Staten van goed van het graafschap Evergem, ter Hinne, Langhemaete en Nieuwenhove deel 4

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN HET 'GRAAFSCHAP EVERGEM in bijlage INVENTARIS VAN DE PAROCHIEREGISTERS EVERGEM

DEEL IV 1720 -1739

TIELT 1993 Luxemburglaan 21
GEBRUIKTE AFKORTINGEN Augm. dd. d'her fa fs

:

Hd. He. Hre mitsgr. midtsgr. minderj. meerderj. onderj. overl. (+) Pbr . Phlipe Phlpe Pnelle : Rek. Sr. st. (stvg.): voogd mat.: voogd pat.: voorn. voorschr. : wed. wedn. x

+ Sj.6m.

:

augmentatie van staat en inventaris, vermeerdering, vergroting. de dato = daterend van Dhr. de heer filia, dochter van filius, zoon van houder, bezitter, in de meeste gevallen de weduwnaar houderigge, bezitster, meestal de weduwe heerser (eiser) mitsgaeders, alsook, benevens idem minderjarig meerderjarig onderjarig, minderjarig overleden presbyter = priester Philippe Philippe Pieternelle rekening sieur staat van goed van ... voogd materneel, van de moederlijke zijde voogd paterneel, van de vaderlijke zijde voornoemd voorschreven weduwe weduwnaar gehuwd geboren overleden 5 jaar 6 maand oud

- 306 -


INHOUD Bundel

(* )

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

Register

238 2.39 240 241 242 243

volgnr.

1720 1721 : 1722 1723 1724 · 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739

·

·

·

: 1716

-

1721 1721 - 1724(**) : 1727 .,. 1730 1730 1733 1733 1738 1744 : 1738

·

-

1- 24 25- 39 40- 66 67- 91 92-127 128-148 149-165 166-185 186-208 209-234 235-259 260-289 290-311 312-336 337-357 358-381 382-390 391-405 406-429 430-450.

nihil· 451-452 nihil 453-454 455-459 nihil

(*) R.A.G., Fonds Graafschap Evergem, inventaris 80. (**) In de registers is een hiaat van 3 jaar tussen 1724 en 1727. Register is onvindbaar.

- 307 -


NAAM INDEX Om computer technische redenen werd bij het alfabetiseren een spatie als een letterteken beschouwd, dat gerangschikt wordt voor de letter a. Daarom staat bv. De Zutter voor Debbaudt. ACKE : 27-64-79-93 ADRIAENSSENS : 148 AERENS : 356 AERTS : 197-318-323 ALMAN : 99 ANDRIES : 32-51-335-364 ARENS : 281-324 ARENTS : 69-452 ARRENS : 137 AVERBEKE : 54-136-241 BAETSLEER : 85-95 BAMBOST : 142 BASSIER : 16-358-366 BATSLEER : 15-79-175-218-347-363 BAUWENS : 87-177-180-185-186-242-359-409 BEELAERT : 348 BEERNAERT : 419 BEIJAERT : 253 BEIRNAERT : 152 BERMIJN : 14-147 BERNAERT : 163 BIJLEVIJNCK : 162-207 BIJVOET : 306 8LANCHAERT : 230 BLANCKAERT : 256 BLEIJAERT : 175 BLIJAERT : 25 BLOMMAERT : 387 BLOMME : 382 BODIJN : 398 BODIN : 311 BOEIJS : 126-226-275-291-315 BOELENS : 4-18-20-39-47-76-91-112-133-144-153-197-209-231-246-283314-329-368-453-455-45a BOIJES : 46 BOMELEIJN : 229 BONHAERENS :327 BOTERDAELE : 60 BOTERMAN : 65 BOTTERDAELE : 168 BOTTERMAN : 110-222 BOUCHIER : 63 BRAECKMAN : 235-277-339-441 BRAL: 120-172-191-312-343-456 BREDEMUS : 116 BREDINUS : 149 BRUGGHEMAN : 139 BRUIJNEEL : 35-47-103 BRUNEEL : 195 BUIJSSE : 11-14-16-32-96-105-126-143-144-201-209-211-226-233-234244-253-254-301-306-351-352-368-417-443 BUNDERVOET : 20-278-321-438-446

- 308 -


BUYSE : 417 BUYSSE : 4-102-122-167-417-441-450-455 CALLAERT : 140 CALLANT : 183-276-429 CAUWELS : 326-403 CHRISTIAEN : 84-160 CLAEIJS : 81-141-194-199-208-237-314-370-427-432-451 CLAIJS : 248-283-355 CLAIJSONNE : 205 CLEEMPUT : 339 CLIJNCKE : 111 COCQUIJT : 130 COCQUYT : 362 COENE : 257-405 COENRAEDT : 447 COLLE : 107 COOREMAN : 158-159-166-269 COPPENS : 19 CORTHALS : 94-181-401 CRIEL : 16-17-27-29-34-50-67-68-110-122-134-157-158-159-161-166175-199-214-232-238-241-269-271-335-339-349-356-365-392393-394-436 CUIJL : 367 D'HEERE : 127 D'OOSTERLIJNCK :229 DAENENS : 289 DANINS : 189-209-246 DANNINS : 145 DE BACKER : 286-320 DE BACKERE : 171·254-281-372-454 DE BAERDEMAECKER : 74-105-227 DE BAERDEMAECKERE : 205-325 DE BAETS : 35-46-58-76-153-156-332-350 DE BEULE : 181-236-327-385-431 DE BLENDE :70 DE BRAUWER : 77 DE BRAUWERE : 18-216-259 DE BRUIJCKERE : 22-3 DE BRUIJNE : 67-79-93-371 DE BUCK : 9-245-285-312-371 DE CAUSEMACKER : 76 DE CAUSMAECKERE : 209 DE CLEIRCQ : 43-427-458 DE CLERCK : 455 DE CLERCQ : 34-164-252-354-355-374-451 DE COCQ : 258 DE COEIJERE : 161-392-393-394 DE COENE : 40-398 DE CONNIJNCK :453 DE CORTE : 242-275-383-389 DE COSTERE :341 DE CRAEMERE :140 DE CROOCK : 174-200 DE CUIJPER : 216-262 DE CUIJPERE : 123-216 DE CUYPER : 262

- 309 -


DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CUYPERE : 123-124 DECKERE : 6-25-26-92-151-175-181-233-268-294-316-349-392-400 DOBBELAERE : 28 GRAVE : 79-93 GROOTTE : 38 JAEGHERE : 20-80-88-272-307-391-416-438 KEER : 414-419 KEIJSERE : 137 KETELAERE : 410 KETTELAERE : 64 KINDER : 156 KOIJERE : 238-349 LANGHE : 378 LEEUW : 56-188-317-427-457 MAERTELAERE : 291 MANGHELAERE : 30-247-373 MEESTER : 90-97-227-279-319-378-412 MEIJER : 437 MEIJERE : 77-380 MEUNYNCK : 446 MOMMERE : 328 MUIJNCK : 1-14-100-136-138-159-190-225-249-269-293-299-300314-357-397-408-425-437 MUYNCK : 50-66-75-86-108-110-147-159-190-258-338-360-378-380426-437 NAEIJER : 235 NAEIJERE : 260 NECKERE : 288-347-363 NEVE : 109-135-399 NOCKERE : 189 PAPE : 19 PAUW : 49-74-85-119-165-192-217-218-274-283-388-401-435 PEU : 193 POORTER : 134 POORTERE : 101-189-300-316-338-397 PRENT : 197 PRICKERE : 12 PRIESTER : 244-280-450 PRIESTERE : 450 PRINCE : 19-260 PUIJT : 2-133-283-368 PUYT : 178 RAT : 24 RATH : 23 REIJTERE : 67-196-201-237-238-273-356 REU : 37~79-81-93-194-314-336-385-431 REYTERE : 436 RIDDERE : 15-267 RIJCKE : 44-216-253-263-438 RIJCKERE : 130 ROCK : 221 RONGHEN : 152 RUDDER : 191 RUDDERE : 113-440 RUIJTERE : 393 RUIJTTERE : 453 SCHEERDERE : 377 SCHEIRDER : 208-265-313-404-442

- 310 -


DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SCHRIJVERE : 9 SMEDT : 170-299-348 SMET : 21-75-190-369-374 SOMERE : 116 SOMMERE : 13-149 SOMVIELE : 57-304-348 SONVIELE : 21 SUTTER : 134-198 VALCKENAERE : 218 VEERMAN : 329 VLIEGHERE : 19 VOS : 62-97-226-279-373-420-449 VRIESE : 59 WALSCHE : 18-32-70-91-119-121-173-228-231 WEVER : 29 WEVERE : 88-107-154-211-234-254-257-333-342-367-372-401-414416 DE WILDE : 48-53-57-59-111-304-374-444 DE WINT : 330 DE WISPELAERE : 157-158-166-217-242-243-245-274-281-310-355 DE WITTE : 42-48-145 DE ZUTTER : 55-198-271 DE ZUTTERE : 373 DEBBAOT : 128-237 DEBRAUWER : 386 DECLEIRCQ : 266 DEJAEGHERE : 321 DELLAERT : 49-82-182-219-275-284-383-389 DEPAUW : 432 DEPOIJDT : 448 DEPUIJT : 432 DEREIJTERE : 433 DEREYTERE : 433 DEWEVER : 333-342 DEWISPELAERE : 415 DHAENENS : 18-48-329 DHANENS : 341 DHANINS : 145 DHANNENS : 144 DHANNINS : 144 DHEERE : 2 DHELLAERT : 131 DHERMIJN : 147 DHONDT :106 DRONT : 156-161-232-275-324-325-335-364-377-394-404-433 DHOOGHE : 69-164-322-452 DHOOSTERLIJNCK : 115 DICKBURCH : 169 DIERAERT : 371 DIERICX : 23 DIERKENS : 168 DOBBELAERE : 12-185-417 DOBBELEERRE : 450 DOOGHE : 257-322-345-455 DOOSTERLIJNCK : 229 DOSSCHE : 32-79-93-176-197-335 DRIJOELE : 152

- 311 -


EECKHAUTE : 114 EGO : 48 EVERAERT : 64-109-135-340-357-410 EVERRAERT : 176-255-448 FLOREIJN : 78 FRANSOlS : 142 FREDERICK : 332 FREDERIJCK : 411 FREDRICK : 312 GARGAN : 33-242 GEERAERTS : 235 GEERNAERT : 107-188-210-217-221-415-439 GEERTS : 352 GEIRNAERT : 8-28-45-62-'97-286 GERNAERT : 280 GHIJSELMAN : 104 GHYSELS : 426 GODAERT : 10 GOETHALS : 15-17-20-25-45-58-92-113-139-151-175-180-182-186-i9193-199-208~265-273-300-306-313-404 'GRIJP : 67-289 GROETAERT : 42 GROOTAERT : 5-143-211-447 GUIDEE : 112 HAEGHMAN : 8.0 HAEMELIJNCK : 399 HAERIJNCK : 2 HAERS :.445 HARIJNCK : 2 HARINCK : 127 HEERMAN : 353 HELDERWEIRELT : 398 HENEVAERT : 41-72-292 HENNEBAULT : 358-366 HEULEBROECK : 391-413 HEULEBROUCK : 153-303-321-438 HEULENBROUCK : 112 HUIJGHE : 182-253 HUTSEBAUT : 5-350 HUYGHE : 182 IJSEBAERT : 215 ISEBAERT : 73-424 KAKEBEKE : 246 KEGHEL : 65 KEIRCKAERT : 1 KERCKAERT : 54-146-195-203 LAMENS : 354 LANNOIJ : 17 LARNOE : 147 LAVA : 125 LEENESONE : 202 LEGIERS : 29-141-241-386

- 312 -


LEGlEST : 249 LEIJS : 387 LELIAERT : 418 LEYS : 170 LHERBERGHE : 386 LIEVENS : 99-259-386 LIJBAERT : 196-325-354 LIPPENS : 49-59-112-120-138-158-191-196-204-215-216-264-278-288301-325-338-343-347-363-365-367-387-396-406-433 LOCQUET : 406 LOUF : 390-459 LUIJCK : 99 LYBAERT : 88-325-433 MAENHAUT : 60-168 MAERTE : 181 MAES : 12-251 MANAUT : 173 MANGHELAERE : 390-459 MARTENS : 11-43-53-59-65-66-75-78-96-129-167-190-222-261-266-299355-378-396 MATHIJS : 331-444 MATTHEEUS : 213 MEGRON : I MESTDAGH : 12 MICHIELS : 326 MOENS : 15-22-130-232-236-253-289-336-352-367-385-431 MOERAERT : 83-416 MOERMAN : 170 MONNAERS : 404 MONNAERTS : 104-208-213-265-313 MORTIER : 248 MUSSCHE : 172-272-413-438 NAUTS : 359 NEIJT : 203-241-246-308-382 NEYT : 130-220-362 NIMMEGEERS : 453 OLIVIER

379

PATTIJN : 48 PAUWELS • 86-115-171-173-229 PHIEIJNS : 53-129-261 PLASSCHAERT : 13-19-32-90-227-278-407 POTTELBEIRGHE : 43 POTTELBERGHE : 266 PRAET : 16 RAES : 371-405 REIJNIERS : 39-260 RIJCKAERT : 84-160-198-200-203-255-359-410 ROEGES : 95 ROEGIERS : 8-455 ROELS : 30-235 ROETE: 131-179-219-223-383-389 ROGIERS : 99-112-164 ROUGIERS : 121-406-423

- 313 -


RUBBENS

: 379

SABOT : 109-135 SAEIJ : 1-203 SAELAERT : 120 SAIJ : 311-398-449 SALLAERT : 252 SAY : 1 SCHATTEMAN : 5 SCHAUTEET : 10-100 SCHAUVLIEGHE : 247-315-340 SCHELSTRAETE : 48-212-345 . SEIJSSENS : 184-298 SIERENS : 22-124-250 SLOCK : 3-38-54-61-114-143-148-170-195-205-245-302-306-307-441-443 SPEECKAERT : 330 .SPRUYT : 104 STAEIJAERT : 73 .STAELENS :.223 STAIJAERT : 305-354 STANDAERT : 90-174-406 STEENACKER : 275 STEENBEKE : 37-114-138-172-184-296-298-423-428 STEENDAM : 272 STEIJAERT : 83-112 -118-143-182-2 02-214215-239-244-.302 -303-306-334344-450 STELT IUS : 65 STEPPE : 155-176-189-216-263 STEVENS : 165-403 STOCKMAN : 20 ... 44 ... 79-93-109-135-140-174-200 .... 321-391-445· STOFFERIS : 3-157-319 STOPPELAERE : 183 STRIJDT : 268-294 STRIJT : 175· SUCCLE : 184 TACK : 75-171 TAEIJE : 406 TAETS : 36~150-185-196-276-281 TEIRLIJNCK : 31-108-451 TEMMERMAN : 122-141-317 THAIRLIJNCK 188-282-355 THEERLIJNCK 212 THEIRLIJNCK : 55-134-230-271-343 THIERLIJNCK : 43-89-266 THIJSEBAERT : 245 TIJDTGADT : 192-346 TIJSEBAERT : 160 TIJTGADT : 134 TIMMERMAN : 83 TOLLENS : 322 TYDTGADT :430 VAN ACKER : 29-52-184-234-243-287-295-298-359-409 VAN ACKERE : 34-41-67-68-72-87-94-154-175-259-292-298-333-383-389402-414 VAN BAMBOSCH : 287-331 VAN BAMBOST : 295

- 314 -


VAN VAN VAN VAN VAN

BELLE : 192-230-346-405-426-430 BUERE : 333 BUEREN : 414 DAELE 405 . DAMME: 23-24-110-178-206-283-293-301~351~356-393-399-408-432436 VAN DAMME : 293-301-351-356-393-399-408-432-436 VAN DE VELDE : 296 VAN DIJCKE : 140 VAN DIJCKER : 445 VAN DURME : 333 VAN EENAEME : 106 VAN EVERE : 116-149 VAN GHELDERE : 434 VAN GHELDRE : 123-124-250-361-375-376 VAN GOETHEM : 150 VAN HECKE : 28-33-45-56-61-70-79-86-93-98-100-103-111-125-170-182185-189-190-195-224-225-233-283-305-308-347-353-363-367-385-404411-412-455-457 VAN HEIRSELE : 445 VAN HENDE : 429 VAN HERPE : 144 VAN HERREWEGHE : 137 VAN HERSELE : 132 VAN HIJFTE : 7-25~117-136-163-179-194-201-219-225-240;"301-303-351356-395 VAN HIJPERE : 224-316-449 VAN HIJSTE : 360 . VAN HOOREBEKE : 124-180-186-250-361-375-376-434 VAN HYFTE : 28-301-356 VAN.HYPERE: 101 VAN IJPER : 301-351 VAN IPERE : 73-132 .VAN KERCKVOORDE : 34-67-68-382-416-450 VAN LAERE : 77-118-154_;185-216-220-236-238-248-253-259-273-288336-344-352-373 VAN LANGHENHOVE : 42 VAN MAELE : 31 VAN MOOREM : 80 VAN NESTE : 179 VAN OUDERHUIJSE 407-421-422 VAN POUCKE : 249-277 VAN QUACKEBEKE : 261 VAN QUAECQUEBEKE : 122 VAN QUAQUEBEKE : 285 VAN RENTERGHEM : 9-218-251 VANRINTEL: 379 VAN ROMEDE : 439 VAN ROOTEEN : 8 VAN RUIJSSELOO : 429 VAN RYSSELBERGHE : 168 VAN SELE : 27 VAN SPEIJBROECK : 279-409 VAN SPEIJBROUCK : 89-210-301-318-323-350-351-359-362-384 VAN STERCK : 260 VAN THIENEN : 144 VAN TIEGHEM : 371 VAN VERDEGHEM 52-212-213-228-312-456

- 315 -


VAN VLAENDEREN

: 7-29-39-46-190-207-220-301-337-342-347-351-363368-416 VAN VOORDE • 187 VAN VOOR EN : 4-10-11-17-22-57-70-71-78-80-96-102-107-116-122-142148-149-167-187-204-206-212-214-236-257-274-280-291306-336-345-355-378-384-440-444 VAN WATTEGAN : 442 VAN WATTEGHEM : 155-182-189-214-334 VANBELLE : 418 VANDE PERRE : 264 VANDE STEE NE : 56-225 VANDE VELDE : 119-163-188-240-278-297-395-425-428-435-439 VANDE VOORDE: 10-11-100-119-187-308-317-318-417 VANDE VYVERE : 104 VANDE WATTIJNE : 106-156 VANDE WIJNCKELE : 193 VANDE WOESTIJNE : 362 VANDE WOSTIJNE : 17-190-222-299 VANDEKERCKVOORDE : 190 VANDEN ABEELE : 4-79-93 VANDEN BERGHE : 217-272 VANDEN BOOSSCHELLE : 284 VANDEN BOSSCHE : 82-197 VANDEN BUNDERE : 162-207 VANDEN HAUTE : 45 VANDEN NESTE : 117 VANDEN PERRE : 216 VANDEN STEENE : 360 VANDEN VOORDE :98 VANDENBERGHE : 42 VANDER MEERSCHEN : 290 VANDER MEIR.sSCHEN : 270 VANDER PERRE : 216-262 VANDER STRAETEN : 407-421-422 VANDER VENNET : 173 VANDEROSTIJNE : 51 VANDERPERRE : 263 VANDERSTRAETEN : 407 VANDERWAERHEDEN : 45 VANHECKE 314-342-377-379-424-425 VANHULLE 419 VANLAERE : 370 VELLEMAN : 83-97-248-290-373 VERBAERE : 357 VERBAUWEN : 246 VERBEKE : 349 VERBIEST : 358-366 VERBRUGGHE : 243-357-369-374 VERBRUGGHEN : 278 VERDEGHEM : 233-400-407-456 VEREECKEN : 8-9-35-36-81-150-155-189-194-239-254-277-372-407-422 VERGAERT : 6-26 VERHAEGHE : 388 VERHEECKE : 256 VERHEGGHE : 305 VERHOEVE : 358 VERLOT : 247-311 VERLOTH : 247-398

- 316 -


VERMAUT : 197 VERMEERE : 396 VERMEIRE : 114-328 VERMEULEN : 125-344-370-372-374-381 VERNAEVE : 90-240-381-385-435 VERNAVE : 128-240 VERPLANCKE : 272-352-415-420 VERPONT : 128-272 VERSCHAERE : 282-310-330 VERSCHELDE : 82-284 VERSLUIJS : 302 VERSPRILLE : 109-135 VERSTRAETE : 40-446 VERVAET : 165 VERVIER : 123-124 VIJVERAERT : 220 WAETEGHEM : 442 WALDACK : 25-58-175-309 WANNANT : 398 WATTEGHEM : 442 WAUTERS : 107 WEST : 197-337 WIELLEMS : 13 WIJNAUT : 311 WIJTIJNCK : 297-320-402 WIJTTIJNCK : 89-454 WILLEMS : 2-13-49-63-71-83-113-136-191-229-256-301 WITTEVRONGHEL : 309 WOSTIJN : 147 WTTENHOVE : 45 ZAELAERT

: 252

- 317 -


OVERZICHT VAN DE LIASSEN IN DE REGISTERS:

10 kolom : volgnummer van deze inventaris (Volgnr ~) 0 2 kolom : nummer van het register (Reg. ) 0 3 kolom : de bladzijde in het bedoelde register (fa) zodat Sommige liassen werden in de registers niet t.eruqqevonden, we hier alleen het volgnummer vermelden. Volgnr.Reg.fo Volgnr.Reg.fo volgnr.Reg.fo volgnr.Reg. fG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238

238 238 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239

248v. 251v. 253v. 255 262 265 268v. 271v. 275 279v. 283 287 289 292 296 301 305 310 315 317 323 326v. 331 337v. 341v. 345 350 364 367v. 372 376 1 5 8 12 15 16v. 18 22 24v. 27 29v. 38v. 49 53 58 64 100

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239. 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239

239 239 239 239 239 239

73v. 80v. 83v. 88v. 91 96v. 100v. 103 .107 110 118v. 121 125v. 130v.

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 134v. 117 136v. 118 137 119 138v. 120 142· 121 145 122 123 147 1.49v. 124 154v. 125 161 126 164v. 127 168v. 128 174 129 179 130 182 131 196 132 199 133 204v. 134 207 135 209v. 136 214 137 217 138 222 139 225v. 140 141 142 143 232 144 235 145 146 240 147 244 148 247v. 149 250 150

- 318 -

239 239 239 239 239 239 239 239

*

*

* * * *

* * * *

* *

* * *

* * * * *

254 257v. 259v. 262 270 273v. 277 279v. 1 4 7v. 12 16v. 19 23 25v. 30v. 34 38 42 45 49v. 58 6675

*

150v. 156 159 166 169v. 175 181 143v. 124 121 111 108 104 100 96 93 87 85 82

*

131

*

*

*

* * * *

* *

* *

*

* * *

151 * 152 * 153 * 154 * 155 * 156 * 157 . * 158 * 159 * 160 * 161 * 162 * 163 * 164 * 165 * 166 167 168 * 169. * 170 * 171 * .* 172 173 * *. 174. 175 * 176 * 177 * 178 . 179 ··240 180 240 181 240 182 240 183 240 184 240 185 240 186 240 187 240 188 240 189 240 190 240 191 240 192 240 193 240 194 240 195 240 196 240 197 240 198 240 199 240 200 240

*

192v. 208 214v. 219 226 224 228 235 242v. 246v. 249 259 262 278 285 289v. 294v • 300 305 309v. 315 319 325v .. 1 2v. 6 13 19 23 28 2v. 37v. 42v. 45 51v. 62 65v. 71v. 75 82v. 86 90 95v. 99v. 105


Volgnr Reg. fO 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

Volgnr.

240 240 240 240 240

107 111 114 117 121v.

240 240

124v. 128

240 240 240 240 240 240 240

229v. 224v. 219v. 211 207v. 204v. 200v.

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

198 195 190 188 181v. 175v. 179v. 171 168v. 160v. 158 155 150v. 148 143v. 137

241 241 241 241 241 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

1 20 13v. 8 4 329v. 327 321 318v. 315 310 307v. 304v. 301 296v. 286v.

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

Reg. 240 240 240 240 240 240 240 240 240

O volgnr. Reg. fO Volgnr.

f

294 282v. 267 255 252v. 249 246v. 239v. 234v.

241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241

150v. 148v. 137 128v. 118v. 115 106v. 94 86v. 82v. 79 73v. 68v. 57v. 55 49v. 44 40v. 35 31 150v. 115

241 243 241 241 241 241

40v. 19v. 246 240 231 222

Reg. fO

301 241 216v. 351 242 302 241 208v. 352 242 202v. 353 242 303 241 241 198v. 354 242 304 355 242 305 241 192 356 242 306 241 182 307 241 176v. 357 242 308 241 171v. 358 309 241 165v. 359 310 241 161v. 360 311 241 156v. 361 362 312 313 363 364 314 12v. 365 242 315 242 10v. 366 242 316 242 8v. 367 . 242 317 242 318 242 5v. 368 242 369 242 3 319 242 242 370 .. 320 242 1 321 241 323v. 371 242 322 . 241 320. 372 242 315v. 373 242 323 241 374 242 324 241 312 325 241 308v. 375 242 305v. 376 242 326 241 377 242 327 241 302 328 '241 298 378 242 329 241 295 379 242 380 242 330 241 289 331 241 284 381 242 332 241 278v. 382 242 333 241 271 383 242 334 241 261v. 384 242 335 241 257v. 385 '242 336 241 250v. 386 242 337 242 60 387 242 338 242 '65 388 389 339 242 59 340 242 57v. 390 242 341 242 55v. 391 342 242 52v. 392 343 242 49 393 47v. 394 344 242 45 345 242 395 396 242 346 242 42 347 242 37v. 397 242 35v. 398 348 242 349 242 31 399 242 29v. 400 242 350 242

- 319 -

24v. 22v. 19v. 16v. 74 125v. 125

77v. 84 89 93 96 98 100v. 106 109 110 114 119 134.: 138v~ 141v. 132v. 128v. 166 159v. 178v. 172 170 121v.

164

181 184v. 186v. 193v.


volgnr Reg. f 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

O

volgnr.

242 197v. 242 199v. 242 203 242 . 206 242 208

242 242 242 242 242 242 243 243 243 243

210v.

213v. 215 220 222 226 1

3v. 5v. 10

243 243 243·

12 14

243 243 243

18

243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

29 27 25v.

Volgnummer Volgnummer

15v. 19v. 21v.

24v. 45

43v. 40 36

34v. 42

32v.

Reg.

451 239 452 239 453 241 454 241 455 242 456 242 457 242 458 242 459 242 460 einde 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 . 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

29 zie register 48 zie register

(*) Register

fO Volgnr. Reg. f·o Volgnr. Reg. fO 75v. 501

502 196v. 503 328 504 150 505 152v~ 506 154v. 507 157 508 164 509 237

510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 5·22 523 524 . 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 238 fO 239 fO

350 en 360 58 en 60v.

niet gevonden.

- 320 -

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600


ONTLEDINGEN VAN DE STATEN VAN GOED VAN HET GRAAFSCHAP EVERGEM 1720 - 1739 BUNDEL 301 1. St. Jan Saij fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs Volpensweghe 5.4.1919. He. Jaecquemijntjen Keirckaert fa Jan. Hoors bedegen : Jacobus Megron x met Marie Saeij fa Jan voorn. over zichzelf en als voogd van Lievijne Saeij minderj. kind van de overl. in eerste huwelijk bij Lievijne de Muijnck fa Lieven. Verder nog voogd naast Jan Keirckaert fs Jooris.van Joannes Saeij 12j ., Francoijs 10j.6m., Lieven 9j., Pieter 4j. en Joanne Saeij lIj. ook minderj. kinderen van de overl. en deze He. 10.1.1720 2. St. Janneken de Puijt fa Adriaen + Sleidinge Sint· Baafs Volpinsweghe 18.10.1719. Hd. Joos Haerijnck fa Pieters. Hoors bedegen : Pieter Wil1ems en cheer-aer+ Willems kinderen van de overl. in zijn .eerste huwelijk. Jaecques Dheere x met Joosijntjen Harijnck over zichzelf en als voogd over Jooseph Harijnck minderj. kind van de over1. en deze Hd. 10.1.1720 3. St. Janneken Stofferis fa Jan + Sleidinge Sint Baafs Wellijnckstraete 4.7.1719. Hd. Adriaen Slock fs Christoffel. . Hoo.r s bedegen : Fransoijs Stofferis fs Jan voorn. en Christoffel Slock fs Christoffel ,beide voogden van Joannes lIj., .Marie 12j. en Joosijntjen Slock 3j. alle drie kinderen van de over1. en deze Hd. 24.1.1720 4. St. Jan Boelens fs Jan + Evergem Elsloo 26.11.1719. He. Jaecquemijntien Vanden Abeele. Joannes Buysse fs Jooris kozijn en deelvoogd van Livinus· 6j .9m., joannes Sj., Pieter 3j.4m. en Jooris Boelens 9m. alle v i er kinderen van de overl. en deze He. Livijne Van Vooren fa Pauwel moeder van de overl. 7.2.1720 5. St. Gheeraert Grootaert fs Lucas + Wondelgem int Hautjen 16.10.1719. He. Louise Schatteman fa Laureijns. Jan Hutsebaut oom en deelvoogd pat. en Laureijns Schatteman grootvader en voogd mat. van Lucas 7j. en half, Joannes 5j.4m. en Jacobus Grootaert 3j.9m. alle kinderen van de overl. en deze He. 7.2.1720 6. St. Francies Vergaert + Evergem 10.1.1720. He. Joorijnthien de Deckere. Anthoine Vergaert voogd pat. en Segher de Deckere voogd mat. van Marten 23j., Jan 20j., Lievijne 17j., Marianne 13j., Isabelle lIj., Pieternelle 8j. en Jorijnetien Sj. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 21.2.1720

. - 321 -


7. st ..Janneken van Hijfte fa Jooris + Evergem 28.10.1719. ad. Jan van Vlaenderen fs Andries. Jan Van Hijfte apparente voogd mat. en Andries van Vlaenderen voogd pat. over Joannes Van Vlaenderen 2j. en half kind van de overl. en deze Hd. . 10.4.1720 8. St. Lieven Roegiers fa Jan + Evergem 't Veldeken 24.1.1720. He. Marie van Rooteen. Jan Vereeeken oom en voogd pat. van Joannes 6j., Livijne 4j., Anne Marie 3j. en Lieven Roegiers llm. alle kinderen van de overl. en deze He. Janneken Geirnaert fa Jan eerste huisvrouw van de overl. 8.5.1720 9. st. Pieter de Buek fs Jan + Wondelgem 24.11.1719. He. Adriaeneken Vereeeken alsnu gehuwd met Andries van Renterghem. Jan de Buek fs Jan oom en voogd pat. en Pieter de Schrijvere oom en voogd mat. van Joannes de Buek 14m. enig kind van de overl. en deze He. 8.5.1720 10. St. Jooris van Vooren fs Segher + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 6.4.1720. He. cathelijne Godaert fa Michiel. Hoirs bedegen: Segher van Vooren jongman zichzelf, Cornelis Vande voorde. fs Segher x met Janneken van Vooren, Carel Vande Voorde fs Andries· x met Joorijntjen van Vooren, kLnde.ren:van de overl. gewonnen bij Joosijntjen Schauteet fa Jaecques in eer$te huwelijk. Voorts de voorn. Segher Van VoOren als andersinds en voogd pat. en •••. voogd mat. van Jan 20j., Marten 18j., Marie 22j. en Elisabeth Van Vooren 14j ..ook kinderen van de· overl. en deze He. in tweede huwelijk. 12.6.1720 11. st. Jan Van Vooren fs Jooris· bij Cathelijne vande Voorde + Sleidinge Sint Baafs Brutseijnde 10.???1720. He. Janneken Buijsse fa Pieter. Joos Martens fa Jan voogd pat. en Gillis Buijsse fs Gillis voogd mat. van Pieter 20j., Cornelis 16j. en Jan Van Vooren 13j. alle kinderen van de overl. en deze He. . 12.6.1720 (2 exemplaren van deze akte) 12. St. Franchois de priekere + Wondelgem 23.10.1719. He. Jaeequemiijntjen Dobbelaere. Hendriek Maes x met Janneken de priekere oom en voogd van Joannes 19j.6m., Franehoijs 16j.6m., Pieter 13j.9m. kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk met Pieternelle Mestdagh. Voorts Marie llj.3m. en Catharine de Prickere 6j.6m. ook kinderen van de overl. in tweede huwelijk bij deze He. 12.6.1720 13. st. Jan Willems + Evergem Elseloo 11.4.1720. He~ Joorijntjen Plassehaert. Guilliaeme Wi(e)llems voogd pat. en Lieven Plassehaert voogd mat. van Lieven Wiellems 15j. kind van de overl. en deze He.~ mitsgr. Lauwereijs de Sommere x met Vientgen Willems en Guille Willems zichzelf alle aprente (apparente) hoirs. 26.6.1720

- 322 -


14. St. Andries Bermijn + Evergem Schoonstraete Heulendonek 31.3.1720. He. Joosijntjen de Muijnck. Jooris Buijsse fs Denijs schepen van het Graafschap Evergemkamervoogd over Judocus 13j.2m., Pieternelle 8j.lm., Joannes 6j .6m. en Cornelis Bermijn 2j. 6m. alle kinderen van de overl. en deze He. Eigendom van de overl. te Moorseie. 10.7.1720 15. st. Tanneken Goethals fa Jan + Evergem Schoonstraete Vurstjen 2.6.1720. Hd~ Jan Moens fs Jan. JĂłoris de Riddere kozijn en voogd pat. en Passchier Batsleer en voogd mat. van Joosijntien lIj. 8m. en Joannes de Riddere twee minderj. kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk Christoffel de Riddere. st. -Jan Goethals zie Vinderho-ute 6.4.1702. 10.7.1721

't oom 9j. met

16. St. - Pieter Bassier fs Mattheus + Evergem Schoonstraete - 't Eijndeken 3.3.1720. He. Anne Criel fa Jan. Jooris Buijsse fs Denijs schepen van het Graafschap Evergem kamervoogd over Carel 22j., Joanne en Margriete Bassier beide 18j. kinderen van de overl. .Ln zi j n eerste huwelijk met Elisabeth praet. En verder ook voogd over Isabe11e 5j. en Livijne Sassier 2j. ook kinderen van de overl. in tweede huwelijk bij deze He. 10.7.1720 17. St. Cathelijne van Vooren fa Gheleijn bij Cathelijne Goethals Sleidinge Sint Saafs Oijweghe Schroonhouck 21.5.1720-. - Hd. Jan Vande Wostijne fs Marten. - Hoors bedegen : Pieter _Criel fs Guil1iaeme en - Guilliaeme Lannot j voogden van Pieter, Gillis en Joanne Criel kinderen van-de overl. - än eerste huwelijk van de overl. bij Jan Criel fs Guil1iaeme. Voorts de voorn. Guilliaeme Lannoij en Marten Vande Wostijne fs -Jan als voogden van Marten Vande Wostijne ook kind van de overl.in tweede huwelijk bij deze Hd. 24.7.1720

+

18. st. Pieternelle Dhaenens fa Jaecques + Wondelgem 17~9.1719. Hd. Jan Boelens fs Lieven. Jan Dhaenens fs Jaecques oom en deelvoogd van Laureijns 18j .lm. , Jaecques 16j.3m., Jooris 12j. en Arnault Boelens 6j.4m. alle kinderen van de overl. en deze Hd. St. Jacques Dhaenens Evergem 20.7.1701. Jan Dhaenens, Jan de Walsche x met Joorijtjen Dhaenens, broer en zus van de ove r L, Jan de Brauwere x met s'overl. moeder. 11.9.1720 19. St. Carel Plasschaert fs Gheeraert + Evergem Durp 2.5.1720. He. Joanne de Pape. Joannes Plasschaert, Arnaul t de Vlieghere x met Catharine Plasschaert en Franchoij s Coppens x met Dorothea Plasschaert zo over zichzelf als over Allandus Plasschaert "vuitlandigh sonder dat men weet waer hij bevaeren .is " kinderen van de overl. in eerste huwelijk bij Marie de Prince.

- 323 -


Voorts Marie Anne 14j., Gui11iaeme 12j., Barbara 9j., Pieternelle 8j. en Joanne 1j.2m. ook kinderen van de overl. bij deze He. 25.9.1720 20. st. Joorijtjen Stockman fa Jan + Evergem 18.8.1720. Hd. Pieter Boelens fs Pieter die bij deze overl. geen kinderen had. Laureijs de Jaeghere voogd pat. en Jan Bundervoet voogd mat. over Pieternelle 15j., Isabelle 9j. en Franchoise de Jaeghere 7j. alle drie kinderen van de overl. in eerste huwelijk bij .Frans de Jaeghere fs Lieven. Frans de Jaeghere voorn. wedn. in huwelijk van Jenna Goethals fa Segher met twee kinderen die het sterfhuis van hun vader renunchieren dd. 30.6.1717. 23.10.1720 21. st. Andries de sonvaeIe fs Jooris + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 25.6.1720. He. Marie de Smet fa Jooris. Jooris de Sonviele fs Lieven vader .van de overl. als voogd pat. en Pieter de Smet fs Jooris voogd mat. van Jooris de Sonviele 7m. enig kind van de overl. en deze He. 6.11.1720 22. St. Elisabeth Moens fa Lieven + Sleidinge Sint ·Baafs Volpinsweghe 6.9.1720. Hd. Segher Sierens fs Andries. Hoors bedegen : Pieter Sierens fs Andries voorn. en Andries Moens fs Lieven beide voogden van Lievinius 12j. en Anna Marie Sierens 2m. kinderen van de over L, en deze Hd Lievinus Moens fs Guilliaeme en Andriessijne Van Vooren fa Pieter vader en moeder van de overl., verkaveling dd. 20.6.1716. 4.12.1720 e .

23. Rek. door Eerweidighe heere Jacobus Diericx Canonnick vande Cathedrale van Ghendt als executeur testamentair van wijlen E.H.Francisus de Rath in z1Jn leven canonnick van de. voorn. cathedrale + 19.3.1720, over hetgeen de Rath geeft aan Jouffrouwen Catharinna en Isabella de Rath zijn.nichten , ex fratre. Joo Ernestus de Rath en vader van de voorn. twee minderj. weeskinderen volgens donatie intervivos voor notaris van Damme dd. 11.3.1720. 27.6.1721 24. Donatie intervivos voor notaris Frans Van Damme fs Charles waar canonnick Franciscus de Rat een schenking doet aan Joc Isabelle en Catharine de Rat kinderen van Joo Ernest, zijn broer. 15.3.1720 BUNDEL 302 25. St. Jooris de Deckere fs Frans + Evergem 29.11.1720. He. Joosijntjen Blijaert fa Cornelis. Frans de Deckere ·fs Frans vöogd pat. over Lievijne 25j., Joannes 23j ., Marie 21j. en Pieter de Deckere 18j. vier kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk bij Lievijne Waldack, voogd mat. is Joannes Waldack.

..; 324 -


Anna de Deckere 16j. enig minderj. kind van de overl. in tweede huwelijk bij Jaquemijntjen Goethals fa Joos. Voogd Pieter Goethals. Tenslotte de drie weeskinderen van de overl. en deze He. met namen : Joosijntgen 6j., 'Jooris4j. en Frans anderhalf jaar. voogd mat. Christoffel van Hijfte. 5.2.1721 26. St. Jooreijntjen de Deckere + Evergem Elseloo 6.12.1720 wed. van Frans Vergaert. Anthone Vergaert voogd pat. en Lieven de Deckere voogd mat. van Marten 24j.10m., Jan 21j., Lievijne 18j., Marianne 14j., Issabelle 12j., Pieternelle 9j., JoorEßjnthien 6j. alle zeven kinderen van de overl. en de voorn. Frans Vergaert. 5.2.1721 27. st. Jooris Criel fs Debijs + Evergem Schoonstraete Vier1inden 21.4.1720. He. Pieternelle Acke. Andries van Sele x met Livijne Criel fa Jooris en Willemijntjen Criel fa Jooris jonge dochter .haarzelfs, voorts aan Jan Crie1 fs Denijs oom en deelvoogd van Cathelijne 19j.9m. en Denijs Criel 17j. alle kinderen van de overl. en deze He. 9.2.1721 28. St. Pieter de Dobbelaere fs Pieter + Evergem Elsloo 2.5.9.1720. He. Janneken van Hijfte fa Pieter. . Jan Geirnaert x met Margariete de Dobbe1aere fa Pieter, Jan van Hecke fs Paesschier oom en deelvoogd van E1isabeth 23j., Joannes 20j., Pieter 17j., Franchoijs 13j., Anne Marie en. Joanne beide 10j. en Pieterne11e 7j. alle kinderen van de over1. en ,deze He. 92~1721 . 29. st. Jan Van Acker fa Mathijs +wondelgem 25.9.1720. He. Joorijntien de Wever fa.Jans. Sr. Matthijs van Acker fs Matthijs voogd pat. en Sr. Joannes de Wever fs Jans voogd mat. over Joannes 12j ~, Pieter 8j., Jooseph 5j~ en Joanne Van Acker¡ 2j. alle vier kinderen van de over L, en deze He. 26.2.1721 29. st. Pieter Criel fs Guilliaeme + Evergem Elsloooktober 1720. He. Marie Anne Legiers alsnu gehuwd met Jooris van Vlaenderen. Franchoijs Criel fs Guilliaeme oom en deelvoogd van Gheeraert 12j.8m., Joannes 10j., Franchoijs 8j.2m. en Pieter Criel 1j.3m. alle kinderen van de overl. en deze He. 5.3.1721 30. St. Jaecques Roels fs Gillis + Evergem Schoonstraete het Eijndeken 15.9.1719. He. Isabelle de Manghelaere. Pieter Roels fs Gillis oom en voogd van Jaecques 9j., Marie Florence 7j .2m., Gillis 5j. en joaime Roels 2j .3m. alle kinderen van de overl. en deze He. 7.4.1721 31. St. Marie Teirlijnck fa Lieven + Evergem Overtwaeter januari 1717. Hd. Pieter Van Maele.

- 325 -


Jan Teirlijnck fs Lieven oom en voogd van Isabelle op datum van 1.2.1719 (datum prijzij) 23j., Joannes 21j., Marie 17j.9m., susarme . 16j., Marie Josephe 14j., C1aia 10j., Godelieve 8j., Lambrecht 5j.6m. en Pieter van Maele 3j .1m. alle kinderen van de over~. en deze Hd . .7.5.1721 (2 exemplaren van deze staat) 32. st. Pieternelle Plasschaert fa Pieter + Evergem Schoonstraete 18.3.1721. Hd. Pieter Andries fs Christ6ffel. Pieter Buijsse fs Jooris en Christoffel Dossche x met Janneken Buijsse fa Jooris, voorts Denijs Buijsse fs Jooris voogd pat. en Marten de Wa1sche voogd mat. van Gillijne 24j., Jan 22j., Carle 16j. en Catharine Buijsse 18j.6m. alle zes kinderen van de overl. in eerste huwelijk gewonnen met.Jooris Buijsse fs Pieter. 21.5.1721 33. St. Stephanne Albertus Gargan fs Geeraert + Evergem E1s1oo ten durpe 1.11.1719. He. Livijne van Hecke fa Pieter. Joannes Gargan oom en voogd van Jacquemijntjen 20j., Marie 18j., Petrone11e 10j., Pieter 9j. en Geeraert Gargan 7j. alle vijf kinderen van de over1. en deze He. 21.5.1721 34. st. Jan Criel fs Franchois en Tanneken van Ackere + Evergem Meirbeke Cromve1de 27.11.1720. He. Cornelia de Clercq. Jaecques van Kerckvoorde oom en deelvoogd van Joanne 10j.11m., Willemijntjen 9j •2m. , Anne 7j •4m. , Joannes Sj.21I\. , Franchoijs 4j.10m. en E1isabeth crièl °12.12.1720 alle zes kinderen van de overl. en deze He. Guill,iameCrie1 broer van de overl. 23.7.• 1721 35. St. Pieternelle Bruijneel fs Adriaen + Evergem Schoonstraete Heulendonek 17.6.1721. . Hd. Jan de Baets. Pieter Vereecken x met Elisabeth Bruijneel oom en deelvoogd van Pieternelle de Baets 2j.7m. kinderen van de over1. en deze He. 10.9.1721 (2 exemplaren van deze staat) 36. st. Jooris Taets fs Adriaen + Wonde1gem op Spesbrouckdriesch 18.6.1721. He. Susanne Vereecken fa Gui11iaeme. Pieter Vereecken fs Joors oud-oom en deelvoogd van Guilliame 5j .6m., Joanne 3j.6m. en Judocus Taets 15m. alle kinderen van de over1. en deze He. 8.10..1721 37. st. Joorijntjen de Reu fa Pieter + Evergem Meirbeke 25.4.1721. Hd. Pieter Steenbeke fs Jaspart. c Pieter de Reu grootvader en voogd van Pieternelle Steenbeke 15.1.1718 enig kind van de overl. en deze Hd. 8.10.1721 38. St. Christoffel Slock fs Pieter + Evergem Elsloo 18.7.1721. He. Jaecquemijntjen de Grootte.

- 326 -


Jan Slock fs Pieter oom en deelvoogd over Jan Sloek 8j.9m. kind van de overl. en deze He. 19.11.1721 39. st. Gillis Reijniers fs Pieter + Evergem Sehoonstraete 9.8.1721. He. Marie Van Vlaenderen fa Gillis. Jan Boelens fs Pieter oom en voogd van Joannes 9j.Sm., Livijne 5j.4m. en Pieter Reijniers 3j .1m. alle kinderen van de overl. en deze He. z.d. BUNDEL

303

40. st. Janneken Verstraete + Evergem Elsloo 13.10.1720. Hd. Andries de Coene. Joos Verstraete oom en voogd van Andries de Coene lOm. kind van de overl. en deze Hd. 11.2.1722 (2 exemplaren van deze staat) 41. St. Jan Henevaert fa Albert + Evergem 31.1.1721. He. Marie van Ackere fa Adriaen. Lieven Henevaert voogd pat. en Christoffel van Aekere voogd mat. over Lieven l8j., Janneken 13j., Marie lIj., Jan 8j., Christoffel 6j..en Lievijntjen lj.10m. alle zes kinderen van de overl. en deze He. Hofstede te Evergem Overtwaeter op dheereliekheede van Coppensdamme. 18.2.. 1722 42. st. GUille Groetaert + Wondelgem 29.1.1721. He. Janneken de Witte. Lieven Groetaert voogd pat. over Catherine. Groetaert 24j. en Judocus Groetaert 19j. beide kinderen verwekt bij Janneken van Langhenhove en Livijne Groetaert l3j. verwekt bij .Marie Vandenberghe. Lieven Vandenberghe voogd mat. over het laatste weeskind. 25.2.1722 43. St. Janneken Pottelbeirghe en Jan Martens fs Joos beide + Sleidinge Sint Baafs Brutseijnde 28.12.1721 en 23.3.1722. Fransoijs Theirlijnek voogd pat. en Joos de Cleircq voogd mat. over Judocus Martens l3j., Jan 10j., Christoffel 8j., Joosijntjen 16j., Marie l5j_, Joanne 12j., Livijne 7j., Pieternel1e 5j. en Catharine Martens 3j. alle negen kinderen van beide overl. 29.4.1722 44. st. Pieternelle de Rijcke fa Jaeeques + Evergem 24.2.1720. Hd. Lieven Stockman. Jacobus Stockman voogd van Joannes 23j., Segher 25j., .Jacobus Stockman en Franehois Stoekman als hoors al kinderen van de overl. en deze Hd. 29.4.1722 45. st. Meester Jaecquee Wttenhove fs Pieter en Marie Geirnaert en Marie Vanden Haute fa Jooris zijn huisvrouw beide + Sleidinge Sint Baafs dorp 25 en 31 januari 1722.

- 327 -


Pieter Goethals fs Joos, x met Marie Florence Wttenhove fa meester Jaecques voorn. over zichzelf als voogd naast Marten Van Hecke x met Catharine Wttenhove voogd pat. en Albertus Vanderwaerhede gehuwd geweest met Catharine. Vandenhaute voogd mat. van Joannes 17j., Pietronel1e Jacobe 19j., Theresia Godde1ive 15j. alle drie kinderen van beide overl. 29.4.1722 46. St. Marie van Vlaenderen fa Andries + Evergem Overtwaeter 28.6.1721. Hd. Arnaudt de Baets fs Jaecques. Jan van Vlaenderen oom en deelvoogd van Joanne de Baets 11.10.1715 enig kind van de overl. en deze Hd. 29.4.1722 47. St. Pieter Boelens fs Lieven + Evergem Elsloo 10.12.1721He. Marie Bruljneel. Jan Boelens fs Lieven oom en deelvoogd van Lieven Boelens fs Pieter 2j., kind van de overl. en deze He. "beneffens het kindt ofte kinderen daervan d'hauderigghe bevrucht is ghebleven ende met godts gratie verhopt te verlossen ontrent de maent meye toecommende". . 29.4.1722 48. st.pro deo Janneken Pattijn + Evergem schoonstraebe Vurstjen februari 1715. Hd. Jan de Wilde fs Pieter . .Jan .Sche1straetex met Livijne de Wilde fa Jan. Voorts Mattheus Pattijn· oom en deelvoogd van Elisabeth 19j., Pieter 17j. en Pieternélle 15j. alle kinderen van de overl. en .dezeHd , . ·29.4.1722 (2 exemplaren vàn deze staat) 48. St. Jan Dhaenens f s Lucas + Wondelgem 4.3.1722.· He. Joanne.Ego. Gheeraert de Witte oom en deelvoogd van Livijne 4j .10m., Philippe 2j.5m. en Joanne 4m. alle kinderen van de overl. en deze He. 13.5.1722 49. St. Pietronelle de Pauw fa Fransoijs en Pauwelijntjen De1laert + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe bij het Armeijndeken 5.4.1722. Hd. Michiel Lippens fs Jan. Jan Lippens en Jan Wi11ems beide voogden van Fransoijs Lippens 15j. enig kind van de overl. en deze Hd. 13.5.1722 50. st. Denijs Crie1 fs Jan + Evergem Meirbeke Dhu1st 25.3.1722. He. Pieternelle de Muynck fa Christoffel. Jan Crie1 fs Jan oom· en deelvoogd van Joannes Sj.2m. en Livijne 2j.6m. beide kinderen van de over1. en deze He. St. Jan Criel voor de wethouders van Vinderhoute 8.3.1696. 3.6.1722 51. .st. Janneken Andries fa Mattheeus + Sleidinge Laetschip van Speijbrouck 9.4.1722. Hd. Jan Vanderostijne fs Jooris.

- 328 -


Pieter Andries oom en deelvoogd van Livijne 20j., Pieternelle 17j., Pieter 15j., Elisabeth 13j., Joosijntjen lIj., Joorijntjen 8j. en Jooris 6j.5m. alle kinderen van de overl. en·derze Hd. 17.6.1722 52. st. Paessehijntjen Van Acker' fa Jooris + Sleidinge Sint Baafs Velthouek 6.2.1722. Hd. Lieven van Verdeghem fs Lieven. Pieter van Verdeghem en Jooris van Aeker beide als voogden van Jooris lIj., pauwel 8j., Livijne 15j. en Joosijntjen van Verdeghem 13j. alle kinderen van de overl. en deze Hd. 29.7.1722 53. St. Christoffel Phieijns fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs Oijweghe 12.6.1722. He. Pieternelle Martens fa Jan. Jan de Wilde en Joos Martens beide voogden van Lieven 21j., Pietronelle 17j. en Catharine Phieijns 7j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. Jan en.Martijntjen de Wilde filij Christoffel oom en tante van de over L, , verkaveling dd. 29~4.1710 29.7.1722 54. st.•Jan Sloek fs Jan + Evergem 7.8.1722. He. Janneken Kerekaert fa Jan. Christoffel Sloek voogd pat. en Pauwe1 Averbeke voogd mat. over Marie sloek 4j. kind van de overl. en deze He. 9.9.1722 55. st. Magdalena de Zutt~r fa Jan + 4.6.1722. Hd. Fransoijs Their1ijnek fs Jooris. Jan de· Zutter fs Joos grootvader en voogd mat. naast Jooris Theirlijnek fs Jooris voogd. pat. van Judoeus 7j., JoaJlne 12j., .Marie"Anne 9j. en Magda1ena Theirlijnck Ij.6m. alle.vier kinderen van·de overl. en deze Hd. 23~9.1722 56..St. Jan van Hecke fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe 15.5.1722. He. Jaequemijntjen Vande Steene fa Christiaen. Jan de Leeuw x met Tanneken Van Hecke fa Jan voorn. over' zichzelf en als voogd pat. naast Gheeraert Vande Steene voogd mat. van Jacobus van Hecke 23j., Pietronelle 19j., Joorijntjen Van Heeke 14j. alle kinderen van de overl. en deze He. 7.10.1722 57. St. Janneken Van Vooren fa Jooris + Sleidinge Sint Baafs Brutseijnde 25.9.1721. Hd. Jan de Wilde fs Arnault . .Joorijntjen de Wilde zichzelf, mitsgr. Jooris de Wilde voogd pat. en Lieven de Somviele x met Tanneken de Wilde voogd mat. van Joannes 21j., Arnault 15j., Andries 12j. en Joosijntjen Van Vooren 17j. alle zes kinderen van de overl. en deze Hd. 7.10.1722 58. St. Christoffel Goethals fs Jooris + Evergem 6.6.1722. He. Magriete de Baets fa Pieter.

- 329 -


Jooris Goethals en Pieter Waldack apparente voogden over Jooris 24j., Janneken 22j., Pieter 20j., Joannes 18j., Anna 12j. en Joosijntjen 3j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. 21.10.1722 59~ st. Joori~ de Wilde fs Arnault en Janneken Martens + Sleidinge Sint Baafs in de We11ijnckstraete 22.5.1722. He. Tanneken Lippens fa Andries. Jan de Wilde fs Arnault voogd pat. en Daniel de Vriese x met Janneken Lippens voogd mat. van Joannes de Wilde 17j., Janneken 23j., Joosijntjen de Wilde 20j. en Marie de Wilde 13j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. Jan en Martijntjen de Wilde broer en zus van de over1. 18.11.1722 60. St. Jenne Marie Boterdae1e fa Jan + Evergem Durpe 17.9.1722. Hd. Jacques Maenhaut fs Jacques. Jan Boterdaele grootvader en voogd van Joannes Baptiste 7j. en Christoffel Jacobus Maenhaut Ij.3m. beide kinderen van de ove rl . en deze Hd • . 11 12.1722 e.

61. St. Joosijntjen van Hecke + Evergem 26.10.1722. Hd. Jan Slock fs Jan. Steven van Hecke voogd mat. en Jan Slock fs Stoffels voogd pat. over Andries 2j.6m. en Lievijne Slock lm. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 2.12.1722 62. st. Joanne Geirnaert fa Denijs + Evergem ·Schoonstraete Reybrouck 27.10.1722. Hd ..Jàn de Vos fs Joos. Christoffel Geirnaert fs Denijs Voorn. oom en voogd.van Judocus de VO$ 2m. enig kind van de over1. en deze Hd. 2.12.1722 . 63. st. Jöoris Willems fs Jan + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe 26.4.1722. He. Marie Bouchier fa Jan. Jan Wil1ems fs Jan oom en deelvoogd van Pieternelle. 10j., Jan 8j .1m., Marten 3j.9m. en Tanneken Ij. alle kinderen van de overl. en deze He. Verkaveling dd. 10.10.1719 ten sterfhuis van Marten Willems broer van ·de over1. 16.12.1722 64. St. Jan Acke fs Joos + Evergem 26.11.1722 zonder kinderen. He. Tanneken de Kettelaere fa Pieter tevoren wed. ·van Lucas Everaert fs Laureijs. Pieter Acke fs Lucas voogd pat. en Jan Slock fs Pieter voogd mat. over de vier minderj. weeskinderen van Jooris Acke fs Joos voorn., broer van de overl., enige erfgenaam van deze overl. 16.12.1722 Aansluitend st. Lucas Everaert fs Laureijs + Evergem 30.3.1707. He. Tanneken de Kettelaere fa Pieter. Vijf kinderen Anne Marie 10j., Lieven 9j., Pieternelle 7j., Joannes Sj. en Adriaenne Everaert lj.6m. z.d.

- 330 -


65. st. Guilliaeme Keghel fs Pauwels + Evergem Elsloo 28.1.1722. He. Marie Martens. Jan Steltius kozijn en voogd van Pieternelle 23j. en Guilliaeme Keghel zichzelf kinderen van de overl .in zijn eerste huwelijk bij Franchoijse Boterman. Voorts dezelfde Guille Keghel broer en voogd pat. naast Cornelis Martens oom en voogd mat. van Joanne lSj., Andrieseijntjen 13j., Adriaen 1.1j., Livijne· 9j., Jooris Sj. en Pieter llm. alle zes kinderen van de overl. en deze He. z.d. 66. Rek. door Jooris de Muynck fs Jooris voogd over het weeskind van Jooris Martens fs Christoffel, gheprocrieerd Janneken ... (onbekend) met naam Ch~istoffel Martens. 2.12.1722

enig bij

BUNDEL 304 67. St. competerende de twee minderj. kinderen van Denijs Criel, hun toekomende bij successie uit hoofde van Janneken van Ackere fa Guilliaeme over!. huisvrouw van Frans Van Kerckvoorde oud-Eerree van de weeskinderen, + Evergem Meerbeke Cromvelde 7.5.1722. De staat wordt gemaakt bij Lieven de Bruijne x met Janneken Grijp wed~ van de voorn. Denijs Criel, moeder van de weeskinderen, en zo stiefvader en voogd van dezelfde weeskinderen. Christoffel de Reijtere x met Janneken Criel oom en voogd van dezelfde weeskinderen. 13.1.1723 68. Augm. competerende de zes minderj. kinderen van Jan Crie.l hun toekomende uit hoofde én bij successie van Janneken Van Ackere fa Guilliaeme overl. tnn.svrouw van Frans Van Kerckvoorde, oud-tante mat. van de weeskinderen, + Evergem Meerbeke Cromvelde 7.5. 1722 . Cornelia Criel wed. van de voorn. Jan Criel, moeder van de weeskinderen, Guilliaeme Criel voogd van dezelfde weeskinderen. 13.1.1723 69. St. Jan Arents fs Pieter + Evergem Meerbeke 3.6.1723. He. Lievijne Dhooghe fa Jooris. Pieter Arents fs Joos grootvader en Pieter Arents fs Marten als voogden van Pieter 26j. I Marie 24j. I Joosijntien 16j., Llevijne 14j ., Joannes 12j., Andries 10j., Joanne 6j. en Judocus Arents lOm. alle acht kinderen van de overl. en deze He. 26.1.1724 ·70. St. Cathelijne de Blende fa Gij seIs + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 6.1.1722. Hd. Gillis van Hecke fs Carel. Daniel de Walsche x met Tanneken de Blende, Segher Van Vooren x met Pieternelle Van Hecke beide voogden van Jooris Van Hecke 13j., Pietronel1e 21j. en Joosijntjen Van Hecke 17j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 13.1.1723 St. Janneken Van Vooren 2.2.1722. Hd. Jooris Willems fs Daneel. 71.

fa

Andries

- 331 -

+

Sleidinge

Sint.

Baafs


Jan, Daneel, Jooris en Pietronelle Willems mitsgr. de voorn. Jan Willems over Christoffel Willems zijn broer 2lj., alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 13.1.1723 72. st. Marie Van Ackere fa Adriaen + Evergem 22.11.1722. He. Jan Henevaert fs Albert. Christoffel Van Ackere fs Adriaen. en Lieven Henevaert als voogden over Lieven 19j., Janneken 14j., Marie 12j., Jan 9j., Christoffel 7j. en Lievijntjen Henevaert 2j.6m. alle zes kinderen van de overl. en deze He. (welke alsnu ook overleden is) 13.1.1723 73. st. Eliesabeth Staeijaert fa Joos + Evergem 14.11.1722. Hd. Ferdenant van Ipere fa Care1. Jooris Isebaert deelvoogd mat. over Pieterneiie 9j., Marie Sj., Joanna van Ipere 2j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 27.1.1723 74. st. Marie de Pauw fa Domijn + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 17.9.1722. Hd. Jan de Baerdemaecker fs Pleter. Pieter de Pauw fs Domijn voorn. als voogd mat. naast Lieven de Baerdemaecker voogd pat. van Pieter 19j., .:Jacobus14j., .Jooris 12j., Joannes 3j., Joosijntjen 23j. I Pietronelle 21j. I LivijnĂŠ 17j., Joorijntjen 10j. en Joanne de Baerdemaecker 6j.. alle kinderen van de overl. en deze Hd. 27.1.1723 75. st. Marie Tack fa Segher + Sleidinge Sint Baafs 12.2.1721~ Hd..Carel (ieSmet fa Laureijs. . Frans de Muynck x met Janneken Martens fa Carel dochter van de overl. in haar eerste huwelijk bij Carel Martens zo over zichzelf als voogd. van Care1 de Smet fs Carel voorn. 23j. I mitsgr ..Joannes en Tanneken de Smet beide meerderj. De voorn. drie laatste kinderen van de overl..en deze He. 25.2.1723 76. St. Anthonette de Causemacker fa Jaques + Evergem 1.2.1723. Hd. Jan Boelens fs Lieven. Jan de Baets voogd mat. over Jaquemijnne 9j., Pieternelle 7j., Fieter 4j. en Joanne 2j. alle vier. kinderen van de overi. en de He. Eigendom van de overl. gelegen binnen de parochie en baronnie van Laarne. . 10.3.1723 77. st. Marie de Meijere fs Lieven bij Magdaleene van ĂŻ.aer e + Wondelgem 2.10.1722. Hd. Lieven de Brauwer. Christoffel de Meijere fs Lieven voorn. voogd van Gillis de Brauwer 22m. "hoir unicq" van de overl. en deze H(i. Christoffel de Meijere broer van de overl. St. Lieven de Meijere vader van de overl. voor de wethouders van de heerlijkheid Sint Baafs (Oostakker) dd. 14.12.1719. 10.3.1723 . 78. St. Joorijntjen van Vooren fa Christoffel wed. van Jooris van Vooren fa Jooris + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 22.12.1722.

- 332 -


Hd. Christoffel Floreijn is Jooris. Joos Martens voogd pat. en Jooris Van Vooren fs Christoffel voogd mat. van Anne 10j. en Livijne Van Vooren 7j. beide kinderen van de over!. in eerste huwelijk bij Jooris Van Vooren fs Jooris voorn. Verkaveling dd. 23.11.1719 ten sterfhuis van Christoffel Van Vooren fs Jooris en Tanneken Van Vooren fa Jooris, vader en moeder van de overl. 10.3.1723 79. St. Lues Acke fs Pieter + Evergem Elsloo bij Kerckbrugghe 15.1.1723. He. Marie de Bruijne. Pieter Acke fs Lucas voorn. in eerste huwelijk· gewonnen bij Cathelijne Dossche en ook als deelvoogd van de twee· minderj. kinderen van Jan Acke fs Lucas voorn., verwekt bij Pieternelle de Grave in zijn derde huwelijk. Pieter Stockman x met Elisabeth Acke ook fa Lucas. Christoffel van Hecke x met Joosijntjen Acke ook dochter van Lucas, Lieven Batsleer zo over zLchzeLf en als voogd over Pieternelle Batsleer kinderen van Lieven en van Marie Acke fa Lucas voorn. Pieter de Reu x met Angeline Acke fa Jan voorn. Emanuel Vanden Abeele x met Joanne Acke ook fa Jan voorn . .Voorts dezelfde Pieter de Reu als voogd over Lieven Acke fs Jan voorn. alle kinderen en kleinkinderen van Lucas Acke in eerste huwelijk gewonnen bij de voorn. Cathelijne Dossche mitsgr. de voorn., Pieter Acke deelvoogd van Joanne Acke fa .. Lucas voorn. in tweede huwelijk bij deze He. 21j. 24.3.1723 80. st. Jaquemintjen van Vooren fa Lieven + Evergem 5.12.1722. Hd. Frans de Jaeghere fs Jooris. Jan Van Vooren x met Eliesabeth van Moorem mitsgr. Frans Haeghman x met Catharine van Moorem, Jan en Pieter Van Moorem·alle kinderen van de over!. gewonnen in eerste huwelijk·bij Jan Van:·Mooren voogd .. over Anna 21j., Pauwel 19j.~ Janneken 17j. en Jooris 15j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 21.4.1723 81. St. Charles Claeijs fs Joos bij Pieternelle de Reu + Evergem 22.2.1723. He. Margriete de Reu fa Joos~ Christoffel van Hijste halfbroer van de He. , Joos, Pleter, Joann~s, Christoffel en JoG Pieternelle Claeijs kinderen van de overl. in eerste huwelijk gewonnen bij Clara Vereecken fa Joos allen bij huwelijk hun zelfs. Voorts dezelfde Joos Claeijs als voogd van Frans 22j., Joarine 15j. en Marie Anne Claeijs 12j. ook kinderen van de overl. en deze He. Pieternelle Claeijs overleden begijntje en zuster van de overi.·en Joo Marie de Reu ook begijntje. 17.6.1723 . 82. St~ Jooris Vanden Bossche + Evergem Over het Waeter 12.5.1723. He. Margriete Verschelde. Jan Dellaert voogd pat. van Christoffel 15j., Marie· lIj. en Cornelie Vanden Bossche 10j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 23.6.1723

- 333 -


83. St. Joosijntjen Velleman + 4.12.1722 wed. van Gillis Roels. Hd. Marten Willems fs Jans. Pieter Roels fs Gillis, Joos Steüjaert x met Adriaenne Roels fa Gillis, Joos Moeraert vader en voogd van zijn ·twee minderj. kinderen gewonnen bij .Marie Roels fa Gillis en Jan Timmerman stiefvader en voogd van de vier kinderen van JacqueS Roe Ls IS Gillis voorn. alle kinderen en kleinkinderen van de overl. bij de voorn. Gillis Roels in eerste huwelijk gewonnen. 3.8.1723 (1 exemplaar copie van deze staat) 84. st. Marie Christiaen fa Jan + Evergem 7.6.1723. Hd. Laureijs Rijckaert fs Lieven. . Adriaen Christiaen voogd mat. over Lievijne 16j., Adriaene Joannes 7j. alle drie kinderen van de over1. en deze Hd. 30.9.1723

13j. en

85. st. Pieter Baetsleer fs Joos + Wondelgem 13.6.1723. He. Jacquemijntjen de Pauw fa Laureijns. Kinderen: Jan 14j. en Joanne Baetsleer 7j. alle twee kinderen van de overl. en deze He. . Jan Baets1eer fs Joos voogd pat. en Care1 de Pauw fs Laur e.i jns voogd mat. 27.10.1723 86. st. Joorijntjen Van Hecke fa Lieven + Wondelgem 28.12.1722. de Muynck fs Jooris. . Judocus Pauwels oom en deelvoogd van Lodovicus 13j. I Jooris lOj., Joannes 7j., en Livinus de Muynck 5j~ alle kinderen van· de overl. en deze Hd. 27.10.1723

Hd. Christoffel

87. St. Therese van Acke.re fa Olivier + Sleidi.nge Sint Baafs Volpinsweghe 23.4.1721. Hd. Judocus Bauwens fs Jooris~ Olivier van Ackere grootv~der en voogd over Pietér 16j., Joannes' 7j., Joanne 15j., Cathrine. 13j., Livijne lIj., Marianne 6j., Isabel1e Joanne 5j. en Therese Bauwens 3j. alle kinderen van de overl. en deze Hd. 9.12.1723 88. st. Elisabeth de Jaeghere fs Jooris bij Pierijntjen de Wevere + Evergem Meerbeke Cormvelde 13.6.1723. Hd. Joos Lybaert fs Anthone. Pieter de Jaeghere oom en deelvoogd van Pieternellé Lijbaert 24j. eenich kindt van de over1. en deze He. 16.12.1723 89. st. Elisabeth Wijttijnek fa Christoffel + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 17.12.1723. Hd. Pieter Theirlijnck fs Pieter. Jan Their1ijnck voogd pat. en Jan Wijttijnek voogd. mat. van Christoffel Theirlijnck 5j. enig kind van de overl. en deze Hd. in Zijn tweede huwelijk. Verkaveling dd. 21.5.1715 ten sterfhuis van Christoffel Wijttijnek fs Jan en Marie van Speijbrouck fa Pieter, vader en moeder van de ove r L, 22.12.1723

- 334 -


90. st. Cathelijne de Meester fa Jooris + Evergem 4.11.1723 wed. in eerste huwelijk van Laurijs Vernaeve. Hd. Pieter Plasschaert. Jooris Vernaeve fs Laureijs gehuwd, Jan Standaert vader en voogd over zijn minderj. kinderen gewonnen bij Janneken Vernaeve fa Laurijs voorn. mitsgr. Segher de Meester voogd over Lieven 17j. en Pieter Vernaeve l5j. filij Laurijs kinderen uit het eerste huwelijk. Dezelfde Segher de Meester ook als voogd over Joannes Plasschaert kind van de overl. en deze Hd. 22.12.1723 91. Rek. door Marten de Walsche fs Marten, gehuwd met Joanna Boelens fa Jan voogd over Marie Boelens fa Jan voorn., de zuster van zijn echtgenote, nog minderj. 30.9.1723 BUNDEL 305 92. Rek. door Pieter Goethals fs Joos als voogd van Deckere fa Jooris verwekt bij Jacquemijntjen Goethals voorn. 14.6.1724

Anne de fa Joos

93. Liquidatie tussen Marie de Bruijne laatst wed. en H~. ten sterfhuis van Lucas Acke ter ener zijde en .Pieter Acke fs Lucas voorn , in eerste huwelijk bij Cathelijne Dossche en als voogd van de twee minderj. kinderen van Jan Acke fs Lucas voorn. die dezelfde Jan Acke in derde huwelijk gewonnen heeft. bij Pieternelle¡ de Grave. 'Pieter Stockman x met Elisabeth Acke ook fa Lucas, Christoffel van Hecke x met Joosijntjen Acke fa Lucas, Lieven Batsleer over zichzelf en voogd van Pieternel1e Batsleer kinderen van Lieven en van Marie Acke fa Lucas voorn. Pieter de Reu x met Angeline Acke fa Jan zoon van Lucas, Emanuel Vanden Abeele x met Joanne Acke. dochter van Jan voorn. Voorts dezelfde Pieter de Reu als voogd over Lieven Acke fs Jan voÜrn. zijn zwager alle kinderen en kleinkinderen van Lucas voorn. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Cathelijne Dossche. Mitsgr. de voorn. Pieter Acke ook als deelvoogd van Joanne Acke fa Lucas in tweede huwelijk gewonnen bij deze He. allen hoors van de voorn. Lucas Acke en representerende elk 1/6 staak. 25.1.1724 94. st. Pieternelle van Ackere fa Jan + Evergem 28.11.1723. Hd. Christoffel van Ackere fs Adriaen. Jan Corthals voogd mat. en Lieven van Ackere voogd pat. over Elisabeth 19j., Joanne 17j., Joannes 15j., Livijne 10j., Christoffel 3j. en Marie 7 weken alle acht kinderen van de over1. en deze Hd~ 12.1.1724 95. St. Geeraert Baetsleer fs Jan + Evergem Meerbeke april 1723. He. Tanneken Roeges fa Jans. Joanna Baetsleer 12j. enig kind van de over1. en deze He., W&ar~ over voogd pat. Pieter Baetsleer fs Jarisen Pieter Roeges f s .JanE> voogd mat. 26.1.1724

- 335 -


96. St. Janneken Buijsse fa Pieter wed. van Jan Van Vooren + Sleidinge Sint Baafs Brutsende 1.2.1724. . Joos Martens voogd pat. en Gilli.s Buij sse voogd mat. ·van Cornelis 20j. en Jan Van Vooren 17j. biede· kinderen van de overl. en Jan Van Vooren. . Christoffelijntjen Martens en Tanneken Martens filij Christoffels tantes. van de overl. 26.4.1724 97. st. Jan de Vos fs Joos bij Livijne Vel1eman wedn. van Joanne Geirnaert fa Denijs + Evergem Schoonstraete Reybrouck 27.10.1723. Roors : Christoffel Geirnaert fs Denijs voorn. voogd mat. en Joos de Mre (Meester?) voogd pat. van Judocus de Vos enig kind van de overl~ en Joanne Geirnaert. 26.1.1724 9~. St. Janneken van Hecke fa Pieter + Evergem Overtwaeter 30.12.1723. Hd. Pieter Vanden Voorde fs Jacques~ Pieter van Hecke vader van de overl. en voogd over Livijne 10j., Pieter 9j., Janneken 7j., Andries Sj., Jacques 3j. en Pieternelle 2m. alle zes kinderen van de overl. en deze Hd. 9.2.1724 99. st. Marten Lievens + Wondelgem 14.1.1724. He. Joosijntjen Rogiers. Anthone Luijck voogd pat. en Gillis Alman voogd Lievens 12j. enig kind van de overl. en deze He. 22.3.172.4

mat.

van

Jacobus

100. St .. Joosijntjen Van Heèke fa Jooris + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 4.2.1724. Hd ..Pieter de Muijnck is Joorfs • .Laurs Vande Voorde en Jooris Schauteet voogden van Joorijntjen vande Voorde 21j.· enig weeskind van Marten Vande Voorde gewonnen bij deze overl. in eerste huwelijk. Dezelfde Schauteet en Jan Van Vooren als voogden van Jooris de Muijnck 18j., Joannes 13j. en Joanne de Muijnck 15j. ook drie kinderen van de overl. en deze Hd. in tweede huwelijk. Jooris van Hecke fs Geeraert en Janneken Schauteet wijlen vader en .moeder van de overi., verkaveling van 14.7.1722. 5.4..1724 101. st. Joorijntjen de Poortere fa Abraham + Evergem Overtwaeter 22.2.1724. Hd. Pieter van Hypere fs Lieven. Jooris de Poorter en Jan Van Hypere beide voogden over Pieternelle 17j., Jacquemijntjen 14j., Joanne lIj., Pieter en Marieanne 7j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 5 .•4.1724 102. St. Janneken ~uysse .fa Sleidinge Sint ~aafs B~ustende Zie hiervoOr nr.96.

Pieter wed. 1.2.174.

103. St. Joanne Bruijn~el + Evergem Hd. Jan van H~c~e ts s~even.

van

10.3.1724.

- 336 -

Jan

Van

Vooren

+


Joannis Bruijneel voogd over Joannis kinderen van de overl. en deze Hd. 10.5.1724

6j.

en

Marianne

3in. beide

104. St. Joanne Spruyt fa Daniel + Sleidinge Sint Baa~s Oijweghe 't swaentjen juli 1723. Hd. Andries Monnaerts fa Gabriel. Hoors : Joannes Ghijselman x met Rosiane Monnaerts over zichzelf en als voogd naast Jan Vande Vyvere van Gabrie1 24j., Jacobus 16j., Guilliaeme 14j., Joanne 12j. en Mathea 7j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 24.5.1724 105. st. Pieter de Baerdemaecker fs Lievens + Evergem Meerbeke int Veldeken 21.1.1724. He. Janneken Buijsse. Xstoffel de Baerdemaeker zoon van de overl. jongman 2Sj., mitsg. aan Jooris de Baerdemaeker oom en voogd van Marie 24j., Joannes 20·j., Lieven 18j., Pieternelle 15j. en Pieter de Bae r'demaeoker e 13j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. ,24.5.1724 106. st. Lieven Vande Wattijne fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 3.2.1724. He. Livijne Van Eenaeme. .Hoors : Pieter Vande Wattijne voogd pat. en Pieter Dhondt voogd mat. van Livijnus 13j. I Catharine lIj. , Anne Mari.e 10j. , Pietronelle 8j. en Jacohe Vande Wattijne Sm. alle kinderen van de overl. en deze He. 24.5.1724 107. St. Jan Wauters fa Arnaut en st. van. Lievijne .van Voeren fa .looris zijn overledèn huisvrouw, Jan Wauters + Evergem2.1.1724 en Lievijne Van Vooren ook + Evergem 23.1.1724. . Vij f . kirideren . uit dit huwelijk : Jan Wauters, Pieter Ge.ernaert x met Joanneken Wauters, Pieter de Wevere x met Marije Wauters en Christoffel en Joorijntjen Wauters allebei 23j. Voogden: Jan Wauters pat. en Carel Colle voogd mat. 24.5.1724 108. St. Fransoijse de Muynck fa Lieven + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe 3.12.1723. Hd. Andries Teirlijnck fs Christiaen. Jooris de Muynck fs Lieven voogd mat. en Jan Teirlijnck fs Christiaen voogd pat. van Christiaen Teirlijnck 8j.,· Jooris 6j., Xpols 4j., Joanne 13j., Joosijntjen 9j. Anne Marie 4j. en Livijne Teirlijnck 2j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 24.5.1724 109. St. Lueas Everaert "ongheluckelick .aehtergheblevEm verdroneken inde vaert tot Langherbrugghe soo men meijnt op den 11 april 1724, wiens lcihaem ghevonden is inde Sassche vaert bij Selsaete an$chaut bij mijn Ed. Heeren schepenen vander keure der stadt Gent Op pen 25 april 1724 begraeven tot Selsaete. He. Marie d, Neve fa segher. Jacobus Sa:Qot· voogd mat. over het oudste weeskind van de overl. qewonnen bj_j- "Janneken stoekman fa Pieter in zijn eerste huwelijk m~t n~~m : Pieter Everaert 17j.

- 337 -


Jan Versprille fs Andries apparente deelvoogd pat. over het voorn. weeskind en over de zes andere weeskinderen van de overl. gewonnen bij deze He. 1 mi tsgr . Jan de Neve voogd mat. over dezelfde zes kinderen met naam : Andries 15j., Pieternelle 8j. 1 Joannis 6j., Christoffel 4j., Livijnnus 2j. en Joanna Everaert 6 dagen. 27.5.1724 (14.6.1724) 110. St. Pietronelle de Muynck fa Christoffels + Evergem Meirbeke Dhulst 26.4.1724. Hd. Francois Botterman ts Jans. Joanne Botterman 11m. enig kind van de overl. en deze Hd. Christoffel de Muynck ts Jooris voogd mat. over Jacobus Van Damme 9j. enig kind van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen bij Jacobus Van Damme, Jan Van Damme fs Careloom en voogd. Voorts de twee kinderen van de overl. in haar tweede huwelijk gewonnen bij Denijs Crie1 fs Jans met naam Joanna 7j. en Lievijne Criel 5j., Jan Van Damme fs Careloom en voogd pat. en Christoffel de Muynck fs Jooris voorn. grootvader en voogd mat. 14.6.1724 111. St. Andries Clijncke + Evergem Elsloo 1.5.1724. He. Tanneken de Wilde. Jan van Hecke fs Jans voogd mat. van Issebelle 17j. kind van de overl. en deze He. 14.6.1724 112. St. Jan Heulenbrouck fs Frans + Evergem Meerbeke Veideken 6.3.1724. He. Pieternelle GuidĂŠe Pieter Steijaert x met Cornelia Heu1enbrouck kind van de overl. gewonnen bij Joorijntjen Lippens. Voorts Pieter Rogiers x met Janneken Heulenbrouck, Jan Boelens x met Marie Heulenbrouck en dezelfde Jan Boelens als voogd van Joannes 23j., Livijne 18j. en Pieternelle Heulenbrouck 15j. ook kinderen van de overl. en deze He. . 14.6.1724 113. St. Marie Goethals fa Lieven + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 10.3.1724 Hd. Jan de Ruddere fs Marten. Lieven Goethals vader van de overl. en Guilliaeme Willems beide deelvoogden over Livijnus Ij .4m. en Guilliaeme de Ruddere 7 weken beide kinderen van de overl. en deze Hd. 14.6.1724 114. st. Lieven Steenbeke fs Jaspaert + Evergem Meirbeke 14.3.1724. He. Joorijtien Vermeire fa Gillis. Joos Steenbeke, Elisabeth Steenbeke x met Adriaen Slock, Joorijtjen Steenbeke x met Jan Eeckhaute, mitsgr. Jan en Pieternelle Steenbeke beide meerderj. jongman en jonge dochter en Christoffelijntien Steenbeke 23j. "innocente weese" alle zes kinderen van de overl. en deze He. Z.d. (1724) 115. St. Marie Pauwels fa Gillis + Sleidinge Sint Baaf Velthoeck 13.4.1724. Hd. Pieter Dhoosterlijnck fs Geeraert.

- 338 -


Gillis Pauwels en Pieter Dhoosterlijnck fs Jooris apparente voogden over de twee minderj. kinderen van de overl. en deze Hd. met naam: Joanna 2j. en Joosijntjen Dhoosterlijnck 2m. en half. 28.6.1724 116. St. Cornelis de Somere fs Steven + Evergem dorp 16.3.1724. He. Cornelia Van Vooren fa Lauwereijs. Joorijntjen 7j. en Joanne de Somere 4j. alle twee kinderen van de overl. en deze He. Mits de drie kinderen van de overl. in zijn tweede huwelijk met Lievijne Bredemus met naam Pieter 17j., Catharina 9j. en Lievijne de Somere 14j. Sr. Jacobus Van Evere fs Jaspaert is voogd pat. over alle voorn. kinderen. 28.6.1724 117. st. Joos van Hijfte fs Pieters + Evergem 17.3.1724. He. Lievijne Vanden Neste. Jan Van Hij fte voogd pat. en Adriaen Vanden Neste voogd mat. van Catharine 9j., Joannes 8j., Joanne Sj. alle drie kinderen van de overl. en deze He. Eigendom te Kluizen uit hoofde van de over!. 28.6.1724 118. St. Cathelijne van Laere fa Louis + Wondelgem 25.4.1724. Hd. Lieven Steijaert fs Franchoijs. Louis van Laere vader van de overl. en zo grootvader en voogd van Louise 7j., Marianne 4j. en Pieter Steijaert 7m. alle kinderen van de over1. en deze Hd. 26.7.1724 119. St. Andriessijntjen de. Pauw fa Jan + Sleidinge sint Baafs Ouhweghe We11ijnckstraete 7.1.1724 Hd. Laurs Vande Voorde fs Segher. Segher Vande Voorde jongman 2Sj. zichzelf 1 zo over zichzelf als andersinds naast Frans de Walsche x met Joorijntjen de Pauwen Cornelis Vande Voorde als deelvoogd van Corne1is 21j., Jooris 17j. en Joorijntjen Vande Voorde 15j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. Verkaveling dd. 11.10.1696 ten sterfhuis van Jan de Pauw fs Lieven en Joorijntjen Vande Velde zijn huisvrouw wij len vader en moeder van de overl. 6.9.1724 I

120. St. Joorij ntj en Bral fa Adriaen + Sleidinge Sint Baafs volpinsweghe 3.5.1724. Hd. Jooris Saelaert fs MArten. Michiel Lippens x met Janneken Bral en Pieter Saelaert beide deelvoogden van Marten 6j. en Joanne Saelaert 3j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 18.10.1724 121. st. Cahtelijne de Walsche fa Andries + Sleidinge Sint Baafs bij het dorp maart 1724. Hd. Jan Rougiers fs Daniel. Daniel de Walsche fs Andries voorn. en Daniel Rougiers fs Danie1 voorn. beide deelvoogden van Joannes 12j., Marie 19j. en Cornelia 15j., drie kinderen van de overl. en deze Hd. 18.10.1724

- 339 -


122. St. Jan Criel fs Laureijns + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 10.5.1724. He. catharine Temmerman (alsnu gehuwd met Jooris Van Vooren fs Pieter) . Pieter Criel en Geeraert Buysse beide deelvoogden ,over Pieter, Joannes I Frans en Marie Anne Criel 4 kinderen van de over1. bij Joanne Buysse in eerste huwelijk. Pieter Criel voorn. en Jan van Quaecquebeke voogden Van Carel 12j ., Jacobus 10j., Theodorus lSm. (?), Catharine 14j., Beatrice 8j., Albertine 17m. (?) en Livijne Criel 3m. alle acht kinderen van de over1. en deze He. 15.11.1724 123. St. Catharine de Cuypere fa Baudewijn + Evergem 23.10.1720. Hd. Joannes Van Gheldre fs Pieter en midts zijn overlijden voor 'tmaecken vanden voorseijden staet, wort den se1ven alsnu ghemaeckt ende gheformeert bij Livinus Van Gheldre voogd pat. ter interventie van Norbert Vervier voogd mat. van de twee weeskinderen bij de voorn. Catherine de Cuijpere met naam : Marie Jacobe 7j. en Joanne Van Gheldre Sj. Het weeskind van Livinus van Ghe1dre verwekt bij Therese de Cuijper, Franchoijs de Cuijper en Norbert Vervier x met Isabelle de Cuijper. 28 en 29.11.1724 124. St. Joannes Van Gheldre fs Pieter en Maghdalena van Hoorebeke fa Dheer Jan zijn huisvrouw beide + Evergem 24 september en den 23 oktober 1722. Livinus Van Gheldre voogd pat. en Norbertus Vervier voogd mat. van JacobĂŠ 7j. en Joanne Van Gheldre Sj. beide kinderen van de voorn. Joannes Van Gheldre verwekt bij Catharine de Cuypere in zijn eerste huwelijk. Voorts Livinus Van Gheldre voogd pat. naast Joannes Van Hoorebeke fs Dheer Jan voorn. voogd mat. van het enig kind van de voorn. Joannes Van Ghe1dre gewonnen met de voorn. Maghdaleene Van Hoorebeke met naam: Joannes Van Ghe1dre lj.10m. Gronden van de zijde van de eerste overl. ten sterfhuis van zijn vader Pieter Van Gheldre dd. 9.3.1722. Gronden van de zijde van Maghdaleene van Hoorebeke, volgens de verkaveling ten sterfhuis van Catherine Sierens haar moeder dd , 14.2.1724. 29.11.1724 125. St. Pieter Vermeulen fs Mattheeus + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 't Armeijndeken 9.5.1724. He. Joorijntjen Van Hecke fa Lieven. Frans Lava fs Adriaen voogd pat. naast Joos Van Hecke voogd mat. van Lieven Vermeulen 22j. en Judocus Vermeulen 14j. beide kinderen van de overl. en deze He. 29.11.1724 126. st. pro deo Cornelis Boeijs fs Cornelis + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 25.1.1723. He. Elisabeth Buijsse faXpols. Carle Boeijs en Joannes Buijsse deelvoogden van Joannes 10j. en half, Cornelis Sj., Carle 2j. en 3m., Cornelie 13j. en Pietronelle 7j. alle vijf kinderen van de overl en deze He. 15.11.1724

- 340 -


127. St. pro deo Joosijntjen Harinck fa Joos + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 14.2.1724. Hd. Jaecques D'heere fs Pieter. Joos Harinck en Pieter D' heere deelvoogden van Pieter 5j., Frans 3j. en Marie Anne 8m. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 18.10.1724 BUNDEL 306 128. St. Martijntjen Vernave fa Laureijs + Evergem Schoonstraete het Vurstjen 3.9.1725. Hd. Gillis Debbaut. Jan Debbaut gehuwd, Pieter z i.j n zelfs jongman, voorts Jaecques Verpont deelvoogd over Jacobus 24j. en Lieven Debbaut 18j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 3.10.1725 129. St. Pieternelle Martens fa Jan wed. van Christoffel Phieijns Sint Baafs Oijweghe 18.1.1725. Hoors : Lieven Phieijns gehuwd zo over zichzelf en als voogd naast Joos Martens van Pietronelle en Catharine Phieijns beide minderj. kinderen van de overl. gewonnen bij de voorn. Christoffel Phieijns 3.10.1725

+ Sleidinge

130. St. Joos Neyt fs Cristoffel + Sleidinge de keure heerlijkheid en Laetschip van Speijbrouck 15.3 .. 1725. Wedn. in eerste huwelijk van Joorijntjen de Rijckere. He. Pauwelijntjen Moens. Kinderen eerste huwelijk: Lieven Neijt nu zijn zelfs meerderj. Kinderen tweede huwelijk Joans 20j., Jooris 18j., Lievijne 12j. en Judocus Neijt 10j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. Lieven Neijt voorn. over zichzelf en als deelvoogd over de vier minderj. kinderen, ter assistentie van Lieven Moens, broer van de He. Een behuisde hofstede Sleidinge Keure in de Hoecxken (1/4) de resterende delen komen toe aan : Lieven Cocquijt causa uxoris, de voorn. Lieven Neijt; uit hoofde van s'overl. eerste huisvrouw. 3.10.1725 131. St. Lievijne Roete fa Pieter + Evergem 23.9.1725. Hd. Christoffel Dhellaert fs Christoffels. Pieter Roete vader van de overl. en zo voogd over Joanne 9j., Christoffel 7j., Joosijntjen 3j. en Marie Dhellaert 8m. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 14.11.1725 132. St. Jan van Ipere fs Lieven + Evergem 22.9.1725. He. Cornelia van Hersele fa Jan. Pieter van Ipere voogd pat. en Jan van Hersele voogd mat. over Pieternelle lIj., Joanne 10j., Pieter 5j. en Joannis van Ipere 2j. alle vier kinderen van de over!. en deze He. 14.11.1725 133. St. Joanna Boelens fa Pieter + Evergem Overtwaeter 2.10.1725. Hd. Jooris de Puijt fs Jacques. Lieven Boelens fs Pieter apparente voogd over Jacobus 17j., Jooris 15j., Lievijnus 13j., Joorijntjen lIj., Pieter 9j.6m., Elisabethe 8j., Pieternelle Sj., Joanna 3j. en Livijne de Puijt lj.6m. alle negen kinderen van de over!. en deze Hd. 28.11.1725

- 341 -


134. St. Tanneken de Poorter fa Guilliaeme + Sleidinge Sint Baafs Oijweghe 29.4.1725. Hd. Jan de Sutter fs Joos. Boors : Judocus de Sutter fs Jan voorn., Fransoijs Their1ijnck zo over zichzelf en als vader en voogd over zijn vier minderj. kinderen verwekt bij Magdalena de Sutter, Pieter Tijtgadt x met Anne Marie de Sutter, mitsgr.· Pieter Crie1 x met Marie Theresia de Sutter en de voorn. Judocus de suttere naast Pieter Tijtgadt als deelvoogden . over Margriete de Sutter 23j. alle vijf de Sutters kinderen van de overl. en deze Hd. 28.11.1725 135. St. en augm. toebehorende de zes minderj. kinderen van Lucas Everaert gewonnen bij Marie de Neve fa Segher in zijn tweede huwelijk met naam : Andries, Pieternelle, Joannis, Christoffels Livinus en Joanna Marie Everaert·hoors van de vaderlijke zijde ten sterfhuis van Pieter Everaert fs Lucas voorn. geprocieert bij Janneken Stockman fa Pieter in zijn eerste huwelijk, + Evergem 18.8.1725 zonder kinderen, mits het overlijden van de voorn. Pieter Everraert haar halfbroer die bij deze maken en overgeven aan Jan Versprille voogd pat. en Jan de Neve voogd mat. over dezelfde weeskinderen. Jacobus Sabot x met Catharine Stbc}crnan fa Pieter voorn. hoor unicq van de moederlijke zijde. 3.10.1725 I

136. St. Christoffel van Hijfte fa Jan + Evergem Overtwaê.ter bij Kerckbrugghe 27.10.1724. Hd. Jooris de Muijnck ·fs Jooris. Pieter Willems voogd mat. van Joannes 14j., Christoffel lIj. , Jooris 8j., Pieter 4j ~ en Joanne· de Muijnck 16j. alle vij f kinderen van de overl. ·en deze Hd. Verkaverling tussen de Hd. en Pauwels Averbeke gehuwd geweest met Elisabeth Van Hijfte van 30.12.1724.· 26.7.1725 137. St. Pieter de Keijsere fs Joans + Evergem 21.2.1725. He. Anthonette Arrens .. Jan van Herreweghe voogd mat. van Anna 20j., Roegier 17j., Jacobus 14j., Marie lIj., Joannis 8j., Joanne 3j. alle zés kinderen. van de overl. en deze He. 26.7.1725 138. St. Jan de Muijnck fs Lieven + Evergem Meerbeke int Veldeken 3.9.1724. He. Franchoijse Lippens. Lieven de .Muijnck fs Lieven voorn. oom en voogd over Lieven, Andries, Daniel r Joannes, Pieter, Anne Marie en Joorijntjen de Muijnck alle zes kinderen van de overl. bij deze He. lIdies dhauderigghe oordeelt van weghen den overledenen bevrucht te wesen ennners voor tpasseren deser verlost ende ghebaert thebben op den 20.5.1725 Xstoffel de Muijnck, ter assistentie van Jan Lippens halfbroer van de He. en Pieter Steenbeke zwager van de He. Uitgroting van 2.12.1700 tussen de overl. en Lieven de Muijnc:k broer van de overl. 26.7.1725 139. st. Joorijntjen Bruggheman fa Volpinsweghe 31.3.1725.

Adriaen

- 342 -

+ Sleidinge

Sint

Baafs


Hd. Jan Goethals fs Jooris. Hoors : Joannes Bruggeman en Jooris Goethals als deelvoogden Pieter Goethals 4j.6m., Joosijntjen 8j. en Anna Marie lj.6m. drie kinderen van de overl. en deze Hd. 11.7.1725

over alle

140. st. Lieven Stoekman fs Lieven + Evergem 2 .. 5.1725. He. Jaquemijnne van Dijcke fa Jan. Jan Stoekman fs Lieven voorn. als voogd pat. eerst over de twee minderj. kinderen die de over!. gewonnen heeft bij .Jaquemijnne ca.l Laer t. in zijn eerste huwelijk met naam Jan 12j. en Lieven Stoekman 10j., mitsgr. ook nog over de twee minderj. kinderen die de overl. gewonnen heeft bij deze He. nl. Joanna 3j. en Pieter Stockman 4j. Steven de Craemere voogd mat. over deze twee laatste weeskinderen. 27.6.1725 141. st. Lievijne Marie Legiers fa Geeraert + Evergem 7.9.1724. Hd. Jan Teinmerman fs Jan. Kinderen : Pieter 13j., t.Levä j ne 9j ., Agnes 8j. , Pietronelle 6j.6m., Jdanne 5j., Marie Anna 3j. en·Christoffel Temmerman Ij. Voogden : Arnaut Legiers fs Geeraert voogd mat. en Pieter Claeijs voogd pat. 1.3.6.1725 142. st. Marie Bambost + Evergem over het Waetère 20.1.1725 .." Hd. Jan Frans (Fransois). Jan Bambost voogd mat. en Jaeeques Frans voogd pat. van Jan 20j., Xpol 23j. kinderen van de over1. en deze Hd. Mitsgr. Jooris van Vooren (Xpols Van Voor en werd tussengevoegd bij de kinderen uit eerste huwelijk) .geproerieerd bij de overl. en wijlen Jan Van Vooren, zijn zelfs. 7.3.1725. . 143. St. Pieter Groot,aert + Evergem Els100 op de Droochte 1.12.1724. He. Livijne Buijsse. Jan Sloek voogd mat. van Joos 21j., Jacobus 18j. en Jooris Grootaert 14j. alle drie kinderen van de over1 ~ in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Marie Steijaert. Voorts Joos Buij sse voogd mat. van Marie-anne Grootaert ook kind van de overl. en deze He. 24.1.1725 144. st. Jan Boelens fs Lieven + Wondelgem 23.8.1724. He. Janneken Van Herpe. Hoors : Lieven Boelens zoon van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Catherine Buijsse. Voorts Pieter Boelens fs Jan voorn. ten tweede huwelijk. bij Livijne van Thienen, alsmede Jan Dhannins fs Jaecques voogd over de vier minderj. kinderen van de overl. in zijn derde huwelijk bij Pieternelle Dhannens fa Jaecques voorn. stvg. Livijne Van Thienen dd. Evergem 13.10.1700. stvg. Pieternelle Dhannens dd. Evergem 11.9.1720. 10.1.1725 145. St. Isabelle Dannins Hd. Geeraert de Witte.

fa Lucas + Wondelgem

- 343 -

8.11.1724.


Lieven Dhanins fs Lucas voorn. oom en voogd van Joannes de Witte lj.10m. en Anthone de Witte 7 weken (overl. na zijn moeder) beide kinderen van de over1. en deze Hd. 10.1.1725 146. st. J6anne Boijes + Evergem 23.11.1724. Hd. Jacobus Kerckaert. Pieter Kerckaert voogd pat. van Joannes 10j., Lievijne 8j., Jaecquemijntjen Sj. en Livinus 6 weken alle vier k.inder-en van de overl. en deze Hd. 10.1.1725 147. Rek. door Jooris Larnoe (fs Jooris) x met Joosijntien de Muynck fa Joos tevoren wed. van Andries Bermijn fs Joos en zo stiefvader en voogd van de weeskinderen van voorn. Andrie_s Dhermijn (Bermijn), mits het overlijden van Marije Wostijn tante paterneel van de weeskinderen, + Gulleghem heerlijkheid van Houtschote. 12.12.1725 148. St. Pieter Van Vooren fs Mattheeus bij Janneken Bijvoet (fs Pieter) + Wondelgem 20.3.1725. He. Livijne Slock fa Joos. Mattheeus van Vooren vader van de overl. en zo grootvader en voogd van Lieven, Mattheeus, .Marianne, Joanne en Lievijne Van Vooren _ vijf kinderen van de overl. en deze He., ter¡ assistentie van Andriaen Adriaenssens kozijn van de.He. 3.10.1725 BUNDEL 307

149. Rek. door Sr. Jaecques van Evere dee 1voogd van de weeskinderen Corne1is de Sommere gewonnen bij Livijne Bredinus in eerste huwelijk en in tweede huwelijk bij corne1ia van Vooren. 11.12.1726 150. Renseing door Frans Cornelis van Goethem x met Joanne VerEecken te voren wed. van Jooris Taets moeder en voogd van Judocus Taets_in haar eerste huwelijk verwekt bij de voorn. Jooris Taets mits het overlijden van Guille en Joanne Taets. 16.10.1726 151. Tweede rek. door Pieter Goethals fs Joos als voogd van Anna de Deckere fa Jooris verwekt bij Jaecquemijntjen Goethals fa Joos voorn. Datum eerste rek. 14.7.1724. 19.5.1726 152. Rek. door Lieven Beirnaert voogd pat. van Joanries Beirnaert fs Pieter verwekt bij Pieternel1e Drijoele van over beth dan seven jaeren op zee vertrocken sonder dat men van hem tsedert heeft vernomen ofte ghehoort, mitsgr. Jan de Ronghen x met Joanne Beirnaert fa Pieter voorn. zwager van deze wezen, sedert vorige rek. van 2.12.1716 door Charles Drijoe1e grootvader van de weeskinderen. 10.1.1726 153. St. Jan Boelens fs Lieven + Evergem 28.11.1725. He. Marie Heulebrouck fa Jan.

- 344 -


Lieven Boelens fs Lieven voorn. voogd pat. en Jan de Baets voogd mat. over de vier minderj. kinderen van de overl. en deze He. (Beschadigde lias - zie register ??) 9.l.i726 154. St. Joorijntjen de Wevere fa Jan tevoren wed. van Jan van Ackere + Wondelgem 23.7.1725. Hd. Lieven van Laere fs Jan. Jan de Wevere fs Jan voorn., broer van de overl. en z.o voogd mat. en Pieter van Acker rechtsweer van de weeskinderen en zo voogd pat. (ter presentie ende interventie van Jan van Laere'vader van de Hd.) van Pieter 14j. en Joseph van Acker lIj. kinderen van de overl. bij de voorn. Jan van Acker in haar eerste huwelijk. Alsmede Lieven van Laere ook kind van de overl. in haar tweede huwelijk gewonnen bij deze Hd. overleden na de dood van zijn möèder. 6.2.1726 155. st. Livijne steppe .fa Lucas + Wondelgem 13.5.1725. Hd. Jan Vereecken fs Lieven. Martinus van Watteghem oom mat. van de overl. en zO'deelvoogd van Anthone 7j., Pieter 11m., Pieternelle 9j. I Joorine 6j. en Marie J,oanne Vereecken 4j. alle vijf kinderen van de overi .. en deze Hd. Jaecques van Watteghem voogd geweest van de overl. 20.3.1726 156. st. Pieter Dhont + Evergem 1.9.1725 "Waeghemaecker". He. Marie de Baets. Piete.rnelle Dhont jonge dochter bij competente oude 'haar zelfs I Jacobus Vande Wattijne x mèt Anne Dhont en Pieter Dhont jongman 20j. met assistentie van Jan de Kinder allen .kinderen. van de overl. en deze He. 20~3..1726· 157. St. Jan Criel fsJan + Evergem 22.9.1725. He. Lievijnne de Wispèlaere fa Jooris. Geeraert Criel voogd pat. en Pieter dè Wispelaere voogd mat. over Pieternelle 14j., Frans 12j., Christoffel 9j., Marieanne 7j., Geeraert 4j. en Pieter "gheweest" één jaar alle zes kinderen van de overl. en deze He. Grootmeoder van de wezen in huwelijk met Frans Stofferis. 3.7.1726 158. st. en augm. om de zes minderj. kinderen van Jan Criel fs Jan g.edaan door Geeraert Criel voogd pat. en Pieter de Wispelaere voogd mat. over de voorn. zes. weeskinderen, ter .causen de successie op de weeskinderen verstorven met het overlijden van Jan Cooreman fs Segher + Kluizen 8.10.1725. . Elisabeth Lippens wed. en He. ten sterfhuis van voorn. Jan Cooreman. 3.7 .. 1726 159. St. en augm. om de twee kinderen van Denijs Criel fs Jan gewonnen bij Pieternelle de' Muijnck fa Christoffel die deze maken en overgeven Geeraert Criel voogd pat. en Christoffel de Muynck voogd mat. over de voorn. weeskinderen, ter causen de successie op de weeskinderen vervallen met het overlijden van Jan Cooreman fs Segher + Kluizen 8.10.1725. 3.7.1726

- 345 -


16n. st. Laureijs Rijckaert fs Lieven + Evergem Overtwaeter 28.4.i726. He. Marie Tijsebaert. Pauwel Rijckaert broer van de overI. en Adriaen Christiaen beide voogden pat. en mat. van Jan 10j., Livijne 19j. en Adriaeneken Rijckaert 15j. alle drie kinderen van de overl. in zi j n eerste huwelijk gewonnen bij Marie Christiaen, ter interventie van Pieter Tijsebaert broer van de He. 3.7.1726 161. St. Livijne Criel faXstoffel + Evergem Meerbeke Dhulst 7.7.1726. Hd. Adriaen Dhont fs Lieven. Lieven Criel fs Xstoffel voorn. oom en deelvoogd van Livijne ende Joosijntjen Dhont 3j.20m. beide kinderen van de overl. en deze Hd. stvg. Xpols Criel heerlijkheid Vinderhoute 2.12.1706, He. van zijn sterfhuis is Joosijtjen de Coeijere. 18.9.1726 162. St. Stoffelijntjen Bij1evijnck + Evergem 23.8.1726.

Hq. Pieter Vanden Bundere. Lieven Bij Lev.i.j nck voogd over Pieter 24j., Jan 22j., Lieven 18j. en Stoffel 14j. alle vier kinderen van de overi. en deze Hd. 2.10.1726 163. St. Jooris Bernaert (1) + Evergem 18.6.1726. He. Vijntgien Vande Velde . .Lieven Van Hijtte voogd pat. en Jan Vande Velde voogd mat. over Lieven 8j., Joanne 6j. en Stoffel 6m. alle drie kinderen van de overI. en deze He. . 16.10.1726 164. st. Jan Dooghe ts Carel + Evergem Schoonstraete 18.7.:1726. He~ Elisabeth de Clercq fa Lieven. . . Lieven de Clercq vader van de He. en Lieven Dooghe is Carel voorn. oom en¡deelvoogd van Joosijntjen 4j. en Lievijne Dooghe 2j. beide kinderen van de overl. en deze He., mitsgr. Lieven Dooghe 23.9.1726 representerende elk 1/3 staak. Stvg. Carel Dooghe voor de wet van Evergem dd. 25.4.1714, He. Joosijntjen Rogiers). 30.10.1726 0

165. st. Joos de Pauw fs Lieven + Wondelgem 3.9.1726. He. Janneken Stevens. Adrien Vervaet, haar zwager en Pieter de Pauw fs Lieven voorn. oom en deelvoogd van Joannes 3j. en Livijne de Pauw lOm.¡ beide kinderen van de overl. en deze He. 1~.11.1726 BUNDEL 308 166. Rek. door Geeraert Criel fs Jan voogd pat. over de vijf weeskinderen (daarvan Pieter overleden is) van Jan Criel fs Jan, gewonnen bij Livijne de Wispelaere, ter causen de. verkoping van het deel van de weeskinderen hen toekomende ten sterhuis van Jan Cooreman + Kluizen. 12.2.1727

- 346

Co.


167. Rek. door Joos Martens en Gillis Buysse beide Cornelis en Jan van Vooren twee minderj. weeskinderen Vooren gewonnen aan Janneken Buysse fa Pieter. 11.6.1727

voogden van van Jan van

168~ st. Jan Botterdaele + Evergem 25.10.1724. Hè. Marie van Rysselberghe die deze staat maakt en presenteert ter interventie van dheer Aernaut Dierkens x met .Marie Anna Botterdaele, mitsgr. Jacques Maenhaut x gehad hebbende Joanna Marie Botterdaele vader en voogd over de twee minderj. weeskinderen achtergelaten bij de voorn. Joanna Marie Botterdaele met naam: Joannes lIj. en Jacques Sj. 12.2.1727 169. St. Judocus Dickburch fs Jan + Sleidinge Sint Baafs ten dorpe 2.10.1726. He. Anne Marie van Laere fa Lieven. Hoirs : Jan Dickburch fs Jan en Lieven van Laere fs Marten beide als deelvoogden over Pieter DuckbUrch 18m.19d. minderj. weeskind van de overl. en deze He. "alsmede vanden apparenten hoir daer van dhouderigghe declareert bevrucht te sijn". 12.2.1727 170. St. Mattheeus Leys fs Jan + Sleidinge Sint Baafs Volpingsweghe 14.2.1727 • He. Joosijntjen Moerman fa Jan. Hoors : Jan Leys, Pieter Slock x met Joorijntjen Leys en de voorn. Jan Leys ook als voogd van Lievijne Leys zijn minde:rj..zuster drie kinderen van de overl. gewonn.en bij Cathalijne van 'Hecke ·fa Marten in zijn eerste huwelijk (stvg. dd. 24.1.1724) mitsgr. de meergenoemde .Jan Leys en Jan de Smedt tot Gent beide als deelvöogden van Joànne .13j., Livijnus lIj .6m., Christina 8j .. en Pieter Leys .rj . vier minderj. kinderen van de over1. in zijn tweede huwelijk bij deze He. 26.3.1727 171. St. Jan Tack fs Carel + Sleidinge Sint Baafs Vo1pinsweghe 19.8.1726. Hd. Jaecquemijntjen de Backere. fa Pieter. Apparente hoors : Pieter Pauwels x met Janneken Tack en Pieter de Backere beide als voogden van Lievijnus 2j. 6m., Isabelle 9j. 6m. , Pietronelle 6j. en Marianne Tack 4m. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 26.3 .. 1727 172. St. Jooris Bral fs Joos + Sleidinge sint Baafs Oijweghe ontrent den dorpe 18.12.1726. He. Lievijne Mussche fa Jooris. Hoors : Jan Bral fs Joos broer van de overl. en Lieven Mussche fs Jooris broer van de He. als deelvoogden van Jan 15j., Pieter lIj., Judocus Ij. 6m. 1 Janneken 13j. en Catharine Bral 4j. alle vijf kinderen van de over1. en deze He. Eigendom van de zijde van de over1. komende bij gif te gedaan door Jaecquemijntjen Steenbeke fa Jan meerderj. dochter "sijne moije" (Graafschap dd. 5.2.1714). 9.4.1727

- 347 -


173. st. Jaecques Manaut fs Jan + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe Velthoeck 10.5.1726. Hei Joosijntjen Pauwels fa Pieter nu gehuwd met Pieter de Walsche fs Christoffel. Apparente hoors Sacreijas Vander Vennet fs Jan voogd pat. eh Pieter Pauwels fs Pieter voogd mat. van Joannes Sj., Marie Anne . 8j. en Joorijntjen Manaut 6m. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 9.4.1727 174. St. Jan Stockman + Evergem Over het Waetere 4.4.1727. He. Jooreijne Standaert die deze staat maakt ter preaent.i.een assistentie van Pieter de Croock voogd pat. en Jan Standaert voogd mat. van de twee kinderen gewonnen tussen de overl. en deze He. 21.5.1727 175. St. Joannes de Deckere fs Jooris gewonnen bij Lievijne Waldack in zijn eerste huwelijk + Evergem 4.4.1727 zonder kinderen. He. Eliesabethe van Ackere f,aChristoffels die deze staat maakt en presenteert eerst aan Pieter de Deckere fs Jooris voorn. en Geeraert Criel x met Lievijne de Deckere ook fa ~ooris, alsmede Gillis Batsleer x met Marie de Deckere fa Jooris¡ voorn. eigen broer en zusters van de overl. ook gewonnen bij de voorn~ Lievijne Waldack zo drie staken van volle bedde van dit sterfhuis. Mitsgr. Frans de Deckere voogd pat. over Anna de. Deckere ook fa Jooris gewonnen bij Jaquemijntjen Goethals a Lsmede . ook voogd over Joosijnne, Jooris en Frans de Deckere kinderen van Jooris voorn. gewonnen bij Joosijnne Bleijaert alsnu gehuwd met Jan Strijt wezende zo vier staken van halfbedde. 11.6.1727 176. st. Andriesijnne Steppe fa .Adriaen + Evergem 23.2.17.27. Hd. Pieter Dossche fs Adriaen. Pieter Everraert fs Pieter apparente voogd van de overl., over de twee minderj. kinderen van de over L, en deze He. met naam Adriaen Sj. en Joanna Dossche 14m. 11.6 .1727 177. St. Joosijntjen Dhont fa Jooris + Sleidinge Sint Baafs ten dorpe. Hd. Lieven Bauwens fs Jooris. Jan Dhont broer van de overl. als deelvoogd over Isabelle 9j. i Lievijne 7j. en Joorijntjen Bauwens Sj. 11.6.1727 178. St. Elisabeth Van Damme fa Pieter + Evergem Elsloo 24.3.1727. Hd. Jacobus de Puyt fs Jacques. Pieter van Damme grootvader en deelvoogd van Pieter de Puijt 2j. enig kind van de overl. en deze Hd. in leven en Joanne de Puijt ook kind van de overl. en deze Hd. na dood van de overl. ook gestorven. 11.6.1727 179. St. Christoffel van Hijfte fs Pieter + Evergem 19.5.1727 jongman en geen kinderen. Hoors : Jan en Pieter van Bijfte fs Pieter, Joanna van hijfte ook fa Pieter, mitsgr. Lievijnne van Neste wed. van Joos van Bijfte fa

- 348 -


Pieter voorn. moeder en voogd over haar drie minderj. kinderen die zij gewonnen heeft bij de voorn. Joos van Bijfte, g~assisteerd met Pieter Roete apparente deelvoogd over de drie voorn. kinderen en zo vier hoofdstaken van volle bedde. 9.7.1727 180. st. Andries Bauwens fs Jooris bij Joosijtjen Goethals + Sleidinge Sint Baafs ten dorpe 26.3.1724. He. Isabelle van Hoorebeke fa dheer Charels. Apparente hoors : Charles van Hoorebeke fs dheer Charles voorn. en Judocus Bauwens fs Jooris voorn. beide als deelvoogden van Carel 13j., Joannes 8j., Gheeraert 6j., Pieter 5j.6m. en Catharina Bauwens 10j. alle kinderen van de overl. en deze He. (twee exemplaren. 23.7.1727 181. St. Lieven de Deckere fs Francois + Evergem 28.8.1727. He. Janneken Maerte fa Pieter. Joos de Deckere fs Lieven voorn. gewonnen bij Lievina. de Beu le fa Jan in 's overl. eerste huwelijk. Mitsgr. Jan Corthals f s Jan in huwelijk hebbende Pieternelle de Deckere fa Lieven voorn. gewonnen bij deze He., alsmede Frans de Deckere fs Frans voogd pat. en Segher de Deckere ook fs Frans voogd mat. over de drie minderj. kinderen van de over L, en deze He. bij naam : Marie 22j., Lieven 19j. en Joosijntjen de Deckere overl. na de dood van haar vader. 8.10.1727 182 St. Lauwereijs Steijaert + 9.11.1726 en Joanne Huijghe zijn huisvrouw + 21.11.1726 zender' kinderen. . Apparente hoors : pauwels Huyghe en Judocus Goethals. die deze staat maken en presenteren aan Pieter· .••• voogd pat. en Pieter Dellaert voogd mat. van de vier miIiderj~ weeskinderen van Lauwereijs Stijaert te weten: Pieterne11e Steijaert 24j. gewonnen bij Elisabeth van. Watteghem en drie kändez-en. gewonnen bij Joórijntjen Dellaert.te weten: Jooris 19j., Marie 17j. enCornelia 15j~ Pieter van Hecke voogd van de voorn. Pieternelle· stijaert gewonnen bij Elisabeth Watteghem. . 22.10.1727 e .

183. St. Emanuel Callant fs Jan + Evergem Overtwaeter Wippelghem 22.9.1727. He. Adriaene Stoppelaere die deze staat maakt en presenteert aan Jan Callant oom en deelvoogd van Joannes 12j. en Joanna Callant 9j. beide kinderen van de overl. en deze He. 5.11.1727 184. St. Corne1is van Acke.r fs Adriaen + Sleidinge Sint Baafs Oijweghe 11.11.1727. He. Cornelia Steenbeke fa Pieter. Hoors : Pieter en Christoffel van Acker bij huwelijk hun zelfs, kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk. bij Marie Succlé fa Pieters. Pieter van Acker voorn. ook voogd naast Lieven Seijssens over Segher, Joorijntjen en Pietronelle van Acker drie minde~j. kinderen van de overl. in zijn tweede huwelijk bij deze He. 3.12.1727

- 349 -


185. st. Jan van Hecke ts Pas schier bij Maijken Taets + Evergem Meerbeke 12.3.1727. He. Margriete Dobbelaere fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Pieter, Lieven, Joans, Chris"toffels .en Joanne van Hecke al bij huwelijk hun zelfs, voorts Andries Bauwens x met Elisabeth van Hecke mitsgr. Pieter van Hecke fs Geeraert kozijn en deelvoogd van Jaecques 20j. en Marie Anne 17j. alle acht kinderen van de overi. bij deze He. Lieven van Laere (bij Maijken Taets voorn.) halfbroer van de overl. zie stvg. 10.1.1663 17.12.1727 BUNDEL

309

186. St. Andries Bauwens fs Jooris + Sleidinge Sint Baafs ten dorpe 26.3.1724. He.. Isabelle van Hoorebeke f's Dheer Charles. Charles van Hoorebeke fs dheer Charles voorn. en Judocus Bauwens fs .Jooris voorn. beide deelvoogden van Care1 13j., Joannes 8j., Geeraert 6j., Pieter Sj. en half en Catharine Bauwens 10j .. alle kinderen van de overl. en deze He. Eigendom van de zijde van de overI. bij verkaveling ten sterfhuis van Joosijntjen Goethals moeder van de overi. dd. 13.8.1718. 23.7.1727 . 187.. St. Joorijntjen van Vooren fa Jooris + Sleidinge. Sint Baafs Velthoeck 2.10.1727. . Hd. Care1 Vande. Voorde fs Andries. die deze staat maakt en . presenteert aan segher van Vooren fs ·(Jooris Ls t.usseaçevoeçd)': den voorn. Andries, broer van de over1. en deelvoogd van Catharine van Voorde (sic) 9j. kind van de over!. en ·deze Hd. 14.1.1728 188. "Betoogh van de baete ghedevolv~ert" op de acht ·kinderen van wijlen Pieter de Leeuw fs Jaecques + Sleidinge. Sint b~afs Schroohouck 1722. He.· Janneken Thairlijnck die geen staat liet maken bij het overlijden van haar man Pieter de Leeuw. De acht kinderen zijn : Jacobus de Leeuw bij competente oude zijn zelfs die dit betoog overgeeft, Jooris 23j., Joanna 18j., Joorijntjen 16j. i Anna 14j., Philippe 12j., Pieter 8j. en Joannes 6j. dit met het overlijden van Joorijntjen Geernaert fs Jan, wed. van Christoffe1·vande Velde hun tante pat. + 3.11.1727 alwaar de voorn. kinderen gerecht zijn tot 1/6 deel en de helft van 1/6 bij uitkoop benevens. de voordere hoors ten voorn. sterfhuis gedaan jegens Cristoffel de Leeuw ook hoor v~n het voorn. sterfhuis tot 1/6 deel. 14.1 ..1728 189. St. Jan Vereecken fs Lieven bij Pieternelle Danins fa Jan + Wondelgem 19.12.1727. Re. Livijne de Nockere. Louis Vereecken bij huwelijk zlJn zelfs, mitsgr. Adriaen vereecken oom en deelvoogd van Joannes Vereecken 24j. 6m., Jan de Poortere stiefvader en voogd over de twee minderj. kinderen van Lieven Vereecken, die alle drie kinderen waren van de overi. in zijn eerste huwelijk bij Janneken van Recke. Voorts de voorn. Adriaen Vereecken en Martinus van Watteghem fs Franchois beide voogden van Anthone 10j., Pietronelle en Joorine

- 350 -


Vereecken beide 11 en 8j. alle drie kinderen van de overl. in tweede huwelijk bij Livijne Steppe die. dochter was van Lucas en van Janneken van Watteghem fa Franchoijs voorn. Eigendom van de zijde van de over1. volgens verkaveling ten sterfhuis van zijn ouders dd. 27.4.1722 . 28.1.1728 190. St. Fransoijs de Muijnck fs Jan + Sleidinge Sint Baafs Putten 23.10.1727. He. Janneken Martens fa Careis. Gabriel de Muijnck fs Jan voorn. en Andries Van Vlaenderen beide als voogden van Joorijntjen, Marie, Isabe11e en Anne de Muijnck vier minderj. kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk met Cornelia Vandekerckvoorde fa Geeraert (stvg.· 4.3.1716). Voorts den voorn. Gabriel de Muijnck en Joannes de Smet beide als deelvoogden van Jacobe, AnneMarie en Cornelia de Muijnck ook drie kinderen van de overl. in zijn tweede huwelijk met deze He. Jaecquemijntjen Van Hecke grootmoeder van de wezen uit zijn eerste huwelijk. Eigendom van de overl. volgens verkaveling ten sterfhuis van Jan de Muynck fs Jan ende Elisabeth Vande wostijne fa Jooris wij len vader en moeder van de overl.,verkave1ing van 4.10_1706_ 28.1.1728 191. st. Jan de Rudder fs Marten + sleidinge Sint Baafs Volpensweghe ontrent het Armeijndeken 18.1.1728. He ..Marie Bral fa Adriaen. Lieven Goethals voogd en grootvader naast Guillaeme Willems· zwager van de overl. ook voogd van Livijnus en Gui11aeme de .Rlidderbeide kinderen van de overI , 'Verwekt in zijn eerste huwelijk bij· Marie Goethals. .. . Voorts de .voorn. Gui11aeme Willems en Michie1 Lippens. x met Janneken Bral beide deelvoogden van Pietrone11e de Rudder 4j ~3m. ook weeskind van de overl. in zijn tweede huwelijk bij deze He. 15.2.1728 . 192. St. Livijne Tijdtgadt fa Niclaeijs + Sleidinge Sint Baafs ten dorpe 16.4.1727_ Hd. Joannes van Belle fs Guilliaeme. Pieter Tijdtgadt broer van de overl. en voogd mat. en Adriaen van Belle voogd pat. van Joannes 14j. 6m. I Pieter 12j., Care1 lIj., Guilliaeme Sj., Fransoij s Ij. 6m. Elisabeth 19j., Anne Marie 17j., Pietronelle 10j. en Catharine van Belle 8j. negen kinderen van de overl. en deze Hd. Eigendom van de zijde van de overl. ten sterfhuis van Niclaeij s Tijdtgadt en Elisabeth de Pauw ts Lucas zijn huisvrouw, verkaveling van 8.8.1711. 10.3.1728 I

193. St. Jan de Peu fs Jan + Evergem 17.1.1728. He. Pieternelle Vande Wijnckele fa Pieter. Jacobus de Peu fs Jan voogd pat. en Judocques Goethals fs Jooris voogd mat. over de drie minderj. weeskinderen die de overl. gewonnen heeft in zijn eerste huwelijk met naam : Joannes 16j., Joanne 14j. en Pieter de Peu lIj. 21.4.1728

- 351 -


194. St. Margriete De Reu fa Jooris wed. van Charles Claeijs fs Joos + Evergem Els100 18.9.1727. Hoors Franehoijs C1aeijs fs Charles voorn. bij deze overl., jongman bij competente oude van beth de 25j. zijn zelfs, die deze staat maakt en presenteert aan Joos Claeijs ook zoon van Charles in zijn eerste huwelijk bij C1ara Vereecken halfbroer en Christoffel Van Hijfte halfbroer van de overl. en oom en deelvoogd pat. en mat. van Joanne 20j. en Marieanne C1aeijs 17j. ook kinderen van de over1. en Charles C1aeijs. 21.4.1728 195. St. Joosijntjen Van Hecke + Evergem E1s100 bij de weesche 26.12.. 1728 (? = 1727) Hd. Jan Sloek fs Christoffel. Jaecques Kerckaert x met Joosijntjen Sloek, voorts JoOs van Hecke deelvoogd over Christoffel 24j., Lambreeht 22j., Marie 19j. en Pieternelle Slock 15j. mitsgr. Marie Bruneel moeder en voogd van haar twee minderj. weeskinderen gewonnen bij Jan Slock zoon van de Hd. in zijn tweede huwelijk, mede van de twee weeskinderen van voorn. Jan Slock in zijn eerste huwelijk bij Joosijntjen van Hecke fa Jan alle kinderen en kleinkinderen van de over1. bij deze Hd. gewonnen. "Een behuijst hofstedeken. .. te Evergem wijk Elsloo op "Dheez+ lijkckhde van Ga1iotsackere". 2L4.1728 196. St. Jan Lijbaert fs Pieter + Evergem Meerbeke Dhu1st 13.1.1728. He. Joorijntjen Lippens fa Jan. Joos Lijbaert broer van de over1., oom en deelvoogd .van: Pieter 12j ., Joannes 3j., Willeinijntjen 7j. en Isabelle Lijbaert 6j. mitsgr. "het gonne daervan d t hauderigghe bevrucht is ende tsedert he t : stellen deser verlost van : eene dochter ghenaemt Marie Joanne Lijbaert" en zo vijf kinderen van de overl. en deze He. Eige.ndom van de zijde van de overl. uit hoofde van Anthone Lijbaert en Cathelijne Taets zijn grootvader en grootmoeder, verkaveling van 28.4.1694. . TanriekenLijbaert religieuze en Joos Lijbaert zuster eri broer van de overL. Willemijntjen De Reijtere moeder van de overl. verkaveling van 7.5.1722. 9.6.1728 197. st. Lieven Aerts fs Jans bij Elisbeth Vandenbossche + Wondelgem 20.4.1728. He. Livijne Vermaut. Jan West x met Janneken Aerts, kozijn en deelvoogd van Joanne Aets Sj. enig kind van de overl. en deze He. Huwelijkscontraxct voor Lueas Ignace de Prent notaris tot Gent Lieven Aerts fs Jan bij Elisabeth Vanden Bossche landsman tot Wondelgem, wedn. in eerste huwelijk van Catharine Dossche en Livijne Vermaut fa Gillis bij Adriaene... jonge dochter van beth dan 25j., geassisteerd met Jan Boelens fs Lieven ook wonende tot Wondelgem dd. 13.6.1723. 9.6.1728 198. St. Guilliaeme de Sutter Volpensweghe 12.2.1728. He. Marie Rijckaert fa Jan.

fs Joos

- 352 -

+

sleidinge

Sint Baafs


Jan De Zutter als deelvoogd over Joannes 19j., Joanne ISj., Judocus 12j., Frans 8j. en Elisabeth 4j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 9.6.1728 199. St. Andries Goethals fs Gillis bij Jaecquemijntjen Claeijs + Evergem Meerbeke Cromvelde 16.3.1728. He. Elisabeth Criel. Geeraert Goethals fs Gillis voorn. oom en deelvoogd van Gillis 20j ., Joannes 16j., Jaecquemijntjen 22j. en Joanne Goethals 18j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. Joos Goethals broer van de overl. 9.6.1728 200. St. Joos Rijckaert en Pauwelijntjen Stockman beide + Evergem, welke staat wordt gemaakt en overgegeven door Pauwels Rijckaert voogd pat. en Pieter de Croock voogd mat. over het enig kind van beide overl. nl. Lievijne Rijckaert 9j. 9.6.1728 201. St. Marie van Hijfte fa Pieter bij Joorijntjen Buijsse + Evergem Meerbeke in Dhulst 14.1.1728. Hd. Jan de Reijtere fs Joos. Christiaen van Hijfte fs Piete voorn. halfbroer van de over1. en zo oom en dee1voogd van Judocus 10j., Pieter 8j., Joanne 5j. en Pieternel1e de Reijtere 3j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. Marten van Hijfte halfbroer van de overl. 23.6.1728 202. St. Livijne Steijaert fa Franchoijs + Wondelgem op Spesbrouck Driesch 26.4.1728. Hd. Lieven Leenesone. Lieven Steijaert Oom en deelvoogd van Lieven 9j., Joannes 3j. en Livijne 6j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 23.6.1728 203. Betoog door Jooris Rijckaert "gheste1den camervoochtlt over de viji minderj. kinderen van Jan Saeij verwekt bij Jacquemijntjen Kerckaert in tweede huwelijk, en dit van de successie "over hals ghevallen" met het overlijden van Marie Saeij fs Lieven voorn. in tweede huwelijk geweest met Lieven Neijt overleden in mei 1728 binnen de keure en parocnt.e van Lovendegem tt zonder kinderen na te laten". 9.9.1728 204. St. Joosijntjen Lippens fa Lucas + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 16.5.1728. Hd. Lieven van Vooren fs Christoffel. Marten Lippens fs Lucas als deelvoogd over Joorijtjen van Vooren 3j. kind van de overl. en deze He. 17.11.1728 St. Christoffel Slock is Christoffel "ongheluckelick omverre gheschoten binnen de proehie van Eirtvelde den 28.9.1723, wonende te Evergem. He. Joanna Claijsonne fa Gi1liaeme. Adriaen Sloek apparente voogd pat. over de drie minderj. kinderen. 205.

- 353 -


Het oudste kind gewonnen bij Janneken de Baerdemaeckere fa Jan in zijn eerste huwelijk met naam Pieternelle 15j., mitsgr. Pieter 8j. en Marie Catharine Slock Sj. beide kinderen van de overl. en deze He. 1.12.1728 206. St. pro deo Jooris van Vooren fs Christoffel + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe november 1719. He. Livijne Van Damme. Apparente hoors : Christoffel Van Vooren zoon van de overl. als voogd van Mattheeus, Marieanne, Pietronelle en Pieter van Vooren vier minderj. kinderen van de overl. en deze He. "Behuijsde hofstedeken met het westkamerken ofte wijckel te Sleidinge Volpijnsweghe. 1.12.1728 207. St. Pieter Van den Bundere fs Lieven + Evergem Overtwaeter bovern Wippelgem daerment noempt tteijnden 8.10.1728. He. Janneken Van Vlaenderen fa Marten. Pieter en Jan Vanden Bundere beide jongmans bij competente oude van beth dan 25j. hun zelfs, kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk bij Christoffelijntjen Bijlevijnck. Voorts Lieven Bijlevijnck als kozijn en deelvoogd van Lieven en Christoffel Vanden Bundere ook kinderen van de over1. bij hetzelfde Christoffelijntjen Bijlevijnck nog minderj. 1.12.1728 208. St. Joanna Goethals fa Joos + Sleidinge Sint Baafs int Meulestraetjen 15.10.1728, wed. van Jooris de Scheirder .. Hd. Joos Claeijs fs Jan. Hoors : Joannes Goethals en Marten Monnaerts x met Pietronel1e de Scheirder beide als voogden van Judocus 20j., Joannes 19j., Jooris 17j., Jacobus 14j. en Anne de Scheirder 12j. vijf kinderen van de overi. in haar eerste huwelijk gewonnen met Jooris de Scheirder. Voorts de voorn. Joannes Goethals voogd over Fransoij s Joannes Claeijs 16m. ook kind van de overl. in haar tweede huwelijk bij deze Hd. Huwelijkscontract dd. 14.7.1724. 15.12.1728 BUNDEL 310 209. Rek. door Lieven Boelens fs Lieven als voogd van de vier minderj. kinderen van Jan Boelens fs Lieven voorn. in eerste huwelijk bij Anthonette de Causmaeckere met naam Pieter, Jaecquemijntjen, Pieternelle en Joanne Boelens. 2.11.1729 Rek. door Lieven Boelens fs Jan in eerste huwelijk bij Cathelijne Buij sse als voogd pat. over Laureij 5, Jaecques, Jooris en Arnaut Boelens alle vier kinderen van Jan in zijn derde huwelijk gewonnen bij Pieternelle Danins fa Jaecques. 26.1.1729 210. St. Marie van Cromvelde 24.5.1729. Hd. Adriaen Geernaert

Speijbrouck

fa

fs Pieter.

- 354 -

Jooris

+

Evergem

Meerbeke


Lieven Schelstraete kozijn en deelvoogd van Pieter 6j., Livijne 3j. en Isabel1e Geernaert 6m. alle. drie kinderen van de overl. en deze Hd. 17.12.1729 211. St. Lieven Buijsse fs Jooris + Wondelgem 5.12.1728. He. Pieternel1e de Wevere fs Jan tevoren wed. van Geeraert Grootaert. Philippe Buijsse oom :en deelvoogd van Joosijntjen Buijsse enig kind van de overL en deze He. 14.12.1729 212. st. Jaecquemijntjen van Verdeghem fa Fransoijs + Sleidinge Sint Baafs Oijweghe ontrent het Swaentjen 17.9.1729. Hd. Joannes van Vooren fs Christoffel. . Apparente hoors : Lieven van Verdeghem en Jooris Theerlijnck x met Elisabeth van Vooren als voogden van Liviilus 10j.6m., Joannes lj.6m.,·Joorijntjen 4j.en Joanne Van Vooren 3j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. Eigendom van de zijde van de overl. bij successie van Gillis van Verdeghem met bij leve ten voordele van Passchijntjen Schelstraete zijn weduwe. 1.12.1729 213 . st. P ieter van Verdeghem fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 5.1.1729. He. Joorijntjen Mattheeus fa Guilliaeme. Hoors : Lieven van Verdeghem jongman bij competente oude zijn zelfs en Jacobus Monnaerts x met Joanne van Verdegehm, den voorn. Lieven van Verdeghem en Lièven van verdeghem f;;Lieven als.voogden van Joorfs, Marie, ·Catha.rine en Pietronel1é· van Verdeghem 6 kinderen en schoonkinderen van de overl. en deze He. 1.12.1729 214. St.· Laureijs Steijaert fs· Pieter + Evergem Overb~aeter Wippelghem 18.3.1729. He. Marlè van Watteghem. Joos Steijaert fs Pieter voorn. oom en deelvoogd van Joannes Bapta 5j., Pieternelle 17j.,·Marie Joanne 15j., Livijne Marie en Jöanne Catherine beide 13j. en Marie Anne Steijaert 10j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. . Eigendom van de zijde van de overl. volgens verkaveling van 3.5.1707 tussen de overl. en Lieven Criel x met Marie Steijaert ten sterfhuis van Pieter Steijaert en Janneken Van Vooren. 16.11.1729 215. st. Jooris IJsebaert fs Pietr + Evergem Elsloo 3.6.1729. He. Pieternelle Steijaert. Christoffel Lippens fs Christoffel x met Livijne IJsebaert fa Pieter voorn. oom en deelvoogd van Pieter 20j., Ferdinand 10j., Elisabeth 9j., Joanne 6j. en Marianne IJsebaert 2j. alle kinderen van de overl. en deze He. 19.10.1729 216. St. Catherine De Rijcke + 14.11.1728. Hd. Jaecques Vanden Perre (en ook staat)

- 355 -

Evergem +

Elsloo

Evergem

ten

durpe

21.9.1729

zonder


Welke staat wordt gemaakt bij Joannes Vanden Perre, Jan van .Laere x met Joosijntjen Vรกnden Perre, Jan de Brauwere x met Martijntjen Vanden Perre alle drie kinderen van de voorn. Jaecques Vanden Perre in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Marie steppe. Pieter Lippens als voogd van Jaecquemijntjen Vander Perre ook kind van Jaecques in zijn tweede huwelijk bij Marie Lippens en Christoffel de Cuijper als voogd van Joanne Vander Perre ook kind van Jaecques in zijn derde huwelijk bij Marie de Cuijpere, dewelke zij presenteren aan Marten De Rijcke broer van de overl. en zo oom en deelvoogd van Frans 3j., Livijne 9j., Catherine 7j. en Anna Vander Perre 5j. alle vier kinderen van de overl. en Jaecques Vander Perre in zijn vierde huwelijk. 5.10.1729 217. st. pro deo cathe1ijne Geernaert wed. van Jooris de Wispelaere + 20.1.1729. Apparente hoors Anthone de Wispelaere jongman bij competente oude zijn zelfs, Livijne en Anne de Wispelaere jonge dochters ook bij competente oude hun zelfs, voorts Anthone Vanden Berghe vader en voogd van zijn twee minderj โ ข.kinderen verwekt bij" Isabel1e de Wispelaere en Carel de Pauw vader en voogd van zijn enig kind .gewonnen bij Janneken de Wispelaere kinderen en kleinkinderen.van de overl. en de voorn. Jooris de Wispelaere. 16.11.1729 218. St. Daniel De Valckenaere fs Lรกureijs 18.3.1729. .ae , Jaecquemijntjen de Pauw fa Laurs wed. deze staat maakt en presenteert. aan deelvoogd over Harie De Va1ckernaere Ij. deze He. . 5.10.1729

+ Wondelgem int hautjen van Pieter Batsleer die Lieven van Renterghem kind .van de over 1.. en

219. Staat en bewijs van goede gedaan door Christoffel De1laert vader en voogd van zijn drie minderj. kinderen: Christoffel 10j., Joailne 12j. en Marie Dellaert 5j ..gewonnen bij Livijne Roete fa .Pieter en van Joorijntjen van Hijfte, over de successie. op dezelfde .kinderen vervallen met het overlijden van voorn. Pieter Roete hun grootvader. 22.9.1729 22n. St. Jan Vijveraert fs Lieven bij Janneken van Laere + Wondelgem op Stallendriesch 13.7.1729. He. Catharine Van Vlaenderen fa Lieven. Jooris van Laere oom en deelvoogd van Joosijntjen Vijveraerd 3j. enig kind van de over1. en deze He. Eigendom van de zijde van de overl. bij verkaveling van 25.2.1695 tussen dhoirs van Jooris van Laere en Magdaleene Neyt. 22.9.1729 221. st. Marie Geernaert fa Jooris + Evergem Schoonstraete ten dorpe 1.11.1728. Hd. Philippe de Rock die deze staat maakt en presenteert aan Christoffel Geernaert oom en dee1voogd van Joannes 10j. en Joanne de Rock 14m. beide kinderen van de over1. en deze Hd. 7.9.1729

- 356 -


222. St. Janneken Martens fa Segher + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 25.7.1729. Hd. Pieter Botterman fs Loijs. Andries Martens fs Segher en Lieven Botterman fs Loijs voorn. beide deelvoogden van Fransoijs 15j., Joannes lIj., Livinus 5j., Segher 3j., Pieter 2m.; Marie 22j., Joorijntjen 20j. en Joanne Botterman 13j. alle acht kinderen van de overl. en deze Hd. Segher .Martens fs Andries en Joorijntjen Vande Wostijne fa Marten wijlen vader en moeder van de overl. verkaveling dd. 16.2.1713 7.9.1729 223. st. Martijntjen Staelens fa Elias + Evergem Overtwaeter 6.6.1729. Hd. Jan Roete ~s Jan. Bernaert de. Bruijckere x met Pieternelle Staelens, oom en deelvoogd van Joannes en Pieter Roete oud 22j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 27.7.1729 224. St. Lieven van Hijpere fs Lieven + Evergem Overtwaeter op t' Hendeken 11.4_1729• . He. Joanne van Hecke fa Jan. Laureijs van Hijpere, broer van de overl. voogd pat. en steven van Hecke broer He., voogd mat. over Pieter 13j.6m. I Joannes 11j.6m. I Andries 9j., Livijne 7j. ,Pieternelle 5j. en Marie. Joanne van Hijpere 3j. alle zes kinderen van de ov.erl.en deze.Hé. 30.6.1729 225. st. Jooris de Muijrick fs Jooris + Evergem overtwaeter bij Kerckbrugghe 1728. . Apparente voogden Pieter Vande Steene kozijn causa uxoris materneel en Pieter. van Hecke schepen, kamervoogd over .Joannes· 17j., Christoffel 14j., Jooris lIj.,. Pieter 7j. en Joanne de Muijnck 19j. alle kinderen van de over1. gewonnen bij Christoffelijntjen Van Hijfte. (Zie stvg. Evergem 26.7.1725 nr. 136). 25.5.1729 226. St. Elisabeth Buijsse fa Christoffel wed. van Cornelis Boeijs + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 27.2.1729. Apparente hoors : Jan de·Vos x met Joorijntjen Buijsse zuster van de overl. en Carel Boeijs beide voogden van· Joannes 13j., Pietronelle lIj., Cornelis 9j. en Carel Boeijs 6j. vier kinderen van de overl. bij de voorn. Cornelis Boeijs. 6.4.1729 227. st. Pieter Plasschaert fs Carel + Evergem Overtwaeter 10.2.1729. He. Pieternelle de Baerdemaecker fa Lieven. Pieter Plasschaert fs Care1 voogd pat. en Seger de Meester voogd mat. over Jan Plasschaert fs Pieter die de overl. gewonnen heeft bij cathalijnne de Meester in eerste huwelijk 18j., mitsgr. den voorn. Pieter Plasschaert als voogd over Lievijnus Plasschaert 2j.6m. kinderen van de overl. en deze He. in zijn tweede huwelijk. 6.6.1729 228. St. Jan Van Verdeghem fs Lieven + Evergem Schoonstraete bij het dorp 26.1.1729. He. Livijne de Walsche fa Marten.

- 357 -


Lieven van Verdegehm oom en deelvoogd van Pieter van Verdeghem 7j. enig kind van de overl. en deze He. 9.3.1729 229. St. Pieter D'oosterlijnck fs Geeraert + Sleidinge Sint Baafs Velthouck december 1728. He. Pietronelle Bomeleijn fa Lieven • .Pieter Doosterlijnck fs Jooris en Gillis Pauwels beide voogden pat. en mat. van Joanna 7j. en Judocus Doosterlijnck 5j. weeskinderen van de overl. in eerste huwelijk gewonnen aan Marie Pauwels fa Gillis voorn. Janneken Wi11ems en Gillis Pauwels grootmoeder en grootvader mat. 23.2.1729 230. St. Adriaene Theirlijnck fa Segher + Sleidinge Sint Baafs Oijweghe 2.8.1728. Hd ..Fransoijs Van Belle fs Guil1iaeme. Meester Adriaen van Belle en Joos Blanchaert x met Jànneken Theirlijnck beide voogden yan Anne Marie 17j., Adriaen 14j., Joannes 10j., Caroline 6j. en Jooris Theirlijnck 4j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. segher Theirlijnck fs Segher en Joorijntjen Theirlijnck· fa Adriaen wijlen vader en moeder van de overi., verkaveling dO..5.1.1728. 23.2.1729 231. St. Märten de Walsche fs Marten + Evergem Overtwaeter bij Meijntjensgoet 6.1.1729. He. Joanne Boelens fa Jan. Pl.eterde Walsche fs Daniel tot Sleidinge, kozijn en deelvoogd van aoannes 7j. I Pieternelle Sj ..en Martinus de.Walsche 3j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 23~2.1729 . ··232. st. Janneken Moens fa Guil1iaeme + Evergem schccnst.raet,e Overd~e 27.11.1728. Hd. Gillis Dhont fs Lieven. Jan Moens fs Guil1e voorn. oom en deelvoogd van Pieter Moens 6j. kind .van de overl. en deze Hd.· Guilliaem Moens en Cathelijne Criel vader en moeder van de overi., verkaveling dd. 22.9.17•. 26.1.1729 233. st. Franchoijs de Deckere fs Frans + Evergem Elsloo 26.10.1728. He. Livijne Buijsse die deze staat maakt met interventie van Jan Buijsse haar kozijn en presenteert aan Franchoijs, Lieven en Joosijntjen de Deckere alle gehuwd en bij competente oude hun zelfs, Jan Verdeghem x met Joanne de Deckere en Pieter de Deckere oom en deelvoogd van Pieternelle de Deckere 20j. alle kinderen van de over1. en deze He. . Fianchoijs de Deckere x met Cathelijne van Hecke vader en moeder van de overi., verkaveling dd. 17.11.1694. 26.1.1729 234. Rek. door Jan de Wevere fs Jan bij Joosijntjen Buijsse voogd mat. naast Pieter van Acker voogd pat. van Pieter en Joseph van Acker fs Jan bij Joorijntjen de Wevere fa Jan voorn. en van hetzelfde Joosijntjen Buijsse. 5.10.1729

- 358 -


BUNDEL 311 235. St. Andries Roels fs Pieter + Evergem Overtwaeter Kerckbrugghe 23.3.1730. He. Isabe11e Geeraerts die deze staat maakt ter interventie van Judocus Braeckman haar tweede man en presenteert aan Gillis de Naeijer oom en deelvoogd van Pieter Roels lOm. enig kind van de overl. en deze He. 15.11.1730 236. St. Andries Moens fs Lieven bij Andriesijntjen Van Vooren + Evergem Schoonstraete Vierlinden 7.4.1730. . He. Cornelia de Beule fa Joos die deze staat m~akt ter interventie van Joans de Beule en dezelfde pres~nteert aan Laureijs ~ari Laere x met Pieternelle Moens fa Lieven voorn., oom en deelvoogd over .Pieter 19j., Joannes 15j., Livinus 6j., Bernardus 4j., Livijne 17j., Pieternelle 13j. en Anneken Moens 4m., na het overlijden van de overl. geboren, alle kinderen van de overl. en deze He. 13.12.1730 237. St. Joanne Claeijs fa Franchois + Evergem Schoonstraete het Vurstjen 26.7.1730. Hd. Gillis Debbaut. Joannes Claeijs fs Frans voorn. oom en deelvoogd van Jooris Bm. en Joosijntjen Debbaut 4j. alle twee kinderen van de over!. en deze Hd. . Jan C1aeijs fs Roelandt, Cathalijn de Reijte:te zijn huisvrouw, verkaveling van 27.3.1719. 29.11.1730 .. 238. St. ri~ristoffelijntjen Criel fa Christoffels bij Joosijntjen de Koijere+ Evergem Meerbeke Dhulst 10.9.1730. Hd. Jan de Reijtere fs Joos. . Lieven Criel fs Christoffel voorn.· oom en deelvoogd van Lieven de Reijtere 2m. enig kind van de over!. en deze Hd. Stvg. Christoffel Criel Heerl. Vinderhoute dd. 2.11.1706. 29.11.1730 . 239. St. Livijne Vereecken + Wondelgem in de Goede Weke 1730. Hd. Louis van Laere. Lieven Steijaert vader·en voogd van Louise en Marie Anne Steijaert zijn twee minderj. kinderen gewonnen bij Catherine van Laere dochter van de Hd. bij de over1. en zo hoir uniek van dit sterfhuis. 29.11.1730 240. St. Vyntken Vande Velde wed ..van Jooris Vernave + Evergem oktober 1729. Jan Vande Velde voogd mat. en Lieven van Hij fte voogd pat. van Lieven 12j., Joanna 9j. en Christoffel Vernave 4j. alle drie kinderen van de overl. en Jooris Vernaéve. 18.10.1730 241. St. Lieven Legiers fs Jooris + Evergem Meerbeke 7.8.1729~ He. Livijne Crie1 alsnu gehuwd met Guilliaeme Averbeke f s Carel die deze staat maakt en presenteert aan Laureijs Neijt oom van de overi. en zo deelvoogd van Joannes 6j., Livijne 13j., Joanne 9j. en Pieternelie Legiers 22j. alle kinderen van de overl. en deze

- 359 -


He. en sedert 9.1.1730 zijn Joannes en Joanne Legiers voorn. ook overleden. 4.10.1730 242. st. Marie Gargan fa Gheeraert + Evergem Meirbeke den Hulle 13.1.1730. Hd. Lieven de Wispelaere fs Christoffel. Hoors : Jan, Pieter, Gheeraert en Pietronelle Bauwens mitsgr. Marie Bauwens wed. van Pieter de Corte hun zelfs, den voorn. Jan Bauwens en Joannes Gargan beide voogden van Albertus Bauwens 23j.; zes kinderen van de overl. in eerste huwelijk bij Pieter Bauwens fs Jan. Voorts Joannes Gargan voorn. en Jooris de Wispelaere voogden van Christoffel 19j. en Therese de Wispelaere 11 innocente" 18j. twee kinderen van de overl. in tweede huwelijk bij deze Hd. 20.9.1730 243. St. Anne Verbrugghe fa Gillis + Wondelgem int Hautjen 30(1).2.1730 Hd. Anthone de Wispelaere. Pieter van Acker x met Pieternelle Verbrugghe oom en deelvoogd van Joannes de Wispelaere drie weken enig kind van de overl. en deze Hd. 20.9.1730 244. St. Livijne Steijaert fa Pieter + Evergem Schoonstraete Overdamm~.11.7.1729. Hd. Pieter de Priester. Jan Buijsse fs Jooris, x met Xstoffelijntjen steij.aert oom en deelvoogd .van Judocus 14j., Pieter 12j., Jan 8j., Pieternelle 17j Jaecquemijlltjen 7j. en Marie Anne de Pries.tere 6j. alle zes kinderen van de overl. en deze Hd. 19.7.1730 e .,

245. St. Jan Thijsebaert fs Lauwereijns bij Janneken de Buek + Sleidinge Sint Baafs volpinsweghe t'Aermeijndeken 14.3.1730. He. Janneken de Wispelaere fa Christoffel. JoorisSlock x met Joorijntjen Thijsebaert voogd pat. en Christof.fel de Wispelaere voogd mat ..van Joannes 13j., Christoffelijntjen 10j., Jacobus 7j. en Pieter Thijsebaert 4j. vier kinderen van de overl. en deze He. 19.7.1730 246. St. Lieven Kakebeke + Wondelgem 17.5.1730, wedn. van Christoffelijntjen Neijt overl. zonder staat van goed. He. Joanne Verbauwen. Jan Neijt en Pieternelle Neijt wed. van Daniel Danins als representanten van Livijne Kakebeke kind van de overl. bij Christiffelijntjen Neijt overleden na de dood van zlJn vader. Mitsgr. aan Laureijs Boelens deelvoogd van Joannes 12j., Pieter 9j. Joanne 15j. en Pieternelle Van Kakebeke 7j. ook kinderen van de overl. en deze He. 5.7.1730 247. St. Elisabeth de Manghelaere fa Jooris + Wondelgem 5.12.1729. Hd. Pieter Verlot. Jan Schauvlieghe x met Joosijne Verloth kind van de overl. en deze Hd. en dezelfde Schauvlieghe voogd "mits vanden cant vande overledene geene vrienden en si.j n" van Jeron 21j., Arnaut, 17j.,

- 360 -


Pieter 15j., Janneken 23j., Pieternelle 14j. en lIj. ook kinderen van de overl. en deze Hd. 5.7.1730

Livijne Verlot

248. st. Jenne Mortier + Wondelgem 25.3.1730. en van Jooris Van Laere fs Joos haar man + 29.4.1730. Apparente hoirs van de voorn. Jenne Mortier . Bauduijn 23j., Jooris 14j., Marie 24j., Pieternelle 17j., Joanne l5j., Livijne 12j.i Tanneken 9j. en Joosijntjen Van Laere 6j. alle acht kinderen van de voorn. overl. en Jooris Van Laere, daarvan Judocus Claijs x met Tanneken Van Laere halfzuster van Jenne Mortier, deelvoogd. Mitsgr. Jan en Lieven Van Laere ook kinderen van Jooris in zijn eerste huwelijk bij Janneken Velleman. 5.7.1730 249. St. Amant Legiest fs Geert + Evergem 6.5.1730. Hd. Janneken de Muijnck fs care1. Joannes Legiest voogd pat. en Lieven van Poucke voogd mat. van de vier minderj. weeskinderen met naam Joannes 1Sj., Caterine 13j., Joanna 9j. en Livijnus Sj. kinderen van de over1. en deze Hd. 21.6.1730 250. st. Marie catharine van Hoorebeke fa dheer Jan bij Catharine Sierens fa Segher + Sleidinge Sint Baafs ten dorpe 9.2.1729. Hd. Pieter van Gheldre fs Pieter. Hoors : Joannes van Hoorebeke fs dheer Jan voorn. en Livinus van Gheldre fs Pieter voorn. beide als deelvoogden van Joanne Marie 7j.8m., Catharine Isabelle 5j.6m. en Livine Pietronelle van Gheldre 3j .6m. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 7.6.1730 251. St. Janneken Maes fa Adriaen + Wondelgem 24.11.1729. Hd. Adriaen van Renterghem. Jan Maes fs Adriaen voorn. oom en deelvoogd van Laureijs 12j. en Jรถanes van Renterghem 10j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 17.5.1730 252. St. Janneken de Clercq fa Pieter + Wondelgem 30.1.1730. Hd. Pieter Sallaert. Pieter de Clercq voorn. grootvader en deelvoogd van Livijne Zaelaert 16m. enig kind van de overl. en deze Hd. 19.4.1730 253. St. Marie Beijaert fa Jan bij Franchoijse Moens fs Guilliaeme + Evergem Schoonstraete Reijbrouck 21.12.1729. Hd. Jan Buijsse fs Jan. Andries Moens fs Lieven kozijn en deelvoogd ter interventie van Pieter de Rijcke zwager van de Hd. en nu aan Laureijs van Laere x met Pieternelle Moens mits het overlijden van de voorn. Andries Moens "nae r t I formeren de ser" en zo causa uxoris kozijn en deelvoogd van Joannes Bernardus 13j., Pieternelle 16j. en Joanne Marie Buijsse 7j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. st. Jan Beijaert gepasseerd voor notaris Adrien Huijghe 30.7.1705. 19.4.1730 254. St. Lieven de Backere fs Geeraert bij Elisabeth Buijsse + Wonde1gem 15.8.1729.

- 361 -


He. Marie de Wevere fa Jan. Geeraert de Backere grootvader en deelvoogd van Geeraert· 14j .. , Lieven 7j., Joannes 4j., Elisabeth lOj. en Pieternelle de Backere 3m. geboren na de dood van de overl. ter assistentie van Pieter de Wevere fs Jan voorn. Geen stvg. ten sterfhuis van Elisabeth Buijsse voorn. + Wondelgem .14.5.1716, Adriaen Vere.ecken x met Tanneken de Backere de enigste kinderen van de voorn. Geeraert de Backere en Elisabeth Buijsse. 22.3.1730 255. St. Marie Everraert fa Lucas + Evergem Overtwaeter te Kerckbrugghe. Hd. Pauwels Rijckaert fs Lieven. Lieven Everraert broer van de overl. en voogd mat. over Marie Joanne 6j. en Joannes Rijckaert 4j. beide kinderen van de overl . .en deze·Hd. 8.3.1730 256. Marie Verheecke fa Jooris + S1eidinge Sint Baafs Volpinsweghe 28.10.1729. Hd. Jan B1anckaert ts Jan. Hoors : Matthijs Blanckaert en Jooris Wi11ems x met Joorijntjen Verheecke beide voogden van Jan 7j. en Jooris Blanckaert 3j. ·beide kinderen van de overl. en deze Hd. 25.1.1730· 257. st. Christiaen Van Vooren fs Lieven + Evergem Schoonst,raete 19.10.1729. Hd. Pieter de Wevere fs Pieters. Jan de Wevere gehuwd, Lieven Dooghe gèhuwd met Janneken de .Wevere, .en Joamies. coene gehuwd met Christoffe1ijntjen Van Vooren fa Lieven. oom en deelvoogd van Pieter 14j., Livijne 23j. en Pieterne11e de Wevere 19j. alle zes kinderen van de over!. en deze Hd. 25.1.1730 258. St. Cristoffel de Muynck fs Jan + Evergem november 1729. He~ Janneken de Cocq. Jooris de Muynck fs Jan apparente voogd van .Isabelle 16j. en Joanne de Muynck 13j. beide kinderen van de overl. en deze He. 25.1.1730 259. St. Jan van Laere fs Jans + Wondelgem 10.10.1729. He. Marie Lievens. Lieven en Jooris van Laere gehuwd en bij competente oude hun zelfs, Jacques van Ackere x met Janneken van Laere, Jan de Brauwere x met Catharine van Laere, voorts Pieter van Laere oom en deelvoogd van Anthone 20j., Jan 17j., Livijne 22j. en Pieternelle van Laere 14j. alle kinderen van de overl. en deze He. 25.1.1730 BUNDEL 312 260. St. toebehorende Franchois de Naeijere fs wijlen Pieter, die hij gewonnen heeft bij Anne van Sterck z aj n eerste huisvrouw, Catharine de Pr Lnce zijn tweede huisvrouwen He. van Pieter de Naeijere. .

- 362 -


Franchois de Naeijere voorn. 22j. (1/3) bij het overlijden van zijn vader + 10.3.1729 en moeder + 18.6.1718. Jacobus de Naeijere, broer van het weeskind overleden na het overlijden van zijn vader. De andere 2/3 komen toe aan : Gillis de Naeijere zijn zelfs en Anna Marie de Naijere gehuwd met Jaecques Reijniers broer en zuster van het weeskind. Gillis de Naeijere d'oude oom pat. en deelvoogd "cruijdenier op ste Pharahilde Plaetse". 17.3.1731 261. Rek. door Lieven Phieijns fs Christoffel als voogd administrateur van Catharine Phieijns zlJn minderj. zuster, presenterende deze aan Carle van Quaeckebeke x met Pietronelle Phieijns en Joos Martens medevoogd. 7.2.1731 262. Renseing door Christoffel Vander Perre fa Jaecques in zijn de Cuijper. 7.2.1731

de Cuyper als derde huwelijk

voogd van Joanne gewonnen aan Marie

263. Rek. door Joannes Vanderperre fs Jaecques in eerste huwelijk bij Marie Steppe als voogd van de vier kinderen van de voorn. Jaecques Vander Perre in zijn vierde huwelijk bij Catharine de Rijcke. 7.2.1731 264. Bewijs en renseing door Pièter Lippens Jaecquemijntjen Vande Perre fa Jacques in Marie Lippens.

oom en deelvoogd tweede huwelijk

van bij

265. Rek. door Joannes Goethals fs Joos als administrerende voogd van de vijf minderj. kinderen van Joanne Goethals in haar eerste huwelijk gewonnen aan Jooris de Scheirder, sedert het overlijden van voorn. Joanne Goethals presenterende deze aan Marten Mannaerts medevoogd en aan Joannes de Scheirder een van dezelfde weeskinderen en alsnu gehuwd z i jn zelfs. Verkoping van "eenen cooren wint ende rosmeulen uit hoofde van Joos Goethals grootvader mat. van de weeskinderen dd. 30.3.1730 7.2.1731 266. Rek. door Francoijs Theirlijnck als administrerende de weeskindeen van Jan Martens en Janneken Pottelbeirghe Sleidinge Sint Baafs Brutseijnde; presenterende deze Decleircq tot Bassevelde medevoogd. 23.5.1731 267. Rek. door Passchier fs Christoffels 20j. 4.7.1731

Batsleer

als

voogd van Joannes

voogd van beide + aan Joos

de Riddere

268. Rek. door Jan Strijdt x met de wed. van Jooris De Deckere als stiefvader en voogd van Jooris, Franchois en Joosijntjen de Deckere kinderen van de voorn. Jooris en de weduwe, van hetgeen op hen is gedevolveerd met het overlijden van Segher de Deckere hun oom. 12.12.1731

- 363 -


269. Rek. Door Geeraert Criel fs Jans "gesurrogeert" in plaats van Jan Criel is Jan voogd over de twee minderj. kinderen van Denijs Criel f s Jan voorn. in zijn eerste huwelijk bj Pieternelle de Muijnck faXpols van de successie uit hoofde van hun vader en moeder en van de successie op hen gedevolveerd bij het overlijden van Jan Cooreman fs Segher volgens de augmentatie van 3.6.1726. 12.12.1731 270. St. Philippine volgnummer 290.

Vander

Meirsschen

zie

bundel

313

f

Q

l50v.

271. Augmentatie door Fransoijs Theirlijnck fs Jooris vader en voogd van zijn minderj. kinderen Judocus, Marie Anne en Magdalena Theirlij nek drie kinderen die hij verwekt heeft in zijn eerste huwelijk met Magdalena de Zutter, mits de successie op de wezen vervallen met het overlijden van Jan de Zutter fs Joos, wijlen hun grootvader, presenterende deze aan Judocus de Zutter en Gillis Criel voogden over dezelfde weeskinderen. 14.11.1731 272. St. Marie Vanden Berghe fa Jan + Wondelgem in de Bootestraete 19.8.1731. Hd. Jaecques Verpont. Joannes verpont jongman bij competente oude zijn zelfs, Pieter Mussche x met Livijne Verpont, Joannes Verplancke x met Judoca Verpont en Pieter Steendam kozijn en deelvoogd van Franchois 17j. en Joanne Verpont 22j. en tenslotte Louis de Jaeghere als vader en voogd van zijn drie minderj. kinderen gewonnen aan Anne Verpont alle kinderen en schoon- en kleinkinderen van de overl. eh. deze Hd. 14.11.1731 273. St. Geert Goethals fs Gillis + Evergem Schoonstraete op het dorp 18.8.1731. He.¡ Elisabeth de Reijtere fa Joos. Laureijs van Laere wethouder, kozijn en dee1voogd van Judocus 18j., Gillis 9j., Joannes 8j., Jaecquemijntjen 20j. en Marie Goethals 14j. alle kinderen van de overl. en deze He. Verkaveling tussen de overl. en Andries en Joos Goethals dd. 21.6.1712. 5.9.1731 274. St. Lieven van Vooren fs Christoffel + Sleidinge Sint Baafs de Putten 25.4.1731. He. Marie de Wispelaere fa Lieven. Jooris de Pauw gehuwd met Joanna Van Vooren zo over zichzelf als deelvoogd over Joosijntjen 20j., Joannes 18j., Philippus 15j., Cornelie 13j. en Jooris van VoÜren 10j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. 5.9.1731 275. St.

Pieternelle

Boeijs

zie

bundel

313

275. St. pro deo Joos de Carte fs Carel + Evergem 22.6.1731. He. Marie Dhont fa Lieven. Christoffel Dellaert x met Isabelle de Carte mitsgr. aan Carel de Corte bij competente oude van beth dan 25j. zijn zelfs bedegen dochter en zoon van Joos voorn. verwekt bij Catharina Steenacker

- 364 -


in s 'overl. eerste alsmde nog aan de voorn. Xstoffel Dellaert voogd pat. en Pieter Dhont voogd mat. over Clara, Judocques, Catharina, Marie en Joanne de Corte vijf minderj. kinderen van de overl. en deze He. 19.9.1731 276. St. Jan Callant fs Jans + Evergem Elsloo ten dorpe 30.5.1731 He. Joanne Taets fa Joos. marten Callant fs Jan voorn. oom en deelvoogd van Joannes 6j., Joanne Marie 15j., Joanne 13j. en Isabelle Callant 10j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 5.9.1731 277. st. Marinus Braeckman fs Jan + Wondelgem bij Spesbrouckdriesch 6.6.1731. He. Marie Vereecken fa Jooris. Jacobus Van Poucke kozijn en deelvoogd "als bijden overledenen in sijnen vuijttersten wille daertoe aensocht" van Joanne Catherine 23j., Pieter 21j., Joannes 18j., Judocus 16j., Jooris 14j., Jacobus 12j., Marinus 10j., Petrus Philippus 7j. en Franchoijs Braeckman 9m. alle kinderen van de over!. en deze He. 5.9.1731 St. Marie Bundervoet fa Jans bij Janneken Verbrugghen + Evergem Meerbeke 9.6.1731. Hd~ Pieter P1asschaert fs Gillis. Jan Bundervoet fs Jan voorn. oom en deelvoogd van Joanne Plasschaert vier jaar enig kind van de over1. en deze Hd. Jooris Vande Velde x met Joorijntjen Lippens halfzuster van de over1. 18.7.1731 278.

279. st. Joos de Meester fs Jooris + Sleidinge Sint Baafs Volpensweghe 14.1.1731. He. Martijntjen de Vos fa Joos. Cristiaen van Speijbroeck x met Joosijntien de Meester en Segher de Meester als voogd over Jooris 24j., Pieterne1le 19). en Judocus 8j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 18.7.1731 280. St. Seger Van Vooren fa Arnaut + Evergem Elsloo 23.5.1731.

He. Marie de Priester. Hoors : Pieter, Lieven, Pieterne11e en Stoffelijntjen Van Vooren hun zelfs, mitsgr.dezelfde Pieter Van Vooren en van de twee minderj. kinderen van Marie van Vooren gehuwd geweest met Xstoffel Gernaert. 4.7.1731 281. St. Jan Taets fs Denijs (Stvg. Denijs Evergem 25.4.1714) + Evergem Meerbeke 27.2.1731. He. Marie Arens fa Jan. Gillis Taets fs Cornelis kozijn van de overl. en deelvoogd van Livinus Taets 6j. enig kind van de overl .en deze He. "boven tgonne daervan d'haudge presumeert bevrucht te sijn". Janneken de Wispelaere moeder van de overl. hertrouwde met Jan de Backere. 20.6.1731

- 365 -


282. St. Joorijntjen Thairlijnck fa Pieter + Sleidinge Sint Baafs Schroonhouck 16.3.1731. Hd. Segher Verschaere fs Franchoijs. Pieter Thairlijnck fs Pieter als deelvoogd over Joannes 8j. kind van de overl. en deze Hd. 23.5.1731 283. St. Jaecques de Puijt fs Jaecques + Evergem Elsloo 15.8.1730, welke staat wordt gemaakt bij Lieven Boelens fs Pieters , x met Pieternelle de Puijt fa Jaecques voorn. en zo oom en deelvoogd pat. van Jooris de Puijt 17j. kind van de overl. in eerste huwelijk bij Susanne Claijs ter interventie van Jacobus Claijs ook oom van de wezen voogd pat. benevens Jaecques de Pauw x met Janneken Van Damme en ook oom en voogd mat. van Pieter de Puijt 6j. ook kind van de overl .in tweede huwelijk bij Elisabeth van Damme fa Pieter. Jan Van Hecke fs Xpols in huwelijk gewonnen met Janneken Van Damme. 23.5.1731 284. St. Magriete Verschelde wed. van Jooris Vanden Boosschelle + Evergem 13.2.1731. Jan Franshois en Jan Dellaert voogden van Xstoffel 23j., Marie 20j. en Cornelia Vanden Boosschelle 17j. alle drie kinderen van de overl. bij Jooris Vanden Boossche11~. 18.4.1731 285. St. Pieter van Quaquebeke fs Cornelis + Sleidinge Sint Baafs ten dorpe 22.1.1731. He. jannkeen de Buek fa Lieven. Lieven van Quaquebeke deelvoogd over Jan Bapta Sj_ kind van de over!. en deze He. 18.4.1731 286. St. Livijne Geirnaert fa Denijs + Evergem bij het Hulleken 26.10.1730. Hd. Jan de Backer fs Lieven. Christoffel Geirnaert fs Denijs voorn. deelvoogd over Lieven 16j., Joanna 14j _, Petronel1e lIj. ende Joorijntjen de Backer 9j _ alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 18.4.1731 287. St. Janneken Van Acker + Evergem 3.6.1730. Hd. Joannes van Bambosch fs Jan ter assistentie van Xstoffel Van Acker voogd mat. en Jan Van Bambosch voogd pat. van Lievijne 18j., Stoffel 14j., Joanne 12j., Joannes 6j. en Christoffelijntjen van Bambosch 3j. vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 21.3.1731 288. St. Marianne de Neekere + Evergem Schoonstraete Overdamme december 1730. Hd. Steven Lippens fs Jan. Laureijs van Laere schepen van het Graafschap Evergem deelvoogd over Jan 15j., Therese 16j. en Livijne Lippens 6j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 7.3.1731

- 366 -


289. st. Janneken Moens fa Joos + Evergern Schoonstraete inde Vurst 11.10.1730. Hd. Jaècques Daenens fs Pieter. Herculus Grijp oom van de overl. en deelvoogd van Pieter 1Sj., Judocus 7j., Livijne 13j. , Pieterne11e 9j ., Marie Sj. en Jaecquemijntjen Daenens 3j. alle kinderen van de overl. en deze Hd. 7.2.1731 BUNDEL 313 290. St. Philippine Äpp010nia Vander Meerschen fa Pieter + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe 16.1.1730. Hd. offecier Jan Velleman is Lucas. Pieter Vander Meersche voogd van Joanne 21j., Judocus 19j., Pieter 16j., Anne Marie lSj., Joannes· 13j., Jacobus 9j. en Ignatius Velleman 2j.6m. alle zeven kinderen van de overi. en deze Hd. 5.1.1732 291. St. Pieternel1e Boeijs fa Pieter + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 14.5.1731. Hd. Christoffel van Vooren fs Jooris •. Pieter Boeijs vader van de overi. en Jooris de Maertelaere x met Joanne Van Vooren beide als voogden van Jooris en· Catharine Van Vooren twee kinderen van de overl. en deze Hd. 19.9.1731 292. Rek. door Lieven·Henevaert en Christoffel Van Ackere voogden pat. en mat. van de vijf minderj.· weeskinderen van Jan Hemevaert fs Albèrt gewonnen bij Marie Van Ackere dezelfde weeskinde·ren nu ten dele hun : zelfs te weten :. Lieven, Jan~ekeri, Marie, Jan en Livijne· Henevaert, mits Christoffel Henevaert sedert de dood van zijn moeder overleden is~ 21. 5.1732 293. Rek ..door Jan van Damme fs Charles als voogd pat. van Jacobus van Danune fs Jacobus zoon van. de voorn. Charles, gewonnen bij Pieternelle de Muijnck fs Xstoffels in haar eerste huwelijk, oud 17j. 25.6.1732 294. Renseing door Jan Strijdt x met de wed. van Jooris de Deckere als stiefvader en voogd van Jooris, Franchoijs en Joosijntien de Deckere fa Jooris voorn. bij de voorn. overi., van hetgeen op de weeskinderen is gedevolveerd met het overlijden· van Seghet· de Deckere hun oom. 12.12.1731 295. St. Janneken van Acker + Evergem 3.6.1730. Hd. Joannes van Bambost fs Jan. Christoffel van Acker voogd mat. enJan van Bambosch voogd pat. van Lievijne 18j., Stofffel 14j. Joanne 12j., Joannes 6j., Chr Ls t.of f e Ld j nt.Len 3j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 21.3.1731 296. St. Annq Van de Velde fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs achter de ~er~ ~8.6.l738.

- 367 -


Hd. Jan Steenbeke fs Pieter. Andries Vande Velde broer van de overl. en deelvoogd van Isabelle, Andries, Marie, Franchoijs, Jacobus en Joanna Steenbeke allen kinderen van de overl. en deze Hd. 3.12.1738 297. St. Jan Wijtijnck fs Christoffel + Sleidinge Sint Baafs Volpensweghe 8.4.1732. He. Catharlijne Vande Velde fa Pieter. Pieter wijtijnck broer van de overl. en deelvoogd van Pieter 16j., Anna lIj., Cristoffel 8j., Guillielmus 6j. en Pietronelle Wijtijnck Ij. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 19.11.1732 298. St. Cornelia Steenbeke fa Pieter wed. van Cornelis van Acker ten tweede huwelijk, + Sleidinge Sint Baafs bij het dorp 23.10.1732. Hoors : Joorijntjen Van Ackere fa corne l Ls voorn. bij competente oude haar zelfs, mitsgr. Pieter van Acker fs Cornelis voorn., Lieven Seijssens x met Jacquemijntjen Steenbeke fa Pieter voorn .. als voogd pat. en voogd mat. over Pietronelle en.Segher Van Acker kinderen van Cornelis voorn. bij deze overl. 19.11.1732 299. St. Janneken Martens fa Charel + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe Putten 2.9.1732. Hd. Joannes Vande wostijne fs Jan. Hoors : Jooris Vande.Wostijne x met.Marie de Muijnck en Joannes de .Sinedt fs Carel beide als voogden van Jacobe ~ Anne Marie, corne'ï La de Muijnck drie k inde ren van de over!. in haar eerste huwelijk bij Fransoijs de Muijnck. 22.10.1732 300. St. Pieter Goethals fs Joos. ten eerste huwelijk bij Tannekeri de Muijnck + Evergem Meerbeke bij Asschautmeu1en 13.7 .. 1732. He. Christoffelijntjen de Poortere fa Abraham. Andries Goethals fs Joos voorn. bij Tanneken de Muijnck oom en deelvoogd van Isabelle 22j., Joanne 20j., Therese 16j., Jooris 14j., Pieternelle lIj., Livijne 9j., Joannes 6j. en· Judocus Goethals 3j. ter interventie van· Jacobus de Poortere halfbroer van de He. alle kinderen van de overl. en deze He. 24.9.1732 301. st. Jan van Vlaenderen fs Andries + Evergem Elsloo aan de voet van Wippelghem brugghe 16.5.1732. He. Livijne Buijsse. Andries Van Vlaenderen fs Andries voorn. oom en deelvoogd van Pieter Sm. en Judoca Van Vlaenderen 3j.6m. beide kinderen van.de overl. in zijn vierde huwelijk bij deze He. Voorts Piete Van IJper x met Caroline Van Vlaehderen ook kind van de overl. in eerste huwelijk aan Pieternelle Van Dariune. Den voorn. Andries Van Vlaenderen voogd pat. en Laureijs Van Speijbrouck voogd mat. van Andries 23j. en Pieternelle Van Vlaenderen laj. ook twee kinderen van de overl. in tweede huwelijk bij Livijne Van Speijbrouck. Andries Van Vlaenderen voorn. voogd. pat. en Jan Van Hyfte voogd mat. van Jan Van Vlaenderen lSj. kinderen van de overl. in derde huwelijk met Joanne Van Hijfte.

- 368 -


Jan Lippens . x met Joosijntjen Van Vlaenderen, Andries Van Vlaenderen, Pieter Willems x met Anna Van Vlaendere.n allen broers en zusters van de overl. 9.7.1732 302. St. Isabelle Slock fa Jan bij Passchijntjen Steijaert + Evergem Sehoonstraete Overdamme 26.1.1732. Hd. Jan Versluijs fs Jooris. Jan Sloek vader van de overi., grootvader en deelvoogd van Joannes 12j., Pieter 9j. en catherine Versluijs 4m. alle drie kinderen van de over!. bij deze Hd. 9.7.1732 303. St. Jan Steijaert fs Frans bij Marie Heul~brouck + Evergem Meerbeke bij T1sehransken 26.10.1731. He. Margriete van Hijfte fa Jan. Franchoijs Steijaert zoon van de overl. en He. jongman bij competente oude van beth de 25j. z1Jn zelfs, voorts, Pieter Steijaert fs Jan rechtsweer van de overl. en zo kozijn en deelvoogd van Lieven 21j., Pieter 17j., Joannes l4.:j_.- en Christoffelijntjen steijaert lIj. ook kinderen van de overl. en deze He. 25.6.1732 304. St. Tanneken de Wilde fa Jan + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe 18.3.1732. hd. Lieven de Somviele fs Jan. Apparente voogden Jan de Wilde fs Jan en ••... van Pietronelle 9j., Joannes 6j. en Margriete de Somviele 3j.' alle drie kinderen van de over L. en deze Hd. " Jan de Wilde fs Arnault grootvader van de weeskinderen. 21.5.1732 305. st. Jooris Van Hecke fs Steven + EvergeuL 10.3.1732. He. Martijntken Verhegghe. ' Hoors : Pieter en Jooris van Hecke kinderen van Jooris gewonnen bij Pieternelle Staijaert in zijn eerste huwelijk; beide hun zelfs, mitsgr. de voorn. Pieter Van Hecke als apparente voogd van Lievijne Sj ',1 Lievijnus Sj. en Steven van Heeke 2,6j. alle drie kinderen van de over!. in zijn tweede huwelijk bij deze He. 7.5.1732 306. St. overgebracht door Jooris Goethals fs Franchoijs x met Livijne Sloek, te voren wed. van Pieter Van Vooren fs Mattheeus verwekt aan Janneken Bijvoet die dochter was van Pieter Bijvoet en van Cathelijne Van Vooren in haar eerste huwelijk en zo stiefvader en voogd van Lieven, Mattheeus, Marianne, Joanne en Livijne Van Vooren alle vijf kinderen van Pieter Van Vooren voorn. fs Mattheeus, ter causen van de successie op de kinderen na de dood van hun vade'r vervallen, zo ook met het overlijden van de voorn. Cathelijne Van Vooren oUd-grootmoeter van de weeskinderen + Evergem 1725, als van, de successie van Jan Bijvoet, oud-oom mat. van de weeskinderen + Evergem 1728, mitsgr. van Mattheeus Van Vooren grootvader pat. van de weeskinderen + Wondelgem 1732, welke staat en bewijs wordt overgegeven en gepresenteerd aan Joos Steijaert fs Pieter bij Janneken Van Vooren zuster van de grootvader van de weeskinderen en zo deelvoogd pat. en Jooris

- 369 -


Buijsse ts Denijs in tweede huwelijk bij Vooren oud-grootmoeder van de weeskinderen 21.5.1732

dezelfde Cathelijne en zo voogd mat.

Van

307. st. Lieven Slock ts Jan + Evergem Overtwaete 16.1.1732. He. Elisabeth de Jaeghere fa Laureijs. Laureijs de Jaeghere vader van de He. en Jan Slock voorn. vader van de overl. als deelvoogden van Joannes Slock 12m. enig kind van de overl. en deze He. 2.4.1732 308. St. Pieter Vande Voorde fs Jaecques + Evergem Overtwaeter bij Doorisele 23.12.1731. He. Pieternelle Neijt fa Laureijs die bij de overl. geen kinderen had, geassisteerd met Philippe Neijt. haar broer, Abraham Vande Voorde voogd pat. en Pieter Van Hecke voogd mat. van Pieter 17j.~ Andri.es 13j., Jacobus 10j., Livijne 18j. en Joanne Vande Voorde 15j. alle vijf kinderen van de ovez L, in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Joanne Van Hecke, welken Andries sedert 30.1.1732, "date van 't opnemen deser" is overleden. "s 'overledenen kintsghedeelte van Pieternelle Vande Voorde zal op s'weesen staet ghededuceert worden" conquesten dd , 14.6~1724 ten s t.er fhuf s van dezelfde Joanne Van Hecke. 18.6.1732 309. St. Isabelle Waldack fa. Lieven + Evergem Schoonstraete Overdamme 19.12.1731. Hd. Lieven Wittevronghel fs Jans. Jöoris Waldack fs Lieven voorri. jongman en oom en deelvoogd van ,JoaJlnes Wittevronghel 20m. en;i.g kind van de over en deze Hd., mits. het overlijden van Marie Wittevronghel over Ieäen (vier weken oud) na de dood van de overl. 20.2.1732 ï

,

310. st. Tanneken de Wispelaere fa Marten + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe bij 't Swaentjen 24.10.1731 . . Hd~.Francies Verschaere fs Franchoijs. Segher de Wispelaere fs Marten als voogd over MartiJlus 10j., Joanna 6j. en Anne Marie Verschaere 3j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 6.2.1732 311. St. Pieter Verlot ts Jan bij Pieternelle Saij, te voren wed. van Pieternelle Wijnaut + Evergem Schoonstraete bij het dorp in ft Kerckstraetjen 26.11.1731. He. Marie Joseph Bodin~ Joseph Verlot broer van· de over!. en oom en deelvoogd van Pieternelle 18j. en Philippine Verlot 16j. beide kinderen van de over l . in zijn eerste huwelijk verwekt met Pieternelle Wijnauts . "van. welcke sijde noijt geenen voocht en is qhedenomee r+ nochte ghecrieertlt• Voorts van Joannes 8j., Marie 6j. en Pieter Verlot 3m. ook drie kinderen van de overl. en deze He. 23.1 ..1732 BUNDEL

314

312. St. Velthouck

Lieven van 13.2.1733.

Verdeghem fs

Lieven

- 370 -

+ Sleidinge

Sint

Baafs


Hoors Lieven Bral x Joorijntjen van Verdeghem, Livijne van Verdeghem jonge dochters hun zelfs, voorts Christoffel de Buck x met Joosijntjen van Verdeghem en tenslotte Pauwel Fredrick als voogd over Andries en Pauwel van Verdeghem die deze staat maken. 7.10.1733 313. Rek. door Joannes de Scheirder fs Jooris als administrerende voogd over zijn drie minderj. broers en één zuster sedert 10.12.1731; presenterende deze aan Marten Monnaerts en Joannes Goethals beide voogden van de voorn. weeskinderen. 13.5.1733 314. Rek. door Franchoijs Claeijs fs Charles in tweede huwelijk bij Margriete de Reu als voogd over Joanne Claeijs jonge dochter, nu bij competente oude van beth 25j. haar zelfs, mitsgr. van Marie Anne Claeijs nog minderj., beide zusters van de rendant, sedert 21.4.1728 date stvg. van hun moeder, ter presentie van Joos C1aeijs halfbroer van de voonr. kinderen, hun gewezen deelvoogd. 4.11.1733 . 314. Renseing pro deo door Lieven Boelens kamervoogd over de weeskinderen van Xpol de Muijnck gewonnen bij Joorijne Vanhecke fa Lieven. 16.12.1733 315. St. Lieven schauvlieghe fs Jaeques + Sleidinge Sint Baafs Vo1pinsweghe 25.7.1733. He. Tanneken Boeijs fa Jan. Joannes Schauvlieghe fs Jaecques voorn. als deelvoogd over Joannes 8j. en Jl,ldocusSchauvliege Sj. beide kinderen van de overl. en deze·He. 4.11.1733 316. st. Pieternelle van Hijpere fa Pieter + Evergem 14.·8.1733. Hd. Lieven de Deckere fs Lieven. Pieter Van Hijpere vader van de over!. en voogd mat. over Marianne de Deckere 3j . enig kind van de overl. én deze Hd. Wijlen Joorijntien de Poortere fa Abraham grootmoeder van dit weeskind, gehuwd geweest met Pieter van Hijpere (voogd van het weeskind) in zijn eerste huwelijk. 21.10.1733 . 317. St. Lieven de Leeuw fs Jan + Sleidinge Sint Baafs Hoijwegh~ 25.4.1733. He. Joanne Temrnermanfa Jaecques. Joannes de Leeuwen Chare1 Vande Voorde beide voogden van Joanne Marie 7j., Jan 4j., Pieter 3j. en Pieternelle de Leeuw 2m. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 21.10.1733 318. St. Anna Aerts + Evergem Overtwaeter 10.8.1733. Hd. Abraham Van de Voorde fs Jaecques. Jaecques Vande Voorde jongman bij competente van 25j. zlJn zelfs, Laurs van Speijbrouck x met Joanne Vande Voorde en Passchier Aerts als deelvoogd van Jan 22j. en Andries Vande Voorde 19j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 23.9.1733

- 371 -


319. St. Lieven Stofferis fs Jan + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 28.5.1733 . .He. Livijne de Meester fa Charel. Fransoijs Stofferis en jan de Meester beide voogden vim Jan 16j., Fransoijs 12j., Joanne 10j. en t.Lvt jne Stofferis 7j. alle vier kinderen van de over1. en deze He. 23.9 .. 1733 320. St. Marijn Wijtijnek fs Christoffel + Evergem 4.4.1730. He. Janneken de Backer fa Lieven. Hoors : Lieven 5j., Jooris Ij., Marie Anne 6j. en Stoffelijntjen Wijtijnek 3j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. Voogden : Jooris de Backer en Pieter Wijtijnck in plaats van Jan Wijtijnck zijn broer die na het stellen van deze staat overleden

is. 1.7.1733 321. St. Pieternelle Dejaeghere fa Franchois verwekt bij Joorijntjen Stockman + Evergem Elsloo inde Els100straete 19.4.1733 Hd. Jan Heu1ebrouck fs Jans. Laureijs Dejaeghere oom pat , en Jan Bundervoet causa uxorLs oom mat. van de overl. en zo deelvoogden van Laurence. 4j. en Joanne Cornelia Heulebrouck lOm. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 17.6·.1733 322. St. Cristoffel Dooghe fs Louijs + Sleidinge ten dorpe 17.8.1731. He. Joorijntjen Tollens fa Vincent. Pieter, GUilliame, Joannes, Anna en Marie Dhooghè ·alle bij competente oude van jaren hun zelfs, dezelfde Pieter Dhooghe als .deelvoogd over Joanna 22j. en Livijne Dooghe 20j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 3.6.1733 323. St. Joosijntjen Aerts fa Andries + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe 14.7.1732. Hd. Vincent Van Speijbrouck fs Christoffel. Fransoijs Aerts broer van de overl. als voogd van Pieter 17j., Marie 15j., Joanne lIj. en Joosijntjen van Speijbrouck 7j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 3.6.1733 324. St. Marie Dhont fs Jan + Evergem Schoonstraete 24.4.1733. Hd. Jan Arens fs Joos. Jan Dhont oom en deelvoogd van Jan 16j., Isabelle 10j.~ Gillis 7ji en Livinus Franchois Sj. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 3.6.1733 325. St. Joorijntjen Lippens fa Jan te voren wed. van Jan Lybaert + EvergernMeerbeke Dhulst 27.2.1733. Hd. Jan de Baerdemaeckere fs Pieters. Gillis Dhont halfbroer van de moederlijke zijde van de Hd. en zo voogd pat., Jan Lippens broer van de over1. als voogd mat. van Pieter 17j., Joannes Sj., Willemijntjen 12j., Isabelle Ll.j , en Marie Joanne Lijbaert 5j. alle vijf kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen met .voo.rn , Jan Lijbaert, elk. tot 1/5

- 372 -


staak "mits bij den hauder ende overledene geene kinderen verweekt" (Stvg. vader van de weeskinderen dd. 9.6.1728). 13.5.1733

en sijn

326. St. Joors Cauwels fs Gabriel + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 21.2.1732. He. Marie Miehiels fa Pieter. Apparente hoors : Joos Cauwels broer van de overl. als voogd van Livijnes 24j., Christoffel 15j. en Elisabeth Cauwels 20j. alle drie kinderen van de over1. en deze He. 13.5.1733 327. St. Monica Bonhaerens fa Jaeeques + Evergem Elsloo in de Elsloostraete 20.2.1732. Hd. Pieter de Beule fs Jan. Jan Vervaet kozijn en deelvoogd van Joos lIj., Joannes 9j., Pieter 7j., Joosijne Marie 14j. en Joanne de Beu1e 3j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. En mits het overlijden van de voorn. voogd "die alleenelijek achteghelaeten heeft eenen sone ende noch minderjaerigh sLjnde " verzoekt de Hd. een kamervoogd aan te stellen "dat hij hauder geene bestaende vrienden van s'overledene cant en can achterhaelen". 13.5.1733 328. St. Andriaen Vermeire fs Pieter Sint Baafs + Sleidinge Volpinsweghe 7.2.1733. He. Adriane de Mommere fa Andries. Hoors : Gillis Vermeire en Lieven de Mommere beide voogden van Joanne 7j .. 6m. en Jacobus Vermeire 4j.6m. twee kinderen van de overl. en deze He. 13.5.1733 329. St. Jooris Boelens fs Jan verwekt bij Pieternel1e Evergem dorp 12.2.1733. He. Livijne de Veerman. laureijs Boelens fs Jan voorn. en zo oom en deelvoogd Boelens enig kind van de over1. en deze He. 13.5.1733

Dhaenens van

+.

Coleta

330. St. Jooris de Wint fs Jaecques + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe 17.11.1732. He. Tanneken Verschaere fa Fransoijs. Hoors : Jan de Wint fs Jaecques broer van de overl. en Fransoijs Versehaere vader van de He. beide voogden van Judoca de Wint 1.2.1733 enig kind van de overl. en deze He. Jan en Janneken de Wint broer en zuster van de over1. als hoors van Jaecques de Wint en Elisabeth Speeckaert wijlen hun vader en moeder. 15.4.1733 0

331. St. Pieternel1e Van Bambosch + Evergem Overtwaeter 30.11.1732. Hd. Jan Mathijs fs Cornelis. Joannes van Bamboseh voogd mat. van Stoffelijntken 8j., Joanna 6j. en Cornelia 16m. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 15.4.1733

- 373 -


332. St. Jaecquemijntjen de Baets fa Jan + Sleidinge Sint Baafs Volpijnsweghe 18~12.1732. Hd. Jooris Frederick fs Jan. Care 1 de Baets broer van de overl. deel voogd over Marie 14j. en Isabelle 9j. mitsgr. Judoca Fredrick 4 weken overleden na de dood van de over!., alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 15.4.1733 333. St. Jan de Wevere fs Laureijs bij Marie Van Ackere. + Evergem Schoonstraete 21.12.1732. He. Catharina Van Buere fa Marten. Jan Van Durme gehuwd geweest met Livijne Dewever fa Laureijs voorn. en zo oom en deel voogd over Martinus 15j., Joanne Jacobe 13j ~, Livijne 8j., Jan Fri:mchois 3j. en Christoffel de Wevere Bm , alle vijf kinderen van de over1. en deze He. Pieter de Wevere, Jan van Durme wedn. van Livijne de Wevere met kinderen, broer en schoonbroer van de over1. 26.3.1733 334:. st. Marie van Watteg'hem wed. van Laureijs Ste·ijaert + Evergem overtwaeter Wippelgem oktober 1732. Joos Steijaert fs Pieter· voogd pat. en Lieven Steijaert fs Pieter voorn. x met Joanne van Watteghem zuster van de .over oom en voogd pat. en mat. van Joannes Bapte 7j., Pieternelle 20j. en Joanne Steijaert 17j. ~111e drie kinderen van de .over1. eh de voorn~ Laureijs steijaert. 14.1.1733 ï

335. St. Jan Andries fs Christoffel + Evergem schoons t.raet,e de Vurst 23.6.1732. He. Marie Dossche fa Adriaen die deze staat maakt ter .assistentiè van Jan Criel met de He. gehuwd "naer t' formeren .deaer " en hem presenteert aan Pieter Andries oom en deelvoogd van Lieven 7j., Pieternel1e Sj. en Joorijntjen Andries 2j. alle kinderen vim de overl. en deze He~ . De . helft van een hofstede waarvan de andere helft toekomt aan Marie Andries wed. van Gillis Dhont. 14.1.1733 336. St. Pieternelle Moens fa Lieven en Andriesijntjen Van Vooren + Evergem Schoonstraete Vierlinden 23.1.1732. Hd. Laureijs Van Laere fs Laureijs. Jooris de Reu x met Marie Anne Moens fa Lieven voorn. oom en deelvoogd van Livinus 13j. en Joanne Marie Van Lare 9j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. Wed. en hoors van Andries Moens fs Lieven voorn. delen het huis met de overl. gelegen te Evergem Vierlinden. 5.1.1733 BUNDEL 315 337. st. Jooris West fs Jooris + Evergem Meerbeke 16.3.1734. He. Livijne Van Vlaenderen. Gillis en Jan West jongman bij competente oude en bij huwelijk hun zelfs, voorts Jan West oom en deelvoogd van Pieter 21j., Francois 19j., Christoffel 17j., Marianne 13j. en Joorine West 10j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 1.12.1734

- 374 -


338. St. Franchoise Lippens fa Daniel wed. van Jan de Muynck fs Lieven + Evergem Meerbeke het Veldeken 11.6.1734. Deze staat wordt gepresenteerd bij Lieven en Joorijntien de Muynck jongman en jonge dochter beide bij competente oude van 25j. hun zelfs, Pieter de Poortere x met Anne¡ Marie de Muynck, voorts Lieven de Muynck en Jan Lippens fs Daniel beide ooms en voogden pat. en mat. van Andries 22j., Daniel 20j., Joannes 17j., Pieter Franchois 13j. en Christoffel de Muynck 10j. alle acht kinderen van de voorn. Jan de Muynck en deze overl. 3.11.1734 339. St. Pieter Braeckman fs Adriaen + Evergem Meerbeke bij de Schrans se 11.6.1729. He. Joanne Criel fa Franchois. Jan Braeekman fs Adriaen voorn. oom en deelvoogd (naast Pieter Cleemput x met deze He) van Marie 9j. 9m. en Li vijne Braeckman 7j.6m. beide kinderen van de overl. en deze He. 20.10.1734 340. St. Marie Schauvlieghe + Wondelgem in de Bootestraete 1734. Hd. Pieter Everaert. Lieven Schauvlieghe oom en deelvoogd over Pieter Everaert enig kind van de overl. en deze He. 22.9.1734

mei 19m.

341. St. Pieterne1le de Costere faXpiaen wed. van Pieter Dhanens fs Laureijns + Wonde1gem 5.6.1734. Hd. Jan Dhanens fs Geeraert. Jan Dhanens fs Laureijns voogd mat. van het minderj. weeskind Jacobus Dhanens 22j., den voorn. Jan Dhanens (Hd) over zichzelf en Phlipe, Pieter en Joorijntjen Dhanens hun zelfs geprocrieerd bij de overl. ende Pieter Dhanens fs Laureijns voonr. in haar eerst huwelijk, mitsgr. de voorn. Jan Dhanens voogd pat. van Geeraert 16j., Joanne 14j., Lieven 12j. en Franchis 10j. kinderen van de over!. en deze Hd. in haar tweede huwelijk. 9.9.1734 342. St. Tanneken Van Vlaenderen + Evergem Schoonstraete Overdamme 4.5.1734. Hd. Lieven de Wevere fs Laurs. Gi1lis Dewever zoon van de over1. en deze Hd., bij huwelijk zlJn zelfs, mitsgr. Jooris Vanhecke x met Marie Van V1aenderen en zo causa uxoris oom en deelvoogd van Marie Anne 16j., Joanne 14j., Livijne 9j. en Pieternelle de Wevere 6j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 21.7.1734 343. st. Jooris Bral fs Jooris + Sleidinge Sint Baafs Volpensweghe Velthouck 18.4.1734. He. Janneken Theirlijnck fa Jan. Hoors : Lieven Bral fs Christoffel en Jooris Theirlijnck fs Jan beide voogden van Elisabeth 8j. en Joorijntjen Bral Sj. 6m. twee weeskinderen van de overl. en deze He. Jooris Bral fs Lieven vader van de overl., Marie en Margriete Bral twee lIafghestorven" zusters van de overl. en Elisabeth Lippens fa Jooris moeder van de over1. 7.7.1734

- 375 -


344. Augm. door Lieven Steijaert fs Frans als vader en voogd over zijn twee minderj. weeskinderen gewonnen bij Catharine van Laere fa Louis ter causen van de successie op de weeskinderen gesuccedeerd met het over lij den van de voorn. Louis van Laere grootvader mat. van de weeskinderen + Wondelgem 2.9.1733 ter assistentie van Jan Vermeulen als bijstaande voogd over dezelfde weeskinderen. . 7.7.1734 345. St. Lieven van Vooren fs Segher + Evergem Elsloo Claverbeke 11. 12 .1733. He. Marie Dooghe "ende naer t'opnemen ende formeren deser ghetrauwt met Adriaen Schelstraete". Pieter Van Vooren oom en deelvoogd van Christoffelijntjen 9j., Marianne 7j., Pieter 4j. en Pieternelle van Voorèn 2j. alle vier kinderen van de over I . en deze He. 19.5.1734 346. St. Joannes Van Belle fs Guilliaeme + Sleidinge Sint Baafs ten dorpe 16.1.1734. Hoors : Fransoijs van Belle voogd pat. en Pieter Tijdtgadt voogd mat. van Elisabeth, Anne Marie, Joannes=Judocus, Pieter, Carel, l?ietronelle, Catharine, GUillame en Fransoijs van Belle negen kinderen van de overl. gewOnnen bij Livijne Tijdtgadt (Haar stvg. dd. 10.3.1728) . 21.. 4.1734 347. St. Lieven Lippens fs Jan bij Pierijntjen Van Vlaenderen + Evergem Schoonstraete Overdamme 13.11.1733. He. Joorijntjen Batsleer. Pauwel Lippens fs Jan voorn. bij Pierijntjen van Hecke halfbroer van de over!. en zo : oom en voogd van Jan 15j., Therese 16j. en Livijne Lippens 6j •. alle drie. kinderen van de overl. in. zijn tweede huwelijk gewonnen bij Matie Anne de Neckere mi t.s hij in . zijn eerste en derde· huwelijk geen lichamelijk hoors heeft verwekt. 21.4.1734 348. Augm. door Jooris de Somviele fs Lieven als voogd van Jooris de . Soroviele fs Andries minderj. weeskind gewonnen bij Marie de Sroedt, ter eausen hetgeen op het weeskind is vervallen met het overlijden van Joosijntjen Beelaert fs Philippe grootmoeder pat. van het weeskind + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe ontrent het Swaentjen 28.12.1733, presenterende deze aan Joannes de somvf.e Le oom pat. van het voorn. weeskind en aan Pieter de Smet oom mat. van hetzelfde weeskind. {winkel) 21.4.1734 349. St. Marie Criel faXstoffel + Evergem Schoonstraete ten dorpe 26.2.1734. Hd. Pieter de Deckere. Pieter Criel oom en deelvoogd van Lieven de Deckere 3m. enig kind van de overl. en deze He. Joosijntjen de Koijere moeder van de over!., Lieven Verbeke Hd. ten sterfhuis van voorn. s' overl. moeder. (stvg. 21.3.1734) 7.4.1734

- 376 -


350. St. Marie van Speijbrouck wed. van Jooris de Baets + Evergem Schoonstraete 3.2.1734. Deze staat wordt gemaakt bij Xstoffel de Baets en Joos Hutsebaut voogden pat. en mat. van Pieter 19j., Jan lIj. en Joanne de Baets 24j. alle drie kinderen van de overl. en de voorn. Jooris de Baets. Verkaveling ten sterfhuis van Elisabeth van Speijbrouck fa Arnaut dd. 10.1.1719 en verkaveling ten sterfhuis van Bauduijn van Speijbrouck fs Arnaut dd. 31.8.1720. 7.4.1734 351. St. Caroline van Vlaenderen fa Jan bij Pieterne11e van Damme + Evergem Overtwaeter 13.1.1734, sonder kinderen. Hd. Pieter van IJper. Andries van Vlaenderen fs Jan voorn., mitsgr. Andries van Vlaenderen fs Andries als oom en deelvoogd van Pieternelle van Vlaenderen Jans kind in zijn tweede huwelijk gewonnen bij Livijne van Speijbrouck, alsmede ook deelvoogd van Jan van Vlaenderen fs Jan voorn. in zijn derde huwelijk bij Janneken van Hijft,e, benevens Jan van Hyfte voogd mat.,' voorts Livijne Buijsse moeder en voogd van Pieter van Vlaenderen ten vierde huwelijk bij de voorn. Jan Van V1aenderen gewonnen en zo samen representerende de volledige, vaderlijke zijde van de overl. en Joanne Van Damme dochter van de voorn. Pieternelle van Danune moeder van de overl. en zo halfzuster en representerende de gehel~ moederlijke zijde. 'Testament Caroline Van Vlaenderen dd. 26.11.1733. 10.3.1734 352. St. Adriaen Buijsse fs Jan + Wondelgem Boötestraete 28.12.1733. He. Anne Marie Geerts. Lieven Van, Laere schepen en kamervoogd (daar Pieter Moens rechtsweer van de overl. die niet verschenen is ten dage van de prijsij en bij het passeren van deze staat we~ en zo deelvoogd ter interventie van Jacques Verplancke) over Pieter 23j., Livijne ,21j~ en Lieven Buijsse 19j. alle drie kinderen van de ovér L. en deze He. 10.3.1734 353. St. Joos van Hecke fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs Höijweghe 1733. He. Joosijntjen Heerman fa Gillis. Apparente hoors bedegen : Jan Vanhecke gehuwd over zichzelf en als voogd neffens Jacobus van Hecke fs Jan van Tanneken 21j., Jaecquemijntjen 19j., Marie Anne 17j., Pietronelle 14j. en Christoffel van Hecke 12j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. 10.2.1734' 354. St. Marten Lijbaert fs Pieter + Evergem Elsloo 23.10.1733. He. Cornelia Staijaert fa Jan. Hoors Pieter, Tanneken en Christoffelijntjen Lijbaert gewonnen in zijn eerste huwelijk bj Joosijntjen Lamens, voorts Jan, Isabelle, Jacobus en Marie Lijbaert voorn. hun Zelfs bij competente oude gewonnen in zijn tweede huwelijk bij Joosijntjen de Clercq, mitsgr. de voorn. Pieter Lijbaert voogd pat. en Pietr Staijaert voogd mat. van Caerel 18j., Pauwel 8j., Franciscus 4j. en Anne Marie Lijbaert 2j. ook vier kinderen van de overl. en deze He. 27.1.1734

- 377 -


355. St. Joos Van Vooren fs Lieven gewonnen bij Cornelia Martens + onbedegen Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe de Putten ten huize van de voorn. Lieven Van Vooren zijn vader op 11.3.1731. Welke staat aldus wordt gemaakt bij Marie de Wispelaere wed. van de voorn. Lieven Van Vooren ten tweede huwelijk, presenterende deze staat aan Frans Thairlijnck en Joos de C1ercq als voogden over de acht kinderen van Jan Martens fs Joos .bij Joosijntjen Claijs ten eersten huwelijk gerecht tot s'overl. grootvader en 1/3 in SI overl. grootmoederlijke zijde die de twee. andere derde gerepresenteerd worden bij Jooris en de voorn. Frans Thairlijnck filij Jooris bij het voorn. Joosijntjen Claijs ten tweede huwelijk. 3.1.1735 356. St. Jan de Reijtere fs Joos + Evergem Meerbeke Dhulst 20.10.1734. He. Joosijntjen Aerens fa Jan. Carel Van Danune x met Tanneken de Reijtere fa JOOS voorn. en zo .ceusa uxoris oom en deelvoogd over Joannes 2j. en Anne Marie de Reijtere 15 dagen beide kinderen van de overl. en deze·He., voorts de voorn. Carel Van Damme voogd pat. en Christiaen.van Hyfte voogd mat. van Judocus, Pieter, Joanne en Pieternelle de Reijtere alle vier minderj. weeskinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk bij Marie van Hijfte en ten laatste de voorn. Carel van Damme ook voogd pat. en Lieven Criel fs Christoffel voogd mat. van Lieven de Reijt.ere enig kind van de overl. in tweede huwelijk bij Christoffelijntjen Criel faXstoffels voorn. 15.12.1734 357. Liquidatie en st. ten sterfhuis van Lieven Everaert ts Pieter ten tweede huwe Ld j k gewonnen bij Francoise Verbrugghe· +. jongman onbedegen (mits den selven .Pieter dlaude tsiJnEm· eersten huwelijcke geen lichaemelijcke hoirs en heeft acht.er'qhe Laet.en ) + Eve~gem Elsloo het Reepk~n 16~3.1734. Hoors : Pieter Everaert zoon van Pieter en van. Francoise Ve~brugghe voorn. broer van de overl ..en representerende de gehele .moederlijke zijde en 1/5 in s t over vaderlijke zijde. Jan Everaert jongman bij competente oude zijn zelfs fs Pieter voorn. in zijn derde huwelijk bij Pieterne11e , maakt· de tweede staak van de vaderlijke zijde. Janneken Verbaere moeder en voogd van Andries, Lucas en Pieterne11e Everaert ook alle drie kinderen· van Pieter voorn. in zijn vierde huwelijk over de drie resterende staken van vijf in sloverl. vaderlijke zijde .. Joanne de Muijnck huisvrouw van Pieter Everaert alhier eerste hoir. 8.4.1734 ï

BUNDEL 316 358. Liquidatie op staat van Carel Bassier fs Pieter bij Caroline Verbiest fa Carel als He . .Stvg. Graafschap Evergem dd. 9.2.1735 mits de stvg. geformeerd is ten sterfhuis van de voorn. Caroline Verbiest bij Waltherius Verhoeve als Hd. staat van 21.2.1742. Liquidatie tussen Waltherius Verhoeve voorn. over zichzelf en als vader en voogd over zijn mf.nde rj , kinderen gewonnen bij Caroline Verbiest in haar tweede huwelijk ter ener zijde en Pieter Hennebault naast Francois Verbiest fs Carel voorn. beide voogden

- 378 -


over het minderj. weeskind van de voorn. Carel Bassier bij Caroline Verbiest gewonnen in haar eerste huwelijk ter andere zijde. z .d , 359. Rek. door Jooris Rijckaert en Jan van Speijbro~ck als "ghecommitteerde" kamervoogd over de minderj. kinderen van Judocus Bauwens gewonnen bij Therese Beatrice van Acker nopens de successie op de weeskinderen "ghedevolveert" uit hoofde van Olivier van Acker en Pietronelle Nauts zijn huisvrouw wijlen grootvader en grootmoedeer mat. van de weeskinderen beide overl. Desteldonk resort van de heerlijkheid van Buijssere. 26.1.1735 360. Rek. door Pieter Vanden Steene tot Ertvelde ter causen van de ontvangsten als voogd over de vier minderj. weeskinderen van .wij len Jooris de Muynck fs Jooris verwekt aan Christoffelijntien van Hijste fa Jan met naam Joannes, Christoffel, Jooiis en Pieter de Muynck, hun zuster Joanne de Muynck is overleden na haar vader. 12.6.1735 361. Rek. door Joannes van Hoorebeke is Dheer Jan als voogd van Joannes van Gheldre is Jan in tweede. huwelijk bij. Magdalena van Hoorebeke fà VOOrIl. heer Jan enig minderj. weeskind van dezelfde. 20.7.1735 362. Rek. door Pieter Coequyt fs Geeraert als administrerende voogd van de minderj. weeskinderen van Lieven Cocquyt gewonnen bij· Elisabeth Vande. Woestijne vader en moeder van .de .weeskinderen· beide + Sleidinge Laetschip van Speijbrouck,.·presenterende aan Lieven Neyt ook voogd van de voorn. .weeskinderen en Jacobus van Speijbrouqk x met Catharine Coequyt zuster van de voorn. weeskinderen. 14.12.1735 363. St. Lieven Lippens fs Jan bij Pierijntjen Van Vlaenderen + Evergem Sehoonstraete Overdamme 13.11.1733. He. Joorijntjen Batsleer. Pauwel Lippens fs Jan voorn. bij Pierijntjen van Hecke en halfbroer van de overl. oom en voogd van Jan 15j., Therese 16j., Livijne Lippens 6j. alle drie kinderen van de overl. in tweede huwelijk bij Marie Anne de Neckere "mits bij tsijen eersten ende derden huijwelijeke geene liehaemelijeke hoirs en heeft verweekt". 21.4.1734 364. st. pro deo Gillis Dhont fs Jan + Evergem Schoonstraete int Vurstjen. He. Marie Andries fs Xstoffel. Jan Dhont fs Jan voorn. als oom en deelvoogd over Joanne 12j. en Marie Dhont lOj. beide kinderen van de overl. en deze He. z.d. (1735) 365. St. Livijne Lippens fa Jan + evergem Meerbeke 16.7.1734. Hd. Pieter Criel fs Pieter. Xstoffe1 Lippens fs Jan voorn. oom en deelvoogd van Lieven 12j. en Joanne Criel 8j. beide kinderen van de overl. en deze Hd., welke voogd na het opmaken van deze staat is overleden en in zijn plaats

- 379 -


als voogd "ghesurrogieert" weeskinderen. 9.2.1735

Pieter

Lippens

ook

oom

van

de

366. St. Carel Bassier fs Pieter + Evergem Schoonstraete ontrent den dorpe t'Eijndeken 12.12.1734. He. Caroline Verbiest fa Carel. Pieter Hennebault x met Marie Bassier en zo causa uxoris oom en deelvoogd van Francois Bassier 2j. kind van de overl. en deze He. "boven tgonne daervan dhauderigghe bevrucht is". 9.2.1735 367. st. Jan Lippens fs Jan bij Livijne Cuij I + Evergem Schoonstraete Overdamme september 1734. He. Francoise van Hecke "ende naer tprijsen ende formeren deser" gehuwd met Jan de Wevere. Gillis de Wevere rechtsweer van alven bedde van de overl. en zo deelvoogd van Livinus Sj. en Jacobus Lippens 15m. beide kinderen van de overl. en deze He. Jan, Pieter en Joosijntjen Lippens kinderen van Jaecques bij Pieternel1e Moens liggen in onverdeeldheid met dit sterfhuis. 23.2.1735 368. St. Ja.eobus de Puijt fs Jooris + Evergem Elsloo aende voet van Wippelghem Brugghe 24.10.1734. He. Lievijne Buijsse, te voren wed. van Jan Van Vlaenderen die deze staat maakt en presenteert aan Lieven Boelens fs Pieters voogd pat. en aan Jooris Buijsse voogd mat. van Jöoris de Pu:i:jt· 8m ..kind van de overi. en deze He. 23.2.1735 369. St. Catharine Verbrugghe fa Andries + Wondelgem 8.2.1735. Hd. Joos de Smet. Andries Verbrugghe grootvader en deelvoogd van Lieven de Smet· 1j. enig kind van de overl. en deze Hd. 6.4.1735 370. St. TanriekenVanlaere fa Jooris + Wondelgem 22.12.1734. Hd. Judocus CIaeijs fs Pieter. Jan Vermeulen fs Jan kozijn van de overl. en "modernen schepenen" als. deelvoogd over Pieter 17j. en Jooris Claeijs 15j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 20.4.1735 371. St. Anne Marie Raes fa Mattheeus + Evergem Schoonstraete ten dorpe 28.11.1734. . Hd. Jan de Buck fs Joos. Jan Raes oom van de overl. en deelvoogd van. Jacobus 7j., Joannes Sj. en Judocus de Buck 3j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. Huwelijkscontract van 10.12.1726 voor notaris Franchois van Tieghem te Gent . Joannes de Buck fs Joos bij Pieternelle de Bruijne jongman beth dan 25j. en Anne Marie Raes fa Mattheeus verwekt bij Anne Dieraert beth dan 25j. 18.5.1735 372. Renseing door Jan Vermeulen x met Marie de Wevere wed. van Lieven de Backere fs geeraert en zo stiefvader en voogd van

- 380 -


Geeraert, Elisabeth, Livinus, Joannes en Pieter de Backere vijf minderj. kinderen van Lieven en Marie de Wevere, ter causen de successie op deze weeskinderen vervallen met het overlijden van voorn. Geeraert de Backere hun grootvader pat.; presenterende dese aan Pieter de Wevere en Geeraert Vereecken beide naastbestaande vrienden van de weeskinderen. 8.6.1735 373. St. Joos de Vos is Jaecques + Wondelgem 12.4.1735. Hooris : Jan de Vos en Jan Velleman x met Joosijntjen de Vos beide kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk bij Elisabeth de Mangheleere en Jacobus de Vos ook zoon van de overl. in tweede huwelijk bij Pieternelle de Zuttere haar zelfs, geassisteerd met Lieven van Laere schepen van het Graafschap Evergem. 8.6.1735 374. St. Marie de Clercq fa Joos· + Wondelgem int Wijnckelgat 20.4.1735. Hd. Andries Verbrugghe. Lucas, Pieter en Lieven Verbrugghe 21j. "die van .geenen.deelvoocht voogsien en is, als van geene naerder bestaende vrienden te weten" alle drie bij competente oude hun zelfs, Jan de Wilde x met Marie Vèrbrugghe, Jan Vermeulen x met Anne Verbrugghe en Joos de Smet vader en voogd van zijn enig kind gewonnen aan Catharine Verbrugghe allen kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen van de overl. en deze He. 22.9 .. 1735 375. Betoogh en bewijs van goed, mitsgr. rek. door .Livinus van Gheldre als voogd pat. van· het enig weeskind van Joannes van Gheldre in tweede huwelijk gewonnen bij Magdalena van. Hoorebeke fa· dheer Jan met naam Joannes 13j., ter causen van de successie op het weeskind gedevolveerd met het. overlijden van de.: voorn. heer Jan vàn Hoorebeke haar overl. grootvader, + Keure Lovendegem 17.1~1734 en representerende ·1/7 staat van dit sterfhuis. 5.10.1735 376. Augmentatie door Pieter van Gheldre fs Pieter als vader en voogd over zijn dr Le minderj .. kinderen die hij gewonnen heeft bij Catharine van Hoorebeke fa dheer Jan, ter causen van de successie op dezleffde weeskinderen verstorven sedert het overlijden van hun moeder en bij het overlijden van dheer Jan van Hoorebeke fs dheer Charel grootvader mat. van deze weeskinderen, + Lovendegem het Haentien 17.1.1734, presenterende dese aan Joannes van Hoorebeke fs dheer Jan voorn. en Livinus van Gheldre als bijstaande voogd van de drie voorn. weeskinderen. Herberg·11 de Swaene te Evergem Belseie". 5.10.1735 377. St. Jacquemijntjen Vanhecke fa Jan bij Pieternelle de Scheerde re + Evergem Schoonstraete Overdamme 8.10.1735. Hd. Gillis Dhont fs Lieven. Gillis Vanhecke fs Jan voorn. broer van de overl. en zo oom en deelvoogd van Livinus 3j., Agnes 2j. en Joanne Therese Dhont "ten tijdde vanden overlijden van haere moeder audt veethien daeghen", alle drie kinderen van de over!. en deze Hd. 14.12.1735

- 381 -


378. St. Segher de Meester fs Jooris + Sleidinge Sint Baafs Oijweghe 1.11.1735. He. Marie Martens fa Jan. Joos de Langhe fs Pauwel, x met Pietronelle de Meester kind van de overl. in zijn eerste huwelijk bij Joorijntjen Van Vooren, mitsgr. Pieter de Muynck x met Joorijntjen de Meester en Andries Martens als voogden van Jooris· 15j.,· Janneken 14j., Joannes 12j. en Fransoijse de Meester 9j. ook alle vier kinderen van de overl. in zijn tweede huwelijk bij deze He. 14.12.1735 379. St. Jan Vanhecke fs Geeraert (winkelier in stoffen) + Evergem Elsloo bij den dorpe 27.5.1735. He. Anne Marie van Rintel te voren wed. van Jan Rubbens beneffens Lieven Olivier haar man "naer de forme deser met dhauderigghe ghetrauwt", en presenterende deze staat aan Pieter Vanhecke fs Geeraert voorn. "medeqes e I in wette" oom en deelvoogd van Pieter 15j., Livinus 4j. en Joanne Judoca Vanhecke lOm. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 14.12.1735 380. St. Janneken de Meijere fa Jan + Sleidinge Sint Baafs .. Hoijweghe 15.3.1735. Hd. Joorls de Muynck fs.Lieven. Apparente·hoors : Pieter de Muynck zoon van de overl. bij huwelijk zijn zelfs, zo over zichzelf en als voogd pat. beneffenS Joos de Meijere is Jan voogd mat. van Jan 18j., Livinus 15j. en Marie Fransoijse de Muijnck lIj. ook drie kinderen van de overl. en deze Hd. 16.11.735 ·381. st. Adriaen Verme.ulen fs Jan + Wondelgem op spesbrouckdr.reecn laatste november 1734. He. Marie Vernaeve fa Joos. Pieter, Joannes, Gillis, Adriaen, Arnaut, Jaspard en Pieternelle Vermeulen. al bij huwelijk en bij competente oude hun zelfs, voorts Jan Vermeulen fs Jan. voorn. oom en. deelvoogd van Anne Marie Vermeulen 20j. al kinderen van de overl. en deze He. 18.5.1735 BUNDEL 317 382. st. Jooris Neijt fs Jan bij Marie van Kerckvoorde fa Anthone + Evergem Schoonstraete Overdanune 1.8.1736 . .He. Anne Marie Blonune fa Pieter. Pieter Neijt broer van de overl. oom en deelvoogd van Marie Joanne lIj., Francois 8j. en Pieter Neijt 4j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 17.10.1736 383. St. Christoffel De11aert fs Xstoffel bij Marie van Ackere + Evergem Overtwaeter 11.4.1736. He. Isabel1e de Corte fa Joos. Joos van Acker kozijn en voogd pat. van Joanne 20j., Christoffel 18j. en Marie De11aert 12j. alle drie kinderen van de over1. in zijn eerste huwelijk met Livijne Roete, voorts·de voorn. Joos van Ackere oom en deelvoogd over Livijne 6j., Catherine 4j. en Joannes Del1aert Ij. ook drie kinderen van de overl. en deze He.

- 382 -


Jan, Jooris en Joorijntjen Dellaert broers en zuster van de overl. alle drie onbedeghen ghestorven. 26.7.1736 384. se • Elisabeth van Speijbrouck fa Jan + Sleidinge Sint Baafs Volpensweghe het Armendeken 1.6.1736. Hd. Cristoffe1 Van Vooren fs Pleter. Jan van Speijbrouck vader van de overl. en Jooris van Vooren als deelvoogd pat. en mat. van Joannes 8j.7m., Pieter 5j.6m. en Jooris van Vooren 3j.10m. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 12.12.1736 385. St. Cornelia de Beule fa Joos bij Tanneken van Hecke fa Geeraert wed. van wijlen Andries Moens fs Lieven, + Evergem Schoonstraete Vierlinden 13.7.1736. Hoors : Pieter Moens jongman en Joo Livijne Francoise Moens begijntje in het groot begijnhof van Sinte Elisabeth in Gent, beide bij competente oude hun zelfs, voorts Joos de Reu x met Marie Anne Moens causa uxoris oom en voogd pat. en Joannes de Beule halfbroer van de overl. ook oom en voogd mat. van Joannes 22j., Pieterne1le 19j., Livinus 12j. en Bernardus Moens ·10j. alle zes kinderen van de over1. en Andries Moens. 28.11.1736 386. St. Jacobus Lievens fs Marten bij Joosijntjen Legiers + Wondelgem int Hautjen 9.10.1736. He.·Marie Lherberghe. Lieven de Brauwer rechtsweer van de overl. en zo kozijn en deelvoogd van Joannes lSm. en Livijne Lievens 9 weken beide kinderen van de over1. en deze He. 28.11.1736 38"7..st. Jaecquemijntjen B10mmaert fa Jaecques + Sleidinge Sint Baafs Volpinsweghe 4.5.1736. Hd. Jan Leijs fs Mattheeus. Apparente hoors : Guil1iaeme Lippens . tot Lembeke als voogd van Jacobus Leijs 2j. minderj. enig kind van de overl. en deze Hd. 17.10.1736 388. st. pro deo Lieven de Pauw f s Jan + Wondelgem Bootestraete 9.7.1736. He. Pieterne1le Verhaeghe. Jaonne de Pauw bij competente oude haar zelfs, voorts Jaecques de Pauw oom en deelvoogd van Anne Marie 24j. en Pieter de Pauw 23j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 3.10.1736 389. Liquidatie tussen Isabelle de Corte Christoffel Del1aert fs Christoffel ter ener Ackere fs Joos voogd van Joanne, Christoffel kinderen van de overl. in eerste huwelijk mitsgr. van Livijne, Catherine en Joannes kinderen van de overl. en deze He. 1.10.1736 390. st. Pieternelle Manghelaere 16.6.1736. Hd. Jan Louf fs Pieter.

fa

- 383 -

Pieter

fa Joos wed. van zijde en Joos Van en Marie alle drie aan Livine Roete, Dellaert ook drie

+

Evergem

Elseloo


Jan Manghelaere fs Pieter voogd pat. weeskinderen met naam ~ Joannes 16j. en vari de overl. en deze Hd. 19路.9.1736

van de Elisabeth

twee 14j.

minderj. kinderen

BUNDEL 318 391. Rek. door Jan Heulebroeck fs Jan, gehuwd geweest met Petronelle de Jaghere fa Francois en zo voogd administrateur van de twee minderj. weeskinderen van voorn. Francois de Jaeghere en Joorijntjen Stockman zijn huisvrouw. Lauwereijns de Jaeghere gewezen voogd van de weeskinderen. 3.7.1737 392. Rensing door Pieter de Deckere fs Jooris als vader en voogd van zijn minderj. kind geprocieerd bij Marie Criel ~a Xstoffel en van Joosijntjen de Coeijere路ter causen van hetgeen op het weeskind is gedevolveerd met het 路overlijden van voorn. Joosijntjen de Coeijere grootmoeder mat~ en alwaar dit weeskind 1/7路 staak representeert. 3.7.1737 393. Rensing door Carle van Danunex met Tanneken de Ruijtere en zo oom causa uxoris en voogd pat. .van het enig weeskind van Jan de Ruijtere in zijn tweede huwelijk gewonnen aan Christofffelijntien Criel faXstoffel en Joosijntj.en de Coeijere ter causen (zie hierboven nr. 392). 3.7.1737 394. Rensing door Adr Laen Dhoilt als vader en voogd van zijn minderj. kinderen gewonnen aan LiVijne Criel. faXstoffel Joosijntjen de Coeijere te causen als nr. 392. 3 ~'7.1737

twee en

39S. Rek. door Jan Vande Velde fs Jan administrerende voogd mat. over Lieven, Stoffel en Joanne Vernaeve mi.nder j , weeskind van Jooris Vernaeve verwekt bij Willemijntjen Vande Velde fs Jan, ter eausen de stvg. van hun moeder, ter presentie van L.:i.even van Hijfte voogd pat. 20.2.1737 396. St. Janneken Lippens overleden huisvrouw van Lieven Vermeere fs Passchier + Evergem Meerbeke Veldeken 1736 en st. van haar man Lieven Vermeere + 1736. Gillis Vermeere maakt de staat als oom en voogd pat. en Andries Martens fs Jan kozijn en voogd mat. van Pas schier. 1Sj., Gillis 12j. en Joanne Vermeere Sj. alle drie kinderen van beide over1. 9.1.1737 397. St. Anne Marie de Muijnck fa Jan + Evergem Meerbeke 9.10.1736. Hd. Pieter de Poortere fs Jan. Lieven de Muijnck fs Jan voorn. broer van de over1. als oom en deelvoogd van Joannes 8j. en .Jacobus Depoorteer 3j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 23.1.1737

- 384 -


398. Rainsing door Amicus de Coene x met Pietronelle VerlQth fa Pieter in eerste huwemijk bij Pieternel1e Wannant als zwager en voogd van Philippine Verloth fa de voorn. Pieter minderj. "gheweesen" alsmede Joos (Joseph) He1derweirelt x met Marie Bodijn wed. van de voorn. Pieter Verloth in zijn tweede huwelijk en zo stiefvader en voogd van Marie Verloth fa Pieter voorn. minderj. weeskind ter causen de verkochter 11 Lnmeube Ie" qoede ren ten sterfhuis van Pietronelle Saij fa Joos wed. van Jan Ver10th fs Lauwereijns d'oude, hun grootmoeder. 6.2.1737 399. St. Lisabeth Van Danune fa Jan bij Livijne Haeme1ijnck + Evergem Schoonstraete Vierlinden 25.9.1736. Hd. Jan de Neve fs Segher. Jacobus van Damme fs Jan voorn. oom en dee1voogd van Marie Jacbbe 17j., Christoffel lSj., Pieter 13j., Christoffelijntjen 10j., Joannes 8j. en Pieternelle de Neve 6j. alle kinderen van de overl. bij deze Hd. 20.2.1737 400. st. Joanne de Deckere fa Francois + Evergem Schoonstraete Vier1inden 28.11.1736. Hd. Jan verdeghem fs Pieter. Francois de Deckere ts Frans voorn. oom en dee1voogd van Livijne 7j., Joannes Sj. en Joorijntjen Verdeghem 2j. alle kinderen van de overL en deze Hd. 6.3.1737 401. st.·Lievijne Corthals fa Segher + Evergeml.12.17;36. Hd. Lieven de Wevere f s Gi11is. . .. Jan de Pauw tot Kluizen.ë;l.1s voogd mat. over Joanna 6j. en Marie de Wevere 4j. beide kinderen van de over1. en deze Hd. Jooris de Wevere fs Gi11is, broer van de Hd. 3.7.1737 402. St. Joanna Wijtijnek fa Jan + Evergem Else100 4.2.1737. Hd. Joos van Ackere fs Joos. Jan Wijtijnek fs Jaeques grootvader en deelvoogd van Joannes Baptista van Ackere fs Joos voorn. 14 dagen, gewonnen bij· deze over1. 3.4.1737 403. St. Jan Cauwels + Wonde1gem 19.3.1737. He. Joanne Stevens. Francois Cauwe1s oom en deelvoogd van Joanne 9j., Catherine 6j. I Marie Jacobe Cauwels 2j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 17.7.1737 404. Augmentatie van staat en liquidatie op de staat ten sterfhuis van Pieternelle de Scheirder overl. huisvrouw van Marten Monnaers te voren wed. geweest van Frans Goethals ende Jan van Hecke + Evergem Belseele ressort van de Heerlijkheid van Vinderhoute, ter causen hetgeen toekomt aan de drie kinderen van Gillis Dhont gewonnen bij Jaquemijntjen van Hecke met naam : Livinus, Angnesse en Joanne Tresia Dhont kinderen van Gillis. 2.10.1737

- 385 -


405. st. Jaecques van Belle fs Jans + koster van Wondelgem 4.8.1737. He. Marie Raes. Jannes van Belle fs Jans voorn. oom en deelvoogd van Joannes 10j., Adiiaen 8j. en Livinus van Belle Sj. alle drie kinderen van de overl. en deze He. Jan van Daele fs Frans tot Oostakker borge over Marie ThereseRaes wed. van Jacobus van Belle en nu gehuwd met Eduaert Coene tot Wondelgem. 2.10.1737 BUNDEL 319 406. Verkaveling tussen Andries en Jooris Locquet fs Andries hun zelfs mitsgr. Christoffel .Rougiers x met Marie Locquet en Adriaeneken Standaert wed. van Joannes Locquet als moeder en voogd over haar vier minderj. kinderen, benevens Pieter Taeije als gewe·zen deelvoogd over de voorn. weeskinderen elk tot 1/4· staak ten sterfhuis van Andries Locquet, voorn. en Pietronelle Lippens zijn huisvrouw. 10.7 ..1738 407. .Liquidatie ten sterfhuis van Frans Vanderstraeten wij len koster van Evergem, + Evergem dorp 12.1.1724 en Livijne van Ouderhuijse zijn huisvrouw + Evergem dorp 8.6.1738. Hoors : Jacobus en Marie Vander straeten jonge dochter haar zelfs, voorts Catherine vereecken als moeder en voogd van haar vier nu.ndér j , kinderen gewonnen met Pieter Vander Straeten, Xstoffel Plasschaert x met Joanrie. Vander Straeten en ten· "Laat.s t.e Jan verdeghem vader en voogd van zijn vier minderj. kinderen verwekt aan Isabelle Vander Straeten alle zes kinderen en kleinkinderen van de voorn. Frans Vander Straeten· en Livijne Van Ouderhuijse. (Er is geen stvg. bij het overi .. van Frans Vander .Straten .. 22.10·.1738 408. Tweede rek. door Jan Van Damme fs Charles voogd pat. over Jacobus Van Dammefs Jacobus bij Pieternelle de Muijnck nu·23j. vorige rek. dd. 25.6.1732. 18.6.1738 409. Tweede rek. door Jan Van Speijbroeck gewezen kamervoogd over de minderj. weeskinderen van Judocus Bauwens gewonnen bij Therese Beatrice van Acker fa Lieven, laatste rek. dd. 26.1.1735. 16.7.1738 410. Rek. door Lieven Everaert administrerende voogd over de twee kinderen van Pauwel Rijckaert met naam : Marie Joanne en Joannes Rijckaert in eerste huwelijk gewonnen aan Marie Everaert (+ 1736) ter causen de successie op het weeskind vervallen met het ovelijden van Sieur Jacobus de Ketelaere oud-oom mat. van het weeskind, + Waasmunster Land van Waas 20.7.1735. 19.11.1738 411. St. Jooris van Hecke fs Jans + Evergem Elseloo 20.12.1737. He. Passchijntjen Frederijck fa Pauwels. steven van Hecke fs Jans voogd pat. en Pauwel Frederijck voogd mat. over Joanne 3j. en Joannes van Hecke Ij. beide kinderen van de overl. en deze He. 15.1.1738

- 386 -


412. St. Marie de Meester fs Pieter + Evergem Elseloo t 'merhem 7.11.1737.. Hd. steven van Hecke fs Jans. Pieter van Hecke fs Lieven voogd mat. over Joannes 17j., Pieter 14j. en Jooris lIj. kinderen van de over1. en deze Hd. 15.1.1738 413. St. Jan Heulebroeck fs Jan + Evergem 31.10.1737. He. Livijne Cornelia Mussche fa Carel. Zie bundel 320 nr. 438. 414. st. en bewijs van successie gemaakt door Joannes de Keer x met Catherine van Bueren wed. van Joannes de Wevere fs Laureijs bij Marie van Ackere en zo stiefvader en voogd van Martinus I Jacobe, Livijne, Francies en Christoffel de Wevere alle vijf kinderen van de voorn. Joannes de Wevere en van Catharine van Bue r en , Marie van Ackere grootmoeder van de weeskinderen + Keure Sleidinge te Sleidinge Houcxken 4.11.1737. 29.1.1738 415 ..St ~ Isabeile Geernaert fa Pieter gewonnen aan Tanneken BuijIe + Wondelgem 16.12.1737. Hd. Jaecques Verplancke. Jan, Piete en Adriaen Verplancke alle drie meerderj. kinderen van de overl. bij competente oude en huwelijk hun ze Lf s, voorts Anthone Dewispelaere kozijn en deelvoogd van Livijne 20j. en Anne Marie Verplancke 14j. ook beide kinderen van de overl. en deze Hd. "Cooren wint ende rosmeulen te.Wonde1dem den Galgenmeuien".· 30.4.1738 416~ St. Pieter de Jaeghere fs Jooris + Evergem ~eerebeke· te Cromvelde 17.12.1737. He~ Joanne Van Kerckvoorde fa ·Geeraert. Andiies van Vlaenderen oom causa uxoris en Jooris de Jaeghere zoon van de overl. bij competente oude zijn zelfs, voorts Joos Moeraert x met Livijne de Jaeghere zuster van de overl. én zo : oom en deelvoogd van Joannes 21j., Geeraert 16j., Pieterne1le 12j. en Anne Jacobe de Jaeghere 9j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. Donatie intervivos van Jooris de Jaeghere fs Jooris bij Pierijntien de Wevere, broer van de over!. 60 jaar en jongman, dd. Evergem 7.2.1729. 14.5.1738 417. St. Frans Buyse fs Lieven + Evergem Els100 Dixmeere 30.3.1738. He. Jamieken Dobbelaere. Lieven Vande Voorde fs Jacobus bij Joanne Buysse (fa Lieven) rechtsweer van de overl. en zo deelvoogd van Lieven 19j. en Christoffel Buijsse 16j. beide kinderen van de overl. en deze He. 4.6.1738 418. St. Elisabeth Leliaert fa Jan + Wondelgem op s t.a Lt endrrescn 8.7.1738. Hd. Lieven Vanbelle. Jan Leliaert oom en deelvoogd van Jan 21j., Philippe 7j. en Marianne Vanbelle 13j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 10.9.1738

- 387 -


419. St. Joanne Van BUere fa Marten bij Jaecquemijntien Vanhulle + Evergem Elsloo ten dorpe 5.3.1738. Hd. Joannes Beernaert fs Lieven. Pieter Van Buere halfbroer van de over1. en zo oom en deelvoogd van Jacobe lIj., Joanne Marie 8j. en Francois Beernaert 17m. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. Joannes De Keer x met Catharine Van Buere, zuster van de overl. 10.9 •. 1738 420. St. Pieter Verplancke + Wondelgem 29.4.1738. He. Joosijntjen de Vos fa Joos. Judocus Verp1ancke zoon van de overl. en deze He bij competente oude zijn zelfs, voorts Jacques Verplancke broer van de overl. en zo oom en deelvoogd van Marianne 23j., Franciscus 19j., IsabellÊ 16j. en Pieter Verplancke 13j. ook vier minderj. kinderen van de overl. en deze He. 10.9.1738 421. Project van staat van Isabelle Vander Straeten fa Frans bij Livijne Van Ouderhuijse + Evergem Schoonstraete Overdam 20.3.1738. Hd. Jan Verdeghem. Jacques Vander Straeten broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over de vier minderj. kinderen van de over!. en deze.Hd. 22.10.1738 422. Project van staat van Pieter Vander Straeten fs Frans bij Livijne Van Ouderhuijse + Evergem 27.3.1737. He. Catherine Vereecken. Jacobus Vander straeten broer van de overl. en zo oom en deelvoogd van Joannes 16j., Pieternelle 14j., Anne Marie 8j. en Joannes Vander Straeten Sj. alle vier kinderen van de over1. en deze He. 22.10.1738 423. st. Elisabeth Steenbeke fa Cristoffel + Sleidinge Sint Baaf s ten dorpe 18.10.1736. Hd. Daneel Rougiers fs Jan. Pieter Steenbeke fs Jan voorn. als deelvoogd over Joanne 12j., Pieter lIj., Joannes Baptista 7j. en Jooris 4j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 22.10.1738 424. st. Jooris Vanhecke fs Jooris + Evergem E1s1oo op t 'merhem 17.5.1738. He. Livijne Isebaert fa Pieter. Pieter Vanhecke fs Jooris voorn. voogd pat. van Pieternelle 6j., Joanne 4j. en Marie Anneken Vanhecke lOm. kinderen van de overl. en deze He. 22.10.1738 425. St. Marie Anne Vanhecke fa Jan + Evergem Overtwaeter bij Wuppelghem 23.12.1737. Hd. Jan Vande Velde fs Jan. Segher de Muijnck dee1voogd van Pieter 5j. 6m., Livijne 4j. en Joannes 2j. alle drie kinderen van de overl. en deze Bd .. 5.11.1738 426. St. pro deo Segher de Muynck ts Christiaen Baafs Hoeijweghe laatste maart 1738.

- 388 -

+ Sleidinge

Sint


·He. Joanna van Belle fa Guilliaeme. Clara de Muynck bij competente ouder haar zelfs en Jaecques Ghysels x met Joanna de Muynck en ..... deelvoogden over Christiaen, Carel, Judocus, Franchoijs en Jaecquemijntjen de Muynck alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 19.11. 1738 427. St. Christoffelijntjen de Leeuw fa Jan + Sleidinge Sint Baafs Hoijweeghe het Sijnghel 26.4.1738. Hd. Pieter de Cleircq fs wijlen Pieter bij Janneken Claeijs. Apparente hoors : Judocus de Leeuw voogd mat. en ..•• over Joanne 9j ., Judocus 7j. en Catharine 4j. drie minderj. kinderen van de overl. en deze Hd. 3.12.1738 428. St. Anna Vande Velde fs Lieven + Sleidinge Sint Baafs achter de k~rk 28.6.1738. Hd. Jan Steenbeke fs Pieter. Andries Vande Velde broer van de overl. en deelvöogd van Isabelle, Andries, Marie, Franchoijs, Jacobus en Joanna Steenbeke alle zeven minderj. kinderen van de overl. en deze Hd. 3.12.1738 .429. St ..Pieter van Ruijsseloo fs Anthone + Sleidinge. Sint Baafs Hoijweghe ontrent het dorp 2.2.1737. He. Livijne Van Hende fa Matthijs. Jan van Ruijsseloo en Lieven Van Hende beide voogden van Livinus van Ru.i j sseloo lOm. enig weeskind van de overl. en deze He. Jan Baptiste Callant x met de wed. van Pieter van Ruijsseloo fs Anthone. 17.12.1738 BUNDEL .320

430.·Rek. door Fransoijs van Belle fs Guilliaeme als voogd over de negen kinderen "ten deele weesen" van Joannes van Belle· wij len z Ljn broer, gewonnen bij Livijne Tydtgadt beide + Sleidinge Sint Baafs, presenterende deze aan Pieter Tydtgadt medevoogd .mat. en aan de meerderj. kinderen. . 16.12.1739 431. Rek. door Pieter en Pieternelle Moens kinderen van Andries en van Cornelia de Beule ten sterfhuis van Joannes Moens hun overleden broer + Evergem 12 ~3.1738 te causen vande anveerdynghe vanden ghemeenen huyshauden van Cornelia de Beule wed. van Andries .Moens hun moeder. Liquidatie tussen de twee overgevens mitsgr. Livijne Moens begijntje, alsmede Jooris de Reu en Joannes de Beule beide voogden pat. en mat. van Livinus en Bernaerdus Moens nog minderj. 15j. en 13j. ook alle drie kinderen van de voorn. Andries Moens en van Cornelia de Beule en ten sterfhuis van de voorn. Joannes Moens representerende elk 1/5 Staak. 2.12.1739 432. Rek. door Jacques Depauw als voogd van het enig weeskind van Jacobus Depuijt in zijn tweede huwelijk gewonnen bij Elisabeth Van Damme fa Pieter en het voorn. weeskind ten sterfhuis van z i j n vader als hoir "unicq" mits de renunchiatie van de voogden gedaan

- 389 -


over Jooris Depuijt, zoon van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Susanne Claeijs .. Jacobus Depuijt vader van het weeskind + 15.8.1730 (stvg. dd. 23.5.1731). Pieter Van Damme, grootvader mat. van het weeskind, ook overleden. 9.11.1739 433. Rek. door Gillis .Dhont fs Lieven en van Willemijntjen Dereijtere als administrerende voogd pat. van Pieter, Joannes, Willemijntjen, Isabelle en Marianne Lybaert alle vijf kinderen van Jan Lybaert die zoon was van Pieter en van dezelfde Willemijntien Dereytere, welke weeskinderen hun vader gewonnen heeft aan J贸orijntien Lippens fa Jan hun vader en moeder presenterende deze aan Jan Lippens fs Jan voorn. oom van de weeskinderen en voogd mat. 1739 434. Rek. door Joannes van. Hoorebeke fs Dheer Jan als voogd van Joannes van Gheldere fs Jan in tweede huwelijk gewonnen bij Magdalene van Hoorebeke fa dheer Jan voorn. minderj. weeskind. 3.8.1739 435. Rek. door Jan Vande Velde fs jan administrerende voogd mat. over Lieven minderj. en Joanne Vernaeve fa Jooris en alsnu dezelfde Joanne Vernaeve x met Mathijs de Pauw, mitsgr. Christoffel Vernaeve fs .Jooris voorn. + 30.12.1738 kinderen van wijlen Jooris Vernaeve en Willemijntjen Vande Velde fa Jans, laatste rek. dd. 20.2.1737, ter presentie van Gillis van Hecke voogd pat. . 11.3.1739 436. Rek. door Carel Van Damme x met Tanneken de Reytere en zo voogd pat. van het enig weeskind van Jan de Reijtere in" zijn tweede路 huwelijk gewonnen met路 Christoffelijntjen Criel fa Christoffel met naam Lieven Dereytere. Stvg. dd.15.12.1734 overgebracht bij Joosijntjen (?) fa Jan He. ten sterfhuis路 van Jan de Reijtere. .. 11.2.1739 437. st. Janneken de Meijer fa Jan + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe 15.3.1735. Hd. Jooris de Muijnck fs Lieven. Apparente hoirs Pieter de Muijnck zoon van de overl. bij huwelijk zijn zelfs en als voogd pat. naast Joos de Meijer fs Jan, voogd mat. van Jan 18j., Livinus 15j. en Marie Fransoijse de Muynck lIj. ook drie kinderen van de overl. en deze He. 16.11.1735 438. St. Jan Heulebrouck fs Jan + Evergem 31.10.1737. He. Livijne Cornelia Mussche fa Carel die deze staat maakt ter as~istentie van Joannes Mus~che haar broer, en hem presenteert aan Jan de Rijcke x met Marie Heulebrouck fa Jan voorn. oom en voogd pat. en Jan Bundervoet ook causa uxoris oom mat. van Laurence 9j. en Joanne Cornelia Heulebrouck Sj. beide kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Pieternelle de Jaeghere fa Franchies, representerende elk 1/2 staak, "midts tusschen dhauderigghe ende overledenen gheene lichaemelijcke hoirs en sijn achtergelaeten". 15.1.1738

- 390 -


439. st. pro deo Marie Van Romede fa Joos + Wondelgem 4.3.1738. Hd. Adriaen Geernaert. Pieter Vande Velde x met Joanne Van Romede, oom en deelvoogd van Joseph 6j., Anne Marie 4j. en Joanne Ij. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 6.5.1739 440. St. Jooris Van Vooren fs Jans + Evergem 24.2.1739. He. Marie de Ruddere fa Jooris. Jan Franchois fs Jan voogd pat. van Pieter 6j., Marie Caterine Sj., Pieternelle 3j. en Joannes 5 weken alle vier kinderen van de overl. en deze He. 8.7.1739 441. st. Geert Buysse fs Denijs + evergem Meerbeke Sehranse. He. Marie Braeckman. Pieter Sloek fs Jan kozijn en deelvoogd van Jan 23j., Pieter 20j. en Joanne Buysse 17j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 6.5.1739 Judocus de Seherdere fs Jooris + Sleidinge Sint Baafs 19. 1. 1739 . . He. Pieternelle Watteghem fa Martinus. Joannes de Seherdere fs Jooris voorn. voogd pat. en Martinus Waeteghem voogd mat. over Joannes de Scherdere 3j. kind van de overl. en deze He .. Jan de Scherdere en Jacobus de Scherdere ooms van het weeskind. 6.5.1739 "Judoeus de Scherder ghetraut met Piternelle van Wattegan in febrewarie 1734 en sijnen ons hauer ghebleven tot meije 1735 Jilidts .sij gheen platse en hadden en als dan vertrocken naer slijnghe ende aen haer gheavensert .ende gheleent tot het maecken van haer hausauden een some van E 35-13-4 daervooren sij hebben anvert ende ghekocht de goederen hier gheseijt ..." 6.5.1739 442.

St.

schroonhouck

.443. st. Joanne Buijsse fa Jan + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghe het Sijnghel 28.12.1738. Hd. Jan Slock fs Jan. Jooris Buijsse broer van de overl. als voogd van Joanne 9j., Pietronelle 7j., Pieter 5j. en Jooris Sloek 3j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 28.1.1739 444. St. Elisabeth Van Vooren fa Lieven + Evergem Kerkbrugghen 6.6.1739. Hd. Pieter de Wilde fs Lieven. Lieven Mathijs voogd mat. over Pieternelle 29j., Francies 27 j . Christof!el 2Sj., Lievijne Marie l~j., Joanne 14j. en Marianne 9j. alle zes kinderen van de overl. en deze Hd. 16.12.1739 I

445. St. Jacquemijntien Van Dijcker + Evergem 3.11.1739. In eerste huwelijk geweest met Lieven Stockman fs Lieven waarvan twee kinderen: Joanna 17j. en Pieter Stockman 15j. Hd. Joos Haers, waarvan twee kinderen met de overl. : Francies 9j. en Adrianeken Haers 7j., welke staat hij maakt en presenteert aan

- 391 -


Jan Stockman voogd pat. en Lieven van Heirsele voogd mat. over de vier minderj. weeskinderen. 16.12.1739 446. St. Christoffel Verstraete + Evergem E1sloo 4.4.1739. en st. van Janneken Bundervoet + Evergem wijk en keure van Doornzele 12.7.1739 zijn overl. echtgenote. Hoors Pieter Verstraete gehuwd zijn zelfs bedegen, alsmede Joanne en Livijne Verstraete ook hun zlefs bedegen, mitsgr. Pieter de Meunynck· voogd pat. en Joannis Bundervoedt voogd mat. over Joannis en Christoffel Verstraete beide minderj. kinderen, allen kinderen van Christoffel Verstraete en het voorn. Janneken Bundervoet. 4.11.1739 447. st. Pieter Grootaert fs Lieven + Evergem Overtwaeteer bij Langherbrugghen 21.8.1739. He. Marie Coenraedt. Andries Grootaert· fs Lieven voorn. halfbroer van de overl., als oom eh deelvoogd van Lieven 14j., Pieterne1le llj., Paulus 9j., Andries Sj. en Anne Marie Grootaert 2j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 25.10.1739 448. St. Catharina Depuijdt fa Jooris + Evergem E1s1oo 27.2.1739. Hd. Jan Eve.rraertfs Pieter. Jooris Depuijdt voogd mat. over Carel Everraert 2j.6m. enig kind van de overl. en deze Hd. 23.9.1739 449. St. Joanna Saij + Evergem Overtwaeter. Hd. Pieter van Hijpere. Pieter de Vos als deelvoogd mat. over Joanni$ van Hijpere 3j. enig kind van de overl. en deze Hd. 4.11.1739 450. St. Pieter de Priester Hd. ten sterfhuis van Livijne steijaert en te .voren van Isabe11e Dobbeleere. + Evergem Schoonstraete Overdamme 22.4.1739, welke staat wordt gemaakt bij Judocus en Pl.eternelle de Priestere jongman en jonge docht.er:hun zelfs, beide kinderen van de overl. in zijn tweede en ·laatste huwelijk gewonnen aan Livijne Steijaert en gepresenteerd aan Jan Van Kerckvoorde x met Lievijne de Priestere dochter van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen aan Isabel1e Dobbeleere, Jan Buysse x met Stoffelijnne Steijaert oom causa uxoris en voogd mat. van Joannes 21j., Jaecquemijntjen 17j. en Marie Anne de Priestere lSj. alle vijf kinderen van de overl. en de voorn. Livijne Steijaert; Pieter de Priester ook zoon van de overl. en de voorn. Livijne Steijaert overleden na de dood van zijn vader. 22.7.1739 . REGISTER 238 REGISTER 239.' 451. t " 75v. St. Pieter de C1ercq fs Adriaen + Sleidinge Sint Baafs Oijweghe Brutseijnde 18.6.1722. He. Janneken Claeijs fa Jan.

- 392 -


Jooris de Clercq fs Pieter voorn. gewonnen bij Joosijtjen Teirlijnck in eerste huwelijk. Jan de Clercq ook fs Pieter gehuwd. Den voorn. Jooris de Clercq als voogd pat. naast Jan Claeijs voogd mat. van Pieter de Clercq 22j., Frans 20j., Adriaen 13j., Livinus 6j., Livijne 18j., Joanne lIj. en Catharine de Clercq 8j. alle weeskinderen van de overl. en deze He. 29.7.1722 452. f0237 St. Jan Arents fs Pieter + Evergem Meerbeke 3.6.1723. He. Livijne Dhooghe fa Jooris. Pieter Arents fs Joos grootvader en Pieter Arents fs Marten als voogden over Pieter 26j. I Marie 24j. I Joosijntjen 16j. I Lieven 14j., Joans 12j., Andries 10j., Joans 6j. (Jooris ??) en Judocus Arents lOm. alle acht kinderen van de overl. en deze He. 26.1.1724 REGISTER 240 REGISTER 241 453. f0196v. St. Joanne Nimmegeers + Wondelgem aenden voet van Meu1estede brugghe 25.6.1731. Hd. Jan Boelens. Isaac Nimmeegeer oom en deelvoogd van Marie'Anne Boelens 4j. enig kind van de overl. en deze Hd. Jan Boelens wedn. in eerste huwelijk van Martijntien de Ruijttere (+ Baronie van Lovendegem 1713) waarvan twee¡ kinderen .nog leven. Wedn. in tweede huwelijk van Marie de Connijnck (+. -Meu1estede vrije van Getn 1726) waarvan vier kinderen nog in leven. 21.5.1732 454 ..fo 328. St. Marie Wijttijnek fs Xpols + Evergem 4.4.1730. He. Janneken de Backere fa Lieven. . Kinderen Lieven 5j. , Jooris Ij. , Marie Anne 6j. stoffelijntien Wijttijnek 3j. alle vier kinderen van de overl. deze He. 1.7.1733

en en

REGISTER 242 455. fO 150 st. Joosijntjen Roegiers wed. van Carel Dooghe en te voren van Pieter Van Hecke + Evergem schoons t raer.e'Draeij linghen 2.11.1734. Joannes Buysse fs Jooris, x met Joorijntjen van Hecke fa Pieter voorn. en deze overl. Lieven Dhooghe en Frans Boelens x met Elisabeth de Clerck te voren wed. van Jan Dooghe en zo stiefvader en voogd van de drie weeskinderen van Jan Dooghe beide zonen van Carle Dooghe en deze overl. in haar tweede huwelijk. 4.1.1736 456. f0152v. st. Joorijntjen van Verdeghem fa Lieven + Sleidinge Sint Baafs Volpensweghee Velthoek 16.11.1735. Hd. Lieven Bral fs Xpols. Andries Verdeghem fs Lieven als deelvoogd over Joanna l2j., Joans 5j. en Corneli~ Bral 4m. alle drie kinderen van de overl. en dĂŠze Hd. 7.3.1736

- 393 -


457. f " 154v. st. Joans de Leeuw fs Jan + Sleidinge Sint Baafs Hoijweghstraete 18.3.1736. He. Tanneken van Hecke fs Jan. Jacobus van Hecke en Judocus de Leeuw beide voogden van Livinus 10j., Jooris 8j., Joannes Sj., Catharina 3j., Judocus de Leeuw 2m. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. Vier dagen na de dood van de overl. is Marie Jacobe 13j. dochter van de overl. en deze He. ook over!. 13.6.1736 458. St. Frans Boelens fs Pieters + Evergem Schoonstraete Draeijlinghen 25.4.1736. he. Elisabeth de Cleirq fa Lieven. Lieven Boelens fs Pieter voorn. oom en deelvoogd van Pietronelle 9j., Joorijntjen 6j., Joans 4j., Pieter 2j. en¡ Jacobus 3m. alle vijf kinderen van de over!. en deze He. 27.6.1736 459. fG 164 St. Pieternelle Manghelaere fa Pieters + Evergem Els100 16.6.1736. Hd. Jan Louf fs Pieters. Jan Manghelaere fs Pieters voogd pat. over Frans 16j. en Elisabeth 14j. beide kinderen van de overl .en deze Hd. 19.9.1736

- 394 -


Bijlage OVERZICHT VAN DE PAROCHIEREGISTERS VANEVERGEM 1.. Rijksarchief te Beveren, Te1.. 03/775 38 39.

Kruibekesteenweg

39, 91.20 Beveren

Mijn oprechte dank aan de heer Dr. W. Rombauts, hoofd van de afdeling, voor zijn bereidwillige medewerking. Hieronder vermelden we de microfilms van Evergem. De parochieregisters van Evergem kunnen ook geraadpleegd worden op microfiches. Evergem - parochieregisters nr. 1 tot 30. Gebruikte afkortingen: Alf. tab. Alfabetische tabel (klapper) P. nr. parochieregister nummer

Rol 108

ERTVELDE dubbel 93 en dubbel 94 EVERGEM Alf. tab. Dopen, Huwelijken en Overlijdens Alf. tab . Overlijdens Hutsebout P. nr. .1 Dopen 1585 - 1588 Huwelijken 1586 1588 Overlijdens 1586 - 1588 P. nr. 2 Huwelijken 1626 1643 beschadigd P. nr. 3 Overlijdens 1629 1640 beschadigd P. nr. 4 Huwelijken 1644 - 1652 P. nr. 5 Dopen 1646 1650 P. nr. 6 Overlijdens 1644 - 1651 Dopen P. nr. 7 1651 - 1654 P. nr. 8 Dopen 1654 1658 EVER GEM · P. nr. 9 Dopen 1659 1665 P. nr. 10 Dopen 1666 1671

·

-

-

-

-

Rol 109

Rol 110

Rol 111

-

·

EVERGEM : nr. 10 nr. 11 nr. 13 nr. 14 nr. 15 EVER GEM : P. nr. 15 P. nr. 16 P. nr. 17

-

-

P. P. P. P. P.

Dopen jan Overlijdens Huwelijken Dopen Dopen

P. nr. 18

Dopen 19 okt. 1753 Dopen 1767 Dopen 1776 Huwelijken 1776 Overlijdens 1776 Overlijdens 1682 1682 Overlijdens 1716 1716 Huwelijken 1751 -

P. nr. 19 P. nr. 20

- 395 -

1672 1669 1682 1707 1746

-

-

1677 1716 1698 1724 1753

-

1762 1775 1778 1778 1778 1698 volwassenen 1689 kinderen 1747 volwassenen 1750 kinderen 1782


Rol 112

Rol 113

EVERGEM P. nr. 21

Overlijdens

P. nr. 22 P. nr. 23

Dopen Dopen

-

EVERGEM P. nr. P. nr. P. nr. P. nr. P. nr. P. nr. P. nr. P. nr.

1747 - 1779 volwassenen 1751 - 1779 kindereen 1762 1746 1773 1763

-

-

. Dopen Dopen Huwelijken Overlijdens Dopen Overlijdens Overlijdens Overlijdens

23 24 25 2.6 27 28 29 30

Bemerkingen : P. nr. 12 Overlijdens volwassenen vermeld in de inventaris van rol 110.

1774 1766 1783 1780 1794 1794 1795

-

1775 1770 1793 1793

1796

1668

1716

wordt

niet

De dubbels van de parochieregisters van Evergem bevonden zich destijds in het Rijksarchief Gent onder PALEIS GENT. We geven hier de nununers met hun beschrijving. De originelen van deze dubbels zijn noch in Gent noch in Beveren te raadplegen, wel in Handzame op microfiche. (Zie p. 398) Volgnummer 98

1·00 104 105 .

106 107 108 109 110 111 98 100 104 105 106 107 108

109 110 111 98 100

104 10.5 106 107 108 109 110 111

Aard PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR FR PR PR PR PR PR PR PR PR

D/H/O

Jaartal Opmerkingen 1711 - 1712 1754 - 1766 1767 - 1773 1773 1778 1779 - 1782· 1783 - 1788 1789 - 1793 jaar VII (1798 1799) jaar VIII (1799 ·1800) 1801) jaar IX (1800. 1711 - 1712 1754 - 1766 1767 - 1773 1773 - 1778 1779 - 1782 1783 - 1788 1789 - 1793 jaar VII (1798 1799) jaar VIII (1799 - 1800) jaar IX (1800 1801) 1711 - 1712 1754 - 1766 1767 - 1773 1773 - 1778 1779 - 1782 1783 - 1788 1789 - 1793 jaar VII (1798 1799) jaar VIII (1799 - 1800) jaar IX (1800 - 1801)

D. D

D D D D

D D D D H

H H H

H H H

H H H Ö

o

o o o o o o o

o

- 396 -


2_ Gemeentelijk

museum Helle, documentatiecentrum V.V_F~Gent-Helle Brusselsesteenweg 395,.9090 Helle_ Tel. 09/252 26 47 Mijn oprechte dank gaat naar de heer A. De Baets, conservator van het documentatiecentrum van Melle, voor de onderstaande lijst van de gecopieerde parochieregisters van Evergem. De originelen liggen ter inzage in het Rijksarchief van Beveren

Evergem - parochieregisters (PR40) Gebruikte afkortingen ~ PR parochieregister BS Burgerlijke Stand D/H/O Dopen, Huwelijken, G Geboorten

D/H/O

Volgnummer PR 40 A

Aard klapper

o

Jaartal 1746 1794 1751 1682 1716 1682 1716 1585 1586 1586 1646 1651 1654 1659 1666 1626 1644·1682 1629 -

PR 40 B PR 40 C

klapper klapper

o

PR 40 D

klapper

o

PR 40 E

PR

PR

o

1644 - 1651

PR 40 N

PR

o

1669·- 1716

PR 40 0

PR

o

1668 - 1716

PR 40 P PR 40 Q PR 40 R

PR PR PR

D

D D

1707 1746 1754 1754 1754 1767 1776 1776 1776 1779 1782 1779 1779

D H

D H

o PR 40 F

PR

D

PR PR PR PR PR

40 G 40 H 40 I 40J 40 K PR 40 L

PR PR PR PR PR FR

D D

PR 40 M .

H

H H

H

o PR 40 S PR 40 T

PR PR

D D

H

o

PR 40 U PR 40 V PR 40 W

PR PR PR

D D H

o

- 397 -

-

Overlijdens

Opmerkingen 1776 1796 1794 1698 1796 1698 1796 1588 1588 1588 1650 1654 1658 1665 1677 1643 1652 1698 1640

1724 1762 1766 1766 1766 1775 1778 1778 1778 1781

- 1782 - 1782

A tot Z N tot Z

beschadigd beschadigd beschadigd beschadigd licht beschadigd beschadigd . . volwassenen en beschadigd laatste twee blz. onleesbaar kinderen en beschadigd volwassenèn en beschadigd (juni)beschadigd licht beschadigd

beschadigd


Volgnummer PR 40 X

Aard PR

D/H/O D

H

o PR 40 Y

PR

PR 40 Z

PR

D H

o D

H

o PR 40

Zl

PR

D H

PR PR PR PR PR PR PR PR

Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9

BS BS BS BS BS BS BS BS

G H

o 40 40 40 40 40 40 40 40

o G

H

o G H

o PR 40 Z10 PR 40 Zll

BS BS

H

PR 40 Z12

BS

o

G

o

3.

Jaartal Opmerkingen 1783 - 1785 1783 1785 1783 1785 1786 1788 1786 1788 1786 1788 1789 1792 1789 1792 1789 1792 1793 1793 1793 jaar VII (1798 1799) jaar VII jaar VII jaar VIII (1799 1800) .jaar VIII .jaar VIII jaar IX 1801) (1800 jaar IX jaar IX jaar X (1801 - 1802) jaar X jaar X 1800 - 1826

Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek, Kronevoordest;raat; 2A, 861.0 Handzame. Te1..· 051./56 74 79. open.ingsuren z van maandag tiot: en met; vrijdag van 9 tiot: 1.2 u. en van 13 "tot; 17 uur. Het;· daDk aan lIeVr. Denise Cool.

Overzicht van de te raadplegen microfiches te Handzame. De tafels werden opgemaakt op 20.09.1884. Afkortingen : D/H/O : dopen, huwelijken en overlijdens ·BS : burgerlijke stand 1. Evergem

Fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 tafels

Aard tafel tafel tafel tafel tafel tafel tafel tafel tafel tafel

:

D

1746 1794 1751 H 0 16a2 1716 Jaartal D/H/O/ D 1746 D idem H 1751 H idem 0 1682 0 en 1716 0 idem 0 idem 0 idem idem 0

-

1776 1794 1698 1796 1776 1794 1698 1796

- 398 -

Opmerkingen A.' - Mat. (OOk 1794) Mat. - Yse A. - Vand. Vand. Yze A. - Deb. Deb. - Eve. Eve. - Pil. Pil. - Vand. Vand. - Verm. Verm. - Z.


2. Evergem 10 tafels

D H

o

1746 - 1776 + 1794 1751 - 1794 1682 - 1716

Evergem 10 tafels dubbel exemplaar. Microfiches idem als hier boven bij nummer 1. Dopen dubbels 1746 - 1762 I 1767 - 1775 Overlijdens dubbels 1682 - 1698 Ov~rlijdens kinderen dubbels 1682 - 1689 D/H/oI 1711 - 1712 Dopen afschriften 1754 - 1778 Huwelijken afschriften 1754 - 1793 Overlijdens afschriften 1754 - 1793 Aard D/H/O Jaartal Opmerkingen dubbel D apr 1746 - dec 1750 dubbel D dec 1750 - nov 1755 dubbel D sep 1755 - aug 1760 dubbel D aug 1760 - dec 1762 dubbel D 111 1767 - aug 1770 dubbel D aug 1770 - jan 1774 dubbel D jan 1774 dec 1775 dubbel 0 jan 1682 - aug 1698 dubbel 0 1682 168.9 kinderen PR D/H/o 1711 1712 afschriften D jan 1754 - jun 1762 afschriften D jul 1762 - sep 1770 afschriften D sep 1770 - feb 1774 afschriften D maa 1774 - aug 1776 afschriften 0 aug 1776 - okt 1778 afschriften H jan 1754 jul 1778 afschriften H jul 1778 - okt 1793 afschriften 0 jan 1754 - maa 1774 afschriften 0 maa 1774 - sep 1780 afschriften 0 sep 1780 dec 17~3 .afschriften 0 dec 1793 PR 0 jan 1779 - apr 1787 PR 0 apr 1787 - sep 1794 PR Dokt 1778 - dec 1778

3. Evergem 21

Fiche 1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4. Evergem 76

Dopen 1585

1588 - 1677 - 1724 - 1794 - 1802 (BS) Huwelijken 1586 - 1588 I 1626 - 1652 1682 - 1698 I 1751 - 1793 1798 - 1802 (BS) Overlijdens 1586 - 1588 I 1629 - 1640 1644 - 1651 I 1668 - 1796 1798 - 1802 (BS) Ok (Overlijdens kinderen ) 1669 - 1687 1693 - 1796 1646 1707 1746 1798

- 399 -


D/H/O

Fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aard PR

Fiche 10 11 12 13 14 15 16 17 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Aard FR

O/H/O

BS

G

40 41 42 43 44 45 46 47 48

PR

H

Fiche

aard

D

0

D/H/O

Jaartal dec 1585 feb 1696 dec 1649 feb 1654 apr 1657 okt 1660 feb 1665 maa 1671 dec 1676

Opmerking -

jun dec feb maa okt feb maa dec maa

1588 1649 1654 1657 1660 1665 1671 i676 1677

beschadigd beschadigd beschadigd beschadigd

Opmerkingen 1713 beschadigd 1718 beschadigd 1724 beschadigd 1724 beschadigd 1750 1755 1759 1763 1766 1770 1773 1776 1778 1781 1782 1784 .1785 . 1T87 1789 1791 1792 1793 1794 VII ven= vendënu at re VII plu= pluviose VIII the= thermidor VIII niv= nivose X· pra= prairial plu= pluviose X X com=complément.

Jaartal apr 1707 jun 1713 okt 1718 jan 1724 apr 1746 dec 1750 jun 1755 jun 1759 jul 1763 nov 1766 apr 1770 sep 1773 jun 1776 jan 1779 jan 1781 sep 1782 feb 1784 dec 1785 jul 1787 jun 1789 feb 1791 sep 1792 dec 1793 ven VII plu VII the VII niv VIII pra VIII plu X niv x

jun okt jan jun dec jun mei jul nov apr sep jun dec - jan - sep - feb --dec - jul - jun feb - sep - dec - dec - plu - the - niv - pra - plu - niv - com

sep ??? jul jan feb nov jul feb mei

- jul 1588. - sep 1646 beschadigd - jan 1652 beschadigd - jul 1699 beschadigd - okt 1765 jul 1777 feb 1785 - mei 1791 dec 1793

1586 1626 1646 1682 1751 1765 1777 1785 1791

Jaartal

- 400 -

-

-

opmerking

..


49 50 51 52

BS

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 .65 66 67 .68 69

PR

70

PR

bru ven the mes

H

VII VIII VIII X

-

ven the mes com

VIII VIII X X

bru= ven= the= mes=

Overlijdens

o

volwassenen : jan 1586 - mei 1588 okt 1629 feb 1640 jan 1644 - nov 1651 jan 1668 - mei 1684 mei 1684 - feb 1704 feb 1704 - jan 1724 jan 1724 - jul 1743 jul 1743 - aug 1764 aug 1764 - dec 1779 jan 1779 - apr 1787 apr 1787 - sep 1794 sep 1794 - dec 1796 ven VII - ger VII ger VII - bru VIII .bru VIII - the VIII the VIII - ven X ven X - com X

brumaire vendémiaire thermidor messidor

ven=vendêmiaire ger= germinal bru= brumaire the= thermidor con\= comp1ément.

Overlijdens

o

71

12 73

74 75. 76

kinderen feb 1669 1693 .okt, 1716 apr 1756 jul 1774 jan 1784 jun 1792 1794

beschadigd

1687 beschadigd 1716 beschadigd apr 1756 jul 1774 dec 1783 jun·1792 dec 1793 1796

CONCLUSIES Een aantal parochieregisters beschadigd door de brand. Er zijn een aantal overlijdens. Hiaten bij de dopen

hiaten

van zowel

Evergem

zijn van

bij

dopen,

de

1589 - 1645 1678 - 1706 1725 - 1745

Hiaten bij de huwelijken

1589 1653 1699 1713 1794

-

Hiaten bij de overlijdens

1589 - 1628 1641 - 1643 1652 - 1667 1797

- 401 -

1625 1681 1710 1750 1797

licht tot

huwelijken

zwaar als

de