Staten van goed van het graafschap Evergem, ter Hinne, Langhemaete en Nieuwenhove deel 6

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN HET GRAAFSCHAP EVERGEM in bijlage

STRATENPLAN

EVERGEM

DEEL VI 1612 - 1693

TIELT

1995

Luxemburglaan

21VOORWOORD Het zesde deel van de staten van goed omvat de periode 1612-1693. Dit deel bevat 997 geïnventariseerde akten. De index staat zoals bij de vorige vijf delen vooraan in het boek. Een zevende en waarschijnlijk laatste deel van de staten van goed van Evergem moet op dit moment (november 1994) nog geïnvetariseerd worden.· . Dit deel zal naast de controle van de geïnventariseerde bundels uit het zesde deel ook de ontleding bevatten van de registers 224 tot en met 227 (periode 1574-1627)(*) De controle van de bundels zal gebeuren aan de hand van de corresponderende registers en opgenomen worden onder de hoofding

OVERZICHT VAN DE LIASSEN IN DE REGISTERS UIT HET ZESDE DEEL (1612-1693) 1° kolom volgnummer van de inventaris (zesde deel) (Vlgnr) 2° kolom: nummer van het register (Reg) 3° kolom: de bladzijde in het bedoelde register (1) Daar sommige liassen in de registers niet teruggevonden worden, wordt hier alleen het volgnummer vermeld. Overzicht

van de inhoud van het zevende en laatste deel

REGISTER jaartal 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

1574 1585 1589 1595 1632 1645 1648 1675 1684 1692

volgnr .. van deze inventaris

-

1579 1588 1595 1627 1639 1648 1660 1680 1691 - 1697

DANKWOORD Een speciaal woord van dank gaat naar de heer Sylvère Van Daele voor het op computer zetten van dit zesde deel· van de Staten van Goed van het Graafschap Evergem en tevens voor het samenstellen van de index. Zonder zijn belangeloze inzet en hulp ware het mij onmogelijk om op zo I n korte tijd deel VI ter beschikking te stellen van de familiekundigen.

(*) R.A.G.( Fonds Graafschap

Evergem,

- 506 -

inventaris

80.


GEBRUIKTE AFKORTINGEN Augm.

augmentatie van staat en inventaris, vermeerdering, vergroting. dd. de dato = daterend van filia, dochter van fa fs filius, zoon van gew. gewonnen Gs Gillis Hd. houder, bezitter, in de meeste gevallen de weduwnaar He. houderigge, bezitster, meestal de weduwe JoO jonkvrouw, jonkheer mitsgr. mitsgaeders, alsook, benevens midtsgr. idem minderj. minderjarig meerderj. meerderjarig onderj. onderjarig, minderjarig overl.(+) overleden Rek. rekening Schuin gedrukt wil zeggen : dit deel is geschrapt Sr. : sieur St. (stvg.): staat van goed van ... Svos : de Vos Smuyncx : de Muynck voogd mat.: voogd materneel, van de moederlijke zijde voogd pat.: voogd paterneÊl, van de vaderlijke zijde V.M. : voogd materneel V. p.. : voogd paterneel voorn. voornoemd voorschr. voorschreven wed. weduwe wedn. weduwnaar . x gehuwd Xpols Christoffel Xpoffels Christoffels ° geboren + overleden Sj.6m. 5 jaar 6 maand oud

-

507

-


INHOUD

(*)

BUNDEL

jaartal

265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

1612 1630 1640 1650 1657 1660 1665 1669 1670 1672 1675 1677 1680 1681 1683 1685 1687 1690

-

volgnr. van deze inventaris 1 - 86 87 - 178 179 - 261 262 - 320 321 - 371 372 - 434 435 - 500 501 - 541 542 - 593 594 - 631 632 - 670 671 - 743 744 - 781 782 - 834 835 - 873 874 - 914 915 - 958 959 - 997

1628

- 1639

-

-

1649 1656 1659 1664 1668

-

1671 - 1674 - 1676 - 1679 - 1682 - 1684 - 1686 - 1689 - 1692

Onderstaande registers moeten ofwel nog geĂŻnventariseerd ofwel nagezien worden aan de hand van de bovenvermelde bundels. REGISTER

jaartal

224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

1574 1585 1589 1595 1632 1645 1648 1675 1684 1692

(*) R.A.G.,

-

1579 1588 1595 1627 1639 1648 1660 - 1680 - 1691 - 1697

Fonds Graafschap

Evergem,

508

inventaris

80.


NAAMINDEX Om computer technische redenen werd bij het alfabetiseren spatie als een letterteken beschouwd, dat gerangschikt wordt de letter a. Daarom staat bv. De Zutter voor Debbaudt. Acke

53-129-181-189-234-276-292-440-490-604-698-713-725-834896-986-987-995-996 Adam 261-568 Adenelle : 868 Adriaens : 112-331-442-676 Adrians : 970 Aerts : 211-241-280-387-395-448-477-592-607-641-733-828-991 Aessebauts : 336 Affedt : 126 Alleijn : 921 Anaerts : 227 Annaerts : 227 Arens : 246 Arnaut : 622 Averbeecke : 308 Averbeke : 681 Avermaete : 252-259 Baecke : 406 Baeckeviel : 522 Baele : 976 Baerdemakers : 76 Baets : 79 Bale : 302 Balto : 522 Basseliers 499 Basteier : 365 Basteliers :89 Batseleer :506-658 Batseleers : 13-28-93 Batselier : 332-378 Batsleer : 387-567 Batslier : 503 Batzeleere : 73 Batzeleers : 28-93-192 Baubosch : 600 Bauters : 360 Bauwens : 96-394-419-427-527-528-597-803-866-908 Bauwijns : 45 Beausies :672 Beelaert : 17-186-548-743 Beelaerts : 83 Beerenaert : 722 Beernaerts : 722 Beerrenaert : 785 Berlaere 491 Berleere : 491 Bernaert : 401-662 Beundervoet 913 Beyst : 626 Bijlevijnck 435-461-568-768-827 Bijlevinck : 16-236-261-302-403-436-439-474-492-663

- 509 -

een voor


Bijvoet : 235~236-364-366-370-415-443-664-835-836-994 Bijvoets : 54 Bloek : 618 Boelens 5-155-156-274-354-384-397-407-765-770-786-804-818-831833-835-836-854-882-889-910-939-966-994 Boelins 30-40-46-96-214 Boellens : 365 Boijs : 528 Boodts : 695 Boterman : 92-165-465-857-858-859-907 Botermans : 39-859 Botterman : 613-680 Braeke ~ 118-191-292-638 Braekeniers : 243 Braeekman : 512-712 Bral : 17-30-84-298-306-414-415-444-538-545-553-560-588-660-706778-799-863-917 Brandt : 231 Bredmus : 918 Brednus : 458-850-918 Bredumus : 615 Breduus : 615 Breekschiet : 53 Breuwers : 633 Broeckman 648 Bruggeman 161-674 Brugghman 320 Brugheman 252 Bruijneel 986 Bruneel : 987 Buijse :366 Buijsse : 3-26-29-36-48-87-119-120-141-148-195-210-269-287-341418-446-453-461-476-585-598-664-703-751-754-802-805837-851-858-865-902-903-905-930-935-936-946-947-967988-992 Buisse : 351 Bundervoet : 75-125-221-267-577-666-671-769 Bundervoets : 557-848 Bure : 30 Buuck : 40 Buuse : 628 Buusse : 391-393-412-628-629 Buyex : 777 Buysse : 3-35-44-77-87-97-141-192-195-216-247-256-257-269-298350-375-446-480-598-616-617-651-705-735-737-774-776-805851-858-905-934-988 Bylevinek : 666 Bylevincx : 302 Bylevynck : 651 Byvoet : 242~632-681 Callens : 962 Christiaens : 491 CIaeijs : 48-129-786-815-889 Claes : 459 Claes : 921 Claeys : 7-9-73-91-132-187-262-265-548-639-675-711-815 Claeyssoene : 362

- 510 -


Claijs : 219-272-292-310 Claijsoone : 784 Claissone : 943 Clauwaert : 98 Clays : 123 Clays : 186-710 Claysone : 784 Clayssens : 88-362 Cleemput : 529 Cleerbaut : 333 Cleijman : 483 Cock :599 Cockaert : 467 Coene : 1 Coeyers : 19 Cogge : 893 Colpaert : 788-976 Colpaerts : 23 Colpeert : 795 Compleijn : 61 Coolpeert : 795 Cooman : 476-500 Coomans : 212 Coopmans : 450 Cooreman : 264-329 Coppeans : 779 Coppeians : 779 Coppejans : 443 Corthals : 313 Griel : 20""':51-131-140-155-163-216-237-238-272-294-303-319-421441-514-516-544-548-553-582-675-709-746-774-783~802-805851-854-882-905-941-965-976-992 Cril : 493 Cryel : 746 Cuijl : 125 Cuijs : 273-274 Cursse : 326-834 Curtals : 58-64-197-484 Curthals : 13-200-636 Cuus : 344 D'hauwe : 867 D'hooge : 922 D'hooghe :922 Danens :164 Danijns :454 Danins :104 Dauwe :388 De Backer : 161-226-320 De Backere : 87-119-142-146-320-348-438-441-555-575-598-619-675711 De Backre : 104 De Baerdemaecker : 325-426-603-705-753-796-859 De Baerdemaeckere : 20-101-110-113-135-178-557-705-821-93B De Baerdemaeker : 650 De Baets : 10-15-97-101-102-110-172-240-245-284-301-347-435-582599-605-711-720-722-789-841-981 De Beulle : 334-752

- 511 -


De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De Dè De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De

Blende: 317 Boodt : 185 .Bouver : 642 Bouvere : 634 Brabanter : 22-97-381 Brabantere : 30-172 Brauwere : 63 Bruckere : 787 Bruijne : 977 Brune : 47 Bruyne : 197-453-695-977 Buck : 31-157-248-349-487-526-536-550-651-792-926 Burchgrave : 994 Buyck : 328-763-772 Calouwe : 816 Calowe : 797 Caluwe : 533 Cleercq : 44-785-814 Clerck : 285-382-475-618~895 Clercq : 112~393-599-737-749-811-916-960Cock : 275 Coeyere : 751 Coninck : 439-456-457-669-705 Connynck ~ 89-673 Coorebijter : 912 Corte : 626-962-988 Coyere : 383 CUeninck : 139-176 Cliijpere : 806 Decker : 286 Deckere : 286-687-707-830 Dobbelaere : 342-405-516-643-709-862 Dobbeleere : 133 Donckere : 336-425-767-978 Graefve 931 Guy tere : 463 Jaegher : 808 Jaeghere : 117-342-345-392~742-800-846-862-881-884-895-925-949 Jaghere : 119~424-478-496-515-542-640-705 Keesele : 675 Keijsere : 579 Ketelaere : 387 Keysere : 399-400-474 Koeyere : 383 Laere : 845 Langhe : 318 Loor : 527 Louwe : 217-254-306 Manghelaere : 112-383 Manghelare : 460 Mangheleer : 347 Mangheleere : 128-187-279-289-525-567-733 Manghelere : 492-525-566 Meers : 479 Meester : 124-390-443-521-571-686-691-708-716-762-803Meestere : 248-322-364-668-727-803-944 Meij : 809-864 Meijere 7-58-62-84-134-183-380-459-815

- 512 -


De Meyere : 35-413-423-552-662-687-695-842 De Muelenaere : 549 De Muijnck : 605-635-648-649-697-715-728-730-750-841-870-877-891897-900-933-945-983-997 De Muijter : 708 De Muijtere : 762-837 De Munck : 5-338-449-454-539-551-555-570-711-956-963 De Mutere : 137 De MUuck : 956 De Muynck : 91-104-107-123-149-207-220-221-225-231-245-310-321348-431-434-649-721-729-748-783-793-810-877-891-897951-983 De Neetesoone : 272-377-419-610-843 De Neetezone : 296 De Netezone : 190 De Neve : 152-308-311-411-608-713-764-790-995 De Nockere : 3-17-29 De Nokere : 151 De Pau : 30-38-154-164-170-182-188-202-282-343-374-554-649 De Pauw : 78-621-834-852-953-954 De Poortere : 298-438-441-575-623-660-746-927-943-972 De Portere : 623-627-630-675 De Prince : 731-917 De Puijdt : 487 De Puijt : 218-249-291-503-718-767-768~824-879-896-968-978 De Puit : 336 De Puydt : 600 De puyt : 201';"'218-291-332-336-337-376-425-503-679 De Raeytere : 423 De Reijtere ; 62-147-264-495 De Reu : 69-104-363-385-631-705~800-939 De Reyter : 215 De Reytere : 495-593-886 De Rijcke : 39-152-167-514-701 De Roo : 22-226-742 De Roose : 739 De Ruddere : 604 De Rue : 26-222-269 De Rycke : 700-701-861 De Scheerder : 933 De Scheerdere : 551-697 De Scherdere : 539-551 De Smedt : 773 De Smet : 56-66-121-201-290-399-482-597-627-706-711-746-787-843 De Swaef : 131 de Thouwaerts :432 De Tollenaere : 638 De Vildere : 552 De visch : 467 De Visschere ; 150 De Vleesschauwere 286 De Vleesschouwere : 707 De Vliegher : 920 De Vlieghere : 762 De Vogelere : 775 De Vos : 67-136-448-544-561-620-656-660-695-708-727-728-737-762976 De Vreese : 260

- 513 -


De De De De De De De De

Vrient : 784 Vriese : 108-175-574-661-710 Waele : 721 Waes : 3 Wale : 258 Walsche : 55-69-104-107-115-196-466-736 Wever : 215-241-456 Wevere : 12-100-132-143-192-205-229-253-319-372-373-379-382388-393-398-415-485-493-506-582-632-664-680-732-776788-860-912-922-935-941-949-953-954-960-980 De Wielde : 787 De wijlde : 611-704 De Wijspelaere : 397 De Wilde 32-84-228-258-273-274-524-777-823-920-937 De Windt : 226-268-385-431 De Winne : 834 De Wint : 69-431-466-488-501 De Wispelaere ~ 100-198-244-253-384-386-507-9~9 De Wispeleer : 368 . De Wispeleere : 4-253-296-861 De Wulf : 11-74-126-149-182-232 De W:ylde : 704-711-719 De Wyspelaere : 335-336~706-765 De Wyspelare : 507 De Wyspeleere : 785 Debbaut : 776 Dellaert : 302-322-330-376-381-487-508-549-557-563-600-671';"679786-847-952-958 Dellaerts : 42-166 Dhaenens : 790-906 Dhaese : 37-896 Dhanens : 246-888 Dhanincx : 456 Dhanin$ : 320-619-~33-747 Dhase : 979 Dhauwe : 187-388 Dhoeghe : 481 Dhoghe : 794 Dhondt : 251-349-579-678-728-895 Dhont : 42-304-349-622-690-772-792-799 Dhooghe : 18-245-275-369-481-548-794-922 Dhoossche : 283-355 Dhossche : 283-562-641-951 Dielis : 204 Diel~an 361-475-487-655-786-801 Dieriek 687 Diericx 68-432-569-596 Dierycx 534 Dobbelaere 243-313-316~433-476-709-894 Dobbeleere : 8-17-52-151-154-185-270-271-476-500-573 Dobbeleers : 52-76-133 Dobbelere : 52 Dobeine : 612 Dobeleere : 76-285 Domcijn : 853 Dondt : 706 Dooghe : 154-198-296-462-564-614-644-736 Doossche : 158

- 514 -


Dossche : 208-375-490-613-847-907-963-996 Draelant : 925 Dralant 633 Dralinc 125 Drieghe 24-87-259 Eeckrnan 193-371-452-473 Eeckrnans : 452 Eggherick : 59 Erfvelinck : 594 Everaert : 3-172-282-307-492-621-764-793-829-834-923-928-993-997 Everwijn : 532-533-797-816 Exstijl : 137 Felips : 752 Flourent : 313 Fockaert : 151-433-573 Francks : 212 Franckx : 445 Fra"ncois :948 Francx : 330 Frans :948 Frijpon 593 Fuytgat 690 Galledt 673 Gargan : 731 Gaubeen : 322-352-606-617-629-705-735-754-805-837-851-914-930 Geérnaert 838-863-964 Geirnaert : 756-929-937 Gelbrecht : 303 Gheeraerts : 46 Gheerenáert : 81 Gheerenaerts : 50 Glieernaert : 47-68-170-251-391-620-730-884 Gheernaerts : 325 Gheirnaert : 756-838-840-872-873-880 Ghelnaerts : 124 Ghentbrugge : 257 Ghentbrugghe : 350 Ghernaert : 422-426-604-645-693-729-730-884Ghernart : 440 Ghijselijnck : 315 Ghijselinck : 589 Ghysels : 529 Gijsels : 529 Gillis : 232-259-425-926-978 Gilson : 784 Godez : 559 Goedthais : 781 Goernrne:661 Goetals : 2-43-145-153-178-183-190-475 Goethals : 22-32-45-85-169-177-206-207-217-226-252-266-268-270271-281-298-301-321-361-369-390-403-429-434-441-443447-454-457-466-583-493-545-555-558-586-619-623-635636-644-655-660-~62-669-688-742-781-794-806-810-856868-887-898-906-943-963-973-975-983-990 Goole 583

- 515 -


Grijp : 43-82-152-154-179-193-256-353-357-418-436-663-666-827-965 Groete : 463 Grootaert : 33-44-184-202-322-538-782-914 Grootaerts : 240 Groothaert 160 Groottaert 746-887 Guns : 344 Gyllys : 300 Haedrijaens : 442 Haemerlinck : 59 Haerens : 494 Haernaut : 622 Haerts : 25-33-76-241-950 Haesebeths : 113 Haesebets : 64 Haevermaete : 978 Harnerlijnck : 952 Hannaerts : 67 Haubosch : 679 Haverbeke : 189 Hebberecht : 113-119-151-164-187-252-312-420-619 Hebbrecht : 95-153-170-325-402-426-505-570-603-807-821-9Q6. Hebrecht : 303-505 Hechelinck : 58 Heckstijl : 556 Hecstel: 137 Hecstyl : 137 Heddebaut : 984 He eckman : 410 Heerweghe : 13 Heetesoon : 543 Heijmans : 834 Heijndricxs : 828 Heijnssens : 199 Helndricx : 31-75-150 Heinsens : 116 Heinsselinck : 622 Hendricx : 105 Hertschip : 307 Hessens : 624 Heulebroeck 813 He~lebrouck 973 Heveraert : 6 Heylebroeck 973 Heynden : 89 Heyndryck : 685 Heynsens : 177 Heynssens : 694 Hillaert : 480-985 Hoorebeke : 631 Hoste : 72-160 Hotte : 925 Houvaert : 181 Hovelynck : 75 Hovenackere : 312 Hueleblock : 203 Huelebrouck : 60-138-199

- 516 -


Huelebroucx : 60 Huijbens : 180 Hulebrouck : 668 Hullebrouck : 479-571 Hutsebaut : 604 Huyghe : 959 IJngelbrecht : 626 Issebaert : 979 Jacobs : 203 Joseps : 206 Keesele : 675 Keghele : 81-618 Kelderman : 223 Kerckaert : 455-669-819 Kerse : 363 Kesele : 207-321-459-688-814-915-975 Kesels : 41-434 Kiemans : 351 Kolpaert : 769 Lachman : 506-567 Lacqman : 398 Lamhrecht : 191- 273-344-565 Lammens : 263 Landricx : 223 Leeganck : 496 Legiers : 278-458-552-764-867-875-996 Leinssens : 32 Lemmens : 627 Leuris : 206 Libaert : 219-662 Liegiers : 494 Ligiers : 490 Lijbaert : 885-886 Lijns : 121 Lijppens 417 Lindeman 5 Lippens 26-36-49-90-127-128-147-158-159-17~-185-186-216-220230-262-263-265-284-306-320-349-369-427-483-496-512563-614-615-645-648-656-659-711-727-756-774-794-802850-884-891-892-903-973 Lippins : 49 Lippyns : 111 Loef : 393 Loene : 592 Logghe : 249 Loghe : 213 Luck : 131 Luijten : 331 Luijtens : 112 Luvis : 347 Lybaert : 662-886 Lyveraert : 474 Maenaut : 927 Maerte : 723

- 517 -


Maes : 315-775 Maheyne : 956 Manault. : 874 Manaut : 927 Marien : 775 Marijen . 775 Martens : 70-99107-113-114-:153-158-188-194-231-233-317-366-368397-422-433-531-539-558-570-573-586-596-599~649-665755-789-796-828-832-840-924-938 Marthens : 488 Matheys : 543 Mattheus : 716 Matthijs : 145-236-979 Matthys :700 Meerschman : 792 Meersinan : 166 Meese : 865 Meijvaert : 326-822-834-896 Meirisone : 230 Merisone ;230 Merscrunan : 772 Mestdach : 995 Michiels :11 Mile.cam .: 241 Modde : 139-176-296 Moen : 198-262 M6en~ : 338-378-415-459-480-626-632-681-788-805-812-835-8j6-851902-942 Moeraert : 25-237-238-372-476-580-866-908-928-936-942-993 Moeraerts : 379 Molin e : 231 .Monaers : 454 Monnaers : 906 Monnaert : 74-126-344 Monnaerts : 619-906 Mortier¡: 919 Mlische : 293 Mussch~ : 98-148-169~224-341-367371-386~504-547-552-770-818-910972-989 Mychiels : 11 Neijdt : 612 Neijdts : 780 Neijt : 33-190-211-260-310-548-652-742-754-830-949 Neijts :27 Neydt :498-590 Neyt : 12-38-96-137-160-167-185-186-187-206-259-310-348-:419-460498-601-673-743-754-845-964 Neyts : 12-38-595 Nijdte : 735 Noe : 92 Nothaert : 445

o

nihil

Palijnckx : 315 Parydan 711 Pattijn : 285

- 518 -


Pauwels : 295-380-539-546-748-832-877-970 Piers : 473 Pieters 144-445-658-700-803-861 pijcheyns : 543 Pirijns : 970 Plaschaert : 405 Plasschaert : 33-37-62-63-159-183-202-262-265-293-309-335-441564-643-774-842-986 Plattijn : 39-65-258-777 Poelman : 135-322-331-503-616 Poelmans :.616 Poppe : 467 Priem : 676 Pylaet·: 186

Q nihil Raemaeckers :819 Raemaekers : 609 Raeps : 71 Raes : 4~~81-173-244-253-481-773-825-892-981-982 Randtschaert : 458 .Ransschaer·t .: 615 Rantscháert : 892-918 Reerelinck : 155 Reijniers : 20-28-271""435-574-698-720-861 Reyniers : 698-700 Ricquaert : 739 Rijckaért : 662-744-745~753~883 ~oegièrs : 36-48-70-90-127~148-247-290-341-411-424-569-614-64è. 969 .. Roete : 6-239-282 Roets : 41~139-712 Roette : 473-587 Rogiers : 48-115-171-255-295-521-527-736 Roman : 699 ·Roobier : 712 Rooman : 699 Rougiers : 619-742 Routs : 339-340 Ryckaert : 662 Rysselberghe : 672 Saeij : 163-955 Saelaert : 525 Saey : 353-955 Saeys : 191 Saij : 140-913-940 Salaert : 493 Sbackere : 63 Sbrauwers : 63 Schatteman : 506-525-566-567-764-856-898 Schaudtteedt : 463 Schauteedt : 463 Schauteet : 120-138-2i6-251-364-453-548-572-702-743-779 Schautheet : 34-430 Schautheets 855 Schauttheet : 855

- 519 -


Schauvlieghe : 957 Schelstraete : 56-65-229-338-373-374-474-540-603-606-747-792-875 Schepens : 11 Scherens : 488 Schieters : 56 Schollaert : 331 Schoolaert : 752 Schouteet : 443 Schutheet : 80 Seghers : 238-413-794 Sermuijs : 326 S~rraes : 356-576-578-648-750-843 Sersanders : 868 Sgrooten :10 Sgrooten :106 Sierens : 429-609 SJaeghers : 49 Slabbaert : 34 Slaerijn : 534 Slock : 8-17-42-78-85-106-185248~270-271-283-317-319-343-363-407485-486-559~585-607-641-661-685-692-716-717-771-798-853895-932 s Lockx- : 17-342 Sloex : 78-150 Sluerijn : 534 Smeijers .: 58-62-121 Smets : 56-66 Smuncx :.20 Smuyncx :.15 Snouek : 487 Soclee : 524¡ Solaert : 567 Sonville : 534 Spaus : 24-29-57-78-117 Speijbrouck : 668 . Sperrens : 612 Spinnewint : 53 Stadins : 144 Staes : 109-201-218-679 Staeyaert 655-814 Stallaert : 497 Standaert : 227-435 Stasens : 119-146 Stayaert : 814 Steels : 223 Steenbecke : 530 Steenbeke 111-276-466-501-504-591-610-844-917 Steijaert : 242-424-509-540-548-554-556-563-808-813-876-886-911915-916-934 Stelsens : 299 Stelsijns : 847 Stelsins 197-416-769 Steltens : 346-582-562 Stelt ins : 346-848 Steltsens : 327 Steppe : 109-167-203-266-354-365-408-503-819-822-834-896-923-928968 Stevens : 23-69

- 520 -


Steyaert

: 117-222-297-399-424-502-519-643-698-700-701-739-749774-809-861-911-915-916 Steyaerts : 297-424 Stockman : 43-337-354-365-420-503-587-618-677-766-804-814-823915-916-923-958-991 Stockmans : 189-332-882 Stocman : 61 Stocmans : 61 Strijdt : 873-971 Strijt : 51-183-255-309-314-440-547-693-729-730 Strijts : 51-309 Stryt : 729-929 Svoes : 1 Svos : 1 Sweertvaeghere : 26 Swevers : 215-456 Swulfs : 149 Tack

: 96-~58-172-268-294-296-303-320-366-427-496-497-702-756924-952 Taedts :.908 Taets : 24-46-52-78-155-183-214-222-235-242-356-396-421-443-459567-578-580-608-650-710-720-774-791-802-840-866-885-894903-915-916-993 Talbout : 784 Tallelj : 2 Tasschaert 659 Teerelinek 46-35 Teerelynck . 807 Teerlijnek 34-507-549 Teerlijnckx : 330 Teerlijncx = 549 Teerlinck : 68-84-214-303-304-396-444-560-588-778~537 Teerlynck : 34-80-122-228-323-330-402-406-537-706-832 Teirelynck : 672 Teirlijnck : 538-690-740-882 Teirlynck : 672-706-715-740-748 Temerrnan : 499 Temmerman : 4-33-198-280-288-352-389-428-509-556-617-634-642-695837-860-977 Temmermans : 108-286 Ten Broucke : 737 Terlynck : 67-233 Thaets : 405-421 Theirlijnck : 939 Thijsbaert : 162 Thysebaert : 763 Thyssebaert : 583-763 Tierins : 174 Tijdgat : 799 Tijdrgadt : 799 Tijtgadt : 404 Tolens : 243 Tollenaere : 818-910 Tolleneere : 37-525-770 Triest : 447 Turf : 192 Tysebaert : 771~798

- 521 -


Tytgadt

: 404-699

Uuijterschaut : 407 Uuttendaele : 102 Vaelvelt : 366 Van (der) Eecken : 168 Van Acker : 233-258-692 Van Ackere : 28-36-191-277-327-355-409-450-495-513-520-637-704740-741-958 Van Ackre : 103 Van Aeckere :611 Van Ameroengie : 53 Van Auweghem : 563 Van Averbeke : 580 Van Bambos : 636 Van Bambosch :484 Van Belle : 105-161-401-404 Van Boterdaele : 10-106 Van Buzele : 12 Van Cauwenberghe 171 Van Ceullebrouck 888-890 Van Cleemput : 916 Van Coppenberghe : 971 Van Cranenburgh : 45 Van Daele : 362 Van Damme : 131-217-311-387-510-745-767-825-883-978¡¡ Van de Eedt : 106 Van de Hostijne : 158-449-541-602 Van de Hostine : 142 Van de Hostyne : 254-449-657 Van de Keere : 395 Van de Neste : 991 Van de Rostijne : 887-956 Van de Sompele : 244-253-981 Van de Spurt : 121 Van de Vaet : 50 Van de Velde : 79-114-171-239-299-321-345-348-366-384-389-397-409 422-434-530-557-719-748-765-827-838-872-920-939989 Van de Voorde : 14-58-178-265-299-322-428-532-533-542-556-640-653 714-715-755-796-797-816-938 Van de Walle : 47-90-330-560Van de Weghe : 213 Van de Wostijne: 69-102-179-375-508-589-599-836 Van de Wostyne : 179-589-714-835 Van de(r) Eecken : 93 Van den Abeele : 912 Van den Berghe : 289-339~340 Van den Bossche : 395-493-786-948 Van den Bosschele : 487 Van den Broucke : 447 Van den Driessche : 380-870-877 Van den Eecqaute : 371 Van den Hostyne : 660 Van den Neste : 638-950 Van den Steene : 427 Van der Beke : 181

- 522 -


Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van

Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van

der Beken : 88 der Brugghe : 952 der Brugghen : 697 der Donckt 984 der Eecken : 22-100-381-558-586-670 der Heecke : 466-591 der Heecken : 869-909 der Heeken : 381 der Helst : 584 der Hostijne : 318 der Linde : 984 der Meere : 290 der Meersschen : 959 der Rostine : 94 der Sluijs : 219 der Sluys : 608-808 der Straeten : 211 der Vaet : 985 Eechaute : 281-597 Eeckhaute : 72-452 Eeckhautte : 473 Eenaeme : 51-60-255-410-740-771-809-864-976 Eename : 418 Eersele : 180 Eesvelde : 99 Eetvelde : 518 Enaeme : 283 Erseele : 696 Ersele : 299 Evere : 510 Ghentbrugghe 526 Hackere : 958 Haute : 45 Haverbeke : 311 Havermate : 2 Heek : 295-303 Hecke : 21-28-31-46-57-71-80-83-94-99-105-114-141-142-143-162 175-181-194-204-208-214-221-267-276284-287-294-299313-319-322-362-378-396-402-407-425-451-459-465-491498-499-505-510-511-519-529-535-537-563-574-577-582590-593-594-598-603-616-621-631-633-639-662-671-677684-703-707-725-726-736-767-769-779-795-800-804-811812-815-817-826-830-834-853-854-857-858-859-863-879882-904-926-930-942-944-971-978-980-981Heereweghe : 331 Heeschvelde : 726-771 Heeste : 832 Heesvelde :194 Heireweghe :851 Heirweghe : 924 Herreweghe : 135-855 Herseele : 696 Hersele : 329-653 Heste : 724 Heypere : 463-557 Heyste 643 Hieste 72 Hijfte 212-217-298-327-476-661-716-810-881-913-940

.,_523 -


Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van

Van Van Van Van Van

Hijste : 163-182-412-625-660-881-922 Hoecke : 277 Hoorbeke : 23 Hoorebeke : 23-655-874-867 Hoorenbeque : 867 Hostine : 142 Houcke : 260-747-980 Hulle 196-205-398-822 Hyfte 212-217-248-341-462-491-500-661-671-675-689-705-716744~745-746-810-844-862-901 Hyste 11-165-416-429-625-862 IJpere : 27-46-50-261-781, IJst : 16 IJste : 39-54-72-140 Iper : 768 Ipere : 136-358-371-390-430-457-463-464-502-521-540-572-585705-777 Ipre : 669 Keerckvoorde : 130 Keerckvoort : 29-120-130 Kerckvoorde : 200-257-350-554-640-649 Kerckvoort : 554 Kerrebrouick : 955 Laecke : 957 Laere : 77-183-195-235~287-394-400-513-545-548-590-595-616650-652-674~732-753-830-842~902-985 Landeghem : 467 Landtschoot : 784 Lare : 44 Leeuw :7 Leeuwe : 7-9 Lent : 568 Moorhem : 80-839 Muelebroecke : 560 Nieuwenhuijse : 204-420 Nieuwenhuyse : 205-281-723 Oost: 164-490-617-837-858-919-930-996 Overtvelt : 8 Peteghem : 410 Poucke : 268-445 Ravesteyti : 312 Renterghem : 449-541 Rijseloo : 523 Rooten: 1-317 Roots : 286-368 Rysselberghe : 672 Schauwenburch :401 Speijbroeck 904-969 Speijbrouck : 134-176-316-526-531-539-548-585-683-739-780830-860-884 Speybrouck : 62-115-130-209-216-219-229-255-268-294-297-301392-478-483-515-516-531-626-685-709-780-791-806876 Spreijbroeck 933 Spreijbrouck : 949 Spreille : 738 Straetburch : 518 Stratburg : 518

- 524 -


Van Van Van Van Van Van

Suijt : 694 Themsche : 232-276 Thienen : 322-595-845-875-914 Tromhaut : 565 Veerdeghem : 931 Verdeghem : 208-210-225-247-256-263-359-360-377-386-417-418496-641-667-689-696-711-728-843-878-901 Van Vlaenderen : 12-24-27-30-49-52-55-57-96-151-179-196-263-279433-466-501-573-591-593-721-794-869-883~909 Van Vooren : 14-15-17-18-19-40-43-55-67-71-B2-90-93-96-104-111115-121-123-142-152-153-161-173-174-180-196-201-223227-248-251-288-294-303-305-308-311-31ff-320-328-329333-353-356-357-36D-366-367-370-402-427-442-446-449497-499-511-519-534-536-541-546-555-561-581-602-625657-664-686-691-698-700-701-702-704-709-711-714-724734-738-744-745-755-762-803-804-816-817-820-821-828831-833-843-849-852-861-871-883-899-938-944-956-961963-966-974-991 Van Vroyenhove : 91 Van Waeijenberghe : 280-782 Van Waes : 19-115-175 Van Waeyenberghe ; 782 Van Wansele : 793-997 Van Wattegan : 550 Van Watteghem : 718-970 Van Ypere : 165-178-234 Van Ypre : 156 Van Yste : 10 Van Zevecote : 92 Velleman : 116-224-264-322-399-502-581-621-724-793-829-839-959-961-964 Vellemans : 118 Verbrugghe : 133-697-789-897 Vercruusen : 213-646 Vercruyssen : 249 Verdeghem : 625-659-884 Verdijek: 174 Vereeck : 5 Vereecke : 32-73-115-262-451~671-826-932 Vereeeken : 22-73-144-168-227-275-646-647-825-850-857 Verheeck : 406 Verheeeke : 45-322~419-451-518-574-628-726-747-769-849-852-876 Verheeeken : 535 Verhegghe : 628 Verhelst : 105-124-157-584-601-807 Verhooghstraete 968 Verhoogstraeten : 214 Verlaeckt : 678 Verlaet : 326 Vermeere : 290 Vermeulen : 133-584-824 Vermuelene : 72-86 Vermuelle : 893 Vermuere : 638 Vernaeve : 300-770-878-926-951 Vernaeven : 653-673-931 Vernave : 289-723 Vernaven : 174

- 525 -


Verooten : 334 Verschore : 330 Versijp : 987 Versijpt : 656 Versluijs : 392-949 Versluus : 277 Versluys : 392-656 Verspijlle : 852 Versprille : 182 Verspylle : 852 Verstichele : 333 Verstijl : 510 Verstraete : 239-820-843 Verstraeten : 41-139-339-340-359-360-667~820-950-991 Versupt 656 Vèrsypt : 656 Vervaet : 74 Verwee : 129 Vijveraerdt : 579 Vijveraert : 16-106-108-153-154-167-324-351-400-474-542-640-845919 Vijveraerts : 23-246 Vincents : 98 Vrombaut : 406 Vuijt : 695 Waelveldt :520 Waelvelt :66 Waldack : 4-~71~324-417-485-683-783-788-872-880 Wallaert : 95 Watteghem : 811 Wáuters : 609-819-824-948 Welvaert :548 Wiems : 717-895 Wijllems : 291 Wijtijnek : 680 Wijtinek : 9-86-160-184-853 Willaert : 18-203-637-684-718-811-826 willaerts : 199 Willems : 40-92-168-282-291-343-381-477-508-733-741-755-841-900938-945 Wittevrongele : 373 Wouters : 408-819 Wulgaert : 384 Wulgaerts : 397 Wyllaert : 514-655 Wytinck : 7-85-305-846 Wyttevronghele :517 Wytynck : 624 X : nihil Yngelbrecht : 626 Yveraert : 474 Zeghers

: 103-238-254-285

- 526 -


OVERZICHT VAN DE LIASSEN IN DE REGISTERS: 1° kolom: volgnummer van deze inventaris (Vlgnr) 2° kolom: nummer van het register (Reg) 3° kolom: de bladzijde in het bedoelde register (f) Sommige liassen werden in de registers niet teruggevonden, zodat we hier alleen het volgnummer vermelden. Vlgnr Reg f Vlgnr Reg f Vlgnr Reg f Vlgnr Reg f

Het overzicht van de liassen aan de hand van de registers zal verschijnen in het laatste deel van de staten van goed van het graafschap Evergem, samen met de ontleding van de resterende registers nl. van nummer 224 tot en met 233. 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

1574 1585 1589 1595 1632 1645 1648 1675 1684 1692

-

1579 1588 1595 1627 1639 1648 1660 1680 16g1

1697

-

527

-ONTLEDINGEN VAN DE STATEN VAN GOED VAN HET GRAAFSCHAP EVERGEM

1612-1693 Bijna alle orginele liassen zijn genummerd en per jaar in kleine bundels verzameld. Alle geïventariseerde akten krijgen een nummer bestaande uit twee delen : het eerste nummer is het volgnummer voor de index van deze inventaris en het tweede nummer is het nummer dat op de originele lias staat. b.v. 448/56 : 448 is het volgnummer van deze inventaris 56 is het nummer dat op de originele lias staat

BUNDEL

265

1/1. St. toebehorende Joosijntken, Betken ende Teuken Coene, kinderen van Mattheus ghew. bij Lievine Svos, bij het over L. van hun moeder Lievine Svos. Voogden: Jan van Rooten in huwelijk met Janneken Coene, zuster van de weeskinderen. Vervallen ende gheruijneerde hofstede te Eeklo, in de Boelaere, onverdeeld met de dochter van Cathelijne Svoes. 5.2.1612 2/2. St. Goetals, mits het Voogden: Eigendom 11.2.1612

toebehorende Laurijntken, Steven, Hansken en Tannekèn kinderen van Joörijs gew. bij Margriete van Havermaete, overl. van hun vader Joorijs Goetals fs Pieters. Jan van Havermaete en Cornelis .... (Tallelj?) fs Xpols. te Sleidinge Volpenswege

3/3. St. toebehorende Maeijken en Heijndericx Everaert, kinderen van Lieven gew. bij Fransijntken Buijsse fa Lieven zijn huisvrouw, mits het overlijden van hun moeder Fransijntken Buijsse. Voogden: Jooren de Waes en Jan de Nockere. Eigendom te Evergem Schoonstraete, liggende in onverdeeldheid met de weeskinderen van Jacques Everaert, mitsgr. met .... ende Pieter Buysse, oom en tante van de weeskinderen. 17.4.1612 4/4. St. toebehorende Stoffelken de Wispeleere, kind van Jborijès gew. bij Christoffelijne Waldack zijn huisvrouw, mits het ove rL. van Christoffelijne Waldack, zijn moeder. Voogden: Joorijes Waldack en Lieven Temmerman. 8.5.1612 5/5. St. toebehorende Ghijselken en Janneken Boelens, Lieven Boelens fs Ghijselbrechts, gew. bij Joosijne Arents, mits het overl. van Lieven Boelens hun vader. Voogden: Jooris Vereeck fs Cornelis en Frans Lindeman. 6.6.1612

kinderen van de Munck fa

6/6. St. toebehorende Pierijnken Heveraert, minderj. weeskind van Kerstiaen Heveraert fs Lowys gew. bij Fransijnken Roete fa Pieter, mits het overl. van Kerstiaen Heveraert haar vader.

- 528 -


Voogden: Pieter Roete fs Pieter en Lieven Heveraert fs Lauwereys. Eigendom te Ertvelde en te Evergem. 4.7.1612 7/7. St. toebehorende Liefken en Pierijntken Wytinck, kinderen van Jan wytinck gew. bij Lievijne van Leeuw zijn huisvrouw, mits het overl. van Jan Wytinck voorn. Voogden: Jan Claeys en Joos van Leeuwe. Eigendom te Wondelgem. Jan Claeys x Moenijntken Wytinck, voorschr. Jan Wytinck dochter van eerste bedde, die de overl. gew. heeft bij Xpoffelijne de Meijere. 18.7.1612 8/8. St. toebehorende Fransijntken Slock, dochter van Christiaen Slock gew. bij Betken van Overtvelt, zijn huisvrouwe, mits het overl. van Lijsbette van Overvelt, haar moeder. voogden: Ghijselbrecht SloGk en Rogier van Overtvelt. Jan Dobbeleere fs Jans, x Betken Slock, zuster van het weeskind. Eigendom te Wondelgem. 6.9.1612 9/9. Jan Claeys en zijn echtgenote Moenijntken¡ Wijtinck renunchieren het sterfhuis. van Jan Wijtinck, ten pr'of i.j t.e van Lievijne van Leeuwe, laatst wed. van Jan Wijtinck voorn. 18.7.1612 10/10. St. toebehorende Vijntken en Hansken van Boterdaele, Jans k.i.nde ren gew. bij Moenijntken Sgrooten, bij .het overL. van voorn. Moenijntken Sgrooten, moeder van de weeskinderen. Voogden: Pieter van Yste fs Pieter.en Christiaen de Baets. 6.9.1612 11/11~ Acte van renunchiatie. Lauwereys de Wulf, Kaetelyne Mychiels, Joos Haelman ende Tanneken Schepens renoncieren lenen en ¡gronden gelegen te Assenede en Bassevelde alsmede de roerende goederen ten sterfhulse van Kaetelyne Michielsi Zegher van Hyste als Hd. 27.9.1612 12/12. St. toebehorende ZegherI Joorken, Leentken, Cathelijne, Gheerdijnken, Gillijntken, Janneken ende Maijken Neyts, allen kinderen van wijlen Lie~en Neyt fs Jans, geprocureert bij Magdalena van Buzele fa Baudewijns. Voogden: (Jan Neyt als oom geschrapt). Lieven van Vlaenderen fs Jooris en Pieter de Wevere fs.Adriaens. Eigendom tot 1/10 deel te Wondelgem. 17.10.1612 13/13. Maijken Batseleers wed. van Jan Heerweghe ter ener zijde en Lieven Batseleers, haar broer, en Arent Curthals voogden van Hans, Lieven en Pauwelken van Heerweghe, kinderen van de voorn. Jan, geprocreeert bij het voorn. Maeijken Batseleers. Ten sterfhuise van Jan van Heerweghe was er meer schuld dan bate, zodat de weeskinderen het sterfhuis van hun vader "gerenunchieert zouden hebben". 17.10.1612

- 529 -


14/14. St. toebehorende Zegher en Hansken van Vooren, kinderen van Zegher van Vooren gew. bij Barbele van de Voorde, mits het overl. van hun vader Zegher van Vooren. Voogden: Pieter van Vooren en Charles van de Voorde. 12.12.1612 15/15. Augm. van staat om Joorken, Gilleken, Joosijnken, Laurijnken Neelken (geschrapt Zegherken en Hansken ) van Vooren, kinderen van Zegher gepr. bij Neelken Smuyncx, mits het overi. van de voorn. Zegher, hun vader. Voogden: Pieter de Baets en Pieter van Vooren. 12.12.1612 16/16. St. toebehorende Jan, Pier, Stoffelken, Pauwelken, Luijcxken ende Tanneken Bijlevinck, kinderen gepr. bij Elisabeth vijveraert van de successie "van de voorn. Bijlevinck, haerliedens vaedere saligher memorie". Voogden: Xpols van IJst fs Xpols ende LievenVijveraert fs xpols. Overlijden van de vader van de weeskinderen + Evergem Overtwaeter bij Wippelgem. . 12.12.1612 17/17. St. toebehorende Joorijntken, Tanneken, Joosk.en, Janneken, Gillijntken, Liefken, . en Maijken Dobbeleere, Jahs kinderen gew. bij Betken Slocx faXpols , met. hÊt overl. van Jan Dobbeleere , hun vader. Voogden: Andreas Bral en Jocrijs de Nockere, ter presentie van Xpols Slock en Lieven van Vooren. Eigendom te Evergem.EIsloo en Sleidinge.Hoijweghe. Hofstede te Evergem Elsloo onverdeeld met Pieter Beelaert, oom van de weeskinderen. . 10.5.1618 18/18. St. toebehorende Hansken, Stoffel en van vooren, kinderen van Jooris van Vooren gew. bij Cornelia Dhooghe, met het overl..van hun moeder Cornelia Dhooghe. voogden: Carel Willaert en. Lieven van La.... x Janneken van Vooren, een van de weeskinderen. Eigendom te Evergem. 29.1.1620 19/19. St. toebehorende Stoffelken, Jorken, Segherken, Tanneken en kinderen van Stoffel van Vooren fs Christoffels, kinderen van janneken Coeyers met het overl. van hun vader Stoffel van Vooren. Voogden: Pauwels van Vooren en Jacop van Waes, ter presentie van Stoffel Van Vooren fs Pieters en met Stoffel Coeyers broer van de He. 12.2.1620 20/20. St ..toebehorende Janneken, Stoffelken, Pierken, Hansken, Moentken, Nijseken, Betken, Joosijntken en Maijken Smuncx, kinderen van Xpols, gew. bij Moeijnijntken de Baerdemaeckere met het overl. van hun moeder Moeijnijntken. Voogden: Denijs Criel V.P. en Lieven de Baerdemaeckere¡V.M. Eigendom te Evergem Meerbeke en Belseie. 28.4.1620

- 530 -


21/21. St. toebehorende Paulijntken, Hansken ende Liev~ntken van Heeke, kinderen van Pieter gew. bij Betken Reijniers fa Jaeobs met het overl. van hun moeder Betken Reijniers. Voogden: Jan van Heeke fs Gillis en Jan Reijniers fs Jaeobs. Eigendom te Evergem Elsloo. 27.5.1620 22/22. St. toebehorende Cornelis, Hans en Betken kinderen van Joos gew. bij Cristintken de Roo, met hun moeder Cristintken de Roo. Voogden: Pieter Goethals fs Joorijs en Christoffel fs Joos. Pauwels de Brabanter x Joorijntken en Jooris kinderen van de overl., Cristinken de Roo. 29.7.1620

van der Eecken het overl. van van der Eecken Vereecken

ook

23/23. St. toebehorende Elisabeth, Janneken, Adriaenken, Stoffelijntken, Hansken en Pierken Vijveraerts, weeskinderen van Lieven gew. bij Maijken Colpaerts fa Adriaens, bij het overl. Van hun moeder. Voogden: Jan Colpaert en Charles van Hoorebeke. Nielaijes Stevens en Caerels van Hoorbekè, elk gehuwd met een van de voorn. weeskinderen. Eigendom te Evergem Overtwaeter Wippelgem. 17.9.(1620) Spaus, 24/24. St. toebehorende Stoffelken en Pierijntken kinderen van Xpols gew. bij Lievine Drieghe fa Gillis, bij het overl. van hun moeder Lievine Drieghe. Voogden: Cornelis Taets en Lieven van Vlaenderen fs Frans. Eigendom te Evergem en Wondelgem. 27.10.1620 25/25. St. toebehorende Grietken, Pierken, Betken, Fransken, Nijseken, Janneken en Vijntken Moeraert, kinderen van Lauwereijns gew. bij Janneken Haerts, met het overl. van hun moeder. Voogden: Pieter Moeraert en Jan Lippins fs Xpols. 27.1.1621 26/26. St. toebehorende Joosijntken, Pierken, Tanneken, Vi jntken, Hansken en Stoffeli jntken Sweertvaeghere, kinderen van Lieven gew. bij Cathelijne de Rue, met het overl. van hun vader Lieven de Zweertvaeghere. Voogden: Frans Buijsse en Sijmoen de Rue. Eigendom te Evergem Schoonstraete, onverdeeld met de weeskinderen en hoirs van Xpols Lippens en met Janneken Sweertvaegher, halfzuster van de weeskinderen. 10.2.1621 27/27. St. toebehorende Liefken van IJpere fs Joos, gew. bij Joosijntken Neijts fa Jans met het overl. van haar vader Joos van IJpere. Voogden: Lieven van Vlaenderen fs Frans en Jan van IJpere. 10.2.1621 28/28. St. toebehorende Jaeeques, Pierken, Janneken Reijniers, kinderen van Jaeob gew. bij Martijntken Batseleers, met het overl. van hun vader Jacob Reijniers.

- 531 -


Voogden: Jan Reijniers en Joorijs Batzeleers. Eigendom te Evergem Elsloo onverdeeld met de weeskinderen van Pieter van Heeke en de voorn. jan Reijniers, mitsgr. Jan van Aekere x de zuster van de weeskinderen. 5.3.1621 29/29. St. toebehorende Joosijntken en Vijntken Buijsse, kinderen van Pieter gew. bij Betken Spaus faXpols, met het overl. van hun moeder. Voogden: Jan de Noekere en Lieven van Keerekvoort. Eigendom te Evergem Sehoonstraete. 21.4.1621

3U/30. St. toebehorende Calleken, Joorintken, Betken, Stoffelken, Joorken en Tanneken Bure, kinderen van Denijs Bure gew. bij Maijken van Vlaenderen fa Joorijs, met het overl. van hun moeder Maijken van Vlaenderen. Voogden: Adriaen de Pau en Joorijs van Vlaenderen, ter presentie van Adriaen Bral, Roelant Boelins , mitsgr. Segher de Brabantere x Joosijntken, de oudste dochter van de voorn. Denijs Bure, en zuster van de zes weeskinderen. Eigendom te Sleidinge Hoijweghe, eigendom te Evergem, onverdeeld met Joorijs van Vlaenderen en de weeskinderen van Lieven van Vlaenderen. Eigendom te Waarschoot. 21. 7.1621

31/31. Augm. van staat van Joorijntken, Pierken, Maijken en pirintken de Buek, kinderen van Lieven gew. bij Janneken Reindriex fa Pieters, met het overl. van hun vader. Voogden: Pieter de Buek en Pieter van Reeke. Eigendom: deel van een bos te Sleidinge Hoijweghe op dheerlijkheid van de Langhemaete. 10.11.1621 32/32. St. Gilleken Goethals, kind van Pieter gew. bij Dingne Leinssens, met het overl. van zijn moeder Dingne Leinssens. Voogden: Joos Goethals fs Joori js en Cornelis Leinssens geassisteerd met Joorijs de Wilde. Eigendom te Ertvelde tot 1/4 van een hofstede, "belast met dhelft van de wijn van de pasteur ende capellaen tot het doen van de goddelijcken dienst (jaerlijks) " onverdeeld met de Hd. en zijn eerste drie kinderen gew. bij Cornelia Vereecke. 24.11.1621 33/33. St. toebehorende Joorijntken, Liefken, Luijcxken, Hansken, Joosijntken, Lievijntken, ende Cathelijntken Haerts, kinderen van Lieven gew. bij Joorijntken Temmerman, met het overl. van hun vader Lieven Haerts. V.P. Jacques Grootaert en V.M. Luycas Temmerman. Jan Plasschaert dtoude bijstaande voogd en ter presentie van Zegher Neijt fs Zeghers gehuwd met Tanneken Haerts. Eigendom te Wรถndelgem. 28.12.1621

34/34. ST. toebehorende Laureys Slabbaert kind van Paesschier Slabbaert, gew. bij Laurijntken Teerlynck fa Michiels, met het overl. van Paesschier Slabbaert. Voogden: Segher Teerlijnek en Joorijs Schautheet.

- 532 -


De vader en de moeder van de overl. zijn nog in leven. 20.7.1622 35/35. St. toebehorende Joorken, Guiullaemken, Stoffelken en Pierken Buysse, kinderen van Xpols gew. bij Fransijntken Teerelincx, met het overl. van hun moeder Fransijntken Teerelinex. Voogden: Jan Buysse en Lieven de Meyere. Eigendom te Evergem Meerbeke. 20.7.1622 36/36. St. toebehorende Stoffelken en Tanneken Lippens , kinderen van Jan gew. bij Magriete Roegiers faXpols, met het overl. van hun moeder Margriete Roegiers. Voogden: Daneel Buijsse en Xpols van Aekere. Eigendom te Evergem. 20.7.1622 37/37. St. toebehorende Anthone, Betken, Jaeequeman en pierken Plassehaert, kinderen van Jan bij Janneken Tolleneere, met het overl. van hun moeder Janneken Tolleneere. Voogden Gheraert Plassehaert en Pieter Dhaese, ter presentie van Jan Plassehaert, zoon van de Hd. Eigendom: hofstede "Zeveneecke". 23.8.1622 38/38. St. toebehorende Xpoffelijne, Tanneken, Pierijntken en Joorijntken de Pau kinderen van Jooris de Pau gew. bij Joosijntken Neyts fa Lievens, met het overl. van hun vader Jooris de Pau. Voogden: Pieter de Pau is Jooris en Jan Neyt fs Lievens. Eigendom te Sleidinge Volpinsweghe Velthoueke. Hofstede Conquestgoed. 5.10.1622 39/38bis. St.toebehorende Moenijs, Hansken, Joosken, Joosijntken en Grietken van IJste, kinderen van Jan, gew. bij Pierijntken Plattijn, metsgr. Lieven van IJste ook zoon van Jan, gew. bij Cathelijne Botermans, met het overl. van Jan van IJste hun vader. Voogden: pier van IJste en Andries Plattijn. Eigendom te Evergem Overtwaeter in de Westgaever op de heerelijckheid van Jan de Rijcke. 7.12.1622 40/39. St. toebehorende Joorintken, Hansken, Joorken, Betken, Marten en Tanneken willems, kinderen van Pieter gew. bij Jaecxken van Vooren, met het overl. van hun vader Pieter Willems. Voogden: Joorijs Buuek en Marten Willems, Roelandt Boelins bijstaende voogd. 20.12.1622 41/40. St. toebehorende Adriaen, Jacques, Janneken en Pieter Pauwels , kinderen van wijlen Pauwel Verstraeten gew. bij Janneken Kesels, en Liefken en Lyntken ook kinderen van de voorn. Pauwel Verstraeten, gew. bij Xpoffellijne Roets, He. met het overl. van hun vader. Voogden: Guill(aem)e Ransschaert en Lieven van Speybrouck. 24.5.1623

- 533 -


42/41. St. toebehorende Livintken Dhont, kind van Lieven gew. bij pierintken Dellaerts fa Pauwels, met het overl. van haar vader Lieven Dhont. Voogden: Joorijs Dhont fs Pieter en Jan Deliaerti de He. geassisteerd met Segher Sloek, haar bijstaande voogd. 26.7.1623 43/42. St. toebehorende Pauwels, Jaecques en Liefken van Vooren kinderen van Lieven gew. bij Cathelijne Goetals fa Jans, met het overi. van hun moeder Cathelijne Goetals. Voogden: Guillaeme Stockman en Zegher Goetals. Maijken van Vooren, zuster van de weeskinderen x met Lieven Grijp. Eigendom te Evergem 11.2.1624 44/43. St. toebehorende Jooris, Tanneken en Pierken Grootaert, kinderen van Jaecques Grootaert gew. bij Lievijne Buysse, met het overl. van hun vader Jacques Grootaert. Voogden: Lieven van Lare en Lieven de Cleercq. Eigendom te Wondelgem. 17.7.1624 45/44. St. toebehorende Hans, Lievijn, Stoffelijne en Evesijne Goethals, kinderen van Jan Goethals, gew. bij Lievijne van Cranenburgh, met het overl. van hun vader Jan Goethals. Voogden: Pieter Ghoetals en Lievijn Verheecke. ... halfzusters van de 4 weeskinderen: Jan Bauwijns over Janneken en vincent van Haute over Bettien Ghoetais. Eigendom te Sleidinge, onverdeeld met de halfzusters. 18.9.1624 46/45. St. toebehorende Betken en Baerbeke Boelins, kinderen van Jan gew. bij Barbara Gheeraerts fa Jacobs, met het over!. van hun vader Jan Boelins. Voogden: Roelant Boelins en Andries Raes, ter presentie van Lièven van Hecke haar bijstaande voogd mitsgr. Jan Boelens fs Jansl Adriaen Taets, Caerel van IJpere en Jan Teerelinek. Eigendom te Evergem 2.10.1624 47/46. St. toebehorende Walie, kinderen van Vincent Brune, met het overi. van hun Voogden: Jan Gheernaert fs wonende te Gent. 30.10.1624

Joorken, Maijken en Janneken van de van de Walie gew. bij pierintken de vader Vincent van de Walie. Jooris en Jan de Brune fs Joorls

48/47. St. toebehorende Liefken, Stoffelken kinderen van Lieven gew. bij Maijken Buijsse, hun vader Lieven Roegiers. Voogden: wiIIem Roegiers en Lieven Claeijs. Eigendom te Evergem. 30.10.1624

en Maijken Rogiers, met het overl. van

49/48. St. toebehorende Stoffelken, Pierijntken, Vijntken en Tanneken Lippens, kinderen van Roelants gew. bij Tanneken SJaeghers, met het overl. van hun vader Roelant Lippins. Voogden: Xpols Lippens en Xpols van Vlaenderen.

- 534 -


Eigendom te Evergem. 27.11.1624

St. toebehorende Hansken, Tanneken en Joorijntken van IJpere, kinderen van Pieter gew. bij Joosijntjen Gheerenaerts fa Xpols, met het overl. van hun moeder Joosijntjen Gheerenaerts. Voogden: Caerles van IJpere en Jan van de Vaet. 50/49.

11.12.1624 51/50. St. toebehorende Maijken en Hansken van Eenaeme kinderen van Xpols gew. bij Cristoffelijne Strijts faXpols, met het overl. van hun vader Xpols van Eenaeme. Voogden: Jan Srijt en Jan van· Eenaeme, ter presentie van van Dènijs Criel en Jan Strijt. Eigendom te Evergem. 11. 12.1624 52/51. St. toebehorende pierken en Commerrijntken Dobbeleers kinderen van Jan Dobbeleers gew. bij Sijntgen van Vlaenderen met het overl. van hun vader Jan Dobbeleere. Voogden: Jan Dobbelere , halfbroer van de weeskinderen en Taets. 26.2.1625 .5 3/52.

St. toebehorende Hansken en Betken Acke , .kinderen van Pieter gew. bij Maijken Breekschiet fa Joos, mitsgr. Tanneken Spinnewint, dochter van het voorn. Maijken gew. bij Jacques Spinnewint haar eerste man, met het overl. van hun moeder Maijken. VOÇ>gden:LieVen Acke en Jan van Ameröengie. 9.7.1625 54/53. St. toebehorende Pierijntken en Janneken van IJste, kinderen van Jan gew. bij. Janneken Bijvoets fa Pieters , met het overl. van hun vader Jan van.IJste fs Pieters. voogden~ Joos van IJste en Jan Bijvoedt. Eigendom te Evergem. 15.10.1625 55/54. St. toebehorende Gaebereelken van Vooren kind van Cornelis gew. bij Joorijnken van Vlaenderen, met het overl. van zijn vader Cornelis van Vooren. Voogden: Joorijs van Vooren en Joorijs de Walsche fs Andries, ter presentie van Gabereel van Vlaenderen. 15.10.1625 56/55. St. toebehorende Vijntken Schieters kind van Aerent gew. bij Gillijntken Smets, met het overl. van haar vader Aerent de Schieter. Voogden: Geijs de Smet en Gheeraert Schelstraete. 29.10.1625

St. toebehorende Maijken, Pierken, Joosken, Hansken, Paesschierken, Stoffelijntken, Pauwelken, Liefken van Hecke kinderen van Jan, gew. bij Elysabette Spaus, met het overl. van hun vader Jan van Hecke fs Paesschier. 57/56.

- 535 -


Voogden: Lieven van Hecke fs paesschier en Lieven van Vlaenderen fs Frans. Eigendom te Evergem. 26.11.1625 58/57. St. toebehorende Hans en Joosijntken Smeijers, kinderen van Xpols gew. bij Adriaeneken Curtals, met het overl. van hun vader Xpols de Meijere. Voogden: Pieter Hechelinck en Joos van de Voorde fs Joos. Eigendom te Oostakker. 26.11.1625 59/58. St. toebehorende Cathelijntken Haemerlinck, kind van Jan gew. bij Tanneken van de Voorde, met het over!. van hun moeder Tanneken van de Voorde. Voogden: Christiaen Haemerlinck en Jacques Eggherick. 10.12.1625 60/59. St. toebehorende Liefken en Bertelken van kinderen van Berthels gew. bij Janneken Huelebroucx, overl. van hun vader Berthels van Eenaeme. Voogden: Jan van Eenaeme en Lieven Huelebrouck. Eigendom te Evergem. 10.12.1625

Eenaeme, met het

61/60. St. toebehorende Hansken, Willeken, Pye r'ken, Hube(r)k~n en Lyevijnken Stocmans, kinderen van Abraham Stocman gew. bij Tanneken Compleijn, met het over!. van hun vader Abraham Stocman. Voogden: Willem Stocman en Gheeraert Stocman. Eigendom te EvĂŠrgem. 14.1.1626 62/61. St. toebehorende Liefken en Janneken Smeijers, kinderen van Lieven, gew. bij Janneken Plasschaert, met het over!. van Lieven de Meijere, hun vader. Voogden: Lieven van Speybrouck en Segher de Reijtere. Eigendom te Evergem. 28.1.1626 63/62. St. toebehorende Pierken, Andries en Gillijntken Sbackere, kinderen van Gillis gew. bij Pierijntken Sbrauwers; met het overl. van hun moeder Pierijntken Sbrauwers. Voogden: Joos Plasschaert en Jan de Brauwere. Eigendom te Wondelgem. 4.3.1626 64/63. St. toebehorende Grietken Curtals, kind van Lieven gew. bij Maijken Haesebets, met het over!. van haar vader Lieven Curtals. Voogden: Jan Curtals en Lieven Haesebets 6.5.1624 65/64. St. toebehorende Liefken Schelstraete, kind van Pieter gew. bij Tanneken Plattijn, met het overl. van Tanneken Plattijn, haar moeder. Voogden: Lieven Schelstraete en Andries Plattijn. Eigendom te Evergem. 20.5.1626

- 536 -


66/65. St. toebehorende Betken, Bertelmijn, Fransijntken, Vijntken en Jacques Waelvelt, kinderen van Xpols gew. bij Joosijne Smets, met het overl. van hun moeder Joosijne Smets. Voogden: Joos Waelvelt en Berthles de Smet. 10.6.1626 67/66. St. toebehorende Stoffel, Joos, Jooris, Grietken, Pirintken en Tanneken Hannaerts, kinderen van Joorijs gew. bij Maijken de Vos fa Joos, met het over!. van hun vader Joorijs Hannaert. Voogden: Joorijs van Vooren V.P. en Gillis Terlynck V.M. Eigendom onverdeeld met Xpols Hannaert. 23.6.1626 68/67. St. toebehorende Chaerelken, Hansken en Joorken Teerlinck, kinderen van wijlen Jooris Teerlinck gew. bij Joorijntken Gheernaert, met het Overl. van hun vader. Voogden: Gillis Teerlinck en Pieter Diericx fs Pieters. Verkaveling van 25.7.1622 tussen de overledene en Gillis .en Jan Teerlinck. Eigendom o.a. te Sleidinge en Bouchaute. 8.7.1626 69/68. Augmentatie van St. toebehorende Barbelke, Janneken, Hansken en Pierken de Wint kinderen van Joos gew. bij Tanneken de Walsche, welke augmentatie overgebracht wordt door de voogden Pieter de Reu en Pieter Stevens. Gillis van de Wostijne gehuwd met Tanneken de walsche voorn. 21.7 .1626 70/69. St. toebehorende Betken, Hansken, Cathelijntken en Joorken Martens kinderen van Joorijs gew. met Martijntken Roegiers fa Jans, met het over!. van Joorijs Martens hun vader. Voogden: Pleter Martens en Jan Roegiers fs Xpols. Eigendom onverdeeld met de ooms van de weeskinderen en de kinderen van Jaecquemijne Martens te Sleidinge Keure. 23.9.1626 71/70. St. toebehorende Maijken van Hecke, kind van Lieven van Hecke, gew. bij Catheline van Vooren fa Adriaens, met het overl. van haar moeder Cathelijne van Vooren. Voogden: Marten van Hecke en Lieven Raeps fs Jans. 7.10.1626 72/71. St. toebehorende Pierken, Janneken, Hansken, Sacharias, Abraham, Lieven, Maijken, Joorken en Jaecques van IJste, kinderen van Lieven gew. bij Maijken Vermuelene, met het overl. van hun vader Lieven van IJste. Voogden: Lieven Hoste en Lieven Vermuelene. Eigendom te Landegem 31.10.1626 Ingesloten akte: Lieven van Hieste fs Joachim te Sleidinge geeft te kennen dat ter causen Maeijken Vermeulene fa Pieters, zijn huisvrouw, ten sterfhuise van Maeijken van Eeckhaute, overl. huisvrouw van Pieter Vermeulene, haar moeder was. 7.12.1624

- 537 -


73/72 . St. toebehorende Janneken,. Betken , pierken en Mai jken Vereecken, kinderen van Lieven, gew. bij Janneken Batzeleere fa Gheerolfs, met het overl. van Lieven Vereecke, hun vader. Voogden: Jan Vereecken fs Jans en Pieter Claeys, schepen "daertoe ghecommitteert". Eigendom te Evergem. 16.12.1626 74/73. St. toebehorende Vijntken en van Joorijs gew. bij Elisabeth de Wulf van Joorijs Vervaet hun vader. Voogden: .:ranVervaet fs Pi~ters V. P. en Eigendom te Evergem o.a. een herberg op 28.4.1627 .

Janneken Vervaet, kinderen fa Jaecques, met het overl. Jan Monnaert V .. M. de wijk "ter Hulle".

75/74. St. toebehorende Guillaeme, Cornelis, Hansken, Liefken en Janneken Hovelynck, kinderen van Pieter gew. bij Maijken Heindricx fa Pieter, met het overl. van Pieter Hovelynck, hun vader. V.P ..Lieven Bundervoet en Corneliss Heindricx fs Pieter V.M. 23.2.1628 76/75. St. toebehorende Bertelken, Hansken, Janneken en Maergriete Baerdemakers, kinderen van Pieter gew. bij Jakemijne Dobbeleers fa Lyevens, met het overl. van hun moeder. Voogden: .Lieven Dobbeleer eh Lieven de Bae r-deruake r, Eigendom te Lovendegem heerlijkheid van der Straeten, onverdeeld met Lieven Dobeleere, voogd van de weeskinderen, Xpols Haerts en Lyeyeijne Dobbeleere, tante van de weeskinderen. 15.3.1628 77/76. St ..toebehorende Joorken, Liefken, Pierken, Jaecquemijne, Pauken, Joos en Hansken van Laere, kinderen van Lieven gew. met; Cathelijne Buysse. fa Joorijs met het overl. van hun moeder Cathelijne Buysse. Voogden: Jan van Laere en Lieven Buysse. Eigendom te Wondelgem 15.3.l628 78/77. St. toebehorende Pieter, Gillis,Gheeraert en Joorijne Slocx kinderen van Lieven gew. bij Maijken Spaus, met het overl. van hun moeder Marie Spaus (de Pauw). Voogden: Adriaen Taets en Jan Slock fs Jaecques. 22.3.1628 79/78. St. toebehorende Hansken, Liefken en Betken kinderen van Christoffel Sloek, gew. bij Maijken Baets, met het overL van hun vader Christoffel Sloek. V.P. Lieven Slock en V.M. Laureys van de Velde. Eigendom te Evergem~ 24.5.1828 80/79. St. toebehorende Jaecques, Joosijntken, Joorijntken, Maijken Schautheet kinderen van Jooris gew. bij Janneken van Hecke fa Jaecques, mits het overl. van hun vader Joorijs Schautheet. V.P. Zegher Teerlynck en V.M. Marcus van Moorhem. 7.6~1628

- 538 -


81/80~ St~ toebehorende Lievine, Hansken en pierken .kinderen van Niclaijs, gew. bij Janneken Gheerenaert, overl; van hun moeder Janneken Gheerenaerts. Voogden: Abraham Gheerenaerts en Andries Raes. 6.7.1628

Keghele met het

82/81. St. toebehorende Hansken, Cathelijnken, Joorijntken Maijken Grijpi kinderen van Lieven. gew. bij Maijken van Vooren Lieven, met het overl. van Maijken van Vooren. Voogden: Jan Grijp en Lieven van Vooren. Eigendom te Evergem. 4.10~1628

en fa

83/82. St. toebehorende Andries en Maijken van Hecke kinderen van Paesschier, gew. bij Martijntken Beelaerts, met het overl. van hun vader paesschier van Hecke. Voogden: Joos van Hecke en Gillis van Hecke. Eigeridom te Evergem. 31.10.1628 84/83. St. toebehorende J.oosijntken, Vincèntken en Joorijntken. de. Meijere kinderen van Joorijs, gew. bij Janneken de Wilde fa Joorijs, met het overl. van hun vader Joorijs·de Wilde. V.P. Andries Bral en V.M. Joos Teerlinck fs Franchoijs. 27.1.1627 Grietken 85/84. St. toebehorende Jacques, Jan, Tanneken, Janneken Wytinck, kinderen van Jan gew. met Lysbette Goethals, het ovar L, van hun moeder. Voogden: .Ghijselbrecht Slock en Jacques Wytinck. Eigeridom te Kluizen. 10.2.1627· 86/85. . .St. toebehorende Hansken Wijtinck kind van Jaecques met Joosijntken Vermuelene fa Pieters, met het overl. van moeder Joosijntken Vermuelene.. . Voogden: Jan Wijtinck fs Jan en·Lieven Vermeulene fs Pieters. 17.3.1627 .

en met

gew~ zijn

Bundel 266 87/1. St. toebehorende Joorken, Betken , Tanneken en Janneken Buijsse kinderen van Jooris gew~ bij Cathelijne Drieghe fa Lieven, met het overl. van hun vader Joorijs Buijsse. . Voogden: Lieven Buysse en Gillis de Backere. 14.2.1630 88/2. St. toebehorende Liefken, Janneken en Tanneken van de r Beken kinderen van Jan gew. bij Janneken Clayssens, met het overl. van hun moeder. Voogden: vincent van der Beken en Anthone Clayssens. 6.4.1630 89/3. Contract ofte Bewerp omme te passeren ende daerna ghemaeckt te worden den staedt van goede toebehorende de drije onbedeghen kinderen van Jooris Basteliers, gew. bij Lyevinne Heynden: Lieven, Maijken en Joosijntgen Basteliers, met het overl. van hun vader.

- 539 -


Voogden: Eigendom 8.5.1630

Lieven Basteliers te Evergem.

V.P. en Jooris de Connynck

V.M.

90/4. St. toebehorende Pierken, Pierijntken, Janneken, Stoffelijntken, Joorken, Michielken, Betken en¡ Grietken Lippens kinderen van Pie~er gew ..bij Maijken van de Walie, met het overl. van hun vader Pieter Lippens. Voogden: Zegher van Vooren en Xpols Roegiers fs Xpols. 29.5.1630 91/5. Verkopers: Anthuenes Claeys Vroyenhove. Koper: Guillaeme de Muynck fs Joorijs 31.5.1630

fs

Stevens

en

Jan

van

92/6. St. toebehorende Hans, Janneken, Gilleken en Tanneken van Zevecote, kinderen van GLllis gew. bij Cathelijrie Willems, met het overl. van hun moeder. Voogden: Lieven Noe en Lieven Boterman. Eigendom te Maldegem. 4.9.1630 93/7. Augm. van staat toebehorende Maijken van de(r) Eecken fa Lievens, qew, bij .ranneken Batseleers. Voogden: Jan van der E;ecken fs Jans en Jan van Vooren fs Jahs, ter presentie van Lieven van der Eecken,. broer van het weeskind; met het overl. van Janneken. B.atzeleers, moeder van het weeskind. Eigendom te Evergem Schoonstraete, onverdeeld met Pieter van der Eecken, broer van het weeskind. 16.10.1630 94/8. St. toebehorende Maijken van der Rostine, dochter ..van Joorijs, gew. bij Tanneken van Hecke fa Christoffels, met het overl. van haar moeder Tanneken van Hecke. V.P. Jan van der wostine fs Niclaijs en V.M. Joorijs van Hecke fs Christoffels. 30.10.1630 St. toebehorende 'I'anrie ken Hebbrecht dochter FranchĂśys, gew. bij Tanneken van ~ecke, met het overl. van moeder Tanneken van Hecke. V.P. Ghijsel Hebbrecht en V.M. Jaecques Wallaert. 17.12.1630 95/9.

van haar

96/10. St. toebehorende Lieven, Roelant, Cornelis, Joorijs en Jaecques Boelins kinderen van Jan gew. bij Stoffelijntken van Vooren fa Joorijs, met het overl. van hun vader Jan Boelins fs Roelants. Voogden: Christoffel van Vlaenderen fs Gabriels en Joorijs Bauwens fs Jans. Carel Tack IIharen bijstaenden voocht". Hofstede waarvan de andere 2/3 toebehoren aan de weeskinderen van Segher en Lieven Neyt. 15.1.1631 97/11. St. toebehorende Joori jntken en Brabanter fa Jans, gew. bij Cornelia Buysse, hun moeder Cornelia Buyse.

- 540 -

Jaecquemijntken met het overl.

de van


V.P. Christofel de Brabanter Eigendom te Sleidinge

en V.M. Lieven de Baets.

29.1.1631 98/12. St. toebehorende Liefken Mussche kind van Pieter gew. bij Maijken Clauwaert fa Lievens, met het overl. van zijn vader Pieter Mussche. Voogden: Bartholomeus Vincents x Laurijne Mussche, zuster van de overledene en Lieven Clauwaert, grootvader van het weeskind als deel voogden. 21.2.1631 99/13. St. toebehorende Stoffelken en Maijken Martens, kinderen van Joos, gew. bij Maergriete Van Hecke fa Gillis, met het overl. van hun moeder. Voogden: Christoffel Martens en Pieter van Eesvelde. 26.2.1631 100/14. St. toebehorende Pierken en Martijntken de Wispelaere kinderen van Xpo ls gew. bij Adriaeneken van der Eecken, met het overl. van hun moeder. Voogden: Joos de wispeleere en Pieter de Wevere. 21.5.1631

St. toebehorende Joosijntken d~ Baets, kind van Lieven I gew. bij Tanneken de Baerdemaeckere fa Lieven, met het overl. van haar moeder. Voogden: Segher de Baets en Lieven de Baerdemaecker. 31. 5 .1631 -andermaal overgebracht 21. 4 .1632 101/15.

102/16. St. toebehorende Vincent Uuttendaele I zoon van Jan gew. bij Sintgen de Baets faXpols, met het overl. van zijn vader. V.P. Adriaen Uuttendaele fs Vincents en V.M. Pieter van de Wostijne fs Pieters. 8.10.1631 103/17. St. toebehorende Joosijntken en Lievintken zeghers kinderen van Joos, gew. bij Lievine van Ackre, met het overl. van hun vader Joos Zeghers. V.P. Mattheus Zeghers fs Mattheus en Jan Zeghers V.M. Lieven van Ackre bijstaande voogd en broer van de He. 5.11.1631 104/18. St. toebehorende Carel, Joorijs, Andries, Gisleijn en Joosijntken van Vooren, kinderen van Gisleijns gew. bij Joorijntken de Walsche, met het overl. van hun vader. Voogden: Joorijs Danins V.P. en Jan de Reu V.M.; Lieven de Backre bijstaande voogd van de He. Jan van Vooren en Christiaen de Muynck x Jaecquemijnken van Vooren, broer, schoonbroer en zuster van de weeskinderen. 3.12.1631 105/19. St. toebehorende Pieter, Lieven, Hans, Betken, Janneken en Paulijntken van Hecke kinderen van Pieter gew. bij pierintken Hendricx, met het overl. van hun vader. Voogden: Joorijs van Hecke V.P. en Joorijs Verhelst V.M.; Jan van Belle, bijstaande voogd van de He. Eigendom te Sleidinge. 28.1.1632

-

541 -


106/20. St. toebehorende Grietken, Guillaeme, Nijseken, Maijken, Sijntken en Vijntken van Boterdaele kinderen van Jan, gew. bij Joosijne van de Eedt, mitsgr. Jan van Boterdaele ook zijn kind gew. bij Moenijntken Sgrooten, mits het overl. van Jan van Boterdaele, hun vader. Voogden: Jan van Boterdaele de jonghe ende Jan van de Eedt, ter presentie van Xpols Slock en Jan vijveraert. Eigendom te Evergem Schoonstraete bij den Durpe "in de aute munte" . 28.1.1632 107/21. St. toebehorende Christiaenken, Joorijntken en Stoffelijntken de Muynck, kinderen van Jan gew. bij Tanneken Martens fa Seghers, met het overl. van hun moeder. Voogden: Jan Martens fs Daniel en Joorijs de Walsche fs Daniels. 28.1.1632 108/22. St. toebehorende Adriaen, Caerel en Lieven de vriese, kinderen van Xpols gew. bij Margriete Temmermans fa Pieter, met het overl. van hun vader. Voogden: Pieter de Vriese en Pieter vijveraer-t ts Pieter; Lieven Vijveraert ts Xpols bijstaande voogd van de He. Eigendom te Evergem Schoonstraete. 11.2.1632 109/23. St. toebehorende Neelken en Jaecquemijntken Staes, kinderen van Jan gew. bij Elisabeth Steppe, met het overl. van hun moeder. Voogden: Gillis Steppe en Zegher de Deckere. Eigendom te Evergem. 10.3.1632 110/24. St. toebehorende Joosijntken de Baet.s, kind van Lieven gew. bij Tanneken de Baerdemaeckere fa Lieven, met het overl. van haar moeder. Voogden: Segher de Baets en Lieven de Baerdernaeckere, ter presentie van Pieter de Baerdemaeckere en Baudewijn de Baets. Eigendom te Wondelgem. 21.4.1632 111/25. St. toebehorende Xpols, Pieter, Pauwel, Maeyken, Lijevijnken, Pyerijnken van Vooren, kinderen van Lyeven van Vooren gew. bij Cristijngen Lippyns, mits het overl. van hun vader. Xpols en Pieter van Vooren meerderjarig. Voogden: Joorijs van Vooren en Joos Steenbeke. Eigendom te Sleidinge. 5.5.1631 112/26. St. toebehorende Hans, Lieven, Guillaeme en Baerbelken Adriaens, kinderen van Joos Adriaens, gew. bij Elisabeth Luijtens, met het overl. van hun vader. Voogden: Christiaen de Mangheleere fs Adriaens en Jan de Clercq fs Cornelis. Het jongste weeskind is ongeveer 18 j. Eigendom te Evergem. 7.5.1631

- 542 -


113/27. St. toebehorende Pierken de Baerdemaeckere, Lievyn gew. bij Maijken Haesebeths, met het overl. moeder. Voogden: Baudewijn Martens en Ghijsel Hebberecht. Het weeskind heeft nog een halfzuster. Eigendom te Evergem.

kind van van zijn

19.5.1632 114/28. St. toebehorende Hansken, Stofeiken en Maijken van de Velde, kinderen van Lieven gew. bij Janneken Martens fa Christoffel, met het overl. van hun moeder. Voogden: Gheeraert van Hecke fs Paesschiers V. P. en Christoffel Martens V.M. Eigendom te Sleidinge. 30.6.1632 115/29. St. toebehorende Joorken, Hansken en Stoffelken Rogiers, kinderen van Christoffel gew. bij Joosijntken van Speybrouck fa Daniels, met het overl. van hun vader Christoffel Rogiers fs Joorys, mitsgr. het overl. van Margriete, de wed. van Joorys Rogiers, grootmoeder van de weeskinderen. Voogden: Jan Vereecke fs Cornelis en Christoffel van Speyhr9uck fs Joorys. Daniel de Walsche fs Martens, echtgenoot van de He. N.B. Tanneken en Grietken Van Waes fa Jaecques, gepr. bij Cathelijne Rogiers fa Joorysi Janneken Rogiers, de wed van Christoffel van Vooren. 14.7.1632 116/30. Verkoper: Cornelis Heinsens. Koper: Pieter Velleman fs Lucas. "behuysde hofstede metter brauwerie" te Evergem Elsloo. Juli 1632 117/31. St. toebehorende Tanneken en Joorken de Jaeghere, kinderen van Joorijs gew. bij Lievine Spaus, met het overl. van hun vader. Voogden: Lieven de Jaeghere en Baudewijn Steyaert. Eigendom te Evergem. 28.7.1632 118/32. St. toebehorende Maijken Bracke, kind van Anthones gew. bij Paulijne Vellemans fa Luijcas, met het overl. van haar moeder. Voogden: Lieven Velleman en Sijmoen Bracke fs Pieters. Eigendom te Evergem. 29.7.1632 119/33. St. toebehorende Andriesken, Laureysken, Gillijnken Janneken Stasens, kinderen van Jans, gew. bij Cathelijne Backere fa Lievens, met het overl. van hun vader. Voogden: Gillis Stasens, grootvader van de weeskinderen, Gheeraert de Backere; geassisteerd met Jan Hebberecht en Lieven Jaghere van de vaderlijke zijde en Lieven Buijsse en Gillis Backere over de zijde van de He. 6.10.1632

- 543 -

en de en de de


120/34. St. toebehorende Maijken, Christijnken, Joosijntken en Hansken Schauteet kinderen van Berthls , gew. met Pierijntken van Keerckvoort faxpols, met het overi. van hun moeder. Voogden: GuiIIaeme Schauteet en Joorijs Buijsse. Eigendom te Evergem. 20.10.1632 121/35. Geeraert Lijns fs Pieter verklaart met Mr Jan van de Spurt fs Martens. 1632

een lening aan te gaan

122/36. St. toebehorende Chaerelken, Joorijntken, Maijken en Tanneken Teerlynck, kinderen van Gillis gew. bij Janneken Smeijers, met het overI. van hun vader. Voogden: Jan Teerlynck V. P. en Pieter van Vooren V.M.; Pauwe I de Smet bijstaande voogd van de He. Eigendom te Sleidinge. 3.11.1632 123/37. kinderen Gislains, Voogden: Gislains Eigendom 26.1.1633

St. toebehorende Liefken en Gislaintken de Muynck van Christiaen, gew. bij Jaecquemintken van Vooren fa met het o~erl. van hun vader. Jan de Muynck fs Christiaens V. P. en Jan van Vooren fs V.M.;Segher Clays bijstaande voogd van de He. te Sleidinge. .

124/38. St. toebehorende Hansken, Guilliaemken, Joorken en Vijntken de Meester, kinderen van Joos gew. bij Cathelijne Ghelnaerts fa Jans, met het overl. van hun moeder. Voogden: Adriaen de Meester V.P. en Sacharias Verhelst V.M. Eigendom te Sleidinge. 9.2.1632 125/39. St. Cuijl kinderen het overl. van Voogden: Frans 6.4.1633

toebehorende Pierken, Hansken, Tannekeh en Betken van Jan gew. bij Tanneken Bundervoet fa Pieter, met hun moeder. Dralinc en Luijcas Bundervoet~

126/40. St. toebehorende Jaecques, Hansken, Franchoijs, Betken en Cathelijntken Monnaert, 5 kinderen van Jan gew. bij Janneken de Wulf, met het overi. van hun moeder. V.P. Guilliame Affedt en Jan de Wulf V.M. Eigendom te Lembeke en Sleidinge. 20.4.1633 127/41. St. toebehorende Maijken Roegiers, kind van Lieven gew. bij Joosijne Lippens fa Pieters, met het overI. van haar vader. Voogden: Xpols Roegiers en Jan Lippens fs Pieter. Eigendom te Evergem. 25.5.1633 128/42. St. toebehorende Driesken de Mangheleere, kind van Xpols gew. met Maijken Lippens met het overl. van zijn moeder. Voogden: Lieven de Mangheleere en Xpol Lippens. Eigendom te Evergem.

- 544 -


Een rente ten proffijte van de wed. Roelant Lippens "de welcke met der weese grootvadere in huwelijek wesende ghelost heeft". 22.6.1633

sij

129/43. St. toebehorende Matthijs, Janneken, Tanneken, Liefken, Paulijntken en Hansken Claeijs, kinderen van Jan gew.· bij Joorijntken Verwee, met het overL van hun vader ~ Voogden: Matthijs Claijs en Pieter Acke. Eigendom te Evergem. 22.6.1633 130/44. St. toebehorende Stoffel, Pierken, Fransken en Joosijneken van Speybrouck, kinderen van Jan gew. bij Tanneken van Keerckvoort, met het overl. van hun vader. . Voogden: Zegher van Speybrouck en Frans van Keerckvoorde. Jan, Zegher, Lieven, Lievine, Willemijntken en Maijken van Speybrouck , gehuwd of meerderj. broers en zusters van de weeskinderen. Eigendom te Evergem Belseie. 14.12.1633 131/45. St. toebehorende Hansken, ..Pierken en paesschijntken van Damme, kinderen van PiE~ter qew , bij Elisaheth de Swaef, .met het overl. van hun vader Plater van Damme fs Jans. Voogden: Mattheus van Damme V.P. en piater Luek V.M. De He. is hertrouwd met Jan Criel fs Laureijs. Eene coörenwintmuelene· te Sleidinge Keure op "E.ecxkenll onverdeeid met Pieter Buysse fs Joorijs. 2.1.1644 (?) 132/46. St. toebehorende PierkEm, Martken, Stoffèlken en Hansken Claeys, kinderen van Pleter gew. bf.j:Elysabeth de Wevere, met het overl. van hun moeder. Voogden: Pieter de Wevere en Marten Claeys fs Marten. Eigendom te Evergem. 8.2.1634 133/47~ St. van goede ten sterfhuyse van Lieven Vermeulen. Charel de Dobbeleere en Lieven Verbrugghe voogden over de weeskinderen van wijlen Lieven Vermeulen gew. bij Margriete Dobbeleers. 26.5.1634 134/48. St. toebehorende Tannekén, Liefken en Hansken de Meijere kinderen van Christiaen gew. bij Willemijntken van Speijbrouck fa Jans, met het overl. van. hun vader. Voogden: Jan de Meijere fs Lieven en Jan van Speijbrouck fs Jans. 20.0.1634 . 135/49. St. toebehorende Liefken de Baerdemaeckere, kind van Jan gew. bij Maijken van Herreweghe, met het overl. van zijn vader. Voogden: Id.even de Baerdemaeckere en Gheeraert Poelman . Eigendom te· Roijghem. 4.10.1634 136/50. St. Tanneken de Vos. Hd. Lucas van Ipere. Kind: Janneken van Ipere.

- 545 -


Voogden: Lucas de Vos V.M. en Joos van Ipere fs Jans V.P. 17.10.1634 137/51. St. toebehorende Lieven, Magdaleene, Joosijne en Elisabeth Neyt kinderen van Segher Neyt fs Lievens, die hij Segher gew. heeft bij Janneken Heestyl fa Pieters , mits het over!. van hun vader + oktober 1634. voogden: dleersame Joos de Mutere "in causen zijner huusvrouwe" grootvadere" en Lieven Exstijl (Heestel). Eigendom van de zijde van de overledene: het 1/6 d.eel van een parti j land te Wondelgem in de Breebovinken, groot in het geheel 700 r in pacht door Joos de Mutere. 29.11.1634 138/52. St. toebehorende Fransken en Janneken .Huelebrouek, kinderen van Lieven gew. bij Maijken Sehauteet fa Pieters, mits het overl. van hun vader. Eigendom te Evergem. 10.1.1635 139/53. St. toebehorende Frailsken, Janneken; Laur i '[nt.kenen pauwEĂźs Verstraeten kinderen van Adriaens gew. bij Jaeequemijntken Moddel mits het over!. van hun moeder. Voogden: .Jan Roets fs Joos en Lieven de Cuen i.nck fs Thomaes, ter presentie van Frans Modde.grootvader der weeskinderen. 7~3.1635 140/54. St. toebehorende Betken. en Hansken Criel, kinderen van Frans gew. bij Margriete van IJste faXpols, mits het; -. overl.. van hun moeder. Voogden: Jan Criel fs Denijs en Pieter Saij fs Nijclaijs. 21. 3.1635 141/55. St. toebehorende Neelken van Heeke, kind van Pleter gew. bij Maijken Buijs~e fa ~ianehoijs, mits het overl .. van haar moeder. Voogden: Gillis van Reeke en Frans Buysse. Eigendom te Evergem. 21. 3.1635 142/56. Auqm , van staat toebehorende Maijken van de Rostine fa Joorijs gew. bij Tanneken van ReekeI mits het overl. van Maijken de Baekere wed. van Xpols van Heckel grootmoeder van het weeskind, mitsgr. ook het overl. van Janneken van Reeke fa Christof~ls, hair tante. voogden: Joorijs van Reeke fs Xpols en Jan van Hostine fs Nielaijs. Geeraert van Reeke fs Xpols en Guilliaeme van Vooren x geweest met Janneken van Reeke faXpols "nu onlanex deser weerelt overleden .sonder liehamelijeke hoirs aehterghelaten t.hebbenv, oom en tanten van het weeskind. Eigendom te Sleidinge Volpinsweghe. 18.4.1635 . 143/57. St. toebehorende Stoffelken, Pierken, Liefken, Joorken, Betken en Tanneken de Wevere, kinderen van Pieter die hij gew. had bij Tanneken van Reeke fa RoqLe rs, mits het overl. van hun vadere. Voogden: Xpols de Wevere en Pieter van Reeke.

- 546 -


Jan de Wevere, gehuwde broer van de weeskinderen. Eigendom te Evergem. 1.7.1635 144/58. Verkopers: Antone en Joncvrou Isabeau Pieters tij Mr Pieters ende Mr Jan Stadins als vader en voogd over zijn zoon verkopen aan koper: Fransoys Vereecken. 17.9.1636 (erfenis 24.10.1636) 145/59. St. toebehorende Joosken Goetals, kind van Luijcas gew. bij Lievine Matthijs fa Joos, mits het overl. van zijn moeder. Voogden: Jan Goetals en Xpols Matthijs. 27.10.1636 146/59 bis. Rek. door Gheeraert de Backere als ontvanger van de venditie van het sterfhuis van de weeskinderen van Jan Stasens die hij gew. had bij Catalijne de Backere, zo als voogd naast Gillis Stasens over dezelfde weeskinderen. 3.5.1636 147/60. St. toebehorende Lippens, kind van Lieven gew. bij Moenijntken de Reijtere fa Segher, mits het overl. van Moenijntken de Reijtere, moeder van het weeskind. Voogden: Xpols Lippens en Jan de Reijtere, ter presentie van Segher de Reijtere, grootvader en Jan Lippens fs Cornelis deelvoogd. 20.2.1637 148/61. St. toebehorende Liefken Roegiers, kind van Xpols gew. bij Lievine Mussche fa Joorys mits het overl. van zijn moeder Lievine Mussche. Voogden: Lieven Buijsse en Lieven Mussche. Eigendom te Evergem Meerebeke, het Veldeken op het laetschip ter Hulie, heerlijkheid van Evergem. 20.2.1637 149/62. St. toebehorende Stoffelken, Liefken en Betken de Muynck, kinderen van Christoffels gew. bij Elisabeth Swulfs, mits het overl. van hun moeder. Voogden: Pieter de Muynck fs Xpols V.P. en Jan de Wulf V.M. 1637 150/63. St. toebehorende Segher, Franchoys, Joorijs en Betken de Visschere, kinderen van Jan gew. bij Cathelijne Slocx fa Seghers, mits het overl. van hun moeder. Voogden: Christoffel Slocx V.P. en Pieter Heindricx V.M. Eigendom te Sleidinge. 8.5.1637 151/64. St. toebehorende Hansken , Comerijntken en vijntken van Vlaenderen kinderen van Jan gew. bij Janneken Fockaert fa Lievens, mits het overl. van hun vader. Eigendom te Evergem. Jooris de Nokere en Jan Fockaert voogden; de staat werd opgemaakt door Marten Dobbeleere en Jan Hebberecht. 18.2.1638

- 547 -


152/65. St. toebehorende Liefken, Betken en ..zesijken van Vooren kinderen van Pauwels gew. bij Janneken de Neve fa Seghers, met het overl. van hun moeder. Lieven Grijp en Pieter de Rijcke voogden. Eigendom te Evergem Elsloo. 9.4.1638 153/66. St. toebehorende Maijken, Joorijntken, Baudewijn, Pieter, Lieven, Vijntken, Adriaen, Joorken en Stoffelken Goetals, kinderen van Segher gew. bij Janneken Martens fa Adriaens, met het overl. van hun vader Segher Goetals. Voogden: Ghijsel Hebbrecht en Baudewijn Martens, ter presentie en assistentie van Lieven van Vooren en Lieven Vijveraert, mitsgr. Jan en Luycaes Goetals, halfbroer van de weeskinderen. Verkaveling d.d. 23.1.1638 wordt in deze akte besproken. 21.5.1638 154/67. St. toebehorende Hansken, Joosken, Segherken, Pierken, Liefken, Stoffelken en Tanneken Grijp kinderen van Pieter gew. bij Janneken Dooghe fa Joos I met het overl. van hun vader Pieter Grijpt mitsgr. Jan Grijp en Cathelijne de Pau , grootvader en .grootmoeder van de weeskinderen. Voogden: Lieven Grijp en Marten Dooghe. verkaveLi.nq d.d. 20.5.1637 tussen de ooms van de weeskinderen nl. Lieven, Jan en Guilliaeme Grijp en deze weeskinderen ter presentie van Joos en Marten Dooghe, mitsgr. Marten Dobbeleere en Lieven Vijveraert fs Xpols. 4.6.1638 155/68. St. toebehorende Guilliaeme, Adriaen, Maijkent Pierken, Baerbelken, Hansken en Coorken Taets kinderen van Adriaen gew. bij Cathelijne Boelens fa Jans, met het overl. van hun vader Adriaen Taets. Voogden: Jan Criel fs Denijs en Jan Teerelinek fs Xpols. Eigendom te Evergem 1.6.1638 156/69. St. toebehorende Hans, Vijnken, Pierken en Lucast kinderen van Charles van Ypre fs Jans gew. bij Christoffelijnken Boelens, met het overl. van hun vader. Voogden: Joos van Ypre fs Jans V.P. en Jan Boelens fs Jans V.M. Eigendom te Evergem, hofstede. 18.6.1638 157/70. St. toebehorende Vijntken Verhelst fa Joorijs, die hij gew. heeft bij Joorijntken de Buck fa Lieven, met het over!. van haar vader. Voogden: Sacharias Verhelst fs Charles en Pieter de Buck fs Lieven. Eigendom te Sleidinge Volpinsweghe, hofstede. 25.6.1638 158/71. St. toebehorende Pierken, Baerbelken en Cathelijntken Doossche kinderen van Pieter gew. bij Joosijne van de Hostijne fa Paesschier, met het overl. van hun vader. Voogden: Xpols Doossche en Jan Martens fs Jans, ter presentie en assistentie van Jan Lippens fs Cornelis en Cornelis Tack, mitsgr.

- 548 -


Paesschier van de Hostijne IIjeghens ende nevens der weesen ende der weesen halfve zusters". Hofstede te Evergem Elsloo.

moedere

9.7.1638 159/72. St. toebehorende Vijntken, Betken, Janneken en Pierken Plasschaert kinderen van Roelant gew. bij Maijken Lippens fa Jan, met het overl. van hun moeder. Voogden: Marten Plasschaert en Xpols Lippens fs Jans. Eigendom te Evergem Meerbeke. 3.9.1638 160/73. St. toebehorende Magdaleenken Wijtinck kind van Jan gew. bij Cathelijne Neyt fa Lieven, met het overl. van haar moeder. Voogden: Lieven Groothaert en Joos Hoste. Janneken Neijt tante van het weeskind/overleden onghedeghene hoirs". Eigendom te Wondelgem 10.9.1638 161/74. St. toebehorende Joorijntken Bruggeman kind van Jaecques gew. bij Joosijntken de Backer fa Segher, met het overl~ van haar moeder. Voogden: Andries van Vooren fs Andries ĂŠn Jan van Belle. Eigendom te Sleidinge. 3.11.1638 162/75. St. toebehorende Hansken en Cathelijntken Thijsbaert, kinderen van Pieter gew. bij Tanneken van Heeke fa Jois i met het overl. van hun moeder. Voogden: Christoffel Thijsbaert V.P. en Symoen van Heek V.M. Eigendom te Sleidirige Volpinsweghe. 1.12.1638 163/76. St. toebehorende Nijseken en Joosijntken Criel kinderen van Stoffel fs Denijs gew. bij Janneken van Hijste faXpoffels, met het overl. van hun moeder. Voogden: Pieter Saeij fs Niclaeys V.M. en Jan Criel fs Denijs V.P. Eigendom te Evergem Overtwaeter. 26.1. 1639

St. toebehorende Liefken en pierken de Paut kinderen van Jaspaert gew. bij (Lis)Betken Danens fa Frans, met het overl. van hun moeder. De St. werd gemaakt bij Jan Hebbereeht en Jaeeques van Oost en Lieven Danens bij "consente en aggreatie van de voorn. Jaspaert de Pau en Jan Danens als V.M. en Jaecques van Oost als bijstaande voogd. 164/77.

9.2.1639 165/78. St. toebehorende Stoffelken en Stoffelijntken van Hyste, kinderen van Lieven gew. bij Joosijnken van Ypere fa Joos, met het overl. van hun vader. Voogden: Lauwereijs Boterman en Lucas van Ypere. Eigendom te Evergem Overtwaeter. 9.2.1639

- 549

-


166/79. St. toebehorende Stoffelken, Pauweiken, Stofelijntken en Tanneken Meersman, kinderen van Xpoffels gew. bij Pyryntken Dellaerts, met het overl. van hun vader. Voogden: Jan Meersman V.P. en Christoffel Dellaerts V.M. Eigendom te Sleidinge, hofstede te Volpensweghe waar de He. woont. 13.2.1639 167/80. St. toebehorende Jaecques, Liefken, Hansken, Gilleken de Rijcke, kinderen van Jacques gew. bij Tanneken Neyt fa Jans, met het overl. van hun vader. Voogden: Jan Vijveraert fs Lieven en Gillis Steppe fs Jans; Lieven Vijveraert bijstaande voogd van de He. Eigendom te Evergem Overtwater Wippelgem. 11.5.1639 168/81. St. toebehorende Geerdeken en Christynken kinderen van Geeraert gew. bij Elisabeth van (der) Eecken met het overl. van hun moeder(Vereecken). Voogden: Joorys willems V.P. en Xpols van der Eecken V.M. Eigendom te Sleidinge Hoyweghe, alwaar de Hd woont. 2.5.1639

Willems, fa Joos,

169/82. St. toebehorende Gilleken en Tanneken Goethals kinderen van Joorys fs Gillis, gew. bij Willemijntken Mussche fa Jans, met het overl. van hun moeder. Voogden: Lucas Goethals fs Gillis V.P. en Lieven Musche fs Jans V.M. Eigendom te Evergem Belselet ander deel komt toe aan de wĂŠd. Gillis Goethals. 8.6.1639 170/83. St. toebehorende Ghijselken, Philipken, Joorken, Cornelisken, Hansken, Pirijntken en Cathelijntken Hebbrecht, kinderen van Cornelis gew. bij Janneken Gheernaert fa Philippe, met het overl. van hun vader. Voogden: Joorys Hebbrecht V.P. en Philips de Pau fs Lieven (Lucas) V.M. Eigendom te Sleidinge Volpensweghe alwaar Cornelis overl. is. 8.6.1639 171/84. St. toebehorende Hansken, Laureysken en Betken Rogiers , kinderen van Geeraert Rogiers fs Jan gew. bij Tanneken van de Velde fa Pieter, met het overl. van Geeraert Rogiers. De He. woont te Evergem ter Hulie. Voogden: Jan Waldack V.P. en Arnout van Cauwenberghe V.M. De He. wordt bijgestaan door Jan Lippens fs Cornelis. Jan Rogiers, grootvader, is na zijn zoon overleden. Eigendom te Sleidinge Hoyweghe en Evergem Meerbeke. 28.6.1639

172/85. St. toebehorende Segherken en Janneken de Baets kinderen van Lieven gew. bij willemijntken de Brabantere fa Pieter, met het overl. van hun vader. Voogden: Lieven Everaert V.P. en Xpols de Brabantere V.M. De He. wordt bijgestaan door Cornelis Tack. Eigendom te Sleidinge Hoyweghe, onverdeeld met de weeskinderen van Pieter de Brabantere.

- 550 -


Hofstede te Sleidinge 13.7.1639

Berrent.

173/86. St. toebehorende Bertelmijntken van Vooren 2j. en Neelken van Vooren Ij., kinderen van Christoffel van Vooren is Jooris gew. bij Sentken Raes fa Bertelmeus, met het overl. van hun vader. Voogden: Jan van Vooren V.P. en Guilliame Raes V.M. en Jaecques Verhelst als bijstaande voogd van de He. Eigendom te Evergem Overtwater, onverdeeld met Jan van Voeren en Janneken van Vooren, broer en zuster van de overledene. 27.7.1639 174/87. St. toebehorende Tanneken en Betken van Vooren, kinderen van Guilliame van Vooren fs Geeraerts, gew. bij Jacquemijntken Tierins fa Pieters, met het overl. van hun moeder Tierens Lieven Vernaven V.P. en Joos Verdijck V.M. 26.10.1639 175/88. St. toebehorende Janneken, Pieryntken en Mayken de Vriese "beede de leste van een dracht 11 kinderen van Adriaen gew. bij Fransynken van Waes, met het overl. van hun moeder. Voogden: Pieter de Vriese en Pieter van Hecke fs Rogiers, als schepen van Evergem, wordt door Mattheus van Waes, amman geautoriseerd om op te treden als voogd. 9.11.1639 176/89. St. toebehorende Fransken en Stoffelken van Speijbrouck, kinderen van Pieter gew. bij Maijken Medde, met het over!. van hun vader. Voogden: Xpols van Speijbrouck en Lieven de Cueninck. Geen eigendom. 7.12.1627 177/90. St. toebehorende Segherken, Anthonintken, Janneken en Betken Goethals kinderen van Segher gew. bij Joorijntken Heynsens, met het overl. van hun moeder. Voogden: pieter Goethals fs Joorys V.P. en Cornelis Heynsens V.M. Eigendom te Sleidinge Hoyweghe. 5.1.1631 178/91. St. toebehorende Luijcxken, Liefken, Hansken en Pierken van de Voorde kinderen van Bauens die hij gew. heeft bij Joosijne van Ypere, met het overl. van hun vader Bauen van de Voorde. Voogden: Pieter Goetals en Joos van Ypere; Pieter de Baerdemaeckere bijstaande voogd van de He. Eigendom te Evergem Overtwater, eigendom onverdeeld met de weeskinderen van Lieven van de Voorde en Jan van Ypere te Evergem Doornselej heerlijkheid Desteldonk. 15.12.1632 Bundel 267 Dit bundel bevat drie verschillende a) 89 - 97 jaar 1640 b) 1 - 24 jaar 1641 - 1643 c) 1 - 51 jaar 1646 - 1650

nummeringen

- 551 -


179/89. St. toebehorende Joorkin, Niclaysken, Piryntken, Jaecquemijntken en Tanneken van de wostijne, kinderen van Jan van de Wostijne fs Niclays, gew. bij Mayken van Vlaenderen fa Gabriels, met het overl. van hun vader. Voogden: Joorys van de·Wostyne V.P. en Xpoftels van Vlaenderen fs Gabriels V.M. Eigendom te Sleidinge Volpensweghe, onverdeeld met de weeskinderen van Jan Grijp gew. bij Elisabeth van de Wostyne fa Niclaijs. Eveneens eigendom te Lembeke, onverdeeld als voren. 24.1.1640 180/90. St. toebehorende Adriaen, Joorken en pierken van Vooren kinderen van Joorijs gew. bij Janneken Huijbens, met het ove r'L. van hun vader. Jan van Vooren fs Joorijs V.P. en Jan Huijbens V.M. De He. werd geassisteerd door Pieter van Eersele fs Boudewijns, alsnu man van de He~ 7.3.1640 181/91. St. toebehorende Hansken Houvaert kind van 'Jan gew. bij stoffelijntken Stuijvaert fa Joos, met het overl. van zijn moeder. Voogden: Matthijs Acke en Fieter van Hecke fs Roegiers. Eigendom te Assenede , onverdeeld met de ooms en· t.arrt en van de w~es.kinderen en andere ten sterfhuise van Lieven van der Beke. Eveneens eigendom te Ertvelde, Zaffelare en Oostakker. 7.3.1640

St. toebehorende Pierken de Wulf, kind van .1aecquesgew. bij .Moenijntken Versprille fa Pieter, met het overl.. van zijn moeder. Voogden: Joos de Pau en Guilliaeme Versprille fs Pieter::. De He. werd bijgestaan door Pieter versprille, .grootvader van het weeskind. . . Guillaeme van Hij~te fs Piaters, oudgr60tvader van het we~skind~

. 182/92.

7.3.1640 i83/93. St. toebehorende Maijken, Moenijntken en Janheken de Meijere kinderen van Jan, gew. bij Maijken Taets fa Cornelis, met het overl. van hun vader. Voogden: Jan Goetals fs Joorijs en Gillis Taets fs Cornelis. De He. is geassisteerd door Jacques van Laere, alsnu haar man. Eigendom te Evergem Schoonstraete, onverdeeld met de ~eeskinderen van Lieven de Meijere gew. bij Janneken Plasschaert "der weesen alfvén broedere ende zustere". Jan Strijt x de wed. van Lieven de Meijere, grootvader van de weeskinderen. 21.3.1640 184/94. St. toebehorende Hansken, Janneken Leentken en Tanneken Grootaert kinderen van Lieven, gew. bij Grietken Wijtinck fa Jans met het overi. van hun moeder. Jaecques Grootaert, oom van de weeskinderen V.P en Jan Wijtinck fs Jan V.M. Eigendom te Wondelgem. l

l

2.5.1640

-

552 -


185/95. St. toebehorende Hans, Stoffelijntken, Betken, pierken en Liefken Lippens kinderen van Xpols, gew. bij Fransijntken Slock fa Xpols, met het overl. van hun moeder. voogden: Marten Dobbeleere en Paesschier de Boodt. Eigendom en behuisde hofstede te Evergem Elsloo, alswaar Xpols Slock, grootvader van de weeskinderen, op woont. 14.1.1640 186/96.

St.

toebehorende Lieven , Jan, Jooris, Pieryntken, Passchijntken en Grietken Neyt, kinderen van wijlen Xpoffels Neyt gew. bij Cathelyne Beelaert fa Arent, met het overl. van hun vader. Voogden: Frans Neyt fs Lieven en Adriaen Clays fs Joos (geschrapt Arent Pylaet fs Jacob). De He. werd bijgestaan door Jan Lippens. Eigendom te Oudeman heerlijkheid Waterland, ~n de Jeronimuspolder, onverdeeld met de ooms en tanten van de weeskinderen (gebruikt door Franchoys Neyt, oom). Eigendom te Lovendegem, Ronsele onverdeeld met de moeder van de weeskinderen en de wezen van Jooris Neyt. Eigendom te Drongen. 12.12.1640

susanneken , Jooryntken,

187/97. St. toebehorende Maertenr Hansr Cathelijne, Magdaleenk~n, Tanneken, Paesschijnken en Pierijnken Neyt r kinderen van Jan gew. bij Vijnken Claeys fa Jan, met het overl. van hun vader. De s t aat; werd gemaakt door Laureyns Dhauwe en Jan Hebberecht bij agreatie van Vijnken Claeys als He., mitsgr. Segher Neyt en Thomas de Mangheleere als voogden. Eigendom te Wondelgem 7.3.1640 188/1. St. toebehorende Stoffelken, Liefken, Tanneken en Cathelijnken Martens kinderen van Joorys gew. bij Betken de Pau fa Lievens, met het overl. van hun vader. Joos Martens fs Christoffel V.P. en Philips de pau fs Lievens V.M. Eigendom te Sleidinge Hoyweghe. 13.3.1641 189/2. St. toebehorende Betken, Lauwerijntken, Pauwemijntken pierken Haverbeke kinderen van Jan gew. bij Tanneken Stockmans Geeraert, met het overl. van hun moede~. Geraert Stockman V.M. en Lieven Acke V.P. Eigendom te Evergem. 4.4.1641 189/3.

Nummer 3 van de liassen

èh

fa

1641 ontbreekt.

190/4. St. toebehorende de 7 kinderen: Joorijs, Janneken, Grietken, Adriaentken, Guillaeme, Maijken en Tanneken van Pieter de Netezone fs Adriaen ende Maijken Goetals fa Joorijs. Jan Criel fs Denijs en Jan Goetals fs Joorijs als voogden geassisteerd met Jan Lippens fs Cornelis. 7 kavels: A. Janneken de Netezone x Jan Neijt B. Guillaeme de Netezone C. Maijken de Netezone D. Tanneken de Netezone, jongste weeskind E. Joorijs de Netezoone

- 553 -


F. Adriaen de Netezone G. Grietken de Netezone 12.6.1641

191/5. St. toebehorende Tanneken, Janneken, Gillis, Pierken en Segherken van Ackere, kinderen van Matthijs Bracke (!) fs Jan gew. bij Maeijken Saeys fa Pieter, mits het overl. van hun moeder. Joos Saeys V.M. en Cornelis Lambrecht V.P. 11.9.1641 192/6. St. toebehorende Jaekeman, Pierken en Magdaleentken Batzeleers kinderen van Pieter gew. bij Janneken Turf, met het overl. van hun vader. Voogden: Lieven Batzeleers en Pieter de Wevere, Jan .Buysse bijstaande voogd van de He. Eigendom te Sleidinge de Keure op den Berrent, hofstede onverdeeld met de ooms en tanten van de weeskinderen. 23.10.1641

193/7. St. toebehorende pierken Grijp, kind van Lieven gew. bij Cathelijne Eeckman fa Joörijs, mits het over!. van zijn moeder. Jan Grijp fs Jan V.P. en Pietel::Eeckman fs Joorijs V.M. Eigendom te Evergem Overtwqter. 6.11. 1641

St. toebehorende StOtfelken, Tanneken, Joorijntken, Jarineken, Passchijntken en Barbelken Martens, kinderen van Jan gew ..bi j Christijntken van Hecke fa Gillis , met het over L. van hun vader. Joos Martens V.P. en Pieter van Heesvelde (?) V.M. Eigendom te Sleidinge. 194/8.

4.12.1641 195(9.· St. toebehorende Hans, Philips, Maijken, Magdaleene, Lieven en Joosken Buijsse kinderen van Joos gew. bij Ta·nnekenvan Laere fa Jans, met het overl. van hun moeder. Lieven Buysse fs Joorys "jeghenwoordich Burchmeestere" als V.P. en Lieven van Laere ~s Jans V.M. Eigendom te Wondelgem, Oostakker, Mariakerke, ... 17.12.1641

196/10. Augm. van St. om Gabriel van Vooren kind van Cornelis gew. bi j Jooryntken van Vlaenderen fa Gabriel, mits het overl. van Baruch van Vooren en Tanneken van Hulie, zijn grootvader en grootmoeder. Voogden: Joorys Van Vooren fs Baruch en Joorys de Walsche fs Andries. 12.3.1642 197/11. St. toebehorende Cathelijne, Pieter, Maijken en Jaspaert Curtals kinderen van Jan, gew. bij Cathelijne Stelsins fa Jaspart, met het overl. van hun vader. . Voogd Pieter Stelsinsi Lauryns de Bruyne, medevoogd. Geen eigendom. 12.3.1642 198/12. St. toebehorende Jan, Pieter, Lieven, Joosken, Jooryntken, Betken, Janneken en Joosyntken Temmerman kinderen van

-

554 -


Lieven gew. bij Janneken de Wispelaere, met het over!. van hun vader. Voogden: Jan Temmerman en Pieter Moen; Jan Dooghe als deelvoogd met de He. Eigendom te Evergem, hofstede Schoonstraete, onverdeeld met de grootmoeder en de tante van de weeskinderen. 2.4.1642 199/13. St. toebehorende Lieven, Joos, Joosijntken en Janneken Willaerts kinderen van Caerels gew. bij Maijken Huelebrouck, mits het overl. van hun vader. Jan Willaert V.P. en Philips Heijnssens V.M. Eigendom te Evergem Elsloo, onverdeeld met de halfbroers en zuster van de weeskinderen. 17.6.1642 200/14. St.. toebehorende Elisabeth, Driesyntken, Lievine, Hansken, Joosken en Pierken Curthals; het jongste weeskind 4 jaar, kinderen van Jan gew. bij Driesyntken van Kerckvoorde met het overl. van hun moeder. Voogden: Pieter Curthals en Xpoffels van Kerckvoorde. 28.5.1642 201/15. St. toebehorende Gilleken Staes, kind van Jan, gew. bij Janneken de Smet, met het overl. van zijn moeder. Voogden: Xpoffel de Puyt en Berthls de Smet. Eigendom te Evergem Elsloa Dicxrneerei hofstede onverdeeld met Berthls de Smet, Jan van Vooren , causa uxoris en de weeskLnde.ren van Jan de Smet.¡ 18.6.1642 202/16. St. toebehorende Jooryntken Grootaert kind van Lieven, gew. bij Lievine de Pau, met het overl. van haar moeder. Voogden: Jaecques Grootaert en Jaecques Plasschaert. 6.11.1642 203/17. Auqm. gemaakt door Lucas Steppe en Jacques Jacobs als voogden van de ~eeskinderen van Charel Willaert gew. bij Maijken Steppe met name: Hansken en¡ Tanneken Willaert, ter causen de verkoping jeghens Mai jken Hueleblock als He. ten sterfhuise van voorn. Charel, metsgr. jegens Schaerel en Maijken, hun broer en zuster en jegens Lieven, Joos, Sintgen en Janneken Willae~t, hun halfbroers en halfzusters. 11.2.1643 204/18. St. toebehorende Betken, Adriaen en Hansken Dielies kinderen van Jan gew. bij Janneken van Hecke fa Stevens, met het overl. van hun moeder. Voogden: Lieven van Nieuwenhuijse en Aerent van Hecke. Eigendom te Evergem. 18.3.1643 205/19. St. toebehorende Lauwereyns, Cathelyne, Christyneken, Janneken, Pierken en Joosyntken van Hullel kinderen van Lieven gew. bij Janneken de Wevere, met het overl. van hun vader. Voogden: Lucas van Nieuwenhuyse en Pieter de Wevere. "Een nieuwe behuysde hofstede op de Veerweegsche" (Gemeente?) 18.3.1643 .

- 555 -


206/20. St. toebehorende Joosyntken Joseps dochter bij Maeyken Goethals fa Gabreels (+). Voogden: Laureyns Neyt V.P. en Stoffel Leuris V.M. 29.4.1643

van

Jan

gew.

207/21. St. toebehorende Hansken en Cathelynken de Muynck, kinderen van Segher gew. bij Driesijntken Goethals fa Jans, met het overl. van hun moeder. Xpols de Muynck fs Gillis V.P. en Gulliam Kesele fs Lievens V.M. Eigendom te Sleidinge. 13.5.1643 St. toebehorende Pierken, Hansken, Stoffelken, Tanneken, 208/22. vijntken en Janneken, kinderen van Lieven van Hecke fs Rogiers , gew. bij Lijsbette Dossche fa Pieters, met het overl. van hun moeder. Pieter van Heck fs Rogiers V.P. en Pieter van Verdeghem V.M. Eigendom te Evergem. 15.7.1643 209/23. St. toebehorende Janneken van Speybrouck, kind Fransoys gew. bij Joorynken Goethals fa Segher, met het overl. haar moeder. Segher van Speybrouck fs Jans V.P. en Baudewijn Goethals V.M. Eigendom te Evergem. 15.7.1643 210/24. St. toebehorende Liefken en Stoffelken van Pieter gew. bij Moonijntken van Verdeghem overl. van hun moeder. Voogden: Lieven Buijsse en Jan van Verdeghem. Eigendom te Evergem. 4.11. 1643

van van

Buijsse, kinderen fa Jans, met het

211/1. St. toebehorende Liefken, Hansken en Joosken Aerts~ kinderen van Lieven gew. bij Jaecquemijnken Neijt fa Joorijs, met het overl. van hun vader en moeder. Jan Aerts V.P. en Lieven van der Straeten V.M. Eigendom te Wandelgem, komende bij versterf te van Lijsbette Neijt wijlen huisvrouw van Laureyns Dhauwe, onverdeeld met het weeskind van Gheeraert Neijt en de voorn. Laureyns Dhauwe. Lieven Aerts, grootvader van de weeskinderen. 14.3.1646 212/2. St. toebehorende Guilliaemken, Joosken, Betken, Janneken, Maijken en Pierken van Hyfte, kinderen van Jan van Hyfte gew. bij Margriete Coomans, bij het overl. van hun vader. Voogden: Pieter van Hijfte en Jooris Francks. 16.3.1646 213/3. St. Piet er Loghe fs Ghilains + Nieuwpoort 4.7.1643, hui se van zijn halfbroer Andries van de Weghe. He. Janneken Vercruusen. "m.i.d t.a dat de overledene ghewoont hebbende binnen de prochie Sleidinghe". Kinderen: Ghilain, Marie, Lievyne en Elisabeth Loghe. 13.3.1646

- 556 -

ten van


214/4. St. toebehorende Xpoffels, Hansken, Liefken, Nijseken, Tanneken en Mayken Teerlinck, kinderen van Jan gew. bij Mayken Boelins fa Jan, met het overl. van hun vader. Voogden: Jan van Hecke fs Lievens en Guillaeme Taets. D~ He. geassisteerd met Jan Verhoogstraeten, haar deelvoogd. Eigendom te Evergem. 30.5.1646 215/5. St. toebehorende Paesschier, Laureys en Jooris de Reyter kinderen van Christoffel gew. bij Joosyntk~n Swevers, met het overl. van hun moeder. Pieter de Reyter V.P. en Lieven de Wever V.M. Eigendom te Evergem. 26.9.1646 216/6. St. toebehorende Pier, Synken, Janneken, Catelyntken, Hansken en Betken Schauteet kinderen van Jan "wesende de· jongste 5 jaar oud" gew. bij Catelyne Buysse, met het overl. van hun vader. Voogden: Xpoffels van Speybrouck en Xpoffels Lippens fs Jans; de He. geassisteerd met Frans Criel fs Denijs, haar deelvöogd. Eigendom te Evergem. 26.9.1646 217/7. St. toebehorende Hansken, Grietken en Maijken van Damme, kinderen van Jacques gew. bij· Syrnonijntken de Louwe (!) fa JooS, zijn eerste huisvrouw; mitsgr. Joorken én Janneken ook kinderen van Jacques gew. bij Pieryntken van Hyfte fa Jan, zlJn 2de huisvrouw de voorn. eerste drie kindéren verstorven bij het over!. van .Sijmonijntken de Louwe : bun moeder, van Joos de· Louwe hun grootvader en van Jacques van Danune, hun vader en de·twee.jongste kinderen verstorven bij het "over L. van Jacques van Damme, .hun vader. Voogden Lx : Mattheus van Damme V. P. en Joos de Louwe fs Joos V.M.· ·2x: Mattheus van Damme oom V.P.-en Piet er van Bijfte fs Pieter V.M. Eigendom o.a. te Sleidinge Volpensweghe "Brauwerije", ook waar Jan van Damme en Margriete Goethals vader en moeder van Jaecques van Damme. Verkaveling joos de Louwe onder Ambacht Bouchaute op 27.1.1639. 10.10.1646 218/8. St. toebehorende Hansken, Joosyntgen, Mayken de Puy t , kinderen van Stoffels gew. bij Neelken Staes fa Jan, bij het overl. van hun moeder. Jaecques de Puijt V.P. en Jan Staes V.M. Eigendom te Evergem, onverdeeld met Jan en Jakemijntken Staes, hun tante. 21 .. 6.1646 219/9. St. toebehorende Franchoijs, Antheunis, Hans, Marten, Joos, Pieter, Janneken, Cathelyne en Maijken Libaert, kinderen van Piet er fs Antheunisgew. bij Martijntken Claijs fa Segher, met het overl. van hun vader. Antheunis van der Sluijs V.P. en Segher van Speybrouck fs Jans V.M Eigendom te Zomergem, verkaveling op 28.6.1633 21. 11.1646

-. 557 -


220/10. St. toebehorende pierken Lippens r kind van Pieter gew. bij Betken de Muynck fa Christoffels, met het overl. van hun moeder. Jooris Lippens V.P. en Xpoffels de Muynck V.M. Eigendom te Evergem. 13.2.1647 221/11. St. toebehorende Liefken, Martyntken en Vyntken·de Muynck kinderen van Christoffel gew. bij Tanneken van Hecke, met het overl. van de vader. Christoffel de Muynck fs Christoffel V. P. en Lieven Bundervoet V.M. Eigendom te Evergem en Sleidinge. 13.2.1647 222/12. St. toebehorende Pierken, Joorisken, Corneelken, Mayken en Tanneken de Rue, kinderen van Jooris gew. bij Tanneken Taets fa Cornelis, met het overl. van hUn moeder. Jan de Reu fs Pieter V.P. en Gillis Taets fs Cornelis V.M. Eigendom te Evergem, onverdeeld met Franchoys Steyaert causa uxbris, Jan en Jooris Taets fs Cornelis. 27.2 .. 1647 223/13. St. toebehorende Geeraerdeken en Tanneken van voor-en, kinderen van Geeraert gew. bij Andriesintken Landr'Lcx , met het overl. van hun vader. Jan van Vooren fs Geraert V.P. en Pieter Kelderman V.M. De He. geassisteerd met Piete:ç Steels haar bijstaande voogd. 13..3.1647 224/14. .St. toebehorende Pierken, Lucas, Livintken en Francintken Velleman, kinderen van Antheun:i,sfsLucas, gew. bij.Jaecquemint~en Mussche Lievens, met het overl.· van hun moeder. Lieven Velleman V.P en Lieven Mussche fs Pieter V.M. .. Eigendom te Evergem Dorp, waar de He. woont. 27.3.1647 .

fa

225/15. St. toebehorende Hansken, Stoffelken en Mayken de Muynck kinderen van Christoffel gew.. bij Martijnken van Verdeghem fa Liev~n, met het overl. van de vader. Jan de Muynck fs Jans V.P. en Pieter van Verdeghem fs Lieven V.M.; de He. geassisteerd met Lieven van Verdeghem haar vader .. Eigendom te Evergem. 27.2.1647 226/16. St. toebehorende Andries, Segher, Jaecquemintken, Tanneken, Betken, Magdaleenken, en pirinte kinderen van Pieter Go~thals gew. bij Clara de Roo fa Seghers, met het overl. van hun vader. Jan de windt fs Joos V.P. en Joorijs de Backer fs Jans V.M. Eigendom te Sleidinge. 30.4.1647 227/17 . St. toebehorende Maeyken en Syntken Annaerts , kinderen van Joos gew. bij Elisabeth Standaert, met het overl. van hun vader, Joos Anaerts fs Jooris. Jan Vereecken V.M. en Jooris van Vooren fs Bauen V.P. Eigendom te Sleidinge. 29.5.1647

- 558 -


228/18. St. toebehorende Joorijs, Fransken, Pierken, Liefken, Hansken en Janneken de wilde kinderen van Pieter fs Joorijs, gew. bij Tanneken Teerlynck fa Franchoys, met het overl. van de moeder. Joos de Wilde fs Joos V.P. en Jooris Teerlynck V.M. Eigendom te Sleidinge. 20.11.1647 229/19. St. toebehorende Pierken, Stoffelken_, Lievyntken en Joosynken van Speybrouck kinderen van Christoff~l' gew. bij Tanneken de Wevere, bij het overl. van hun moeder. Pieter Schelstraete V.M. en Jan van Speybrouck V.P. Eigendom te Evergem 15.1.1648 230/20. St. toebehorende Joorken, kind van Pieter Lippens fs Laureys gew. bij Margriete Meirisone, met het overl. van hun vader. Vincent Lippens V.P. en:Pieter Merisone V.M. Eigendom te Slâ‚Źddinge. 29.1.1648 231/21. Schuldbrief: Jan Martens fs Jans en zijn echtgenote Joorintken de Muynck fa Jans verklaren schuldig te zijn aan JoO Walburge Brandt wed. van Pieter Molin; volgens obligatie van 4.1.1645 29.1.1648 232/22. St ...toebehorende. Andries Van Themsche zoon van Lieven gew~ bij MaijkĂŠn Gillis, met het overl. van zijn moeder. Jan de Wulf V.P en Jan Gillis V.M. 29.1.1648 233/23. St. toebehorende Joorken, Stoffelken, Drijskem, Hansken , Janneken, Joorintken eilBetken van Acker kinderen van Christoffels bij Betken Martens fa Jooris, met het overl. van hun moeder. Jan Van Acker V.P. en Franchoys Terlynck fs paesschier V.M. 29.1.1648 234/24. St ..toebehqrende Joos, Pierken, Lucasken, Joorken, Mayken en Janneken Acke kinderen van Pie.ter fs Jaecques, gew. bij Elisabeth van Ypere fa Joos, met het overl. van hun vader. Lieven Acke fs Jacops V.P. en Pieter van Ypere V.M. Bezitten 1/4 deel van een coorenwintmuelene en 1/4 van een rosrnuelen te Evergem Elsloo bi j Kerckbrugghe. De He. 1/4 en de andere helft aan Jan Acke fs Pieters. 12.2.1648 235/25. St. toebehorende Liefken van Laere, kind van Jaecques gew~ bij Maijken Taets fa Cornelis, met het overl. van zijn vader. Jooris van Laere fs Lieven V.P. en Gillis Ta~ts fs Cornelis V.M. Eigendom te Evergem Meerbeke, waar de He. woont, onverdeeld' met Jan Bijvoet en Jooris Taets fs Geeraerts. 22.4.1648 236/26. St. toebehorende Pieter, Stoffel, Hansken, Joosyntken, Stoffelijntken, Joorintken, Betken en .Tanneken Bijlevinck kinderen van Xpols gew. bij Cathelijne Matthijs fa Joos, met het overl. van hun vader.

- 559 -


Jan Bijvoet V.P. en Stoffel Matthijs Eigendom te Evergem. 6.5.1648

V.M.

237/27. St. toebehorende Fransken Moeraert, kind van Denijs bij Elisabeth Criel fa Frans, met het overl. van hun moeder. voogden: Laurens Moeraert en Xpoffel Criel fs Denijs. Eigendom te Sleidinge Keure - Evergem - Kluizen. 17.6.1648

gew.

238/28. St. toebehorende Vyntken, Joosken en Liefken Moeraert, kinderen van Joos gew. bij Joosijne Zeghers, met het over!. van hun vader. Voogden: Laurens Moeraert en Jan Seghersi de He. geassisteerd met Frans Criel bijstaande voogd. Eigendom te oostakker en Evergem. 17.6.1648 239/29. St. toebehorende Hansken, Stoffelken, Liefken en Pierken Verstaete·kinderen·van Andries gew. bij Passchijntken van Hecke fa Lievens, met het overl. van hun moeder. Pieter van de Velde V.M. en Jan Roete fs Joos V.P. 17.6.1648 240j30. St. toebehorende Lieven dé Baets I kind van Lieven bij Tanneken Grootaerts, met het overl. van zijn vader~ Voogden: Baudewijn de Baets en Jooris Grootaert. Eigendom te Evergem toekomende aan dit weeskind en halfzuster. 1. 7 .1648

gew.

zijn

241/31. St. toebehorende Liefken, Vyntken en Tanneken de Wever, kinderen van Lucas, gew.· bi.j ' Joorijntken Haerts fa Lieven" met het overl. van hun moeder. V.P.· Geraert Milecam en Jan Aerts fs Lieven V.M. Eigendom te Wondelgem. 9.12.1648 242/32. St. toebehorende .Pierken, Hansken, Laur'eyaken,. Francoijsken, Mayken, Joosyntken en Betken Steijaert, kinderen van Francgoys, gew. bij Janneken taets fa Cornelis, met het overl. van hun vader. Baudwin Steyaert V.P en Jan Byvoet V.M. Eigendom te Evergem, hofstede in Meerbeke waar de He. woont. 9.12.1648 243/33. St. toebehorende Jaecken en Janneken Br acken i e rs , k i nde ren van Guilliam gew.· bi j Janneken Tolens. Voogden pieter Dobbelaere oom materneel en Passchier Brackenier oom paterneel. 9.12.1648 244/34. St. toebehorende Hansken en. Driesyntken Raes, kinderen van Jacques gew. bij Tanneken van de Sompele, met het overl. van hun moeder. Pieter van Vooren V.P. en Jooris de Wispelaere V.M. Eigendom te Wondelgem. 23.12.1648

- 560 -


245/35. St. toebehorende Joos, Lieven, Joosyntken, Tanneken en Mayken de Baets, kinderen van Segher, gew. bij Tanneken. Dhooghe, met het overl. van hun vader Segher de Baets fs Christiaens. Baudewijn de Baets V.P. en Joos de Muynek fs Jans V.M. Eigendom te Wondelgem. 30.3.1649 246/36. St. toebehorende Hansken Dhanens, kind van Pieter gew. bij Maeghdalena Vijveraerts, met het overl. van zijn vader. Lieven Dhanens V.P. en Adriaen Arens V.M. Eigendom te Wondelgem. 12.5.1649 247/37. St. toebehorende Mayken en Joosyntken kinderen van Xpoffel Roegiers gew. bij Janneken van Verdeghem, bij het overl. van hun moeder. Lieven Buysse V.P. en Christoffel van Verdeghem V.M. Eigendom. 12.5.1649 248/38. St. toebehorende Segher, Joorken en Arent de Meestere, kinderen van Jooris gew. bij Mayken de Buek fa Seghers, met het overl. van hun moeder. Segher van Vooren fs Xpoffels V.M. en Cristoffel Sloek fs Segher V.P. Segher van Vooren voogd x Mayken de Meester en Jooris van Hyfte x Pirintken de Meestere~ zusters van de ~eeskinderen. 12.5.1649 249/39. St. toebehorende Gheleyn, Maeyken, Vyntken en Betken Logghe, kinderen van Pieter gew. bij Janneken Vereruyssen fa Guilliaeme, met het over!. van hun vader. Voogden: Andries van de Weghe oom paterneel en Arent de Puijt, oom materneel. 12.5.1649 250/40 nr. 40 in de liassen ontbreekt. 251/41. St. toebehorende Joorken, Hansken, Tanneken en Grietken Gheernaert kinderen van Jan gew. bij Joosyntken Sehauteet, bij het overl. van hun vader. Voogden: Jooris Gheernaert oom paterneel en Carel Dhondt rechtsweere van de moederlijke zijde. Lieven Gheernaert, oom en Betken Gheernaert, tante van de weeskinderen. De He. werd geassisteerd door Jooris van Vooren, alsnu haar man. 2.6.1649 Hansken 252/42. St. toebehorende Joorken, Cathelintken en Goethals, kinderen van Jan gew. bij Mayken Hebbereeht, met het overl. van hun vader. Voogden: Lieven Avermaete en Adriaen Brugheman. Eigendom te Evergem. 9.6.1649 253/43. St. toebehorende Pierken, Liefken en Joosyntken van de Sompele kinderen van Segher gew. bij Lievyntken de Wevere, met het overl. van hun vader. Jooris de Wispeleere V.P. en Pieter de Wevere V.M.

- 561 -


Eigendom te Wondelgem, onverdeeld met Janneken van de Sompele, Barbara van de Sompele, het weeskind van Jacques Raes en Jooris de Wispelaere causa uxoris. 9.6.1646 254/44. St. toebehorende Mayken, Joosyntken en Pierintken de Louwe, kinderen van Cornelis gew. bij Mayken van de Hoat.yne fa Vincent, met het overl. van hun vader. Pieter Zeghers V.P. x Janneken de Louwe fa Cornelis, zuster van de weeskinderen, en Jooris van de Hostyne fs Vincent V.M. Eigendom te Sleidinge. 23.6.1649 255/45. St. toebehorende Pieter, Vyntken en Jooryntken van Speybrotick, kinderen van Arnouts gew. bij Cristoffelijntke~ Strijt fa Cristoffel , met het overl. van Cristoffelintken· Strijt, hun moeder. Cristoffel van Speybrouck fs Cristoffels V.P~ en Jan van Eename fs Cristoffel V.M. Jan van Eenarne fs Lieven en Stoffel Rogiers, causa uxoris, eerste kinderen van Stoffelijnken Strijt gew. bij Cristoffel (Lieven geschrapt) van Eename, haar lste man. Eigendom te Evergem. 7.7.1649 256/46. St. toebehorende Liéfken en Betken Buysse, k.i.nder-en van Bertho.lomeus fs Jan, gew. bij Mayken van Verdeghem fa Jans; met het overl. van hun vader. Pieter Buysse fs Jans V.P. en Jan van Verdeghem fs Jans V.M. De He. is geassisteerd met Marten Grijp, haar tegenwoordigen man. Eigendom te Sleidinge, onverdeeld met Lieven Buysse fs Jans. 15.9.1649 257/47. St. toebehorende Stoffel, pierken en Janneken van Kerckvoorde, kinderen van Crystoffels gew. b.ij Maeyken .Buysse fa Jan~, met het overl. van hun vader. Joos Ghentbrugge oom en V.P. en Xpols Buysse oom en V.M. 4.2.1650 258/48. St. toebehorende Janneken Plattijn kind van Pieters gew~ bij Cathelyne de Wilde fa Jooris, met het overl. van haar moeder. Jan Plattijn V.P. en Xpofel van Acker V.M. Eigendom te Sleidinge Hoyweghe, onverdeeld met Xpoffel van Acke r voorn~ en Servaes de wale causa uxoris. 31.3.1650 259/49. St. Jaecquemijntken Neyt fa Seghers + 17. Okt. 1647 Hd. Pieter Gi11is. Hoors: Lieven Neyt fs Laurins over zichzelf als over zijn minderj. broers, representerende de gehele vaderlijke zijde;· G111is Avermaete fs Pieter gew. bij Tanneken Drieghe fa Lievens, zo over hem als over pierken en Pierijnken Avermaete, samen ho i rs naast Ghijselbrecht en Hans Drieghe van de moederlijke zijde. Eigendom te Wondelgem, komende van de moeder van de overl. Eigendom te Wondelgem komende van de vader van de overl. 20.5.1650 260/50. Gheeraert Neijt en Jacques Neijt fs Laurins, mitsgr. Lieven de Vreese geautoriseerd over Lucas en Philips Neijt (allen

- 562 -


kinderen van Laurins Neijt) verkopen een partij land aan Lieven van Houcke fs Maurus te Wondelgem in de Poorterstraete. 19.4.1656 261/51. Jan Bijlevinck fs Christoffels bekent schuldig te zi.j n aan Lucas van IJpere x Stoffelijntken Bijlevinck en Jooris Adam x Martijntken Bijlevinck, beide dochters van deze comparant. 23.11.1650 BUNDEL

268

262/1. St. toebehorende Hansken, Pierken, Stoffelken, Liefken en Mintgen Lippens, kinderen van Jan gew. bij Jacquemijntken Vereecke fa Jans, met het overl. van hun vader Jan Lippens fs Jan. Xpols Lippens fs Jans oom en V.P en Pieter Moen fs Willems V.M. Eigendom te Evergem, onverdeeld met Xpols Lippens , de wezen van Jacques Lippens, de wezen van Roelandt Plasschaert en Marten Claeys ter causen Tanneken Lippens, zijn huisvrouw. 11.1.1651 263/2. St. toebehorende Xpoffels en Lieven van Verdeghem, kinderen van Joos gew. bij Paesschijntken van Vlaenderen fa Lievens, met het overl. van hun vader en moeder. Pieter van Verdeghem fs Jans V.P. en Jan van Verdeghem V.M. Meerderj. kinderen: Jan van Verdeghem voorn. V.M., Fieter Lippens x Tanneken van Verdeghem en Lieven Lammens x Vyntken vim Verdeghem. Verkaveling. 12.8.1651 264/3. St. toebehorende Luijcxken, Hansken, Christiaenken en Pierijntken Velleman, kinderen van Lieven gew. bij Stoffelijntken de Reijtere fa Seghers, met het overl. van hun moeder. . Antheunis Velleman V.P. en Jan Cooreman VM. Hofstede te Evergem Elsloo "in de Curte munte". Eigendom uit hoofde van Roelandt de Reijtere, oudgrootvader van de weeskinderen te Sleidinge Keure. Eigendom te Evergem uit hoofde van Segher de Reijtere, grootvader van de weeskinderen. 8.5.1641 265/3. St. toebehorende Hansken Lippens, zoon van Jacques gew. bij Joosijntgen van de Voorde fa Pieter, bij het overl. van zijn vader Jacques Lippens fs Jan. Xpols Lippens oom en V.P. en Xpols van de Voorde oom en V.M. Eigendom te Evergern, onverdeeld met Xpols Lippens , de wezen Jan Lippens, de wezen Roelant Plasschaert gew. bij Mayken Lippens en Marten Claeys x met Betgen Lippens. Jan Lippens, grootvader van het weeskind, leeft nog. 22.2.1651 (8.9.1652) 266/4. St. toebehorende Gilleken, Stoffelijntgen, Vintgen, Tanneken, Catelyntgen en Janneken Goethals, kinderen van Lucas, gew. bij Maeijken Steppe, met het overi. van hun vader. Jooris Goethals oom en V.P. en Joos Steppe oom en V.M. Eigendom te Evergem. 13.9.1651 (27.9.1652)

- 563 -


267/5. St. toebehorende Lievijntken, Pieryntken, Joosyntken, Stoffelyntken en willemijntken Bundervoet, kinderen van Lieven gew. bij Catalijne van Hecke fa Willem, met het overl. van hun vader. Segher Bundervoet V.P. en Jan van Hecke fs Wyllems V.M. Een van de ouders van deze weeskinderen was reeds gehuwd .geweest en had acht kinderen:" de acht voorkinderen, der voorschr. weésen alfve susters ende broeders ..." Eigendom te Evergem. 13.9.1651 (25.9.1652) 268/6. St. toebehorende Joorisken en Andriesken van Speybrouck, kinderen van Dani~l, gew. bij Joosyntken Goethals fa Andries, bij het overl. van hun vader Daniêl van Speybrouck fs Jooris. Cornelis Tack fs Cornelis V.P. en Jan de windt V.M., de He. is geassisteerd met Pieter van poucke fs Mattheus, haar tegenwoordigen man. Eigendom te Sleidinge Keure. 8.11.l651 ..

269/7. St. toebehorende Jooris, Hansken, .Pierken, Tannekin, Mayken, Betken en Janneken Buysse, kinderen van Jan gew. bij Janneken de Rue fa Pieter, bij het overl. van hun vader Jan Buysse fs Jooris. Joos Buijsse fs Jooris V.P ..en Jan de Rue fs Pieter V.M.; de He. geassisteerd met Jan Buyse fs Joos,.haar tegenwoordigenman. Eigendom.te Wondelgem. 8.11.1651 270/8. .Jan Goethals fs Segher wordt, verzocht om een stvg. overte maken bij het overlijden van zijn echtgenote Elisabeth Slock. Kinderen: Jan en Bertholmijntken Goethals. Lucas .Goethals V.P. en Lieven Dobbeleere V.M. 12.11.1651 ·271/9. St. toebehorende Hans Goethals fs Jans, gew. bij Elisabeth Slock fa Cristoffel, met het over!. van· zijn moeder. Lieven Dobbeleere fs Jans V.M. en Lucas Goethals V.P. Eigendom te Evergem, onverdeeld met Andries Reijriiers fs· Jans, x met Berthelmijntken Goethals fa Jan, zuster van het weeskind. 22.11.1651 272/10. St. toebehorende de drie minderj. kinderen van Jan Criel fs Deni js, gew. bi j Mayken de Neetesone fa Adriaens, met het overl. van hun vader + Evergem Cromvelde. Joos Criel fs Denijs V .. P. en Denys Criel fs Jans V.M. Eigendom te Evergem, onverdeeld met Denijs, Adriaen, Cristoffels en Joos Criel, hun gehuwde broers, m.i t aqr . Berthelmijntken Criel, hun zuster, x met Baudewijn Claijs. 22.1.1651 (14.8.1652) 273/11. St. toebehorende Maeijken en Vintghen Cuijs kinderen van Jan gew. bij Tanneken de Wilde, met het overl. van hun moeder. Jan Lambrecht, oom en V.P. en Joos de Wilde fs Jans, oom V.M. 6.12.1651

en

274/12. St. toebehorende Hansken en Nijteken Boelens, kinderen v~n Lieven gew. bij Tanneken de Wilde fa Jans, met het overl. van

- 564 -


hun vader Lieven Boelens fs Jan en hun moeder Tanneken de Wilde. Jooris Boelens, oom en V.P. en Joos de Wilde fs Jans oom en V.M. 11 Jan Cuijs, der weesen stiefvadere ende de vooghden van haerlieden halfve susters ..." 6.12.1651 275/13. St. toebehorende Louijs, Stoffelken en Joosken Dhooghe, kinderen van Martens (Marteys) gew. bij Lievijntken Vereecken fa Louijs, met het overl. van hun moeder. Passchier de Cock V.P. en Christoffel Vereecken fs Louijs V.M. Eigendom te Evergem. 6.12.1651 (29~7.1652) 276/14. St. toebehorende pierken en Joosken Acke, kinderen van Jan gew. bij Jaecquemijntgen Steenbeke fa Joos, met het overl. van hun vader Jan Acke fs Pieters. Lieven van Hecke fs Anthuenis oom en V.P. en Joos Steenbeke oom en V.M. Hofstede te Evergem, onverdeeld met de wed. van Lieven van Themsche en haar kinderen. 6.12.1651 (2.9.1652) 277/15. St. toebehorende Hans, Jaenken, Maiken en Pauwelijnken Versluus, kinderen van Joos gew. bij Betken Vereecke, bij het overl. van hun vader. Voogden: Geeraert van Hoecke en Pieter van Ackere. Eigendom te Vinderhoute. 6.12.1651 278/16. St. toebehorende Pier, Lucas,Pierintgen, Catalijne en Vijntgen Legiers, kinderen van Lucas gew. bij Louwerijntgen Taets, bij het overl. van hun moeder. . La'uwerijsLegiers fs Lucas als broer en voogd van de weeskinderen. 6.12/1651 279/17. St. toebehorende Jan, Luijcas, Jannekeri.en Tanneken Legiers, kinderen van Luijcas gew. bij Joosijntken de Mangheleere, met het overl. van hun moeder. Jan Legiers fs Jans V.P. en Jan van Vlaenderen fs Lieven V.M. 6.12.1651 (1.8.1658) 280/18. Augm. van staat toebehorende Hansken van Waeijenberghe 7j., zoon van Marten gew. bij wijlen Cathelijne Aerts fa Lieven, mits het overl. van Lieven Aerts en Jooryntken Temmerman, grootvader en grootmoeder materneel, respectievelijk + 29 Mei 1646. 6.12.1651 281/19. St. Marie Goethals fa Zeghers + Evergem 1651Hd. Zegher van Eechaute. Baudewijn Goethals voogd over Lieven en Lievijne van Nieuwenhuyse, kinderen van Adriaen van Nieuwenhuyse Hkeurbroeder van de keure van Dooriseele, en aldaer overledenlI, 's overledens eersten man. pieterken van Eechaute, kind van de Hd. en de overledene. 7.12.1651 282/20. St. toebehorende Pieter, LaUWerel]nS, Maeijken, Janneken en Joorintgen Everaert, kinderen van Lauwereijns gew. bij

- 565 -


Joorintgen de Pleter Wi11ems 20.12.1651

Pau

fa

Baudewins, met het overl. van hun vader. V.P. en Pieter Roete fs ~ieter V.M.

ts Anthuenis

283/21. St. toebehorende Pieter, Adriaen, Vijntken, Christijnken, Tanneken en Syntken Dhossche, kinderen van Christoffel gew. bij Tanneken van Enaeme fa Lieven, met het overl. van hun vader. Gi11is Slock fs Lieven V.P. en Jan van Enaeme fs Lievens V.M. Lieven, Christoffel en Jan Dhoossche broers van de weeskinderen. Eigendom te Evergem. 20.12.1651 284/22. St. toebehorende Christiaen, Joosijntken eh Tanneken de Baets, kinderen van Jan gew. bij Joosijntken Lippens fa Pieters, met het overl. van hun vader en moeder. Baudewijn de Baets V.P. ert Christoffel Lippens fs Pietèrs V.M. Gillis van Reeke fs Jans, oom van de weeskinderen. Eigendom te Evergem. 20.12.1651· 285/23. St. toeb~horende Mattheus Zeghers, kind van Jan gew. bij Lysebetgen de Clerck, met het over1. vé:inhun moeder. (Jan .t>attijn V.M. geschrapt) en Jan Dobe1eere, oom V.P. Eigendom te Evergem. 20.12.1651 (9.11.1652) 286/24. St. toebehorende Fra:q.s, Zegher, Jan en Elisabeth de Deckere kinderen van Zegher gew~ bij Elisabeth Temmernans, met het over!. van Elisabeth Temmermans + Evergem 11.4 .1651 Voogden: Sr. Frans de vleesschauwere deel voogd. Pi~ter van Roots x Mariè. de Decker en Lieven de Deekère ook .kinderen van Zegher eh Elisabeth.Temmermans Eige.ndom te Evergem. 20.12 ..1651 287/25. St. toebehorende Jan en E1isabeth van Laere.kinderen·van Jan gew. bij Tanneken van Hecke fa .Lieven. Joos Buijsse fs Jooris V.P. en Loijs van Hecke fs Lieveris V.M. 20.12.1651 288/26.

St. toebehorende Joorijs en Tanneken kinderen gew. bij Pierijntgen Temmerman, van hun moeder. Jan Temmerman V.M. en Jan van Vooren V.P. zonder datum - beschadigd.

Darie e Ls

289/27. St. toebehorende Hansken en kinderen van Lieven gew. bij Gillintken met het overl. van hun vader. Gillis van den Berghe V.P. en Thomaes de Gillintken de Mangheleere hertrouwde Seghers. 12.8.1652

van (Vooren) , met het overl.

Liefken van den Berghe, de Mangheleere ·~a Thomas, Mangheleere V.M. met Laureijs Vernave

fs

290/28. St. toebehorende Hans, Stoffel, Lyesken, Tanneken, Vintgen en Maeyken Roegiers, kinderen van Xpols gew. bij Vintgen van der Meere fa Seghers, met het overl. van Xpols Roegiers fs ChrYstoffe1s.

- 566 -


Berthls de Smet oom en V.P. en Jooris Vermeere 22.11.1651 291/29. St. Adriaen de Puijt fs Jans He. Joosinken Wijllems. Kinderen Jooris, Jan, Balten, Lauwerijs, Janneken Willems (? - moet de Puijt zijn)

oom en V.M.

Adrijaen,

Mayken

ende

291/30. St. toebehorende Jooris, Jan, Balten, Laurens, Adriaen, Maeyken en Janneken de puyt, kinderen van Adriaen gew. bij Joosyntken Willems, met het overl. van hun vader. Laurens de puyt V.P. en Daniel Willems V.M. zonder datum (1651) 292/31. St. toebehorende Hansken, Matthijsken, Pierken ende Lieven Aek, kinderen van Jan gew. bij Tanneken Claijs fa Jan, met het overl. van Jan Aek fs Daneels. Pieter Aek fs Daneels V. P. en Pauwel Braeke fs Pieter V. M.~ Eigendom te Evergem. 10..10.1652 293/32. St. toebehorende Lye$ken en Tanneken Plassehaert, kinderen van Roelandt gew. bij Vintgen Mussehe fa Jans, met het overl. vari Lyevine Mussehe haar moeder. Marten Plassehaert oom en V.P. en Lieven Mussche fs Jan oom V .. M. Ei~end6m te Evergem en Sleidinge. 18.9.1652 294/33. St. toebehorende Elisabeth van Speybroue:k, kind van Pieter gew. bij Lievintken van Vooren, met het overl. van haar vader. Denijs Criel fs Xpoffels x met. Janneken van Speijbrรถuek, .zuster van het weeskind, V.P. en Jooris van Hecke fs Christo~fels V.M.; de :He.' is geassisteerd met Cornelis Taek. 13~11.1652 (7.4.1653) 295/34. St. toebehorende J.~.ken, Stoffelken, Mayken en joorintken van Heek, de vier kinderen van Geeraert van Heek is Christoffel, gew. bij Joorintken Pauwels, met het overl. van hun vader. Jooris van Heck fs Christoffels V. P. en Jooris Pauwels fs Jooris V.M. De He. Joorintken Pauwels hertrouwde met Jooris Rogiers fs Christof.fels. 13.11.(1652) 296/35. St. toebehorende Livintken, Antonintken en Elisabeth Neetezone, kindern van Jan gew. bij pierintken Modde Christoffels, met het overl. van hun vader. Voogden: Pieter Dooghe en Jooris de Wispeleere. Cornelis Tack "ghesworen costumier". Behuisde hofstede te Sleidinge Volpenswege, waar de He. woont. 29.1.1653 (22.8.1653 geregistreerd)

de fa

297/36. St. toebehorende Hansken, ...gen en Tanneken van Speybrouck, kinderen van gew. bij Pierijntgen Steyaerts fa Pieter, bij het overl. van hun moeder. Xpols van Speybrouek oom en V.P. en Jan Steyaert fs Pieters oom en V.M.

- 567 -


Uder weesen grootvadere 12.2.1653

en grootmoedere

zijn noch in leven".

298/37. St. toebehorende Dionijsken, Marten, Joosijntken en Mayken Buysse, kinderen van Jooris gew. bij Janneken Goethals fa Martens, met het overl. van hun moeder. Segher de Brabanter V.P. en Jooris Goethals fs Martens V.M. Wijlen Marten Goethals, grootvader van de weeskinderen , was x met Joosyntken van Hi jfte, hun grootmoedere , nu gehuwd met Christiaen de Poortere. Verkavekingsakte is ondertekend door Jooris Goethals, Marten Goethals fs Marten, Jooris Buysse fs Denys en Christiaen de Poortere, samen 1/4 deel te Sleidinge Hooiwege; de resterende 3/4 delen onverdeeld tussen Jooris en Marten Goethals fii Marten en Lieven Bral, causa Elisabeth Goethals fa Marten. 12.2.1653 299/38. St. toebehorende Janneken Stelsens kind van Jan gew. bij Vyntgen van Ersele fa Jans, met het overl. van haar moeder. Gillis Stelsens oom V.P. en Pieter van Ersele oom en V.M. Eigendom te Evergem BelseIe, heerlijkheid Vinderhoute. Pierintgen van Hecke wed. van Adryaen van de v ... (Velde, Voorde?) oudoom van het weeskind. 26.2.1653 300/39. St. toebehorende Pie .•.ken en Maeyken Gyllys, kinderen van Jan gew. bij Madeleene Vernaeve fa Pieters, met het over!. van hun vader. Pieter Gyllys oom V.P. en Pieter Vernaeve oom en V.M. De weeskinderen hebben nog een halfbroer en halfzuster uit het Lx van hun moeder. 21. 3 .1653 301/40. St. toebehorende en Stoffelijntgen Goethals I kinderen van Jooris gew. bij Jooryntgen de Baets :fa Gabereels, met het overl. van hun moeder Jooryntgen de Baets. Pieter de Baets oom en V.M., Xpols van Speybrouek fs Pieter V.P. 23.4.1653 pierken 302/41. St. toebehorende Jan, Stoffel, Lucas, gew. Joosyntken Bylevincx, kinderen van Jan fs Xpols, Stoffelijntken Bale, met het overl. van hun moeder. . Jan Bijlevinek fs Jan V.P. en Jooris Dellaert fs Lieven V.M. Eigendom te Evergem Elsloo. 21.5.1653

en bij

303/42. St. toebehorende de drie minderj. weeskinderen van Jooris van Heek fs Christoffel, gew. bij Tanneken van Vooren fa Bauwijns, met het overl. van hun moeder. Voogden: Gijselbreeht Gelbreeht fs Cornelis en Denijs Criel fs Xpoffels. Inventaris van 24.4.1651 door costumier Cornelis Taek fs Cornelis. Mayken van Heek, Charels Teerlinek fs Jooris x Janneken van Heek en Philips Hebrecht x Tanneken van Heek, alle drie zusters van de weeskinderen. 19.11.1653

-

568

-


304/43. St. toebehorende Joorintken 7j. en Cornelieken Teerlinck Ij. 6m. kinderen van Jooris gew. bij Tanneken Dhont fa C~rels, met het overl. van hun vader Jooris Teerlinck fs Jooris. Voogden: Charles Teerlinck fs Jooris en Carel Dhont fs Pieter. 18.3.1653 305/44.

St.

toebehorende Daniel, Janneken en Lievintken van van .Jan van Vooren fs Daneel gew. bij Mayken Wytinck fa Pieters, met het over!. van hun moeder. Voogden: Daniel van Vooren fs Bauwys en Pieter Wytinck V.M. 15.7.1654

voor en , kinderen

306/45. St. toebehorende Jooris, Joos .... en Jaeguemintken Bral, kinderen van Jooris gew. bij Elisabeth de Louwe fa joos, met het overl. van hun moeder. Adriaen Bral fs Andries V.P. en Jooris de Louwe fs Joos V.M. Jan Lippens fs Cornelis, gezworen costumier. 25.5.1655 307/46. St. toebehorende Liefken, Cornelis en Tanneken. kinderen van .... gew. bij Joosyntken Voogden: Laureys Everaert V.P. en Lieven Hertschip V.M. onleesbare akte. 2.6.1655

. . .. ,

308/47. St. ten ster;fhuise van Pauwels van Vooren fs Lieven He. Maeyken Averbeecke. Vier kinderen: Pauweiken, Hansken, Lievyntken en Pierintken van Vooren. Lieven, Betken en Luc rLj ne van Vooren ook drie kinderen van de overl. gew. bij Janneken de Neve. 29.4._1655 °

¡309/48. St. toebehorende Hans, Stoffelken, Pierken, Catheleijne en Joorijntgen Strijt, kinderen van Jan gew. b1j Janneken Plasschaert fa Hans, met het overl. van hun vader. Frans Strijt fs Jans V.P. en Jan Plasschaert fs Jans V.M. 30.6.1655 309/49~ Lias nr. 49 ontbreekt 310/50. St. toebehorende Hansken, Liefken, Tanneken, Laurijntken, Maijken en Joosijntken Neijt, kinderen van Lieven Neyt, gew. bij Lievyntken Claijs, met het overl. van hun vader Lieven Neyt. Joos Neyt fs Jans V.P. en Gheeraert de Muynck fs Xpols V.M. Gheeraert de Muynck fs Xpofffels, x met Susanna Neijt, zuster .van de weeskinderen. 10.1.1655 311/51. Verkaveling tussen de 7 kinderen van Pauwel van Vooren fs Lieven: de 3 kinderen. gew. bij Janneken de Neve fa Seghers, met name: Lieven, Lucresia en Jan van Damme x Elysabeth van Vooren. De 4 jongste kinderen gew. bij Maeyken van Haverbeke fa Lieven met name: Pauwel, Jan, Lyevintgen en Pierintgen van Vooren. 27.3.1656 312/52. Vijntken

St. toebehorende Ghijsel Cathelijne, Pierijntgen, Maijken ende Janneken Hebberecht, kinderen van Lieven l

l

- 569 -


Hebberecht gew. bij Jaecquemijntken Hovenackere, van hun moeder. Ghijsel Hebberecht V.P. en Jan van Ravesteyn V.M. 26.4.1656

bij het over!.

313/53. St. toebehorende Lieven van Hecke 6j., kind van· Steven gew. bij Lievyne Corthals, bij het over!. van de moeder. Arnoult van Hecke V.P. en Pieter Corthals , machtig van Cornelis Corthals, zijn broer, V.M. Procuratie voor notaris Adriaen Flourent d.d. 23.3.1656: Cornelis Corthals oom van het weeskind, verklaart in zijn plaats Pieter Dobbelaere en Pieter Corthals "ghestelt ende gheconstitueert thebbende". 1656 314/54. St. toebehorende Tanneken en Janneken Strijt, kinderen van Pieter gew. bij Maeijken Strijt fa Jans, met het overL. van hun vader. Franè Sirijdt Oom en V.P. en Jan Strijt fs Jans oom en V.~. 28.6.1656 315/55. St. toebehorende Tanneken Palijnckx 12 à 13j., kind van Pieter Palijnckx gew. bij Lievijne Maes. Pieter Palijnckx + Evergem 1643. Pieter Ghijselijnck V.P. en Pieter Maes V.M. 28.6.1656 316/56. St. toebehorende Betken, Neelken, Tanneken, Vijntken en Gelijnken van Speijbrouck, de vijf kinderen van Frans van Speijbrouck gew. bij Janneken Dobbelaerej het jo;ngste weeskind tussen 3 à 4 j., met het overl. van hun moeder. Christoffel van Speijbrouck V.P. en Lieven Dobbelaere V~M. Eigendom te Evergem en behuisde hofstede aldaar Overtw~eter, waar de He. woont. 12.7.1656 317/57. St. toebehorende Gijseiken, Hansken en Betken de Blende~ kinderen van Segher de Blende gew. bij Catharine Martens, fa Jooris, met het overl. van hun moeder. Pieter Slock fs Segher V.P. en Jooris Martens fs Jooris V.M. Eigendom te Sleidinge, onverdeeld met Pieter van Rooten x Elisabeth Martens en Jooris Martens fs Jooris. 12.7.1656 318/58. St. toebehorende Jooryntken van vooren, kind van Jan van Vooren gew. bij Tanneken van der Hostijne fa Jooris, met het overl. van haar moeder. Jooris de Langhe V.P. en Jooris van der Hostijne grootvader V.M. 26.7.1656 319/59. St. toebehorende Pieter, Maeijken en Janneken de Wevere, kinderen van Christoffel· gew. bij Cathelijne Criel t a Laureijs, beide overl. Christoffel de Wevere V.P. en Christoffel s Look x met Pieryntken de Wevere V.M., broer en zwager van de weeskinderen. Cathelijne de Wevere ook zuster van de weeskinderen. De voogden zijn geassisteerd door Franchois Criel en Jan van Hecke. 6.9.1656

- 570 -


320/60. St. toebehorende Tanneken, Pieryntken en Maijken van Vooren, kinderen van Andries van Vooren fs Andries gew. bij Pierijntken de Backere fa Segher, beiden overleden, mitsgr~ Joorijntken Dhanins de wed. van Segher de Backer, hun grootmoeder. Carel Tack V.P. en Jooris Lippens V.M. Andries van Vooren, Jooris Lippens x Jooryntken van Vooren: broer en zuster van de weeskinderen. Jooris de Backer fs Segher, Carel Tack, causa uxoris, de weeskinderen van Jacques Brugghman gew. bij Joosijntken de Backer, erfgenamen van Joorijntken Dhanins, wed. van Segher de Backer voornoemd. 4.10.1656 BUNDEL

269

(bevat de nr. 61 tot 108) 321. Rek. over de weeskinderen van Segher de Muynck gew. in Ix bij Sintgen Goethals en in 2x bij Joorintken van de Velde. Voogden: Jan de Muynck, Guillame Kesele en Segher van de Velde. zonder datum - onvolledig. 322. Rek. gemaakt door Vyntken van Thienen, wed. van Jooris Grootaert, naast Lieven Gaubeen, mits haar man voogd was naast Lieven Gaubeen over Liefken en Vyntken van Thienen, kinderen van Jaecques gew. bij Janneken Gaubeen. De Rek. werd opgemaakt ter presentie van Gheeraert Poelman, Lieven Gaubeen, Andries Grootaert e.a. 29.5.1657 323/40. St. toebehorende Cathelyne Teerlynck, kind van Segher Teerlynck gew. bij Janneken de Meestere, met het overl. van haar moeder. Voogden: Segher Teerlynck fs Segher, broer van het weeskind en Jan Verheecke ts Pieters, oom van het weeskind. Jooris Teerlynck, Xpoffels van de Voorde, Xpof f eLs Dellaert, Jan Velleman en Carel van Hecke, elk gehuwd een dochter van Segher Teerlynck en zo broer, zwager en zuster van het weeskind. Eigendom te Sleidinge Sint-Baafs, hofstede in de Wellinckstraat. 2.6.1649 324/61. St. toebehorende Lieven, Pierken, Fransijntgen, Joossijntgen, Pieryntgen en Janneken Waldack, kinderen van Jooris gew. bij Christijntgen Vijveraert fa Berthlms, met het overl. van hun vader. Jan Waldack, oom V.P. en Lieven Vijveraert, oom V.M. 24.1.1657 325/62. St. toebehorende Pieter de Baedemaecker { kind van Jaecques gew. bij Janneken Gheernaerts fa Philips, beede overl. Pieter de Baedemaecker oom en V.P. i~p.v. Lieven de Baerdemaecker eersten voogd en Ghijsel Hebbrecht, halfbroer van "smoeders weghelI. Eigendom te Evergem, de met Pieter onverdeeld de voogd Baerdemaecker. 7.2.1657

- 571 -


326/63. St. toebehorende Pierijntken en Paesschijntken Cursse, kinderen van Jan gew. bij Cornelia Sermuijs fa Adriaens, met het overl. van hun moeder. Voogden: Jan Verlaet en pieter Meijvaert. 7.2.1657 327/64. St. toebehorende Pierken, Liefken, Joossijntgen, Betgen, Pieryntgen, Stoffelyntgen en Janneken van Hijfte kinderen van Jan gew. bij Maeijken van Ackere fa Philips, met het overl. van hun moeder. Frans Steltsens causa uxoris V.P. en Pieter van Ackere oom en V.M. Eigendom te Kluizen, Ertvelde en Evergem. 328/65. St. toebehorende Crystiaen, pierken mindetj. overl. na de dood van zijn vader, en Joos van Vooren kinderen van Pieter van Vooren fs Pieter, gew. bij Cornelia de Buyck, bij het overl. van hun vader. Voogden: Andryes van Vooren fs Pieters en ..~ de Buck. 16.5.1657 329/66. St. toebehorende Carelken, Hansken en Liefken van Vooren kinderen van Adriaen gew. bij Lauwerijntgen van Hersele fa Gillis, met het overl. van hun moeder. Charles van vooren, grootvader en V.P. en Lie~en Cรถoreman is Jan, oom en V.M. 6.6.1657 330/67. St. toebehorende Joorijntken, Stoffelijntken en vijntken kinderen van Segher Teerlijnckx qew , bij Stoffelijntgen van de Walle faXpols zijn 2de huisvrouw, met het overl. van hun vader. Segher Teerlynck fs Segher V.P. en Jooris Verschore (?) V.M. Jan Francx fs Jooris, alsnu x met de He. Een 1/2 hofstede te Sleidinge in de Wellinckstraete, de andere helft competeert Jooris Teerlynck fs Seghers en Xpols Dellaert causa uxoris, van eersten bedde. 6.6.1657 331/68. St. toebehorende Joos en Betgen Adriaens, kinderen van Lieven gew. bij Maeijken van Heereweghe, met het overl. van hun vader. Joos Schollaert kozijn en V.P. en Gheeraert Poelman oom en V.M. Joos Adriaens en Elisabeth Luijten, wijlen grootvader en grootmoeder: verkaveling van 29 Jan 1631. Eigendom te Evergem. 6.6.1657 332/69. St. van Jan (of Jooris) de puyt + Sleidinge. He. Betken Stockmans Jan Stockman fs Jan V.M. en Laureys de Puijt V.P. Elisabeth Stockman fa Jans, alsnu x met Andries Batselier , haar 2de man. 17.10.1657 333/70. St. toebehorende Lieven, Jan, Arnoult, Laureys en Margriete van Vooren , kinderen van Arnoult van Vooren gew. bi j Maeijken Cleerbaut. Jan van Vooren V.P. en Ferry Verstichele V.M. 18.7.1657

- 572 -


334/71. St. toebehorende Pieter en Jan de Beulle, kinderen Jan gew. bij Lijevintgen Verooten fa Jaecques, met het overl. hun moeder. Pieter de Beulle, oom en V.P. en Jaecques Verooten oom en V.M. Eigendom te Berlare, Zele. 19.9.1657

van van

335/72. St. toebehorende Joos, Maeyken en Pierintgen de Wyspelaere, kinderen van Xpoffels gew. bij Janneken Plasschaert fa Roelandts, met het overl. van hun moeder. Joos de Wyspelaere, oom en V.P. en Roelandt Plasschaert grootvader en V.M. 30.1.1658 336/73. St. toebehorende Joorintgen, Maergriete, Drijessintgen, Janneken en Joossintgen de Puy t , kinderen van Cornelis gew. bij Lievyntgen Aessebauts (?) fa Lieven, met het overl. van hun vader. Lieven de Puit, broer van de weeskinderen en V.P. en meester Joos de Donckere kozijn en V.M. Eigendom te Evergem Overtwatere. 30.1.1658 337/74. St. toebehorende Maeyken 13j., Hansken 11j'l Laureys 9j. en Jooris de puyt 5j., alle vier kinderen van Jooris (of Jan) gew. bij Elisabeth Stockman fa Jan, met het overl. van hun vader op de hofstede te Sleidinge ten Dur'pe. Laureys de puijt V.P. en Jan Stockman V.M. 13.2.1658 338/75. St. toebehorende Joos, Hansken, Maeijken, Fransintgen en pierintgen Moens kinderen van Pieter gew. bij Fransintgen de Munck fa Jooris, met het overl. van hun vader Pieter Moens fs Willems.. Pieter Moens fs Pieter V.P. en Pieter Schelstraete fs Lievens V.M. zonder datum 339/76. St. Mayken van den Berghe + Hd. Jaecques Verstraeten. Voogd: Pieter Routs 27.2.1658 340/77. St. toebehorende Hansken lIj., Cathelijne 9j. en Janneken fs Verstraeten 5j., de drie kinderen van Jaecques Verstraeten Pieter gew. bij Maeijken van den Berghe, met het overl. van hun moeder. Voogden: Pieter Routs neffens Jan Bauters. 27.2.1658 341/78. St. toebehorende Hansken, Joosijntgen, Janneken en Maeyken van Hyfte, kinderen van Guilliame gew. bij Laurijntken Mussche, met het overl. van hun moeder. Pieter Buijsse V.P. en Lieven Roegiers fs.Jans V.M. Eigendom te Evergem. 3.4.1658 342/79. St. toebehorende Betgen de Jaeghere jongste kind van Lieven gew. bij Lievyne Slockx fa Gyselbrechts, met het overl. van haar vader. Gyselbrecht de Jaeghere broer en V. P. en Pieter de Dobbelaere "wethouder" en V.M.

- 573 -


Het weeskind heeft nog zeven broers en zusters. 3.4.1658 343/80. Memorie: Jan Willems fs Pieter en Jooris Slock fs Seghers als voogden over de weeskinderen van Jooris Willems fs Pieter met name: Pieter, Christiaen, Jaecquemintken, Joorintken en Janneken Willems gew. bij Joorintken de Pau, die nu met de voogden akkoord maakten ten sterfhuis van Jooris Willems, vader van de weeskinderen. 3.4.1658 344/81. Jan Lambrecht wedn. van Mayken Cuus (Cuns), welke nu ongeveer 6j. geleden stierf. Hun kinderen: Baukin, Jooris, Joos, Franchois en Susanna Lambrecht. Er werd geen stvg. opgemaakt, daar er meer schulden dan bate was en geen grondeigendom. Voogden: Jan Guns en Francoijs Monnaert. 3.4.1658 345/82. St. toebehorende Liefken, Hansken en Vintgen van de Velde kinderen van Jan gew. bij Joorintgen de Jaeghere fa Lieven, met het overl. van hun moeder.· Phlips van de Velde grootvader en V.P. en Gyselbreeht de Jaeghere oom en V.M. Eigendom te Evergem. 3.4.1658 346/83. .St. toebehorende Hansken, Bauken, pierken en Stoffelken Steltèns kinderen van Jaspaert gew. bij Vijntken van Ersele fa Jan, met het overl. van hun moeder. Pieter Steltins öom en V.P. en Pieter van Ersele oom V.M. Eigendom te Evergem Belseie. 3.4.1658 347/84. Akkoord tussen Gillis de Baets fs Xpols Hd. ten sterfhuise van Vijntken de Mangheleeren Xpoffels de Baets fs Gillis met Jan Luvis voogden en Guilliaeme en Janneken de Baets kinderen van de voorn. Gillis gew. bij zijn overL huisvrouw. 3.4.1658 348/85. St. toebehorend Gillis, Hansken, Liefken, Stoffelintken, Cathelyntken en Mayken de Muynck, de zes kinderen van Jan de Muynek fs Gillis, gew. bij Cornelie Neyt fa Lieven, met het overl. van hun moeder. Lieven van de Velde fs Jeroons V.P. en Jooris de Backere fs Seghers V.M. Eigendom te Sleidinge Berrent. 3.4.1658 349/86. St. toebehorende Jan, van Adriaen gew. bij Tanneken vader. Tanneken Lippens nu x met Jan de Pieter Dhont V.P. en Christoffel 8.5.1658

Lieven en Betken Dhondt, kinderen Lippens, met het overl. van hun Buek. Lippens fs Roelant V.M.

- 574 -


350/87. St. toebehorende Stoffelken, Liefken, Grietgen, Tanneken, Stoffelintgen Buysse, kinderen van Jooris gew. bij Tanneken van Kerckvoorde, met het overl. van hun vader. Xpoffels Buysse oom V.P. en Jan Ghentbrugghe oom V.M. 22.5.1658 351/88. St. toebehorende Pierken, Pierintgen, Betgen en Vintgen vijveraert kinderen van Pieter gew. bij Maeijken Kiemans fa Joos, met het overl. van hun vader. Lieven Vijveraert fs Berthlms V. P. en Xpoffels Buisse fs Xpoffels V.M. Eigendom te Evergem. 22.5.1658 352/89. St. toebehorende Jan, Philips en Pieter Temmerman, kinderen van Marten gew. bij Tanneken Gaubeen fa Lieven, met het overl. van hun moeder. Phlips Temmerman oom V.P. en Lieven Gaubeen grootvader en V.M. 7.6.1658 353/90. St. Lieven Grijp. He. Elisabeth van Vooren. Kinderen: Jooris 15j., Vintgen 13j., Janneken lIj. en Tanneken Lieven Saey x Joorijntgen Grijp en Maeyken Grijp. Voogden: Jan Grijp en Jooris van Vooren. 25.5.1658 354/91. St. Elisabeth Boelens + Evergem. Hd. Jan Stockman. Kinderen: Magdaleene x Lucas Steppe, Pieter Lieven 10j. en Baveken 7j. 13.8.1557 (19.6.1658)

19j., Guilliaeme

355/92. St. toebehorende Tanneken en Janneken Dhoossche van Pieter gew. bij Tanneken van Ackere. Lieven Dhoossche V.P. en Christoffel van Ackere V.M. 23.10.1658

3j.

14j.,

kinderen

356/93. St. toebehorende Adriaen en Liefken Taets, kinderen van Pieter gew. bij Janneken Serraes, met het overl. van hun moeder. Guilliaeme Taets V.P. en Pieter van Vooren V.M. 6.11.1658 357/94. St. toebehorende Jooris, vijntken, Janneken en Grijp kinderen van Lieven gew. bij Elisabeth van Vooren. Jan Grijp V.P. en Jooris van Vooren V.M. 4.12.1658

Tanneken

358/95. St. toebehorende Jooris, Jan en Vijntgen van Ipere, kinderen van Jooris gew. bij Maeyken van Ipere fa Pieter, met het overl. van hun vader. Joos van Ipere oom V.P. en Pieter van Ipere grootvader en V.M. 12.2.1659 359/96. Begrafeniskosten ten sterfhuise van Cathelijne van Verdeghem, huisvrouw van Jaecques Verstraeten, overl. te Evergem. Kind: Tanneken Verstraeten.

- 575 -


15.2.1659 360/97. St. toebehorende Tanneken Verstraeten 7 maand oud, kind van Jaeeques Verstraeten gew. bij Cathelijne van Verdeghem, met het overl. van haar moeder. Voogden: Lieven van Vooren fs Charles en Jan Bauters. 25.2.1659 361/98. St. toebehorende Jaecques, Hansken en Joorintgen kinderen van Pieter gew. bij Janneken Goethals fa Seghers, overl. van hun vader . ••.. Dielman oom V.P. en Segher Goethals oom V.M. 30.4.1659

Dielman met het

362/99. St. toebehorende Hansken , Lyefken en Maeyken Clayssens kinderen van Antheunis gew. bij Joossintgen van Daele fa Jobs, met het overl. van hun vader. Lieven Claeyssoene V.P. en Philips van Dale oom V.M. 11.6.1659 363/100. St. toebehorende Janneken van Hecke kind van Jooris gew. bij Janneken Kerse fa Salemoens, met het overl. van haar vader. Jooris de Reu V.P. en Guillaeme Sloek V.M. 6.7.1659 364/101. St. toebehorende Tanneken, Janneken en Joosyntken Schauteet kinderen van Jaecques gew. bij Joosyntken Bijvoet fa Jan met het overi. van hun moeder. Jan Bijvoet V.M. en Segher de Meestere fs Jooris V.P. zonder datum 365/102. St. toebehorende Pieter 20j., Guilliame 15j., Lieven 11j. en Baerbelken 8 j ., de vier kinderen van Jan Stockman gew. bij Elijsebette Boellens, met het overl. van hun moeder te Evergem Kerckbrughe. Lieven Steppe V.M. x Magdaleene Stockmans, zuster van de weeskinderen en Andries Basteier V.P. 24.9.1659 366/103. St. toebehorende Pieter, Nelleken en Maeyken van Vooren, kinderen van Jaeeques gew. bi j Jaeequemi jnken Martens, met het overl. van hun vader. Lieven van Vooren oom V.P. en Jan Vaelvelt V.M. Denijs Buijse x Cathelijne van Vooren, zuster van de weeskinderen, tevoren x met wijlen Pieter Bijvoet. Cornelis Tack en Franehoijs van de Velde costumiers. 19.11.1659 367/104. St. toebehorende Hansken, Liefken, Pierken, Stoffelken en vt jntgen Mussche, kinderen van Xpoffels, Pierijntgen van Vooren, met het overl. van hun moeder. Lieven Mussehe oom en V.P. en Pieter van Vooren oom V.M. 19.11.1659 368/105. St. toebehorende Hansken, Joorisken, Pierken, Adriaenken en Maeyken, de zes kinderen van Jooris Jooris, gew. bij Tanneken de Wispeleer fa Jooris, met van hun vader, Jooris Martens fs Joöris.

- 576 -

Joorken, gew. bij

Michielken, Martens fs het overl.


Voogden: Pieter Jooris. 3.123.1659

van

Roots

fs

Jans

en

Pieter

de

Wispel.eer fs

369/106. St. toebehorende Vijntken Lippen,s kind van Lieven gew. bij Lievijne Goethals fa Jans, met het overl. van haar vader Lieven Lippens fs Christo~fels. De He. is alsnu x met Louys Dhooghe. Jan Lippens fs Christoffels V.P. en Jan Goethals fs Jooris V.M~ 3.12.1659 370/107. St. toebehorende Hansken en Janneken Bijvoet, kinderen van Pieter gew. bij Chathelijne van Vooren fa Jaecques, met het overl. van hun vader. Jan Bijvoet oom V.P. en Lieven van Vooren oudoom en V.M. 3.12.1659 371/108. St. toebehorende Pieter, Jan, Lieven en Christoffel van Ipere, kinderen van Jan van Ipere gew. bij Stoffelijntken van den Eecqaute, geassisteerd met Jan Eeckman fs Jan, hĂ ar tegenwoordigen man. Pieter Mussche V.P. en Segher-van den Eecqaute V.M. 17.12.1659 BUNDEL

270

372/1. St. Pieter de Wevere fs Pieter en St. Vintgen Moeraert fa Laureys + Evergem Schoonstraete Nov 1660. Kinderen: Janneken, vintgen, Paulintgen, Lauken en Pierintgen de_ Wevere; alle-vijf kinderen van de overl. Voogden: Jan de Wevere fs Pieters en Frans Moeraert fs Laureys. 24~1.1661 . . 373/2. St. toebehorende Joos en Xpoffel Schelstraete , mitsgr. hun gehuwde broers en zusters, samen 6 kinderen van Pieter gew. bij .Joosintgen de Wevere fa Lieven, mits het overl. van .Joossintgen de Wevere. Het jongste weeskind is 19j. Pieter Schelstraete fs Pieter broer en V~P. en Rychof Wittevrongele kozijn en V.M. 26.1.1661 374/3. St. toebehorende Jan, Gheeraert, Joos, Laureys, Janneken en Margrietke de Pau, kinderen van Jaspaert gew. bij Janneken Schelstraete fa Gheeraert, mits het overl. van hun moeder Janneken Schelstraete. Lieven de Pau V.P. en Gheeraert SChelstraete V.M. 21.4.1661 375/4. St. toebehorende Bertelken Buysse, kind van Jooris gew. bij Joossintgen van de Wostijne zijn huisvrouw, mits het overl. van zijn moeder, Joossijntgen van de Wostijne. Pieter Buysse oom en V.P. en Pieter Dossche halfbroer en V.M. 27.4.1661 376/5. St. toebehorende Stoffelken, Janneken en Stoffelintgen de kinderen van Xpoffel gew. bij Lievyntken Dellaert, met het overl. van hun vader Christoffel de Puyt. Jaecques de Puyt oom en V.P. en Jooris Dellaert oom en V.M. Puyt;

- 577 -


Hofstede te overleed. 27.4.1661

Evergem

Overtwaeter

te

Wippelghem,

daar

de

vader

377/6. St. toebehorende Lieven, Jan en pierken van Verdeghem, kinderen van Fieter gew. bij Maeyken de Netesoone fa Lieven, met het. overl. van hun vader Pieter van Verdeghem + Evergem Schoonstraete. Lieven van Verdeghem fs Lievens oom en V.P. en Gillis de Neetesoone oom en V.M. Hofstede te Evergem Schoonstraete, alwaar de vader overleed. 14.9.1661 378/7. St. toebehorende Jan, Jooris, Lieven, Maeyken, Janneken en Vyntken van Hecke, .kinderen van Adriaen van Hecke¡ gew. bij Joosyntken Batselier fa Jooris, mits het over!. van hun moeder. Jooris van Moens fs Jooris V.P. en Jooris Batselier V.M. 26.10.1661 379/8. St. toebehorende Lauwereys, Vyntgen, Paulintgen en Pierintgen de Wevere, kinderen van Pieter gew. bij Vyntgen Moeraerts fa Laureys, met het overl. van hun vader Pieter de Wevere en hun moeder Vintgen Moeraerts + Evergem Schoonstraete. Jan de Wevere oom V.P. en Frans Moeraert oom V.M. De hofstede te Evergem Schoonstraete ligt onverdeeld met Jan de Wevere. 28.9.1661 380/9. St. toebehorende Hansken, Pierken, Joorken en Janneken Pauwels , kinderen van Pieter gew. bij Joosintgen de Meijere fa Jaaris, met het overl. van hun moeder + Sleidinge Hoyweghe. Jooris Pauwels oom V.P. en Jan van Driessche oom V.M. 9.10.1661 381/10. St. toebehorende Lyefken Dellaert kind van Xpoffel gew. bij Chrystina Willems fa Gheerts, met het over!. van hun moeder. Jooris Dellaert oom V.P. en Gheert Willems grootvader V.M. Behuysde hofstede te Sleidinge Hoyweghe, onverdeeld met Joos en Gheert Willems, ooms van de weeskinderen. Hofstede bewootid door Xpoffels van der Heeken. Deze hofstede is ook onverdeeld met de weeskinderen van Pauwel de Brabanter gew. bij Joosintken van der Heeken fa Joos. Andere hofstede te Sleidinge Volpinsweghe, onverdeeld met Cornelis van der Eecken fs Joos. 9.10.1661 382/11. St. toebehorende Luijcas 4j. en Jan de Clerck 7 weken, kinderen van Gheraert gew. bij Lievijne de Wevere fa Luijcas, mits het overl. van hun moeder. Jan de Clerck V.P. en Luijcas de Wevere V.M. 23.10.1661 St. toebehorende pierken de Manghelaere, kind van Pieter 383/12. gew. bij Vintgen de Koeyere fa Lieven, met het overl. van zijn vader. Arnoult de Manghelaere broer en V.P. en Joos de Koeyere oom en V.M.

- 578 -


Eigendom te Evergem, huuseken te Gent in de Hoistraete onverdeeld met Vintgen de Coyre, moeder van het weeskind, en al de hoirs van Pieter de Manghelaere. 22.2.1662 384/13. St. toebehorende Jooris, Joos, Vincent, Jan en Pieter Boelens kinderen van Jan gew. bij Stofelijntken Wulgaert, met het overl. van hun vader, + Sleidinge Hoeijweghe. Pieter van de Velde V.P. en Lieven de Wispelaere V.M. 19.4.1662 385/14. St. toebehorende Maeyken de Reu kind van Pieter gew. bij Jaecquemijntken de Windt, bij het overl. van haar moeder. Jooris de Reu V.P. en Jan de Windt V.M., beide grootvaders van de weeskinderen. 8.3.1662 386/15 . St. toebehorende de vi jf kinderen van acht met name: Lieve, Joorken, Maeyken, Janneken en Vintgen Mussche, kinderen ~an Lieven gew. bij Vintken van Verdeghem fa Jan, met het overl. van hun vader te Evergem Meerbeke. Jan Mussche, jongman , broer van de weeskinderen V. P. en Xpoffels de Wyspelaere zwager van de weeskinderen als V.M. Eigendom te Evergem, onverdeeld tussen de weeskinderen, de voogden en Jooris de Wispelae:re, zwager van de weeskinderen. 10.5.1662 387/16. St. toebehorende Andries, Matthijs en Maeyken Aerts, kinderen van Andries Aerts gew. bij Baerbelken Batsleer , met het. overl. van hun moeder te Evergem Schoonstraete. Pieter de Ketelaere V.P. en Pieter van Damme V.M. 10.5.1662 388/17. St. toebehorende Segher 4j. en Vijnt.ken de Wevere 20m. kinderen van Gheraert de Wevere gew. bij Barbara Dhauwe fa Segher, met het overl. van hun vader Gheraert de Wevere fs Pieter. Pieter de Wevere V.P. en Segher Dauwe V.M. De vader en moeder van de overl. zijn nog in leven. 7.6.1662 389/18. St. toebehorende Pieter, Jeroon, Elisabeth Jaecquemijntken Temrnerrnankinderen van Jan gew. bij Tanneken de Velde, met het overl. van hun vader. Pieter Ternmerman V.P. en Lieven van de Velde fs Jeroon V.M. 7.6.1662

en van

390/19. St. toebehorende Lieven Berthms, Hansken en Pierintgen van Ipere kinderen van Lauwereys gew. bij Maergriete Goethals fa Pieter, met het overl. van hun moeder te Evergem Overtwaeter. Jan van Ipere oo~ V.P. en Jooris de Meester x Tanneken van Ipere V.M. De weeskinderen hebben nog vier meerderj. broers of zusters. 5.7.1662 391/20. St. toebehorende Joorken, Pierintken, Catelijne en Joorintgen Buusse, kinderen van Pieter gew. bij Catelijne Gheernaert faXpaffeis, met het overl. van hun vader. Lieven Buusse oom V.P. en Jan Gheernaert oom V.M. Eigendom te Evergem.

- 579 -


19.7.1662' 392/21. St. toebehorende Lieven de Jaeghere kihd van Jooris gew. bij Paulintken Versluys fa Joos, met het overl. van hun moeder. Lieven van Speybrouck oom en V.P. en Jan Versluijs oom V.M. 19.7.1662 393/22. St. toebehorende P'i.e t erone Ll.e de Wevere, kind van Lucas gew. bij Vyntgen Loef fa Jooris, met het overl. van haar moeder. Joos de Clercq x met de halfzuster van het weeskind V.P. en Jan Buusse fs Joos V.M. Behuisde hofstede te Wondelgem Bottersstraete. Wijlen Tanneken Loef meter van het weeskind. 8.10.1662 394/23. St. toebehorende Carelken Bauwens kind van Carel gew. bij Maeyken van Laere fa Sijmoens, met het overl. van zijn vader. Jooris de Meestere V.P. en Xpoffels de Pau V.M. 8.10.1662 395/24. St. toebehorende Jan en Janneken Aerts kinderen van Lucas gew. bij Lievyne van den Bossche fa Gillis, met het overl. van de vader te Wondelgem in het Haentgen. Jan Aerts V.P. en Pieter van de Keere V.M. 6.12.1662 396/25. St. toebehorende Hansken van Hecke kind van paesschier gew. bij Maeyken Taets, bij het overl. van zijn vader te Evergem Meerbeke. Jan van Hecke fs Lieven oom V.P. en Gyllys Taets oom en V.M. Maeyken Teerlinck grootmoeder paterneel en Lieven van Heckè grootvader van de weeskinderen. 397/26. Augm. ten sterhuise van Catelijne Martens: Christoffelijntken Wulgaerts moeder van Jooris, Joos, Vincent, Jan en Pieter Boelens kinderen van Jan Boelens, welke kinderen competeert in de stvg. van Catelijne Martens haar vaders moeder. Voogden: Pieter van de Velde en Lieven de Wijspelaere. 21.2.1663 398/27. St. toebehorende Jaecques Lacqman (?) kind van gew. bij Janneken de Wevere, met het overl. van zijn moeder; Lieven de Wevere V.P. en Laureyns van Hulle V.M. 7.3.1663

Luycas

399/28. St. toebehorende Vyntken Velleman kind van Lucas gew. bij Cornelia de Smet fa Adriaen, met het overl. van haar moeder te Evergem ten Durpe. Pieter Steyaert oom V.P. en Jaecques de Keysere V.M. 4.4.1663 400/29. St. toebehorende Neelken en Jooryntken de Keysere kinderen van Jaecques de Keysere fs Daniel, gew. bij Lievyne vijveraert fa Jan, met het overl. van hun moeder te Evergem "in de Curte Munte ghenaempt Ste Xpols wesende een he r'berqhe Carel de Keysere V.P. en Guillaeme vijveraert V.M. 18.7.1663 v

- 580 -

•


401/30. St. toebehorende Hansken, Fransoijsken, Liefken, Geerdijntken en Joosijntken Bernaert kinderen van Christiaen Bernaert gew. bij Baerbelken van Belle, met het overl. van de moĂŠder te Evergem Wippelghem. Jan van Schauwenburch V.P. en Adriaen van Belle V.M. 18.7.1663 402/31. St. toebehorende Joosken en Janneken Hebbrecht kinderen van Ghijselbrecht gew. bij Maeyken vĂĄn Hecke, met het overl. van hun moeder. Joorys van Hecke grootvader V.M. en Philips Hebbrecht V.P. Eigendom te s.Le i.d l.nqe , onverdeeld met Philips Hebbrecht , voogd voorn. x Tanneken van Hecke, Carel Teerlynck x Janneken van Hecke, Jooris van Vooren x Lysabetken van Hecke en Carel van Hecke fs Jooris, ooms en tantes van de weeskinderen. 4.8.1663 403/32. St. toebehorende Christoffel lIj., Frans, Lieven, Janneken, Gellyntken, Betken en Pierynken Goethals lOm., kinderen van Jan Goethals fs Segher, gew. bij Joosyntken Bijlevinck, hij het overl. van hun vader. V.P. Jan Goethals fs Jan, V.M. Pieter Bijlevijnck. 5.9.1663 404/33. St. toebehorende Hansken, Fransken en Adrijjaentgen Tytgadt kinderen van Nijclaeijs gew. bij Fransijntgen van Belle, met het overl. van hun mOeder. Fransoys Tijtgadt V.P. en Adrijaen van Belle V.M. Eigendom te Evergern. 19.9.1663 405/34. St. toebehorende Gilleken Plaschaert kind van Carel gew. bij Maeijken Thaets fa Gillis, met het overl. van zijn moeder. Pieter de Dobbelaere V.P. en Gillis Thaets grootvader V.M. 3.10.1663 406/35 en 36. St. Pierijntken Baecke Teerlynck, met het 1663. Carel Vrombaut V.P. 30.1.1664

toebehorende Joosken, Joosyntken, Maeyken en kinderen van Pieter Baecke gew. bij Joosyntken overl. van hun vader te Sleidinge St Baefs in en Pieter Verheeck V.M.

407/37. St. Jan Slock + Sleidinge Hoeyweghe. He. Antonijntken Uuijterschaut. Hoirs: Tanneken Slock x Lieven van Hecke, Liefken Slock Stoffelken 15j., Jooreken 12j., Joosken 10j., Hansken Maeyken 8j., Lysebetken 7j., Janneken 5j en Godelieve 3j. Voogden: Lieven van Hecke voorn. zwager en Jooris Boelens. 13.2.1664

17j . , lOm.,

408/38. Uitkoop tussen de voogden en de Hd. Jan Steppe ten sterfhuise van Tanneken Wouters, naast Luijcas Steppe V.P. en Jacques Wouters V.M. van de vier achtergelaten weeskinderen van Jan Steppe gew. bij Tanneken Wouters. 12.3.1664

- 581 -


409/39. St. toebehorende Xpoffels, Elysabeth, Joossintgen, Jaecquemintken van Ackere kinderen van Jooris gew. bij Catelijne van de Velde fa Jacques, met het overl. van hun moeder. Voogden: Denijs van Ackere fs xpoffels en Lieven van de Velde fs Jaecques. 21.5.1664 410/40. St. toebehorende Lieven, Laureys en Vintgen van Peteghem kinderen van Jaecques gew. bij Maeyken van Eenaeme, bij het overl. van hun vader. Lieven Heeckman V.P. en Xpoffels van Eenaeme V.M. 21.5.1664 411/41. St. toebehorende Christoffels "getraud'l Marten meerderj., Margriete 20j. en Marie Roegiers 16j., kinderen van Segher Roegiers gew. bij Elisabeth de Neve, bij het overl. van hun vader te Evergem Meerbeke. Christoffel Roegiers V.P. en Marten de Neve V.M. 14.7.1664 412/41bis. St. toebehorende Joos, Jooris, Lieven, Jan, Janneken en Joorijntken Buusse kinderen van Philips fs Joos, gew. bij Joorijntken van Hijste fa Jooris, bij het overl. van hun moeder. Jan Buusse fs Joos V.P. en Jooris van Hijste grootvader V.M. 16.7.1664 413/42. St. Adriaen Seghers fs Mattheus, + 12.5.1664 He. Maergriete de Meyere fa Jan. Kind/ Hansken, "nu ter tyt oudt omtrent 8 jaeren". Lauwereys Seghers oom V.P. en Jooris de Meyere oom V.M. 17.7.1664 414/43. St. toebehorende Lieven, Francies (?), Jan, Jooris, Andries, Adriaen en Joorijntken Bral, kinderen van Jan gew. bij Janneken .... fa Jan, met het overl. van hun moeder. Jooris Bral fs Andries V.P. en Lieven Bral fs Adriaens V.M. 30.7.1664 415/44. St. toebehorende Driesken, Liefken, Catalijntken en Fransijntken Moens kinderen van Guilliaem gew. bi j Fransyntken Bral, met het overl. van hun vader. Pieter Moens V.P. en Lieven Bral V.M. broer en Jan Moens, Jan Bijvoet en Laureyns de Wevere, schoonbroers van de weeskinderen. 8.10.1664 416/45. St. toebehorende Hansken, Tanneken en Elysabeth Stelsins kinderen van Frans gew. bij Janneken van Hyste fa Pieter, met het overl. van hun vader. Pieter Stelsins boer van de weeskinderen V.P. en Jan van Hyste oom en V.M. 8.10.1664 Martijntken en 417/46. St. toebehorende Hansken, Pierken, Joosyntken van Verdeghem kinderen van Jan gew. bij Joosyntken Waldack, met het overl. van hun vader. Pieter Lijppens V.P. en Jan Waldack, grootvader van de weeskinderen V.M. 22.10.1664

- 582 -


418/47. St. toebehorende Laureyns Grijp kind van Marten gew. bij Maijken van Verdeghem fa Jan, tevoren wed. van Berths Buijsse, met het overl. van zijn moeder. Jan van Eename fs Xpols V.M. en Laureys Grijp fs Laureys V.P. 5.11.1664 419/48. St. Guillaeme de Neetesoone fs Pieter, jonkman. Hoirs: Jooris de Neetesoone, Jan Neyt x Janneken de Neetesoone, Jan Bauwens x Margriete de Neetesoone over zichzelf en actie hebbende bij uitgrotinge van Adriaen de Neetesoone en Jan Verheecke x Maeyken de Neetesoone. 14.11.1664 420/49. St. toebehorende Jan, Stoffelken, pierken en Liefken van Nieuwenhuijse, kinderen van Lieven gew. bij Joosyntken Stockman, met het overl. van hun vader. Ghijsel Hebberecht V.P. en Jan Stockman fs Pieter V.M. 3.12.1664 421/75. St. toebehorende Jan, Gillis , Guilliaeme, Geerdeken en Joosyntgen Thaets, kinderen van Gillis Taets gew. bij Cathalyne Criel, met het overl. van hun vader te Evergem Meerbeke. Jan Thaets V.P. en Christoffel Criel V.M. 23.2.1667 422/76. St. toebehorende piernelken Ghernaert fa Jooris oudste dochter, ninnocente", mits het overl. van Jooris Ghernaert fs Gillis en Joorintken van de Velde, haar vader en moeder te Sleidinge, Laetschip van Spreijbrouck. Jooris Ghernaert en Lucas Martens als voogden over de voorn. innocente dochter. 23.2.1667 423/77. St. toebehorende Joosintken, Maeyken, Willemintken en Vyntken de Raeytere kinderen van Lauwereys gew. bij Tanneken de Meyere faXpoffels, met het overl. van hun vader te Evergem Meerbeke. Pieter de Raeytere fs Xpoffels oom V.P. en Lieven de Meyere fs Lieven oudoom V.M. 424/78. St. toebehorende Bauduin en Lievyntken Steyaerts kinderen van Lieven gew. bij Maeyken Roegiers fa Jan, met het overl. van hun moeder. Lieven Steijaert fs Xpoffels V.P. en Jooris de Jaghere V.M. Maeyken Roegiers, moeder van de weeskinderen, wed. in 1x van Lieven Steyaert, waarvan twee weeskinderen. 23.3.1667 425/79. St. toebehorende Liefken, Jan, Laureys en Vintken de puyt kinderen van Lieven gew. bij Elysabeth Gillis fa Jan, met het overl. van hun moeder te Evergem Elsloo. Meester Jan de Donckere V.P. en Arnaut van Hecke oudoom van de weeskinderen V.M. Hofstede te Evergem Elsloo, onverdeeld met de kinderen van Jan Gillis. 15.6.1667

- 583 -


426/91. Rek. door Gijsbrecht Hebbrecht als voogd van Piet er de Baerdemaecker fs Jacques gew. bij Janneken Ghernaert fa Philips. 24.2.1660 427/109. St. toebehorende Andriesken van Vooren, kind van Andries gew. bij Jaecquemijntken van den Steene, met het overl. van zijn. moeder. Voogden: Jooris Lippens fs Pieter en Jan Bauwens fs Jan. Cornelis Tack "ghesworen costumier". 25.4.1660 428/110. St. toebehorende Hansken, Christoffelijntgen, Elysabeth en Maeijken van de Voorde, kinderen van Segher gew. bij Janneken van de Voorde faXpoffels, met het overl. van hun moeder. Xpoffel van de Voorde fs Pieter oom V.P. en Jan Temmerman oom V.M. 14.7.1660 429/111. St. toebehorende Jan, Joorken, Fransoijsken, Lysabetken, Lievyntken, Marthyntken en Catalyntken Goethals, kinderen van Jan Goethals gew. bij Catalyne van Hyste, met het overl. van hun vader te Sleidinge Durpe, burgemeester van het graafschap Evergem. Andries Goethals broer van de weeskinderen V.P. en Segher Sierens V.M. 14.7.1660 en Catelynken van Ipere, 430/112. St. toebehorende Pierken fa Jan, met het kinderen van Jan gew. bij Janneken Schautheet overl. van hun moeder. Pieter van Ipere oom V.P. en Pieter Schautheet oom V.M. 28.7.1660 431/113. St. toebehorende Hansken, Stoffelken, Liefken, Joorken en Carelken de Muynck, kinderen van Lieven gew. bij Janneken de windt fa Jan, met het overl. van hun vader te Sleidinge Hoeijweghe. Jooris de Muynck V.P. en Jan de wint V.M. 27.10.1660 432/114. St. Meester Pieter Diericx lIinsijn leven Advocaet in den Raedt van Vlaenderen en secretaris van het Graefschap van Everghem". He. Joo Isabelle de Thouwaerts fa JoO Michiel. Kinderen: Joannes Franciscus, Arnoult, Henderick, Pieter, Ernest, Marie, Margriete, Ginne en Angheline Diericx. als voogd van de 433. Rek. door Pieter Dobbelaere fs Jans, weeskinderen van Jan van Vlaenderen gew. bij Janneken Fockaert, van Vlaenderen x met name Jan jonkman alsnu overi., Vyntken Jaecques Martens en Emmeryntken van Vlaenderen. 30.11.1665 434. Rek. door Jan de Muynck fs Gillis en Guilliam Kesels fs Lieven als voogden van de oudste weeskinderen van wijlen Segher de Muynck fs Gillis, gew. bij Driesyntken Goethals, mitsgr. Zegher van de Velde i. p. v. Philips van de Velde, zijn broer over de jongste weeskinderen van Segher de Muynck gew. bij .... van de Velde, zijn tweede huisvrouw. 25.1.1661

- 584 -


BUNDEL

271

435. Rek. door Jacques Reijniers ten sterhuise van Janneken Bijlevijnck, tevoren wed. van Jan Reijniers, overl. te Evergem Jan. 1666, ten overstaan van Jan, Andries, Guilliaeme en Adriaen Reijniers, mitsgr. Lieven de Baets gehuwd geweest met Janneken Reijniers en Pieter Standaert gehuwd met Tanneken Reijniers. 28.3.1676 436. Rek. door Pieter Bijlevinck V.M. over de minderj. kinderen van Pieter Grijp gew. bij Stoffelijntken Bijlevinck ten overstaan van Lieven Grijp V.P. 1.12.1667 437. Rek. door Pieter Bijlevinck V.M. over de minderj. weeskinderen van Pieter Grijp gew. bij Christoffelijntken Bijlevinck, ten overstaan van Lieven Grijp V.P. lste rek. van 1.12.1667 28.12.1671 438. Rek. door Jan de Poortere over de ontvangsten van drie partijen land bij hem gekocht van de goederen van Jooris de Backere, zijn schoonvader. zonder datum (1663?) 439. Rek. door Jan de Coninck als voogd van het weeskind van Luycas Bijlevijnck met naam Stoffelijntgen Bijlevijnck. 30.11.1666 440. Rek. door Anneken (?) Strijt wed. van Jan Ghernart, die voogd was naast Luijcas Acke over de twee weeskinderen van Pieter Acke gew. bij Janneken Ghernart. 23.2.1678 441. Rek. purgatieve door Christoffel Criel over de koopsom van een behuijsde hofstede (9 gemeten) daar doenders schoonvader tegenwoordig woont, te Evergem Meerbeke. De hofstede is gekocht van Dheer Jan Goethals, Joos de Poortere en Gheert Plasschaert die deze eigendom verkregen van Jooris de Backere, hun schoonvader, en dit bij "ghifte ofte updracht". 27.3.1666 442/50. St. Jacques Adriaens + Evergem Overtwaeter "Het Hendeken". He. Elijsabette van Vooren (merk +). Kind: Maeijken Haedrijaens 5j. 8m'a" Voogden: Crijstoffel Adriaens fs Guilliaeme (merk. en Jooris van Vooren. 22.1.1665 443/51. St. Jaecques Schouteet + Sleidinge Veraelkensweghe en Gelthouck 26.4.1665 He. Maeyken Coppejans. Kinderen: Janneken, Tanneken en Joosynken Schouteet, alle drie minderj. kinderen van de overl. gew. in Ix bij Joorijnken Byvoet. Voogden: Segher de Meester en Marten Goethals; mitsgr. Segher de Meester voorn. en Christiaen Coppejans voogden van Jooris en Lievynken ook twee minderj. kinderen van de overledene bij deze He.

- 585 -


Liquidatie van 2.11.1661 ten sterfhuise van Jan Bijvoet Taets, grootvader en grootmoeder van de weeskinderen. 28.1.1665 444/52. St. Tanneken Teerlinck fa Jan. Hd. Jan Bral fs Andries. Kinderen: Jan (?), Jooris, Adrijaenken, Andrijes, Joorijnken Voogden: Lieven Bral fs Adrijaen en Jooris Bral fs Andrijes. 11.2.1665 445/53. St. pauwel Nothaert. He. Janneken Franckx, hertrouwd met Joos Pieters. Kinderen: Gilleken 8j., Lievijntken 16j. en Lijsabetken kinderen van de overledene en He. Cornelius van poucke V.P. en Jan Franckx V.M. 11.2.1665 446/54. St. Tanneken van Vooren. Hd. Jan Buijsse. Kind: Joos Buysse minderj. kind van de overledene Christoffel Buijsse V.P. en Joos van Vooren V.M. 3.6.1665

en

Bral.

14j.,

en de Hd.

447/55. St. Joorys Goethals. He. Lysabetken van den Broucke. Kinderen: Joosken, Jooreken, Hansken, pierken en Goethals, de vijf kinderen van de overledene en de He. Gillis Goethals, halfbroer van de weeskinderen V.P. Triest V.M. 11.3.1665

Stoffelken en

Pieter

448/56. St. Christoffel Aerts fs Jan + Evergem 23.3.1665. He. Janneken de Vos fa Lieven. Jan Aerts V.P. over en Jan Aerts fs Stoffel zo over zichzelf als over Christoffel Aerts, zijn broer, beide kinderen van Christoffel Aerts geprocreeert bij wijlen Lievyntken Aerts fa Lieven, die ook zijn wettige huisvrouw was; mitsgr. Jan Aerts fs Christoffel voorn. over de vaderlijke zijde en Lieven de Vos, broer van de He. over Joosken, Lievynken en Tanneken, ook kinderen van Christoffel Aerts gew. bij Janneken de Vos als He. 23.3.1665 449/57. St. Joorys van de Hostyne fs Niclaeys + Sleidinge Sint Baafs Jun 1664. He. Pierintken van Vooren. Kinderen: Joosyntken en Catalyntken, nu begijntjes in het Groot Begijnhof Ste Elisabeth te Gent, Pieryntken x Lieven van Renterghem, Lysabetken x Jan de Munck en de drie minderj. kinderen Janneken, Marie en Stoffelyntken van de Hostijne. Voogden: Lieven van Renterghem voorn. en Niclaeys van de Hostyne. 20.4.1665 450/58. St. Janneken Coopmans (+ Sleidinge Volpensweghe). Hd. Jan van Ackere. Kinderen: Hansken en Elisabeth van Ackere kinderen overledene en de Hd. Joos van Ackere V.P. en ..... (niet vermeld) V.M. zonder datum (1665?)

- 586 -

van

de


451/59. St. Janneken van Hecke ia Pieter, (+ Evergem Meerbeke). Hd. Jan Vereecke. Kinderen: Christoffel, Pierken en Janneken Verheecke, kinderen van de overledene en de Hd. Pieter Verheecke is Christoffel oom en V. P. en Jan van Hecke fs Lieven V.M. 31.10.1665 452/60. St. Maergriete Eeckmans. Hd. Segher van Eeckhaute. Kinderen: Christoffel en Baerbelken van Eeckhaute kinderen vande overledene en de He. Jan Eeckman fs Jan, oom en V.P. en Pieter Eeckman fs Christoffel oom en V.M. Behuysde hofstede te Evergem Doornsele, onverdeeld met Pieter Eeckman, broer van de overl. 7.12.1665 453/61. Verkaveling tussen de zes erfgenamen van Jan Schauteet met naam Pieter, Jan, Elysabeth, Joosyne, Janneken en Cathelijne Schauteet jegens Cathelyne Buijsse, hun moeder, alsnu gehuwd met Stoffel de Bruyne. 1666 454/61bis. St. Fransoijs Monaers. He. Jaecquemijntken Goethals. Kinderen: Hansken, Janneken en Joosyntken Monaers. Joorys Danijns V.P. en Joorys de Munck V.M. 26.1.1666 455/62. St. Maertintken Kerckaert fa Marten. Hd. Lucas Goethals. Kinderen: Marten, Bauduin, Lucas, Adriaen en Tanneken Goethals. Joos Goethals, halfbroer en V. P. en Lieven de Coninck kozijn V.M. 25.2.1666 456/63. St. Tanneken Hd. Jaecques Dhanincx. Kinderen: Cathelyne, Dhanincx. 25.2.1666

Swevers

(De Wever)

Janneken,

Jan,

en

fa Pieter. Driesyntien

en

Pieter

457/64. St. Maertintken van Ipere fa Jans. Hd. Joos Goethals. Kinderen: Lucas en Maeyken Goethals kinderen van de overledene en de Hd. Lucas Goethals grootvader en V.P. en Lieven de Coninck oom en V.M. 25.2.1666 458/65. St. Jan Legiers. He. Anna Randtschaert. Kinderen: Gheeraert, Lievyne en Joosyntken Legiers. Gheeraert Legiers V.P. en Guillaeme Brednus V.M. 24.3.1666

- 587 -


459/66. De successie van Hansken van Hecke, weeskind van paesschier van Hecke fs Lieven, gew. bij Maeyken Taets, mits het overl. van Lieven van Hecke fs paesschier ende Maeyken Taets zijn grootvader en moeder. Het weeskind is tot 1/7 staak gerechtigd beneffens Jan, Geeraert ende Gillis van Hecke, mitsgr. Jooris de .... gehuwd met Catelijne van Hecke, Pieter Moens ter causen Tanneken van Hecke zlJn huisvrouwen ten laatste Lieven Kesele ter causen Joorijntken van Hecke zijn huisvrouw, allen ooms en tantes van het weeskind. Jan van Hecke voorn. oom en V.P. en Pieter Claes fs Frans zwager van het voorn. weeskind, ter causen van Maeyken de Meijere, zijn huisvrouw, halfzuster van het weeskind, als V.M. 24.3.1666 460/67. St. Joos de Manghelare fs Tomaes. He. Joosyntken Neyt fa Segher. Kinderen: Lieven, Jan, Pieter en Janneken de Manghelare; oudste weeskind 12j. en het jongste 2j. Marten.de Manghelare oom V.P. en Lieven Neyt fs Segher V.M. 7.4.1666

het

461/68. St. Jan Bijlevijnck + Evergem Overtwaeter. He. Lievijne Buijsse. Kinderen: Fransoys lIj., Christoffel 8j. en Chrystophelyngen Bijlevijnck 8m. Chrystoffel Bijlevijnck en Joos Buijsse "naeste bestaende ende aperente voochden van de voorschreven weesen". 20.4.1666 462/69. St. Chrystoffelyne van Hyfte fa Lieven. Hd. Lieven Dooghe. Kinderen: Joos en Tanneken Dooghe, kinderen van de overledene en de Hd. Joos Dooghe oom en V.P. en Christoffel van Hyfte oom en V.M. 19.5.1666 463/70. St. Jan van Ipere + Evergem maart 1666 He. Tanneken de Guytere. Pi~ter van Heypere broer van de overledene en Pieter Schauteedt, broer van de eerste huisvrouw van de overledene, voogden van Pierken en Caetelyngen van Heypere, de twee kinderen van de overledene in zijn Ix met Janneken Schaudtteedt, mitsgr. aan dezelfde van Ipere en aan Pieter Groete (?) zwager van de He. en beide deelvoogden over Janneken van Heypere, kind van de overledene en de He. 24.5.1666 464./71. St. Jan van Ipere zie hiervoor nr. 463. 465/72. St. Janneken Boterman fa Laureijs. (+ 6.1.1666) Hd. Lieven van Hecke fs Geeraert . Kinderen: Geeraert, Christoffel en Francyncken van Hecke. Paesschier van Hecke oom en V.P. en Lieven Boterman oom en V.M. 2.6.1666 466/73. St. Christoffel van Vlaenderen + Sleidinge St Baafs. He. Joosyntgen de Walsche.

- 588 -


Kind: Andries van Vlaenderen. Voogden: Joorijs Steenbeke en Andries Goethals, Jan de¡ Walsche bijstaande voogd. Eigendom, gemene en onverdeeld met Joorijs Steenbeke, voogd voorn., Joorijs van der Heecke en Jan de Wint, zwagers van het weeskind, mitsgr. Catelyne van Vlaenderen, begijntje, zuster van het weeskind. 9.9.1666 467/74. St. Lysabette van Landeghem ten laatste wed. van Everaert Cockaert. Hoirs bedegen : de drie kinderen van Lysabette van Landeghem gew. bij Gillis Poppe, haar eerste overleden man, met name Marie, Jan en Janneken, mitsgr. Chatalyntken ende Magrietken Cockaert gew. bij de voorn. Mr Everaert als Hd. Fransoys van Landeghem voogd over de drie oudste weeskinderen en ook over de twee jongste, mitgr. Baudewijn de Visch voogd over de twee jongste weeskinderen. 7.10.1666 468-472/75 tot 79. Liassen 75 tot 79 ontbreken. 473/80. St. Pieter Roette + Evergem Overtwaeter. He. Janneken van Eeckhautte. Kinderen: Barbelken 16j'f Elysabetthe 10j., Pieter 8j., Mayken (7) 6j. en Lieven Roette 3j. Gyllys Piers V.P. en Jan Eeckman V.M. 1.2.1668 474/81. St. omme de drie weeskinderen van Jaecques de Keysere fs Daniels met name Betken en Jooryntken de Keysere gew. bij Lievyne Lyveraert (Yveraert) fa Jan en Cathelyne de Keysere gew. bij Tanneken Bijlevinck fa Pieter, zijn overleden huisvrouwen. Charel de Keysere V.P. en Guillaeme Vijveraert oom van de voorschreven twee oudste weeskinderen en Joos Schelstraete als V.M. over het jongste weeskind. 3.2.1668 475/82. St. Janneken Goetals + Sleidinge. Hd . Jan de Clerck. "die tsamen geen lichamelijcke hoirs en hebben achtergelaeten". Jaecques Dielman en Geert Goethals voogden van de weeskinderen van de overledene, die zij gew. had aan Pieter Dielman. 3.2.1668 476/83. St. Margriete Cooman + Evergem. Hd. Lieven Dobbelaere. Hoors van de overledene gew. bij Jan van Hijfte: Guilliaeme en Joos van Hijfte, het weeskind van Elisabeth van Hijfte gew. bij Lieven Buijsse fs Cornelis, Joos Moeraert, gehuwd met Janneken van Hijfte en Jan Dobbeleere fs Pieter , gehuwd met Marie van Hijfte, mitsgr. nog drie kinderen van de overledene met de He.: Jan, Lieven en Margriet Dobbeleere. zonder datum 477/84. St. Andries Aerts + Evergem 8.6.1668. He. Maeyken Willems.

- 589 -


16.6.1668 478/85. St. Lieven van Speybrouek. He. Lievyne de Jaghere. Kinderen: Jooris, Laurens, Jan, Janneken, vintken en pierintken van Speybrouek. Segher van Speybrouek oom en V.P. en Jooris de Jaghere oom en V.M. 22.2.1668 479/86. St. toebehorende Lieven, Maeijken, Cathelijne, Jan en Joosyntken Hullebrouek, alle vijf de kinderen van Franehois Hullebrouek gew. bij Marye de Meers fa Charels. Jan de Meers V.M. en Christoffel van Speybrouek V.P. 22.2.1668 480/87. St. Elisabeth Buysse. Hd. Laureyns van Laere. Kinderen: Jooris 21j, Lieven 18j., Jan 12j., Pieter 26m., Janneken 10j., petronelle 6j.; alle zes minderj. kinderen van de overledene en de Hd. naast Jan Moens x Cathalijne van Laere zuster van de zes weeskinderen. Voogden: Pieter Hillaert, gehuwd geweest met Tanneken Buysse zuster van de overledene en Lieven van Laere, broer van de Hd., beide als deelvoogden over de weeskinderen. 25.2.1666 481/88. St. Maeyken Raes + Evergem Nov 1667. Hd. Joos Dhoeghe. Jaeeques Raes, broer van de overledene en Marten Dhooghe broer van de Hd. als deelvoogden over Lieven, Andrijes, Joosyntgen, Tanneken en Janneken Dhoeghe, kinderen van de overledene en de Hd. 5.3.1668 482/89. St Tanneken Hd. Gillis de Smet. 27.3.1668

Steltens

+ Evergem.

483/90. St. Pieter van Speybrouek. He. Christoffelyne Goethals fa Jooris. Kinderen: Pieter en Elysabeth van Speybrouek. Pauwels Cleijman oom V.P. en Gillis Goethals geassisteerd met Charles Lippens. 27.6.1668

oom

en

V.M.

484/91. St. Cornellys van Bamboseh + Evergem Overhetwaetter. He. Elysabeth Curtals. Kinderen: Jan 10j., Joosyntgen 6j., Marieken 3j. en Gijlijs 3m. Jan Bamboseh V.P. en .... Curtals V.M. 11.7.1668 485/92. St. Xpoffels Sloek fs Jans + Evergem Okt 1667. He. Pierintken de Wevere faXpoffels. Kinderen: Jan, Andries, Pieter, Tanneken en Janneken Sloek Xpoffels; het jongste weeskind is 5j.9m. Joos Waldaek oom en V.P. en Xpoffels de Wevere oom en V.M. 18.1.1668 486/93.

St. Xpoffels

Sloek fs JanSi idem als nr. 485

- 590 -

fii


26.7.1668 487/94. St. Catelijne de Buck + Evergem Overtwaeter. Hd. Moijens van den Bosscheie. Kinderen: Josyntgen van den Bosschele x Jan Dellaert, Janneken van den Bosschele x Jacques Dielman, mitsgr. Pieter, Elysabeth en Jooris van den Bosschele alle drie minderj. en Marie Snouck bastaerde dochter van d'overledene, voor het huwelijk gewonnen van desen houder, x met Gillis de Puijdt. Voogd: Jan Dellaert fs Pieter. 26.9.1668 488/95. St. Pieter de Wint fs Jacques + Sleidinge omtrent het Swaentjen. He. Apolieneken Marthens. Kinderen: Jaecquesken en Joosken de Wint. Joorys Scherens (?) v.P. en Christoffels Marthens V.M. 26.9.1668 489/96.

St

Baafs

Lias 96 ontbreekt.

490/97. Inventaris ofte liquidatie van het sterfhuis van Pieter Dossche fs Pieter + Wondelgem Booterstraet 1668. He. Joosijnken Ligiers fa Gheeraert, gehuwd nu. Kinderen: Guilliaemken, Joosken, Tanneken en Cathalyne Dossche. Lucas Acke V.P. en Jan van Oost V.M. 24.10.1668 491/98. St. Christiaen Berleere + Evergem Meerbeke. He. Jaecquemintken Christiaens. Kinderen: Frans en Adriaen Berlaerei het jongste weeskind is 12j. Christoffel van Hyfte fs Pieters kamervoogd en V.P. en Joos Christiaens oom V.M. 24.10.1668 492/99. St. Joorijngen Bijlevijnck + Evergem Hd. Pieter Everaert. Kinderen: Pieternelle, Lieven en Xpoffelijneken Everaert. Christoffel Bijlevijnck V.M. (merk + ) en Lauweyns V.P. ter extiematie van Lieven de Manghelere, prijser. 24.10.1668

Everaert

493/100. St. Magdeleene Cril fa Jan (+ Wondelgem). Hd. Lieven Salaert. Kinderen: Tanneken en Maeyken Salaert. Gillis Goethals oom V.P. en Pieter de Wevere oom en V.M. 24.10.1668 494/101. St. Gheerdinne Haerens + Wondelgem Jan 1668. Hd. Jan Liegiers fs Lucas. Lucas Liegiers, broer van de Hd. en Laurins van den Bossche x de zuster van de overledene, beide deelvoogden van Lucas, Hansken, Joosken, Janneken en Maiken Liegiers, de vijf kinderen van de overledene en de Hd. 21.11.1668 495/102. St. paesschier de Reijtere + Evergem Dhulst. He. Tanneken van Ackere fa Lieven. Joorynken de Reijtere, enig kind van de overledene en de He.

- 591 -


Pieter de Reytere 21.11.1668

V.P. en Lieven van Ackere vader van de He. V.M.

496/103. St. Maeijken de Jaghere. Hd. Christoffel Lippens. Kinderen: Hansken, Janneken, Magrietken en Joosyntken Lippens. Christoffel van Verdeghem V.P. en Jan de Jaghere V.M. ter assistentie van Cornelis Tack. Eigendom onverdeeld met Gheeraert Leeganck en Jan de Jaghere, voogd, te Evergem Cromvelde~ 6.12.1668 497/104. St. Barbelken van Hecke. Hd. Laureijns Stallaert. Kinderen: Jaecques en Lieven Stallaert minderj. Jaecques Stallaert V.P. en Christoffel van Hecke V.M., assistentie van Cornelis Tack. Christofels en Jan van Vooren, halfbroers van de weeskinderen. Eigendom van de overledene te Kluizen. 8.12.1666

ter

498/105. St. Pieter van Hecke + Evergem Aug 1668. He. Margryete Neydt. Kinderen: Magdaleene, Maerye, Caetelyne en Petronelle van Hecke. Voogden: Lieven van Hecke, broer van de overledene en Jooris Neyt, broer van de He. De vader van de overledene, "der weesen grootheere die nu nog is in t.Leven o • 19.12.1668 499/106. St. Adrijaen van Hecke fs Passchier, Joorys van Vooren V. P. en Joorys Basseliers 20j., Lieven 18j., Vyntkin 15j., Jan over Jooris van Vooren x Martijntken van Hecke en Maijken van Hecke en Jooris van Hecke over hem 19.12.1668 500/107. St. Margriete Coornan. Hd. Lieven Dobbeleere. Kinderen: Jan, Lieven en Margriete Guilliaerne van Hyfte V.M. 29.12.1668

Dobbeleere

+ Evergem Elseloo. V. M. over Janneken hem selven gehuwd, Pieter Temer(man) x zelfs.

minderj.

BUNDEL 272 (+Evergem) tussen haakjes wil zeggen plaats afgeleid uit de tekst van de staat van goed.

van

overlijden

is

501/1. St. Joos de wint fs Jans. He ..Cornelia van Vlaenderen .. Jan de Wint, grootvader van de weeskinderen V.P. en Joorijs Steenbeke V.M. over Hansken, Joosyntken en Marieken de Wint, kinderen van de overledene en de He. 16.1.1669 502/2. Hd .....

St. Tanneken Steyaert

van Ipere (+ Evergem).

- 592 -


Jan Steyaert V.P. en Lucas Velleman V.M. over Xpols, Betken Steyaert, kinderen van de overledene en de Hd. 17.1.1669

Janneken

en

503/3. St. Elysabet Stockman fa Jan. Hd. Andries Batslier fs Lieven. Hoors: Hans, Laureyns en Maeyken de puyt kinderen van de overledene bij Jan de Pu.ij t , haar lste man, voogden: Jooris de puijt en Lucas Steppe.; mitsgr. Segher, Adriaen en Tanneken Batslier, kinderen van de overledene en de Hd. Voogden Jaecques Poelman oom V.P. en Lucas Steppe, kozijn V.M. 13.2.1669 504/4. St. Joos Steenbeke (+ Evergem Meerbeke). He. Janneken Mussche fa Jan. Jan Steenbeke en Pieter Mussche oom en deelvoogd van Jan, Joos, Jaecquemintken, Elysabeth en Maeyken Steenbeke, kinderen van de overledene en de He. De helft van een behuysde hofstede te Evergem; de andere helft komt toe aan Pieter Steenbeke (broer van de overledene). 17.2.1669 505/5. St. Phelps Hebrecht Sleidinge Sint Baaafs + Volpensweghe. He. Janneken van Hecke. Gijselbrecht Hebbrecht V.P. en Jooris van Hecke V.M. over de vier minderj. Cornellys, Jooris, Jan en Janneken Hebbrecht, kinderen van de overledene en de He. 27.2.1669 506/6. St. Luycas Lachman + Wondelgem Dec 1668. He. Maedeleene Batseleer. Kinderen: Jan, Lievyne en peteronelle Lachman kinderen van de overledene en de Hei en Jacques Lachman, kind van de overledene ln Ix gew. bij Janneken de Wevere. Gheeraert Schatteman als kozijn van de voorn. wezen en Pieter Batseleer , broer van de He. , beiden deel voogden van de weeskinderen. 27.2.1669 507/7. St. Pieter Teerlijnck fs Joorijs en st. Janneken de Wispelaere zijn huisvrouw, beide + Sleidinge Sint Baafs 1668. Hoors: Pauwel Teerlijnek en Vyncent de Wyspelare voogden over Jooryntgen en Joosyntgen Teerlynck kinderen van beide overledenen. 27.2.1669 508/8. St. Xpols Dellaert. He. Cornelia van den Wostijne, zlJn tweede huisvrouwe. Joorys Dellaert V.P. en Gheeraert willems grootvader en V.M. over Lyesken Dellaert kind van de overledene in zijn lste huwelijk bij .... willems fa Gheeraerts. 12.3.1669 509/9. St. Janneken Temmerman fa Jan. Hd. Pieter Steijaert. Jan Steijaert oom en V.P. en Jan Temmerman fs Lieven grootvader V.M. van Jan en Pieter Steijaert, minderj. kinderen van overledene en de Hd.

- 593 -

en de


4.5.1669 510/10. St. Mr. Jan van Hecke + Evergem 5.5.1667. He. Marije Verstijl, nu gehuwd met Pieter van Damme. Caerel van Hecke V. P. en Jaspaer van Evere oom en V.M. over Jan 18 j ., Lieven 16 j ., Pieter 134j. en Marye 10j ., de vier kinderen van de overledene en de He. 28.5.1669 511/11. St. pierintken van 13.9.1668. Hd. Lieven van Hecke. Jan van Vooren oom en V.M. Pieter, Jan en Elysabeth overledene en de Hd, waarvan 29.5.1669

Vooren

fa Seghers + Sleidinge

St Baafs

en Segher van Vooren oom en V.P. over van Hecke, de drie kinderen van de het jongste 15j.6m. is.

512/12. St. Chrystoffelyntken Lippens faXpoffels. Hd. Adriaen.Braeckman. Jan Lippens en Denis Braeekman voogden van Lieven Braeckrnan, kinderen van de overledene en de Hd. 29.5.1669

en

Janneken

513/13. St. Maeyken van Laere + Sleidinge St Baafs. Hd. Jooris van Ackere. Denys van Ackere V.P. en Jan van Laere V.M. over Jan van Ackere, kind van de overledene en de Hd. De helft van een hofstede te Sleidinge aan dit weeskind; de andere helft komt aan haar "alfven broedere materneel". 29.5.1669 514/14. St .Fransoys Criel. He. Janneken de Rijcke. Xpols Criel V.P. en Jan Wyllaert V.M. over Fransken, Jooryntgen, Janneken en Lievyntgen Criel, kinderen van de overledene en de He. Fransken Cri el fs Fransoijs oom van de vier minderj. kinderen. 19.6.1669 515/15. St. Laureys van Speybrouck fs Pieter, + (Evergem) 1668. He. Tanneken de Jaghere fa Jooris. Xpoffels van Speybrouck oom en V.P. en Jooris de Jagher oom en Christineken, Tanneken en V.M. van Lieven, Jooris, Xpofels, Piernelken, kinderen van de overledene en de He. Het jongste weeskind is nu 21m. 19.6.1669 516/16. St. Elysabeth van Speybrouck fa Pieters (+ Evergem Meerbeke) . Hd. Pieter de Dobbelaere fs Pieter. Piet er de Dobbelaere, grootvader en V. P. en Denijs Criel oom en V.M. over Pieter en Grietken de Dobbelaere, de twee kinderen van de overledene en de Hd. 19.6.1669 517/17. St. Lievyntken van SpeybrOuck faXpQffels + 1.2.1668. Hd. Ryckhof Wyttevronghele. Antheunis Willems V.P. en Pieter van Speybrouck oom en V.M. van Jan, Elysabeth, Martintken en Janneken Wyttevronghele. 19.6.1669

- 594 -


518/18. St. Marquijs van Straetburch fs Jan. He. Tanneken Verheecke fa Christoffels, zijn huisvrouw. Jan van Stratburg en (Chrystoffel van Eetvelde fs Pieter = geschrapt), voogden van Jan, Chrijstoffel en Segher van Stratburch, kinderen van de overledene en deze He. 19.6.1669 519/19. St. Maeyken Steyaert fa Frans + Sept 1664 volgens stvg. gemaakt bij Jan van Hecke. Hd. Jan van Vooren. Jooris van Vooren fs Jan als oom en V.P. en Pieter Steyaert oom en V.M. van Lievyntken en Janneken van Vooren "waervan d 'eene weese naer tmaecken van den inventaris is overleden" Lieven van Vooren fs Jans, kinderen van de overledene en de Hd. 19.6.1669 520/20. St. toebehorende de vier weeskinderen van Jaecques Waelveldt gew. bij Tanneken van Ackere fa Jooris bij name Maddaleynken, Jan, Marie ende Lyesken Waelveldt. Jan Waelveldt en Jan van Ackere voogden van de vier weeskinderen. 3.7.1669 521/21. St. Laureys van Ipere en st. Magriete Goethals beiden + te Evergem. Pieter van Ipere en Joorys de Meester fs Charels als voogden over het weeskind Bertholomys van Ipere. Pieter Rogiers x Janneken van Ipere competeren naast dit weeskind Berthel van Ipere. Eigendom te Kluizen. 3.7.1669 522/22. St. Susana Balto + 20.12.1667 Hd. Michiel Baeckeviel . .... V.P. en .... Balto oom en V.M. over Jan, Marie, Lauwerintken, Janneken en Stoffelintken Baeckeviel; het jongste kind is 9j. 10.7.1669 523/23. St. Antoni van Rijseloo + Sleidinge St Baafs. He. Lysabetken de Wilde. Jan en Pieter van Rijseloo, Pieter Suckele x Lievyntken van Rijseloo, alle drie bij huwelijk hun zelfs; voorts Jan van Rijseloo en Joos de Wilde voogden over Stoffelken, Magrietgen, Janneken en Cathelyntgen van Rijseloo, minderj. kinderen van de overledene en de He. 10.7.1669 524/24. St. Pierintken Lippens fa Pieters + 13.9.1668 Hd. Joos de Wilde fs Jans. Pieter Lippens oom en V.M. en Pieter Soclee kozijn en V.P. over Marie, Vintken, Janneken/ Tanneken, Chrystelintken, Anthonnintken en pierintken de Wilde, kinderen van de overledene en de Hd, waarvan het jongste weeskind 10j. is. 10.7.1669 525/25. St. Luycas de Mangheleere + Wondelgem 1668 He. Elysaebette Schatteman zijn huisvrouw. Hoors: Jooris, Loeuyse en Lievyne de Mangheleere minderj./ benevens Lieven de Mangheleere en Lieven Saelaert x petronelle de Mangheleere, representerende elk 1/5 staak.

- 595 -


Lieven Tolleneere x Christoffelyne de Manghelere en Schatteman, broer van de He., beiden deelvoogden weeskinderen van de overledene en de He. 10.7.1669

Gheeraert over de

526/26. St. Marten van Speijbrouck. He. Janneken de Buck. Hoir: Janneken van Speijbrouck, nu alleene hoir van de vaderlicke sijde 12m. Pieter van Speybrouck (Lieven van Ghentbrugghe = geschrapt) V.P. en Charel de Buck V.M. 10.7.1669 527/27. St. Anthonintgen de Loor (+ Sleidinge St Baafs). Hd. Lieven Bauwens. Jan Bauwens V.P. en V.M. van Jan Bauwens 21j. mitsgaders Jooris Rogiers fs Jans x Janneken Bauwens. 10.7.1669 528/28. St. Mayken Bauwens (+ Sleidinge St Baafs Volpensweghe). Hd. Cornelis Boijs. Kinderen: Pieter 26j., Jooris 23j., Jan 20j., Cornelis 14j., Lieven 10j'f Carel 9j. en Maijken Boijs 13j. Jan Bauwens V.M. en Pieter Boijs V.P. 10.7.1669 529/29. St. Tanneken van Hecke fa Lieven. Hd. Jan Gijsels fs Jaecques. Jan Cleemput oom en V.P. en Jan van Hecke V.M. over Chrystoffels, Elysabeth, Janneken en Tanneken Ghysels. 24.7.1669 530/30. St. Stoffelintgen van de Velde fa Lieven. Hd. Jan Steenbecke. Jaspart Steenbecke V.P. en Jan van de Velde V.M. van Joos, Hansken, Jacquemyntgen, Janneken en Tanneken Steenbecke, waarvan het jongste weeskind 5j. is. 24.7.1669 531/31. St. Lievyne Martens fa Jan + 22.2.1669 Hd. Pieter van Speybrouck fs Jan. Jan van Speybrouck V.P. en Lieven Martens oom en V.M. over Margriete van Speijbrouck 13j., kind van de overledene en de Hd. 11.9 .1669 532/32. Augm. door Charles van de Voorde als vader en voogd van zijn drie kinderen gew. bij Cathelyne Everwijn ter causen van het overl. van Pieter Everwijn, oom van de weeskinderen. Eigendom in de Pennemanspolder, Heerlijkheid van St. Albert neffens de stede van Assenede. 18.9.1669 533/33. St. Cathelyne Everwijn + Sleidinge St Bafs. Hd. Charles van de Voorde. Pieter de Caluwe en Zegher van de Voorde voogden van Martynken, Laureijnsken en Joosijnken van de Voorde, kinderen van de overledene en de Hd. 10.10.1669

- 596 _.


534/34. St. Adrijaen (Slaerijn ? onleesbaar). He. Joorintken van Vooren. Huijbrecht Dierycx en Lieven de Sonville voogden over Jan, Jooris, Adriaenken, Catelyne, Pierynken, Joorynken en Jakemynken Sluerijn, kinderen van de overledene en de He. 535/35. St. Maeyken Verheecken. Hd. Arnaut van Hecke. Steven van Hecke V.P. en .... over Lieven en Steven van Hecke. 10.10.1669 536/36. St. Cornelia van Vooren. Hd. Lieven de Buck. Jooris de Buck V.P. en Andries van Vooren V.M. over Lieven pierken de Buck 7j. kinderen van de overledene en de Hd. 24.10.1669

9j. en

537/37. St. Janneken van Hecke fa Jooris. Hd. Charles Teerlinck. Jan Teerlinck oom en V. P. en Jooris van Hecke V. M. over Jooris, Hansken, Carel, Philips, Maeyken en Tanneken Teerlincx, kinderen van de overledene en de Hd.; het jongste weeskind is 6j. 6.11.1669 538/38. St. Jooryntken Teirlijnck fa Jan + Sleidinge St Baafs Volpensweghe. Hd. Lieven Bral fs Adriaen. Pieter Grootaert fs Philips x Elisabeth Bral, mitsgr. Jooris Bral fs Jans als voogden van Adriaen, Jooris, Christoffel en Cathelyne Bral, kinderen van de overledene en de Hd. 20.11.1669 539/39. St. Jooris de Munck fs Jooris. He. Laurintken Pauwels. Hoirs: Jooris de Munck, Frans van Speijbrouck x Maeyken de Munck, Xpoffel Martens x Joorintken de Munck, Jooris de Scherdere x Catelyne de Munck. 20.11.1669 540/40. Acte van baeten en schulden: Lucas Schelstraete Hd. ten sterfhuise van Joosintgen van Ipere en Franchoys Steijaert en Lieven Schelstraete voogden van Janneken Schelstraete fa Lucas voorn. gew. bij Joosintgen van Ipere. 24.7.1669 541. Rek. door Lieven van Renterghem als voogd over Stoffelijntgen van de Hostyne fa Joorijs, gew. bij Pierintgen van Vooren. 28.11.1669 BUNDEL 273 542/40bis. St. Lievyne Vijveraert fa Frans. Hd. Lieven van de Voorde fs Pieter. Lieven de Jaghere oom en V.P. en Frans Vyveraert oom en V.M. over Maeyken en Vintken van de Voorde, het jongste weeskind is 1j.6m. 15.1.1670 543/41. St. Lievyntken Hd. Lieven Pijcheyns.

Heetesoon.

- 597 -


Kinderen: Jooris 3j., Maeyken 6j. Jooris Matheys V.M. en Crystiaen pycheyns V.P. zonder datum 544/41bis. St. Joos de Vos. He. Pieryntgen Criel. Kinderen: Joosken, Jan, Janneken en Grietgen de Vos; het jongste weeskind is 6m. Pieter de Vos oom en V.P. en Charles Criel V.M. 15.1.1670 545/42. St. Lieven Bral + Sleidinge St Baafs Golkensweghe. He. Lysabetken Goethals. Andries Bral V.P. en Joorys Goethals V.M. over Janneken, Catalyntgen en Lysabetgen Bral. Andries Bral, voogd en broer van de weeskinderen, Tanneken en Marie Bral begijntjes, zusters van de weeskinderen, Marten van Laere x Jooryntjen Bral, ook zuster van de weeskinderen. 29.1.1670 546/43. St. Jooris van Vooren fs Xpoffels ende stvg. pierintken Pauwels zijn huisvrouw (+ Sleidinge St Baafs Golpinsweghe). Hoors: Xpoffels, Joorintken en Janneken van Vooren, "bij ghetydegge aude van 25j." en Segher van Vooren oom en V.P. en Jooris Pauwels oom en V.M. over Tanneken, Maeyken en Pierijntken van Vooren, allen kinderen van de beide overledenen; het jongste weeskind is 13j. 29.1.1670 547/44. St. Frans Strijt fs Xpols. He. Chrijstijne Mussche fa Jans. Kinderen: Xpol, Lieven, Jan, Maeyken, Joosyntgen en Stoffelyntgen Strijt, kinderen van de overledene en de He. Pieter Strijt V.P. en Jan Mussche fs Lieven V.M. 29.1.1670 548/45. St. Cathelijne Beelaert + Evergem Hulste. Hd. Denys Criel fs Jans. Hoors: Jan en Jooris Neijt fs Christoffels, Jan Welvaert x Susanneken Neijt, Christoffel van Speijbrouck x Jooryntgen Neijt, Jooris van Laere x Margrietken Neijt, Christoffel en Franchois Neijt; mitsgr. Jan Steijaert x Cathelijne Neijt allen kinderen en hoirs van Lieven; de zes kinderen van Pierintken Neijt, respectivelijk gew. bij Pieter Dhooghe en Marten Claeys fs Gillis, en ten laatste de vijf kinderen van passchijntken Neijt gew. bij Pieter Schauteet, alle kinderen hoirs en erfgenamen van de voorn. Cathelyne Beelaert gew. bij de voorn. Christoffel Neijt, haar eerste man. 6.2.1670 549/46. St. Margriete Teerlijncx fa Segher (+ Sleidinge St Baafs) . Hd. Christoffel Dellaert fs Pauwel. Kinderen: Xpoffels en Pauwelijntken Dellaert, het jongste weeskind is 12j. Guilliaeme de Muelenaere V.P. en Zegher Teerlijnek oom en V.M. 12.2.1670

- 598 -


550/47. St. Janneken de Buck. Hd. Jaecques van Wattegan. Jan de Buck, broer van de overledene en Franchois van broer van de Hd. beiden voogden; geen kinderen vermeld. 26.2.1670 551/48. St. Catelyne de Munck fa Jooris. Hd. Jooris de Scherdere. Jan de Scherdere oom en V.P. en Jooris de Munck oom Joosintken en Joorintken de Scheerdere, het jongste 8m., beide kinderen van de overledene en de Hd. 19.3.1670

Wattegan

en V.M. van weeskind is

552/49. St. Francoeis van de Velde + Evergem Dec. 1667 He. Joosyntgen de Meyere. Kinderen: 1x Laureins van de Velde en Loewys Mussche x Saera van de Velde, Jan de Vildere x Jaekemijnghen van de Velde, mi tsgr. Maeyken van de Velde, kind van de overledene in 2x. In 3x: Francoeis, Peteronelia en Janneken van de Velde. Jan van de Velde vader van de overledene, (geschrapt en vervangen door) Laureins van de Velde en Laureins Legiers. 16.4.1670 553/50. St. Adriaen Bral + Evergem. He. Jooryntken Criel. Jooris Bral oom en V. P. en Jan Criel oom en Jooryntken en Janneken Bral, de jongste is lIj., overledene en de He. 30.4.1670

V.M. van Joos, kinderen van de

554/51. St. Pierijntken de Pau fa Jan. Hd. Xpoffel Steijaert fs Frans. Jan Steijaert oom en V.P. en Anthones van Kerckvoorde oom en V.M. van Pieter, Lieven, Christoffel en Janneken Steijaert kinderen van de overledene en de Hd. Het jongste weeskind is 2j.6m. Eigendom onverdeeld met Anthone van Kerckvoort en Janneken de Pau. 30.4.1670 555/52. St. Joos de Munck fs Jan + Sleidinge St Baafs Hoijweghe. He. Tanneken Goethals fa Jooris. Gabereel van Vooren oom en V.P. en Segher de Backere oom en V.M. van Jan, Jooris, Gabreel en Pieter de Munck; het jongste weeskind is 3j.6m. -kinderen van de overledene en de He. Jan de Munck, "der weesen grootheere" leeft nog en bezit nog de helft van een hofstede te Sleidinge Hoijweghe, waar de overledene gestorven is. 30.4.1670 556/53. St. Jan Temmerman fs Lievens + Evergem 9.4.1669 en stvg. Pierintken (Fransyntken geschrapt) van de Voorde faXpoffels + 16.2.1668 Hoirs: Pieter Temmerman gehuwd, Lieven Heckstijl x vintken 'ĂŻ'emme rman j mitsgr. de twee kinderen van Pieter Steijaert nl. Jan en Pieter Steyaert, gew. bij Janneken Temmerman fa Jan, mitsgr. Joos Temmerman en Segher van de Voorde als voogden van Joos, Fransintken, Joosintken en Pierintken, het jongste weeskind 14j., alle vier minderj. kinderen van beide overledenen. 30.4.1670

- 599 -


557/54. St. Lieven van Heypere + Evergem 1670 Kinderen: Pieter, Liefken, Lievyne, Maeyken en Janneken van Heypere kinderen van de overledene en van de He. Caetelijne Bundervoets. Voogden: Lieven de Baerdemaekere en Jooris Dellaert. 14.5.1670 558/55. St. Elysabeth Goethals fa Seghers + Sleidinge Hoyweghe. Hd. Christoffel van der Eecken. Christoffel van der Eecken vader en V. P. en Joos van der Eecken broer en V.M. over Tanneken van der Eecken 36j. " wesende innocent". De andere kinderen zijn gehuwd o.a. Joos van der Eecken, Chrystijna van der Eecken x Christoffel Martens (weeskinderen). Stvg. 17.9.1669 11.6.1670 559/56. St. Gillis Slock fs Jan + Evergem Apr. 1670 He. Tanneken Godez. Jooris Slock broer van de overledene en .... deelvoogden Slock 3m. 11.6.1670

over Jan

560/57. St. Jooris Bral fs Adriaen + Sleidinge St Baafs 12.4.1670 He. Maergriete van Muelebroecke, zijn tweede huisvrouw. Hoirs: Joorintken Bral 2 j .6m. kind van de overledene en de He., mitsgr. Lieven, Gillis van de Walle x Elysabeth Bral en Cornelia Bral 16j., de drie kinderen van de overledene in Lx bij Maeyken Teerlinck fa Gillis. Lieven Bral V.P. en .... V.M. Geen stvg. bij het overl. van Maeyken Teerlinck. 9.7.1670 561/58. St. Janneken van Vooren fa Jan + Sleidinge St Baafs 9.7.1670 Hd. Adriaen de Vos fs Laureins. Joos de Vos oom en V.P. en Pauwel van Vooren fs Jan oom en V.M. over Janneken de Vos, 1j.9m., enig kind van de overledene en de Hd. Pauwel van Vooren "audt hoorn" van het weeskind. Stvg. van de grootmoeder van het weeskind onder Ambachte van Bouch(ou)te 2.12.1662. Hofstede te Oosteeckloo. 17.9.1670 562/59. St. Gillis Steltens + Evergem Mar 1670 He. Chrijsten Dhossche. Jan Steltens broer van de overledene en Lieven Dhossche broer van de He. als deelvoogden over Jan, Tanneken en Janneken Steltens, de drie kinderen van de overledene en de He. 17.9.1670 563/60. St. Pierintken Hd. Jan Lippens fs Jans. Jan Steijaert fs Pieter en V.M. over Pauwe I en overledene en de Hd. Het Lauwerintken van Hecke, zuster Pierintken.

van Hecke fa Jan + Evergem. grootheere en V.P. en Abraham Dellaert oom¡ Janneken Lippens, beide kinderen van de jongste kind is 2j.6m. tante van de weeskinderen, overl. na haar

- 600 -


Hofstede te Belseie, Auweghem. 8.10.1670

onverdeeld

met Abraham

Dellaert

en

Adam

van

564/61. St. Pieter Plasschaert fs Pieter + Evergem. He. Pieternelle Dooghe fa Marten. Gheeraert Plasschaert oom V. P. en Lowys Dooghe oom en V.M. van Pieternelle Plasschaert lj.6m., enig kind van de overledene en de He. 29.10.1670 565/62. St. Jan Lambrecht fs Cornelis + Evergem 1670. He. Emorence van Tromhaut. Cornelis Lambrecht oom en V.P. en Jan Versluys V.M. van 2 j .6m., Tanneken 4j .5m. en Maeyken 3m. en hal f , de drie van de overledene en de He. 29.10.1670

Cornelis kinderen

566/63. St. Jan de Manghelere + Wondelgem Jun 1669 He. Chrijstoffelijne Schatteman. Marten de Manghelere broer van de overledene en Gheraert Schatteman broer van de He., beide deelvoogden van Janneken de Manghelere. 29.10.1670 567/64. St. Magdaleene Batsleer fa Pieter, wed. van Luijcas Lachman.+ Wondelgem Mar 1670 Hd. Lieven de Mangheleere fs Luijcas Hoors: de drie kinderen van Luijcas Lachman bij deze overledene: Jan, Lievyne en pietronelle Lachman, met als voogden Gheert Schatteman V.P. en Pieter Batsleer V.M. Het kind van de Hd. en de overledene nl. Jacques de Mangheleere 7 weken oud. Lieven Solaert V.P. en Pieter Batsleer V.M. 12.11.1670 568/65. St. Jooris Adam + Evergem 24.2.1670 He. Martijneken Bijlevijnck, geassisteerd met Chrystoffel Bijlevijnck haar bijstaande voogd, mitsgr. Andries van Lent voogd over Joos Adam 24j., kind van de overledene en de He. 12.11.1670 569/66. St. Joorys Roegiers. He. Catalyne Diericx. Daneel Roegiers V.P. en Pieter Diericx kind van de overledene en de He. 26.11.1670

V.M. over Pierken

Roegiers,

570/67. St. Jooris Hebbrecht + Sleidinge St Baafs Aug 1670 He. Janneken de Munck fa Jan. Gyselbrecht Hebbrecht oom en V. P. en Jan Martens oom V.M. over Cornelis, Jan en Janneken Hebbrecht de drie kinderen van de overledene en de He. Het jongste weeskind is 9m. oud. 10.12.1670 571/91-41. Rek. door Jan de Meester fs Charles als V.P. van wezen van Franchois Hullebrouck verwekt bij Maeyken de Meester Charles, zijn huisvrouw. 21.6.1670

- 601 -

de fa


572/92-45. Rek. door Pieter van Ipere fs Charles als V.P. en Pieter Schauteet in zijn leven V.M. over de twee minderj. wezen van wijlen Jan van Ipere gew. bij Janneken Schauteet fa Jans, te weten: Pierken en Cathelijntken van Ipere. 29.12.1670 573/91-4. Rek. door Pieter Dobbeleere fs Jan voogd over de wezen Jan van Vlaenderen gew. bij Janneken Fockaert met name Jan, die nu als jonckman overleden is, Vijntken x Jaecques Martens en Emmeryntken van Vlaenderen. 30.11.1665 (?) 574/91-13. Rek. door Jan Reijniers fs Jan x Elisabeth de Vriese fa Lieven, vidua van Jan van Hecke fs Lieven, in zijn leven voogd beneffens Pieter Verheecke over Christoffel en pierken Verheecke, kinderen van Jan gew. bij Janneken van Hecke fa Pieter. Sep 1669 575/91-14. Rek. door Joos de Poortere over de ontvangsten van drie partijen land bij hem gekocht van de goederen van Jooris de Backere, zijn stiefvader. 1.4.1669 576/91-37. Rek. door Gillis Serraes als ghesworenen voocht van de twee onbeiaarde weesen van Pieter Taets, bij naeme Liefken en Adriaentken Taets, kinderen van Pieter gheprocrieert bij Janneken Serraes fa Pieter, beiden overleden. 30.4.1670 577/90-39. Bundervoet fs Willems overl. van 4.6.1670

Rek. door Janneken van Hecke fa Willems wed. van Segher fs Lieven, in zijn leven voogd beneffens Jan van Hecke van Wijllemijntken Bundervoet fa Lieven, sedert het Catelyne van Hecke, moeder van het weeskind.

578/90-38. Rek. door Cornelis Taets beneffens Gillis Serraes als voogd van de twee onbeiaarde kinderen van Pieter Taets, bij name Liefken en Adriaentken Taets, kinderen van Pieter gew. bij Janneken Serraes, beiden overleden. 30.4.1670 579/90-40. Rek. door Pieter Dhondt als bijstaande voogd van Elisabeth en Jooryntken de Keijsere wezen van Jaecques de Keijsere gew. bij Livine Vijveraerdt; beiden overleden. 28.5.1670 580/1. St. Jooris Taets + Evergem 1670 He. Maergriete Moeraert fa Frans. Jan Taets V.P. en Frans Moeraert V.M. over Jan 4j. enig kind van de overledene en de He. Laureyns en Frans Moeraert, twee overleden broers van de He. Eigendom van het weeskind, onverdeeld met Jan Taets en Guillaeme Averbeke, Lieven de Baets. 6.4.1671 581/2. St. Luycas Velleman en zijn huisvrouw Janneken van Vooren fa Jooris, beiden + 1667

- 602 - .


Kind: Lieven Velleman 14j. De successie van Jan van Vooren "der weesen onnooselen oom" + 1668 Jan Velleman V.P. en Jooris van Vooren V.M. Eigendom te Evergem onverdeeld tesamen met Christiaen Velleman oom van het weeskind. 6.4.1671 582/3. St. pauwelintken van Hecke fa Gillis + Evergem 12.3.1668 Hd. Lieven de Wevere. Lauwereys de Wevere kozijn en V.P. en Jan van Hecke oom en V.M. van Pieter, Jan, Gillis, Lieven en Vintken, de vijf kinderen van de overledene en de Hd. Het jongste weeskind 6j. Jan en Pieter van Hecke, mitsgr. Guillaeme Criel, ter causen zijn huisvrouw, belast met bijleve van vintken de Baets wed. van Gillis van Hecke, twee broers en een zuster van de overledene. 22.4.1671 583/4. St. Pieter Thyssebaert + Sleidinge St Baafs Golpensweghe. He Maeyken Goole. Hoors: de kinderen van "eerste en tweede bedde henlieden zelfs bedeghen zijn bi j naemev : Lauwereys en Janneken Thyssebaert, het jongste 16j.; de twee wezen beneffens de vier kindern van Pieter Thyssebaert "gheheele en alfve susters ende broers". 22.4.1671 584/5. St. Jan vermeulen + Sleidinge St Baafs 1669 He. Vintken van der Helst fa Sacharias. Christoffel (geschrapt), Matthijs (geschrapt) Vermeulen V.P. en Care 1 (geschrapt) Matthijs Verhelst V.M. van Jan Vermeulen 7j., kind van de overledene en de He. 22.4.1671 585/6. St. Elisabeth van Speijbrouck + Evergem. Hd. Denijs Buijsse fs Franchois. Joos Buijsse V.P. en Jan Slock V.M. van Christoffelijntken Francois 10j., Lucas 7j., Janneken 5j. en Catelynken 1j.6m., kinderen van de overledene en de Hd. Catelijne van Ipere, moeder van de overledene. 1.7.1671

12j., allen

586/7. St. Chrystyna van der Eecken fa Christoffel + Sleidinge St Baafs 1668 Hd. Christoffel Martens fs Joos. Jan Martens oom en V. P. en Joos van der Eecken oom en V.M over Elysabeth, Joosyntken, Jan, Joos, Janneken, Christoffel en Jooris Martens, de zeven kinderen van de overledene en de He. Het jongste weeskind is 3j. Elysabeth Goethals fa Segher, overleden huisvrouw van Christoffel van der Eecken en grootmoeder van het weeskind, is overleden na de dood van de overledene. 1.7.1671 587/8. St. Janneken Roette + Evergem. Hd. Jan Stockman. Kinderen: Pieter gehuwd, Jan 23j., Lieven alle vier kinderen van de overl. en de Hd. Pieter Stockman fs Jan V.M. 17.9.1671

- 603 -

20j. en Elysabeth

16j.,


588/9. St. Frans Teerlinck fs Jooris + Sleidinge St Baafs. He. Maeyken Bral fa Adriaen. Pauwe L Teerlinck oom en V.P. en Lieven Bral oom en V.M. over Jooris 20j., Adriaen 16j., Elysabeth 18j., Joorintken 14j. en Christoffelintken 13j., de vijf kinderen van de overledene en de He. 14.10.1671 589/10. St. Jooris van de wostijne fs Pieter en Janneken Ghijselinck fa Jan, beiden + Sleidinge St Baafs, respectievelijk op 24.8.1671 en 24.6.1671 Pieter van de Wostijne zwager van de voorn. Jooris en Christoffel Ghijselinck fs Jan, broer van Janneken Ghijselinck, beiden voogden over Pieter 10j., Hansken 8j. en Elysabeth van de wostyne lj.8m., de drie kinderen van de beide overledenen. Eigendom te Waarschoot in de Kerckstraete onverdeeld met de weduwe en hoirs van Jan Ghijselinck. 29.10.1671 590/11. St. Maegryete Neydt + Evergem Apr 1671 Hd. Jooris van Laere. Lieven van Hecke V. P. over de weeskinderen van de overledene in haar Lx gew. bij Piet er van Hecke. Jooris Neydt oom materneel, broer van de overledene, voogd van de weeskinderen in haar Ix bij Pieter van Hecke met name: Madeleene, Maerye, Caetelyne en peteronelle van Hecke. Eigendom te Ronsele en Oostwinkel, uit hoofde van de overledene. 29.10.1671 591/12. St. pierintken van Vlaenderen fa Christoffel + Sleidinge St Baafs. Hd. Jooris van der Heecke fs Christoffel. Joos van der Heecken oom en V.P. en Jooris Steenbeke oom en V.M. over Elysabeth, Cornelia, CĂ telyne, Joorintken en Tanneken van der Heecken Sj., de vijf kinderen van de overledene en de Hd. 29.10.1671 592/13. St. Joosintken Loene + Evergem. Hd. Jan Aerts. Lieven Aerts oom en V.P. en Philips Loene oom en V.M. Aerts 2j.l0m., enig kind van de overledene en de Hd. 11.11.1671

over

Jan

593/14. St. Charles van Hecke fs Jan + Evergem Dec 1670 He. Elysabeth Frijpon. Jan van Vlaenderen fs Jan kozijn V. P. en .... van wetswege "om redene dhouderighe alhier gheene vrienden en weet te vi nden" over Gillis 5j., sedert het overl. van zijn vader ook overleden, en Lieven 3m. Jan van Hecke fs Jans ende Catelijne de Reytere fa Christoffel, de voorn. Charles van Hecke's vader en moeder, overleden voor de dood van hun zoon Charles van Hecke, alwaar nog geen stvg. is opgemaakt. 25.11.1671 BUNDEL

274

594/15. 1.9.1669

St. Christoffel

van Hecke fs Andries

- 604 -

+ Sleidinge

St Baafs


He. Tanneken Erfvelinck. Lieven van Hecke oom en V.P. en Antheunis Erfvelinck oom en V.M. over Gillis 8j., Andries 2j. en 6m., Joossintken 10j. en Marie van Hecke 6j., de vier kinderen van de overledene en de He. 24.2.1672 595/16. St. Jan van Laere + Wondelgem. He. Magdalene Neyts. Lieven van Laere fs Lieven oom V. P. en Lieven van Thienen V.M. over Lieven, Jan, Laureys, Jooris, Janneken en Joosyntken van Laere. 24.2.1672 596/17. St. ten sterfhuyse van Pieter en Jaecquemijntgen Martens + Sleidinge St Baafs Hoyweghe. Hoirs: Christoffel, Pieter, Pierintken en Tanneken Martens. Pieter en Tanneken nog minderj., geassisteerd met Pieter Martens fs Jan, mitsgr. Jooris Diericx x Barbara Martens (de straete op Lembeke, op de heerlijkheid van de Langhemaete, daar Jooris Diericx woont). 24.2.1672 597/18. St. Jaecquemijntken de Smet + Sleidinge St Baafs 25.10.1670 Hd. Jan van Eechaute. Lieven van Eechaute oom en V.P. en Jooris Bauwens x Elysabeth van Eechaute fa Jan voorn. V.M. van Jan 20j., Joorintken 19j., Jaecquemintken 16j. en Pieter van Eechaute lIj., nog vier minderj. kinderen van de overledene en de Hd. 24.2.1672 598/19. St. Lievijne van Hecke fs Joos + Wondelgem 15.5.1670 Hd. Jooris Buijsse. Lieven van Hecke en Pieter de Jaeghere voogden over Elisabeth 22j. nu ghetrauwt met Gheeraert de Backere fs Pieter, Tanneken 14j. en Janneken Buysse 10j., kinderen van de overledene en de Hd. 31.5.1672 599/20. St. Cornalia de Baets fa Christoffel, wed. van Pieter van de Wostijne + Sleidinge St Baafs 27.2.1671 Hoirs: Christoffel ende Jooris van de Wostijne, Lieven Cock x Janneken van de wostijne, de wezen van Lieven van de Wostijne gew. bij Joosintken Martens met name Jooris en Adriaen van de wostijne, met als voogden Christoffel van de wostijne en Joos Martens; mi tsgr. de vier kinderen van Adriaen de Clercq gew. bij Vintken van de Wostijne met name Christiaen, Vintken, Janneken en Elisabeth de Clercq met voogden Lieven de Clercq V.P. en .... V.M. 28.7.1671 600/21. St. Lievijntken Dellaert + Evergem 23.3.1677, wed. van Xpols de Puydt. Hd. Jaecques Baubosch. Jooris Dellaert V.M. en Jan de Puydt V.P. over Xpols de Puydt meerderj. en Xpoffelijntgen de Puydt 18j., beiden kinderen van de overledene in Ix met Christofel de Puydt. 14.7.1677 601/22. St. Matthijs Verhelst He. Marie Neyt fa Lieven.

-

+ Sleidinge

605

_.

St Baafs 3.8.1671


Charles Verhelst oom V.P. en Jan Neijt oom en V.M. over Carle en Vijntken Verhelst, het een 4j .6m. en het jongste 7m., beiden kinderen van de overledene en de He. 27.7.1672 602/23. St. Tanneken van de Hostijne. Hd. Pauwel van Vooren. Kind: Joosynneken, nu ten x Jooris van Vooren, Stoffel 24j., Jooreken 15 j. (jongste kind), Pierynneken en Tanneken van Vooren nog minderj. Joorys van Vooren V.P. en Pieter van de Hostijne V.M. 27.7.1672 603/24. St. Gijsel Hebbreeht + Sleidinge St Baafs Golpinsweghe 17.4.167.J. He. Andriesintken Sehelstraete fa Guillaeme. Cornelis Hebbreeht oom V.P. en Jooris van Heeke grootheere en V.M. van Jooris en Tanneken Hebbreeht, de twee kinderen van de overledene bij Maeyken van Heeke in zijn Ix. Cornelis Hebbreeht oom V.P. en Jooris de Baerdemaeeker oom en V.M. van Cornelis Hebbreeht 7j ., kind van de overledene en de He. (Stvg. van 4.8.1663) 11.10.1672 604/25. St. Janneken Ghernaert fa Christoffel + Evergem 5.6.1672 Hd. Lieven de Ruddere. Jan Hutsebaut oom V.P. en Jan Ghernaert oom V.M. over Christoffel de Ruddere 2j.1m. Luyeas Aeke oom V.P. en Jan Ghernaert oom V.M. van Pierijntken Aeke 9j. en Cathelyne Aeke Sj., twee kinderen van de overledene gew. bij Pieter Aeke in haar Ix 12.10.1672 605/26. St. Janneken de Baets fa Lieven + Sleidinge St Baafs 6.8.1672 Hd Lieven de Muijnek fs Christiaen. Ghelijn de Muijnek oom V.P. en .... V.M. over Jan 4j., Lieven 2j., Jaequemijntken 13j. en Vijntken de Muijnek 6j., alle vier kinderen van de overledene en de Hd. 12.10.1672 606/27. St. Janneken Gaubeen fa Pieter + Evergem 13.1.1672 Hd. Christoffel Schelstraete fs Pieter. Joos Sehelstraete oom V.P. en Pieter Gaubeen grootvader en V.M. over Cathelijne 4j. en Pieter Sehelstraete 2j., kinderen van de overledene en de Hd. 12.10.1672 607/28. St. Maeijken Sloek fa Gheerts + Evergem 31.8.1672 Hd. Christoffel Aerts. Jan Aerts oom V. P. en Gheeraert Sloek grootheere en V. M. Gheeraert Aerts 3j.6m. kind van de overledene en de Hd. 22.12.1672 608/29. St. Jooris Taets fs Gheerts. He. Janneken van der Sluys fa Marten. Cornelis Taets oom en V. P. en Antheunis van der Sluys oom over Gheert Taets gehuwd, Segher de Neve x Maghdeleene Taets,

- 606 -

van

V.M. Jan,


Marten, Elysabeth overdene en de He. 11.1.1673

en

Joorintken

Taets

10j.,

kinderen

van

de

609/30. St. Tanneken Raemaekers + Evergem Overtwaeter. Hd. Laureijs Wauters. Jan Sierens (7) fs Christiaen voogd over de vier kinderen Janneken 13j., Marie lIj., pietronelle 8j. en Baerbert 2j., kinderen van de overledene en de Hd. 610/31. St. Tanneken de Neetesoone fa Pieters + Evergem 16.2.1672 Hd. Pieter Steenbeke fs Joos. Jan Steenbeke oom V.P. en Jooris de Neetesoone oom en V.M. van Joos 14j., Pieter 10j., Jan 3j., Jooris lOm. en Janneken 5j., de vijf kinderen van de overledene en de Hd. 15.2.1673 611/32. St. Pieter de Wijlde + Evergem Belseele. He. Cathelyne van Aeckere. Lieven de Wijlde, broer van de overledene en Denijs van Aeckere, broer van de He. voogden van Wyllemijntgen, Pierken, Tanneken en Joosintken de wijlde. 15.2.1673 612/33. St. Jan Neijdt fs Jans en st. Cathelyne Sperrens, beiden overl. Wondelgem 1668 Jan Neydt fs Gillis V.P. en Jaecques Sperrens V.M. van Jan, Thomaes ende Vijnken Neijdt kinderen van de beide overledenen. Hofstede te Wondelgem in de Boterstraete in pachte bij Lyvine Clays, grootmoeder van de weeskinderen. Eigendom te Overmeere: Lauwerijnken Sperrens, tante van de weeskinderen; Elisabeth Dobeine, wed. van Pieter Sperrens, grootmoeder materneel. Vynken Sperrens, tante van de weeskinderen. 15.3.1673 613/34. St. Tanneken Dossche. Hd. Cornelis Botterman. Lieven Botterman oom V.P. en Pieter Dossche oom V.M. Franssintken Botterman, kind van de overledene en de Hd. 11.10.1673

over

614/35. St. Lieven Roegiers fs Christoffel + Evergem 27.1.1673 He. Janneken Lippens fa Jan. Christoffel Dooghe x "de alfve suster" van de overledene als V.P. en Charles Lippens oom V.M. over Jan 9j., Tanneken 7j. en Marie 2j.8m., de drie kinderen van de overl. en de He. 25.10.1673 615/36. St. Marie Breduus fa Dheer Jan, + 25.1.1673 Hd. Charles Lippens. Christofel Lippens oom V.P. en Guillaeme Bredu(m)us oom V.M. over Jan 4j.8m., Tanneken 6j .11m. en Marie 2j.6m. alle drie kinderen van de overledene en de Hd. De wezen competeren 1/14 deel van thuys ter Buercht onverdeeld met Anna Ransschaert, grootmoeder van de wezen en de zes ooms ofte tantes van de weeskinderen. 25.10.1673

- 607 -


616/37. St. Lieven van Laere fs Jan, + Wondelgem 13.1.1673 He. Janneken Poelmans fa Geeraert. Jan Poelman x Elisabeth van Laere fa Lieven gew. bij Tanneken van Hecke en dezelfdever vangende Jan van Laere fs Lieven zijn zwager, voorts den zelfden Jan Poelman als voogd, ter assistentie van Jan Buysse, deelvoogd over Pieter 17j., Adrijaen 15j., Lieven 13j., Belleken 10j. en pietronelle 7j., alle vijf kinderen van de overledene en de He. 22.11.1673 617/38. St. Lievyne van Oost fa Joos + Wondelgem 18.10.1670 Hd. Lieven Gaubeen. Hoirs: Adriaen Gaubeen, de drie kinderen van Marten Temmerman gew. bij Tanneken Gaubeen met name: Lieven, Jan en Pieter Temmermani voogden van dezefde Lieven Gaubeen en Jan Temmermani de zes kinderen van Joos Buysse gew. bij Janneken Gaubeen met name Jan, Lieven, Pieter, Joos, Lievyne en Marie Buysse. 22.11.1673 618/39. St. Pauwel Keghele + Evergem 4.12.1673 He. Madeleene Stockman. Pieter Block V.P. en Pieter de Clerck oom en bijstaande V.M. over Guilliaemke Keghele lj.8m., kind van de overledene en de He. 4.12.1673 619/40. St. Jaecquemijntken Goethals fa Jooris + Sleidinge St Baafs Hoijweghe 8.10.1673 Hd. Segher de Backere fs Jooris. Jooris Dhanins en Jan Hebberecht voogden van Jan, Janneken en Jooryntken Monnaerts, minderj. kinderen van de overledene in Lx bij Fransois Monnaerts. Jan Hebberecht en Jan Rougiers als voogden van Jooris de Backere kind van de overledene in 2x bij deze Hd. 21.2.1674 620/41. St. Janneken de Vos fa Jans + Evergem. Hd. Pieter Gheernaert fs Lieven. Lieven de Vos V.M. over Liefken 15j., Jan t z j ., Joosyntgen 7j., Pauwelijnken 5j. en Mayken 2j. 15.3.1674 621/42. St. Joorintken de Pauw wed. Lauwereys Everaert + Evergem 11.11.1673 Hoors: Pieter en Joorintken Everaert, Pieter van Hecke x Maeyken Everaert, Pieter Velleman x Janneken Everaert, de kinderen van Laureys Everaert gew. bij Vintken Velleman met name Pieter, Lucas en Joorintken. Apparente voogden: Pieter Everaert voorn. oom en V.P. en Lucas Velleman oom V.M. 24.3.1674 622/43. St. Adriaen Haernaut fs Adriaen + Sleidinge St Baafs 27.6.1669 He. Joanna Heinsselinck fa Pieter. Jan Arnaut fs Adriaen en Pieter Heinsselinck apparente voogden van Marieke Arnaut kind van de overledene en de He. - Marie Dhont grootmoeder van het weeskind. 30.5.1674

- 608 -


623/44. St. Pieter de Portere fs Baltesaer + Sleidinge St Baafs 12.1.1674 He. Joossintken Goethals fa Marten. Jan de Poortere oom en V.P. en Marten Goethals grootheere en voogd over Jan 13m. en alf, Lievyne 9j.3m., Elysabeth 5j.6m. en Anne Marie de Portere 3j.9m. 30.5.1674 624/45. St. Pieryntgen Hessens + Evergem 30.3.1674 Hd. Jan Wytynck fs Jacques. Joos Hessens V.M. en Bavon Wytynck V.P. van Jaecques, Christoffelyne, Joosyne en petronelleken Wytynck 12.6.1675 (1674)

Jan,

625/46. St. Guill(aem)e van Hijste fs Jan ende Laurintken Musche fa Jooris, beiden + Evergem. Hoirs: Jan van Hyste, Segher van Verdeghem x Joorintken van Hyste, Christoffel van Vooren x Janneken van Hyste, mitsgr. Jan van Hyste en Segher van Verdeghem als voogden van Maeyken van Hyste, jonge dochter, allen kinderen van de beide overledenen. 27.6.1674 626/47. St. Joos de Corte fs Adriaen + Evergem 1.4.1674 He. Clara IJngelbrecht fa Gheert. Hoirs: Charel, Jan, Janneken en Pauwelintgen de Corte, allen kinderen van de voorn. Joos de Corte gew. bij Pierintgen Beyst (?) stvg. 31.10.1663 Clara Yngelbrecht wed. van Daneel Moens. 13.6.1674 627/48. St. Willemintken de Smet fa Niclaeys, + Sleidinge St Baafs 1674 Hd. Jan de Portere fs Christiaens. Joos de Portere fs Christiaens V.P. en Jan Lemmens V.M. over Joos 6j. en Jan de Portere 2j.6m., alle twee kinderen van de overledene en de Hd. Eigendom te Bassevelde op de overzijde van de Duerpstraete onverdeeld met der weesen ooms en moei jes. 19.9.1674 628/49. St. Lieven Buusse fs Lieven. He. Leevyne Verhegghe. Hoors: Lieven, Jan, Olivier, Marcus, Vintken, Elysabeth wed. van Joos Claeijs, Joossintken en Catelintken Buuse, mitsgr. Joos Buusse fs Joos gew. bij Janneken Verheecke. Voogden van de voorn. Joos Buusse: Lieven Buusse oom en V.P. en Lieven Verheecke oom en V.M. 19.9.1674 629/50. St. Janneken Gaubeen fa Lievens + Wondelgem 8.11.1669 Hd. Joos Buusse fs Joos. Hoors: Jan, Lieven, Pieter, Joos, vintken en Marie Buusse. Het jongste weeskind is 5m. op 22.3.1670. Jan Buusse oom en V.P. en Lieven Gaubeen grootheere en V.M. 9.11.1674 630/51. St. Pieter de Portere fs Bal tasar 12.1.1674. - zie nr. 623 12.12.1674

- 609 -

+ Sleidinge

St Baafs


631/52. St. Jooris de Reu + Sleidinge St Baafs. He. Catheline van Hecke. Lieven Hoorebeke (?) en Gheeraert van Hecke als Charels, Vintgen en Janneken de Reu. 10.12.1674

voogden

over

BUNDEL 275 632/53. St. Elysabeth Moens fa Guillaeme + Evergem Okt 1674 Hd. Lauwereys de Wevere fs Jan. Hoors: Pieter 9j., Guillaeme 4j. en Janneken de Wevere 2j. Pieter de Wevere fs Lieven kozijn en V.P. en Jan Moens oom en V.M. Pieter de Wevere fs Jan, broer van de Hd., gehuwd met Janneken Byvoet fa Pieter. Pieter de Wevere is overleden zonder lichaemelicke hoirs, alwaer voorn. Lauwereys de Wevere "alleene hoir was". 30.1.1675 633/54. St. Jaecques Dhanins + Wondelgem Okt 1664 He. Janneken Dralant fa Jan. Hoirs: Joos en Jaecques Dhanins, Christoffel van Hecke x vintken Dhanins, mitsgr. de vier kinderen van Laureys Dhanins gew. Jaecquemyntken Breuwers. 3.3.1675 634/55. St. Joos Temmerman fs Lieven + Evergem 21.6.1674 He. Lievyne de Bouvere fa Jan. Lieven Temmerman fs Lieven oom V.P. en Jaecques de Bouvere oom en V.M. over Lieven Temmerman 14j. 6m., kind van de overledene en de He. 13.3.1675 635/56. Augmentatie: Jan Hebberecht en Tanneken Goethals zijn huisvrouw, wed. van Jooris de Muijnck "hoochmenteren den staet van goede" toebehorende Jan, Jooris, Gabereel ende Pieter de Muijnck Jooris kinderen gew. bij It voorn. Tanneken Goethals. 22.5.1675 636/57. St. Helesabiette Curthals. Hd. Pieter Goethals fs Segher. "den voorn. houder bij dhoverledene gheen gheprocrert" . Pieter Curthals als voogd van de vier minderj. overledene gew. in Ix bij Cornelis van Bambos. 22.5.1675

kinderen

en

weeskinderen

637/58. St. Tanneken Willaert + Evergem 7.4.1674 Hd. Christoffel van Ackere. Chaerel willaert V.M. en Marten van Ackere V.P. van en Marie van Ackere. 22.5.1675

heeft van de

Chaerel,

Joos

638/59. St. Cattelynne Bracke fa Pauwel. Hd. Adriaen van den Neste fs Guilliaeme. Adriaen de Tollenaere V.M. en Joorijs Vermuere V.P. over Pauwelynneken, Marie, Catthalynne, pierintken en Joorynken van den Neste, kinderen van de overledene en de Hd. 22.5.1675

- 610 -


639/31 xviii. St. Pieter van Heeke fs Gillis + Evergem 9.2.1675 He. Jaequemintgen Claeys fa Jaques. Jan van Heeke fs Gillis en Jan Claeys fs Jaques over Jaques, Pieter, Gillis , Jan en Vyngen van Heeke, allen kinderen van de overledene en de He. 12.6.1675 640/60. St. toekomende Vintken en Maeyken van de Voorde filij Lievens gew. bij Lievijne vijveraert fa Lievens uit hoofde van Pieter Vijveraert fs Bertholomeus ouden oom van de weeskinderen. Zie Augrn. 20.4.1674, uitgrotinge 22.2.1674, en uit hoofde van Frans vijveraert fs Lieven oom van de weeskinderen, conform stvg. 24.12.1674 Lieven van de Voorde als vader en Lieven de Jaghere als V. P. , mitsgr. Pieter van Kerekvoorde fs Christoffel i.p.v. Frans vijveraert, overleden. 10.7.1675 641/61. St. Gheeraer Slock + Evergem 12.2.1675 He. Joosyntken Dhossehe. Pieter Bloek V.P. en Pieter van Verdeghem V.M. over Jan, Geeraert, Pe t rone Lle en Tanneken Sloek, Xpoffel Aerts als vader en voogd over zijn minderj. kind gew. bij Maijken Slock fa Geeraert voorn. 24.7.1675 642/62. St. Joos Temmerman fs Lieven + Evergem 21.6.1674 He. Lievijne de Bouver fa Jan. Lieven Temmerman fs Lieven oom V.P. en Jacques de Bouver oom V.M. van Lieven Temmerman 14j.6m. kind van de overledene en de He. 11.9.1675 643/63. St. Pieter de Dobbelaere fs Jan + Evergem 29.11.1672 He. Margriete Plasschaert fa Pieter. Hoors: Pieter en Guillaeme de Dobbelaere, mitsgr. Frans Steyaert x Tanneken de Dobbelaere en Joos Dobbelaere 27j. meerderj., Jooris 19j., Joossintken 22j., Jenna 15j. Voogden: Pieter en Guillaeme de Dobbelaere, broers van de minderj. kinderen; allen kinderen van de overledene en de He. Pieter de Dobbelaere fs Jan gew. bij Marie van Heyste, voogd van de weeskinderen en Joos van Heyste. 11.9.1675 644/64. St. Lowys Dooghe fs Marten + Evergem 26.12.1674 He. Lievyntken Goethals fa Jan. Hoors: Marten lOj.lOm., Christoffel 8j.7m., Lieven 2j.10m. pieternelle 14j.6m., allen kinderen van de overledene en de He. Christoffel Dooghe oom en V.P. en Jan Goethals oom en V.M. 23.12.1675 645/65. St. Margriete Ghernaert. Hd. Joorijs Lippens. Hoors: de drie kinderen van Joorys Lippens gew. overledene: Lysabettgen, Janneken en Joosynken Lippens. Joorys Geernaert V.M. en Pauwel Lippens V.P. 22.1.1676 646/66.

St. Gillis Vereecken

fs Gheeraert

- 611 -

+ Wondelgem

bij

en

deze

Nov 1675


He. Marie Vercruysen fa Andries Lieven Verheecken fs Frans en Adriaen Vercruysen beiden deel voogden over Gheeraert en Marie Vereecken, kinderen van de overledene en de He., "beede van de oudde van omtrent twee jaeren en twelf weken". 5.2.1676 647/67.

St. Gillis Vereecken.

- zie Nr. 646

648/68. St. Jan Lippens fs Xpols + Evergem 27.9.1676 He. Janneken de Muijnck, Gillis Serraes haeren bijstaenden voocht. Hoors: Pieter Lippens over hem zelven, als apparenten voogd van de weese Lieven Lippens ende Adriaen Broeckman x gehad hebbende Christoffelyntken Lippens, "voor soo veele den selven Broeckman daerinne soude moghen gherecht wesen". Vyntken Roegiers, den overledene "synne dienstmaerte". 17.2.1676 (1677?) 649/69. St. Lieven de Muijnck fs Xpols + Evergem 21.6.1675 He. Tanneken de Pau fa Jan. Pieter Martens oom en V.P. en Anth(eu)nis van Kerckvoorde oom V.M. over Jan Ij. 7m. en Lieven de Muynck 1m., beiden kinderen van de overledene en de He. 19.2.1676 650/70. St. Lieven de Baerdemaeker fs Jooris + Evergem Jan 1675 He. Maeijken Taets fa Gheerts. Lieven van Laere oom V. P. en Cornelis Taets fs Gheerts oom V. M. over Jooris 12j., Gheert 10j., Pieter 4j., Joossynken 18j., Janneken 16j. en Elisabeth de Baerdemaeker 14j. 20.2.1676 651/71. St. Lievyne Buysse. Hd. Joos de Buek fs Jooris. Frans, Christoffel Bylevynck en Denys Buysse voogden van van de Christoffel en Christoffelyntgen Bijlevynek, kinderen overledene in 1x bij Jan Bijlevynek. Denys Buysse oom en Jan de Buek als voogden van Maeyken de Buek 5j. kind van de overledene en de Hd. 30.3.1676 652/72. St. Elisabet Neijt fa Seghers + Wondelgem Hd. Jan van Laere fs Lieven. Jooris van Laere als aparenten voogd over Lieven 19j., Maghdaleene 16j., Joosyne 14j., Jooris 12j., 8 j ., Pieter 6j ., Adrijas 3 j. en Antone van Laere kinderen van de overledene en de Hd. 10.4.1676 653/73. St. Vintgen Vernaeven + 21.4.1676 Hd. Jacques van de Voorde. Gillis van Hersele V.M. en Jaquys van de Voorde over Andrisken van de Voorde 1j.2m. 13.5.1676 654/74.

lias nummer

74 ontbreekt.

-

612 -

23.5.1675 21j., Janneken Joos 10j., Jan 1j ., alle tien

als vader

en voogd


655/75. St. Jan Staeyaert + Evergem tot Wippelghem. He. Lysabeth Goethals. Frans Steyaert V.P. en Jacques Dielman V.M. over Caterlyne, Pierken en Jooryneken Staeyaert, de drie kinderen van de overledene en de He., mitsgr. Joos Wyllaert x met Joosyntken Staeyaert, kind van de overledene in Ix bij Lievyneken van Hoorebeke. 24.6.1676 656/76. St. Joosyntgen de Vos + Evergem 8.5.1676 Hd. Lucas Versijpt. Laurens Lippens, zwager van de overledene en Lieven Versupt, broer van de Hd., voogden van Pierken en Hansken Versypt, de twee kinderen van de overledene en de Hd. 1.7.1776 657/77. St. Jooryntgen van Vooren. Hd. Joorys van Vooren. Lieven van Vooren V.P. en Pieter van de Hostyne V.M. over Wyllemyntgen 3j.6m. en Joorken van Vooren 15m. beiden kinderen van de overledene en de Hd. De kinderen van Pauwe I van Vooren zijn ooms en tantes van de weeskinderen. 15.7.1676 658/78. St. Jaecques Batseleer. He. Tanneken Pieters fa Cornelis. Pieter Batseleer en Cornelis Pieters Franschoijseken ende Joossyneken Batseleer. 16.9.1676

deelvoogden

van

659/79. St. Lieven Verdeghem + Evergem. He. Jorintgen Lippens. Lieven Verdeghem oom van de overledene, en Coornelis Tasschaert, zwager van de He., voogden van Chrystoffel en Janneken Verdeghem, kinderen van de overledene en de He. 29.10.1676 660/80. St. Joosyntken van Hijste + Sleidinge St Baafs aen ft Dorp. Hd. Christiaen de Poortere. Hoirs: Joos, Guilliaeme ende Jan de Poortere, Joos de Vos x Driesyntken de Poortere, Niclaijsvan den Hostyne x Mayken de Poortere alsmede Jooris Goethals fs Marten, Elisabeth Goethals wed. van Lieven Bral, de kinderen en hoirs van Marten Goethals fs Marten voorn. en ten lesten de kinderen en hoirs van Jooris Buysse geprocreert bij Janneken Goethals, samen kinderen van dit sterfhuis; de vijf eerste gew. door de overledene in 2x met de Hd., de vier laatste gew. door de overledene en Marten Goethals d1aude in Ix. Coorenwintmeulene van Ursele, Sleidinge, Trysenpolder bij de kerk van den Audeman. 7.11.1676 661/81. St. Lievyntgen van Hijfte wed. van Carel de Vriese + Evergem Overtwaeter 28.9.1676 Lieven de Vriese over hem zelven en Lieven de Vriese voorn. en Segher Goemme als apparente voogden over de weze van Joos de

- 613 -


Vriese met Jan Slock x gehad hebbende Elisabette de Vriese, welke Elisabette de Vriese Iloverleeftheeft haere moeder Lievyntgen van Hy f t e " .

7.12.1676 662/82. St. Pieter Libaert fs Pieter + Evergem 3.4.1676 He. Tanneken de Meyere fa Jan; sonder lichaemelycke hoirs. Hoirs: Frans, Anthonis en Marten Libaert, Christoffel x Jaecquemyntken Dooghe verwekt bij Janneken Lybaert voogd van de selve, de voorn. Frans Libaert en de twee kinderen van Jan Libaert verwekt bij Jaecquemintken van Hecke met name Janneken en Joorintken Libaert voogden ende zelfde Anthone Libaert. De wezen van Joos Libaert verwekt bij Elysabeth Rijckaert met name Pieter, voogd Anthone Libaert en Cornelis Ryckaert f mitsgr. de drie kinderen van Segher Goethals verwekt bi j Marie Libaert met name Joorintken x met Frans Bernaert en Tanneken en Maertintken Goethals kinderen van Segher. 23.12.1676 663/91-20. Rek. door Lieven Grijp V.P. van de wezen van Pieter Grijp gew. bij Christoffelyntken Bijlevinck, beneffens wijlen Pieter Bijlevinck V.M. geweest. Laatste rek. dd.28.12.1671 6.1.1678 664/91-26. Rek. door Jan Bijvoet fs Jan voogd van de twee weeskinderen van Pieter Bijvoet gew. bij Cathelijne van Vooren die nu gehuwd is met Denijs Buijsse, waarvan Janneken Bijvoet "bij staete van huwelicke haer selfs bedeghen sijnde". wed. van Pieter de Wevere (randnota). Laatste rek. 18.12.1663 4.10.1675 665/91-27. Rek. door Pieter Martens fs Jan en Christoffel Martens fs Jan als voogden over Pieter en Tanneken Martens, minderj. wezen bij het over!. van Pieter en Jacquemijntken Martens, vader en moeder van de weeskinderen. 27.2.1675 666/91-24. Rek. door pirintken Bundervoet, wed. van Pieter Bylevinck in zijn leven voogd van de weeskinderen van Pieter Grijp gew. bij Christoofelyntken Bijlevinck, en Lieven Grijp V.P. van de voorn. weeskinderen. Laatste rek. d.d. 28.12.1671 15.7.1677 667/91-29. Rek. door Jan van Verdeghem voogd van de weese van Jaecques Verstraeten gew. bij Cathelyne van Verdeghem met name Tanneken Verstraeten. 13.11.1675 668/91-30. Rek. door Jan Speijbrouck V.P. beneffens Jan de Meestere V.M. van de vier weeskinderen van Franchoijs Hulebrouck gew. bij Marie de Meestere met name Lieven en Marie beiden gehuwd, mitsgr. Jan en Joosyntgen Hulebrouck, beiden minderj. 18.3.1676

- 614 -


669/91-31. Rek. door Pierijntken van Ipre wed. van Marten Goethals fs Lucas, voogd paterneel en Lieven de Coninck "bloetvriendt van de vaederlycke zijde", van de twee minderj. van Lucas Goethals gew. bij Martyntken Kerckaert te weten Adriaen en Tanneken Goethals. 27.2.1675 670/91-32. Rek. door Joos van der Eecken fs Xpols van der Eecken faXpols, meerderj. innocente weese. 18.12.1675 BUNDEL

over

Tanneken

276

671/19. St. Maijken Bundervoet + Evergem Elsloo 4.10.1676 Hd. Jooris Dellaert fs Daneels. Jan van Hyfte oom V. M. en Jan Dellaert oom V. P. van Christoffel 22j., Jooris 20j. en Willemyntgen Dellaert 14j. kinderen van de overledene en de Hd. 20.1.1677 671/20. St. Marie van Hecke fa Lieven + 4.9.1676 Hd. Joorijs Vereecke fs Pieter. Lievijnus van Hecke V. M. en Pieter Vereecke V. P. Vereecke 3j. kind van de overl. en de Hd. 17.2.1677

over

Margriete

672/21. St. Denys Teirelynck + Evergem 2.10.1676 He. Janneken Beausies. Christoffel Teirlynck oom V. P. en Pieter van Rysselberghe V.M. over Pieter 14j., Marie en Tanneken, de jongste 8j., kinderen van de overledene in Ix bij Adriaeneken Rysselberghe. Overl. van Pieter van Rysselberghe, grootvader van de weeskinderen; heeft eigendom te Laere. 3.3.1677 673/22. St. Segher Galledt + Wondelgem Booterstraete 1676 He. Pierijntken Neyt fa Jan. Pieter Galledt V.P. en (Joos de Connynck V.M. geschrapt) Laurens Vernaeven V.M. beide deelvoogden over Jan, Gillis, Vijnken en Catelynken Galledt. 16.2.1677 674/23. St. Tanneken van Laere fa Lieven + Wondelgem 15.9.1676 Hd. Anthone Bruggeman. Jan van Laere V.M. en (Gillis geschrapt) Gheeraert Bruggeman V.P. over Anthone 6j., Jan 2j. en Liefken Bruggeman, een half jaar oud. 3.3.1677 675/24. St. Christoffel Criel fs Denys + Evergem Schoonstraete 16.12.1673 He. Elysabeth de Backere fa Jooris. Denijs Criel fs Christoffel en Abraham de Portere gew. bij Joossintken Criel fa Christoffel, die de overledene gew. heeft bij Janneken van Hyfte fa Christoffels; mi tsgr. de kinderen van de overledene gew. bij deze He.: Jan Keesele x Janneken Criel, Joos Claeys x Marie Criel, Gheeraert criel 27j., Tanneken 21j., Anthonus 19j., Jan 15j. en Pieter Criel 10j.

- 615 -


¡Voogden: Abraham de Portere , Joos de Portere en Denis over de wezen van het 2x Jan de Keesele V.P. en .... V.M. 18.5.1675 (actum 3.3.1677)

Criel

en

676/25. St. Janneken Adriaens wed. van Pieter Priem + Evergem 1676 Hoors: Jan en Tanneken Priem, mitsgr. Andries Priem inderj. kind van de beide overledenen. Voogd: Jan Priem, broer van Andries Priem. 3.3.1677 677/26. St. Passchier van Hecke + Evergem 12.10.1676 He. Lauweryntgen Stockman. Lieven van Hecke, broer van de overledene en Gheeraert van Hecke broer van de weeskinderen, voogden over Gheeraert, Jooryntgen Vijntgen en Marie van Hecke, kinderen van de overledene en de He. 17.3.1677 678/27. St. Joosyntgen Dhondt + Evergem Hd. Jan Verlaeckt. Pieter Dhondt V.M. en Laureyns Verlaeckt 12j., kind van de overledene en ¡de Hd. 17.3.1677

2.10.1676 V.P.

van Marie

Verlaeckt

679/28. St. Jaecquemyntken Staes + Evergem 28.10.1676 Hd. Jan Dellaert. Jan de puyt V.M. en Jaecques Haubosch V.P. van Lieven 20j. Gillijntjen Dellaert 17j., kinderen van de overledene en de Hd. 26.3.1677

en

680/29. St.. Cathelijne de Wevere + Evergem Schoonstraete 29.9.1676 Hd. Jan Wijtijnek fs Laureyns. Charles Wijtijnck oom en V.P. en Lieven Botterman oom en V.M. van Christoffel 20j. en Janneken Wijtijnck 10j. beiden kinderen van de overledene en de Hd. 7.4.1677 681/30. St. Jan Byvoet + Sleidinge St Baafs 1676 He. Marie Moens fa Guill(aem)e. Pauwel Averbeke V.P. en Jan Moens oom V.M. van Marten 15j., Jan 13j., Andries Sj. en Wijllemyntken Bijvoet 18j., de vier kinderen van de overledene en de He. Apr. 1677 682/31.

Lias nummer

31 ontbreekt.

683/32. St. Christoffel van Speijbrouck ende Jooryntken Neijt beiden + Evergem Meerbeke. Hoirs: Catthelyne van Speijbrouck, vidua Jan Waldack, en Tanneken van Speijbrouck fa Christoffel, de jongste dochter geassisteerd met Gillis van Speijbrouck en Jooris Neijt, haar voogden. 12.3.1677 684/33. St. Marie Willaert fa Jan. Hd. Steven van Hecke. Charles Willaert fs Jan V.M. en Arnoult van Hecke V.P. van 20j., Tanneken 16j., Jooris 13j., Christoffel 10j., Catthelyne

- 616 -

Jan 7j.


en Jacques en de He. 27.10.1677

van Hecke

6j.,

alle

zes de kinderen

van de overledene

685/34. St. Jooris Slock + Evergem 15.9.1676 He. Janneken van Speybrouck. Pieter Slock fs Gillis V. P. en Cornelis Heyndryck V.M. van Jan 18j., Maeyken 20j., Vyngen 14j. en Joosyntken Slock lIj., alle vier kinderen van de overledene en de He. 27.10.1677 686/35. St. Segher de Meester fs Jooris + Sleidinge 1676 He. Joorijnken van Vooren fa Jooris. Jooris de Meester oom V.P. en Christoffel van Vooren Jooris 3j. en Maeijken de Meester 2j. 8.12.1677

St Baafs

Sep

oom V.M.

van

687/36. St. Lievyne de Meyere + Evergem 23.7.1677 Hd. Segher de Deckere. Lieven Dierick V.M. en Franchoys de Deckere V.P. over Elisabeth Deckere 17j. en Jooryntgen de Deckere 6j. beiden kinderen van overledene en de Hd. 8.12.1677 688/37. St. Hd. Guillaeme Lieven Kesele Catelijne 3j. en de Hd. 8.12.1677

de de

Martyntgen Goethals fa Jan, + Sleidinge St Baafs. Kesele. V.P. en Andries Goethals V.M. van Antonijneken 6j., en Tanneken 19m., de drie kinderen van de overledene

689/38. St. Segher van 30.1.1676 He. Jooryntgen van Hyfte fa Jan van Hyfte V.M. en .... Janneken en Fransoyseke van 12.12.1677

Verdeghem

fs

Jan

+

Evergem

Guillaeme. VP. van Jan 9j., Tanneken, Verdeghem Ij.

Meerbeke

Pitronelle,

690/39. St. Janneken Dhont + Sleidinge St Baafs Hd. Segher Teirlijnck. Jooris Teirlijnck V.P. en Jan Fuytgat V.M. van Stoffelynken Zeger 22j., Carel 19j., Janneken 17j. en Pieter Teirlijnck alle vijf kinderen van de overledene en de Hd. 22.12.1677 691/40. St. Zegher van Vooren + Sleidinge St Baafs. He. Mayken de Meester. Jooris van Vooren V. P. en Jooris de Meester V. M. over Tanneken van Vooren, de twee kinderen van de overledene mi tsgr. Jooris van Vooren voogd en kind, Christoffel, Janneken van Vooren, gehuwd en meerderj. 12.1.1678 692/40bis. St. Jan Velthouek. He. Tanneken Slock 28.1. 1678

van

Acker

+

Sleidinge

- 617 -

St

Baafs

24j,. 16j.,

Pieter en en de Hei Segher en

Golpenswege,


693/41. St. Jan Ghernaert fs Xpoffel + Evergem. He. Tanneken Strijt fa Pieters. Lieven Ghernaert oom V.P. en Lieven Strijt kozijn en V.M. over Marie 4j. en Cornelia Ghernaert 2j., beiden kinderen van de overledene en de He. 26.1.1678 694/42. St. Denys van Suijt fs Anthone + Evergem 9.4.1677 en st. Janneken Heynssens fa Philips + Evergem 16.5.1677 V.P. en Frans Heynssens V.M. over Jan 22j., Jaecques 18j., Bauduijn 14j., Anthone 10j., Philips 3j., Anthonette 20j., petronelle 5j. en Lievijntgen van Suijt Ij., acht kinderen van de beide overledenen. "huijseken mette smesse". 26.1.1678 695/43. St. Janneken Boodts wed. Jan Temmerman + Evergem 18.9.1677 Hoors Lieven en Jan Temmerman, mitsgr. Lieven de Meyere x Mayeken Temmerman, Pieter de Bruyne x Elysabet Temmerman en Christoffel de Vos x Pierintgen Temmerman. Lieven Vuijt en Joos Claeys gezworen prijzers. 2.2.1678 696/44. St. Lieven van Verdeghem en Willemyntgen van Erseele beide + (Evergem) Meerbeke Dec 1676 Hoirs: Gillis van Verdeghem meerderj. en gehuwd, Tanneken van Verdeghem 26j ., Janneken 20j., Martyntgen 17j., Lieven 13j. en Franchoys van Verdeghem lIj., alle zes kinderen van de beide overledenen . ... V.P. en Pieter van Herseele V.M. over de minderj. kinderen. 9.2.1678 697/45. St. Marie Verbrugghe + 1678 Hd. Jooris de Muijnck. Lieven Verbrugghe V.M. en Jooris de Scheerdere V.P. van Jooryntgen 6j. kind van de overledene en de Hd. Eigendom te Desteldonk, onverdeeld met Nicolaijs Verbrugghe, komende van de zijde van de overledene's vader, en Cathelyne Verbrugghe, Pieter en Janneken van der Brugghen (verkaveling d.d. 26.3.1677). 7.3.1678 698/46. St. Maeyken van Vooren fa Lieven + Evergem 8.5.1676 Hd. Adriaen Reijniers. Pieter Steyaert V.M. en Andries Reyniers V.P. van Jan 7j.i petronelle en Janneken Reijniers 3j. Eigendom: een coorenwintmolen tot Wippelghem, onverdeeld met de ooms en neven van de weeskinderen; coorenwintmeulen en rosmeulen tot Kerckbrugghe, onverdeeld met de ooms en neven van de weeskinderen en met de hoirs van de wed. Jan Acke. 20.4.1678 699/47. St. Jaecquemyntgen Roman. Hd. Nijclaeys Tytgadt. Hoors : Hui jghe Roman V •M . en Jan TytgadtV. P. van Adriaeneken lIj., Janneken 8j .en Catalyneken Tytgadt 4j.

- 618 -


Ik onderschreven Jan Rooman als vader van de overleden vocht vande voorschreven hoeijrs, stelle ml] in de plaetse als vocht midts dat den overleden vocht was mijn soone, midts dat ik niet durve commen sonder paspoort. Dit is tmercq van Jan Rooman. 20.4.1678

!

700/48. St. Lieven van Vooren + Evergem 4.12.1677 He. pietronelle Pieters. Mattheus van Vooren, Pieter Steyaert x Janneken van Vooren, Jacques de Rycke voogd en Pieter Steyaert van de twee minderj. weeskinderen van Lieven van Vooren fs Lieven, Adriaen Reyniers in huwelijk gehad hebbende Marie van Vooren als vader en voogd over zijn vier minderj. kinderen. Een coorenwintmeulen te Wippelghem Brugghe en een coorenwintmeulen met de rosmeulen tot Kerckbrugghe, verkregen bij coope van Xpols Matthys. Eigendom komende van hun vader en grootvader. 20.4.1678 701/49. St. Lieven van Vooren fs Lieven + Evergem 2.3.1677 He. Janneken de Rijcke. Pieter Steyaert V.P. en Jaecques de Rycke V.M. van Lieven en Jaecquemyntgen van Vooren, een half jaar oud. Molen, zie nrs. 700 en 698. Eigendom. 20.4.1678 702/50. St. Joorys Tack + Sleidinge St Baafs. He. Jooryntgen Schauteet. Cornelis Tack V.P. en Gabreel van Vooren V.M. Cornelis 32j., Joosyntgen 18j., allen ongehuwd. 4.5.1676

van

4j.6m.

Joorijs

26j.,

703/51. St. Lieven van Hecke fs Lieven de jonge, + Wondelgem 7.9.1677 He. Elisabetttte Buijsse. Lieven van Hecke grootvader en V.P en Jan Buijsse V.M. van Jan 4j., Jooris 2j. en Magriete van Hecke 7j., alle drie kinderen van de overledene en de He. 4.5.1678 704/52. St. Chatelijne van Ackere + Evergem 3.6.1678 Hd. Jan van Vooren. Lieven de Wijlde V.P. en Denijs van Ackere V.M. van Willemyntgen, Tanrieken en Joosyntgen de Wylde, kinderen overledene in Ix gew. bij Pieter de Wylde. 30.6.1678

Pieter, van de

705/53. St. Xpoffelijntken van Ipere fa Joos + Evergem 10.6.1676 Hd. Frans de Jaghere fs Lieven. Hoors: Lieven en Pieter de Jaghere, Jooris de Reu x Janneken de Jaghere, Pieter van Hyfte x Margriete de Jaghere, kinderen van de overledene en de Hd; mitsgr. Joos de Baerdemaeckere, Pieter Buysse x Tanneken de Baerdemaeckere, de drie kinderen van Denijs de Coninck gew. bij Joossintken de Baerdemaeckere met name Frans, Vintken en Tanneken (7) de Coninck, mitsgr. de drie kinderen van

- 619 -


Jooris Buysse gew. bij Joossintken de Baerdemaeckere voorn. bij name Jan, Pieter en Janneken Buysse. Voogden zijn Lieven de Coninck, Adriaen Gaubeen en Joos de Baerdemaecker. 30.6.1678 706/54. St. Tanneken Dondt. Hd. Laureyns de Smet. Vyncent de Wyspelaere V.P. en Jan Bral V.M. van Joorken Carel 17j.; mitsgr. Jan Bral voorn. x Cornelia Teirlynck, van de overledene gew. bij Joorijs Teerlynck in Ix. 2.7.1678

17j. en dochter

707/55. St. Catthelyne van Hecke + Evergem Jan 1678 Hd. Frans de Deckere. Franchoys de Vleesschouwere V .M. en Segher de Deckere V. P. van Frans, Jan, Lieven, Pieter, Jooris en Segher de Deckere 4j., de zes minderj. kinderen van de overledene en de Hd. 13.7.1678 708/56. St. Janneken de Muijter + 3.4.1678 Hd. Joos de Vos. Charles de Meester oom en V.M., voorts Joos de Vos vader, voogden van Joosken 6j.6m. en Janneken de Vos Sm. Eigendom van moeders zijde te Lovendegem, onverdeeld met Jan¡ de Muijter, en de hoirs van Frans de Muijter. 3.8.1678 709/57. St. en augm. toebehorende Pieter en Maergriete de Dobbelaere kinderen van Pieter gew. bij Elysabeth van Speybrouck fa Pieter, mits het overl. van Lievyne van Vooren, hun grootmoeder, elk tot 1/2 staak beneffens Denys Criel x Janneken van Speybrouck, ter presentie van Pieter de Dobbelaere, vader van de twee weeskinderen, ter assistentie van Guillaeme Dobbelaere V.P. en Denis Criel V.M. 10.9.1678 710/58. St. Pieryntken de Vriese fa Pieter + Evergem Elsloo 7.4.1678 Hd. Cornelis Taets fs Adriaen. Lieven de Vriese V.M. en Jacques Clays V.P. voogden van Adriaen, Liefken en Francoyseken Taets. 28.9.1678 711/59. St. Pieter Lippens fs Pieter + Evergem 1.9.1678 He. Tanneken van Verdeghem fa Joos. Geen kinderen. Hoors: zijn "gheheele susters ofte broeders ofte de kinderen van deese": Jooris Parydan x Janneken Lippens, de zeven kinderen van Joos de Wylde gew. bij Piernelken Lippens, de drie kinderen van Lieven Claeys gew. bij Christoffelynne Lippens, de vijf kinderen van Jooris Lippens gew. bij Jooryntken van Vooren, de vijf kinderen van Michiel Lippens gew. bij Christoffelynne de Munck, de zes kinderen van Jooris de Backere gew. bij Elysabette Lippens, het weeskind van Andries van Vooren gew. bij Maergriete Lippens; deze zeven staken zijn van gheheele bedde. De volgende vijf staken zijn van alfven bedde: .Dhoirs van Jan Lippens , dhoirs van Christoffel Lippens , dhoirs van Jan de Smet

- 620 -


gew. bij Joorintken Lippens, dhoirs van Jan de Baets gew. bij Joossintken Lippens en Lieven Lippens fs Pieter. 12.10.1678 712/59bis. St. Adriaen Braeekman fs Andries + Evergem, wedr. Magriete Roets. Hoirs: Jan, Andries, vijnken, Adriaen, Pieter en Lieven Braeckman, de zes kinderen van de beide overledenen. Adriaen Braeekman V.P. en Charles Roobier V.M. 26.10.1678 713/60. St. Jooris Acke + Evergem 25.3.1678 He. Marie de Neve. Luijcas Acke V.P. en Andries de Neve V.M. van Adriaen 4j.6m., Pieter 2j.6m. en Marie Acke 6j., kinderen van de overl. en de He. 26.10.1678 714/61. St. Pauwel van Vooren + Sleidinge St Baafs 25.1.1678 He. Pierijnten van de Voorde. Hoors: Jooris, Christoffel, Pierijntien en Tanneken van Vooren, voogden: Pieter van de Wostyne en Jooris van Vooren, mitsgr. de twee kinderen van Jooris van Vooren gew. bij Joryntien van Vooren met name Jooris en Jaecquemyntien waarvan voogden Christoffel van Vooren en Pieter van de Wostijne en verder nog Elysabeth van Vooren 5j., kind van de overledene bij Pieryntien van de Voorde met V.P ..... en V.M. Charles van de Voorde. 10.5.1679 715/62. St. Cornelis Teirlynck fs Jan + Sleidinge St Saafs Hoywechstraete. Hd. Pieter van de Voorde fs Laur(ey)s. Jooris Teirlynck fs Jan en Charles van de Voorde als voogden van .Jan en Laureys van de Voorde, de minderj. kinderen van de overledene en de Hd. Eigendom van de zijde van de overledene te Waarschoot tusschen Arisdonck ende de Daesdonck, resorterende onder de keure van Sleidinge waarvan de andere helft aan Sarbara de Muijnck, grootmoeder van de weeskinderen. 10.5.1679 716/63. St. Pierijntken de Meester fa Jooris, + Sleidinge St Saafs 29.11.1677 Hd. Jooris van Hijfte fs Lieven. Jan van Hyfte oom V.P. en Jooris de Meester oom V.M. van Jooryntken 27j. meerderj., Pietronelle 24j., Andriesyne 19j., Janneken 17j. mitsgr. Guill (aem)e Mattheus x Marie van Hijfte, alle vijf kinderen van de overledene en de Hd. 10.5.1679 717/64. Inventaris ende staet van goede behelsende commeren ende baeten ghemaeckt ende bevonden ten huyse van Pieter Slock en Elisabeth Wiems. 13.5.1659 718/65. St. Maeyken de Puijt + Evergem 11.9.1678 Hd. Charles Willaert fs Jan.

- 621 -


Jacques van Watteghem van Tanneken Willaert 7.6.1679

oom en V.P. en Laureys de puijt oom en V.M. 6j., enig kind van de overledene en de Hd.

719/66. St. Jan van de Velde + Sleidinge St Baafs 29.10.1678 He. Jooryntken de Wylde. Guill(aem)e van de Velde oom V.P. en Pau(we)ls de Wylde oom en V.M. van Lieven 20j., Jan 18j., Pieter 12j., Joos 4j., Janneken 16j., Joosyntken 14j. en Jooryntken van de Velde 8j., alle zeven kinderen van de overledene en de He. 7.6.1679 720/67. Aanpassing aan staat van goed. Wijlen Lieven de Baets Hd. ten sterfhuyse van Janneken Reijniers met twee kinderen; ten sterfhuyse van Lieven de Baets waar He. Tanneken Taets was, zijn een aantal zaken niet a.n zijn stvg. opgenomen. Jooris de Baets en Andries Reijniers voogden over de twee weeskinderen. 7.6.1679 721/68. St. Gabriel van Vlaenderen (+ Sleidinge St Baafs). He. Marie de Waele. Adriaen van Vlaenderen en Christiaen de Muynck als voogden van Andries en Pietronelle van Vlaenderen, kinderen van de overledene en de He. 21. 6.1679 722/69. St. Joosyntgen de Baets + Evergem 12.8.1678 Hd. Jan Beernaerts. Christiaen Beerenaert V. P. en Lieven de Baedts V.M. Liefken en Baeffeken Beerenaert. 21.6.1679

van

Pieter,

723/70. St. Janneken Maerte + Evergem Overtwaeter 9.9.1676 Hd. Pieter Vernave fs Lieven. Jan van Nieuwenhuyse en Jan Vernave als twee gekozen voogden van Liefken, Bertelomeus, Lauwers, Lauweryneken, Margriete, Pieternelle ende Tannekeri Vernave, kinderen van de overledene en de Hd. 5.7.1679 724/71. St. Jooris van Vooren fs Jooris + Evergem Elsloo Mar 1678 He. of wed. niet vermeld. Chrystiaen Velleman V.P. en Jan van Heste V.M. van Jooris 20j., Vynken 18j., Janneken 16j. en Fransoeijs van Vooren 14j. 5.7.1679 725/72. St. Lieven van Hecke + Evergem Overtwaeter XXIIII Apr. 1678 He. Elysabette Acke. Joos van Hecke 28 j . meerderj. zoon en Luycas Acke voogden van Marie 24j., Pierken 21j., Joosyneken 18j. en Fransyneken van Hecke 16j., nog vier minderj. kinderen van de overledene en de He. 19.7.1679 726/73. St. Christoffel Wellynghstraete.

van

Heeschvelde

- 622 -

+

Sleidinge

St

Baafs


He. Elisabeth Verheecke. Hoors: Pieter van Heeschvelde meerderj. , mitsgr. Jan van Heeschvelde en Segher Verheecke als voogden van Lievijne, Marie, Janneken, Tanneken en Jaecquemijntken van Heeschvelde, allen minderj. kinderen van de overledene en de He. Pieter van Heeschvelde en Lievyne van Hecke, grootouders van de wezen. 19.7.1679 727/74. St. Gillis de Vos + Evergem 31.10.1677 He. Elisabette Lippens fa Pau(we) Is, nu gehuwd met Bartholomeus Buijsse. Joos de Vos V. P. en Charel de Meestere V. M. over Janneken 5j ., hoir unicq van de overledene en de He. 19.7.1679 728/75. St. Lieven de Vos + Evergem Schoonstraete 3.5.1678 He. Joosyne de Muijnck, alsnu gehuwd met Xpols van verdeghem. Joos de Vos V.P. en Lieven Dhondt V.M. van Jan Ij., Janneken lIj. en Pauwelyntgen de Vos 6j., kinderen van de overledene en de He. 19.7.1679 729/76. St. Tanneken Strijt + Sep 1678 wed. in Ix van Gheernaert. Hd. Jan de Muynck. Kinderen t x : Marie en Cornelia Ghernaert; Lieven Ghernaert V.P. en Lieven Stryt V.M. Geen hoirs ofte kinderen uit het laatste huwelijk. 27.9.1679

Jan oom

730/77. St. Jan Gheernaert, wedn (?) van Tanneken Strijt, overleden huisvrouw van Jan de Muijnck in haar 2x. Lieven Ghernaert oom V.P. en Lieven Strijt kozijn en V.M. over de twee minderj. kinderen van de overledene bij Tanneken Strijt met name Marie en Cornelia Ghernaert. 27.9.1679 731/78. St. Mr Gheerart Gargan fs Mr. Niclaeijs, + Evergem op 't Dorp. He. Janneken de prince fa Mr. Steven. Mr. Niclaeys Gargan voorn. en Mr. Anthone de Pr i.nce als voogden van Albertus, Jacobus, Joannes en Marie Gargan, de minderj. kinderen van de overledene en de He. 9.8.1679 732/79. St. Gillis de Wevere + Wondelgem. He. Joosyntgen van Laere fa Jooris, alsnu gehuwd met Laureyns Vernave. Pieter de Wevere oom V.M. en Pieter van Laere oom V.M. van Marten 5j. en Jan de Wevere 2j., alle twee kinderen van de overledene en de He. 27.9.1679 733/80. St. Xpols de Mangheleere + Evergem 26.1.1677 He. Marie Willems. Pieter de Mangheleere V.P. en Andries Aerts V.M. van Mangheleere nu 6j., kind van de overledene en de He. 27.9.1679

- 623 -

Marie

de


734/81. St. Lieven van Vooren fs Jooris + Sleidinge St Baafs Hoyweghe 26.2.1677 He. Joosyntien van Vooren fa Charles. Christoffel van Vooren oom V.P. en Gelain van Vooren oom V.M. van Jaecquemyntien 4j.6m. en Jooris van Vooren 2j. beide kinderen van de overledene en de He. Hofstede te Sleidinge onverdeeld met Segher van Vooren. 27.9.1679 735/82. St. Margriete Nijdte fa Adriaen, wed. van Joos Buysse fs Joos, + Wondelgem. Joos Buysse was als Hd. ten sterfhuyse van Janneken Gaubeen fa Lieven, zijn 1ste vrouw. Jan Buysse V.P. van Lieven, Pieter, en Marie Buysse kinderen van Joos bij Janneken Gaubeen; voorts Adriaen Buysse fs Joos gew. bij Margriete Nijdte; mitsgr. Lieven Gaubeen VM. van voorn. Lieven, Pieter en Marie Buysse en ten slotte Jooris Buysse fs Ph( ili )ps als voogd van de voorn. Adriaen Buysse, het jongste weeskind. 7.10.1679 736/83. St. Maeyken Rogiers + Evergem Apr 1678 Hd. Christoffel Dooghe. Marten de Walsche oom V.P. en Jan van Hecke oom V.M. van Lieven 9j., Marten 2j., Pietronelle 12j. en Vijntgen Dooghe Sj. alle vier kinderen van de overledene en de Hd. 11.10.1679 737/84. St. Hendrick ten Broucke + Wondelgem 11.8.1679 He. vintken de Vos fa Lieven. Lieven de Clercq en Jan Buysse voogden van Laureyns ten Broucke, kind van de overledene en de He. 8.11.1679 738/85. St. Jan van Vooren fs Jooris + Sleidinge St Baafs 20.3.1679 He. Jooryntien van Vooren fa Jooris. Jan van Spreille oom V.P. en Xpol van Vooren oom en V.M. van Pieter van Vooren 14m. kind van de overledene en de He. 8.11.1679 739/86. St Pytronelle Steyaert fa Jan + Evergem 24.5.1678 Hd. Seger van Speijbrouck fs Seger. Jan Ricquaert oom V. P. tot Eeckeloo en Xpol Steyaert oudoom en V.M. tot Belzeele van Pieter 10j., Joryntken 16j. en Vyntien 6j., kinderen van de overledene en de Hd. Pieter Steyaert fs Arents, grootvader van de overledene; Jan Steyaert en Jorijntien de Roose vader en moeder van de overledene. 8.11.1679 740/87. St. Joorijntken Teirlijnck. Hd. Pieter van Eenaeme fs Lieven. Jooris van Ackere en Jan van Eenaeme als voogden van petronelle en Janneken van Eenaeme, kinderen van de overledene en de He. Hofstede te Sleidinge St Baafs Wellynghstraete, de rest komt toe aan Segher Teirlynck en Jooris van Ackere. 22.11.1679 741/88.

St. Joryntien

Willems

+ Sleidinge

- 624 - ..

St Baafs 4.6.1679


Hd. Adriaen van Ackere fs Adriaen. Christoffel van Ackere oom V.P. en Pieter willems V.M. van de twee kinderen ..... 4j. en ..m. en Par ... 3j...m. (beschadigde lias). 22.11.1679 742. St. Pieter de Jaeghere fs Fransois + Evergem Meerbeke 3.5.1677 He. Margriete Rougiers fa Seghers, de He., nu gehuwd met Joos de Roo. Lieven de Jaeghere fs Frans V.P. en Joos Goethals V.M. van Lieven, Fransois, Jooris, Elisabeth en Janneken de Jaeghere, alle vijf kinderen van de overledene en de He. 24.9.1687 743/91-23. Rek. door Joos Neyt "in sijn particulier" als V.P. beneffens Jooris Neijt V.M. over de vijf minderj. kinderen van Pieter Schauteet gew. bij Paeschijnken Neijt, beiden + Evergem 1669, te weten Lieven en Jan Schauteet; Cathelyne Neijt x met Lieven Neijt; mitsgr. Janneken en Nelleken Schauteet kinderen van Pieter, sedert 1670, bij het overl. van Pieter Schauteet en zijn huisvrouw. Christoffel Neyt fs Lieven en Cathelyne Beelaert, zijn huisvrouw, grootouders van de weeskinderen. 10.11.1677 BUNDEL

277

744/89. St. toebehorende Marten Rijckaert Jans noch andere en hun selfs sijn" bij Pieryntken van huisvrouwe, mits het over!. van Pieryntien van IIsijne broeders en halfve suster", alsnu gehuwd Vooren. 21.5.1680

kind gew. "met Hyfte zijn lste Hyfte beneffens met Daniel van

745/90. Eigendommen toebehorende Jan Rijckaert fs Marten en Pieryntien van Hyfte fa Jan zijn overleden huisvrouw, welke wed. was van Jacques van Damme fs Jan, en alsnu I t haeren sterfhuyse Hd. is gebleven Jan Rijckaert. Hoirs: Jan, Pieter en Marten Rijckaert kinderen van Jan; Fransoys Rijckaert "synde religieus van de orde van Onze Lieve Vrouwe broeders", Jan Rijckaert fs Marten en zijn kinderen, alsook Daniel van Vooren x Janneken van Damme "sijne behoude dochter". 21.5 .1680 746/91. St. Jan de Poortere fs Christiaens + Sleidinge St Baafs 31.3.1679 He. Janneken Groottaert fa Philips. Joos de Poortere V.P. en Jan Groottaert V.M. over Christiaen 3j.6m. en Jooris de Poortere 6m., beede kinderen van de overledene en de He.; mitsgr.de twee kinderen van Jan de Poortere gew. bi j Wyllemyntien de Smet fa Nicolaeys met name: Joos 10j. en Jan 7j.; voogden Joos de Poortere voorn. fs Christiaens V.P. en Jan Larnrnens V.M. en tenslotte Abraham de Poortere fs Jan, 21j. kind van de overledene in Ix bij Josyntien Criel. Voogden Joos de Poortere fs Christiaen V.P. en Denys Cryel V.M. Christiaen de Poortere en Josyntien van Hyfte, ouders van de overledene. 24.1.1680

- 625 -


747/92. St. Pieryntken van Houcke fa Lieven + Wondelgem 20.3.1679 Hd. Laureys Dhanins. Lieven Verheecke oom V. P en Joos Schelstraete kozijn V. M. van Lieven 24j.5m., Vijntken 19j., Tanneken 12j., Jan 12j. en Pieter Dhanins 2j.6m., de vijf kinderen van de overledene en de Hd. 21. 2.1680 748/93. St. Jooris Pauwels fs Jooris + Sleidinge St Baafs Velthouck. He. Tanneken Teirlynck. Hoirs: Janneken en Tanneken Pauwels meerderj. kinderen van de overledene en de Hei mitsgr. Jooris de Muynck en Pieter van de Velde als voogden van Pauwel, Gillis, Pieryntken en Marie Pauwels minderj. kinderen van de overledene en de He. 21.2.1680 749/94. St. Frans de Clercq fs Andries + Wondelgem 24.11.1679 He. Catharine Steyaert fa Lieven. Pieter Steyaert V.P. en Frans Steyaert V.M. van Lieven 9j., Pieter Sj. en Frans de Clercq lOm., de drie kinderen van de overledene en de He. 20.3.1680 750/95. St. Gillis Serraes + Evergem 5.2.1680 He. Catthelyne de Muijnck. Jan Serraes V.P. en Jan de Muijnck V.M. over Marie hoir unicq van de overledene en de He. 20.3.1681 751/96. St. Jooris Buijsse + Evergem 2.3.1679 He. Lievyne de Coeyere. Bertel Buijsse kind van de overledene in Ix .. Luijcas Acke V.P. en Joos de Coeyere V.M. van minderj. kind van de overledene en de He. 20.3.1680

Lievyne

6j.

Buijsse,

752/97. St. Franchyntgen Felips + Evergem Apr 1678 Hd. Jan de Beulle. Arnoult Schoolaert oom en V.M. over Joos, Lievynne en Franchoysse de Beulle, de drie kinderen van de overledene en de Hd. Een behuisde hofstede te Woubrechtegem. 10.5.1680 753/98. St. Laur(ey)s van Laere + Evergem 1678 Hoors: Jooris en Jan van Laere, Jan Moens x Catthelyne van Laere, Pieter, Jannèken en Pietronelle van Laere, minderj. kinderen geassisteerd met hun oom Jan van Laere V.P., mitsgr. het weeskind van Lieven van Laere gew. bij Cathelijne de Baerdemaecker met name Laur(ey)s van Laere, voogd Jan Rijckaert. Janneken van Laere fa Laureys voorn., jonge dochter, + Evergem 1680 Jan van Laere, hoir, "ghenaempt de Laeghe Wulghe". 11.6.1680 754/99. St. Lievyne Buijsse fa Joos. Hd. Jor Franchois Neijt fs Lieven. Kind: Tanneken Neyt, kind van de overledene en de Hd., ook + 1676 Jan Buysse fs Joos V.P. en Lieven Gaubeen V.M. 26.6.1680

- 626 -


755/100. St. Jooris van Vooren fs Jan + Sleidinge St Baafs 8.8.1679 He. Catelyne van de Voorde. Jan willems kozijn V.P. en Jan Martens oom en V.M. van Jan 13j. en Jooris van Vooren 16m. beide kinderen van de overledene en de He. 10.7.1680 756/101. St. Tanneken Gheirnaert fa Jan + Sleidinge St Baafs. Hd. Segher Tack fs Charles. Jooris Gheirnaert fs Jan voogd van Jan, Jooris, Marie, Joosyntken en Willemyntken Tack, kinderen van de overledene en de Hd. Eigendom van de zijde van de moeder te Sleidinge, onverdeeld met Jooris Gheirnaert, de wezen Jan Gheirnaert gew. bij Joorijntken Geirnaert, de wezen van Jooris Lippens gehuwd met Margriete Gheirnaert. 29.1.1680 757 tot 761. Voor de liassen 102-103-104 zie bundel 278 volgnr. 782-783-784 en voor de liassen 105 en 106 zie bundel 279 volgnr. 835 en 836. 762/107(41). St. Jan de Muijtere + Sleidinge St Baafs Sep 1679; zonder kinderen. He. Joosyntien van Vooren. Hoirs: Charles de Meester causa uxoris, de weeskinderen van Joos de vlieghere; mitsgr. de weeskinderen van Joos de Vos. Charles de Meester ook voogd over de voorn. wezen van Joos de Vos en Joos de Vlieghere. 10.7.1680 763/108(42). St. Vyntken Thyssebaert + Sleidinge St Baafs Nov 1678 Hd. Lieven de Buyck. Jooris Buyck oom en V.P. en Lauwereys Thysebaert oom V.M. van Jooris 7j. en Maeyken 9j. kinderen van de overledene en de He. 25.9.1680 764/109. St~ Lievyne Legiers fa Lieven + Wandelgem. Hd. Gheeraert Schatteman fs Lieven. Hoirs: Lieven, Guilliaeme en Luijcas Schatteman; mitsgr. Symoen Everaert x Lievyne Schatteman meerderj. en gehuwde kinderen; voorts Lieven Buysse fs Joos, burgemeester van de parochie Evergem als V.M. en Andries de Neve V.P. van de minderj. kinderen van de overledene en de Hd.: Laureyns, Anthone, Joos, Adriaen en petronelle Schatteman. zonder datum (1680) 765/110. St. Janneken van de Velde fa Gyselbrecht + Sleidinge Sint Baafs Jun 1680 Hd. Lieven de Wyspelaere fs Joos. Vyncent de Wyspelaere oom V.P. en Jooris Boelens oom V.M. van Joos 10j.6m., Vyncent 7j.6m., Joorintken 18j. en Christoffelintken de Wyspelaere Sj., kinderen van de overledene en de Hd. 25.9.1680 766/111(43). St. Mary Stockman fa Pieter + Evergem 10 Jul 1680 Hd. Jan Stockman.

- 627 -


Pieter Stockman grootvader en V.M. van Jan 5j. en Pieter Stockman 3j. beiden kinderen van de overledene en de Hd. 23.10.1680 767/112(45). St. Tanneken van Damme fa Lieven + Evergem 23.3.1680 Hd. Lieven de Puijt fs Cornelis. Jan van Hecke fs Adriaen V.M. en Mr. Jan de Donckere V.P. over Xpols, Jan en Neelken de puijt, kinderen van de overledene¡ bij deze Hd. in zijn 2x. 23.10.1680 768/113(46). St. Xpoffels Bijlevijnck + 21.1.1678 He. Jooryntken de Puijt fa Cornelis. Jan van Iper V.P. en Lieven de Puijt oom en V.M. van Stoffelijntken Bijlevijnck 2j.6m. enig kind van de overledene en de He. 23.10.1680 769/114(47). St. Jan van Hecke + Evergem Overtwaeter 25.8.1680, ten huyse van Jan Bundervoet "in wiens hate ende drank desen overledene heeft gheweest totter doodt". Jan Bundervoet maakt deze staat met zijn zusters Lievijneken en Willemyntken Bundervoet. Hoirs: Pieter Stelsins, Jan Bundervoet, Lowijs Verheecke, Carel Kolpaert en Jooris van Hecke, "elck met haerlieden medehoirs, naer graet van hoorie". 7 .11.1680 Stvg. d.d. 770/115(48). St. Christoffel Mussche + Nov 1679 30.3.1680 Weeskind: Joosyntgen Mussche 8j. Pieter Vernaeve x Marie Boelens, moeder van het weeskind, en V.P., Jan Mussche "uteryne broedere" van de voorn. weese en Adriaen Tolleneere V.M. 6.11.1680 771/116(49). St. Pieryntien van Heeschvelde + Sleidinge St Baafs 9.10.1676 Hd. Jan Tysebaert fs Pieter. Seger Slock oom V.P. en Lauwereijns van Eenaeme oom en V.M. van Lieven 17j., Tanneken 19j., Larije 14j. en Lievyne Tysebaert lIj, de bier kinderen van de overledene en de Hd. 6.11.1680 772/117(50). St. Vyntken Dhont + Sleidinge St Baafs. Hd. Jooris de Buyck. Lieven de Buyck oom V.P. en Xpoffel Merschman oom V.M. Tanneken de Buyck 17j., enig kind van de overledene en de Hd. 4.12.1680

van

773/118(51). St. overgebracht door Mr Frans de Smedt fs Pieter Mr. Chirurgijn tot Ghendt als voogde over zijn zuster Marie de Smedt meerderj. innocente weese, beiden erfgenamen ten sterfhuise van JoO Catarina Raes hun moeder + 19.11.1669, insgelijks ten sterfhuise van heer en Mr. Franchoys Raes , pastoor in Sleidinge en broer van Catarine haerlieden moeder,+ 29.12.1677 en ook ten sterfhuise van heer en Mr. Pieter de Smedt ook pastoor te Sleidinge hun broer, ook + 27.4.1678, 20.12.1688

- 628 -


774/119(52). Liquidatie tussen Denijs, Gillis, Guilliaeme en Geerart Taets, voorts Christoffel Steyaert als vader en voogd van Jan, Franchoijs, Jacobus, Marie en Janneken Steyaert zijn kinderen gew. bij Elisabeth Taets, nog Charles Plasschaert vader en voogd van Gillis Plasschaert fs Charles gew. bij Marie Taets en ten laatste Jan Lippens oom en V.M. van Catharina Taets fa Pieter gew. bij Pierijntken Buysse. Dezelfde Denijs, Gillis, Guilliaeme, Geert, Elisabeth, Marie en Pieter Taets samen kinderen van wijlen Gillis Taets verwekt bij Catherine Criel. 30.12.1680 775. Rek. door Andries Maes als voogd van de weeskinderen van Jacques Marijen (Marien). Gillis de Vogelere en zijn wed. den voorsate van de voorseyden Maes over Jacques Marien ofte sijn weese sedert 17.7.1675. 27.12.1680 776. Rek. door Jan Buysse fs Joos als voogd van Pet rone Lf e de Wevere fa Lieven, alsnu gehuwd met Adriaen Debbaut. 24.12.1676 777. Rek. door Christoffelyntken van Ipere wed. Jan Plattijn als voogd van Janneken Plattijn 16-17j., kind van Pieter Plattijn gew. bij Cathelyne de Wilde. Marcus Plattijn, Magdeleene Buycx schoonmoeder van het weeskind. 10.12.1678 778. Rek. door .... wed. van Lieven Bral in zijn leven wethouder van het Graafschap Evergem als kamervoogd over Geert Teerlinck fs Jacques, minderj. weeskind. 11.10.1679 779. Rek. door Jooris van Hecke fs Geeraerts voogd beneffens Cristiaen Coppeans over de weeskinderen van Jacques Schauteet verwekt bij Mayken Coppeians met naam Jooris en Vyntien Schauteet. 6.11.1680 780. Rek. door Gillis van Speijbrouck voogd paterneelover Tanneken van Speybrouck fa Christoffels, minderj. weeskind gew. bij Joorynken Neijdts. 19.12.1680 781. Rek. door Joos GoedthaIs als voogd van de wezen van Lucas Goethals en Marten Goethals ten sterfhuise van Bauduijn Goethals. Pieryntken van IJpere wed. Marten Goethals en Tanneken Goethals huisvrouw van Jan van IJpere. zonder datum (1680) BUNDEL 278

782/102. St. Luycas Grootaert + Wondelgem 23.4.1681 He. Joosyneken van waeyenberghe. Andries Grootaert V.P. en Jaecques van Waeijenberghe V.M. van Gheeraert, Elisabeth en Caethelyne Grootaert,¡ kinderen van de overledene en de Hd. 11.2.1682 783/103.

St. Marie de Muynck fa Jooris + Evergem Apr 1679

- 629 -


Hd. Jan Criel fs Jan. Xpols de Muynck oom V.M. en Pieter Waldack V.P. over Joosyntgen Criel minderj. kins van de overledene en de Hd. 25.2.1682 784/104. St. Dhr. Gillis Claijsoone fs Sieur Jan, overleden greffier van het Graafschap Evergem + Jul 1678 He. Joo Joanna Eleonora Gilson fa Sieur Jan. Sieur Jan Baptiste Claysone procureur R.v.Vl. V.P. en heer en meester Jacobus van Landtschoot V.M. van Gillis, Franciscus, Marie, Therese en Jaecquelijne Claysone, de vijf kinderen van de overledene en de He. Huwelijkscontract voor notaris Dheer en Mr Jacques Talbout licentiaat in de rechten, eerste notaris publijcq in Brugghe 30.8.1662 Eigendom te Oostkamp. Leen van de zijde van de He. bij het overl. van wijlen Sr Jan Gilson en JoO Francoise de Vrient, ouders van de He. 785/120 (53). St. Janneken de Cleercq. Hd. Christiaen Beerrenaert. Jan Beerrenaert en Joos de Wyspeleere voogden Beerrenaert kind van de overledene en de He. 5.2.1681

van

Christiaen

786/121(54). St. Jaecques Dielman. He. Janneken van den Bossche. Joos Claeijs en Jan Dellaert voogden van Joorijntken Dielman kind van de overledene en de He. Behuisde hofstede te Sleidinge volpensweghe 1/3 aan dit sterfhuis en 2/3¡ aan Jan Dielman en Jooryntken Dielman x Joos Boelens. 11.2.1681 787/122(55). St. Chatelyne de Bruckere. Hd. Jaecques de Wielde. Jaecques de Smet V.M. van Jan, Adriaen en Anna Marie de Wielde. 26.4.1681 788/123(56). St. Janneken de Wevere + Evergem 4.5.1677 Hd. Jan Moens. Lieven Waldack V.M. en Lieven Colpaert V.P. van Paulyntgen Moens 6j. kind van de overledene en de He. 14.5.1681 789/124(57). St. Paulyntgen Martens + Evergem Jul 1676 Hd. Jooris de Baets fs Bauduijns. Lieven Martens V.M. en Jan verbrugghe V.P. van Baudewijn, Pieter en Marie de Baets, de drie kinderen van de overledene en de Hd. 11.6.1681 790/125(58). St. Janneken Dhaenens + Evergem Mar 1680 Hd. Seger de Neve. Pieter Dhaenens V.M. en Jan de Neve V.P. van Andries de Neve "hoir unicq oudt bet dan een jaer" kind van de overledene en de Hd. Eigendom te Wondelgem, onverdeeld met de wezen van Joos Dhaenens. 11.6.1681 791/126(59).

St. Guilliaeme Taets + Evergem Meerbeke 29.9.1680

- 630 -


He. Catthelyne van Speybrouek. Gillis Taets V.P. en Lieven van Speybrouek V.M~ enig minderj. kind van de overledene en de He. 11.6.1681

over

Gillis

Taets

792/127 (60) . St. Jooris de Buck fs Pieter + Sleidinge St Baafs 3.4.1681 He. Joosijntien Sehelstraete fa Pieter. Hoirs: Lieven de Buek oom en V. P. en Christoffel Meerschman oom V.M. over Tanneken de Buek 19j. enig kind van de overledene in Ix met Vyntien Dhont; geen kinderen uit het huwelijk van de overledene en de He. 11.6.1681 793/128(61). St. Pieter Everaert + Evergem Overtwaeter 29~12.1677 en st. Maeyken de Muynek + Okt 1677 Pieter Velleman V.P. en Joos van Wansele V.M. over Pieter 3j.6m., Jooryntgen 6j. en Lievyntgen Everaert Sj., drie kinderen van Pieter Everaert en Marie de Muynek "syne leste huysvrouwe". Lieven 20j. en Xpoffelyne Everaert 17j. beide kinderen van de overledene gew. in Ix. 18.6.1681 794/129(62). St. Lievyne Goethals fa Jan + Evergem 1.2.1681 Hd. Mattheeus Seghers. Hoirs: Gillis van Vlaenderen x met Lievyne Lippens kind van de overledene in Lx bij Lieven Lippens , en Xpols Dhooghe voogd. van Marten, Xpols, Lieven en petronelle Dhoghe, de vier kinderen in 2x bij Lowijs Dhooghe en de voorn. Xpols Dhooghe V.P en .... V.M. 25.6.1681 795/130(63). St. Lieven van Heeke gehuwd met Janneken Colpeert, beiden overleden. Pieter van Heeke V.P. en Lieven Coolpeert V.M. van Lieven, Gillis, Elysabette en Paessehijnken van Heeke, de vier minderj. kinderen van de beide overledenen. 796/131(64). St. Tanneken van de Voorde fa Charles + Sleidinge St Baafs 29.5.1680 Hd. Jan Martens fs Joos. Hoors: Joos Martens gehuwd, Charles 19j., Jan 12j., Susanna 15j., Pierijntien 9j., Tanneken 7j., Jooryntken 3j.6m. Joos Martens oom en V.P. en Pieter de Baerdemaeeker oom en V.M. van ..... alle zeven kinderen van de overledene en de Hd. 22.10.1681 797/132(65). Augm. ten sterfhuyse van Cathelijne Everwijn + Sleidinge St Baafs 10.10.1669 Hd. Charles van de Voorde. Hoirs: Pieter de Calowe en Seger van de Voorde als voogden van Laur(eyn)s van de Voorde fs Charles. bij deze overledene. 13.1.1682 798/133(66). St. cathelyne Baafs Volpensweghe 29.1.1681 Hd. Seger Sloek fs Pieter.

Tysebaert

- 631 -

fa

Pieter

+

Sleidinge

St


Hoirs: Christoffel 16 j., Pieter 13 j. en Joorijntien Slock lIj. alle drie kinderen van de overledene ende Hd. Ghijsel Slock fs Pieter oom V.P. en Jan Tysebaert fs Pieter oom V.M. 14.1.1682 799/134(67). St. Jan Tijdtgat en Maeyken Dhont zijn huisvrouwe beiden + Sleidinge St Baafs oijweghe. Hoirs: Frans Tijdtgadt en Jan Bral fs Jan voogden van Paesschier, Carel en Janneken Tijtgadt alle drie kinderen van beide overledenen. 14.1.1682 800/135(68). St. Jooris de Reu fs Jooris + Evergem 30.11.1678 He. Janneken de Jaeghere, nu gehuwd met Jooris van Hijfte. Gheeraert van Hecke V.P. en Lieven de Jaeghere V.M. van Franchoys en Margriete de Reu, de twee kinderen van de overledene en deze He. 11.2.1682 801/136 (69) . Augm om Joorijntken Dielman fa Jaecques successie bij het overl. van Jan Dielman haar oom. 11.2.1682

nopens

de

802/137 (70). St. Pieter Taets fs Gillis + Evergem Mei 1678 en petronelle Buijsse fa Pieter + Apr 1678 zijn huisvrouwe. Denijs Taets oom en V.P. en Jan Lippens oom en V.M. van Caethelyne Taets joir unicq van dit sterfhuis. Gillis Taets en Caethelyne Criel grootouders van het weeskind. 11.3.1682 803/138(71). St. Janneken Bauwens fa Charles + Sleidinge St Baafs Volpenswege Velthouckstraete 27.12.1680 Hd. Jooris de Meester fs Jooris. Xpoffel van Vooren fs Seger oom V.P. en Joos Pieters oom V.M. over Seger 19j., Joos 6j., Maeyken 17j., Catelyne 14j. en Jooryntien de Meestere lIj. vijf kinderen van de overledene en de Hd. 11.3.1682 804/139(72). St. Elisabeth Stockman, laatst wed. van Jan van Hecke en te voren van Jan Boe Lerrs j grootmoeder van het weeskind van Guilliaeme Boelens. Voogden: Jan Boelens fs Jan en Jooris van Vooren van de voorschreven weese van Guilliaeme Boelens. 22.4.1682 805/140(73). St. Tanneken Criel fa Jan + Wondelgem 26.5.1679 Hd. Jan Buijsse fs Jan. Adriaen Gaubeen V.P. en Guilliaeme Moens fs Pieter V.M. van Piet er en Adriaen Buysse de twee kinderen van de overledene en de Hd. 22.4.1682 St. Pieter van Speybrouck + Evergem Veldeken bij den 806/141(74). hulle. He. Tanneken Goethals fa Jooris. van Hoirs: Xpoffel, Christynken, Tanneken, Lieven en Jooris Speybrouck, vijf kinderen van de overledene en de He. Lieven Goethals V.M. en Charles de Cuijpere V.P. 22.4.1682

- 632 -


Sleidinge 807/142(75). St. Lieven Verhelst fs Sacharias + Volpensweghe. He. Tanneken Teerelynck fa Carel. en .Driesyntien Hoirs: Jooryntien 13 j. , Xpoffelijntien lIj. Verhelst 3j., de drie kinderen van de overledene en de He. Carel Verhelst oom V.P. en Jooris Hebbrecht oom en V.M. 22.4.1682 808/143(76). St. Jan van der Sluys fs Joos + Evergem 1682 He. Marie Steyaert fa Franchois. Jooris de Jaegher V.P. en Jan Steijaert fs Frans V.M. van Joos, Marie, Jooris en Pieter van der Sluys, vier kinderen van de overledene en de He. 6.5.1682 809/144 (77) . St. Jan de Meij fs Leenaerts + Sleidinge St Baafs Hoijweghe 3.4.1682 He. Elysabet van Eenaeme fa Lieven. Hoirs: Jooryntien 3j. en Jacquemyntien de Meij 3m. Jacques de Meij oom en V.P. en Pieter van Eeenaeme oom en V.M. 27.5.1682 810/145(78). St. Maegdeleene Goethals + Evergem Apr 1678 Hd. Pieter van Hijfte fs Jans. Christiaen de Muynck oom V.M. en .... V.P. van Marten, Christiaen, Jooryntien en Janneken van Hyfte, de vier kinderen van de overledene en de Hd. 3.6.1682 811/146(79). St. Betgen van Hecke + Evergem Apr 1682 Hd. Chaerles Willaert fs Jan. Frans de Clercq V.M. en Jacques Watteghem V.P. van Willaert kind van de overl. en de Hd. 3.6.1682

Joossyntgen

812/147(80). St. Elisabette Moens + Evergem Sep 1677 Hd. Pieter van Hecke fs Jan. Pieter Moens oom V.M. en Lieven van Hecke V.P. van Jan meerderj., Pieter, Lieven, petronelle en Magriete van Hecke, de vijf kinderen van de overledene en de Hd. 3.6.1682 813/148(81). St. Frans Steijaert fs Frans + Evergem eerste Paesdach 1678 He. Marie Heulebroeck. Jan Steijaert oom V.P. en Jan Heulebroeck oom en V.M. van Jan Steijaert Ij. enig kind van de overledene en de He. 7.6.1682 814/149(82). St. Madalene Stockman fa Guiliaeme + Evergem Okt 1681 Hd. Lieven Stayaert fs Andries. Pieter de Cleercq voogd over Guliame Kesele kind van de overledene bij pauwel Kesele en pierken en Driesken Staeyaert kinderen van de overledene en de Hd. 17.6.1682

- 633 -


815/150(83). St. Pieter Claeys fs Franchois + Evergem 11.4.1682 He. Marie de Meijere. Jaecques Claeijs oom V.P. en Jan van Hecke oom en V.M. van Jan, Jaecques en Livijne Claeys, de drie kinderen van de overledene en de He. Eigendom uit hoofde van de overledene te Lovendegem en Zomergem. 1.7.1682 816/151(84). St. Charel van de Voorde fs Laureins + Sleidinge St Baafs Wellijnckstraete Apr 1682 He. Janneken van Vooren fa Christoffel. Pieter van de Voorde fs Laureins en Guilliaeme van Vooren fs Christoffel als voogden van Jan, Janneken en Elisabeth van de Voorde minderj. weeskinderen in laatste huwelijk van de overledene en de He.; mitsgr. Segher van de Voorde voogd beneffens Pieter de Calouwe van Laureins van de Voorde ook minderj. kind van de overledene in Ix bij Cathelijne Everwijn. 4.7.1682 817/152(85). St. Pieter van Hecke fs Lieven + Sleidinge St Baafs Volpensweghe. He. Tanneken van Vooren fa Jooris. Hoirs: Jan van Hecke en Jooris van Vooren als voogden van Jooris en Pieryntken van Vooren, kinderen van de overledene en de He. 8.7.1682 818/153(86). Augm. door Adriaen Tollenaere als voogd van Joosyneken Mussche minderj. weeskind van Chrystoffel Mussche gew. bij Marij Boelens, mits het overl. van Marij Boelens, moeder van het weeskind +Evergem 6.6.1681. Eigendom te Lovendegem, onverdeeld tussen het weeskind en Adriaen Tollenaere. 15.7.1682 819/154(87). Jaecques Wouters geeft te kennen dat hij aan zijn twee minderj. kinderen nl. Bauweken en Nelleken Wauters gew. bij Tanneken Raemaeckers schuldig is, ten sterfhuise van Tanneken Wauters d.d. stvg. 25.1.1673 Jan Kerckaert en Jan Steppe voogden van de weeskinderen. 3.8.1682 820/155(89). St. Marie van Vooren faXpols + Evergem 11.8.1682 Hd. Pieter Verstraeten. Guilliaeme van Vooren oom V.M. en pauwel Verstraeten oom V.P. van Xpoffel, Jan en Janneken Verstraete, de drie kinderen van de overledene en de Hd. 7.10.1682 821/156(90). St. Pieter de Baerdemaeckere fs Jacques, in z i.j n leven schepen van het Graafschap Evergem, + Sleidinge St Baafs Volpensweghe. He. Lievyne van Vooren fa Jan. Cornelis Hebbrecht fs Cornelis oom en V.P. en Daneel van Vooren fs Jan oom en V.M. van Jacobus 10j., Jan 7j., Lievynus 3j. en Marije de Baerdemaeckere 9m., alle vier kinderen van de overledene en de He. 4.11.1682

- 634 -


822/157(91). St. Pieter Meijvaert + Evergem. He. Cathelijne van Hulle. Lieven Steppe V.P. en Jan Steppe V.M. over Jantje van de overledene en de He 4.11. 1682 823/158(92). St. Lieven He. Janneken Stockman fa Jan de Wilde oom en V.P. Wilde 2j., enig kind van 4.11.1682

Meijvaert,

kind

de Wilde + Evergem 14.11.1681 Gheeraerts. en Lieven Stockman oom V.M. van Pieter de overledene en de He.

de

824/159(93). St. Cornelia (Vermeulen?) + Evergem 9.8.1682 Hd. Jooris de Puijt. Jacques Wauters en Marten de Puijt voogden over Tanneken en Grietken de Puijt, twee minderj. kinderen van de overledene en de Hd. 14.11.1682 825/160(94 en 95). St. Marie van Damme fa Mattheus + Wondelgem 1.11.1681 Hd. Pieter Vereecken fs Pieter. Andries Raes deel voogd over Jan, Magriete, Marie en Anne Vereecken, vier kinderen van de overledene en Piet er Vereecken fs Pieter Hd. 18.11.1682 826/161(96). St. Aernoult van Hecke + Evergem 28.5.1682 He. Janneken Willaert. Hoirs: Lieven en Steven van Hecke, de twee kinderen van overledene in 1x bij Marie Vereecke. Steven van Hecke oom en V.P. en Caerel Willaert ooml V.M. van Caethelynne van Hecke, kind van de overledene bij Janneken Willaert. 16.12.1682 827/xiii. Rek. door Guilliaeme van de Velde "onbejaerde weesen" van Pieter Grijp Christoffelyntgen Bijlevijnck. 14.5.1681

als voogd van de geprocrieert bij

828/xiiii. Rek. door Christiaen van Vooren fs Pieter beneffens Christoffel Aerts "den selven nu overleden", voogd van de weeskinderen van Christoffel Heijndricxs fs Cornelis, verwekt bij Jacquemyntien Martens met name Lieven, Jan, Joos en Maeyken Heijndricxs. Stvg. Christoffel Heijndricxs d.d. 1679 24.9.1681 829/xv. Rek. door Janneken Everaert wed. van Pieter Velleman voogd over de weeskinderen van Pieter Everaert. 18.6.1681

als

830/xvii. Rek. door Lieven van Speijbrouck fs Lauwereijs als V.P. i.p.v. Lieven van Hecke fs Anthone beneffens Frans de Deckere V.M. i.p.v. Jooris Neijt van de twee minderj. kinderen van wijlen Pieter van Hecke fs Anthones verwekt bij Magriete Neijt met name Cathelijne van Hecke en Pietronelle van Hecke. Maghdaleene van Hecke x Lieven van Speijbrouck.

- 635 -


Jooris van moedere 11 • 17.12.1681

Laere

"als

in

houwelyck

ghehadt

hebbende

dese

weesen

831/vxiii. Rek. door Jan Boelens en Jooris van Vooren als voogden van het weeskind van Guilliaeme Boelens gew. bij Elisabeth van Vooren 8.4.1682 832/xx. Rek. door Tanneken Teerlynck wed. van Jooris Pauwels van voogd beneffens Jan Baptiste van Heeste over de weeskinderen Christoffel Martens fs Pieters verwekt bij Jacquemyntien van Heeste, met name Lieven en Jan Pauwels. 4.11. 1682 833/xxii. Rek. door Jan Boelens en Jooris van van het weesken van Guilliaeme Boelens gew. Vooren. 10.2.1683

Vooren als voogden bij Elisabeth van

834. Verkaveling tussen Lievijne Cursse, Jan de Pauw x een dochter van Carel van Hecke gew. bij Fransijneken Cursse, Lieven de Winne x een weeskind van Jan Cursse, de achtergelaten weduwe van Pieter Heijmans ook een weeskind van dezelfde Jan Cursse, allen hoors ten sterfhuise van Cursse, 11 cornrnendevan de zijde van vollen bedde"; mitsgr. Lieven Steppe als vader en voogd van zijn weeskinderen gew. bij Mayken Meijvaert, Pieter Acke x met Pieternelle Meijvaert 11 cornrnende van alfven bedden en halfzuster van Janneken Cursse, Pieternelle Everaert, laatst in huwelijk met Pieter Meijvaert, hun moeder en grootmoeder. Christiaen Cursse overleden. 7.1.1682 BUNDEL

279

835/105. St. Jan Bijvoet fs Jan + Sleidinge St Baafs 1676. He. Marije Moens fa Guilliaeme. Christiaen van de Wostyne fs Niclaeijs, gehuwd geweest met deze He., die den staat maakt. Kinderen: Marten 21j., Jan 19j., Andries t i j , en Wyllemyntien Bijvoet x met Pieter Boelens fs wijnhaut. 26.4.1683 836/106. St. Maijken Moens fa Guilliame + Evergem 24.2.1683 wed. in Ix van Jan Bijvoet. Hd. Christiaen van de Wostijne fs Niclaeijs. Kinderen 1x: Marten 23j., Jan 19j., Andries 12j. en Wyllemyntien Bijvoet (dezelfde x met Pieter Boelens fs Wijnhaut). Geen kinderen uit het laatste huwelijk. 25.5.1683 837/162(97). St. Lieven Gaubeen fs Adriaen. He. Tanneken de Muijtere fa Pieter. Adriaen Gaubeen en Pieter de Muijtere als voogden over Liefken en Pierken Gaubeen, de twee kinderen van de overledene in zijn 2x bij de He.; mitsgr. Adriaen Gaubeen fs Lieven verwekt bij Lievijne van Oost in 1x, Jan en Pieter Ternrnermangew. bij Tanneken Gaubeen ook dochter van Lieven, mitsgr. Lieven, Pieter en Marie Buijsse

- 636 -


kinderen van Joos verwekt bij Janneken Lieven, allen kinderen en kleinkinderen (in Lx ) , 14.7.1682 (14.1.1683)

Gaubeen, ook dochter van van Lieven Gaubeen voorn.

838/163(98). St. Andries Geernaert fs Lieven. He. Cathelijne van de Velde fa Frans. Hoors: Lieven Gheirnaert fs Joos en Lieven van de Velde fs Frans als voogden van Lieven Gheirnaert 8m. kind van de overledene en de He. 839/164(99). St. Jan Velleman + Evergem Aug 1682 He. Tanneken van Moorhem. Tanneken, Markyntgen, Jaecquemeyntgen, Vyntgen Velleman. Christiaen Velleman V.P. en Jan van Moorhem V.M. 22.3.1683

en

Christiaen

840/165(100). St. Bauduwijntken Martens fa Jacques + Evergem Dhulst. Hd. Lieven Gheirnaert fs Christoffel. en Denij sTaets fs Gillis als voogden van Jan, Christoffel, Tanneken, Jooryntken en Cathelijne Gheirnaert de vier kinderen van de overledene en de Hd. 24.3.1683 841/166(101). St. Lieven de Muijnck fs Christiaen + Sleidinge St Baafs Oijweghe. Hoirs: Lieven Willems fs Jan x Jaecquemyntken de Muijnck en Christiaen de Muijnck fs Jan en Christoffel de Muijnck fs Pieter als voogden van Jan, Lieven en Lievyntken de Muijnck, minderj. weeskinderen van de overledene verwekt bij Janneken de Baets. 27.4.1683 842/167(102). St. Janneken de Meyere + Evergem 15.3.1682 Hd. Caerel Plasschaert. Gillis Plasschaert V.P. en Lieven van Laere oom en V.M. over Jan, Pieter en Marie Plasschaert, de drie minderj. kinderen van de overledene gew. in 2x met de Hd. 17.5.1683 843/168(103). St. Jooris de Neetesone + Evergem 20.5.1682 He. Joosyntgen van Vooren. Hoors: Lieven de Neetesone, kind van de overledene in Ix bij Martyngen van Verdeghem. Lievyne de Neetesone, kind van de overledene in 2x bij Janneken de Smet; als apparente voogd van de voorseide Lievijne, Berthlms Verstraete, en Lieven de Neetesone V. P. en Jan Serraes V.M. van Segher en Janneken de Neetesone, twee kinderen van de overledene in laatste huwelijk met de He. 26.5.1683

844/169(104). St. Jan Steenbeke He. Marie van Hyfte.

+ Evergem

- 637 -

2.1.1683


Jan van Hyfte oom en V.M. (Joos Steenbeke oom en V.P. geschrapt) van Joos Steenbeke 4j. kind van de overledene en de He. Eigendom te Evergem onverdeeld met Joos en Elisabeth Steenbeke. 5.7.1683 845/170(105). St. Magdeleene Neyt, wed. van Joos de Laere, + Wondelgem 10.3.1681 Hoirs: Jan van Laere fs Joos meerderj., Lieven Vijveraert x Janneken van Laere fa Joos, Jan van Laere oom en V.P. en Lieven van Thienen oom en V.M. van Laureijs, Jooris en Joosyntgen van Laere, alle vijf kinderen van Joos van Laere en deze overledene. 10.7.1683 846/171(106). St. Karel Wytinck fs Laureijs + Evergem 23.4.1681 He. Elysabette de Jaeghere. Jan Wytynck V.P. en Lieven de Jaeghere V.M. van Janneken Wytynck 2j.4m. Jan de Jaeghere, broer van de He. 23.11.1683 847/172 (1). St. Chrijstina Dossche + Evergem Overtwaeter 4.2.1684 Hd. Lieven Dellaert . .... en Jan Dossche voogden van Jan en Janneken Stelsijns, de twee kinderen van de overledene gew. bij Gillis Stelsijns. 15.4.1684 848/173(2). St. Pieter Steltins fs Frans + Evergem Jul 1683 He. Joossyntgen Bundervoets fa Lieven. Jan Steltins V.P. van Jan 17j. en Jaecques Steltins 12j., de twee kinderen van de overledene en de He. 15.4.1684 849/174(3). St. Jooryntgen van Vooren fa Andries + Sleidinge St Baafs Wellynckstraete 25.7.1683 Hd. Pieter Verheecke fs Jan. Andries van Vooren en Jooris Verheecke als voogden van Jan Verheecke, kind van de overledene en de Hd. 17.6.1684 850/175. Declaratie van inventaris ten sterfhuise van Mr. Charles Lippens + Evergem 5.1.1681 en dat tussen zijn drie kinderen en "die tsaemen hebben huijs Janneken Lippens , zijn zuster, ghehouden" . Voogden Christoffel (Lippens geschrapt) Vereecken en Anthone Brednus. 14.6.1684 851/176(4). St. Jan Buijsse fs Jan + Wondelgem 14.1.1684 He. Willemyntgen van Heireweghe. Adriaen Gaubeen oom en V.P. en Guilliaeme Moens V.M. van Pieter en Adriaen Buysse, de twee kinderen van de overledene in Lx bij Tanneken Criel. Adriaen Gaubeen V.P. en V.M. van Janneken Buysse kind van de overledene en de He. 20.6.1684 852/177(5). St. Jooris van Vooren fs Segher d t oude + Sleidinge Volpensweghe Okt 1683

- 638 -


He. Tanneken de Pauw fa Jooris. Hoors, hun acht achtergelaten kinderen, Jan Verspijlle x Joosyntien van Vooren, Christoffel van Vooren fs Jooris , Tanneken van Vooren, Cornalia van Vooren, rnitsgr. petronelle en Jooryntien van Vooren, jonge dochters, item de drie kinderen van Segher van Vooren fs Jooris gew. bij Elysabet Verheecke met name Jooris, Jan en Segere van Vooren meerderj. jongmans, item het enige achtergelaten kind van Jan van Vooren fs Jooris gew. bij Jooryntien van Vooren met naam Pieter van Vooren 6j. Jan Verspylle oom en V.P. en Christoffel van Vooren fs Jooris oom V.M. 5.7.1684 853/178 (6) . St. Anthonette van Hecke fa Jooris + Sleidinge St Baafs Volpensweghe Bamisse 1683 Hd. Ghijsel Slock fs Pieter. Lieven Wijtinck fs Jooris oom V.M. en Laureijns Domcijn fs Lieven als broedere (7) over Jooris Slock 9m. enig kind van de overledene en de Hd. 5.7.1684 854/179(7). St. Denys Criel fs Franchoijs + Evergem 25.12.1683 He. Marie van Hecke fs Jan. Pieter Criel oom en V.P. en Jan Boelens oom en V.M. van Lieven, Janneken en Elisabeth Criel, de drie kinderen van de overledene en de He. 5.7.1684 855/180. St. Stoffelijntgen van Herreweghe + Evergem 30.12.1684 Hd. Jan Schauttheet. Geeraert van Herreweghe voogd van Betgen, Claeijsyntgen, Vijntgen, Jantgen, Liefken en Nelleken Schautheets, de zes kinderen van de overledene en de Hd. zonder datum (1685) 856/181. St. Jan Goethals + Wond~lgem. Gheeraert Schatteman voogd van Jan, Tanneken, Goethals, minderj. kinderen van de overledene; wordt niet vermeld). 25.10.1684

Vijntken en Nelken (naam van de moeder

857/182. Augm. toebehorende Magriete Vereecken fa Jooris verwekt bij wijlen Marie van Hecke fa Lieven, mits het overl. van Magriete Boterman haar grootmoeder +Wondelgem Jun 1678. Jooris Vereecken als vader en voogd. 25.10.1684 858/183. Augm. toebehorende Jan, Jooris en Magriete van Hecke fii Lieven de jonge, verwekt bij Elisabeth Buijsse, mits het overl. van Margriete Boterman haar grootmoeder + Wondelgem Jun 1678. Lieven van Oost schoonvader van de voorn. weeskinderen en nu geh. met Elisabeth Buysse. 25.10.1684 859/184. Augm. toebehorende Janneken van Hecke fa Lieven, mits het overl. van Magriette Boterman haar moeder te Wondelgem 1678. Lieven van Hecke vader van het weeskind.

- 639 -


Margueriete Botermans fa Jacques was huisvrouw Hecke fs Lieven. Loijs van Hecke fs Lieven, Pieter de Baerdemaecker 8.11.1684

van

Lieven

van

e.a.

860/185. St. Pieter de Wevere + Evergem 16.3.1684 He. Martijntgen Temmerman. Laureyns de Wevere V.P. en Segher van Speijbrouck V.M. van Pieter, Guilliaeme, Lieven en Gillis de Wevere, de vier kinderen van de overledene en de He. 8.11.1684 861/186. St. Petronelle Pieters, laatst wed. van Lieven van Vooren en te voren wed. van Christoffel de wispeleere, + Evergem Nov 1683 Hoirs: Mattheus van Vooren, Pieter Steyaert x Janneken van Vooren, Adriaen Reijniers vader en voogd van Petronelle, Jan en Janneken Reijniers gew. bij Marie van Vooren en Pieter Steyaert oom en voogd van de twee wezen van Lieven van Vooren fs Lieven met name Lieven en Jaecquemyntgen van Vooren gew. bij Janneken de Rycke en Xpol de Wispeleere, Joos en ... , kinderen die de overledene gew. heeft in haar laatste x bij de voorn. Xpols de Wispeleere, alle hoirs en 1/5 staeck in de achtergelaten goederen van de overledene. 11. 11. 1684 862/187. St. Pieter van Hyfte (Hyste) fs Christoffel + Evergem 12.11.1683 He. Margriete de Jaeghere en nu x met Jooris de Dobbelaere. Jan van Hyfte oom V.P. en Lieven de Jaeghere oom en V.M. van Jan, Jooris, Christoffel, Joos en Janneken van Hyfte, de vijf kinderen van de overledene en de He. 29.11.1684 863/188. St. Burgemeester Jooris Geernaert fs Jan + Sleidinge St Baafs 9.4.1684 He. Jooryntien van Hecke fa Geeraerts. Hoors: twee kinderen Joorijntien x Christoffel Bral fs Lieven en Tanneken Geernaert 18j. minderj. kind van de overledene en de He. Jooris van Hecke fs Geeraert oom en V.M. en Christoffel Bral zwager en V.P. 6.12.1684 864/189. Augm. ten sterfhuise van Jan de Meij fs Lenaerts (stvg. 20.5.1682). He. Elisabeth van Eenaeme fa Lieven. Jaecques de Meij en pieter van Eenaeme voogden van Joorijntken en Jaecquemijntken de Meij (alsnu overleden), beiden kinderen van de overledene. 20.12.1684 865. Rek. door Jan Buijsse als voogd over de rninderj. kinderen Joos Buijsse gew. bij Margriete Meese (?). 16.3.1680

van

866. Rek. door Andries Bauwens V.M. van Jooris Taets gew. bij Margriete Moeraert. 14.8.1683

van

- 640 -

de

"minore

weese"


867. Liquidatie door advocaat Van Hoorenbeque, secretaris van het Graafschap Evergem als curateur ten sterfhuise van wijlen Laureijs D'Hauwe fs Seghers en Maeijken Legiers zijn huisvrouwe + Wondelgem 28.2.1678 en 27.12.1679 P.S. Dheer en Mre Jan Augustijn van Hoorenbeke als hoir van wijlen Dheer en Mre. Jaecques van Hoorenbeque, in zijn leven secretaris van het Graafschap Evergem. 11 en 18 Okt 1684 868. Frans Adenelle, schout van het Graafschap Evergem heeft "ghedecredeerd met kracht van acte condempuatie tot last van Jan Goethals fs Jan in proffijte van Jor Phls Frans Sersanders". 12.9.1685 869. Rek. door Joos van der Heecken fs Christoffel wezen van Jooris van der Heecken gew. bij Vlaenderen. 6.12.1684

als voogd van de Joorijntken van

870. Rek. door Jan de Muijnck fs Jan en Jan Pauwels fs Pieter, als voogden van de drie weeskinderen van Jan van den Driessche verwekt bij Cathelijne de Muijnck. 25.10.1684 871. Liquidatie door Pieter Strijdt, hoir ten sterfhuise van de wed. Jan Strijdt za jn vader en moeder, ter voldoening aan 't verzoek van Guilliaeme van Vooren fs Xpols, gehuwd geweest met Jooryntken Strijdt. 12.4.1684 872. Rek. door Cathelijne van de Velde wed. en He. ten sterfhuise van Andries Gheirnaert fs Lieven als voogd van de weeskinderen van Jooris Waldack gew. bij Cathelijne Gheirnaert. 10.2.1683 873. Rek. door Lieven Gheirnaert en Lieven de weeskinderen van Jan Gheirnaert. 23.3.1683

Strijdt

als voogden

van

BUNDEL 280 874/190. St. Pieter van Hoorebeke fs Charles + Sleidinge St Baafs. He. Janneken Manault fa Jan. Hoor bedeghen dheer Charles van Hoorebeke, baljuw van het Ambacht Waarschoot, en Jacques Manault voogden van Charels, Pieter, Joannes, Marie en Joorijntken van Hoorebeke, minderj. wezen van de overledene en de He. 20.12.1684 875/191. St. Joos Legiers + Wondelgem 4.12.1679 He. Lievyne van Thienen. Pieter Schelstraete fs Geeraert oom en V.P. en Lieven van Thienen oom en V.M. van Lievijne, Tanneken, Joosyntken en Caethelijne Legiers, de vier minderj. kinderen van de overledene en de He. 23.1.1685 876/192. St. Janneken Verheecke fa Christoffel Hd. Pieter van Speybrouck fs Jan.

- 641 _.

+ Evergem

1684


Lieven Steijaert V.P. en Adriaen 12j. en Marie van Speybrouck 7j. 24.1.1685

Verheecke

oom V.M.

over

Janneken

877/193. St. Jan van den Driessche en Catheyne de Muijnck, zijn huisvrouw, beiden + Sleidinge St Baafs omtrent den Durpe. Jan de Muynck fs Jan en Jan Pauwels fs Pieter als voogden van Vincent, Tanneken en Janneken van den Driessche, kinderen van de beide overledenen. 11.10.1684 878/194. St. Lieven Vernaeve + Evergem 1 Jul 1684 He. Elisabeth van Verdeghem fa Pieter. Pieter Vernaeve oom en V.P. en Lieven van Verdeghem oom en V.M. van Lieven, Jan, Pieter, Janneken, Jooryntgen, Marie, Laurijntgen en Elisabette Vernaeve, de acht kinderen van de overledene en de He. 7.3.1685 879/195. St. Guilliaeme de puijt fs Lauwereijs + Evergem Feb 1685 He. Tanneken van Hecke fa Stefvens. Jan de Puijt V.P. en Jan van Hecke V.M. over Lauwereijsken 18m. 16.5.1685 880/196. St. Cathelijne Gheirnaert fa Lieven + Evergem. Hd. Jooris Waldack. Lieven Gheirnaert fs Joos en Jan Waldack, voogden van Jooryntken Waldack, kinderen van de overledene en de Hd. 4.7.1685

Jooris

881/197. St. Jooris van Hijste (Hijfte) + Evergem 27.10.1684 He. Janneken de Jaeghere. Jan van Heyste oom en V. P. en Lieven de Jaeghere oom V.M. Christoffel, Pieter en Jooris van Hijste. 12.9.1685

en

over

882/198. St. Marie van Hecke fa Jan + Evergem Elsloo. Hd. Gijselbrecht Teirlijnck fs Lieven. Jan Boelens fs Jan en Pieter Criel fs Fransois als voogden over Lieven, Janneken en Elisabeth Criel weeskinderen van de overledene in 1x bij Denijs Criel. Verkaveling ten sterfhuise van Jan van Hecke en Elisabeth Stockmans d.d. 30.6.16712 en .... 1680 17.10.1685 883/199. St. Daniel van Vooren fs Jan + Sleidinge St Baafs Volpensweghe Okt 1685 He. Janneken van Damme fa Jaecques. Andries van Vlaenderen fs Christoffel oom en V.P. en Jan Rijckaert fs Jan oom en V.M. over Jan, Vyntgen en Marie van Vooren, de drie minderj. kinderen van de overledene en de Hd. 5.12.1685 884/200. St. Christoffel Lippens fs Jan + Evergem 12.4.1683 Jooris Gheernaert (Chr istoffel Verdeghem oom geschrapt) V. P. en Jaecques van Speijbrouck oom en V.M. van Stoffelijntgen Lippens lIj. kind van de overledene bij Joosijntgen van Speijbrouck fa Arnoult als He.

- 642 -


Hoirs vaderli jke zijde: Jan Lippens , Jooris Ghernaert x Janneken Lippens, Joos Steenbeke x Margriete Lippensl kinderen van de overledene gew. in Ix bij Maeijken de Jaeghere. 27.2.1686 885/201. St. Cattelinna Taets fa Gillisl overleden Anthone Lijbaert. Jan, Pd.e t er , Joos, Anthone en Martyn Lijbaert, de van de overledene bij Anthone Lijbaert. 27.3.1686

huisvrouw vijf

886/202. St. Pieter Lijbaert fs Anthone. He. Jaeckemijnken de Reytere fa Laureyns. Anthone Lybaert grootvader V.P. en Stoffel 2j.6m. , Tanneken 4j. en Joos Lybaert 18m. 27.3.1686

V.M. over Jan

Steijaert

van

kinderen

887/203. St. Jooris van de Rosti jne fs Jan + Sleidinge St Baafs Hoijweghe 30.11.1683 He. Tanneken Groottaert fa Philips. Andries Goethals oom en V.P. en Jan Groottaert fs Philips, oom en V.M. over Jan, Jacobus, Tanneken en Joosyntien van de Rostijne, kinderen van de overledene en de He. 24.4.1686 888/204. St. Elisabeth van Ceullebrouck fa Pieter + Wondelgem 8.12.1685 Hd. Laureijns Dhanens. Lieven Dhanens fs Laureyns en Pieter van Ceullebrouck, grootvader, voogden van Jacobus en pietronelle Dhanens. 8.5.1686 889/205. St. Pauwelyntken Claeijs fa Jan + Oijweghe. Hd. Cornelis Boelens fs Cornelis. Pieter Claeijs fs Jan voogd van Cornelie, Joosijntken , pietronelle en Susanneken weeskinderen van de overledene en de Hd. 8.5.1686 890/206.

St. Elisabeth

van Ceullebrouck

Sleidinge

St

Baafs

Christoffelijntken, Boelens, minderj.

fa Pieteri

zie nr 888

891/207. St. Joos de Muijnck fs Jaecques + Evergem Sep 1681 He. Joorijntgen Lippens. Pieter de Muynck oom V.P. en V.M. over Joosijntgen de Muijnck sj., kind van de overledene en de He. 12.6.1686 892/208. Augm. toebehorende Jan en Tanneken Lippens, de twee weeskinderen van Mre. Charles Lippens, ter causen het overlijden van Joo Anna Rantschaert, grootmoeder van de weeskinderen conform stvg. 29.12.1684, ter presentie van Andries Raes schepene. 28.6.1686 893/209. St. Mattheus He. Lievynne Cogge.

Vermuelle

+ Sleidinge St Baafs.

- 643 -


Hoors: Mattheus Vermuelle, meerderj. kind gehuwd, Jan, Pieter, Janneken en Lievijne Vermuelle allen kinderen van de overledene en de He. Mattheus Vermuelle V.P. geen V.M. 3.7.1686 894/210. St. Janneken Dobbelaere fa Pieter + Evergem 27.4.1685 Hd. Gillis Taets. Denys Taets V. P. en Pieter de Dobbelaere V.M. over Gilleken Cathelyne Taets, het jongste 14m., kinderen van de overledene de Hd. 1.7.1686

en en

895/211. St. Elisabeth Wiems + Evergem 25.5.1686 Hd. Pieter Slock fs Christoffel. Lieven Dhondt V.M. en Lieven de Jaeghere V.P. over Jan, Elisabeth, Louijse en Jooryntgen Slock, kinderen van Pieter Sloek, Hd., in 1x gew. bij Gillyntgen de Clerck, vier weeskinderen representerende de plaats als hoirs van de voorn. Elisabeth wieme, wegens opdracht van de voorn. Elisabeth en gepasseerd voor de wethouders van Evergem op 13.5.1679 26.8.1686 896/212. St. Lieven Steppe + Evergem Mei 1695 He. Marie Meijvaert. Pieter Dhaese en Pieter Acke als voogden van Lucas 18j., Carel 15j. en Jantgen llj, mitsgr. Guilliaeme de Puijt x pieternelle Steppe fa Lieven. 11.12.1686 897/213. Augrn. door Jooris de Muijnck Jooryntken de Muynck, zlJn minderj. Verbrugghe zijn overleden huisvrouw. Lieven Verbrugghe als V.M. 22.11.1686

als kind

vader en voogd van bij Marie verwekt

898. Rek. door Gheeraert Schatteman V. P. van de minderj. weesen achterghelaeten bij Jan Goethals fs Willem met name Jan, Tanneken, Lievijneken en Neelken Goethals (Stvg. d.d. 25.10.1684). 3.7.1686 899. Rek. door Jan Boelens en Jooris van Vooren, Guilliaeme Boelens gew. bij Elisabeth van Vooren. 8.5.1686

voogden

900. Rek. door Lieven Willems fs Jan als voogd van het weeskind Lieven de Muijnck fs Christiaen. 27.2.1686

van

van

901. Rek. door Jan van Hyfte fs Guilliaeme V.M. over de IIminore weesenll van Segher van Verdeghem gew. bij Josijntken van Hyfte. 12.6.1686 902. Rek. door Jan Moens fs Guilliaeme als V. P. van Pieter gew. Laere, minderj. weeskind van Laur(eyn)s van Laere Elisabeth Buijsse. 12.6.1686

- 644 -

van bij


903. Rek. door Denys Taets fs Gillis V.P. en Jan Lippens V.M. Cathelyne Taets 15 j ., kind van Pieter Taets fs Gillis gew. Petronelle Buijsse. 22.5.1686

van bij

904. Rek. door Lieven van Speijbroeck Hecke 17j., kind van wijlen Pieter. 19.6.1686

van

voogd

over

pieternelle

905. Rek. door Pieter Buijsse fs Jan en Pieter Criel fs Jan als voogden over Pieter en Adriaen Buysse, de twee minderj. kinderen van Jan Buysse fs Jan, verwekt bij Tanneken Criel. 24.4.1686 906. Rek. door Jan Monnaerts fs Fransois, voogd i.p.v. Jooris Dhaenens, mitsgr. Jan Hebbrecht, alsnu overleden, over Janneken 26j. en Jooryntien Monnaers 25j., beiden kinderen van Frans Monnaers gew. bij Jaecquemyntien Goethals, beiden zusters van den rendant. 4.9.1686 907. Rek. door Lieven Boterman V.P. over Franchoyse van Cornelis Boterman gew. bij Tanneken Dossche. 11.9.1686

Boterman,

kind

908. Rek. door Andries Bauwens fs Jan als voogd van Jan Taedts 21j., kind van Jooris Taets gew. bij Marguriete Moeraert. 18.6.1686

20 Ă

909. Rek. door Joos van der minderj. weeskinderen van Jooryntken van Vlaenderen. 15.5.1687

Heecken Jooris

fs Christoffel, voogd van de van der Heecken gew. bij

910. Rek. door Adriaen Tollenaere en Jan Mussche Jooryntien Mussche 13 of 17j., kind van Christoffel bij Marije Boelens. 24.7.1686 911. Rek. door Jan Steyaert, voogd van Marie Jaecques geprocreert bij Josijntken Steijaert. 22.5.1686

voogden van Mussche gew.

Steyaert,

kind

van

en Jan Saij V.M. van Jan van Hijfte gew.

het bij

912. Los stuk van een rek. Huis bewoond door Adriaen de Coorebijter. Proces van voorn. Marten van den Abeele. 10.1.1688 913. Rek. door Lieven van minderj. jongste weeskind Lievijne Beundervoet. 12.3.1687

Hijfte V.P. van wij len

914. Rek. door Lieven Gaubeen als voogd van Liefken en Vyntken van Thienen kinderen van Jaecques gew. bij Janneken Gaubeen, beneffens de wed. van Jooris Grootaert. Geert Poelman, Andries Grootaert fs Jooris, Lievijne van Thienen, wed. van Jooris Grootaert.

- 645 -


Vorige rek. van 7.4.1652 25.9.1657 BUNDEL 281 915. St. toebehorende Pieter en Andrijes Steijaert kinderen van Lieven verwekt bij Magdalena Stockman fa Guill(aem)e te voren wed. van Pauwel Kesele, mitsgr. Jan en Gillis Steyaert, kinderen van Lieven voorn. verwekt bij Catherinne Taets fa Cornelis in 2x, mits het overl. van hun vader. 23.2.1689 916. St. Lieven Steyaert + Evergem 17.1.1689 He. Catharina Taets fa Cornelis. Pieter de Clercq VM. van de twee oudste weeskinderen Pieter en Andries, gew. bij Magdalena Stockman fa Guillaeme, benevens Pieter van Cleemput voogd van de twee weeskinderen Jan en Gillis gew. bij Chattarina Taets. Pieter Steijaert fs Andries V.P. tot de vier weeskinderen. 23.2.1689 917. St. Joos Bral fs Jooris en Janneken Steenbeke fa Jan + Sleidinge St Baafs Oijweghe. Jan Bral fs Jan V.P. en Guilliaeme van de Velde V.M. van Jan en Jooris Bral, minderj. kinderen van de beide overledenen. Extraict uit den handtbouck van Allaert de Pr'Lnce Mre. Cherugyn tot Everghem (o.a. schuldbrieven). 26.5.1688 918. St. toebehorende de twee weeskinderen van Guilliaeme Brednus met name Jan 13j. en Lievyne Brednus 10j., mits het overl. van Anna Rantschaert hun grootmoeder + 4.9.1684 Anthone Bredmus oom en voogd. 22.4.1687 919. St. Jan Mortier + Wondelgem 5.2.1687 He. Janneken van Oost fa Jan. Lieven Vijveraert oom en V. P. en Jan van Oost V. M. van Janneken Mortier 5j., enig minderj. weeskind van de overledene en de He. 4.6.1687 920. St. Joosintgen de Wilde wed. van wij len Jan beiden + Sleidinge. Pieter de Vliegher x Janneken van de Velde, Jan van mitsgr. Joosyntgen, Pieter, Joorijntgen en Joos van meerderj. weeskinderen gew. tussen Jan van de Velde de Wilde. Guilliaeme van de Velde oom en V.P. en Joos de Wilde 26.2.1687

van

de

Velde,

de Velde 26j., de Velde allen en Joosintgen V.M.

921. St. Frans Alleijn + Wondelgem Jul 1687 He. Joosintien Claes. Jan de Wevere burgemeester van het graafschap Evergem "ghecoozenll voogd over Abraham Alleijn, kind van de overl. en deze He. "doo rd Len den voorschr. overl. alhier geene vrienden en heeft residerende". 16.7.1687

- 646 -


922. St. Lieven D'hooge fs Lieven + Evergem Schoonstraete 1.8.1687 He. Janneken de Wevere fa Christoffel. Kinderen: Tanneken 26j. kind van de overl. gewonnen in zijn Ix met Christoffelijntien van Hijste; Jan 16j., Carel 14j., Janneken 7j., en Elijsabete Dhooghe 9m. vier kinderen van de overl. met deze He. Christoffel van Hijste oom en V.M. van het voorn. Tanneken en Lieven D'hooghe V.P. en Christoffel de Wevere V.M. 4.10.1687 923. St. Lucas Steppe + Evergem Elseloo 1687 He. Magdalene Stockman fa Jan. Jan Steppe fs Gillis en Gillis Steppe fs Lucas voogden van de drie minderj. kinderen (Elisa)Beth 21j., Jan 19j. en Adriaenken Steppe 14j. en hun meerderj. zuster en broer: Janneken Steppe, wed. van Lieven Everaert, en Gillis Steppe bij huwelijk "sijn selfs". 23.9.1687 924. st. Joosijntken Martens fa Christoffel + Sleidinge St-Baafs de Putten 31.3.1687 Hd. Segher Tack . ... V.P. en Bartholomeus van Heirweghe fs Jaecques V.M. van Carel Tack minderj. weeskind van de overl. en deze Hd. 5.11.1687 925. st. competerende Franchoise Hotte fa Frans door het overl. van den voorn. haar vader, mitsgr. als "begiftigde van wijlen Joos Draelant sweesens schoonvader geweest". Joos de Jaeghere voogd van het weeskind. 20.4.1689 926. St. Lieven van Hecke ende zijn overl. huisvrouw beiden overl. te Evergem. Jan van Hecke meerderj. en gehuwd kind. Pieter Gillis als wesende "een voorkindt" die dese voorn. Magdeleene Vernaeve heeft geprocrieert bij Jan Gillis, mitsgr. de achtergelaten weesen van Lieven de Buck, geprocrieert bij Marie Gillis, beiden hoors van de voorn. Madelena Vernaeve, cornrnendemaer van alfven bedde en den voorn. Jan van Hecke cornrnendeals hoor vande geheele bedde. 26.2.1687 927. St. boebehorende Jooris, Joorijntken en petronelle de Poortere, kinderen van Abraham bij Marie Manaut fa Jooris, bij het overlijden van hun moeder + Evergem Okt 1686. Jooris Maenaut grootvader en deelvoogd van deze weeskinderen. 29.1.1687 928. St. Lieven Everaert + Evergem 2.3.1687 He. Janneken Steppe fa Luycas. Pieter Moeraert oom en V.P. en Gillis Steppe oom V.M. Everaert Ij. minderj. kind van de overl. en deze He. 9.6.1687

over

Luycas

929. Rek. door Lieven Geirnaert en Lieven Stryt als voogden van de weeskinderen van Jan Geirnaert te weten: Marie 15j. en Cornelia Geirnaert 13j. sedert 24.3.1683 datum van de vorige rek. 26.5.1687

- 647 -


930. St. toebehorende Jan, Jooris en Margarite van Hecke kinderen van Lieven, gewonnen bij Elisabeeth Buijsse fa Jan in eerste huwelijk, mitsgr. Jaecques en Pieter van Oost kinderen van Lieven, gewonnen bij Elisabeth Buijsse in tweede huwelijk, mits het overlijden van hun moeder. Lieven Gaubeen deel voogd. Jan van Hecke fs Lieven, hoir feodaal van zijn overl. moeder met een leen te Wondelgem. 10.11.1688 931. St. Eliesabeth van Veerdeghem fa Pieter, wed. van Lucas Vernaeve, + Evergem 16.4.1688 Hd. Jan de Graefve. Pieter Vernaeven oom V.P. en Lieven van Veerdeghem oom V.M. van de acht minderj. kinderen uit het eerste huwelijk met name: Lieven, Jan, Pieter, Janneken, Joosijntgen, Marie, Lauwerijntjen en Elisabeth Vernaeven. De Hd. en de overl. hadden samen geen kinderen. 4.7.1688 932. St. Jooris Vereecke + Sleidinge Sint Baafs 1688 He. Joorijntgen Slock fa Pieter. Jan, Janneken en Joosijntgen Vereecke, alle drie kinderen overl. en deze He., waarvan het jongste kind 6j. is. Jooris Vereecke oom V.P. en Seger Slock oom en V.M. 19.6.1688

van

de

933. St. vijntgen van Spreijbroeck + Evergem 18.2.1688 Hd. Jooris de Muijnck. Jan 10j., Joorken 8j., Tanneken 6j., Liefken 4j. en Christoffelken 2j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. Frans van Spreijbroeck V.M. en Jooris de Scheerder V.P. 11.7.1688 934. St. Denijs Buysse fs Christoffel + Evergem. He. Janneken Steijaert fa Andries. Lieven Buysse fs Christoffel oom en V.P. en Pieter Steijaert Andries oom en V.M. van Gheeraert Buysse hoir unicq 1j.6m. 28.1.1688 935. St. Joosijnken Buijsse fa Lieven + Wondelgem 18.6.1687 Hd. Jan de Wevere. Lieven, Pieter, Jan, Pietronelle, Joosijnken en Joorijnken Wevere, minderj. kinderen van de overl. en deze Hd. Lieven Buijsse fs Lieven "audsten oom en V.M. en Joos de Wevere Lieven V.P. 10.3.1688 936. St. Lievijne Moeraert fa Denijs + Evergem 15.9.1688 Hd. Jooris Buijsse fs Pieter. Denijs 7j., Pieter 4j. en Pietronelle Buijsse 2j. Lieven Buijsse fs Pieter oom en V.P. en Francois Moeraert Denijs oom en V.M. 21.11.1688 937. St. Marie de wilde + Evergem 29.3.1688 Hd. Abraham Geirnaert fs Guillaeme.

- 648 -

fs

de fs

fs


Jan de Wilde fs Joos V.M. Geirnaert hoir unique. 1. 5.1688

en Pieter

Geirnaert

938. St. Cathelijne van de Voordet huisvrouw Baerdemaeckere fs Bertholomeus, tevoren wed. + Sleidinge Sint Baafs Brutsende Hd. Pieter de Baerdemaeckere. Jan Willems V.P. en Jan Martens V.M. van Jan kinderen van Jooris in eerste huwelijk met de 9.9.1688

V.P.

over

Janneken

geweest van Pieter de van Jooris van Vooren en Jooris van Vooren, overl.

939. St. Lieven de Wispelaere fs Joos + Sleidinge Sint Baafs Meulenstraetken 4.4.1688 He. Elisabeth Theirlijnck fa Frans. Jaecques de Reu fs Lieven, gehuwd met Joorijntken de Wispelaere , Vincent de Wispelaere V.P. en Jooris Boelens V.M. van Jaaris, Vincent en Christoffelijntken de Wispelaeret minderj. kinderen van de overl. in eerste huwelijk bij Janneken van de Velde, mitsgr. den selven Vincent de Wispelaere als voogd en Jooris Theirlijnck ook voogd van Franchoijst Marie en Joosijntken de Wispelaere minderj. weeskinderen van de overl. in 2x met deze He. 9.9.1688 940. Rek. door Lieven van Hijfte V.P. en Jan Saij V.M. van de minderj. weeskinderen van wijlen Jan van Hijfte geprocrieert bij Lievijne .... 22.3.1690 941. Rek. door Guill(aem)e Criel en Laureijns de Wevere als voogden over het weeskind van Lieven de Wevere met name Lieven de Wevere. 26.6.1689 942. Rek. door Pieter Moens en Pieter Moeraert als voogden van de weeskinderen van wijlen Denijs Moeraert, geprocrieert bij Cornelia van Hecke fa Pieter met name: Joos, Elisabeth en Joosijnken ~~e~:~~~.

~~

9.3.1689

v

b~

Pieter Moens fs Pieter.

943. Rek. door Joo de wed. van dheer Gillis Claissone in slJn leven secretaris van het graafschap Evergem als curateur ten vaeghen sterfhuise van Marten Goethals + Sleidinge Sint Baafs, mits de successie op hetzelfde vaegen sterfhuis verstorven met het overlijden van Christiaen de Poortere en zijn huisvrouw. 25.6.1686 en 6.7.1686 944. ~ek. door Jan van Hecke als V.M. en Segher van Vooren, alsnu meer dan twee jaar overleden, over het achtergelaten weeskind van Pieter de Meestere fs Abraham met name Janneken de Meestere 27j. 7.7.1688 945. Tweede rek. door Lieven Willems fs Jan als voogd van de drie weeskinderen van wijlen Lieven de Muijnck fs Christiaen. 22.12.1688 946. Rek. door Lieven Buijsse Buijsse, weeskind. 20.i1.1688

fs

Lieven

- 649 -

als

voogd

over

Olivier


947. Rek. door Lieven Buijsse, weeskind. 10.11.1688

Buijsse

fs

Lieven

als

voogd

over

Joos

948. St. Eliesabeth van den Bossche + Evergem 16.11.1688 Hd. Jan Frans (Francois?). Jooris van den Bossche V.M. en Jaecques Wauters V.P. van Jacobus 17j., Jantgen 16j., Pieter 10j., Janneken 9j., Jooris 7j., Lievijntgen Sj. en Baerbelken 1j.6m. 30.1.1689 949. St. Jooris de Jaeghere fs Jooris + Evergem Meerbeke 30.11.1688 He. pietronelle de Wevere fa Christoffel. Lieven van Spreijbrouck en Christoffel Neijt fs Lieven als voogden van Jooris 22j., Christoffel 18j., Jan 6j., Pieter 2j., Marie 20j., Elisabeth 15j., Janneken 12j. en Lievijnken de Jaeghere 8j. allen kinderen van de overl. en deze He., mitsgr. Lieven de Jaeghere fs Jooris "sijn selfs man" gewonnen in eerste huwelijk van de overl. bij Pauwelijntien Versluijs. 16.1.1689 950. St. Janneken Verstraeten + Evergem 14.3.1688 Hd. Adriaen van den Neste. Bertel Verstraeten oom en V.M. en Pieter Haerts oom en V.P. van de twee minderj. kinderen Adriaen 6j. en Lievijne van den Neste 3j. 26.2.1689 951. St. Marie de Muynck + 13.7.1688 Hd. Andries Vernaeve. Jan de Muynck fs Xpols oom en V.M. en Adriaen Dhossche, alsnu in huwelijk met Janneken Vernaeve V.P. van Lieven, Jan, Laurijntgen, Marie, Joosijntgen, Lievijne en Petronelle Vernaeve, kinderen van de overl. en deze Hd. 11.4.1689 952. St. Jooris Dellaert fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 6.8.1688 He. Janneken Tack fa Carel. Carel Dellaert, jongman meer dan 15j ., kind en voogd beneffens Segher Tack van Segher Dellaert, minderj. kind vande overl. en He. Lucas Hamerlijnck, gehuwd met Joorijntgen Dellaert, mitsgr. voorn. Carel Dellaert ook als voogd neffens Servaes van der Brugghe over Jan en Janneken van der Brugghe, kinderen van Jan gewonnen bij Marie Dellaert, allen hoirs van de voorn. overl. Jooris Dellaerti elk tot 1/4 staak. 20.4.1689 953. St. Margriete de Pauw fa Jaspar, overl. huisvrouw van Joos de Wevere fs Lucas, + Mondelgem 17.2.1689 Kinderen: Jan, Pieter, Laureijns en Jooris de Wevere, kinderen van de overl. bij de Hd., Joos de Wevere. Jan de Wevere V.P. eh Laureijns de Pauw V.M. z.d. 954. St. toebehorende Jan, Pieter, Laureijns en Jooris de Wevere, kinderen van Joos, gewonnen bij Margriete de Pauw, met het overl. van hun moeder. (zie hierboven nr. 953)

- 6.50 - .


955. St. Maeyken van Kerrebrouck fa Franchoijs + Sleidinge sint Baafs Volpinsweghe okt 1688 Hd. Lieven Saeij fs Jan. Jan en Lieven Saeij bij comlpetente oude hun selfs, mitsgr. Jan Saey voorn. als voogd en van Kerrebrouck fs Gheeraert ook voogd van Marie Saey, nog minderj. weeskind van de overl. en deze Hd. 13.7.1689 956. St. Jan de Muuck (Munck) + Sleidinge Sint Baafs. He. Eliesabet van de Rostijne. Jan, Jooris, Fransooijs, Christoffel, Gabreel, Catelijne en Joorijntgen de Munck, allen minderj. kinderen van de overl. en deze He. Gabreel van Vooren oom en V.P. en Jaecques Maheyne kozijn en V.M. 23.11.1689 957. St. Joosijntgen van Laecke fa Pieter + Sleidinge Sint Baafs januari 1690 Hd. Jaecques Schauvlieghe fs Jaecques. Jaecques Schauvlieghe d'oude en Joos van Laecke fs Pieter voorn., beiden als voogden van Pieter en Marie Schauvlieghe, beiden kinderen van de overl. en deze Hd. 24.5.1690 958. St. Christoffel Dellaert + Evergem Apr 1690 He. Marie van Hackere. Jan Stockman V.P. en Joos van Ackere V.M. van Jan 8j., Joorken 7j., Joosijntgen 5j. en Stoffelken Dellaert lOm., allen kinderen van de overl. en deze Hd. 19.7.1690 BUNDEL

282

959. Jan Velleman, officier van dit graafschap, als vader en voogd van zijn minderj. kinderen verwekt bij Philippine van der Meersschen, zijn overleden huisvrouw, geassisteerd met Judocus Velleman zijn meerderj. zoon, dat zij ten sterfhuise van Theresia Huyghe fa Pieter + Watervliet gerecht zijn in een "cleen deel in haere successie". zonder datum (zie deel 111 blz. 232) 960. St. Tanneken de Wevere + Wondelgem 1690 Hd. Joos de Clercq fs Lieven. Geert de Clercq V.M. over Joos, Pieter en Marie de Clercq minderj. en Lucas, Lievijne en Janneken de Clercq meerderj., alle zes kinderen van de overledene en de Hd. 5.10.1690 961. St. toebehorende Lucas, Lievijne, Janneken, Franchoise en Joorintien Velleman, kinderen van Christiaen verwekt bij Marie van Vooren, mits het overlijden van hun vader Christiaen Velleman + Evergem 24.6.1690 26.7.1691 962. St. Charles de Corte + Evergem 8.3.1691 He. Elisabeth Callens.

- 651 -


Jan de Corte V.P. over Joos, Clara en Janne de Corte, kinderen van de overledene en de He. 19.9.1691 963. St. Marie van Vooren + Evergem 26.7.1695 Hd. Luyeas Goethals. Arent van Vooren, Jan Dossehe en Xpol de Munek voogden over Joosintien en Cristintien van Vooren, zusters van de overledene; mitsgr. Frans, Stoffelintien en Elisabeth van Vooren , "'s overledens broeder en susters van alfven bedde". 26.10.1695 964. St. toebehorende Liefken Velleman, Lievens kind gew. bij Monijntken Neyt met het overl. van het voorn. Monyntken Neyt, moeder van het weeskind. Luyeas Velleman fs Lieven V.P. en Lieven Geernaert V.M. 2.7.1664 965. St. toebehorende Janneken Grijp fa Laureys verwekt bij Janneken Criel fa Frans, met het overl. van jaar moeder + Evergem 1689. Pieter Criel deelvoogd. 8.2.1690 966. Vierde rek. door Jan Boelens en Jooris van Vooren als voogden over Guilliaeme Boelens 24j., weeskind van wijlen Guilliaeme Boelens gew. bij Elisabeth van Vooren. 30.7.1692 967. Rek. door Joos Buijsse fs Lieven als oudste hoir en voogd over zijn "broeders en sustere". 12.3.1692 968. St. petronelle Verhooghstraete + Evergem 15.8.1689 Hd. Jan Steppe de jonghe. Jan Steppe d t aude V.P. en Lieven de puijt V.M. over Jan 6j.6m. kind van de overledene en de Hd. 30.4.1692 969. Pieter van Speijbroeek fs Gillis doet den eed als voogd i.p.v. zijn vader over de weeskinderen van Tanneken van Speijbroeek fa Gillis, huisvrouw geweest van Xpol Roegiers. 16.3.1692 970. St. Jooris van Watteghem + Evergem Over het Waeter Feb 1692 He. Joossijntgen Adrians fa Adriaens. Jaeeques van Watteghem V.P. en Nieolaijs Pirijns V.M. over Marie Anne 3j. en Joanna van Watteghem 5m., beiden kinderen van de overledene en de He. 18.6.1692 971. St. Pieter van Coppenberghe + Evergem Jan 1692 He. Tanneken van Heeke. Jan van Coppenberghe V.P. en Jan van Heeke V.M. over Jantkien 6j. en Liefken van Coppenberghe 18m., kinderen van de overledene en de He. 30.4.1692 972. St. Janneken Mussehe fa Jan + Evergem 30.11.1691

- 652 -


Hd. Abram de Poortere. Lieven Mussehe V.M. over Stoffelyntgen Abram gew. in 2x bij deze overledene. 4.12.1692

de

Poortere,

973. St. Joosintien Lippens + Evergem okt 1692 Hd. Jan Heylebroeek. Jan Lippens en Lieven Goethals als voogden Cornelie, Marie en Cathelijne Heulebrouek, overledene en de Hd. 23.11.1692

weeskind

van

over Lieven, Jan, kinderen van de

974. Augm. ten sterfhuise van Christoffel van Vooren fs Segher + Sleidinge St Baafs Volpensweghe (stvg. 9.9.1693). He. Lievyntien van Vooren fa Jan. Jooris van Vooren fs Segher voorn. als voogd van Pieterl Janneken, Tanneken en Jooryntgen van Vooren , minderj. kinderen van Christoffel van Vooren gew. bij 't voorn. Lievyntken van Vooren. 5.12.1696 975. Jan Kesele fs Guilliaeme en Andries Goethals f s Jan beiden als voogden van Cathelijne en Anna de Kesele minderj. kinderen van wijlen Guilliaeme Kesele gew. bij Martijntgen Goethals. 24.4.1693 976. St. Pierijntgen Criel + Evergem 11.1.1691. Hd. Jan van Eenaeme. Jan Colpaert en Charel Criel voogden van de weeskinderen en hoirs van Joos de Vos en de Adriaen Baele verwekt bij de overledene, te weten Janneken de Vos x Jan Colpaert voorn. en Jan en Margriete de Vos, kinderen van Joos de Vos en Pieter en Gillijntgen Baele, kinderen van Adriaen Baele verwekt bij de voorn. overledene. 21.2.1691 977. St. Pieter de Bruijne en Elisabeth Temmerman, beiden "eorts naer elekanderen overleden" + Evergem Meerbeke. Adriaen de Bruyne V.P. en Lieven Temmerman V.M. van Janneken 25j., Marie 23j., pieternelle 19j. en Livijne de Bruijne 15j., alle vier kinderen van de beide overledenen. 8.9.1690 978. St. Lieven de puijt fs Cornelis + Evergem Okt 1690 Mre. Jan de Donekere en Jan van Heeke, voogden over Cornelia de puijt, minderj. kind van de overledene in 2x gew. bij Tanneken van Damme. Lieven de puijt en Lievijne de Puijt x Pieter Haevermaete, de twee kinderen van de overledene in 1x bij Elisabeth Gillis. 7.2.1691 979. St. Joossyntgen Dhase + Evergem Nov 1690 Hd Xpoffel Matthijs. Piet er Dhase V.M. en Jan Issebaert V.P. van Liefken minderj. kind van de overledene en de Hd. 21.2.1691 980. St. Segher de Wevere + Wondelgem 1690 He. Tanneken van Heeke. Geert van Houeke V.P. over pieternelle de Wevere de overledene en de He.

- 653 -

Matthijs

minderj.

11j.,

kind van


+ merk Tanneken van Hecke merk Geert van Hoecke 3.10.1691 981. St. Mr. Jan Raes fs Jaecques gew. bij Tanneken van de Sompele, jonckman, + Evergem 22.1.1690 Hoirs: Jaecques en Lievijne de Baets, kinderen van Christiaen gew. bij Andriesintken Rae s " r s overledens sust er van gheele bedde" , mitsgr. Arnaut Raes fs Jaecques voorn. gew. bij Lievijne van Hecke 11 is overledens broeder van alfven beddell . Jooris de Baets en Andries Raes, voogden over Lievijne de Baets. 17.10.1691 982. St. Mr Jan Raes fs Jaecques

(zie hierboven).

g83. St. Carel de Muijnck fs Lieven + Sleidinge St Baafs Putten. He; Tanneken Goethals fa Pieter. Jan de Muijnck fs Lieven voorn. V.P. en Jan Goethals V.M. van Janneken de Muynck, minderj. weeskind van de overledene bij de He. 21.11.1691 984. St. Joos Heddebaut + Evergem 15.5.1686 He. Janneken van der Linde. Usmarus van der Donckt fs Floris x Joosyntjen van der Linde oom en V. P. en Gillis van der Linde "ontfangher en. greffier aen d'Abdije tot Eename V.M. van Gillis, Louijs en Catharijne Heddebaut, kinderen van Joos en de He. 1.12.1689 985. St. toebehorende Lieven van Laere fs Jan gew. bij pieternelle van der Vaet, mits het overl. van zijn vader + Wondelgem 5.12.1689 Lieven van Laere V.P. en Jan Hillaert V.M. 8.4.1690 986. St. Christoffel Acke fs Matthijs + Evergem 31.8.1689 He. Maegdeleene Plasschaert. . Lieven Acke V.P. en Adriaen Bruijneel V.M. over Lievijne Marrietgen Acke 9j., kinderen van de overledene en de He. 22.1.1690

19j.

987. St. Lievijne Acke fa Jan, vidua Lucas Versijp. Pieter Acke broeder en Adriaan Bruneel x Marie Acke, zwager voogd van Janneken versijp, kind van de beide overledenen. 8.2.1690 .

en

en zo

988. St. toebehorende Chaere 1s , Jan, Janneken en Pa uwel yntken de Corte, kinderen van Jan gew. bij Pieryntken Buijsse, met het overl. van hun moeder. pauwel de Corte V.P. en Pieter Buysse V.M. 31.10.1663 989. st. Janneken Mussche fa Lieven + Evergem Meerbeke Apr 1690 Hd. Jan van de Velde fs Pieter. van Jooris van de Velde en Lieven. Mussche fs Lieven, voogden de Velde, minderj. Lieven, Jan, Pieter en Cathelijne van weeskinderen van de overledene en de Hd. 19.7.1690

- 654 -