{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

PITTEMSE ZANTINGEN “DE GRAVEN VAN PITTEM” Deel III : Gemeentelijke Begraafplaats Egem

Samenstelling : Paul Callens Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt 2-6-2009

-1-


D/2009/8058/07 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD Als sluitstuk van deze reeks “Pittemse Graven” geven we in dit deel de informatie over de namen die voorkomen op de grafschriften op de gemeentelijke begraafplaats van Egem. Zeer oude grafstenen vinden we niet terug op deze begraafplaats maar er zijn er wel een aantal die voor het nageslacht te bewaren zijn ofwel omwille van de monumentale waarde ofwel omwille van de verdiensten van de begravene. In het recente verleden hebben wat aanpassingwerken plaatsgevonden die het uitzicht van de begraafplaats veranderden. De bouwvallige grafkapel van de familie van der Gracht d’Eeghem is verdwenen en vervangen door een perkje met de gedenksteen van de familie van der Gracht d’Eeghem. De priesters kregen een gezamenlijke nogal volumineuze zerk. De zone met de begraven Zusters van Maria van Pittem kreeg een opfrisbeurt en gedenkplaat met de namen van de begraven Zusters. Gedenkplaat die van hetzelfde type is als deze van de Zusters van Maria op de gemeentelijke begraafplaatst van Pittem. Ook recent kwam er het columbarium, de strooiweide en de urnenbegraafplaats. Enkele opschriften zijn verloren gegaan door slecht onderhoud of gebruik van minder duurzaam materiaal. Op de begraafplaats zijn nog enkele ijzeren kruisen te vinden, naast een aantal recente houten kruisen. Opmerkelijk is dat we regelmatig als steenkapper en plaatser van de zerken de firma Bossaert uit Diksmuide terugvinden. Blijkbaar had deze op een of andere manier een band met Egem.

-3-


Maar ook uit Ieper kwam men zerken plaatsen.

De begraafplaats is van weinig groen voorzien. De bladhoudende beplanting staat in sterk contrast met de beuken op de gemeentelijke begraafplaats in Pittem. Deze beuken staan dan ook meer symbool voor de cyclus van het leven.

“Men kan er rustig parkeren na de dood zonder dat honden U storen�

-4-


De afbeeldingen geven een sumier overzicht van wat er aanwezig is op deze begraafplaats. Enkele van de graven zijn uniek te noemen of betreffen personen die een zekere rol speelden in de geschiedenis van de gemeente Egem. Op de grafstenen is slechts in een handvol gevallen informatie over de personen terug te vinden naast de gebruikelijke plaatsen en data van geboorte en overlijden.

-5-


OVERZICHTSKAARTJE

O

Poortje

N

Z

Q

W D L L Z

M K Z

D L R N

MDW

M L Z

K

V

HLW H P r

Poort HRO

R

M R Z

W ij k

P N

D R L Z

S C

Niet op schaal

-6-

ZRS D R R N

U

M o l e n a k k e r


Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Het overzichtskaartje geeft aan waar men moet beginnen te zoeken. Voor graven langs de gangen gebruik ik links en rechts als aanwijzer. De windrichting in het nummer vervat, kan ook een hulp zijn. Voor het Egemse kerkhof heb ik de toegangspoort naar de marktplaats als Noord genomen en de richting van de wijk de Molenakker als Zuid. Dit komt ongeveer overeen met de werkelijke ligging van Noord en Zuid.

Daar waar zerken ontbreken in de rijen of een doorsteek is naar een gang, heb ik een aantal nummers overgeslagen in de grafnummering. In de zone waar vroeger de grafkapel van de familie van der Gracht d’Eeghem stond en waar slechts een viertal graven voorkomen, heb ik deze gewoon een volgnummer gegeven waarin de windrichting is vervat. De graven tegen de muur tussen de begraafplaats en de marktplaats hebben een nummering los van de zones K en R.

-7-


DE LIJST

SECTIE C: COLUMBARIUM Gelegen in het noordwesten van de begraafplaats.

C boven-01: Bruneel Roger. C boven-02: Biebouw Marcel. C boven-03: Desloovere Freddy, Desloovere Björn, Hollevoet Andréa.

Symbolen: Duif - Solsleutel - Bloem

-9-


C boven-04: Declerck Roger x Vens Diana. C boven-05: Blancke Georges x Vansteeland Eulalie.

C boven-09: Vanraepenbusch Diego x Kesteloot Kreba.

Symbool: Fiets

C boven-10: Verhoye Frans x Gotelaere Maria. C boven-11: De Leeuw Luc. C boven-12: De Vriese Albert. C boven-13: Bekaert Cecile.

C onder-01: Verhoye Arthur x Rosseel Olanda. C onder-02: Vanraepenbusch Albert x Kindt Bertha. C onder-03: Biebouw Gerard x Joye Henriette. C onder-04: Vromman Emeric x Bekaert Josma.

C onder-05: Bibauw Frans.

- 10 -


C onder-09: Bruneel Maurice x Plovie Elisa. C onder-10: Van de Putte Leon x Defour Antonia. C onder-11: Vandemoortele Maurits x Vannieuwenhuyse Antoinette. C onder-12: Van Hessche Germain x Defour GabriĂŤlle. C onder-13: Tuytens Edmond x Declerck Martha. C onder-14: Soenens Martha x Vandemoortele Achilles.

- 11 -


SECTIE DLLZ Centrale gang van west naar oost, vanaf gedenkteken Egemse priesters. Zerken aan de linkerkant, gericht op het zuiden. Hieronder zicht vanaf het einde van deze gang.

DLLZ01: Coussens Sidonie x Vanlauwe Florimond. DLLZ02: Van Nieuwenhuyse August x Duyck. DLLZ03: Coussens Henri x Vanderschaeven en hunne tante Coussens Virginie. DLLZ04: Naert Medard x Oosterlinck Julia. DLLZ05: De Deygere Henri x Van Cauwenberghe Mathilde. DLLZ06: Tanghe C x Naert en Tanghe Maria. DLLZ07: Marreel Camillus x De Four Leonie Maria en Marreel Gerard en Michel. DLLZ08: Rebry x Amerlinck. DLLZ09: De Vlaminck Gustaaf x Vanderbeke Emerence.

- 13 -


DLLZ12: Naert A x Mestdagh. Type kapel in metselwerk met natuursteen.

DLLZ13: Van Tyghem Adolf x Cloet Marie-Silvie. DLLZ14: De Sutter Emiel x Hoste Elodie.

DLLZ17: Ysebaert x Wancket. DLLZ18: Duyck Desire x Desoete en Debruyne Rene x Duyck. DLLZ19: De Bruyne x Van Luchene. DLLZ20: De Jonghe Honore x Werbrouck Romanie. DLLZ21: De Vos Gustaaf x Verstyn Maria. DLLZ22: Ysebaert x Naert. DLLZ23: Van de Cappelle Victor x Cleppe Maria. DLLZ24: Goethals Jules x Seys Irma.

- 14 -


DLLZ25: Sabbe Camiel x Van Daele Elisa.

In het kruis driemaal doorhaalde S

DLLZ26: Martens Cyriel x De Coster Maria. DLLZ27: Boldens August x De Keyzer Marie-Louise. DLLZ28: Naamloos naamplaat verdwenen Aan mijn betreurde peter Noel. DLLZ29: Oosterlinck Alidor x Van Belleghem Maria. DLLZ30: Van Hoorne Karel x De Lanoy. DLLZ31: Herpoelaert J x Denys. DLLZ32: Lansens Emelie x Jacobs A. DLLZ33: Van Essche Constant x Sintebin Elisa. DLLZ34: Clarys x Boldens. DLLZ35: Vermersch Leopold x Lebrun Emerence en zoon Jozef. DLLZ36: Popelier Sylvie x Vandycke Cyrille.

- 15 -


DLLZ37: Ampe Arsene x Vandenbroucke Esther en Dokter Ampe Henri en Ampe Etienne. DLLZ38: Ampe Oscar x De Brabandere Irene en Vandeputte Lena. DLLZ39: Devos Leon x Vansteelandt Clara en Devos Henri x Carron Alida. DLLZ40: Sanders Jules x Vanden Abeele Pharailde.

DLLZ41: Van de Walle Maurice x Zutterman Seraphine. DLLZ42: Wambeke Jules x Delodder Alida. DLLZ43: Claus Camiel x De Keyser Clementina. DLLZ44: De Sutter Jules en De Sutter Madeleine.

- 16 -


SECTIE DLRN Centrale gang van west naar oost, vanaf gedenkteken Egemse priesters. Zerken aan de rechterkant, gericht op het noorden. Hieronder zicht vanaf het begin van deze gang.

DLRN01: Spriet Celest x Lemey Emilie, 103 jaar.

Veel groen als teken van het eeuwig leven...

- 17 -


DLRN02: Claeys Amedée x Van Walleghem Maria en Van Walleghem Remi x Neirinck Paula. DLRN03: De Meulemeester Valere x Naert. DLRN04: Cauwelier Marie x Vereecke Henri. DLRN05: Ver Eecke Jerome x Declercq Maria en kinderen Gabriel en Noel en Magda en ook Declercq Camiel x Vromman Pharailde. DLRN06: Vroman Camiel en Cappelle x Van de Putte. DLRN07: Roygens Victor x Valcke Marie. DLRN08: Gyselinck A x Allaert en Gyselinck Joris. En Gyselinck Lutgardis x Vervaecke Noel. DLRN09: Sercu R x Van Tyghem. DLRN10: Heyndrickx Remi x Tack Irma en zoon Marcel. DLRN11: Heyndrickx Jozef x Lauwers Marie Madeleine. DLRN12: De Vooght Henri x Van Bruwaene Marie en zoon Jules en dochter Cyrilla.

DLRN15: Kelder zonder zerk. DLRN16: Vandycke Aloïs. Houten kruis.

- 18 -


DLRN17: Wille Maria-Alida x Verkest Karel. DLRN18: Blancke Adiel x Van Essche Margaretha. DLRN19: Laevens Victor x Vanrobaeys Maria. DLRN20: De Laere x De Buck. DLRN21: Herpoelaert Jozef x Vantyghem Maria. DLRN22: Duyck Emeric x Vandaele Judith. DLRN23: Priem Camiel x Deprouw Sidonie. Afzonderlijk plaatje RIP op het graf. DLRN24: Lebrun Medard x Maes Emma. DLRN27: Declercq Eugenie, Edward, Jules en Gustaaf. DLRN28: Declercq Emeric x Claeys Elodie. DLRN29: Desmet Albert x Joye Bertha. DLRN30: Verstraete Irene x Sabbe Cyriel. DLRN31: Vanderbeke J x Vandaele Irm. DLRN32: Clarys Rene x Boldens en Boldens Irma. DLRN33: Laevens Alfons x Callewaert Augusta. DLRN34: Van Cauwenberghe Kamiel x Van Houtte Eugenie. DLRN35: Debussche Jerome x Bruneel Bertha. DLRN36: Warnez Adiel x Coussens ZoĂŤ. DLRN37: Martens Hector. DLRN38: Martens Arsene x Debussche Marie. DLRN39: Van Eeckhout Maurice x Verstraete Sidonie.

DLRN42: Vermersch Georges x Laethem Ida. DLRN43: Verkest Cyriel x Vande Caveye Elodie. DLRN44: Dedeygere Maurice x Debussche Zulma en zoon Dedeygere Jan. DLRN45: Van Eenoo Maurice x Van Ovenacker Angele.

- 19 -


SECTIE DRLZ Centrale gang van oost naar west, vanaf gedenkteken Egemse priesters. Zerken aan de linkerkant, gericht op het zuiden. Hieronder zicht vanaf het begin van deze gang.

DRLZ01: De Bevere Gerard, zoon van Jozef en Warmoes Julia.

- 21 -


DRLZ02: Claus Leonie x Roelens Eduard. DRLZ03: Cooman x Bruneel. Vooraan op de zerk: Kamiel Cooman, Maria Cooman en Emerence Bruneel. DRLZ04: Deboot Noë x Van Walleghem Rita. DRLZ05: Van Keirsbilck Zulma en Walter en Fritz en echtgenote Joye Maria. DRLZ06: Dejonghe Desire x Laethem Sidonie. Blauwe informatieplaat. DRLZ07: Herpoelaert Charles-Louis x Meeuws Romanie. DRLZ08: Vercaemer Noël, zoon van Germain en Verstraete Madeleine.

DRLZ09: Sabbe Camiel x Verschoore Marie. DRLZ10: Devriendt Emiel, zoon van Cyriel en Maddens Maria. DRLZ11: De Cokere Henri x Arens Elodie. DRLZ12: Spriet Joseph x Schotte Irma.

DRLZ15: Lefevre Hortense x Joye Richard.

- 22 -


SECTIE DRRN Centrale gang van oost naar west, vanaf gedenkteken Egemse priesters. Zerken aan de rechterkant, gericht op het zuiden. Hieronder zicht vanaf het einde van deze gang.

DRRN10: Linclau Henri x De Clercq Marie. DRRN20: Declercq Camille x Van Maele Elodie. DRRN30: Sabbe Louise x Rebry Jozef. DRRN31: Bidt God voor de ziel van heer Deserrannoo Roger, zoon van Benoni en Emma Verstraete. Geb. te Eegem 20-10-1923 Politieke Gevangene (WOII), onthoofd te Dortmund, Duitsland, 20-10-1943 (nota: Zijn bidprentje geeft als overlijdensdatum 15 november 1943, mogelijks fout van steenkapper die dag en maand van geboortedatum overnam). DRRN32: Feys Helena en Van Daele Georges en Vandepitte Maria.

- 23 -


SECTIE HLW Centrale gang vanaf toegangspoort naar gedenkteken Egemse priesters. Zerken aan de linkerkant, gericht op het westen. Hieronder zicht vanaf het begin van deze gang.

HLW01: Vyncke Emiel x Verstraete. HLW02: Martens K x Van de Vyvere. HLW03: Coussens x Priem.

HLW06: Vandenberghe Rosalia en Lebrun Maria, dochter van Karel en Vandenberghe Philomena.

- 25 -


HLW08: Devos Ivo x Dewitte Rosalia.

TER ZALIGER AANDENKEN DER ECHTGENOOTEN

IVO DEVOS GEB. TE PITTHEM 3 SEPT. 1837. EN ROSALIE DEWITTE GEB. TE PITTHEM 2 SEPT. 1836 BEIDE IN DEN HEER ONTSLAPEN TE EEGHEM. OP WEINIG UREN VERSCHEEN ’S NACHTS. DEN 2 FEBRUARI 1916 MIJN JESUS BERMHERTIGHEID

- 26 -


HLW09: Lauwers x De Ketelaere en Lauwers x De Brabandere. HLW10: Lauwers Frederik x Coussens Melanie en Lauwers Camiel schepen. En Lauwers Marie.

Hier heeft de steenkapper de tekst niet ingekapt in de steen maar de steen naast de tekst weggekapt HLW13: Vantyghem Camiel x Naert en Vantyghem Victor x Seys. HLW14: Verhaege Theofiel x Clarys. Afzonderlijk onderaan: DANKBARE HULDE AAN PASTOOR OSCAR VERHAEGHE ZIJN OUD-RETORIKA STUDENTEN 1909 - 1924 ROESELARE 15 - 5 - 1967 .

- 27 -


HLW17: Ampe Henri x Mattheus.

- 28 -


SECTIE HPr Ligt aan het einde van de hoofdgang. HPr: Priesters Egem.

HPrN: Vereecken August EH, 1949-1950. HPrO: Verstraete Alois EH, 1900-1912 en Coucke Ernest EH, 1912-1935. HPrW: De Grendele Engelbert EH, 1796-1840 en Maertens Albert EH, 1840-1863.

HPrZ: Van de Kerckhove Lodewyk EH 1869-1879 en Taffin Henri EH, 1879-1900.

- 29 -


SECTIE HRO Centrale gang vanaf toegangspoort naar gedenkteken Egemse priesters. Zerken aan de rechterkant, gericht op het oosten. Hieronder zicht vanaf het einde van deze gang.

HRO01: Joye Adolf x Werbrouck Marie xx Vande Walle Marie. HRO02: Bruneel x Vromman.

HRO05: Popelier F x Vermeulen en Popelier Maurice. HRO06: Corteborst x Lebrun en Popelier x Corterborst.

- 31 -


HRO07: Van den Broucke x Delanoy.

HRO08: Maes x Goormachtigh en Maes x De Roo. HRO09: Naert Albert x Vroman Martha.

Albert Naert, laatste burgemeester van Egem 1965-1976

- 32 -


HRO10: Maes Gerard x Saelens Irene. HRO11: De Vriese Arthur x Desodt Marcella en De Vriese Marcel x Caenepeel Jeanne. HRO12: Popelier x Bruneel. HRO13: Maertens Jules, zoon van Karel en Baert Barbara.

HRO16: Martens Franciscus x Carton Romanie.

- 33 -


SECTIE K Gelegen in het noordoosten, achter de hoofdgang links. KW1: Plaat van de familie van der Gracht d’Eeghem. Op de plaat staat een tekst van 13 lijnen. De steen vertoont een breuk dwars door lijn 10.

1842 D. O. M. GRAFSTEDE VAN MYNHEER IDESBALDUS MARIA LUDOVICUS JOSEPHUS VAN DER GRACHT D’EEGHEM. GEBOREN TE GENT DEN 7 FEBRUARY 1787. ZOON VAN WYLEN MYNHEER TIMOTHEUS CARLOLUS FRANCISCUS IDISBALDUS EN VAN WYLEN VROUW THERESIA FRANCISCA JOSEPHINA DEL RIO Y AYALA VROUW VAN EEGHEM, BEIDEN HIER BEGRAVEN, EN VAN ZYNE GEMALIN WYLEN VROUW HORTENSIA GHISLENA VAN DER BRUGGEN EN DOCHTER VAN MYNHEER FRANCISCUS JACOBUS CAROLUS EN VAN WYLEN VROUW CHRISTINA REGINA JOSEPHA GHISLENA DEJONGHE D’ARDOYE, GEBOREN TE GENT DEN 21 AUGUSTUS 1799 EN ALDAER OVERLEDEN

- 35 -


KW2: Roelens Maurice x Anseeuw Maria.

KZ1: De Clercq Désiré x Van Slambrouck Romanie. KZ2: Jacobs Norbert. KZ3: Cools August. IJzeren kruis, type Joannes en Maria.

- 36 -


SECTIE MDW Graven gelegen tegen de muur vooraan aan de oostzijde van de begraafplaats, gericht op het westen. MDW01: Vanhoutte Adolf x Seynhaeve Elisa. MDW02: Defour Remi x Persyn Alice. MDW03: Vande Walle Esther.

MDW04: Vande Capelle Jules x De Vlaminck Elisa. MDW05: Cools Maurits x Duijck Margaretha. MDW06: Callant Henri x Symkens Gerarda. MDW07: De Keyzer Elie x Bouvry Maria. MDW08: D'Haeyere Maurice x Callewaert Godelieve.

- 37 -


MDW09: Vandecaveye Emiel Heemkundige.

Detail: Vermelding “Heemkundige”.

- 38 -


SECTIE MKZ Gelegen tegen de noordmuur, achter de graven van de dwarsgang links. Graven gericht op het zuiden. Dit zijn slechts een deel van de kindergraven. De ander kindergraven liggen op de Egemse begraafplaats tussen de andere graven. MKZ01: Marreel Denzel, zoon van Chris en Quintyn Nancy. MKZ02: De Meulemeester Ilse. Houten kruis. MKZ03: Van Cauwenberghe Martina. Houten kruis. MKZ04: Volckaert Jantje, zoon van Andre en Demets G.

Een poes als symbool op een kindergraf.

- 39 -


MKZ05: De Laere Jonas. MKZ06: Verstraete Jana.

Een beertje als symbool op een kindergraf.

- 40 -


SECTIE MLZ Graven gelegen tegen de muur vooraan aan de noordoostzijde van de begraafplaats, gericht op het zuiden.

MLZ01: Vandewalle Victor x Dewulf Emelie. MLZ02: Callewaert Odiel x De Four Irma. MLZ03: Vandecaveye H x Van Bruwaene R. MLZ04: Van Bruwaene Inge. MLZ05: Vandenberghe Marcel x Van Houte Elza. MLZ06: Lannoo Cyriel x De Deygere Adrienne. MLZ07: Herpoelaert Henri en Herpoelaert Emelie. MLZ08: Braems Alidor x Van Gaever Alida. MLZ09: Vande Capelle x Verkinderen. MLZ10: Van Tornout Emma en Irma. MLZ11: Mestdach Frans x Desutter.

- 41 -


SECTIE MRZ Graven gelegen tegen de muur vooraan aan de noordwestzijde van de begraafplaats, gericht op het zuiden. MRZ01: Bauwens Emma x Naert Omer. MRZ02: Boldens Karel, zoon van Alidor en Vanlaeken Marie. MRZ03: Van Eeckhout Karel. MRZ04: De Bie Yvonne x Boldens Felix. MRZ05: Sabbe Adiel. MRZ06: Verleden Regina. Houten Kruis. MRZ07: Verkest K x Ramboer. MRZ08: Arickx Karel Louis x De Four Barbara.

Een van de twee zerken op de Egemse begraafplaats in beton, met versiering in rode tegeltjes. Net zoals het andere graf erg vervallen. Ander zerk zie R4Z11.

- 43 -


MRZ09: Patteeuw Achiel x Eeckhout Eudolia. Oudstrijder WOI en Velowachter.

Letters liggen als het ware op een plaat. Een van de weinige zerken van een oudstrijder en eveneens een van de weinige zerken die informatie geeft over het beroep van de begravene. De stenen klimop staat symbool voor het leven na de dood. Onderaan staat hier R.I.V. (Rust In Vrede), meestal kan men de latijnse aanduiding R.I.P. terugvinden. De afkorting van het Latijnse “requiescat in pace” (rust in vrede), is een veelgebruikt opschrift op grafzerken. Soms wordt gezegd dat de letters “rest in peace” betekenen. Dit is oorspronkelijk niet juist, hoewel de betekenis dezelfde is en de beginletters toevallig ook.

- 44 -


SECTIE PN Enkele verspreide graven achter de dwarsgang links, vanaf het gedenkteken Egemse priesters. Zerken gericht op het westen. Hieronder zicht vanaf het einde van deze gang.

PN10: De Forche x Van Slambrouck en beneden Alois De Forche x Vanslambrouck Sidonie.

PN20: Claerhout Adolf.

PN30: Volckaert Maurits x Callens Godelieve.

- 45 -


PN31: Onleesbaar geworden door de tijd. IJzeren kruis, type Joannes en Maria.

PN40: Vermeulen Marguerite x Vancauwenberghe Jules.

PN50: Vlaminck Alida x Demeulenaere Alois .

- 46 -


SECTIE Q Graven gelegen in rijen van noord naar zuid. De eerste rij is deze genomen aan de oostelijke muur van de begraafplaats. Nummering vanaf de dwarsgang links. Hieronder een zicht op deze sectie vanaf de zuidwestkant.

Q01W01: D'Haese Blanche x Jehenson Fernand. Q01W02: Vande Capelle Marie x Claerhout Adolf. Q01W03: Van Laecken Alida x Duyck Hector.

Q01W05: Spanhove Maria x De Craemer A. Q01W06: Hoste Camiel.

- 47 -


Q01W07: Vanhecke Olga x Vanraepenbusch A.

Q01W08: Dewitte Valère x Vandecaveye Marie-Louise. Q01W09: Herpoelaert Cecilia Maria x Gotelaere Hector. Q01W10: Schotte Irma x Spriet Jozef. Q01W11: Joye Victor x Spriet Irma. Q01W12: Coeman Henri x Maddens Pharaïlde. Q01W13: Duyck Maurice x Bekaert M. Q01W14: Bouvry Theophiel x De Kock Sidonie. Q01W15: Buyse Antoinette x Santens Albert. Q01W16: De Jaeghere Maria x Verfaillie Achiel. Q01W17: Vandendriessche Leontine x Deboot Eduard. Q01W18: Naamloos deel zerk verdwenen. Q01W19: Nayaert Octavie, dochter van Jules en De Gand Emma.

- 48 -


Q01W20: Vandeweghe Nathalie x Verhoye Rene. Q01W21: De Craemer Alois x Spanhove M.

Q02W01: Debussche Cyriel x Vercouter. Q02W02: Duyck Maurice x De Four. Q02W03: Linclau Remi x Duyck. Q02W04: Naert Jerome x De Mets Maria. Q02W05: Kelder zonder zerk. Q02W06: Callant Edemond x Symkens Julia. Q02W07: Van Maele Marcel x Roels. Q02W08: Vandewalle Agnes. Q02W09: Verrewaere Alidor x Verbeest ZoĂŤ. Q02W10: Dumoulin Achiel x Van Maele. Q02W11: Vanhoorne Marcel x Blouwe Margareta. Q02W12: Gardeyn Gerard x Persyn Godelieve. Q02W13: Dejonghe Georges x De Cokere Augusta. Q02W14: Biebouw Vital x Buyse Godelieve. Q02W15: Vande Vyvere Achiel x Christiaens Godelieve. Q02W16: Linclau Maurits x Laethem. Q02W17: Laethem Maurits x Vandevyvere Germaine en zoon Eric. Q02W18: Debever Jozef x Warmoes.

Q03O01: Neirynck Braems Maria. Q03O02: Decock Emeric x Jacobs Beanza. Q03O03: Lisabeth Adhemar x Callant Lydie. Q03O04: Naert Valere x Jonckheere. Q03O05: Deswarte Cyriel x Vandeputte. Q03O06: Bruneel Laura. Q03O07: Van Laethem J x Minne. Q03O08: Van Hoorne Maurice x Vandewaetere. Q03O09: Roelens Zulma.

- 49 -


Q03O10: Linclau Johan, Student.

Op enkele plaatsen op de Egemse begraafplaats kan men witmarmeren letters terugvinden op een zwartmarmeren zerk. De vaas is ook een symbool dat regelmatig terugkomt. De vaas verwijst naar een urn, waarin de as van de overledene bewaard wordt. Of had men hier de bedoeling bloemen in te plaatsen? Q03O11: Vandevyvere Adiel x Folens Martha. Q03O12: Van de Putte Freddy x Lagaeysse. Q03O13: Devoldere Andre x Dumoulin. Q03O14: Van Coillie Joris x Vandewiele. Q03O15: Vande Walle Hector x De Vos Emelie en zoon Andre. Q03O16: Vande Vyvere Maurits x Linclau Maria. Q03O17: Van Essche Hendrik x Corteborst Maria. Q03O18: Boldens Maria en Boldens Medard. Q03O19: Mareel AndrĂŠ x Blanchaert Elza. Q03O20: De Laere Cyriel x Algoet Clara. Q03O21: Marreel Cyriel x Seys Germaine.

- 50 -


Q04O01: Van Daele Irma. Q04O02: Demuynck Andre. Q04O03: Verlinde Jacques. Q04O04: Lievrouw Zulma x Mestdagh Cyriel. Q04O05: Gotelaere Maria x Verhoye Frans. Q04O06: Marreel Marie x De Deygere Kamiel. Q04O07: Laethem Marie.

Q04O11: Vanraepenbusch Camiel x De Clercq Phara誰lde. Q04O12: Duyck Emiel x Denolf Alida. Q04O13: Denolf Alida x Dmuyck Emiel.

Q04O16: Verhaeghe Karel x Deserranno Emerence.

Q04O19: Mestdagh Cyriel x Lievrouw Zulma.

Bemerk het symbool van de brandende lamp. Een symbool dat we zoals de dwaze en de wijze maagden altijd moeten klaar zijn als de dood ons roept.

- 51 -


Q04O20: Minne August x Octavie Vermeulen. Q04O21: De Kock Sidonie x Bouvry Theophiel.

Q05O01: Lybaert Gabriella. Q05O02: Blanchaert Marcel x Biebouw Maria. Q05O03: Biebouw Hector x Van Maele Maria. Q05O06: Tack Gerard x Vandendriessche. Q05O07: Van Simaeys Andre x Cools Georgette. Q05O08: Demuynck Maurice. Q05O09: Declercq Pharailde x Van Raepenbusch Camiel. Q05O10: Gotelaere Hector x Herpoelaert Emma.

Q05O13: Verhoye RenĂŠ x Van de Weghe Nathalie. Q05O14: Poelvoorde Maria x Plets Henri. Q05O15: Dewinter Emelia x Van Severen Gerard.

- 52 -


Q05O16: Vande Kerckhove Rene x Laethem Julie. Q05O17: Van Simaeys Gustaaf. Q05O18: Van Daele Juiliana x Van Bruwaene Gustaaf. Q05O19: Vromman Camiel x Werbrouck Veneranda. Q05O20: Duyck Hector. Q05O21: Werbrouck Veneranda x Vromman Camiel.

Q06 Q06W01: De Deygere Camiel x De Blaere Marie, xx Marreel Marie. Q06W02: Depuydt Dirk, zoon van Roland x Vandamme.

Q06W05: Pieters Karel x Baert Leonie, xx Lemey Emma,

Q06W08: Devreese Ernest x Gaillaert ZoĂŤ.

Q06W11: Feys Leonie. Q06W12: Van Cauwenberghe Jules x Vermeulen Marguerite, xx Vlaeminck Mariette. Q06W13: Boldens Georges x De Bie Ivonna. Q06W14: Van Laeken Maria x Boldens Alidor.

- 53 -


Q06W15: Vandecaveye Godelieve x Lauwers Oscar. Q06W16: Vande Weghe Arthur x Verstijn Alida. Q06W17: Vandewalle Rechilde. Q06W18: De Laere Annie x Vancauwenberghe P.

Q07W01: Vermander Estella. Q07W02: Puype R x David. Q07W03: Devriendt Cyrille x Maddens. Q07W04: Bruneel x Coussens. Q07W05: Van Essche August x Vincke Juliana. Q07W06: Decoutere Antoine x Devriendt Ida. Q07W07: Bibauw Eduard x Van Maele Irma. Q07W08: Verstraete Maurice x Marreel. Q07W09: Martens Emeri x Decoster ZoĂŤ. Burgemeester te Egem sedert 1962 overleden 1965.

- 54 -


Q07W10: Priem Leon x Viaene. Q07W11: Devreese x Vande Wiele. Q07W12: Declercq C x Vandemoortele en zoon Maurits. Q07W13: Vantyghem Frans x Callewaert. Q07W14: Vantyghem Julien x Vandeweghe Magdalena. Q07W15: Fraeyman Maurice x Waelens. Q07W16: Van Hessche E x Vande Caveye I. Q07W17: Vande Waetere E EH. Q07W18: Vlaminck Maurits x Bethune Berrtha. Q07W19: Van Daele Alidor x Bethuyne Emerence. Q07W20: Demeulenaere Gustaaf x Vlaminck Maria.

Q08O01: Plovie J x Boldens. Q08O02: Vande Vijvere Cyriel x Verstijn Leonie. Q08O03: Debruyne Maurice x Wittevrongel Demetria. Q08O04: Duyck Adiel x Van Essche. Q08O05: Van Nieuwenhuyse Achiel x De Deygere. Q08O06: Verrewaere M x Pardoen. Q08O07: De Jonckheere Frans x Van Nieuwenhuyze Augusta. Q08O08: Martens Georges x Vande Casteele. Q08O09: Hindrick Cyriel x Lanssens Emelie. Q08O10: Deleeuw x Vermote. Q08O11: Rigole Jules x Vandewalle Melanie. Q08O12: De Smet x Deprez. Q08O13: Herpoelaert - Vantyghem - De Vlieger. Q08O14: Van Tyghem Adolf x Devooght Margaretha. Q08O15: Devlamynck Jules x Bouckaert. Q08O16: Roygens x Vroman. Q08O17: Roygens Frits x Sabbe Marie-Louise. Q08O18: Roygens Maurits, Tandarts. Q08O19: Claeys Adolf x Timmerman. Q08O20: Van Maele Camiel x Brouckaert Dematrie. Q08O21: Vergote G x Brouckaert.

- 55 -


Q09O01: Boldens Julien, zoon van Alidor en Vanlaeken Maria. Q09O02: Van Lokeren Jules x De Blaere Leonie. Q09O03: Gardeyn Gerwin. Q09O04: Callewaert Roger, zoon van Adiel en De Four Irma. Q09O05: Priem Aloisius x Spanhove Augusta en Priem Frans. Q09O06: Bibauw Sylvain x De Four. Q09O07: Van Severen Gerard x De Winter E. Q09O08: Deboot Jozef x Lanckriet Adrienne. Q09O09: Tack Marcel Simpel naambordje.

Q09O10: Leenknecht Camiel x Verstraete Rosalie. Q09O11: Matthys Maurits x Dedeene Simonne. Q09O12: Laethem Camiel, zoon van Hendrik en Feys Leontine. Q09O13: Naamloos. Q09O14: Duyck Hector x Vanlaeken Alida. Q09O15: De Jonckheere Marcel x Devriendt Marguerite. Q09O16: Bovry Octavie x Verleden Alois (?). Q09O17: Blanchaert Honore x Corteborst Zoe.

Q10W01: Vandemoortele Felix x Geldhof Phara誰lde. Q10W02: Naert Jules x Roelens Maria. Q10W03: Van Maele Hector x Pieters Maria.

- 56 -


Q10W04: Keirsebilck Emerence x Vanhee M. Q10W05: Vanhee Medard x Keirsebilck Emerence.

Q10W08: Desutter Julia. Q10W09: Desutter Hector x Vandecaveye Marie-Louise. Q10W10: Vandewalle Irma. Q10W11: Van Bruwaene Gustaaf x Van Daele Juliana, geboren te Linselles, Frankrijk. Q10W12: Dejonghe Henri x Debie. Q10W13: Vandecaveye Alfons x De Jonghe Maria. Q10W14: Boldens Jose, zoontje van Georges x De Bie Yvonne. Q10W15: Verstraete Henri. Q10W16: Rosselle Maurits x Vandewijngaerde Germaine. Q10W17: Onleesbaar geworden door de tijd. Houten kruis.

Door iedereen vergeten?

- 57 -


Q10W18: Guilbert Georges x Linclau Maria.

Q11W01: Van Tyghem Sylvain x Vermeulen Magdalena. Q11W02: De Vriese Frederic Ernest en De Vriese Camiel Modest. Q11W03: Callewaert Jules x Verhaeghe Emma. Q11W04: Vandenberghe Maurits x Clarisse. Q11W05: Vandenberghe Odilon x Debacker Clemence. Q11W06: Blanchaert Leander x Verhoest Octavie. Q11W07: Verrewaere Victor x Van Zieleghem Leonia. Q11W08: Standaert Jules x Gilliaert Augusta en dochters Ghislena en Maria.

Q11W09: Damiens Lucille x Denolf Roger. Q11W10: Dejonghe Lia x Damiens Gerard. Q11W11: Damiens Palmyra x De Jonghe Georges.

- 58 -


Q11W12: Naert Camiel x Arickx. Q11W13: Oosterlinck Adiel x De Jonghe. Q11W14: Vandenwyngaerde Hector x Verstraete. Q11W15: Linclau Cyriel x Deneweth Celina Maria. Q11W16: Deboot x Werbrouck. Q11W17: Werbrouck x Callant. Q11W18: Van Cauwenberghe Hector x Laethem Maria en Van Cauwenberghe Germain. Q11W19: Vandendriessche Maurits x Maria Van Cauwenberghe en Ivonne Van Cauwenberghe.

Moderne uitvoering van zerken. Hier nog met enig symbool het kruis.

Q12O01: De Vooght Andre x De Buijne Irene. Q12O02: Devriendt Valentin. Q12O03: Wambeke RenĂŠ x Biebouw. Q12O04: Martens Michel x Van Gansbeke Antoinette. Q12O05: Braems Jules x Van Cauwenberghe Irma en Braems Lucien.

- 59 -


Zicht op rij Q12 vanaf het zuiden.

- 60 -


SECTIE R Graven gelegen in het noordwesten van de begraafplaats. In rijen van oost naar west, met veel tussenruimten. Nummering vanaf het noorden en vanaf het oosten. Hieronder een zicht op deze sectie vanaf de oostkant op de eerste drie rijen. Deze derde rij bevat slechts een zerk, hier linksonder te zien in de verte.

R1Z01: Heytens Marcel. R1Z02: Oosterlinck x Vande Wungaerde. R1Z03: De Grande Camiel x Vandewiele Martha. R1Z04: De Vriendt Margriet x De Jonckheere Marcel. R1Z05: Tack Gerard x Vanden Driessche Alida. R1Z06: Plets Frans. R1Z07: Meerschaert Hector x Callewaert Alice. R1Z08: Laevens Daniel. R1Z09: Van Eeckhoutte Eugenie x Werbrouck Henri. R1Z10: Depont Roger.

R2Z02: Bouckaert Dirk. Houten kruis. R2Z03: Callens Maria.

- 61 -


R2Z04: Onleesbaar geworden. R2Z05: Lanckriet Adriana x Deboot Jozef. R2Z06: Bekaert Maurice x Van Eeckhoutte Marcella. R2Z07: De Marez Philippe, zoon van Maurice en Bekaert Cecile. R2Z08: Gotelaere Maurits. Houten kruis. R2Z09: Dedeene Simonne x Matthys Maurits. R2Z10: Boldens Alidor x Van Laeken Marie.

R2Z13: Roels Camiel x Minne Leonie.

R3Z (enige deze rij): Holvoet August x Tytgat Elodie en dochter Maria met afzonderlijk informatieplaatje. Bij hem staat: 1879-1917 “Gesneuveld op het Veld van Eer� (WOI).

R4Z05: Vandewaetere Camiel x Desutter Maria. R4Z06: Biebouw Camiel x Blanchaert Maria. R4Z07: Claus Julia x Vandekerckhove Camiel. R4Z08: De Blaere Camiel x Volckaert en kinders Arsene en Maurice.

R4Z11: Naamloos wegens naamplaat verdwenen.

Een van de twee zerken op de Egemse begraafplaats in beton, met versiering in rode tegeltjes. Net zoals het andere graf erg vervallen. Ander zerk zie MRZ08.

- 62 -


R4Z14: De Deijgere Marie Theresia x Vaneeckhout Emiel.

R5Z01: De Four Henri x Laethem Rosalie. R5Z02: Priem August.

R5Z09: Vlaeminck DĂŠsirĂŠ x Verstyn Marie.

R gezien vanaf de zuidoostzijde. Achteraan columbarium en strooiweide.

- 63 -


SECTIE S: STROOIWEIDE Gelegen in de noordwesthoek van de begraafplaats.

Obilisk op de noordwesthoek van de stooiweide. Bemerk achteraan rechts het columbarium.

SAR01K1: Dumoulin André Michel. SAR01K2: Claus Arséne Julien Germain. SAR01K3: Jacobs Angéle.

SAR02K1: Lips Walter René. SAR02K2: Van Bruwaene Petrus Johannes. SAR02K3: Wyffels Maria José Sara.

SAR03K1: Devolder Marie Christine Godelieve.

- 65 -


SAR03K2: Oosterlinck Georges Joseph. SAR03K3: Meese Marleen Marie JosĂŠ.

SAR04K1: Laethem Maurits Achiel. SAR04K2: Spriet Paula Marcella. SAR04K3: Struyve Robert Georges.

- 66 -


SECTIE U: GRAVEN VOOR ASURNEN Gelegen in de zuidwesthoek van de begraafplaats.

U01O1: De Geytere Antoon x Vermersch Marie-JosĂŠ. U01O2: Spriet Gustaaf x Heytens Clara. U01O3: Blancke Maria Cecile. U01O4: Biebouw Remi x Verfaillie Mariette. U01O5: Van Bruwaene Raf.

U02W1: Naamloos op het moment van de samenstelling van dit werk.

- 67 -


SECTIE V Gelegen achter het gedenkteken Egemse priesters en de Zusters van Maria. Nummering vanaf het gedenkteken van de Egemse priesters en vanaf de westzijde. Hieronder een foto genomen uit de zuidoostkant.

V1Z01: Cools Marcel x Callant Noella. V1Z02: De Deyne Eugeen x David Cecilia. V1Z03: Van Bruwaene Maurits x Claerhout Maria. V1Z04: Segers Frans x Van Maele Angele. V1Z05: Van de Kerkhove Maurice x Priem Elza. V1Z06: Desutter Hector x Verleye Martha. V1Z07: Vandycke Maurice en Basiel en Gerard-Longius. V1Z08: Damiens x Vens. V1Z09: Devos Achiel x Van Maele ZoĂŤ. V1Z10: Spriet Irma en Julia.

- 69 -


V1Z13: Boldens Marcel x Vande Wyngaerde Rachel. V1Z14: Vyncke Arseen en Robert. V1Z15: Sanders Jerome x Verhamme Mariette. V1Z16: De Cokere Jules x Desmet Julia. V1Z17: Laethem Julien x Dinneweth Elza. V1Z18: Guilbert Andre x Callens Maria. V1Z19: Oosterlinck Georges x Pozzolo. V1Z20: Van Cauwenberghe Michel x Vergote Georgette. V1Z21: Lybaert Adile x Verkinderen Hortense. V1Z22: Roelens Remi x Boldens Maria. V1Z23: Holvoet Joseph x Noppe. V1Z24: Van Raepenbusch Omer x Desutter Irma. V1Z25: Desmet Lucien x De Deygere. V1Z26: Bekaert Adiel x Daldini Zulma. V1Z27: Claerhout Arsene x Biebouw Irma. V1Z28: Duyck Jules x Poublon Paula. V1Z29: Van Coillie Robert x Vergote Ghislaine. V1Z30: Puype Roger x Linclau. V1Z31: Bouckhout Gerard.

V2N01: Dereuck Oscar x Pattyn Maria. V2N02: Desmet Andre x De Cockere Julma. V2N03: Vandenberghe Gezusters Maria en Godelieve. V2N04: Cools Frans x Deserranno Leona. V2N05: Sabot Paul x Vandeweghe Germaine. V2N06: Vercaemer Firmin x Bouckhout Germaine. V2N07: Popelier Leopold x Van Overbeke Elisa. V2N08: Herpoelaert Camiel x Duyck Maria. V2N09: Van Hessche Joseph x Van Nieuwenhuyse Suzanna. V2N10: Wambeke Cesar x Van Overbeke. V2N11: Vergote Marcel x Heytens Maria. V2N12: Bibauw Marcel x Devreese Maria. V2N13: Blanchaert Oscar x Vanhoorne Rachel.

- 70 -


V2N14: De Jonghe Gustaaf. V2N15: Vergote Achiel x Verkest Carolina. V2N16: Vercamer Sylvain. V2N17: Decoorne Omer x D'Hulster Rachel. V2N18: Oosterlynck Lydie. V2N19: Honore Maurice x Van Hee Alice. V2N20: Vercamer Anja. V2N21: Verstraete Maurice x Vansteelandt en zoon Roland. V2N22: Sigurd. Geen vermelding van de familienaam (nota: deze is Devolder).

V2N23: Lauwers Oscar x Van Bruwaene Zulma.

- 71 -


V2N24: Devriese Luciaan x Yde Simonne. V2N25: Van Maele Remi x Demuynck Andrea. V2N26: Vandycke Albert x Devlamynck Maria. V2N27: De Cokere Gerard x Desutter Rachel. V2N28: Wambeke Godfried x Vancompernolle Laura. V2N29: Wambeke Gerard x Vanhoorne Maria. V2N30: Biebouw Nick.

“Wij hebben je niet begraven Nick !� Gegolfde steen. Symbolische voorstelling van het kabbelende water dat steeds nieuw leven brengt

- 72 -


V2N31: De Roo Emeric x Buysse Gerarda. V2N32: Deboot Camiel x Callens.

V3Z01: De Jonckheere Antoine. V3Z02: Oosterlinck Achiel x Carlier Mieke. V3Z03: Vande Vijvere Camiel. V3Z04: Kelder zonder zerk.

- 73 -


V3Z05: Roygens Pol.

Het kruis met aan een zijde onregelmatig afgebroken stenen. Symbool voor het afgebroken leven. V3Z06: Claerhout Marcel x Vandewalle Monique. V3Z07: Vandenberghe Henriette. V3Z08: Popelier Gerard. V3Z09: Guilbert Marcel x Mestdagh Mariette. V3Z10: Linclau Marcel x Vergote Agnes. V3Z11: Vandaele x Lauwers. V3Z12: Pluvier Julien x Bogaert Frida. V3Z13: Wambeke Frans x Biebouw Rachel. V3Z14: De Meulenaere Maria x Rigole Julien. V3Z15: Van Hessche AndrĂŠ x Hindrick Monique. V3Z16: Vandewalle Lucien x Vergote Mariette. V3Z17: Van Essche Herman. V3Z18: Dobbelaere Jeanne. V3Z19: Verrewaere Georges x Lammertyn Irma en zoon Willy.

- 74 -


V3Z20: Wambeke Eveline x Vandewalle Luc. V3Z21: Verstraete Magdalena. V3Z 22 tot 30s: 9 Vrije Kelders.

- 75 -


SECTIE Z: ZUSTERS VAN MARIA PITTEM Gelegen westelijk naast het gedenkteken Egemse priesters. Achter de nog restererende graven van de dwarsgang rechts.

- 77 -


ZN01: Anne Philomena, EZ Marie Victoria. ZN02: Baert Marie, EZ Marie Coleta. ZN03: Vande Pitte Mathilde, EZ Marie Raphaël. ZN04: Van de Velde Adrienne, EZ Marie Adelaïs. ZN05: Martens Helena, EZ Marie Theodorine. ZN06: De Cuypere Victorine, EZ Marie Francisca. ZN07: Sercu Germaine, EZ Marie Xaveria. ZN08: Naert Gerarda, EZ Marie Tharcisia. ZN09: Teerlynck Julienne, EZ Marie Antonine. ZN10: Van Nieuwenhuyse Alida, EZ Marie Apollonia. ZN11: Maertens Irma, EZ Marie Leontia. ZN12: Van de Velde Adelina, EZ Marie Malvina. ZN13: Busquaert Helena, EZ Marie Hortensia. ZN14: Decock Bertha, EZ Marie Theresia. ZN15: Vanoverberghe Rachel, EZ Marie Fabiana. ZN16: Allemeersch Maria, EZ Marie Amelia. ZN17: Steenhuyse Maria, EZ Marie Marcella. ZN18: Vandenberghe M. Louise, EZ Marie Crescentia. ZN19: Caby Henriette, EZ Marie Dominica. ZN20: Nuyts Leopoldine, EZ Marie Regilda. ZN21: Hermans Anna, EZ Marie Fidelia. ZN22: Blanchaert Maria, EZ Marie Monica. ZN23: De Vreese Marguerite, EZ Marie Joachim. ZN24: Muris Mathilde, EZ Marie Borromea. ZN25: Declerck Maria, EZ Marie Lucrèse. ZN26: Vercampt Paula, EZ Marie Lima. ZN27: Daenen Gabrielle, EZ Marie Rosina. ZN28: Moré Maria, EZ Marie Prudentia. ZN29: Buysse Emelie, EZ Marie Pulcherie. ZN30: Roosen Agnes, EZ Marie Adelheid. ZN31: Vandamme Elisabeth, EZ Marie Paule.

- 78 -


Vandamme Elizabeth. Zuster Marie-Paule. Dit is een tijdelijk houten kruis. Na verloop van tijd neemt men dit kruis weg. De naam komt later ook op de gedenkplaat, iets wat voor deze Zuster reeds gebeurde.

- 79 -


ENKELE GROEPEN VAN PERSONEN In onderstaande lijst enkel de personen waar dit is aangegeven op de grafzerk.

LEDEN VAN DE BURGERLIJKE OVERHEID Burgemeesters en schepen.

HRO09: Naert Albert x Vroman Martha. Albert Naert, laatste burgemeester van Egem 1965-1976. KW1: Plaat van de familie van der Gracht d’Eeghem. Zonder aanduiding burgemeesterschap. Q07W09: Martens Emeri x Decoster Zoë. Burgemeester te Egem sedert 1962 overleden 1965. HLW10: Lauwers Frederik x Coussens Melanie en Lauwers Camiel schepen. En Lauwers Marie.

- 81 -


GEESTELIJKEN A. Zusters van Maria. De Zusters van Maria liggen samen op een plaats op de begraafplaats. Na het overlijden plaatst men tegenwoordig voor een korte periode een houten kruis met een simpel naamplaatje op de begraafplaats. Na verloop van tijd kapt men de familienaam, de voornaam, het geboortejaar en het overlijdensjaar in de centrale gedenkplaat. B. Priesters. Voor de priesters is een gemeenschappelijk monument opgericht met de namen weergegeven op een kleine pyramide. Een andere priester of verwijzing ernaar is aangegeven op een van de gewone zerken HLW14: Verhaege Theofiel x Clarys. Afzonderlijk onderaan: DANKBARE HULDE AAN PASTOOR OSCAR VERHAEGHE ZIJN OUD-RETORIKA STUDENTEN 1909 - 1924 ROESELARE 15 - 5 - 1967 HPrN: Vereecken August EH, 1949-1950. HPrO: Verstraete Alois EH, 1900-1912 en Coucke Ernest EH, 1912-1935. HPrW: De Grendele Engelbert EH, 1796-1840 en Maertens Albert EH, 1840-1863. HPrZ: Van de Kerckhove Lodewyk EH 1869-1879 en Taffin Henri EH, 1879-1900. Q07W17: Vande Waetere E EH.

- 83 -


GRAVEN MET INFORMATIE OVER DE BEIDE WERELDOORLOGEN

Enkel graven bevatten informatie over een van beide wereldoorlogen. Enkel in deze lijst indien opgegeven op de grafsteen. We hebben de aanduiding WOI en WOII aangenomen als referentie, af en toe is deze informatie aangegeven.

A. Eerste Wereldoorlog. MRZ09: Patteeuw Achiel x Eeckhout Eudolia. Oudstrijder WOI en Velowachter. R3Z (enige deze rij): Holvoet August x Tytgat Elodie en dochter Maria met afzonderlijk informatieplaatje. Bij hem staat: 1879-1917 “Gesneuveld op het Veld van Eer� (WOI).

B. Tweede Wereldoorlog. DRRN31: Bidt God voor de ziel van heer Deserrannoo Roger, zoon van Benoni en Emma Verstraete. Geb. te Eegem 20-10-1923 Politieke Gevangene (WOII), onthoofd te Dortmund, Duitsland, 20-10-1943 (nota: Zijn bidprentje geeft als overlijdensdatum 15 november 1943, mogelijks fout van steenkapper die dag en maand van geboortedatum overnam).

- 85 -


GRAVEN MET SPECIALE OPSCHRIFTEN De aanduidingen op de losse stukken op de zerk zijn niet opgenomen.

A. Aanduiding beroep. DLLZ37: Ampe Arsene x Vandenbroucke Esther en Dokter Ampe Henri en Ampe Etienne. MDW09: Vandecaveye Emiel Heemkundige. MRZ09: Patteeuw Achiel x Eeckhout Eudolia. Oudstrijder WOI en Velowachter. Q03O10: Linclau Johan, Student. Q08O18: Roygens Maurits, Tandarts.

B. Verwijzing naar Duitsland. DRRN31: Bidt God voor de ziel van heer Deserrannoo Roger, zoon van Benoni en Emma Verstraete. Geb. te Eegem 20-10-1923 Politieke Gevangene (WOII), onthoofd te Dortmund, Duitsland, 20-10-1943 (nota: Zijn bidprentje geeft als overlijdensdatum 15 november 1943, mogelijks fout van steenkapper die dag en maand van geboortedatum overnam).

C. Verwijzing naar Frankrijk. Q10W11: Van Bruwaene Gustaaf x Van Daele Juliana zij geboren Linselles, Frankrijk.

D. Verwijzing naar ouderdom. DLRN01: Spriet Celest x Lemey Emilie, 103 jaar. Geen rechtstreekse verwijzing.

- 87 -


- 88 -


INDEX OP FAMILIENAAM 103 jaar ..................................................................................................................... 17, 87 Algoet ............................................................................................................................. 50 Allemeersch .................................................................................................................... 78 Amerlinck ....................................................................................................................... 13 Ampe .................................................................................................................. 16, 28, 87 Anne ............................................................................................................................... 78 Anseeuw ......................................................................................................................... 36 Arens ............................................................................................................................... 22 Arickx ....................................................................................................................... 43, 59 Baert ................................................................................................................... 33, 53, 78 Bauwens ......................................................................................................................... 43 beertje ............................................................................................................................. 40 Bekaert .......................................................................................................... 10, 48, 62, 70 beroep ............................................................................................................................. 87 Bethune ........................................................................................................................... 55 beton, met versiering in rode tegeltjes ...................................................................... 43, 62 Bibauw .......................................................................................................... 10, 54, 56, 70 Biebouw ...................................................................... 9, 10, 49, 52, 59, 62, 67, 70, 72, 74 Blanchaert ................................................................................... 50, 52, 56, 58, 62, 70, 78 Blancke ............................................................................................................... 10, 19, 67 Blauwe informatieplaat................................................................................................... 22 Blouwe ............................................................................................................................ 49 Bogaert ........................................................................................................................... 74 Boldens ..................................................................... 15, 19, 43, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 70 Bossaert uit Diksmuide..................................................................................................... 3 Bouckaert .................................................................................................................. 55, 61 Bouckhout ....................................................................................................................... 70 Bouvry ................................................................................................................ 37, 48, 52 Bovry .............................................................................................................................. 56 Braems ................................................................................................................ 41, 49, 59 Brouckaert ...................................................................................................................... 55 Bruneel ................................................................................... 9, 11, 19, 22, 31, 33, 49, 54 burgemeester............................................................................................................. 32, 81 Burgemeester ............................................................................................................ 54, 81 burgemeesterschap.......................................................................................................... 81 BURGERLIJKE OVERHEID ........................................................................................ 81 Busquaert ........................................................................................................................ 78 Buyse ........................................................................................................................ 48, 49 Buysse....................................................................................................................... 73, 78 Caby ................................................................................................................................ 78 Caenepeel........................................................................................................................ 33

- 89 -


Callant........................................................................................................... 37, 49, 59, 69 Callens .......................................................................................................... 45, 61, 70, 73 Callewaert ................................................................................... 19, 37, 41, 55, 56, 58, 61 Carlier ............................................................................................................................. 73 Carron ............................................................................................................................. 16 Carton ............................................................................................................................. 33 Cauwelier ........................................................................................................................ 18 Christiaens ...................................................................................................................... 49 Claerhout ................................................................................................ 45, 47, 69, 70, 74 Claeys ................................................................................................................. 18, 19, 55 Clarisse ........................................................................................................................... 58 Clarys ............................................................................................................ 15, 19, 27, 83 Claus ............................................................................................................. 16, 22, 62, 65 Cleppe ............................................................................................................................. 14 Cloet ............................................................................................................................... 14 Coeman ........................................................................................................................... 48 columbarium ......................................................................................................... 3, 63, 65 COLUMBARIUM ............................................................................................................ 9 Cools ....................................................................................................... 36, 37, 52, 69, 70 Cooman........................................................................................................................... 22 Corteborst ........................................................................................................... 31, 50, 56 Coucke ...................................................................................................................... 29, 83 Coussens ........................................................................................... 13, 19, 25, 27, 54, 81 Daenen ............................................................................................................................ 78 Daldini ............................................................................................................................ 70 Damiens .................................................................................................................... 58, 69 David ........................................................................................................................ 54, 69 De Bevere ....................................................................................................................... 21 De Bie ................................................................................................................. 43, 53, 57 De Blaere ............................................................................................................ 53, 56, 62 De Brabandere .......................................................................................................... 16, 27 De Bruyne ....................................................................................................................... 14 De Buck .......................................................................................................................... 19 De Buijne ........................................................................................................................ 59 De Clercq ............................................................................................................ 23, 36, 51 De Cockere ..................................................................................................................... 70 De Cokere ..................................................................................................... 22, 49, 70, 72 De Coster ........................................................................................................................ 15 De Craemer ............................................................................................................... 47, 49 De Cuypere Victorine ..................................................................................................... 78 De Deijgere ..................................................................................................................... 63 De Deygere ....................................................................................... 13, 41, 51, 53, 55, 70 De Deyne ........................................................................................................................ 69 De Forche ....................................................................................................................... 45 De Four ............................................................................................. 13, 41, 43, 49, 56, 63 De Gand .......................................................................................................................... 48 De Geytere ...................................................................................................................... 67 De Grande ....................................................................................................................... 61

- 90 -


De Grendele .............................................................................................................. 29, 83 De Jaeghere..................................................................................................................... 48 De Jonckheere............................................................................................... 55, 56, 61, 73 De Jonghe ............................................................................................... 14, 57, 58, 59, 71 De Ketelaere ................................................................................................................... 27 De Keyser ....................................................................................................................... 16 De Keyzer ................................................................................................................. 15, 37 De Kock .................................................................................................................... 48, 52 De Laere ....................................................................................................... 19, 40, 50, 54 De Lanoy ........................................................................................................................ 15 De Leeuw........................................................................................................................ 10 De Marez ........................................................................................................................ 62 De Mets .......................................................................................................................... 49 De Meulemeester ...................................................................................................... 18, 39 De Meulenaere................................................................................................................ 74 De Roo ...................................................................................................................... 32, 73 De Smet .......................................................................................................................... 55 De Sutter ................................................................................................................... 14, 16 De Vlaminck ............................................................................................................. 13, 37 De Vlieger....................................................................................................................... 55 De Vooght ................................................................................................................ 18, 59 De Vos ...................................................................................................................... 14, 50 De Vreese ....................................................................................................................... 78 De Vriendt ...................................................................................................................... 61 De Vriese ............................................................................................................ 10, 33, 58 De Winter ....................................................................................................................... 56 Debacker ......................................................................................................................... 58 Debever........................................................................................................................... 49 Debie............................................................................................................................... 57 Deboot .............................................................................................. 22, 48, 56, 59, 62, 73 Debruyne .................................................................................................................. 14, 55 Debussche ................................................................................................................. 19, 49 Declerck .............................................................................................................. 10, 11, 78 Declercq .................................................................................................. 18, 19, 23, 52, 55 Decock ...................................................................................................................... 49, 78 Decoorne......................................................................................................................... 71 Decoster .................................................................................................................... 54, 81 Decoutere ........................................................................................................................ 54 Dedeene .................................................................................................................... 56, 62 Dedeygere ....................................................................................................................... 19 deel zerk verdwenen ....................................................................................................... 48 Defour ....................................................................................................................... 11, 37 Dejonghe....................................................................................................... 22, 49, 57, 58 DEJONGHE D’ARDOYE ............................................................................................. 35 DEL RIO Y AYALA ...................................................................................................... 35 Delanoy........................................................................................................................... 32 Deleeuw .......................................................................................................................... 55 Delodder ......................................................................................................................... 16 Demets ............................................................................................................................ 39

- 91 -


Demeulenaere ........................................................................................................... 46, 55 Demuynck ........................................................................................................... 51, 52, 72 Deneweth ........................................................................................................................ 59 Denolf ....................................................................................................................... 51, 58 Denys .............................................................................................................................. 15 Depont ............................................................................................................................ 61 Deprez ............................................................................................................................. 55 Deprouw ......................................................................................................................... 19 Depuydt .......................................................................................................................... 53 Dereuck ........................................................................................................................... 70 Deserranno ................................................................................................................ 51, 70 Deserrannoo ........................................................................................................ 23, 85, 87 Desloovere ........................................................................................................................ 9 Desmet ...................................................................................................................... 19, 70 Desodt ............................................................................................................................. 33 Desoete ........................................................................................................................... 14 Desutter............................................................................................. 41, 57, 62, 69, 70, 72 Deswarte ......................................................................................................................... 49 Devlamynck .............................................................................................................. 55, 72 Devolder ................................................................................................................... 65, 71 Devoldere........................................................................................................................ 50 Devooght ........................................................................................................................ 55 Devos .................................................................................................................. 16, 26, 69 Devreese ............................................................................................................. 53, 55, 70 Devriendt ...................................................................................................... 22, 54, 56, 59 Devriese .......................................................................................................................... 72 Dewinter ......................................................................................................................... 52 Dewitte ..................................................................................................................... 26, 48 Dewulf ............................................................................................................................ 41 D'Haese ........................................................................................................................... 47 D'Haeyere ....................................................................................................................... 37 D'Hulster ......................................................................................................................... 71 Dinneweth ....................................................................................................................... 70 Dobbelaere ...................................................................................................................... 74 Dokter ....................................................................................................................... 16, 87 Dortmund ............................................................................................................ 23, 85, 87 Duijck ............................................................................................................................. 37 Duitsland............................................................................................................. 23, 85, 87 Dumoulin ............................................................................................................ 49, 50, 65 Duyck ................................................................. 13, 14, 19, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 70 dwaze en de wijze maagden ........................................................................................... 51 Eeckhout ............................................................................................................. 44, 85, 87 Eerste Wereldoorlog ....................................................................................................... 85 EH ................................................................................................................. 27, 29, 55, 83 EZ Marie Adela誰s............................................................................................................ 78 EZ Marie Adelheid ......................................................................................................... 78 EZ Marie Amelia ............................................................................................................ 78

- 92 -


EZ Marie Antonine ......................................................................................................... 78 EZ Marie Apollonia ........................................................................................................ 78 EZ Marie Borromea ........................................................................................................ 78 EZ Marie Coleta ............................................................................................................. 78 EZ Marie Crescentia ....................................................................................................... 78 EZ Marie Dominica ........................................................................................................ 78 EZ Marie Fabiana ........................................................................................................... 78 EZ Marie Fidelia............................................................................................................. 78 EZ Marie Francisca ........................................................................................................ 78 EZ Marie Hortensia ........................................................................................................ 78 EZ Marie Joachim .......................................................................................................... 78 EZ Marie Leontia............................................................................................................ 78 EZ Marie Lima ............................................................................................................... 78 EZ Marie Lucrèse ........................................................................................................... 78 EZ Marie Malvina .......................................................................................................... 78 EZ Marie Marcella.......................................................................................................... 78 EZ Marie Monica............................................................................................................ 78 EZ Marie Paule ............................................................................................................... 78 EZ Marie Prudentia ........................................................................................................ 78 EZ Marie Pulcherie ......................................................................................................... 78 EZ Marie RaphaÍl ........................................................................................................... 78 EZ Marie Regilda ........................................................................................................... 78 EZ Marie Rosina ............................................................................................................. 78 EZ Marie Tharcisia ......................................................................................................... 78 EZ Marie Theodorine ..................................................................................................... 78 EZ Marie Theresia .......................................................................................................... 78 EZ Marie Victoria........................................................................................................... 78 EZ Marie Xaveria ........................................................................................................... 78 Feys ..................................................................................................................... 23, 53, 56 Folens ............................................................................................................................. 50 fout van steenkapper ........................................................................................... 23, 85, 87 Fraeyman ........................................................................................................................ 55 Frankrijk ................................................................................................................... 57, 87 Gaillaert .......................................................................................................................... 53 Gardeyn .................................................................................................................... 49, 56 Geen vermelding van de familienaam ............................................................................ 71 GEESTELIJKEN ............................................................................................................ 83 Gegolfde steen ................................................................................................................ 72 Geldhof ........................................................................................................................... 56 GENT ............................................................................................................................. 35 Gesneuveld op het Veld van Eer .............................................................................. 62, 85 Gilliaert ........................................................................................................................... 58 Goethals .......................................................................................................................... 14 Goormachtigh ................................................................................................................. 32 Gotelaere................................................................................................. 10, 48, 51, 52, 62 groen als teken van het eeuwig leven ............................................................................. 17 GROEPEN VAN PERSONEN ...................................................................................... 81 Guilbert ............................................................................................................... 58, 70, 74

- 93 -


Gyselinck ........................................................................................................................ 18 Heemkundige ............................................................................................................ 38, 87 Hermans .......................................................................................................................... 78 Herpoelaert ........................................................................... 15, 19, 22, 41, 48, 52, 55, 70 Heyndrickx ..................................................................................................................... 18 Heytens ............................................................................................................... 61, 67, 70 Hindrick .................................................................................................................... 55, 74 Hollevoet .......................................................................................................................... 9 Holvoet ............................................................................................................... 62, 70, 85 Honore ............................................................................................................................ 71 Hoste ......................................................................................................................... 14, 47 houten kruis .............................................................................................................. 79, 83 Houten kruis ........................................................................................... 18, 39, 57, 61, 62 Houten Kruis .................................................................................................................. 43 IJzeren kruis, type Joannes en Maria ........................................................................ 36, 46 ijzeren kruisen................................................................................................................... 3 Jacobs ........................................................................................................... 15, 36, 49, 65 Jehenson ......................................................................................................................... 47 Jonckheere ...................................................................................................................... 49 Joye ......................................................................................................... 10, 19, 22, 31, 48 kapel in metselwerk met natuursteen.............................................................................. 14 Keirsebilck ...................................................................................................................... 57 Kelder zonder zerk.............................................................................................. 18, 49, 73 Kesteloot ......................................................................................................................... 10 kindergraf.................................................................................................................. 39, 40 kindergraven ................................................................................................................... 39 Kindt ............................................................................................................................... 10 klimop ............................................................................................................................. 44 Laethem .................................................................... 19, 22, 49, 51, 53, 56, 59, 63, 66, 70 Laevens ..................................................................................................................... 19, 61 Lagaeysse........................................................................................................................ 50 Lammertyn ..................................................................................................................... 74 Lanckriet ................................................................................................................... 56, 62 Lannoo ............................................................................................................................ 41 Lansens ........................................................................................................................... 15 Lanssens ......................................................................................................................... 55 Lauwers ............................................................................................ 18, 27, 54, 71, 74, 81 Lebrun........................................................................................................... 15, 19, 25, 31 Leenknecht...................................................................................................................... 56 Lefevre ............................................................................................................................ 22 Lemey ................................................................................................................. 17, 53, 87 Lievrouw......................................................................................................................... 51 Linclau .................................................................................. 23, 49, 50, 58, 59, 70, 74, 87 Linselles .................................................................................................................... 57, 87 Lips ................................................................................................................................. 65

- 94 -


Lisabeth .......................................................................................................................... 49 Lybaert ...................................................................................................................... 52, 70 Maddens ............................................................................................................. 22, 48, 54 Maertens ....................................................................................................... 29, 33, 78, 83 Maes ................................................................................................................... 19, 32, 33 Mareel ............................................................................................................................. 50 marktplaats ....................................................................................................................... 7 Marreel.............................................................................................. 13, 39, 50, 51, 53, 54 Martens ........................................................................... 15, 19, 25, 33, 54, 55, 59, 78, 81 Mattheus ......................................................................................................................... 28 Matthys ..................................................................................................................... 56, 62 Meerschaert .................................................................................................................... 61 Meese .............................................................................................................................. 66 Meeuws........................................................................................................................... 22 Mestdach......................................................................................................................... 41 Mestdagh ............................................................................................................ 14, 51, 74 Minne .................................................................................................................. 49, 52, 62 Molenakker ....................................................................................................................... 7 MorĂŠ ............................................................................................................................... 78 Muris............................................................................................................................... 78 Naamloos ................................................................................................ 15, 48, 56, 62, 67 naamplaat verdwenen ............................................................................................... 15, 62 Naert ................................................................... 13, 14, 18, 27, 32, 43, 49, 56, 59, 78, 81 Nayaert............................................................................................................................ 48 Neirinck .......................................................................................................................... 18 Neirynck ......................................................................................................................... 49 nieuw leven ..................................................................................................................... 72 Noppe ............................................................................................................................. 70 Nuyts ............................................................................................................................... 78 Onleesbaar .......................................................................................................... 46, 57, 62 Oosterlinck ................................................................................. 13, 15, 59, 61, 66, 70, 73 Oosterlynck ..................................................................................................................... 71 OUD-RETORIKA STUDENTEN ........................................................................... 27, 83 oudstrijder ....................................................................................................................... 44 Oudstrijder .......................................................................................................... 44, 85, 87 OVERZICHTSKAARTJE ............................................................................................... 6 Pardoen ........................................................................................................................... 55 Pastoor ...................................................................................................................... 27, 83 Patteeuw ............................................................................................................. 44, 85, 87 Pattyn .............................................................................................................................. 70 Persyn ....................................................................................................................... 37, 49 Pieters ....................................................................................................................... 53, 56 Plets .......................................................................................................................... 52, 61 Plovie ........................................................................................................................ 11, 55 Pluvier............................................................................................................................. 74 Poelvoorde ...................................................................................................................... 52

- 95 -


poes ........................................................................................................................... 39, 40 Politieke Gevangene ........................................................................................... 23, 85, 87 Popelier ................................................................................................... 15, 31, 33, 70, 74 Poublon ........................................................................................................................... 70 Pozzolo ........................................................................................................................... 70 Priem................................................................................................. 19, 25, 55, 56, 63, 69 Priesters .......................................................................................................................... 83 Priesters Egem ................................................................................................................ 29 Puype ........................................................................................................................ 54, 70 Quintyn ........................................................................................................................... 39 R.I.P. ............................................................................................................................... 44 R.I.V. .............................................................................................................................. 44 Ramboer ......................................................................................................................... 43 Rebry ........................................................................................................................ 13, 23 requiescat in pace............................................................................................................ 44 rest in peace .................................................................................................................... 44 Rigole ....................................................................................................................... 55, 74 Roelens ................................................................................................... 22, 36, 49, 56, 70 Roels ......................................................................................................................... 49, 62 ROESELARE ........................................................................................................... 27, 83 Roosen ............................................................................................................................ 78 Rosseel ............................................................................................................................ 10 Rosselle........................................................................................................................... 57 Roygens ........................................................................................................ 18, 55, 74, 87 rust in vrede .................................................................................................................... 44 Sabbe ................................................................................................ 15, 19, 22, 23, 43, 55 Sabot ............................................................................................................................... 70 Saelens ............................................................................................................................ 33 Sanders ..................................................................................................................... 16, 70 Santens ............................................................................................................................ 48 schepen ..................................................................................................................... 27, 81 Schotte ...................................................................................................................... 22, 48 Segers ............................................................................................................................. 69 Sercu ......................................................................................................................... 18, 78 Seynhaeve ....................................................................................................................... 37 Seys ..................................................................................................................... 14, 27, 50 Simpel naambordje ......................................................................................................... 56 Sintebin ........................................................................................................................... 15 Soenens ........................................................................................................................... 11 Spanhove ............................................................................................................ 47, 49, 56 SPECIALE OPSCHRIFTEN.......................................................................................... 87 Spriet........................................................................................... 17, 22, 48, 66, 67, 69, 87 Standaert ......................................................................................................................... 58 Steenhuyse ...................................................................................................................... 78 Struyve ............................................................................................................................ 66 Student ...................................................................................................................... 50, 87 Symbolen: Duif - Solsleutel - Bloem ............................................................................... 9

- 96 -


Symbolische voorstelling ............................................................................................... 72 symbool ........................................................................................ 4, 39, 40, 44, 50, 51, 59 symbool van de brandende lamp .................................................................................... 51 Symbool voor het afgebroken leven ............................................................................... 74 symbool voor het leven na de dood ................................................................................ 44 Symbool: Fiets ................................................................................................................ 10 Symkens ................................................................................................................... 37, 49 Tack .............................................................................................................. 18, 52, 56, 61 Taffin ........................................................................................................................ 29, 83 Tandarts .................................................................................................................... 55, 87 Tanghe ............................................................................................................................ 13 Teerlynck ........................................................................................................................ 78 Timmerman. ................................................................................................................... 55 Tuytens ........................................................................................................................... 11 Tweede Wereldoorlog .................................................................................................... 85 Tytgat ........................................................................................................................ 62, 85 Valcke ............................................................................................................................. 18 Van Belleghem ............................................................................................................... 15 Van Bruwaene ................................................................ 18, 41, 53, 57, 65, 67, 69, 71, 87 Van Cauwenberghe........................................................................... 13, 19, 39, 53, 59, 70 Van Coillie................................................................................................................ 50, 70 Van Daele ................................................................................... 15, 23, 51, 53, 55, 57, 87 Van de Cappelle.............................................................................................................. 14 Van de Kerckhove .................................................................................................... 29, 83 Van de Kerkhove ............................................................................................................ 69 Van de Putte ....................................................................................................... 11, 18, 50 Van de Velde .................................................................................................................. 78 Van de Vyvere ................................................................................................................ 25 Van de Walle .................................................................................................................. 16 Van de Weghe ................................................................................................................ 52 Van den Broucke ............................................................................................................ 32 VAN DER BRUGGEN .................................................................................................. 35 van der Gracht d’Eeghem ................................................................................. 3, 7, 35, 81 VAN DER GRACHT D’EEGHEM ............................................................................... 35 Van Eeckhout ........................................................................................................... 19, 43 Van Eeckhoutte......................................................................................................... 61, 62 Van Eenoo ...................................................................................................................... 19 Van Essche ....................................................................................... 15, 19, 50, 54, 55, 74 Van Gaever ..................................................................................................................... 41 Van Gansbeke ................................................................................................................. 59 Van Hee .......................................................................................................................... 71 Van Hessche ................................................................................................. 11, 55, 70, 74 Van Hoorne .............................................................................................................. 15, 49 Van Houte ....................................................................................................................... 41

- 97 -


Van Houtte...................................................................................................................... 19 Van Keirsbilck ................................................................................................................ 22 Van Laecken ................................................................................................................... 47 Van Laeken ............................................................................................................... 53, 62 Van Lokeren ................................................................................................................... 56 Van Luchene ................................................................................................................... 14 Van Maele............................................................................. 23, 49, 52, 54, 55, 56, 69, 72 Van Nieuwenhuyse ....................................................................................... 13, 55, 70, 78 Van Nieuwenhuyze......................................................................................................... 55 Van Ovenacker ............................................................................................................... 19 Van Overbeke ................................................................................................................. 70 Van Raepenbusch ..................................................................................................... 52, 70 Van Severen .............................................................................................................. 52, 56 Van Simaeys ............................................................................................................. 52, 53 Van Slambrouck ....................................................................................................... 36, 45 Van Tornout .................................................................................................................... 41 Van Tyghem ................................................................................................. 14, 18, 55, 58 Van Walleghem ........................................................................................................ 18, 22 Van Zieleghem ............................................................................................................... 58 Vancauwenberghe .................................................................................................... 46, 54 Vancompernolle.............................................................................................................. 72 Vandaele ................................................................................................................... 19, 74 Vandamme .......................................................................................................... 53, 78, 79 Vande Capelle..................................................................................................... 37, 41, 47 Vande Casteele ............................................................................................................... 55 Vande Caveye ........................................................................................................... 19, 55 Vande Kerckhove ........................................................................................................... 53 Vande Pitte ..................................................................................................................... 78 Vande Vijvere ........................................................................................................... 55, 73 Vande Vyvere ........................................................................................................... 49, 50 Vande Waetere ......................................................................................................... 55, 83 Vande Walle ....................................................................................................... 31, 37, 50 Vande Weghe ................................................................................................................. 54 Vande Wiele ................................................................................................................... 55 Vande Wungaerde .......................................................................................................... 61 Vande Wyngaerde .......................................................................................................... 70 Vandecaveye ..................................................................................... 38, 41, 48, 54, 57, 87 Vandekerckhove ............................................................................................................. 62 Vandemoortele.................................................................................................... 11, 55, 56 Vanden Abeele ............................................................................................................... 16 Vanden Driessche ........................................................................................................... 61 Vandenberghe ................................................................................... 25, 41, 58, 70, 74, 78 Vandenbroucke ......................................................................................................... 16, 87 Vandendriessche ................................................................................................. 48, 52, 59 Vandenwyngaerde .......................................................................................................... 59 Vandepitte....................................................................................................................... 23 Vandeputte ................................................................................................................ 16, 49

- 98 -


Vanderbeke ............................................................................................................... 13, 19 Vanderschaeven .............................................................................................................. 13 Vandevyvere ............................................................................................................. 49, 50 Vandewaetere ........................................................................................................... 49, 62 Vandewalle ................................................................................. 41, 49, 54, 55, 57, 74, 75 Vandeweghe ....................................................................................................... 49, 55, 70 Vandewiele ............................................................................................................... 50, 61 Vandewijngaerde ............................................................................................................ 57 Vandycke ...................................................................................................... 15, 18, 69, 72 Vaneeckhout ................................................................................................................... 63 Vanhecke ........................................................................................................................ 48 Vanhee ............................................................................................................................ 57 Vanhoorne .......................................................................................................... 49, 70, 72 Vanhoutte ....................................................................................................................... 37 Vanlaeken ................................................................................................................. 43, 56 Vanlauwe ........................................................................................................................ 13 Vannieuwenhuyse........................................................................................................... 11 Vanoverberghe................................................................................................................ 78 Vanraepenbusch.................................................................................................. 10, 48, 51 Vanrobaeys ..................................................................................................................... 19 Vansteeland .................................................................................................................... 10 Vansteelandt ............................................................................................................. 16, 71 Vantyghem ......................................................................................................... 19, 27, 55 Velowachter ........................................................................................................ 44, 85, 87 Vens .......................................................................................................................... 10, 69 Ver Eecke ....................................................................................................................... 18 Verbeest .......................................................................................................................... 49 Vercaemer................................................................................................................. 22, 70 Vercamer ........................................................................................................................ 71 Vercampt Paula............................................................................................................... 78 Vercouter ........................................................................................................................ 49 Vereecke ......................................................................................................................... 18 Vereecken ................................................................................................................. 29, 83 Verfaillie ................................................................................................................... 48, 67 Vergote ......................................................................................................... 55, 70, 71, 74 Verhaege ................................................................................................................... 27, 83 Verhaeghe ..................................................................................................... 27, 51, 58, 83 Verhamme ...................................................................................................................... 70 Verhoest .......................................................................................................................... 58 Verhoye ........................................................................................................ 10, 49, 51, 52 Verkest ................................................................................................................ 19, 43, 71 Verkinderen .............................................................................................................. 41, 70 Verleden.................................................................................................................... 43, 56 Verleye............................................................................................................................ 69 Verlinde .......................................................................................................................... 51 Vermander ...................................................................................................................... 54 Vermersch ........................................................................................................... 15, 19, 67 Vermeulen .............................................................................................. 31, 46, 52, 53, 58 Vermote .......................................................................................................................... 55

- 99 -


Verrewaere.................................................................................................... 49, 55, 58, 74 Verschoore ...................................................................................................................... 22 Verstijn ..................................................................................................................... 54, 55 Verstraete .................................... 19, 22, 23, 25, 29, 40, 54, 56, 57, 59, 71, 75, 83, 85, 87 Verstyn ..................................................................................................................... 14, 63 Vervaecke ....................................................................................................................... 18 Viaene ............................................................................................................................. 55 Vincke............................................................................................................................. 54 Vlaeminck ................................................................................................................. 53, 63 Vlaminck .................................................................................................................. 46, 55 Volckaert ............................................................................................................ 39, 45, 62 Vrije Kelders................................................................................................................... 75 Vroman ......................................................................................................... 18, 32, 55, 81 Vromman ...................................................................................................... 10, 18, 31, 53 Vyncke ...................................................................................................................... 25, 70 Waelens .......................................................................................................................... 55 Wambeke .......................................................................................... 16, 59, 70, 72, 74, 75 Wancket .......................................................................................................................... 14 Warmoes ................................................................................................................... 21, 49 Warnez ............................................................................................................................ 19 Werbrouck .............................................................................................. 14, 31, 53, 59, 61 wijze en de dwaze maagden ........................................................................................... 51 Wille ............................................................................................................................... 19 witmarmeren letters ........................................................................................................ 50 Wittevrongel ................................................................................................................... 55 WOI .............................................................................................................. 44, 62, 85, 87 WOII ................................................................................................................... 23, 85, 87 Wyffels ........................................................................................................................... 65 Yde ................................................................................................................................. 72 Ysebaert .......................................................................................................................... 14 Zuster Marie-Paule ......................................................................................................... 79 Zusters van Maria ....................................................................................................... 3, 83 Zutterman ....................................................................................................................... 16

- 100 -

Profile for claude

Graven egem  

Inventaris van de graven van de begraafplaats van Egem

Graven egem  

Inventaris van de graven van de begraafplaats van Egem

Profile for vanmoo
Advertisement