{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

“DE GRAVEN VAN DOOMKERKE” Gemeentelijk Kerkhof Doomkerke

Samenstelling : Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 11-8-2013

-1-


D/2013/8058/18 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de graven op de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgde dan de begraafplaats van Koolskamp. Het werk “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Inventaris van het bouwkundig erfgoed - Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Ruiselede uitgegeven door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed in 2008 geeft wat informatie over deze begraafplaats en de parochiekerk op p. 83-87. De begraafplaats is gelegen in de Brandstraat rond de parochiekerk. We mogen hier dus spreken van een echt “kerkhof”. Het kerkhof is aangelegd in 1876 en in 1920 vergroot met 10 are. Rondom staan linden die zijn aangeplant in 1933. Vooraan is een afsluiting met een ijzeren hekken. Het kerkhof, samen met de kerk, is een rechthoekig perceel met nog een beperkte open ruimte daar waar oude graven zijn weggenomen. Een kleine strooiweide is aanwezig achter de kerk. Twee muren voor asurnen bevinden zich tegen de gevel van de kerk. Recent kwamen er graven voor asurnen bij. Aan de achterzijde van de kerk calvarie aanwezig. Daar zijn ook enkele parochiepriesters begraven. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze laatste informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt.

Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden. Hier en daar heb ik een tekst van extra informatieplaten overgenomen. De selectie gebeurde op louter willekeurige basis. Op deze begraafplaats zijn ook nogal wat gedenkplaatjes te vinden met verwijzing naar Lourdes. Meestal met de tekst De paden zijn in rood grint en geven een verzorgde indruk. Enkele hoofdtypes van graven:

-3-


-

IJzeren kruisen: Van dit type zijn op deze begraafplaats geen exemplaren meer te vinden. Houten kruisen: Op een paar graven aanwezig, soms in bedenkelijke staat. Vlakke stenen. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde op willekeurige basis.

Voor wat informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene. Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Informatie in verband met de wereldoorlogen. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

-4-


Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn aanwezig, zoals: -

Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben os vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin mei 2013. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen op het graf nog net lezen maar het ontcijferen van andere informatie was niet altijd meer even goed mogelijk.

-5-


OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een uniek nummer gegeven. Er is een zekere logica in de nummering terug te vinden. De begraafplaats bestaat uit twee delen, gelegen langs weerszijden van de kerk en achter de kerk de centrale gang. Op het plan zijn windrichtingen aangebracht die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen. Het eerste karakter in de nummering maakt een opsplitsing tussen noord (N) en zuid (Z). De graven en tekens die zich net naast de kerk bevinden hebben we een letter U gegeven. De twee volgende cijfers geven de blokken terug op elk deel. Na de twee cijfers volgt de richting waarin men de voornaamste informatie of de gaven kan terugvinden. De laatste twee cijfers geven de volgorde van de graven aan. De nummers lopen op vanaf de kerk of centrale gang naar de buitenkant van het kerkhof.

-7-


-8-


DE LIJST

N01 N01W01 Victor Wylands 1905-1993 - Euphrasie Lanckriet 1902-1939 - Foto. Opschrift: PAX.

N01W02 Familie Achiel Van Severen 1893-1982 - Elisa Lanckriet 1897-1981 - Foto. N01W03 Hector Braet 1895-1990 - Maria De Bel 1895-1968. N01W04 Duurbare gedachtenis van den Heer Carolus Ludovicus Braet geboren te Ruisselede den 4 september 1854 overleden te Doomkerke den 5 januari 1938 en van zijne echtgenoote vrouw Leonie Standaert geboren te Ruisselede den 24 november 1860 - Foto.

-9-


N01W05 AndrĂŠ Braet 1931-1998. N01W06 Familie Jozef Braet - Vervaele. N01W07 Familie Paul Mommerency - Elvira Braet.

N02 N02W01 Hier rust Felix Bonne 20-9-1873 - 4-4-1953 echt. van Mathilde Anseeuw & Hier rust Mathilde Anseeuw Mathilde Anseeuw 1873-1960 wed. van Felix Bonne.

- 10 -


N02W02 Cyriel Vanderhaeghen 1886-1946 en echtgenote Maria Vanpamel 1897-1982. N02W03 Rustplaats der familie Depijpere - Braeckeveld. Opschrift Gegroet O! Kruis Onse Hoop. N02W04 Familie Jan Algoet - Van Poucke. N02W05 Bid voor de Ziel van August Ansseeuw geboren te Ruijsselede den 24 mei 1834 overleden te Doomkerke den 23 april 1911 en van Zijn echtgenoote Clemence Lambrecht. N02W06 Zalig aandenken van Desire Lanckriet 1856-1937 echtgenoot Leonie Vanryckeghem - Foto. Opschrift boven: Vrede zij met U. Opschrift onder: PAX. Motief: Bloemen. Paaltjes voor afbakening zonder ketting.

- 11 -


N03 N03W01 Maurice Bonne 1908-1965 - Clara De Ram 1906-2003 - Foto. N03W02 Triphon Strobbe 1904-1989 echtgenoot van Maria Deroo 1905-1995. N03W03 Arlette Kesteloot 1944-1998 echt. van Dr. Ignace Billiet. N03W04 Dr. Ignace Billiet 1932-2004 echtg. van Arlette Kesteloot.

- 12 -


N03W05 Marcel Degroote 1922-2004.

N04 N04O01 Jules Vandenbussche 1911-1988 - Maria Carels 1917-2013. N04O02 Albert Van Wanseele - Godelieve Meuleman 1924-1987. N04O03 Machteld Meirhaeghe 1907-1987 -Julius Verwilst 1898-2003 - Foto. N04O04 Jozef Devisch 1940 - Jeanette Vandezande 1937-1986 - Foto. N04O05 Margriet De Backer 1913-1986 - Valere Allemeersch 1908-1990. N04O06 Familie Cyriel Dewinter - Degrande. N04O07 Familie Gerard Vandeweghe - Vanbruwaene. N04O08 Aandenken Edmond Mauws 1886-1944 - Irma De Vooghdt 1891-1977. N04O09 Anita De CaluwĂŠ 12-3-1946 - 15-10-2005. Vlakke steen met omheining en groen tussenin.

- 13 -


N05 N05W01 Bessie Lips 1938-1988 - NoĂŤl Lagaeysse. N05W02 Emeric Allaert 1911-1989 - Mariette Allaert 1913-1995. N05W03 Andre Lanchriet 1910-1989 - Julienne Christiaens 1913-1965. N05W04 Richard De Grande 1910-1990 - Clara Hallaert 1912-1997. N05W05 Familie Leopold Vercruysse - Vuylsteke.

- 14 -


N05W06 Familie Rene Vandaele - Christiaens. N05W07 Adiel De Ram 1903-1991 - Maria Bonne 1911-1994 - Foto.

N06 N06O01 Rita De Pestel 7-12-1946 - 10-3-1992.

N06O02 Familie RenĂŠ De Witte 1911-1991 - Suzanna Vandevoorde 1911-1992. N06O03 Eduard Versluis 1895-1992 - Clara Compernolle 1902-1993. N06O04 Roger Deprouw 9-6-1939 - 31-5-1992 - ZoĂŠ Baekelandt 10-6-1939 - Foto. N06O05 Marcel Volckaert 1915-2006 - Magdalena Lannoo 1913-1993.

- 15 -


N06O06 Maurits David 1919-1993 - Magdalene Bonne 1920-.1 N06O07 vrije plaats - geen zerk.

N07 N07W01 Lucien Van Nieuwenhuyse 1929-1995 - Denise Van De Ginste 1927-2009. N07W02 August Verwilst 1904-1996 - Maria De Baere 1904-1995 - Foto. N07W03 Crombez Georges 1927-1995 - Holvoet Margriet 1925.

1

Geen overlijdensjaar aangegeven.

- 16 -


N07W04 Gilbert Delaere 1937-1995 - Marie-JosĂŠ Deriemaecker. N07W05 Adelin De Baets 1931-1996 - Lucrese Hinion - Foto. N07W06 Maria Vanbruwaene.

- 17 -


N07W07 Maurice Wulber 1917-1999 - Irma Verhaeghe 1921-2006 - Foto.

N08 N08O01 Rudolf Desmet 1914-2000 - Germaine Debackere 1915-2003 - Foto. N08O02 Henriette Hennion 1914-2001 x Romain Nulens 1912-2003 - Foto. N08O03 Raphaël Vandeweghe 1938-2001 x Lia Devooght - Foto. N08O04 Marienne Vandevyvere 1941-2002 x André Vermeersch 1939-2009 - Foto. N08O05 Jozef Debusseré 1940-2003 x Martha Van Huylenbrouck - Foto.

N08O06 Willy Van Damme 1948-2003 x Béatrice Van Yperen - Foto. Plaat: Vanwege Senioren Bekaert Aalter.

- 18 -


N08O07 Marcel De Neve 1924-2004 x Anna De Witte 1924-2009 - Foto.

N09 N09W01 Frans Mannens 1920-2004 x Maria Vanhaelemeersch - Foto. N09W02 Frans Deserranno 1931-2009 x Laura Oosterlinck 1932-2004 - Foto. N09W03 Marie-JosĂŠ Mortier 1930-2004 x Frans Serry - Foto. N09W04 Hilaire Tack 1929-2005 x Anna Staelens - Foto. N09W05 AndrĂŠ Christiaens 1924-2005 x Elza Vandaele 1928-2011 - Foto. N09W06 Maurice Dewinter 1921-2010 x Paula Lambert 1926-2005 - Foto. N09W07 Alfons Bruyneel 02-03-1928 - 11-03-2012 x Maria Vandaele 27-03-1927 27-12-2005 - Foto.

N10 N10O01 Roger Allaert 1931-2012 x Frida Neiring 1938-2011- Foto.

- 19 -


N10O02 Jozef Rots 1930-2012 - Anna Craeymeersch 1933-2009 - Foto. N10O03 Julien Deguffroy 1923-2009 x Maria De Volder 1927-2012. N10O04 Georges Vermeire 1923-2008 x Simonne Ryckaert - Foto. N10O05 Julien Dewinter 1928-2007 x Madeleine De Witte - Foto. N10O06 Ghislain Lekens x Yvonne Van Dorpe 1941-2007 - Foto. N10O07 Adiel Van Dorpe 1910-2009 x Maria Debackere 1913-2006. N10O08 Ritter Algoet 6-1-1987 - 14-1-2006 - Foto op groot formaat. Plaat1: Eeuwig leven. Lange tekst met aan het einde: Met speciale dank aan pastoor A. Haeck. Plaat2: Afbeelding paardenhoofd: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit. Nonkel Gilbert en tante Denise. Plaat3: Afbeelding paard, tekst: Voor heel de wereld as hij een vriend, voor ons was hij de hele wereld. - De buren. Plaat4: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven. - Dieter & Nathalie.

- 20 -


- 21 -


N11 N11W01 02 03 vrije kelders. N11W04 André Mannens 1932 2012 x Gerarda Danneels - Foto.

N11W05 vrije kelder. N11W06 Mieke Rogge 1969-2012 - Foto. N11W07 Roger Laethem 1926-2012 x Mariette Vanderhaeghen 1930-2012 - Foto. N11W08 André Neiring 1937-2011 x Lucrèce Moelaert - Foto. N11W09 Roger Deruddere 1928-2011 x Maria Vanderhaeghen - Foto. Plaat met afbeelding van een oude wagen en tekst: Het enige wat je ons hebt aangedaan, is dat je te vroeg van ons bent heengegaan. - Familie Deruddere.

- 22 -


N11W10 smalle vrije plaats - geen zerk. N11W11 Hier rust heer en vrouw Petrus Geirnaert 1871-1944 - Lambert 1875-1964 August Geirnaert 1912-1998.

N12 N12W01 GabriĂŤlle Schauteet 1909-2007. N12W02 vrije plaats - geen zerk. N12W03 Roger Compernolle 1927-2006 - Foto. N12W04 05 vrije plaatsen - geen zerken. N12W06 Jules Zutterman 1933-2006 echt. Godelieve Lambert. N12W07 Theophilius Van Pamel * 31 augustus 1939 - + 9 mei 2005. Lage houten afsluiting met opvulling in keien. Plaat: Een dankbaar hart is onvergetelijk.

- 23 -


N12W08 Paula Van Wonterghem 1938-2004 x Marcel Van Meenen. N12W09 Cyriel Wambeke 1922-2004. N12W10 Maria Deserranno * 3 december 1908 - + 11 december 2003. Houten kruis ligt op bed van steentjes in lage houten afsluiting. Plaat: Nu heb je je ogen gesloten, rustig en stil zoals je van ’t leven hebt genoten.

- 24 -


N12W11 Jules Eelbode 1921-2003 echtg. van Maria Baert. N12W12 Clara Van Ryckeghem 1922-2003 wed. van Raymond Vergote. N12W13 Maria D'Hulster 1906-2003 wed. van Camiel Fiers - Foto.

- 25 -


N13 N13O01 De Fauw Adiel 1908-2002 wed. Maria Van Gaver - Foto. N13O02 Stefaan Verwilst 1931-2001. N13O03 Rustplaats Erna Vancauwenberghe 1941-1999 echtgenote van Eric De Ram Foto.

N13O04 Godelieve De Pre 1929-1992 echtgenote van Felix Vanderheyden - Foto. N13O05 Familie Alfons De Pre - Verhaeghe - Foto. N13O06 RenĂŠ Vande Weghe 1912-2003 - Ilda Hellebuyck 1923-2002. N13O07 Leonard Verheye 1904-2003 wed. van Magdalena De Fauw. N13O08 Eugene Gevaert 1935-2003 zoon van Maurice en Maria Gevaert-Wallaert Foto. N13O09 Julien Vanhauwaert 1919-2003 echtg. van Maria Van Laecke. N13O10 Maria Baert 1924-2008 x Jules Eelbode.

- 26 -


N13O11 Arsène D'Halluin 30-11-1931 - 25-07-2010. N13O12 Leona D'Halluin 09-03-1934 - 28-12-2010.

N13O13 Julienne Neirinck 1934-2011 x GabriĂŤl Verheye.

N14 Slechts een plaats in gebruik. Langs beide kanten van het graf hieronder vrije plaatsen.

N14W06 Maria Dufour 1900-1949 echtg. van Victor De Seranno en Dorina De Seranno 1939-2003.

- 27 -


N15 N15O01 Yvan De Roo 1956-2007 x Nadine Desmet - Foto Plaat1: Jou vergeten kunnen we niet, we leven verder met een stil verdriet Vanwege het bestuur en lokaalhouders Koninklijke St. Elooisvink Wingene. Plaat2: Wij vergeten u nooit. Plaat3: Nooit zullen wij nog beleven wat gij ons met zoveel liefde hebt gegeven.

- 28 -


N15O02 Maurice Desoete 28 augustus 1923 - 18 januari 2008. N15O03 Maurice Geirnaert 6 maart 1915 - 14 juli 2008 x Maria Wambeke en Gerdy Geirnaert 1919-2012. N15O04 Adolphe Baesen 1919-2009 x Elza De Riemaecker 1919-2010. N15O05 Marcelle Vangelder 1923-2009 x AimĂŠ Vindevoghel - Foto. N15O06 Rachel Saelens 1924-2009 x Achiel Sucaet. N15O07 Arsene De Pestel 1911-2010 - Lucienne Bruggeman. N15O08 AdhĂŠmar Vincke 13 maart 1921 - 3 februari 2010 x Georgette Bruneel.

N15O09 Gerard Wyckhuys 1929-2010 x Mariette Verheye - Foto. N15O10 Mariette Lambert 1929-2010 x Wilfried Deguffroy. N15O11 Omer Traen 18 augutus 1919 - 31 juli 2011 - Judith Kerckaert - Foto. N15O12 tot 20 urnenkelders - 9 vrije plaatsen.

N16 N16O01 tot 5 vrije plaatsen. N16O06 Hier rust Eduard Traen 31-5-1880 - 26-12-1956 echt. van Rosalie De Coster (sic !) R.I.V. & Hier rust Rosalie Decostere (sic !) wed. van E. Traen 1886-1971 - Foto. N16O12 Rustplaats van Gabrielle Delodder 1898-1957 echt. van Desire Lanckriet. Opschrift: Credo.

- 29 -


N17 N17O01 Familie Willy Verhaeghe - De Bruyne - Foto.

- 30 -


N17W02 Arthur Maurice Mannens 1888-1960 - Emerence Duyvejonck 1889-1979. N17W03 tot 19 17 vrije kelders.

N18 N18O01 Verticaal boven: Alhier rust Heer Bruno Van Nieuwenhuyse Geb. te Ruysselede-Doomkerke den 17-10-1861 aldaar overleden den 11-5-1928 echgenoot van vrouw Emma Van Houtte. Verticaal beneden: Hier rusten MW Emma Van Houtte wede van MR Bruno Vannieuwenhuyse geb. te Zwevezele 18-3-1875 - overl. te Ruiselede Doomkerke 15-21951. & MW Julie Degrande wede van MR August Spriet geb. te Wingene 16-6-1862 overl. te Ruiselede Doomkerke 4-9-1944. Afsluiting. Opschrift: PAX.

N18O13 RenĂŠ Van Wonterghem echt. van C. Lambert 1892-1963. N18O14 Hier rust Charles Mannens 1890-1963 echt. van Helena Van Pamel.

- 31 -


N19 N19 Grasveld zonder graven.

- 32 -


U00 U00 Plaat in de voorgevel van de kerk: 1876-1976 Dankbaar aandenken aan Z.E.H. Carolus Doom - Stichter van onze Parochie.

U01 Vier lagen resp. 3 - 4 - 3 -4 nissen.

U01OB01 Clara Billiet 1916-2005 weduwe van Gentiel Wynsberghe - Foto.

- 33 -


U01OB02 Mariette Willem 1931-2006 - Foto. U01OB03 Arsene Kerkhof 1937-2007 echtg. van Greta Bogaert 1938-2010 - Foto.

U01OTB01 vrije plaats U01OTB02 Adrienne Beel 1926-2012 - Etienne Trenson. U01OTB03 Femke 29-10-2010 dochtertje van Ulrich en Sonja Verniest - Verschuere.

U01OTB04 Wilfried Vandevoorde 1929-2008 x Maria Vaneenoo - Foto. U01OTO01 tot 03 3 vrije plaatsen. U01O01 Geen naambordje. Sporen dat er een naambordje was. Bloemstukje op de nis en voor de nis.

- 34 -


U01O02 tot 04 vrije nissen.

U02 Vier lagen resp. 4 - 5 - 4 - 5 nissen.

U02WB01 Maria Van Hal 1922-2000 - Arthur Lanckriet 1913-2000 - Foto. U02WB02 Franรงois Fredericq 1944-2002 echtg. Rita Dhaene - Foto. U02WB03 Andre De Poortere 1922-2004 - Gabrielle Vanderhaeghen 1923. U02WB04 Yvan Meuleman 1951-2002 echtg. Annie Depoortere.

U02WCB01 Rachel De Backer 8-5-1907 - 29-4-1994. U02WCB02 vrije plaats U02WCB03 Jeanette Dierickx 1931-1996 - Willy Gobyn 1930-2002.

- 35 -


U02WCB04 Alphonse Claeys 1926-1995 echt. van Marguerite Soethaert 1930-2002 Foto.

U02WCB05 Raymond Desmet 1911-2003 echtgenoot van Bertha Lannoo 1912-2006.

U02WCO01 vrije plaats U02WCO02 Adrienne Algoet 1922-1993 - Julien Meuleman 1922 - Foto. U02WCO03 Rosita Lambert 1946 U02WCO04 vrije plaats.

U02WO01 Gentiel Vermaut 1927-1993 - Foto U02WO02 Annemieke Desmidt 1962-1994 - Foto

U02WO03 tot 05 3 vrije plaatsen.

- 36 -


U03 U03O01026 Chelsey DebusserĂŠ 03-01-2000 - 06-01-2000.

U04 U04O01 Zoet aandenken Johan en Gilbert Vande Voorde zoontjes van Achiel en Elza Heytens 1958-1961 en 1947 - Foto

- 37 -


U04O02 Mildred Vandevyvere 1-8-1945 - 25-3-1946 - Houten kruis. U04O03 Godelieve Traen G-B 8-7-55 - O.V.L. 2-9-55. U04O04 Jeffrey Lapeire 30-3-1996 - 31-3-1996 zoontje van Eddy en Marita Van Eetvelde. Tekst: Wij schonken U het leven, doch God heeft U teruggeroepen - Je zag pas het levenslicht, waarom ben je zo vroeg heengegaan - We zullen je altijd liefhebben in ons hart - Mama en Papa. Grondplaat in twee lagen met erboven twee platen met informatie haaks op elkaar. Bovenaan engeltje.

U04O05 Brent Zutterman 23-05-1996 - 14-08-1996 Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten - Vanwege zijn Grootouders.

U05 U05O01 Parochie Doomkerke Gedenk uwe Herders in uwe Gebeden. 1. Eerw. Heer Car. Doom 1876-80.

- 38 -


2. E. H. Franc. Bayaert 1880-91. 3. E. H. Petrus Missiaen 1891-98. 4. E. H. Vic. Van Quaethem 1898-04 5. E. H. Car. Vanderheyde 1904-08. 6. E. H. Amaat Desmet 1908-13. 7. E. H. Henri Eeuwaert 1913-29. 8. E. H. Rich. Notebaert 1929-42. R.I.P.

U05O02 Gedenkplaat beneden D.O.M. fundator et pastor hujus ecclesiĂŚ Rev Dominicus Carolus Doom hic sibi et succesoribus locum sepultura elegit2

2

D.O.M. (Deo Optimo Maximo): Letterlijk: Naar God, de Beste, de Grootste. Stichter en pastoor van deze kerk Eerwaarde Heer Carolus Doom hier voor zichzelf en zijn opvolgers heeft verkozen deze begraafplaats.

- 39 -


U06 U06 Strooiweide: Op deze stooiweide rusten

1. Jozef Denkens ° 08.05.1926 - + 04.09.2001 2. Jacqueline Dufour ° 09.01.1936 - + 11.10.2001 3. Julius Ardeel ° 23.09.1937 - + 02.05.2003 4. Julien De Seranno ° 08.02.1934 - 12.05.2004 5. Martin Lambert ° 23.09.1955 - + 19.08.2005 6. Wyckhuys André ° 10/01/1924 - + 07/11/2009. 7. Vereycken Raymond ° 20/04/1934 - + 18/04/2013.

- 40 -


- 41 -


Z01 Z01W01 Familie Jules Vande Kerckhove - Van Daele. Stenen roosjes naast informatieplaat. Z01W02 Rustplaats der familie Vandaele - Rots. Motief: Alfa en Omega. Koperen plaat met gekruisigde Christus met twee knielende engelen. Z01W03 vrije plaats - haagje met daarachter grondplaat. Z01W04 Rustplaats van de familie C. De Vooght - Vande Kerchove. Koperen plaat Christus met doornenkroon. Z01W05 Familie Alo誰s Tack - Moyaert.

Z01W06 Rustplaats van heer Azer-Cyriel Tack zoon van Heer Alois en vrouw Irma Moyaert Geb te Doomkerke 20-9-1926 - en er overl. 29-6-1945. Koperen plaats Christus met doornenkroon.

Z02 Z02W01 Rustplaats van de familie Dobbelaere - Van Wassenhove.

- 42 -


Z02W02 Dankbaar aandenken Camiel Deguffroy 1873-1948 - Sidonie Spriet 18781958 - Zonen Frans 1921-1941 - Gerard. Plaat: Wie in gedachten leeft die is niet dood dood is alleen wie vergeten wordt. - Familie Deguffroy - Feys. Z02W03 Rustplaats van jufvrouw Mel. Waelens - L. Waelens wed. van Aug. Bruggeman. Motief: Alfa en Omega. Stenen roosjes naast kruis. Gebroken grondplaat.

Z02W04 D.O.M. n Beata Mariae Virgini Immaculate hoc monumentum erexit Familia Carpentier - Mulckens ** Anno M cmv ** R.I.P. Bovenaan kapel met Maria en knielende engelen. Bovenstuk gedragen op informatieplaat door twee geknielde engelen met schild.

- 43 -


Z02W05 Op de steen onder de nieuwe plaat: Rustplaats .... Taveirne. Nieuwe plaat: Rustplaats Ernest Taveirne - Van Coppernolle vader-moeder en zoon. - Foto. Motief: Alfa en Omega. Stenen roosjes naast kruisbeeld. Z02W06 Rustplaats familie M. Bruggeman - Van Acker. Z02W07 Rustplaats der familie Jules Van Daele - Verdonck. Foto. Marmeren plaats kruisdragend Christus. Stenen roosjes in boog bovenaan. Plaat vooraan: Bid voor de ziel van Heer Jules Van Daele echtg. van vrouw Alida Verdonck Geb. te Ruiselede 28-1-1891 overl. te Doomkerke 12-8-1957. Plaat: Gedenkenis van Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

- 44 -


Z02W08 Rustplaat van heer Cyriel Van Daele en mejuffer Elisa Van Daele. Stenen roosjes in boog bovenaan.

Z03 Z03O01 Familie Gustaaf Martens - Mauws - Foto.

- 45 -


Z03O02 Rustplaats van Heer Frans Serry Geb. te Assebroek 19-1-1876 Overleden te Doomkerke 27-10-1955 Echtg. van vrouw Silvie Willems R.I.P. - Foto.

Z03O03 Achterkant van ZO2W04.

Z04 Z04W01 Rustplaats der familie Florimond De Backer - Van Laecke. Opschrift AVE JESU. Motief: Klimop en tuil stenen roosjes. Z04W02 Rustplaats van Irma Bruggeman 1905-1954 echt. van Alidor Taveirne 19021977. Opschrift Credo. Motief: Klimop. Z04W03 Bid voor de Ziel van vrouw Pauline Corthier wed. van Petrus Schelstraete geb. te Aalter 6-10-1858 - Overl. te Doomkerke 12-11-1954. Stenen roosjes. Z04W04 Familie R. Schoonaert - Van de Wiele. Opschrift: Credo.

- 46 -


Z04W05 Famlie Laurent De Bel - Welvaert. Z04W06 Familie C. Van Hecke - Persyn - Emiel Van Hecke 1914-2008.

Z04W07 Rustplaats der familie Jules Van Colen - Danneels. Z04W08 Familie Edmond Lanckriet - Corthier - Foto. Z04W09 Familie J. Allaert - Vanthournout. Z04W10 Familie Gerard Mauws - Verfaillie.

- 47 -


Z05 Z05O01 Familie Arsene Taveirne - De Bel. Z05O02 Familie Maurice De Meyer - Deblaere. Z05O03 Familie A. Dierickx - J. Vanhaecke. Achiel - Julia 1904-1969. Plaat1: Aandenken. Plaat2 met roos: Betreurd - We zullen u noot vergeten.

- 48 -


Z05O04 Familie Jules Van Hecke - Vermeulen 1911-1969 1914-1984. Z05O05 Familie Ivo Van Hecke - Devisch. Z05O06 Familie Maurits Van Colen - Van de Moortel.

Z05O07 Familie E. Van Steenkiste - De Jaeger. Z05O08 Familie V. Van Steenkiste - Serry. Z05O09 Familie Leon Busschaert - Deblaere. Witte palm op de grondplaat.

Z06 Z06W01 Adiel Meuleman - Coene 1887-1970. Z06W02 Familie Marcel Cornelis - Danneels. Z06W03 Familie Cyriel Wille - Van Hooreweghe. Z06W04 Valere Lambert 1918-1976 - Georgine Declercq 1923-2006 - Foto.

- 49 -


Z06W05 Familie Emeric Devooght - Van Wonterghem. Z06W06 Familie Octaaf Bruggeman - Marguerite Delaere. Z06W07 Familie Daniel Degrande - Vandaele.

Z07 Z07O01 Familie Valere Vandevyvere - Vannieuwkerke. Foto met onderschrift: Je blijft in ons hart altijd! - ernaast opengengeslagen boek met lange tekst, onderaan: Joannie.

- 50 -


Z07O02 Familie Michel Van Nieuwkerke - Traen. Z07O03 Yvonne De Deyne 1911-2005 - Foto. Z07O04 Familie Frans Vannieuwkerke - Kint. Plaat1:St. Elooisgilde Wingene St. Jan dankt U. Plaat2: De tijd gaat voorbij de herinneringen blijven bestaan - wij zullen je noot vergeten. Z07O05 Familie Marcel De Coninck - De Backer - Foto. Z07O06 Familie Pascal Degrande - Danneels. Plaat: Rust zacht lieve ouders. Z07O07 Familie Richard Van Nieuwkerke - Magriet Van Nieuwkerke. Z07O08 Familie Gerard Christiaens 1925-1982 - Mauws 1922-1995 - Foto.

- 51 -


Z08 Z08W01 Familie Charles Dossche - De Backer. Plaat: In ons hart blijft je een herinnering. Z08W02 Familie Maurits Van den Buverie - Coene. Z08W03 Familie Maurice Debel 1918-1983 - Germaine Beel - Foto. Z08W04 Adiel Holderick 1946-2011 - Erna-Elisabeth Van Colen 1945-1984. Z08W05 Maurits Lannoo 1900-1994 - Maria Van Pamel 1904-1991. Plaat:Aan onze beminde ouders. Z08W06 Familie Marcel Joseph De Riemaecker - Vermeire Julia.

- 52 -


Z08W07 Augustien Algoet 1924-1985 - Adrienne Bonne 1926-2005 - Foto.

- 53 -


Z09 Z09W01 Herman Lanckriet 1932-1967. Z09W02 Hier rust Odile Anseeuw echt. van Romanie Wyckhuis 1902-1968 - Foto.

Z09W03 Victorine Damoes wed. van A. Defour 1893-1968. Z09W04 Leonie Vanbeveren wed. van H. Lanckriet 1876-1968. Z09W05 Cyriel Vincke echt. van A. Duyck 1896-1968 Oud. 14-18. Z09W06 Theophiel Vuylsteke 1923-1968.

- 54 -


Z09W07 Jules Wambeke wed. van C. Mannens 1886-1968. Z09W08 Martha Verdonck echt. van R. De Smet 1918-1969 - Foto. Plaat Aan onze betreurde dochter en zuster.

Z09W09 Rustplaats van Emiel Adile Lema Ruiselede 19-2-1895 - Tielt 21-2-1969 echtt van Marie HÊlène De Poorter. Z09W10 Georges Lambert wed. van V. Devriese 1889-1969.

Z10 Z10O01 Gentiel Wynsberghe echt. van C. Billiet 1909-1970. Z10O02 Maurice Volcke echt. van C. Vindevoghel 1910-1970. Z10O03 Octaaf Van Wonterghem echt. van C. Schoonaert 1889-1968. Z10O04 Irma Vanderhaeghen echt. van A. Van Gelder 1890-1969. Z10O05 Raymond Dedecker wed. van M. Mussche 1899-1969.

- 55 -


Z10O06 Gerard Spanhove echt. van M. Dedecker 1909-1969. Plaat: Gedenkenis van Lourdes. Z10O07 Bruno Van Laecke wed. van M. Vindevoghel 1886-1969. Z10O08 vrije plaats - geen zerk. Z10O09 vrije plaats, geen zerk maar een plaat met opschrift: Aandenken aan onze voorzitter De Gouden Leeuw.

- 56 -


Z10O10 Camiel Vandeginste 1947-1969. Plaat1: Achter tranen van verdriet schuilt de lach van de herinnering - Vanwege broers en zusters. Plaat2: Vanwege uw vriend Antoon. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

Z11 Z11O01 Hier rust Honore Icket wed. van Elisa Lemey 1887-1970. Z11O02 Adolf Beel echt. M. Vande Voorde 1884-1970. Z11O03 Oscar Vanderhaeghen echt. van M. Debaets 1895-1970. Plaat: Rust zacht lieve Peter. Z11O04 Arthur Truyaert echt. van M. Wambeke 1902-1970. Z11O05 Familie Julien Vandevoorde - De Backer.

Z11O06 Clara Schoonaert wed. van O. Van Wonterghem 1900-1971.

- 57 -


Z11O07 Adrienne Verbiest wed. van A. Coppens 1920-1971. Z11O08 Irma Vermeersch wed. van A. Vangaever 1901-1975. Plaat: Aan mijn betreurde zuster. Z11O09 Bertha Vaneenoo echt. van M. Vanpoelvoorde 1909-1971. Z11O10 Helena Mauws wed. van B. Eelbode 1888-1971. Z11O11 August Trenson wed. van M. Dauw 1900-1971. Z11O12 Eugenie Van de Wiele wed. van M. Vanpamel 1875-1971. Z11O13 Magdalena De Fauw echt. van L. Verheye 1902-1971. Z11O14 Gustaaf Verhaeghe echt. van M. Lootens 1896-1971. Z11O15 Omer Van Renterghem 1922-1971. Z11O16 Marie Vande Voorde wed. van A. Beel 1888-1971. Z11O17 Hier rust Jules Degroote wedn. van Julia Marie Deloof geb. 27-5-1880 - overl. 20-11-1971. Z11O18 Arthur Dufour echt. van L. De Backer 1899-1972. Z11O19 Steen + restant van een vroeger houten kruis.

Z11O20 Suzanne Wyckhuys echt. van R. Lips 1900-1972. Z11O21 Elodie Minne wed. van A. Debacker 1884-1972.

- 58 -


Z12 Z12O01 Hier rust Roger Desmet echt. van Jeanette Defoor 1934-1975. Z12O02 Maria Taghon 1902-1975. Z12O03 Elisa Verhelst echt. van J. Verhaeghe 1909-1975 - Foto.

Z12O04 vrije plaats. Z12O05 Grafstede van de familie Devreese - Ryckaert. Z12O06 Aime Van Gelder wed. van I. Vanderhaeghen 1892-1972. Z12O07 Hier rust Magdalena Debouck echt. van Jerome Lievens 1916-1972 - Foto. Z12O08 Valentia Danneels wed. van Ch. Vanderhaeghen 1891-1972. Z12O09 Willem Declerck echt. van M. Wyckhuys 1912-1973. Plaat: Te vroeg zijn gij mij ontnomen maar in mijn hart blijft gij altijd wonen. Z12O10 Alfons Van Ovenacker.

- 59 -


Z12O11 Maurice Snauwaert echt. van A. De Smet 1905-1973. Z12O12 Erik Vandevoorde 1943-1974. Plaat Diep betreurd vanwege Sofert Siemens. Z12O13 vrije plaats. Z12O14 Remi Vande Casteele 1888-1974. Z12O15 Cyriel Van Heyste echt. van I. Bonne 1901-1974 - Foto. Z12O16 Oscar Desmet echt. van C. Taghon 1889-1975 - Foto. Z12O17 Irma Geirnaert echt. van J. Vyncke 1906-1975. Plaat: Diep betreurd.

Z13 Z13O01 Aandenken Leonaard Wijckhuys 1894-1975 - Maria Vanlaecken 1890-1939. Z13O02 Andre Demuynk echt. van D. Bulcaen 1924-1975. Z13O03 Hortense Vandevoorde wed. van J. Mortier 1892-1975. Z13O04 vrije plaats - geen zerk.

- 60 -


Z13O05 Hier rust Remi Desmet wedn. van Martha Verdonck 1910-1976 - Foto.

Z13O06 Hier rust Celina Schotte 1897-1977 wed. van Theophiel De Backer. Z13O07 vrije plaats. Z13O08 Raymond Vermeire echt. van M. Lips 1894-1977 - Foto. Z13O09 Emma Haeck echt. van A. Zutterman 1890-1978. Z13O10 Helena Taghon 1897-1978. Z13O11 Henri Defauw wed. van E. Poelvoorde 1895-1978. Z13O12 Raymond Lips wed. van S. Wyckhuys 1898-1979. Z13O13 Rene Schoonaert wed. van E. Vandewiele 1893-1979. Z13O14 Elisa Vanpamel echt. Van L. Vandevoorde 1910-1979. Z13O15 Maria Bonne echtg. van M. Buydaert 1900-1980. Z13O16 Familie Oscar Vandeginste - Coene.

Z13O17 Duurbare gedachtenis van den Heer Arthur Van Daele zoon van Henri en Maria-Paulina Coddens. Geboren te Doomkerke den 2 april 1878 en er overleden den

- 61 -


18 april 19883. Koperen plaat Christus met doornenkroon. Stenen roosjes naast de koperen plaat.

3

110 jaar leek wat veel. Opzoekingen in de parochieregisters van Doomkerke leverde volgende info op: Doopakte 2 april 1887: doopsel van Arthur Van Daele, zoon van Henri Van Dale van Ruiselede, 35 jaaar en Maria Paulina Coddens, van Aalter, 34 jaar. Geboren op 2 april. Peter: Petrus Coddens - Meter: Julia Rots. Begraafakte: Overlijden op 18 april 1938 van Arthur Van Daele, zoon van Henri en Paulina Coddens, geboren in deze parochie op 2 april 1887 en hier begraven op 22 april 1938. De stijl van het graf liet ook al vermoeden dat het ging om een persoon begraven medio 20ste eeuw.

- 62 -


Z13O18 Hier rusten Achiel Dauw 9-2-1875 - 14-4-1939 en echt. Sabina Forret 11-51875 - 1-3-1957.

Z14 Z14O01 Victor De Seranno 1898-1982 wed. van M. Dufour. Z14O02 Familie Leon Lambert - Van de Ginste- Foto. Z14O03 Paul Lanckriet 1954-1982 - Ivonne Lanckriet 1947-1983 - Foto. Z14O04 Maria Wallaert 1909-1983 x Maurice Gevaert - Foto. Plaat: Het leven is een strijden. Hier eindigt alle lijden. Z14O05 Gerard De Backer 1930-1983. Z14O06 Gerard Van Pamel 1918-1983 echt. van C. Verleye.

Z14O07 Amedee Steenbeke 1915-1983 echtgenoot van Clara Vermeire - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Z14O08 Raymond Vergote 1914-1983 echtg. van C. Van Ryckeghem. Stukje: Ineengevouwen handen.

- 63 -


Z14O09 Hier rust Julien De Ro 16-1-1929 - 30-6-1983. Z14O10 Hier rust Adiel Hoste echt. van Maria Dauw 1901-1983. Z14O11 Emelie Geirnaert 1901-1983.

Z14O12 Valere Vandevoorde 1931-1983 echt. van M. Vanderhaeghen. Plaat1: Vanwege de Klasgenoten geb. 1931. Plaat2: We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen.

- 64 -


Z15 Z15O01 Maria Van Wassenhove 1907-1983 wed. van RenĂŠ De Fauw - Foto. Z15O02 Hier rust Helena Van Paemel echtg Charles Mannens 1900-1984. Z15O03 Maria Wyckhuys 1912-1984 wed. van W. De Clerck. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Z15O04 Maria Van den Bussche 1902-1984 echtgenote van Maurits Van Hulle.

Z15O05 Familie Cyriel Verhooghe 1914-1988 Helza Vanlerberghe 1912-1984 - Foto. Z15O06 Maurice Taghon 1906-1986 - Maria Vandaele 1910-1985. Z15O07 Achillus Compernolle 1904-1985 echtg. van M. Verborgt. Z15O08 Martha Verborgt 1897-1985 wed. van A. Compernolle. Z15O09 Maurice Gevaert 1908-1985 x Maria Wallaert - Foto. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Grondplaat in gemetselde natuurstenen. Z15O10 Alice Taghon 1910-1985 echt. van Hector Van Lancker.

- 65 -


Z15O11 Marcel Van Poelvoorde 1900-1985 wed. van B. Vaneenoo. Z15O12 Duurbare gedachtenis van Elodie Verhoye. Geb. te Knesselaere 20-1-1965 Overl. te Doomkerke 29-3-1939 - Echtgenoote van Bruno Wuckhuys Geb. te Ruiselede 19-6-1865 - Overl. te Doomkerke 13-10-1947. R.I.P. Koperen plaat Christus Heilig Hart en aureool. Z15O13 Walter Vandevoorde 1937-1980 echt. van R. Van Ryckeghem.

De graven Z15O12 en Z15O13 liggen een stuk achteruitgeschoven ten opzichte van de andere graven in deze rij. Verschuiving ongeveer een half graf.

Z16 Z16O01 Jules Dufour 1896-1982 wed. van M. Schuyvinck. Z16O02 Cesarine Lambert 1908-1982 wed. van R. Van Wonterghem. Z16O03 Hier rust Maria Vandelannoote 26-4-1912 - 5-10-1981. Z16O04 Raymond De Fauw 1899-1981 echt. van M. De Hulster.

- 66 -


Z16O05 Familie Achiel Vandevoorde - Heytens - Foto.

Z16O07 Palmyra De Volder 1896-1981 wed. van C. Compernolle. Z16O08 Irma De Riemaecker 1905-1981 echt. van R. De Vooghdt 1904-1982.

Z16O09 Leontine De Backer 1902-1982 wed. van A. Dufour. Z16O10 Albertina Desmet 1903-1981 wed. van M. Snauwaert.

- 67 -


Z16O11 Germaine Mortier 1925-1981.

Z16O12 Hier rust Marcel Vande Casteele 1895-1981 echt van Irma Muylaert. Z16O13 vrije plaats - geen zerk. Z16O14 vrije plaats - geen zerk. Z16O15 Marguerite Naessens 1919-1989 echt. van Roger De Prè. Plaat: We zullen U nooit vergeten.

Z17 Z17O01 Aime Vuylsteke 1888-1985 echtgenoot Emelie Poelvoorde. Z17O02 Irma De Ro 1908-1985 echt. van Ernest Dedeyne. Z17O03 Cyriel Lambrecht 1903-1985 echtg. van Sara Schoonaert. Z17O04 Hier rust Maria Dauw wed. van Adiel Hoste 1904-1985. Z17O05 Robert Francis Louis Lamont echtgenoot van Maria Decloedt 09 augustus 1907 - Ruiselede - 30 september 1985 Houten kruis gebroken. Foto.

- 68 -


Tekst: Soms midden in mijn dromen neem ik een sterk besluit dan wil ik bij u komen, dit tranendal hier uit. En ‘k neem die weg naar ginder die Gij zijt voorgegaan dan kom ik zonder hinder ook in de hemel aan. Robert Lamont.

Z17O06 Emelie Poelvoorde 1898-1985 weduwe Aime Vuylsteke.

- 69 -


Z17O07 Achiel Zutterman 1899-1986 echt. van Emma Haeck. Z17O08 Oscar Dinneweth 1905-1986 echt. van Albertine Demuyt. Z17O09 Bertha De Vooght 1900-1986 echt. van U. Vanderhaeghen. Z17O10 Ernest Dedeyne 1911-1986 wed. van Irma De Ro. Z17O11 Augusta Duyck 1900-1986 wed. van Cyriel Vincke.

Z17O12 Hier rust Maria Lips wed. van Raymond Vermeire 1894-1986 - Foto. Z17O13 Maurice Van Hulle 1898-1986 wed. van Maria Vandenbussche. Z17O14 Leon Vandevoorde 1910-1986 wed. van Elisa Van Pamel - Foto. Z17O15 Georges De Smet 1937-1987 echt. van Agnes Taghon - Foto. Plaat: Vader wij blijven van je houden.

Z18 Z18O01 Rachel De Meulemeester 1905-1987 - Omer Allemeersch 1905-1989. Z18O02 Julien Mostaert 1920-1987. Z18O03 Hector Van Lancker 1903-1987 wed. van A. Taghon.

- 70 -


Z18O04 Maurits Van Pamel 1913-1988 echt. van Madeleine Traen - Foto. Z18O05 Marie Magdalena Vande Casteele 1899-1988. Z18O06 Eveline Dewinter 1982-1988 dochter van Hedwig en Monique Maes - Foto met opschrift: Aan ons beminde dochter. Plaat: Wij hadden je zo innig lief maar mochten je niet behouden. Z18O06 Margriet Lootens 1896-1988 wed van Gustave Verhaeghe. Z18O07 Hier rust Bertrand Christiaens 1932-1988 echt. van Andrea Devooghdt. Z18O08 Maria Vroman 1917-1988 wed. van RenĂŠ Truyaert. Z18O09 Alice Lanckriet 1905-1988 wed. van Edmondus Van de Kerckhove - Foto. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven.

Z18O10 Maurice Buydaert 1906-1988 wed. van Maria Bonne. Plaat: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z18O11 Maria De Baets 1901-1988 wed. van Oscar Vanderhaeghen. Z18O12 Victor Devisch 1897-1989 wed. van Marie-Rosalie Verhoye. Plaat: Wij zullen u nooit vergeten. Z18O13 Hier rust Rachel Mauws 1907-1989.

- 71 -


Z18O14 Cesarine Mouton 1908-1989 echt. van RenĂŠ Deconinck. Plaat1: Wij zullen U nooit vergeten. Plaat2: Rust zacht lieve Meter. Plaat3: Lourdes. Z18O15 Hier rust Cornelia Taghon wed. van Oscar Desmet 1893-1989 - Foto.

Z19 Z19O01 Hier rust Maria Wambeke 1909-1989 wed. van Arthur Truyaert 1909-1989 Foto. Z19O02 Gustaaf Trenson 1907-1990 echt. van Rachella Debacker - Foto. Z19O03 Albertina Demuyt 1905-1990 wed. van Oscar Dinneweth. Z19O04 Urbain Vanderhaeghen 1900-1990 wed. van Bertha De Vooght.

- 72 -


Z19O05 Maria Van Laecke 1914-1990 echt van Julien Vanhauwaert. Z19O06 RenĂŠ Deconinck 1911-1991 wed van Cesarine Mouton. Z19O07 Gerard Icket 1934-1991.

- 73 -


Z19O08 Leontine Wambeke 1899-1991 wed van Achiel Neiring. Z19O09 Cesarine Vindevogel 1918-1991 wed. van Maurice Volcke 1910-1970 - Foto. Z19O10 Gerard Deguffroy 1915-1991. Houten afboording rond grote witte keien. Z19O11 Wilfried Deguffroy 1918-1992 echtgenoot van Mevrouw Mariette Lambert. Houten afboording rond grote witte keien.

Z19O12 Simonne Mauws 1926-1992. Z19O13 Germana Mostaert 1915-1993. Z19O14 Mariette Wylants 1912-1993 - Foto. Z19O15 Andre Vergote 1943-1993 - Foto. Z19O16 Romanie Wyckhuys 1905-1993 wed van Odiel Anseeuw - Foto. Z19O17 Martha De Hulster 1897-1993 echtg Raymond De Fauw.

Z20 Z20O01 Jerome Verhaeghe 1906-1994 wed. van Elisa Verhelst - Foto.

- 74 -


Plaat: rust zacht lieve vader. Z20O02 plaats met groen en grote boom. Z20O03 De Heer Jules De Clercq echtenoot van Maria Deserranno 26-12-1913 - 15-121995. Houten kruis. Afboording in hout met witte keien.

Z20O04 Maurits Wynsberghe 1903-1996 - Marcelle Verheye 1921-2008 - Foto. Z20O05 Mariette Mostaert 1919-1996. Z20O06 plaats met groen en grote boom. Z20O07 Maurice Traen 1914-1997 - Foto. Z20O08 Maria Van Gaver 1909-1997 echtg. van Adiel De Fauw - Foto. Z20O09 Louis Bellemans 1917-1997 Wed. van Caroline Janssens. Plaat: Uw afwezigheid doet begrijpen hoe dierbaar uw aanwezigheid was Simonne - Luc - Bonnie. Z20O11 Sarah Vyncke 1984-1997 - Foto. Z20O12 Camiel Fiers 1903-1997 echt. van Maria D'Hulster - Foto. Z20O13 Pieter Dhuyvettre 1980-2003- Foto. Vlakke natuursteen met haagje achteraan.

- 75 -


- 76 -


INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

A Aalter ............................................46, 62 Alfa en Omega........................42, 43, 44 Algoet ...............................11, 20, 36, 53 Allaert .....................................14, 19, 47 Allemeersch ..................................13, 70 Anseeuw .................................10, 54, 74 Ansseeuw............................................11 Ardeel .................................................40 Assebroek ...........................................46

Baesen................................................ 29 Bayaert ............................................... 39 Beel .................................. 34, 52, 57, 58 Bekaert Aalter .................................... 18 Bellemans........................................... 75 beroep............................................... 4, 5 Billiet ..................................... 12, 33, 55 Bogaert............................................... 34 Bonne ....... 10, 12, 15, 16, 53, 60, 61, 71 bouwkundig erfgoed ............................ 3 Braeckeveld ....................................... 11 Braet............................................... 9, 10 Bruggeman................. 29, 43, 44, 46, 50 Bruneel............................................... 29 Bruyneel............................................. 19 Bulcaen .............................................. 60 Busschaert.......................................... 49 Buydaert....................................... 61, 71

B Baekelandt ..........................................15 Baert .............................................25, 26

- 77 -


C Carels ..................................................13 Christiaens ..................14, 15, 19, 51, 71 Claeys .................................................36 Coddens ........................................61, 62 Coene ......................................49, 52, 61 Compernolle .....................15, 23, 65, 67 Coppens ..............................................58 Cornelis...............................................49 Corthier.........................................46, 47 Craeymeersch .....................................20 Credo ............................................29, 46 Crombez .............................................16

D Damoes ...............................................54 Daneels ...............................................49 Danneels ...........................22, 47, 51, 59 Dauw.................................58, 63, 64, 68 David ..................................................16 De Backer...... 13, 35, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 63, 67 De Baere .............................................16 De Baets........................................17, 71 De Bel .......................................9, 47, 48 De Bruyne...........................................30 De Caluwé ..........................................13 De Clerck............................................65 De Clercq............................................75 De Coninck .........................................51 De Coster ............................................29 De Deyne ............................................51 De Fauw................26, 58, 65, 66, 74, 75 De Grande...........................................14 De Hulster.....................................66, 74 De Jaeger ............................................49 De Meulemeester................................70 De Meyer ............................................48 De Neve ..............................................19

De Pestel ...................................... 15, 29 De Poorter .......................................... 55 De Poortere ........................................ 35 De Pre ................................................ 26 De Prè ................................................ 68 De Ram .................................. 12, 15, 26 De Riemaecker....................... 29, 52, 67 De Ro ..................................... 64, 68, 70 De Roo ............................................... 28 De Seranno............................. 27, 40, 63 De Smet.................................. 55, 60, 70 De Volder..................................... 20, 67 De Vooghdt.................................. 13, 67 De Vooght.............................. 42, 70, 72 De Witte................................. 15, 19, 20 Debacker ...................................... 58, 72 Debackere .................................... 18, 20 Debaets............................................... 57 Deblaere ....................................... 48, 49 Debouck ............................................. 59 Debusseré..................................... 18, 37 Declerck ............................................. 59 Declercq ............................................. 49 Decloedt ............................................. 68 Deconinck .................................... 72, 73 Decostere ........................................... 29 Dedecker ...................................... 55, 56 Dedeyne ....................................... 68, 70 Defauw............................................... 61 Defoor ................................................ 59 Defour ................................................ 54 Degrande.......................... 13, 31, 50, 51 Degroote....................................... 13, 58 Deguffroy......................... 20, 29, 43, 74 Delaere ......................................... 17, 50 Delodder............................................. 29 Deloof ................................................ 58 Demuynk............................................ 60 Demuyt......................................... 70, 72 Denkens ............................................. 40 Depijpere............................................ 11 Depoortere ......................................... 35 Deprouw............................................. 15 Deriemaecker ..................................... 17 Deroo ................................................. 12 Deruddere........................................... 22 Deserranno ............................. 19, 24, 75

- 78 -


Desmet....... ....18, 28, 36, 39, 59, 60, 61, 67, 72, 77 Desmidt...............................................36 Desoete ...............................................29 Devisch ...................................13, 49, 71 Devooghdt ..........................................71 Devooght ......................................18, 50 Devreese .............................................59 Devriese ..............................................55 Dewinter ...........................13, 19, 20, 71 Dhaene ................................................35 D'Halluin.............................................27 D'Hulster.......................................25, 75 Dhuyvettre ..........................................75 Dierickx ........................................35, 48 Dinneweth.....................................70, 72 Dobbelaere..........................................42 Doom ......................................33, 38, 39 Doomkerke........ ....9, 11, 31, 38, 42, 44, 46, 61, 62, 66 doornenkroon................................42, 62 Dossche...............................................52 Dr. .......................................................12 Dufour...................27, 40, 58, 63, 66, 67 Duyck ...........................................54, 70 Duyvejonck.........................................31

E

funerair erfgoed.................................... 5

G Geirnaert .......................... 23, 29, 60, 64 gemetselde natuurstenen .................... 65 Gevaert................................... 26, 63, 65 Gobyn................................................. 35 Gouden Leeuw................................... 56

H Haeck ..................................... 20, 61, 70 Hallaert............................................... 14 Hellebuyck ......................................... 26 Hennion.............................................. 18 Heytens ........................................ 37, 67 Hinion ................................................ 17 Holderick ........................................... 52 Holvoet............................................... 16 Hoste ............................................ 64, 68 houten kruis........................................ 58 Houten kruis..................... 24, 38, 68, 75 Houten kruisen..................................... 4

Eelbode ...................................25, 26, 58 Eeuwaert .............................................39 Egem.....................................................3

F

I Icket ............................................. 57, 73 IJzeren kruisen ..................................... 4 Ineengevouwen handen...................... 63

Feys.....................................................43 Fiers ..............................................25, 75 Forret ..................................................63 Fredericq.............................................35

- 79 -


J

M

Janssens ..............................................75

Kerckaert ............................................29 Kerkhof...............................................34 Kesteloot.............................................12 Kint .....................................................51 klasgenoten .........................................64 Klimop ................................................46 Knesselaere.........................................66 Koolskamp............................................3

Maes................................................... 71 Mannens..................... 19, 22, 31, 55, 65 Martens .............................................. 45 Mauws............ 13, 45, 47, 51, 58, 71, 74 Meirhaeghe ........................................ 13 Meulebeke............................................ 3 Meuleman ........................ 13, 35, 36, 49 Missiaen ............................................. 39 Moelaert ............................................. 22 Mommerency ..................................... 10 Mortier ................................... 19, 60, 68 Mostaert ................................. 70, 74, 75 Mouton......................................... 72, 73 Moyaert.............................................. 42 Mussche ............................................. 55 Muylaert............................................. 68

L

N

Laethem ..............................................22 Lagaeysse............................................14 Lambert..........19, 23, 29, 31, 36, 40, 49, 55, 63, 66, 74 Lambrecht.....................................11, 68 Lamont................................................68 Lanchriet.............................................14 Lanckriet.....9, 11, 29, 35, 47, 54, 63, 71 Lannoo ....................................15, 36, 52 Lapeire ................................................38 Lekens.................................................20 Lema ...................................................55 Lemey .................................................57 Lievens ...............................................59 Lips ...................................14, 58, 61, 70 Lootens .........................................58, 71 Lourdes ...................3, 44, 56, 57, 71, 72

Naessens............................................. 68 Neirinck ............................................. 27 Neiring ................................... 19, 22, 74 Notebaert............................................ 39 Nulens ................................................ 18

K

O Oosterlinck......................................... 19

- 80 -


parochiepriesters...................................3 PAX ..........................................9, 11, 31 Persyn .................................................47 Pittem....................................................3 Poelvoorde ..............................61, 68, 69 Priesters ................................................5

St. Elooisvink Wingene ..................... 28 Staelens .............................................. 19 Standaert .............................................. 9 Steenbeke ........................................... 63 stenen roosjes..................................... 46 Stenen roosjes ...... 42, 43, 44, 45, 46, 62 Stichter van onze Parochie................. 33 Strobbe ............................................... 12 Strooiweide ........................................ 40 Sucaet................................................. 29

R

T

R.I.P. .................................39, 43, 46, 66 Requiescat In Pace................................4 RIP ........................................................4 Rogge..................................................22 Rots...............................................20, 42 Ruijsselede..........................................11 Ruiselede ..........3, 31, 44, 55, 62, 66, 68 Ruisselede.............................................9 Ruysselede ..........................................31 Ryckaert........................................20, 59

Tack ............................................. 19, 42 Taghon ................. 59, 60, 61, 65, 70, 72 Taveirne ................................. 44, 46, 48 Tielt.................................................... 55 Traen .......................... 29, 38, 51, 71, 75 Trenson .................................. 34, 58, 72 Truyaert.................................. 57, 71, 72

P

V S Saelens ................................................29 Schauteet.............................................23 Schelstraete.........................................46 Schoonaert ..................46, 55, 57, 61, 68 Schotte ................................................61 Schuyvinck .........................................66 Serry .......................................19, 46, 49 Siemens...............................................60 Snauwaert .....................................60, 67 Soethaert .............................................36 Sofert Siemens....................................60 Spanhove ............................................56 Spriet.............................................31, 43 St. Elooisgilde Wingene St. Jan .........51

Van Acker .......................................... 44 Van Colen .............................. 47, 49, 52 Van Coppernolle ................................ 44 Van Daele .................. 42, 44, 45, 61, 62 Van Damme ....................................... 18 Van de Ginste..................................... 63 Van De Ginste.................................... 16 Van de Kerckhove ............................. 71 Van de Moortel .................................. 49 Van de Wiele ............................... 46, 58 Van den Bussche................................ 65 Van den Buverie ................................ 52 Van Dorpe.......................................... 20 Van Eetvelde...................................... 38 Van Gaver .................................... 26, 75 Van Gelder......................................... 59 Van Ghelder....................................... 55

- 81 -


Van Hal...............................................35 Van Hecke ....................................47, 49 Van Heyste .........................................60 Van Hooreweghe ................................49 Van Houtte..........................................31 Van Hulle......................................65, 70 Van Huylenbrouck..............................18 Van Laecke .......................26, 46, 56, 73 Van Lancker .................................65, 70 Van Meenen........................................24 Van Nieuwenhuyse.......................16, 31 Van Nieuwkerke .................................51 Van Ovenacker ...................................59 Van Paemel.........................................65 Van Pamel ............23, 31, 52, 63, 70, 71 Van Poelvoorde ..................................66 Van Poucke.........................................11 Van Quaethem ....................................39 Van Renterghem .................................58 Van Ryckeghem .....................25, 63, 66 Van Severen..........................................9 Van Steenkiste ....................................49 Van Wanseele .....................................13 Van Wassenhove ..........................42, 65 Van Wonterghem..24, 31, 50, 55, 57, 66 Van Yperen.........................................18 Vanbeveren.........................................54 Vanbruwaene ................................13, 17 Vancauwenberghe ..............................26 Vandaele .....................15, 19, 42, 50, 65 Vande Casteele .......................60, 68, 71 Vande Kerchove .................................42 Vande Kerckhove ...............................42 Vande Voorde.........................37, 57, 58 Vande Weghe .....................................26 Vandeginste ..................................57, 61 Vandelannoote ....................................66 Vandenbussche .............................13, 70 Vanderhaeghen...... ....11, 22, 35, 55, 57, 59, 64, 70, 71, 72 Vanderheyde.......................................39 Vanderheyden.....................................26 Vandevoorde........15, 34, 57, 60, 61, 64, 66, 67, 70 Vandevyvere...........................18, 38, 50 Vandeweghe .................................13, 18 Vandewiele ...................................61, 62

Vandezande........................................ 13 Vaneenoo ............................... 34, 58, 66 Vangaever .......................................... 58 Vangelder........................................... 29 Vanhaecke.......................................... 48 Vanhaelemeersch ............................... 19 Vanhauwaert ................................ 26, 73 Vanlerberghe...................................... 65 Vannieuwenhuyse.............................. 31 Vannieuwkerke ............................ 50, 51 Vanpamel ............................... 11, 58, 61 Vanpoelvoorde................................... 58 Vanthournout ..................................... 47 Verbiest.............................................. 58 Verborgt ............................................. 65 Vercruysse ......................................... 14 Verdonck................................ 44, 55, 61 Vereycken .......................................... 40 Verfaillie ............................................ 47 Vergote................................... 25, 63, 74 Verhaeghe ...... 18, 26, 30, 58, 59, 71, 74 Verhelst........................................ 59, 74 Verheye...................... 26, 27, 29, 58, 75 Verhooghe.......................................... 65 Verhoye........................................ 66, 71 Verleye............................................... 63 Vermaut ............................................. 36 Vermeersch .................................. 18, 58 Vermeire .................... 20, 52, 61, 63, 70 Vermeulen.......................................... 49 Verniest.............................................. 34 Verschuere ......................................... 34 Versluis .............................................. 15 Verticale stenen.................................... 4 Verwilst.................................. 13, 16, 26 Vincke.................................... 29, 54, 70 Vindevogel......................................... 74 Vindevoghel........................... 29, 55, 56 Vlakke stenen....................................... 4 Volckaert............................................ 15 Volcke.......................................... 55, 74 voorzitter De Gouden Leeuw............. 56 Vroman .............................................. 71 Vuylsteke ......................... 14, 54, 68, 69 Vyncke ......................................... 60, 75

- 82 -


W Waelens ..............................................43 Wallaert ..................................26, 63, 65 Wambeke ..............24, 29, 55, 57, 72, 74 Welvaert..............................................47 West-Vlaanderen ..................................3 Wijckhuys...........................................60 Wille ...................................................49 Willem ................................................34 Willems...............................................46 Wingene........................................31, 51 Wingene St. Jan ..................................51 WOI ......................................................5

WOII .................................................... 5 Wuckhuys .......................................... 66 Wulber ............................................... 18 Wyckhuis ........................................... 54 Wyckhuys ...... 29, 40, 58, 59, 61, 65, 74 Wylands ............................................... 9 Wylants .............................................. 74 Wynsberghe ........................... 33, 55, 75

Z Zutterman......................... 23, 38, 61, 70 Zwevezele .......................................... 31

- 83 -


UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot februari 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten . Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 85 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - . 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 86 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden . Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850 . P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. - . 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 87 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I . Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II . Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 88 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 3,50 EUR per boekdeel, buitenland = 7,50 EUR!) (voor de nummers 22 en 25 is dit respectievelijk 4,50 EUR en 8,50 EUR) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 89 -

Profile for claude

Graven doomkerke  

Graven doomkerke  

Profile for vanmoo
Advertisement