Staten van goed van het graafschap Evergem, ter Hinne, Langhemaete en Nieuwenhove deel 7

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN- VAN GOED VAN HET ..GRAAFSCHAP EVERGEM Aanvullingen op de staten van goed van de Keure van Sleidinge Heerlijkheid ter HINNEN en LANGHEMAETE Heerlijkheid NIEUWENHOVE 1662-1796

DEEL VII 1574-1697

TIELT 1999 Luxemburglaan 21INHOUD blz. 1. Overzicht van de geraadpleegde registers en bundels om deel VII van de Staten van goed van het Graafschap Evergem samen te stellen.

657

2. Overzicht van geraadpleegde registers en bundels om de inventaris op de Staten van goed van de Keure van Sleidinge te vervolledigen.

659

3. Correcties op deel VI van de Staten van goed van het Graafschap Evergem.

661

4. Overzicht van de liassen in de registers van de ontledingen van de Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI periode 1612 - 1693.

662

5. Naamindex op d~el VII van de Staten van goed van het Graafschap Evergem.

672

6. Ontleding en inventarisatie van goed van het Graafschap

van de Staten Evergem deel VII. 692

7. Ontleding en inventarisatie van de aanvullende Staten van goed van de Keure van Sleidinge. 767

8. Ontleding en inventarisatie documenten in privĂŠ bezit.

- 656 -

van de 777


OVERZICHT VAN DE GERAADPLEEGDE REGISTERS EN BUNDELS OM DEEL VII VAN DE STATEN VAN GOED VAN HE T GRAAFSCHAp· EVERGEM

S~N

TE STELEN

Overzicht van de geraadpleegde registers en bundels van het Graafschap Evergem om dit zevende en tevens laatste. deel van de staten van goed van het Graafschap Evergem samen te stellen.

Register

jaartal

224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

1574 1585 1589 1595 1632 1645 1648 1675 1684 1692

volgnr. van deze inventaris

-

1579 1588 1595 1627 1639 1648 1660 1680 - 1691 - 1697

-

1 69 137 177 429 440 535 555 570 583

- 68 - 136 - 176 - 428 - 439 - 534 - 554 - 569 - 582 - 591

Register 224 werd door de heer T. Silversmet gelézen en ontleed. Zijn fiches heeft hij alfabetisch gerankschikt op de familienaam van de overledene. Mijn oprechte dank voor de medewerking aan dit laatste en het niet minst belangrijke deel van de staten van goed van het Graafschap Evergem. Heel· wat akten vallen immers buiten de periode van de parochieregisters en bevatten zeer veel interessante gegevens.

- 657 -


Vanaf het Om hiaten 1639-1645 nagezien:

register 225 werden de akten ontleed door Luc Neyt. voor de periode 1579-1585, voor 1612, 1627-1632 en op te zoeken werden volgende register en bundels

Volgnummer in deze inventaris

registers

erfenissen en onterfenissen: 415 1~A5-1649 416 1668~1671 417 1671-1680

registers

renten en erfenissen: 575 1574-1579 576 1588-1606 577 1609-1613 578 1614-1622

registers

ferrieboeken: geen staten 658bis 1577-1578 659 1590 660 1591

bundels

erfenissen 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462

(*) enkel deze bundels

geen staten

en onterfenissen: 1545-1584 1620-1622 1623-1624 1625-1627 1628-1629 1631-1632 1633-1634 1635-1636 1638-1639 1640-1641 1642-1643 1644-1649 1650-1652

bevatten

geen staten

enkele staten

(* )

592 - 614

(* ) (* )

615 - 618 619 - 620

(* )

621

staten van goed.

- 658 -


OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE REGISTERS EN BUNDELS OM DE INVENTARIS OP DE

STATEN

VAN¡ GOED

VAN DE KEURE VAN SLEIDING~ TE VERVOLLEDIGE Bij mlJn opzoekingen naar aanvullende staten van goed van Sleidinge vond ik onder de keure van Sleidinge (*) in het deel ~de heerlijkheid ter Hinnen en Langhemaete en Langhemaete" en ~de heerlij kheid Nieuwenhove" aanvullende staten die n i.e t geĂŻnventariseerd zijn in het derde deel van de Staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot opgemaakt door Luc Neyt. 1. Heerlijkheid

ter Hinnen en Langhemaete

en LANGHEMAETE

Volgnummer in deze inventaris

*

Wettelijke passeringen: 1662-1686 register 283 register 284 1686-1720

* Wettelijke register register register register register register

622 - 626 nihil

passeringen en staten van goed: 1721-1730 285 627 - 629 286 1730-1758 630 - 653 287 1758-1775 654 - 661 1776-1786 288 662 - 672 289 1786-1789 673 - 680 290 1790-1795 681 - 687

* Wettelijke

passeringen (minuten) geen van goed gevonden in de bundels: bundel 291 1687-1775 bundel 292 1775-1785 bundel 293 1786-1796

*

staten nihil nihil nihil

staten van goed, voogdij rek. en verkavelingen bundel 294 1689-1767 688 - 691 bundel 295 1771-1779 692 - 693 bundel 296 1782-1789 nihil bundel 297 1790-1792 nihil Voor de ontleding van de bundels 294-297 zie: Luc Neyt De staten van goed van de Keure - 659 -


van Sleidinge,

Lovendegem

en Waarschoot

deel 111.

Volgnummer in deze inventaris

*

ConditiĂŤn gevonden bundel

van verkopingen

geen staten van goed

298

1735-1792

nihil

299

1729-1792

694 - 695

* Processen bundel

2. Heerlijkheid ~IEUWENHOVE * Wettelijke passeringen geen staten van goed gevonden in bundel 302 1726-1788 nihil

3. Documenten in privĂŠ verzameling 696 - 703 Bevat een staat van goed, pachtcontract, verkaveling, proces, verkoop, liquidatie en dit over de jaren 1722 tot 1858.

(*) R.A.G.,

Fonds Keure Sleidinge, - 660 -

inventaris

181


CORRECTIES BOEKDEEL VI van de staten van goed van het Graafschap Evergem

Volgnummer 874. st. Pieter VAN HOOREBEKE, He. Janneken MAENHOUT (MANAULTo 878. st. Lieven VERNAEVEN VERDEGHEM 893. St. Mattheus VERMEULEN (COGGE)

(VERNAEVE)

He.

Elisabeth

(VERMUELLE) He.

Lievyne

VAN LOGGE

958. St. Christoffel DELLAERT, He. Marie VAN ACKERE (HACKE) 977. st. Pieter DE BRUIJNE en ELisabeth overlden te Evergem Meerbeke. Jaartal staat van goed is 1699 i.p.v.. 1690.

- 661 -

TEMMERMAN

beide


OVERZICHT VAN DE LIASSEN IN DE REGISTERS VAN DE ONTLEDING VAN DE STATEN VAN GOED VAN HET GRAAFSCHAP EVERGEM DEEL VI 1612

In deel zes van de ontleding Graafschap Evergem ontbreekt de registers.

1693

van de staten van Goed van het het overzicht van de liassen in

Bemerk 1° kolom: volgnummer.van de inventaris in deel VI 2° kolom: nummer van het register (Reg.) 3° kolom: de bladzij itihet bedoelde register (fo) Sommige liassen werden in de registers niet teruggevonden, zodat we hier alleen het volgnummer vermelden. In bepaalde gevallen werden zelfs geen registers gevonden zodat we kunnen veronderstellen dat deze in de loop der jaren verdwenen zijn. (*) Dit is zo voor de volgnumemrs: tot 631.

(*)

R.A.G.,

Fonds Graafschap

74 tot 105, 179 tot 210 en 372

Evergem,

- 662 -

inventaris, 80.


Volgnr.

Reg.

fO

Volgnr. 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

- 663 -

Reg.

fO

227 227 227 227 227 227 227 227 227

394v. 393 396397 398 399 400 401v. 403v.

227 227 227 227 227 227 227 227

404 404v. 406 429 452 453 454v. 456v.

227 227 227

417 415 414v.


Volgnr.

Reg.

fO

Volgnr. 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232*

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149* 150* 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

* 149 * 150

228 228

366v. 365

228 228

3S7v. 359v.

228 228

* *

357v. 359v.

- 664

-

232 232

Reg.

fO

229 229 229

4 20

229 229 229 230 229 229 229 229 229

98 58 88v. 4v. 72 76 78 93v. 81

229 229 229

184 100 174

229

143

229 229

168 229


233* 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 . 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 * 233

Volgnr.

Reg.

229

103

230 229

1 189v.

229

fO

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

170

- 665 -

Volgnr.

Reg.

230

7

230 230

8v. 12v.

230 230 230 230 230 230 230 230 230

24 14 15v. 17 18v. 21 23 25v. 29

230 230 230 230 23.0 230 230 230 230 .230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

31 34 37v. 39 42v. 44 46 47v. 119v. 50v. 52 59 56v. 62 54 61 61 64v. 71

68 76v. 73 75 84 81v.

fO


Volgnr.

Reg.

fO

349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

230 230 230 230

84v. 86 87 91

230 230 230 230 230 230 230 230 2~O 230 230 230 230 230 230 230

92v. 94 95v.

Volgnr. 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452. 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ·463 464

98 79v. 77 99 100v. 102 103 106v. 109 111 114 115v.

-

666

-

Reg.

fO


Volgnr.

Reg.

fO

Volgnr.

465 466 467 468 469 470 47l 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522

523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557

558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

-

667

-

Reg.

fO


Volgnr. 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637

Reg.

231

231

fO

1

5

638

- 668 -

Volgnr.

Reg.

fO

639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 671/19 671/20 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696

231

6

231 231 231 231 231 231

8v. llv. 9v. 12v. 16v. 17v.

231 231 231 231 231 231

33 18v. 19v. 15 14 16

231 231 231 231 231

21v. 23 23v. 24 25v.

231 231

26v. 28

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

31 31v. 42v. 41v. 40v. 37 40 43v. 45 46 46v.

231 231 231 231 231 231 231 231 231

48 49v. 50v. 52v. 53v. 51 56 54v. 58

231 231

60 59


Volgnr.

Reg.

fO

Volgnr.

Reg.

fO

697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754

231 231 231 231 231 231 231 231

120v. 62v. 66 64v. 63v. 68 67 68v.

755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812

231

166

232 232

104 41

232 232

78 83v.

231

171v.

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

176v. 175 179v. 182 186v. 186 184 188 189v. 220v.

232 232

104 41

232 232 232 232 232 232 232 232 232

194 191v. 196v. 197 211 202v. 208 198v. 205

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

69 72 75 76v. 79 85 82 88v. 92 94v. 97 98 100

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

103v. 102 108 105v. 107 109 111 113 117 117v. 115 130

231 231 231 231 231 231 231 231

128 126 124 132v. 134 136 137v. 139

231 231 231 231

143v. 149 147 151 153v. 161v. 158 164

231 231 231

- 669 -


Volgnr. 813 814 815 816 817 818 819 820 82:). 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870

Reg.

fO

232 232

78 83v.

232 232 232 232

43 1 9v. 10v.

232 232 232 232

12 14 15 18v.

Volgnr. 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928

-

670

-

Reg.

fO

232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232

24 32 34v. 36 38 45 46v. 47v. 51 56 59 65 62v. 67 70

232 232 232 232 ·232 232

72v. 73v. 75 89 92 91

71

70

232

156

232 232 :n2 232 232 232 232 23.2 232. 232 232

97v. 98v. 95v. 107 115v. 107v. Il9v. 149 96 94 lOOv.


Volgnr. 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986

Reg.

fO

232 232 232 232 232 232 232 232 232 232

144 129v. 127v. 132 121v. 122v. 145v. 125v. 136v. 140

232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232

154v. 149v. 153 157v. 160v. 165v. 165v. 162v. 166 176 179

232 232

181 200

232

174

233 233 233 233 233 233

8 3 11 10 19 18

232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232

187v. 182v. 185 19D 210 212v. 214 220v. 168v. 175 171v.

Volgnr. 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997

- 671 -

Reg.

fO

232

173v.

232 232 232

180 187 177


NAAM INDEX OP DEEL VI van'de staten van goed van het Graafschap Evergem· Abbeele:90 ~cke:386-419-442 Adriaens:52-353-423-442 Adriaenssens: 447 Aerens: 677 Aers: 687-703 Aerts: 1-15-30-64-99-113-123-136-155-156-170-270-486-573 Aessebauts:543 Alaerts: 16 Armen van Sleidinge:509 Autrap: 488

Baerdema~kers:121 Baers:449 Baete:523 Bale: 311 BalIe: 317 Bambosch:183 Batseleer: 16 Batseleers:289 Batsleer:217-596-65B Batsleers:596 Batzeleere: 618 Bauters: 302 Bauwens.:378-551-579 Bijlevinck: 87-89-100-138~220-511-618 Bijlevincx:71 Bijvoet: 83-438 Bijvoets:83 Bilevinck:4 Blanckquaert:42 Blijaerts:347 Blomme:633-638-640 Bodt: 603 Boelens: 124-129-202-210-235-560-567-612-664 Boelins: 92-93-95-96-115-123-128-141-156-170-177-184-295-298325-339-358-362-379-620 - 672 -


Boone: 171 Boot: 274 Boots: 274 Borluut:454 Boterma~ 125-144-1~1-236-369-558 Botermans:144-236-570-571 Boulins:325 Brabant: 358 Brabanters: 104 Bracke:22-23-44-625 Bral: 94-123-124-128-137-179-295-348-425-464 Brals:179-295 Brandt: 503 Breeckschilt:386 Brendel:25 Brockhuyse:301 Brocquaert: 509 Brouehaert: 619 Brouchaerts: 619 Brouckaert:53-216-509 Bruggeman: 650 Bruussens:308 Buex: 209 Buijsse: 89-450-585 Bundervoet:210-253-602 Busse:5-7 Buuck:371 Buuse:44-55 Buusse:~-28-61-126-127-131-136-138-153-162-16~-l67-191-210222-224-233-250-254-260-262-263-267-271-367-377-381-601-602605-618-625-618e Buussens: 12 Buyle: 530 Buyse:340 Buysse: 112-199-217-269-301-427-469-570-593-595 Bylevinck:127-188-196Bylevincks:330 Byndervoet:276 Byvoet: 176 Byvoets:200-226-387

Callens: 578 Caussijns:290 Claeijs: 567-665-676 Claerhout:222 Claes:412-414 - 673 -


C1aeys:22-23-27-381-610-665-668 C1aijs:327-345-665 C1ays:174-208-277-414-649-664 Cocquijt:585 Coene:315. Cogge: p. 661 nr. 893 Colpaert: 85-106-118-212-455-526-534-595 Colpaerts:260 Commeleijs: 478 Coolens: 163 Co01s:189 Coppins: 67 Cornelis: 666 Criel: 6-18-271~349-526-569-612 Cromeecke:141 Cruyl:466 Cuij1: 157 Cuns:547 Cursse: 170 Curthals:52-82-86-96-149-460-211-281-391-397-541 Cuus:547 Cuyl:157

Daenins: 17 Dahuens:278 Danijns: 341 Danins: 182-198-231-261 Danyns: 172 Dauw: 205 Dauwe:10-300 David: 12 De Ahanön:516 De Backer:235-341-501 De Backere:2-59-103-153-286-319-341-346-349-350-437-501-616 De Baerdemaecker:230-256-570 De Baerdemaèckere: 175-253 De Baerdemaeker:185-229-602 De Baerdemaekere:97-599 De Baeremaekere:145 De Baets~56-91-95-96-128-133-246-264-266-328-331-354-525-601612-630-646-681 De Bardemaeckere: 145 De Bisschop:·128-451 De Boodt:252-603 De Bouwe:313 De Brabandere: 627 - 674 -


De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De

Brabant: 358 Brabantere: 82-94-95-104-235-358-456-459-463-484-491-525-539 Brauwere:319 Bree: 88 Breucker:568 Brouwere:119 Bruijeker: 673 Bruijne:380-673- p. 661 nr. 977 Brune: 119 Buek: 67-273-315-351-614-634-618b Bueq: 177 Ceuninek:346 Cleere~ 611-613 C1ere~119-215-232-241-248-249-290-343-377-565~644-646-664 Coek:15-241-363~513Coeq: 340 Coeyere: 148 Coilinek:273 Conynek:4 Cooreman:8 Corte:578 Cos tere: 62 Cueninek: 422 Deeker:255 Deekere:122-197-276-600 Dobbe1aere:51-61-584Dobbeleere:119-385 Groote: 353 Jaegher: 696 Jaeghere: 572-692-699-618c Jaghere: 103 Jonghe:509 Kerf: 68 Kezel:23 Kezele:13-22-24-25-30-39-44-58-62-65 Knuyt:513 Lagazeul1e:514 Langhe:450 Leeuw: 673 Lijster: 681 Louwe:222-457 Manghelaere:27-28-190~ Mangheleere:141-161-352 Meestere:8-141-614-618b Meijère:394-573 Meyer: 505-507 - 675 -


De Meyere:7-33~138-187-265-308-415-592-676 De Muijnck: 620-698-702 De Muijtere:432 De Muinck:58 De Muldre:323 De Munck:37-44-75-78-98-111-112-133-136-140-145-147-173-224293-325-439-593-606-624 De Mutere:253 De Muunck:312-623 De Muync:263 De Muynck:27-222-233-242-243-247-262~289-290-356-365-444-503521-559-579-616 De Neetesone:107 De Neetesoone:362 De Neetezone:lOO-l06-349 De Neetezoone:353 De Neijse:61 De Nekere:271 De Neve: 65-647-648-653 De Nockere:41 De Nokeere: 132 De Nokere:37-153-349-618c De Pau:4-6-16-42-47-55~68~87-357-359-370-468-494 De PauW: 428-506-631-690-694-695 De Puijt:552 De Puydt:125 De Puyt:225-527-543-544 De Reu: 321-334-406-646-698 De Reytere:33-37-170~622-678 De Rijcke:229-419 De Roever: 592 De Roevere:592 De Roo:48-55-104-222 De Ruijter: 684 De Ruijtere: 694 De Rycke:175-230-526 De Scheerdere:582-639 De Scheirdere: 638 De Schepere:337 De Scheppere:494 De Sij: 644-646 De .Smedt: 583 De Smet: 374-389-614-618b .De Temmerman: 62 De Vey:266 De Vijdt: 44 De Visschere:539 - 676 -


De Vlas: 161 De vlieghere: 54-96 De Vogelaere:700 De Voghelaere: 700 De Vos: 53-60-80-90-173-255-535-600-665 De Vreese:248-452-611-612 De Vydt:27 De Vyt: 285 De Waele:573 De Walsche:59-222-321-334-388-591-642 De Walssche: 195 De Wever: 24 De Wevere: 61-62-63-64-65-121-130-131-159-265-357-462-471-474520-576-580-586-610 De Weweere: 193 De Wilde: 37-411-415-496-521-568-651 De Windt: 321-334 De Wint: 402-616-691 De Wispelaere: 3-14-26-35-59-66-67-191-221-268-314-317-318 De Wispelare: 87 De Wispeleer: 143-275-277 De Wispeleere:109-118-143-154-158-197-203-204-311-357 De Witte: 50-154-198 De Wulf: 451-529-530 De Zuttere:340 De Zwertvaegere:47 De zwertvaeghere: 68 Debaedts: 646 Debaerdemaeker: 185 Debeir: 686 Decleercq:617 Dellaert: 125-151-245-373-419-567-609p.661 nr. 958 Dellaerts: 150-307-443 Demeije: 665 Demunck: 6-140-623 Denijs: 458-518 Denys:283 Depau: 370 . Deruddere:490 Derycke: 688 Dhaenens: 496 Dhanins:294-435-554 Dhase: 15 Dhauwe:38-347-566 Dhondt: 168-373-480-632 Dhont: 164 Dhooge:652-701 - 677 -


Dhooghe:148-173-193-194-271-591 Dhossche:287-299-545 D'Hulst: 664 Dielman: 548-567 Dielmans: 461-514-567 Diericx:434-579 Dobbelaere:53-137-232-665-676 Dobbeleere:179-291-322-329-385-449-484-497 Dobbeleers:385-426 Doedens:448 Dooghe:312 Doossche:338 Dossche: 587 Drieghe: 97-128-130-131-153-159-167-200-420 Driesche: 198 Drijeghe:350 Drollandt:157 Dupont: 702

Eeckman: 516 Everaert: 69-106-170-206-282-342-525-537 Everaerts: 126-127-271 Exctijl:l1

Fockaert: 306 Fran: 309 Francke:445 Francks:445 Francx:301 Frans: 164-227

Gaubeen:549-585 Geernaert:380-673 Generaert:326 Gernaert:564 Gheeraerts:52 Gheernaert: 12-27-154-162-168-172-174-264-278-307-322-383-453479-489-612-621-622 Gheernaerts:143-162-267-304-612 Ghâ‚Źevaert:65 Ghefevaerts:379 Ghendtbrugghe:194 Ghernaerts:240-264 Ghevaert:25 - 678 -


Gijneberghe: 684 Goessins:29 Goethals:3-8-14-20-35~69-79-92-101-102-114-117-122-146-150154-155-169-178-181-199-226-257-269-282-297~297-316-361-376378-410-416-446-457-474-479-487513-520-531-554-557-559-572598-634-702 Goossens: 81 Grijp: 50-89-311-453-564-673 Grootaert:232-242-243-256-277-532 Groothaerts:43 Gryp: 50-138-207-279-317-659 Guus:547

Hacke: p. 661 nr. 958 Haeck:123-281 Haerts:338-412-414 Haesbeijt:397 Haesebets:397 Haevermaete:420 Hamelinck:392 Hamerlijnek: 553 Hamerlinck:303 Hannaert: 400 Hauwe:302 Hauweel:517 Hebbrechs: 604 Hebbrecht:94-359-364 Hebbrechts:251-360 Hechelinck: 133 Heckstyl:157 Hecstel:345 Heems:680 Heggherick:392 Heindrickx:36 Heindricx:351 Hercke:358 Hersins:594 Hersius:261 Hertschap:537 Hessnes:555 Heveraert.271 Heynssens: 504 Heyntjens: 680 Hochelinck:267 Hochelincx:188 Hoochelinck:391 - 679 -


Hoste: 640 Hovelynck:425 Hubels: 128 Huelebroucx:393 Hughe:234 Huybens: 480

Impens:21-322-335 Ingels:702 Isebaert: .305

Jacob: 679 Jacobs:417 Jacquet: 460 Jaegers: 382 Janssens: 189

Keerckaert: 595 Kerckaert:260 Kerf: 47 Kesele:78-80-99-109-139-187-204-216-239 Kesels: 139-187-372 Ketels: 631-695 Lambrecht:547 Lamins:594 Lammens:533 Lams:163 Lamzoets:292 Le Provost: 454 Leenesone: 604 Leenezone: 88 Leenezonne:251 Legiers:105-121-157-175-566 Leuris: 509 Leyns:302 Libaert: 489 Ligiers:l1-109-190-469 Ligis:229 Lindeman:325 Lippens:28-106-109-166-257-259-278-283-288-294-307-367-382551-569-589-598-624-625-628-632-634-635-636-637-342-645-648660-663-613-681-685-686-688-689-690 Lippins: 58-99-596 Locke: 125 Logge: p. 661 nr. 893 - 680 -


Lucx:358

Maccoen:452-469 Maenhรณut:l0-702- p.661 nr. 874 Maertens:354 Maertins: 333 Maes:52-420 Malfeets: 99 Manauex: 493 Manault:p. 661~ nr. 874 Mangheleere: 344 Mangheleers:238-352 Marilius: 653 Marisoens:258 Marisons: 597 Martens:71-94-120~140-177-188-213-218-223-225-227-232-251-253 290-296-301-431-503-550-558-582-588-635-636-637-673-688-689696--6977699-701-702 Martins:2-5-11-19-29-30-31-32-51-53-59-168-173-306-320-480481-602-604 Marvaucx: 478 Maseman: 516 Mattheus: 539 Meerius: 171 Meersman:443 Meirlaen:703 Meirsman: 661 Meuleman: 665 Meyvos: 149 Michiels:265-592 Minnebo:212 Modde: 3-34-313-422 Moddee:35 Mode: 35 Moen:36-44-142-143 Moens: 151~424-553 Moers: 468-506 Molin:503 Mueleneers: 15 Munc:441 Munck:518 Mussche:97-145-219-269-455-556 Mye:420 Nauts: 128-214 Neermans: 45 Neijt:38-432-439-591-673 - 681 -


Neijts: 120-620 Neuts:220 Neyt:39-40-49-58-78-110-111-133-152-167-168-218-220-228-239248-249-264-289-294-341-370-418-429-433-434-435-436-444-497540-611-612-613-620-621-673 Neyts: 152-225-248-264-430-431-444-611-613Nieuwenhuus:375 Nijdte:561 Nuijt: 629-632

Ondermaercq: 500 Ooms: 494

Paelynck:528 Pappens: 119 Paus: 599 Pauwels:2-505-507 Pieters: 128-132 Pillens: 69, Plaschaert:39 Plasschaert:43-97-117-146-169-181-205-211-270-310-358-368-424 484-492-497-538-569 Plasschaerts:144-204 Plattijn: 90-398-617· Plattyn: 116-126-139-297 Plattyns:297 Plattynx:238 Platyn:369 Poelman: 66 Poelmans: 66 Pours:505-507 Praet:77-189 Puyt:525 Raeps: 17-110-130-131-159-180-183 Raes: 60379 Rarrchaerc:526 Ranschaert:517-534 Ransschaert:372-447-455 Reijniers: 698-700-703 Remarijn: 649 Remerij: 665 Rijckendaele:508 Roedts: 653 Roegiers:47-68-237-244-312-367-381-575-608 Roelins!147 - 682 -


Roete:44-45-109-160-162-326-440-647 Roets: 670 Rogiers:5-21-28-46-75-103-131-135-365-381-495-518-584-673 Roijgiers:521 Roote:372 Rougiers: 322-572-584 Ryckaert:229-280 Ryckaerts:280

Sbackers: 122-350 Sbrabanters:423 Sbrauwers:319-396 Sbucks:.273 Schatteman:566 Schauteet:27-221-268~296-301-618c Sconincx:313 Scupèrs: 9 Sdobbelaers: 304 Sdobbeleere: 119 Seghers: 654 Seijssens: 627 Seraes:275 Serkman:375 Serkner: 51 Sermuij s:.542 Seroor: 195 Serraes:72-455 Ser rens: 58 Servaes:72 Sgrooten:328 Sierens:554-655-675 Slock:15-28-52-100-117-119-136-148-161-169-181-201-207-238252-274~309-324-329-338-358-416-490-499-504-476-589-590-603 Slockx:196 Slocq:146 Slocx:279-309-310 Smangeleers:202 Smanghelaers:344 Smeijers: 82 Smet: 298 Smets: 128-389-399-475 Smeyers: 308-391 Smuijncx:331 Smuncx:75-98-242-293-356-593-601~607 Smuyncx:-224-233-243-2 46-254-2 62-2 63-2 89-616 Snoekers: 44 - 683 -


Sornmemincx:165 Spalijns: 614 Spalijns: 618b Spaus:71-87-390-428 Speeckaert:284 Speeckaerts:284 Spinnewint: 386 Spraets:77 Spuys:225 Sreyters:272 Sroevers:592 Stabbaert:366 Staes: 9-250-464-536-605 Stal ins: 641 Steenbeke:345-556-627-628-643-655-656-657-681-692 Steijaert:569-582-617 Steltens:546 ste1tius:546 Steppe: 125-182-245-273-417-609 Stevens: 334 Stevesijns: 698 Stevins:321 Steyaert:421-582 Stockman:53-142-183-376-527-552-703 Stocman: 95 stoops: 128 Strijt 384 Strijts:384 Stryndt:504 Stryt:310 Sveys:266 Svos:88 Svreesen:248-611 Svytens:285 Svyts:285 Swauters:352 Sweertvaeghers:599 Swertwaghens:256 Swevers: 130-131-167-208-265-357 Swispelaers:317 Swispeleere: 191 Swispel~ets:203-204-207-221-268-275-279-314

Tack:362-588-690-693 Taedts:569· Taets:54-83-305-349-356-385-473-553-621 - 684 -


Teerlijnck:470 Teerlinck: 176-199-247-254-262-316-401-415-563-573-601 Teerlincq:247 Teerlincx:254-601 Teerlynck:365-366-469-476-519 Teerlynx:365 Teirlynck: 696 Terrunerman:72-97-113-145-185-266-318-320-333-549-631-695p. 611 nr. 977 Temmermans:56-72-113-161-174-216 Ten Boucke:515-562 Ten Broucke:562 Terlij nek: 55 Terlinck:296-301-623~624 Terlincx: 606 Theerlincx:92 Theerlynck: 40 Theirlinck:573-667 Therlijnck: 1 Therlynck:52 Thienpondt:l05 Thoorens:423 Tijsbaert:480 Tirrunermans: 421 Toeliers:73 Tolleners:368 Transoen: 652 Turf: 206 Turfs:342 Tysebaert:498

Uuterschaut:209 Uuterwuighe:25 Uuterwulghen:24-65

Van Ackere:44-163-305-367-413-433-437-502-545-557-563-621p . 661 nr. 958 Van Aerde: 122 Van Ameroengie:386 Van Bambosch: 183 Van Bambossche: 44 Van Belle: 3-35-155-269-352-434 Van Bevere:47 Van Beveren: 342 Van Botertaele:328 - 685 -


Van Brackle:26 Van Bracle:449 Van Cauwenberghe:202 Van Conincxloo: 442 Van Craeyenburg:378 Van Daele:424-509 Van Dale:212 Van Dame: 154 Van Damme: 101-154-178-457-615 Van de Meere:32 Van de Naven: 69 Van de Velde: 57 Van de Wostijne:406 Van Deinse: 485 Van den Beerghe: 60 Van den Bossche: 37 Van der Eecken:16 Van Doorsselaer: 407 Van Duijle: 442 Van Durme: 693 Van Durmen:272 Van Echaute:208 Van Eeckhautte:472-482 Van Eenaeme:462-485 Van Eename:384...,.393 Van Eesvelde:195 Van Eirsele:546 Van Ersele:546 Van Ghinderduere:13-139 Van Grimberghe: 630 Van Haeckè: 19 Van Haele: 648-688 Van Hamme: 652 Van Haudenhuyse:292 Van Haute: 75 Van Hautte: 135-475 Van Havermate:316 Van Hecke: 13-17-18-19-34-39-52-60-63-82-86-114-126-128-139144-148 .... 152-164-171-181-215-222-224~241-262-263-273-276-288292-312317-323-337-346-351-390-403-423-443-459-470-476-477487-488- 558-570-571-575-580-593-681-618c Van Heersele:215-241 Van Heerweeghe: 455 Van Heesch:24 Van Hef te: 185 - 686 -


Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van

Heilweghe:487 Herreweghe:279 Herweghe:619 Herzele:20-90 Hief te:35-220-236-306 Hieste:276 Hijeste:146 Hijfte:375-457-458-554 Hijste:97-145-375-387 Hoorebeke: p. 661 nr. 874 Houcke:580 Houtte:20 Huelenbrouck:13 Hulle:31-177-359-516 Hyfte:169-306-361-364-369-465 Hyse:146 Hyste:117-375-615 IJpere:383 IJpre:36 IJste:328-404-601 Ipere:535 Keirebrouck:519 Kerckvoorde:214 Kerckvoort:374 Kerrebrouck:73-638-639-643-674 Laecke:260 Laeken:595 Laere:38-116-193-206-248-249-452-611-613-673-681-383 Lauwe: 327 Leeuwe: 327-446-467-522 Luevene: 430 Moerhem:27 Nieuwenhuys: 604 Nieuwenhuyse:360-364-487-512-517-533 Nieuwenhuysse:251 Oost: 418-419-585 Ostijne: 406 Overtvelt:182-252~329-603 Overvelt:274 Overwale:441 Pachtenbeke:314 Putthem:449 Quaquebeke:139 Queckebeke: 485 Quekebeke:73 Quequebeke:693-701 Redichove:526 - 687 -


Van Redickhove:534 Van Reesseghem:528 Van Resseghem:275 Van Risseghem:440 Van Rooten:315 Van Schelstrate:304 Van Sele:482 Van Sompele:307 Van Speijbroeck~582 Van Speijbrouck:338-437-444-508-523-577-589--620 Van Speybroeck:577 Van Speybrouck: 155-233-257-272-284-287-289-299-301-372-422-598 Van Spijbroeck:584 Van Steenbeke:269 Van Sweertweghene:283 Van Temsche:524 Van Vaerne~ijck 466 Van Varizele:205 Van Veerdeghem:135-413 Van Verdegem: 684 Van Verdeghem: 92-500-575-p. 661 nr. 878 Van Vlaen:382-388-390 Van Vlaenderen:21-29-37-41-48-58-81-115-123-124-155-156-170184-210-213-382-385-388-~90-430-452-463-481-486 Van Vooren:31-32~46~52-59-82-85-98-102-112-120-129-137-147151-164-168-179-194-199-209-218-223-226-227-234-235~246-252256-258-280-283-286-291-307-311-324-331-332-345-348-359-365371-376-38B-403-407-413-421-455-456-459-463-464-465~467-473475-491-515-519-521-522-529-551-581-5è3-586-599-607-626-662 Van Voren: 2 Van Wambeke:192-300 Van Wanseelê: 192 Van Wesemael:446-522 Van Wesemaele:467 Van Wijchuijse:451 Van Wildero:212 Van Yfte:320-333 Van Yper: 196 Van Ypere: 196-197-200-255-276-600 Van Ypre:30-134-165 Van Yste:330-606 Van Zevecote:360 Van Zompele:347 Vanackere:557 Vanbelle: 437 Vande Cautere:227 Vande Eecken: 339 688


Vande Hauwe:533 Vande Hostijne:313-354-363 Vande Kerckhove:58-65 Vande Meere:3-80-216 Vande Naven: 193-205-244-282 . Vande Neste:64 Vande Riet: 459-476-477 Vande Sompele: 6-85-170-180-266 Vande Steene:551 Vande Vaet:171 Vande Velde: 80-84-128-129-149-186-190-266-303-324-355-423-48 498-597-618-650-695-699 Vande Vondele:243-356 Vande Voorde: 148-195-207-219-222-258-277-279-317-332-341-528 539-574-588-597 Vande Voore: 46 Vande Wal Ie:307-380 Vande Wostijne: 625 Vande Zochelt:77 Vande Zompele:347 Vande Zompie: 118 Vanden Berghe:49 Vanden Bossch~323-336 Vanden Bosschelle:567 Vanden Broucke:201 Vanden Driessche:231 Vanden Kerkvoorde: 182 Vanden Neste:3-13-24-34-54-65 Vander Beken: 482 Vander Biest: 250-605 Vander Brugghe:231 Vander Brugghen: 472 Vander Eecke:234-237-240-461 Vander Eecken:lO-14-293-}39-412-414 Vander EIs:101 Vander EIst: 102-154-240 Vander Haghe~12 Vander Leyen:26 Vander Meere: 9 Vander Meeren:50 Vander Naven: 9-116-608 Vander Riet: 470 Vander Sare:292 Vander Vaet: 171 Vander Wostij ne:481 Vander Wulghen:186 Vanderbeke:134 - 689 -

9

-


Vanderhelst:178 Vandervaet:383 Vandevelde:258-355~631 Vandevoorde:391-392 Vanhaute:378~413 Vanhecke:390 Vankerckvoort:374 Vanvlaenderen:210 Vanvooren:684 Veldemans:22-23-44 Velleman:241-5QO-537-564 VĂŠrcraeyghen:298 Vereecke:285-405-574-589-590-641 Vereecke~285-293-325-345-346-378-570-582-589 Vereeken:345 Verheedt:350 Verhegghe:573 Verhelst:304-512 Verlaecht:542 Verlaet:363-542 Verloock: 631 Verloth: 646 Vermeere:348 Vermeire: 629-632-633-640-673-697 Vermeulen: p.661 nr. 893 Vermuelen:409 Vermuelle: p. 661 nr. 893 Vernaeve:587- p. 661 nr. 878 Vernaeven: p. 661 nr. 878 Vernaven:244-261-302-594 Verschaere: 626-696-699 Verschove:26 Versluijs: 684 Verspril1e:478 Verstraete: 372 Verstraeten:372 Vervaet:408 Vijveraert: 450-452-500 Vijveraerts:330 Vijvernt:330 Viveraert:45-115-116-155-343-460 Viveraerts:134 Vlerick: 16 Vlieghe: 337 Vondele:242 Vos: 315 Vrancke:52-100 - 690 -


Vyckeman:202 Vyveraert:210-253-269-52T

Waelvelt:563 Waldacx:318 Walssegem:406 Wauters:27-44-68-189-227-295-606-608 Welvaert: 673 West: 158 Weytyncx:416 Wijtinck:17-63-130-555 Wijts:448 Wijttinck:573 Willaert:19-42-45-194 Willaerts:245-417-609 Willems:48-172-292-355-371-492-577-645-671-672 Windels: 651 Wispelaers:311 Wispeleers: 109-197-317-357 Wittevronghele:309 Wouters: 79 Wulgaert: 627 Wytinck:l06-108-130-131-132-159-261-327-416-594 Wytynck:416-509

Ysebaerdt: 669 Ysebaert: 53 Ysenbaert:51-156

Zoete: 496 Zoetens:283 Zweertvavers:166

- 691 -


ONTLED~NG EN INVENTARISATIE VAN DE STATEN VAN GOED VAN HET GRAAFSCHAP EVERGEM DEEL VII REGISTER

224

fO 38r. AERTS Jan als weduwnaar van THERLIJNCK Paulina fa Jan. Weeskinderen: Hansken, Betken, Tanneken en Mayken. Voogden: Roeland Aerts en Joris Therlijnck. 2/3 van een behuisde hofstede te Sleidinge Hooiwege. 11-01-1576 1.

2. fO 77r. DE BACKERE Jan als over.Leden man van MARTINS . Elisabeth fa Pieter. Weeskinderen: Mayken, Jacquemijnken, Joorijnken en Calleken. Voogden: Adriaen Martins en Lieven De Backere en als bijstaande voogd Zeger VAN VOOREN alias PAUWELS, en hun broer Vincent De Backere. Behuisde hofstede te Sleidinge Volpenswege. 11-03-1579 3. fO 55r. VAN BELLE Joris als overleden man van GOETHALS Anna, welke thans ook is overleden. Weeskinderen:. Joorken en Tanneken. Voogden: Pieter VANDEN NESTE fs Jan en Joris DE WISPELAERE. De vaderlijke staat is overgebracht op 17-06-1573, hierbij was Joris GOETHALS fs Willem hun oom. De houder was Denijs MODDE daar hij gehuwd was met de weduwe. Op 16-05-1576 werd de weesrekening overgebracht door hun broer Willem Van Belle en hun oom Lieven VANDE MEERE. 4. fO 40v. BILEVINCK Christofel als weduwnaar van DE PAU Marie fa Christofel. Weeskind: Stoffeken. Voogden: Jan DE CONYNCK fs Jan en Jan De Pau fs Joos. Behuisde stede te Wippelgem en een behuisde stede te Evergem-Over 't water en meers te Kluizen. 16-02-1576 5. fO 31r. BUUSSE Joris als overlene man van ROGIERS Margriet fa Christofel. Drie weeskinderen: Jorijnken, Neelken en Voogden: Joris MART INS f s Lieven en Gijsel ROGIERS fs Christofel. Behuisde hofstede te Sleidinge-Berrent. 05-10-1575 6. fO 35v. BUUSE Lievin als overleden man van CRIEL Joorina fa Denijs. Weeskind: Niseken . Gronden te Sleidinge eigendom van Zeger Buuse oom van het weeskind. Voogden: Jacob Buuse en Pieter VANDE SOMPELE. De weduwe hertrouwde met DE PAU Michiel. 04-05-1569 - 692 -


De ouders van Lievin Buuse: Christofel Buuse en Cathelene DEMUNCK. Wegens het overlijden van de grootouders kwam aan het weeskind een behuisde hofste te Lovendegem en land te Evergem Meerbeke toe. 09-11-1575 7. fO 6 BUSSE Willem als weduwnaar van DE MEYERE Cathelene . Hun weeskinderen waren: P~erken, Hansken en Stoffelken. De voogden: Pieter Van ... en Lieven De Meyere. Een hofstede te Evergem. 12-05-1574 8. fO 43 DE COOREMAN Joris als Joanna. Hun weeskinderen: Pier ken De Meestere ert Pieter Goethals. 06-02-1576

weduwnaar van DE MEESTERE en Hansken . Voogden: Joris

9. fO 16 SCUPERS Jan als weduwnaar van STAES Petronelia, was ook overleden. Hun weeskinderen: Maria Scupers. Op 24-12-1574 legde Lieven Staes zijn eed af als voogd over dit weeskind. Op 28-12-1574 verklaarde Lieven Staes een som van 28 pond ontvangen te hebben van Lievin Vander Meere. Op 11-02-1574 verklaarde Jan Vander Naven fs Zeger dat hij dit weeskind had aangenomen voor een termijn van vier jaar en dit voor 9 pond en 8 schellingen groten.

10. fO 62 DAUWE Zeger als weduwnaar van VANDER EECKEN Joanna. Hun weeskinderen: Hansken en Lanken. Voogden: P'i e t er Vander Eecken en Claes Maenhout. Hofstede te Stalledrieseh. 03-07-1577 11. fO 1 EXSTIJL Arend als houder en weduwnaar van MARTINS Livina fa Jacob. Hun weeskinderen: Pierken, Bertelken, Hansken, Adriaenken, Mayken, Leyseke en Vynken Exsti j 1. Voogden: Amedé Exstijl fs Louis en Daniël Martins fs Jacob. 15-09-1574 12. f " 19v. GHEERNAERT Thij s verkocht aan BUUSSENS. Zeger een stuk land gelegen op het Laatschip van Speijbrouck. Hierin was het weeskind van Pieter DAVID gerechtigd. Voogd: Hendrik Vander Haghen. Op 02-03-1574 werd toelating gegeven tot verkoop. 13. fO 42 VAN GHINDERDUERE Bauduin als weduwnaar van DE KEZELE Livina fa Lievin. Hun weeskind: Liefkin. Voogden: Martin Van Huelenbrouck en Lievin Van Hecke. Een behuisde hofstede te Evergem Schoonstraat waarin Christoffeline VANDENESTE, grootmoeder van het weeskind, een kamerken heeft. 15-02-1576 14. f057v~ GOETHALS Jorina. Hun jongste

Joris overleden kinderen waren:

- 693 -

man

van VANDER De voogden:

EECKEN Rogier


Vander Eecken en Joris De Wispelaere verklaren op 30-05-1576 voor de wet van Evergem dat zij de erfenis weigeren. 15. fO 44 DHASE Florens gehuwd geweest met MDELENEERS Elisabeth (beiden overleden) Hun weeskinderen: Lammeken, Liefken en Ghyselken. Voogden: Lieven ร erts en Gillis De Cock. Er rust .een som van 10 pond, uit de verkoop van een behuisde hofstede te Wondelgem, bij Christoffel SLOCK. 07-03-1576 16. fO 72 ALAERTS Lievin fs Martin en Alaerts Livine fa Martin bezaten als weeskinderen samen een rente, welke sinds 04-03-1572 ten laste was van Christoffel DE PAD, gehuwd met .de weduwe van Christoffel BATSELEER fs Christoffel. De voogden over de weeskinderen van Martin Alaerts waren: Lievin VAN'DER EECKEN en Pleter Batseleer. Daar Lievin Alaert fs Martin overleed, kwamen volgende personen akkoord dat deze rente volledig zou behoren aan Livina Alaerts fa Martin: Christoffel DE PAD fs Pieter, gehuwd met Stoffelijne Alaert, Pieter Bat.selaar gehuwd met Mariรก Alaerts fa Martin, en Frans VLERICK gehuwd met Cathelene Alaerts fa Martin. 04-06-1578 17. fO 17v. VAN HECKE Bruno was gehuwd geweest met DAENINS Anna, beiden overleden. Hun weeskinderen: Dominicus en Hansken. Voogd: Jan LIGIERS. De weeskinderen erfden te Wondelgem een huis in de Bootestraat . Op 23-02-1574 verkregen zij de toelating. om dit te verkopen. Hierin was RAEPS Jan weduwnaar van WIJTINCK Petronella fa Jan gerechtigd' tot 1/4 . . Hun weeskinderen: Hansken, Liefken en Pierijnken Raeps. 18. fO 76 VAN HECKE Denijs vader en zijn voogden (Jan verklaard. 17-09-1578

fa Hendrik Van Hecke

26 jaar en Joos

werd door z i j n CRIEL) ontvoogd

19. fO 32v. VAN HECKE Lievin overleden mart van VAN HAECKE Josyna. Hun weeskinderen: Hanskin, Liefkin, Joosk~n en Mayken. Hun meercierj arige zoon: Joris. Voogden: Jan MARTINS fs Joris en Jan WILLAERTfs Jacob. Een hofstede te Evergem Overtwater. 12-10-1575 20. f " 33 v. VAN HERZELE Jan als overleden man van GOETI:lALS Joanna. Hun weeskinderen: Gilleke:q, Stoffelken en Grietkin. Voogden: Gillis Van Herzele fs Jan en Zeger Goethals. Een behuisde hofstede te Sleidinge. De weduwe hertrouwde met Joris VJ!...N HODTTE. 19-10-1575 Op 23-11-1575 werd door de voogden 1/14 van de huizen te Sleidinge Driesch (aan de kerk) overgebracht, plaats waar de voogd Zeger Goethals woonde. 21. f 24 IMPENS Joris als weduwnaar van ROGiERS Stoffeline. Hun weeskind: Liefkin . Voogden: Zeger Rogiers en Christafel VAN VLAENDEREN.Wegens het overlijden van Lieven Rogiers (oom ?

- 694 -


van dit weeskind) werd op 14-05~1567 een staat van goed overgebracht waarbij aan dit weeskind volgende goederen toekwam: land te Evergem Meerbeke, te Lovendegem en een hofstede te Evergem Hulleken. 08-06-1575 22. fO 1 DE KEZELE Arendt als houder en weduwnaar van VELDEMANS Joanna. voogden: Jacob BRACKE en Mathys CLAEYS. Er worden geen kinderen vermeld. Binnen de zes weken moet een staat van goed overgebracht worden. 15-09-1574 23. DE KEZEL Arendt als weduwnaar van VELDEMANS Jorina (hier voor staat JOANNA). Hun weeskinderen: Arekin en Synkin. Voogden: Mathys CLAEYS en Jacob BRACKE. Een behuisde hofstede te Kerkbrugge en land te Evergem Overtwater. 06-07-1575 24. fO 21 DE KEZELE .Guilliaem fs Willme overleden te St.-Amands bij Gent. Hiervan erfden de getrouwde kinderen van DE KEZELE Willem welke hij gewonnen had b i j :wijlen Cornelia UUTERWULGHEN. Voogden: De Kezele Willem en Christoffel· De Kezele. Guilliaem was halfbroer van de getrouwde kinderen. Zie f 0 Lv , DE WEVER Pieter gehuwd geweest met VANDEN NESTE Margriet. 16-03-1574 25. fO 6v. DE KEZELE Guilliam overleden te Evergem 06-07-1574. Hij werd begraven met een sepulture en zerk in de kerk van st. Amands bij Gent. Erfgenamen: Lieven en Pieter De Kezele, Christoffel GHEVAERT gehuwd met Marie De Kezele en Willem De Kezele gehuwd met Cornelia UUTERWULGHE met hun vijf gehuwde kinderen. Overgebracht door Cornelis BRENDEL en Willem De Kezele als vaderlijke voogd. 01-10-1574 26. fO 76v. VANDER LEYEN Lievin gehuwd geweest met DE WISPELAERE Geertuyt. Weeskind: Liefken Vander Leijen. Voogd: Hubrecht De Wislepaere fs WilIem. Deze vóogd had voor dit weeskind een partij land gekocht te Sleidinge en dit van de .weduwe en hoirs van Willem De Wispelaere . Hiervoor had de voogd 26 pond geleend van Frans VERSCHOVE, welke. rente gekomen is van Joos VAN BRACKLE. De rente was bezet op de stede van de voogd, gelegen te Sleidinge Volpenswege. 11-03-1579 27. fO 23v. DE MANGHELAERE Joos fs Zeger als overleden man van CLAEYS Livina fs Joos. Hoir: Zeger De Manghelaere. Op 20-04-1575 was ten huize van Jan VAN MOERHEM (tavernier op Evergem~Dorp) een verkoping gebeurd door de voornoemde weduwe via Philip GHEERNAERT. De koper: Joris De Muynck fs Jan. Getuigen: Pieter SCHAUTEET fs Cornelis en Pieter Schauteet fs Christoffel DE VYDT en Jan WAUTERS aanvaardden de verkoping. 25-04-1575 •••

I

- 695 -


f·o TOv. DE MANGHELAERE Zeger als overleden man van BUUSE Stoffelyne. Weeskinderen: Hansken, Stoffelkin, Joorken, Liefken en Carelken. Voogden: Simon LIPPENS en Gysel ROGIERS fs Joris en als bijstaande voogd Crhistofel SLOCK. Eigendom te Evergem-Schoonstraat en op de Durmackere. 28.

07-05-1578 29. MARTINS Adriaen als weduwnaar van VAN VLAENDEREN Elisabeth

fs Pieter. Wees kind: Petronelia . Voogden: Gerard GOESSINS en Simon Martins . Haar ooms waren Pièter en Lieven Van Vlaanderen. Het weeskind erfde grond te Evergem Meerbeke. Op 12-02-1574 werd de toelating gevraagd deze grond te verkopen. MARTINS Bouduin als overleden man van AERTS Jorina fa Zeger" Weeskinderen: Hansken,. Martkin, Liefkin, Lievinken en Berthelmijnken. Voogden: Arendt DE KEZELE fs Jan en Zeger Aerts als bijstaande voogd Pieter VAN YPRE. Er was een behuisde hofstede te Evergem Overtwater Waar de houder woonde, liggende in gemeenschap met de halfbroers en -zusters van deze weeskinderen. Land te EvergetnElslo. 30.

01-07-1578 31. fO 20 MART INS als overleden man van VAN VOOREN Margriet. Hun dochter is gehuwd met VAN HULLE Joris fs Wiliem. Margriet VAN VOOREN schonk aan de kinderen van Joris Van Hulie: een behuiSde hofstede te Sleidinge Volpenswege welke in gemeenschap ligt met Michiel Van Vooren. Margriet was hierbij geassisteerd met Jan en Michiel Van Vooren filii Pieter. 02-03-1574

32. fO 60v. VAN DE MEERE Vincent als overleden man van MARTINS E'l i.s abet.h fa· Joris. Weeskinderen: Joorynken, Stöffelynken en Mayken. Voogden: Pieter Vande Meere en Jan Martins fs Andries. Bijstaande voogd: Pauwel Van Vooren. Een behuisde hofstede te Sleidinge Broucke en land te Sleidinge Hooiwege. 20-03-1577

33. fO 4 DE MEYERE Christoffel als weduwnaar van DE REYTERE Marie. Weeskinderen: Liefken en Plerken. Voogden: Zeger De Reytere en Lieven De Meyere. 28-09-1574

34. fO l6v. MODDE Christofel als weduwnaar van VANDEN NESTE Joanna. Ongehuwde kinderen: Adriaen en Hans Modde. Hun zoon Jacob Modde als gehuwde had 1j3 van 200 roeden land verkocht aan Lievin VAN HECKE gelegen aan de Draelinge te Evergem Schoonstraat. Li~vin Van Hecke wilde de andere 2/3 ook kopen, welke behoorden aan Christofel Modde en zijn twee zoons Adriaen en Hans. Op 16-02-1574· richt deze laatst.e een verzoek tot verkoop aan de wethouders van Evergem. 35. fO 17 MODDEE Denijs als weduwnaar van GOETHALS Joanna had wegens de verdeling van de catheylen een geschil gekreg·en (dd - 696 -


februari 1574). De voogd van zlJn weeskinderen was Christofel Mode. De verweerders waren de voogden van de kinderen· van Joris VAN BELLE, genaamd Willem Van Belle en Pieter Van Hiefte en Joris De Wispelaere. 36. fO 72v. MOEN Christofel als weduwnaar van VAN IJPRE Joanna fa Jan. Hun weeskinderen: Hanskin en Betken . Voogden: Michiel Van Ypre en Jan Moen fs Jan. Er is 1/4 van een behuisde hofstede te Evergem-Overtwater in gemeenschap met hun vaders-moeder Margriet HEINDRICKX. 25-07-1578 37. fO 47 DE MUNCK Jan fs Jan, gehuwd geweest met VAN VLAENDEREN Joanna· fa Chr i st.o feL, Beiden zijn overleden. De vaderlijke staat van goed is overgebracht op 25-05-1569. De voogden waren: Christofel De Munck fs Jan en Pieter Van Vlaenderèn fs Christofel. Op 03-04-1576 werd de voogdij-rekening overgebracht. De houder is Lievin DE NOKERE gehuwd met de weduwe, die nu ook is overleden. Eustas Van Vlaenderen oom van de weeskinderen. Hun grootvader I Jan De Munck, was ook onlangs overl.eden. Bij het ouder worden van de weeskinderen werden de landerijen verkaveld als volgt: 1. Joris DE REYTERE gehuwd met Cathelene De Munck. fa Jan, met een hofstede te Evergem Meerbeke op het Laetschip van Speybrouck. 2. Gilleken en Joorken de Munck kinderen van Jan met een bunder land genaamd Bierbilck en Ro.:rmrteldonck. 3. Hans de Munck fs Jan oud 23 jaar met land te Evergem Meerbeke, eigendom die nog in gemeenschap ligt met Simon Van Vlaenderen. 4. Neelken De Munck fa Jan met land te Sleidinge. 5. ,Stoffelken De Munck fs Jan met. land te Sleidinge. De verkaveling gebeurde ten huize van Daniel DE WILDE te Sleidinge op 16~11-1575. Wegens het overlijden te Oostakker van Lievin VAN DEN BOSSCHE werd er afrekening gehouden door hun oom GilliS De Munck op 03-04-1576. 38. fO 40 NEIJT Jan als overleden man van VAN LAERE Cathelene.

Hun weeskinderen: Hansken, Zegerken, Liefken, Pierken, Copkin, Stoffeline en Calleken . Voogden: Zeger Neyt en Zeger Dhauwe • Met 3/4 van een behuisde hofste te Wondelgem~ 24-01-1576 39. fO 44v. NEYT Jan als overleden man van PLASCHAERT Cathalena. Hun weeskind: Mayken. Voogden: Lievin Neyt en Gyselbrecht Van Hecke. De weduwe is thans hertrouwd met Arendt DE KEZELE. 14-03-1576 40. f " 64v. NEYT Pieter gehuwd geweest met THEERLYNCK .Io ri.ria . Hun weeskind: Ny sekeri , Voogd: Jan GRYP. Er was een pachtgoed te Wondelgem en een bos te Sleidinge Volgenswege. Tevens werd - 697 -


de weesrekening 01-02-1566.

overgebracht

op 18-11-1577

die

begonnen

41. fO 1 DE NOCKERELieven fs Lievin als houder van VAN VLAENDERENJoanna. Hij laat gronden, Evergem Meerbeke, over aan Jan Van Vlaenderen. 30-09-1574

was op

en weduwnaar gel'egen te

42. fO 25v. DE PAU Christofel als weduwnaar van BLANCKQUAERT Cornelia fa Jan. Hun weeskind: Hanskin. Voogden: Jan Willaert fs Jacob en Pieter' De Pau. Eigendom te Evergem Overtwater, Elslo en Langerbrugge. 19-:-07-1574 43. fO 45v. PLASSCHAERT Jacob als overleden man van GROOTHAERTSCathelene. Hun. weeskinderen:. Pierken, Hansken, Liefken, Ar ent.ken en Mayken. Voogden: Piet er Plasschaert en Pieter Groothaert. Een behuisde hofstede met koornen rosmolen te Evergem Overtwater en meers te Desteldonck. 14-03-1576 44. fO 80 ROETE cornelis gehuwd geweest met VELDEMANSJorina, beiden overleden. Hun weeskind: namen niet vermeld. Voogden: Pieter Roete en Jan MOENde oudere. De vaderlijke s t aa t; werd overgebracht op 17-03-1567. Eigendom: een smisse te Kerkbrugge. Wegens het overlijden van Jorina Veldemans werd er 48 pond bezet als volgt: bij de hoirs van Gandolf VAN BAMBOSSCHE 12-05-1568 bij Thomas BUUSEte Sleidinge 25-05-1569 bij Willem DE MUNCKte Evergem 28-tl-1571 Wegens het overlijden van Christof,elina SNOEKERS (grootvrouw v~n het weeskind) een som bezet ais volgt: bij Willem De Munck met 10 pond 07-02-1559 bij Jan VANACKERE28-03-1570 Sinds het overlijden van Jorina Veldemans kwam er O.a. eigendom gelegen te Evergem Overtwater in gemeenschap met Arekin en Synken DE KEZELE (halfbroer en halfzuster van het weeskind) en met de kinderen van Jacob BRACKE (via zijn vrouw). Eveneens land te Evergem E1slo in gemeenschap met Arendt De Kezele. Wegens het overlijden van Lievin Roete (grootvader van het weeskind) kwam er in de erfenis een stede waar Joos Roete (oom van het weeskind) woont te. Evergem Overtwater; en geld hetwelke rust bij Christofel en Gillis DE VIJDT en bij de weduwe van Jan WAUTERS en dit sinds 26-04-1578. Alsook bij Pieter en Jan Roete (ooms van het weeskind) 29-04-1579 45. fO 69 ROETE Lievine als overleden man van NEERMANSLivina welke zelf te voren weduwe was van SCHAUTHEETEChristofel. Kinderen uit het eerste huwelijk: Lievin, Christofel en Mayken Schautheete. Voogd: Christofel VlVERAERT. De kinderen met hun voogd en hun moeder, geassisteerd met Jan WILLAERT verklaren zich akkoord: vanaf 25-12-1577 zal hun moeder Livina Neermans - 698 -


10 pond ontvangen van haar drie weeskinderenl VOOr haar hotste te Kerkbrugge, waar Lievin Roete zijn brouwerij en rosmolen had gebouwd en tevens voor het land te Elslo en Sint-Amands. 04-12-1577 46. f 0' 3 ROGIERS Joris als weduwnaar van VAN VOOREN Joanna. Weeskind: Jorijnka Roegiers. Voogden: Arendt VANDE VQORE en Christofel Rogiers . Eigendom (land) te Sleidinge Hooiwege en te Vinderhoute. 21-04-1574 na Pasen .47. 78v. ROEGIERS Lievin was gehuwd geweest met wij len DE ZWERTVAEGERE Joanna fa· Bauduin. Hun weeskinderen: Hansken en Stoffelkin. Voogden: Lucas VAN BEVERE en Pieter DE PAU fs Pieter. Een behuisde stede te Evergem Schoonstraat, in de oost kamer woont; hun t ant.e Christofeline De Zwertvaegere als weduwe van Pieter KERF. 13-05-1579 48. fO 27 DE ROO Gabriel. als weduwnaar van VAN VLAENDEREN Anthonia fa Ch:tistofel. Hun weeskinderen: M.athys, .Cooreken, Pierken en Stoffelkin. Voogden: Joris Van Vlaenderen f s Joris en Pieter WILLEMS fs Pieter. Eigendom (land) te Evergem Meerbeke en te Sleidinge Ni ttemoer en in de Putten, bos te Waarschoot Oostmoer. 13-07-1574 49. fO' 15v. SCHAUTHEETAntoon als gehuwd geweest met NEYT Lauwereina fa Jan welke beiden overleden zijn. Weeskinderen: Thuenken en Joozijnken. Voogden: Pieter Schautheet fs Willem en Lievin Neyt fs Jan. Wegens bet overlijden van hun grootvader Ywein Schautheet gehuwd geweest met Elisabeth VANDENBERGHEwerd een staat overgebracht. 01-12-1574 50. fO' 58 SCHAUTHEETEPieter als overleden man van VANDER MEEREN Eli.sabeth. Hun weeskinderen: Swenken en Mayken. Voogden: Jan GRIJP en Jan DE WITTE. Eigendom (land) te Evergem Schoonstraat en op den Durmackere. 06-08-1576 51. fO' 14 SERKNERWillem en MARTINS Laureine beide overleden. Hun weeskinderen: niet vermeld. Voogden: Joos YSENBAERT en Joos DE DOBBELAERE.De bedegen voogd was Pieter Martins. 14-10-1579 52. fO' 76 SLOCK Pieter was gehuwd geweest met Hun vier weeskinderen: namen niet vermeld. Voogden: Joris VRANCKE en Joris VAN HECKE, welke ernstig ziek was. Wegens het overlijden van hun oom en voogd Joris Van Hecke kreeg elke wees vier pond toegekend. Dit geld was in handen van Barbara GHEERAERTSals weduwe van Pieter THERLYNCK, zijnde de oud-moeye van de weeskinderen. De 16 pond werd als volgt bezet: bij Berthelmeus VAN VOOREN7 pond - 699 -


bij de weduwe Pieter CURTHALS 3 pond bij Marcq ADRIAENS 2 pond bij Jacob Maes 4 pond 04-02-1579 53. fO 18 STOCKMAN Willem als overleden man van MART INS Laurina. Hun weeskinderen: Lievin, Willeken, Synken en Mayken. Voogden: Joos DOBBELAERE fs Jan en Joos YSEBAERT fs Joos en Martin DE VOS als bijstaande voogd. Hun gehuwde kinderen: Jan Stockman en Livina Stockman gehuwd met Jan BROUCKAERT. Hofstede te Evergem Elsloo. 23-02-1574 54. fO 10v. TAETS Willem als weduwnaar van VANDEN NESTE Joanna. Weeskinderen: Cooreken en Grietkin. Voogden: Arendt DE VLTEGHERE en Pieter VANDEN NESTE fs Jan. Hofstede te Evergem Meerbeke en Aschaut. Land te Ertvelde, Zelzate, Wippelgem en Wondelgem. 13-10~1574 55. fO 24v. TERLIJNCK Zeger als weduwnaar van DE PAU Cathelena fa Christofel. Weeskinderen: onbekend. Voogden: Jan De Pau fs Christafel en Arendt DE ROO fs Gabriel. Zeger Terlyck verklaart '15 pond schuldig te zijn aan Margriet BUUSE weduwe van Christafel De Pau, bezet op een behuisde hofstede te Sleidinge Hooiwege. 22-07-1575 56. fO 58v. TEMMERMANS Joris als weduwnaar van DE BAETS Margriet. Weeskind: Tanneken Terrunermans. Voogden: Jan SCHAUTHEETE en Joris DE BAETS. Behuisde hofstede te Evergem Meerbeke, meers te Sleidinge en land te Lovendegem. 05-12-1576 57. fO 37 VAN DE VELDE Zeger als man van VANDE KERCKHOVE Jozijna als beiden overleden. Weeskinderen: StofeIken en Grietkin. Voogden: Pieter Vande Velde, Jacob SERRENS en Arendt DE KEZELE fs Jan. Hofste en herberg (Den Inghele) te Evergem Overtwater welke thans verpacht is aan Christafel LIPPINS fs Cornelis. 07-12-1575 58. fO 14 VAN VLAENDEREN Joris gehuwd geweest met DE KEZELE Magdalena. Weeskind: Jacquemyna. Voogden: Joris de Muinck en Lievin NEYT fs Lievin. Wegens het overlijden van De Kezele Laurein, oom van het weeskind, kwam er in de erfenis grond gelegen te Wondelgem, Mariakerke en Aalter. 03-03-1573 0'

.

59. f 22v. VAN VOOREN Daniel als overleden man van DE BACKERE Jorina ,fa Jan. Weeskinderen: Hanskin, Stoffelkin, Joorkin, Jooskin en Centinken. Vooqden r . Joris De Backere, Joris DE WALSCHE en Jacob DE WISPELAERE als assistent van deze weduwe. Behuisde hofstede te Sleidinge Hooiwege waar de weduwe woont, - 700 -


liggenden in gemeenschap met de vrouw van Jan MARTINS fs Jan. 20-04-1575 na Pasen. 60. fO 63 DE VOS Karel als de overleden man van VAN DEN BEERGHE Magdalena. Weeskind: Karel. Voogden: Willem De Vos, Gillis Van Hecke fs Gillis en als bijstaande voogd Pieter RAES. Behui.ade:stedete Evergem Elsloo welke in gemeenschap ligt met haar tante Stoffelijne De Vos. 27-06-1577 61. fO 21 DE WEVERE Adriaen als weduwnaar van DE DOBBELAERE. Martine. Kinderen: MichielkEm, Liefkin, Pierkin, Maykin en Calleken. Voogden: Lieven De Wevere fs Michiel en Gillis De Dobbelaere fs Pieter als deelvoogd Lievin BUUSSE fs Joris. Eigendom te Wondelgem en te Merendree. 16.-03-1574 62. fO 34v. DE WEVERE Christofel en zijn vrouw DE KEZELE Avesoete beiden overleden. Weeskind: Stof.felken De Wevere. Voogden = Jan DE COSTERE en Lievin DE TEMMERMAN. Rogier De Wevere is broer van dit weeskind. Behuisde hofstede te Evergem Schoonstraete en land te Belsele. 09-11-1575 63. f " 20v. DE WEVERE Frans was gehuwd geweest met VAN HEKE Margriet. Voogd over hun weeskind: Christofel Van Heke. WIJTINCK Pieter als hoir gaf advies om hun land te Evergem Elsloo en Wippelgem te verkopen. Toelating tot verkoop dd , 02-03-1574 64. fO 2 DE WEVERE Pieter overleden man van VANDE NESTE Margriet. Weeskinderen: Michielken, Vynken, Janneken, Betken, Martinken en Gilleken. Voogden: Adriaen De Wevere, Joos Van de Neste is Joris en Lievin AERTS als bijstaande voogd. Behuisde hofstede te Wondelgem. 22-09-1574 65. fO 14v. DE WEVERE Pieter als overleden man van VANDEN NESTE Margriet. Hun weeskind en oudste zoon was Michiel De Wevere. Voogden: Adriane De Wevere fs Michiel en Joos Vanden Neste fs Joris. Bij het overlijden van Guilliaem De Kezele f~ Willem gebeurden volgende eedafleggingen als voogd: * 27-10-1574 Louis De Neve en Pieter De Wevere over de kinderen van Willem De Kezele gehuwd geweest met Martina De Backere, * 10-11-1574 Pieter Vande Velde is Zeger over de kinderen van beide overleden Zeger Van De Velde en Josijna Vande Kerckhove, * 17-11-1574 Arendt De Kezele over de kinderen van Zeger Vande Velde gehuwd geweest met Joosijne Vande Kerckhove, * Christofel De Kezele over de weeskinderen van Willem De Kezele gehuwd geweest met Cornelia UUTERWULGHEN, * Frans GHEEVAERT als voogd over de kinderen van Ch ri.s t of eL Gheevaert met Marie De Kezele. Michiel DE WEVERE fs Pieter erfde wegens zijn overleden vader van Guilliaeme De Kezele fs - 701 -


Willem vijf lenen gelegen te Bellem onder het Land Vande Woestijne. Op 11-11-1574 werd gevraagd deze lenen te verkopen. 66. fO 30 DE WISPELAERE Jan als weduwnaar van POELMANS Cathelena fa Daniel. Weeskinderen: Hanskin, Liefkin, Calleken en Janneken. Voogden: Daniel POELMAN fs Daniel en Gillis De Wispelaere . Behuisde hofstede te Wondelgem aan de speybrouck driesch. 16-03-1574 67. fO 76 DE WISPELAERE Willem gehuwd geweest met COPPINS Margriet. Weeskinderen: onbekend. Op 17-09-1578 legt Joris DE BUCK fs Zeger de eed af als voogd. 68. fO 82 DE ZWERTVAEGHERE Bouduin als de overleden man van WAUTERS Anna. Weeskind: Christofeline. Voogd: Pieter Wauters als broer van de weduwe. Behuisde hofstede te Evergem Schoonstraat, in de oostkamer woont de weduwe van Pieter DE KERF. De staat wordt overgebracht door de weduwe en haar broer samen met Pieter DE PAU fs Pieter, gehuwd met Cathelena De Zwertvaegere fa Bouduin en Lieven ROEGIERS fs Simon gehuwd met Joanna De Zwervaeghere fa Bouduin. 13-05-1579

REGISTER

225

69. fOl st. toebehorende Hansken, Moentken, Pierken en Maeyken EVERAERT Laurens kinderen gewonnen bij Elisabeth Pillens bij het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter van de Naven fs Willems en Jooris Goethals. 13-02-1585

70. fO 2 en 3 recto en verso ontbreken in het register 71. f04 st. toebehorende Stoffelken, Pierken, Janneken en Betken SPAUS Jans kinderen gewonnen bij Stoffeline BIJLEVINCX fa Christoffels bij het overlijden van hun vader. Voogden: Willem MARTENS en Christoffel BIJLEVINCK. 22-02-1585 72. fO 6 st. toebehorende Adriaenken, Stoffelijnken en Betken SERVAES Adriaens kinderen gewonnen bij Margrite TEMMERMANS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Cornelis SERVAES (SERRAES)en Pieter Temmerman. 27-02-1585 73. f07 St. toebehorende Lipkin, Barbelken, Janekin en Tanneken VAN KERREBROUCK Mr. Jans kinderen gewonnen bij Jesanne TOELIERS fa Thomas in zijn leven 'vrij meulenaere der stede van Ghendt' bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Hercules VAN KERREBOUCK en Christoffel VAN QUAKEBEKE. 74. fO 8 en 9 recto en verso ontbreken in het register. - 702 -


75. fO 10 St. toebehorende Joorken VAN HAUTE Adriaens kind gewonnen bij Joosijne SMUNCX bij het overlijden van Adriaen van Haute zijn vader. Voogden: Jooris de Munck en Jooris Rogiers. 76. fO 11 en 12 recto en verso ontbreken 77. fO 13 st ..... Voogden: Pieter Praet voogd materneel Lysbette SPRAETS moeder van het weeskind en hauderigge van dit sterfhuis. Joos VANDE ZOCHELT grootvade-rvan het weeskind. Pieter Vande Zochelt oom paterneel van het weeskind, eigendom te Mariakerke. 9-10-1585 78. fO 13 Rek. omme Christoffels NEYT als voogd over het weeskind Lieven KESELE. Versterfte van Christoffel KESELE grootvader van het weeskind. Gillis DE MUNCK oudt oom, Christoffel NEYT anderzweer van weese van Lieven KESELE. 16-10-1585 79.. fO 15 Cavelbrief van de goederen toekomende Betken GOETHALS fa Jooris verstorven bij het overlijden van Jooris WOUTERS en zijn huisvrouw, grootvader en grootmoeder van het weeskind. Eigendom te Kluizen onder het Ambacht Assenede. 30-10-1585

80. fO 15v. Rek. door Arendt KESELE als voogd van het weeskind van Jan DE;VOS fs Jooris. . Jan VANDE MEERE uxoris, oom ende medevoogd en Thero.en VANDE VELDE eoa (causa) uxoris vriend en :naaste bestaande van de weese van Jan DE VOS. 6-11-1585 81. fO 17v. Rek. door Lieven VAN VLAENDEREN als voogd over het weeskind van Geerolf GOOSSENS en zijn huisvrouw. 23-05-1585 82·. fO 22 Rek. door de wed. van Gillis CURTHALS, nl.· Marie SMIJERS, in zijn leven vooçd van de kinderen van Paesschier VAN HECKE. Rek. gemaakt in de aanwezigheid van Pleter DE BRABANTERE en Christoffel VAN VOOREN fs Jans als voogden van de wezen en Laurijnken Van Heckel weeskind. 11-7-1585· 83. fO 26v. Rek. door Christoffel SCHAUTHEET en Pieter BIJVOET voogden van Liefken, Betken, Stoffelinken en Lijntken Schautheet kinderen gewonnen bij Catheline Bijvoets fa Pieter, beide overleden. Elisabeth Bijvoets huisvrouw van Willem TAETS moeye van de weeskinderen, overleden is "inde belegherthede der Stede van Ghendt ontrent kerst 1583". 12-11-1585 - 703 -


84. f " 29v. Rek. door Jeronimus VANDE VELDE over de weeskinderen van Lieven Vande Velde "mijnen broeder overleden es te wetene inde Tremes van Ghent int jaer 84". 12-11-1585 85. fO 30v. Rek. door Lieven VAN'.VOOREN fs Lievens'als oom en voogd van de weese van Pieter COLPAERT ghenaempt Pierken. Andries VÄNDE SOMPELE medevoogd. 12-11-1585 86. fO 31v. Rek. door de wed. van Gillis CURTHALS over de weeskinderen van Paessschier VAN HECKE, waarvan Gillis Curthals haar man voogd was. Gillis Curthals fs Gillis in de naam van zijn moeder. 18-12-1585 87. fO 32v. st. toebehorende Tanneken, Janneken en Mayken SPAUS Lievens kinderen gewonnen bij Lievine BIJLEVINCK fa Christoffel, bij overiijden van Lieven DE PAU. Voogden.:Christoffel BIJLEVINCK en Andries DE WISPELARE. 13-10-1585 88. fO 33v. st. toebehorende Pierijnken en Adriaenken LEENEZONE Ghijselbrechts kinderen gewonnen bij Lievinne SVOS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter Leehezone en Lieven DE BREE 12-02-1586 89. fO 34v. st. toebehorende Hansken, Pierken, Jeremias, Grietken, Bertholmijntken, Janneken, Tanneken en Susanneken GRIJP Pieters kinderen gewonnen bij Stoffeline BUIJSSE bij het overlijden van hun vader. Voogden! Pieter BUIJSSE en Lieven BIJLEVINCK. 13-02-1586 90. fO 36 Marie VAN HERZELE houderigge ten sterfhuis van Pieter PLATTIJN, geassisteerd met Jacob ABBEELE haar tegenwoordige man welke over een som van 20 pond beschikt toekomende aan Stoffelkijn Plattijn haar zoon die zij gewonnen heeft bij Pieter Plattijn. Voogden: Simon Plattijn en Lieven de Vos fs Pd et.e rs , 19-02-1586 91. fO 36v. Zekeren staat van goed toebehorende Driesken DE BAETS fs Andries gepasseerd voor schepenen voorsaten in wette den 27-9-1564. Arent de Baets fs Andries als vadere en ten proffijte van Dries de Baets zijnen zone. 5-3-1586 92. fO37 St. toebehorende Joorken en Joosijnken BOELINS Jaris k i nderen .gewonnen bij wijlen Marie THEERLINCX, bij overlijden van hun moeder. . Voogden: Jan GOETHALS fs Jans en Jooris VAN VERDERGHEM fs Denijs.5-3-1586 - 704 -


93. fa 38 Op 11 maart 1587 compareerde voor de wet van ~vergem Jan BOELINS die een augmentatie van vorenstaande staat van goed voorlegt. 11-03-1587 94. fa 38v. Rek. door Ghijsel BOELINS en Lieven BRAL als voogden over de wezen van Jan DE BRABANTERE bij het overlijden van Franchijne HEBBRECHT moeder van de weeskinderen. 13-11-1584 Jooris MARTENS is gehuwd me t de weduwe van Jan De Brabantere, moeder van de weeskinderen. Pieter De Brabantere als oom van de wezen. 5-3-1586 95. fO 42 Rek. door Ghysel BOELINS en Gillis DE BAETS curateurs ten sterfhuis van Pieter DE BRABANTERE gheseyt Maeyken overleden te .ZeIzate "inde belegheringhe van Ghendt int jaere 84". 6-5-1586 96. 46v. Rek. door Ghyselbrecht BOELINS EN Gillis :DEBAETS als curat~urs van de achtergelat~n goedinghen vande sterfhuyse van wijlent Jooris DE VLIEGHERE ende Catheline CURTHALS. 6-5-1586 97. 49v. Rek. door Lieven DE BAERDEMAEKERE en Pieter TEMERMAN over de wezen van Bárthles de Baerdemaekere bij het overlijden van Pieter VAN HIJSTE en Moenica PLASSCHAERT zijn huisvrouw grootvader en grootmoeder van de weeskinderen. Pieter Plasschaert, Gillis DRIEGHE en Pieter MUSSCHE ooms van de wezen. 6-5-1586 98. fO 55v. St. toebehorende Danelken VAN VOOREN Jooris ki.nd gewonnen bij Catheline SMUNCX bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jooris De Munck fs Jooris en Chrisoffels van Vooren. 7-5~1585 99. f " 56 Verzekerdhede van staet van goed van de weesen van Roeland AERTS gewonnen bij Cornelie MALFEETS. Christoffel· LIPPINS gehuwd met de voornoemde Cornelie MALFEETS en Arent KESELE "meegheselle in wette" . 11-6-1586 100. fa 56v. Augmentatie van staat van de weesen Pieter SLOCK. Jan DE NEETEZONE en Christoffels BIJLEVINCK als voogden van Calleken en Mayken SLOCK Pieters kinderen, verstorven bij het overlijden van Joorijne Slocx huisvrouw van Jooris VRANCKE. 16-7-1586 101. fO 57 St. toebehorende Joorken, Stoffelken en Tanneken GOETHALS Pieters kinderen gewonnen bij Laurijne VAN DAMME mits het overlijden van hun vader. - 705 -


Voogden: Caerle VANDER ELST en Pieter VAN DAMME. 5-11-1586 102. fa 58 st; toebehorende Calleken GOETHALS pochter Pieter gewonnen bij Lysbette VAN VOOREN met het overlijden de vader. Voogden: Caerel VANDER ELST en Jan VAN VOOREN. 5-11-1586

van van

103. fa 58v. Rek. door Lieven ROGIERS en Jooris DE BACKERE als voogden van Mayken Rogiers joncxste weese van. Zegher Rogiers . Rek. gemaakt in aanwezigheid van Liev-en DE JAGHERE, Jan ROGIERS fs Xpls en Stoffel Rogiers fs Zeghers. 12-11-1586 104. f060v. St. toebehorende Gabriel, Zegherken, Pierken, Grietken en Thuenyntken DE ROO Matthys kinderen gewonnen bij Clara BRABANTERS met het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter De Roo en Pieter de Brabantere. 19-11-1586. 105. fO 61v. St. toebehorende Hansken LEGIERS kind van Pieter gewonnen bij Margriete THIENPONDT mits het överlij den van de moeder. Voogden: Lucas Legiers broer van Pieter Legiers voorn. en Jacob Thienpondt broer van de overledene; ooms én voogden. 106. fO 62v. Rek. door Symoen COLPAERT als voogd over de wezen van Christoffel Colpaert. Simoen Colpaert, Jan DE NEETEZONE, Jan WYTINCK en Lucas EVERAERT als respective voogden van de weesen. Stoffeline LIPPENS 'huerleider grootken' 107. fO 64 Rek. wezen. 3-12-1586

door

Jan DE NEETESONE

108. fO 66 Rek. door Jan WYTINCK 3-12-1586

als voogd

over dezelfde

over dezelfde

wezen.

109. fO 68 Rek. door Pietèr ROETE over de twee wezen van Jan KESELE gewonnen bij Lievine BUUSSE fa Lievins en de weze van Jan DE WISpELEERE gewonnen bij dezelfde Lievine BUUSSE. Daneel LIPPENS medevoogd over de twee wezen van Jan KESELE en Arendt DE WISPELEERE en Joos BUUSSE fs Lievens als voogden van Calleken WISPELEERS fa Livinus voorseyt en ook Lieven KESELE oudste weeskind van Jan KESELE. 3-2-1587 110. fO 72v. Rek. door Jan RAEPS en Gillis NEYT als voogden over de wezen (Joorken en Betken Neyt ) van Pieter NEYT fs Jooris sedert de laatste rek. dd. 30-6-1583. 29-4-1587

- 706 -


111. fOT5 St. toebehorende Jooris en Gillis DE MuNCK kinderen van Christoffel bij Barbele NEYT bij het overlijden van hun vader. Voogden: Gillis de Munck en Pauwels van Vooren. Christiaen en Jan de Munck broers van de wezen. 112. fO 76 Augmentatie van staat overgebracht door Pauwels·VAN VOOREN en Christiaen DE MUNCK als voogden over Janneken BUYSSE fa Jacobs gewonnen bij Joorijne BUUSSE. 26-6-1585 113.. fO 76v. st. toebehorende Janneken, Calleken en Stoffelinken AERTS kinderen van Jan gewonnen bij Jezanne TEMMERMANS mits het overlijden van hun vander Jan Aerts. Voogden: Jan Aerts fs Christoffels en Pieter TEMMERMAN f s Gillis. 114. fO Calleken GOETHALS Voogden:

77v. St. toebehorende Hansken, Gheerdeken, Liefken en VAN HECKE Paesschiers kinderen gewonnen bij Catheline fa Zeghers bij het overlijden van hun moeder. Jan Goethals fs Zeghers en Rogier VAN HECKE.

115. f079 Rek. door Roeland BOELINS en Lieven VlVERAERT als voogden over Jooris VAN VLAENDEREN. 15-7-1587 116. fO 85 st. toebehorende Liefken PLATTYN zoon van Lieven gewonnen bij Beatrice VANDER NAVEN bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Bauduyn VAN LAERE en Jan VIVERAERT ooms. 117. fO 86v. Rek. door Willem GOETHALS fs Lieven en Pieter PLASSCHAERT fs Nullens (?) als voogden over de weese van Olivier SLOCK fs Jan gewonnen bij Marie VAN HYSTE fa Pieters beide deze wereld ove.r Leden van de contagieuse ziecte binnen de stede van Ghendt. Jan en Pieter van Hyste kinderen van Pieter ooms van de wezen. 3-2-1588 118. fO 96v. Rek. door Andries VAN DE ZOMPLE als voogd over de wezen van Pieter COLPAERT. Franchois DE WI SPELEERE als voogd van de wezen Joos DE WISPELAERE gewonnen bij Margriete Colpaert metgaeders Christoffel de Wispelaere en Jooris de Wispeleere vrienden. 4-5-1588 119. fO 99 Rek. door Gillis DE DOBBELEERE fs Pieters en Jooris DE BRUNE als voogden van de oudste wezen van Adriaen DE WEVERE gewonnen bij Martine SDOBBELEERE zijn eerste huisvrouw, beiden overleden. De vader van de wezen is overleden in juli 1581. Pierken de .Wevere wees en zoon van Adriaen De Wevere geassisteerd bij Gillis DE CLERCQ fs Jacobs zijnen meestre dien hij jeghenwoordèlick dient. Gillis DE BROUWERE officier van deze heerlijkheid Jan PAPPENS thuwelijk hebbende Beatrice SLOCK wed. vanden voorn. Adriaen de Wevere. 25-5-1588 -

707

-


120. fO 103v. st. toebehorende Jaquemijntken NEIJTS Jooris kind gewonnen bij Johanne MARTENS fa Daneel bij het overlijden van hun moeder. . Voogden: Jooris MARTENS en Vincent VAN VOOREN. 18-5-1588 121. fO 104v. st. toebehorende Pierken, Liefken, Adriaenken, Barbelken en Joosijhtken DE WEVERE Pieters kinderen gewonnen bij Margrite BAERDEMAEKERS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Lucas LEGIERS en Jan DE WEVERE. 25-5-1588 122. fO 106 St. toebehorende Hansken en Betken GOETHALS kinderen van Joos zoon van Jan, gewonnen bij Margriete SBACKERS fa Jans met het overlijden van de vader. Lieven DE DÉCKERE fs Jacobs bijstaande voogd. Deelvoogden: Lieven Van Aerde en Michiel DE BACKERE 123. fO 107 Rek. door Roeland BOELINS en Lieven BRAL als voogden van Joorken en Jaecxken AERTS Jans kinderen gewonnen bij Maeijken VAN VLAENDEREN. Jan HAECK gehuwd met Margriete AERTS oom van de wezen Jan Aerts. 6-7-1588 124. fO 112v. st. toebehorende· Joorken en Jaecxken AERTS kinderen van Jan gewonnen bij Marie VAN VLAENDEREN met het ovelijden van hun moeder. Voogden: Roeland BOELENS en Lieven BRAL. Jooris AERTS oom van de wezen. 125.. fO 113v Rek. door Jacob BOTERMAN en Lieven LOCKE als voogden over de wezen Jooris ·Boterman. Anna Boterman wed. van Jooris DE PUYDT als moeij e van de wezen, Jan STEPPE meij ere van Belzele en Jooris DELLAERT fs Daneels als vrienden van de wezen. 13-7-1588 126. f " 121 Rek. door Symoen PLATTYN en Joosyntken Everaerts wed. van Lieven BUUSSE als voogden over de jongste wezen Lieven VAN HECKE, met het overlijden van Lieven Van Hecke vader van de wezen. 13-7-1588 127. fO 123v. st. toebehorende Maeyken, Eranchyntken en Pierken BUUSSE Lievens kinderen gewonnen bij Joosyne EVERAERTS met het overlijden van de vader. Voogden: Lieven BYLEVINCK en Joos EVERAERT. 128. fO 124v. Rek ..door Ld e'veriBRAL en Ghyselbrecht BOELINS als curateurs ten sterfhuis van Christoffel BOELINS fs Jans en Lysbette NAUTS zijn huisvrouw. Deze rekening werd opgemaakt in aanwezigheid van de crediteurs: Phip DE BISSCHOP, Jooris DE BAETS, Jonckvrouw - 708 -


Margriete STOOPS, Paesschier VAN HECKE, Gillis DRIEGHE, Lieven .SMETS, Pieter VANDE VELDE, Jan BOELINS fs Jans, Joos HUBELS, Joos PIETERS en Jan BOELINS fs Lievens. Christoffel Boelins is overleden in Gent ~gheduerende een trouble ende inne beleghethede van dien". 19-7-1588 .129. f " 131 Rek. door Christoffel VAN VOOREN en Ghyselbrecht BOELENS als curateurs ten sterfhuis van Jooris VAN VOOREN gheseyt JONCK en Jooryne VANDE VELDE zijn huisvrouw, beide overleden in Gent ~ghedurende de beleghegthede van dien" . 19-7-1588 130. fO 134V. Specificatie van de bate ten sterfhuis van Pieter WIJTINCK toecomende Liefken WYTINCK weeskind van de voorn. Pieter gewonnen bij Tanneken SWEVERS bij het overlijden van hun moeder. Voogd: Jan Wytinck fs Jan en Jan DE WEVERE fs Franchois. Specificatie opgemaakt in aanwezigheid van Jacob WYTINCK, Lieven DRIEGHE en Jan RAEPS over zijn kinderen. 20-7-1588 131. f 136 st. toebehorende Liefken WYTINCK weeskind van Pieter gewonnen bij Tanneken SWEVERS beide overleden. Voogden: Jan WYTINCK en Jan DE WEVERE. Joosine ROGIERS achtergebleven wed. van de voorn. Pieter WYT·INCK geassisteerd bij Jooris BUUSSE en Lieven ROGIERS haar bijstaande voogden. Opgemaakt in aanwezigheid van Jacob WYTINCK, Lieven DRIEGHE en Jan RAEPS over zijn kinderen. 20-7-1588 ?

132. fO 136v. st. toebehorende Hansken, Pierken, Vyntken en Cathelyntken WYTI:NCK Lievins kinderen gewonnen bij Christoffeline PIETERS zijn huisvrouw. Voogden: Jan WYTINCK en Lieven DE NOKERE. 133. fO 137v. St. van de kinderen van Christoffel NEYT van de successie van de hun vader dd. 11-1-1581. Augmentatie door Gi1,lis DE MUNCK en Pieter DE BAETS fs··Zeghers als voogden van Stoffelken, Hansken, Lievyntken en Calleken NEYTS kinderen van Christoffel NEYT met het overlijden van Joorijne DE BAETS huisvrouw van Andries HECHELINCK en te voren van de voorn. Christoffel Neyt. 12-10-1588 134. fO 138v. St. toebehorende Pierken VAN YPRE fs Jans gewonnen bij Anna VIVERAERTS fa Pieters met het overlijden van hun moeder Anne Viveraerts. Voogden: Pieter VANDERBEKE en Joos VAN YPRE. 135. fO 140 Rek. door Joris ROG IERS als voogd van de wezen van Pieter VAN HAUTTE gewonnen bij Sesanne ROGIERS beide overleden. Christoffel en Jan VAN VEERDEGHEM ooms van de wezen. 7-12-1588 - 709 -


136. fO 141v. Rek. door Jan DE MUNCK en Christoffel. SLOCK fs Christoffel doude als voogden over de minderjarige wezen van Pieter AERTS sedert het overlijden van Lieven AERTS en Jacob BUUSSE "weesen voorgaende voogden". Jan Aerts broer van de wezen. 14-12-1588

REGISTER 226 137. fO 1 St. toebehorende Drieseken en Betken BRAL kinderen van Lieven gewonnen bij Joosine VAN VOOREN, met het overlijden van hun moeder. Voogden: Jan DOBBELAERE en Adriaen BRAL. 18-1-1589 138. fO 2v. Rek. door Lieven BIJLEVINCK en Pieter BUUSSE als .voogden over de wezen Pieter GRYP gewonnen b i j Christoffeline BUUSSE zijn huisvrouw "sichtent tvertreck dat de weesen met de houderigghe uutslandts ghetrocken zyn"J (zeelandt) Christoffel DE MEYERE over zijn kinderen gewonen bij Jesanne BUUSSE haar zuster, en Jan GRYP over zichzelf als naaste bestaande van de vaderlijke zijde. 15-2-1589 139. fO 5v. St. toebehorende Mayken gewonnen bij Joorine KESELS, met ouders metsgaders vande weese Jan GHINDERDUERE. VQogden: Symon PLATTYN en Lieven VAN 1-3-1589

VAN HECKE Lievens dochter het overlijden van haar KESELE ende Bouduin VAN QUAKEBEKE.

140. fO 6v. Rek. toebehorende Jan DE MUNCK en Daneel MARTENS als voogden over Stoffelken DE MUNCK Christoffels kind. Jooris DE MUNCK en Lieven MARTINS fs Symoens als ooms en Jan ROGIERS als vriend ende bestaende van ~tkent" van Christoffel DEMUNCK. 13-6-1589 141. fO 9v. St. toebehoiende de kinderen van Lieven DE MANGHELEERE gewonnen bij Jesanne CROMEECKE zijn huisvrouw, met het overlijden van hun vader. Voogden: Bauduin DE MEESTERE en Christoffels ROELINS. 28-6-1589 142. fO 10 Rek. door Lievin STOCKMAN als curateur ter causen vande coop van zijder hoftede en alhier bij decrete ghebleven wijlent toebehoorende Jan MOEN doude. 20-11-1589 143. fO 11v. st. toebehorende Joosken en Janneken DE WISPELEER Christoffels kinderen gewonnen bij wijlen Jooryne GHEERNAERTS zijn huisvrouw bij het overlijden van hun moeder. Voรณgden: Willem MOEN en Franchoys DE WISPELEERE. 22-12-1589 - 710 -


144. fO 12v. st. toebehorende Pier, Joos, Lievyntken en CaLleki n BOTERMANS Jacobs kinderen gewonnen bij Marie PLASSCHAERTS mits het overlijden van hun moeder. Voogden: Paesschier VAN HECKE en Lieven BOTERMAN. Lie~en en Christoffel Boterman broers van de weeskinderen. 7-~-1590 145. fO 13v. Rek. door Pieter TEMMERMAN fs Gillis en Lieven DE BAEREMAKERE fs Joos als voogden over de weeskinderen van Bartholomeus DE BARDEMAECKERE gewonnen bij Joanna VAN HIJSTE fa Pieters beide overleden. Jan DE MUNCK en Pieter MUSSCHE oude ooms vande weesen Bathls DE BAERDEMAECKERE. 4-7-1590 146. fO 24v. Rek. door Willem GOETHALS fs Lievins en Pieter PLASSCHAERT fs Willems als voogden over het weeskind van Olivier SLOCQ fs Jans gewonnen bij Marie VAN HYSE fa Pieters zijn huisvrouw beide deze wereld overleden. Hans, Willem en Pieter VAN HIJESTE ooms van het weeskind. 4-7-1590 147. fO 32v~ Rek. door Ghyselbrecht ROELINS en Jooris DE MUNCK als curateurs ten vaguen sterfhuis van Jooris VAN VOOREN gheseyt 'teytken' is Daneel. 10-7-1590

148. fO 40v. Verdeling tussen Lieven VAN HECKE is Jans en Jheroen DE COEYERE als voogden van de oudste wezen van Jan DHOOGHE gewonnen bij Marie VAN HECKE fa Jans en Pieter VANDE VOORDE en Adriaen SLOCK als voogden van de weeskinderen Jan VAN HECKE, ter causen vande versterfte de voorschreven weesen JAN DHOOGHE toecommende bij het overlijden van de voorn. Jan VAN HECKE hun grootvader. 19-9-1590 149~ fO 40v. st. toebehorende Pierken, Zegherken, Liefken, Betken en Joosinken CURTHALS Jans kinderen die hij hadde bij Margriete MEYVOS bij het overlijden van hun vader. Voogden:· Arent CURTHALS broer en Christoffel CURTHALS oom van de weeskinderen. Lieven VANDE VELDE hertrouwde met Margriete MEYVOS. 12-12,..1590 150. fO 41v. st. toebehorende Betken GOETHALS dochter van Jan Goethals fs Andries gewonnen bij Margriete DELLAERTS met het overlijden van hun moeder. Voogden: Jooris GOETHALS fs Andries en Jooris DELLAERT. 13-2-1591 151. fO 42v. gewonnen bij overlijden van Voogden: Jacob

St. toebehorende Liefken DELLAERT Jooris kind Margriete VAN VOOREN fa Lievens met het hun moeder. BOTERMAN en Lieven MOENS. 15-5-1591 - 711 -


152. fO 43 st. toebehorende Tanneken, Liefken en Betken NEYTS Lievins kinderen gewonnen bij Mayken VAN HECKE met het overlijden van hun moeder. Voogen: Laurens VAN HECKE en Jan NEYT fs Jans 10-7-1591 153. fO 44 St. toebehorende Hansken, Pierken, Liefken en Joorken DE NOKERE Gedeons kinderen gewonnen bij Lievine DRIEGHE fa.Gillis met het overlijden van hun vader. Voogden: Jooris BUUSSE en Jooris DE BACKERE. 27-11-1591 154. fO 46 Rek. door Caerle VANDER ELST en Pieter VAN DAMME als voogden van de weeskinderen van Pieter GOETHALS gewonnen bij Lauryne VAN DAME na het ovelijden van Lauryne, nu omtrent twee jaar geleden. Cathelyne GOETHALS huisvrouw van Matthys DE WITTE als moeije van deze weeskinderen, Jan GHEERNAERT fs Jooris en Jan DE WISPELEERE gehuwd geweest met de moeder van de weeskinderen. 4-3-1592 155. fO 52v. Rek. door Jan AERTS en Lieven VlVERAERT als voogden van Joorken weeskind van Andries GOETHALS gewonnen bij Baerbelken VAN SPEYBROUCK. Lieven VAN SPEYBROUCK oom van de weze en Jooris GOETHALS Meerbeke, Willem VAN BELLE metgaders Lieven en Pieter VAN VLAENDREN vrienden. 8-4-1592 156. fO 56 Rek. door Roeland BOELINS als voogd van de wezen Jan AERTS fs Jaspers . Pieter YSENBAERT gehuwd met Margriete AERTS oom van de vaderlijke zijde en Gabriel VAN VLAENDEREN oom van de moederlijke zijde van de;l.e wezen Jan AERTS. 29-4-1592 157. fa 60 Vriendelijke. uitkoop tussen Jan DROLLANDT gehuwd met Mayken de .weduwe van Jan CUYL; Zegher LEGIERS en Pieter HECKSTYL als voogden van Linexken en Hansken CUIJL. 29-7-1592 158. fG 61v. St. toebehorende Pierken DE WISPELEERE Christoffels kind gewonnen bij Willemyne WEST mits het overlijden van zijn moeder. Voogden: Willem WEST en Franehoys DE WISPELEERE. 14-10-1592 159. fO 63v. Rek. door Jan WYTINCK met de weze Jan DE WEVERE en Lievin DRIEGHE fs Lievin eoa uxoris oom en voogd als voogden van Liefken WYTINCK fs ~ieter. Jan RAEPS als oom ter eausen van zijn eerste huisvrouw. 2-12-1592 160. fO 68v. Rek. door Joos ROETE als voogd over de twee onbejaarde wezen van Joos CURTHALS gewonnen bij Elizabeth - 712 -


SCHAUTEETS beiden overLeden; metgaders Stoffelyne SCHAUTEETE 'huere grootvrauwe' en Jeron SCHAUTEETE 'huerlieder oom' . 12-1-1593 161. fO 77 St. toebehorende Abraham SLOCK Jans kind gewonnen bij Anna TE"MMERMANSfa Lieven met het overlijden van de moeder en met het overlijden van Catheline TEMMERMANS zijn moeye wijlen huisvrouw van Joos DE VLAS. Voogden: Jan DE MANGHELEERE en Lievin SLOCK fs Adriaens. 13-1-1593 162. fO 78v. St. toebehorende Vyntken en Liefken GHEERNAERTS Jans kinderen gewonnen bij .Ioo sLne BUUSSE fa Lievins bij het overlijden van de moeder. Voogden: Pieter ROETE en Gillis GHEERNAERT. 17-2-1593 163. fOSO St. toebehorende Hansken VAN ACKERE Christoffels kind gewonnen bij Tanneken LAMS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Bartholemeus COOLENS en Cornelis LAMS. 17-2-1593 fO 81v. St. toebehorende Michielken VAN VOOREN Willems kind gewonnen bij Jeanneken (Jehanl'le) FRANS met het overlijden van de vader. De weduwe hertrouwde met Joos DHONT. Voogden: Christoffel VAN HECKE en Zegher FRANS fs Gillis. Corne1is VAN VOOREN fs Michiels oom van het weeskind. 31-1-1593 164.

165. fO 82v. St. toebehorende Joosken VAN YPRE Michiels zoon gewonnen bij Tanneken SOMMELINCX bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jacob VAN YPRE en Barthelmeeux SOMMELINCK. 20-10-1593 166. f° 83v. st. toebehorende Janneken ZWEERTVAVERS· Lievens dochter gewonnen bij Lievine LIPPENS bij het overlijden van haar moeder. Voogden: Franchoys BUUSSE en Christoffels LIPPENS. 20-10-1593 167. fO 84v. st. toebehorende Pierken, Betken en Tanneken SWEVERS Jans kinderen gewonnen bij Mayken BUUSSE ·met het overlijden van hun vader. Lieven NEYT bijstaande voogd. Voogden: Lieven DRIEGHE en Jooris BUUSSE fs Ch r i st.o f f eLs . 10-11-1593 168. fO 86 Rek. door Vincent VAN VOOREN fs Pauwels en Jooris MARTINS fs Daniels als voogden over het weeskind .van Jooris NEYT fs Lievins causa patris. Gillis GHEERNAERT en Laureins DHONDT in 'causen van heurlieder huusvrauwen' ooms van het weeskind. Christoffel NEYT broer van Jooris Neyt. 30-11-1593 - 713 -


169. f ° 9S Rek. door Willem GOETHALS fs Lievin en Pieter PLASSCHAERTfs Willem als voogden over de wez e van Oli vier SLOCK f Jans gewonnen bij Marie VAN HYFTE fa Pieters, beiden overleden. Jan VAN HYFTE en de voorn. Pieter VAN HYFTE ooms van deze weze. Vorige rekening dd. 4-7-1590. 20-12,1593 170. fO 102v. Rek. door Pieter VANDESOMPELEen Jan CURSSE fs Laurens over het sterfhuis van Commeryne AERTS wijlent weduwe van Gillj,s EVERAERTsedert 13-12-1589. . Jan BOELINS, Jan AERTS, Christoffel AERTS fs Pieters en Pieter VAN VLAENDRENals voogd van Zegherken DE REYTERE fs Roelandts oud ontrent 17 jaren te desen ooe present als respeetive hoyrs van Commeryne AERTS. 16-3-1594 171. fO 109 St. toebehorende Tanneken VAN HECKE fa Rogiers gewonnen bij Paesschyrie VANDE VAET zijn gheselnede bij het overlijden van de moeder. Voogden:· Adriaen en Inghel MEERlUS metgaders Jan BOONE in eause zynder huusvrauwe vervanghende Franeen ende Pier VANDER VAET als broers en vrienden van de overledene. 11-10-1589 172. f " 110 st .. toebehorende de we.zen van .Pieter DANYNSte weten: Tanneken, Pierynken, . Joorynken, Lievynken, Stoffelynkeri, Pierken en Janneken DANYNS, gewonnen bij JöorynkEm WILLEMSbij het overlijden van de vader. Voogden: Jooris GHEERNAERT en Xpiaen DE MUNCK. 23-3-1594 173.

fO 112 St. toebehorende Tanneken, Betken en Joosynken gewonnen bij MART INS kinderen van Cornelis Jehanne DHOOGHE bij het overlijden van de vader. Voogden: Jooris DE MUNCKfs Jans en Joos DE VOS. 20-4-1594 174. fO 113v. Rek. door Martin CLAYS en Gillis GHEERNAERTals voogden over Maryn CLAYS weeskind van wijlen Joos CLAYS gewonnen bij Pierijntken TEMMERMANS. 'Catheylen die binnen de belegherthede naer de doot vande moedere binnen Ghendt vercocht zyn'. 20-7-1594 175. fO 120 Rek. door RYCKE als voogden over overlijden van de voorn. 9-11-1594

Lieven DE BAERDEMAECKER en Pieter de weze Dominicus LEGIERS, sedert Dominiçus L:EGIERS.

DE het

176. fO 124 st. toebehorende Pierken, Stoffelken~ Mayken, Joosyntken en Elizabetken SCHAUTHEETEChristoffels ·kinderen gewonnen bij wij lent Janneken TEERLINCK fa Christoffels bij het overlijden van hun moeder. - 714 -


Voogden: Christoffel TEERLINCK en Pieter BYVOET. 5-4-1595

REGISTER 227 177. fO 1 Rek. door Cornelis BOELINS en Lieven DE BUCQ als voogden over Cornelis VA.N HULLE weeskind van Jooris ten sterfhuis van Mayken MARTENS, zijn moeder. 19-10-1595 178. fO 12 Rek. door Charles VANDERHELST en Pieter VAN DAMME als voogden van· de .wezen van Pieter GOETHALS gewonnen bij Lauwerijne VAN DAM:ME.Laatste rek. dd. 23-3-1592. 19-10-1595 179. f 18 Rek. door Jan DOBBELEERE en Jacob BRAL als voogden over Driesken en Betkin BRALS weeskinderen van Lieven BRAL gewonnen bij Joozijnken VAN VOOREN beide overleden. st. van de moeder Graafschap Evergem dd. 18-1-1589. 21-11-1595 ?

180. fO 31 St. Lievine overleden te Wondelgem. 14-5-1596

VANDE

SOMPELE

uxor

Pieter

RAEPS

181. fO 32 Rek. door Willem GOETHALS fs. .. en Pieter PLASSCHAERT fs Willems als voogden over het weeskind van Olivier SLOCK fs Jans gewonnen bij Marie VAN HECKE fa Pieter bij het overlijden van de moeder. Laatste rek. dd. 20-12-1593. 14-10-1596

182. fO 36v. St. toebehorende Vyntken VAN OVERTVELT kind van Lucas gewonnen bij Betken DANINS bij het overlijden van de vader. Voogden: Liev-enSTEPPE en Christoffel VANDEN KERKVOORDE. 9-10"'1596 183. fO 37 st. toebehorende Barbelken en Mayken RAEPS kinderen van Jan die hij had bij Tanneken BAUMBOSCH bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan VAN BAMBOSCH en Jan STOCKMAN. 19-5-1596

184. fO 37v. st. toebehorende Hansken BOELINS kind Roelants gewonnen bij Cathelijne VAN VLAENDEREN bij overlijden van de moeder. Voogden: Gabriel VAN VLAENDEREN en Jan BOELINS.

van het

10-7-1596

185. fO 39 Rek. door Pieter TEMMERMAN fs Gillis en Lieven DE BAERDEMAEKER fs Joos· als voogden over de weeskinderen van Bertholemeus DEBAERDEMAEKER met naam: Liefken, Pierken en - 715 -


Minnicken DE BAERDEMAEKER Pieter, beiden overleden. 21-12-1596

gewonnen bij

Joanne VAN

HEFTE

fa

186. fO 43 Rek. door Pieter VANDER WULGHEN over de goederen van Margriete VANDE VELDÈ fa Zeghers overjaerighe weese. Laatste rek. dd. 24-5-1596. 12-2-1597 187. fO 44v. st. toebehorende Gilleken, Janneken en Joorken DE MEYERE kinderen van Gillis .gewonnen bij Margrette KESELS bij het overlijden van de vader. Voogden: Pieter DE MEYERE en Lieven KESELE. 16-4-1597 188.. fO 46 st. toebehorende Grietken, Piertien en Janneken HQCHELINCX kinderen van Andries gewonnen bij .Elysabette MARTENS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Lieven BYLEVINCK en ... HOCHELINCX. 30-4-1597 189. fO 46v. st. toebehorende Mayken, Fransken en Thanneken WAUTERS kinderen van Pieter gewonnen bij Neelken JANSSENS bij het overlijden van de vader. Voogden: Frans PRAET en Andries COOLS. 18~7-1597 190. fO 47v. St. toebehorende Tanneken, Luycxken,· Hansken, Cathelyntien en Grietken LIGIEB,S kinderen van Zeghers.gewonnen bij Tanneken VANDE VELDE bij het ovelijden van de vader. Voogden: Lucas LIGIERS en Lieven de MANGHELAERE. 16-7-1597 191. fO 48v. St. toebehorende Cathelyntien SWISPELEERE kind van Jan bij Lyvine BUUSSE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Frans BUUSSE en Arent DE WISPELAERE. 16-7-1597 192. fO 49v. Nota: de staat van de kinderen van Adriaen VAN WAMBEKE gehuwd met Lysbette ·VAN WANSEELE staat in het register van "Contracten en de Passerynghe van renten ende. andersins van de jaere 1596 fO 28. 193. fO 49v. st. toebehorende Zegherken en Betken VANDE NAVEN kinderen van Lieve.n gewonnen bij .Barbelken DHOOGHE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Bauduwyn VAN LAERE en Joos DE WEWEERE. 3-3-1598 194. fO 50 St. toebehorende Hansken, Saerle, Stoffelijne, Janneken en Driesynken WILLAERT kinderen van Kaerels gewonnen bij Maytien DHOOGHE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Pieter GHENDTBRUGGHE en Cornelis VAN VOOREN fs Jooris. 1-4-1598 - 716 -


195. f 51 St", toebehorende Lautine, Piertien en Neelken VAN EESVELDE kinderen van Jan gewonnen bij Mayken DE WALSSCHE bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan SEROOR en Charles VANDE VOORDE. 29-1-1598 ?

196. f " 52 St. toebehorende Hansken VAN YPER kind van Jacob gewonnen bij Cathelijne SLOCX bij het overlijden van de moeder. Voogden: Christoffel BYLEVINCK en Jan VAN YPERE. 23-11-1598 197. fO 52v. St. toebehorende Joorken, Synken en Hansken WISPELEERS kinderen van Joos gewonnen bij Betken VAN YPERE met het overlijden van hun moeder. Voogden: Segher DE DECKERE en Arent DE WISPELEERE. 9-12-1598 198. fO 53v. Rek. door Frans DANINS als voogd over het weeskind Barbeelken DE WITTE kind van Jan gewonnen bij Christoffelijne DANINS zuster van de. voogd bij het overlijden van hun vader 'ontrent 't jaer 1588' en het overlijden Van Gillis DRIEsCHE medevoogd + ontrent 1593. 1-3-1599 199. fO 59v. st. toebehorende Hansken, Mayken, Tanneken en TEERLINc::Kkinderen van Christoffel gewonnen bij Joorynken VAN VOOREN bij het overlijden van hun vader. Voogden: Frans BUYSSE en Lieven VAN VOOREN fs Pauwels. Jan GOETHALS fs Zeghers en Jan TEERLINCK grootvader van de wees~inderen. 1599 Fr ansken

200. f 61 st. toebehorende Joorkeh, Bertelken en Janneken BYVOETS kinderen van Cathelyne DRIEGHE bij het overlijden van de Voogden: Lieven VAN YPERE en Jan DRIEGHE fs 19-5-1599 ?

Pierken, Hansken, Pieter gewonnen bij vader. Jan.

201. fO 62v. st. toebehorende Sebastiaen, Mayken, Lievine en Roelken SLOCK kinderen van Jan gewonnen bij Marguette VANDEN BROUCKE. Voogden: Lieven SLOCK fs Adriaen en Anths. VANDEN BROUCKE fs Pieter. 26-5-1599 202. fO 63v. St. toebehorende Vynken, Tanneken en Betken SMANGELEERS kinderen van Lieven gewonnen bij Joosyne VAN CAUWENBERGHE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jan BOELENS en Jan VYCKEMAN. 7-7':"'1599 203. fO 64 st. toebehorende Hansken, Passchientien, Janneken en Christo:f:"felijnken, Mayken en Joosynken SCHAUTEETS kinderen - 717 -


van Pieter gewonnen bij Cathelyne SWISPELEERS overlijden van de moeder. Voogden: Jooris DE WISPELEERE en Jan SCHAUTEETE. 7-12-1599

bij

het

204. fO 65 Dt. toebehorende Hansken, Francynkenl Lynken,. Geertken, Tanneken, Mayken en Joosken PLASSCHAERTS kinderen van Jan gewonnen bij Cathelyne SWISPELEERS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Arent KESELE en Jan DE WISPELEERE. 19-1-1600 205. fO 66 st. toebehorende Roelant VANDE NAVEN kind van Lieven gewonnen bij Elisabeth VAN VARIZELE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jan PLASSCHAERT en Zegher DAUW. 1-2-1600 206. fO 66v. st. toebehorende Bautine, Liefketi en Hansken TURF kinderen van Gheeraert gewonrien bij Margriette VAN LAERE fa Baudewijns bij het overlijden van de moeder. Vo.ogden: Lieven VAN LAERE en Jacob EVERAERT. 26-4-1600 207. fO 67 st. toebehorende Catelyntien, Janneken Christ.offelynken SWISPELEERS kinderen van Arent gewonnen Margriètte SLOCX bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jan GRYP en· Jois VANDE VOQRDE daude. 10-5-1600

en bij

208. fO 67v. st. toebehorende Driesken, Stoffelynken, Joorynken en Janneken SWEVERS kinderen van Pieter gew.onnen bij Pierynken VAN ECHAUTE bij het .overlijden van de vader. Voogden: Jooris DE BAETS en Andries CLAYS. 4-10-16.00 209. fO 69 st. toebehorende Jooris, Lieven, Willem, Pierken en Mynken BUCX kinderen van Lieven gewonnen bij Joorynken VAN VOOREN bij het overlijden van de moeder. V.o.ogden:J.o.orisUUTERSCHAUT en Lieven VAN VOOREN fs J.ooris. 4-1.0-16.00 21.0. fO 7.0 Rek. door Roelant BOELENS EN Lieven VYVERAERT voogden van de weeskinderen van Jooris VAN VLAENDEREN, sedert vorige rek. dd. 21-3-1596. Pieter BUNDERVOET en Gabriel VAN VLAENDEREN ooms, Denys BUUSSE gehuwd met Mayken VAN VLAENDEREN, Jooris VANVLAENDEREN gehuwd en Lieven VAN VLAENDEREN ook kinderen van Jooris VAN VLAENDEREN voornoemd. 31-10-1600 211. fO Joosyntken

75v. St. toebehorende en Janneken PLASSCHAERT

- 718 -

Piet er , kinderen

Copken, van Jan

Betken, gewonnen


bij Christoffelijnken CURTHALS bij het overlijden van moeder. Voogden: Pieter PLASSCHAERT' is Jacobs en Thomaes AERT.5. 13-12-1600

de

212. fO 76v. st. toebehorende Hansken, Theuntien en Tanneken MINNEBO kinderen van Niclays gewonnen bij Pirynken VAN WILDERO bij het overlijven van de vader. Voogden: Jan COLPAERT en Zegher VAN DALE. 10-1-H~OI 213. fO 77 st. toebehorende Franstien, Hansken, Tanneken en Paesschyntien VAN VLAENDEREN kinderen van Lieven gewonnen bij Cathelyne MARTENS bij het overlijden van de moeder .. Voogden: Pieter MARTENS Fs Adriaen en Lieven VAN VLAENDEREN fs Pieter. 4-4-1601 214. fO 78 St. toebehorende Liefken, Fransken, Pierken, Vyntien, Joosyntien en Christoffelken VAN KERCKVOORDE kinderen van Jeroens gewonnen bij Elysabette NAUTS bij h.et overlijden van de vader. Voogden: Anthonius en Lieven VAN KERCKVOORDE. 5-5-1601 215. fO 79 st. toebehorende Lyvyntien, Tanneken en Pauwelynken SCOCX kinderen van Piete.r gewonnen bij Francyne VAN HEERSELE bij het overlijden van de vader. Voogden: Adriaen D~ CLERCQ en Jan VAN HECKE. 6-3-1602 216. fO 80 St. toebehorende Pierken, Hansken, Vyntien en Betken TEMMERMANS kinderen van .Pieter gewonnen bij Elysabette VANDE MEERE bij het overlijden van de moeder. voogden: Arent KESELE en Lieven BROUCKAERT. 25-9-1602 217. fO 81v. Rek. door Pieter sterfhuis van Pauwels BATSLEER. 12-9-1602

BUYSSE

als

curateur

ten

218. fO 87v. Rek. door Vincent VAN VOOREN en Jooris MARTENS voogden van de onbejaarde weze Jooris NEYT. Vorige rek. dd. 30-11-1593. 6-11-1602 219. fO 88v. st. toebehorende Janneken, Pieter, Hansken, Li~fken, Christoff.elyntien, Mayken en Baefken VANDE VOORDE kinderen van Lieven gewonnen bij Margriette MUSSCHE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Pieter MUSSCHE en Pieter VANDE VOORDE. 20-11-1602

- 719 -


220. fO 89v. St. toebehorende Joosyntien NEUTS dochter Lieven gewonnen bij Christoffelijne BIJLEVINCK bij overlijden van de vader. Voogden: Jan NEYT en Christoffel VAN HIEFTE fs Christoffel. 18-12-1602

van het

221. fO 90v. Rek. door Jan SCHAUTEET en Jooris DE WISPELAERE voogden van de wezen Pieter SCHAUTEET gewonnen bij Cathelijne SWISPELEERS met het ovelijden van de vader. 19-12-1602 222. fO 95 Rek. door pieter BUUSSE als curateur ten sterfhuis van Jooryne·DE ROO.wed. van Laurens DE WALSSCHE. Gabriel en Pieter DE ROO broers van de overledene. Jooris VAN HECKE cousin, Joos DE LOUWE, Jan CLAERHOUT, Jooris DE MUYNCK en Charles VANDE VOORDE medehoors. 21-12-1602 223. fO 99v. St. toebehorende Abraham VAN VOOREN zoon Abraham gewonnen bij Pieryntien MARTENS bij het overlijden de vader. Voogden: Geeraert VAN VOOREN en Jan MARTENS fs Willern. 10-1-1603

van van

224. fO 100 St. toebehorende Calleken, Joosyntien en Neelken BUUSSE kinderen van Jooris gewonnen bij Janneken SMUYNCX bij het overlijden van de vader. Voogden: Arent DE MUNCK en Ghelyn VAN HECKE. 29-1-1603 225. fO lOOv. st. toebehorende Bertelemynken, Joorynken en Christoffelijnken SPUYS kinderen van Jan gewonnen bij Lievyne NEYTS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Christoffel MARTENS fs Daneels en Christoffel DE PUYT. 26-2-1603 226. fO 101v. st. toebehorende Hansken en Luycxken GOETHALS kinderen van Zegher gewonnen bij Bertelmynken BYVOETS fa Pieter bij het overlijden van de moeder. Voogden: Cornelis Byvoets en Lieven VAN.VOOREN fs Pieter. 19-3-1603 227. fO 103 St. toebehorende Livinken, Jacquemuntien en Neelken VAN VOOREN Cornelis kinderen gewonnen bij Pieryntien WAUTERS dochter van Jacob bij het overlijden van de vader. Voogden: Gillis FRANS en Joos VAN DE CAUTERE. De weduwe hertrouwde met Pieter MARTENS. 19-3-1603 228. fO 104 is uit het register maart 1995 door Luc Neyt.

- 720 -

gescheurd,

opgemerkt

op

22


229. fO 105 St. toebehorende Luuexken zoon van Dominicus LIGIS gewonnen bij Pierijnken RYCKAERS fa Pieter. Voogden: Lieven DE BAERDEMAEKER en Pieter DE RIJCKE. Voor schepen van Ursle dd. 9-6-1573 bij het overlijden van Pieter RYCKAERT grootvader van het weeskind, He. Cathelyne DE RYCKE. 11-6-1603 230. fO 108v. Rek. RYCKE als voogden. 11-6-1603

door

Lieven

DE BAERDEMAECKER

en Pieter

DE

231. fO 113 st. toebehorende Liefken, Pierken, Jacques" en Fransken DANINS kinderen van Frans gewonnen bij Livine VANDER BRUGGHE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Phls VANDEN DRIESSCHE. 9-7-1603 232. fO 113v. St. toebehorende Hansken, Jacquemin, Adriaenken, Liefken GROOTAERT kinderen van Jacques gewonnen bij Tanneken MARTENS bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Jan DOBBELAERE fs Gillis en Pieter DE CLERCQ. 9-7-1603 233. fO 114 st." toebehorende Christoffelken, Hansken, Tanneken, Jacquemijntien, Joorynken, Laur ynken :en Ch ri s t i aeri SMUYNCX kinderen van Chrispiaens gewonnen bij Joorynken BUUSSE fa Jacobs bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan DE MUYNCK en Daneel VAN SPEYBROUCK. 10-9-1603 234. fO 115 st. toebehorende Christoffelijntien VAN VOOREN kind van Jooris gewonnen bij Jacquemyne VANDER EECKE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jan HUGHE en Adriaen VAN VOOREN. 24-9-1603 235. fO 115v. St. toebehorende Janneken VAN VOOREN kind van Christoffel gewonnen bij Margriete BOELENS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Pieter DE BRABANTERE en Matteeus DE BACKER. 5-11-1603 236. fO 116 St. toebehorende Liefken VAN HIEFTE kind" van Jan gewonnen bij Cathelyne BOTERMANS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Lievin BOTERMAN en Segher VAN HIEFTE fs Willems. 3-12-1603 237. fO 117 st. toebehorende Joorkèn, Christoffelken, Janneken en Cathelynken ROEGIERS kinderen van Jooris gewonnen bij ..., met het overlijden van de vader. Voogden: Christoffel ROEGIERS en Cornelis VANDER EECKE. 3-12-1603 - 721 -


238. fO 118 St. toebehorende Joos, Pieryne en Christoffelyne MANGHELEERS kinderen van Jan gewonnen bij Livine PLATTYNX bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan SLOCK fs Adriaen en Christof~el DE .... 27-1-1604 239. f " 119 Rek. door Christoffel NEYT en Pieter KESELE voogden van de wezen Lieven KESELE sedert de vorige rek. dd . 16-10-1585. 27-1-1604 240. fO 122v. st. toebehorende Cathelyne, Jacquemyne, Jooryne en Janneken GHERNAERTS kinderen van Jan gewonnen bij Livine SVOS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Caerle VANDER ELST en Pieter VANDER EECKE. 31-1-1604 241. fO 123 St. toebehorende Bautien, Pierken, Liefken, Anthonken, Joosynken, Janneken en Pauwelyntien kinderen van Lucas VELLEMAN gewonnen bij Livine VAN HEERSELE bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan VAN HECKE en Adriaen DE CLERCQ. Pieter DE COCK gehuwd geweest met Francyne VAN HEERSELE. 11-2-1604 242. fO 124 st. toebehorende Fransynken VONDELE kind Gilles gewonnen bij "Margriete SMUYNCX, beiden overleden. Voogden: Jan GROOTAERT en Lieven DE MUYNCK 24-2-1604

van

243. f " 124 Rek. door Jan GROOTAERT en Lieven DE MUYNCK als voogden over het weeskind van Guille v'ANDE VONDELE en Margriette SMUYNCX. 24-2-1604 244. fO 125v. st. toebehorende Liefken VANDE NAVEN zoon van Pieter gewonnen bij Joosyntken ROEGIERS Jans dochter bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jan ROEGIERS fs Christoffel grootvader van het weeskind en Lieven VERNAVEN. 26-1-1605 245. fO 126 St. toebehorende Hansken en Betken STEPPE kinderen van Symoens gewonnen bij Anthonyne WILLAERTS bij het ove~lijden van de vader. Voogden: Christoffel STEPPE en Jooris DELLAERT. 23-2-1605 246. f ° 127 st. toebehorende JQortien, Gilleken, Joosyntien, Lauweryntien en Neelken VAN VOOREN kinderen van Segher gewonnen bij Neelken SMUYNCX bij het overlijden van de moeder. Voogden: Pieter DE BAETS en Pieter VAN VQOREN. 9-:-3-1605 - 722 -


247. fO 128 St. toebehorende Joosyntien, Cathelyntien, Seghertien, Lauryntien, Lievyntien, Christoffelken en Passchierken TEERLINCQ kinderen van Michiels gewonnen bij Margriete WAUTERS fa Lieven·bij het overlijden van de vader. Voogden: Christoffel TEERLINCK en Jooris DE MUYNCK. 15-6-1605 248. f " 129 St. toebehorende Gilleken, Janneken, Mayken en Jaecxken SVREESEN kinderen van Anthonis gewonnen bij Cathelyne NEYTS over de successie van Cathelyne VAN LAERE laatst hui.svr ouw van Pieter DE CLERCQ haerlieden grootmoeder sonder meer, mits .de voogden 't sterfhuis van de wezens moeder "gherononciert" hebben. voogden: Jan NEYT fs Jan en Gillis DE VREESE. 28-6-1605 249. fO 129v. St. toebehoren Joorken, Gilleken en Cattelynken NEYT kinderen van Zegher gewonnen bij Cathelyne NEYT over de successie van Cathelyne VAN LAERE laatst huisvrouw van Pieter DE CLERCQ sweesens grootmoeder. 28-6-1605 250. fO 130v. St. toebehorende Hansken .en Fransken STAES kinderen van Gillis gewonnen bij Neelken VANDER BIEST bij het overlijden van de moeder. Voogden: Francis BUUSSE fs Lieven. 14-7-1605 251. fO 131v. st. toebehorende Coppen, Janneken, Vyntien, Tanneken, Christoffelyntken en Betken HEBBRECHTS kinderen van Jaecques gewonnen bij Cathelyne LEENEZONE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jan MARTENS fs Hector en Lieven VAN NIEUWENHUYSSE. 20-9--1605 252. fO 132 St .. toebehorende Hansken, Paesschientien en Janneken VOOREN kinderen van Francoisens gewonnen bij Marye VAN OVERTVELT bij het overlijden van de vader. Voogden: Christoffel SLOCK fs Christoffel en Joos DE BOODT. 19-10-1605

to 133 st. toebehorende Hansken en Piertien BUNDERVOET kinderen van Pieter gewonnen bij Mayken MARTENS bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan MARTENS en Laurens DE BAERDEMAECKERE. Lieven VYVERAERT En Gheraert DE MUTERE voogden van de oudste weeskinderen van Pieter BUNDERVOET. 19-10-1605 253.

254. fO 134v. st. toebehorende Joorken, Christoffelken, Hansken, Calleken, Tanneken, Sentynken en Mayken SMUYNCX kinderen van Jooris gewonnen bij Mayken TEERLINCX bij het overlijden van de vader. Voogden: Pieter BUUSSE en Christoffel TEERLINCK. 20-10-1605 - 723 -


255. fO 137 St. toebehorende Pieter DE VOS zoon van gewonnen bij Janneken VAN YPERE bij het overlijden moeder. Voogden: Lieven DE VOS en Segher DE DECKER. 9-11-1605

Laurens van de

256. f " 137v. st. toebehorende Joorken, Lauken, Piertien en Tanneken PAUS kinderen van Pieter gewonnen bij Cathelyne SWERTWAGHENS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jan VAN VOOREN fs .Pieter en Lievin DE BAERDEMAECKER fs Berthls. 9-11-1605 257. fO 139 st. toebehorende Lucxken, Joirken, Liefken en Janneken GOETHALS kinderen van Gillis gewonnen bij Christoffelijntien LIPPENS bij het overlijden van de vader. Voogden: Jooris LIPPENS en Christoffel VAN SPEYBROUCK. 9-11-1605 258. fO 139v. st. toebehorende Hansken, Pierken, Stoffelken en Liefken VAN VOOREN kinderen van Christoffel gewonnen bij Janr'lekenMARlSOENS bij het overlijden van de vade r, Voogden: Jan VANDE VOORDE fs Christoffel en Frans VANDEVELDE. 9-11-1605 259. f " 140v. st. toebehorende Christoffelijntien LIPPENS kinderen van·Roelants gewonnen bij Lievijne bij het overlijden van de moeder. Voogden: Symoen LIPPENS en Christoffel BATSELEERS. 15-11-1605

en Mayken BATSELEERS

260. fO 141v. st. toebehorende Hansken COLPAERTS zoon van Jan gewonnen bij Cathelyne BUUSSE dochter van Lieven bij het overlijden van zijn moeder. Abraham KERCKAERT en Adriaen VAN LAECKE 7-12-1605 261. fO 142 st. toebehorende Jacquemen, Tanneken en Mayken VERNAVEN kinderen van Lieven (fs Roelants) gewonnen bij. Willmyntien DANINS bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan WYTINCK fs Lieven en Jacob HERSlUS. 7-12-1605 262. fO 142v. Rek. door Aretn DE MUYNCK en Gheleyn VAN HECKE voogden van de wezen Jooris BUUSSE fs Jans. Corne1is TEERLINCK gehuwd met Janneken SMUy~CX wed. van de voorn. Jooris BUUSSE, moeder van de weeskinderen. 19-12-1605 263. fO 146v. St. toebehorende Cathelyntlen, Joorynken en Nee.lken BUUSSE kinderen van Jooris gewonnen bij Janneken SMUYNCX bij het overlij den van Joorynken BUUSSE grootmoeder van de weeskinderen. Voogden: Arent DE MUYNC en Gheleyn VAN HECKE. 19-12-1605 - 724 -


264. f " 147v. st. toebehorende Joorken NEYT kind van Zegher gewonnen bij Pierynken GHERNAERTS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Lieven NEYT en.Gabriël DE BAETS. De vijf kinderen van wijlen Gillis GHEERNAERT grootvader van het weeskind en Cathalyne NEYTS grootmoeder van het weeskind. 20-12-1605 265. fO 149 St. toebehorende Pierken, Janneken en Lievyntien SWEVERS kinderen van Adriaen gewonnen bij Joorynken MICHIELS bij het overlijden van de vader . .Voogden: Lieven DE WEVERE en Christoffel DE MEYERE. 20-12-1605 266. fO 149v. St. toebehorende Lievyne VANDE SOMPELE dochter van Jobs gewonnen bij Janneken SVEYS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Christiaen DE BAETS en Christiaen TEMMERMAN. Arent DE VEY en Pierynken VANDE VELDE wed. Jacob DE VEY. 11-1-1606 267. fO 150v. Rek. door sterfhuis van Andries GHEERNAERTS. 9-2-1606

Pieter BUUSSE als curateur ten HOCHELINCK EN Christoffelijne

268. fO 155v. Rek. door Jooris DE WISPELAERÈ en Jan SCHAUTEET voogden over de weeskinderen van Pieter SCHAUTEET gewonnen bij Cathelijne SWISPELEERS, sedert laatste rek. dd. 19-10-1602. 5-4-1606 269. fO 178 St. toebehorende Hans en Livijne VAN BELLE kinderen van Willem gewonnen bij Barbelken VAN STEENBEKE bij het overlijden van Willem VAN BELLE voorn. vader van de weeskinderen. Voogden: Willem GOETHALS en Jan VAN STEENBEKE, Pieter BUYSSE bijstaande voogd. Jan MUSSCHE gehuwd met de dochter van de voorn. Willem VAN BELLE uit ZlJn eerste huwelijk, geassisteerd met Pieter MUSSCHE zijn vader en Pieter VYVERAERT. 1606 270. fO 179v. Thomaes AERTS en Pieter PLASSCHAERT voogden van de wezen Jan PLASSCHAERT. z. d. 271. fO 180 st. toebehorende Marten, Lieven, Tanneken en Janneken DHOOGHE kinderen van Joos gewonnen bij .Joosyne EVERAERTS bij het overlijden van de voorn, Joosyne HEVERAERT haar moeder. Voogden: Denijs CRIEL en Roggier DE NEKERE. Drie oudste kinderen van de overledene Joosyne EVERAERTS zijn gewonnen bij wijlen Lieven BUUSSE. Er is ook sprake van de hoors en wezen Jacob EVERAERT. 29-6-1606 - 725 -


272. fO 181 St. toebehorende Hansken, Stoffelken en Betken VAN SPEYBROUCK kinderen van Pieter gewonnen bij Margriette SREYTERS bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Christoffel VAN SPEIJBROUCK en Jan VAN.DURMEN. 19-6-1606 273. fO 182 St. toebehorende Janneken DE CONINCK fa Jooris, gewonnen bij Joorijntjen SBUCKS fa Jan bij het overlijden van· de moeder. Eigendom onverdeeld met Christoffel VAN HECKE voogd van de wezen en Jan STEPPE. Zegher DE BUCK "zijnen leven Landk moet houden zijn blat van bijlevijnge." 13-7-1607 274. fO 182v. St. toebehorende Hansken, Passchierken en Janneken BOOTS kinderen van Frans gewonnen bij Marye VAN OVERVEtT bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Christoffel SLOCK fs Christoffel en Joos BOOT. 27-6-1607 275. fO 183v. St. RESSEGHEM kinderen bij het overlijden Voogden: Jooris DE 27-6-1607

toebehorende Vyntien, Jacken en Liefken VAN van Pieter gewonnen bij Betken SWISPELEERS van de moeder. WISPELEER en Pieter SERAES.

276. fO 184v. St. toebehorende Zegherken DE DECKERE kind van Zegher gewonnen bij Mayken VAN HECKE bij het overlijden van zijn vader. Voogden: Jan VAN YPERE en Zegher VAN HIESTE fs Willems. Mayken VAN HECKE geassisteerd met Lieven BYNDERVOET haar 'behuwende zone'. 27-7-1607 277. fO 185 Rek. door Joos VANDE VOORDE d'oude en Jan GRIJP als voogden van de wezen Aerent DE WISPELEER gewonnen bij Margriete CLAYS.

z.

d.

278. fO. 189 Rek. door Jooris GHEERNAERT d'oude en LIPPENS als voogden van de wezen van Pierken DAHUENS Pieter. 21-7-1607

Pieter (?) fs

279. fO 191v. Augm. toebehorende Cathelynken, Janneken en Christoffelijntien· SWISPELEERS kinderen van Arent gewonnen bij Margriette SLOCX bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan GRYP en Joos VANDE VOORDE d'oude. Eigendom· onverdeeld met de wezen van Jan VAN HERREWEGHE. 14-11-1607

- 726 -


280. fO 192 St. toebehorende Zeghertien en Pierken VAN VOOREN kinderen van Pieter· gewonnen bij Susanna RYCKAERTS bij het overlijden van de vader. Voogden: Jonas RYCKAERT en Zegher VAN VOOREN. 12-12-1607 281. fO 193 st. toebehorende Pierken en Christoffelken HAECK kinderen van Berthls. gewonnen bij Margriette CURTHALS bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Lieven CORTHALS fs Pieters en Cornelsi RAECK fs Berths. 19-1-1608 282. fO 194 Rek. door Pieter VANDE NAVEN en Jooris GOETHALS als voogden van de wezen Laurei:1sEVERAERT, sedert de vorige rek. dd. 2-6~15B8. 24-3-1608 283. fO 197v. st. toebehoredne Vynken, Mayken, Janneken, Betken en Stoffelken LIPPENS kinderen van Christoffel gewonnen bij Elisabeth ZOETENS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Cornelis LIPPENS en Adriaen DENYS. Lieven VAN VOOREN fs Lieven haeren brudeghom ende anstaende man. Eigendom verdeeld tussen de vader van de wezen en Lieven VAN SWEERTWEGHENE als gehuwd geweest met Joosyne LIPPENS tante van de wezen. 21-7-1608 284. fO 198v. st. toebehorende Grietken VAN SPEYBROUCK kind van Pieter gewonnen bij Lie.vyne SPEECKAERTS bij het overlijden van haar moeder. Voogden: Marten SPEECKAERT en Christoffel VAN SPEYBROUCK fs Diericx. 16-7-1608 285. fO 200 st. toebehoren.de Hansken, Vyntien, Dinghene en Christoffelken VEREECKE kinderen van Loys gewonnen bij Janneken SVYTENS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Lieven VEREECKEN fs Jan en Joos SVYTS (De Vyt) fs Christoffel. 17-9-1608 286. fO = los blad (lias na fO 200) ---> zit los in het boek. Rek. door Pauwel VAN VOOREN fs Christoffel en Gillis DE BACKERE fs Jan als voogden van de wezen en onbejaarde kinderen van Matheus DE BACKER gewonnen bij. Cornelia VAN VOOREN fa Christoffel. 11-8-1608 287. fO 201v. St. toebehorende Moentien, Christoffelken, Janneken en Cat he Lyn t Len ' DHOSSCHE kinderen van Symoens gewonnen bij Janneken VAN SPEYBROUCK bij het overlijden van de moeder. - 727 -


Voogden: Christoffel DHOSSCHE. 10-12-1608

VAN

SPEYBROUCK

fs

Joos

en

Pieter

288. fO 202v~ St. toebehorende Roelken LIPPENS zoon van Jaeques gewonnen bij Elysabette VAN HECKE fa Roegier bij. het overlijden van de moeder. Voogden: Roggier VAN HECKE en Roelandt LIPPENS. 11-2-1609

289. fO 230v. Augm. van st. toebehorende Christoffel, HansKen, Tanneken, Jacquemijntien, Joorken, Lauryntien en Xpijaentien S;MUYNCXkinderen van Xpijaens. Voogden: Jan DE MUYNCK én Daneel VAN SPEYBROUCK ten sterfhuis van Barbelke NEYT huisvrouw van Christoffel DE MUYNCK. 14-5-1609 290. fO 204 St. toebehorende Liefken, Hansken, Thijsken en Drieschtien DE CLERCQ kinderen van Pieter gewonnen bij Margriette MARTENS bij het overlijden van de vader. Voogden: Joos CAUSSIJNS en Jan DE MUYNCK. 15-7-1609

291. fO 204v. St. toebehorende Driesken DOBBELEERE zoon' van Jan gewonnen bij Janneken VAN VOOREN bij het overlijden van de moeder. Voogden: Lieven DOBBELEERE en Lieven VAN VOOREN fs Jans. Broers en zussen van het weeskind: Neelken, Lieven, Hans, Jooryntken en Joos DOBBELEERE allen ki nderen van Jan "bedegen". 4-8-1609 292. fO 206 Joo Amelberghe VANDER SARE wed. van Vinchent LAMZOETS gèassisteerd met Joos VAN HAUDENHUYSE deelvoogd over de zes wezen van Vinchent gewonnen bij de voorn. Joo Amelberghe ter ener zijde ende Pieter LAMZOETS 's overledens Vinchent oudste zoon gewonnen bij Martinken WILLEMS z.lJn eerste huisvrouw; met Gillis VAN HECKE als voogd van Ame Lberqhe en' Lysette LAMSOETS dochters van Gillis gewonnen bij Joanne ... sijn gheselnede. Haerlieder vadere ende moedere waeren ten andere hoirs en· de representerende de twee staken v~n negen in de versterfte van dezelfde Vincent huerlieder alder vadere was. Joos VAN HAUDENHUYSE is gehuwd met'Joo Sara LAMZOETS. 11-8-1609 293. fO 207v. St. toebehorende Cornelisken VANDER EECKEN kinderen van Pieter gewonnen SMUNCX bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Jooris DE MUNCK en Cornelis VEREECKEN. 2-9-1609

- 728 -

en Joosyntken bij Cathelyl}e


294. fO 208 st. toebehorende Hansken, Joorynken, Stoffelken, Joosyntken en Liefken LIPPENS kinderen van Pieter gewonnen bij Ta.nnekenDHANINS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Lieven NEYT fs Jooris en Jan GOETHALS fs Zeghers. 16-9-1609 ·295. fO 209v. st. toebehorende Mayken BRAL8 onbehaerde weese van Lieven BRAL zoon van Andries, die Lieven BRAL gewonnen heeft bij Pieryntken WAUTERS fa Jacob bij het overlijden van de vader. Voogden: Ghysel BOELINS en Jacob WAUTERS. Betken en Andries BRAL halfzuster en halfbroer. 15-10-1609

STATEN VAN GOED EN REKENINGEN VAN OKTOBER 1609 TOT EN MET 9-7-1614 296. fO 214 Rek. door Christoffel SCHAUTEET en Lieven MARTENS voogden van de wezen ten sterfhuis van Christoffel TERLINCK. 27-10-1609 297. fO 219 en Janneken GOETHALS bij Voogden: 10-11-1609

st. toebehorende Christoffelken, Driesken, Vyntien PLATTYNS kinderen van Symoen gewonnen bij Joosyne het overlijden van de vader. Christoffel PLATTYN en Jan GOETHALS;.

298. fO 220 st. toebehorende Syntken, Bertelken, Hansken, Janneken, Vyntken en Maeyken SMET kinderen van Lieven gewonnen bij Lysbette VERCRAEYGHEN. Voogden: Jooris SCHAUTHEET fs Jooris en Jooris BOELINS fs Jan. 24-11-1609 299. fO 220v. Rek. door Christoffel VAN SPEYBROUCK· en .Pieter DHOSSCHE voogden van de wezen van Symoen DHOSSCHE en Janneken VAN SPEYBROUCK zijn huisvrouw. 19-12-1609 300.. fO 226v ..Rek. door Segher Dauwe en Adriaen VAN WAMBEKE als voogden van Pierken VAN WAMBEKE fs Adriaen. 19-12-1609 301. fO 229 Verkaveling van de erfgronden aankomende de drie. onbejaarde wezen van wijlen .Chri st o f f eL TEERLINCK gewonnen bij Cathelyne BUYSSE. Voogden: Christoffel SCHAUTEET en Lieven MARTENS. Verkaveling jegens de wezen drie broers en zussen 'bedegen' met naam: Cornelis TEERLINCK, Zegher TEERLINCK, Jooris FRANCX gehuwd met Betkin TEERLINCK. Jacques TEERLINCK, Janneken TEERLINCK en Tanneken TEERLINCK 'jongste weeskind~. Gronden onverdeeld met Lieven MARTENS als voogd en Daniel VAN S:PEYBROUCK. - 729 -


Bijleve in proffijte van Maeyken BROCKHUYSE. z. d. 302. fO 230 st. toebehorende Lauken en Janneken VERNAVEN kinderen van Lieven gewonnen .bij Cathelijne LEYNS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Pieter BAUTERS en Laurens RAUWE fs Zegher. 21-4-1610 303. fO 231 st. toebehorende Liefken en Janne.ken HAMERLINCK kinderen van Adriaen gewonnen bij Tanneken VANDE VELDE bij hèt overlijden van hun vader. Voogden: Jacques HAMERLINCK en Jeroon VANDE VELDE fs Jeroons. 5-5-1610 304. fO 232 st. toebehorende de drie weeskinderen van wijlen Caerle VERHELST gewonnen bij Vyntken SDOBBELAERS bij het overlijden van hun vader. Voogden: jan GHEERNAERTS en Lieven VAN SCHELSTRAETE. 19-5-1610 305. fO 232v. st. toebehorende Guilleiamken VAN ACKERE kind van Christoffel gewonnen bij Tannekne ISEBAERT bij het overlijden van de moeder. Voogden: Cornelis TAETS en Lieven VAN ACKERE. 19-5-1610 306. fO 233v. st. toebehorende Guille, Xpiaens, Pierken, Joosyntken, Pieryntken en Margrieteken VAN HYFTE kinderen van Jan gewonnen bij Joozijne MARTINS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Willem VAN HIEFTE en Lieven FOCKAERT. 23-6-1610 307. fO 235 St.toebehorende Vinchent, Hansken, Calleken en Janneken VANDE WALLE kinderen van Christoffel. Voogden: Zegher VAN VOOREN en ...LIPPENS ter causen hun huisvrouw, halfzusters van de voorn. wezen gewonnen bij dezelfde Christoffel VANDE WALLE hun vader, gewonnen bij Grietken VAN SOMPELE zijn eerste huisvrouw. Vinchent en Hansken VANDE WALLE gewonnen in tweede huwelijk bij Mayken GHEERNAERT en Calleken en Janneken VANDE WALLE gewonnen in derde huwelijk bij Tanneken DELLAERTS. 17-7-1610 . 308. fO 236 St. t.oebeho rende Stoffelken, Liefken en Janneken BRUUSSENS kinderen van Jan gewonnen bij Mayken SMEYERS fa Christoffel bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Adriaen BRUUSSENS en Lieven DE MEYERE fs Christoffel. 13-10-1610 309. fO 237v. st. toebehorende Cathelyne, Stoffelijnken, Hansken en Betgen SLOCX kinderen van Jan gewonnen bij Marie WITTEVRONGHELE bij het overlijven van hun moeder. - 730 -


Voogden: Lieven SLOCK fs Andriaen en Charles FRAN. 15-10-1610 310. fO 239v. Rek.· door Christoffel STRYT als curateur ten sterfhuis van Christoffel PLASSCHAERT en Christoffeline SLOCX beiden overleden van de "contagieuse siecte". Curatelle acte van 24-5-1606. 31-12-1610 311. fO 251 Rek. door Joos VAN VOOREN d'oude en Jan GRIJP als voogden van de weeskinderen van wijlen Arent DE WISPELEERE. Steven VAN HECKE gehuwd met Cathelyne WISPELAERS fa Arent, Gillis BALE gehuwd met Stoffelynken WISPELAERS en Janneken WISPELEERS nog minderjarig. 28-7-1611 312. fO 255 St. toebehorende Hansken, Joorken, Stoffelken en Joosken DE MUUNCK kinderen van Jan gewonnen bij Cathelyne DOOGBE fa Jan, geassisteerd met H. VAN HECKE bijstaande voogd en Jan ROEGIERS haar wettelijke man. Voogden: Christoffel DE MUUNCK fs Christoffel en Jan DOOGHE fs Jans. 9-11-1611 313. fO 257 St. toebehorende Hansken en Cornelis DE BOUWE kinderen van Joos DE BOUWE fs Jan, gewonnen bij Tanneken SCONINCX bij het overlijden van hun vader. Voogden: Christoffel MODDE en Gillis VANDE HOSTIJNE in huwelijk met Margriete DE BOUWE fa Joos. Joos en Pieter DE BOUWE oudste kinderen van wijlen voorn. Joos DE .BOUWE fs Jans. 23-11-1611 314. fO 258v. st. toebehorende Lievyntken VAN PACHTENBEKE kind van Lieven gewonnen bij Janneken SWISPELEERS bij het overlijden van de vader. Voogden: Gillis VAN PACHTENBEKE en Jooris DE WISPELAERE. 7-12-1611 315. fO 260 st. toebehorende Jooryntken, Betken en Teunken (?) COENE kinderen van Matheus gewonnen bij L'i ev i j ne VOS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Jan VAN ROOTEN en Berthls. DE BUCK. 5-2-1612 316. fO 261v. St. toebehorende Lauryntken, Steven, Hansken en Tanneken GOETHALS kinderen van Jooris gewonnen bij Margriete VAN HAVERMATE bij het overlijden van Jooris GOETHALS fs Pieter hun vader. Voogden: Jan VAN HAVERMATE en Cornelis TEERLINCK fs Christoffel. 21-2-1612

- 731 -


317. fO 262bis Rek. door Joos VAND VOORDEd t oude en Jan GRYP als voogden van de wezen van wij len Arent DE WISPELAERE .in presentie van Stevin VAN HECKE gehuwd met Chathelyne WISPELEERS fa Arent. en Gillis BALLE gehuwd met Stoffelijntken WISPELEERS en Janeken SWISPELAERSnog minderjarig. 28-7-1611 318. fO 266v. st. toebehorende Stoffelken DE WISPELEERE kind van Jooris gewonnen bij Christoffelijne WALDACXbij het overlijden van hun moeder. VoOgden: Jooris WALDACK en Lieven TEMMERMAN. 8-'5-1612 319. fO 269 st. toebehorende Margriet, Cathaline, Clara, Piereyntken, Jooryntken, Gheerdyntken, Betken DE BACKERE kinderen van Lieven gewonnen SBRAUWERS bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Jan DE BAÇKEREen Jan DE BRAUWERE. 17-4-1613

Paulyntken, Syntken en bij Janneken

320. fO 269v. st. toebehorende Liefken TEMMERMAN kind van Pieter gewonnen bij Maeyken MARTINS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Gheeraert TEMMERMAN en Lieven MARTINS geassisteerd met Zegher VAN YFTE haar wettelijke man. 15-5-1613 321. fO 271 st. toebehorende Jacques, Barbelken, Janneken, Liefken en Pierken DE WINDT kinderen van Joos gewonnen bij Tanneken DE WALSCHEbij het overlijden van de vader. Voogden: Piete DE REU en Pieter STEVINS. 5-6-1613 322. f ° 272v. St. toebehorende Mayken ROUGIERS weeskind van Christoffel ROUGIERS fs Simoens, gewonnen bij Maykeri IMPENS bij het overlijden van Mayken IMPENS. . Voogden: Lieven ROUGIERS en Christoffel DOBBELEERE, Joosyne ROUGIERS (zuster van het weeskind) gehuwd met Lieven GHEERNAERT. 19-6-1613 323. fO 273v. St. toebehorende Liefken VAN HECKE dochter van Pieter gewonnen bij Cathelyne VANDEN BOSSCHE bij het overlijden van de moeder. Voogden: Christoffel VAN HECKE fs Lievin en Jan DE MULDERE. 19-6-1613 324. fO 274v. Akkoord tussen Seghet SLOCK en Ghyselbrecht VANDE VELDE als voogden van Liefken, Fransken en Tanneken VANDE VELDE weeskinderen van Jeronimus geprocrieerd bij JaCquemijntien VAN VOOREN, nopens de nalatenschap bij het overlijden van hun vader. 19-6-1613 - 732 -


325. fO 275 St. toebehorende Ghyselken en Janneken BOELINS kinderen van Lieven BOULINS fs Ghyselbrecht, gewonnen bij Joosyne DE MUNCK fa Arents bij het overlijden van hun vader. Voogden: Jooris VEREECKEN fs Cornelis en Frans LINDEMAN. 6-6-1612 326. fO 276 St. toebehorende Perijn(tje) GENERAERT onbejaerde weze van Bastiaen GENERAERT fs Louys gewonnen bij Fransyntken ROETE fa Pieter bij het overlijden van de vader. Voogden: Pieter ROETE Fs Pieter en Lieven GENERAERT fs Lauwerens. Eigendom te Ertvelde. 3-7-1612 327. fO 277v. St. toebehorende Liefken en Peryntkèn WYTINCK kinderen van Jan gewonnen bij Lievijne VAN LEEUWE bij het overlijden van de vader. Voogden: Jan CLAIJS en Joos VAN LAUWE. Eigendom te Wondelgem. 18-7-1612 328. fO 279 St. toebehorende Vyntken en Hansken VAN BOTERTAELE kinderen van Jan gewonnen bij· Moenijntken SGROOTEN bij het overlijden van de vader.. Voogden: Pieter VAN IJSTE fs Pieter en Xpiaen DE BAETS. 6-9-1612 329. f " 280v. St. toebehorende Fransyntken SLOCK dochter Xpro SLOCK gewonnen bij Betken (Lysbette) VAN OVERTVELT het overlijden van de moeder. Voogden: Ghijselbrecht SLOCK en Rogier VAN OVERTVELT, DOBBELEERE fs Jans gehuwd met Betken SLOCK zuster van weeskind. 6-9-1612

van bij Jan het

330. fO 282 st. toebehorende Jan (gehuwd), Pier, Stoffelken, Pauwelinken, Luijcxken en Tanneken BYLEVINCKS kinderen van Christoffel gewonnen bij Elisabeth VI,JVERAERTS bij het overlijden van de vader. Voogden: Christoffel VAN YSTE fs Christoffel en Lieven VIJVERNT (sic) fs Christoffel. 12-12-1612 331. fO 282ter Augmentatie van de staat om Joorken, Gilleken, Joosynken, Neelken VAN VOOREN kinderen van Zegher gewonnen bij Neelken SMtJIJNCXbij het overlijden van de vader. Voogden: Pieter DE BAETS en Pieter VAN VOOREN. 12-12-1612 332. fO 283v. st. toebehorende Zegherken en Hansken VAN VOOREN kinderen van Zegher gewonnen bij Baerbel VANDE VOORDE bij het overlijden van hun vader. . Voogden: ·Pieter VAN VOOREN en Charles VANDE VOORDE. 12,12-1612

- 733 -


333. fO 285 St. toebehorende Liefk.en TEMMERMAN dochter van Pieter gewontlenbij Maeyken MAERTINS bij het overlijden van de vader. Voogden: Gheert TEMMERMAN en Lieven MART INS. Zegher VAN YFTE "wettelicke man" van Maeyken MAERTINS. 15-5-1613 334. fO 288 St. toebehorende Jaecques, Baerbelken, Janneken, Hansken en' Pierken DE WINDT kinderen van Joos gewonnen bij Tanneken DE WALSCHE bij het overlijden van de vader. Voogden: Pieter DE REU en Pieter STEVENS. 5-6-1613 335. fO 290 19-6-1613

st.

Maeyken

IMPENS

zie hiervoor

336. fO 292 St. Cathelijne VANDEN 273v. dd. 16-6-1613

BOSSCHE

fO 272v. dd.

zie hiervoor

fO

337. fO 293 St. toebehorende Gillis, Lievin, Pieterken, Mayken en Stoffelijntken VAN HECKE kinderen van Rogier gewonnen bij Tanneken VLIEGHE bij het overlijden van de vader. Voogden: Christoffel VAN HECKE en Jan DE SCHAEPERE. 3-7-1613 338. fO 295v. st. toebehorende StOffelken, Vijntken, Maeijken, Hansken, Arreken (?) VAN SPEIJBROUCK kinderen van Christoffel gewonnen bij Margriete HAERTS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Pieter DOOSSCHE en Jan SLOCK fs Adriaen. 2-10-1613 339. fO 298 st. toebehorende Cornelis VANDE EECKEN kind van Jooris gewonnen bij Christelijne BOELINS bij het overlijden van de moeder. Voogden: Segher BOELINS en Pieter VANDER EECKEN. 15-10-1614 340. tO 299 St. toebehorende Tanneken DE COCQ kind van Pieter DE COcq gewonnen bij Lievijne HEBBE bij het overlijden van zijn moeder. Voogden: Niclaijs BUYSE en Anths DE ZUTTERE. 18-02-1614

341. fO 300v. St. toebehorende Pieryntken, Maeyken, Joorynken, Joosynken, Liefken, Joorken DE BACKERE kinderen van Segher DE BACKER gewonnen bij Joosijnken DANIJNS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Lieven NEYT fs Jooris en Pieter VANDE VOORDE fs Christoffel. 19-02-1614

- 734 -


342. fO302v. st. toebehorende Gilleken, Pierken,. Tanneken en Vintken TURFS Gheeraerts kinderen gewonnen bij Tanneken VAN BEVEREN bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Jaeques EVERAERT en Jan VAN BEVEREN. 09-06-1614 343. fO 304 st. toebehorende Pierken, Liefken, Joosyntken, Christinken, Maeyken en Bertelmyntken VIVERAERT kinderen van Berthelmeus Viveraert gewonnen bij Franchyntken SCLERCX. Voogden: Pieter VIVERAERT en Joos DE CLERCQ. 09-07-1614 344. tO 309 St. toebehorende Joosken, Lijesken, Pierijntken en Tanneken SMANGHELAERS Pieters kinderen gewonnen bij Lijevintken SCHELSTRAETE bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Lijeven SCHELSTRAETE en Joos MANGHELEERE. 07-02-1618 345. 310v. st. toebehorende Hans, Christoffel, Cornelis en Stoffelijntken VEREECKEN Cornelis kinderen gewonnen bij Betken HECSTEL (?) bij het overlijden van hun vader. Voogden: Lieven CLAIJS en Christoffel VAN VOOREN fs Christoffel .. Maeyken VEREEKEN halfzuster Van de wezen. Lijevine STEENBEKE ~erste huisvrouw van de overledene. 24-04~1618 346. fO 313 st. toebehorende Jooris, Gheeraert, Janneken en Tanneken VAN HECKE kinderen van Christoffel VAN HECKE gewonnen bij Maijken DE BACKERE bij het overlijden van hun vader. Voogden: Joos VEREECKEN en Jooris DE CEUNINCK. Adriaen BRAL gehuwd met Betken VAN HECKE zuster van de weeskinderen, Lijeven VAN HECKE oom van de weeskinderen. 24-04-.1618 347. fO 314v. st. toebehorende Hansken, Zegher, Janneken, Tannneken, .Barbelken, Susanneken en Florentijnken VANDE ZOMPELE kinderen van Lijeven VANDE ZOMPELE gewonnen bij Lijevine BLIJAERTS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Joos VAN ZOMPELE en Laurens DHAUWE. 14-04-1618 348. fO 316 St. toebehorende Joorkin VAN VOOREN Christoffels kind gewonnen bij Jorijntken VERMEERE bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Jan VERMEERE en Andries BRAL. 16-05-1618 349. fO 318v. st. toebehorende Lijvijnnneken DE NOKERE Lijevens kind gewonnen bij Janneken DE NEETEZONE bij het overlijden van hun vader. Voogden: Jooris DE BACKERE en Cornelis TAETS. Denijs CRIEL deelvoogd over de He. Janneken DE NEETEZONE. 16-05-1618 - 735 -


350. fO 321 st. toebehorende Cathelintken DRIJEGHE fa Lijevens ghepr. bij Margrietee SBACKERS bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Jan DE BACKERE en Gillis VERHEEDT. 16-05-1618 351. fO 323v. St. toebehorende Jooryntken, Pierken, Mayken en Pierintken DE BUCK kinderen van Lieven gewonnen bij Janneken HEINDRICX fa Pieter bij het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter DE BUCK fs Lijevens en Pieter VAN HECKE fs Pieter. 30-05-1618 352. fO 325v. st. toebehorende Stoffelijntken, Joosken, Joorken, Lijeven, Lucas en Pierintken kinderen van Lijeven DE MANGHELEERS gewonnen bij Pierintken SWAUTERS fa Joos bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Joos DE MANGHELEERE en Jan VAN BELLE fs Philips. 30-05-1618 353. fO 326 St. toebehorende Cathelijne, Janneken, Mayken, Hansken, Pierken, Stoffelken, Lyefken en Joorken kinderen van Christoffel DE NEETEZOONE gewonnen bij Lijevijns ADRlAENS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Lijeven DE GROOTE en Willem ADRlAENS. 30-05-1618 354. fO 327v. st. toebehorende Pijèrijntken, Joryntken, Joosyntken DE BAETS kinderen van Christoffel gewonnen bij Lijevijne MAERTENS bij het overlijden van de vader en de moeder van de weesldnderen. Voogden: Lieven DE BAETS fs Christoffel en Pieter VANDE HOSTIJNE gehuwd met Cornelie DE BAETS fa Christoffel. 24-07-1618 355. fO 329 St. toebehorende Pierken VANDE VELDE kind van Lyeven gewonnen bij Tanneken WILLEMS fa Jan bij het overlijden van zijn moeder. Voogden: Jan VANDEVELDE fs Pieter en Pieter WILLEMS fs Jan. 03-10-1618 356. fO 330v. Rek. door Lieven DE MUIJNCK en Cornelis TAETS in plaats van wij len Jan GROOTAERT voogden over Guille VANDE. VONDELE gewonnen bij Margrijte SMUNCX. Vorige rek. dd. 24-02-1604. 28-03-1618 357. fO 341 St. toebehorende Maeyken WISPELEE~S kind van Jooris gewonnen bij Tanneken SWEVERS, het overlijden van hun vader. Voogden: Joos DE WISPELEERE en Pieter DE WEVERE. Christoffel DE PAU deelvoogd van de He. 31-10-1618

- 736 -


358. fO 342v. St. toebehorende Segher, Hansken, Vyntken en Janneken BRABANT kinderen van ·wijlen Pieter DE BRABANTERE gewonnen bij Anna LUCX fa Pauwel. Voogden: Ghysel BOELINS en Pauwels DE BRABANT fs Pieter. Guille HERCKE, Pieter PLASSCHAERT en Jan SLOCK erfgenamen (hoirs) ten sterfhuis, als· gehuwd zijnde met een dochter van de voorn. P1eter DE BRABANTRE en Anna LDCX. 28-11-1618 359. fO 344 St.· toebehorende Joosken, Hansken, Joorijntken, Cathelijnken, Martijnken en Tanneken VAN VOOREN kinderen van Jooris VAN VOOREN gewonnen bij Janneken VAN HULLE bij he t overlijden van hun vader. Voogden: Matthijs DE PAD en Ghyselbrecht HEBBRECHT. 12-12-1618 360. fO 345 st. toebehorende Mayken, Hansken,. Ghilleken en HEBBRECHTS Jaeques kinderen gewonnen bij Jaequemintken Janneken VAN ZEVECOTE fa Jan bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Lieven VAN NIEUWENHUYSE en Jooris VAN ZEVECOTE. 12-12-1618 361. fO 346v. St. toebehorende Betken, Joorken· en Jannek~n GOETHALS kinderen van Maerten gewonnen bij Joosyntken VAN HYFTE fa Willem bij het overlijden van hun vader. 12-12-1618 362. fO 348v. St. toebehorende Mayken, Joos, Janneken en Carolus TACK kinderen van Cornelis NEETESOONE bij het overlijden van Maij ken DE "moeye" en huisvroUw van Roelandt BOELINS. Geen voogden. Lijeven DE NEETESONE en Joos TACK 13-03-1619

Hans, Cornelis, bij Janneken DE NEETESOONE hun medeboirs.

363. fO 350v. st. toebehorende "onleesbaar" en Hansken DE COeK kinderen van Pieter gewonnen bij Elijsabetthe VANDE HOSTTJNE bij het overlijd€n van hun vader. Voogden: Ampleunis VERLAET (pat) en Passchier VANDE HOSTIJNE (mat). 13-03-1619 364. fO 351v. st. toebehQrende Willemijntken, Janneken, Lievyntken, Stoffelken, Mayken, Betken en Hansken VAN HYFTE Joos kinderen gewonnen bij Elisabetthe VAN NIEUWENHUYSE. Voogden: Pieter VAN HYFTE voogd pat. en Jan HEBBRECHT voogd mat. 13-03-1619 365. fO 352v. Rek. door Daniel VAN VOOREN fs Christoffel en de voo.gden van de wezen van Jooris DE MUYNCK gewonnen bij Mayken TEERLYNCK en over de wezen die Zij daarna "gheprocreert" heeft bij Christoffel ROGIER8 fs Jans over de :ontvangsten van de venditie dd . 13-10-1616, over de successie bij het overlijden van Mayken TEERLYNX hun moeder en hun deel van voorn. Christoffel ROGIERS bij verdeling. 18-03-1619 - 737 -


staten van goed 1622 ~ 1623 - 1624 366. fO 357 st. toebehorende Laureins STABBAERT kind van Passchier STABBAERT gewonnen bij Lauryntken fa Michiels TEERLYNCK bij het overlijden van hun vader. Voogden: Segher TEERLYNCK en Jooris SCHAUTHEET. De grootvader en grootmoeder langs vaderSzijde zijn nog in leven. 20-07-1622 367. fO 358v. st. toebehorende Stoffelken en Tanneken LIPPENS Jans kinderen gewonnen bij Margriete ROEGIERS fa Christoffel bij he t; overlijden van hun moeder. Voogden: Daniel BUUSSE En Christoffel VAN ACKERE. 20-07-1622 368. fO 359v. St. toebehorende Anthone, Betken, Jaecqueman en Pierken PLASSCHAERT Jans kinderen gewonnen .bij Janneken TOLLENERS bij het overlijden van hun moeder. Jan PLASSCHAERT ook zoon van de overledene bij deze Hd. 23-08-1622 369. fO 359v. st. toebehorende Moenyntken, Hansken, Joosken, Joosyntken en Grietken VAN HYFTE Jans kinderen gewonnen bij Pieryntken PLATYN, metsgr. Lieven VAN HYFTE ook Jans zoon gewonnen bij Cathelyne BOTE·Ri1ANmet het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter VAN HYFTE en Andries PLATYN. 07-09-1622 370. fO 361v. st. toebehorende Christoffelijne, Janneken, Pieryntken en Jooryntken DEPAU kinderen van Jooris DE PAU gewonnen bij Joosyntken NEYT fa Lieven bij het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter DE PAU fs Jooris en Jan NEYT fs Lieven. 05-10-1622 371. fO 362v. St. toebehorende Joorintken, Hansken, Joorken, Betken, Marten en Tanneken WILLEMS Pieters kinderen gewonnen bij JacxkenVAN VOOREN bij het overlijden van hun vader. Voogden: Jooris BUUCK en Marten WILLEMS. 20"""12-1622 372. f " 363 St. toebehorende Adriaen, Jacques, Janneken Pieter kinderen van wijlen Pauwels VERSTRAETEN gewonnen Janneken KESELS mitsgr. Pauwels, Liefken en Lintken kinderen van Pauwels VERSTRAETE gewonnen Christoffelijntjen ROOTE bij het overlijden van hun vader. Voogden: Guille RANSSCHAERT en Lieven VAN SPEYBROUCK. 24-05-1623

en bij ook bij

373. fO 364 St. toebehorende Livintken DHONDT Lievens kind gewonneN bij Pierintken DELLAERT fa Pauwels bij het overlijden van hun vader. - 738 -


Voogden: Jooris DHONDT fs Pieter en Jan DELLAERT. 26-0.7-1623 374. fO 365 st. toebehorende Lievintken en Janneken DE SMET kinderen van Bertholomeus gewonnen bij Franchyntken VANKERCKVOORT fa Lieven bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Lieven VAN KERCKVOORT en Jan DE SMET fs Lieven. 16-0.9-1623 375. fO 366 Rek. door Pieter VAN HYSTE fs Willeins en Lieven van NIEUWENHUUS als voogden van de wezen van wijlen Joos VAN HYFTE fs Willems. Jan SERKMAN· gehuwd met Willemijntken VAN HIJFTE mitsgr. Janneken, Vijntken en Stoffelken VAN HIJSTE kinderen van voorn ..Joos. 30-11-1623 376. fO 371v. st. toebehorende Hans, Pauwels, Jaeques en Liefken VAN VOOREN Lievens kinderen. gewonnen bij Cathelijne GOETHALS fa Jans bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Guile STOCKMAN en Segher GOETHALS. 22-02-1624 377. fO 374v. st. toebehorende Jooris, Tanneken en Pierken . GROOTAERT kinderen van Jaeques gewonnen bij Lievine BUUSSE. Voogd: Lieven DE CLERCQ. 17-0.7-1624 378. fO 375v. St. toebehorende Jans, Lieven, Stoffeline en Drijsine GOETHALS Jans kinderen gewonnen bij Lievine VAN CRAEYENBURG bij het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter GOETHALS en Lieven VEREECKEN.. De vier wezen met hun halfzusters te weten: Jan BAUWENS over Janneken GOETHALS en Vincent VANHAUTE over Betken GOETHALS. 18-09-1624 379. fO 377 St. toebehorende Betken en Baerbeleken BOELINS fa Jan gewonnen bij Barbara GHEFEVAERTS fa Jan bij het overlijden van hun vader. Voogden: Roelant BOELINS en Andries RAES. 02-10...,1624 380. fO 379 St. toebehorende Joorken, Maijken en Janneken VANDE WALLE kinderen van Vincent gewonnen bij Pierintken DE BRUIJNE bij het overlijden van hun vader. Voogden: Jan GEERNAERT fs Jooris vervangt Jan DE BRUYNE fs Jooris wonende tot Gent. 30.-10.-1624 381. fO 379v. St. toebehorende Liefken, Stoffelken en Maijken ROEGIERS Lievens kinderen gewonnen bij Maijken BUUSSE bij het overlijden van hun vader~ Voogden: Willem ROGIERS en Lieven CLAEYS. 30.-10-1624 - 739 -


382. fO 381 st. toebehorende Stoffelken, Pie.:çintken, Vintken en Tanneken LIPPENS Roelants kinderen gewonnen bij Tanneken JAEGERS bij het overlijden an hun vader. Voogden: Christoffel VAN VLAEN(DEREN) . 27-11-1624 383. fO 382 st. toebehorende Hansken, Tanneken en Joorintken VAN IJPERE Pieters kinderen gewonnen bij Joosintkeen GHEERN~RT fa Christoffel bij het overlijden van· hun moeder. Voogden: Charel VAN IJPERE en Jan VANDERVAET. 11-12-1624 384. fO 383 St. toebehorende Maeyken en Hansken VAN EENAME Christoffel (fs Lieven) kinderen gewonnen bij Christoffelijne STRIJTS fa Christoffel bij het overlijden van hun vader. Voogden: Jan STRIJT en Jan VAN EENAME. 11-12-1624 385. fO 385 St. toebehorende Pierken .en Commelintken DOBBELEERS Jan DOBBELEERS Kinderen gewonnen bij Sijntken VAN VLAENDEREN bij het overlijden van hun vader Jan DE DOBBELEERE. Voogden: Jan DOBBELEERE halfbroer van de wezen en Guille TAETS. 26-02-1625 386. fO 386 St. toebehorende Hansken en Betken ACKE Pieters kinderen gewonnen bij Mayken BREECKSCHILT fa Joos· mitsgr. Tanneken SPINNEWINT tzelve Mayken.dochter gewonnen bij Jacques SPINNEWINT haar eerste man bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Lieven ACKE en Jan VAN AMEROENGIE. 09-07-1625 387. fO 387 St. toebehorende Pierintken en Janneken VAN HIJSTE Jans (fs Pieters ) kinderen gewonnen bij Janneken BYVOETS fa Pieter bij het overlijden van hun vader. Voogden: Joos VAN HIJSTE en Jan BIJVOET. 15-10-1625 388. fO 388 st. toebehorende Gabrielken VAN VOOREN Cornelis kind gewonnen bij Joorintken VAN VLAEN (DEREN) bij het overlijden van zijn vader. Voogden: Jooris VAN VOOREN en Jooris DE WALSCHE fs Andries. 15-10-1625 389. fO 388v. st. toebehorende Vintken SCHIETERS Arents kind gewonnen bij Gillintken SMETS bij het overlijden van de vader. Voogden: Hendrik DE SMET en Gheerdt SCHELSTRAETE. 21-10-1625 390. fO 389 St. toebehorende Maijken, Pierken, Joosken, Hansken, Passchierken, Stoffelintken, Pauwelintken en Liefken VANHECKE Jans (fs Paesschiers) kinderen gewonnen bij Elisabeth SPAUS bij het overlijden van de vader.

- 740 -


Voogden: Lieven VAN VLAEN(DEREN) fs Frans. 26-11-1625

HECKE

fs

Passchiers

en

Lieven

VAN

391. fO 390 st. toebehorende Hans en Joosijntken SMEYERS Christoffels kinderen gewonnen bij Adriaenkeken CURTHALS bij het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter HOOCHÉLINCK en Joos VANDEVOORDE fs Joos. 26-11-1625 392. fO 391 St. toebehorende Cathelintken HAMELINCK Jans kind gewonnen bij Tanneken VANDEVOORDE bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Chris~iaen HAMERLINCK en Jacques HEGGHERICK. 10-12-1625 393. fO 391 St. toebehorende Liefken en Bertelken VAN EENAME Berthels kinderen gewonnen bij Janneken HUELEBROUCX bij het overlijden van hun vader. Voogden: Jan VAN EENAME en Lieven HUELEBROUCK. (onvolledige staat) 394. fO 393 st. Lieven DE MEIJERE zie Luc Neyt, De Staten van goed van het (st. Evergem) deel. VI blz. 536 nr. 62/61

Graafschap

Evergem

395. fO 394v. St. Abraham STOCMAN zie Luc Neyt st. Evergem o. c. deel VI blz. 536 nr. 61/60 396. fO 396 St. Pierijntken SBRAUWERS zie Luc Neyt St. Evergem o.c. deel VI blz. 536 nr. 63/62 397. fO 397 st. Lieven CURTALS zie Luc Neyt st. Evergem o.c. HAESEBETS - HAESBEIJT

deel

VI blz.

536 nr.

64/63

398. fO 398 st. Tanneken zi e Luc Neyt st. Evergem

PLATTIJN o.c. deel VI blz. 536 nr. 65/64

399. fO 399 st. Joosijne zie Luc Neyt St. Evergem

SMETS o.C. deel VI blz. 537 nr.66/65

400. fO 400 st. Joorijs HANNAERT zie Luc Neyt St. Evergem o.c. deel VI blz.

537 nr. 67/66

401. fO 401v. st. Jooris TEERLINCK zie Luc Neyt st. Evergem O.c. deel VI blz.

537 nr. 68/67

402. fO 403v. St. Augmentatie van staat over de kinderen Joos DE WiNT zie deel Luc Neyt St. Evergem o. c . VI blz. nr. 69/68

- 741 -

-->

van 537


403. fO 404 St. Cathelijne VAN VOOREN - Hd. =Lieven VAN HECKE fs Marten zie Luc Neyt St. Evergem o.c. deel VI blz. 537 nr. 71/70 404. fO zie Luc 405. fO zie St.

404v. st. Lieven VAN IJSTE Neyt st. Ev~rgem o.C. deel VI blz. 537 nr. 72/71 406 St. Lieven VEREECKE Evergem o.c.deel VI blz. 537 nr. 73/72

406. fO 411 en fO 431v. st. toebehorende Niclaesken VAN OSTIJNE of VAN DE WOSTIJNE zoon van Gil1is· en van Tanneken WALSSEGEM (?) bij het overlijden van zijn vader. Voogden: Niclaes VAN OSTIJNE pat. en Jan DE REU mat. Pieter en Jooris VAN OSTIJNE zonen van Niclaijs. 22-05-1627 407. fO 412 en fO 430 St. toebehorende Tanneken STOCKMANS kind van Adriaen gewonnen bij Laurijntken VAN VOOREN fa Geeraerts bij het overlijden van hun vader. Voogden: Matthijs VAN DOORSSELAER en Geeraert VAN VOOREN. 28-04-1627 408. fO 413 en fO 429 st. Joorijs VERVAET zie Luc Neyt, st. Evergem o.c.deel VI blz.

538 nr. 74/73

409. fO 414V en fO 428 st. Joosijntken VERMUELEN. zie St. Evergem o.G.deel VI blz. 539 nr. 86/85 410. fO 415 en fO 426 st. Lysbette GOETHALS zie st. Evergem o.c.deel VI blz. 539 nr. 85/84 411. fO 417 st. Joorijs DE WILDE zie St. Ever~em o.c.deel VI blz. 539 nr. 84/83 412. fO 419 st. toebehorende en Fransijn CLAES kinderen HAERTS bij het overlijden van Voogden: Roelant CLAES en Jan 27-01-1627

Jooris, Christoffel, Jan, Lauken van Lieven gewonnen bij. Marijne hun moeder. VANDER EECKEN fs Cornelis.

413. fO 420v. St. toebehorende Fransken, Stoffelken en Pierken VAN VOOREN Jaspaerts kinderen gewonnen bij Joosijntken VAN HAUTE fa Pieter bij het overlijden van hun vader. Voogden: Christoffel VAN ACKERE en Pieter VAN VEERDEGHEM. 13-01-1627 414. fO 422v. St. toebehorende Jooren, Stoffel, Hans, Lauken en Fransyn CLAYS kinderen van Lieven gèwonnen bij Margriete HAERTS bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Roelant CLAES en Jan VANDER EECKEN fs Cornelis. 27-01-1627.

- 742 -


415. fO 424 st. toebehorende Joosynken, Vincentintken en Joorynken DE MEYERE kinderen van Jooris gewonnen bij 'I'anrie keri DE WILDE fa Jooris bij het overlijden van hun vader. Voogden: Joos TEERLINCK FS.Franchois mat. en Andries BRAL pat. 27-01-1627 416. fO 426 st. toebehorende Jacques, Jan, Tanneken en Grietken WYTYNCK (WEYTYNCX) kinderen van Jan gewonnen bij Lysbette GOETHALS bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Ghyselbrecht SLOCK en Jacques WYTINCK. 10-02-1627 417. fO 433 St. toebehorende Hansken, Mayken en Janneken WILLAERTS kinderen van Carel gewonnen bij Mayken STEPPE bij het overlijden van hun moèder. Voogden: Lucas STEPPE en Jacques JACOBS. 418. fO 434v. St. toebehorende Segherken NEYT kind van Segher gewonnen bij Mayken VAN OOST bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Jan NEYT en Jacques VAN OOST. 22--09-1627 419. fO 436 st. toebehorende Betken en Pierken DE RIJCKE kinderen van Pieter gewonnen bij Mayken VAN OOST fa Joos bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Lieven ACKE en Daniel DELLAERT. 1627 420. fO 439 St. toebehorende Liefken, Ghysken, Gilleken en Hansken DRIEGHE kind van Pieter gewonnen bij Josyntken MAES fa Pieter bij het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter HAEVERMAETE en Jan MYE. 10-11-1627 421. fO 440v. St. toebehorende Pierken, Pieryntken en Janneken VAN VOOREN kinderen van Jooris gewonnen bij Livine TIMMERMANS fa Pieter bij het overlijden van hun moeder. Voogden: Jan VAN VOOREN en Pieter STEYAERT fs Christoffel. 24-11-1627 422. fO 443 st. toebehorende Fransken en Stoffelken VAN SPEYBROUCK kinderen van Pieter gewonnen bij Mayken MODDE bij het overlijden van hun vader. Voogden: Christoffel VAN SPEYBROUCK en Lieven DE CUENINCK. 07-12-1627 423 fO 445 Rek. door Joos ADRlAENS als curateur ten vaghen sterfhuis van Mayken SBRABANTERS wed. van Pieter VANDE VELDE eertijds smet te Kerckbrugghen binnen Evergem. Frans en Lieven VANDE VELDE, Gheert VAN HECKE gehuwd met Pieryne VANDE VELDE en Jacques THOORENS gehuwd met Mayken VANDE VELDE.

09-02-1628 - 743 -


424. fO 451 st. toebehorende Lifken, Pierken, Janneken en Joosijntken VAN DAELE kinderen van Joos gewonnen bij Betken PLASSCHAERTfa Pieter bij het overlijden van hun vader. Voogden: Phls VAN DAELE oom pat. van de wezen en Lieven MOENS gehuwd met Stoffelijne PLASSCHAERT oom mat. 09-02-1628 425. fO 452 st. Pieter HOVELYNCK zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz.538 nr. 75/74 426. fO 453 st. Jacquemijne DOBBELEERSfa Leyvens zie Luc ·Neyt, De Staten van goed van het Graafschap deel VI blz. 538 nr. 76/75

Evergem

427. fO 454v. St. Cathelijne BUYSSE zie Luc Neyt, De staten van goed van deel VI blz. 538 nr.·77/76

het

Graafschap

Everge'rn

428. fO 456v. St. Marie SPAUS - DE PAUW zie Luc Neyt, De Staten van goed van het deel VI blz. 538 nr. 78/77

Graafschap

Evergem .

REGISTER Di t register passeringen, Enkele losse 429.

228 bevat naast enkel leningen, enz. notities in verband

fO 62 Lieven

NEYT fs

akten

van

verkoop;

wettelij

ke

met de naam NEYT

Lieven

430. fO 101 Adriaen VAN LUEVENEfs Jans NEYTS, eigendom te Evergem, andere helft VANVLAENDEREN FS Fr~ns cause uxoris. 23-02-1633

gehuwd met Joosijne komt toe aan Lieven

431. fO 123v. Christoffel MARTENSgehuwd deel van een behuusde hofstede te Sleidinge. 08-06-1633

met

Cat.he Lyne NEYTS

432. fO 197v. Compareerde in persoon Lieven NEIJT fs Seghers met hem ende zlJne conserite ende authorisatie Joosijnê DE MUIJTERE fa Pieter zijn huisvrouw. 433. fO 233v. Corupa r ee r-de in' persoone Jooris NEYT fs Lieven kennende vercocht thebben aEn Lieven VAN ACKEREfs Li"even een behuysde hofstede met noch een sticxken lant ligghende anden zuytcant vande voorschr. hofstede a l soo tzel ve goet ghestaen ende gheleghen is eertvast ende naghelvast met datter op ende inne is ghereperneert den huysraet ende messine ende 434. fO 245 Lieven Volpensweghe onverdeeld 24-07-1635

NEYT fs met Pieter - 744 -

Lieven bos te Sleidinge DIERICX en Jan VANBELLET.


435. f " 264 Christoffelijnken DHANINS wed. van Lieven NEYT te Evergem Meerbeke. 30-01-1636 . 436. fO 212 Lucas NEYT fs Seghers te Wondelgem. 15-02-1636 437. fO 433 Donatie intervivos dd. 16-06-1638 voor notaris Jan VANBELLE te Sleidinge Christoffelijntken VAN SPIJBROUCK fa Christoffel én haar man Jan DE BACKERE fs Joris; de helft van een partij land wordt aan Joos VAN ACKERE fs Jan zijn kozijn geschonken. 20-08-1638 438. fO 457 Verkaveling: Pieter BIJVOET fs Pieter alsnu wesende vande aude van ontrent dertigh j aeren is een inboorlinck van 't voorn. Gr ae f schap ende dat hij hem altijt eerlijk gedregen ende.ghecomporteert heeft binnen den tijt hij aldaer ghewoont ende verkeert heeft, waernaer hij hem begheven heeft inden dienst militaire vande keijserlijcke mat. daeronder hij verclaert heeft alnoch te dienen voor trompetter. 11-01-1639 .439. fO 480 Jan DE MUNCK fs Gillis en Cornelia NEIJT fa Lieven zijn huisvrouw te Sleidinge Hoyweghe.

REGISTER

229

440. fO 1 Verkoop van twee partijen land te Evergem Overtwaeter, verkoper: Lieven VAN RISSEGHEM fs Pieter en koper: Pieter ROETE fs Pieter. 22-11-1646 441~ fO Iv. Verkoop land Wondelgem, verkoper: Lieven, Guilliame en Jaqueline VAN OVERWAELE kinderen Passchier en koper: Lieven MUNC fs Pieter. 01-12-1646 442. fO 3 Rentebrief: Guilliame ADRIAENS fs Joos transporteert en garandeerd als rente tot laste van de wed. Matthijs ACKE in proffyte van Joo Cathelijne VAN CONINCXLOO wed. van Pieter VAN DUIJLE. 24-03-1649 443 .. fO 10 Verkoop behuysde hofstede Sleidinge Sint Baafs Volpensweghe, verkoper; Simoen VAN HECKE gehuwd met Tanneken DELLAERTS en koper: Pieryntken DELLAERTS wed. van Christoffel MEERSMAN en haar weeskinderen. 14-01-1639 444. fO 10v. Verkoop bij versterfte van Segher NEYT' fs Lieven Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe, verkoper: Jooris VAN SPEIJBROUCK fs Joris gehuwd met Jooryntken NEYT fa Lieven, Jan - 745 -


DE MUIJNCK 03-12-1642

fs Gillis gehuwd met

Cornelie NEYTS

fa

Lieven.

445. fO 20 zie Luc Neyt, De staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 556 nr. 212/2: lees Jooris FRANCKE of FRANCKS. 446. fO 23 Rentebrief (geschrapt) Stev,en GOETHALS fs Jooris ontvangt van Joosijne VAN LEEUWE wed. van Pieter VAN WESEMAEL. 11-04-1646 447. fO 36 Rentebrief van Joo de wed. van Mr. RANSSCHAERT tot laste van Guille ADRIAENSSENS fs Joos. 30-05-1646

Guille

448. fO 55 Verkoop van een parijte land, verkoper: Jor Guilliame WIJTS fs Jor Cornelis heere van 't Lembergsche, koper: Dheer en Mr. Livinus DOENDES Raedt pensionaris. 26-06-1647 449. f " 63 Verkoop van land te Evergem komende van Jor Joos VAN BRACLE, verkoper: Jor Jan Frans VAN PUTTHEM heere van St. Martens Lierde vertegenwoordigd door Marten DOBBELEERE fs Lieven, koper: Jan BAERS raet ende eerste pensionnaris der Stede van Ghendt. 11-07-1646 450. fO 64 Verkoop hofstede "eene tave~rne" Evergern Schoonstraete, verkoper: Betgen BUIJSSE wed. van Jan VIJVERAERT en koper: Hoirs Gui11e DE LANGHE o.a. Guil1e en Lievijne DE LANGHE. 12-10-1646 451. fO 65v. Rentebrief ten laste van Jor Jan VAN WIJCHUIJSE Heere van Wijckuus als voogd testamentaire van de kinderen van wijlen Mr. Arnault DE BISSÇHOP in proffijtè van Brune DE WULF procureur in de Raad van Vlaanderen. . 14-03-1646 452. fO 68 Rentebrief ten laste van Geert VIJVERAERT fs Pieter in proffijte van Mr. Pro MACCOEN pasteur, Lieven VAN LAERE fs Lieven, Lieven VAN VLAENDEREN H. Gheest Mr. en Lieven DE , VREESE ontvanger van de H. Gheest van Wondelgem. 21-11-1646 .

453. fO 69 Verkoop land Evergem Meerbeke Dhulst, verkoper: Jan GRIJP fs Jans en koper: Lieven GHEERNAERT fs Gillis. 1646 454. f 70 Gifte Joo Jacque1ine BORLUUT schenkt aan Jacque1ynken BORLUUT, oud 3 maand, haar· nicht en meter gewonnen bij Jacques BORLUUT heere van Schoonberghe haar broer en bij vrauwe Marie LE PROVOST. 04-01-1647 ?

- 746 -


45.5. f " 82v. Rentebrief (geschrapt) Lieven VAN HEERWEEGHE en Christoffel MUSSCHE als voogden van de wezen· van Pieter SERRAES gewonnen bij Cathelijne VAN VOOREN fa Jooris in proffijte van Joo Liviene COLPAERT wed. van Guille RANSSCHAERT over haar weeskinderen. 13-02-1647 456. f " 84 Rente: Guillies VAN VOOREN gehuwde met Jooryntken DE BRABANTERE fa Jan zijn huisvrouw in proffijte van Pasteur en H. Gheestmr. van Sleidinge. 26-09-1646 457. fO 85v. Jooris VAN DAMME fs Jans is sçhuldig aan Mattheeus VAN DAMME, Joos DE LOUWE fs Joos en Pieter VAN HIJFTE fs Pieter als voogden van de drie oudste weeskinderen van Jaecques VAN DAMME fs Jan gewonnen bij Simoenijntken DE LOUWE zijn eerste huisvrouw, mitsgr. de twee jongste weeskinderen van de voorn. VAN DAMME gewonnen bij Pieryntken VAN HIJFTE fa Jan zijn tweede huisvrouw. Wijlen Jan VAN DAMME en Margriete GOETHALS vader en moeder van Jooris en Jaecques VAN DAMME. (Brouwerij) 10-10-1646 458. fO 87 Guille VAN HYFTE fs Jan bekent ontvangen te hebben van Joo de wed. van Jan DENIJS. 13-02-1647 459. fO 92 Rentebrief Guille VAN VOOREN fs Pauls· gehuwd met Jooryntken DE BRABANTERE fa Jan in proffijte van Jo ° Anna VANDE RIET wed. van Lieven VAN HECKE in Gent. 20-03-1647 4.60. f " 106 Rente, verkoper: Lieven JACQUET en koper: Pieter VIVERAERT. 1648 461. fO 107 Verkoop van een onbehuysde hofstede en land te Sleidinge Sint Baafs Volpenswege, verkoper: Jooris en Cornelis VANDER EECKE kinderen Joos, koper: Pieter DIELMANS fs Adriaens. onvolledige akte en z.d. 462. fO 113 Verkoop maeijmeersch te Evergem Schoonstraete, verkoper: Jan DE WEVERE fs Roegiers en koper: Jan VAN EENAEME. 30-04-1647 463. f 113v. Verkoop van land te Sleidinge, verkoper: Guilliaem VAN VOOREN fa Pauwels gehuwd met Jooryntken DE BRABANTERE en koper: Stoffel VAN VLAENDEREN. 1647 ?

464. fO 114 Verkoop maeijmeersch te Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe "den Sompele =, verkoper: Michiel BRAL fs Andries en Laureijns VAN VOOREN gehuwd met Maijken BRAL fa Andries, - 747 -


koper: heer 25-09-1647

en

Mr.

Frans

STAES

pasteur

van

Sleidinge.

465. fO 115· Verkoop saeijlant te Evergem Schoonstraete, verkoper: Christoffel VAN VOOREN fs Jan en koper: Christoffel VAN HYFTE fs Pieter. 30-04-1647 466. fO 116 Joo Clara VAN VAERNEWIJCK fa Jor Marcx lest wed. van Mr. Lucas CRUYL vut erfven ghegaen is ... 22-03-1647 467. fO 117 Christoffel VAN VOOREN fs Jans wonende te Evergem .Schoonstraete bekend een som geld ontvangen te heben van Jo ° JoOsyne VAN LEEUWE wed. van Sr. Pieter VAN WESEMAELE. 05-04-1647 468. fO 118 Joos DE PAU fs Joos inwoner van Sleidinge bekent een som geld ontvangen te hebben van heer en Mr. Robert MOERS presbiter (Pbre). 10-04-1647 469. fO 119 Jooris TEERLYNCK fs Jooris bekent een som geld ontvangen te hebben van heer en Mr. Pieter MACCOEN pasteur, Joos BUYSSE en Lieven LIGIERS fs 1?ieter als kerkmeesters van Wondeigem~ 10-04-1647 470. fO 102 Jan TEERLIJNCK fs CharLes lantsman tot Sleidinge Volpenswege bekent ontvangen te hebben van Jo ° Anna VANDER RIET wed. van Lieven VAN HECKE tot Gent. 30-04-1647 471. fO 121 Verkoop van saijlant te Evergem Schoonstraete, verkoper: Jan DE WEVERE fs Rogiers en koper: Lieven DE WEVERE fs Pieter. 11-04-1647 472. fO 122 Verkoop van saijlant te Evergem Overtwaeter, .verkoper: Lieven VANDER BRUGGHEN en koper: Anthonius VAN EECKHAUTTE. 15-05-1647 473. fO 123 Christoffel VAN VOOREN fs Jaspart bekent schuld te hebben aan Jan TAETS fa Cornelis.. 04-04-1647 474. fO 124 Rentebrief Jan DE WEVERE fs Rogiers verkoopt een rente aan Pieter GOETHALS fs Augustinus. 10-04-1647 475. fO 125v. Jan VAN VOOREN is Jooris, gehuwd met Lievijne SMETS fa Lieven verklaart geld ontvangen te hebben van Sr. Jaeques VAN HAUTTE fs Jacques. 19-06-1647 - 748 -


476. fO 127 Jan TEERLYNCKfs geld ontvangen te hebben van Lieven VAN HECKE. 19-06-1647

Jooris tot Sleidinge verklaart Jo ° Anna VANDE RIET wed. Van

477. fO 128 Simoen VAN HECKE fs Joos verklaart geld ontvangen te hebben van wed. van Lieven VAN HECKE. 19-06-1647 478. fO 129 Pieter VERSPRILLE fs COMMELEIJSbekent schuld te hebben 19-06-1647 479. fO 130 Pieter GHEERNAERTfs Gheeraert GOETHALSfs Jan. 30-05-1646

wonende te Sleidinge Jo ° Anna VANDE RIET

Sijmoen gehuwd met Tanneken aan heer MARVAUCX.

Jooris

verkoopt

een

rente

aan

480. fO 131v. Jooris DHONDT fs Laurens voogd over de weeskinderen van naneel DHONDTmitsgr. Grietken TIJSBAERT wed. van Daneel DHONDTvoorn. en Jan DHONDTfs Daneels bekent een som geld ontvangen te hebben van Gillis HUYBENSvoogd van de weeskinderen van Lieven MARTINS. 17-07-1647 481 .. f " 132v. Christoffel MARTINS fs Christoffel bekent een som geld ontvangen te hebben van Christoffel VAN VLAENDERENen Jan VANDERWOSTIJNE als voogden van de weeskinderen van Jan VANDE WOSTIJNE gewonnen bij Mayken VAN VLAENDEREN zijn huisvrouw. 03-07-1647 482. fO 134 Jacques VANDERBEKEN fs Lieven, gehuwd met Joanne SCHAUTHEETEzijn huisvrouw verklaart geld ontvangen te hebben van Jan VAN SELE fs Jans als voogd mat. van de wezen Jan VAN EECKHAQTTEgewonnen bij Joo Marie VAN SELE. 04-08-1647 ·483. fO 137 Akte SCHAUTTEET. 1647

van

condempuatie

ten

laste

van

Christoffel

484. fO 145 Pieter DOBBELEERE fs Jans, verklaart dat goederen van saliger Pieter PLASSCHAERT en Jaequemyntken BRABANTEREzijn schoonvader en schoonmoeder het deel van wed. en de wezen Guile PLASSCHAERTbelast is met een rente. 17-07-1647

de DE de

485, fO 146 Verkoop van een behuusde hofstede te Evergem SChoonstraete, verkoper: Mattheus VAN QUECKEBEKEgehuwde met Jo ° Joanne VAN DEINSE en koper: Jan VAN. EENAEME gemachtigd over Guille en Denijs VAN DEINSE broers van de comparant,· 17-07-1647 - 749 -


486. fO 147 Lucas AERTS fs Lieven als heerser in het proces tegen Jan VAN VLAENDEREN verweerder. 10-10-1647 487. fO 148 Vermanghelijnghe van land te Evergem Elsloo tussen Mhr. Phels VAN HEILWEGHE Ridder heere van Haghebuck Hemsrode en Antheunis VAN HECKE fs Lieven. Adriaen VAN NIEUWENHUYSE gehuwd met Maijken GOETHALS. 19-12-1645 488. fO 149 Verkoop van land te Evergem SChoonstraete, verkoper: Gillis VAN HECKE fs Roegiers wonende t e Nevele en koper: Frans AUTRAP fa Joachim. 23-12-1648 4$9. f " 150 Frans LIBAERT gehuwd met Adriaenken GHEERNAERT fa Lieven zijn huisvrouw verklaren ontvanqen te hebben van Mr. Pieter VANDE VELDE in Gent. 06-11-1647 490. fO. 151 Verkoop van· een behuysde ho f st.ede"te Everqem, verkoper: Jan SLOCK fs Lieven en koper: Baltasaer DERUDDERE fs Jans. 22-04-1648 491. f " 152 Rentebrief: Paet er DE BRABANTERE schuldig aan Jan VAN VOOREN fs Gislains. 16-02-1647

fs Pieter

is

492. fO 153v. Verkoop van een behuysde hofstede te Evergem Meerbeke, verkoper: Joosynken WILLEMS wed. van Guille PLASSCHAERT als He. en koper: Gheeraert PLASSCHAERT als voogd van Carel en Mayken PLASSCHAERT kinderen Pieter. 02-10-1647 493. f " 154v. Brief van decrete ten laste van Christoffel SCHAUTTEET tot Evergernin proffijte van Louys MANAUCX. 18-12-1646 494. fO 159v. Joos DE PAU fs Joos is schuldig aan Joo Joosijne DE SCHEPPERE wed. van Rogier OOMS. 17-12-1647 495. fO 161. Jooris ROGIERS "gheseijt Neels d'oude" aanvaardt. "alle taecken" voor Baljuw en leenman vanden Audenburg. inneghestelt bij Joos ROGIERS zijn zoon. 04-01-1648 496. fO 161v. Jan DE WILDE fs Jan, gehuwd met. Lievijne DHAENENS zijn huisvrouw zi j n schuldig aan .Hendirk ZOETE fs Frans als voogd van Franchois ZOETE zijn bro~r paterneel. 15-01-1648

- 750 -


497. f ° 163V. Vekoop en Geert PLASSCHAERT LievenNEYT fs Jans. 25-09-1647

maymeersch, verkoper: Pieter DOBBELEERE als hoir van Pieter PLASSCHAERT, koper

498. fO 164v. Verkoper: Frans VANDE VELDE fs Jerons, Pieter TYSEBAERT, land te Sleidinge Volpenswege. 499. fO 164v. Donatie intervivos tussen Jan SLOCK en SLOCK beide kinderen van Gijselbrechts.

koper: Betken

500. fO 166v. Lieven VELLEMAN voogd over Liefken VANVERDEGHEM weeskind van Jan VAN VERDEGEHEM verkoopt aan heer en Mr. Joannes ONDERMAERCQ pastoor, Lieven VIJVERAERT en Pieter VAN VE·RDEGEM kerkmeesters van Evergem, een erfelij ke rent.e, 29-01-1648 501. fO 169v. Andries DE BACKER fs Gillis verklaart ontvangen te hebben van Pieter DE BACKERE zijn broer. z.d. 1648 502. fO 170 zie Luc Neyt, De staten van goed Graafschap Evergem deel VI blz. 559 nr. 233/23 lees i.p.v. brysken VAN AKCER.

geld

van het Denysken

503. fO 172 Jan MARTENS fs Jans gehuwd met Joorintken. DE MUYNCK .fa Jan zijn schuldig aan Joo Walburqe BRANDT als wed. van Pieter MOLIN. 504. fO 175v. Phls HEYNSSENS fs Cornelis over Jan SLOCK zal de rente betalen aan Christoffel STRYNDT. (?) 26-02-1649 505. fO 178 Pieter PAUWELS fs zlJn huisvrouw zijn schuldig Hendricx POURS. z d , 1647

Pieter en··Joosynken DE MEYER aan sheeren Mrs Pieter en

i

506. tO 180 Joos DE PAUW fs Joos heeft en Mre Robert MOERS Pbre. 16-11-1647

geld ontvangen

van heer

507. fO 182 Pieter PAUWELS fs Pieter en Joosyntken DE MEYER zlJn schuldig aan sheeren Mrs. Pieter en Hendricx POURS. 10-03-1648 508. fO 186 Segher VAN SPEIJBROUCK fs Jan verklaart ontvangen te hebben van Sr. Andries RIJCKENDAELE. 22-04-1648

geld

509. tO 187 Verkoper: Adriaen BROUCKAERT (BROCQUAERT) en Joarijne DE JONGHE fs Geeraerts zijn huisvrouwen koper: Sr. Anthonius VAN DAELE fs Pieter, verkoop van een bosselken te Sleidinge nden Heffijnckn. 27~03-1648 - 751 -


510. fO 188v. Jan LEURIS en Stoffelintken WYTYNCK zijn huisvrouw doen een schenking aan de H. Gheest ofte Armen vande prochie van Sleijdijghe. 17-02-1648 511. f0189v. zie Luc Neyt, De Staten van Graafschap Evergem deel· VI blz. 559-560 nr. voegen: Christoffel BIJLEVINCK fs Christoffel.

goed van .het 236/26 toe te

512. fO 195 Sacharias VERHELST ontvangt geld van NIEUWENHUYSE ontvanger van de kerk van Wondelgem. 08-:05-1648

Joos VAN

513. f " 197 Lieven DE COCK fs Andreas wonende te Oostakker en Janneken GOETHALS fa Jan zijn huisvrouw ontvangen geld van Guille DE KNUYT schepen der stede van Gent. 12--05-1648 514. fC 199 Jor Daniel Frans DE LAGAZEULLE ontvangt geld van Jan DIELMANS fa Anths. 30-05-1648

fs Mhre

Louys

515. fO 201 Jooris VAN VOOREN fs Christoffel gheseyt plante verklaart geld ontvangen te hebben van Heyndrick TEN BOUCKE tot Wondelgem. 18-05-1648 516. f ? 202 Verkoop eigendom te Evergem van JOT. Margriete DE AHANON wed. van meester Lucas MASEMAN fs Jan en Joo Marie VAN HULLE in zijn leven procureur in de Raad van Vlaanderen en koper: Pieter en Christoffel EECKMAN. 10-10-1647 517. fO 204v. Jor Christiaen HAUWEEL en Jo ° Maria RANSCHAERT zijn huisvrouw verklaren ontvangen te hebben van Joos VAN NIEUWENHUYSE ontvanger van de·kerk van Wondelgem. 27-03-1648 518. fO 206 Lieven ROGIERS fs Jans en Mayken MUNCK fa Jooris zijn huisvrouw ontvangen geld van Joc Cornelie wed. van Jan DENIJS coopvrauwe in Gent. 20-05-1648 519. fO 207v. Verkoop van land hét Walleken te Sleidinge Hoijweghe, verkoper: Pieter VAN VOOREN f s .Chls. en Franchols TEERLYNCK is Segher en koper: Gheeraert VAN KEIREBROUCK. Z.d. (1648) 520. fO 208v. Jan DE WEVERE fs Rogier verklaart geld ontvangen te hebben van Sr. Pieter GOETHALS. 09-05-1648 521. fO 209v. Verkoper: Andries VAN VOOREN fs Pauwel en Jooryntken VAN VOOREN fa Daneel zijn huisvrouwen koper: Joos - 752 -


DE WILDE, vekoop van een stuk land onverdeeld met de wed. Daniel VAN VOOREN, Lieven DE MUYNCK en Pieter ROIJGIBRS. 17-06-1648 522. fO 211v. Christoffel VAN VOOREN fs Jan verklaart geld ontvangen te hebben v:an Joo Joosyntken VAN LEEUWE wed. van Sr. Pieter VAN WESEMAEL. 01-07-1648 523. fO 213 Verkoop verkoper: Joos BAETE SPEIJBROUCK. 23-12-1648

saijland te Evergem Schoonstrae"te, fs Simoen en koper: Arnault VAN

524. fO 214 Pieter VAN HEESCH fs Jaeques, mitsgr. Lieven VAN TEMSCHE fs Jacques verklaren dat zij op 03-12-1647 gekocht hebben voor 1500 gulden de helft van een cooren windtmeuien en rosmeulen te Wondelgem op den berch van Wilde. 01-07-1648 525. fO 216 Verkoper: Pieter DE BRABANTERE fs Pieter mi.t sqr .. Christoffel DE BRABANTERE en Lieven EVERAERT als voogden over de wezen van Lieven DE BAETS en Willemynken DE BRABANTERE, koper: Jan PUYT fs Jan, verkoop van een behuysde hofstede te Sleidinge Hoyweghe. 24-12-1647 526. fO 218 Verkoper: Francoijs CRIEL de weeskinderen van Adriaen COLPAERT RYCKE zijn huisvrouw, koper: Sr. Jan van een eigendom te Evergem qemerie COLPAERT en de wed. van Mr. Guillelmus 10-04.,-1647

fs Denijs als voogd van gewonnen bij Mayken DE VAN REDTCHOVE, verkoop met de wed. van Jan RANCHAERT.

527. fO 219 Verkoper~ Jan STOCKMAN fs Jan en Jan VYVERAERT fs Lieven voogden van de weeskinderen van Jan STOCKMAN fs Abraham, koper: Adriaen DE PUYT fs Jan, verkoop van een hofstede te Evergem over het water. 30-05-1646 528. fO 220v. Charles VANDE VOORDE fs Joos tot Sleidinge verklaart geld ontvangen te hebben. van de hoirs van wij len Joos VAN REESSEGHEM en Joo Marie PAELYNCK. 17-06-1648 529. fO 222 Jaeques DE WULF fs Jaeques verklaart ontvangen te hebben van Lieven VAN VOOREN fs Lieven. 08-06-1648

geld

530. fO 223 Jacques DE WULF fs Jaeques ontvangen te hebben van Gillis BUYLE fs Jan. 08-06-1648

geld

- 753 -

verklaart


531. fO 224 Verkoop van land te Sleidinge Hoijweghe, verkoper: Eersaemen Gillis GOETHALS fs Pieter I koper: Jan GOETHALS fs Pieter zijn broer. 05-07-1648 532. fO 226 Wondelgem. 29-06-1648

Jacques

GROOTAERTis

schuldig

aan

de

533. fO 227v. Frans VAN NIEUWENHUYSEfs Lieven ouder j aar verklaart geld ontvangen te hebben van Jaeques als voogd van de wezen van Gillis VANDEHAUWE. z.d.

kerk

van

dan 25 LAMMENS

534. fO 229 Joo Joanna COLPAERT fa Lieven wed. van Jan VAN REDICKHOVE aan Jan VAN REDICKHOVE gehuwd jonkvr. Lievijne COLPAERT wed. van wijlen Guille RAENSCHAERT en de zes onbejaarde kinderen van jonkvrouw Lievijne gewonnen bij de voorn. RANSCHAERT. 11-03-1648

REGISTER

230

535. fO 3v. voogd over Tanneken DE IPERE fs Jan 17-10-1634

st. overgebracht door Luijcas VAN IPERE vader en zijn weeskind Janneken VAN IPERE gewonnen bij VOS, mitsgr. Luycas DE VOS voogd mat. en Joos VAN voogd pat.

536. goed lees

fO 4v. st. Neelken STAES, van het Graafschap Evergem 21-11-1646 i.p.v. 21-06-1646

zie Luc Neyt, deel IV blz.

De S·taten van 557 nr. 218/8,

537. fO 7 zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 569 nr. 307/46 St. toebehorende Liefken, Marie en Tanneken VELLEMANkinderen van Anthone VELLEMANgewonnen bij Joosyntken HERTSCHAP zijn tweede huisvrouw. Het jongste weeskind is 14 maand. bij het overlijden van hun vader. Voogden: Laureijns EVERAERT voogd pat. en Lieven HERTSCHAP voogd mat. 02-06-1655 538. fO 8v. zie Luc Neyt, De Staten van Graafschap Evergem deel VI blz. 569 nr. 307/46, PLASSCHAERTfa Jans i.p.v. Hans.

goed lees

van het Janneken

539. fO 10 St. toebehorende de zeven minderjarige kinderen van Laureijns VANDEVOO.RDEfs Charles gewonnen bij Vince,ritijntken DE BRABANTERE fa Seghers met naam: Carelken, Pierken, Andriesken, Laureijnsken, Pierijntken, Lijsbetken en Maeij ken VANDEVOORDEmet het overlijden van hun vader Laureijns VANDE VOORDE. - 754 -


Voogden: Charles VANDE VOORDE fs Charles voogd pat. en Segher VANDE VOORDE fs Laureijns voogd mat. Gehuwde kinderen: Segher VANDE VOORDE fs Laureyns gehuwd, Adriaen MATTHEUS gehuwde met Jaecquemyntken VANDE VOORDE en Frans DE VISSCHERE gehuwd met Tanneken VANDE VOORDE ook alle drie kinderen van de overledene en de He. 30-09-1655 540. fO 12v. st. Lieven NEYT zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 569 nr. 310/50, lees 10-11-1655 i.p.v. 10-01-1655. 541. fO 14 St. Lievyne CURTHALS zie Luc Neyt, De st at en van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 570 nr. 313/53, lees 1D-05-1656 i.p.v. 1656. 542. fO 37v. st. Cornelia SERMUIJS zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 572 nr. 326/63, je kan ook Joos VERLAECHT lezen i.p.v. Jan VERLAET. 543. fO 56v. st. Cornelis DE PUYT zie Luc Neyt, De staten van goed van net Graafschap Evergem deel VI blz. 573 nr. 336/73 AESSEBAUTS is juist. 544. fO 62 St. Jooris of Jan DE PUYT zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 573 nr. 337/74, lees Jan DE PUYT i.p.v. Jooris. 545. fO 69 st. toebehorende Tanneken en Jรกnneken DHOSSCHE kinderen van Pieter gewonnen bij Tanneken VAN ACKERE met het overlijden van hun moeder. Voogden: Lieven DHOSSCHE voogd pat. en Christoffel VAN AKCERE voogd mat. 23-10-165.8 546. fO 75 st. Vyntken VAN ERSELE zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 574 nr. 346/ 83, lees ook STELTlUS i.p.v. STELTENS en VAN EIRSELE (VAN ERSELE) 547. fO 76v. zie Luc Neyt, De staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 574 nr. 344/81 Jan LAMBRECHT wedn. van Mayken GUUS (of CUUS of CONS): waarvan vijf kinderen o.a. Baukin = Hanskin. 548. fO 79v. St. Pieter DIELMAN zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 576 nr. 361/98 lees Jaecques DIELMAN oom en voogd pat. 549. fO 91v. st. Tanneken GAUBEEN zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 575 nr. 352/90 aanvullen met Lieven, Jan, Philip en Pieter TEMMERMAN kinderen van Marten.

- 755 -


550. fO 109 st. Jooris MARTENS zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 576 nr. 368/105, lees Martijntken MARTENS i.p.v. Maeyken Martens. 551. f0118v. st. toebehorende Andriesken VAN VOOREN kind van Andries en Jaequemijntken VAND~ ST.EENEmet het overlijden van hun moeder. Voogden: Jooris LIPPENS fs Pieter en Jan BAUWENS fs Jan. 21-04-1660 552. fO 119v. st. toebehorende Maeijken, Jan, Laureijns en Jooris DE PUIJT kinderen van Jan gewonnen bij Elisabeth STOCKMAN fa Jan met het overlijden van hun vader. Voogden: Laureijns DE PUIJT voogd pat. en Jan STOCKMAN fs Jan voogd mat. 17-10-1657 553. fO 122 St. toebehorende Joosken HAMERLIJNCK kind van Christiaen gewonnen bij Cathelijne TAETS fa Jos met het overlijden van zijn vader. Voogden: Niclaeijs MOENS voogd pat. en Cornelis TAETS voogd mat. 01-07-1660 554. fO 124 st. toebehorende de zeven kinderen van Jan GOETHALS gewonnen bij Catharine VAN. HIJFTE met het overlijden van hun vader te Sleidinge Sint Baafs ten durpe.. Weeskinderen: Jan, Jooris, Frans, Elisabeth, Anthonette, Martijnken en Catharijntken GOETHALS met het overlijden van Jan GOETHALS burgemeester van deze jurisdictie. Voogden: Andries GOETHALS broer van de weeskinderen voogd pat. en Segher SIERENS voogdamt. Eigendom gemene met Adriaen GOETHALS broer van de weeskinderen en Joosyntken GOETHALS "zuster begijntken int groot Beghijnhof tot Ghendt mitsgr. .Pieter DHANINS gehuwd met Cornelia GOETHALS. z.d.

~GISTER

231

555. fO 7v. St. Pierijntken HESSENS + Evergem 30-03-1674. Hd. Jan wytinck fs Jacques. Jois HESSENS voogd mat. en Bavo WIJTINCK voogd pat. over de vijf weeskinderen: Jacques, Jan, Christoffelijne, Joosijne en Petronelle WIJTINCK. 12-06-1675 556. fO 21 st. Janneken MUSSCHE + Evergem Meerbeke 1675 \'-led. van Joos STEENBEKE. Pieter MUSSCHE broer overl. en deelvoogd en Jan STEENBEKE broer van de weeskinderen met naam: Joos, Willemijnken en Elisabeth STEENBEKE kinderen van Joos en de overledene. 13-05-1676 - 756 -


557. fO 52 st. toebehorende Lieven GOETHALSfs Lieven gewonnen bij Tanneken VANACKEREfa Lieven bij het overlijden van hun moeder. Lieven GOETHALS fs Jooris vader van het weeskind en Joos GOETHALSvoogd pat. en Jan VANACKEREvoogd mat. 21-12-1677 558. fO. 61v. St. Lieven VAN HECKE en Elsiabeth MARTENSzijn huisvrouw beide overleden te Evergem Drooghte 12-01-1678. Lieven VAN HECKE liet een weeskind achter nl. Gheeraert VAN HECKE fs Lieven gewonnen in eerste huwelijk bij Janneken BOTERMAN. Lieven BOTERMAN en Geert VAN HECKE. 13-04-1678 559. fO 70v. Augmentatie van Jooris DE MUIJNCK fs 30-04-1670 (geschrapt)

op de staat van goed ten Jan bij Tanneken GOETHALS.

sterfhuis

560. fO 86v. St. Guille (Guilliaume) BOELENS en Elisabeth VOORENfa Guille beide overleden Evergem Elsloo. Jan BOELENS voogd pat. en Jooris VAN VOORENvoogd mat. Jan BOELENSkind van beide overledenen. 29-03-1679

VAN over

561. fO 126 correctie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 624 nr. 735/82 lees Margriete DE NEIJSE. fa Adriaen i.p.v. NIJDTE. 562. fO 132v. zie Luc Neyt, De Staten van goed Graafschap Evergem deel VI blz. 624 nr. 737/84, st. TEN BROUCKE+ Wondelgem 02-08-1679 kan je ook lezen BOUCKE.

van het Hendrik als TEN

563. fO 140v. St. Jan WAELVELTen Lysabette VAN ACKERE zijn huisvrouw beide overleden te Evergem Elsloo in april 1678. Jan TEERLINCK als voogd pat. over de minderj arige kinderen: Jan 6j., Lysabette, Tanneken, Maeij ken en Janneken WAELVELT alle vijf kinderen van de beide overledenen. Hofstede onverdeeld met Jan TEERLINCK en de hoirs van Jacques WAELVELT. 15-12-1679 564. fO 142 St. Jooris GRIJP en Martijntgen GERNAERT zijn huisvrouw te voren wed. van Lieven GERNAERTfs Jooris beide overl. te Evergem. Xiaen (Christiaen) VELLEMANvoogd over Lieven en Jan GRIJP kinderen van beide overledenen. Eigendom Sleidinge Keure Wittemoer. 565. fO 151 zie Luc Graafschap Evergem deel CLERCQfs Andries i.p.v.

Neyt, De Staten van goed van het VI blz. 626 nr. 749/94, lees Jan DE Frans DE CLERCQ.

- 757 -


566. fO 169 St. Laurens DHAUWE fs Seghers + Wondelgem Stallendries 28-02-1688 ende Mayken LEGIERS fa Jan zijn weduwe overl. 28-04-1679. Hoirs: Lucas SCHATTEMAN gehuwd met Lievijne DHAUWE, Janneken 22j., Joos 17 (18)j., Laurs. 13j. en Pietronelle DHAUWE 8j . ... voogd pat. en Gheeraert LEGIERS voogd mat. z. d. 567. fO 191v. St. Jacques DIELMAN + Sleidinge Sint Baafs. He. Janneken VANDEN BOSSCHELLE . Hoirs: Joos CLAETJS en Jan DELLAERT als voogden van Joorijntjen DIELMAN kind van d~ overledene en de He. Jan D1ELMANS, Joos BOELENS en Jooryntken DIELMAN eigenaars van 2/3 van een hofstede te Sleidinge Sint Baafs Volpenswege, het andere derde komt toe aan Jacques DIELMAN. 12-02-1681 568. fO 196v. zie Luc Neyt, De Staten van goed van het Graafschap Evergem deel VI blz. 630 nr. 787/122(55) aanvulling: St. Catharine DE BREUCKER, Hd. Jacques DE WILDE. 569...fO 214 St. Cathalijne CRIEL wed. van Gillis TAEDTS' + Evergem 07-07-1678. Hoirs: Denijs, Gillis, Guilliaeme en Geeraert TAEDTS mi t sqr . de vij f achtergelaten kinderen van Elisabeth TAEDTS gewonnen bij Christoffel STEIJAERT, .de wezen van Charles PLASSCHAERT gewonnen bij Marie TAEDTS en Jan LIPPENS voogd mat. van de minderjarige wezen van Pieter TAEDTS. 30-12-1680

REGISTER 232 570. fO 2 st. Margriete BOTERMANS fa Jacques huisvrouw van Lieven VAN HECKE. fs Lieven als Hd., + Wondelgem juni 1678. Louijs VAN HECKE, Pieter DE BAERDEMAECKER gehuwd met Janneken VAN HECKE, Elisabeth, Janneken en Lievijne VAN HECKE kinderen van de overledene en de Hd., mitsgr. de voorn. Louijs VAN HECKE als voogd over Jan, Jooris, Margariete VAN HECKE kinderen van Lieven de jonghe verwekt bij Elisabeth BUYSSE en ten laatste Jooris VEREECKEN als vader en voogd van Margariete zijn dochter verwekt bij Marie VAN HECKE fa Lieven voorn. 15-10-1684 571. fO 11 St. toekomende Janneken VAN HECKE' fa Lieven mits het overlijden van Margariete BOTERMANS haar moeder. 08-11-1684 572. fO 111 St. Pieter DE JAEGHERE fa Frans + Evergem .Meerbeke 03-05-1677. He. Margriete ROUGIERS fa Seghers.. Lieven DE JAEGHERE fs Frans voorn. voogd pat. en Joos GOETHALS voogd mat. over Lieven, Frans, Jooris, Elisabeth en Janneken DE JAEGHERE vijf kinderen van de overl. en de He. 24-09-1687 - 758 -


573. fO 192v. St. Adriaeneken THEIRLINCK fa Jan + Evergem Meerbeke 12-11-1689. Hd.' Jan AERTS fs Christoffel. Apparente hoirs: Lieven WIJTTINCK gehuwd met Janneken TEERLINCK, Heirman DE MEIJERE gehuwd met Cathelijnne THEIRLINCK, Adriaen VERHEGGHEgehuwd met Pitronelle THEIRLINCK al kinderen van Jan voorn. en Jan DE WAELEgewonnen bij Lievijnne THEIRLINCK. z.d. 574. fO 197v. st. Cornelia VEREECKE fa Cornelis + Sleidinge Sint Baafs Felthoeek juni 1690. Hd. Andries VANDEVOORDEfs Laurs. Christoffel VEREECKEfs Cornelis voogd mat. en Segher VANDE VOORDE voogd pat. over Sarel, Laurs, Tanneken en Martijntken VAN DE VOORDEminderj. kinderen van de overl. en de Hd. 13-06-1691 575. fO 199 St. Jooryntken ROEGIERS fa Lieven + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 18-05-1691. Hd. Lieven VAN VERDEGHEMfs Pieter. Anthone ROE,GIERSfs Lieven voorn. en Jan VPJ;JHECKE fs Pieter als voogden over Pieter, Lieven, Jan, Jooris, Elisabeth en Joosijntken VAN VERDEGHEM minderj. kinderen van de overl. en deze Hd. 11-07-1691 576. fO 201 st. Christoffel DE WEVEREfs Christoffel + Evergem Reijbroeck 04-05-1691. He. Tanneken SLOCK fa Geeraert. Pieter DE WEVEREfs Christoffel en Jan SLOCK fs Geeraert 'als voogd over Jan en, Pi tronelle DE WEVEREminderj arige kinderen van de, overl. en de He. 05-09-1691 577 ~ f " 203v. St. Pieter WILLEMS fs JooriS + SLei.di.nqe : Sint Baafs Volpinsweghe april 1691. He. .Joo s L] ntken VAN SPEYBROECK fa Pieter. Christiaen WILLEMS fs Jooris voorn. en Daneel VAN SPEIJBROUCK fs Pieter voorn. als voogden van Jooris WILLEMS minderj. kind van de overl. en de He. 05-09-1691 ' 578. fO 207v. st. toebehorende Joos, Clara en Jenne DE CORTE kinderen van Charles gewonnen bij Elisabeth CALLENSverstorven met het overlijden van hun vader dd. 08-03-1691. Jan DE CORTEdeel voogd. 19-09-1691 579. fO 208 St. Lieven DIERICX fs Pieter + Sleidinge Sint Baafs Hoyweghe april 1691. He. Janneken BAUWENSfa Jan. Jan DE MUYNÇKfs Lieven gehuwd met Pieryntken DIERICX fa Lieven voorn. over z i chze Lf en als voogd neffens Jooris BAUWENSover Tanneken DIERICX minderj. weeskind van de overl. en de He. 03-10-1691 580. fO 212 St. toebehorenden Pi t r one Ll e DE WEVEREfa Segher gewonnen bij Tanneken VAN HECKE met het overlijden van haar vader + te Wondelgem 1690. Geert VAN HOUCKEvoog pat. 03-10-1691 - 759 -


581. fO 218 st. Jan NEIJT fs Lieven + Wondelgem, Sleidinge Sint Baafs april 1690. He. Jooryntien VAN VOORENfa Gelains. Lieven NEIJT oom en voogd pat. en Jooris VAN VOORENfs Gelains oom voogd mat. over Tanneken, Marie, Geeraert en Janneken NEIJT. 03-10-1691 582. fO 223v. St. Pieter VAN SPEIJBROECK fs Jans + Evergem Meerbeke Cormvelde oktober 1691. Apparente hoirs: Jooris DE SCHEERDERE gehuwd met Tanneken VAN SPEIJBROECK, Lieven STEYAERT gehuwd met Elisabeth VAN SPEIJBROECK gewonnen in eerste huwelijk bij Pierijntien STEIJAERT fa Pieter. Margriete VAN SPEIJBROECK jonge meerderj. dochter gewonnen in tweede huwelij k bij Livine MARTENSfa Jan en Segher VAN SPEIJBROECK en Adriaen VEREECKENals voogden van Janneken en Marie VAN SPEIJBROECK gewonnen in derde huwelijk bij Janneken VEREECKEN. 05-12-.1691

REGISTER

233

583. fO 1 St. Tanneken VAN VOOREN fa Seger + Sleidinge 07-03-1691 zie PR (Parochieregister) Sleidinge boek 17 fO 59. Hd. Carel DE SMEDTfs Laurs. Laurs DE SMEDTvader van de Hd. en Christoffel VAN VOORENfs Seger als voogden van .Jooris, Laurs en Pe t.r one Lûe DE SMEDT minderj. weeskinderen van de overl. en de Hd. 27-02-1692 584. fO 3 St. Gillis VAN SPEIJBROECK fs Pieter en Joosijntien DE DOBBELAERE fa Pieter beide + Sleidinge Laetschip van Speijbrouck 7 juli 1688 en 10-06-1690. Pieter, Guillaume, Marie en Lieven VAN SPEIJBROECK kinderen van Gillis mi tsgr. Christoffel ROGIERS fs Lieven als vader en voogd beneffens de voorn. Pieter VAN SPEIJBROECK fs Gillis voogd mat. van Marie ROUGIERS zijn minderj. kind gewonnen bij. Tanneken VAN SPF;:IJBROECKsamen hoirs elk tot 1/5 staak mits de renunchiatie van Christoffel VAN SPEIJBROECK. 16-03-1692 585. fO 6v. st. Lieven VAN OOST fs Jan + Wondelgem 19-07-1690 wedn. in eerste huwelij k van Elisabeth BUIJSSE, He. .Marie COCQUIJT. Jacques VAN OOST kind, als voogden: Jan VAN OOST voog pat. en Lieven· GAUBE·EN voogd mat. 26-03-1692 586. fO 12v ~ St. Lievijntien DE WEVEREfa Lieven + Sleidinge Sint Baafs Volpingsweghe Velthoeck 08-04-1692. Hd. Jan VANVOORENfs Seger. Apparente hoirs: Jooris VAN VOORENfs Seger voorn. en Lucas DE WEVEREals voogd van Petronelle en Marie VAN VOORENminderj. wezen van de overl. en de Hd. Lucas en Jooris DE WEVEREooms van de weeskinderen, eigendom te Ertvelde, Spiegelstraete. D2~07-1692 - 760 -


587. fO 14v. st. Janneken VERNAEVE fa Andries + 22-08-1691. Hd. Adriaen DOSSCHE fs Jan. Kinderen: Jan en Marie DOSSCHE. Jan DOSSCHE voogd pat. en Andries VERNAEVE voogd mat. 30-07-1692

Evergem

588. fO 16 st. Charel MARTENS fs Jan en Tanneken VANDE VOORDE + Sleidinge Sint Baafs Brutseijnde maart 1692.

He. Marie TACK fa Seger. Hoors: Jan MARTENS fs Joos, Seger TACK fs Charles beide als grootvader en voogden van Janneken MARTENS onderj. weeskind van de overl. en de He. 30-:-07-1692 589. fO 21v. St. Elisabeth VEREECKEN fa Jan + Sleidinge Sint Baafs Wellinckstraee october 1692. Hd. Jooris LIPPENS fs Jan. Hoors: Jooris, Christoffel, Pieter en Tanneken VEREECKE wed. Van Pieter VAN SPEIJBROUCK, mi tsgr ~ de voorn. Jooris als voogd beneffens Zegher SLOCK als voogd van de achtergelaten weeskinderen van Joos VEREECKE gewonnen bij Joorijntjen SLOCK allen hoirs van de overl. elk tot 1/5. 27-01-1693 590. f " 25v . Aansluitend contract van vuijtgrootijnghe ofte vuijtcoop ten sterfhuyse van Joos VEREECKE fs Jan, He. Jooryntjen SLOCK. 13-04-1693 591. fO 155v. St. Marten DE WALSCHE + Evergem 1690. He. Pieternelle DHOOGHE. Daniel DE WALSCHE voogd over Pieter, Marten, Joosyntien Lievijne DE WALSCHE. 09-02-1695.

en

BUNDEL 450 592. st. toebehorende Pierken, Janneken en Lievyntken SROEVERS Adriaens kinderen gewonnen bij Joorynkeh MICHIELS mits het overlijden van de voorn~ Adriaen DE ROEVER. Voogden: Lieven DE ROEVERE en Christoffel DE MEYERE geassisteerd met Christoffel Ysebaert z.d. 1605 593. Augmentatie van staat toebehorende Catelynke, Joorynken en Neelken BUYSSE kinderen van Jooris gewonnen bij Janneken SMUNCX over de successie bij het overlijden van Joorynken BUYSSE grootmoeder van de weeskinderen. Voogden: Arent DE MUNCK en Gheleyn VAN HECKE. 19-12-1605

- 761 -


594. St. toebehorende Jackman, Janneken en Mayken VERNAVEN kinderen van Lieven fs Roelants, gewonnen bij Willemynken LAMINS mits het overlijden van hun vader Lieven VERNAVEN. Voogden: Jan WYTINCK fs Lieven en Jacob HERSINS. 07-01-1605 595. St. t oebeho rende Hansken COLPAERT zoon van Jan gewonnen bij Catelyne BUYSSE fa L(ivin)us mits het overlijden van zijn moeder Catelyne BUYSSE. Voogden: Abram KEERCKAERT en Adriaen VAN LAEKEN. 07-12-1605 596. St. toebehorende Stoffelynken en Mayken LIPPINS Roelants kinderen gewonnen bij Lievyne BATSLEERS mits het overlijden van hun moeder. Voogden: Symoen LIPPINS EN Christoffel BATSLEER .. 15-11-1605 597 .st. toebehorende Hansken, Pierken, Stoffelken en Liefken VAN DE VOORDE Christoffels kinderen gewonnen bij Jannèken MARlSONS zijn huisvrouw mits het overlijden van hun vader. Voogden: Joos VANDE VOORDE fs Christoffel en Fransoys VANDE VELDE. 09-11-1605 598. st. toebehorende Lucxken, Joorken, Liefken GOETALS Gillis Kinderen gewonnen bij Stoffelynken het overlijden van hun vader Gillis GOETALS. Voogden: Jooris LiPPENS en Xpo VAN SPEYBROUCK. 09-11-1605

en Janneken LIPPENS mits

599. St. toebehorende Joorken, Hansken, Pierken en Janneken PAUS Pieters kinderen gewonnen bij Catelyne SWEERTVAEGHERS, mits overlijden van hun moeder. Voogden: Jan VAN VOOREN fs Pieters en Lieven DE BAERDEMAEKERE fs Bertelmeus. 09-11 1605 600. st. toebehorende Pierken DE VOS Lauwereys zoon gewonnen bij Janneken VAN YPERE mits het overlijden van zijn moeder. Voogden: Lieven DE VOS en Segher DE DECKERE. 09-11-1605 601. St. toebehorende Joorken, Stoffèlken, Hansken, Calleken, Janneken, Sertynken en Mayken SMUNCX Jooris kinderen gewonnen bij Mayken TEERLINCX mits het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter BUUSSE en Spoffels TEERLINCK. . De He. werd geassisteerd door Xpos VAN IJSTE haar bij staande voogd. 20-10-1605 602. st. toebehorende Hansken en Pierken BUNDERVOET Pieters kinderen gewonnen bij Mayken MARTINS mits het overlijden van hun vader. Voogden: Jan MARTINS fs ... en Lauwereys DE BAERDEMAEKER. - 762 -


De He werd geassisteerd door voogd. 20-10-1605 .

Pieter BUUSSE haar bij staande

603. St. toebehorende Hansken, paesschierken en Janneken BOOTS Fransoys kinderen ge·wonnen bij Maria VAN OVERTVELT mits het overlijden van Franchoys BODT vader van de wezen. Voogden: Xpos SLOCK fs Xpos en Joos DE BOODT De He. werd geassisteerd door Roegier VAN OVERTVELT haar bijstaande voogd. 19-10-1605 604. St. toebehorende stoppen, Janneken, Vynken, Janneken, toffe1yne en Betken HEBBRECHS Jacus kinderen gewonnen bij Catelyne LEENESONE mits het overlijden van hun moeder. Voogden: Jan MARTINS fs Servvaes en Lieven VAN NIEUWENHUYS. 20-09-1605 605. St. toebehorende Hansken en Fransynken STAES Gillis kinderen gewonnen bij Neelken VANDER BIEST mits het overlijden van hun moeder. Voogden: Fransoys BUUSSE fs Lieven 13-07-1605 606. St. toebehorende Joosynken, Catelyne, Segherken, Lauweryntken, Lievynken, Stoffelken en Paesschierken TEERLINCX Michiels kinderen gewonnen bij Margriete WAUTERS fa Livinus mits het overlijden van hun vader. Voogden: Xpoffels TEERLINCK en Jooris DE MUNCK fs Jan. De He. werd geassisteerd door Xpos VAN YSTE haar bij staande voogd. 15-06-1605 607. st. toebehorende Joorken, Gilleken, Joosynken, Lauwerynken en Neelken VAN VOOREN Seghers kinderen gewonnen bij Neelken SMUNCX mits het overlijden van hun moeder. Voogden: Pieter DE BAETS en Pieter VAN VOOREN. 09-03-1605

608. st. toebehorende Liefken VANDER NAVEN Pieters zoon gewonnen bij Joorynken ROEGIERS Jans dochter mits het overlijden vàn hun moeder. Voogden: Jan ROEGIERS fs Xpos groótvader en Lieven VANDER NAVEN. 23-02-1605

609. st. toebehorende Hansken en Betken STEPPE Symoens kinderen gewonnen bij Antonyne WILLAERTS mits het overlijden van hun vader. Voogden: Xpoffels STEPPE en Jooris DELLAERT. 1605

610. St. toebehorende Hansken CLAEYS Pieters gewonnen bij Elisabet DE WEVERE beide overleden. - 763 -

fs

Pieters


Voogden: Marten CLAEYS fs Martens midtsgaders Cristoffels . DE WEVERE in de plaats van wijlen Pieter DE WEVERE. 28-11-1635 611. st. toebehorende Gilleken, Catelynken, Janneken en Jaexken SVREESEN Antonus kinderen gewonnen bij Catelyne NEYTS zijn huisvrouw over de succes ie van :Catelyne VAN LAERE laatst weduwe van Gillis DE CLEERCK haarlieden grootmoeder zonder meer. Voogden: Jan NEYT fs Jans en Gillis DE VREESE. 09-06-1605 612. St. toebehorende Joosken NEYT Zeghers kind gewonnen bij Pierynkèn GHEERNAERTS met het overlijden van Pierynken DE VREESE (sic) (moeder ter salegher memorie) . Voogden: Lieven NEYT en Gabriel DE BAETS in presentie van de Hd. en Denys CRIEL en Roelartt BOELENS. Vij f kinderen van wij len Gillis GHEERNAERT grootvader van het weeskind .. 1605 613. St. toebehorende Gilleken en Catelyne NEYTS Seghers kinderen gewonnen bij Catelyne NEYTS mits het overlijden van Catelyne VAN LAERE laatst huisvrouw van Gillis DE CLEERCK grootmoeder van de weeskinderen. Voogden: Lieven NEYT fs Jans en Pieter NEYT fs Jooris. juni 1605 614. St. toebehorende Joorken, Pauwel, Laurynsken, Martynken, Mayken, Christijntken en Jooryntken DE SMET Joorys kinderen gewonnen bij Piryntken SPALIJNS met het overlijden van hun vader Joorys DE SMET. Voogden: Joos DE BUCK fs Cornelis over de vaderlijke zijde en Jooryns DE MEESTERE fs Arents over de moederlijke zijde. 07-03-1629

BUNDEL 454 615. St. toebehorende Maghdaleene VAN DAMME fa MATHEEUS gewopnen bij Mayken VAN HYSTE fa Andries. Voogden: Pieter VAN DAMME over de vaderlijke zijde en Andries VAN HYSTE over de moederlijke zijde. 28-11-1629 616. St. toebehorende Pierken zoon van Jaecques DE WINT gewonnen bij Mayken SMUYNCX fa Joorys mits het overlijden van hun moeder. Voogden: Lieven DE BACKERE over de vaderlijke zijde en Joorys DE MUYNCK fs Joorys over de moederlijke zijde. 03-10-1629

- 764 -


617. St. toebehorende Hansken, Pierken, ...., Chrijstintken en Driesken .PLATTIJN Andries kinderen gewonnen bij Betken SCLEERCQ mits het overlijden van hun vader. Voogden: Pieter STEIJAERT·fs ... en Gillies DECLEERCQ. 03-10-1629 618. St. toebehorende Pieter, Driesijnken en Lievijntken BIJLEVINCK Lievens kinderen gewonnen bij Cornelia BATZELEERE mits het overlijden van hun moeder. Voogden: Berthle BUUSSE en Jan VANDE VELDE. 07-03-1629 618b. St. Joorys DE SMET. Be. Piryntken SPALIJNS K. Joorken, Pauwel, Laureysken, Martijnken, Mayken, Christijhtken en Joorijntken de Smet. V ..Joos DE BUCK fs Cornelis voogd pat. en Joorys DE MEESTER fs Arent voord mat. 07-03-1629 618c. St. Pieter BUUSSE. He. Maijken VAN HECKE. K. Liefken, Joosyntken, Pierken BUSSE kinderen uit het tweede huwelijk van de overl. bij Maijken Van Hecke voornoemd. Lievijne BUUSSE kind van de overledene bij Betken ....(onleesbaar). V. kind 1° huwelijk: Jan DE NOCKERE en Joorijs DE JAEGHERE. V. kinderen 20 huwelijk: Jan DE NOCKERE voorn. en Pieter VAN HECKE. Christoffel SCHAUTEET bijstaande voogd van de He. 08-03-1629

BUNDEL 455 6L9. St. toebehorende Janneken BROUCHAERTS kind van Lieven mits het overlijden van Lieven BROUCHAERT fs Pieters haar vader die hij gewonnen heeft bij Maeyken VAN HERWEGHE fa Livinus. Voogden: Lieven BROUCHAERT fs Jacops en Lieven VAN HERWEGHE fs Livinus. 12-07-1632 620. Verkoopakte van 1642 Joorys VAN SPEIJBROUCK fs Jooris en Joorijntken NEYT fa Livinus zijn huisvoruw mitsgaders Jan DE MUIJNCK fs Gillis en Co rrie Li.eNEIJTS fa Livinus zijn huisvrouw verkopen aan Jooris BOELINS fs Jans. Eigendom binnen Sleidinge Hooiwege verkregen bij versterfte van Segher NEIJT fs Livinus 03-12-1642

- 765 -


BUNDEL 460 62~. Verkoopakte van 1642 Joos. GHEERNAERT fs Joorys en Jooryntken GHEERNAERT ook fa Joorys zijn huisvrouw, en Geraért TAETS en Joorys NEYT voogden van Liefken weeskind van Joorys GHEERNAERT gewonnen bij Joosynkne NEYT verkopen eigendom te Sleidinge Onder het Laetschip van Speybrouck aan Guilliame VAN ACKERE fs Li vinus. 20-12.,.1642

- 766 -ONTLEDING EN INVENTARISATIE VAN DE AANVULLENDE STATEN VAN GOED VAN DE KEURE VAN SLEIDINGE REGISTER

283

622. fO l1v. - folio 4 st. Jooris GHEERNAERT fs Mathys + K. Sleidinge ter Hinnen en Langhemaete He. Joossintgen DE REYTERE (+ Sleidinge 1688 PR (Parochieregister) Sleidinge boek 17 fb 43) K. Joosken, Hansken, Catelintken, Anthointgen, Joossintken, Joorintken en Magrietken GHEERNAERT. V. Giliies GHEERNAERT voogd pat. en Jan DE REYTERE voogd mat. 30-10-1662

°

623. fO 35 St. Jooris DEMUNCK fs Xpoffels + Sleidinge ter Hinnen en Langhemaete 1666 (PR (Parochieregister) Sleidinge boek 16 fO 315) He. Passchyntken TERLINCK fa Frans + Sleidinge (1677 PR 16 fO 253) K. Christoffel, Frans, Jooris, Maeyken en Fransintken DEMUNCK. het j6ngste ~eeskind is 5 ~aand. V. Jan TEERLINCK en Christoffel DE MUUNCK. 20-02-1666 624. f048 St. Tanneken LIPPENS Hd. Jan TEÈRLINCK K. Christiaen, Fran~, Pierken, Maeyken en Tanneken TEERLINCK. V. Christiaen LIPPENS voogd mat. en Christoffel DE MUNCK voogd pat. 07-10-1668 625. fO 62 St. Pauwel LIPPENS fs Jan. He. Joossintken BUUSSE fa Lieven. K. pauwel 23 j. en Christoffel 18 j. twee van de zeven kinderen. De anderen zijn: Lieven en Jooris LIPPENS, Adriaen BRAcKE gehuwd met Tanneken LIPPENS en Jan LIPPENS en Jooris VAN DE WOSTIJNE ter causen hun huisvrouw half broer en half zuster van de weeskinderen. V. Lieven LIPPENS broer overl~ en voogd pat. en Adriaen BRAECKE schoonbroer van de overl. en voogd mat. 28-06-1672 °

°

626. fO 65 St. Joor~ntken VAN VOOREN + Sleidinge ter Hinnen en Langhemaete. Hd. Frans VERSCHAERE. K. Jooris 5 jaar. V. Christoffel VERSCHAERE oom en voogd pat. en Andries VAN VOOREN oom van voogd mat. 1673 - 767 -


REGISTER

284 NIHIL

REGISTER

285

627. fO 39 Augm. ten. sterfhuis van Pieternelle STEENBEKE fa Pieter + Sleidinge Langendam ter Hinnen en Langhemaete. Hd. Seger DE BRABANDERE fs Jaecques. Roors: Lieven SEIJSSENS gehuwde met Jaecquemijntien STEENBEKE. V. Pieter STEENBEKE· fs Pieter en PauweI WULGAERT fs Joos als voogden van Joannes en Pieternelle DE BRABANDERE minderj. kinderen van de overl. en de Hd. bij het overlijden van Pieter STEENBEKE fs Pieter hun grootvader mat. 08-02-1721 628. fO 41v. st. Christoffelijntien LIPPENS waar Hd. is Pieter STEENBEKE. Zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 (1781-1816) blz. 232 lias 4. 629. fO 44 St. Joorijntien NUIJT fa Christoffel + Sleidinge Langendam ter Hinnen en Langhemaete 14-11-1728 Hd. Christoffel VEFMEIRE fs Frans K. Frans 18 j., Livijnus 16 j., Christoffel 8 j. en Joanne VEFMEIRE 12 j. V. Lieven NUIJT fs Joos en Joannes VERMEIRE meerderjarige gehuwde zoon van de Hd. 05-02-1729

REGISTER

286

630. fO 16v. St. Jan DE BAETS, He Adriaene VAN GRIMBERGHE? zie· Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem eh Waarschoot deel 111 blz. 233 lias 7. e-

631. fO 18 St. en augm. door Marie VERLOOCK wed. Pieter TEMMEFMAN als moeder en voogd en Jooris DE PJ\.UWgehuwd Janneken TEMMEFMAN van Fransoijse TEMMERMAN minderjarige dochter van Pieter voorn. ter causen van: * het overlijden van Janneken VANDEVELDE fa Jooris + Evergém * het overlijden van Jooryntken TEMMERMAN wed. van Pieter KETELS + Sleidinge Sint Baafs Volpenswege 7-04-1733 Zie Luc Neyt,De staten van goed van het Graafschap Evergem deel I p. 13 = RAG Graafschap Evergem bundel 727 lias 3. 632. fO 30v. St. Christoffel VEFMEIRE fs Fransoijs + Keure Sleidinge Langendam ter Hinnen en Langhemaete 22-09-1738 Weduwnaar in eerste huwelijk van Marie LIPPENS fa Daniel. K. uit Ix: Joannes en Marie VERMEIRE wed. van Jan VAN HEIRWEGHE en Jan DHONDT gehuwd met Fransoijse VERMEIRE. Wedn. in 2de huwelijk van Joosijntien NUIJT fa Christoffel. - 768 -


K. uit 2x: Franchoijs en Lieven VERMEIRE mitsgr. voorn. Joannes VERMEIRE en Jan LIPPENS beide als voogden over Christoffel en Jöanhe VERMEIRE nog twee minderjarige kinderen uit zijn tweede huwelijk. 25-10-1738

633. fO. 52 St. Francies VERMEIRE, He. Joanne BLOMME, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van. Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 233 lias 11. 634. fO 55v. st. Jooris LIPPENS fs Jan + Sleidinge Meulestraatje ter Hinnen en Langhemaete september 1741. He. Livijne DE BUCK fa Jan. K. Pieter, Anna, Lieven en Marie Anne LIPPENS. V. Pieter GOETHALS gehuwd met Joanne LIPPENS en Joannes LIPPENS meerderjarig, beiden over zichzelf en ais voogden. 30-05-1742 635. fO 62v. st. Jan LIPPENS en Franchoyse MARTENS, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, . Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 233 lias 10. 636. fO 70 Verkaveling Jan LIPPENS-MARTENS, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 234 lias 12. 637. fO 73 Venditie Franchoise MARTENS.

ten

sterfhuis

van

Jan

LIPPENS

en

638. fO 89 Verkaveling tussen de kinderen van Gillis VAN KERREBROUCK fs Geert en Joosijntjen DE SCHEIRDERE fa Jooris. Zie register 286 fO 111 na de venditie ten sterfhuis van Joanna BLOMME. 639. 95v. st. Joosijntjen DE SCHEERDERE fa Jooris wed. van eèrsamen .Gi11i$ VAN KERREBROtTCK fa Geert + Keure Sleidinge 29-03-1743. Zie Luc Neyt, De staten van goed van het Graafschap Evergem deel 111 blz. 248. Zelfde register bevat fO 82 venditie van dit sterfhuis en op fO 89 lezen we de verkaveling. dd.01-12-1743 . 640. fO 111 st. Joanne BLOMME fa Joos wed. van Frans VERMEIRE + Keure Sleidinge Langendam ter Hinnen en Langhemaete oktober

1743. Hd. Segher HOSTE fs Segher. K. Frans 3 j. en Judocus VERMEIRE 2 j.beide kinderen van Frans en Joanne BLOMME. V. Joos BLOMME grootvader voogd mat. en Lieven VERMElRE voogd pat. 21-01-1744

- 769 -


Zelfde register bevat op fO 86v. de venditie ten stefhuis van Joanna BLOMME wed. van Frans VERMElRE fs Christoffel en alwaar houder is Segher HOSTE. 641. fO 120 st. Jan STALINS He. Marie VEREECKE, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 234 lias 15 642. fQ 128 St. Jan LIPPENS, He. Anna Marie DE WALSCHE, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge., Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 235 lias 18. 643. fO 136v. St .. Joans VAN KERREBROUCK fs Gillis + Keure Sleidingen Meulestraetjesn ter Hinnen en Langhemaete 03-.01-1750. He. Anna STEENBEKE fa Pieter. K. Judoca PetronelIa 16 j., Marie Catharina 15 j~, Dominicus 13 j., Coleta lIj., Augustinus 9 j., Joanna 7 j., Agnes 6 j. ende ... V. Frans VAN KERREBROUCK broer overl. en Cristofel STEENBEKE broer He. als pat. en mat. voogden. 10-06-1750 644. fO 140 St. Jöanna DE SIJ fa Boudewijn + Sleidinge Sint Baafs ter Hinnen en Langhemaete 23-12-1749. Hd. Livinus DE CLERCQ fs Pieter. K. Anna 4j ..enig weeskind .. V. Bouduin DE SIJ vader van de overl. 16-06-1750 645 ..fO 143v. St. Daniel LIPPENS t s :Daniel + Keure Sleidinge Meulebestraetjes ter Hinnen en Langhemaete 08-01-1750~ He. Pietronelle WILLEMS fa Jooris. K. Marie Joanna 17j., Jooris 15j. en Livijne LIPPENS lIj. V. Lieven LIPPENS fs Jan en Cristoffel WILLEMS broer He. 10-06-1750 646. fO l52v. Verkaveling tussen: * Sieur Lucas DE SIJ meester chirurgien tot Ertvelde gehuwd met Joanna DE BAETS fa Pieter en Marie VERLOTH. * Joannes DE REU fs Jooris tot Waarschoot gehuwd met Pieternelle DEBAEDTS·fa Pieter en Marie VERLOTH. * Livinus DE CLERCQ als vader over zijn enig weeskind Marie Anne DE CLERCQ gehuwd geweest met Joanne DE SIJ fa Baudewijn bij Anna Marie DEBAEDTS ook dochter van Pieter en Marie VERLOTH. 24-05-1751 647. fa 165 St. Christoffel ROETE, He. Livijne DE NEVE, zie Luc Neyt, De staten van· goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 235 lias 22. 648. fO 172 st. Marie Jacoba DE NEVE fa Jan + Keure Sleidinge Langendam ter Hinnen en Langhemaete 01-06-1755. - 770 -


Hd. Daniel LIPPENS fs Jan. K. Joanne Pieternelle 13j., Marie Jacobe 12j., Jan Bapte 9j., Anna Pietronelle 6j., Daniël 4j. en Gillis 2j. 6m. V. Bonaventura VAN HAELE pat. en Cristoffel DE NEVE broer overl. als mat. 11-10-1755 649. fO 178 st. Jan CLAYS, He. Joanna REMAZIJN, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Waarschoot deel 111 blz. 236 lias 23.

zie Luc Neyt, Lovendegem en

650. fO 182 st. Jan BRUGGEMAN, He. Pieternelle VANDEVELDE, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 236 lias 26. 651. fO 183 St. Joosijntj en DE Baafs ter Hinnen en Langhemaete Hd. Ghlleijn WINDELS fs Çlemens. K. Marie Catharine 22j., Jacobe V. Arnout DE WILDE broer overl. 26-07-1756

WILDE fa Jan + Sleidinge en Langhemaete 21-10-1755. 12j. en Livijne als deelvoogd.

Therese

Sint

9j.

652. fO 184v. St. Jooris VAN HAMME fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs ter Hinnen en Langhemaete en Langhemaete 23-04-1755. He. Isabelle DHOOGE fa Pieter (hertrouwde met Martijn Joseph TRANSOEN) . K. drie namen niet vermeld. V. Cr.1stoffel VAN HAMME. 26-07-1756 653. fO· 186 st. Livijne DE NEVE fa Jan + Lovendegem in de Bree·strate ter Hinnen en Langhemaete 1755 -en haar man Cris toffel ROEDTS fs Piet er ook overleden te Lovendegem 1753. K. Judoca 21j., Cristina 19j., Carolina 17j., Pietronelle 15j . .en Pieter Judocus 7j. V. Guilliame MARILIUS en Pieter DE NEVE. 26-07-1756 zie Luc Neyt, De Staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem ne Waarschoot deel 111 blz. 237 lias 30. fO 188 verkaveling ten sterfhuis van Livijne DE NEVE en Christoffel ROEDTS.

REGISTER

287

Voor de ontleding van de staten van goed voorkomend in register, raadpleeg· de inventaris van Luc Neyt, De staten goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en WaarschooT. 654. fO 26v. st. Marie SEGHERS, 655. fO 65 verkaveling

Jooris

656. fO 90v. st. Joannes

dit van

deel 111 blz. 237 lias 31.

SIERENS en Anna STEENBEKE.

STEENBEKE,

- 771

-

deel 111 blz. 237 lias 1


657. fO 109 Rekening 239 lias 7. 658. fO lias 3.

137v.

st.

weeskind

Joanna

659. fO 147 st. Petronelle

Joannes

Marie

BATSLEER,

de e I

deel

111

111 blz.

blz.

238

GRYP, deel 111 blz. 240 lias 10

660. fO 149 St. Joánna LIPPENS,

deel 111 blz. 239 lias 6.

661. fO 153 St. Joanna Marie Merisman,

REGISTER

STEENBEKE,

deel 111 p. 239 lias 8.

288

662. fO 2v. st. Joanna VAN VOOREN, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 240 lias 11. 663. fO 9 st. Judocus LIPPENS, goed van de Keure van Sleidinge, 111 blz. 240 mias 13.

zie Luc Neyt, De staten van Lovendegem en Waarschoot deel

664. fO 24v. St. Li vinus DE CLERCQ fs Pieter bij Jannek~n CLAYS + Sleidinge Sint Baafs Sijngel ter Hinnen en Langhemaete en Langhemaete 16-01-1776. He. Pietronelle BOELENS fa Joos en Anna Marie D'HULST. K•. Pieter Francies 2 4j .r Livine Pietronelle 23j., Marie Anna 21j., Judoca 18j., Anna Catharina 15j., Franscisca 12j. Marie Joanna 10j. en Bernardina 6j. V. Francies DE CLERCQ broer overl. pat. en Pieter BOELENS broer He. mat. 25~06-1777 665. fO 158 st. Marie Jacoba DOBBELAERE fa Pieter en Pieternelle MEULEMAN + Sleid.inge 28-02-1776 en Pa ssch i.e r CLAEYS fs Pieter en Joanne REMERIJ + Lembeke 01-10-1782 beide Heerlijkheid ter Hinnen en Langhemaete en Langhemaete. K. Joannes DEMEIJE fs Pieter gehuwd met Anne Cornelia CLAIJS; Jan ·Baptista 23j., Joris Fransies 18j. en Pieter· Jacobus CLAEIJS 15j. V. Pieter DE CLERCQ en Cornelis DE VOS. 03-03-1785 VOOR DE VOLGENDE NUMMERS ZIE Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111. 666. fO 152 st. Gaspaert

CORNELIS,

667. fG 163 st. Judoca THEIRLINCK, 668. fO 169 st. Andries

CLAEYS,

deel 111 p. 241 lias 6 deel 111 p. 241 lias 7.

deel 111 blz. 241 lias 9.

- 772 -


669. lias

fO 179v. 8.

st.

Marie

670.

fO 189v.

St.

Judoca

ROETS, deel

671.

fO 195v.

st.

Jooris

WILLEMS, deel

672. fO 204 st. Livina 5. Livina Martina 17-03-1784.

REGISTER

Jacoba

YSEBAERDT, deel

111 blz. 111 p.

111 blz.

242 lias

10.

241 lias

4.

Martina WILLEMS, dee~ 111 blz. WILLEMS is overleden te

242

241 lias Sleidinge

289

673. fO 5 st. Joosijntj en NEYT fa Jooris en Elisabeth LIPPENS + Sleidinge Sint Baafs dorp 27-10-1785. Hd. Christoffel DE BRUIJNE fs Lieven bij Joanne GRIJP. Erfgenamen: 1/3 staak: Joannes NEYT fs Guilliame, welke Guilliaeme eigen broer was van· de ove r L, . Jan NEYT voogd over de vij f minderj. weeskinderen van Jooris NEYT fs Guilliaeme voorn. gewonnen bij Joanna DE· BRUIJCKER. Jan ROGIERS gehuwd met Monica NEYT fa Jooris, welke Jooris zoon was van Guilliaeme voorn. en Jooris GEERNAERTgehuwd met Caroline NEYT.fa Guilliaeme en Jan Frans VANLAERE gehuwd met Marie Anna NEYT fa Guilliaeme. 2/3 staak: Guilliaem en Joanne MARTENSkinderen van Jan .b i j Anna Marie NEYT fa Jooris, welke Anne Marie ook zuster was van de overledene. 3/3 staak: Joannes en Judocus VERMEIRE kinderen van Jan bij Joanna NEIJT eigen zuster van dé ove r l . en Macharius WELVAERT gehuwd met Anne Marie VERMEIEREfa Jan bij voor. Joanne NEIJT mi tsgr. Frans, Joanna en Marie DE LEEUWkinderen van Pieter bij Marie Anne VERMElRE ook dochter van Jan bij Joanne NEIJT voorn. 01-05-1786 674. fO 23 Augmentatie Marie Catarine VAN KERREBROUCK, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 242 lias 12. 675. fO 26v. Bewijs van goed bij SIERENS, zie Luc Ne.yt, De staten Sleidinge, Lovend~gem en Waarschoot

het overlijden van çoed van deel 111 blz.

van Jacobus de Keure van 243 lias 14.

676. fO 29 Rek. door Joannes DE MEYERE gehuwd met Anne Cornelia CLAEIJS fa Passchier als geauthoriseerd over zijn drie minderjarige broers achtergelaten bij Passchier CLAEYS gewonnen bij Marie Jacoba DOBBELAERE. 27-06-1786 677. f " 61 st. Andries AERENS, zie Luc Neyt, De staten goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot 111 blz. 243 lias 15. - 773 -

van deel


678. fO 96v. St. Joanna Marie DE REYTERE, zie Luc Neyt, De .staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 243 lia~ 17. 679. fO 111v. st. Joannes JACOB, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 243 lias 16 680. fO 157v. St. Joanne HEEMS + Keure Sleidinge heerlijkheid ten Broeke Weststraete 30-01-1787 (geen staat opgemaakt) en Joannes HEYNTJENS fs Jan. ook overleden Keure Sleidinge heerlijkheid ten Broeke Weststraete 1788 Kinderen erfgenamen : Pieter HEYNTJENS meerderjarige zoon, Jan Francies zijn broer, ... HEYNTJENS JongeDochter (naam is niet vermeld) haer selfs en Guillielmus WAUTERS gehuwd met Carolie Heyntjèns dochter van beide overl. 27-07-1789

REGISTER

290

681. fO 1 St. Daneel LIPPENS, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 246 lias 8. 682. fO 14 st. Guills DE BAETS fs Cornelis en Marie VAN HECKE + Sleidinge Wittemoer ter Hinnen en Langhemaete en Langhemaete

21-09-1787. He. Joorijntien STEENBEKE fa Jooris en Joanne VAN LAERE. K. Jan Bapte meerderj., Joanna Catharine 25j. en Joannes Ignatius 18j. v.. Jan Baptiste DE BAETS en Andries DE LIJSTER fs Anthone tot Waarschoot kozijn van de overl. 21-10-1790 683. fO 15v. st. Jan Francies VAN LAERE, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 246 lias 9. 684. f021 st. Lieven VAN VOOREN fs Jan en Jacquemijntien VAN VERDEGEM + Sleidinge ter Hinnen en Langhemaete en Langhemaete 30-06-1790. He. Catharine DE RUIJTER fa Jan en Livijne VERSLUIJS. K. Joannes, Christoffen eh Marie Jacoba alle drie meerderjarig mitsgr .. Joanna GIJNEBERGHE fa Jan Baptiste bij Caroline VAN VOOREN ook dochter van Jan (sic zou eigenlijk Lieven moeten zijn) voorn. en Catharine DE RUIJTER. V. Vincent GIJNEBERHGE grootvader. 04-11-1790 685. fO 22v. St. Jooryntien LIPPENS, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 246 lias 6. . - 774 -


686. fO 35v. Rek. door Sr. Francies DEBEIR tot Waarschoot alsvoogd over de vier kinderen van wijlen Judocus LIPPENS en Livina Martina WILLEMS in haar eerste huwelij k met namen: Joannes, Bernardus, Francies en Judocus Francies LIPPENS sedert St. dd. 6-10-1785. Presenterende aan: Joannes Bernardus Lippens fs Judocus voorn. bij Livina Martina Willems 17-07-1792. 687. fO 50 st. Fancies AERS, zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 247 lias 15.

BUNDELS 291 -·292 - 293 nihil BUNDELS 294 - 295 - 296 - 297 Zie Luc Neyt, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel 111 blz. 231 tot 248.

BUNDEL 294 688. 10. Venditie ten sterfhuis van Jan LIPPENS + Keure Sleidinge juni 1742 en Franchoise MARTENS ook + Keure Sleidinge juni 1742. Zij hebben zes kinderen: Daneel LIPPENS Langhendam ter Hinnen en Langhemaete en Langhemaete meerderj., Pieter DBRYCKE gehwud met Jooryntien LIPPENS, Pieter NEYT gehuwd met Pietrone11e LIPPENS, Bonaventura VAN HAELE gehuwd met Joanne LIPPENS, Jooris NEYT gehuwd weduwnaar van Joosijntjen LIPPENS en Anna Theresia LIPPENS nog minderjarig. 19-11-1742 689. 12. Verkaveling Franchoise MARTENS.

ten

sterfhuis

van

Jan

LIPPENS

en

690. 24. Venditie ten sterfhuis van Pietronelle DE PAUW fa Pieter + Sleidinge Langendam 12-: 03-1755 en Cornelis TACK fs Cornelis; welke Pietronelle DE PAUW hertrouwde met Jooris LIPPENS fs Jooris die ook overleden is zonder erfgenamen. 20-06-1755 691. 32. Venditie ter sterfhuis van Jan DE WINT fs Jaecques + Sleidinge Sint Baafs bij 't Swaentjen de donckstraete 08-02-1764; He. Marie CRIEL fa Denijs. 28-08-1764

- 775 -


BUNDP;L 295 692.

1. Venditie ten sterfhuïs van Joannes STEENBEKE· fs Pieter

+ Sleidinge Meulestraetjes Langhemaete en Langhemaete JAEGHERE fa Jan. 28-09-1771

heerlijkheid ter Hinnen 03-07-1771 en Pieternelle

en DE

693. 5. Venditie ten sterfhuis van Elisabeth VAN DUFME fa Pieter bij Christoffelijntjen TACK + Keure Sleidinge Heecxken juni 1774 weduwe van Pieter VAN QUEQUEBEKE fs Lieven in zijn tweede huwelijk. 22-08-1774

BUNDEL

299

694. Renseing en bewijs door Judocus DE PAUW weduwnaar en Hd. ten sterfhuis van Joanne Marie DE RUIJTERE fa Pieter als vader en voogd over Theresia DE PAUW minderjarige unique weze gewonnen in zijn huwelijk. 25-07-1792 695. Onvolledig~ lias: overlijden van Pieter TEMMERMAN. Janneken VANDE VELDE fa Jooris in de successie van .. gemelde weduwe van Pieter KETELS. (08-05-1729) V. Jooris DE PAUW. z.d. Zie hiervoor volgnummer 631.

- 776 -


ONTLEDING EN INVENTARlSATlE VAN DE DOCUMENTEN IN PRlVE BEZIT Een kopie van het auteur, Neyt Luc.

intergraal

document

is

te

verkrijgen

bij

de

696. st. Pieter VERSCHAERE fs Lieven overleden Sleidinge ontrent de Daesdonck daer ment noempt de Boschstraete, héerlijkhede van Nieuwenhove op 7-5-1731. He. Joosynthen MARTENSfa Jan. Hoirs: Pauwel VERSCHAEREbroer van de overl. en Franchoij s TEIRLYNCKbeide als voogden van Pieter VERSCHAERE'daer van dese hauderigghe vanden overledenen bevrucht is ghebleven ende alsoo weese unicq van haeren vaeder audt als nu ontrent de vijf maènden. Gronden van de overl. vaderlijde zij de volgens st. voor de wethouders van de heerlijkheid van Nieuwenhove dd 14-07-1722, belast met bij leve in proffij te van Joosyntien DE JAEGHER fa Pieter moeder van de overi.; dit steirfhuys is gerecht tot 1/3 deel, de andere delen komen toe aan Pauwel en Jaecquemyntj en VERSCHAERE. 11-06-1722 697. Pachtcontract waarin Joannes Baptiste MARTENSfs Judocus verklaart dat hij verhuurt· en in pacht geeft aan Jooris VERMEIRE een partij land te Sleidinge Sint Baafs in het Velthoek. 25-01-1794 698. Joannes REIJNIERS houder ten sterfhuijse van Beatris STEVESIJNS zijn huisvrouw nsonder staet van goed thebben ghemaeckt ende alles is blijven behouden bestaende de baete inde meubelen, ende catheij len van huij sraede, ambij I, blaesblack ende meer andere instrumenten, ende alm dienende tot de smesse ende smeden van dieren. Kinderen: Joannes, Marten, Frans en Lieven REIJNIERS zijn vier. zonen mi t sqr , Judocus DE REU gehuwd met Jacoba REIJNIERS en Joannes DE MUIJNCK in huwelij k geweest met Marie REIJNIERS beide dochters 10-06- .... 699. Verkaveling tussen Pauwel VERSCHAEREen Gillis VANDE VELDE; fs Lieven .gehuwde met Jaecquemijntien VERSCHAERE, mi t sqr . Judocus MARTENSgehuwd met Joosyntien MARTENSte· voren weduwe van Pieter VERSCHAEREen zo als schoonvader en voogd naast de voorn. Pauwel VERSCHAERE ook voogd over Pieter VERSCHAEREfs Pieter voorn. nog minderj. wez e : samen kinderen van wij len Lieven VERSCHAEREfs Lieven ende Joosyntien DE JAEGERE fa Pieter beide overl. Sleidinge ter Daesdonck onder de heerlijkheid van Nieuwenhove. 21-05-1746 - 777 -


700 ~ Proces: triplicque omme Jacobus REIJNIERS f.s Marten in huwelij k met Pietronelle DE VOGHELAEREheerser. bij requeste dd. 10-11-1781 contra Philipphe DE VOGELAEREtot Mariakerke verweerder. voor de wet van de heerlij kheid van Schauwbroek binnen de prochie van Mariakerke. 1781 701. Verkoop: Joanhes Bernardus DHOOGE fs Jan wonende te Sleidinge verkoopt aan Jan Baptiste MARTENS fs Judocus ook wonende te Sleidinge een parl] land te Sleidinge in den Velthoek "Moentjens stede" groot 37 a 13 ca of 250 roe. Getuigen: Dominicus Franciescus VAN QUAQUEBEKEen Bonifatius VAN QUAQUEBEKE. jaar XII 702. Liquidatie ende vereffening nu t sqaeder s korte beschrijving van alle de baeten en schulden uytmaekende de nalatendheijd vande eersaeme Petronelia GOETHALSdochter van wij len Joannes en van ook wij len Petronilla MAENHOUT,weduwe van wijlent Joannes Baptiste MARTENSparticuliere lest gewoond hebbende binnnen de gemeente van Sleidinge op het dorp en aldaar overleden op 2-11-1834. Erfgenamen en kinderen: * Dominiens INGELS bierbrouwer te Evergem Dooresele over z i j n minderj. zoon Engelbertus INGELS gewonnen in zijn huwelijk met wijlen Sophia MARTENS. * Petrus MARTENSlandbouwer te Sleidinge Wellingstraete. * Bernardus MARTENSlandbouwer te Assenede Muykem. * Coleta MARTENShuisvrouw van Petrus DUPONTmolenaers te Assenede Nieuwburg. * Fz anc i.s ca MARTENShuisvrouw van Petrus DE MUIJNCK koopman te Sleidinge op het dorp. 12-03-1835 703. Verkoping voor Louis AimĂŠ STOCKMAN notaris te Sleidinge:. Jan Baptiste MEIRLAEN meesterknecht en zijn huisVQUW Julia REIJNIERS bij zondere en Charles AERS temmerman en herbergier en zi j n huisvrouw Francisca REIJNIERS bij zondere allen wonenden te Sleidinge verkopen aan hun zwager en broer Sieur Charles REI.JNIERS hoefsmid ook te Sleidinge wonende de twee derde delen.van alle de meubels en roerende voorwerpen"'f te bevinden in het woonhuis en aenhoorigheden en smis alwaar onlangs de vader der komparanten REIJNIERS is overleden en staende te Sleidinge op het dorp, kadaster sektie D nummer 904. 23-01-1858

- 778 -