foto. Plaat1: Rust zacht - vanwege de geburen. Plaat2: Treurend om je heengaan dankbaar om wat je was - de familie Vullers. Plaat3: Nu heb je je ogen gesloten, rustig en stil zoals je van ’t leven hebt genoten - Neven & Nichten. Plaat4: Het leven is een lange weg die te vroeg eindigt - Sofie - Stijn - Preben Soren. Plaat5: Voor ons blijf je hier, diep in ons hart - De kinderen.

71


Z2Z35 Maria Vandaele 1908-2000 wed. van Georges De Smet - Foto. Plaat1: Wij blijven aan u denken - kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plat2: Aan mijn lieve doopmeter. Z2Z36 Roger Verhulst 1934-2000 echtg. van Georgette De Samber. Plaat1: Aandeken van de buren. Plaat2: In ons hart zal je bij ons blijven - Echtgenote en kinderen. Z2Z37 Houten kruis - nummer 2660. Plaat: Aan onze lieve meter - Johan en Patricia.

Z2Z38 Maurice Lambrecht 1917-2001 wedn van Jeanette Bouckaert. Plaat: Wij hadden jou zo graat in ons midden. - Uw kleinkinderen. Z2Z39 Gerard Oosterlynck 1926-2001. Plaat1: Rust zacht - van de kinderen. Plaat2: Aandenken van de buren. Plaat3: Aan onze lieve pĂŠpĂŠ - Brian en Brandon. Plaat4: Wij denken in dank aan u terug - De kleinkinderen. Z2Z40 Georges Damman 1929-2001 wed van Suzanne Demaegdt - Foto.

72


Plaat1: Dierbaar aandenken aan Georges - De Rembrandttrappers en Ladies Sint-Baafs-Vijve. Plaat2: U vergeten zullen wij nooit - Van Leon en Ben. Plaat3: Aandenken van uw vrienden - Rita - José Jean-Pierre Daniël - Noël Plaat4: Uw aandenken blijft ons immer bij - vanwege de vele vrienden van de Grotte. Plaat5: De Groeiende Ginste dankt U. Plaat6: Uit dank - feestcomité De Ginste.

Z2Z41 Peter Mervillie 1973-2002 - Foto. Plaat1: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven - De Pitstop-vrienden. Plaat2: De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk. - je zoon Gianni. Z2Z42 Marc Vandaele 1938-2003. Plaat1: Je woorden dragen ver... Je handen geven voort... - Personneel Kipco Damaco. Plaat2: Achter tranen van verdriet schuilt de lach van de herinnering - Personeel Chicken - Empress. Z2Z43 Maria Dewitte 1933-2003 x Cyriel Pattyn - Foto.

73


Plaat1: Meter - Dank u om wat je voor ons was. - Gilles en Hilde. Plaat2: Dank u om wat je voor ons was. - neven en nichten famiie Pattyn. Plaat3: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - vanwege de Buren. Plaat4: Lourdes8 Z2Z44 August Tieberghein 1919-2004 wed. van Paula Hoste - Foto. Plaat1: Wij behouden aan u de beste herinneringen. - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Souvenir de Lourdes. Z2Z45 Paula Debie 1924-2004 weduwe van Georges Bekaert - Foto. Plaat: Inons hart en gedachten blijf je bij ons - Geert en Carine, Ludwig en Jenny, Koen en Petre en Preben. Z2Z46 Maria Verbrugghe 1908-2004 wed. van Victor Verhulst - Foto. Plaat1: Lieve Meme uw leven was ons licht - van uwe kleinkinderen Marijke, Marleen, Marc en Ward. Plaat2: Wij denken in dank aan u terug - De kinderen. Plaat3: Rust in vrede klein Memeetje - van uw achterkleinkinderen Sofie, Timo, Celine, Jorga, Brendy, Lindsey, Charlotte. Z2Z47 Maria Degraeve 1922-2004 wed. van Marcel Aernout - Foto. Z2Z48 Zoë Verhulst 1910-2004 wed van Hector Devolder - Foto. Plaat: Je vriendschap en gezelligheid blijft in onsleven, ’t is de leegte eromheen die verdriet blijft geven. Z2Z49 André Valcke 1923-2004 wed. van Paula Biebuyck.

Z5 Z5N01 Luc Tieberghein 1958-2005 - Foto. Plaat: Pa, De goede herinneringen om jou verzachten de pijn - Wesley en Shirley. Z5N02 Roger Soetaert 1928-2005 echt. van Julia Demaegdt - Foto. Beker zonder verdere info. 8

Plaatje met info verdwenen.

74


Plaat1: Herinnering in een vorm van ontmoeten - De groeiende ginste. Plaat2: Vogel zonder verdere info. Plaat3: Afbeelding tuil bloemen zonder verdere informatie. Plaat4: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit. - Fam. Soetaert. Plaat5: Lourdes - De tijd gaat voorbij de herinnering blijft. Plaat6: De goede herinnerigen aan jou verzachten de pijn - Van de kleinkinderen. Plaat7: De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk. - Cecile. Plaat8: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z5N03 Fabian Vandendriessche 1987-2005 - Foto. Plaat1: Afbeelding hond - Dankbaar om wat je voor ons bent geweest - Vanwege de Hondenclub Oostrozebeke. Plaat2: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkaar niet - fam. De Cock. Plaat3: Fabian, ik mis je zo - Je stiefvader. Plaat4: Fabian je blijft in ons hart - Ma en Charlot. Plaat5: Fabian - De goede herinneringen aan jou verzachten de pijn - Fam. Mervylde - Verhulst.

75


Z5N04 Ginette Cosman 1934-2006 wed. van Marcel Casteleyn - Foto. Plaat1: Heengaan doet verdriet, maar toch vergeten wij elkander niet. - Uw kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Meme, u vergeten we nooit. - Jens Lies BjÜrn Brecht. Z5N05 Anna Dewitte 1920-2007 echtg. van Oscar Bovijn - Foto. Z5N06 Patrick Popelier 1954-2007 echtg. van Christiane Vandaele - Foto. Plaat1: Nooit vragend, nooit klagend, alles voor zichzelf dragend, heeft hij veel voor ons gedaan. Plaat2: Rust zacht Patrick - Vanwege de collega’s van Kipco - Damaco. Plaat3: Geen tranen of woorden kunnen zeggen hoezeer we je missen. Adelheid & Kristof.

Z5N07 Debusschere Roger 1948-2007 - Foto. Z5N08 Oscar Bovijn 1914-2005 wed. van Anna Dewitte - Foto.

76


Z5N09 Danny Libbrecht 1961-2008 - Foto. Plaat: Aandenken vanwege De groeiende Ginste. Z5N10 Sarah Deforche 19-8-1988 - 1-6-2011. Plaat1: Ons toneelstuk kent geen eind... - Annelien, Celestine, Davine, Elien, Hannelore, Liselotte, Matthias. Plaat2: Sarah, jouw glimlach zal ons blijven inspireren - MTC Community. Plaat3: Spring in ’t veld - Vergeet-mij-nietje - Madeliefje - Klasgenoten van de Ginste. Plaat4: En we zouden nog samen op reis gaan - Bieke, Sara, Loes, Lotte en Sjari.

Z5N11 Anneke Coussens 20-8-1966 - 5-12-2011 dochtertje van Clother en Cecile Coussens - Bossuyt. Plaat1:Niets is sterker dan de stilte, niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. - Luc en Martine en kinderen. Plaat2: We zullen je missen. - Stekelbees.

77


Plaat3: Je was liefde - Je zus. Plaat4: Voor ons blijf je hier, diep in ons hart. Arseen en Lieve. Z5N12 Jeannette Dhondt 1920-2013 - Andre Devolder 1916-1976 - Voorlopig houten kruis.

78


Z6 Z6N01 Rustplaats Zeer Eerwaarde Heer Maurice Christiaens. Opschrift PAX.

Z6N02 E.H. Albert Verstraete 1917-1987 - Houten kruis.

79


Z6N03 vrije plaats - geen zerk. Z6N04 Eerw. Pater Du Jardyn 1909-1962. Z6N05 AndrĂŠ Lannoo 1921-2004 - Houten kruis. Z6N06 Rustplaats van de familie Lannoo - Verbrugghe. Horizontaal Polydoor Lannoo 1881-1950 - Hortence Verbrugghe 1883-1959. Plaatje. BHH. Z6N07 Familie Alfons Vanluchene - Vandewoestijne en dochtertje Magda - Foto. Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten -Vanwege de kinders en kleinkinders. Plaat2: Aan mijn teergeliefde Vader en Zusje -Vanwege de Kinders. Plaat3: Bedankt voor alles - Ben. Z6N08 Rustplaats der familie Gerard Devaere - Buyse. Motief: Alfa en Omega. Beneden: Mijn Jezus Barmhartigheid. Plaat: Blijf ons moeke. Hartje: Aan mijn moeder. Z6N09 Rustplaats der familie Valere Verhelle - Devaere - Foto. Z6N10 Hier rusten Van Meenen Maurice 1884-1955 en zijn echtgenote Declercq Zulma 1892-1957 - Foto. Zij rusten in vrede. Plaat1: Lieve Meter rust zacht. Plaat2: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft. Plaat3: Rust zacht lieve Ouders - Aandenken. Plaat4&5: HHB9 aan beide zijden van het graf. Z6N11 Familie Verstraete - De Brauwer. MR Frans Verstraete 1882-1959 - echtg. van MW Elisa De Brauwer. Z6N12 Rustplaats der familie Remi Vanhaecke - Stragier - Foto. Stenen roosjes naast het kruis. Z6N13 Familie J. Verhulst - Vandenbussche. Plaat: Aan onze betreurde ere-voorzitter vanwege de Studax. Z6N14 Familie G. Naessens - Verhulst. Z6N15 Rustplaats der familie Cyriel Vandaele - Sanders. Z6N16 Maria Vanparijs 26-12-1923 - 10-01-1961 - Bernadette Bruyneel 15-04-1951 08-08-2000. 9

Heilige Hartenbond.

80


Z6N17 Familie Georges Verlinde - Vanparys. Plaat1: Aandenken vanwege de Geburen. Plaat2: Uit dank aan onze voorzitter - Feestkomiteit De Ginste. Plaat3: De Ginsteschool dakt zijn ere-directeur. Plaat4: Georges - bedankt voor uw inzet in ziekenzorg. Plaat5: De Groeiende Ginste dankt zijn stichter.

Z6N18 Familie Hector Van Parijs - Lammertijn. Z6N19 Rustplaats der familie Ampe - Van Lerberghe - Foto. Bovenaan bloemmotief. Plaat: Alles vergaat Alles verdwijnt Behalve het aandenken - RaĂŻs. Z6N20: Rustplaat der familie Honore Valcke - Vandewalle. Motief: Alfa en Omega. Stenen roosjes in krans boven plaat met afbeelding Christus. Vooraan: Mijn Jezus Barmhartigheid. Z6N21 Rustplaats van de familie Molisse. Augusta 1900-1964. Leontine 1897-1969. Maurice 1894-1972. Rene 1916-1973.

81


Adeline 1903-1987. Plaat1: Aandenken vanwege de Buren. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven vanwege de kleinkinderen. Z6N22 Familie Verschetse - De Ceuninck. Z6N23 Rustplaats familie Remi Vandemaele - Maria Verhoye. Plaat: Aan mijn lieve Meter. Z6N24 Hier rust MR Octaaf Verbrugghe 1896-1966 echt van MW Maria Biebuyck 19021989 - Foto. Plaat1: Vanwege de Geburen. Plaat2: Aan onze betreurde Peter - Dirk - Franky - John. Z6N25 Rustplaas der familie Arthur Lauwers - De Baere. Z6N26 Familie Gentiel Snauwaert 1902-1971 - Maria Arickx 1912-1997. Plaat: Aan onze diepbetreurde Peter - Marianne - Anne Marie - Lieva.

82


Z6N27 Familie Jules Bils - Delmotte. Plaat: A la Grotte Benie nous avons prie pour vous. Z6N28 Familie E. Lannoo - Lefebvre. Z6N29 Rustplaats familie Kamiel Ciers - De Meester. Z6N30 Familie Remi Wille 1927-1972 - Rachel Verstraete 1927-1994. Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten - van de Buren. Plaat2: Rust zacht lieve Oma - vanwege de kleinkinderen. Plaat3: Rust zacht lieve echtgenoot en vader. Z6N31 Familie Florimond Valcke 1895-1976 - Maria Galle 1899-1992. Plaat1: Aandenken. Plaat2: Welterusten Vader. Plaat3: Aandenken vanwege de Geburen. Plaat4: Rust zacht lieve Meter - Isabel - Stefaan - Tom en Noortje. Z6N32 Rustplaats van Daniel Devaere 1943-1972 echtgenoot van Marie-Joseph Demeyere 1944-2007 - Foto. Stukje: ineengevouwen handen. Plaat1: Aandenken. Plaat2: Aan mijn liefste vake -van Kris. Rust zacht beminde echtgenoot. Plaat3: Aandenken. - Rita, Jose en Petra. Plaat4: Rust zacht - Noel Godelieve Heidi. Z6N33 Familie Antoon Lannoo 1906-1973 - Alice Vandermeulen 1913-2005. Plaat: We weten dat je op ons wacht en met mooie herinneringen in onze gedachten wordt onze pijn een beetje verzacht. - aan onze lieve ouders en grootouders. Plaat2: Teergeliefd en onvergeten. Z6N34 Achiel Valcke 1892-1973 - echtg. Maria Durieux 1896-1979. Plaat1: Lourdes10. Plaat2: Goed waart gij Onvergeten blijft gij. Z6N35 Familie Gerard Verhulst - Ampe. Plaat: Dank voor alles waar wij geen woorden voor vinden - Uw kinderen. Z6N36 Familie Maurice Claerhout - Dujardin. Plaat: Aandenken - oud-strijders 1940-’45. 10

Infoplaatje ontbreekt.

83


Z6N37 Rustplaats familie Alfons De Leyn - Tanghe. Z6N38 Remi Devaere 1899-1983 - Clara Delmotte 1895-1977 - Foto. Opschrift: AVVVVK. Plaat: Aan mijn lieve Peter - van Rita.

84


Z6N39 Rene Bouckhuyt 1902-1979 - Celina De Bel 1903-1977 - Foto. Plaat1: Te vroeg viel stil uw levensreis doch wat God wil is wijs - van de kleinkinders. Plaat2: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft bewaard - Van uw trouwe huishoudster. Plaat3: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier sitl begraven - vanwege de kleinkinders. Z6N40 Familie G. Libbrecht - Verhulst - Foto. Plaat: Aan onze vriend Haneliefhebber. - Krieke-vrienden. Z6N41 Frans Bovijn 1935-1977 - Houten kruis.

Z6N42 Hier rust Marcel De Foer 18-5-1920 - 30-6-1978. Z6N43 Familie Marcel Blancke - De Wulf. Z6N44 Hier rust Hermenie Desmedt 1894-1978 wed. van HonorĂŠ Coussens - Foto. Plaat: Aan ons lieve Meter - Marijke - Chris - Kurt. Z6N45 Familie Octaaf Desmedt - Martha Van Hollebeke - Foto. Plaat1: Vanwege de Filipsvrienden.

85


Plaat2: Rust zacht - vanwege Els en An. Plaat3: Aan mijn beminde Echtgenoot.

Z7 Z7N01 Hans Desmet zoontje van Jozef en Lea Garez 9-3-1967 - 19-7-1969 - Foto. Stukjes: Engeltje - Aandenken. Biddende Engel. Beertje. Plaat1: Hier rust een engel. Plaat2: Biddende Maria - Rust zacht lief Hanske. Plaat3: Te Scherpenheuvel heb ik voor U gebeden. Plaat4: Konden onze gedachten u doen herleven. Gij waart altijd bij ons gebleven. Z7N02 Zoet aandenken aan Gino Vancraeynest zoontje van Maurice en Jacqueline Vanhoutte Kortrijk 3-8-64 - Gent 19-12-64.

Z7N03 vrije plaats - doorgang.

86


Z7N04 Marie Devaere *20-4-2000+11. Plaat: We zullen je altijd missen - Mama - Papa en Marthe. Glas met afbeelding beertje. Z7N05 Arnaud Duchatelet 29-01-2009 zontje van Gilles en Hilde - broertje van Ophèlie. Verticaal: Glazen plaat met de informatie + afbeelding beertje met vlinder.

Z7N06 Jonas 6-2-2001 - 10-2-2001 Zoontje van Wim en Joke De Visschere Vervaecke. Plaat1: Rust zacht lief kindje - Fam. Debacker. Plaat2: Nooit meer worden de dagen als voorheen veel te vroeg ging je van ons heen - Fam. Vergote. Plaat3: Lieve Jonas geen schat op aarde kan jou vervangen - De kinderopvang. Z7N07 Tim Vanderstraeten 01-05-2003 - 15-09-2003 Zoontje van Bart en Katie - Foto. Zerk in vorm van hart met afbeelding van een beertje op de maan en van op afstand lachende ster. 11

* staat voor geboren - + staat voor overleden.

87


Plaat1: Rust zacht lief kindje - vanwege de buren. Plaat2: Tim we zullen je nooit vergeten - mémé en pépé - oma en opa. Glas met afbeelding beertje.

Z7N08 Luc Claerhout 29-11-1951 - 3-12-1951.

88


Z7N09 Hier rust Marnix Declercq zoontje van Lucien & Elza Valcke 27-8-1954 - 1511-1954. Z7N10 Hier rust Annie Desmedt dochtertje van Maurits en Noella Libbrecht 19541957.

89INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen van de betrokken persoon, partner(s) ouders, schoonkinderen en anderen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

Arickx ................................................ 82 Asverstrooiingsweide......................... 42 AVIBO gewest Ingelmunster............. 59 AVV- VVK........................................ 84 AVV-VVK......................................... 62

1 1914-18...............................................17 1914-1918...........................................55 1940-1945...............................20, 34, 45

B A

Baeckelandt........................................ 11 Baert....................................... 14, 15, 42 Baudonck ........................................... 19 beertje........................................... 87, 88 Beertje................................................ 86 Beeuwsaert................. 18, 26, 31, 60, 67 Behaeghel..................................... 11, 55 Bekaert ......................................... 63, 74 Beke ................................................... 16 Belaen ................................................ 10 beroep................................................... 4

Aernout ...............................................74 Alfa en Omega....................................80 Allaert .................................................44 Alva ....................................................40 Amelinck ............................................39 Ampe ..........................41, 57, 62, 81, 83 Anraet .................................................61 Arendvrienden ....................................42

91


Berten .................................................47 Berteyn ...............................................10 Bethuyne.............................................28 Beyls ...................................................20 BHH....................................................80 Biddende Engel ..................................86 Biebuyck...........................52, 57, 74, 82 Bils....................................12, 35, 45, 83 Blancke ...............................................85 bloem ......................................16, 21, 56 Blomme ..............................................60 Blondeel........................................58, 62 Bogaert .........................................59, 64 Boogschutters Maatschappij...............60 Bossouw .................................10, 12, 62 Bossuyt ...................................38, 65, 77 Bouckaert....................11, 53, 58, 63, 72 Bouckhuyt...............................25, 26, 85 Boussemaere.......................................27 bouwkundig erfgoed .............................3 Bovijn ...........................................76, 85 Bovyn ...........................................16, 26 Braet ...................................................50 Bruyneel .......................................36, 80 Bulmolenweg......................................25 Buyse ................................13, 14, 42, 80

Cosman .................................. 18, 69, 76 Coucke ......................................... 31, 34 Coussens.... ... 17, 25, 29, 40, 58, 62, 77, 85

D D’hondt .............................................. 31 D’Huynslager..................................... 42 Damaco .............................................. 76 Damman....................................... 13, 72 Davidsfonds ....................................... 31 De Backer .......................................... 34 De Baere ............................................ 82 De Bel ................................................ 85 De Brauwer ........................................ 80 De Ceuninck ...................................... 82 De Clerck ........................................... 63 De Cock ............................................. 53 De Cockere ........................................ 36 De Coninck ........................................ 33 De Cuyper .......................................... 70 De Foer .............................................. 85 De Ginste ............... 3, 31, 49, 62, 73, 81 De Hertvrienden................................. 58 De Leersnyder.................................... 38 De Leyn.............................................. 84 De Meester......................................... 83 De Meulenaere............................. 54, 58 De Meyere.................................... 33, 36 De Poortere ........................................ 65 De Roo ............................................... 57 De Roterijvink Oostrozebeke............. 59 De Ruy ............................................... 23 De Samber.......................................... 72 De Schuymere.................................... 64 De Smet............................ 24, 25, 72, 91 De Visschere ...................................... 87 De Vlieger.......................................... 71 De Vos ............................................... 39 De Vrieze ........................................... 12 De Vydt.............................................. 14 De Waele...................................... 40, 63

C Callewaert.....................................15, 41 Carlier ...............................32, 53, 58, 64 Carlu .............................................14, 50 Carrosserie Jonckheere .......................50 Casier ............................................15, 51 Casteleyn ......................................69, 76 Chicken - Empress..............................73 Chiro De Ginste ............................31, 62 Christiaens ..........................................79 Ciers........................................24, 66, 83 Claerhout ......................................83, 88 Coene ..................................................61 Compernolle .......................................68 Comyn ................................................38 Coorevits.................................15, 52, 58

92


Desmet............ .... 11, 13, 14, 15, 17, 28, 30, 47, 51, 62, 68, 86 Devaere .......... 18, 35, 62, 80, 83, 84, 87 Devijdt ............................................... 42 Devisscher.......................................... 15 Devolder........ 12, 18, 27, 51, 52, 55, 59, 74, 78 Dewitte....................... 13, 18, 67, 73, 76

De Ware Ginstevissers..................33, 45 De Witte........................................18, 31 De Wulf ..............................................85 Debacker.........15, 34, 52, 53, 57, 61, 87 Debaets ...............................................38 Debetra................................................71 Debie.........44, 52, 57, 63, 65, 68, 70, 74 Deboever.............................................13 Debrabandere......................9, 14, 16, 70 Debusschere........................................76 Decadt...................................................3 Deceuninck ...................................14, 50 Declerck....................................9, 18, 51 Declercq..................................27, 80, 89 Declerqq..............................................27 Decock ............................................9, 16 Decraemer...........................................56 Dedecker.............................................10 Deforche .............................................77 Degraeve..........9, 11, 16, 17, 28, 42, 49, 53, 54, 57, 74 Dekeyzer.............................................20 Delaere..........................................10, 64 Delamillieure ......................................26 Delmotte ...............10, 17, 18, 27, 83, 84 Deloof ...........................................58, 62 Demaegdt........13, 17, 29, 50, 62, 72, 74 Demaeghdt....................................13, 68 Demaeght............................................39 Demarez..................................23, 52, 57 Demedts ........................................42, 61 Demeire ..............................................42 Demeyer........................................10, 50 Demeyere............................................83 Dendauw.............................................40 Denoo .................................................33 Dentergem ..........................................18 Depy ...................................................64 Derammelaere.....................................56 Deriemaeker........................................57 Deruyck ..............................................22 Desander .............................................37 Descamps............................................42 Descheemaeker...................................64 Deserranno..........................................28 Desmedt ..........20, 32, 42, 55, 68, 85, 89

Dhondt ....................... 15, 30, 42, 51, 78 D'Hondt.............................................. 14 Dhuynslaeger ..................................... 60 driekleur ............................................. 45 Du Jardyn........................................... 80 Ducellier..................... 10, 14, 50, 51, 68 Duchatelet .......................................... 87 Dujardin ......... 10, 15, 20, 24, 41, 62, 83 Dumortier......................... 16, 18, 19, 57 Durieux ........................................ 39, 83 Duyck............. 11, 14, 15, 40, 52, 55, 57

E Eerw. Pater......................................... 80 Egem .................................................... 3 engel................................................... 86 Engelenhoofdje .................................. 36 Engeltje ........................................ 36, 86 ere-directeur ....................................... 81

F Faillieu ............................................... 23 Feestcomite De Ginste ................. 31, 62 feestcomitĂŠ De Ginste........................ 73 Feestkomiteit De Ginste..................... 81 Filips vrienden ................................... 32 Filipsvrienden .................................... 85 Firma Harinck .................................... 32 Fourneau ............................................ 56

93


funerair erfgoed ....................................5

Hoste........ 13, 20, 21, 27, 40, 53, 58, 70, 74 houten kruis........................................ 78 Houten kruis..................... 72, 79, 80, 85 Houten kruisen..................................... 3 Houttekier .......................................... 21 Huys ................................................... 40

G Galle ...................................................20 Garez...................................................86 Garrez ...........................................45, 56 Gavervrienden ....................................28 Gent ....................................................86 Gevaert....................................56, 65, 70 Ghysel.................................................30 Gilbert.................................................68 ginste...................................................75 Ginste..............31, 40, 47, 69, 73, 77, 81 Ginste school ......................................36 Ginste Spurter .....................................49 ginsteschool ........................................48 Ginsteschool ...........................31, 62, 81 Ginstevissers.................................33, 45 Goderis ...............................................68 Goesaert ........................................50, 67 Goudsmedt..........................................10 groeiende ginste..................................75 groeiende Ginste .....................31, 47, 77 Groeiende Ginste ..............40, 69, 73, 81 Grottestoters - stootsters .....................31

I Ieper ................................................... 18 IJzeren kruisen ..................................... 3 ijzertoren ............................................ 62 Ineengevouwen handen...................... 47 Ingelmunster ...................................... 59

J Jonckheere ......................................... 50

K H

K.B.G. dansers Meulebeke ................ 22 K.W.B. Wijkmeester.......................... 16 kaartersvrienden........................... 25, 69 Kaartersvrienden................................ 50 Kachtem ............................................. 64 Kapellestraat Meulebeke.................... 49 Kikker ................................................ 22 kinderopvang ..................................... 87 Kipco - Damaco ........................... 73, 76 klasgenoten de ginsteschool............... 48 Klasgenoten van de Ginste ................ 77 klimop ................................................ 11 koerscomitĂŠ de Verre Ginste.............. 45 Koolskamp ........................................... 3

Hallebedevaarders Wakken ................27 Haneliefhebber....................................85 Harinck ...............................................32 Heilige Hartenbond.............................80 Herman ...............................................63 Hertvrienden .......................................58 Het Vissershoveke ..............................33 HHB....................................................80 Hollevoet ............................................50 Hondenclub Oostrozebeke..................75

94


korenaren ............................................21 Kortrijk ...............................................86 kraaiende roodborsten Marialoop.......11 Krieke-vrienden ..................................85 Kruisen in arduin ..................................3

Meulebeke.................... 3, 17, 18, 22, 49 Moerman............................................ 18 Molisse............................................... 81 Motorcrosssbond................................ 39 MTC Community............................... 77

L

N

Ladies Sint-Baafs-Vijve .....................73 Lagaisse ........................................11, 52 Lambrecht.....................................58, 72 Lammertijn .........................................81 Landuyt.............................11, 20, 24, 40 Lannoo ........................20, 27, 29, 80, 83 Lannoye ..............................................35 Laquiere ............................46, 51, 60, 63 Lauwers ..............................................82 Lefebre........................15, 33, 36, 39, 45 Lefebre P.V.B.A. ................................15 Lefebvre........................................26, 83 Lefevere ..............................................60 Lefevre....................................11, 13, 31 Libbrecht........11, 17, 21, 30, 47, 53, 63, 77, 85, 89 Liberecht.............................................49 Lippens ...............................................36 Loncke ........................15, 17, 33, 37, 49 Lourdes......... ...9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 35, 36, 42, 44, 48, 50, 51, 59, 60, 61, 69, 74, 75, 80, 83

N.S.B. 1940-1945 .............................. 45 N.V. Lefevere .................................... 60 Nachtergaele ...................................... 46 Naert................................................... 50 Naessens........ 16, 17, 49, 51, 58, 63, 69, 80 Naessens1892..................................... 13 Neirynck....................................... 21, 67

O Oosterlinck................................... 10, 15 Oosterlynck........................ 9, 46, 60, 72 Oostrozebeeks Showkorps................. 49 Oostrozebeke ........................... 3, 18, 75 Oost-Rozebeke................................... 17 Opsomer............................................. 45 Orkest W. Verbrugghe....................... 54 Ott ................................................ 68, 70 Ottevaere...................................... 60, 67 oud strijder 1914-18........................... 17 oudstr 1914-1918 ............................... 55 oudstr. 14-18 ...................................... 12 oudstrijders 1940-1945 .......... 23, 34, 37 Oudstrijders 1940-1945 ............... 20, 45

M M.C.B. Motorcrosssbond ...................39 Madeliefje...........................................77 Maes ...............................................9, 18 maĂŻskolf ..............................................21 Marialoop ...............................3, 11, 101 Mervillie .......................................22, 73 Mervylde.....................10, 22, 42, 60, 75

P 95


parochie Sint-Jozef ...............................3 Pattyn ................................34, 67, 73, 74 PAX ....................................................79 Pijpaert................................................10 Pitstop-vrienden..................................73 Pittem....................................................3 Poelvoorde ..............................15, 24, 51 Popelier...............................................76 Priesters ................................................4

Socialistische gepensioneerden.......... 69 Soenen................................................ 42 Soenens .............................................. 42 Soetaert ........................................ 74, 75 Spring in ’t veld ................................. 77 St Jozef - Oostrozebeke ..................... 18 St. Elooisgilde De Ginste................... 31 St. Vincentiusrusthuis Kachtem......... 64 Stekelbees .......................................... 77 stichter................................................ 81 Stragier............................................... 80 Stribasco............................................. 60 Studax ................................................ 80 supportersclub De Ginste Spurter ...... 49 Sys...................................................... 35

R Raes ........................................36, 43, 52 reisduif ................................................34 Rembrandttrappers en Ladies SintBaafs-Vijve.....................................73 Remmery ............................................33 Requiescat In Pace................................4 rietplant...............................................46 RIP ........................................................4 ronde stenen........................................15 roosjes...............................11, 45, 80, 81 Roterijvink ......16, 29, 49, 59, 63, 68, 69 Roterijvink Oostrozebeke ...................59

T t Schaak Wakken ............................... 60 Tack .... 9, 10, 13, 16, 25, 34, 38, 41, 53, 54, 57, 60, 67, 68 Taillieu ............................................... 23 Tanghe ............................................... 84 Ter Molst............................................ 29 terrasburen ......................................... 46 Tieberghein ............................ 61, 70, 74 Tieberghien ...................... 18, 19, 53, 67 transport Debetra................................ 71 Trizzulla............................................. 42 Tytgat ........................................... 68, 70

S Sabbe ......................................31, 53, 67 Samen sterk ........................................42 San Marino .........................................66 Sanders ...............................................80 Schepens .......................................57, 65 Scherpenheuvel...................................86 Seghers ...............................................12 Seynaeve.............................................40 Showkorps ..........................................49 Sint-Baafs-Vijve .................................73 Sint-Elooisgilde de Verre Ginste........37 Sint-Jozefsparochie...............................3 Snauwaert ...........................................82

V Valcke............ 10, 12, 23, 26, 27, 30, 31, 74, 81, 83, 89 Van Coillie................................... 12, 61 Van Colen .......................................... 21 Van Compernolle......................... 48, 68

96


Vanhecke ..................................... 15, 30 Vanhoorelbeke ................................... 66 Vanhoutte............................... 54, 69, 86 Vankeirsbilck ................... 12, 35, 45, 50 Vanlaeke ............................................ 17 Vanlaeken .......................................... 50 Vanlerberghe.............. 10, 16, 45, 47, 69 Vanluchene .......... 10, 20, 27, 31, 44, 80 Vanneste........................... 55, 56, 70, 99 Vannieuwenborgh........................ 16, 51 Vanoverbeke .......................... 10, 15, 33 Vanparijs............................................ 80 Vanparys ............................................ 81 Vanpoelvoorde................................... 32 Vanruymbeke......................... 55, 57, 61 Vanryckeghem ....................... 13, 15, 54 Vanspeybroeck................................... 61 Vanstaen............................................. 69 Vanthieghem...................................... 64 Vanwalleghem ............................. 50, 67 Vanwynsberghe ................................. 66 Vanyseren .......................................... 23

Van de Veire.................................11, 42 Van den Bussche ................................22 Van Den Bussche ...............................23 Van den Heede....................................39 Van Den Heede...................................32 Van D'Huynslager ........................48, 50 Van Dorpe ..........................................31 Van Hecke ..........................................32 Van Hollebeke ....................................85 Van Hoorelbeke..................................44 Van Huylenbrouck..............................31 Van Lerberghe ..............................18, 81 Van Meenen..................................69, 80 Van Nest .............................................19 Van Neste .........................31, 33, 65, 70 Van Parijs .....................................27, 81 Van Ryckeghem ...............42, 58, 60, 67 Van Steenkiste ....................................18 Van Wanseele .....................................65 Vanacker.......................................20, 29 Vanbrabant......................................9, 62 Vancraeynest ......................................86 Vandaele ...............22, 40, 72, 73, 76, 80 Vande Wiele .......................................51 Vandecappelle ....................................44 Vandemaele ......................20, 31, 42, 82 Vandenabeele......................................64 Vandenberghe.........................18, 31, 38 Vandenbogaerde ...........................11, 52 Vandenborre .......................................47 Vandenbucke ......................................48 Vandenbulcke ...............................15, 54 Vandenbussche .................12, 52, 57, 80 Vandendriessche.................................75 Vanderbeke...................................14, 52 Vandermeulen.....................................83 Vanderstraeten ....................................87 Vandeveire..........................................15 Vandevoorde.......................................29 Vandewaeter .......................................15 Vandewalle .............................11, 54, 58 Vandewiele .........................................11 Vandewoestijne ..................................80 Vaneeckhaute......................................15 Vangaever.....................................19, 70 Vanhaecke ..............................41, 62, 80

Velghe.......................................... 21, 24 Verbeke............................ 22, 49, 52, 60 Verbrugghe.......... 10, 19, 39, 40, 54, 74, 80, 82 Verbrugghe BVBA ............................ 19 Vercaemer.......................................... 18 Vercamer............................................ 19 Verfaillie ...................................... 13, 58 Vergeet-mij-nietje.............................. 77 Vergote......................................... 53, 87 Verhaeghe .............................. 12, 55, 68 Verhaest ............................................. 20 Verheye........................................ 66, 71 Verhoest ............................................. 42 Verhoye.............................................. 82 Verhulst..........10, 11, 12, 16, 22, 24, 30, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 58, 60, 72, 74, 75, 80, 83, 85 Verkinderen ....................................... 21 Verlinde ............................................. 81 Vermaele............................................ 20 Vermaete...................................... 54, 65 Vermeersch ........................................ 23 Vermeulen.......................................... 39

97


Vullers............................................ 9, 71 Vuylsteke ..................................... 17, 36 Vynckier............................................. 40

Vermout ..............................................53 Verre ~ Ginste Koers ..........................37 Verre Ginste........................................45 Verre-Ginste .................................37, 57 Verre-Ginste Koers.............................65 Verschatse...........................................32 Verschetse...........................................82 Verstaen ..............................................54 Verstraete......... 9, 21, 23, 29, 33, 35, 47, 49, 60, 63, 64, 66, 79, 80, 83 Vertraete .............................................70 Vertriest ..............................................40 Vervaecke ...........................................87 Verzelen..............................................63

W Waegebaert .................................. 53, 68 Wakken ........................................ 27, 60 Werbrouck ......................................... 47 Wetter................................................. 44 wielerclub De Verre-Ginste ............... 57 Wille................................................... 83 WOI ..................................................... 4 WOII .................................................... 4 Wolfcarius.............................. 23, 58, 68

vinkeniers ...........................................59 Visserclub ...........................................33 Visserhoveke ................................33, 62 Vissershoveke...............................33, 54 Vlaanderen..........................................98 Vlaeminck...........................................12 Vlaemynck......................................9, 14 Vlakke steen ...................................3, 20 Vlakke stenen .......................................3 vlinder.................................................87 voetballer ............................................47 voetbalploeg .................................33, 62 voruitziende vrouwen .........................69 Vroman ...............................................10

Z Zeer Eerwaarde Heer ......................... 79 ziekenzorg.......................................... 81

98


UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot februari 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten . Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €.

99


35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - . 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT -

100


2006, 45 p. - 5 €. 71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden . Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850 . P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. - . 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €.

101


105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €. 106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I . Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II . Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €.

102


144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS – 2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 3,50 EUR per boekdeel, buitenland = 7,50 EUR!) (voor de nummers 22 en 25 is dit respectievelijk 4,50 EUR en 8,50 EUR) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

103