De graven van Aarsele

Page 1

“DE GRAVEN VAN AARSELE” Gemeentelijke Begraafplaats Aarsele

Samenstelling : Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 3-6-2013

-1-


D/2013/8058/15 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgde dan de begraafplaats van Koolskamp. Het werk “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Inventaris van het bouwkundig erfgoed - Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Tielt - Deel II: Stad Tielt (straten S-Z) - Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle” uitgegeven door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed in 2007 geeft wat informatie over deze begraafplaats op p. 648-649. De begraafplaats is gelegen in de Schoolstraat. Deze begraafplaats zou dateren van 1909. Het oudste deel van de begraafplaats is een rechthoekig perceel met nog een beperkte open ruimte daar waar recent oude graven zijn weggenomen. Een meer recent deel is aan de zuidzijde van de begraafplaats terug te vinden. Daar zijn de nodige ruime toegangen voorzien. In het nieuwe gedeelte zijn de recente kelders voor asurnen, de muur met nissen voor asurnen en de strooiweide terug te vinden. De begraafplaats is afgesloten door een toegangspoort aan twee robuste pijlers. Aan de ingang is een verwijzing naar het graf van de aldaar begraven Britse piloot (Plaat: Oorlogsgraf van het Gemenebest - Commonwealth War Grave). Aan de westzijde van de begraafplaats aan het einde van de centrale gang is een grot in natuursteen, voorjaar 2013 was deze afgezet met een nadarafsluiting gezien scheuren mogelijks een teken zijn van een algemeen stabiliteitsprobleem. Voor de grot is de begraafplaats van de Zusters van het Geloof die in Aarsele actief waren. De namen van de zusters zelf zijn niet terug te vinden op de begraafplaats. Achteraan het oudste gedeelte van de begraafplaats is een grafmonument voor de slachtoffers van de vliegtuigramp in Aarsele van 2 oktober 1971. 37 van de 63 slachtoffers zijn daar begraven. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt.

-3-


Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden. Hier en daar noteerde ik als voorbeeld de info op deze platen. Op enkele graven zijn een groot aantal extra informatieplaten aangebracht van de familieleden die in het familiegraf zijn begraven Achteraan achter de grot zijn wat grote bomen. De afsluiting van de andere zijden bestaan uit hagen. Enkele hoofdtypes van graven: -

-

Ijzeren kruisen zijn hier niet meer te vinden. Houten kruisen: Op een paar graven aanwezig, soms in bedenkelijke staat. Kruisen in arduin die via een stalen pin op een onderstel zijn vastgemaakt. Vlakke stenen. Soms stellen we vast dat door de jaren heen de gebeitelde letters en cijfers voor een groot deel verdwenen zijn aan een sneller tempo dan bij verticale stenen. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. Gemetselde zerk, in baksteen of leisteen. Een paar van deze zijn kunstwerkjes op zich. enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig. Voor wat informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene. Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Aanvulling met de naam van de ouders of kinderen Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke. Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen:

-4-


-

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Een blauwe infoplaat is teruggevonden bij graf N53N12. Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Op een drietal graven is “Getuige van Jehova� terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn aanwezig, zoals: -

Burgemeester. Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke Kloosterlingen die samen zijn begraven. ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. De toegangswegen liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben ons vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin april 2013. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden.

-5-


In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen op het graf nog net lezen maar het ontcijferen van andere informatie was niet altijd meer even goed mogelijk.

-6-OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Er is een zekere logica terug te vinden in de nummering. Gezien de begraafplaats diagonaal ligt ten opzichte van de windstreken heb ik een nieuw relatief stel windstreken aangebracht. Het oosten is daarbij de toegang tot de begraafplaats genomen. West is dan de richting van de grot. Noord is de zijde van het rustoord. Het oudste deel van de begraafplaats is doorsneden door een centrale gang vanaf de toegangspoort naar de grot en een gang van noord naar zuid. De centrale gang vormt in onze nummering de grens tussen noord en zuid. De verschillende blokken krijgen een afzonderlijk nummer. Aan de noordzijde de nummers 50 tot 99 en aan de zuidzijde de nummers 1 tot 49. Na het volgnummer van het blok volgt de aanduiding van de richting waarnaar de informatie op de grafzerken staat. Uiteindelijk volgt een nummer die de volgorde geeft in het blok. Waar plaatsen ontbreken is een nummer overgeslagen of een vermelding gemaakt van een tussengang. De nummers lopen op vanaf de hoofdingang naar de grot of vanaf de centrale gang naar de zijkanten van het oude deel. Voor de graven in de recente uitbreiding hebben we de graven een volgnummer U gegeven met opnieuw de richting van de informatie en een volgnummer. Dit volgnummer loopt opnieuw op vanaf de centrale gang naar de zijkant van de begraafplaats. Voor de muur met nissen voor de asurnen is een opsplitsing gemaakt tussen nissen boven en onder. Voor de namen aangebracht bij de stooiweide is de volgorde van de kolommen aangehouden.

-8-


-9-DE LIJST

N50 N50Z01 Famile Demarrez - Debruyne. Mynheer Modest Demarrez 1869-1939 Mevrouw Adele Debruyne 1869-1940. N50Z02 Zalig aandenken van MW Marie-Stephanie De Lanoy 1868-1936 echte van MR Alberic Duyck 1869-1952. Afsluiting aan twee zijkanten met een metalen staaf. Vooraan een stenen knielkussen.

N50Z03 Rustplaats der Familie Maertens - Dupriez. N50Z04 Grafstede der Familie Damman - Blancke. Vooraan: Heer geef hunne ziel de eeuwige rust. N50Z05 Familie Arthur Blancke - Van Goethem.

- 11 -


N50Z06 Zalig Aandenken van MR Remi Deroo zoon van MR Arthur en MW Mathilde De Maeght 1912-1934 - Foto. Koperen plaat: Knielende engel bij een graf. Stadsnota:

1. Deroo Remi Auguste - overleden te Aarsele op 20/7/1934.

N50Z07 Bidt voor de Ziel van Juffrouw Adrienne Vaernewyck dochter van MR. Emeric en van wijlen MV. Marie-Louise Reijnaert. Geb. te Aarsele 15 sept. 1886 en schielijk overleden te Thielt 1 december 1931. Vrouw Maria Bertha Vaernewyck weduwe van Heer Henri Deneweth Geboren te Kruishoutem 9 augustus 1855 en overleden te Aarsele den 1 maart 1942. Beneden: Myn Jesus Barmhartigheid. Stadsnota: 1. Vaernewyck Adriana Magdalena GabriĂŤlle - overleden te Tielt op 28/11/1931. N50Z08 Rustplaats Maria Albers 1890-1974. Sporen van een vroegere infoplaat. Afgebroken kruis ligt nu vooraan op het graf.

N50Z09 Rustplaats Van de familie Lehambre - Veys. Stadsnota: 1. Veys Amelie Virginie - overleden te Aarsele op 11/09/1903. 2. Lehambre Richardus - overleden te Aarsele op 31/05/1904.

- 12 -


3. Lehambre Charles Urbanus Jules - overleden te Aarsele op 04/02/1928. 4. Lehambre Stefanie. 5. Lehambre Odo - overleden te Aarsele op 18/08/1940. Onderaan: H.Hert van Jezus ik heb betrouwen op U. N50Z10 Ter Zaliger gedachtenis van d’ Heer Deoadtus Depoorter zoon van Karel Lodewijk en Melanie Van Overbeke. Voorzitter der Kerkfabriek van Aerseele ..........1 Geb. te Aarsele den 12 november 1851. Godvruchtig overleden te Meulebeke de 14 Dec. 1927 en begraven te Aerseele zijn geboortedorp.

N50Z11 Grafstede der familie Debeil - Moerman. Onderaan: Dat hunne ziel in vrede ruste Stadsnota:

1. Debeil Modeste Felix Marie - overleden te Aarsele op 15/07/1893. 2. Moerman Maria Seraphina - overleden te Aarsele op 01/02/1890. 3. Debeil Pierre François Joseph - overleden te Aarsele op 14/09/1927.

Vooraan: Dat hunne ziel in vrede ruste. N50Z12 Rustplaats der familie Van de Voorde - Vanlaere. Vooraan: Mijn Jezus Barmhartigheid. 1

Een lijn onleesbaar.

- 13 -


Stadsnota:

1. Van Laere Octavia - overleden te Gentbrugge op 25/03/1908. 2. Van de Voorde Ferdinand - overleden te Aarsele op 22/07/1927.

N50Z13 Blancke - Van de Casteele. Met bijkomende platen: 1. Bid voor de Ziel van Mevrouw M. Emerence Van de Casteele Geb. 9 februari 1859 - Overl. 24 augustus 1926. 2. Bid voor de Ziel van Heer Henri Blancke Geb. 14 juli 1858 - Overl. 22 februari 1932. 3. Bid voor de Ziel van Heer Rene Blancke Geb. 5 februari 1902 - Overl. 10 september 1956. 4. Bid voor de Ziel van Heer Michel De Meyer Geb. 12-3-1903 - Overl. 8-111973. 5. Bid voor de Ziel van Juffr. Maria Blancke Geb. 24 november 1887 - Overl. 11 december 1982. 6. Bid voor de Ziel van Heer Jules Blancke Geb. 11 april 1889 - Overl. 12 juni 1976. 7. Bid voor de Ziel van Juffr. Elvira Blancke Geb. 30 december 1897 - Overl. 7 november 1996.

- 14 -


N50Z14 Ter Zaliger Gedachtenis van Basiel Victor Van Hecke zoon van Jan-Baptise en Marie-Therese Coene geboren te Pouques den 3 februari 1870 Godvruchtig overleden te Aerseele den 29 januari 1926. Afsluiting met een ketting aanwezig. Infoplaat is na loskomen van verticaal deel los bij de zerk gezet. Stadsnota:

1. Van Hecke Basiel Victor - overleden te Aarsele op 29/01/1926. 2. Coene Marie Theresia - overleden te Aarsele op 31/10/1860.

N50Z15 Rustplaats der familie Deroo - Demaeght. Onderaan: Mijn Jesus Bermhertigheid. Afsluiting met ketting die deels gebroken is. Stadsnota:

1. Demaeght Mathilde Marie - overleden te Gent op 05/01/1947. 2. De Roo Arthur Joseph AloĂŻse - overleden te Aarsele op 18/11/1946.

N51 N51Z01 Familie Notaris Viaene.

N51Z02 Familie Loontjens - De Poortere. N51Z03 Familie Dr. Van Overschelde - Foto. Frans Van Overschelde 1928-2000 Christiane De Wispelaere 1931-1997. N51Z04 Andre David 1924-1989 en Maria Albers 1930-2003 - Foto. N51Z05 Bid voor de ziel van Heer Honore Lambert hoofdonderwijzer Geboren te Aarsele den 17 januari 1862 en er Godvruchtig overleden den 20 mei 1921 en van zyne echtgenoote vrouw Eugenie Tytgat Geboren te Aarsele den 13 febuari 1861 en er Godvruchtig overleden den 7 september 1930 - R.I.P.. Afgezet met paaltjes in arduin, ketting verdwenen. Stadsnota:

1. Lambert HonorĂŠ - overleden te Aarsele op 20/05/1921.

- 15 -


2. Tytgat Eugenie - overleden te Aarsele op 07/09/1930.

N51Z06 Familie Vandenbulcke - DR Van Damme. N51Z07 Rustplaats der familie Van Parys - Lauwers. Onderaan: In Paradisum deducant te Angeli. N51Z08 Grafstede familie De Roo. Verticaal: Recente informatieplaat: Ter Zalige en Dierbare Gedachtenis van Mynheer Ivo De Roo. Gewezen Burgemeester van Aerseele - Alhier geboren den 7 Januari 1819 en overleden den 29 Juli 1890 en zyne echtgenoote vrouw Coleta Mingneau geboren te Desselghem den 23 Mei 1826. Alhier overleden den 20 November 1900 - R.I.P. (Mogelijks aangebracht boven originele tekst). Symbool: Ineengevouwen handen met erboven: D.O.M.. Extra informatieplaten rond centraal deel. 1. Helene De Roo 1893-1958. 2. Ter Zaliger Gedachtenis van Mevrouw Flora De Brabandere echtgenoote van Mijnheer Adiel De Roo. Geboren te Marcke den 28 april 1870 en godvruchtig overleden te Brugge den 30 october 1937. 3. Emerie De Roo 1891-1914.

- 16 -


4. Bid voor de Ziel van den Heer Adiel De Roo - Burgemeester van Aarsele Ridder in de Leopolds en Kroonorde - Weduwn. van MW Flora De Brabandere Echtgenoot van MW Elodie De Mauw. Er geboren 29-6-1865 er overl. 9-4-1946. 5. Camiel De Roo 1862-1917. 6. Marie-Leonie Van Laere 1860-1930 (stuk afgebroken). 7. Zalig aandeken aan Mev. Esther Julia De Roo 23-7-1885 - 30-10-1982. 8. Zalig aandenken aan Mej. Maria De Roo 17-10-1892 - 31-8-1967. 9. Ivo Persijn 1843-1916 (stuk afgebroken). 10. Julie De Roo 1856-1926. 11. Leonie De Roo 1854-1932 (stuk afgebroken). 12 Mijnheer Jozef De Roo zoon van Mr. en Mevr. Pieter De Roo - Lambrecht 1893-1927. 13. Dubbele plaat Dokter Henri De Roo Aarsele 23-1-1861 - echtgenoot van MW Marie Libberecht - Ere-Inspecteur Generaal Veearts + Laken 2-5-1930 & Dokter Herbert De Roo Antwerpen 31-7-1889 - Regimentsarts van het 17 Linie Gesneuveld op het Ereveld Hoogstade 31-5-1917.

14. Mejuffrouw Magdalena De Roo - Dochter van Mr. en Mevr. Pieter De Roo Lambrecht 1891-1909. 15. Mejuffrouw Maria De Roo - Dochter van Mr. en Mevr. Pieter De Roo Lambrecht 1886-1900. 16. Mijnheer Ernest De Roo - Zoon van Mr. en Mevr. Pieter De Roo Lambrecht 1891 - 1918. 17. Mevrouw Margaretha De Cloet - echtgenote van Mr. Maurice De Roo 19051988.

- 17 -


18. Mejuffrouw Godelieve De Roo - dochter van Hr. En Mevr. Maurice De Roo - De Cloet 1933-1936 19. Mijnheer Maurice De Roo - echtgenoot van Mevr. Margarethe De Cloet 1887-1950. 20. Mevrouw Sylvie Lambrecht weduwe van Pieter De Roo 1857-1920. 21. Mijnheer Pieter De Roo echtgenoot van Mevr. Sylvie Lambrecht 1852-1915.

N51Z09 Rustplaats Ivan De Roo - Moyaert 1890-1968 - 1903-1978 - Foto. N51Z10 Familie Albert Verhulst 1927-1978 - De Cocker en zoontje Marc 1954-1960. N51Z11 Rustplaats Elvira Duyck 1911-1937 - Germaine Duyck 1908-1979. N51Z12 Maria Fraeyman 1912-1979 echtg. Irene De Vrient 1911-1984 Jozef De Vrient 1949-2009 - Foto. Plaat1: Uw aandenken blijt ons immer bij. - Directie en personeel N.V. Dendauw-Stragier. Plaat2: Lourdes - A la Grotte Benie J’ai prie pour vous.

- 18 -


N52 N52N01 Familie Octaaf Dewaele - Wyckhuys. N52N02 De Meyer - Van de Voorde 1886-1969 1893-1965 - Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N52N03 Rustplaats van de familie Van Overbeke - Cools - Foto. Oud graf met nieuwe informatieplaat. Enkele stenen roosjes vooraan. N52N04

Adolf Vandewalle 1899-1988 Irma Goddijn 1899-1986 Albert Goethals 1916-1986 Maria Vande Walle 1922-2009 Bart Goethals 1964-1966.

Plaat: Uit dank Gemeenteschool Aarsele.

N52N05 Familie Rene Spriet - Zulma Ledoux 1889-1966

1893-1975.

N52N06 Familie Snauwaert - Gelaude. N52N07 G Bearelle - Mestdag. N52N08 Familie Octaaf Maes 1896-1966 - De Smet 1901-1991.

- 19 -


N52N09 Familie Marcel Bearelle 1900-1966 - Clara De Decker 1904-1985 - Foto. N52N10 Noel De Boevere 01-03-1945-27-11-1966 Antoon De Boevere 1909-1978 Foto. N52N11 Familie J. De Poortere 1880-1967 - De Winter 1880-1963. N52N12 Familie Vandendriessche - Gernaey 1909-1967 1916-2009. N52N13 Verhulst - Eggermont Foto - 1929-1967. N52N14 Familie Voet-Mestdagh. N52N15 Familie G. Claeys - Coussens 1909-1967 1905-1981. Plaat: Nimmer zal uw dierbare gedachtenis uit ons geheugen verdwijnen. N52N16 Familie Verschaetse 1895-1968 - Decocker 1898-1973. N52N17 Familie Van Steenkiste 6-5-1894 - 18-1-1968 15-7-1896 - 8-9-1982 - Foto. Plaat: Souvenir de Lourdes.

N52N18 N. Vanderhaeghen 1928-1968.

- 20 -


N53 N53N01 Hier Rust Martha De Smul 1897-1968 Emmerence De Smul 1900-1988 Elza De Smul 1906-1995. N53N02 Rustplaats Lambrecht - De Poortere. Plaat1: Moge God God U ’t Paradijs geven voor al uwe zorgen in dit leven. Plaat2: Aan mijn beminde echtgenoot. N53N03 Rustplaats B. Heyerick - M. Vandendriessche 1910-1943 1908-1994 - Foto. N53N04 Rustplaats De Cloet Marcel 1897-1970 - Van Noten Livina 1902-1968 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. N53N05 Familie Claerhout - Moerman.

N53N06 Fam Gernaey - Van Speybroeck. N53N07 Irma Janssens 1897-1997 wed. van Jules Verhulst - Foto. Plaat1: Germaine Verhulst 1915-2007 wed. Edgard Descamps. Plaat2: Rust zacht lieve Mama.

- 21 -


Plaat3: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - Je goede vrienden van het St. Jozefrustoord. N53N08 G. Albers 1894-1989 H. Van Nieuwenhuyse 1895-1969. N53N09 Familie G. Vandepapeliere 1914-1999 M. Voet 1914-1969 - Foto. Plaat1: Aan onze betreurde vriend Gustaaf Duivenliefhebbers “De leiespelers� Astene. Plaat2: Het leven was mooi toen jij er nog was. Plaat3: Hier rust Patricia Vande Putte lief dochtertje van Frans en Rita Vandepapeliere - Geboren 24-7-1970 - zacht ten hemel opgevaren 5-7-1976 Foto op de plaat. Plaat4: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. N53N10 M. Albers - L. Vannieuwenhusye Marcel 1896-1969 Laura 1896-1978. N53N11 Familie Ranson 1892-1970 De Cloet 1898-1984 - Foto. Plaat1: Hier rust Andre Ranson Geboren 18-2-1929 - Overleden 31-12-1956. Plaat2: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. N53N12 Familie A. De Volder M. Van Cauwenberghe 1900-1973 1901-1995 Foto. Blauwe infoplaat : Zoete herinnering aan Godelieve De Volder Gent 27-8-1940 Aarseele 7-6-1945 dochter van Alidor en Maria Van Cauwenberghe. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

- 22 -


N53N13 Rustplaats familie De Volder 1899-1974 1905-1980 1902-1981 1904-1883 Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N53N14 Rustplaats J. Verschoore M. Michiels 1897-1973 1899-1976 en kleinkind Marianne Verhegge 1957-1958. N53N15 Rustplaats Jules Van Overbeke - Vandewalle 1918-1970 - 1915-2006. Plaat: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. N53N16 Familie Jerome Desmet 1906-70 - Mathilde Tytgat 1909-91. Plaat: Treurend om je heengaan dankbaar om wat je was - vanwege klein en achterkleinkinderen. N53N17 Maurice De Volder 1899-1970 - Laura Verdonck 1898-1984 - Foto. N53N18 Familie A. Van Wassenhove J. De Sender 1891-1971 - 1896-1974. N53N19 Rustplaats C. Dedobbelaere 1896-1975 I. Devos 1895-1975 - Foto.

- 23 -


N54 N54Z01 Rustplaats der familie De Meulemeester - Michiels. N54Z02 Familie Bals - Billiet - Foto. Extra: Rita Devos 1947-2011. Opschrift: PAX. Plaat: Treurende engel aan een graf. Plaat1: Van uw collega's jockeys - drivers (met foto). Plaat2: Rita je was héél bijzonder heel gewoon. Gewoon een héél bijzonder persoon - je broers en zussen.

N54Z03 Rustplaats der familie Emiel Claeys - Dewulf. Plaat: Graflegging van Christus. N54Z04 Jozef Tack 1887-1955 en echtg. Magdalena Van Speybroeck 1898-1960. N54Z05 Rustplaats der familie Van De Maele - Vermaercke. N54Z06 De familie Kamiel Goossens - Laroy. Plaat vooraan: Sandyke we hadden U zo lief en mochten U niet behouden. Plaat onderaan: Sandyke Van der Beken dochterke van Eric en Anna Goossens 7-7-1968 - 8-12-1969. N54Z07 Familie Martain - Holvoet. Stenen roosjes rond marmeren plaat met knielende vrouw die roos neerlegt.

- 24 -


Stadsnota:

1. Martain Henri - overleden te Aarsele op 16/08/1956. 2. Holvoet Emilie Elodie - overleden te Aarsele op 21/10/1956.

N54Z08 Zalig aandenken van MR Gerard Spriet 1911-1956 echtgt van MVR Angele De Brander - Foto. Stenen roosjes naast de info. Plaat: Gerard waarom ons allen zoo vroeg verlaten die in het leven zoo aangenaam waart.

N54Z09 Zalig aandenken van MR Odiel Verhulst 1885-1956 echtgt MW Maria Goetry 1883-1940. Stenen roosjes in de hoeken bovenaan de steen. N54Z10 Familie Roelens - Van Hollebeke. N54Z11 Rustplaats der famlie Eggermont - Van de Ginste Mv Marie 1882-1957 Mv Marie 1882-1957 - MR Armand 1886-1958. Bloemenmotief bovenaan de grafsteen. N54Z12 Madeleine Beke 1897-1957 Irene Beke 1905-1970. Plaat of stukje bovenaan de infoplaat verdwenen. N54Z13 Rustplaats Marcel Van de Ginste - Anna Beke. N54Z14 Familie H. Seynaeve 1902-1958 - Vermeersch. Bovenaan: Wenende vrouw bij een graf met onderschrift: God is begin en einde.

- 25 -


Plaat: Hier rust Ria Seynaeve dochterke van Maurice en Roberta Laevens 14-11971 18-4-1972. Plaat: Ria waarom moest gij ons zo vroeg verlaten. N54Z15 De familie Gentil Wynsberghe - Van Speybroek - Opschrift: PAX. N54Z16 Rustplaats der familie Maeyens - Van de Walle. N54Z17 Rustplaats Neirinck - Vermarcke - Foto2.

N54Z18 Zalig aandenken van MR Honore Gernaey 1875-1962 echtgenoot van MVR Maria De Ram 1880-1965. N54Z19 De familie Van Vynckt - Van de Ginste. N54Z20 Familie Vanderhaeghen - Ledoux - Foto. Plaat: Maria Ledoux 11-3-1897 - 3-10-1959 en echt. Theoduul Vander Haeghen 27-1-1895 - 2-3-1984. N54Z21 Plaat bovenaan losgekomen en naar voor gevallen. Bevat geen informatie3. Beneden: Grafstede der familie K. Termote - Castelein. Stadsnota: 2 3

1. Termote Camillus Jacobus.

Deel van de opgelijmde letters verdwenen. Zelfde schadegeval als N54Z32.

- 26 -


2. Castelein Helena - overleden te Aarsele op 31/03/1959. N54Z22

Spiesschaert Jules 23-3-1880 - 4-5-1959 Blondeel Irma 25-8-1884 - 23-1-1969 Godelieve echtg. Verplaetse Roger 28-12-1-1924 - 21-2-1972 Opschrift PAX.

N54Z23 De familie Albert Vermeulen - Van Maldeghem. N54Z24 Rustplaats der familie Alb. Blancke - Warnez - Foto. Motief: Klimop. N54Z25 Rustplaats der familie Verbauwhede - Vande Sompele. Stadsnota: 1. Verbauwhede Alberic - overleden te Aarsele 12/02/1961. 2. Van De Sompele Irma - overleden te Aarsele 28/06/1962. N54Z26 Rustplaats van MR Valeer De Lanoo 1886-1962 echtgenoot van MVR Emma De Brabandere 1888-1972 - Foto. N54Z27 Familie Neirinck - Verhulst - Foto. Plaat1: Aan onze betreurde Voorzitter van wege De Toneelvrienden. Verder nog 3 extra platen met foto’s van man en vrouw.

- 27 -


N54Z28 Familie Beert-Maes. Plaat: Lourdes - A la grotte benie j’ai prie pour vous. Stadsnota:

1. Beert Jules - overleden te Aarsele op 04-03-1962. 2. Maes Romanie - overleden te Meulebeke op 24/11/1962.

N54Z29 Familie Aernoudt - Van Laecken - Emeric Aernoudt 1883-1962 - Louise Van Laeken 1886-1981 - Foto.

N54Z30 Hier rust Laura Algoet 1897-1962 Maria Algoet 1892-1963. Stadsnota: 1. Algoet Laura - overleden te Tielt op 27/11/1962. 2. Algoet Marie - overleden te Sint Gillis bij Dendermonde op 23/12/1963. N54Z31 Rustplaats van Hector Lambrecht 26-8-1888 - 1-1-1963 en zijn Echte Maria Cl. Tavernier 11-5-1892 - 17-2-1969. N54Z32 Plaat bovenaan losgekomen en naar voor gevallen. Bevat geen informatie4. Beneden vooraan: Familie Henri Spiesschaert - Vaernewyck - Foto. 4

Zelfde schadegeval als N54Z21.

- 28 -


Plaat: Lieve dochter rust zacht. Plaat: De aarde verbergt U, maar in ons hart blijft gij voortleven. Stadsnota:

1. Spiesschaert Henricus Josephus - + Tielt 06/12/1969. 2. Vaernewyck Marie Silvie - + Tielt 28/01/1963 3. Spiesschaert Magdalena Maria - + Aarsele 11/06/1945.

N54Z33 Rustplaats van Alois De Volder - Hortense Janssens. Bovenste balk voor data niet gekapt, onderste balk gekapt 1885-1964 - Foto. N54Z34 Familie Bonne - Holsbek5. N54Z35 Rustplaats van MR Oscar Clauwaert 1902-1963 echtgenoot van MW Zulma De Neve 1903-1985 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat1: Aan mijn lieve moeder - rust zacht. Plaat2: Wat je voor ons betekende vergeten wij niet. Plaat3: Rust zacht lieve Vader.

N54Z36 Familie Robert Loontjens - Maes 1901-1963. N54Z37 Familie A. De Meyer - Derycke 1882-1971 -1883-1963 - Foto. 5

Eerste letter “i” in Familie verdwenen. Holsbek zou mogelijks ook Holsbeke kunnen zijn als laatste “e” zou verdwenen zijn.

- 29 -


N54Z38 Rustplaats Arthur Voet 1878-1973 echt. van L. Scherpereel. N54Z39 Familie E. Callens - Snauwaert. Emiel 1880-1964 Emilie 1887-1966. Plaat: Rust zacht. N54Z40 Hier rust Achiel Gernaey 1908-1964. Stadsnota:

1. Gernaey Achile.

N54Z41 Hier rust Elvira Vanderhaeghen 1893-1964. Stadsnota:

1. Vanderhaeghen Elvira - overleden te Gent op 23/03/1964.

N54Z42 Familie Jozef De Bel - Bethuyne. N54Z43 Familie Cyriel Vande Casteele - Duyck 1893-1964 - 1899-1985. N54Z44 Familie Vander Straeten - Verstraete - Foto. Plaat: Rust in vrede. N54Z45 Familie Bearelle - Verschaetse. N54Z46 Rustplaats Cyriel Loontjens 10-4-1899 - 6-8-1976 - Maria Minne 12-11-1904 - 12-11-1995.

N60 N60O01 en 02 vrije plaatsen - geen zerken. N60O03 Familie Coussens - Persijn. N60O04 Rustpaats Vermarcke - Neirinck. Cyrille Vermarcke 1890-1939 Marie Louise Neirinck 1887-1955 - Foto6. N60O05 H. Deleu - Mestdagh. Koperen plaat: geknielde treurende vrouw. N60O06 Rustplaats van de familie De Poorter Loontjens. Onderaan; Familie De Poorter - Roelens. Koperen platen: Christus aan het kruis met langs beide zijden biddende figuren (Maria en Joannes of twee vrouwen?). Afsluiting met metalen staaf langs beide zijden. Extra info op afzonderlijke platen die geplaatst zijn op de zerk: 1. Jozef De Poorter 1946-1946. 2. Maria De Poorter 1899-1941. 3. Urbain De Poorter 1901-1970.

6

De laatste letter “s” van rustplaats en de letter “k” van Neirinck zijn verdwenen.

- 30 -


4. Rachel Roelens 1914-1993. 5. Francois De Poorter 1860-1938. 6. E.H. Frans De Poorter 1905-1982. 7. Odila Loontjes 1863-1944. 8. Zoet aandeken aan Kristof De Poorter lief zoontje van Joris en Bernice Sigiez. Geb. 28.10.1977 en haastig overl. 27.11.1978.

N60O07 Rustplaats van de familie Goethals - Claeys. Koperen plaat: Christus aan het kruis. N60O08 Familie Cattrysse - Bearelle. Horizontaal: Heer Charles Cattrysse 1864-1939 zijn echtgenoote vrouw M. Louise Bearelle 1863 - overlijdensjaar niet aangegeven. N60O09 Rustplaats7 Neirinck - Eggermont - Foto. Horizontaal: MM Mathilde Eggermont 1877-1943 - MR Henri Neirinck8 1879-1948 deel letters weg. Stadsnota:

1. Eggermont Mathilde - overleden te Aarsele op 20/04/1943. 2. Neirinck Henry - overleden op 19/01/1948.

7 8

De laatse letter “s” van rustplaats verdwenen. De eerste letter “i” en de letter “k” van Neirinck verdwenen.

- 31 -


N60O10 Rustplaats der familie Victor Verbrugge - Dubron en zoon Hubert. N60O11 Ter Zaliger Gedachtenis van Mevrw Juliana Van Hastel 1864-1940 Echte van MR Kamiel Turf 1855-1944. Stadsnota:

1. Van Hastel Juliana - overleden te Aarsele op 27/08/1940. 2. Turf Kamiel - overleden te Aarsele op 25/03/1911.

N60O12 Rustplaats van Mijnheer en Mevrouw Camiel Gelaude - Emelia De Muyt Stadsnota:

1. De Muyt Emelia - overleden te Aarsele op 18/06/1924. 2. Gelaude Camille - overleden te Aarsele op 18/11/1940.

N61 N61W01

Caroline David 1961-1998 Marniek Declercq Lynn Declercq 1988-1998 Isabelle Declercq 1992-1998 - Foto. Stukjes: Engeltjes en beertje.

Plaat1: Voor u zijn onze gedachten van elke dag - C.M. Collega’s.

- 32 -


Plaat2: Jullie beeld blijft in ons hart bewaard - Marc, Isabelle, Annick en Kurt. Plaat3: Te kort was jullie leven maar eeuwig blijven jullie in ons gedachten overleven - Etienne, Annie, Rita, Eric, Geert, Greet, Marc, Veronique, Luc, Rita en kinderen. Plaat4: Isabelle, wij vergeten u niet - Uw klasvriendjes van het eerste leerjaar. Vrije gesubsideerde basisschool Aarsele. Plaat5: Rust zacht liefste doopkindjes - Franky en Dirk. Plaat6: Uit ons oog gegaan zoals een dauwdruppel in de zon. Enkel uit het oog niet uit het hart - Viblo Centrum Deinze.

N61W02 Leon Vlaminck 1922-1999 Echtg. Iliana Vanheuverswijn - Foto. N61W03 Familie Frans Wielfaert 1931-1999 - Agnes Bekaert 1931-1999 - Foto. Plaat1: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon Benedicte, Eddy, Matthew, Guy en Heidi. Plaat2: Steeds waren wij blij een Moeder te hebben zoals jij. - Filip & Myriam Rebecca & Charon. Plaat3: Uw scheiden baart diepe smet - Filip, Myriam, Rebecca, Charon. N61W04 Roger Gernaey 1925-2007 - Angèle Decock 1925-1999 - Foto.

- 33 -


Plaat: De nacht wisselt met de dag, het licht met de duisternis, maar de herinnering aan jou blijft - Directie & personeel Firma Langeraet. Plaat2: Je kleinkinderen vergeten je nooit - Angelique, Caroline, Fleur, Gillis. N61W05 Rustplaats Alfons Callens 1923-1999 - Helena Heyrick 1917-2003 - Foto. Plaat1: Het aandenken blijft ons immer bij - Vanwege uw petekind Kurt. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - Vanwege de kleinkinderen.

N61W06 Gerard Delanote 1923-1999 - Andrea Callens - Foto. Plaat: Als ik verdriet heb en geen raad meer weet, denk ik aan jou, en wat je voor me deed - Andrea. N61W07 Georgine Callens 1924-1999 echtg. Roger Duynslager 1922-2009 - Foto. Groot Mariabeeld. Plaat1: Gedenken is: elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen - van je buren. N61W08 Armand De Baets 1908-1969 echtg. Elisa Carpentier 1910-1999 - Foto. Plaat: De herinneringen aan jou weerspiegelen je leven. - Rust zacht lieve ouders. N61W09 Lucienne Icket 1931-1999 echtg. Paul De Witte 1926-2006 - Foto.

- 34 -


Plaat1: Het leven was mooi toen jij er nog was - Uw echtgenoot. Plaat2: Afbeelding vredesduif - Van je petekind Lia. Plaat3: ’s Morgens was je er nog, ’s avonds niet meer, wij blijven steeds aan je denken, elke keer weer - Ivan, Nicole, Chris en Evy. N61W10 Roger Vandewalle 1925-1999 - Marguerite Tanghe 1924-2007 - Foto. Plaat: Wat je voor ons betekende vergeten we nooit - Personeel Ter Walle. N61W11 Marcel Claerbout 1932-1999 - Monique Lessens - Foto. Plaat1: We zullen je nooit vergeten - Vanwege de geburen. Plaat2: Uw liefde zal in ons hart blijven voortleven - Vanwege de families Dejonghe - Desmet. Plaat3: Het leven was mooi toen jij er nog was - Georges en Georgette - Andre en Maria. N61W12 Rustplaats Jerome Bearelle - Deloof - Foto. Groot Mariabeeld. N61W13 Rustplaats Edmond Aimé Lambert 1924-2000 - Emma De Boever 1925-2012 - Foto. N61W14 Albert Verbeke 1915-2006 - Sidonie De Witte 1925-1999 - Foto.

N61W15 Omer Spiessens 1923-2002 - Maria Claerhout 1925-2000. Motief: Boek.

- 35 -


Plaat1: Leven is: vast willen houden en toch los moeten laten. Plaat2: Afbeelding bloem. N61W16 Rustplaats Maurits Tanghe 1901-1963 - Suzanna Van Neste 1913-2007 Foto. Motief Boek. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. N61W17 Omer Lambert 1920-2000. N61W18 Hier rust Clara Claeys 1921-2000. N61W19 Familie Colombien - Charlet. Cyriel 12-2-15 - 12-5-88 - Germaine 26-6-13 28-4-00.

N62 N62O01 Maurice Daenens 1911-1996 - Maria Van Walleghem 1915-2002. N62O02 Elvira Steyaert 1915 -1998 echtgenoot van Gerard Vanderhaeghen. N62O03 Familie Franz Desmet - Van Hal. Plaat: Het leven is een strijden hier eindigt alle lijden - de Gelaryngektomeerden van Kortrijk. N62O04 Julien Vandeputte 6-2-1909 - 2-9-1998 echtg. van Clara Van Dorpe 22-81911 - 15-12-2003 - Foto. N62O05 Familie Roger Callens - De Cloet. Marc 1963-1998. Plaat1: A friend for a lifetime One to share everything with like the water as I cry, like the fire you lighted inside like the ground to stand on, or the air to fly trough when I catch you with that smile - A friend worth a lifetime - Hans en Joke - Stefan en Veerle - Magali en Anja.

- 36 -


Plaat2: Wie je gekend heeft vergeet je nooit - Azurivrienden. Plaat3: Afbeedling vogel voor opkomende zon op glasplaat - Uw beeld blijft in ons hart bewaard. N62O06 Ivan De Vrieze 1943-1996 - Carmen Deschyvere - Foto. Plaat1: Heengaan doet verdriet, maar toch vergeten wij je niet - Vanwege de geburen. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten - Uw beste vrienden. Plaat3: aan ons betreurd bestuurslid - Kaartersclub De trouwe kaarters. N62O07 Hier rust Igna Arens 1939-1998 - Maurice Lievens - Foto. N62O08

Maria De Volder 1922-1997. André Vercamer 1923-2007. Monique Vercamer 1947-1965 - Foto.

N62O09 Edith De Brauwer 1944-1997 - Gilbert Van Parijs. N62O10 Felix Claeys 1913-1997 echtg. Margriet Vanderstraeten 1923-2005 - Foto. Plaat: Je blijft geborgen in onze herinnering. N62O11 Gabriël Spiesschaert 1926-1997 - Germana Ver Eecke - Foto. N62O12 Angèle Loontjens 1913-1997 echtg. Remi Van Wonterghem 1910-1998.

- 37 -


Plaat: Dank voor alles waar ik geen woorden voor vind. N62O13 Julien Beyst 1924-1995 echt. van Juliana Baert 1923-1997. Plaat1: Afbeelding bloem - Van uw Petekind Steve. Plaat2: Afbeelden mand met bloemen met duiven erop - Aan onze grootmoeder. N62O14 Familie Frans Van Cauwenberghe 1918-1997 - Celina Van Vynckt 1921-2006. Plaat: De tijd gaat voorbij de herinnering blijft. N62O15 Familie De Ram - Bearelle. N62O16 Gerard Rutsaert 1916-1997 echtg. Gabrielle Deroo 1917-1998. Plaat Aan mjin dierbare nicht - uit dankbaarheid tijdens de oorlog van Camiel. N62O17 A. De Bels - Bentein. N62O18 Germaine Van Gele 1921-1996 echtg. Frans Daenens. N62O19 Cyriel Van Lerberghe 1922-1996 - Maria Van Landuyt - Foto. Plaat1: Lieve opa, jou vergeten we nooit - Jasmien, Sam, Allissa en Britt. Plaat2: Vanwege vriendenkrijg Derde Leeftijd Bekaert Aalter.

N62O20 Jeannine De Ram 1939-1996 echtg. van Gaston Vandewalle 1938-2012 - Foto. Plaat1: Dank voor al die mooie jaren dat we samen waren - Gaston.

- 38 -


Plaat2: Op het verticaal deel aangebracht: hartje met afbeelding O.L.V. en onderschrift Medugorje.

N63 N63W01 Rustplaats Freddy Siemoens 1950-1996. Plaat: Treurend om je heengaan dankbaar om wat je was - Administratief personeel Kliniek O. L. V. van Lourdes, Waregem. N63W02 Rustplaats Roger Lassuyt 1930-1996 - Maria Vermarcke. N63W03 Rustplaats Frits Van Hecke 1939-1996 - Foto. Plaat: Aandenken - Aan mijn beste vriend. N63W04 Georges Callens 1923-1996 - Marie-Louise Naessens 1918-2009 - Foto. Plaat1: Nooit vragend, nooit klagend, alles voor zichzelf dragend, heeft hij veel voor ons gedaan - Uw kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Bedankt voor de mooie jaren da we samen waren - Uw echtgenote. Plaat3: Eenvoude en oprecht volg goedheid was uw leven - Vanwege uw buren. N63W05 Familie Julien Sabbe 1919-1999 - Germaine De Coninck 1924-1996. Plaat1: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon Vanwege de buren. Plaat2: Je was zo goed wie je gekend heeft vergeet je nooit - Vanwege uw buren.

- 39 -


N63W06 Familie M Termote - Houtteman. N63W07 Familie Willy Lootens 1942-1996 - Monique Cousse - Foto. Plaat: Vanwege vriendenkring Derde Leeftijd Bekaert Aalter. N63W08 Rustplaats Margaretha Huys 1914-1996 - Alfons Heyrick 1907-1996 - Foto. Plaat1: Te vroeg zijn jullie ons ontnomen, maar in ons hart zullen julie altijd blijven wonen. - Vanwege de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Foto met onderschrift: Mutien Marie. N63W09 Lucien Snauwaert 1927-1996 - Paula Lauwers - Foto. Plaat: Nooit meer worden de dagen als voorheen, veel te vroeg ging je van mij heen. N63W10 Rustplaats Jan De Vrieze 1914-1996 - Martha Soens 1921-2010 - Foto. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat3: Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit. - Van uw kleinkinderen en achterkleinkinderen.

N63W11 Simona Lapierre 1920-1996 echtg. Willem De Clercq 1918-2003 - Foto. Plaat1: Aan mij geliefde ouders.

- 40 -


Plaat2: Afbeelding dolfijn: Tranen kunnen ons verdriet niet doven - Vanwege de kleinkinderen. Plaat3: We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen - Van de kleinkinderen. Plaat4: Rust zacht lieve Meter - Vanwege Andrea en Tom. Plaat5: Lieve ouders, als ik verdriet heb en geen raad meer weet, dank ik aan al het goede dat je voor ons deed. - Uw kinderen. N63W12 Hubert De Vrieze 1916-1995 echtg. Maria Wanseele - Foto. N63W13 Rustplaats RenĂŠ Lievrouw 1909-1995 - Bertha Denolf 1912-2004 - Foto. Plaat: De Heer geeft ons ontnomen U die ons zo dierbaar was. N63W14 Jozef Lambrecht 1940-1995. N63W15 Rustplaats Robert Devos 1912-1995 - Margareta De Brabant 1913-2011. Plaat: Uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort.

N63W16 Jules Minne 1919-1995 echtg. Magdalena Claerhout 1922-2002. N63W17 RenĂŠ Maes 1909-1995 - Julienne De Smet 1912-2003 - Foto. Plaat1: Voor elk moment dat je ons hebt blijgemaakt zeggen we dank.

- 41 -


Plaat2: Alles vergaat, alles verdwijnt behalve het aandenken - Van uw kleinkinderen. N63W18 Maurice Cocquyt 1910-1995 echtg. Elza Voet 1912-1999- Foto. N63W19 Rustplaas Filip Spiesschaert 1954-1995. N63W20 Francies Lievens 1923-1995 echtg. Gabrielle De Clercq - Foto. N63W21 Robert Verplaetse 1923-1995 - Madeleine Vander Straeten 1925-2005 - Foto. Plaat1: Wat ge voor ons betekende vergeten we nooit - kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven - Uw schoonzusters en schoonbroers. N63W22 Ivo Bearelle 1906-1995 - Marie-Louise RogĂŠ 1904-1995.

N64 N64W01 Simonna Eggermont Kortrijk 1903-Tielt 1995. Plaat: Dankbaar zullen we U herinneren want het was goed samen te zijn. N64W02 Maria Heytens 1914-1997 weduwe Gerard Wielfaert. N64W03 Hier rust AloĂŻs Van Lerberghe 1921-1995 wed. van Martha Turf. N64W04 Maria Celina Van Elsacker 1929-1994 wed. van Jozef Van Bouwel en Albert Janssens. N64W05 Rustplaas Frans Claeys zoon van wijlen Guillaume en Andrea Claeys Coussens 1934-1994. N64W06 Hier rust Valere Vervaeke 1910-1994 wed. van Magdalena Lambert - Foto. Plaat: Wij hadden U zo lief, en mochten U niet behouden. - Rust Zacht Lieve Vader. N64W07 Rustplaats Polydor Deroo 1908-1994 wed. Bertha De Caluwe. Plaat: Vanwege vriendenkring Derde Leeftijd Bekaert Aalter. N64W08 Hier rust Alois Lapeire 1920-1994 zoon van Adolf en Irma De Clercq - Foto. Plaat: Je was gelukkig in je eenvoudig leven. Je was niet alleen met je zorgen en verdriet. We waren vrienden en dat zijn we gebleven. Die mooie tijd vergeet je niet - Hector en Maria. N64W09 Hier rust Julien Vromman 1916-1994 wed. van Maria Verkinderen.

- 42 -


N64W10 De Meter Albert 09-06-08 - 16-01-94 - Houten kruis.

N64W11 vrije plaats - geen zerk. N64W12 Hier rust Bertus Leuver 1934-1993 echt. Alberte Van Duynslager - Foto. Plaat: Te vroeg zijnt gij mij ontnomen maar in mijn hart blijft gij altijd wonen. N64W13 Hier rust Elvira Behaegels 1904-1993 wed. Arthur Balduck. Plaat1: Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omgeving. Ineengevouwen handen. Plaat2: Rust zacht. N64W14 Leon Tieleman 1922-1992. N64W15 Hier rust Albert Vandewalle 1915-1992 wed. van Julia Vanderstraeten. N64W16 Hier rust Celina Van Overbeke 1910-1992 wed. van Maurits Moyaert - Foto. N64W17 Hier rust RenĂŠ Declercq 1903-1992 wed. Valentine De Smet wed. Octavie Lejeune. N64W18 Hier rust DaniĂŤl Van Daele 1939-1992 echtg. van Elga Vandewalle. Plaat: Rust zacht lieve vader. N64W19 Albert De Vrieze 1915-1991 wed. Madeleine Wullaert 1921-1971 - Foto. N64W20 Hier rust Robert Sander 1926-1991 echtg. van Godelieve De Vos - Foto.

- 43 -


Plaat: Vader, je bent niet meer. ’t Doet ons zo ’n pijn. Maar wat je deed en wie je was, ’t blijft in ons hart geschreven. - Vanwege je kinderen.

N65 N65O01 Albrecht Van Damme 1921-1988 echt. van Anna Van Leerberghe - Foto. N65O02 vrije plaats - geen zerk. N65O03 Hier rust Martha Turf 1912-1988 echtgenote van Aloïs Van Lerberghe. N65O04 Elza De Soete 1904-1988 wed. van Maurits De Kee - Foto. Plaat1: Hoe eerbaar edel fijn kon toch onze Meter zijn. - Geert en Katty. Plaat2: Rust zacht lieve Meter - Kristof. N65O05 Hier rust Bertha Behaegels 1899-1988 wed. van Kamiel Vergote. N65O06 Hier rust Christa Spiessens geb. te Aarseele 27-7-1947 overl. 5-9-1988 - Foto. Plaat1: Rust zacht lieve moeder - Van Didier. Plaat2: Te vroeg zijt gij van ons heengegaan doch in ons hart blijft gij altijd bestaan. - Echtgenoot en kinderen. Plaat3: Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden.

- 44 -


Plaat4: Blijvend aandenken - Echtgenoot en kinderen. N65O07 Hier rust Raymond De Kockere 1901-1989 wed. van Irma Christaens - Foto. Plaat: Uw plats is ledig aan de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. N65O08 Henriette Claerhout 1904-1989 wed. van Theophiel Dedoncker - Foto. Plaat: Wij zullen U nooit vergeten. N65O09 Hier rust Frits Van Daele 1911-1989 wed. van Gabrielle Duyck. N65O10 Hier rust Gerard Sabbe 1907-1989 wed. van Bertha Van Gampelaere wed. van Maria Van Keirsbilck - Foto. Plaat1: Voor ons blijf je hier, in ons hart. Plaat2: In stil verdriet we vergeten je niet - De kleinkinderen. N65O11 Hier rust Margaretha De Clercq wed. Achiel Craeymeersch 1903-1989 - Foto.

N65O12 Hier rust Maria-Emerencia Fyfferoen 1900-1989 wed. van Maurice Van Parijs - Foto. N65O13 Oscar De Craemer 1901-1989 weduwnaar van Irma Lessens - Foto. N65O14 Hier rust Esther Van Callie 1908-1989 wed. van Henri Van Maele - Foto. Plaat Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Ineengevouwen handen.

- 45 -


N65O15 Hier rust Marnix Tack 1905-1989 echg. van Adrienne Van Hal. Plaat: Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Ineengevouwen handen. N65O16 Hier rust Margriet Mervillie 1907-1989 wed. van Remi Vinckier - Foto. N65O17 Hier rust Adrienne Van Keirsbulck 1909-1990 wed. van Maurits Vermandel. N65O18 Hier rust Maria De Buysser 1906-1990 wed. van Georges Pijfferoen - Foto. N65O19 Hier rust Gerard Van Haesebroeck 1932-1990. N65O20 Hier rust Willy Snauwaert 1939-1990 echtg. van Lydie De Volder - Foto. Plaat Aan onze medewerker Willy C.B.C- E.R.D..

N65O21 Hier rust Joseph Bearelle 1911-1990 weduwnaar van Simonne Schoonaert. Plaat: Wij zullen je nooit vergeten. N65O22 Hier rust Bertha Turf 1913-1990. Plaat: Opengevouwen boek - geen tekst9. N65O23 vrije plaats - geen zerk.

9

Mogelijks vroeger een tekst maar niet meer te achterhalen.

- 46 -


N66 N66W01 02 twee vrije plaatsen. N66W03 Hier rust Cyrilla Wambeke 1905-1988 echt. van Camiel Waelens. N66W04 Maria De Baets 1905-1988 wed. van Theofiel Casteleyn - Foto. Plaat1: Moeder wat je voor ons betekende vergeten we nooit. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden.

N66W05 Hier rust PharaĂŻlde Elebode 1910-1988 weduwe Camiel Van De Moortele. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat2: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. N66W06 Hier rust Germana Pyfferoen 1904-1988 wed. van Maurice De Jaegher en van Georges Dedeckere - Foto. N66W07 Rustplaats Maurits D'Haenens 1930-1988. N66W08 Hier rust Georges Dedeckere 1903-1988 wed. van Elisa Vroman echtg. van Germaine Pyfferoen - Foto. N66W09 Roland Van Rysseghem 1955-1987 - Foto. Groot beeld knielende Maria.

- 47 -


N66W10 Hier rust Alfons Decraemer 1914-1987 echtg. van Madeleine Vanterwyngene - Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. N66W11 Daniel Rogge 1930-1987 echtg. van Denise Herman. Plaat: Rust zacht lieve vader. N66W12 Hier rust Irma Behaegels 1900-1987 wed. van Jules Aelvoet. N66W13 Hier rust Julien Spiesschaert 1922-1987. N66W14 Hier rust Noella Coppens 1931-1987 echtg. van Julien Van Haesebroeck Foto. Plaat: Vanwege uw zuster. N66W15 Rene Danneels 1901-1987 wed. Maria Tanghe. Plaat1: Souvenir de Lourdes. Plaat2: Dank voor alles waar ik geen woorden voor vind. N66W16 Jan Boddaert 1959-1987 - Foto.

N66W17 Hier rust Maurcie De Ketelaere 1913-1987 echtg. van Bertha Van Daele. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij.

- 48 -


N66W18 Hier rust Maurits Decoussemaecker echt. Georgette Sander 1926-1987 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat1: Wij hadden U zo innig lief maar mochten U niet behouden. Plaat2: Rust zacht lieve vader. Plaat3: Rust zacht lieve echtgenoot.

N66W19 Adolf Van Nieuwenhuyse 1897-1987 wed. van Magdalena Bruyneel. N66W20 vrije plaats - geen zerk. N66W21 Hier rust Georges Pyfferoen 1903-1986 echtg. van Maria De Buysser - Foto. N66W22 Hier rust Soens Leopold 1950-1986 - Foto. Plaat1: Sinds je ogen zijn gesloten hebben de onze veel tranen vergoten. Plaat2: Uw vergeten zal ik nooit. N66W23 Camiel Goderis 1899-1986.

N67 N67O01 Hier rust Marie-JosĂŠ Moyaert 1930-1986 wed. van Leon Dujardin. N67O02 Hier rust Maria Aelvoet 1902-1989 wed. van Cyriel Amelinck - Foto.

- 49 -


Plaat1: Aan onze lieve Meter. Plaat2: Wij vergeten U nooit.

N67O03 Maria De Schuyter 1932-1986 echtg. Rene Van Autreve. N67O04 Maria Strobbe 1904-1986 wed. van Albert Pelecyn en August Van Duynslager. N67O05 Hier rust Andre Verhaeghe echtg. van Elza Govaere 1910-1986. Plaat: U hebt zoveel gedaan voor mij dat je wilde mijn troost zijn deze woorden zal ik nooit vergeten. N67O06 Hier rust Alice Augusta Demey echtg.van Willem Duynslaeger 1909-1986 Foto. N67O07 Hier rust Clara Van Gansbeke 1903-1986 weduwe van Alfons Van Ryckeghem - Foto. N67O08 Hier rust Frans Vannieuwenborgh echtg. van Elisabeth Van Hastel 1932-1986. Plaat1: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten. N67O09 Luc Vervaeke 1946-1985 echt. van Jeannine Wijnsberghe. Plaat1: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. Plaat2: Rust zacht lieve Vader.

- 50 -


N67O10 Zalig aandenken aan Martha Aelvoet 1901-1985. N67O11 Hier rust Edmond Verhelst 1896-1985. Opschrift PAX. N67O12 Rustplaats Marcel Poelvoorde 1940-1985. N67O13 vrije plaats - geen zerk. N67O14 Hier rust Odila Claeys 1902-1985 weduwe van Leon Denewet. N67O15 Hier rust Bertha Maes 1902-1895 dochter van wijlen Alois en Emma Bouckaert. N67O16 Hier rust Maurice Lievrouw 1906-1985. N67O17 Hier rust Kamiel Vanbosseghem wedn. van Germaine Claeys 1904-1985. N67O18 Hier rust Martha Heyrick wed. van August Geurs 1911-1985 - Foto. Plaat: Aan onze lieve moeder.

N67O19 Rustplaats Maurice Aelvoet wed. van Irma Amelinck 1898-1985 - Foto. N67O20 Maurice Coussement wed. Hilda De Clercq 1910-1985. Vlakke blok natuursteen. N67O21 Hier rust Gerard Desmet 1922-1984 echtgenoot van Irma Verscheure. Plaat: Wij vergeten U nooit. N67O22 vrije plaats - geen zerk.

- 51 -


N67O23 Frans Claeys 20-01-1921 - 12-11-1984. Plaat: Ons betreurd bestuurslid Frans Claeys Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Op plaat: Ineengevouwen handen. N67O24 Hier rust Elodie Wielfaert 1888-1984. Plaat: Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Op plaat: Ineengevouwen handen.

N68 N68W01 Tom Lampaert 1979-1999 zoon van Johan en Marianne De Raedt. N68W02 Theunis NoĂŤl 1941-1999 echtg. van Braeckevelt Madalena. N68W03 Maurice Baudoncq 1925-1998 - Foto. N68W04 Rustplaats Martha Behaegels 1909-1998 wed Theophiel Moyaert - Foto. N68W05 Astrid Blondeel 1936-1998. Plaat1: Dank voor al die mooie jaren dat we samen waren - Nancy. Plaat2: Uw vrienden vergeten u nooit - Uw werkmakkers Libeco.

- 52 -


N68W06 Maria Deleersnijder 6-11-1909 - 19-9-1991 wed. van Cyriel Vande Walle. N68W07 Magdalena Aelvoet 1904-1997 wed. Maurice Van Haesebroeck - Foto. N68W08 Anna De Cloet 1945-1997 echtg. Johny Vercouillie. N68W09 De Clercq Rachel 1910-1997. Omgevallen houten kruis. Plaat: Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N68W10 Irma Lava 1905-1997 wed. Arthur Martens - Foto. N68W11 Adiel Vanderhaeghen 1903-1997 wed. Zulma Bearelle. N68W12 Madeleine Martens 1909-1997 wed. van Karel D'Haenens. Plaat: Als ik verdrietig ben en geen raad meer weet denk ik aan al het goede dat je voor ons deed. N68W13 Ivo Heyrick 10-10-1919 - 2-2-1997. N68W14 Adrienne Van Hal 1910-1996 wed. van Marnix Tack. Plaat: Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Op plaat: Ineengevouwen handen.

N68W15 Martha Van Poucke 1910-1996 wed. van Jozef Vermeulen - Foto. N68W16 Euphrasie Tack wed. van Alex Van Hastel 1908-1995 - Foto. Plaat: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank. N68W17 Hier rust Josephine Vermandel 1909-1995 wed. van Maurits Lagaisse - Foto.

- 53 -


N68W18 Rustplaats Madeleine Van Ryckeghem 1908-1995 wed. van Remi van Poucke. Plaat: We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen, maar in ons hart blijf je immer bij ons. N68W19 Rene Janssens 25-06-1928 - 01-09-1995 - Foto. N68W20 Rustplaats Martha Tytgat 1921-1995 wed. van Carolus De Buysser - Foto.

N69 N69O01 Henri Maes 1922-2004 - Maria Van Der Bauwhede 1927-2005 - Foto. Plaat1: Hoofd van een paard - Aandenken aan meme & pepe - Van Domien & Stephanie. Plaat2: Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart. - Vanwege uw kleinkinderen en achterkleinkinderen.

N69O02 Andreas Van Waetermeulen 1939-2003 x Rita Vanderhaeghen 1946-2010 Foto.

- 54 -


N69O03 Geert Coopman 1960-2002 x Ria Decock - Foto. Plaat1: Het leven is een lange weg die te vroeg eindigt. - Familie Coopman Van Loocke Maarkedal. Plaat2: Geert, wij missen u elke dag. Plaat3: Geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen - Ria, Elise, Wout. N69O04 vrije plaats. N69O05 Familie Arickx - Desmet. N69O06 Rustplaats Jeanine Coppens 1936-1997 - Gilbert Van Haesebroeck 1935-2000 - Foto. Plaat: Twee harten van goude vol goede gaven liggen hier zacht en stil begraven. N69O07 Maurice Verhaeghe 1930-1994 - echtg. Elza Declercq - Foto. Plaat1: Diep betreurd- Vanwege uw moeder. Plaat2: Rust zacht lieve vader. N69O08 Michel Devliegher 1911-1990 - Elza Bearelle 1920-2008. N69O09 Rustplaats Robert Van Keirsbulck 1913-1990 en echtgenote Clara Wielfaert 1910-1988 - Foto.

- 55 -


N69O10 Hilaire Vermeulen 1907-1989 en echtg. Aline Blondeel 1914-1988 - Foto. Plaat: Aan onze betreurde ouders - Wij zullen U nooit vergeten. N69O11 Hier rust Gerard De Poortere 1919-1988 echtg. van Paula Callewaert. N69O12 Hier rust Leopold De Boever 1939-1987 echtg. van Cecile Baekelandt. Plaat1: Groot was je inzet voor alles moge deze verder leven in ons. Plaat2: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank. N69O13 Julien Opsomer 1909-1976 - Anna Arickx 1907-1986 - Foto. Plaat: Gedenkenis van Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

N69O14 Zalig aandenken aan Maurice Bonne 1897-1968 - Alice Vannieuwenhuyze 1903-1986. Plaat: U altijd beminnen U nooit vergeten. N69O15 Rustplaats Achiel Gelaude 1911-1984 en echt. Martha Herman 1910-1983 Foto. Plaat1: Dank, lieve grootmoeder voor alles wat je voor mij hebt gedaan Nadine. Plaat2: Lieve Peter, ik vergeet U nooit - Nadine.

- 56 -


Plaat3: Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Op plaat: Ineengevouwen handen. Plaat4: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N69O16 Hier rust Richard De Baets echtgenoot Emilienne Lava 1907-1956. Plaat: Aan mijn lieve broeder. N69O17 Hier rust MW Leonie-Marie Verbrugge St Baafs-Vijve 14-1-1879 - Aarsele 511-1956 wede van HR Gustaaf Mervillie - Foto. N69O18 Albert Van den Broecke 1921-1983 echt. Marcella Rogge 1924-1962 en zoon Eddy 1955-1972 - Foto. Plaat - Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Op plaat: Ineengevouwen handen. N69O19 Familie Stofferis - Declercq.

N70 N70W01 Familie Dalle - Dezutter. Stadsnota:

1. Dalle Modest Aloïs - overleden te Aarsele op 29/08/1942. 2. Dezutter Marie Elodie - overleden te Kruishoutem op 24/02/1944.

N70W02 Familie Dewulf - Verhelst. Stadsnota aan de poort: conc. 1943: 1. Dewulf Georgius - + Brugge 10/06/1943. 2. Dewulf Jan - + Aarsele 09/09/1962. 3. Verhelst Maria - + Aarsele 21/09/1962. N70W03 Rustplaats Leon Tack 12-01-06 - 05-09-76 “mientje” Quartier 10-01-04 - 2510-94 - Foto. N70W04 Rustplaats der familie Dujardin - Bils. Stadsnota:

1. Dujardin Henricus Josephus - overleden te Aarsele op 11/08/1943. 2. Bils Marie Mathilde - overleden te Aarsele op 16/12/1949.

N70W05

Charles Van Ryckeghem 1907-2001 Germaine Desmet 1909-2008 Joseph Van Ryckeghem 1865-1944 Elodie De Graeve 1874-1943.

- 57 -


Motief: Knielende treurende engel centraal in witte marmer er rond op de arduin zonnestralen. N70W06 Familie Van Overbeke - Neerman. Extra platen met informatie: 1. Marie Leonie Bils echtgenoote van Theophiel Van Overbeke Geb. te Oostrozebeke 8 augustus 1870 - Overl. te Aarsele 24 januari 1911? - R.I.P.. 2. Theophiel Van Overbeke weduwnaar van Leonie Bils echtgenoot van Helena Ghijselinck Geb. te Oost Roosebeke 10 februari 1867 - Overl. 17 juni 1923 R.I.P.. 3. Marcel Van Overbeke echtgenoot van Maria Magdalena Neerman Geb. te Aarsele 19-2-1898 - Overl. te Waregem 27-12-1960 - R.I.P.. 4. Maria Magdalena Neerman echtgenoote van Marcel Van Overbeke Geb. te Ruiselede 17-5-1897 - Overl. te Aarsele 12-3-1956 - R.I.P.. 5. Godfried Van Overbeke echt van Godelieve Rots Geb te Aarsele 05-02-1932 Overl. te Gent 26-08-1998.

N70W07 Rustplaats der familie Verougstraete. Plaatje: HHB10. Stadsnota:

1. Verougstraete Romanie - overleden te Aarsele op 08/11/1943. 2. Verougstraete Rosalie - overleden te Aarsele op 01/12/1949. 3. Verougstraete Adil - overleden te Aarsele op 08/07/1950.

10

Bond Heilig Hart.

- 58 -


4. Verougstraete Cyril - overleden te Aarsele op 02/01/1962. N70W08 Hier rust heer Constant Lema 1872-1946 mevrouw Anna Strobbe 1865-1953 Rust in Vrede. Stadsnota:

1. Lema Constantinus - overleden te Aarsele op 04/07/1946. 2. Strobbe Anna Marie - overleden te Aarsele op 30/06/1953.

N70W09 Familie L. Verstraete - Wynsberghe. N70W10 Maria Verstraete 1894-1984 Raymond Vanballenberghe 1904-1990 en echtg. Gabriella Verstraete 1913-1997. N70W11 Daniel Vanderhaeghen 1925-2000. N70W12 Rustplaats der familie Arthur Hellebuyck - Degrande. Krans stenen roosjes. Vooraan: Mijn Jezus Barmhartigheid.

N70W13 Familie O. Lanckriet - Warnez.

N80 N80O01 Familie Lerouge - De Meulemeester - Foto.

- 59 -


Plaat: Door uw heengaan is de zonneschijn uit ons huis verdwenen. N80O02 Rustplaats familie Verhaeghe - Vanzieleghem - Foto. N80O03 Rustplaats Marcel Houtekier 1904-1981 - Yvonne Van Overbeke 1915-1995. N80O04 Gerard De Roo 1900-1976 - Elza Houtekier 1902-1994. N80O05 Familie Gaston Dhaene - Hellebuyck. Plaat: Goed waart gij. Onvergeten blijft gij; N80O06 Lucien Van Parys 1925-1987 - Maria Verbeke. Plaat: Dit is mijn laatste woord ik heb u lief gehad. N80O07 Rustplaats A. Vander Meulen - Gelaude en A. Vander Meulen - Verbauwhede. N80O08 Rustplaats der familie Jules Van Dorpe - Maria D'Halluin.

N80O09 tussengang. N80O11 Familie Verbiest - De Smet. N80O12 Aandenken van MR Leo De Smet Geb. te Aarsele den 15-8-1851 en er overl. den 5-7-1934 echtgenoot van VRW Sylvie Van De Casteele geb. te Markegem den 1-111858 en overl. te Aarsele den 28-3-1937. Stadsnota:

1. Van de Casteele Silvie - overleden te Aarsele op 28/03/1937. 2. De Smet Leo - overleden te Aarsele op 05/07/1934.

N80O13 vrije plaats.

- 60 -


N80O14 Roland Tevels 1943-2002 - Foto. Plaat1: Voor onze dierbare vader - Pedro en Bart. Plaat2: Als je er niet meer bent, ben je de woorden om je sprak, ben je de dingen die je deed en ben je de liefde die je gaf. - Kay. Plaat3: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat4: Ses Amis. N80O15 Mariette D' Heye 1930-2002. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. N80O16 Familie Bruyneel - De Clercq - R.I.P.. Stadsnota.

1. Bruyneel Henry - overleden te Aarsele op 06/02/1920. 2. De Clercq Elodia Anna Catharina - overleden te Tielt op 01/06/1945.

N80O17 J. Van Parys - Vanduynslager 1894-1984 - 1899-1985. Plaat: Wij hebben helaas op aarde niets meer dan uw zoet aandenken. N80O18 Hier rust Heer Baziel Van De Walle echtgenoot van vrouw Madeleine Vanquaethem geb. te Lootenhulle den 9-4-1895 overl. te Aarsele den 17-11-1935 R.I.P.. Sporen van een vroegere foto. Motief: klimop. Stadsnota:

1. Van de Walle Basiel - overleden te Aarsele op 17/11/1935.

- 61 -


N80O19 Valentin Vergote 1894-1981 - Martha Lahousse 1895-1985. N80O20 M. De Vrieze - De Brander 1891-1968.

N81 N81W01 Maurice Allaert 1910-2004 - Clara Van Nieuwenhuyse 1913-2000. N81W02 Gentiel Strobbe 1914-2000 - Paula Devriendt. N81W03 Willem Declercq 1915-2000 - Paula Bils 1922-2010 - Foto. N81W04 Marcel Colombien 1913-2000 - Julia Houtteman 1915-1984. N81W05 Hier Rust G. De Poortere 9-11-1913 - 11-2-2001 - L. Debaets 12-1-1916 - 1110-2010. Motief Boek. Plaat1: Rust zacht beminde Meter - DaniĂŤl en Annie. Plaat2: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Davy, Ineke, Steffi. Plaat3: De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk. - Uw metekind Mia.

N81W06 Rene Van Rysseghem 1916-2001 - Godelieve Tanghe 1922-2002 - Foto. N81W07 Gerard De Clercq 1922-2001 - Magdalena Verhalle 1921-2002. Plaat1: ’t Is stil in huis nu jij er niet meer bent.

- 62 -


Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven, ligt hier zacht en stil begraven. Gilbert en Marie-Jeanne - Isabelle en Kris. N81W08 Gaston Danneels 1923-2001 - Germaine Amelinck - Foto. Plaat1: We zullen je nooit vergeten. - Dirk Nadine, Dieter, Yvan, Christel, Evy, Jonas. Plaat2: Een dankbaar hart is onvergetelijk. N81W09 Etienne Balduck 6-4-1930 - 10-5-2001 - Georgette Vlaminck - Foto. Motief: Boek. Plaat: Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit. N81W10 Simonne Sanders 1923-2001 - Maurice Dujardin 1917-2008 - Foto.

N81W11 Camiel Deloof 1914-2001 - Irena De Laere 1913-2004. N81W12 Zalig aandenken aan Goedelieve Spiesschaert 1924-1972 - Roger Verplaetse 1925-2001. N81W13 Antoinette Snauwaert 1923-2001 - Foto. N81W14 tussengang. N81W15 Maurice Braeckevelt 1930-2003 - Johan Braeckevelt 1957-2012 - Foto.

- 63 -


Plaat1: Nooit zullen wij nog beleven wat gij ons met zoveel liefde hebt gegeven - Margriet, Johan, Lorenzo, Francesca. Plaat2: Jouw liefde was steeds een gouden moment in ons leven - Bestuur wielersportvrienden. N81W16 Anna De Keyser 1925-2003 - Robert De Volder 1923-2006 - Foto. Plaat1: Ze zeggen dat het went maar niemand zegt wanneer. Plaat2: (bij foto Robert) Herinner mij mar niet in sombere dagen. Herinner mij in stralende zon, hoe ik was toen ik nog alles kon. Plaat3: (bij foto Anna) Je was zo goed, wie je gekend heeft vergeet je nooit. N81W17 Maurice De Clercq 1922-2010 - Anna De Vos 1918-2003. Plaat: Je woorden dragen verder.... je handen geven voort... - Jeanne & Bernard Monique & Adelin en kinderen.

N81W18 Lionel De Volder 1924-2003. Plaat: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. N81W19 Anselma Declercq 1924-2003. Plaat: Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet - Dansgroep KBG Dentergem.

- 64 -


N81W20 Joseph Van Damme 1926-2003 - Gabriëlle Moyaert 1925-2004. Motief: Boek. Plaat1: Lieve mémé, Je was zo goed, wie je gekend heeft vergeet je nooit. Vanwege Mathias, Nicolas, Kristof, Melissa. Plaat2: Lieve pépé, uw beeld blijft in ons hart bewaard. - Kristof - Melissa. N81W21 Cecile Devos 11-2-1937 - 4-8-2002.

N82 N82O01 Maurice De Bels 1904-1987 - Zulma Vermeulen 1908-2005 - Foto. Plaat1: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. Plaat2: Afbeelding tak met rozen - Vanwege uw kinderen. Plaat3: Omdat er zoveel nog net verwoord is, en niet te verwoorden is - Voor Zulma.

N82O02 Geneviève Voet 1966-2004 - Foto. Motief boek. N82O03 Rosa Slos 1943-2004. Plaat1: Aan mijn meter - Thierry. Plaat2: Glazen plaat met foto, opschrift: Herinner mij

- 65 -


In stralende zon, Hoe ik was Toen ik nog alles kon.

N82O04 Marcel BonnĂŠ 1926-2004. N82O05 AndrĂŠ Verhulst 1922-2004 - Anna Locquet 1921-2006 - Foto. N82O06 Maurits Gernaey 1931-2004. N82O07 Hilda Verscheure 1925-2004 - Albert Malfait 1928-2010. Motief Boek. Plaat1: Hij bewaarde altijd de moed om het beste van zichzelf te geven. Familie Malfait. Plaat2: Heengaan doet verdriet, maar toch vergeten wij elkander niet. Plaat3: Voor elk mooi uur dat je ons hebt blijgemaakt zeggen wij dank. Vanwege uw schoonzusters en schoonbroers. N82O08 Roger De Ketelaere 4-12-1919 - 24-8-2004 - Denise Voet 21-08-1925 - 03-012009 - Foto. Plaat1: Mijn vadertje hij was rechtvaardigheid. Hij had de zware last op zich geladen een eerlijk man te zijn. M.G. Plaat2: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet. - Maria Mariette - Christane - Yvette.

- 66 -


Plaat3: Er klonk in jou een levenslied een echte vriendin vergeten wij niet Mariette, Christiane, Yvette. N82O09 Denise Pyfferoen 1935-2004 - Foto. N82O10 André De Craene 1930-2004 - Agnes De Vaere 1931-2011 - Foto. Plaat1: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Plaat2: Uw aandenken blijft ons immer bij. - fam. Steyaert - De Craene. Plaat3: Leven is: vast willen houden en toch los moeten laten - je schoonzus Marguerite. Plaat4: Petanque club Willen is kunnen Tielt. N82O11 Paula Devolder 1926-2004 - Foto. Plaat: Waar je ook bent heengegaan, in ons hart bljf je voortbestaan. - Johan, Kathleen, Lynn. N82O12 Georgette Lambrecht 1934-2005 - Julien De Neve 1931-2007. Plaat1: De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk. - Julien - Marie-Anne en Johan, Katrien en Alain. Plaat2: Lieve pépé, dikke zoen! - Ine, Kim, Valerie. Plaat3: Papa, je woont voor altijd in ons hart. - Marie Anne en Johan - Katrien en Alain. Plaat4: Voor onze lieve mémé. - Valerie, Ine en Kim.

- 67 -


N82O13 tussengang. N82O14 Elza Heyrick 1922-2003 - Urbain Wanseele 1925-2013. Motief: Boek. Plaat1: Uw hart was als een bloem die de stralen van de zon. Plaat2: Aan mijn beminde Meter. N82O15 Suzanna De Keyser 1927-2003 - Joris Devolder 1924-2004 - Foto. Plaat1: Afbeelding vrouwenhand met bloemen - Vanwege Kathy. Plaat2: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. - Vanwege familie Popelier. N82O16 René Gordier 1925-2003 - Foto. Plaat1: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. - je vrouw en kinderen. Plaat2: Voor altijd op een speciale plaats in ons hart. - Lisette, Linda, Natasja, Petra. N82O17 Lisette Claeys 1926-2003 - Norbert De Volder 1927-2011. N82O18 Joseph Neirinck 1915-2003 - Foto. Motief: Boek. N82O19 Paul Van Daele 1944-2003. N82O20 Familie Van de Steene - Millecam. Motief: Boek.

N83 N83W01 Noël De Poortere 1943-2005 - Foto. Plaat1: Nonkel Noël, wij vergeten je nooit. - Christiane - Julien en kinderen. Plaat2: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven. -KFC Aarsele. Plaat3: Met al je gaven, lig je hier nu stil begraven. - Frans, Olga - Hans, Veerle en kinderen. Plaat4: Voor ons blijf je altijd die lieve opa. - Arne, Robbe, Aron en Ine. N83W02 Paula Vande Walle 1932-2005 - Foto. Mariabeeldje + Beeldje Pater Pio, tekst: Gebedsgroep Pater Pio Ruddervoorde. Plaat1: Lieve tante Paula uw beeld blijft in ons hart bewaard. - Vanwege neven en nichten Familie Vande Walle. Plaat2: De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk. - Vanwege uw gebedsvrienden. Plaat3: Gedenken is : elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen - Vanwege de geburen.

- 68 -


N83W03 DaniĂŤl Verbrugge 1938-2005 - Foto. Plaat1: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven. - Camiel - Hilaire Frans - Johan. Plaat2: DaniĂŤl, we zullen je nooit vergeten. - Maria - Gilbert en Diana. N83W04 Carlos Desmet 1946-2005 - Foto. Plaat1: We hebben je nooit horen klagen. We hebben je nooit horen zuchten; Wij doe het nu des te meer. - Vanwege de doopkinderen Timothy en Davy. Plaat2: Carlos je was zo moedig en hoopvol, we zullen je missen. - Je buren. Plaat3: Jij bent mijn alles, mijn nu, mijn toen. Jij bent mij, ik ben jou - Mama. N83W05 Germaine Demey wed. van Johannes Libeer 1922-2005. Motief: Boek. N83W06 Maria De Brabandere 1928-2005 - Paul Popelier - Foto. Stukje: Krans met ineengevouwen handen. Plaat1: We zullen je nooit vergeten. - Lindsay & Davy. Plaat2: De wereld was mooi toen jij er nog was. - Adelheid en Kristof.

N83W07 Roger Van Cauwenberghe 1921-2005 - Margriet Van Parys 1921-2009 - Foto. Plaat1: Meme en Pepe - Met een lach en een traan blijven jullie in ons leven voortaan - kleinkinderen en achterkleinkinderen.

- 69 -


Plaat2: Uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord, maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort. Plaat3: Lourdes - Marleen - Informatieplaatje verdwenen.

N83W08 Angele Van Landuyt 1934-2005 - Noël Bekaert 1934-2011 - Foto. Plaat1:Mémé van dichte, ik zal je missen... - Matthew. Plaat2: Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit. - José, Blondine, Lut, Jurgen en Evelyne. Plaat3: Pétje ik ga je missen... - Matthew. Plaat4: Wij die achterblijven vergeten je nooit. - Filip & Myriam. Plaat5: Te vroeg ben je van ons heengegaan, doch in ons hart blijf je bestaan. Fam. Verscheure-Dewaele - Declerq-Verscheure. Plaat6: Uit ons midden maar niet vergeten. - José Blondine Luc Jurgen Evelyne.

- 70 -


N83W09 Brigitte Buysse 1925-2005 - Jules Frits 1923-2011 - Foto. Plaat: Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één. N83W10 Maria Rita Tytgat 09-06-1938 - 04-01-2006 - Foto. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N83W11 Cecile Huys 1926-2006 - Albert Van De Voorde 1925-2007 - Foto. N83W12 Leopold De Doncker 1934-2006 - Foto. Plaat1: Je was een schat voor ons je te moeten missen is zwaar. Plaat2: Opa, een hartje van mij een hartje voor jou omdat ik van je hou! - Isaura - Ilanna. N83W13 Gentil Desmet 1917-2007 - Maria De Meyer 1923-2010. Plaat1: Konden onze gedachten jou doen herleven, gij waar altijd bij ons gebleven. - Luc en Anita - Roland en Roos. Plaat2: Wat ons ogen niet meer zien, blijft ons hart voelen. - Tatjana & Pieter. Plaat3: Pépé Gentil, treurend om je heengaan, dankbaar om wat je was - Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen vergeten je nooit. Plaat4: Gedenken is: elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen - De kleinkinderen en achterkleinkinderen. N83W14 tussengang. N83W15 Karel Coene 1911-2007 - Foto. N83W16 Wally Vanmaele 1945-1993 Jacky Vanmaele Mariette Van Hal 1921-2007 Modest Vanmaele 1921-2010 - Foto. Plaat1: Vanwege de werkmakkers. Plaat2: Gedenken is: elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen - Van uw kleinkinderen. Plaat3: Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mijn in de stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon; - Vanwege de achterkleinkinderen. N83W17 Walter Van Overbeke 1936-2007 - Foto. N83W18 Daniële Mortier 1944-2007. Modern beeld Maria en Jezus. Tekst op verticaal deel: Geloof hoop en liefde

- 71 -


zijn de grote drie Maar de liefde is de grootste.

N83W19 Maria Vanhaecke 1923-2007 - Foto met tekst: Moeder, het is een wonderbaar iets een moeder. Anderen mogen u lief hebben, uw moeder alleen begrijpt u. Ze werkt en zorgt voor u, bemint u, vergeeft u alles wat ge doet. Ze bidt voor u en het enige kwaad dat ze ooit doet is sterven en u verlaten. N83W20 Mariette De Craene 1928-2007 x Roger Steyaert - Foto. Plaat1: Zoals gisteren eens was, zal morgen nooit meer zijn. - Van uw schoonzus Margriet. Plaat2: Afbeelding boom - In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Familie De Craene - De Vaere. Plaat3: Vredesduif - In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Dieter - Wouter Evelyne. Plaat4: Lourdes - De tijd gaat voorbij de herinnering blijft. Plaat5: Als ik een bloem zou planten voor elke keer dat ik aan jou denk, zou mijn tuin altijd in bloei staan. - Marleen & Georges.

- 72 -


Plaat6: Tranen kunnen ons verdriet niet doven. - Georges en Marleen.

N84 N84O01 AimĂŠ Van Dorpe 1912-2007 - Angelica De Sutter 1917-2009 - Foto. Plaat: Al wat liefde kan schenken, een bloem, een traan, een gedenken. N84O02 Mariette Vergote 1930-2007 - Hilaire De Wispelaere. Stenen bloemenkrans. Plaat1: Wij zullen je nooit vergeten. - Jeanine - Frans - Mariette - Camiel. Plaat2: Weet dat we in gedachten dicht bij jou zijn.. N84O03 Rosy Tevels 1950-2008 - Foto. N84O04 Roger Vervaeke 1923-2008 - Zozima Hoste 1923-2010 - Foto. Plaat1: Uw handen hebben voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben ons tot het laatst gezocht. - Van uw kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard; - Uw kinderen en kleinkinderen.

N84O05 Maria Maes 1919-2008 - Maurice De Clercq 1914-2008 - Foto.

- 73 -


Plaat: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit. Vanwege verbroedering geheim leger. N84O06 Cyrille Peck 18-12-1918 - 5-08-2008 - Foto. Plaat: Veel mooie herinneringen verzachten ons verdriet; Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. - Davy - Cathy - Isabelle. N84O07 Roger De Brabandere 27-01-1936 - 3-10-2008 - Foto. Plaat1: Wat je voor ons betekende, vergeten wij nooit. Poelbergruiters Tielt. Plaat2: Wij hadden jou zo graag in ons midden. - Lea & DaniÍl - Monique & Michel+ - Anita & Valère. Plaat3: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. - Vanwege je broer, zus, schoonzussen en schoonbroer. Plaat4: Geen tranen of woorden kunnen zeggen hoezeer we je missen. Vanwege de schoonouders. N84O08 Roger Dinneweth 1926-2009 - Foto. Tekst op verticaal deel: Nu ga jij niet meer voor met uit Nu tel je nimmer nog de bange nachten Nu blijf je staan En op me wachten Weten dat ik nader kom Nu kijk je altijd om

- 74 -


N84O09 Rustplaats Cecile Vande Ginste 1931-2009 - Foto. N84O10 Odette Duyck 1929-2009 - Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. - Granit inaltérable. N84O11 Lucien Vergote 1925-2010 x Marie-Thérèse Gekiere. N84O12 Margriet Vertriest 1915-2010 - Wilfried Ledoux - Foto. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. N84O13 Andrea Vannieuwenhuyze 1929-2010 - Jozef Lisebeth - Foto.

N84O14 tussengang. N84O15 Maria Van der Vennet 1926-2010 - Frans Malfait 1926-2012 - Foto. Plaat1: Achter tranen van verdriet, schuilt de lach van de herinnering. - MarieJeanne en Lily. Plaat2: De zon die jij bracht in ons leven zullen wij ooit vergeten. - Familie Malfait. N84O16 Willy Delbaere 26-3-1939 - 23-2-2011 - Foto. N84O17 Roger De Smet 1924-2011. N84O18 Willy Devliegher 12-07-1958 - 26-05-2011.

- 75 -


Tekst op horizontaal deel: In liefde geboren In liefde geleefd In liefde gestorven Plaat: Treurend om je heengaan. Dankbaar om wat je was. - Team afd. O. N84O19 Gaby Van Cauwenberghe 18-02-1948 - 3-09-2011 - Foto. Plaat1: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon Palmer, Godelieve en kinderen. Plaat2: Nooit meer worden de dagen als voorheen - Veel te vroeg ging je van ons heen - Julien, Christianna en kinders. Plaat3: Bedankt Ma voor alles wat je voor ons deed. Rust in Vrede. - Filip, Auxane en Fabian. Plaat4: Te vroeg ben je van ons heengegaan, doch in ons hart blijf je bestaan. Van uw zussen en broers - Schoonzussen en schoonbroers - Familie Van Cauwenberghe. N84O20 Clarisse Casteleyn 8-02-1934 - 11-09-2011 - Foto. Plaat1: Oma, jij hebt ons waarden getoond, jij hebt ons wijsheid gegeven. Wij dragen jou mee in ons hart en zullen jou nooit vergeten. - Lynn en Allicia. Plaat2: Ma, Jou liefde was even opvallend en onmisbaar als de zuurstof in de lucht. - Carine en Marc. Plaat3: Clarisse, Je ogen, je handen, je blik, je lach, je tranen, je gezicht, het is er altijd ook met mijn ogen dicht. - Frans. N84O21 Alidor Devriendt 1924-1985 x Francine Lambert 1925-2011 - Foto. Plaat: Achter tranen van verdriet schuilt de lach aan de herinnering - Van uw kinderen en kleinkinderen. N84O22 Mariette Sander 1937-2011 x Andre Heytens - Foto. Plaat1: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - AndrĂŠ, Kris, Maureen, Joyce & Branko. Plaat2: De liefde was steeds een gouden moment in ons leven. - AndrĂŠ & Agnes - Geert en Femke.

- 76 -


N85 N85W01 Familie Eric De Roo 1943-2000 - Jeanine Vervaeck - Foto. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Jeanine, kinderen en kleinkinderen. N85W02 tot 13 en met gang 12 vrije kelders. N85W14 tussengang. N85W15 Jozef Sabbe 19-09-1938 - 23-02-2013 - Foto. Plaat1: Als vrienden gingen we door ’t leven, als vriend blijf je leven. Vanwege Lourdesvrienden Regine - Frans - Eliane - Gaby - Willy. Plaat2: Zijn hart was ruim en goed met een gulle lach naar het leven. Rust zacht - Vanwege ma, kinderen en kleinkinderen.

N85W16 Bearelle Urban 12-2-2013. Voorlopig houten kruis. N85W17 vrije kelder. N85W18 Noël Casteleyn 1938-2012 - Mariëtte Wykhuys - Foto. N85W19 Roger Van Wambeke 1923-1980 - Margaretha Popelier 1922-2012 - Foto.

- 77 -


N85W20 Paul Verhaeghe 1928-2012.

N85W21 Georges Goeminne 18-07-1926 - 13-06-2012 - Foto. Plaat1: Jouw vergeten kunnen we niet, we leven verder met een stil verdriet. Van je echtgenote Georgette. Plaat2: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je was.- Van je kleinkind Mathieu. Plaat3: Uw heengaan voelen wij zo aan, in ons hart blijf je altijd bestaan. - Luc, Marc, Geert. N85W22 Lambrecht Georges 1931-2011 - Foto. Motief: Boek.

N86 N86W01 Milan Snauwaert 10-5-07 - Houten kruis. Plaat: Vervlogen als een vlinder in de lucht - Onvervangbaar - Ontastbaar Onbereikbaar - Vliegt hij nu zijn eigen vlucht - We hadden je zo graag vastgehouden samen met je grote broer Matea en tweelingbroer Liam.

- 78 -


N86W02 Marguerite Pyfferoen 1910-2004 wed. van René De Jaegher. Plaat1: Overgoed waart gij, onvergeten blijft gij - uw kinderen en kleinkinderen. N86W03 Jacques Denys. Plaat: Een wereld zien in een korrel zand. Een eeuwigheid in de palm van je hand. We zijn op aarde maar even, om liefde aan elkaar te geven. - Albert, Noëlla en kinderen. N86W04 Juffrouw Angèle Delafontayne 1925-2003 - Foto. Plaat1: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. - Rik & Thierry. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. - Germaine en Michel. N86W05 Albert Hellebuyck 1916-2002 echt. van Madelene Blondeel. N86W06 Guy Van Overbeke 1960-2002. N86W07 Hier rust Dora Monballieu 1930-2001 echtgenote van Hendrik Van Wassenhove. N86W08 Jozef Linclauw 1937-2001 - Foto. N86W09 Hier rust Mevrouw Esther Vinckier 1938-2001 - Foto.

- 79 -


Plaat: We zullen je missen elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan Vanwege de kleinkinderen. N86W10 Roger Bearelle 1931-2001 - Foto. N86W11 Rachel Van Nieuwenhuyze 1902-2000 weduwe van Jerome De Wolf - Foto. Plaat: Leven zonder jou kent geen vreugde. - Vanwege Maria. N86W12 Hier rust Didier Van Parys 1965-2000. Plaat: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit. N86W13 tussengang. N86W14 Hier rust Magdalena Vermeeren 1906-2000 weduwe van Achiel Claerhout. Stukje: Ineengevouwen handen. N86W15 Rustplaats Ivo Bearelle 1904-2000 wed. van Bertha Ledoux. N86W16 Hier rust Willem Duynslaeger 1914-1999 wed. van Alice Demey - Foto. N86W17 Rustplaats Maria De Meyer 1909-1999 wed. van Gentiel De Vrieze. N86W18 Rustplaats Madelena Vandewalle 1913-1999 - Foto.

N86W19 Roger Rogge 1940-1999. Plaat: Te vroeg zijt gij ons ontnomen, maar in ons hart zult gij altijd blijven wonen. - Van uw familie.

- 80 -


N86W20 Audrick zoontje van Bart en An Blancke - Albers 17-8-93 - 19-11-93 - Foto. Plaat: Audrick, We beleefden veel vreugde aan jou korte leven - Rik en Christel.

N87 N87O01 Hier rust Eric Wauters zoontje van Karel en Maria Devolder 1971-1972.

N87O02 Hier rust Els Sabbe 10-12-66 - 24-8-67 dochtertje van Julien en Germaine De Coninck - Foto. N87O03 Aandenken aan Hansje Wullaert 2-6-1964 - 11-7-1964 Lief zoontje van Roger en Georgine De Ram - Foto. N87O04 Aandenken aan Jantje Desmet lief zoontje van Omer en Margariet Lievrouw 19-7-83 - 20-7-63. N87O05 Ignace 8-6-97 - 9-6-97 zoontje van Chris en Veerle De Roo - Tanghe - Foto Afbeelding beertje. Plaat: Engeltje op glazen plaat met zon in het midden - In ons hart en gedachten blijf je immer bij ons.

- 81 -


N87O06 Aan onze lieve engelkens Jan en Piet De Neve zoontjes van Julien en Georgette Lambrecht 26-9 27-9 28-9 1962. N87O07 Lise dochtertje van Geert Vanrenterghem en Mia Scherrens 2-10-1996 - Foto. Plaat1: Afbeelding vlinder - Lise, we zullen je blijven missen. Plaat2: Lise, we zullen je niet vergeten. - Nonkel Rudi Tante Carine & Sen. Plaat3: Beeldje Beertje - Silke 29-5-1998. N87O08 Zoet aandenken van Carine Van Massenhove dochtertje van Maurits en Cecile Coolsaet 11-7-1960 - 30-8-1961. N87O09 Aan ons lief engelke Hildeke Verbeke. Dochterje van Roger en Jeanne Opsomer. Geb. 11-12-1960 - Overl. 21-2-1961 - Foto. N87O10 Christientje 1971-1980 - Foto. Plaat: Uw Aandenken Blijft Ons Immer Bij. N87O11 Gelaude Willy 1957-1958 - Houten kruis. N87O12 Geen informatieplaat meer te bespeuren. Stadsnota: Familieleden of belanghebbenden van dit graf dienen zich te wenden tot het stadhuis “dienst begraafplaats�. N87O13 Zoet aandenken van Linda Moerman lief dochtertje van Roger en Maria Van Lerberghe geb. 8-7-1954 - Overl. 14-10-1955.

- 82 -


N87O14 Hier rust Jean-Pierre Flamand lief zoontje van Rogier en Paula De Volder 1953-1955 - PAX. N87O15 Kimberly De Wulf dochtertje van Sabrina De Wulf 13-08-2003 - 17-11-2003 Foto. Plaat1: Verdriet smelt weg in een vloed van tranen - Liefs van mama voor kimberly. Plaat2: Als je de moed opgeeft vergeet dan niet: de herinnering leeft. - je jeugdmaatje Tamara. Plaat3: Afbeelding zon met hartje ervoor waarop koppel duiven op rozen Kimberly je blijft in mijn hart, van mama. N87O16 Zoet aandenken aan Marleentje Tack 1954-1955 lief dochtertje van Roger en Elvira Christiaens. N87O17 Zoet aandenken aan Martine Bonne dochterke van Jozef en Mariette Vermarcke 2-12-1954 - 11-2-1955 - PAX. N87O18 Barbara Spiessens 23-11-88.

N87O19 Aan ons dierbaar kind Jose Vandenbauwhede zoontje van Andre en AnaĂŻs De Waele * 6-5-1948 - + 2-4-1952.

- 83 -


N87O20 Vicky Verleysen 29-11-1983 - 3-12-1983. N87O21 Erica Meskens dochtertje van Pierre en Emma De Ketele 11-8-1984 - 14-91984. Plaat1: Wij hadden U zo innig lief maar mochten U niet behouden. Plaat2: Een roos voor elke dag. N87O22 Robin Wullaert zoontje van Johan en Linda Braekevelt *6-11-1986+. N87O23 Aan ons engelken Monique Canoot dochterken van Jozef en Simone David 2012 20-12 1950. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N87O24 Sara Roobroeck - Houten kruis. N87O25 Hier rust een engelken Rita De Reu dochterke van Marc en Julia Vanrostenberghe 27-11-1949 - 4-6-1950. N87O26 Tibo Van de Walle zoontje van Chris en Marijke Van Severen 29-05-02 Foto. Plaat: Afbeelding: Beertje op de maan - Nonkel Jerry - Tante Nadine en kinderen.

- 84 -


N87O27 Thomas Hoste 13-04-2005. Tekst beneden: Uit liefde ontstaan Met liefde gedragen In stilte geboren N87O28 Tamara Van Maele dochtertje van Gilbert en Maria Van Wambeke 30-7-78 3-8-78. Plaat: Wij vergeten jou nooit.

N87O29 Benny Spriet 1-12-77 - 2-12-77. Houten kruis.

N88 N88O01 Albertina De Waele 1908-1943 - Cyrille Van de Walle 1900-1986 - Foto. N88O02 Celestin Provijn 1899-1945 x Maria Van De Walle 1904-1999. Plaat: Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N88O03 Rustplaats der familie Kamiel Blondeel - Bertha Vanden Broucke. N88O04 Familie Victor Heytens - Lauwers - Foto.

- 85 -


N88O05 Rustplaats Jules Vandewalle 1895-1978 en echt. Julia Vandewalle 1897-1978. N88O06 Rustplaats Remi Kerkhove 1901-1994 - Rachel Van West 1895-1978. N88O07 Familie Jozef Verstrynge - Boterdaele. Jozef 1898-1975 Julia 1909-1978 Leopold 1894-1980 Maria 1902-1987. N88O08 Rustplaats der familie Cyriel De Clerck - Debouvere - Foto.

N88O09 Mejuffrouw Marie-Louise Verdonck 1891-1973. N88O10 Rustplaats Gentiel Van de Ginste 1891-1983 - Maria Janssens 1897-1986 Foto. Plaat: Vanwege kinderen en kleinkinderen. N88O11 Familie R. Lambrecht -Vermeulen - Vandoorne. Extra stukje: Frans Lambrecht 1933-2011. N88O12 Familie Jules Snauwaert - Maes - Foto. N88O13 Hier rust M. Van de Walle 1905-1972 A. De Lanoo 1910-1943 R. Van de Walle 1938-1945 H De Boever 1915-1975 - Foto.

- 86 -


N88O14 Familie Holsbeke. N88O15 Julienne Delbaere 1906-1970 echt. Cesar Rogge 1909-1975 - Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N88O16 Familie Zutterman - Rigole.

N88O17 E. Van Tieghem.

N89 N89W01 02 03 vrije plaatsen - geen zerk. N89W04 Omer Martain 1910-1991 echtg Bertha Neirinck 1915-2002 Hubert Martain 1949-1981 - Foto. Plaat1: Te vroeg viel stil uw levensreis Doch wat God wil is wijs, M.C. Sagaertvrienden. Plaat2: Voor ons blijf je hier, diep in ons hart - De Ketelaere-Voet - Van De Papeliere-Voet - De Cock-Magherman. N89W05 Vande Weghe - Verbrugge. Danny 25-07-1967 - 14-06-1981

- 87 -


Marleen 26-05-1963 - 20-12-1988. Plaat1: Toen de dood U het leven ontnam beseften wij pas welk leed ons overkwam. Plaat2: Een roos voor elke dag. Plaat3: 16 mei - Uw Meter. N89W06 Maurice Van Acker 27-8-1899 - 28-2-1978 - Martha Cools 11-2-1902 - 29 5? - 199011 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen.

N89W07 Familie A. Snauwaert 1898-1974 - Tack 1901-1975. N89W08 Famile M. De Cloet - Van Hal. N89W09 Rustplaats A. Verbeure - E. Joye - Foto. Plaat: In hart en gedachten blijf je immer bij ons. N89W10 Rustplaats J. Aernoudt - M. Demets 1915-1973 - 1921-2001 - Foto. N89W11 Andre Naert - Maria Callens 1914-197312. Plaat: Aan onze lieve zuster. N89W12 Rustplaats R. Delbaere 1915-1972 - Sabbe 1916-2001. 11 12

Cijfer voor aanduiding van de maand ontbreekt. Waarschijnlijk: “5”. Het eerste cijfer “1” van 1914 verdwenen.

- 88 -


N89W13 Familie Gerard Van Dierdonck - Verbeke en zoon Hendrik - Foto. Plaat: Uw aandeken blijft immer bij.

N89W14 Familie U. Loontjens - Goethals - Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. N89W15 Familie M. De Vriendt - Polfliet. N89W16 Familie M. Verdonck - Roge. Maurice-Rene 1894-1971 Marie-Helene 1884-.

N99 N99Z Technisch lokaal.

- 89 -


U20 U20 12 vrije plaatsen.

U21 U21W01 Andre Lannoo - Christa Verbeke. Plaat: Gedicht van André voor zijn geliefde Christa: Jouw kracht is mijn liefde Mijn kracht is jouw liefde Jouw liefde geeft mij kracht Mijn kracht geeft jou liefde Liefde en kracht.

U21W02 Clare De Soete 1924-2013 - Foto. U21W03 Paul Huwé 1947-2013. U21W04 Marcel Vercouillie 1950-2013 Plaat1: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. - Van uw petekind Dieter. Plaat2: Zoveel sterren aan de hemel, zoveel liefde hebben we van jou gekregen. kinderen & kleinkinderen. U21W05 Roger Maes 1927-2013.

- 90 -


U21W06 Roger Moerman 1923-2013 - Maria Van Lerberghe 1925-1977. U21W07 Michel Poelvoorde 1934-2013.

U21W08 tot U21W13 vrije plaatsen.

U22 U22O01 Walter Desmet 1933-2013. Plaat: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je was. - Marie-Rose, Marleen, Geert en Christel. U22O02 Antoon Boterdaele 1935-2012 - Foto. Plaat: Wij hebben u liefgehad, maar oneindig veel meer heeft u ons liefgehad.

- 91 -


U22O03 Marcel Christiaens 1924-2012. U22O04 Simonne Tytgat 1928-2012 x Noël Spiesschaert - Foto. U22O05 Didier Albers 1966-2012 - Foto. U22O06 Etienne Herman 1934-2012. U22O07 Mariëtte Gelaude 1942-2012 - Foto. U22O08 Denise Degang 1945-2012 - Yvan De Craemer. U22O09 Edwin Ledoux 15-2-1951 - 23-12-2011 - Foto. U22O10 Vandaele Bertha 1913-2011 - Foto.

U22O11 Sander Frans 1939-2011 - Foto. U22O12 Robert Verstyn 1934-2011 - Georgette Dekeyser - Foto.

U23 U23W01 Agnes Callewaert 1954-2009 - Foto. Plaat1: Kort was je tijd groot was je inzet opgewekt en spontaan ben je van ons heengegaan - Familie Callewaert. Plaat2: Van ons blijf je hier, diep in ons hart. - Joan, Rita, Evy - Vicky. U23W02 Jeannine Goeminne 1940-2009 - Foto. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten. - Jacqueline - Anita - Roger & Georgette - Willy. U23W03 Filip Van Overbeke 17-06-1960 - 4-12-2009. U23W04 Germaine Wynsberghe 1914-2010 wed. van René Arickx - Foto.

- 92 -


U23W05 Karlos Tyberghein 9-3-1944 - 14-8-2009.

U23W06 Georgette Sander 1929-2010 - Foto. Plaat: Jouw liefde was de wind onder mijn vleugels. - Stefanie. U23W07 Georgette Planckaert 1921-2010 - Foto. U23W08 Jules De Vrieze 1943-2011.

U23W09 Laurent Vandemaele 1950-2011 - Foto. U23W10 Anny De Bels 1941-2011 - Foto. U23W11 Roger Lanckriet 1938-2011. U23W12 Valère Blancke 1933-2011.

- 93 -


U24 U24O01 Julien De Vogelaere 1933-2009 - Foto. U24O02 Patrick Vercruysse 1957-2009 - Foto. Plaat: Onze gedachten strelen de herinneringen aan jou. - Van uw broers en zussen. U24O03 Kathleen Desmet 5-04-1967 - 2-02-2009 - Foto. Plaat1: Afbeelding bloemen - Vanwege Rudi & Nancy en kinderen. Plaat2: Geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen. - Christine & Patrick. Plaat3: Waar je ook bent heengegaan, in ons midden blijf je voortbestaan. - Luc & Anita, Roland & Roos kinderen en kleinkinderen. Plaat4: We zullen je nooit vergeten. - Stekelbees en Hoekhuis. Plaat5: We zullen je nooit vergeten - OudercomitĂŠ Tieltse Zonnegroep.

U24O04 Anna BrĂśking - Foto. U24O05 Frans De Brabandere 1944-2008 - Areltte De Smet 1945-2010 - Foto. Plaat1: Kubus met op een vlak: De vreugde die jullie in ons leven brachten zal altijd bij ons blijven. Plaat2: Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon. U24O06 Franz Arickx 17-5-1925 - 11-10-2008 - Foto.

- 94 -


Plaat: Eens was je de zon in ons huis, nu ben je de zon in ons hart. U24O07 Roland Beernaerts 11-05-1951 - 10-06-2008 - Diana Vandekerckhove - Foto. Plaat1: Jou vergeten kunnen wij niet, wij leven verder met een stil verdriet. Diana - Jeffrey & Els - Davy - Angèle. Plaat2: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet; U24O08 Roland Pauwels 1935-2008 - Foto. Plaat: Als ik een bloem zou planten voor elke keer dat ik aan jou denk, zou mijn tuin altijd in bloei staan. - Maria.

U24O09 Marie-José Deloof 1942-2007 echtgenote van Germain De Kockere - Foto. U24O10 Agnes Dhondt 6-11-1929 - 9-9-2007 - André Cogge 8-7-1925 - 23-1-2009 Foto. Plaat: We zullen je missen, maar in ons hart zal je met ons samenblijven. Familie Dhondt. Plaat2: Uw goedheid blijven wij in ons hart dragen. - medeleven familie Dhondt. U24O11 Roger De Keyser 1944-2007. U24O12 Jasper Vandeputte 11-04-2007 - 13-04-2007.

U25 U25W01 Andre Maes 1930-2004. Plaat: Watop liefde is gebouwd, vergaat niet.

- 95 -


U25W02 Leon De Clercq 1923-2005 - Foto. Plaat1: Je woorden dragen verder, je handen geven voort... - Uw petekind Léon. Plaat2: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank. U25W03 Leona Cornelis 15-3-1915 - 5-6-2005 - Roger Blondeel - Foto. Plaat1: rust nu maar meme, je leerde ons hoe te leven. Jurgen - Trui - Valerie Christophe - Maïka - Gino. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

U25W04 Greet Debaets 1954-2005 - Foto. Plaatje: Greet we missen je. U25W05 Rogier Verstraete 1923-2005 - Suzanne Van Renterghem 1927-2008 - Foto. Plaat1: We zullen je nooit vergeten. - Marleen en Roland. Plaat2: Steeds weer hoor ik je stem, die ik als geen ander ken. Plaat3: Aan onze pépé in ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Van je neven en nichten. U25W06 Bernice Berlez 1933-2006 - Daniël Bearelle - Foto. Plaat: Moeders sterven niet, ze leven voort in hen die ze lief hebben. - Chantal & Betty. U25W07 Godelieve Devos 1924-2006 - Christiaan Sander 1953-2006 - Foto. Plaat1: Meme, onze liefde voor jou is onvergetelijk. - Kleinkinderen en achterkleinkinderen.

- 96 -


Plaat2: Tranen kunnen ons verdriet niet doven. - Van uw broers en zussen. Plaat3: Moeder, we zullen je missen, elke dag in kleine en eenvoudige dingen, maar in ons hart zal je altijd bij ons blijven. - Vanwege uw kinderen. U25W08 Achiel Van Nieuwenhuyse 1935-2006 echtg. Paula Turf - Foto. Plaat1: Wat je voor ons betekende, vergeten we nooit. Plaat2: Lieve Opa, ‘k vergeet je niet, jij leeft in duizend dingen; - Jelle. Plaat3: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit. - Uw echtgenote Paula. U25W09 Esther Quintyn 1932-2006 echt. van Camiel Vandaele - Foto. Plaat: Aandenken.

U25W10 Henriette Cool 1945-2006 - Eric Gernaey Plaat1: De tijd gaat voorbij de herinnering blijft J.O.A.. Plaat2: Souvenir de Lourdes. U25W11 Claude Verbeke 1957-2006. Plaat: Stilte biedt het meeste vrijheid aan ieders verdriet en onzekerheid - Je collega's van Mewaf. U25W12 Henri-Jozeph Wielfaert 1930-2006 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat1: Waar je ook bent heengegaan, in ons hart blijf je voortbestaan. Van je zus, broers en schoonzus. Plaat2: Het is stil in huis nu jij er niet meer bent. - Je echtgenote.

- 97 -


U60 13

U60WB01 GeorgĂŠ Poelvoorde 1929-2004 - Clara Vanhove 1939-2010 - Foto. U60WB02 Gracienne Hautekeetet 1946-2004 - Foto. Plaat: Te vroeg ben jij ons ontnomen, in ons hart blijf je altijd wonen. U60WB03 AndrĂŠ De Soete 1932-2005. Klein plaatje rechts naast de foto: Lourdes.

U60WB04 Karel Wauters 1930-2008. U60WB05 Antoinette Vermeulen 1932-2009 - Leo Vande Wege 1927-2009 - Foto. Plaat1: Wij hadden jou zo graag in ons midden. - familie Vermeulen.

13

De platen staan bovenaan of onderaan de nissen.

- 98 -


Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten. - familie Vermeulen.

U60WO01 Norbert Tack 1921-1997 - Foto. U60WO02 Valére De Clercq 1928-1998 - G. Verstraete 1932-2012 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve vader. U60WO03 Mariette Vackier 1929-1999 - Foto. U60WO04 Asther Verbeken 1932-2000 - Foto. U60WO05 Noëlla Lava 1920-2001 - Foto. U60WO06 Daniel Decocker 1943-2001 echtg. van Annette Spee - Foto. Plaat: ’s Morgens was je er nog, ’s avonds niet meer. Voor mij komt op aarde dit geluk niet weer! Ik mis je zo. - Je vrouwtje Annette. U60WO07 Jacques Vercouillie 1943-2001 - Foto. U60WO08 Noel Sabbe 1934-2001 - Foto. U60WO09 Raoul De Smul 1936-2001 - Foto. U60WO10 Gentil De Volder 1915-2001 - Paula Soens 1924-2012. U60WO11 Joseph Cannoot 1919-2002 - Simonne David 1920-2012 - Foto.

U60WO12 Georges Roger Dewitte 1922-2002 - Maria Bollaert 1921-2009 - Foto. U60WO13 Norbert Lagaisse 1932-2002 echtg. van Leona Lanckriet - Foto. Plaat: Veel fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - Leona, Luc, Kathleen, Gabriël, Jeroen. U60WO14 André Poelvoorde 1926-2003.

- 99 -


U60WO15 Michel De Kockere 1930-2003 - Foto. U60WO16 Roger De Rammelaere 1953-2003 - Foto. Plaat1: Wie je gekend heeft, vergeet je niet - Vanwege de buren. Plaat2: Voor elk mooi uur dat je ons hebt blijgemaakt zeggen wij dank - Uw kinderen.

U60WO17 Roger Neirinck 1924-2003 - Foto. U60WO18 Ann Vansteenbrugge 3 mei 1965 - 17 juli 2003 - Foto. Plaat: Te vroeg ben je van ons heengegaan, doch in ons hart blijf e bestaan. Collega's schoonmaak RVT Deken Darras.

U60WO19 Angèle Heyse 19-03-1914 - 26-02-2004 - Oscar Verheye 05-12-1919 - 1506-2007.

- 100 -


U70

U70O01 vrije plaats. U70O02 Kurt Verbeken 1964-2005 - Foto. Plaat: Aan mijn lieve zoon. U70O03 Denise Van de Ginste 1921-2003 - Foto. U70O04 Germana Duynslager 1927-2002. U70O05 NoĂŤl Van de Ginste 1-4-1925 - 10-3-2002 - Foto. U70O06 Maria Vanhulle 1921-2002 wed. Jerome De Craene. Plaat voorkant met foto: Moeders sterven niet, ze leven voor in hen die ze liefhebben.

U70O07 Wim Cogghe 1969-1999. Plaat voorkant met foto:

- 101 -


Wim, Ooit stonden we dicht bij elkaar, nu mis ik je - Veerle. Wim, Je was een korte tijd bij ons, weet echter dat je in onze gedachten immer blijft voortbestaan. - Je ouders, broers, zussen en hun kinderen. U70O08 Valère Demeyer 24-1-1930 - 12-7-1999 - Foto. U70O09 Maria Vermeire 1903-1998 echtg. van Renatus Neirinck.

U70O10 Ivan Delanoo 1934 - 1997 - Foto. U70O11 Marcel Verkinderen 8-4-1926 - 31-7-1995 - Foto.

U72 U72W01 Baziel De Smet 1938-2003 - Foto. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten. U72W02 Herlinde De Meyer 1954-2004 - Foto. Plaat1: Tranen kunnen mijn verdriet niet doven - Uw doopkind Lennert. Plaat2: Eens was je de zon in ons huis, nu ben je de zon in ons hart. - Echtgenoot en kinderen.

- 102 -


U99 U99O: Stooiweide.

Kolom links: L1. Aelvoet Georges +16-09-1996 L2. Lievrouw Willy + 19-02-1999 L3. Bonne Irena 01-01-2003

- 103 -


L4. Colpaert David + 05-04-2003 L5. Govaere Elza + 21-07-2003 L6. De Keukelaere Omer + 02-09-2003 L7. Vanderhaeghen Anny + 07-10-2003 L8. Maes Herminie + 09-04-2004 L9. De Smet Marc + 19-05-2004 L10. Heyrick Franรงois. 11-09-2004 L11. Vanryckeghem Georges 03-12-04 L12. Van Ryckeghem Roger + 14-01-2005 L13. Everaert Leo + 04-06-2005

Kolom centraal: C1. Van Steenkiste Roger + 06-12-2005 C2. Hoste Silverius + 13-04-2006 C3. Van Overbeke Alice 31-05-2006 C4. Vannieuwenborgh Etienne + 25-02-2007 C5. Cappelle Mariette + 21-04-2007 C6. Geurs Noel + 26-04-2007 C7. Van Haesebroeck Julien + 08-05-2007 C8. Van Hastel Stephanus + 06-10-2007 C9. Van Leerberghe Anna + 28-10-2007 C10. Vandierendonck Dirk + 19-11-2007 C11. Soens Roger + 20-11-2008 C12. Verbouw Cyriel + 08-04-2009

- 104 -


C13. De Wulf Sabrina + 22-05-2010

Kolom rechts: R1. Sander Azaire + 10-07-2010 R2. Vanhoutte Roger + 08-02-2011 R3. De Ram Erwin + 15-08-2012 R4. De Vreese Leon + 06-02-2013 R5. Van Brabant Jacqueline + 11-03-2013

- 105 -Z01 Z01N01 Vrije plaats geen zerk wel kelder in slechte toestand. Z01N02 Familie Van de Ginste - Coussement. Z01N03 Vrije plaats geen zerk - kleine tussengang naar Z11-Z12. Z01N04 Rustplaats der familie Van Houtte - De Pré. Horizontaal: MR Jules Vanhoutte Geb. Meulebeke den 17-1-1865 overl. te Aarsele den 20-5-1934 echtgenoot van MW Elodie De Pré. Z01N05 Sepulture de la famille De Clercq - Vossaert. Koperen roosjes naast infoplaat. Horizontaal: Madame Hector De Clercq née Elvire Marie Henriëtte Vossaert à Gand le 10 juin 1877 decédée à Aerseele le 28 octobre 1924. Monseieur Rene Leon Joseph De Clercq né à Aerseele le 16 mars 1906 décéde à Aerseele le 29 août 1933. Monsieur Paul Marie Juste De Clercq né à Aerseele le 25 octobre 1904 décéde à Aerseele le 14 janvier 1937. Monsieur Hector Henri Constant De Clercq né à Aerseele le 28 janvier 1878 décéde à Aerseele le 23 septembre 1946.

- 107 -


Z01N06 Familie Georges De Spae 1909-1982 - Madeleine Van Heule 1905-1983 Foto. Z01N07 Frans Planckaert 1917-1982 echtg. van Brigitte Tack 1922-2010. Z01N08 Familie A. Van Landuyt - Petit 1906-1967 - 1910-1993 - Foto. Z01N09 Familie Houtteman- Vanallemeersch - Adiel Houtteman 1901-1969 - Plamyre Vanallemeersch 1903-1996. Z01N10 Familie Oscar Van Landuyt - Van Hautte. Z01N11 Rustplaats Madeline Van Landuyt 1893-1970 - Odila Van Landuyt 18881971. Z01N12 Rustplaats Jules Schauteet 16-5-1872 - 18-1-1929 - Zulma Van Wassenhove 26-6-1894 - 1-7-1990. Z01N13 Familie G. Van Aerde - Van Overbeke. Z01N14 Zalig aandenken aan Elvira Algoet 1902-1927 - Foto.

Z01N15 Familien Labens-Laleman en Desplenter-Labens - Foto. Extre platen met informatie: Plaat1. Pharailde Laleman echt. Van A. Labens ° Wercken 21-9-1895 - + Aarseele 5-9-1931

- 108 -


Alidor J. Labens Eere-Provincietraadslid ° Lichtervelde 9-4-1863 - + Aarsele 28-5-1946 Brigitte Labens ° Aarsele 10-1-1901 - + Gent 4-12-1980. Plaat214. Elvire De Splenter ° Aarsele 31-7-1933 - + Aarsele 27-11-1933 Leon A.J. De Splenter ° Dentergem 11-10-1898 - + Aarsele 28-5-1965 en echt. Esther Labens ° Aarsele 2-1-1890 - + Aarsele 3-2-1976

Z01N16 Familie Van Overbeke. Informatie op de voorkant van de zerk: Ivo Van Overbeke overleden te Anderlecht op 13-8-1910 68 jaren en zijn echtgenote Seraphina De Soete overleden te Aarsele op 3112-1907 67 jaren - Bid voor hen - Foto. (nieuwe plaat - mogelijks ter vervanging van originele plaat of voor oudere informatie). Extra informatie op losstaande platen: 1. Ernest Van Overbeke époux de Marie Robert décéde à Anderlecht 1 juillet 1920 à 38 ans - Foto. 2. Marie Van Overbeke 66 jaren + 7 januari 1934 - Mijn Jesus Bermhertigheid - Foto. 14

Info op deze plaat moeilijk leesbaar. Data onder voorbehoud.

- 109 -


3. Bid voor Julie Van Overbeke + 20-5-1953 82 jaar - Mijn Jezus Barmhartigheid - Foto. 4. Bid voor Adelina Van Overbeke wwe. V. Baume + te Anderlecht 10 januari 1949 63 jaar - Mijn Jezus Barmhartigheid - Foto. 5. Bid voor Juul Van Overbeke +5 maart 1957 77 jaar - Mijn Jezus Barmhartigheid - Foto. 6. Bid voor Roger Van Overbeke + 16-7-1953 42 jaar - Mijn Jezus Barmhartighied (sic !) - Foto.

7. Bid voor de ziel van Honoré Van Overbeke overl. 25 augustus 1945 oud 69 jaren - Mijn Jesus Barmhartigheid - Foto. 8. Bid voor Elodie Piesschaert wwe Honoré Van Overbeke + 26 juli 1949 - 75 jaren - Mijn Jesus Barmhartigheid - Foto. 9. Bid voor Maria Van Overbeke + 26-4-1960 54 jaar - Mijn Jezus Barmhartigheid - Foto. 10. Zalig aandenken van Heer Gerard Van Overbeke zoon van Honoré en Elodie Piesschaert ° Aarsele 21-6-1905 - + er overl. 19-12-1942 - Foto. 11. Bid voor Augusta Van Overbeke WWE F. Fiévet + 11 augustus 1949 71 jaren - Mijn Jesus Barmhartigheid - Foto. 12. Priez pour l’ âme de Françoix Fiévet époux de Augusta Van Overbeke 1864-1938 - Mon Jésus Miséricorde ! - Foto. 13. Silvie Van Overbeke épouse Joseph Dauginet 75 ans + 18 sept. 1947 - Mon Jésus Miséricorde - Foto.

- 110 -


14. Joseph Dauginet veuf de Sylvie Van Overbeke + 7 février 1956 74 ans - Mon Jésus Meséricorde.

Z02 Z02N01 Familie Libor Dhondt - Braekevelt. Stadsnota aan ingang: conc. Jaar 1925: 1. D’Hondt Liborius - + Aarsele 06/02/1963. 2. Braekevelt Emerence - + Aarsele 20/10/1964. Z02N02 Families

Huyghe - Demarrez Vanquaethem - Huyghe Van Ryckeghem -Vanquaethem Desmet-Vanquaethem.

Extra platen met informatie: 1. Albertine Vanquaethem 1927-1992 - Hubert Van Ryckeghem - Foto. 2. Remi Vanquaethem 1889-1975 - Louisa Huyghe 1888-1966 - Foto. 3. Maria Louise Vanquaethem 1929-2011 - Desmet Roger. Z02N03 Tussengang Z31-Z32. Z02N04 Maurice Moerman 1914-1996 echtg. Florence De Bruyne 1920-2004 - Foto.

- 111 -


Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat2: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit. - Familie Familie Vandenbrande Heyerick. Z02N05 Rustplaats Gerard Lauwers 1910-1988 - G Devos 1913-1977 - Foto. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebbe wij voor U gebeden. Plaat2: Overgoed waart gij - Onvergeten blijft gij. Plaat3: Gedenkenis van Lourdes - De tijd gaat voorbij uw aandenken leeft in ons - Extra onderaan: Gedenkenis van Lourdes Z02N06 Oscar De Cloet 1911-2005 - Juliana Dekens 1913-1996. Z02N07 Verticaal: Grafstede der familie De Clercq. Horizontaal: Louisa Mestdagh Iseghem 16?11.1841 - Aersele 31.5.1898 et son Epoux Francois De Clercq Aersele 6.9.1841 - 1211.1902. Emma Camu Alost 29-11-1873 - Aersele 6.3.1914 et son Epoux Guilaume De Clercq Aersele 16.11.1972 - Eecloo 15.9-1934?. Graf met afsluiting in kettingen.

- 112 -


Z02N08 D O M Godvruchtig aandenken van Mijnheer Leo Yde voorzitter van den kerkraad geb. te Aerseele den 17 maart 1813 aldaar overl. den 17 april 1900 en van zijne echtgenoote vrouw Maria Theresia Vanmassenhove geb. te Westkerke den 12 februari 1828 alhier overl. den 19 mei 1906 R.I.P.. Stadsnota:

1. Ide Leo - overleden te Aarsele op 17/04/1900. 2. Van Massenhove Marie Theresia - overleden te Aarsele op 19/05/1906.

Z02N09 Ter gedachtenis van Mijnheer Fredericus Joannes Callens geneesheer en oud burgemeester der gemeente Aerseele weduwnaar van vrouw Virginia Austustina Lanszweert geboren te Avelghem den 6 mei 1796. Overleden te Aerseele den 15 julij 1874 R.I.P. Stadsnota:

1. Callens Fredericus Joannes - overleden te Aarsele op 27/05/1874. 2. Lanszweert Virginia Augustina - overleden op 15/07/1874.

Z02N10 SĂŠpulture de la Famille De Brabandere - Van den Driessche. Graf afgesloten met kettingen aan de zijkanten. Vooraan beneden: A PERPETUITE15.

15

Voor eeuwig.

- 113 -


Z02N11 D O M A la pieuse memoire de Monsieur Gustave Wibo Notaire echevin de la commune d’Aerseele. Président de la societé de secours mutuel. Membre de la chambre des notaires. Epoux de Dame Louisa Drubbel né a Aerseele le 24 avril 1833 y décédé le 7 aout 1882. Kolom met bovenaan gesluierde urne. Daaronder tekst: Regrets eternels a mon bien aime Gustave. Onderaan de kolom: ineengevouwen handen met armbanden. Afsluiting aan de zijkanten in rasterwerk van arduin. Stadsnota.

1. Wibo Gustaaf. 2. Drubbel Louise Joanna - overleden te Aarsele op 07/08/1882.

Z02N12 Bovenaan noord: D.O.M. Ter Zaliger Gedachtenis van Mijnheer Bellarmin Wibo in zijn leven notaris en schepene van Aersele overlden den 11 April 1860 in den ouderdom van 65 jaren. En van zijne huisvrouw MVR Coleta Callewaert overleden den 30 mei 1863 in den ouderdom van 68 jaren. Alsook van hunne kinderen. R.I.P..

Onderaan noord : Myn Jesus Barmhartigheid - Bidt voor de ziel van den Heer Doktor Stanislas Reynaert weduwaar van mevrouw Fanny Wibo. Gewezen Burgemeester

- 114 -


Jubilaris van Aerseele - Gewezen lid van de Provincialen Raad - Officier in de Leopoldsorde. Geboren te Kerkhove de 21 oogst 1840 - Godvruchtig overleden te Aerseele den 20 maart 1922 - R.I.P.

Bovenaan oost: Bidt ter zielelavenis van Mejuffer Alice Reynaert Lid der Congregatie van O.L.V. en van de Godvruchtige genootschappen. Geb. te Aarsele den 11-3-1874 Overl. te Brugge den 12-11-1934. Onderaan oost: Regrets eternels a la pieuse memoire de MR Auguste Pypaert. Epoux de Dame Mathilde Wibo ne a Vynckt le 18 juillet 1821 decede a Aerseele le 24 fevrier 1883. durant 19 ans president de la Societe de secours mutuels de Vynckt. A la pieuse mĂŠmore de Dame Mathilde Wibo nee a Aerseele le 1 aoĂźt 1829 et decede le 6 juillet 1900.

Bovenaan west: Geen opschrift. Onderaan west: Onder de schaduw van het Kruis rust en hoop ik. Ter zalige en duurbare Gedachtenis van Mevrouw Fanny Adele Clemence Wibo echtgenoote van den Heer Doktor Stanislas Reynaert Geboren te Aerseele den 23 januari 1836 en aldaar Godvruchtig in den heer ontslapen den 14 februari 1915. R.I.P.

- 115 -


Afsluiting met kettingen achterkant en twee zijkanten.

Onderaan zuid: Grafstede Van Wambeke.

- 116 -


Bovenaan zuid: D. O. M. Ter Zalige Gedachtenis van Mijnheer Philippe Van Wambeke overleden te Aerseele den 27 7BER 1827 in den ouderdom van 37 jaren. En van zijne huisvrouw MVR Coleta Calewaert overleden den 30 mei 1863 in den ouderdom van 68 jaren. Als ook van hunne kinderen. R. I. P.. Z02N13 Rustplaats Zusters van het Geloof. Geen namen van de Zusters opgegeven. Plaat: Une pensee de chaque jour.

Z03 Z03Z01 Famile R. Verhelle - B. De Keteltaere 1904-1970. Plaat1: In ons blijf je een herinnering. Plaat2: Rust zacht lieve Vader. Z03Z02 Zalig aandenken aan Leon Vertriest 1898-1945 - Rachel Vermaercke 19031984 - Foto. Opschrift PAX. Z03Z03 Verticaal: Rustplaats van de familie Modest Van Parys - Van Landuyt. Horizontaal: Hilaire Van Parys 1908-1980 echt. Cecile Zutterman 1924-2012. Koperen plaat als motief: Overleden Christus met zijn moeder. Plaat: Lourdes - 16 - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Z03Z04 Rustplaats der familie Lessens. Z03Z05 Rustplaats der famillie Lankcriet - De Vos. 16

Deel van de opgedrukte tekst verdwenen.

- 117 -


Stadsnota:

1. Lanckriet Theophilus - overleden te Brugge op 08/06/1922. 2. De Vos Maria Louisa Josephine - overleden te Aarsele op 17/02/1954.

Z03Z06 Hier rust Maria Van Keirsbilck 1902-1986 wed. van Maurice De Dapper 19061946 echtg. van Gerard Sabbe - Foto. Koperen plaat als decoratie. Plaat1: Lieve moeder U vergeten zal ik nooit. Plaat2: Uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord, maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort. - Je kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Z03Z07 Familie Cam. Van Houtte - Bethuyne - Motief PX. Z03Z08 Hier rusten Emiel Bearelle 1875-1961 RenĂŠ Bearelle 1877-1954 en echtgenote Leonie Devlieger 1879-1951. Opschrift PAX. Beneden tekst: Diep betreurd. Aan zijkant onder kruis motief: klimop. Stadsnota:

1. Bearelle Renatus - overleden te Aarsele op 15/11/1954. 2. Devlieger Leonia - overleden te Bellem op 15/06/1951. 3. Bearelle Emiel - overleden in 1961.

Z03Z08 Rustplaats der familie De Brauwer - Van Steenkiste. Stadsnota.

1. De Blauwer Alphonsus - overleden te Aarsele op 22/01/1949.

- 118 -


2. Van Steenkiste Augusta - overleden te Aarsele op 30/03/1950. Z03Z09 Rustplaats der familie Van Cauwenberghe - De Vos. Motief: Hoofd Christus met doornenkroon tussen palmen in koper.

Z03Z10 Rustplaats M. Verstraete 1870-1951 - R. Verzelen 1870-1949. Stadsnota:

1. Verzelen Romanie - overleden te Aarsele op 18/10/1949. 2. Verstraete Henry - overleden te Aarsele op 24/10/1951.

Z03Z11 De familie Dewaelsche - Vermarcke. Zijkant motief: klimop. Stadsnota:

1. Dewaelsche RenĂŠ. 2. Vermarcke Marie Romanie - overleden te Tielt op 09-12-1949.

Z03Z12 Rustplaats VR A. Verschaetse - Bouckaert 1891-1975 en dochter Nora 19191950 Zoon Roger 1921-1948. Z03Z13 Grafstede der familie Romain Tevels - De Meulemeester - Foto. Koperen plaat met afbeelding graflegging. Z03Z14 Rustplaats Oscar Tevels - Vermeulen. Z03Z15 Rustplaats familie Lessens - Devrieze - Foto. Plaat: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Z03Z16 Rustplaats der familie Joye - Verbeke - Foto.

- 119 -


Z04 Z04Z01 Rustplaats A. Moerman 1881-1969 - E. Neirinck 1885-1951. Z04Z02 Rustplaats van de familie Jul. Vande Weghe - Lootens. Krans roosjes rond kruis. Stadsnota:

1. Vande Weghe Jules - overleden te Aarsele op 21/08/1951. 2. Lootens Maria Ludovica - overleden te Aarsele op 21/11/1953.

Z04Z03 Rustplaats van de familie De Lannoy - De Smul. Z04Z04 Familie C. Wynsberghe. De Ram Rustplaats C. Wynsberghe 1885-1958 - L. Deram 1893-1985 - Foto.

Z04Z05 Rustplaats der familie K. De Volder - De Reu. Stadsnota:

1. De Reu Marie - overleden te Aarsele op 10/03/1952. 2. De Volder Camiel - overleden te Tielt op 03/05/1961.

Z04Z06 Familie Moyaert - Bruyneel. Stadsnota.

1. Moyaert Adolf - overleden te Aarsele op 12/04/1930. 2. Bruyneel Marie - overleden te Aarsele op 10/04/1952.

- 120 -


3. Moyaert Omer - overleden te Aarsele op 08/01/1961. 4. Moyaert Magdalena - overleden te Aarsele op 11/09/1925. Z04Z07 Zoe De Vos 1920-1952. Z04Z08 Rustplaats Van Quaethem - Van de Weghe.

Z04Z09 Hier rusten Baziel Houtteman 1867-1952 en zijn echtgenote Maria Claeys 1873-1940 PAX. Stadsnota:

1. Houtteman Basile - overleden te Aarsele op 29/10/1952. 2. Claeys Marie Stephanie - overleden te Aarsele op 20/10/1940.

Z04Z10 De familie Persyn - Cloet. Stadsnota:

1. Persyn Aloysius Josephus - overleden te Aarsele op 19/12/1952. 2. Cloet Leonia - overleden te Aarsele op 08/12/1953.

Z04Z11 Rustplaats der familie Alfons Vansteenkiste - Bijtebier. Stadsnota:

1. Van Steenkiste Alphons - overleden te Aarsele op 22/02/1955. 2. Bytebier Maria Eugenia - overleden te Tielt op 28/06/1953.

Z04Z12 Rustplaats Alois Sierens - Rutsaert. Stadsnota:

1. Sierens AloĂŻse - overleden te Gent op 07/07/1953. 2. Rutsaert Alfonsa - overleden te Aarsele op 21/12/1962.

- 121 -


Z04Z13 Familie I. Bearelle - Mouton. Stadsnota:

1 Mouton Juliana - overleden te Aarsele op 20/08/1953. 2. Bearelle Ivo - overleden te Aarsele op 26/09/1958.

Z04Z14 Rustplaats der familie Jan De Coster - Van de Walle. Plaat: Rustplaats Alice Vandewalle 13-2-1897 - 1-12-1990. Z04Z15 Rustplaats van MR Alois Vanoverbeke 1879-1954 echtgt. van MV Irma Tavernier 1886-1957. R.I.P..

Z10 Z10O01 Familie Paul De Smedt - Blancke. Z10O02 Dankbaar aandenken aan Henri Van Parijs 23-2-1896 - 19-9-1979 Germaine Vanden Berghe 19-6-1897 - 10-1-1956 en kinderen Anna 22-2-1929 - 24-2-1941 Christiana 27-4-1934 - 2-6-1942 - Foto. Stenen bloemenkrans. Plaat: Aan mijn grote weldoenster - Roger.

- 122 -


Z10O03 Rustplaats van Marie De Clercq 1866-1941 echtgte van Gentiel Bollaert 18721949. R.I.P. - Afgebroken kruis. Z10O04 Kelder met betonplaat. Geen informatie leesbaar. Z10O05 Zalig aandenken aan Mijnheer Jozef Vandeweghe echtgenoote vrouw Irma Van Quaethem 1875-1942 1874-1951. Opschrift PAX. Gestileerde engelen naast kruisbeeld met daaronder PAX TECUM17. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z10O06 Rustplaats der familie G. Van Daele - Verstraete. Krans stenen roosjes rond info.

Z10O07 Willem Goossens 1908-1993 - Irene De Meyer 1909-2002 - Foto. Z10O08 Rustplaats Albert Gernaey 1916-1977 - HÊlène Tanghe 1918-2010 - Foto. Plaat1: Overgeod waart gij, onvergeten blijft gij. Plaat2: Het enige dat gij ons hebt aangedaan is dat gij zo vroeg zijt heengegaan. Z10O09 Paul Verstraete 1904-1978 - Bertha Ledoux 1903-1978 - Foto. Z10O10 Rustplaats Camiel Ledoux - Irma Lahousse - Foto. 17

Vrede zij met u - vrede voor jou.

- 123 -


Z10O11 Maurice Ledoux 1920-1998 echtg. Denise Christiaens 1922-2003. Z10O12 Roger Spiesschaert 1923-1981 - Foto. Z10O13 Familie Lassuyt - Dujardin Maria 1907-1977 Andre 1913-1991 - Foto. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Z10O14 Rustplaats R. De Meulenaere - Langeraet 1893-1974 - 1894-1958 - Foto. Plaat1: Aan mijn lieve peter en meter. Plaat2: Rust zacht lieve ouders. Z10O15 Familie R. De Meyer - De Meulenaere 1921-1974 - 1921-2005 - Foto. Z10O16 Familie C. De Meyer 1920-1976 - R. Spiesschaert 1922-2009 - Foto.

Z10O17 RAF Flying Officer George Sholto Manning Pearson NO 1 and NO 197 Squadrons R.A.F Born London 14th July 1920 and fell near here on 11th August 1943 Foto. Daaronder tekst: When peace decends once more, Like gentle rain, Mention my name in passing, If you must, As one who knew the terms, Slay or be slain, And thought the bargain was Both good and just.

- 124 -


Z11 Z11W01 Michel Moyaert 1947-1992 - Foto. Z11W02 Roger Van den Broecke 1922-1992 - Emma Lambrecht. Z11W03 Rustplaats Jozef Tytgat 1907-1992 - Irene De Craemer 1910-1995 - Foto. Z11W04 Daniel Drijoel 1940-1983 en echtg. Liane Sander 1941-1992 - Foto. Plaat: Als wij verdriet hebben en geen raad meer weten, denken wij aan al het goede dat jullie voor ons deden. Z11W05 Clara Boucherie 8-6-1932 - 16-1-1993. Z11W06 Rustplaats Maurice Vermarcke 1937-1993 - Foto. Plaat1: Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit - kinderen en kleinkinderen. Z11W07 Rustplaats Julien Verhelle 1914-1993 - Maria Allaert 1916-1994 - Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

- 125 -


Z11W08 Laurent Braet 1926-1993 - Foto. Z11W09 Rustplaats Hector De Poortere - Maria De Backer - Foto 1933-1993. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Plaat2: Fatima - Em Fatima Rezei Por Ti18 - O Tempo Passa A RecordacĂŁo Fica. Plaat3: Zolang ik mag leven zal ik je bloemen geven als dank voor die mooie jaren dat wij samen waren - Maria. Plaat4: Afbeelding vredesduif - Uw beeld blijft in ons hart bewaard. Plaat5: Ik mis Je lieve lach elke dag. Je was de zon in mijn leven. In tranen denk ik ach, Kon je maar blij mij zijn gebleven. Rust zacht liefste ik kom bij je. Maria.

Z11W10 Rustplaats Camiel Van Poucke 1918-1993 echtg. van Juliana Linclauw - foto. Plaat1: Rust zacht - vanwege uw petekind Andy. Plaat2: Van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Z11W11 Emiel Dewinter 1912-1994 - Herminie De Craemer 1913-2001. Z11W12 Achilies Langeraert 1918-2000 - Maria La Roy 1917-1994 - Foto. Plaat: Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Afbeelding: Ineengevouwen handen. 18

In Fatima heb ik voor U gebeden.

- 126 -


Z11W13 Achiel Vandenabeele 1904-1999 - Germaine Bruyneel 1908-2002. Z11W14 Rustplaats AndrĂŠ Vandenabeele 1944-1994 - Maria Verbrugge - Foto. Plaat: Dank voor al de mooie jaren dat we samen waren. Z11W15 Frans De Neve - Zosema Van Den Heede 1923-1994. Plaat1: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat2: Rust zacht lieve Meter. Z11W16 Dekie Walter 1932-2008 - Spiesschaert Regina 1939-1994. AVV VVK. Houten kruis en houten afboording. Plaat: Uw beeld blijft altijd in ons hart bewaard - Lutgarde, Martin.

Z11W17 Rustplaats Adiel Slos 1910-2010 - Hilda Spriet 1912-1960. Z11W18 Rustplaats Jules Verbrugge 1914-1994 - Julienne Van Cauwenberghe 19192004 - Foto. Naast foto Jules: Uw leven was al graan op de velden, het bracht overvloedig vruchten voort. Z11W19 Rustplaats Odiel Lannoo 1907-1994 - Marcella Puype 1913-2007. Z11W20

Etienne Van Parijs 1942-2006 Christina Kint 1941-1994

- 127 -


Marcel Van Parijs 1909-1994 ZoĂŤ Claeys 1917-2009 - Foto. Plaat1: Ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer - Uw echtgenote. Plaat2: Wie je gekend heeft vergeet je niet - de schoonouders van de kinderen. Plaat3: De wereld was zoveel mooier toen jij er nog was - kinderen en kleinkinderen. Plaat4: Vanwege uw petekinderen - Marcel, Ann, Tom, Marleen. Z11W21 Albert Heyrick 1921-1994 - Astrid Van den Heede - Foto. Plaat1: Vanwege schoonzusters - schoonbroer - neven en nichten. Plaat2: Rust zacht lieve vader - Jose - Agnes. Z11W22 Karel De Bouvere 1911-1994 - Alice De Clercq 1915-1997 - Foto. Plaat1: Lieve grootouders: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - Vanwege uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Voor elk moment dat je ons hebt blijgemaakt zeggen wij je dank.

Z12 Z12O01 Rustplaats Albert Van Keirsbulck 1915-1991 - Paula Verbeke 1918-2002 Foto. Z12O02 Rustplaats Andre De Meyer 1931-1991 - Foto. Z12O03 Rustplaats Roger Lootens 1924-1992 - Mariette Lievrouw - Foto. Z12O04 Familie Omer Bonne 1898-1992 - Martha Everaert 1906-1996 - Foto. Plaat: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank - Van de kinderen. Z12O05 Rustplaats Maria Van Coillie 1908-1992 - Oscar Decavele 1908-1994 - Foto. Plaat1: Zij had het leven lief... Ze heeft ons van haar leven het mooiste stuk gegeven, ze had het leven lief! Ze gaf ons zoveel dingen, ze heeft ons leren zingen.

- 128 -


Ze had het leven lief ...! Plaat2: AVV VVK - Trouw aan zijn Christelijke en Vlaamse Overtuiging.

Z12O06 Ivo De Schuyter 1902-1992 - Martha Wambeke 1901-1979 - Foto. Plaat: Goed waart gij, onvergeten blijft gij. Z12O07 Frans De Ram 1932-1992 - Foto met opschrift: Eenvoudig en oprecht vol goedheid was uw leven. Plaat1: Vanwege de geburen. Plaat2: Aan onze diepbetreurde Erevoorzitter. Z12O08 Familie Galle - Blondeel. Oscar 1908-1992 Maria 1924-1994. Z12O09

Georgine Vandeginste 1913-1992 Albert Vandeginste 1916-2001 Maria De Neve 1920-2009.

Plaat1: Rust zacht lieve Tante. Plaat2: Wij zullen je nooit vergeten. Z12O10 Rustplaats

Elza De Coninck 1925-1992 Alexander Coppens 1912-1993 Gilbert De Boever 1922-2001

- 129 -


Foto. Plaat: Een vriendin sterft niet zij leeft voort in het hart van haar echte vriendinnen. Z12O11 Albert Hoste 1913-1992 - Maria Declerck 1919-2010 - Foto. Plaat1: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet. Plaat2: De herinnering blijft zoals je was in eenvoud sterk en groot. - Van uw buren RafaĂŤl & Anny. Z12O12 Familie Charles Verhalle - Blondeel en kinderen. Z12O13 Rustplaats Albert Van Hal 1915-1993 - Elisabeth Van De Steene 1916-1993 Foto. Plaat1: Het enige wat gij ons hebt aangedaan is dat gij te vroeg van ons zijt geengegaan. Plaat2: Moeder, uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord, maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort. - Kinderen en Kleinkinderen.

Z12O14 Remi Claeys 1905-1996 - Anna Van den Bulcke 1911-1993. Z12O15 Familie Siemoens Gerard - Duyck Brigitte - Foto. Z12O16 Familie Etienne Gelaude - Verbrugge.

- 130 -


Plaat: Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen wat waarde heeft. Z12O17 Familie Joseph Gelaude - Blancke. Z12O18 vrije plaats - geen zerk. Z12O19 Daniel Moyaert 1936-1993 - Monique Wille 1937-2009 - Foto. Plaat1: Dank voor al die mooie jaren dat we saemn waren - Guy en Christine. Plaat2: Je woorden dragen verder... je handen geven voort. - Denise - Jean & Dorine.Plaat3: We zullen je nooit vergeten. Plaat4: Plaat in vorm van hart: Rust zacht Plaat5: Eenvoudig en oprecht vol goedheid was uw leven uw ede hart heeft ons zoveel gegeven - Stijn - Lien - Lies - Bert. Plaat6: Uw laatste woord hebben wij net meer gehoord, maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort. - Eddy en Marijke. Plaat7: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven - Jeannette - Antoine DaniĂŤl - Britta - Paula - Sabine. Plaat8: Rust zacht - Uw metekind Koen.

Z12O20 Thierry Sabbe 1953-1993 Hilda Derore 1914-1999 weduwe J. Vandenborre Gabriel Sabbe Paulete Vandenborre Foto. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier begraven. Plaat2: In mijn hart blijf je verder leven - je liefste mama. Plaat3: Ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer. Plaat4: Achter tranen van verdriet schuil de lach van de herinnering. Plaat5: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet - Aan mijn beminde moeder.

- 131 -


Z12O21 Familie Dewulf Joseph 1917-1992 Germana 1924-2003.

Z13 Z13W01 Familie Gerard Verbeke - Maria Van Hal - Foto. Z13W02 Gerard Ally 1907-1990 - Alice Vanderbeke 1910-1993 - Foto. Plaat1: Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Het prachtigste geschenk dat u ons hebt gegeven is het voorbeeld van uw leven. Z13W03 Rustplaats M Vercouillie - Govaere - Foto. Groot Mariabeeld.

Z13W04 Rustplaats Octaaf De Clerck 1914-1990 - Elza Van Landuyt 1911-2001. Plaat1: Herinnering. Plaat2: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z13W05 Rustplaats Gerard Vandepapeliere 1910-1990 - Bertha Van Cauwenberghe 1909-2000.

- 132 -


Z13W06 Rustplaats Antoon Vande Vyvere - Van de Ginste - Foto met opschrift: Elke dag danken wij met veel liefde aan U. Plaat: Uit dank - De toneelvrienden. Z13W07 Rustplaats Gerard De Vrije 1905-1996 - Maria De Muyt 1902-1990 - Plaat Daniel De Vrije 1947-2008. Z13W08 Familie Valere Vande Casteele - Van Wonterghem. Lilly 1968-1990 - Foto met opschrift: Elke dag denken wij met veel liefde aan U. Z13W09 Familie Moyaert. Z13W10 Annie Decaluwe 1958-2012 Saskia Declercq 1975-1990 Frederik Declercq 1978-1987 Marijke Lambrecht 1955-1979 Kristof Declercq 1977-2000. Foto. Plaat1: We zullen je missen, elke dag maar in ons hart zal je blijven bestaan Vanwege het personeel. Plaat2: Saskia, We missen U zo. Plaat: Je was een zonnebloem voor ons - Vanwege KLJ Aarsele. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat4: Te vroeg ben je van ons heengegaan, doch in ons hart blijf je bestaan Vanwege de buren. Plaat5: Uw leven brak als een roos in de storm, maar uw gedachtenis blijft dankbaar in ons hart bewaard - Vanwege uw geburen. Plaat6: Saskia - Wij hadden U zo lief en mochten U niet behouden - vanwege de Buren. Plaat7: Als onze liefde voor jou je had kunnen redden, dan was je er zeker nog geweest. - JosĂŠ, Monique en kinders. Z13W11 Leona Popelier 1928-1990 - Philemon Degraeve 1927-1999. Plaat: Konden onze gedachten U doen herleven gij waart altijd bij ons gebleven. Z13W12 Familie Andre Van Steenkiste - De Witte. Lieven 1972-1991 - Foto. Plaat1: Bij foto: Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven men leert het niet, men begrijpt het nooit.

- 133 -


Plaat2: Wij vergeten je nooit - Vanwege de K.A.J.. Plaat3: Souvenir de Lourdes - Dans notre coeur a jamais tu demeures. Plaat4: Uw aandenken blijft ons bij - Aan onze beminde broer. Plaat5: Lieven, wij vergeten je nooit - Fam. De Clercq. Plaat6: Te vroeg zijt gij ons ontnomen maar in ons hart blijft gij altijd wonen. Plaat7: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voorleven - “Caraad�.

Z13W13 Rustplaats Omer Dhaenens 1901-1978 - Elza Wijnsberghe 1912-1991. Z13W14 Eric Verstrynge - Mimi Bevernagie 1937-1991. Plaat: Nooit meer worden de dagen als voorheen, veel te vroeg ging je van ons heen. Z13W15 Albert De Craemer 1918-1991 echtg. Germaine Van Daele 1916-2001 - Foto. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Z13W16 Debaets Alfons 1913-1997 - Martha Van Maldeghem 1914-2005 - Foto. Z13W17 Rustplaats G. Braekevelt - S. Haerynck - Foto. Z13W18 Michel De Meyer 1926-2011 - Germaine Aernoudt 1925-1991 - Foto. Plaat1: Overgoed waart gij, onvergeten blijft gij. Plaat2: Uw handen hebben voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben ons tot het laatste gezocht. - Van uw kinderen. Z13W19 Marcel De Blauwer 1916-1991 echtg. Adrienne Braet 1920-2002 - Foto. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven.

- 134 -


Z13W20 Simonne Coopman 1927-1991 - Maurice Vanderstraeten 1922-2006 - Foto. Plaat1: Foto Maurice: Eenvoudig en oprecht vol goedheid was uw leven uw edel hart heeft ons zoveel gegeven. Plaat2: Foto Simonne: Uw leven was al graan op de velden het bracht overvloedig vruchten voort. Plaat3: Afscheid nemen is met dankbare haden meedragen al wat waarde heeft. Z13W21 Hier rust Hector Bearelle 1902-1982 echt. van Maria Van West 1902-1991 Foto. Plaat1: Rust zacht in deze kille grond. Plaat2: Dankbaar om wat je voor ons bent geweest. Plaat3: Aan mijn beminde Peter. Z13W22 Rustplaats Frans Braekevelt 1920-1991. Plaat: Uit het leven maar niet uit het hart.

Z13W23 Julien Spiessens 1916-1995 - Maria Kints 1920-1991 - Foto. Groot Mariabeeld. Met roosjes in haar handen en op haar schoot. Plaat1: Naar liefde en plicht was Uw leven gericht - Fam De RamVandekerckhove - Vermeulen

- 135 -


Plaat2: Bloemen ingewerkt in kunststof: Rust zacht lieve Peter. Plaat3: Steen met opgegede bloementuil: Rust zacht lieve Peter. Plaat4: Souvenir de Lourdes. Plaat3: Aan onze lieve Peter - Nico, Marijke, Erwin, Didier, Patricia en Fam. Plaat5: Uw Beeld Blijft In Ons Bewaard - Vanwege de kleinkinderen. Plaat6: Wij hadden U zo innig lief maar mochten U niet behouden - Aan onze beminde tante - Familie Kints - Callens - kinderen en kleinkinderen. Z13W24 Daniel Kerkhove 1934-1991. Plaat1: Om jouw heengaan treuren wij om wat je was danken wij - vanwege uw kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Liefdevol aandenken aan Daniel - Vanwege de geburen.

Z14 Z14O01 Familie Jules Sander 1895-1980 - Martha Dekeukelaere 1902-1989. Plaat: Wij denken in dank aan U terug - NoĂŤl - Ginette en kinderen. Z14O02 Maurice Vanderbeken 1912-1989 echtg. Clara De Winter 1911-2002 - Foto. Z14O03 Familie Robert Verbrugge - D'Hont. Z14O04 Familie Maurice Poelvoorde - Clara Behaegels - Foto. Z14O05 Roger Van de Maele 1929-1988. Z14O06 Frans Loontjens 1912-1994 - Antoinette Claeys 1914-2002 - Foto. Z14O07 naamloos - houten kruis op ruwe kelder. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Z14O08 Familie Vandierendonck - Van Renterghem - Foto. Plaat1: Wij zullen je nooit vergeten - AmedĂŠe, Annie en David. Plaat2: Geert een lach en een traan als een roos die verwelkt toch zulle we je nooit vergeten - Broers en Zusters. Z14O09 Familie Arickx - Foto. Klein Mariabeeld. Plaat: A ma grand mere. Z14O10 Jerome Maes 1906-1988 - Simonne Maes 1914-2002. Z14O11 Karel Vermeulen 1907-1988 - Maria Lava 1910-2000 - Foto.

- 136 -


Z14O12 Paula Van Hal 1920-1988 echt. Marcel Lootens 1917-2003 - Foto. Plaat1: Een hart van goud en goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Plaat2: Nooit zullen we je vergeten.

Z14O13 Valere Van de Velde 1905-1988 - Pharailde Devos 1910-1998 - Foto. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden19. Plaat3: Uw aandenken blijft ons imer bij - Vanwege de kinderen. Z14O14 Frans Vandemoortele 1936-1988. Z14O15 Hier rusten Maurice Tack 1912-1981 en echtgenote NoĂŤlla Van Maele 19151987 - Foto. Z14O16 Maurice Vanrenterghem 1931-1987 echtg. Simonna Tack - Foto. Z14O17 Maria Lessens 1912-1987 echtg. Achiel Heytens 1911-2003 - Foto. Z14O18 Familie Arthur Popelier - Maria Sabbe en zoon Michel - Foto. Z14O19 Albert Tack 1915-1987 - Margareta Van de Weghe 1914-1994 - Foto.

19

Afbeelding Lourdes verdwenen.

- 137 -


Z14O20 Joris Coene 1921-1987 - Maria Persyn 1925-2006 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat: Het leen is een strijden hier eindigt alle lijden. Z14O21 Familie Cyriel Lust - De Fauw - Foto. Plaat: Nooit zullen wij nog beleven wat gij ons met zoveel liefde hebt gegeven. Z14O22 Julien De Vreese 1930-1986 - Francine De Vrieze. Z14O24 Herman Gekiere 1929-1986.

Z15 Z15W01 Hier rust Gabrielle Duyck echtg. van Frits Van Daele 1910-1982 - Foto. Z15W02 Zalig aandenken aan Magdalena Vercouillie 1909-1982 weduwe Maurice Govaere. Z15W03 Hier rust Achiel Claerbout echtg. van Magdalena Vermeeren 1901-1982. Stukje: Ineengevouwen handen. Z15W04 Hier rust Irma Sabbe 1901-1982 weduwe van Alois Popelier - Foto - Opschrift PAX.

- 138 -


Plaat1: Rust zacht lieve moeder. Plaat2: Rust zacht lieve vader. Z15W05 Hier rust Remi Van Poucke echtg. van Madeleine Van Ryckeghem 19071982. Plaat: Rust zacht lieve echtgenoot. Z15W06 Hier rust Cyrille Marcel Amelinck 1900-1983 echtg. van Maria Aelvoet Foto. Plaat: Rust zacht lieve Peter. Z15W07 vrije plaats - geen zerk. Z15W08 Hier rust Mariette Verleysen 1924-1983 moeder van Jacques en Jacqueline Foto. Plaat: Teergeliefd en onvergeten.

Z15W09 Rustplaats Marie De Lille wed. van Cyriel Tytgat 1904-1983. Z15W10 Maurice De Volder 1-8-1896 - 16-6-1983 wed. van Adienne Van Speybroeck. Z15W11 Hier rust Albert Janssens echtg. van Maria Van Elsacker 1918-1983. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

- 139 -


Z15W12 Hier rust Irma De Ram wed. van Camiel Verbeken wed. van Adiel Moerman 1893-1983. Plaat: Vriendenkring gehandicapten Wakken. Op de plaat: Ineengevouwen handen.

Z15W13 Hier rust Maria De Cloet 1908-1984 weduwe van Jules en Maurits De Smet Foto - Opschrift PAX. Z15W14 Hier rust Alice Nelly De Rycke echtg. van NoĂŤl Van de Ginste 1929-1983 Foto. Plaat: U altijd beminnen - U nooit vergeten. Z15W15 vrije plaats geen zerk. Z15W16 Hier rust Leon Dujardin 1926-1983 echtgenoot van Marie-Jose Moyaert Foto. Z15W17 Vercruysse Herve 26-10-51 - 29-11-83. Plaat1: Aan onze vriend Herve vawwege uw makkers firma Harinck. Plaat2: Rust zacht lieve meter - Jeannine. Plaat3: Al wat de liefde kan schenken, een bloem een traan, een gedenken. Christine - Etienne.

- 140 -


Plaat4: Lourdes - A la Grotte Benie nous avons prie pour vous - Jeannine Christ.

Z15W18 Renatus De Soete 1891-1984 wed. van Julma Van De Walle. Z15W19 vrije plaats - geen zerk - geen info op een tegelgrote plaat. Z15W20 Maria De Splenter 1902-1984 weduwe van René Wauters - Foto. Z15W21 Hier rust Achiel De Vrieze wed. van Gerarda Van Hastel 1906-1984 - Foto. Z15W22 Hier rust Elvira Christiaens wed. van Roger Tack 1923-1984. Plaat: Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Op de plaat: Ineengevouwen handen. Z15W23 Rustplaats Rene De Brabandere 1891-1984 wed. van Romanie De Beu - Foto. Plaat: Aan mijn lieve Vader. Z15W24 Hier rust Gustaaf Ledoux 1902-1984. Z15W25 Zalig aandenken aan Maria Devlaeminck 1899-1984 weduwe Adiel Cloet Opschrift PAX. Z15W26 Rustplaats Aime Moyaert wed. Abertine Lassuyt 1912-1984- Foto20. 20

De letter “A” van Aime, de letter “e” van wed., de letter “i” en de laatste “e” van Albertine, de letter “L” van Lassuyt ontbreken. De cijfers “19” in 1912 en 1984 ontbreken.

- 141 -


Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij.

Z16 Z16O01 Hier rust Mejuffer NoĂŤlla Stofferis dochter van Oscar Stofferis en Maria De Clercq 1935-1981.

Z16O02 Marcel Denewet echtg. van P Van De Kerkhove 1924-1981. Z16O03 Jerome De Cuman 1903-1981 wed. van L.Vansteenhuyse - Foto. Stukje met opschrift: Eeuwig Aandenken. Z16O04 Hier rust Hortense Coppens 1898-1981 wed. van Marcel De Coninck. Z16O05 Hier rust Gentil Demeyer wed. Martha Vankeirsbilck 1898-1981 - Foto. Z16O06 Roger Janssens echtg M. De Ketelaere 1925-1981 - Foto. Z16O07 Hier rust Hector De Poortere wed. Alice Vandezande 1901-1981. Plaat1: Aan onze lieve Moeder. Plaat2: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z16O08 Hier rust Irma Christiaens 1906-1981 echtg. van Raymond De Kockere - Foto. Plaat: Rust zacht lieve echtgenote - Betreurd.

- 142 -


Z16O09 Hier rust getuige van Jehovah Marc Tassaert 1958-1981 echtg. van Chantal Huyghebaert vader van Angelique. Plaat: Jezus zei Ik ben de opstanding en het leven wie geloof oefend in mij zal oo al sterft hij tot leven komen Joh. 11:25.

Z16O10 Hier rust Maria Meheus wed. van Raymond Bearelle en Rene Romont 19051981 - Foto. Z16O11 Rustplaats Gerard Wielfaert echt. Maria Heytens 1911-1981. Plaat1: We zullen je nooit vergeten. Plaat2: Rust zacht lieve Vader - Vanwege kinderen en kleinkinderen. Z16O12 Hier rust Roger Tack echt. van Elvira Christiaens 1922-1981. Plaat: Vriendenkring gehandicapten Wakken. Op de plaat: Ineengevouwen handen. Z16O13 Hier rust Marcel Vanrenterghem 1922-1981. Z16O14 Hier rust Madeleine De Coninck 1900-1981 weduwe van Th. Vanrenterghem en van M. Christiaens. Z16O15 Rustplaats Marcel Van Overbeke echt. van Denise Van de Ginste 1915-1982. Stukje: Ineengevouwen handen.

- 143 -


Plaat: Wij de achterblijven vergeten U nooit. Z16O16 Hier rust getuige van Jehovah Andre Lema geboren 14-5-1914 - ontslapen 261-1982 wed.van Yvonna Van Laecke. Plaat: Uw doden zullen leven zij zullen opstaan wordt wakker en heft een vreugdegeroep aan, gij die in het stof verblijft! Want de aarde zelf zal degenen die machteloos zijn in de dood, als bij een geboorte geworpen doen worden. JES 26-19

Z16O17 vrije plaats - geen zerk. Z16O18 Wil samen met ons gedenken Brigitte Van den Heede 1914-1982 Verhelle Emiel 1908-1964 - Foto. Plaat1: Vriendenkring gehandicapten Wakken. Op de plaat: Ineengevouwen handen. Plaat2: A ma Cousine Regrettée. Z16O19 Adrienne Decloedt 1908-1982. Z16O20 Hier rust René De Volder wed. van Zoë Lasuyt 1910-1982. Z16O21 Hier rust Bertha Amelinck echtg. van René Aelvoet 1899-1892 - Foto. Z16O22 Zulma Bearelle 1902-1982 echt. Adiel Vanderhaeghen.

- 144 -


Z16O23 Hier rust Mej. Mariette Schaeken 1915-1982. Z16O24 Rustplaats Maria Dhaenens 1900-1982 wed. van Eduard De Keyser - Foto. Z16O25 Rustplaats Lucien Verbeken echt. van Georgette Linclauw 1926-1982 - Foto. Plaat1: Aan onze lieve Vader. Plaat2: Aan mijn beminde echtgenoot. Z16O26 Rustplaats Albertine Lassuyt echtg. van Aime Moyaert 1916-1982 - Foto. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij.

Z17 Z17O01 Hier rust Maria Vanden Driessche geb. 28-5-1887 - overl. 5-6-1979 wed. van Kamiel Verbeke. Z17O02 vrije plaats - geen zerk. Z17O03 Herna Lassuyt 28-11-1937 - 2-10-1979 echtg. van Jacques De Vrieze - Foto.

Z17O04 Maria Gelaude 12-06-1913 - 4-11-1979.

- 145 -


Plaat: Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende. Op plaat sporen van afgebroken stukje. Z17O05 Rustplaats Gabriel Heyrick 1924-1979 zoon van Emiel en Zulma Lievrouw. Z17O06 Hier rust Cyrilla Vannieuwenhuyze 1891-1979 wed. van Rene Parmentier. Z17O07 Rustplaats Elisa D'Hoore 1899-1979 Foto. Z17O08 Hier rust Omer V. Keirsbilck wed. Martha V. Houcke echt. Madeleine Steen 1906-1979 - Foto. Z17O09 Hier rust Rene Romont wed. van Maria-Magdalena Vandekerckhove echt. van Maria Meheus 1900-1979 - Foto. Plaat: Lourdes.

Z17O10 Dhr. Henri Ledoux geb. 16-2-1900 overl. 19-12-1979 weduwnaar van MVR Simonne Lorthioy - Foto. Z17O11 Hier rust Achiel Sander 1901-1979 weduwn. van Maria Verheye - Foto. Plaat: Rust zacht lieve Vader - Aandenken. Z17O12 Hier rust Marcel Reilhof 1915-1979 weduwn. van Rachel Beernaerts - Foto. Z17O13 Rustplaats Karel D'haenens - Martens 1897-1980. Plaat: Lieve vader we vergeten U nooit.

- 146 -


Z17O14 August Van Duynslager 1912-1980 echt. van Maria Strobbe - Foto met tekst: Vader wij vergeten u nooit - Alberta - Bert - Filip. Z17O15 Hier rust Felix Penninck 1895-1980 wed. van Emma Vandendriessche. Z17O16 Hier rust Margareta Verheye wed. van Marcel Callewaert 1919-1980. Z17O17 Gerard Wynsberghe 1912-1980 weduwn. van Madeleine Hugelier - Foto. Z17O18 Hier rust Julia Vanderstraeten - Vandewalle 1918-198021. Plaat: Voor U alleen zijn onze gedachten van elke dag. Z17O19 Hier rust Jacqueline Denys echt. van Albert Tack 1946-1980 - Foto. Plaat: Wij vergeten U nooit Moeder - Broer. - Wij zulle U nooit vergeten22. Z17O20 vrije plaats - geen zerk. Z17O21 Rustplaats Jeroom Vlaminck 1903-1980 - Foto.

Z17O22 Irma Lessens echtgenote van Oscar De Craemer geb. 29 september 1900 overl. 14 juni 1980 - Foto. Z17O23 vrije plaats - geen zerk. Z17O24 Rustplaats Irma Amelinck echt van Maurice Aelvoet 1896-1980 - Foto. Z17O25 Hier rust Elodie Rogge wed. van Cyriel Aelvoet 1902 - 1980.

21 22

Streepje tussen de datums en cijfer "1� in 1980 ontbreken. Onderste informatieplaatje los van stukje.

- 147 -


Z18 Z18O01 Hier rust Sidonie Van de Voorde wed. van Maurice Lassuyt 29-9-1896 - 26-51979. Z18O02 Hier rust Achiel Blondeel weduwnaar van Simonne Ghyselinck 1899-1979. Plaat: U altijd beminnen U nooit vergeten. Z18O03 Rustplaats Marcel Spiesschaert wed. van E. Vandewalle echt. van Anna Goeminne 1910-1979. Plaat: A la grotte benie nous avons prie pour toi.

Z18O04 Hier rust Maria De Vos wed. Antoon De Boevere 1921-1979 - Foto. Z18O05 Hier rust Maurice - Joseph Fermyn wed. van Madeleine De Volder en van Anna- Magdalena Neirinck 1900-1979. Z18O06 Hier rust getuige van Jehovah Yvonna Van Laecke geboren 2-11-20 ontslapen 13-2-79 echtgenote van Andre Lema - Foto. Plaat1: Vreugdevol zien we uit naar de tijd dat degenen die zijn gestorven opgewekt zullen worden. Joh. 5 28-29.

- 148 -


Plaat2: Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen en de heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen. Jesaja 25:8. Z18O07 Hier rust Anna Magdalena Irma Neirinck echtg. van Maurice Fermyn 19101979. Plaat: Dood maar niet vergeten. Z18O08 vrije plaats. Z18O09 Zalig aandenken aan Mosar De Bruyne 1886-1955 en echtgenote Bertha Heyerick 1890-1979. Z18O10 Laura Bearelle 15-11-1904 - 25-12-1978 - Foto. Plaat: Diep betreurd.

Z18O11 Hier rust Maurice Vermandel 10-01-1907 - 8-12-1978 echtg. van Adrienne Van Kerisbulck. Plaat: Aan mijn beminde Echtgenoot. Z18O12 Rustplaats Andre Lema echt. van M. Penninck 1927-1978 - Foto. Z18O13 Hier rust Martha Van de Walle wed. van Rene Janssens en van Rene Lezy 1901-1978.

- 149 -


Z18O14 Hier rust Hendrik Wullaert 1953-1978. Motief: Knielende engel. Plaat1: Sinds uw ogen zijn gesloten hebben de onze reeds veel tranen vergoten. Plaat2: A la Grotte Beni nous avons prie pour toi. Stukje met bloemen: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden

Z18O15 Hier rust Maurice Lagaisse geboren op 10-1-1901 overleden op 18-10-1978 echtgenoot van Josephine Vermandel. Plaat: Dood maar niet vergeten. Z18O16 Hier rust Alois Soens echtg. van Magdalena Vande Walle 3-11-1910 - 29-91978. Plaat: Rust in Vrede. Z18O17 Rustplaats Maurits De Keyser echt. van Simonne De Volder 1924-1978. Plaat1: Rust zacht lieve echtgenoot. Plaat2: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Z18O18 Rustplaats Julia Vermandel wed. van Achiel Lessens 1908-1978 - Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z18O19 Hubert Vande Weghe 1945-1978 - Foto. Z18O20 Vrije plaats - geen zerk.

- 150 -


Z18O21 Rustplaats R. De Poortere 1906-1978 - Alice Van Nieuwenborgh 1906-1979 Foto. Z18O22 In Memorian E.M. De Smet 1893-1978 - onleesbaar. Z18O23 Rustplaats Roger Van den Bulcke 1935-1978 echtg. Rita Rogge. Plaat: Moge God U ’t paradijs geven voor al uw zorgen in dit leven.

Z19 Z19O01 Famlie Turf.

Z19O02 Familie Verbrugghe - Wolfcarius - Foto. Plaat1: Het enige dat u ons hebt aangedaan is dat u te vroeg bent heengegaan. Plaat2: Uw aandenken zal ons steeds bijblijven - Familie Wolfcarius. Z19O03 Rustplaats Joseph Homme - Helena Vandaele 1905-1985 1901-1991. Z19O04 Rust zacht Moeder en Vader Lambrecht - Vereecke. Z19O05 Rustplaats Gerard De Ketelaere - Behaegels 1911-1984 1912-2009. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Z19O06 Rustplaats Henri Vermeulen - Minne Georgette 1915-1984 - 1915-1994 - Foto.

- 151 -


Plaat: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

Z19O07 Rustplaats Henri Denewet - Govaere 1910-1984 - Foto. Z19O08 Rustplaats Omer Vervaeke 1916-1984 - Clara De Ketelaere 1917-2000. Plaat: Het enige wat gij ons hebt aangedaan is dat gij te vroeg zijt heengegaan. Z19O09 Familie Van West - Tack. Plaat: Uw kleinkinderen vergeten U nooit. Z19O10 Familie Danneels - Blancke Camiel 1905-1985 Yvonne 1907-1984 - Foto. Z19O11 Rustplaats F. Tack - G. De Meyer 1908-1964 - 1911-2003 - Foto. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Plaat2: Uw aandenken blijft ons immer bij. Plaat3: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat4: Voor elk mooi uur waarop je ons hebt blijgemaakt zeggen we dank. Z19O12 Familie Lievrouw Remi 1908-1983 - Tack Birgitta 1907-2005. Z19O13 Van de Casteele Maurice 1901-1992 - Tevels Germaine 1910-1983 - Foto. Z19O14 Frederic Deloof 1909-1983 - Jeanne De Cock 1909-1992. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Z19O15 Michel Vandermeeren 1916-1983- Marie-Jose Claeys 1916-2004. Z19O16 Familie Jerome Lootens 1915-2001 - De Wever 1918-1982 - Foto. Plaat: Te vroeg zijnt gij van ons heengegaan doch in ons hart blijf gij bestaan. Z19O17 Cecile Verbiest 1935-1982 echtg. Etienne De Coninck. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten - De buren.

- 152 -


Z19O18 Rustplaats W. Verbeke 1926-2010 - P. Boidin 1930-1982 - Foto. Plaat1: Uw kinderen en kleinkinderen vergeten U nooit. Plaat2: Voor elk mooi uur dat je ons hebt blij gemaakt, zeggen we dank. - Van uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat3: O liefste Meter we misse je - Je was toch zo goed - Angelique. Plaat4: Aan mijn beminde Meter. Plaat5: Aan mijn lieve Meter. - David. Z19O19 Louisa Derickx 1908-1982 echt. Richard Tack 1909-1991 - Foto. Plaat1: Rust zacht. Plaat2: Rust zacht lieve ouders - Wij zullen U nooit vergeten.

Z19O20 Rustplaats G. Blancke - E. Michels. Z19O21 Rustplaats Gerard Heyse - De Vos. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij - Fam Lorez. Z19O22 Adiel De Laere 1883-1982 - Sidonie D'Hont 1882-1955. Z19O23 Rustplaats Oscar Rogge 1907-1964 - Margriet Braet 1906-1994. Plaat1: Herinnering. Plaat2: Rust zacht lieve Zuster.

- 153 -


Z19O24 Rustplaats Jerome Rogge oudstrijder 1940-1945 1905-1981 - Zulma Blancke 1904-1993 - Foto. Plaat: Afbeelding driekleur - Herinnering - Aan mijn beminde echtgenoot.

Z20 Z20W01 Familie Jose Neirinck - Deboevere Trees 1960-1983 - Foto. Afzonderlijke plaat: Giles 20-5-1992 - 30-8-1992 zoon van Bert Neirinck Cauwelier. Z20W02 Maria Albers 1927-1985. Z20W03 Rustplaats familie Moyaert - Tijdgat - Foto. Plaat1: Bloem - zonder onderschrift. Plaat2: Eeuwig Aandenken. Plaat3: Harten van goud volg goede gaven liggen hier stil en zacht begraven. Z20W04 Bid God tot Ziellafenis van jufvrouw Marie-Louise Van Landuyt dochter van Judocus en Rosalie. Geb. te Aarsele 11-8-1865 en er overleden 30-03-1943 - R.I.P..

- 154 -


Stenen roosjes boven de info23. Stadsnota:

1. Van Landuyt Marie Julie - overleden te Aarsele op 30/03/1943.

Z20W05 Bid voor de ziel van Marie-Leonie De Vlieger Aarsele 23-8-1864 - 16-7-1947 echte van Remi De Smet Dentergem 8-1-1863 - Aarseele 17-10-1947. Afsluiting - nog een stukje ketting over. Plaat1: Lieve Moeder wij hadden U toch zoo lief en mochten U niet behouden. Plaat2: Gaven tranen ’t leven weder ik zag weldra mijn Moeder weder. Stadsnota:

1. De Vlieger Marie Leonie - overleden te Aarsele op 16/07/1941. 2. De Smet Remi - overleden te Aarsele op 17/10/1947..

Z20W06 en 07 0987 vrije plaats - geen zerken. Z20W08 Rustplaats der familie Coene - De Vrieze. Camiel Coene 1870-1945 Mathilde De Vrieze 1869-1958. Z20W09 Alfons Verbeke 1869-1945 - Eugenie Van Nieuwenhuijse 1875-1952. Motief: Alfa en Omega. Stadsnota:

1. Verbeke Alphonse - overleden te Aarsele op 22/03/1945. 2. Van Nieuwenhuyse Eugenia Maria - overleden te Aarsele op 07/10/1952.

23

Verticaal deel van grafzerk ligt nu horizontaal.

- 155 -


Z20W10 Rustplaats der familie Van Steenkiste - Craeymeersch - Opschrift PAX. Z20W11 Rustplaats van heer Kamiel Van Eenoo en jufvrouw Marie-Louise Van Eenoo 1861-1937 1864-1945 zoon en dochter van Jean en C. Van Overbeke. Opschrift: PAX. Plaat: -24 Stadsnota:

1.Van Eenoo Camille - overleden te Aarsele op 16/06/1937. 2. Van Eenoo Marie Elisa - overleden te Aarsele op 08/03/1945.

Z20W12 Rustplaats der familie Rigole - Van Dierdonck - Foto met onderschrift: Lieven zoon rust zacht. Onder foto zoon 1923-1945?. Plaat: A la Grotte BĂŠnie nous avons priĂŠ pour vous.

24

Geen informatie meer leesbaar.

- 156 -


Z20W13

De Cloet Polydoor 1866-1945 De Volder Coralie 1870-1954 De Cloet Bertha 1894-1950. Opschift PAX VOBIS - Knielende engelen naast kruis.

Z20W14 Familie Cyriel Delbaere - Vandendriessche 1878-1944 - 1884-1966. Z20W15 Verticaal: Bid voor onsO Maagd vol droefheid. Horizontaal: Rustplaats der familie Van De Moortele - De Baets. PAX - Foto soldaat. Plaat: Alice Van de Moortele 1909-1994. Z20W16 Familie Van Dierdonck - Van den Heede - Foto. Motief PX.. Stadsnota:

1. Van Dierdonck Gabriëlla Maria - overleden te Aarsele op 03/06/1904. 2. Van Dierdonck Irma Sophia - overleden te Aarsele op 05/12/1900. 3. Van den Heede Marie Silvie - overleden te Aarsele 19/10/1931. 4. Van Dierdonck Henri - overleden te Aarsele op 16/01/1950.

Z30 Z30O01 Michel Van Overbeke. Z30O02 Hilaire Vande Weghe 1904-1981 - Marguerite Vande Voorde 1912-1982. Z30O03 Priez pour Dame Emma Piesschaert née a Aarsele le 29 septembre 1870 décedée le 28 novembre 1936. Epouse de Basiel Heuse né a Auwegem 14-1-1861 et décedé A Ypres 22-9-1945. Mon Jersus Misericorde. Stadsnota:

1. Piesschaert Marie Emma - overleden te Aarsele op 28/11/1936. 2. Heyse Basile.

Z30O04 vrije plaats - geen zerk. Z30O05 Tot aandeken van onzen betreurden zoon Camiel Verhelle 22 april 1925 - 14 mei 1937. Ter Zalige Gedachtenis van Heer Oscar Verhelle zoon van Heer Modest en vrouw Elmire Van De Ginste. Geboren te Aerseele den 22 mei 1910 - Godvruchtig overleden te Etterbeek den 4 februari 1931. R.I.P. Plaat1: Bovenaan vast aan zerk: Aan ons duurbaar medelid in de Muziekmaatschappij Sint Cecelia.

- 157 -


Plaat2: Rust in vrede in uwe sombere woonst voor mij is er op aarde geen gelijk meer25. Stadsnota:

1. Verhelle Oscar - overleden te Aarsele op 04/02/1931. 2. Verhelle Camille - overleden te Aarsele op 14/05/1937.

Z30O06 tot 10 vrije plaatsen. Z30O11 Rustplaats der familie Claeys-Wille. Vooraan: knielsteen met opschrift: Een gebed A.U.B.. Stadsnota aan ingang: conc. 1940: 1. Claeys Ivo - + Aarsele 10/08/1957. 2. Wille Phalaria - + Aarsele 24/08/1964. Z30O12 C. Blancke - M. Galle - J. Blancke - Foto. Plaat: Om je heengaan treuren wij. - Leona - Daniel. Z30O13 Familie Demarrez. Z30O14 Rustplaats Remi Van Steenkiste 1900-1986 - Adelina Bollaert 1901-1977. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z30O15 Rustplaats Jules Bethuyne - Maria Lava. 25

Gebroken plaat, was deel onder aarde. Sporen dat deze plaat vroeger onderaan zerk was geplaatst.

- 158 -


Z30O16 Familie Louis Carpentier - Gevaert. Mej. Maria Carpentier 1904-1974. Mej. Machtella Carpentier 1908-1978 Foto. Plaat1: Wij hadden U zo innig lief en mochten U niet behouden. Plaat2: Alles vergaat, alles verdwijnt, behalve het aandenken.

Z30O17 Rustplaats der familie Coussens - Loontjens. Koperen plaat Christus met doornenkroon. Stadsnota:

1. Coussens Alfred - overleden te Aarsele op 07/06/1943. 2. Loontjens Emma Maria - overleden te Aarsele op 19/11/1946..

Z30O18 Zalig aandenken aan Leonie Vandercruyssen 1869-1944 - Haar echtgenoot Emile Voet 1865-1954. Johannes en Maria langs weers zijden van het kruis met daaronder Pax Vobis26. Stadsnota.

1. Voet Emile - overleden te Aarsele op 14/02/1954. 2. Vandercruyssen Maria Leonie - overleden te Aarsele op 18/07/1944.

Z30O19 Hier rusten Honore Voet 1864-1942 - Sidonie Voet 1870-1945. 26

Vrede zij U.

- 159 -


Stadsnota:

1. Voet Honoré - overleden te Aarsele op 06/05/1941. 2. Voet Marie Sidonie - overleden te Aarsele op 18/03/1945.

Z30O20 vrije plaats - geen zerk. Z30O21 Azer Van Parys 1917-1999 - Joanna Verbanck 1930-1993 - Foto.

Z31 Z31W01 vrije plaats - geen zerk. Z31W02 Roger Bonne 1923-1992 - Frans Bonne 1922-1977. Z31W03 Rustplaats H. Vandewalle - Vermeulen. Z31W04 Familie Schelstraete 1909-1977 - Koeckuyt 1910-1997. Z31W05 Rustplaats M. De Craemer 1907-1977 - M. Steyaert 1919-2008 - Foto. Z31W06 Familie Louis Steyaert - Dhuygelaere - Foto.

Z31W07 Rustplaats Gerard Behaeghels - Taelman 1905-1979 - 1905-198027. Z31W08 Julien Van Renterghem 1910-1957 - Jeanne Spiessens 1912-1983 - Foto. 27

Het cijfer “1” in tweede 1905 ontbreekt.

- 160 -


Z31W09 Familie Van de Ginste - De Volder. Z31W10 Jozef BonnĂŠ - Mariette Vermarcke. Z31W11 Familie Jozef Lerouge 1912-2004 - Elza Heyerick 1915-1994. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat: Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit. - De Toneelvrienden Aarsele. Z31W12 Anna Cobbaut 1913-1980 - Florent De Corte 1910-1995. Z31W13 Hier rust Frans Verbrugge 1907-1980 - Sidalice De Lannoy 1912-2003 - Foto. Plaat1: Geen tranen of woorden kunnen zeggen hoezeer we je missen - Curt, Virginie, Alain, Inge. Plaat2: Aan Vader - Vanwege de kinders.

Z31W14 Cyriel Meheus 1907-1984 - Adrienne Van Maele 1914-1980. Z31W15 Familie Jules Warnez - Van Vynckt 1893-1980 1886-1981. Z31W16 Rustplaats Gustaaf De Ram 1905-1980 - Irma Vercant 1906-1983. Plaat1: Aan onze betreurde Meter - Vanwege Filip - Monique. Plaat2: Rust zacht lieve Peter. Z31W17 Rustplaats Firmin Dupon 1910-1980 - Margaretha Vlaminck 1915-1999.

- 161 -


Plaat: Informatielabels verdwenen. Z31W18 Familie Robert Snauwaert 1924-1981 - Suzanna Vanparys - Foto. Plaat1: Lourdes - Detyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Plaat2: Rust zacht lieve vader. Z31W19 Adrienne Valcke 1926-1981 echtg. Roger Declercq 1926-1994 - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat1: Rust zacht - Broers Zusters schoonbroers schoonzusters. Plaat2: Sinds uw ogen zijn gelsoten hebben de mijne al vele tranen vergoten. Plaat3: Veel te vroeg zijn jullie van ons heengegaan ,toch blijven jullie voor altijd in ons hart bestaan. Z31W20 M. Van de Velde 1898-1985 - M. Van Vynckt 1903-1981. Z31W21 Familie Adiel Arickx - De Moor - Foto 1907-1983 - 1906-1981. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Z31W22 Gerard Willemijns 1905-1982 - Anais Decloedt 1912-1981 - Foto. Plaat1: Uw aandenken blijft ons altijd bij. - Aan Gerard en Anaïs vanwege Luc. Plaat2: O liefste, Mama en Papa, Wij missen jullie, Julie waren toch zo goed. Dank je Oma. Dank je Opa. Blijf onder ons dag en nacht. Z31W23 Familie Cyriel Van den Broecke - Vermeulen - Foto.

Z32 Z32O01 Rustplaats Gabriëlle Steyaert 1912-1978 wed. van Maurice Van Laeken - Foto. Plaat: U altijd beminnen. U nooit vergeten. Z32O02 Rustplaats Arthur Balduck 1900-1978 echt. van Elvira Behaegels. Plaat: Rust zacht - Christiaan, Inge, Sharon, Shana. Z32O03 Rustplaats Julien Wielfaert 1905-1978 - Foto. Z32O04 Rustplaats René Adille Vandewalle 1898-1978 wed. van Laura De Lannoo. Z32O05 Rustplaats Jerome Dekeukelaere 1928-1977 echt. van Eliane Vrins - Foto. Plaat1: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Plaat2: Rust zacht lieve Peter. Plaat3: Rust zacht lieve Broer.

- 162 -


Z32O06 Rustplaats Denise Castelyn wed. A. Coucke echt. van Jean Van Hal 19351977 - Foto. Plaat1: Uw scheiden baart diepe smart - Familie Casteleyn. Plaat2: Souvenir de Lourdes - A Lourdes j’ai priÊ pour vous. Z32O07 Hier rust Jeroom De Wolf echt. Rachel Van Nieuwenhuyse 1900-1977 - Foto. Z32O08 Hier rust Jozef Vermeulen 1-3-1909 - 10-10-1977 echt. van Martha Van Poucke - Foto.

Z32O09 Rustplaats Roger Verbeke echtg. van Jeanne Opsomer 1919-1977 - Foto. Z32O10 Rustplaats Maria Van Lerberghe 1925-1977 echt. van Roger Moerman. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z32O11 Gerard Vanderhaeghen 1909-1977 echtgenoot Elvira Steyaert. Z32O12 Madeline Blondeel 1916-1977 echtg. van Albert Hellebuyck. Z32O13 Hier rust Irma Lebeer 1899-1977 wed. van Lucien De Vreese - Foto. Z32O14 Hier rust Cyriel Aelvoet echt. van Elodie Rogge 1905-1977. Z32O15 Jozef Moyaert echtg. Maria Vansteenkiste 1927-1977 - Foto. Z32O16 Hier rust Camiel Van de Moortele 1910-1977 echtg.van Pharailde Elebode. Z32O17 Hier rust Hector Steyaert wed. Clara Marie Moyaert 1898-1977 - Foto.

- 163 -


Z32O18 Maurice Linclauw 1902-1977 weduwn. van Rachel De Volder - Foto. Z32O19 Madeleine Hugelier 1913-1977 echtgenote Gerard Wynsberghe - Foto.

Z32O20 Hier rust Irma Van Overbeke 1891-1977 wed. van Kamiel Van Rostenberghe. Z32O21 Rustplaats Omer Devolder weduwn. van A. Van de Moortele 1899-1977. Z32O22 Gelovend op de verrijzenis werd aan de gewijde aarde toevertrouwd Maria Van Den Heede geb. te Aarsele 2-1-1905 In de vrede van Christus ontslapen te Tielt op 271-1977. Z32O23 Hier rust Carolus De Buysser 1904-1977 echtg. van Martha Tijtgat.

Z33 Z33O01 Rustplaats G. Dheygers wed. van G. Vannieuwenborgh 1904-1977. Z33O02 Florent Van den Plas 1930-1976 - Foto. Plaatje: Sporen dat er een plaatje was. Z33O03 Hier rusten Maurice Sander 1900-1979 en echtg. Godelieve Werbrouck 19011976 - Foto.

- 164 -


Z33O04 vrije plaats geen zerk. Z33O05 Hier rust Adiel Moerman 1896-1976 wed. van Martha Heyerick echtg. van Irma De Ram. Plaat: Lieve Vader rust zacht. Z33O06 Hier rust Victor De Vrieze 1907-1976 echtg. van Rachel De Clercq. Z33O07 Hier rust Marnix De Clercq 6-3-1956 - 6-8-1976 zoon van Valere en Ghislena Verstraete - Foto. Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Z33O08 Hier rust Maurice Van Wambeke wed. Zulma Soenen 1894-1976. Z33O09 Hier rust Ivo De Craene 12-6-1896 - 30-6-1976 wed. van Valerie De Ram. Z33O10 Hier rust Frans Jozef Deloof 14-12-1907 - 25-6-1976 wed. van Elmire Verbeken. Plaat: A notre Oncle28. Z33O11 Hier rust Maria-Madeleine Tack 8-1-1893 - 3-6-1976 wed. van Maurice Van de Voorde. Z33O12 Rustplaats G. Vannieuwenborgh echt. G. Dheygers 1905-1976. 28

Informatielabel onderaan verdwenen.

- 165 -


Z33O13 Rustplaats Suzanne Callens wed. Maurits Van Hoed 1901-1976. Z33O14 Hier rust Marcel de Cloet 7-1-1927 - 25-1-1976 echt. van Marguerite Berge. Z33O15 Rene Arickx 1901-1976 echt. Germaine Wynsberghe - Foto. Stukje: Ineengevouwen handen. Plaat: Dierbaar aandenken - Uw echtgenote kinders en kleinkinders. Z33O16 Rustplaats Octaaf De Clercq 1892-1975 - Alice Van Acker 1901-1975. Z33O17 Hier rust Julien Joseph Aelvoet 1-11-1899 - 6-11-1975 echt. van Adriana Irma Behaeghels. Z33O18 Geen grafzerk meer, wel nog klein steentje: Lourdes: Gedenkenis van Lourdes.

Z33O19 Hier rust Maria Maes wed van R. Moyaert 1903-1975. Plaat1: Een hart van goud vol goed gaven ligt hier zachte en stil begraven. Plaat2: Aan mijn beminde Meter. Z33O20 Hier rust Theophiel Moyaert 21-1-1902 - 1-7-1975 echtg. van Martha Behaegels - Foto. Z33O21 Hier rust Gerard Van de Ginste 1899-1975 wed. van Maria Vander Ougstraete. Z33O22 Hier rust Marcellin De Brabandere 7-6-1887 - 15-6-1975 wedn. Irma Verstraete.

Z34 Z34O01 Hier rust Gentiel Popelier wed. Zulma Holsbeke 1886-1973 - Foto.

- 166 -


Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Z34O02 Hier rust Maria Verhelle 1905-1973 echtg. van Cyriel Vanlockeren. Plaat1: Als een zon die ondergaat zo ben je van ons heengegaan. Plaat2: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij Lieve Moeder. Z34O03 Rustplaats C. Van Bruwaene 1936-1973 echt van A. Lezy. Z34O04 Marie D'Hulster 12-6-1894 - 25-12-1973 - Houten kruis. Z34O05 Marie Josephe Thomas echt. Roger Maes 1927-1974. Z34O06 Mevrouw Emma Tijtgat 11-11-1889 - 12-3-1974 - Foto. Plaat: Rust zacht. Z34O07 Hier rust Henri Maes 1895-1974 wed. van Irma Heyerick. Plaat: Souvenir - Aan onze beminde oom. Z34O08 Hier rust Marie Vlaemynck 1894-1974 wed. van Jules De Clercq. Z34O09 Hier rust Romanie De Beu echt. Rene De Brabandere 1886-1974 - Foto. Plaat: Romanie in het leven waren wij verenigd en met de dood niet gescheiden.

Z34O10 Hier rust Clara Verstraete wed. Remi Dujardin 1901-1974 - Foto. Z34O11 Hier rust Elisa Werbrouck 1898-1974 wed. van Gustaaf Sander - Foto. Plaat1: Rust zacht lieve Moeder. Plaat2: Rust zacht lieve Vader. Z34O12 Hier rust Irma Vertriest 1886-1974 wed. van Polydoor Tack. Z34O13 Hier rust Emma Vandendriessche echt. Felix Penninck 1897-1974.

- 167 -


Z34O14 Hier rust Arthur Martens echt. van Irma Lava 1906-1974. Z34O15 Hier rust Cyriel Vanlockeren 1895-1974 wed. van Maria Verhelle. Plaat1: Leven is vast willen houden en toch moeten loslaten. Plaat2: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij lieve Vader. Z34O16 Zalig aandenken aan de heer Adiel Cloet 1898 - 1974 echtgenoot van Mevrouw Maria Devlaeminck. Opschrift: PAX.

Z34O17 Rustplaats Bertha Ledoux echt. Ivo Bearelle. Z34O18 Hier rust Bertha De Spenter wed. Hector Ghyselinck 1888-1974. Z34O19 Hier rust Clarisse Opsomer 1898-1974 wed van Raymond Opsomer. Z34O20 Rustplaats P. Heyerick echt. A. Van Overbeke 1905-1975 - Foto. Z34O21 Hier rust de heer Maurits Van Poucke 1906-1975 echtgenoot van Mevr. Gerarda Demeulemeester - Foto. Opschrift PAX. Z34O22 Hier rust Georges De Craene wed. Florence Vaernewyck 1893-1975 - Foto. Z34O23 Verheye Maria 1905-1975.

Z35 - 168 -


Z35O01 vrije plaats - geen zerk. Z35O02 Freddy De Vrieze 1947-2005- Foto. Z35O03 Maria Colombien 1923-2005 - Foto. Z35O04 Maria Vlaminck 1923-2005 - Foto. Plaat: De stilte zal uw stem dragen - Medeleven van de buren. Z35O05 Godelieve Truyaert wed. van Juliaan Creël 1926-2005 - Foto. Plaat1: Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit. - Margriet & Lucien Frans & Jeannine. Plaat2: Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Z35O06 Hendrik Van Wassenhove 1929-2006.

Z35O07 Agnes Bonné 1937-2006. Z35O08 Marguerite Bergé 1929-2006 x Marcel De Cloet - Foto. Plaat: Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Z35O09 Oscar Bearelle 1923-2006. Z35O10 André Spiesschaert 1927-2007. Z35O11 Frans Linclauw 1931-2007 - Foto.

- 169 -


Plaat1: Vanweg ‘senioren’ Bekaert Aalter. Plaat2: Omdat je voor ons zo goed bent geweest.... Omdat je heel moedig hebt geleefd..... Omdat je zoveel voor ons hebt gedaan..... Daarom is het voor ons zo moeilijk om afscheid te nemen. Z35O12 Rustplaats Astère Foncke 1926-2008. Plaat: Dit hart zegt meer dan woorden - Clara.

Z35O13 Denise Herman 1932-2008 wwe Daniël Rogge. Z35O14 Aster Lezy 1936-2009 wed. Cecile Vanbruane. Z35O15 Julien Voet 1921-2009 - Foto. Z35O16 Hier rust Daniel Declercq 1952-2010. Z35O17 Noël Van Parijs 28-1-1940 - 22-8-2011 echtgenoot van Rita Bearelle. Plaat: De wereld was mooi toen jij er nog was. Z35O18 Vinckier Joseph 13-10-12 Voorlopig houten kruis.

- 170 -


Z38 Z38W20 Maria Bonné 1935-2009 - Foto. Z38W21 Andre Vandewiele 1931-2006 x Yolanda Braems. Plaat: De dood een grens waar niemand overheen kan kijken. Z38W22 Dobreva Neli 17-9-1992 - 22-5-2005 - Foto. Motief: Twee harten. Plaat: ’s Morgens was je er nog ’s avonds niet meer wij blijven steeds aan je denken elke keer weer - Van de vriendenkring.

Z38W23 Julien Quintijn 1927-2006. Plaat: Aandenken. Z38W24 Noël De Smet 1934-2004 echtg. van Anny Vanderhaeghen.

- 171 -


Z39 Z39W In Memory of those who died in an aircraft accident at Aarsele 2nd October 1971.

Namen links: 1. Jack Howthorn Adams 2. Belen Colon Baerga 3. Ronald Boyd 4. Barbara Mary Boyd 5. Maria Franziska Breden 6. Goergina Castro-Fernandez 7. John Collins 8. Nellie Collins 9. Geoffrey Collins 10. Anthony Collins 11. Anne Collins 12. Maralyn Joyce Johnston 13. Benjamin Kessel 14. Phyllis Barbara Kessel

- 172 -


15. Margaret King 16. Stanley Lindberg 17. Madeline Anne Manton 18. Renè Marcic 19 Blanca Marcic

Namen rechts: 1. John Bryan Marsh 2. Gavin Niall Matheson 3. Joan Lindsley Moser 4. Toshiko Ohira 5. Mina Ohira 6. Raymonde Catharine Adelaide Wilhelmina Poulton 7. George Henry Rippon 8. Maria Safner 9. George Werner Seton 10. Margaret Starkey 11. Ian Duncan Sutherland 12. Beatrix Thiem 13. Anna Maria am Tinkhof 14. James Simon Varley 15. Dale Varley 16. Edward Henry Wakeman 17. Elizabeth Helen Walker 18. Margaret Reber Wincor

- 173 -


- 174 -ZNO ZNO Rustplaats E.H. Pastoors overleden te Aarsele.

Afbeelding: Maria met Christus op haar schoot. Extra beeld: Mutien Marie. Offerblok: informatieplaat vooraan verdwenen. Zijkant links afbeelding graflegging. Zijkant rechts afbeelding Christus aan het kruis.

- 176 -


- 177 -EEN TOEMAATJE

Bij ons bezoek aan de begraafplaats vonden we ook nog wat info over te vervallen concessies. Deze informatie geven we als toemaatje mee. Hier en daar kan men nog een voornaam of een jaar van overlijden afleiden die niet op de grafzerk staat aangegeven.

plan nr. - conc. nr.- overledenen- (*EV=eeuwige conc. - C=50-jarige conc.) - vervaldatum

Al 4 Al 7 Al 8 Al 9 Al 10 Al 11 Al 12 Al 36 Al 40 Al 43 Al 44 Al 45 Al 47 Al 48 Al 49 Al 50 Al 52 Al 53 Al 57 Al 58 A2 10 A2 13 A2 15 A2 74 A3 2 A3 3 A3 5 A3 6 A3 7 A3 16 A3 18 A3 28 A3 29 A3 30

jaar 1937 Vermarcke Charles - Neirinck Marie-Louise jaar 1938 Goethals Camille - Claeys Maria jaar 1939 Cattrysse Carolus - Bearelle Marie-Louise jaar 1940 Neirinck Henry - Eggermont Mathilde jaar 1940 Verbrugge Victor - Hubert - Dubron Maria jaar 1940 Turf Kamiel - Van Hastel Juliana jaar 1940 Gelaude Camille - De Muyt Emelia jaar 1946 Lema Constantinus - Strobbe Anna jaar 1943 Dujardin Henricus - Bils Marie jaar 1942 Dalle Modest - Dezutter Marie jaar 1925 De Roo Arthur - Demaeght Mathilde jaar 1926 Van Hecke Basiel - Coene Marie jaar 1926 Van De Voorde Ferdinand - Van Laere Octavia jaar 1927 Debeil Pierre - Modeste - Moerman Marie jaar 1927 Depoorter Deodatus jaar 1927 Lehambre R. - Ch. - S. - O. - Veys Amelie jaar 1931 Vaernewyck Adriana jaar 1974 Deroo Remi jaar 1936 Duyck Alberic - De Lanoy Marie jaar 1936 Demarrez Modeste - Debruyne Adèle jaar 1934 De Smet Léo - Van de Casteele Silvie jaar 1935 Bruyneel Henry - De Clercq Elodia jaar 1935 Van de Walle Basiel jaar 1922 Lambert Honoré - Tytgat Eugenie jaar 1910 Pypaert Auguste - Wibo M. - S. - Reynaert S. jaar 1910 Wibo Gustave - Drubbel Louise jaar 1910 Callens Fredericus - Lanszweert Virginia jaar 1910 Ide Leo - Van Massenhove Marie jaar 1914 De Clercq Francois - Guillaume jaar 1936 Heyse Basile - Piesschaert Marie jaar 1937 Verhelle Oscar - Verhelle Camille jaar 1943 Coussens Alfred - Loontjens Emma jaar 1944 Voet Emile - Vandercruyssen Maria jaar 1945 Voet Honoré - Voet Marie

- 179 -

EV* EV EV EV EV EV EV EV EV EV C* EV EV EV C EV EV C C C C C EV C C C C C C C C EV EV EV

14/05/2005 28/10/1989 27/08/1995 19/11/1998 8/07/1999 25/03/1994 18/11/1990 30/06/2003 16/12/1999 24/02/1994 5/01/1997 29/01/1976 22/07/1977 14/09/1977 14/12/1977 18/08/1990 28/11/1981 20/07/1984 1/03/2002 20/12/1990 28/03/1987 1/06/1995 17/11/1985 7/09/1980 20/03/1972 7/08/1932 15/07/1924 19/05/1956 15/09/1984 28/11/1986 14/05/1987 19/11/1996 14/02/2004 18/03/1995


A3 34 A3 39 A3 41 A3 42 A3 43 A3 45 A3 47 A4 1 A4 3 A4 12 A4 19 A4 21 A4 37 A4 38 A4 42 A4 43 A4 44 A4 45 A4 52 A4 55 A4 57 A4 58 A4 59 A4 60 A4 62 A4 63 AS 4 AS 7 AS 8

jaar 1951 Vande Weghe Jules - Lootens Maria jaar 1952 Devos Zoé jaar 1952 Houtteman Basile - Claeys Marie jaar 1953 Persyn Aloysius - Cloet Maria jaar 1952 Van Steenkiste Alphons - Bytebier Maria jaar 1953 Bearelle Ivo - Mouton Juliana jaar 1954 Van Overbeke Aloïse - Tavernier Maria jaar 1931 Van Overbeke E.-M.-G.-H.-M.-A.-A.-M.- ... jaar 1927 Algoet Elvira jaar 1933 Vossaert Elvira - De Clercq H. - P. - R. jaar 1941 Bollaert Gentil - De Clercq Marie jaar 1942 Vandeweghe Joseph - Vanquaethem Irma jaar 1946 Lessens Jeanette - Lessens Martha jaar 1947 Lanckriet Theophilus - De Vos Maria jaar 1949 De Blauwer Alphonsus-Van Steenkiste Augusta jaar 1949 Van Cauwenberghe A. - G. - Devos Leonia jaar 1949 Verstraete Henry - Verzelen Romanie jaar 1949 Dewaelsche René - Vermarcke Marie jaar 1948 Van Dierdonck H.-G.-I.-Van den Heede Marie jaar 1945 De Cloet Polydoor-De Volder Marie-De Cloet B. jaar 1945 Van Eenoo Camille - Marie jaar 1945 Van Steenkiste Emile-Irma-M.-Craeymeersch B. jaar 1945 Verbeke Alphonse-Van Nieuwenhuyse Eugenia jaar 1945 Coene Camiel - De Vrieze Marie jaar 1943 De Smet Remi - De Vlieger Marie jaar 1943 Van Landuyt Marie jaar 1955 Tack Joseph - Van Speybroek Magdalena jaar 1956 Martain Henri - Holvoet Emilie jaar 1956 Spriet Gerard

EV EV EV EV EV EV EV C C C EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV

21/11/2003 14/01/2002 29/10/2002 8/12/2003 22/02/2005 26/09/2008 15/04/2007 26/04/2010 14/06/1977 23/09/1996 2/07/1999 1/01/2001 4/12/2004 17/02/2004 30/03/2000 21/11/2008 24/10/2001 9/12/1999 16/01/2000 24/12/2004 5/05/1995 12/07/2007 7/10/2002 1/02/2008 17/10/1997 8/04/1993 23/12/2010 24/10/2006 29/09/2006

A5 9 A5 10 A5 11 A5 21

jaar 1956 Verhulst Remi - Goetry Marie jaar 1957 Roelens Alberic - Van Hollebeke Alice jaar 1957 Eggermont Armand - Vande Ginste Maria jaar 1959 Termote Camillus - Castelein Helena

EV EV EV EV

5/09/2006 12/09/2010 11/01/2008 31/03/2009

- 180 -


INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen van de betrokken persoon, partner(s) ouders, schoonkinderen en anderen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Wan de Walle, etc.

1 17 Linie...............................................17 1940-1945.........................................154

A Aalter ................................................170 Aarseele ................................22, 44, 155 Aarsele.... ...3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 133, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 172, 176, 193 Adams...............................................172

Aelvoet...... ......48, 49, 51, 53, 103, 139, 144, 147, 163, 166 Aernoudt .............................. 28, 88, 134 Aerseele... ..... 13, 15, 16, 107, 113, 114, 115, 117, 157 Aersele ..................................... 112, 114 aircraft accident................................ 172 Albers................. 12, 15, 22, 81, 92, 154 Alfa en Omega ................................. 155 Algoet......................................... 28, 108 Allaert ........................................ 62, 125 Ally .................................................. 132 Alost................................................. 112 Amelinck........ 49, 51, 63, 139, 144, 147 Anderlecht................................ 109, 110 Arens.................................................. 37 Arickx ...... 55, 56, 92, 94, 136, 162, 166 Astene ................................................ 22 Auwegem ......................................... 157 Avelghem......................................... 113 AVV VVK ............................... 127, 129 Azurivrienden .................................... 37

- 181 -


B Baekelandt ..........................................56 Baerga...............................................172 Baert ...................................................38 baksteen ................................................4 Balduck.................................43, 63, 162 Bals .....................................................24 Baudoncq ............................................52 Baume...............................................110 Bearelle..........19, 20, 30, 31, 35, 38, 42, 46, 53, 55, 77, 80, 96, 118, 122, 135, 143, 144, 149, 168, 169, 170 Beernaerts ...................................95, 146 Beert ...................................................28 Beertje...........................................82, 84 Behaegels.43, 44, 48, 52, 136, 151, 162, 166 Behaeghels................................160, 166 Bekaert..........................................33, 70 Bekaert Aalter.................38, 40, 42, 170 Beke ....................................................25 Bellem...............................................118 Bentein................................................38 Berge.................................................166 Bergé.................................................169 Berlez..................................................96 beroep ...............................................4, 5 Bestuur wielersportvrienden...............64 Bethuyne.............................30, 118, 158 Bevernagie ........................................134 Beyst ...................................................38 Bijtebier ............................................121 Billiet ..................................................24 Bils..........................................57, 58, 62 Blancke ......11, 14, 27, 81, 93, 122, 131, 152, 153, 154, 158 blauwe infoplaat ...................................5 Blauwe infoplaat.................................22 bloemenkrans..............................73, 122 Bloemenmotief ...................................25 Blondeel.......27, 52, 56, 79, 85, 96, 129, 130, 148, 163 Boddaert .............................................48 Boidin ...............................................153 Bollaert ...............................99, 123, 158

Bonne ............. 29, 56, 83, 103, 128, 160 Bonné ......................... 66, 161, 169, 171 Boterdaele .................................... 86, 91 Boucherie ......................................... 125 Bouckaert ................................... 51, 119 bouwkundig erfgoed ............................ 3 Boyd................................................. 172 Braeckevelt .................................. 52, 63 Braekevelt .................. 84, 111, 134, 135 Braems ............................................. 171 Braet................................. 126, 134, 153 Breden.............................................. 172 Bröking .............................................. 94 Brugge.......................... 16, 57, 115, 118 Bruyneel....................... 49, 61, 120, 127 buren ..... 34, 39, 69, 100, 130, 133, 152, 169 burgemeester............................ 113, 114 Burgemeester ........................... 5, 16, 17 Buysse................................................ 71 Bytebier............................................ 121

C C.B.C- E.R.D. .................................... 46 C.M. Collega’s................................... 32 Calewaert ......................................... 117 Callens ....... 30, 34, 36, 39, 88, 113, 166 Callewaert .................... 56, 92, 114, 147 Camu................................................ 112 Cannoot.............................................. 99 Canoot................................................ 84 Cappelle ........................................... 104 Caraad .............................................. 134 Carpentier................................... 34, 159 Castelein............................... 26, 27, 180 Casteleyn........................ 47, 76, 77, 163 Castelyn ........................................... 163 Castro-Fernandez ............................. 172 Cattrysse............................................. 31 Cauwelier ......................................... 154 chambre des notaires........................ 114 Charlet................................................ 36 Christaens........................................... 45

- 182 -


Christelijke en Vlaamse Overtuiging. ......................................................129 Christiaens ..........92, 124, 141, 142, 143 Claerbout ....................................35, 138 Claerhout ....................21, 35, 41, 45, 80 Claeys ............20, 24, 31, 36, 37, 42, 51, 52, 68, 121, 128, 130, 136, 152, 158, 179, 180 Clauwaert............................................29 Cloet .................121, 141, 157, 166, 168 Cobbaut.............................................161 Cocquyt...............................................42 Coene ............................15, 71, 138, 155 Cogge..................................................95 Cogghe..............................................101 Collins...............................................172 Colombien ............................36, 62, 169 comite de secours mutuel .................114 Commonwealth War Grave ..................3 Congregatie van O.L.V.....................115 Cool ....................................................97 Cools.............................................19, 88 Coolsaet ..............................................82 Coopman.....................................55, 135 Coppens ........................48, 55, 129, 142 Cornelis...............................................96 Coucke ..............................................163 Cousse.................................................40 Coussement.................................51, 107 Coussens .........................20, 30, 42, 159 Craeymeersch .....................45, 156, 180 Creël .................................................169

D D' Heye ...............................................61 D.O.M.........................................16, 114 D’Hondt ............................................111 Daenens ........................................36, 38 Dalle ...................................................57 Damman .............................................11 Danneels ...............................48, 63, 152 Dansgroep KBG Dentergem...............64

Dauginet................................... 110, 111 David........................ 15, 32, 84, 99, 104 De Smet........................................... 155 De Backer ........................................ 126 De Baets......................... 34, 47, 57, 157 De Bel ................................................ 30 De Bels................................... 38, 65, 93 De Beu ..................................... 141, 167 De Blauwer .............................. 118, 134 De Boever ...................... 35, 56, 86, 129 De Boevere ................................ 20, 148 De Bouvere ...................................... 128 De Brabandere...... .... 16, 17, 27, 69, 74, 94, 113, 141, 166, 167 De Brabant ......................................... 41 De Brander................................... 25, 62 De Brauwer ................................ 37, 118 De Bruyne ................................ 111, 149 De Buysser..................... 46, 49, 54, 164 De Caluwe.......................................... 42 De Clerck ................................... 86, 132 De Clercq............. 40, 42, 45, 51, 53, 61, 62, 64, 73, 96, 99, 107, 112, 123, 128, 134, 142, 165, 166, 167, 179, 180 De Cloet.........17, 18, 21, 22, 36, 53, 88, 112, 140, 157, 169 De Cock ..................................... 87, 152 De Cocker .......................................... 18 De Coninck ..... ....39, 81, 129, 142, 143, 152 De Corte........................................... 161 De Coster ......................................... 122 De Craemer ...... ...45, 92, 125, 126, 134, 147, 160 De Craene ............ 67, 72, 101, 165, 168 De Cuman ........................................ 142 De Dapper ........................................ 118 De Decker .......................................... 20 De Doncker ........................................ 71 De Fauw........................................... 138 De Graeve .......................................... 57 De Jaegher.................................... 47, 79 De Kee ............................................... 44 De Ketelaere........... ...... 48, 66, 87, 142, 151, 152 De Ketele ........................................... 84

- 183 -


De Keteltaere ....................................117 De Keukelaere ..................................104 De Keyser ...............64, 68, 95, 145, 150 De Kockere ...................45, 95, 100, 142 De Laere .....................................63, 153 De Lannoy ........................................161 De Lanoo ......................................27, 86 De Lanoy ....................................11, 120 De leiespelers......................................22 De Lille .............................................139 De Maeght ..........................................12 De Mauw ............................................17 De Meter .............................................43 De Meulemeester..................24, 59, 119 De Meulenaere..................................124 De Meyer...........14, 19, 29, 71, 80, 102, 123, 124, 128, 134, 152 De Moor............................................162 De Muyt......................................32, 133 De Neve ..................29, 67, 82, 127, 129 De Poorter.....................................30, 31 De Poortere ..15, 20, 21, 56, 62, 68, 126, 142, 151 De PrĂŠ ...............................................107 De Raedt .............................................52 De Ram.......... 26, 38, 81, 105, 120, 129, 135, 140, 161, 165 De Rammelaere ................................100 De Reu ........................................84, 120 De Roo...........15, 16, 17, 18, 60, 77, 81, 179 De Rycke ..........................................140 De Schuyter ................................50, 129 De Sender ...........................................23 De Smedt ..........................................122 De Smet........19, 41, 43, 60, 75, 94, 102, 104, 140, 151, 155, 171 De Smul ................................21, 99, 120 De Soete..................44, 90, 98, 109, 141 De Spae.............................................108 De Spenter ........................................168 De Splenter ...............................109, 141 De Sutter .............................................73 De toneelvrienden.............................133 De Toneelvrienden .............................27 De trouwe kaarters..............................37 De Vaere .......................................67, 72 De Vlieger.........................................155

De Vogelaere ..................................... 94 De Volder...... 22, 23, 29, 37, 46, 64, 68, 83, 99, 120, 139, 144, 148, 150, 157, 161, 164, 180 De Vos..... ... 43, 64, 117, 118, 119, 121, 148, 153 De Vreese......................... 105, 138, 163 De Vriendt.......................................... 89 De Vrient............................................ 18 De Vrieze .......37, 40, 41, 43, 62, 80, 93, 138, 141, 145, 155, 165, 169 De Vrije............................................ 133 De Waele...................................... 83, 85 De Wever ......................................... 152 De Winter................................... 20, 136 De Wispelaere.............................. 15, 73 De Witte............................... 34, 35, 133 De Wolf...................................... 80, 163 De Wulf...................................... 83, 105 Debaets................................. 62, 96, 134 Debeil......................................... 13, 179 Deboevere ........................................ 154 Debouvere.......................................... 86 Debruyne............................................ 11 Decaluwe ......................................... 133 Decavele........................................... 128 Declerck ........................................... 130 Declercq ...... 32, 43, 55, 57, 62, 64, 133, 162, 170 Declerq............................................... 70 Decloedt ................................... 144, 162 Decock ......................................... 33, 55 Decocker ...................................... 20, 99 Decoussemaecker............................... 49 Decraemer.......................................... 48 Dedeckere .......................................... 47 Dedobbelaere ..................................... 23 Dedoncker.......................................... 45 Degang ............................................... 92 Degraeve .......................................... 133 Degrande............................................ 59 Dekens ............................................. 112 Dekeukelaere ........................... 136, 162 Dekeyser ............................................ 92 Dekie................................................ 127 Delafontayne...................................... 79 Delanoo............................................ 102

- 184 -


Delanote..............................................34 Delbaere..........................75, 87, 88, 157 Deleersnijder.......................................53 Deleu...................................................30 Deloof .....................35, 63, 95, 152, 165 Demaeght............................................15 Demarrez ............................11, 111, 158 Demets ................................................88 Demeulemeester ...............................168 Demey.....................................50, 69, 80 Demeyer....................................102, 142 Dendauw-Stragier...............................18 Dendermonde......................................28 Denewet ..............................51, 142, 152 Deneweth ............................................12 Denolf .................................................41 Dentergem ..........................64, 109, 155 Denys ..........................................79, 147 Depoorter ............................................13 Deram ...............................................120 Derickx .............................................153 Deroo ........................12, 15, 38, 42, 179 DeRoo.................................................18 Derore ...............................................131 Derycke...............................................29 Descamps............................................21 Deschyvere .........................................37 Desmet...... .....23, 35, 36, 51, 55, 57, 69, 71, 81, 91, 94, 111, 181 Desplenter.........................................108 Desselghem.........................................16 Devlaeminck.............................141, 168 Devlieger ..........................................118 Devliegher ....................................55, 75 Devolder .........................67, 68, 81, 164 Devos ..........23, 24, 41, 65, 96, 112, 137 Devriendt ......................................62, 76 Devrieze............................................119 Dewaele ........................................19, 70 Dewaelsche.......................................119 Dewinter ...........................................126 Dewitte ...............................................99 Dewulf ..................................24, 57, 132 Dezutter ..............................................57 Dhaene ................................................60 Dhaenens ..................................134, 145 D'haenens..........................................146

D'Haenens .................................... 47, 53 D'Halluin............................................ 60 D' Heye .............................................. 61 Dheygers .................................. 164, 165 Dhondt ....................................... 95, 111 D'Hont...................................... 136, 153 D'Hoore............................................ 146 D'Hulster .......................................... 167 Dhuygelaere ..................................... 160 Dinneweth.......................................... 74 Dobreva............................................ 171 dokter ............................................... 114 Dokter ................................................ 17 Doktor .............................................. 115 doornenkroon ........................... 119, 159 Dr ................................................. 15, 16 driekleur ........................................... 154 Drijoel .............................................. 125 drivers ................................................ 24 Drubbel ............................................ 114 Dubron ............................................... 32 Duivenliefhebber ............................... 22 Dujardin ......... 49, 57, 63, 124, 140, 167 Dupon............................................... 161 Dupriez............................................... 11 Duyck......... 11, 18, 30, 45, 75, 130, 138 Duynslaeger ....................................... 50 Duynslager ....... 34, 43, 50, 80, 101, 147

E E.H. ............................................ 31, 176 echevin ............................................. 114 Eecloo .............................................. 112 Een gebed A.U.B. ............................ 158 Egem .................................................... 3 Eggermont........................ 20, 25, 31, 42 Elebode ...................................... 47, 163 Ere-Inspecteur Generaal .................... 17 Ereveld ............................................... 17 Erevoorzitter .................................... 129 Etterbeek .......................................... 157 Everaert.................................... 104, 128

- 185 -


F Fatima ...............................................126 fell near here .....................................124 Fermyn......................................148, 149 FiĂŠvet ................................................110 firma Harinck....................................140 Firma Langeraet..................................34 Flamand ..............................................83 Flying Officer ...................................124 Foncke ..............................................170 Frits.....................................................71 funerair erfgoed ....................................5 Fyfferoen ............................................45

G Galle .........................................129, 158 Gand .................................................107 Gebedsgroep Pater Pio Ruddervoorde. ........................................................68 gebedsvrienden ...................................68 geburen ...........35, 37, 68, 129, 133, 136 geheim leger .......................................74 Gekiere........................................75, 138 Gelaryngektomeerden.........................36 Gelaude........19, 32, 56, 60, 82, 92, 130, 131, 145 Gemetselde zerk ...................................4 Gent ..................15, 22, 30, 58, 109, 121 Gentbrugge .........................................14 Gernaey..........20, 21, 26, 30, 33, 66, 97, 123 Gesneuveld op het Ereveld .................17 Getuige van Jehova...............................5 getuige van Jehovah..........143, 144, 148 Geurs...........................................51, 104 Gevaert..............................................159 Ghijselinck..........................................58 Ghyselinck ................................148, 168 Goddijn ...............................................19 Goderis ...............................................49

Godvruchtige genootschappen......... 115 Goeminne............................. 78, 92, 148 Goethals ................................. 19, 31, 89 Goetry ................................................ 25 Goossens .................................... 24, 123 Gordier ............................................... 68 Govaere.............. 50, 104, 132, 138, 152

H Haerynck.......................................... 134 Harinck............................................. 140 Hautekeetet ........................................ 98 Hellebuyck ..................... 59, 60, 79, 163 Herman........................... 48, 56, 92, 170 Heuse ............................................... 157 Heyerick............ 21, 112, 149, 161, 165, 167, 168 Heyrick... ...34, 40, 51, 53, 68, 104, 128, 146 Heyse ............................... 100, 153, 157 Heytens .................. 42, 76, 85, 137, 143 HHB ................................................... 58 Hoekhuis ............................................ 94 Holsbek .............................................. 29 Holsbeke .................................... 87, 166 Holvoet......................................... 24, 25 Homme............................................. 151 hoofdonderwijzer ............................... 15 Hoogstade .......................................... 17 Hoste ............................ 73, 85, 104, 130 Houtekier ........................................... 60 houten kruis.................. 53, 77, 136, 170 Houten kruis...... 43, 78, 82, 84, 85, 127, 167 Houten kruisen..................................... 4 Houtteman.................... 40, 62, 108, 121 Hugelier ................................... 147, 164 HuwĂŠ.................................................. 90 Huyghe............................................. 111 Huyghebaert..................................... 143 Huys ............................................. 40, 71

- 186 -


I Icket ....................................................34 Ide .....................................................113 Ijzeren kruisen ......................................4 In Paradisum deducant te Angeli........16 Ineengevouwen handen........ .16, 21, 29, 43, 45, 46, 49, 52, 53, 57, 80, 88, 97, 126, 138, 140, 141, 143, 144, 161, 162, 166

Kints................................................. 135 klimop ................................ 61, 118, 119 Klimop ............................................... 27 Kliniek O. L. V. van Lourdes ............ 39 kloostelingen........................................ 5 knielkussen......................................... 11 knielsteen ......................................... 158 Koeckuyt.......................................... 160 Koolskamp ........................................... 3 Koperen roosjes ............................... 107 Kortrijk......................................... 36, 42 Kruisen in arduin ................................. 4 Kruishoutem................................. 12, 57

J Janssens......21, 29, 42, 54, 86, 139, 142, 149 Jehovah .............................................149 JES 26-19..........................................144 Jesaja 25 8. 149 jockeys ................................................24 Joh. 5 28-29 ......................................148 Johnston............................................172 Joye.............................................88, 119

K K.A.J.................................................134 Kaartersclub........................................37 Kanegem...............................................3 KBG Dentergem .................................64 Keirsbilck .........................................146 Kerkfabriek.........................................13 Kerkhove ....................86, 115, 136, 142 kerkraad ............................................113 Kessel ...............................................172 KFC Aarsele .......................................68 King ..................................................173 Kint ...................................................127

L La Roy.............................................. 126 Labens...................................... 108, 109 Laevens .............................................. 26 Lagaisse ............................... 53, 99, 150 Lahousse .................................... 62, 123 Laken ................................................. 17 Laleman ........................................... 108 Lambert...................... 15, 35, 36, 42, 76 Lambrecht .... .......17, 18, 21, 28, 41, 67, 78, 82, 86, 125, 133, 151 Lampaert ............................................ 52 Lanckriet ........................ 59, 93, 99, 118 Langeraert ........................................ 126 Langeraet ........................................... 34 Lannoo ............................... 90, 127, 162 Lanszweert ....................................... 113 Lapeire ............................................... 42 Lapierre.............................................. 40 Laroy.................................................. 24 Lassuyt ............... 39, 124, 141, 145, 148 Lasuyt............................................... 144 Lauwers.......................... 16, 40, 85, 112 Lava ............... 53, 57, 99, 136, 158, 168 Lebeer .............................................. 163 Ledoux ...... 19, 26, 75, 80, 92, 123, 124, 141, 146, 168 Lehambre ..................................... 12, 13 leisteen ................................................. 4

- 187 -


Lejeune ...............................................43 Lema ...........................59, 144, 148, 149 Leopoldsorde ....................................115 Lerouge.......................................59, 161 Lessens....... .35, 45, 117, 119, 137, 147, 150, 180 Leuver.................................................43 Lezy ..................................149, 167, 170 Libberecht...........................................17 Libeco .................................................52 Libeer..................................................69 Lichtervelde ......................................109 Lievens .........................................37, 42 Lievrouw................41, 51, 81, 103, 128, 146, 152 Linclauw .............79, 126, 145, 164, 169 Lindberg ...........................................173 Lisebeth ..............................................75 Locquet ...............................................66 London..............................................124 Loontjens.............15, 29, 30, 31, 37, 89, 136, 159 Lootenhulle.........................................61 Lootens ...............40, 120, 128, 137, 152 Lorez.................................................153 Lorthioy ............................................146 Lourdes..........18, 19, 20, 22, 23, 28, 39, 40, 44, 47, 48, 53, 56, 57, 61, 67, 70, 71, 72, 75, 84, 85, 87, 89, 96, 97, 98, 112, 117, 119, 123, 125, 126, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 146, 150, 152, 158, 162, 163, 166, 167, 169 Lust ...................................................138

Malfait.......................................... 66, 75 Manton ............................................. 173 Marcic .............................................. 173 Marcke ............................................... 16 Mariabeeld ........... 34, 35, 132, 135, 136 Markegem .......................................... 60 Marsh ............................................... 173 Martain................................... 24, 25, 87 Martens .............................. 53, 146, 168 Matheson.......................................... 173 Medugorje.......................................... 39 Meheus............................. 143, 146, 161 Mervillie....................................... 46, 57 Meskens ............................................. 84 Mestdag.............................................. 19 Mestdagh...................................... 20, 30 Meulebeke........................ 3, 13, 28, 107 Mewaf ................................................ 97 Michels............................................. 153 Michiels ....................................... 23, 24 Millecam ............................................ 68 Mingneau ........................................... 16 Minne ................................... 30, 41, 151 Moerman..........13, 21, 82, 91, 111, 120, 140, 163, 165, 179 Monballieu ......................................... 79 Mortier ............................................... 71 Moser ............................................... 173 Mouton............................................. 122 Moyaert..... 18, 43, 49, 52, 65, 120, 121, 125, 131, 133, 140, 141, 145, 154, 163, 166 Mutien Marie ............................. 40, 176 Muziekmaatschappij Sint Cecelia.... 157

M

N

M.C. Sagaert-vrienden........................87 Maarkedal ...........................................55 Maertens .............................................11 Maes.........19, 28, 29, 41, 51, 54, 73, 86, 90, 95, 104, 136, 166, 167 Maeyens..............................................26 Magherman.........................................87

N.V. Dendauw-Stragier ..................... 18 Naert................................................... 88 Naessens............................................. 39 Neerman............................................. 58 Neirinck ...... 26, 27, 30, 31, 68, 87, 100, 102, 120, 148, 149, 154, 179 NO 1 and NO 197 Squadrons .......... 124

- 188 -


Notaire ..............................................114 notaris ...............................................114 Notaris ................................................15

O O. L. V. van Lourdes ..........................39 Officier in de Leopoldsorde..............115 Ohira .................................................173 oorlog..................................................38 Oorlogsgraf...........................................3 Oostrozebeke ......................................58 Opsomer .......................56, 82, 163, 168 Oudercomité Tieltse Zonnegroep .......94 oudstrijder 1940-1945 ......................154

Planckaert................................... 93, 108 Poelbergruiters Tielt .......................... 74 Poelvoorde ............... 51, 91, 98, 99, 136 Polfliet................................................ 89 Popelier..........68, 69, 77, 133, 137, 138, 166 Poucke.................. 53, 54, 139, 163, 168 Poulton ............................................. 173 Pouques.............................................. 15 Priesters................................................ 5 Provijn................................................ 85 Provincialen Raad ............................ 115 Provincietraadslid ............................ 109 Puype ............................................... 127 Pyfferoen.......................... 47, 49, 67, 79 Pypaert ............................................. 115

Q P Parmentier.........................................146 Pater Pio..............................................68 Pauwels...............................................95 PAX...........24, 26, 27, 51, 83, 117, 118, 121, 123, 138, 140, 141, 156, 157, 168 PAX TECUM ...................................123 Pax Vobis..........................................159 Pearson .............................................124 Peck ....................................................74 Peers .................................................154 Pelecyn ...............................................50 Penninck ...........................147, 149, 167 Perseyn ...............................................30 Persijn .................................................17 Persyn .......................................121, 138 Petanque club Willen is kunnen Tielt.................................................67 Petit...................................................108 Piesschaert ................................110, 157 Pijfferoen ............................................46 Pittem....................................................3

Quartier .............................................. 57 Quintijn ............................................ 171 Quintyn .............................................. 97

R R.I.P.........15, 16, 58, 61, 113, 114, 115, 122, 123, 154, 157 RAF Flying Officer.......................... 124 Ranson ............................................... 22 Regimentsarts..................................... 17 Reijnaert............................................. 12 Reilhof ............................................. 146 Requiescat In Pace ............................... 4 Reynaert ................................... 114, 115 Ridder in de Leopolds en Kroonorde... ....................................................... 17 Rigole......................................... 87, 156 RIP ....................................................... 4 Rippon.............................................. 173 Robert............................................... 109

- 189 -


Roelens ...................................25, 30, 31 Roge....................................................89 RogĂŠ....................................................42 Rogge.......48, 57, 80, 87, 147, 151, 153, 154, 163, 170 Romont .....................................143, 146 Roobroeck...........................................84 roosjes.................24, 107, 120, 135, 155 Rots.....................................................58 Ruddervoorde .....................................68 Ruiselede ............................................58 Rutsaert.......................................38, 121 RVT Deken Darras ...........................100

S Sabbe............39, 45, 77, 81, 88, 99, 118, 131, 137, 138 Safner................................................173 Sagaert-vrienden.................................87 Sander........... .......43, 49, 76, 92, 93, 96, 105, 125, 136, 146, 164, 167 Sanders ...............................................63 Schaeken...........................................145 Schauteet...........................................108 Schelstraete.......................................160 schepene............................................114 Scherpereel .........................................30 Scherrens ............................................82 Schoonaert ..........................................46 schoonmaak RVT Deken Darras ......100 secours mutuels ................................115 Seton .................................................173 Seynaeve.......................................25, 26 Siemoens.....................................39, 130 Sierens ..............................................121 Sigiez ..................................................31 Sint Cecelia.......................................157 Sint Gillis bij Dendermonde ...............28 Slos .............................................65, 127 Snauwaert.......19, 30, 40, 46, 63, 78, 86, 88, 162 societĂŠ de secours mutuel .................114 Societe de secours mutuels ...............115

Soenen.............................................. 165 Soens...................... 40, 49, 99, 104, 150 Spee.................................................... 99 Spiesschaert......... 27, 28, 29, 37, 42, 48, 63, 92, 124, 127, 148, 169 Spiessens................ 35, 44, 83, 135, 160 Spriet.............................. 19, 25, 85, 127 St Baafs-Vijve .................................... 57 St. Jozefrustoord ................................ 22 Starkey ............................................. 173 Steen................................................. 146 Stekelbees en Hoekhuis ..................... 94 stenen roosjes....................... 19, 59, 123 Stenen roosjes .................................... 25 Steyaert .......... 36, 67, 72, 160, 162, 163 Stofferis...................................... 57, 142 Stragier............................................... 18 Strobbe ........................... 50, 59, 62, 147 Sutherland ........................................ 173

T Tack .... 24, 46, 53, 57, 88, 99, 108, 137, 141, 143, 147, 152, 153, 165, 167 Taelman ........................................... 160 Tanghe ............... 35, 36, 48, 62, 81, 123 Tassaert ............................................ 143 Tavernier.................................... 28, 122 Technisch lokaal ................................ 89 Ter Walle ........................................... 35 Termote................................ 26, 40, 180 Tevels........................... 61, 73, 119, 152 Theunis............................................... 52 Thielt.......................................... 12, 193 Thiem ............................................... 173 Thomas............................................. 167 Tieleman ............................................ 43 Tielt........... 3, 12, 28, 29, 42, 61, 67, 74, 119, 120, 121, 164 Tieltse Zonnegroep ............................ 94 Tijdgat.............................................. 154 Tijtgat....................................... 164, 167 Tinkhof............................................. 173 toneelvrienden.................................. 133

- 190 -


Toneelvrienden ...................................27 Truyaert ............................................169 Turf .....................32, 42, 44, 46, 97, 151 tweelingbroer ......................................78 Tyberghein..........................................93 Tytgat...........15, 16, 23, 54, 71, 92, 125, 139

V Vackier................................................99 Vaernewyck ............12, 28, 29, 168, 179 Valcke...............................................162 Van Acker...................................88, 166 Van Aerde.........................................108 Van Autreve........................................50 Van Bouwel ........................................42 Van Brabant......................................105 Van Bruwaene ..................................167 Van Callie ...........................................45 Van Cauwenberghe..........22, 38, 69, 76, 119, 127, 132, 180 Van Coillie........................................128 Van Daele... .....43, 45, 48, 68, 123, 134, 138 Van Damme............................16, 44, 65 Van de Casteele ....................14, 60, 152 Van De Casteele .................................60 Van de Ginste.........25, 26, 86, 101, 107, 133, 140, 143, 161, 166 Van de Maele..............................24, 136 Van de Moortele ...............157, 163, 164 Van De Moortele ........................47, 157 Van De Papeliere ................................87 Van De Sompele.................................27 Van de Steene .....................................68 Van De Steene ..................................130 Van de Velde ............................137, 162 Van de Voorde........13, 14, 19, 148, 165 Van De Voorde...................................71 Van de Walle...... .......26, 61, 84, 85, 86, 122, 149 Van De Walle .......................61, 85, 141

Van de Weghe.................................. 137 Van den Broecke................ 57, 125, 162 Van den Bulcke........................ 130, 151 Van den Driessche ........................... 113 Van den Heede................. 128, 144, 157 Van Den Heede........................ 127, 164 Van den Plas .................................... 164 Van Der Bauwhede............................ 54 Van der Beken ................................... 24 Van der Vennet .................................. 75 Van Dierdonck................... 89, 156, 157 Van Dorpe.............................. 36, 60, 73 Van Eenoo........................................ 156 Van Elsacker .............................. 42, 139 Van Gampelaere ................................ 45 Van Gansbeke .................................... 50 Van Gele ............................................ 38 Van Goethem ..................................... 11 Van Haesebroeck.............. .... 46, 48, 53, 55, 104 Van Hal ..... 36, 46, 53, 71, 88, 130, 132, 137, 163 Van Hastel.............. 32, 50, 53, 104, 141 Van Hautte ....................................... 108 Van Hecke.................................... 15, 39 Van Heule ........................................ 108 Van Hoed ......................................... 166 Van Hollebeke ................................... 25 Van Houtte............................... 107, 118 Van Keirsbilck ........................... 45, 118 Van Keirsbulck .................... 46, 55, 128 Van Kerisbulck ................................ 149 Van Laecke .............................. 144, 148 Van Laecken ...................................... 28 Van Laeken ................................ 28, 162 Van Laere..................................... 14, 17 Van Landuyt......... ...... 38, 70, 108, 117, 132, 154, 155, 180 Van Leerberghe.......................... 44, 104 Van Lerberghe...... .... 38, 42, 44, 82, 91, 163 Van Loocke........................................ 55 Van Maele.................... 45, 85, 137, 161 Van Maldeghem......................... 27, 134 Van Massenhove........................ 82, 113 Van Neste........................................... 36 Van Nieuwenborgh .......................... 151

- 191 -


Van Nieuwenhuyse..22, 49, 62, 97, 155, 163 Van Nieuwenhuyze.............................80 Van Noten...........................................21 Van Overbeke....... .....13, 19, 23, 43, 58, 60, 71, 79, 92, 104, 108, 109, 110, 111, 143, 156, 157, 164, 168 Van Overschelde.................................15 Van Parijs .....37, 45, 122, 127, 128, 170 Van Parys...........16, 60, 61, 69, 80, 117, 160 Van Poucke.......................................126 Van Quaethem ..........................121, 123 Van Renterghem .................96, 136, 160 Van Rostenberghe ............................164 Van Ryckeghem ....50, 54, 57, 104, 111, 139 Van Rysseghem ............................47, 62 Van Severen........................................84 Van Speybroeck....................21, 24, 139 Van Speybroek ...................................26 Van Steenkiste.... .......20, 104, 118, 119, 121, 133, 156, 158, 180 Van Tieghem ......................................87 Van Vynckt...................26, 38, 161, 162 Van Waetermeulen .............................54 Van Walleghem ..................................36 Van Wambeke ..........................116, 117 Van Wassenhove ..........23, 79, 108, 169 Van West ............................86, 135, 152 Van Wonterghem........................37, 133 Vanallemeersch ................................108 Vanballenberghe.................................59 Vanbosseghem....................................51 Vanbruane.........................................170 Vandaele ...............................92, 97, 151 Vande Casteele ...........................30, 133 Vande Ginste ..............................75, 157 Vande Putte ........................................22 Vande Sompele...................................27 Vande Voorde...................................157 Vande Vyvere ...................................133 Vande Walle ...........19, 53, 68, 150, 181 Vande Wege .......................................98 Vande Weghe .....87, 120, 150, 157, 180 Vandeginste ......................................129

Vandekerckhove ........................ 95, 146 Vandemaele ....................................... 93 Vanden Berghe ................................ 122 Vanden Broucke ................................ 85 Vanden Driessche ............................ 145 Vandenabeele................................... 127 Vandenbauwhede............................... 83 Vandenborre..................................... 131 Vandenbrande .................................. 112 Vandenbulcke .................................... 16 Vandendriessche.... ..... 20, 21, 147, 157, 167 Vandepapeliere .......................... 22, 132 Vandeputte ................................... 36, 95 Vander Haeghen ................................ 26 Vander Meulen .................................. 60 Vander Ougstraete ........................... 166 Vander Straeten............................ 30, 42 Vanderbeke ...................................... 132 Vanderbeken .................................... 136 Vandercruyssen........................ 159, 179 Vanderhaeghen .... .....20, 26, 30, 36, 53, 54, 59, 104, 144, 163, 171 Vandermeeren.................................. 152 Vanderstraeten ............. 37, 43, 135, 147 Vandewalle...... ... 19, 23, 35, 38, 43, 80, 86, 122, 147, 148, 160, 162 Vandeweghe..................................... 123 Vandewiele ...................................... 171 Vandezande...................................... 142 Vandierendonck ....................... 104, 136 Vandoorne.......................................... 86 Vanduynslager ................................... 61 Vanhaecke.......................................... 72 Vanheuverswijn ................................. 33 Vanhoutte................................. 105, 107 Vanhove ............................................. 98 Vanhulle........................................... 101 Vankeirsbilck ................................... 142 Vanlaere ............................................. 13 Vanlockeren ............................. 167, 168 Vanmaele ........................................... 71 Vanmassenhove ............................... 113 Vannieuwenborgh...... 50, 104, 164, 165 Vannieuwenhusye.............................. 22

- 192 -


Vannieuwenhuyze ................56, 75, 146 Vanoverbeke.....................................122 Vanparys...........................................162 Vanquaethem ......................61, 111, 180 Vanrenterghem ...................82, 137, 143 Vanrostenberghe.................................84 Vanryckeghem..................................104 Vansteenbrugge ................................100 Vansteenhuyse ..................................142 Vansteenkiste............................121, 163 Vanterwyngene...................................48 Vanzieleghem .....................................60 Varley ...............................................173 Veearts ................................................17 Ver Eecke ...........................................37 Verbanck...........................................160 Verbauwhede ................................27, 60 Verbeke........35, 60, 82, 89, 90, 97, 119, 128, 132, 145, 153, 155, 163, 180 Verbeken.............99, 101, 140, 145, 165 Verbeure .............................................88 Verbiest.......................................60, 152 Verbouw ...........................................104 Verbrugge..... ...32, 57, 69, 87, 127, 130, 136, 161, 179 Verbrugghe .......................................151 Vercamer ............................................37 Vercant..............................................161 Vercouillie ..............53, 90, 99, 132, 138 Vercruysse ..................................94, 140 Verdonck ................................23, 86, 89 Vereecke ...........................................151 Vergote .............................44, 62, 73, 75 Verhaeghe.........................50, 55, 60, 78 Verhalle ......................................62, 130 Verhegge.............................................23 Verhelle ...117, 125, 144, 157, 158, 167, 168 Verhelst.........................................51, 57 Verheye.....................100, 146, 147, 168 Verhulst ................18, 20, 21, 25, 27, 66 Verkinderen ................................42, 102 Verleysen ....................................84, 139 Vermaercke.................................24, 117 Vermandel ....................46, 53, 149, 150

Vermarcke....... 26, 30, 39, 83, 119, 125, 161 Vermeeren.................................. 80, 138 Vermeersch ........................................ 25 Vermeire .......................................... 102 Vermeulen........... 27, 53, 56, 65, 86, 98, 119, 136, 151, 160, 162, 163 Verougstraete ............................... 58, 59 Verplaetse .............................. 27, 42, 63 Verschaetse .......................... 20, 30, 119 Verscheure ............................. 51, 66, 70 Verschoore ......................................... 23 Verstraete.... .... 30, 59, 96, 99, 119, 123, 165, 166, 167 Verstrynge.................................. 86, 134 Verstyn............................................... 92 Verticale stenen.................................... 4 Vertriest ............................. 75, 117, 167 Vervaeck ............................................ 77 Vervaeke ........................ 42, 50, 73, 152 Verzelen ........................................... 119 Veys ................................................... 12 Viaene ................................................ 15 Viblo Centrum Deinze ....................... 33 Vinckier ............................... 46, 79, 170 Vlaamse Overtuiging ....................... 129 Vlaanderen ....................................... 193 Vlakke steen......................................... 4 Vlakke stenen....................................... 4 Vlaminck.............. 33, 63, 147, 161, 169 vliegtuigramp in Aarsele...................... 3 vlinder .......................................... 78, 82 Voet.... ...20, 22, 30, 42, 65, 66, 87, 159, 160, 170, 179 Voorzitter der Kerkfabriek................. 13 Vossaert ........................................... 107 vriendenkring ....................... 40, 42, 171 Vriendenkring gehandicapten Wakken ..................................... 140, 143, 144 Vriendenkring gehandicapten Wakken en omliggende....... 45, 46, 52, 53, 57, 126, 141, 146 Vrije gesubsideerde basisschool ........ 33 Vrins................................................. 162 Vroman .............................................. 47 Vromman ........................................... 42 Vynckt.............................................. 115

- 193 -


W Waelens ..............................................47 Wakeman ..........................................173 Wakken.................45, 46, 140, 143, 144 Wakken en omliggende.... .....52, 53, 57, 126, 141, 146 Walker ..............................................173 Wambeke ................47, 77, 85, 129, 165 Wanseele.......................................41, 68 Waregem.......................................39, 58 Warnez..................................27, 59, 161 Wauters.................................81, 98, 141 weldoenster.......................................122 Werbrouck ................................164, 167 Wercken............................................108 werkmakkers.................................52, 71 Westkerke .........................................113 West-Vlaanderen ..................................3 Wibo .........................................114, 115 wielersportvrienden ............................64 Wielfaert ............33, 42, 52, 55, 97, 143, 162 Wijnsberghe................................50, 134 Wille .........................................131, 158

Willemijns........................................ 162 Willen is kunnen Tielt........................ 67 Wincor ............................................. 174 WOI ..................................................... 5 WOII .................................................... 5 Wolfcarius........................................ 151 Wullaert ......................... 43, 81, 84, 150 Wyckhuys .......................................... 19 Wykhuys ............................................ 77 Wynsberghe.......... 26, 59, 92, 120, 147, 164, 166

Y Yde................................................... 113 Ypres................................................ 157

Z Zusters van het Geloof................. 3, 117 Zutterman................................... 87, 117

- 194 -


UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot februari 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten. Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 195 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 196 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden. Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850. P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. -. 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 197 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I. Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II. Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 198 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 3,50 EUR per boekdeel, buitenland = 7,50 EUR!) (voor de nummers 22 en 25 is dit respectievelijk 4,50 EUR en 8,50 EUR) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 199 -