Staten van goed van het graafschap Evergem, ter Hinne, Langhemaete en Nieuwenhove deel 1

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN HET GRAAFSCHAP EVERGEM

DEEL I 1780 -1795

TIELT

1990

Luxemburglaan

21- 4 GEBRUIKTE

AFKORTINGEN

Augm.

augmentatie,

fa

f'ilia, dochter van

fs

filius, zoon van

Hd.

houder, bezitter,

He.

houderigge, bezitster,

mitsg.

mitsgaeders,

minderj.

minderjarig

meerder].

meerderjarig

everl. (+)

overleden

Rek.

rekening

St.

Staat van goed van ••.

van staat

en inventaris,

in demeeste

vermeerdering,

vergroting

gevallen de weduwnaar

in de meeste gevallen de weduwe

alsook, benevens

voogd mat. : voogd materneel,

van de moederlijke

voogd pat.

voogd paterneel,

van de vaderlijke

voorn.

voornoemd

wed.

weduwe

wedn.

weduwnaar

x

gehuwd

o

geboren

+

overleden

5.j.

5 jaar oud

zijde

zijde


- 5 INHOUD¡

Bundel 727 (0) : staten van goed, verkavelingen, wezerekeningen e.d. te Sleidinge, Sint-Baafs 1706~1779 volgnr. 1 - 20 728 : idem 1780-1794 21 - 48 729 : Bewijsstukken bij de wezerekeningen te Sleidinge Sint-Baafs XVIUO eeuw 49 - 51 Register 718 : Staten van goed te Evergem 1793-1794 dit register bevat geen enkele staat van goed. Bundel

377

1794

376

1793

71 - 92

375B

1792

93 - 101

375A

1792

102 - 126

374

1791

127 - 162

373

1790

163

189

372

1789

190

220

371

1788

221 - 240

370

1787

241 - 266

369

1786

267 - 302

368

1785

303 - 327

367

1784

328 - 348

366

1784

349 - 372

365

1783

373 - 398

364

1782

399 - 422

363

1782

423 - 453

362

1781

454 - 521 (00)

361

1780

522 - 555

Register 257

1780 - 81

556 - 557

258

1781 - 82

558

259

1783 - 85

559

269

1785 - 87

560

261

1787 - 90

262

1790 - 91

561

263

1793 - 95

562 - 592

(0) R.A.G., Fonds Graafschap (00)

volgnr.

Evergem,

52 - 70

inventaris

80.

Bij het typwerk werd per vergissing van het nummer 456 naar het nummer 487 overgegaan, zodat de nummers 457 t/rn 486 niet bestaan.


-6~NAAMINDEX ..ÄCKE;: 156-212-217-232-274-289-298320-550 AEL TER MAN : 508 AETERS :339 AERENS: 337 AERS : 218 AERTS : 186-218-275-493-558 ALLAERT : 589 ALLEE : ·573 ,ÄNDRIES : 52-229-323-390 ANTHEUNIS : 21-37-555 ANTHEUNUS : 555 ANTHIERENS .: 148 APERS : 222-389 ARENS :.512 ARENTS : 34 AUDENELLE : 497 AVERMAETE :·422 AVICQ : 179-357 BACHELET : 272 BACKEN HOOGE : 303 BAELE : 455-524 BAETSELEER : 424 BALTHEAU : 584 BAMBOST : 499 BASTIAEN : 517 BATSELEER 559 BATSLEE : 34 . BATSLEER : 142-240-316-335 BAUDTS : 24 BAUTERS : 207-500 BAUWENS : 11-14-17-28-31-34-35-40162-285-298-321-322-405-448-456-582 BEELAERT : 40-341 · BEERNAERT : 195-2056326-402 BEIjAERT : 177 BEIRNAERT : 309-565· · BEKE : 215 BESOIN : 270 BIEKHAUT : 170 BLOMME : 24-34-50-184 . BOBELIjN : 275 BOCKST AELE : 322 · BOEIjS : 583 BOEKENOOGE : 489 BOELENS : 252-337-359-392-423-427453-495-517-544-557 · BOGAERT : 290-325-569 BOGHAERT : 567 BOUS : 43-190-539 BOMELIjN : 446 BONNE: 270 BOONE : 202 BORGERS : 269 BORGHERS 334

BOTERMAN : 209 BOUCHIER : 20-315 BOULAERT _-'527 BRACKE : 237-516 BRAECKMAN : 199-228-308-496 BRAL: 15-26-36-219-301-302-352-409-429-510 563-590 BRAUWERS : 43 BRIEMAN : 498 BRUGGE·: 564 BRUGGEMAN : 512-558 BUIjCK : 322 BUljSSE : 10-12-13-14-29-35-257-259-295-306491 BULTEL: 407 BUYCK : 218 BUYLE : 139 BUYSSE 164-177-185-204-218-245-311-338-339345-358-547-569 CALAERT : 23 CALLAERT : 7-12-13-19 CALLANT : 543-578 CASTEELE : 272 CASTEELS : 34-248 CELIE : 195...:224-336 CENSEN : 148 CIERENS . 488 CLAEIjS : 177-183-192-205-307-313-317-328-368414-495-512-536 CLAEIjSSENS : 512 CLAEYS: 34-435-571 CLAUWAERT: 269 CLEEMPUT: ·47-236-340-372-432 COCQUI]T : 34-375-382-532 CODDE : 428 COENE : 438 COENRAET : 422-509 COLLE : 207-296-500 COLLIER : 244 COLP AERT : 201 COOMAN : 322 COOPMAN : 556 COPE] ANS : 178 COPPEJANS : 290-291 COPPENS : 374 COPPIT: 170 CORNILLIET : 557 CORTHALS : 499· CORTVRIENDT : 47-235 COUSEMENT : 34 CRIEL :48-145-146-149-187-196-198.-266-271-272306-320-324-384-386-398-412-420-436-559-564572-585 DAEr\r1ERS : 522-537 DAENINCK : 215-'260-408


- 7 DE LAFORTE ; 182-361 DAENS : 547 DE LEEUW; 218-404-546 DANINCK : 490 DE LETTER : 2D4 DANTSCHUTTER : 345-354-499 DELLAERT : 241-342-401-504-531-570·· DAUWE: 387 DE LOOF; 24 DE AVECX ; 47 DE MAEGT : 294 DEAVEZ : 372 DE MAERTELAERE : 47'-410 DE BACKER: 139-222-244-389-496DE MANGELAERE : 174-181-201-227-367-413506-576-579 427-499 . DE BAERDEMAECKER ; 5-44 DE MANGHELAERE : 153-180 DE BAERDEMAEKER : 40-414-577 DE MARTELAERE : 372 DE BAETS : 1-12-13-199-234-287-315. DE MEESTER: 25-42-188-277-385-396-492342 552-573 DEBBAUT : 147-149-325-500 DE MEI]ER : 248-532 DE BEULE ; 154-221-386-439-571 DE MEIjERE : 340-549 DE BIE: 319 DE METSENAERE : 37-184 DE BLENDE; 318 DE MEULENAERE : 257 DE BLIECK : 171 DE MEUNINCK : 248 .DE BOEVER : 443 DE MEYER : 590 DE BRAUWER : 359 DE MOERLOOSE : 320 DE BRUIjCKER : 16 DE MOL: 549 DE BRUIjNE : 168-536 DE MUIJNCK : 40-42-139-208-231-275-313DE BRUYKER ; 154 559-413 DE BRUYNE : 414 DE MULDER: 188-556 DE BUCK : 137-154-198-210-270-412DE MUYNCK : 40-164-261-300-332-334-344436 363-417-492-509-576 DE CALUWE : 21-555 DE NEVE : 40-177-247-356-376-383-431-539 DE. CAUSEMAECKER : 44 DE PAUW : 3-33-41-44-180-294-296-308-346DE CLERCQ : 37-40-177-219-276-338399-452-520-549-575 339-361-377-433-494-516-521-546~556DE POORTER: 294-357-413-512 563-573 DE POORTERE : 391-433 DE COCK : 183-242-445 DE PREZ : 181-305-415-426 DE COENE: 531 DE PRICKERE : 368 DE COEYERE : 585 DE PRIESTER : 327-401-525 DE COI]ERE : 138· DE PUIJT : 178-262-518 .. DE CONINCK : 230-251-273-577-583 DE PUYT : 291-435-526 DE COOMAN : 28-31..,173-285-321-543 DE REIjTERE : 399-452 DE CORTE: 159-279 DE REU : 34-45-210-454-505-545-560-592 DE CROOCK , 46-289 DEREYTERE : 225 DE CUYPER : 187-219-266-556 DE RIBELE : 295 DE CUYPERE : 176 DE RIDDER: 140-541 DE DECKERE : 518 DE RIDDERE : 370 D'EERE : 46 DE RIjCKE : 173-245-313-578 DE GEETER: 44 DE ROUCK : 446 DE GREVE : 167 DE RUIjDT : 161-180-223-305-306-427 DE GROOTTE : 42-568 DERUIjTER : 33 DEHAVE : 588 DE RIjTERE : 51-388-534 DE JAEGER : 361 DE RUYDT·: .522 .DE JAEGERE : 44 DE RUYTER : 143-145-403-533 DE JAEGHER : 362-413 DE RUYTERE : 190_;413 DE J AEGHERE : 343-504 DE SCHAUWER : 189-244 ... DE JONGE: 258-368 DE SCHEEMAECKER : 12-13 DE KÉER : 588 DE SCHEIROER : 9-226-528 DE KEGHEL : 325 DE SCHEIROERE: 10-333 DE KESELE : 388 DE SCHI]NCKEL : 303 DE KETELAERE : 528 DE SCHINCKEL : 489 DE KEUKELAERE : 568 DE SCHRI]VER : 299-377.-386-507 DE KINDEREN : 551 DE SMEEMER : 507 . DE KOIjER : 503 DE SMET: 44-222-378-426-515-544-592 DE LAETERE : 587


-8 DE SOMVIELE : 25-26-162-188-277-352361-396-582 DE SOMVIELLE : 244 DE SOMVILLE : 510 DE STOFFERIS : 371 DE SUTTER : 324-400-534 DE SWAEF : 456 PEVALCKENAERE : 152-237-365 DE VALKENAERE : 201 DE VI]LDER : 286 DE VILDERE : 440 DE VLIEGER : 186 DE VLIEGHER : 218 DE VOGELAERE : 310-424 DE VOS : 29-328 DE VRIENDT : 342 DE VRIESE: 46 DE WALSCHE : 12-13-206-281-293-318346-429-561-566 DE WEVER : 169-205-22.1 -222-261-360-362389-431-538-548~583-585 DE WEVERE : 169 DE WILDE: 208-242 '. DE WINDT : 490 DE WISPELAERE : 145-175-234-267-270292-327 ;'371-'409-441-510-533-568 . DE WITTE : 438 DE WULF: 244-250-299-391 DE ZAUTER : 347 DE ZUTTER : 578 DEZUTTERE : 24 D'HAES ': 200 DHAESE : 448 D'HEERE : 284 DHONDT : 29-198-264-512-575 D'HONT : 223-411-447 D'HOOGE : 14-17-35-231-243-245-333~516 DHOOGHE : 329-433-503 DHUYVETTERS : 254 DOBBELAERE : 449-538-570 . DOENS : 44 DONT : 523 DOOGHE : 38 t: DOOSTERLIjNCK : 151 DOSSCHE : 187-196-22ê-300-332-338-347498-5'74 DRUBBEL : 40-44 .DUBOlS : 244 EI]NDERICKX : 516 ELBO : 148 EVERAERD : 431 EVERAERT : 254-265-293-294-349-363-420509-516-586 FLERIEX : 443 FLOREIjN: 145 FOCQUAERT : 413 FRANCKE : 544 FREDERICK: 247-392-423-544

FREDRIEK : 252 GAELENS : 562 GARGAN : 182 GAUBEEN : 137 GAUBERG : 291 GAUBERGH : 178 GEERAERT : 359-549 GEERINCK : 228-263-269 GEERNAERT : 242 GEIRNAERT : 177-187-191-425-574 GELDOF : 496 GELDOVE : 175 GELEIjN : 176 GENDBRUGGE: 304 GENTBRUGGE : 437 GIELLET : 541 GILLIS : 45-322 GOEDENA VONDT : 345 GOETHALS : 29-33-143-160-194-198-200209-225-252-261-329-360-370-399-404-423444-450-452-528-533-540-541-591 GOOSSENS : 442 GRIJP: 384 GROOTAERT : 214-215-237.:.265-349-363421-422-430-509-515-581 GROOTHAERT : 433-547 GROOTTAERT : 501 GRYP : 201 GRYPDONCK : 368 HAECK : 153 -158-547 HAEGMAN : 187-572 HAENTjENS : 191 HAESMAN : 157-238 HAMELlNCK : 553 HAVE: 8 HAZAERT : 244 HEBBER ECHT : 200 HEBBRECHT : - 252-423 HEECKHAUT : 342 HEljNDRICK : 440 HELDERWEIRT : 260 HEMELSOETE : 138 HENNEBAERT : 488 HEULEBROUCK : 160 HEYNDRICX : 432 HEYNSENS : 562 HUljTTENS : 8 HULPlAU : 386 HUTSEBAUT : 269-369-436 HUYGE : 357 HUYSMANS : 201 ITERBEKE : 517 KAKEBEKE : 167-427 KEGELS: 147 KEIRSSE : 34 KERCKAERT : 386-553 KEREKX: 27 KESBEKE : 455-524


- 9 KETELS: 3 KURTZ : 148 LAMMENS : 440 LAREU : 256-384 LARlOON : 517 LA ROl] : 230-330 LEENESONNE : 248-337-358 LEFEBURE : 587 LEGGE: 207 LEGIERS : 203-288 LEGlEST : 187 LEIJS : 141 LELIAERT : 317 LEPERE : 567 LEYS : 387 L 'HERMITTE ; 350-453-517-557 LIEBRECHT : 345 LIEDS : 587 LIETAET ; 195 LI1BAERT : 169-330-334-351-412-436 LIJSEBET : 263 LIPPENS : 41-140-170~181-189-229-246-298302-319-323-370-373-377-391-413-444-503527-534-550-561 LOONTJENS : 556 LORIDON : 350-453:-557 LUYCK : 142 LYBAERDT : 40 LYBAERT : 141-189-384-398-412ê517-533 MAENHAUDT : 404 MAENHAUT : 193 MAENHOUD : 216 MAENHOUT : 293 MAES : 490 MAIRSONNE : 193 MALHERBE: 148 MALINGIE : 272 MARIjN : 151 MARRI]N : 211 MARTENS ; 2-15-17-21-25-144-161-211-216244-277-300-315-396-429-505-532-555-582 MATTHEIJS : 163-455-524 MATTHU : 361 MEERSMAN : 244 MEES: 310 MEESE: 165 MEGANCK : 556 MEIJNS : 393 MEIjVAERT : 577 MEIRE : 556 MEIRSCHMAN : 520 MEIRSSCHAERT : 433 MESSCHAERT : 512 MESTACH 501 MESTDACH : 375-581 MESTDAGH : 306-357 MEULEWAETER : 508-540

MOENS : 19-23-26-168-221-278-314-352371-527-566 MOERAERT : 191-205 MONNAERS : 386 MULLE: 20 MUSSCHE : 34-160-194-213-214-215-251 NAUDTS : 164-195-269-363-403-427-487572 NEIjD : 440 NEIjT : 39-48-168-223-264-297-402-447531 NEYDT : 293 NEYT : 34-171-523-570-591 NUf COURT : 364 OLIVIER : 198 OMMESOM : 141 OPSCHOEP : 587 PAELINCK : 336 PALLE : 377 PATIJN : 191 PATTIJN : 1-21à-257 PAUWELS : 32-165-249-343-383 PENNINCK : 497 PERRE: 46 PERSIJ N : 272 PHIEIjNS : 2-11-31-40 PIELAET : 283-428-529 PIETERS : 383 PIHEIJNS : 14-17-28-35"':285-321 PIHILLE : 40 PLAASCHAERT : 575 PLASSCHAERT : 240-316-335-341-390444-513-531-572-581 POELMAN : 34-292 POLFLIET : 221-508 POTTELBERGE : 535 PRAET : 522-537 RAES : 34-556 RANSCHAERT : 348-355 RANTSCHAER : 538 RANTSCHAERT : 331-401-525 REFIN : 325 REIjNAERT : 443 REIJNGAET : 288 REIJNIERS : 547 REMERIJ : 312 REM ERS : 228 REYNIERS : 260-449 ..514 RI]CKAERT : 183-215-404-514 ROBBRECHT : 294 ROEGHIERS : 342 ROEGIERS : 46-142-192--'209-250-271-288293-307-312-413-418-519 ROEGIERST : 553 ROEGIES : 404-533 ROELANT : 270 ROELS : 154-170


- 10 ROETE : 224-336-542 ROGIERS : 424-499-502-551 ROGIERST : 579-589 ROGlEST : 506 ROOESEL : 488 ROOTSAERT : 10-48-226 ROTHIER : 334 ROUGIERS : 206 RUBBENS : 495 RUDEL : 381 RYCKAERDT : 545 RYCKAERT 443-592 SAELAERT : 40-43 SCHATTEMAN : 137-587 SCHAUT: 218 SCHEETSAERT : 228 SCHEIRLINCK 137 SCHELSTRAETE : 248 SCHEPENS : 163-371-455-552 SCHljVENS : 34 SCHOONE : 185 SCHOORMAN : 137 SCHOTSAERT : 263 SCHOUP : 235 SEGERS : 174-347 SIERENS : 15-27-343 SLOCK : 4-6-48-141-168-195-219-254-319332-386-402-424-446-575-591 SNOECK : 34-153-430 SOETAERT : 27 SPIESSENS : 504 STAELENS : 150-166-233-239-255-297-309379-394-397~418-518-542-565 STANDAERT : 34-42 STAUTHAEMER : 351-353"'"398-449-451488 STAUTHAMER : 280-350-446-453-456 STEENBEKE : 1-243-261-271 STEENMEIRE : 34 STEI]AERT : 195-201-204-262-263-283-301310-316-330-341-400-402-422-435-452-510529-559 STEVENS : 389-591 STEYAERT : 10-34-143 STOCKMAN : 283-553-589 STOFFERIS : 229-395-552-562 STRIJT : 518 STUIjVAERT : 300-394 STUSSIGNON: 148 SYNHAVE : 364 SYNHOF : 567 TACK : 40-41-218-243-386 TAEDTS : 238-382 TAELMAN : 248-533 TAETS : 4-157 TAIRLINCK : 442 TEljLAERT : 199

TEIRLljNCK : 326 TEMMERMAN : 3-155-167-179-187-196315-329-357-405-544-591 TEN BOVEN: 241 TERRIjN : 563 THAIRLI]NCK : 348-355-419THEIRLIJNCK : 527-580 THIENPONT : 167 THIjSEBAERT : 4-6-44-382 THOORENS : 18-20-32-38-249 TIJTGA T : 324 TIRljN : 276 TIRRIJN : 544 TOLLENAERE : 493 TOLLENS : 8-521-556 TUYTSCHAEVER : 508 TYDTGADT : 534 TYDTGAT : 590 TYSEBAERT : 40 TYVAERT : 174 UYTTERSCHAUT : 186 VAN ACHTE: 511 VAN ACKER : 138-148-304-393-434-491494-561-569-585-586 VAN ACKERE : 318-442 VAN AERDE : 156-232 VAN BASTELAERE : 217-345-354-377 VAN BELLE : 45-333-358 VAN BELLE GEM : 205 VAN BENEDEN : 569 VAN BEVEREN : 502-551 VAN BOUCHAUTE : 41'-42 VAN BUERE : 319 VAN CROMBRUGGHE : 50 VAN DAELE : 34 VAN DAMME: 207-227.,,247-305-347-415507-515-522-526 VANDE BERGHE : 258-584 VANDE KERCKHOVE : 374 VAN DE KERCKVOORDE : 144-293-351 VANDEN ABEELE : 362-392-430-153 VANDENBERGE : 372-414-567 VAN DEN BERGHE: 212-350-290-428587-588 VANDER CRUIJSEN: 402 VANDER EECKEN : 162-495 VANDERHAEGE : 285 VANDERHAEGEN : 28-31-321 VANDER HAEGHE : 554 VAN DER HEECKEN : 18 VANDER LINDEN : 497 VANDER MEERSCHEN : 246 VANDER MEIRSCHE : 558 VANDER MEIRSCHEN : 493 VAN DE ROSTIJNE: 34-143-145-229-323520 VANDER PERRE :169-206-219-290-588


- 11 VANDER SIjP : 591 VAN DER SIjPT : 39-172-227-347 VAN DER SLIjCKE : 138 VAN DER STEENE : 348 VANDER STRAETË : 385 VANDER VENNET : 433 VAN DE STEENE: 357 VANDE VErRE : 560 VANDE VELDE: 3-151-164-234-246-267284-315-393~495-544-576-579 VANDEVIjLE : 268 VAN DE VIJVER: 253 VANDE VOORDE: 41-43-46-151-:186-218234-273~298-315-371-383-434-437-552-583 VAN DE VYVER : 380 VANDE WALLE : 18-20-249-504-528 VAN DE WATTI]NE : 247 VANDE WOUSTIjNE : 259 .. VAN DRIESSCHE : 150 . VAN DUERME : 308 VAN DURME : 403 -404 VAN EENAEME : 317-342-438-512 VAN· ELSLANT : 445 VAN GHELDRE : 8 VAN HAECKE : 425 VAN HAELE : 565 VAN HAMME: 21-22-37-555 VAN HANSELAERE : 299-400 VAN HANSSELAERE : 250-578 VAN H,ECKE : 164-175-182-208-242-256331-361-392-393-394-403-406-408-416-438.444-487-492-502-530-546-548-551-562-578581-586· · VAN HEESCHVELDE : 573 VAN HEIREWEGE : 163-271 VAN HEIRSELE : 241 VAN HEULE : 565 VAN HI}FTE : 4-159-279,.287-329-356-376505 VAN HIJPERE : 144 VAN HOECKE : 137-174,..206-587 · VAN HOETRIVE : 273-292 VAN HOLLEBEKE : 259 VAN HOOREBEKE : 9-14-18-19-29-30-32,.. 36-38-49~226-249-251-528 VAN HOutE: 142 VAN HOVE : 263 · VAN .HUFFEL : 158-159-215-279-366-378':' 441-490-547 VANHULLE : 192-229-258-307-418-536-584 VAN HYFTE : 169-235,..366-407-441-487530 VAN UPRE : 257 VAN KERCKHOVE : 254-431 VAN KERCKVOORDE : 33,..166-178-225280-314-398-412-436 VAN KERKVOORDE : 267

VAN KERREBROECK : 16-585 VAN KERREBROEK : 382-561 VAN KERREBROUCK : ··382 VAN LAEKEN : 171 VAN LAERE : 203-239-257-344-353-400443-451-487-511-513-546-560 VAN LEEUWEN: 293 VAN LOO : 185-427-442-526 VAN MOORHEM : 239 VAN NIEUWENHUIjSE : 449-514 VAN OORDEN : 450 VAN OOTTEGEM : 229 VAN OVERWAELE : 197 VAN PETEGHEM : 240 VAN POUCKE : 34-566 . VAN PRAET : 519 VAN QUACKEBEKE : 2-7~11-12-13-1416-17-18-19-20-22-23-28-29-30-31-35-4049-51-249-285-321~398-402VAN QUICKELBERGHE : 232-235-274 VAN RENTERGHEM : 433-535 VAN RUYSSELOO : 445 VAN SEVECOTE : 441-570 VAN SPEIjBROECK : 225-369-399:-452520-532 VAN SPEIjBROEK : 312 VAN SPEYBROECK : 143 VAN TROIS : 438 VANVEIRDEGEM : 373 VAN VEIRDEGHEM : 175 VAN VERDEGEM : 189-302 VAN VLAENDEREN : 386-5.64 VAN VOOREN : 5-165-170-181-198-206211-213-216-218,.233-239-305-360-379-405410-415-503-538-580-588-592. VAN WAES : 27-204 VAN WASSENHOVE : 176,..245 VAN WATTEGAN : 313 VAN YPERE : 420-578 VAN ZELE : 27 VELLEMAN : 246-355-374:-450-493-558554 VERBAUWEN : 255-521':"556 VERBIEST : 17-210-346 VERBRUGGE : 146-266-347-367-499 VERBRUGGHE : 227 VERBRUGGHEN: 318 VERDEGEM : 198-210-268-297-397-409 VERECKE : 361...;529 VEREECKE : 27-159:-160:-.168-182-190-218279-376-416-418,..551-575 VEREECKEN : 177-207 -356~4.33-512 VEREEKE : 345-443-502-573-577 VEREEKEN : 403 VERGAERT : 47 VERGULDT : 34 VERGULT : 15-29-454


- 13 BUNDEL 727 Staten van goed, verkavelingen,

wezerekeningen

1. Rek. ••••. (beschadigde lias) de Baets moeder van de weeskinderen. 1706

e.d. te Sleidinge

Lieven Pattijn

Sint-Baefs

en Pieter

Steenbeke

1706-1779. getuigen.

2. Verkaveling en verdeling tussen Lieven Phieijns en Carel van Quaeckebeke x met Pietronelle Pieijns, alsmede de voorn. Lieven Phieijns ook als voogd neffens Joos Martens van Catharine Phieijns minderj. weeskind, alle drie kinderen en schoonkinderen van Christoffel Phieijns zoon van Lieven gewonnen aan Pietronelle Martens dochter van Jan, wijlen hun vader en schoonvader, beide overl. Sleidinge Sint-Baafs op Oijweghe. 7.1.1728 3. St. en augm. gemaakt door Marie Verloock wed. van Pieter Temmerman als moeder en voogd neffens Ioorts de Pauw x met Ianneken Temmerman over Francoijse Tern-. merman dochter van Pieter voorn. minder], weeskind; dit ter eausen hetgeen op dit weeskind is verstorven met het overlijden van Jannaken Vande Velde fa joeris + Evergem; als hetgeen op dit weeskind ook verstorven is met het overlijden van Joorijntjen Temmerman wed. van Pieter Ketels + Sleidinge Sint-Baafs op Volpensweghe . de 7.4.1733. 7.4.1733

! .

4. St. Pieter Taets fs Gillis, te voren wedn. ten sterfhuis van Joorijntjen Slock in haar tweede huwelijk, + Sleidinge Sint-Baaf's op Volpensweghe 4.1.1754. He. Christoffelijntjen Thijsebaert fa Jan die deze staat maakt en overgeeft aan j oannes Van Hijfte als naaste bestaande vriend van de overl, en aan Pieter Thijsebaert broer van de He. over Pieter 8j., J ooris 6j., Jacobus 4j. en Livinus Taets Ij. alle vier kinderen van de He. en deze overl. 10.1.1774 5. Uittreksel uit de st. van Livijne Van Vooren fa Jan laatst wed. van Christoffel Van Vooren fs Segher en daar te voren van Pieter de Baerdemaecker fs ]aecques + Sleidinge Sint-Baafs Volpensweghe 5.7.1796. Hoors bedegen : Piet er de Baerdemaecker fs Pieter als voogd van Jan, Lieven, en Marie de Baerdemaecker minderj. weeskinderen van de overl, bij de voorn. Pieter de Baerdemaecker; m itsg, Jooris Van Vooren fs Segher als voogd van Pieter, Ianneken, Tanneken en Joorijntjen Van Vooren ook weeskinderen van de overl. gewonnen aan de voorn. Christoffel Van Vooren in tweede en laatste huwelijk. 6.5.1757 6. Uittreksel uit de st. van Cathelijne Thijsebaert fa Preter + Sleidinge Volpensweghe 29.1.1681. Hd. Segher Slock fs Pieter. Ghijsel Slock fs Pieters oom en voogd pat. en Jan Thijsebaert zoon van Pieter ook oom en voogd mat. 9.4.1757 7. St. Pieter Van Quaquebeke fs Augustijn + Sleidinge Sint-Baafs 21.9.1758 op Volpenweghe, He. Petronelle Callaert fa Geeraert die deze staat maakt en overgeeft aan Augustijn Van Quaquebeke vader van de overl. en Geeraert Callaert vader van de He. beide als deelvoogden over Marie Catharlna 7j., Pieter Augustinus 6j., Anna Louijse 4j. en Ioorrs Francies Van Quaquebeke 20 maand. 24.1.1759 8. Bewijs en betoog door Guilliaeme van Gheldre procureur en deelsman van het Graafschap Evergem ten sterfhuis vna Marten Have, + Sleidinge Sint-Baafs, ter presentie van Remigius Have en Vincent Tollens x met de wed. van Martinus Have.


12 VERHAEGE : 158 VERHAEGEN : 547 VERHEECKE : 505 VERHEEKE : 48-388-573 VERHEEST : 28 VERHELST : 31-285-311 VERLEI]E : 432 VERLOOT: 152-237 VERLOOCK : 3 VERLOTH : 215-332-365-368 VERLY : 148 VERMEERRE : 47 VERMEERSCH : 197 VERMEIRE : 48-139-168-207~236-282-334340-372-386-540 VERMEULEN : 40-158-181-281-284-383-490547-550 VERNAEOT : 324 VERNAET: 24 VERNAEVE : 163-224-230-242-247-336-542 VERNIERS : 295 . VERPAELE : 552 VERPONT : 215 VERSCHAEGE : 446 VERSCHAERE : 147-275-346-539-590 VERSCHAFFEL : 589 .VERSCHRAEGE : 581 VERSLUlJS : 548 VERSLUYS : 330-395-416-572-575 VERSPECHT : 456 VERSTRAETE : 336 VERVAET : 338-339-494 VERVINCK : 140 VLAEMINCK : 163 VOLCKAERT : 353-451-487-511 VOSSAERT : 269 WALDACK : 414-536 WALRAVE : 286 WATTEGAN : 181 WAUTERS : 146-155-179-357-571 WEIjNS : 587 WEIjTIJNCK : 369 WELVAERT: 34-574 WEST : 33-225-370-406-541 WEYNS : 174 WIJ LENS : 171 WI.jTIjNCK : 373 WIjTlNCK : 242-384-426 WIjTTIjNCK : 503 WILLAERT : 253-380-417 WILLE :.275 . WILLEMS : 48-161-211-252-343-348-355-417419-423..,566 WITTEVRONGHEL : 271 WTTENHOVE : 24

WULGAERT : 168-411 WYTINCK : 578-582 YSEBAERT : 236-340 ZEGERS : 202 ZEGHERS : 337- 14 J oans Huijttens 3.9.1761

broer van Jo Catharina

Huijttens

wed. van Martinus

Have.

9. Korte likwidatie gemaakt op de verkoping van de goederen competerende aan de kinderen en kleinkinderen van wijlen J oannes de Scheirder die hij gewonnen heeft aan Catharina Van Hoorebeke. 30.5.1764 10. Beschadigde lias: . .•.•.. jegens Ignatius J osephus Rootsaert machtig over J ouffrouwen Marie Brigitte en Coleta de Scheirdere begijntjes in het Groot Begijnhof van Sint Elisabeth in Gent, Caroline .Steyaert wed. van Jan Baptista de Scheirdere als moeder over haar minderj. weeskinderen, rmtsg. Ioanna BUijsse wed. van Dominicus de Scheirdere als moeder en voogd over haar minderj. weeskinderen. ' z.d. 11. St. Carel van Quaquebeke fs Lieven + Sleidinge Sint-Baafs ten Dorpe 7.2.1765. He. Pieternelle Phieijns fa Christoffel die deze staat maakt en overgeeft aan Bonifacius en Pieternelle van Quaquebeke beide bij competente oude van jaren hun zelfs; Emanuel Bauwens x met Anna Marie van Quaquebeke en voorts aan Cornelis van Quaquebeke broer van de overl. als deelvoogd over Catharina 22j. nog minder], weeskind, alle vier kinderen van de overl. en deze He. 17.7.1765 12. St. Marie De Walsche fa Preter en Marie Buijsse + Sleidinge Sint-Baafs ten Dorpe 9.2.1764. Hd. Augustijn van Quaquebeke fs Mattheeus, die deze staat maakt en overgeeft aan Livinus van Quaquebeke zoon van de overl. en deze Hd., Andries De Baets x met Joanna van Quaquebeke en aan Francies De Walssche f's Iocris als kozijn en deel voogd over de vier minder], weeskinderen van Pieter van Quaquebeke ook zoon van de over]. en deze Hd, gewonnen bij Pieternelle Callaert fa Jan alsnu in huwelijk met Jan Francles de Scheemaecker; presenterende deze aan de voorn. wezen ter assistentie van Ioannes van Quaquebeke broer van de Hd. Goederen en gronden van de zijde van de overl. gekomen uit hoofd van Piet er de Walsche haar vader en bij successie van Christoffel De Walsche haar. broer. 10.4.1765 13. Wettelijke verkaveling en verdeling van goederen gedaan tusseri Livinus van Quaguebeke Andries de Baets fs Pieter, in huwelijk met [oanna van Quaquebeke en Jan Francles de Scheemaecker als stiefvader en voogd over zijn "betrauwde kinderen" gewonnen bij wijlen Piet er van Quaquebeke en Pietronelle Callaert fa Geeraert "alsnu in huwelijcke met hem sijnde, die ter vercaevelijnghe deser wel en is ghecompareert maer daar in sijn plaetse heeft gheinterveniert ende gheassisteert Francles de Walsche fs J ooris hunnen cosijn over de voorn. wesen"· alle kinderen en kleinkinderen van Augustinus van Quaquebeke fs Mattheeus en van Marie de Walsche fa Pieter verwekt bij Mar ie Buijsse fa Jooris zijn huisvrouw. 29.10.1765 (dubbel exemplaar) 14. St. Pieternelle van Quaguebeke fa Carel bij Pieternelle Piheijns + Sleidinge SintBaafs ten Dorpe 6.9.1775. Hd. Livinus Buijsse fs Jan bij Isabelle van Hoorebeke" die deze staat maakt en presenteert aan Bonifacius van Quaquebeke fs Carel bij voorn. Pieternelle Piheijns bij· competente oude van jaren zijn zelfs, broer van de overl. als representerende de eerste van de drie volle hoofdstaken van s'overl, vaderlijke zijde en de eerste van de vier hoofdstaken van s'overl. moederlijke zijde. De tweede van de drie volle hoofdstaken van s'overl, vaderlijke zijde en de tweede van vier hoofdstaken van s'overl. moederlijke zijde wordt vertoond en gerepresenteerd bij Emanuel Bauwens x met Anna Marie van Quaquebeke fa Carel voorn. en de voorn. Pieternelle Piheijns tot Evergem, welke Anna Marie zuster was van de overl. De derde en laatste volle hoofdstaak in s'overl, vaderlijke zijde en een derde volle


- 15 hoofstaak van vier wordt gerepresenteerd bij sieur Bernardus D'hooge x met Catharina van Quaquebeke fa Carel voorn. bij de voorn. Pieternelle Piheijns koopman in "lijnwaeten en lijnsaet etc." tot Sleidinge, welke Catharina zuster was van de overl. De laatste vierde hoofdstaak in s'overl, moederlijke zijde wordt gerepresenteerd bij de voorn. Pieternelle Piheijns moeder van de overl. 5.6.1776 (3 exemplaren) 15. St. Jan Baptista Bral fs Jan bij Marie Martens + Sleidinge Sint-Baafs op Hoijwege niet ver van "Sleijne dorp" 23.10.1776, zonder kinderen achter te. laten. He. Marie Judoca Verguit fa Bernard die deze staat maakt om "ter finne vande baeten uijt het slot deser resulterende gedeelt ende gepartaigeert te worden in conformireijtc van het dispositief der costumen van Gendt" tussen de He. en de broer en de zuster van de overl. met naam: Bernardus Benedictus Brael tot Gent en Pieter Sierens x met Rosa Bral tot Sleidinge. 26.10.1777 16. Rek. door Bonifacius van Quaguebeke "gesworen landtmeter, prijser ende costumier tot Sleijdljnghe" als gevolmachtigd door J offrouw Catharina van Kerrebroeck wed. van wijlen sieur Pieter de Bruijcker inwoner van Sleidinge Sint-Baafs op het dorp. 1.5.1777 17. St. Pieternelle Piheijns fa Christoffel bij Petronelle Martens die wed. en He. was ten sterfhuis van Carel van Quaguebeke fs Lieven bij Marie Verbiest + Sleidinge Sint-Baafs op het dorp 2.2.1777. Hoors : Bonifacius van Quaquebeke, Emanuel Bauwens x met Anna Marie van Quaquebeke en J oannes Bernardus D'hooge x met Anna Catharina van Quaquebeke; alle drie kinderen van de overl. en Carel van Quaquebeke. 1.10.1778 18. St. eersamen Francles van Hoorebeke fs eersamen Carel bij Rosina van der Heecken + Sleidinge Sint-Baafs in de Hoijweeghstraete 24. I 0.1777. He. Joanna Thoorens fa Lieven, die deze staat maakt en presenteert aan Preter Francies van Hoorebeke en J oannes van Hoorebeke beide bij competente oude van jaren hun zelfs, en aan Bonifacius van Quaguebeke x met Livijne Theresia van Hoorebeke, Carel Vande Walle zoon van de zuster van de overl. als deelvoogd pat. en aan Pieter Thoorens tot Ertvelde broer van deze He. als deelvoogd mat. over Carel 22j., Bernardus 13j. en Iudoca Petronella van Hoorebeke lIj. alle zes kinderen van de overl, en deze He. Goedren komende van de zijde van de overl. aankomende bij uitgroting aangegaan tussen de over l., Iudocus van Hoorebeke, Laureijns Vande Walle en zijn huisvrouw, zijnde "een brauwerije te Sleidinge Sint-Baafs" daar de overl, gestorven is. 29.10.1777 19. Rensing en bewijs door eersamen J oannes Moens, aktuele schepen van het Graafschap Evergem, over Joorts van Quaguebeke fs Pieter bij Pietronelle Callaert, nog minderj. weeskind. z.d, (1778) 20. St. eersamen Judocus van Hoorebeke fs Carel + Sleidinge Sint-Baafs ten huize van Jan Baptista Van de Walle 1779. Hoors : Miehiel Mulle x met Rosa van Hoorebeke dochter van Pieter, welke Pieter broer was van de overl. en wonende tot Lotenhulle representerende de eerste staak van drie volle hoofdstaken. De tweede van drie hoofdstaken wordt gepresenteerd bij Jacobus, Carel, Jan Baptista, j oanna en Catharina Van de Walle mitsg. Joeris Bouchier x met Pietronelle Van de Walle alle zes kinderen en schoonkind van Laureijas Van de Walle en van Isabelle van Hoorebeke fa Carel, welke Isabelle eigen zuster .was van de overl. De derde hoofdstaak wordt vertoond bij Pieter Francies, .Ioans en Carel van Hoorebeke bij competente oude van jaren hun zelfs, alsmede Bonifacius van Quaquebeke


- 16 x met Therese van Hoorebeke alle kinderen van Frans van Hoorebeke en van Joanna Thoorens alsmde dezelfde [oanna Thoorens als moeder en voogd over haar nog twee minder], weeskinderen, welke Frans van Hoorebeke eigen broer was van de overl. z.d, (1779) BUNDEL 128 Staten van goed, verkavelingen,

wezerekeningen

e.d. te Sleidinge Sint-Baafs

1780-1794.

21. St. Carolina Antheunis fa Pieter bij Joosijntjen Martens + Sleidinge Sint-Baafs op Hoijweghe "daer m'ent noemt het Swaentien" 11.1.1179. Hd. Pieter van Hamme fs Christoffel bij Ioanna De Caluwe. Pieter Aenthenis vader van de overl. als deelvoogd over Marie Therese van Hamme 3j. "hoir unicque" van de over I. en deze Hd. 13.12.1780 22. Onderrek. tussen de procureur Bonifacius van Quaquebeke tot Sleidinge en Pieter van Hamme fs Christoffel "meester timmerman". 1780 -23. Rek; door eersamen Joannes Moens aktuele schepen van het Graafschap Evergem als kamervoogd over Ioor is van Quaquebeke fs Pieter bij Pieternelle Calaert, 5.1.1783 . 24. St. Pietronelle Baudts fa Pieter en Marié Blomme + Sleidinge Sint-Baafs Hoijweeghestraete 3.4.1782. Hd. eersamen Francles Vernaet fs eersamen Judocus bij Magriete Dezuttere die deze staat maakt en overgeeft eerst aan Guilliaeme Baudts fs pieter voorn. bij de voorn. Marie Blomme representerende de eerste van twee staken in s'overl, vaderlijke zijde en de eerste van drie staken van s'overl, moederlijke zijde. De tweede en laatste staak in s'overl. vaderlijke zijde en de tweede van drie hoofdstaken in s'overl, moederlijke zijde wordt vertoond bij J oannes Baudts Is Pieter voorn. bij de voorn. Marie Blomme. De derde en laatste hoofdstaak in a'overl, moederlijke zijde wordt vertoond bij Jacobus de Loof tot Ursel x met Mar ie Anna Wttenhove fa Joos bij de voorn: Marie Anna Blomme in haar eerste huwelijk. . Goederen van de overI. ··aankomende ten sterfhuis van Piet er Bauts fs Guilliaeme en Marie Blomme vader en moeder van de over I. 1782 25. St. Marie Francoise de Meester fa Seger bij Marie Martens fa Jan + Sleidinge SintBaafs Hoijweghe het Swaentjen 31.8.1782, wed. ten sterfhuis van Ioorls de Sdmviele fs Jan. Hoors : Livijne Elena en Livijne Therese de Somviele beide dochters van J ooris en deze overI., bij competente oude hun zelfs; Pieter Martens en Andries de SomvieIe beide als voogden pat. en mat. over Anna Catharina 18j, en PietorneLle Bernardine de So mviele 16j. alle twee. nog minderj. weeskinderen van beide overl. 22.Z.1783 26. Renseing door eersamen Joannes Moens schepen van het Graafschap Evergem als gevolmachtigd over de zes weeskinderen van wijlen Ioannes Bral.bij Joanna Theresia de So mviele. 6..10.1784 27. St. Adriaen Soetaert fs Frans bij Anna Van Waes + Sleidinge SInt-Baafs Hoijweghe op den Sijnghel 28.4.1785, wedn. ten sterfhuis van Marie Van Zele, welke Marie Van Zele te voren wed. was van wijlen Seger Sierens, welke. Adriaen Soetaert overl, is ten huize van Pieter en Catharina Sierens kinderen van -Seger bij de voorn. Marie van Zele, zonder kineren achter te laten; presenterende deze staat aan Guilliaeme Soetaert fs Ja cobus en aan Nicolaes Kerekx (???) x met Marieanna Soetaert fa


- 17 Jacobus voorn. en Pieter Vereecke x met Pieternelle alle drie apparente presente hoors.

Soetaert

ook fa Jacobus

voorn.,

2904.1788

28. St. Emanuel Bauwens fs Pieter bij Livijne de Cooman + Evergem Meerbeke het Hulleken 4.6.1784. He. Anna Marie van Quaguebeke fa Caerel bij Pieternelle Piheijns die deze staat maakt en overgeeft aan Ludovicus Bauwens fs Emanuel voorn. bij .de voorn. Anna Marie van Quaquebeke bij competente oude van jaren zijn zelfs. Voorts Bernardus Vanderhaegen x Pieternelle Theresia Bauwens, Francles Verheest x Livijne Marie Bauwens mitsg. aan Jacobus Bauwens broer van de overl, als deelvoogd over J oannes Cornelis 17j. en Livijne Marie 16j. alle vijf kinderen en schoonkinderen van de overl. en deze He. "Een behuysde hofstede wesende eene herberge ende brauwerije genaemt het Hulleken te Evergem Meerbeke daer ment noemt het Hulleken", 25.5.1785 29. St.· eersamen Livinus Buijsse fs Jan en Isabelle van Hoorebeke + Sleidinge SintBaafs ten dorpe 2.1.1786, wedn. van Pieternelle van Quaquebeke fa Carel, zonder kinderen in dit huwelijk. He. Marie Verguit fa Bernardus. HoOfs: de eersamen Icannes Buijsse fs Jan en Isabelle van Hoorebeke tot Oosteekloo eigen broer van de overl. en zo representerende de eerste van ze/en staken. De tweede hoofdstaak : eersamen Francles Buijsse fs Jeannes voorn. bij voorn. IsabelIe van Hoorebeke. De derde, vierde en vijfde staak representeredne bij eersamen Piet er Buijsse, eersamen Jooris Buijsse en eersame CaroJina Buijsse alle drie ook kinderen van J oannes voorn. bij voorn. Isabelle van Hoorebeke. De zesde staak wordt gerepresenteerd bij Jo anna Marie Catharina Buijsse kind als de voorgaande, wed. van wijlen eersamen Joannes Dhondt tot Oosteekloo. Heer en meester Petrus Goethals onderpastoor van de parochie Belsele land van Waes en Livinus Goethals fs Iooris bij Pieternelle Buijsse fa Jan voorn. en Isabelle van Hoorebeke tot Ertvelde,. alsmede de eersamen Iooris Goethals tot Ertvelde wedn. en Hd. ten sterfhuis van voorn. Pietèrnelle Buijsse en zo als vader en voogd over Bernardus (??) Catharina Goethals zijn minder]. dochter en zo hun drieën samen representerende de laatste van zeven hoofdstaken. Testament voor notaris Francles de Vos tot Gent dd. 2.5.1783. 1786 30.Specificatie van hetgeen procureur Bonifacius van Quaquebeke van Ambrosius Van Hoorebeke tot Langerbrugge. 1786

toekomt

op de wed.

31. St. Anna Marie Van Quaguebeke fa Carel bij Petronel1e Phieijns + Evergem op het Hulleken 3.12.1785, wed. ten sterfhuis van Emanuel Bauwens fs Pieter bij Livijne de Cooman. Kinderen : Ludovicus Bauwens bij competente oude van 25 jaar zijn zelfs, alsmede Bernaruds Van der Haegen x met Pietronelle Theresia Bauwens, mitsg. Francles Verhelst x Marie Livijne Bauwens die deze staat maken en presenteren aan Jacobus Bauwens en sieur _Bonifacius van Quaquebeke als deelvoogden pat. en mat. over Ioannes Cornelis 19j., en Livijne Marie Bauwens 18j. alle vijf kinderen en schoonkinderen van Emanuel Bauwens en de voorn. Anna Marie van Quaquebeke • .Eigendom: brouwerij op het Hulleken. 20.9.1786 32. St. Ioanna Thoorens + Sleidinge Sint-Baafs Hoijwegestraete 12.11.1786, wed. van Francies Van Hoorebeke fs Carel. Hd. Pieter Francles Van Hoorebeke fs Frans bij de voorn. Joanna Thoorens bij competente oude van jaren zijn zelfs representerende de eerste van zes hoofdstaken. Joannes, Carel en Bernardus Van Hoorebeke drie kinderen van de voorn. Francles en deze overl, ook bij competente oude hun zelfs samen drie staken van zes.


- 18 Voorts Bonifacius van Quaquebeke x met Livijne Thresia van Hoorebeke fa Francies bij deze overl., mitsg. Frans Pauwels als kamervoogd over [udoca Pietronelle van Hoorebeke 22j. ook dochter van Francies en deze overl. 30.4.1787 33. Renseing door Iudocus De Pauw als vader en voogd over zijn minderj. dochter Petronelle Theresia De Pauw, die hij gewonnen heeft bij wijlen Ioanne Marie Deruijter fa Pieter en Petronelle Goe_.thals; met het overlijden van Ioarme Van Kerckvoorde wed. van Gillis West + Evergem; dit weeskind is gerecht tot 1/5 in een derde -staak van de moederlijke zijde van deze overl. 12.5.1789 34. Uittreksel uit st. eersamen Augustinus Verguldt zoon van wijlen Piet er en van Marie Keirsse Evergem en + Baronie van Lovendegem en van ten Broucke op de wijk Kerckelaere 25~9.1789. He. J oanne Theresia Arentsf a J acob 0 Eekloo, zonder enige kinderen. Hoors: de afstammelingen van 1acobus Vergult fs Pieter eigen broer van de overl., gehuwd geweest met Anna Raes als te weten: Pieter en Caroline Verguldt tot Evergem, Cornelis Neyt x Theresia Chr istina Verguldt, Jacobus Steyaert x J oanne Bernarde Verguldt, Ioannes Bernardus en Marie Iacoba Poelman beide kinderen van Thomas Poelman en Marie J acoba Verguldt, -dezelfde Marie J acoba Poelman x met David Casteels en tenslotte de zes kinderen van Livinus De Reu en Anna Marie Verguldt met naam: Jacobus, joanes Baptista, Pieter, Geraerdus en Colleta De Reu hun zelfs bij competente oude alsmede de voorn. sieur Jacobus De Reu als deelvoogd over zijn minderj. zuster Petronelle 1 acobe De Reu. Ten tweede de afstammelingen van Pieter Snoeck x geweest met Arme Marie Verguldt zuster van de overl. als te weten: Pieter Snoeck Is Pieter d'oude wonende tot Boekhoute gerecht tot de helft in een zesde hoofdstaak, de andere .helft komt toe aan de drie minderj. kinderen van wijlen zijn broer Francles Snoeck gewonnen bij Dorethea Van Poucke als nu in tweede huwelijk getreden met Pieter Mussche en zo stiefvader en voogd benevens de voorn. Pieter Snoeck van de drie kinderen van Francles Snoeck met naam: Carle, Catharine en Marie Snoeck wonende tot Eekloo. Ten derde bij Augustinus Verguldt fs Pieter en Ioanne Blomme tot de helft, waarvan de andere helft moet verdeeld worden tussen de kinderen van wijlen Jacobus Verguldt die ook zoon was van Pieter en J oanne Blomme als te weten : Bernarde Verguldt fa Jacobus voorn. bij Marie J acoba Schijvens in zijn eerste huwelijk en alsnu gehuwd met Francies Claeys fs Carel tot Lovendegem en de twee weeskinderen van Jacobus Verguldt gewonnen in zijn tweede huwelijk met ISabelle Rosalia Batslée en alsnu hertrouwd met Livinus Van de Rostijne en zo stiefvader en voogd over de twee voorn. weeskinderen met naam Augustinus Stefanus en Pieter Francles Verguldt wonende op "het Raboth" onder de heerlijkheid van Vinderhoute. Ten vierde de kinderen en afstammelingen van wijlen Jeans Verguldt ook broer geweest van de overl. als te weten bij Marie Jacoba Verguldt zijn dochter die hij in zijn- eerste huwelijk gewonnen heeft met Carotine Cocquijt alsmede Petronelle en Marie Verguldt beide dochters van de voorn. Joannes in zijn tweede huwelijk gewonnen bij Petronelle Van Oaeie; de voorn. Petronelle Verguldt is in .huwelijk getreden met sieur J oans Steenmeire tot. Gent. Ten vijfde Joffrouw Petronelle Verguldt zuster van volle bedde van de overl. en wed. van sieur J làannes Standaert wonende tot Gent en met haar dood is hetzelfde gedevolveerd op haar vijf kinderen met naam : sieur Franëtés en Philippe Standaert de [offrouw Marie en Christina Standaert mitsg. sieur J oannes Cousement -x met Joffr. Joanne Standaert Ten zesde Joannes Bauwens x Marie Verguldt fa Bernardus die ook eigen broer was van de overl. staande zijn huwelijk gewonnen bij Judoca Welvaert wonende tot Sleidinge. 4.2.1791 0

35. Zie ook volgnummer 14. Op 6.9.1775 is Pieternelle van Quague-beke bij Pieternelle Piheijns overleden te Sleidinge Sint-Baafs. He. Livinus Buijsse fs Jan.

fa Carel


- .19 HoOfs: Bonifacius van Quaquebeke broer van de overl., Emanuel Bauwens x Anna Marie van Quaquebekefa Crel voorn., Bernardus D'hooge x Catharina van Quaquebeke fa Carel voorn. 22.1.1776 36. Debet Jan Baptist Bral aan Pieter 1776

van Hoorebeke over "gheleverden

granbrandewijn".

37. St. Iudoca De Metsenaere + Sleidinge Sint-Baafs Hoijwehge het Swaentjen 1790, wed. van Frans de Clercq zonder kinderen. Piet er Van Hamme fs Christoffel als houder, die in zijn eerste huwelijk wedn. was van Caroline Antheunis die deze staat maakt en overgeeft aan Carel de Metsenaere broer van de overl. wonende tot Waarschoot Beke "als representerende ten desen de geheele successie vanden overledenen". z.d, (1790) 38. Likwidatie uit de staat van goed van [oanne Thooorens die wed. en He. was ten sterfhuis van Francies Van Hoorebeke. z.d. (1790) 39. St. Pieternelle J acobe Neijt fa Lieven + Evergem Elsloo 23.9.1789. Hd. ]oannes Vander Sijpt fs Lieven. Guillielmus Neijt broer van de overl, oom en deel voogd over Joannes 5j., Angeline 3j. en Jacobus 2j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 21.3.1790¡ 40. St. eersamen Anna Lybaerdt fa Jan bij Jarmeken de Muijnck + Sleidinge Sint-Baafs op het dorp 24.9.1791, jonge dochter zonder kinderen. Testamentair : Bonifacius van Quaguebeke prijzer en landmeter tot Sleidinge. Hoors : 1acebus en Joannes Saelaert zonen van J ooris verwekt bij J oosijntjen Lybaert zuster van de overl. hun zelfs bij competente oude. . . Ferdinandus en Jan Bapttsta de¡ Neve fs Pieter bij Pieternelle Vermeulen, welke Pieternelle dochter was van Lieven en van J armeken Lybaert, welk J armeken Lybaert eigen zuster was van de overl. samen representerende de eerste van twee staken en de tweede van drie volle hoofdstaken ten dezen sterfhuis met de. dood van hun. oom J ooris Vermeulen die naar de dood van deze overl. ook is overleden als meerderj. innocent weeskind. De tweede laatste staak in de tweede derde volle hoofdstaak van dit sterfhuis wordt vertoond bij Jan Baptista Verrneulen fs Jan en Aggnesse Tysebaert welke Jan zoon was van Lieven en van J armeken Lybaert, welk J armeken dochter was van Jan en eigen zuster van deze overl., alsmede Agnesse Tysebaert wed. van de voorn. Ioannes Vermeulen als moeder en voogd over Livinus en J aeobus Verrneulen .haar twee minderj. zonen en zo drie kinderen die zij verwekt heeft bij j oannes Vermeulen. De laatste derde volle hoofdstaak wordt vertoond bij de zeven kinderen en schoonkinderen van Ioannes Lybaert fs Jan en Janneken 'de Muynek met naam: Jan en Anna Marie Lybaert fa Jan bij Jcanna Beelaert in zijn eerste huwelijk, Ignatius de Baerdemaeker x Pieternelle Lybaert fa Jan 'in zijn eerste huwelijk, Christoffel Phieijns x Magdalena Lybaert fa Jan in zijn eerste huwelijk, Jan Baptiste en Judocus Pihille zonen van Jooris bij Catrina Lybaert fa Jan bij de voorn. J oanna Beelaert, wezende de voorn. Jan Lybaert eigen broer van de overl., Pieter Bauwens x Ioanna Theresia Lybaert fa Jan voorn. bij Anna Tack in zijn tweede huwelijk en Pieter de Clercq x Pieternelle Lybaert ook fa Jan bij de voorn. Anna Tack. Testament voor notaris Pieter Francles Drubbel tot Oostakker .dd~ 23.2.1791 1791 (2 exemplaren) 41. Verkaveling en verdeling tussen Ioannes Lippens fs Pieter bij Pieternelle Tack "d'actie ende regt" bekomen van zijn broers , zusters en zwagers : Pieter van Bouchaute tot Waarschoot x met Pietronelle Tack fa Pieter, Jan Baptista, Marie Lievine en Pietronelle Vande Voorde kinderen van Pieter bij Cornelia Tack fa Cornelis


- 20 allen erfgenamen ten + Sleidinge Sint-Baafs 7.11.1793

sterfhuis op het

van Cornelia Tack fa Cornelis dorp in september 1793.

bij Petronelle

Depauw.

42. St. Gabriël De Muijnck fa Pieter bij Joorijntjen de Meester + Sleidinge Sint-Baafs Hoijweghe bij "Swaentjens brugge" 6.6.1779. He. Theresia De Grootte fa Jan bij j annekn Van Bouchaute die deze staat maakt en overgeeft aan Francies, Pieter en Angelins de Muijnck kinderen van de overl, bij Theresia de Grootte, mitsg. Jan Baptist Standaert x Isabelle de Muijnck ook fa Gabriël en deze He. allen kinderen en schoonkind van de overl. en deze He. 10.1.1793 43. St. Angelina Saelaert fa Jacobus bij J oosijntjen Van de Voorde + Sleidinge Sint- Baafs Volpenswege op het Aerm Eijndeken 6.7.1794, zonder kinderen. Hd. Jacobus Vande Voorde fa Laureijns en Petronelle BOijs die deze staat maakt en overgeeft aan Jacobus Saelaert fs Jooris als grootvader en voogd over het minder]. weeskind achtergelaten bij Marie Anna Saelaert fa Jacobus voorn. bij de voorn Joosijntjen Vande Voorde gedurende haar huwelijk verwekt bij Iudocus Brauwiers: welke Marie Anna Saelaert eigen zuster was van de overl. De tweede volle hoofdstaak van s'overl. moederlijke zijde wordt vertoond door Pieter Francles Saelaert fs Jacobus voorn. en een gelijk tweede van zes' hoofdstaken in s'overl. vaderlijke zijde. De derde en laatste hoofdstaak van s'overl •. moederlijke zijde wordt vertoond bij Jan Saelaert fs Jacobus voorn. en tevens een derde van zes hoofdstaken in s'overl. vaderlijke zijde. De drie laatste hoofdstaken van s'overl. vaderlijke zijde worden vertoond bij Jacobus Saelaert benevens zijn twee kinderen verwekt bij Livina met naam Franciscus en Catharina Saelaert kinderen van Jacobus voorn. beide halfzusters van de overl, z.d, (1.11.1795 dubbel exemplaar) 44. St. Yheresia T hijsebaert fa Carel bij Pieternelle de Haerdemaeckerfa Jan bij Marie de Pauw + Sleidinge Sint-Baafs bij het dorp in het Kaeijstraetjen, zonder kinderen achter te laten, + 1794. Hd. Iocris de Smet fa Jan die deze staat maakt en presenteert aan de afstammelingen van J oorijntjen de Baerdemaecker verwekt bij Pieter de Geeter met naam: Jan, en Cernelia de Geeter, jooris de Causemaecker x met ..... de Geeter, joannes de J aegere x met ... de Geeter, Francies Doens x met ... de Geeter, mitsg. Elisiusde Geeter alle zes kinderen en schoonkinderen van de voorn. Pieter de Geeter en van het voorn. joorijntjen de Baerdemaecker samen representerende de gehele moederlijke zijde en de gehele vaderlijke zijde wordt vertoond bij ••~.... namen ontbreken. Testament voor notaris Piet er Francies Drubbel tot Oostakker 15.12.1790. z.d. 45. St. Iudocus Gillis fs Judocus en Livina Van Belle + Sleidinge Sint-Baafs ten dorpe 25.10.1794 zonder kinderen achter te laten; overleden ten huize van Martmus Gillis broer van de over l. en zo representerende de eerste van drie hoofdstaken; presenterende deze aan Pieter Gillis fs Iudocus voorn. tot Waarschoot vertonende de tweede van drie volle hoofdstaken; de derde en laatste hoofdstaak wordt vrtoond bij Ioarmes Gillis tot Sleidinge ook eigen broers van de overl. Testament voor ] acques de Reu tot Evergem van 22.10.1794. z.d .: 46. St. Ioannes de Vriese fs Daniël + Sleidinge Sint-Baafs bij het Swaentjen oktober 1794, wedn. van Catharine Perre fa Pieter. Overleden ten huize van zijn dochter Agatha de Vriese die deze staat maakt en presenteert aan Livinus, Fr ancies en Pieter de Vriese, J ooris Roegiers x Catharina de Vriese, J oannes Vande Voorde x Angelina de Vriese, Livinus de Croock x Livine de Vriese en Pieternelle :de Vriese wed. van Pieter Francles . d'Eere alle acht kinderen van de voorn. J an de Vriese en de voorn. Carharine Perre. z.d,

.


- 21 47. St. Jan Baptista de Maertelaere fs [udocus bij Pieternelle Cleemput + Sleidinge Sint-Baafs Hoijweghestraete 15.3.1794,wedn. van Anna Catharina dè Avecxfa Marten en Pietronelle Vermeerre. He. Isabelle Cortvriendt die deze staat maakt en overgeeft aan Francles Vergaert naaste bestaande vriend van de weeskinderen van de overl. verwekt in eerste huwelijk bij Anna Catharina de Avecx als voogd mat. en Bernaerdus de Maertelaere broer van de overl. als deelvoogd over Iudoca Pieternelle 18j. en JudoGUS Bernardus 14j~ twee kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk en voorts de voorn. Bernaerdus de Maertelaere als deelvoogd over Caroline ê]., Francies 7j. en Pieter de Maertelaere 6j. alle drie kinderen van de overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk bij deze He. 13.5.1795 48. St. Ioanne Marie Slock fa Pieter en Livine Marie Verheeke te voren wed. met kinderen ten sterfhuis van J udocus Vermeire. fs Jan en van Joanna Neijt + Sleidinge Sint-Baafs ten dorpe 19.4.1794. Hd.Daniel Willems fs Christoffel zonder kinderen in dit huwelijk, die deze staat maakt en presenteert -,aan J udocus Criel kamervoogd pat. en aan Piet er Slock voorn. vader van de over 1. en voogd mat. over Pieter l I],, Ioannes 10j., Bernardus 8j. en Silvarius Vermeire 6j. alle vier kinderen van de overI. bij de voorn. Judocus Vermeire gewonnen. Huwkontrakt voor :notaris Ignatius Rootsaert tot Sleidinge dd. 14.10.1790. 18.6.1794 . BUNDEL

729

49. Rek. door Bonifacius van Quaquebeke over de verkoping van zeven "huysekens" op Sleidinge dorp toekomende de wed. en kinderen van wijlen Francies van Hoorebeke. z.d, (1778)

50. Uittreksel uit het handboek van Carel van Crombrugghe ten behoeve van het sterfhuis van Judocus Blomme. 28.7.1767

fs Frans wonende te Eeklo,

51. Rek. door Bonifacius van Quaquebeke over Piet er de Ruijtere als rendant ten sterfhuis van Judoeus de Ruijtere zijn broer, z.d. Dit bundel 729 bevat bewijsstukken XVlUOeeuw. REGISTER

bij de wezerekeningen

zo over zich zelf

te Sleidinge Smt-Baafs

718

Staten van goed te Evergem

1793-1794

dit register

bevat geen staten

van goed.


- 22 BUNDEL

377

52. Vriendelijke verkaveling, verdeling en partage tussen 1udocus .Andries x met Angeline de Somville fa Iocris bij Elisabeth de Letter, Pieter Aerens x met Anna Pieternetla de Somville fa J ooris voorn. bij de voorn. Elisabeth de Letter; van al zulke goederen en gronden mits het overlijden van de voorn. Iocris de Somville en Elisabeth de Letter + Sleidinge Sint-Baafs op de Hoijweegstraete alsmede een derde deel verkregen bij uitgroting van Ioannes Vande Veire x met Marie MagdaIena de S omville fa Joorts voorn. bij de voorn. Elisabeth de Letter. 10.4.1794 Rek. door 1an Francles Van Hecke fs Pieter als administrerende voogd pat. benvens Ignatius Versluys fs Jan voogd mat. over de twee weeskinderen van wijlen Lieven Van Hecke fs Pieter voorn. gewonnen bij Pieternelle Versluys fa Jan met naam Joanna Christina "blinde dochter alsnu haer selfs" en 1an Francles van Hecke haar broer alsnu + Waarschoot 11.12.1793, beide kinderen van Lieven van Hecke en van Pieternelle Versluys, 8.1.1794 53. Rek. door Pieter Rogiers fs Laureijs tot Evergem als voogd over Jacobus Francies, Marie Catharine, Bernaerdus, Marie Ioanne en Geeraerdus Criel alle vijf nog minderj • .weeskinderen achtergelaten bij 1acobus Criel verwekt met Marie Thereisa Roegiers zuster van de rendant. 28.5.1794 54. Rek. door Jan Baptista Van den Abelle x met de wed. van Pieter Criel over de vier weeskinderen achtergelaten bij Pieter Criel, ter eausen van de successie met de dood van Ioanna Criel + Drongen 1792, ten welke sterfhuis wedn. en Hd. bleven was Lieven Vijncke. 28.5.1794 55. St. Ioannes Van Laere fs Livinus en Livina Hebbrecht + Wandelgem 3.6~1793. He. Livina Grootaert fa 1acobi en Pieternelle Mangelaere, die deze staat maakt en presenteert aan Iacobus Francles en Pieter Van Laere beide hun zelfs bij cornpetenten ouderdom van 25 jaar, en voorts aan Livinus De Mangelaere x met Marie Anne Florentina Van Laere .zuster van de overl. en zo oom en deelvoogd over Ioannes Francies 24j., Marie Anna 22j, Livinus 19j. en Marie Catharine Vari Laere 16j. alle zes kinderen van de overl. met deze He. Goederen toekomende "bij subdivisie" tussen de overl. en v/ijlen zijn broer Pieter Van Laere van date 8.4.1778. 5.6.1794 56. Casus Iooris Francles Standaert + Sleidinge "oribekleet van eenig laetschap ofte ctvilitei]t", zijn vrouw was geboortig van Lembeke en zo "keur zuster" aldaar. 5.2.1794 57. St. Livinus Hemelzoete fs loos + Evergem Elsloo februari 1794. Hoors : [oannes Francles Hemelsoete zoon van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Pnelle (Pieternelle) de Kezele fa Guilliaemme die deze staat maakt en presenteert aan Ioseph Hemelsoete fs loos, broer van de. overl. als oom en deelvoogd pat. en aan Ioannes Van Acker oom en deelvoogd mat. over Livine 19j., Jacobus 18j., Joanne Marie 16j., Bernardus 13j., PetronelIa 12j., Iudocus 10j., Caroline 8j., Pieter 6j., en Livinus Hemelsoete 2j. en vier maand, alle negen kinderen van de overl. in zijn tweede huwelijk gewonnen bij Isabelle Cos. tance Van Acker fa Martinus en Livine de Coyere. 14.5.1794 58. St. Francies Neyt fs J ooris + Evergem Schoonstraete oktober 1793. He. Pieternelle Louise Grootaett fa Petri gewonnen bij Marie Coenraet

die deze


- 23 staat maakt en presenteert aan J oanna Marie, Anna Catharina en Jan Baptista Neyt alle drie hun zelfs, alsmede aan Augustinus Verguit kozijn en deelvoogd over Andries Jacobus Neyt 23j. en zo samen vier kinderen van de overl. en deze He. Goederen toekomende bij successie van Jan Neyt en Marie Van Kerckvoorde, groot. vader en grootmoeder van de overl. volgens verkaveling van 27•.3.1766 en de gronden toekomende uit hoofde van Marie Blomme fa Pieter moeder van de overl. als deze bij koop verkeregen jegens zijn broer en zuster, mitsg. Christoffel Versluys in huwelijk geweest met zijn moeder volgens kontrakt van 20.7.1774. 14.5.1794 59. St. Livinus Se gers fs Livinus gewonnen bij Petronelle de Bliek + Wondelgem Spesbroekdries 12.9.1793. He. Marie Christine Cam pens fa Petrus die deze staat maakt en overgeeft aan Joannes Segers broer van de voert. en zo oom en deelvoogd over Joannes Baptista 25j., Ioanne Marie 22j., Pieter Andries Segers 19j. alle drie kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Iudoca Van Laere fa Jan, elk tot een derde staak mits er van dit huwelijk geen kinderen in leven zijn. 14.5.1794 60. St. Jan Criel fs Lieven + Evergem Schoonstraete september 1793. He. Livine Marie Roegiers fa Icannes die deze staat maakt en presenteert eerst aan Hubertus Acke x met Livine J udoca Criel en aan J udocus De Beule als voogd over Marie Jacoba Criel 21j., Pieternelle Therese 19j., en Livinus Criel 17j. alle vier kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Anna Marie De Beule fa Pieter en van Marie Slock, mitsg. aan Jan Baptista Mestdag als voogd over de vijf minderj. kinderen bij dezelfden Jan Criel achtergelaten en in zijn tweede huwelijk gewonnen bij deze He. Met naam: Pieter lLj., J o anna Carolina 10j, Bernardus 8j., Francisca 6j. en Jan Baptlsta Criel op zijn 2de jaar. Contract van koop jegens Jan Neyt. fs Lieven. in date 21.4.1767. 30.4.1794 61. St. Pieter Dickburgh fs Iudocus bij Anna Marie van Laere + Sleidlnge Sint-Baaf's Weststraete 9.9.1793 die in zijn eerste huwelijk wedn. was van Pieternelle de Wispelaere. He. J oanna Marie Uytterschaut fa Lucas bij Marie Anna Pilaet dewelke deze staat maakt en overgeeft aan J oannes Tuytgat als deelvoogd over Jan Baptlsta 21j., J oanna Francisca 18j., Dominicus 15j., Francles 12j., Constantinus 6j.· en Augustinus 4j. alle zes kinderen van de overl, samen in huwelijk verwekt. (Er staat niet in de akte vermeld of het in eerste huwelijk of in tweede, bij deze He., was.) 16.4.1794 62. Bewijs van penningen door Joanna De Wispelaere fa Anthone wed. van Ioannes Van Hulle fs Pieter ter eausen van de successie op haar twee minderj. weeskinderen met naam : Livina Marie 22j. en Jan Francies 20j. vervallen met het overlijden van Livijne De Jonge fa Judocus wed. van wijlen Pieter Van Hulle grootmoeder pat. van de weeskinderen, + Wondelgem ten huize van Pieter Balthau haar schoonzoon aan de Spellebroekdries op 19.2.1794. 5.3.1794· 63. St. Christoffel Haemelinck fs Christiaen + Evergem Overtwaeter te Kerckbrugge . 11.8.1793. He. Catharina Livina Roete fa Jan die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Haemelinek broer van de overl. als oom en deelvoogd over J oanna Catharina 21 j., Marie Anna 20j., Livinus 18j. en Petronella Theresia Haemerlinck 14j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 5.3.1794 64. St. Francisca Pollet fa Petri + Evergem Overtwaeter Hd. Joannes Schoone fs Petrus die deze staat maakt

te Wippelgem en presenteert

26.7.1793. aan Ioannes


- 24 Pollet tot Menlestede broer van de overl, oom en deelvoogd over Jo anna PetronelIa 23j. en David Schoone 14j. beide kinderen van de overl. bij deze Hd. 19.2.1794 65. St. Ioanna Catharina Batsleer fa Andries en van Catharina Vande Perre + Evergem augustus 1792. He. Pieter Francies Acke fs Francies en Ioanna Van Aerde, die deze staat maakt en presenteert aan Carel Claus als kamervoogd over de drie kinderen die deze Hd. met de overI, in hun eerste huwelijk hebben verwekt met naam: Joanna Marie 8j., Joannes Baptista S], en Jacobus Francies Acke circa 3j. 19.2.1794 66. St. Jacobus de Rijcke fs Jan bij Joanna de Bruijne + Sleidinge Sint-Baafs Volpensweghe 12.7.1793. He. Theresia de Buck fa Jan bij Marie Dthooge die deze. staat maakt en presenteert aan J oannes Livinus de Rijcke zijn zelfs verwekt in eerste huwelijk van de overl. bij Maegdalene Abels als deelvoogd over Marie Theresia 24j., Pieter Jacobus 23j., Francles Bernardus 22j., Francisca 17j. en Bernardus de Rijcke alle vijf kinderen van de overl, en deze He. 5.2.1794 67. St. Joanna Marie Van Hecke fa Petri gewonnen bij Ioanna Van Vooren + Evergem Overtwaeter bij Kerckbrugge 4.2.1793. Hd. Passcharius de Wever fs Frans gewonnen bij Catharina Aerdts die deze staat maakt en overgeeft aan j oannes Van Hecke broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieter 12j., Joannes 9j., Colera 7j., J oanna Catharina 4j. en Bernardus o januari 1793 alle vijf kinderen van deze overl. en de Hd. 22.1.1794 68. St, Coleta Teirlijnck fa Jacobus en Marianna Criel + Evergem Schoonstraete Oogst 1793. Hd. Pieter Van de Velde fs Jan en van Catharina Andries die deze staat maakt en overgeeft aan Livinus Teirlijnck broer van de overl. en zo als deelvoogd over de drie minderj. weeskinderen met naam Theresia 7j., Francisca Sj. en Marie Van de Velde 4j. mitsg, Carolina Van de Velde 9 maand en na de dood van haar moeder overleden, alle vier kinderen van de over]. bij deze Hd. 8.1.1794 69. St. Marie J acoba Grootaert fa 25.12.1792. Hd. Pieter Acke fs Lieven die Acke bij competente oude zijn oom en deelvoogd over Joannes en deze Hd. 8.1.1794

Andries en van Ioanne

Verpond + Evergem Elsloo

deze staat maakt en presenteert aan Livinus Andries zelfs, voorts aan Joannes Grootaert fs Andries als Baptista Acke 14j. beide kinderen van de overl.

70. St. Marie Josepha Bodaert fa sieur Philippe gewonnen bij Ioffr, Catharine Therese Levaux + Evergem Elsloo bij het dorp 1793. Hd. Pieter J oannes Batslé fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan sieur Pieter Judocus Bodaert tot Drongen broer van de overl, en zo oom. en deelvoogd over George J oannes 13j., Francies 12j., Coleta 10j., Ioanne Philippine 9j., Jacobus Batslë overleden na de dood van zijn moeder, Iosephus .4j~ en Bernardus Batslé één jaar alle zeven kinderen van de overl. gewonnen bij. deze Hd. Huwelijkskontrakt voor notaris Jan Frans Naudts tot Evergem : Sieur Petrus J oannes Batslë fs Jan en Ioanne Van Heule tot Evergem beth dan 25j. en j offr, Marie josepha Boddaert fa sieur Philippe bij ]offr. Catharlne Theresia Leveau jonge dochter 23j.

8.1.1794


BUNDEL

376

- 25 -

71. Rek, door dheer Laurentius J osephus Stauthamer schout van het Graafschap Evergem als geauthoriseerd over Lieven en Susarme J oanna Van Laere loon en dochter van Lieven van Laere fs Lieven, geprocrreert bij wijlen Livijne Volkaert, beide overl. te Wondelgem. 11.12.1793 72. Rek. door Pieter Dauwe fs Jacobi tot Destelberge als oom mat. en administrerende voogd over het weeskind Ioannes Van Heerweghe fs Livinus en van Iudoca Dauwe, verweest binnen de parochie van Evergem. 29.5.1793 73. Rek. door Pieter Roegiers fs Carel tot Evergem als geauthoriseerde van Livinus Praet x met J oanne Marie Goethals te voren wed. van Pieter Boterman en zo als "schoonvader" (in de betekenis van stiefvader) en voogd over de vier minderj. weeskinderen bij dezelfde Pieter Boterman met dito Joanne Marie Goethals gewonnen in hun huwelijk te weten : Carel, Francies, Marie Theresia en J oannes Francles Boterman. 12.6.1793 74. Rek. door Miehiel Mariagie fs Jacobi en Francles Boelaert fs Nicolaes beide als deelvoogden pat. en mat. eerst over de drie minder]. kinderen van wijlen Jan Hamelinck fs Christiaen verwekt bij Marie Boelaert met naam: Christoffel, Jacobus Francies en Livinus Hamelinck. Ten tweede over de twee minderj. weeskinderen van wijlen Lieven Hamelinek fs Christiaen gewonnen bij J oanna Dhooghe te weten : Pieter en Bernardus Hamelinek en tenslotte over Jan Baprist a De Clercq fs Marten geprocrieert bij wijlen J oanna Hamelfnek fa Chrtstiaen: ¡ter eausen van de successie met het overlijden van Marie de Reijtere fa Jacobi wed. van de voorn. Christiaen Hamelinek hun grootmoeder, + Evergem Schoonstraete 13.2.1793. 29.5.1793 75. Bewijs van ontvangst en uitgave gedaan modernen schepenen van het Graafschap de heren Burgemeester en schepenen tot Pieter de Greve en zijn huisvrouw Marie 24.4.1793

door sieur Judocus Criel tot Sleidinge , Evergem als geauthorlseerde van we ge het nemen van de voorn. ontvangsten over Anna de Neve.

76. Rek. door eersamen Zeger Van Acker schepen van het Graafschap Evergem over het weeskind van wijlen Catharine D'hooge gewonnen bij Jan J ooseph Rudel alsmede over de vier weeskinderen achtergelaten bij Cornelis Dhooge geprocrieert bij Anna Marie de Mangelaere ter eausen de successie met het overlijden van J oannes Bernardus Dhooghe. 24.4.1793 77. Bewijs en augmentatie door Jacobus Geernaert fs Andries in huwelijk met Isabelle Pattijn te voren wed. van Denijs Moeraert en zo als schoonvader (stiefvader) en administrerende voogd over de twee minder]. weeskinderen die zijn huisvrouw verwekt heeft bij Denijs Moeraert te weten: Coleta 19j. en Iudocus Moeraert 22j.; ter eausen de successie met de dood van J oannes Francies Moeraert fs Francles en van J oanna Marie Slock + Evergem ten huize van zijn schoonvader 1 acebus de Craene 20.7.1792, alwaar deze twee weeskinderen benevens hun zuster van volle bedde met naam Ioanna Marie Moeraert getrouwd met Pieter Haentjens gerecht zijn in de helft van de vaderlijke successie en de andere helft wordt gerepresenteerd door J oannes Baptista Cleijman als gehuwd met J oanna Mar ie Moeraert fa Anthonse. 30.1.1793 78. St. J oanna Pieternelle van Basselaere fa J oannes bij Theresia Dhooge + Sleidinge Sint-Baafs Wellijnckstraete 7.1.1793. . Hd. eersamen Francies Vande Woestijne fs Jooris "actuelen borgemeester" van het


- 26 Graafschap Evergem bij Marie de Muijnck,' die deze staat maakt en overgeeft aan Jan Baptista en Jooris Van de Woestijne beide bij competente oude van jaren hun zelfs, voorts aan Lucas Van Bastelaere als deelvoogd over Marie Theresia 21j., Coleta Francisca 19j. en Pieter Ioarmes Van de Woestijne 14j. allen kinderen van de overl. en deze Hd. 10.7.1793 79. St. Livine Marie Aevermaete fa Christoffel + Evergem Overtwaeter 1.5.1791. Hd. Benedictus de, Mangelaere fs Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Preter Spinast x met Anne Marie Aevermaete zuster van de overi., oom en deelvoogd over Anna Marie 16j.; Jan Francies 15j., Angeline 9j. en Frans de Mangelaere, alle kinderen van de overl. en deze Hd. 29.5.1793 80. St. Anna Marie De Muynck fa Daneel + Evergem Elsloo april 1792. Hd. Joannes De Mangelaere fs Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Lieven de Muynck broer van de overi., oom en deelvoogd over Ioanne Therese 8j., Anna Catharine 7j. en Marie J acobe De Mangelaere 6j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 29.5.1793 81. St. Anne Catharine Verschaere fa Jan en Anna Van De Velde die in haar eerste huwelijk wed. was ten sterfhuis van Ioarmes BO(Ûjs, + Sleidinge Sint-Baafs Volpenswe ge 28.2.1792. Hd. Jacobus Frans D'heere fs Francies die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Boeijs fs Jan voogd pat. over de twee minderj. kinderen achtergelaten bij de voorn. Ioannes Boeijs verwekt bij Catharina Verschaere fa Jan met naam [oannes Bernaerdus 16j. en Joanne Theresia 14j. en aan Jan Francies Verschaere als voogd mat. , over de voorn. twee weeskinderen en voorts aan de voorn. Jan Francies Verschaere als deelvoogd over Francisca 12j., Franchieu 10j., Preter Bj., Pieternelle 6j., Catharina 4j. en Carolina D'heere 2j. kinderen die de overl, gewonnen heeft aan deze Hd. 8.5.1793 82. St. pro deo Marie Anne Martens fa jooris + Evergem Meerbeke september 1792. Hd. A nthonius Piheijns fs Christoffel die deze staat maakt en presenteert aan de voorn. J oannes Marrens grootvader en deel voogd over Bernardus 2j., Livinus en Monica Piheijns beide geboren op 2.8.1792 en zo samen drie kinderen van de overl. en deze Hd. 24.4.1793 83. St. Livinus West fs Pieter en van Livijne L'Arnoe + Evergem Meerbeke Asschaut 10.8.1792. He. Anne Marie Van den Bunder fa Jacobus en van Elisabeth Louf die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter West broer van de everl., oom endeelvoogd over Piet er West 6j. enig kind van de overl. en deze He. 10.4.1793 84. St. Livinus Francies Baele fs Jan + Evergem 31.10.1792., He. Lievina Joanna Daeninck fa Francles die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Judocus Baele bij competente oude zijn zelfs, Franeies Meireson x Joanne Marie Baele en voorts aan Pieter De Beule als kamervoogd pat, en J oannes Kesbeke deelvoogd mat. over Cornelis 20j. en Marie Anne Baele '18j. alle vier kinderen van de overl, in zijn eerste huwelijk verwekt bij J oanne Pieternelle Kesbeke fa Cornelis, alsmede aan dezelfde Pieter de Beule als kamervoogd over Jacoba 8j. en Leopoldus Baele 2j. ook twee kinderen van de overl. in zijn derde huwelijk gewonnen aan deze He. 10.4.1793 85. St. pro deo Ioanne Marie Acke fa Carel + Evergem 1788. Hd. Iudocus Desmet fs Christoffel die deze staat maakt en overgeeft aan voorn. Carel Acke vader van de over!. als deelvoogd over de weeskinderen van de overl.


- 27 in haar huwelijk gewonnen bij deze Hd. met namen : Franeies 15j., Carel na de dood van zijn moeder ook overleden, ] oanna Marie 10j., Francisca Sj, en Jacobus De Smet 6j. 4.9.1793 86. St. Pieter Lippens fs Jan en Marie Hoste + Sleidinge Sint Baaf's Hoijweegstraete 1.2.1775. He. Bernarde Vande Velde fa Lieven en Anna Van Speijbroek. Alsmede ook bewijs "derconslstentle" van het sterfhuis van ] oannes Lippens vader van de overl., + Sleidinge Smt-Baafs Wellijnckstraete 27.8.1792 • Welke He. deze staat en bewijs heeft doen maken om deze te presenteren aan Bernaerdus Lippens broer van de overl, als deelvoogd over Livinus Bernaerdus 2Ij. en Franciska Lippens 19j. beide kinderen van de overl. en deze He. 7.12.1793 87. St. ] acobus Criel fs Jan + Evergem Schoonstraete in de Vurst 17.8.1793. He. Marie Therese Rogiers fa Laureijs die deze staat maakt en overgeeft eerst aan Jan, Pieter Francies en Lieven Criel alle drie bij competente ouderdom hun zelfs, voorts aan Geeraerd Criel fs Pieter voogd pat. en Pieter Rogiers broer van de He. als bijstaande voogd over J acebus Francles 20j., Marie Catharina 18j., Bernardus 14j., Marie Joanna 11j., en Geeraerd Criel 5j. alsmede over de twee nog minderj. kinderen van wijlen Denijs Criel die ook zoon was van de over I. en deze He. met naam Jacobus 8j. en Marie Therese Criel 6j., alle negen kinderen van de voorn. overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk' bij deze He. 11.12.1793 88. St. Livinus Van Damme f's Cornelis en ] oorijntjen Fredr-ick + Sleidinge Sint-Baafs Volpenswege Aermeijndeken 20.5.1792. He. Pieternelle Steijaert fa Pieter bij. Angelina Buysse, die deze staat maakt en overgeeft aan judocus Reyniers Is Jan in huwelijk, met Godelieve Van Damme zuster van de overl. als deel voogd over Coleta 9j., Bernardina Bj., Livinus 5j., Caerel 3j~ en Icanne Marie Ij. en zes maand alle vijf kinderen van de overl. en deze He; 27.11.1793 89. St. pro deo Carel La Roij f's Andries + Evergem april 1788, wedn. van Marîe Verbeke He. Catharina De Waele + Evergem 15.11.1790. Hoors : Philip De Konninck in eerste huwelijk geweest met Therèsia La Roij fa Carel voorn. in zijn eerste huwelijk en zo als vader en voogd over de twee minder]. kinderen' die hij in zijn eerste huwelijk gewonnen heeft te weten : Jacobus Frans en Marie Arme De Coninck ten eerste sterfhuis representerende benevens de kinderen die de eerste overledene in zijn tweede huwelijk gewonnen heeft tot een zesde staak. De resterende vijf staken worden vertoond bij Jan Baptista en Adriana Marie Laroij alsmede Jan Baptista Oebbaut x met Angeline La Roij alle drie kinderen die deze twee overl. samen hebben geprocrieerd, alsmede Christoffel La Roij deelvoogd en Segher Van Acker als kamervoogd over Livine Marie La Roij en Laurentius La Roij beide nog minder], weeskinderen ook bij beide deze overledenen achtergelaten. Deze staat wordt gepresenteerd bij de voorn. Adriarra Marie La Roij. 27.11.1793 90. St. Lieven Dhooghe fs Jan en Elizabeth De Clercq + Wondelgem 21.8.1793. wedn. van Livina Bracke fa Iudocus en Catharina Heijndrikx,welke Livina Bracke ook + is te Evergem 7.9.1780. ' Emanuel D'haese fs Emanuel x met Joanna Catharina Dhooghe dochter van de overl, die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Boelens halfbroer van de voorn. Lieven Dhooghe en aan de eersamen ] oannes leenaesonne schepen van het Graafschap Evergem als kamervoogd mits "de verre afwoonighe van de familie" van de voorn. Livijne Braecke moeder van de weeskinderen en zo als deel voogd pat. en mat. over Regine Dhooghe fa Lieven en Livijne Bracke 20j. benevens de voorn. haar zuster samen representerende, de gehele successie van de overl. 13.11.1793


- 28 91. St. Benedictus Daenink fs Joannes en Joorijne de Cuyper + Wondelgem 6.7.1793. He. Ioanne Marie Semelyn fa Fransles die deze staat maakt en presenteert aan Joannes Daenink tot Menlestede als naaste bestaande bloedvriend van de overl. en zo kozijn en deelvoogd over Jan Francles 19j., Pieternelle 13j. en Angelina Daeninck 9j. alle drie kindren van de overl, in zijn eerste huwelijk gewonnen bij .Marie De Meijer, alsmede over Therese Pieternelle 4j. en Jacobus Daeninck Ij. ook beide. kinderen van de overI. in zijn tweede huwelijk bij deze He. gewonnen 30.10.1793 92. St. Macharius de Coene fs Enricus + Evergem Overtwaeter Kerkbrugge 8.12.1792. He. joanne Catharine Van Sevecotte fa Jacobus die deze staat maakt en overgeeft aan Joannes de Coene broer van de overl. en zo oom' en deel voogd over Angelus 19j., alsnu bij huwelijk zijn zelfs, alsmede over Ioanne Catharine 17j. en joannes Francies 13j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. . 4.9.1793 BUNDEL

375 B

93. St. J oanne Van Hansselaere fa Pieter gewonnen bij Theresia Van Laere + Evergem Dorp 29.7.1791. Hd. Constantmus Callant fs Francies en van Angeline de Rijcke die deze staat maakt en overgeeft aan J oannes de Zutter fs Guilliaeme en van Pieternelle Van Yper kozijn en deel voogd over Sophia 5j. en Angelina Callant 3j., mitsg. J oanne Francisca + 26.9.1791. Huwelijkskontrakt voor notaris Jan Francies Naudts 13.3.1785. 28.3.1792 94. St. Livinus Acke fs Pieter gewonnen bij Petronelle de Vilder + Evergem Overtwaeter 24.11.1791. -Hoors: zijn acht kinderen in drie "disttncte huwelijcken" gewonnen te weten: Pieter en Jacobus Francies Acke, Ioanne Catharine Acke x met Pieter Aevermaete alle drie kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Isabelle Lybaert fa jan. Voorts Lievine Marie Acke ook dochter van de over I. in zijn tweede huwelijk gewonnen bij [oanne Van Laere fa Jooris alle bij competente ouderdom hun zelfs, mitsg, Norbertus 24j., Geeraert 22j., Marie 20j. en Macharius Acke 15j. ook alle vier kinderen van de overl. in zijn derde huwelijk gewonnen bij wijlen Marie Anne Van Bastelaere over welke vier weeskinderen voogden pat. en mat. zijn: Francles Beernaert x met Catharine Acke zuster van de overl, en Jeannes Van Bastelaere fs Jan broer van de moeder van de wezen (Marie Arme Van Bastelaere). Gronden van de overl. bij successie van zijn vader en moeder alsmede bij koop en uitgrotinge jegens Jacobus Steyaert en Catharine Acke zijn huisvrouw. 28.3.1792 95. St. Pieter de Cooman fs Jan + Evergem ten dorp 22.6.1791. He. Agatha Bauts fa Iocris die deze staat maakt en presenteert aan Coleta Ioanna de Cooman x met Iudocus Slock, Ioannes Bapttsra en Jacobus Francles de Coornan, Marie Therese de Cooman x met Bernardus Augustinus Van Damme en Lievinus Van Hulle x met Lievene Therese de Rycke en zo stiefvader en voogd over de twee minder], kinderen die zijn huisvrouw gewonnen heeft bij wijlen Pieter Angelus de Cooman met naam: Marie Christine en Jan Baptiste de Cooman en zo samen vijf kinderen van de overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Isabella Callant. Mitsg. aan Pieter de Baerdemaeker x Ioanne Catharine de Cooman fa j an die broer was van de over I. en zo als kozijn en deelvoogd over J osephus de Cooman zoon van de overl. in zijn tweede huwelijk gewonnen bij deze He. 28.3.1792 96. St. Livljne Acke fa Lieven en van Cornelia Dobbelaere Weegsche 24.12.179L, wed. van Jan Criel fs Pieter.

+

Evergem Elsloo bij de


- 29 Hd. Pieter Joannes Dhooghe fs Franèies die deze staat maakt en overgeeft aan Andries Criel en Lieven Acke fs Lieven deelvoogden pat. en mat. over Pieter Francies Criel 17j. enig kind van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen bij de voorn. Joannes Criel. Cyprianus Van Acker x met Marie Theresia Crtel fa Jan voorn. gewonnen bij Anna Marie de Moerloose. . 18.4.1792 97. St. Agnes de Kezel fa Ioseph en van Pieternelle Boucquez + Evergem 31.1.1792. Hd. Ignatius Versluys fs Pieter en van Anna Marie Goossens die deze staat maakt en overgeeft aan voorn. joseph De Kezele vader van de overl. als deelvoogd over het enig weeskind van de overl. en deze Hd. met naam Colleta Versluys 0 18.1.1792 en zo 13 dagen voor de dood van haar moeder. 2.5.1792 98. St. Martijntjen Van der Perre fa Jacques wed. van Joannes Van den Berghe fs Joannes + Evergem 2.11.1791. Hoors en kinderen : Francies, Pieternel1e , J oanna en Marie Van den Berghe Vier kinderen van de overl. De 8 kinderen van Ioannes Van den Berghe zoon van de overI. , in zijn huwelijk verwekt bij Marie Anna Bogaert met naam: Mar ie. en J oannes bij competente oude hun zelfs, mitsg. J oanne Theresia, Isabelle, Piet er Francies, [udoca, J osephus en Catharina Van den Berghe, samen de vijfde hoofdstaak van dit sterfhuis. De zesde hoofdstaak komt toe aan Catharina Van den Berghe fa Iudocus en Pieternelle van Hulle, welke [udocus Van den Berghe ook zoon was van Joannes bij deze overl.; presenterende deze aan J oannes Leenaesonne, schepen en kamervoogd, en aan Pieter Balthau x met de wed. van [udocus Van den Berghe en zo als schoonvader (stiefvader) en voogd over de minder], Catharina Van den Berghe. 16.5.1792 99. Prijsij ten sterfhuis van de wed. van Mattheus de Pauw + Waarschoot gedaan ten verzoeke van J ooris de Pauwen zeven andere erfgenamen. 30.3.1792

in den Bosch

100. St. Iocris de Pauw fs Mathei landsman en jongeman bij competente oude van jaren zijn zelfs ten sterfhuis van zijn moeder Anna Marie de Pauw wed. van Matheus de Pauw voorn. die bij haar voorn. zoon overleden is binnen het Ambacht Waarschoot op de wijk "den Bosch" 4.11.1791. . Hoors.: Pieter, Agnesse, Carotine, Bernarde Livine, Ioanne en Pietronelle de Pauw allen hun zelfs en kinderen van de voorn. Mathei en Anna Marie de Pauw, zijnde aldaar ook nog hoors Piet er de Meester landsman tot Waarschoot x met Anna Catharina de Pauw ook dochter van Mathei en Anna Marie de Pauwen ten laatste J ooris de Pauw als rendant. 30.6.1792 101. St. Pieter Van de Velde fs Lieven en van Livijne Geirnaert wedn. ten sterfhuis van Ioosijntjen Willems en daar te voren van Pieternlele de Somville, + Sleidinge SintBaafs Hoijwege bij het Swaentiens 29.3.1792. Hoors : Marie Anne en Iooris Vande Velde, Pieter Vande Velde fs Lieven als vader en voogd over zijn drie minderj. kinderen met naam: Livinus, Bernaerdus en Marie Anne Van de Voorde in zijn huwelijk verwekt bij Ioanne Marie Vande Velde, benevens Jacobus Vande Velde en welke Marie Arme, jooris, joanne Marie en Iacobus Vande Velde alle vier kinderen zijn geweest van de over I. gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Pieternelle de Somville vertonende elk een vierde van de negen hoofdstaken; waarvan de resterende vijf staken van negen toekomen aan jan Baptista, Colleta, Pieter, Bernaerdus en Iudoca Vande Velde kinderen van de overl, in zijn tweede huwelijk gewonnen bij J oosijntjen Willems; presenterende deze aan de gemelde Pieter Vande Voorde als vader en voogd over zijn drie hiervaren genoemde weeskinderen. 19.9.1792 .


- 30 BUNDEL

375 A

102. St. Livinus Bruggeman fs Pieter bij Theresia de Muynck + Evergem Meerbeke op het Hulleken 4.5.1792. He. Anne Catharine Reyniers fa Marten bij Catharina van Verdegem die deze staat maakt. en presenteert aan Bernardus Bruggeman broer van de overl, als deelvoogd over Preter J oannes Bruggeman 15j. kind van de overl, gewonnen bij deze He. 19.9.1792 103. St. J oannes De Neve fs Christoffel + Evergem 8.11.1791. . He. Pieternelle De Gezelle (haar derde huwelijk) fa J udoci die deze staat maakt en overgeeft aan Joannes Baptiste en Joffrouw Marie Catharina De Neve begijntje in het groot begijnhof te Gent beide kinderen van de overl. gewonnen bij J canna Marie yan Laere fa Laureys (in het eerste huwelijk van de overl.) alsmede aan Pieter Jeannes De Neve bij competente oude zijn zelfs, voorts aan Carel de Neve : (sieur Geeraerd De Neve tot Brugge is geschrapt) als oom en deelvoogd over Jacobus Francles De Neve 24j. ook beide kinderen van de overl; in zijn derde huwelijk bij deze He. Gronden van de over!. toekomende bij uitgroting jegens zijn broers Jacobus en Carel De Neve. 6.6.1792 104. Augm. door eersamen Jan Baptista Martens als weeskind achtergelaten bij Isabelle De Walsche met naam: Carolina Martens; gedevolveerd met de Walsche fs Iooris in zijn leven schepen van presenterende deze aan ] ooris de Walsche oom 6.6.1792

vader en voogd over zijn minder], dochter van Jan bij: J or-ijntjen Bral de dood van de voorn •. ] oannes het Graafschap Evergem, + 2.11.1790; van het weeskind.

105. Augm. door Frans de Riebel als vader en voogd over zijn minder]. kind gewonnen bij wijlen Pieternelle Buysse van de successie met de dood van Joanne Buysse over!. huisvrouw van Jacobus Verneers. 4.7.1792 106. St.Anthone Boelens fs Laureijs en van Livijne Van Kakebeke + Wondelgem 13.6.1791. He. J oanna Pieternelle Arents fa Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Ioannes Leenesonne als ·kamervoogd over Catharina 8j., ]udocus Francies 6j. en Pieternelle J osepha Boelens 3j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 4.7.1792 107. Renseing aankomende het minderj. weeskind met naam ]oannes Van Herreweghe zoon van Livinus en van Iudoca D'haemer op hem verstorven met de dood van Joanne Temmerman wijlen wed. van Jacobus D'hauwe.. maternele grootmoeder van het weeskind + Destelbergen 19.2.1792; welke renseing. maakt en overgeeft sieur Piet er D'hauwe oom van het weeskind, voogd administrateur en wonende te Destelbergen. 5.9.1792 108. St. Livine Mussche fa Hd. Ioorts Antheunus Mussche broer van de ronijmus 12j., ] oanne alle vijf kinderen van 19.9.1792

Jooris + Evergem Meirbeke 19.3.1791. fs Pieter die deze .staat maakt en presenteert aan Ioannes overl. en zo oom en deelvoogd over Constantmus 14]., HieCatharina 10j., Andries 5j. én Jan Baptiste Antheunus 3j. de overl. en deze Hd.

109. St. CoJeta Dellaert fa Christoffel en Catharina Tambourke(?) + Evergem 21.3.1792. Hd. Christoffel Van Hersele fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Dellaert broer van volle bedde van de overl, en zo oom en deelvoogd over Ioannes Baptista lOj., Isabelle Catharine 7j., Joanna Marie 3j. en Iudocus Francies Van Hersele .5 maand en + 30.8.1792, alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 19.9.1792


- 31 110. St. Jan De Beule fs Pieter en Monica Monnaer(t)s + Evergem 11.5.1792. He. Marie Anna Van Hecke fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus De Beule halfbroer van. de overl. en zo oom en deelvoogd over Joanna 20j., Jan 13j., en Iudocus De Beule 6j. alle drie kinderen van de overl. en deze He •. 3.10.1792, J 11. St. J oanna Marie Cocqui jt fa Judoci en Carolina De Vreese + Evergem 2.4.1792. Hd. Pieter Jeannes Brackman fs Pieter en Pieternelle Daenijnck die deze staat

maakt en overgeeft aan de voorn. Judocus Cocquijt vader van de overl. en zo grootvader en deel voogd over het enig weeskind van deze Hd. in zijn tweede huwelijk verwekt bij deze overl. in haar eerste huwelijk met naam J oanna Marie Brackman 2j. 17.10.1792 112. St. Livina Theresia De S6'm viele fa J ooris bij Francoise de Meester + Sleidinge Sint-Baafs Swaentjen 22.1.1792 wed. van Bernaerdus De Meester fs Marijn bij Anna Marie De Mulder (1x). Hd. Petrus Franciscus Agidius De. Rijcke fs Hendrickx die deze staat. maakt en overgeeft aan Pieter de Meester deelvoogd mat. over Lucia De Meester 6j. die de overl, gewonnen heeft in haar eerste huwelijk. Voorts aan Jacobus Haesman tot Sleidinge als deelvoogd mat. over Colleta De Rijcke 10 maand die d'overl. gewonnen heeft bij deze He. Huwelijkskontrakt voor notaris Prosper j oseph Bernier tot Gent dd, 29.10.1788. 31.10.1792 113. St. Livijne Marie Strydt fa Guillielmus en J oanna Boelens + Evergem 1792. Hd. Judocus Adriaenssens fs Christoffel die deze staat maakt en presenteert aan Livinus Acke fs J Oannes en van de gemelde Ioanna Boelens en zo halfbroer van de over 1. als deelvoogd over de vier kinderen van de overl. en deze Hd. met namen: Pieternelle Theresia 19j., Coleta Ferdinandina 17j., Pieter Livinus 15j. en Joannes Francles Adriaenssens 9j. 31.10.1792 114. St. Marie Francisca Traubin 0 Sath in Bohemen In Neder Oostenrijk en + Evergem dorp 29.9~1791. Hd. Sieur J oseph Horrilann fs J oseph van Furovenfeld uit Nedersveverrnaeckt in Neder Oosterrijk die deze staat maakt en presenteert aan dheer en meester J oannes Josephus Dhooghe als "ghecrieerden'' deelvoogd over Manie Victoria Hormann 6j. en half enig kind van de overl. en deze Hd. . 31.10.1792 115. St. Joanne Verbeke fa Francies + Evergem Schoonstraete 5.11.1791. Hd. Livinus de Schrijver fs Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan ]oannes de Conckclaere halfbroer van .de overl. en zo oom en deelvoogd over ]oannes 6j., en Francisca de Schrijver 4j. beide kinderen van de overl, en deze Hd. 31.10.1792 116. St. Li~ina Marle Van Steenb~rghe Hd. Pieter Helderweert fs Plet er Gregoir x met Pieternelle Therese oom en deelvoogd over Franeisea . 3j., Josephus 2j. en Bernardine 6 Hd. 31.10.1792

f.a Thomas + Evergem Meirbfke 28.1.1792. staat maakt en overgeeft aan J oseph Van Steenberghe zuster van de overl. en zo 8j., Catharina 7j., Bernardus 6j., Joanne 5j., Sophia maand alle zeven kinderen van de overl. en deze die deze

117. St. Jan Baptiste de Scheirder fs Jan en van Catharina Van Hoorebeke + Sleidinge Sint-Baafs Volpenswege 17.4.1791. He. Caroliene Steijaert fa Lenaert en van Livijne Buysse die deze staat maakt en overgeeft aan heer en meester Carolus Francies Van waeijenberge priester in


- 32 .-:'" Gent en kozijn en deelvoogd over en Joarme Catharina de Scheirder He. 28.11.1792

Joannes Bernardus 19j., Livijne Francisca 17j. 14j. alle drie kinderen van de overl. en deze

118. St. Francies Van Oostende fs Joannes Baptiste AfsnĂŠ en + Evergem 30.4.1792. He. Marie Barbe de Roman fa Jean Philippe die deze staat maakt en overgeeft aan Jacobus Van Oostende broer van de overl. en zo oom en deelvoogd pat. over Judocus 9j., Francisca 3j. en Emmanuel Van Oostende Ij. alle drie kinderen van de overl, en deze He. Huwelijkskontrakt voor de wet van Nazaret dd. 4.11.1777. 12.12.1792 0

119. St. Pieter Van Herrewege fs Iudoei en Joorine De Muynck + Evergem 4.5.1792 wedn. van Agnes Srnolders St.- J acob in Gent [l x], He. Ioanna Marie Reijnier 's fa Martini en Catharine Verdegem¡ (2x) die deze staat maakt en overgeeft aan Pieternelle Van Herreweghe jonge dochter haar zelfs bij competente oude van jaren dochter van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Agnes Smolders en voorts aan Pieter De Beule schepen van het Graafschap Evergem als kamervoogd ."mits de verre afwoonninge van s'overleden familie" over Pieter Van Herrewege 24j. ook zoon van de over I. in zijn eerste huwelijk en voorts over de vier nog minder], weeskinderen van de overl. in zijn tweede huwelijk met deze He. gewonnen met naam: Francies 17j., Joanne Catharina 16j., Livinus 14j. en Bernardus Van Herrewege 8j. 12.12.1792 0

120. Rek. door J oannes Goethals tot Klui zen in huwelijk met J oanne Pieternelle Ysebaert fa Petri en zo als schoonvader en voogd over de twee minder], weeskinderen die de voorn. zijn huisvrouw in haar eerste huwelijk gewonnen heeft bij wijlen Piet er Francles Vermeire fs Livinus met naam Livijne Marie en Iudoca Vermeire; mits de successie op hen vervallen met het overlijden van hun grootvader pat. de voorn. Livinus Vermeire + Evergem februari 1792; presenterende deze aan J oannes Francles Vermeire oom en deelvoogd van de wezen. 16.5.1792 121. Rek. door Pieter Francles De Burggraeve tot Sleidinge Smt-Baafs als curateur zijn "innocente zuster" Monica de Burggraeve sedert 26.1.1792 datum dat de . voorn. Monica "is beweegd in s'mannen s'weesenhuys binnen de stad Gend", 16.5.1792

over

122. Rek. door J oannes Leenesonne schepen van het Graafschap Evergem als kamervoogd over de zes nog minderj. kinderen van wijlen joannes Vanden Berghe fs Jan en van Martijntjen Van der Perre in zijn huwelijk gewonnen met Marianne Boghaert met naam J oanna Theresia, Isabelle, Piet er Francies, Iudoca Pieternelle, J osephus en Catharine Vanden Berghe van de successie mits het overlijden van Martijntjen Van der Perre hun grootmoeder pat. + Evergem 2.11.1791 ten wiens sterfhuis de voorn. zes weeskinderen benevens hun meerderj. broer en zuster Marie Catharine en Ioannes Vanden Berghe gerepresenteerd hebben de vijf hoofdstaken in s'vaders moederlijke zijde van de voorn. Martijntjen Van der Perre; presenterende deze aan Marie Anna Boghaert als moeder en voogd over de voorn. weeskinderen. 6.6.1792 123. Rek. door Pieter J oannes Brackman als vader en voogd over de zes weeskinderen die hij in zijn eerste huwelijk gewonnen heeft met J oanna Marie Theijlaert fa Miehiel met namen: Pieter, Joannes, Catharina, Albertus, Coleta, Bernardina en Joannes Baptista Brackman, van hetgeen op dezelfde weeskindern benevens Christoffel Geirnaert als x met Iustina Theijlaert en Bernardus Brackman x met Coleta Theijlaert ooms en tanten van de weeskinderen is gesuccedeerd met het overlijden van Catharina Theijlaert gewezen huisvrouw van Gillis De Baets en daar te voren van Hubert Goethals. 4.7.1792


- 33 124. Rek. door Pieter Balthau x met Petronelle Van Hulle wed. van Iudocus Van den Berghe tot Wondelgem en zo als schoonvader (stiefvader) en voogd over het enig minder], weeskind van de gemelde zijn huisvrouw in haar eerste huwelijk gewonnen met wijlen de voorn. Iudeens Van den Berghe fs Jan en Martijntjen Van der Perre.c~ met naam Catharina Van den Berghe fa Iudocus, van de successie met het overlijden van Martijntjen Van der Perre hun grootmoeder mat. + Evergem 2.11.1791~ 20.6.1792 125. Rek. door Pieter De Beule fs Christiaen schepen van het Graafschap Evergem als geauthoriseerd over Pieter Botterman x met [canna Catharina Van den Berghe te voren wed. van J oannes Akke en zo als schoonvader en voogd over de vier nog minderj. kinderen van de voorn. Jan Akke in zijn huwelijk met de gemelde Joanna Catharina Van den Berghe gewonnen met naam: Martinus, Marie Anna, Ioannes Baptista en J oanna Catharina Acke, 3.10.1792 126. St. Laureijns Segers fs Jan en van Catharina Grootaert + Wondelgem dorp op den ••••dries 19.6.1791. He. Marie Joanne de Baere fa Jacobus (afkomstig van Merelbeke) en Marie Ioanne Baijens van haar eerste en s'overl. tweede huwelijk "mits hij te voore~ getrouwt hadde geweest met Ioanna Boone fa Pieter" die deze staat maakt en óvergeef t aan Judocus Francles Segers fs Jan voorn. tot Wondelgem en Piet er Böone tot Zwijnaarde als deelvoogden pat, en mat. over de vijf nog minder], kinderen die de overI. in zijn eerste huwelijk verwekt heeft bij Joanne Boone met naam Livinus 27j., Marie JoanneI15j., Joanne Therese 10j., Josephus Ioannes 5j. en Iudocus francies 3j•• Dezelfde Iudocus Fr anc ies Segers ook deelvoogd over het enig kind met naam Ludovica Segers l j., kifud van de overl. gewonnen bij deze He •. Huwkontrakt voor notaris Piet er Benoit tot Gent 13.3.1789. 28.3.1792 I BUNDEL

374

127. Likwidatie en augmentatie op de staat ten sterfhuis van Anna Marie alias Marie Anna Cornelia vanl Nieuwenhuijse fa Jan bij Livijne Rijckaert + Sleidinge Sint-Baafs op het dorp 28.3.11780. Hd. Jacobus Reynihs fs Francies. Twee kinderen: Pieternelle Theresia en Colet a Reyniers kinderen van de Hd. en de overl. samen géwonnen in huwelijk. Pieter van Nieuwenhuijse broer van de overl. tot Wijnckel als deel voogd. 16.11.1791 I . ... 128. St. J oannes Van Hulle fs Pieter + Wondelgem 14.9.1791. . He. Ioanne de Wisbelaere fa Anthone die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Vanhulle broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Livihe vlarie 20j. en Jan Franciès 18j. twee kinderen van de overl. en deze He. 16.11.1791

I.

129. St. Anna Marie Verbeke fa Lieven + Wondelgem 11.8.1787. Hd. Pieter Vanbell~ fs Lieven die deze staat maakt en overgeeft aan Jan Verbeke als oom en deelvoogd over Lieven Van Belle 4j. en Regina Van Belle 23.12.1787, twee kinderen van de overl. gewonnen aan deze Hd. 2.11.1791 +1

130. St. Judocus Verbiest fs Jan bij de hoij weegstraete 8.10.1791. He. joanne Pietronelle Van de maakt en overgeeft aan jooris Marie Therese 12j., Pieternelle Sj. en Colleta Verbiest 1j. alle

Marie Anna Heems

Sint-Baàfs Hoijwege . I Voorde fa Lieven bij Joanne Waldack , die deze staat Verbiest broer van de overl, en deelvoÓgd over 11j., Norbertus Bj., jan Baptista 7j., J ~n francies zes kinderen van de overl. en deze He! 19.10.1791

.

+

Sleidinge

.

I

r

I


- 34 131. St. pro deo jooris Beirnaert fs Jan die wedn, was van Suzanna Marie De Backer fa Lieven verwekt bij Marie Schaubroeck + Evergem Schoonstraere 2.3.1790. He. Anna Catharina Danneels fa Bauduijn die deze staat maakt en overgeeft aan Jan BAptista Beirnaert zijn zelfs, alsmede aan Lievijne Marie Beirnaert x Bernardus Vershiys en Jo anna Catharina Beirnaert x met Carel Huijgevelde alle drie kinderen van de voorn. Ioorts Beirnaert fs Jan en Suzanna Marie De Backer en voorts aan Jan Baptiste Beirnaert fs Piet er kozijn en deelvoogd over Pieter Francies 16j., Ioanna Marie 14j., Jacobus Francles 10j., Jan Baptiste 7J. en Colet a Beirnaert 4j. ook alle vijf kinderen van de overl, in zijn tweede huwelijk gewonnen aan Anna Catharina Danneels als He. 21.9.1791 132. St. Livina 1 acoba Stofferis fa Pieter bij Elisabeth van Hul1e + Sleidinge Sint-Baafs de Keure "het Meijstraetjen" ressort van het Laetschip van Speijbroek. 14.3.1791, wed. van Livinus Andries fs Lieven Pieter. Hd. Pieter Joannes Arens fs Jan bij J oanne Dobbelaere die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Francies Ootegem als voogd mat. over Carolina Andries minderj, enig weeskind van de overl. gewonnen aan wijlen Lieven Andries. 7.9.1791 133. St. Pieternelle Catharine Grootaert fa Ioannes + Evergem Meirbeke mei 1791. Hd. Marinus Joachim. Van Wattegan fs Manmus die deze staat maakt en overgeeft aan Andries Grootaert broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Joanne Coleta 4 weken kind van de overl. en deze Hd. Huwelijkskontrakt voor Jan Frans Naudts notaris tot Evergem. Marinus Joachim Van Wattegan fs Mar tinus wedn. en Hd. ten sterfhuis van Ioanne Marie de Rijcke fa Jaspar wonende te Evergem en Petronelle Catharine Grootaert fa Ioannes "audt be th de 25 jaeren" wonende tot Wondelgem. 7.9.1791 134. St. Ioanne Marie Van den Abeele fa Livini en Ioanna Grootaert, wed. van Jan Snoek fs Philippe + Wondelgem 2.7.1790. Hd. Piet er Haeck fs Jan die deze staat maakt en presenteert eerst aan Joanna Marie Snoek fa Jan en van de voorn. Ioanna Marie Van den Abeele jonge dochter bij competente oude haar zelfs, Catharina Snoek ook fa als de voorgaande x met Livinus Verloeth, voorts aan Gillis Snoek fs Philippe voorn. en aan Laureys Zeghers alsnu overleden beide als deelvoogden pat. en mat. over J acoba .Snoek. .21 [., Livinus 19j., Agnes 12j. en Coleta 10j. alle zes kinderen van de voorn. Jan Snoek bij de over l, in eerste huwelijk gewonnen; alsmede aan •••• over Pieter Sj, en Iosepha Haek 6j. ook beide kidneren van de over 1. gewonnen in haar tweede huwelijk aan de voorn. Pieter Haek, Livinus Van den Abeele fs Livini en broer van de over]. 13.7.1791 135. St.

Joannes

Floreijn

fs j oannes

en Ioanne

Crtel

wedn.

van Susarme

de Ruyter

fa

Pieter en Elisabeth Vande Rostijne + Sleidinge mei 1791 alwaar hoors en erfgenamen zijn Iudocus Claeijs fs Joannes in huwelijk met Judoca Pieternelle Floreijn dochter van beide overl, Joffrouwen Isabelle Therese en Joanne Marie Floreijn begijntjes in het Groot Begijn-· hof van Sint-Elisabet in Gent beide ..hun zelfs, bij competente oude van jaren ook kinderen van de overl. en Christoffel de Wispelaere fs Jan" en judocus Van Kerckhove beide als voogden pat. en mat. over Anne Colleta Floreijn 19j. ook kind van de overl, 22.6.1791 136. St. Anna Marie Van Wattegem fa Joachim + Sleidinge Sint-Baafs ten dorpe 1.12.1790 Hd. Francles Demuijnck fs Jan die deze staat maakt en overgeeft aan Joachim Van Wattegem vader van de ·merl. als voogd mat. over de twee minder], kinderen van de overl. gewonnen aan deze Hd. met naam: Catharina 7j. en Iudocus Demuynck 6j. 22.6.1791


- 35 137. St. Pieter Schoorman fs Livini en Anne Marie de Buck 0 Akkergem in Gent en + Wondelgem ressort Graafschap Evergem 10.1.1791, 47 jaar. . He. Livina Carolina van Hoecke fa Pieter en Isabelle Gaubeen alsnu in huwelijk m~t Ioannes Schatteman die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Scheirlinck fs Cornelis x Marie Catharina Schoorman zuster van de overl. als oom en deelvoogd ov . r de twee minderj. weeskinderen van de overl. met deze He. gewonnen, te weten: Joanna 18j. en Marie Catharina Schoorman. l 22.6.1791 138. St. Isabelle Constance Van Acker fa Martini en van Livijne de Coijere + Evergem 4.12.1790. Hd. Livinus Hemelsoete fs J oseph en Monica van der Slijcke die deze staat maakt en overgeeft aan Zeger van Acker als kamervoogd mits "de non comparitie" van Jan van Acker fs Martinus voorn, oom en deelvoogd over de negen -.minder], kinderen die deze Hd. in zijn tweede huwelijk gewonnen heeft met deze overl. te weten: Livijne 17j., Jacobus 16j., Ioanne Marie 14j., Bernardus l l j., Pieternelle l Oj., Judocus 8j., Carolina 6j., Pieter 4j. en Livinus Hemelsoete 4 maand. 22.6.1791 139•. St. Marie Arme De Backer fa Abraham bij Livina Vermeire + Evergem Elsloc Dicxmeere 4.4.1791. Hd. Piet er De Muijnck fs Christiaen die deze staat maakt en overgeeft aan Abraham de Backer als deelvoogd over Francles 6j., Jan Baptiste 5j., Iudoeus Bernaerdus 3j. en Livinus De Muijnck 8 maand alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 22.6.1791 140. St. Livijne Pieternelle de Ridder fa Louis en Joanna Marie Vervinck + Wondelgem Hd. Livinus Lippens fs Jan die deze staat maakt en overgeeft aan de voorn. Louis De Ridder als moederlijke grootvader en deelvoogd over het enig weeskind van deze Hd. gewonnen in zljn tweede huwelijk met deze everl, te weten: Pieter jeannes Lippens 2j. . 22.6.1791 141. St. Anna Marie Slock fa Pieter en Georgia Leijs jonge dochter + Sleidinge SlatBaafs op het dorp ten huize van Anna Lybaert 5. L 1791 " ten wiens sterfhuys hoir , unicque ende representant is van s'overledens moederlijcke seijde Catharins Brigita Ommesom fa ???? tsynen huwelijcke gewonnen bij de gemelde Georgia Leijs ende terwijlent men niet en bevindt noch te en heeft kormen achterhaelen aen wièns s'overledens vader lijcke sèijse saude toekom men". 22.6.1791 142. St. Dominicus Batsleer fs Lieven en Joanna Roegiers + Sleidinge Meijstraetjen ressort van het Laetschip van Speijbroek 15.5.1790. He. Regiena Theresia Van Houle fa Ioseph en Petronelle Luyek die deze staat maakt eh overgeeft aan Ioannes Batsleer broer van de overl: als deelvoogd over Jan Baptista 2j. en Anna Catharina •.Batsleer 3. maand alle twee kinderen van de overl. en deze He. 1.6.1791 143. St. J ooris Van Speybroeck fs Jan bij Livina Vande Rostijne + Sleidinge ressort van het Laetschip van Speijbroek bij de Linde 20.7.1790,. wedn.· van Marie Tresia de Ruyter fa Pieter bij J oanna Pteternelle Goe i-thals . Bezitter van dit sterfhuis is J oannes Van Speijbroek broer van de over l, die deze staat maakt en presenteert aan Joannes de Ruyter en Lieven Van Speijbroek broers van beide overl. als voogden mat. en pat. over Icanna Marie 16j., en Pieternelle Van Speybroek 14j. twee kinderen van de voorn. Iooris van Speybroek en Marie Tresia de Ruyter. Iudocus de Ruyter, Pieter de Poorter causa Ioanna de Ruyter, Ioorts de Ruyter, Pieternelle de Ruyter x geweest met Joannes Steyaert fs Pieter ooms en tanten


~ 36 van de eerste 1.6.1791

overl.

144. St. Pieter Martens fs Andries bij Pieternelle Van de Kerckvoorde + Sleidinge SintBaafs bp Hoijweghe bij het Swaentjen "de Donckerstraete 1111.11.1790. He. Jdanne Marie Van Hijpere fa Icannes bij Judoca Martens die deze staat maakt en overgeeft aan Bernaerdus, Jan Baptista en Pietronelle Martens alle drie kinderen bij competente oude van jaren Hun zelfs, voorts aan de eersamen J ooris Martens broer van de overl. als deelvoogd over Lievijne Catharina 19j., Pieter Francles . 15j. en jooris Francies Martens 13j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. 1.6.1791 145.• St. Susarme de Ruytet fa Pieter en Elisabeth Van de Rostijne + Sleidinge Sint-Baafs Schroodenhoeck 27.10.1790. Hd. Joannes floreijn fs Iocris en van loanne Criel die deze staat maakt en overgeeft aan joffrouwen Isabelle Theresia en Ioanne Marie Floreijn begijntjes in het Groot Begijnhof van Sint Elisabeth in Gent hun zelfs bij competenteoude van jaren beide kinderen van de overl. en deze Hd.,alsmede aan Christoffel de Wispelaere zoon van Jan en van Joosijntjen de Ruyter en zo kozijn en deelvoogd mat. beneffens Iudocus Van Kerckhove x met Marie joanne Vander Sluys en zo causa uxoris deelvoogd pat. over Pieternelle Iudoca 24j. en Anne Colleta Floreijn 18j.¡ ook beide kinderen van de overl. en deze Hd. 16.3.1791 146. St. Marie Therese Verbrugge fa Lieven en Marie Anna Wauters + Sleidinge SintBaafs Hoijwege Schroonhoek 7.5.1790. Hd. Jan Francies Criel fs Iudocus die deze staat maakt en overgeeft aan eersamen Jacobus Verbrugge tot Zelzate als deel voogd over Pietronelle Cr.iel 3 maand kind van de overl. en deze Hd. en zo "hoor unicq", 16.3.1791 147. St. Jacobus Kegels fs J ooris en van Joosijne Debbaut + Evergem Vierlinden. He. Isabelle J acoba Verschaere fa Lieven die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Kegels broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Jooris Francies 8j., Bernaerdus 6j., Angelus 4j. en Marie J oanne Kegels lj.. alle vier kinderen van de voorn. Jacobus Kegels in zijn eerste huwelijk gewonnen bij deze He. 3.2.1791 148. St. J offrouw Thecla Censen fa dheer Gaspar Hendericq en van J offrouw Marie Petronelle Elbo + Evergem 17.3.1790 als ten sterfhuis van sieur 10 annes Herwiens Kurtz fs ??? geboortig van Drisland "wiens geboorte plaetse men niet en heeft kennen achterhaelen", in zijn leven "Meester Chirurgien" te Evergem, + Evergem 12.1.1791 wedn. van J offrouw Thecla Censen en daar te voren van Marie Theresia Verly beide overl, "sonder wettige dessendenten achtergelaeten thebben". Erfgenamen van Ioffrouw Thecla Censen : . eerst sieur Hendericus Censen fs dheer Gaspar Hendericq voorn. gewonnen bij de voorn. Marie Pieternelle Elbo tot Waarschoot en zo eigen broer van de eerste overl, ten tweede sieur Leonardus Malherbe meester chirurgten tot Eekloo x met Joffrouw Colleta Censen fa als de voorgaa nde, zuster van de eerste overl. ten derde Joffrouw Francoise Censen wed. van sieur Iooseph Anthierens tot Waarschoot ook zuster van de overl, . . ten vierde dheer Henricus Josephus Stussignon x Joffrouw Caroline Censen ook zuster van de overl. die deze staat maakt en presenteert aan dheer en meester Carel Francois Van Acker greffier van het Graafschap Evergem als gedenomeerden sequester. Huwelijkskontrakt van 14.10.1774 en testament van 10.1.1791. 14.12.1791


- 37 149. St.Denijs Criel fs 1acobi + Evergem Elsloo "den Venhaut" 16.9.1791. He. Iudoca Debbaut fa Iocris die deze staat maakt en overgeeft aan 1acobus Criel fs 1an als grootvader en deelvoogd over 1acobus 6j. en Marie Therese Criel 4j. beide kinderen van de overl. en deze He. 14.12.1791 150. St. pro deo Isabelle Staelens fs Jan + Evergem 10.11.1788. Hd. Francles Van Driessche fs Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Livinus Staelens broer van de overl. als voogd over Sophia Van Driessche 28 maand dochter van de overl. en deze Hd. 14.12.1791 151. St. Ioannes Van de Voorde fs 100.s bij Livijne Vande Velde + Sleidlnge Sint-Baafs Volpenswege "Velt hoek" 4.10.1790. He. Bernaerdina Doosterlijnck fa Marten bij Adriaene Marijn die deze staat maakt en overgeeft aan Lieven Van de Voorde broer van de overl, als deelvoogd over Pieter 1acobus 17j. en Livijne Iudoca 20j. alle twee kinderen van de overl. en deze He. . 30.11.1791 152. St. [udoca Oevalckenaere fa Jacobi + Wondelgem Bootestraete april 1791 wed. van Pieter Verlodt fs Pieter.Deelvoogden pat. en mat. zijn de voorn. 1acobus Devalckenaere en J oannes Verloth fs Pieter over Pieter Francles Verlot 23j. en Marie Catharina Verlodt 16j. kinderen van de overl. in eerste huwelijk bij wijlen Pieter Verlodt. 30.11.1791 153. Rek. door Livinus De Manghelaere als kamervoogd over de minder], weeskinderen van wijlen Ioanna Marie Vanden Abelle gewonnen in haar eerste huwelijk bij jan Snoeck als in tweede huwelijk bij Pieter Haeck met naam Iacoba, Livinus, Agnes en Coleta Snoeck alsmede Pieter en Iosepha Haeck, benevens ¡Joanna Snoeck fa Jan bij competente oude haar zelfs en Livinus Verlodt x met Catharina Snoeck, 16.11.1791 154. Rek. door Pieter De Beule schepen van het Graafschap Evergem "uyt cragte van d'authortsatie aen hem verleent vanwege" Iudoca de Bruyker wed. van Iudocus de Buck tot het Graafschap Evergem en voogd over de nog minder], kinderen gewonnen aan de voorn. Iudocus De Buck met naam: Livinus, Joannes Baptista en Pieter de Buck alle drie benevens hun meerderj. broers en zusters allen hoors ten sterfhuis van sieur Pieter Francles Roels + "in het voorgeborgte van de Brugssche Poorte der stat Gend in maerte 1791", 19.10.1791 155. Rek. door Pieternelle Wauters wed. van Livinus Temmerman tot Kluizen als moeder en voogd voer haar minderj. zoon Francies Iosephus Bernardus Temmerman benevens Livinus Temmerman fs Livini ook haar zijn zijn zelfs, broer van het weeskind. 22.6.1791 . 156. Rek. door Carel Acke als oom en administrerende voogd over :J oannes Baptiste Acke fs Francies gewonnen bij J oanne Van Aerde • . 18.5.1791 157. Rek. door 1acobus Haesman tot Sleidinge in eerste huwelijk geweest met Taets fs Andries en zo als vader en voogd over zijn minderj. zoon Pieter Haesman, van de successie met de dood van Christoffel Taets + Evergem Presenterende deze staat aan Ioannes Taets oom mat. en deelvoogd over weeskinderen. 16.2.1791

Pieternelle Francies 24.3.1790. deze


- 38 158. Rek. door Arme Coleta Van Huffel wed. van Ioannes Vermeulen tot Wondelgem over Francies Jacobus Verhaege zoon van Jan Baptiste gewonnen bij Catharina [oanne Vermeulen dochter van de voorn. Ioannes, presenterende deze aan Jan Haeck deelvoogd. 3.2.1791 159. Tweede Rek. door Hieronijmus Vereecke fs Lieven in huwelijk met Anna Christina Van Huffel fa Pieter en van Pieternelle Van HIjfte die dochter was van Jan en van Isabelle de Corte als zwager en administrerende voogd over de minderj. wees Ioanna Marie Van Huffel eigen zuster van deze rendants huisvrouw; van de successie met de dood van J oanna Marie Van Huffel fa Augustijn in zijn huwelijk gewonnen met [oanna Acke in haar tweede huwelijk. Joanna Marie Van Huffel + Evergem Kerckbrugge 20.6.1788. 21.1.1789 160. Renseing door Hieronimus Mussche tot Evergem als admistrerende voogd over Pieter Francies en Andries Mussche beide nog minder], kinderen van Jan en van Anna Marie Goethals ter eausen van de successie op hun vervallen met het overlijden van Pieternelle Heulebrouck wed. van Andries Goethals hun grootmoeder. Deze weeskinderen komen twee delen van drie toe, en het andere deel komt toe aan hun zuster Joanne Mussche x met Judocus Vereecke en dit van een van de vijf hoofdstaken die de andere vier staken toekomen aan de ooms en tanten van deze weeski m:leren. 22.7.1789 161. Rek. door Jacques Ferdinand De Ruijdt procureur van het Graafschap als geauthoriseerd van we ge Ioanna Petronelle Willems wed. van wijlen Judocus Martens fs Pieter tot Sleidinge en haar vijf minder], kinderen met naam Marie Therese 22j., Jacobus Francies 20j., Anna Catharina 18j., Benediètus Bern:ardus 15j. en Pieter Bernardus 12j. 19.1.1791 162. Renseing door Jan Francies Vander Eecken fs Pieter wed. van Anna Iacoba Bauwens fa ALbertus en van Catharina de Somviele als vader en voogd over zijn drie minder], kinderen met wijlen de voorn. Anna Jacoba Bauwens, hetgeen op hen gesuccedeerd is met het overlijden van voorn. Albertus Bauwens hun grootvader mat. "ten wiens sterfhuyse de voorseijde wee zen hebben vertoont eenen negensten staeck", 29.9.1790

BUNDEL

373

163. St. Joannes Schepens fs Pieter + Evergem 22.2.1790 wedn, van Pieternelle Mattheijs. He. Joanna Marie Van Heirewege fa Jan alsnu gehuwd met Ioannes Vernaeve fs Lieven. Pieter Vlaeminck tot Sleidinge deelvoogd over het enig kird van de overl. in zijn in zijn tweede huwelijk gewonnen met deze He. te weten: joanna Schepens 9j. 22.12.1790 164. St. Pieter Vande Velde fs Jan gewonnen bij Marie Van Hecke + Evergem 'IrvviPpelgem 10.5.1790 "sonder descendenten achter te laeten" • Hoors : Joanne Marie, Pieter Francies en Francisca Vande Velde minderj. kinderen van Joannes Vande Velde zoon van de voorn. Jan en de voorn. Marie Van Hecke; welke kinderen hij gewonnen heeft bij Isabelle van Acker alsnu in huwelijk met Pieter Buysse, die deze staat maakt en presenteert aan Livinus de Muynck als deelvoogd over de voorn. weeskinderen. Testament voor notaris Jan Francies Naudts tot Evergem 16.3.1790 en 18.3.1790. 9.12.1790


- 39 165. St. pro deo Ambrosius Meese fs Adriaen + Evergem Overtwaeter Wippelgem He. Marie [oanne Van Vooren fa Frans die deze staat maakt en presenteert Guilliaeme Pauwels voogd over Constantmus 13j., J oanne 9j. en Pieternelle drie kinderen van de overl. en deze He. 13.10.1790

21.2.1788. aan 3j. alle

166. St. J oanne Marie Van Kerckvoorde fa J udoci + Evergem Elsloo 6.3.1790. Hd. Joannes Staelens fs Guilliaume die deze staat maakt en presenteert aan Andries van Kerckvoorde broer van de overl., oom en deel voogd over Carotine 10j. enig kind van de over!. en deze Hd. 29.9.1790 167. St. Francies Temmerman fs Jan + Evergem Meirbeke 21.12.1789 wedn. van Dorothea Kakebeke fa Sim oen en te voren van Adriaeneken Thienpont fa Pieter en alwaar nu He. is Suzanne De Greve fa Philippe die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Francles en Livinus Temmerman kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Adriaeneken Thienpont, alsmede aan Jan Baptista en Catharina Temmerman ook kinderen van de overl. in zijn tweede huwelijk gewonnen bij Dorothea Kakebeke en voorts aan Joannes Temmerman kozijn en deelvoogd over Pieternelle 24j., Livijn 22j., Pieter 20j., Iudoca 18j., Isabella 14j. en ]oanna Marie Temmerman l l j, ook alle zes kinderen van de overl. in zijn derde huwelijk gewonnen aan deze He. 29.9.1790 168. St. J udocus Vermeire fs Jan en J oanne Neijt te voren wedn. van J oanne Wulgaert fa Iooris + SIeidinge ten dorp 21.6.1790, zonder kinderen. He. Joanne Marie Slock fa Pieter en van Livijne Marie Vereecke die deze staat maakt en presenteert aan sieur Joannes Moens schepen van het Graafschap Evergem als kamervoogd pat. alsmede aan dezelfde Pieter Slock vader van de He. als voogd mat. over Pieter 7j., ]oannes 6j., Bernaerdus 4j. en Sepherinus Vermeire 2j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. Gronden van de overl. komende bij koop tijdens zijn eerste huwelijk jegens Christoffel de Bruijne fs Lieven, en J oorijntjen Neijt fa J ooris zijn huisvrouw. 29.12.1790 169. St. Jacobus Van Hyfte f's Guilliaeme + Evergem Overtwaeter tussen Kerckbrugghe en Doornzele 1789, wedn. van Marie Anna Vander Perre fa j acobi, He. Anna Marie De Wever fa Livinus die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Francies, Marie Iacoba en Coleta Van Hyfte, Joseph Lijbaert x Joanna Marie Van Hyfte alle vijf kinderen van de overl. bij de voorn. Marie Anna Van der Perre en alle vijf bij competente oude van jaren hun zelfs en voorts aan Francles Vander Perre fs Jacobi als oom en deelvoogd pat. over Carolina van Hyfte 23j. ook kind van de overl. en de voorn. Marie Anna Van der Perre. Alsmede aan Jan De Wevere broer van deze He. en zo oom en deelvoogd mat. over Livinus 13j., Livijne Marie 10j. en Jan Baptsita Van Hyfte 6j. ook drie kinderen van de overl. bij deze He. 31.3.1790 170. St. Jan Lippens fs Christoffel + Wondelgem oktober 1789, wedn. van Anna Marie Roels beide overl, Wondelgem aan Bennensbrugge. Hoors en kinderen: Lieven Lippens zoon van Jan .als "aantrekker" van deze staat, die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Lippens bij competente oude zijn zelfs, Livijne Lippens x Adriaen Coppit, Pieternelle Catharina Lippens x Adriaen Biekhaut alle vier kinderen van .lan Lippens voorn. en van Anna Marie Roels bij competente oude en huwelijk hun zelfs, voorts aan Preter Van Vooren fa Jan Baptista kozijn en deelvoogd over Isabelle Rosa 23j., Jacobus 18j. en Marie Catharina 15j. ook drie kinderen van de voorn. Jan Lippens bij de voorn. Anna Marie RoeIs. 31.3.1790


- 40 171. St. judocus De Blieck fs Iudoei -+ Wondelgem bij Meulestede brugge 2.2.1790. He. Marie Anna Wijlens fa Guilliaeme die deze staat maakt en overgeeft aan Ciprianus Van Laeken deel voogd pat. over Francisca 5j. en Jan Francles De Blieck 2j. alle twee kinderen van de overl. en deze He. 17.3.1790 172. St. Pieternelle J acoba Neyt fa Lieven + Evergem Elsloo 22.9.1789. Hd. Joannes Van der Sijpt f's Lieven die deze staat maakt en presenteert aan Guillielmus Neyt broer van de overl. en zo oom en deel voogd over Joannes 5j., Angeline 3j. en Jacobus Van der Sijpt 2j. alle drie kidneren van de overl. bij deze Hd. 31.3.1790 173. St. Pieter Angelus De Cooman He. Livine Therese De Rijcke Piet er de Cooman grootvader Julianus 2j. alle drie kinderen 1.9.1790

fs Preter + Evergem Kerckbrugghe mei 1789. fa Lieven die deze staat maakt en presenteert aan en deel voogd over Marie Christine 9j., Jan Baptiste 'van de overl. en deze He.

174. St. Petronelle Weyns fa Jan te voren wed. van Pieter Segers fs Livini + Wondelgem 2.6.1790. Hd, Hieronimus van Hoecke fs Piet er die deze staat maakt en pr-esenteert aan Joannes, Marinus en Francles Segers fs Pieter bij de overl, in haar eerste huwelijk gewonnen bij competente oude van jaren hun zelfs respectievelijk wonende tot Wondelgem, Meulestede en Doornzele. . Voorts aan Livinus de Mangelaere als kamervoogd over Bernardus Segers 23j. ook kind van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen bij de voorn. Pieter Segers. Huwelijkskontrakt voor notaris Charles Philippe Tyvaert: Hieronirnus van Hoecke oud 23j. en Pieternelle Wens fa Jan, wed. tot Wondelgem 48 jaar oud. 27.6.1777. 28.7.1790 175. St. Pieter de Wispelaere fs Jan en van Joorijntjen Van Veirdeghem + Evergem . Schoonstraete 1.4.1790. He. Stoffellijntjen Geldove fa Pieter en van Livine van Heeke die deze staat maakt en overgeeft aan eersame J oanne Marie en Coleta De Wispelaere .kinderen van Pieter en de voorn. Hd. jonge dochters bij competente oude van jaren. hun zelfs, ten tweede aan Christoffel de Wispelaere fs Jan broer van de overl, als deelvoogd pat. over de nog vijf minderj. weeskindern die deze overl. met de He. verwekt heeft te weten: Catharine 21j., Livine Marie 15j., Isabelle J acobe 13j., Jacobus l l j, en j oannes Francles de Wispelaere 9j. 30.6.1790 176. St. Marie Catharina Van Wassenhove fa Jan Francies en Christina Geleijh + Evergem Meerbeeckestraete 13.11.1789. Hd. Ioannes Francles De Cuypere fs Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Bernardus Benedictus Preter van Wassenhove broer van volle bedde van deze overl. en zo als oom en deelvoogd over de vijf minder]. weeskinderen die de overl •. met deze Hd. heeft gewonnen te weten: Made Chrtstina 21j~, Pieter 18j., Marie Franscisca 15j., Jacobus 12j. en Ioannes Baptista. de Cuypete Bj.¡ 30.6.1790 177. St. eersamen j oanne Marie Buysse fs Jan ex Marie Beijaert +' Wondelgem "deel van het Graafschap Evergern" op Spellebroek Driesch 24.11.1788. Hd, eersame Joannes Vereecken fs Pieter en Clara Adriaene de CJercg die deze staat maakt en overgeeft eerst aan zijn zeven kinderen allen hun ..zelfs "bedegen" zijnde : Marie Catharina x J oannes Claei is tot Kaprijke, Joanne Marie x Pieter Livinus de Neve tot Evergem, Pieter Francles jongman, J oannes Baptiste ut supra, Angelina Jacoba x J oannes Geirnaert tot Evergem, Bernardus jongman mitsg, Jacobus Francles Vereecken ook jongman. Ten tweede aan de eersame Livinus Jacobus Buysse fs Jan voorn. tot Zelzate


- 41 halfbroer van de overl. en deelvoogd pat. over Ferdinandus Vereecken 24j. Goederen van de zijde van de overl. gesuccedeerd met het overlijden van: haar moeder Marie Beijaert + Evergem Schoonstrate 21.12.1729, . haar onbedegen broer Joannes Bernardus Buysse + in het klooster van de eerwaarde Paters Augustijnen te Gent 21.4.1763, haar zuster joffrouw Petronelle Buysse "gestede begijntjen" in het Groot Begijnhof van Sint-Elisabeth in Gent, + Gent 22.5.1787. Andere gronden van de overl. gesuccedeerd met het overlijden van haar vader en broer en zuster Bernardus frans en Anne Catharine Buysse. 17.6.1790 178. Rek. door Francles Van als geauthoriseerd over zijn huwelijk gewonnen Ioanne Marie Gaubergh 3.3.1790

Kerckvoorde "gewesen schepenen" van het Graafschap Evergem de twee minderj. kinderen van Pieter Copejans die hij in heeft bij wijlen Marie de PUijt, mits het overlijden van + Meulebeke.

179. Rek. door Pieternelle Wauters wed. van Lieven Temmerman tot Evergem over haar minder], zoon Pieter Lievinus Temmerman van de verkoping gedaan, benevens sieur Jacobus Joannes Avicq x joffrouw Goddelieve Temmerman. 3.3.1790 180. Rek. door Jacques ferdinand De Ruijdt procureur van deze vierschaar als geauthoriseerd van de erfgenamen ten sterfhuis van wijlen Marie Catharina De Pauw fa Jan + Evergem Vennaut 18.6.1789 zonder kinderen, ter interventie van burgemeester Livinus De Manghelaere als geauthoriseerd van wege zijn "medeconfreers in wette" over Jan Baptista De Pauw HO_gminderj. weeskind mits het overl. van de voorn. Marie Catarina De Pauw tante pat. van dit weeskind. 12.5.1790 181. Rek. door Livinus de¡ Mangelaere "actuele burgemeester" van het Graafschap Evergem als administrerende kamervoogd over de twee minderj. weeskinderen achtergelaten bij Ioannes Baptiste Van Vooren fs Jan Baptiste en van Francoijse De Prez; met de dood van hun vaderlijke grootvader Jan Baptista Van Vooren + Wondelgem 11.1.1789 in eerste huwelijk geweest met Livijne Vermeulen grootmoeder van de wezen en in tweede huwelijk met Livijne Wattegan en in derde huwelijk met Anna Marie Lippens als He. 12.5.1790 182. Rek. door Geeraerd Vereecke fs Seger tot Evergem als voogd over de drie nog minderj. weeskinderen van Leonard De Laforte en Marie Jacobe Vereecke wijlen eigen zuster van de rendant te weten : Bernaerdus, Albertus en Isabelle De Laforte; met de dood van Iacoba Gargan fa ALbert en Livijne van Hecke + Evergem 11.2.1790 alwaar deze weeskinderen benevens hun broer en zuster Jan. Frans en Catharine¡ De Laforte hun zelfs, samen hebben geprepresenteerd het derde deel van een tweede hoofdstaak in s'overl, vaderlijke en een gelijk derde deel.van een derde hoofdstaak in s'overl. moederlijke zijde. 14.4.1790 183. St. Christine Rijckaert fa Cornelis + Evergem Schoonstraete september 1789. Hd. Jacobus de Cock fs Lieven die deze staat maakt en presenteert aan Ignatius Claeijs fs Jan Baptista kozijn en deelvoogd over Anna Catharine 22j., Francisca 19j., J oannes 13j, en Pieter 10j. alle vier kinderen van de over 1. en deze Hd. 12.5.1790 184. St. Marie Jacobe Blomme fa Jan + Evergem 1.1.1790. Hd. Joannes Baptiste De Metsenaere fs Jan Baptiste achterlatende met naam Ioorts Francies 7j. en Ioanne Francisca de Metsenaere als voogd agiert" Joannes Blomme vader van de overl. 31.3.1790 .

twee kinderen 4j. "over wie


- 42 185. St. Christophel Buysse fs Francles + Evergem Elsloo in Dlxmeire 17.11.1789. He. Ioanne Van Loo fa Jan die deze staat maakt en presenteert aan Ioarmes Baptiste Livine Marie en Angeline Buysse bl] competente oude hun zelfs, alsmede aan Ioannes Schoone kozijn en deelvoogd over Marie Iacoba 24j., Livinus Bernardus 18j. en Anna Catharina Buysse 15j. alle zes kinderen van de overl. met deze He. gewonnen. Gronden van de overl. hem toekomende met het overlijden van zijn broer Lieven Buysse. 4.9.1793 186. St. Ioarma Van de Voorde fa Lieven bij Claeysyntjen Uytterschaut + Sleidinge SintBaafs in Schroonhoek 27.12.1789, wed. van Francies Aerts fs Christoffel ten welke sterfhuis alsnu bezitters zijn: Anna Catharina 23j., Jacoba 21j., Judoca Petronelle 19j. en Jan Baptiste Aerts 15j. alle vier kinderen van de voorn. over I.; ter assistentie van Iudocus Aerts hun halfbroer en Jan Francles de Vlieger en zo voogden pat. en mat. 20.1.1790 187. St. Pieter Criel fs Pieter en van Marie Anne Legiest + Evergem Overdam 4.2.1789. He; joanne Criel fa Pieter ĂŠn van Joosijntjen De Cuyper die deze staat maakt en presenteert eerst aan Geraerdus, Anna (,) Pieternelle en Livinus Crtel hun zelfs bij competente ouderdom van beth de 25j. mitsg. Livinus Geirnaert x met Marie Anne Criel tot Sleidinge, Jooris Haegman x J oanne Marie Criel tot Evergem en Joannes Dossche x Marie Theresia Criel alle kinderen en schoonkinderen van de overJ. en deze He. en tenslotte aan Jacobus Temmerman als oom en deelvoogd over het minderj. weeskind Pieter Francies Criel ook zoon van de overl, en deze He. 3.3.1790 188. St. Bernardus De Meester fs Marijn bij Anna Marie de Mulder + Sleidinge SintBaafs Hoijwege "het Swaentjen" 10.9.1788. He. Lievijne Theresia De Somviele fa Jooris bij Franchoijse De Meester die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter De Meester als deelvoogd over Lucia De Meester 4j. en Constantiuns de Somviele (SiC!!) overl. na de dood van de overl. alle twee kinderen van de overl. en deze He. 3.2.1790 189. St. [oanne Marie Van Verdegem fa Pieter bij .... Lippens + Evergem Meirbeke het Veldeken 14.7.1789. Hd. Pieter 1}:.baert fs Christoffel die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter de Schauwer x geweest met de nicht van de overl. als deelvoogd mat. over Ioannes Baptiste 15j., Iudocus 10j., Joanna 7j., Bernaerdus 5j. en Francisca Lybaert 4j. alle vijf kinderen van de oserl. en deze Hd. Goederen van de overl. haar toekomende als "hoir unicq" ten. sterfhuis van haar vader en moeder. 20.1.1790 BUNDEL

372

190. St. Mar ie Anna de Ruytere fa Iudocus bij Pietronelle Vereecke + Sleidinge SintBaafs Volpenswege 15.3.1789. . Hd. Judocus Boijs fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Judocus de Ruytere vader van de overl, als deel voogd over Pieternelle Boijs 9j. en Marie Iudoca Boijs Sj, alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. 20.1.1790 191. Rek. door Jacobus Geirnaert x Isabelle Pati jn die te voren wed. was van Denijs Moeraert en zo als stiefvader en voogd over de twee nog minder], kinderen van . wijlen de voorn. Denijs Moeraert gewonnen bij de voorn •. Isabelle Patijn met naam: Iudocus en Coleta Moeraert, benevens hun zuster Marie Joanne Moereert x met Piet er Haentjens. 9.11.1789


- 43 192. Tweede Rek. door Joannes Claeijs fs' Joannes "gewezen schepen" van het Graafschap Evergem en zo als kamervoogd over de vijf nog minderj. weeskinderen van wijlen [udocus Vanhulle fs Joos en van ook wijlen Catharina Roegiers fa Arnaut beide + Evergem ten jare 1781. 16.11.1789 193. Rek. door landmeter en costumier Albertus Maenhaut residerende binnen' de parochie en ambacht van Waarschoot als geauthoriseerd over de minderj. weeskinderen van wijlen Pieter en Livinus Mair-sorme, ter eausen het sterfhuis van wijlen ]oannes Mairsonne + Baronnie van Maldegem. 16.11.1789 194. Rek. door Heronymus Mussche als voogd administratief over de drie minder]. van Joannes Mussche fs ] an en Marie Goethals fa Andries. 24.6.1789

kinderen

195. Rek. door notaris Jan Francies Naudts tot Evergem "ter eausen van den ontfanck" over Bernardus Slock minder]. zoon van Ignatius gewonnen bij Joanne Catharine Beernaert. -1.4.1789 Rek. door Livinus Celie "ghewezen schepenen" van het Graafschap Evergem als geauthoriseerd over Gabr iel, Bernardus en Joor is Steijaert alle drie kinderen van ] udocus gewonnen bij Marie Arme Lietaet. 22.4.1789 196. St. Pieter Criel f's Jan en van Marie Anna Dossche +', Evergem Vurstjen 6.4.1789. He. Pieternelle Temmerman fa Jan die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus Criel broer van de overl, en zo als oom en deelvoogd pat. over Pieter Francles 9j., Joanne Pieternelle 7j., Marie Ioanne Sj, en Ioannes Baptiste Criel 3j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 23.12.1789 197. St. Pieter Francies Buyle fs Jan bij Marie Vermeersch + Evergem bij Asschout 20.4.1789. He. Catharina Van Overwaele fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan J oannes Buyle tot Zaffelare broer van de overl, en zo als oom en deelvoogd pat. over Livinus Victor 18j., Marie Anna 13j., Josephus lOj., Pieter Jeannes 8j., Bernardus 7j. en Francisca Buyle Sj. alle zes kinderen van de overl. en deze He. 9.12.1789 198. St. Livijne Marie Criel fa Pieter + Evergem 16.12.1788 in eerste huwelijk geweest met Jan Olivier .fs Joos en in tweede huwelijk met Preter Verdegem fs Christoffel en. van Livijne De Buck als Hd. en bezitter van dit sterfhuis, die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter D'hondt x met Anna Marie Olivier dochter van de overl, in haar eerste huwelijk, voorts aan Christoffel, J oannes Francles en J udocus Verdegem alle drie kinderen van de overl. bij deze Hd. hun zelfs bij cernpetenten ouderdom; alsmede aan Livinus Van Vooren x met Ioanna Marie Verdegem dochter van de overl. en deze Hd. en tenslotte aan Piet er Goethals x met Ioanna Criel en zo als oom en deelvoogd over Pieter 24j., en Jacobus Verdegem 22j. ook twee kinderen van de overl. en deze Hd. 11.11.1789 199. St. Joanne Marie Teijlaert fa Miehiel + Evergem 10.10.1788. Hd. Pieter Braeekman fs Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Gillis de Baets deelvoogd over Pieter 12j., Pieternelle l l j., Catharine 9j., Albertus 7j., Coleta Sj., Bernaerdine 2j. en Jan Baptiste Braeekman 6 maand. 28.10.1789


44 200. St. Pieter Hebberecht fs Lieven + Evergem Schoonstraete Raelingen 11.9.1788. He. Petronelle Goethals fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Pièter D'haes als oom en deelvoogd pat; over Jo annes Baptiste 8j., .Bernardus 6j., Pieter Bernardus 3j. en Alexander Goethals 2 maand alle vier kinderen van de overl. en deze He. 30.9.1789 201. St. J acoba Theresia ~ fa Pieter + Wondelgem 26.11.1788 in eerste huwelijk geweest met Lieven Steijaert en in tweede met Jacobus De Valkenaere fs Geeraerdt en van Theresia Huysmans als Hd. van dit sterfhuis, die deze staat maakt en presenteert aan Pieter, Joannes en Judocus De Valkenaere alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. hun zelfs bij competente ouderdom, alsmede aan Livinus De Mangelaere schepen van het Graafschap Evergem als kamervoogd over Philippus 22j., Andries 20j. en Livinus De Valkenaere 13j. ook alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. Joosijntjen Colpaert wed. van Lieven Steijaert moeder van de eerste man van deze overl. 16.9.1789 202. St. Joarme Boone fa Pieter 0 Zwijnaarde en + Wondelgem. Hd. Lauwereijns Zegers fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Boone tot Zwijnaarde broer van de overl. en zo als oom en deelvoogd mat. over Livinus 14j., Marie Icanna 12j., Ioanna Therese 6j., Josephus Ioannes 3j. en Iudocus Francies Zegers 3 maand alle vijf kinderen van de overl. en deze' Hd. 2.9.1789 203. St. Pieter Van Laere fs Lieven + Wondelgem 18.12.1788. He. Catharine Ioanne Legiers fa. Piet er die deze staat maakt en overgeeft aan Marie Anne Coleta Van Laere bij competentie ouderdom haar zelfs, voorts aan de eersame Joannes Van Laere broer van de overl, als deelvoogd pat; over Augustinus Bernardus 18j., Marie l l]. en ANgeline Van Laere 8j. ook alle vier kinderen' van de over l, en deze He. 2.9.1789 204. St. Clara Isabelle De Letter fa Cornelis en van Isabelle Van Waes + Evergem 10.12.1788. . Hd. Pieter Steijaert fs Jan die deze staat maakt en overgeeft aan Francies Buysse x met J oanne Marie De Letter tot Winkel en zo als oom en deel voogd over Marie Iacobe 16j., Pieternelle 15j., Marie Therese .l l j., Ioanne Marie 10j., en Pieter Jeannes Steijaert 3j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd•. 2.9.1789 205. St. Jacobus Claeijs fs [udocus en Anna Theresia Beernaert + Evergem Elsloo bij Kerkbrugge 18.8.1788. He, Marie Moeraert fa Denijs en van [oanne De Wever die deze staat maakt en presenteert aan P.J. Claeijs oom en deelvoogd over Bernardus 13j., Jan Baptiste 10j., Francies 7j., Carolus Sj., Ignatius 4j. en Livinus Claeijs Ij. alle kinderen van de overl. en deze He. Huwelijkskontrakt: Jacobus Claeijs fs Joos en Anna Theresia Beernaert jongman zijn zelfs geassisteerd met Piet er Beernaert zijn oom wonende tot Lovendegem en Livîjne Marîe Moeraert fa Denîjs en Ioanna De Wever jonge dochter circa 27j., kontrakt afgesloten op 9.6.1775 voor pastoor Van· Bellegem te Evergem. 20.5.1789 206. St. pro deo Pieter Vander Perre fs Francies en Ioanne Van Hoecke + Sleidinge Sint-Baafs op Hoijweegstráete 18.2.1788. .', .. . He. Joanna Van Vooren fa Joannes en J oosijntjen Rougiers die deze staat rn aakt en presenteert aan Marie Theresia Vander Perre fa Piet er bij de voorn. Joanna Van Vooren jonge dochter haar zelfs, alsmede aan Ioannes Dwalsche schepen als kamervoogd over de vier nog mindrj, weeskinderen die de over]. bij deze He. gewonnen heeft te weten: Colleta 21j., j aocubs Ioannes 18j~, Bernardina Iosepha 16j.


- 45 en Joannes Francles 24.6.1789

Vander Perre

14j.

207. St. Livijne Colle fa Pieter en van Pieternelle Vereecken + Evergem juni 1789 in eerste huwelijk geweest met Jan Baptiste Bauters fs Pieter en in dit huwelijk twee kinderen verwekt te weten: Pieternelle Marie Ll j, en j oannes Baptiste Bauters 9j. Hd. Francles Vermeire fs Gillis en van Marie Anna Van Damme die deze staat maakt en presenteert aan Cornelis Legge x Joanna Marie Bauters fa Pieter tot Evergem en Iudocus Colle eigen broer van de overl. tot Oostakker beide voogden pat. en mat. over de voorn. twee weeskinderen van eerste bedde, alsmede over Gillis Bernaerdus 7j. en Marie Anna Vermeire 4j. beide kinderen van deze Hd. in zijn eerste huwelijk gewonnen met deze overl. in haar tweede huwelijk. 22.7.1789 208. St. Joannes Van Hecke fs Jan die te voren wedn. was ten sterfhuis van Livina Marie de Wilde + Evergem Over 't water te Wippelgem 21.5.1789. ' Apparente hoors en erfgenamen: eerst [oannes Baptiste Van Hecke fs Janl en Marie Livina de Wilde voorn. representerende in dit sterfhuis de eerste van dri hoofdstaken. I Joannes de Muijnck x Joanne Marie Van Hecke ook fa Jan voorn. en de oorn, Livine Marie de Wilde representerende de tweede van drie hoofdstaken. I Voorts wordt de derde en laatste hoofdstaak gerepresenteerd door de voo '11. Joannes Baptiste Van Hecke als mat. voogd over Filicita van Hecke nog minderj. 'ieeskind achtergelaten ten sterfhuis van wijlen Petronelle van Hecke die ook doch er was van de voorn. Jan en Livina Marie de Wilde voorn., in huwelijk gewonne bet [oannes Van Hecke fs Petri; welke staat wordt gemaakt door Joannes de Muijnck I"als ten huijse vanden voormelden overledenen sijnen schoonvaeder tot des sel s overlijden gewoond hebbende". 22.7.1789 209. St. Pieter Boterman fs Pieter + Evergem Schoonstraete 21.12.1788. He. J oanne Marie Goethals fa Jan die deze staat maakt en presenteert an Pieter Roegiers fs Carel kozijn en deelvoogd over Carel Frans Z6j., Joannes Ba + 24.12.1788, Pieter Frans 11j., Marie Therese 9 j. en J oannes Fr ancies B terman Ij -. alle vijf kinderen van de overl, en deze He. 8.7.1789 210. St Jacobus Verdegem fs Christoffel en van Livine De Buck + Evergem d cember 1788. I He; Catharina Verbiest fa Cornel is bij Josine De Reu die deze staat ma kF en presenteert aan J oannes Francies en Pieter Verdeghem hun zelfs bij huw lijk, Livinus Pattijn x Marie Joanne Verdegem, voorts aan Pieter Verdegem al loom en deelvoogd over Andries 22j., Bernardus 16j. en Iudocus Verdegem 15j. JUe kinderen van deze He. en deze overl. 8.7.1789 211. St. Judocus Martens fs Pieter + Sleidinge Sint-Baafs in de Wellijnkstraet He. Ioanna Pieternelle Willems fa Christoffel die te voren wed. was van Van Vooren die deze staat maakt en overgeeft aan Cornelis Marrijn x m van de overl, als deelvoogd pat. over Marie Therese 20j., Jacobus Franci Arme Catharina 16j. Benedictus Bernardus 13j. en Pieter Bernardus 10j. a kinderen van de overl. en deze He. 10.6.1789

11.12.1787. Carel ~ de zuster ~. 18j., lb vijf

212. St. [oannes Acke fs Jacobus + Evergem Elsloo 18.2.1789. He. Ioanne Catharina Van Den Berghe fa Martini die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Acke als oom en deelvoogd over Martinus 9j., Pieternel el Therese 8j., Marie Anne 6j., Jan Baptiste 3j.; en Joanne Catharine Acke 6 ma nd


- 46 , alle vijf kinderen 6.5.1789

van de overl. en deze He.

213. Renseing door Jacobus Van Vooren als vader en voogd over zijn twee minder], kinderen gewonnen bij Anna Catharine. Mussche met naam Joanne Caroline en Pieter Francies Van Vooren ter eausen van de successie op hen vervallen met de dood van Joanne Mussche hun tante mat. + Desteldonk 7.1.1789 ten wiens sterfhuis de voorn. weeskinderen benevens hun meerderj. zuster Livine Marie Van Vooren hebben gerepresenteerd 1/3 in een tweede vierde staak in de vaderlijke en een gelijk derde in een tweede vijfde staak in de moederlijke zijde van de voorn. Joanne Mussche, 22.4.1789 214. Renseing door Marie Ioanne Grootaert wed. van Preter Mussche als moeder en voogd over haar twee minder]. weeskinderen gewonnen bij Pieter Mussche te weten: Pieter Jacobus en J oannes Mussche, ter eausen de successie op hen vervallen met de dood van J oanne Mussche hun tante pat. + Keure Desteldonk 7.1.1789 ten wiens sterfhuis de voorn. weeskinderen hebben gerepresenteerd de twee delen van vier in een derde van een vierde staak in de vaderlijke zijde en gelijke delen in een dito derde in een vijfde staak in s'overl. moederlijke zijde. 22.4.1789 215. St ..,',Pieter Mussche fs .Pieter -Wondelgern in de Bootestraete 22.10.1788. He. Marie Joanne Grootaert fa Jacobus die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus Beke en zijn huisvoruw Catharine Pieternelle Mussche dochter van de overl, in zijn eerste huwelijk gewonnen aan J oanne Daeninck fa Jan. Ten tweede aan Pieternelle Mussche ook fa van de overl. in zijn tweede huwelijk verwekt bij Livijne Verloth fa Pieter. Ten cĂ?erde en ten laatste aan Jacobus Van Vooren fs Pieter in huwelijk geweest met wijlen Anna Catharine Mussche die zuster was van de overl. en zo als oom en deel voogd over Pieter Jacobus 9j., en Joanne Mussche 9 maand ook beide kinderen van de overl. in zijn derde en laatste huwelijk bij deze He. . Huwkontrakt voor notaris Rijckaert : Pieter Mussche fs Piet er en van Livijne Verpont wedn. van Livijne Verloth en te voren van Ioanne Daeninck met kinderen en wonende tot Wondelg-em en Marie Joanne Grootaert fa Jacobus en van Pieternelle van Huffel jonge dochter 25j. ook tot Wondelgem geassisteerd met haar vader, akte dd. 20.6.1777 22.4.1789 216. St. J oorijntjen Maenhoud fa Jacobus + Sleidinge Sint-Baafs Velthoek 26.6.1788. Hd. J aannes Van Voor en fs Segher die deze staat maakt en presenteert aan Piet er Francies, Marie, [udoca, Sagarias en Joanna Theresia Van Vooren alle vijf bij competente oude van jaren hun zelfs en kinderen van Jan in zijn huwelijk gewonnen bij wijlen J oorijntjen Martens. Voorts aan de voorn. Pieter Francies Van Vooren als voogd over Jan Baptiste Van Vooren fs de voorn. Jan en de voorn. Joorijntjen Maenhout en zo nog minder], weeskind oud 18j. 1.4.1789 217. St. Marie Anne Van Bastelaere fa Jan + Evergem Overtwaeter 9.10.1788. Hd. Livinus Acke fs Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Jan Van Bastelaere broer van de overl. als deelvoogd over Norbertine 20j., Geeraert 18j., Marie 16j., en Macharius 11j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 1.4.1789 218. St. Francies Aers (Aerts) fs Christoffel Schroonhoek 11.10.1788, wedn. van Marie He. Ioanne Van de Voorde fa Lieven die Pieter en Francles Aers kinderen van de bij competente oude van jaren hun zelfs, van negen.

Sleidinge Sint-Baafs Hoijweghe den. Vereecke fa Jan. deze staat maakt en overgeeft aan judocus, over I. in zijn eerste huwelijk alle drie . representerende de drie, eerste hoofdstaken

+


- 47 Pieternelle Theresia de Leeuw fa Pieter bij Catharina Aers fa Francles voorn. bij de voorn. .Marie Vereecke, dezelfde Pieter de Leeuw als vader en voogd over zijn minder]. zoon Chrtstoff'el de Leeuw verwekt bij de voorn. Catharina Aers, samen de vierde van twaalf hoofdstaken. De vijfde van twaalf hopfdstaken word t vertoond bij Joannes Tack als vader en voogd over zijn vier minder]. kinderen die hij gewonnen heeft in eerste huwelijk met Isabelle Aers fa Fr~ncies voorn. bij de voorn. Marie Vereecke.: Livijne Aers fa Frans bij de voorn. Marie Vereecke wed. v'an Guilliaume Buyck representeert de zesde van twaalf staken. De zevenste hoofdstaak wordt vertoond bij Ioanna Aers fa Francles voorn. bij de voorn. Marie Vereecke, wed. van Bavo Buysse. De achtste van twaalf staken wordt vertoond bij de voorn. Iudocus Aers als voogd over de drie minderj. weeskinderen van wijlen Christoffel Aers fs Francles voorn. bij de voorn. Marie Vereecke, welke kinderen Christoffel Aers gewonnen heeft in zijn eerste huwelijk bij ••••• Van Vooren. . Voorts •••• Schaut als moeder. en voogd over haar drie minderj. kinderen die zij gedurende haar huwelijk met voorn. Christoffel Aers verwekt heeft, hun zelfs. Voorts aan J oarmes de Vliegher als deelvoogd over Anna Catharina 20j., en Iudoca Pieternelle 17j; en Jan Baptiste 15j. alle vier kinde én die de overl. in zijn tweede huwelijk gewonnen heeft bij deze He. en zo de rest rende vier hoofdstaken van twaalf. 4.2.1789 219. St2 Marie Anna Vander Per re fa Joannes bij Joanna de Cuyper + SI idinge SintBaafs Volpenswege 14.10.1788 die in haar eerste huwelijk wed. was ten sterfhuis van Judocus Bral fs Lieven. Hd. Jan de Clercg fs Jan bij Marie Sloak die deze staat maakt en vergeeft aan Jooris Bral als voogd pat. en Jacobus Vander Perre als voogd mat. ver Ioorts Bral 20j. en [oanna Marie Bral 18j. alle twee kinderen van de over. die zij in eerste huwelijk gewonnen heeft bij de voorn. J ooris Bral, voorts aan de voorn. Jacobus Vander Perre als deelvoogd over Coleta de Clercq 14j. die d'overl. in haar tweede huwelijke gewonnen heeft bij deze Hd. 4.2.1789 ·220. Vernieuwing van de wacht volgens orders. van 17.11.1789 BUNDEL

371

221. Augmentatie door Judocus de Wever x met Livijne Polfliet te voren wed. van Bernardus Moens en zo als stiefvader en voogd over zijn drie "behauden" minderj. weeskinderen met naam: Andries, Petronelle en Joanne Moens,·· ter eausen de successie op hen vervallen met het overlijderi van Joffrouw Livijne de BeuJe in haar leven begijntje in het Groot Begijnhof van Sint-Elisabeth in Gent en aldaar + 23.3.1784. 13.2.1788 222. Renseing door eersamc Pieter De Smet x Marie Anne Apers te voren wed. van Ioannes de Backer fs Livinus en van Marie De Wever tot Wondelgem. en zo als stiefvader en voogd over zijn drie "behauwde" kinderen Piet er, . Livinus .en Jacobus De Backer. Verkaveling tussen de kinderen en kleinkinderen van wijlen Lieven De Backer fs Geeraerdt en van Marie de Wever fa Jan beide + Wondelgem. 13.2.1788 223. Rek. door Jacques Ferdinand Dè Ruijdt procureur van deze vierschaar als geauthoriseerd over Jan Baptiste D'hont nog minderj. kind van wijlen Jan Dhondt en van Marie Neijt beide + Evergem ter eausen van de successie op deze wees vervallen met het overlijden van Jacobus D'hondt fs Andries haar oom pat. 12.3.1788 224. Rek. door Livinus Celie x Joanne Catharine

Roete fa Pieter

gewonnen bij Joanne


- 48 Marie Vernaeve schepen van het Graafschap Evergem . en administrerende voogd over Joannes Francies, Livinus, Jacobus en Pieternelle Roete alle vier kinderen van de voorn. Pieter en de voorn. J oanne Marie Vernaeve. 13.2.1788 225. Renseing door Egidius Ioannes Dereytere als moeder en voogd administratieve over zijn minder], zuster Marie Anne Iudoca Dereytere fa Pieter gewonnen bij joanne Petronelle Goethals benevens J ooris Van Speijbroeck als vader en voogd over Ioanne Marie en Pieternelle Van Speijbroeck zijn twee minderj. kinderen gewonnen bij Marie Therese de Ruyter, van hetgeen op deze weeskinderen gesuccedeerd is met de dood van [oanne Van Kerckvoorde 'wed, van Gillis West + Evergem. 1.4.1789 . . 226. Rek. door steur Joannes Bernardus Rootsaert koopman en. winkelier binnen de stad Gent over Catharine Van Hoorebeke wed. Van wijlen Ioannes de Scheirder, J bannes Baptiste, Joffrouwen Anna Marie en Anne Bregieta, Pieter Dominicus en Isabella Colleta de Scheirder mitsg. dezelfde Joannes Baptiste de Scheirder als oom en voogd over de weeskinderen van wijlen Benedierus de Sehelrder, welke [oannes Baptiste, Anna Marie, Anne Bregiete, Pieter Dominicus, Isabelle Colera en wijlen Benedictus de Scheirder alle zes kinderen zijn geweest van Jan voorn. en van de voorn. Catharine van Hoorebeke. Angeline de Scheirder' dochter Van de voorn. Jan en de voorn.' Catharine van Hoorebeke "ghewesen religieuse" in het klooster van Deinze en overleden te Tielt. . . 2.4.1788 227. Rensieng door Pieter Dossche x Pieternelle Van' der Si jpt te voren wed. van Carel-. Van Damme en zo als stiefvader en voogd over de drie nog minderj. kinderen van zijn huisvrouw gewonnen bij dezelfde Van Damme, nopens de successie op de voorn. weeskinderen vervallen met het overlijden van hun zuster Joanne Catharine Van Damme + 11.12.1783, en met de dood van Carel de Mangelaere fs Jan en van Angeline Verbrugghe + Evergem 1785; presenterende 'deze aan Jacobus Verbrugghe als oom en deelvoogd van dezelfde wezen. 10.12.1788 228. Rek. door sieur Marinus Braeckman als geauthor iseerd over de vier weeskinderen van wijlen 1an Francies Geerinck fs Jacobi gewonnen bij Marie Scheetsaert tot Evergem mitsg. over de nog twee minder], weeskinderen 'van' Jacobus Remers verwekt bij Ioanna Jacoba Geerinck fa Jacobi voorn. tot Wondelgem ter eausen van de successie op hen vervallen met het overlijden van Ioanne Geerinck jonge dochter tot Lokeren. 26.11.1788 229. St. Livinus Andries fs Preter + Keure Sleidinge Laetschip van Speijbroek Meijstraetjen 15.8.1788, wedn; van Joanna Van de' Rostijne i;fl eerste huwelijk en tweede huwelijk van Marie Anne . Lippens~ . .... .' '.' . He-. Livina J acoba Stofferis fa Preter. bij Elisabeth van HuIle (3x) die deze staat maakt en presenteert aan Livinus Andries fs Lieven en van Joanna Van de Rost ijne bij de overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk. . .,' Voorts aan Pieter Lippens broer van de tweede huisvrouw van de overl. als voogd mat. en Ignatius van Oottegem als voogd pat. over Jan Baprista 21j., en Pieter Andries 17j. alle twee kinderen van de over!. in zijn tweede huwelijk bij Marie Anna Lippens. en teslotte aan voorn. Ignatius van Oottegem als deel voogd over Catharine Ij. en 8 maand en Livinus Andries I maand alle twee kinderen van de overl. en deze He. 24.12.1788

in

230. St. Therese La Roij fa Carel + Evergem Over 't water 22.3.1786. Hd. Philippe de Coninck fs Lieven die deze staat maakt en overgeeft aan voorn. Carel La Roij grootvader en deel voogd over J acobus Francles en Marie Arme de Coninck beide kinderen van de overl. en deze Hd. . 10.12.1788


- 49 231. St. Carolus De Muijnck fs Zeger + Sleidinge Sint-Baafs 1787, wedn. van [oarme Livijne Dhooge fa Lieven en van Livijne Francke enig erfgenaam is Marie jacoba de Muijnck 12j. enig weeskind van de overl. en J oanna Livijne Dhooge voorn. Lieven de Muijnck broer van deze overl. als voogd pat. en J oannes Dhooge eigen broer van de eerste overl. voogd mat. 15.10.1788 232. St. J oanne Van Aerde fa Pieter + Evergem Over 't water 7.6.1788 wed. van Francies Acke, Hoors : Pieter Acke, Jeannes van Quickelberge x Pieternelle Acke en zo als vader en voogd over zijn minderj. kinderen verwekt bij wijlen voorn. PieterneUe Acke. Voorts Carel Acke oom en voogd over Joanna judoca 24j. en Ioannes Baptista Acke 21 j. welke voorn. Pieter, Pieternelle en Ioanne 1udoca en Ioannes Baptiste Acke alle vier kinderen zijn van de overl. bij Francies Acke. 15.10.1788 233. St. Lieven Staelens fs Guilliaeme + Evergem Schoonstraete 30.1.1788. He. Marie Arme van Vooren fa Lieven die deze staat maakt en presenteert aan J oannes Baptista en Ioanna Marie Staelens beide hun zelfs, kinderen van de overl. en deze He. alsmede aan J oannes Staelens broer van de overl. als oom en deelvoogd over Pieter Francies Staelens 20j. 1.10.1788 234. St. Christoffel Van de Voorde fs Jeannes bij Marie de Wispelaere + Sleidinge SintBaafs Wellinckstraete 1788, wedn, van J oanne Vande Velde (Ix) He. J acoba De Baets fa Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Iooris en Catharina Van de Voorde kinderen van de over]. in zijn eerste huwelijk bij loanne Van de Velde beide bij competente oude van jaren hun zelfs, alsmede aan Lieven Vande Voorde broer van de overl, als deel voogd pat. over Marie Anne Vande Voorde ook kind van de over]. gewonnen in zijn eerste huwelijk, oud 22j., mltsg. aan de voorn. Liven Vande Voorde als deelvoogd pat. over j an Baptista Vande Voorde zoon van de overl. en deze He., hun enig kind, oud 18j. 3.9.1788 235. St. Catharina Cortvriendt fa Adriaen gewonnen bij Marie Therese Schoup + Evergem Dorp 22.7.1788. Hd. Piet er van Quickelberghe fs J oannes die deze staat maakt en overgeeft aan laannes Baptista en Pieter Frans Van Hyfte beide kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk bij Bernardus van Hyfre, alsmede aan sleur laannes van Hyfte als oom en deelvoogd over Ioanne Iudoca 22j. en Iudocus Henricus van Hyfte ook kinderen van de over!. en de voorn.van Hyfte. 3.9.1788 . 236. Augm. door [oanne Ysebaert als moeder en voogd over haar twee kinderen gewonnen bij wijlen Pieter Vermeire ter eausen van de successie op hen vervallen met de dood van Anna Marie Cleemput overl.. huisvrouw van Livinus Vermeire grootmoeder van de wezen, + Evergem. 4.6.1788 237. St. J aan na Bracke fa Pieter + Wondelgem Bootestraete 24.3.1785. Hd. Pieter Verlodt fs Pieter. Hoors : Pieternelle en Catharlna Verloth, Livinus Grootaert fs Lieven, x met Ioanna . Marie Verlodt fa Pieter voorn. alsmede Iudoca De Valckenaere wed. van Pieter Verlodt fs Pieter voorn. als moeder en voogd over haar twee nog minderj. weeskinderen gewonnen bij de voorn. Piet er Verlodt, mitsg. Antone Bracke en J oannes Verlodt beide deelvoogden pat. en mat. over dezelfde weeskinderen. . 18.7.1788 238. Augm. door Jacobus

Haesman

als vader en voogd over Pieter

Francles

Haesman


- 50 die hij verwekt heeft bij Petronelle Taedts fa Andries bij J oanna Van Vooren respectievelijk overl. dezelfden Andries Taedts in 1782 en Ioanna Van Vooren in 1785 in de parochie van Evergem Meerbeke ten H ulle; presenterende deze aan J oannes Taedts oom van de weeskinderen en deel voogd. 21.5.1788 . 239. St; Joanna Catharina Staelens fa Jan bij Hoijweegestraete 11.10.1787. Hd. Francies Van Moorhem fs Pieter bij staat maakt en presenteert aan J udocus over Jan Francies Van Moorhem 21j. die 21.5.1788

Marie van Laere

+

Sleidinge

Sint Baafs

Christoffelijntjen Van Vooren die deze Staelens broer van de over I.' als deelvoogd de overl. gewonnen heeft bij deze Hd.

240~ Renseing door Joannes Van Peteghem x Pieternel1e Batsleer te voren wed. van Pieter Plasschaert fs Christoffel en zo als stiefvader en voogd over de drie minderj. kinderen die de voorn. zijn huisvrouw met wijlen de voorn. Plasschaert ewonnen heeft met naam : Coleta, Carolina en Bernardus Plasschaert, ter causer van de successie op hen vervallen met de dood van Christoffel Plasschaert hun grootvader + Evergem Elsloo 6.2.1788. 23.11.1788 BÜNDEL

310

241. St. Christoffel Dellaert fs Christoffel en St. van zijn achtergelaten wed. Catharine Ten Boven fa Laureijns beide + Evergem Overtwaeter respectievelijk 3 mei 1786 en 7.9.1786. Hoors : Pieter Dellaert, Coleta Dellaert x Christoffel van Heirsele,' ISa stance, Geeraer en Anna Marie Dellaert alle bij competente oude hun elfs, alsmede Ioannes Francies Dellaert 23j. over wie deel voogd is Pieter OeH rt mits zijn "renonciatie". Al deze met de naam Dellaert zijn' kinderen van d beide overl, 12.12.1787 242. st. J oanne de Wilde fa Gillis + Evergem Overtwaeter 13.9.1786 laatst . Gillis de Cock en daar te voren van Ioannes Vernaeve fs Lieven bij de gewonnen heeft Livijne Marie Vernaeve x met Lievinus Wijtinck fs Piet deze staat maakt en presenteert aan Jan Baptiste Van Hecke x met M Louise Vernaeve alsmede aan Christoffel Geernaert als oom en deelvoo Joanne Marie Vernaeve 25j. 28.11.1787

ed. van elke zij r die rie Arme dover

243. St. Pieter D'hooge fs Jacobus + Sleidinge Sint-Baafs in de Donckerstrae e 23.6.1785. He. Petronelle Tack fa Guilliaeme die deze staat maakt en overgeeft. erst . aan Guillielmus SteëTïbëke naaste bestaande vriend van de· overl. als deelvee gd over Jeannes Baptista 2Ij., Ioanna Marie 20j., Catharine 19j., Pieter Ioanne lIj., en Bernaerdina Dhooge 9J. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 5.9.1787 244. St •. Pieter Collier fs Jan en van Pietronelle Meersman +Sleidinge Sint-B afs Hoijweege de Putten 1.7.1785 die in zijn eerste huwelijk wedn. was ten ste fhuis van Joanna Debacker fa Seger. . He. Thresia Martens fa Piet er bij Pietronelle De Somvielle, zonder. kin eren van de overl. en deze He. en heeft deze He. deze staat doen maken en he gepresenteerd aan Marten Hazaert fs J oorge bij Cecelia Collier. welke Cecel a dochter was van ••••• Collier en van ••••..• alsnu van "deff'erente jaeen uijtlandig' representerende de eerste van twee staken in s'overl. vaderlijke zijde. De tweede en laatste staak in s'overl. vaderlîjke zijde wordt vertoond ij Iulin Ioseph Dubois x met Catharina Hazaert, welke Catharina dochter was v n Ioor ge en van Cecelia Collier fa de voorn. N. Collier en de •••••


- 51 's Overledens moederlijke zijde wordt vertoond bij ..•.• (van deze zijde wordt geen .enkele erfgenaam vermeld.) Huwelijkskontrakt ter greffie van de Heerlijkheid "ter Hinnen ende Langemaete" irtclaverende binnen de parochie van Sleidinge, Lembeke en Lovendegem. Piet er Collier fs Jan wedn. wenst te huwen met Theresia Martens fa Jan bij Pieternelle de SomvieUe, zij is vergezeld van Joannes De Schauwer haar oom mat. akte dd. 16.1.1777. Testament gemaakt bij de over!. voor pastoor J. De Wulf te Sleidinge dd. 30.5.1783. 28.8.1787 245. St. Colleta Buysse fa Pieter gewonnen bij joanne Marie De Rijcke + Sleldinge SintBaafs ten dorpe 18.2.1787 .. Hd. Pieter Francles Dhooge fa Jan en van Christine Van Wassenhove die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Buysse fs Pieter voorn. eigen broer van de overl. en zo als oom en deelvoogd over Bernaerdus 9j., Pieter Jeannes 7j., Filicita Sj., en Theresia Dhooge geboren 13.2.1787, alle vier kinderen van de over I. en deze Hd. 18.7.1787 246. St. sieur Jeannes Velleman fs Jan bij Philippine Vander Meerschen in zijn leven procureur van het Graafschap Evergem + Sleidinge Sint-Baafs ten dorp maart 1786. He. Joffrouw Ioanna Lippens fa Jan bij joorijntjen Vande Velde. Hoors : heer en meester .Iosephus Ferdinandus Vellem an pastoor te Merendree, alsmede Iacobus Bernaerdus Vellernan greffier van de heerlijkheid Vinderhoute "den immentheijn" mit.sg broer van deze overl. en zo deelvoogd over Joannes Baptiste, Petrus Regulatus Ferdinandus en Pieter Dominicus Velleman alle drie nog minder]. kinderen, en zo samen vijf kinderen van de over I. en deze He. . "Als conquest eene behuysde ende beschuerde hofstede wesende eene herberge daer voor 'r teken uytsteekt "de Sonne" gestaen ende gelegen binnen Sleidinge wijck van Hoijwege bij het dorp". 30.4.1787 247. St. Pieter Van de Wattijne fs Jan bij Marie Anne De Neve + Sleidinge Sint-Baafs Volpenswege 10.5.1786. ..... He. Marie Anne Van Damme fa. Cornelis bij Joorijntjen Frederick die deze staat maakt en presenteert aan jan Baptista Vernaeve x met de zuster van de overl, als deel voogd over Pietronelle 10j., Bernaerdina 3-j. en Coleta 3 maand alle drie kinderen van de overl. en deze He. 30.4.1787 248. St. Catharina de Meuninck fa Iudocus en van Magdalene Leenesonne + Evergem Langerbrugge maart 1785. .... Hd. sieur Macharius Casteels fs Ioannes bij Francoise de Meijer die deze staat maakt en presenteert aan Francies Ioannes, .Maeharius Bernardus, David Carolus en Marie Anne Francisca Casreels alle vier bij competente oude hun zelfs, alsmede aan Guillielmus Schelstraete x Colleta Francisca Casteels tot Doornzele, voorts aan Francles de Meuninck broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Angelus 22j. en Marie Ioanne Casteels 19j. en eindelijk heer 'en meester Bernardus Taelman "licentiaat inde medecljnen" tot Ertvelde als vader en VOogd over zijn enig weeskind gewonnen bij J oanne Marie Casteels met naam Catharine Taelman lIj.; alle acht kinderen en kleinkinderen van de overl. en deze Hd. 30.4.1787 249. St. Ioanna Thoo rens fa Lieven + Sleidinge Sint-Baaf's op de Hoijweegestraete 12.11.1786 die wed. was van Frans Van Hoorebeke fs Carel. Hd. Pieter Francfes Van Hoorebeke zoon van de overl. en van Frans Van Hoerebeke bij competente oude van jaren zijn zelfs als representant van de eerste van :zes hoofdstaken van dit sterfhuis die deze staat maakt en overgeeft aan joannes, Carel, en Bernaerdus Van Hoorebeke alle drie kinderen van de voorn. Frans en deze 'over].


- 52 ook bij competente oude van jaren hun zelfs. Voorts aan Bonifacius Van Quaquebeke x Livijne Theresia Van Hoorebeke fa Frans bij deze overl., mitsg. aan Jan Frans Pauwels als kamervoogd mits "d' incommoditeijt van den deelvoogt" (Carel Vande Walle geschrapt) over Judoca Petronelle Van Hoorebeke fa Francies en de voorn. J canna Thoorens 22j. "Een huys stede ende erfve gelegen ten Dorpe van Sleijdinge wesende eenen herberge alwaer voor teeken uytsteekt "den Gauden Leeuw". 30.4.1787 250. St. Christophel De Wulf fa Jan + Evergem Elsloo 5.3.1787. He. J oanna Van Hansselaere fa Adriaen die deze staat maakt. en overgeeft aan Jan Baptista De Wulf zijn zelfs, voorts aan Benedictus Vanden Berghe x met Marie Pieternelle De Wulf, Jacobus Francles Roegiers x Livrjne Marie De Wulf mitsg, aan Livinus De Wulf oom en deelvoogd over Bernardus Dewulf 17j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 18.4.1787 251. Augm. door sieur joannes Iosephus Van Hoorebeke fs Ambrosius x met Bregita Mussche te voren wed. van Francies de Coninck en zo als stiefvader en voogd over 1acobus De Coninck zijn minderj. "behauden zone" die zijn huisvrouw gewonnen had bij de voorn. Francles De Coninck, dit ter eausen van de successie op de voorn. weze .vervallen met de dood van Jacobus De Coninck fs Jan zijn grootvader +. Desteldonk Heerlijkheid van Sint-Baafs 24.1.1785 en alwaar dit weeskind eenderde staak toekomt in de erfenis; de resterende twee derden worden vertoond bij Laureijns : de Coninck en het weeskind van Bauduijn de Coninck. 18.4.1787 252. St. Ioannes Goethals fa Andries die wedn. en Hd. was ten sterfhuis van Icanna Willems fa Jan en Petronelle Boelens + Evergem Schoonstraete in de Raelijngen 4.3.1787. Hoors : Anna Mar ie Goethals bij competente oude van. 25j. haar zelfs die bij het overlijden van haar vader "aentrekkerigge.is gebleven" en zo deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Hebbrecht x Petronelle Goethals fa Andries voorn. en voorts aan Francles Goethals fa Andries voorn. oom en deelvoogd mat. benevens joorts Fredriek kozijn en deelvoogd mat. over Joeris Bernaerdus Goethals 23j. alle drie kinderen van de overl. bij J oanna Willems. 18.4.1787 253. St. .Ioanne Marie Van de Vijver fa Ioannes + Evergem Elsloc 17.12.1786. Hd. Francies Willaert fa Jacobus die deze. staat maakt en overgeeft aan Livinus . Van de Vijvere broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Lievinus l lj, en Joanne Willaert 7j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. ¡18.4.17A7 . . 254. St. ]udocus van Kerckhove fs Pieter bij ]oanne Francsoise Dhuyvetters + Sleidinge Sint-Baafs Hoijwege 19.7.1787. ... . He. Sibina Slock fa Jan bij Joanne Everaert die deze staat maakt en: overgeeft aan Piet er van Kerckhove broer van de overl. tot Lochristi als deelvoogd over Joanne Francisca l l j., Bernaerdus Ferdinandus 10j., Isabella Theresia Sj, Bernaerdina 7j., Coleta 4j. en Seraphina 3j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. "Huys stede ende erfve sijnde eene brauwerije te Sleijdinge Sinte Baefs wijck van Hoeijwege". 18.4.1787 255. St. Catharina Staelens fa Guilliaeme + Evergem december 1786. Hd. Pieter Verbauwen fs Jan die deze staat maakt en overgeeft aan Ioannes Staelens broer van de overl, en zo als oom en deelvoogd . over Jeannes 16}., Marie Anne¡ 14j., Theresia 12j., Bernardus lOj., Livinus 4j. en Pieternelle Verbauwen 4 maand alle zes kinderen van de overl. en deze Hd. 3.4.1787


- 53 -:256. St. Ioanne Marie Van Hecke fa ] an + Evergem oktober 1786. Hd. Jeron Lareu die deze staat maakt en overgeeft aan J oannes Baptiste Lareu jongman zijn zefls bij' competente ouderdom van 25j., alsmede aan Francles van Hecke broer van de overl. en zo deelvoogd over de minderj. wees Marie Anne La Reu 22j., beide kinderen van de overl. en deze Hd. 28.3.1787 257. St. [udocus Van Laere fs Lieven en van Agatha de Meulenaere "subiet" + Gent op de parochie van"Sint Heijlig Kerst" 10.11.1786. HÊ. Angelina Buijsse fa Jooris en van [oanne Van I]pre met twee minderj. kinderen in haar huwelijk met deze overl. te weten: Coletha 4j. en Pieter Van' Laere 2j. De He. laat deze staat maken en presenteert hem aan Pieter Van Laere broer van de overl. tot Ertvelde. als voogd. De He. werd bijgestaan door haar "jegenwoordigen man" Jan frans Pattijn. . 28.3~1787 258. St. Iudocus Van de Berghe fs Jan + Wondelgem op den Kleijnen Driesch 13.1.1787. He. Pieternelle Van Hulle fa Pieter en van Livijne De .JOnge die deze staat maakt ne overgeeft aan Pieter Vanden Berghe fs Jan voorn. broer van de overl. als oom en deelvoogd pat. en Ioannes Van Hulle fs Pieter, broer van de He. als oom en deelvoogd mat. over Catharina Vanden Berghe 2j. enig kind van de overl. en deze He. 14.3.[787 . 259. St. 1aonna Theresia Van Hollebeke fa Gillis + Sleidinge Sint-Baafs Wellinckstraete 15.3.1786. Hd. Pieter Francles Buijsse fs Jan die deze staat maakt en overgeeft aan frans Vailde Woustijne schepen en kamervoogd over Bernardus 3j. en Livinus Buijsse 6 weken beide kinderen van de overl. en deze Hd. 14~3.1787 260. St. Colleta Reyniers fa francies + Evergem Meirbeke "het Veldeken" 10.9.1786. Hd. Pieter Helderweirt fs Joos die te voren wedn. was van francoise Daeriinck fa J ooris die deze staat maakt en overgeeft aan Carolus Reyniers halfbroer van de overl. en zo oom en deel voogd over Pieternelle Therese Helderweirt 7j. enig weeskind van de overl. en deze Hd. 28.2.1787 261. St. Francies Goethals fs Andries bij 1 armeken Steenbeke + Evergem Meirbeke 28.2.1786. He. Pieternelle de Wever fa Lieven die deze staat maakt en overgeeft aan Livinus en Preter ] oannes Goethals zonen van de overl. en deze He. alsmede aan Livinus de Muynck als kozijn en deelvoogd over Pieter Ioannes Goethals 25j. ook zoon van de overl. en deze He, 31.1.1787 262. se, [oanna Steijaert fa Pieter + Evergem Elsloo 28.2.1786 wed. van Lieven de Puijt bij wie de overl. vier kinderen gewonnen heeft te weten: Ioannes Clemens, Livinus Amandus, Bernaerdus Jacobus en Pieter Francles de PUijt waarvan de twee eerste bij competente ouderdom hun zelfs zijn en Bernaerdus Jacobus 25j. en Pieter Francies 19j. over dewelke Bernaerdus Steijaert broer van de overl. deelvoogd is•. 31.1.1787 . 263. St. pro deo ] an francies Geerincx fs Jacobi en Isabelle Lijsebet + Evergem ten dorp 29.6.1778. He. Marie Pieternelle Schotsaert fa Jan bij Joanna Van Hove die deze staat maakt en overgeeft aan Jan Francies St ei jaert als zwager van de overl. en zo deel voogd over joannes Francies 16j., Ioannes Baptista Iosephus 12j., Emanuel francies lOj. en J oannes Baptista Geerinckx 2j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 3.6.1787


- 54 .264. Rek. door Bernardus Jacobus D'hondt fs Andries als staande en administrerende voogd en rendant over J oannes Baptista Dhondt zijn minderj. broer zoon van Jan en van Maria Neijt fa Lieven. Cornelis Neijt oom mat. van de rendant en de wezen. 19.9.1787 . 265. Tweede Rek. door Livinus Grootaert fs Pieter tot Drongen als staande en administrerende voogd over Petronella J acoba Everaert minderj. dochter van J oannes in zijn huwelijk gewonnen bij wijlen Anna Marie Grootaert zuster van de rendant. 28.3.1787 266. Augm. door Jacobus Verbrugge fs Jan wedn. en Hd. ten sterfhuis van Isabelle Criel en zo als vader en voogd over zijn minderj. dochter Pieternel1e Therese' Verbrugghe dit ter eau-s'en van de successie op dezelfde wezen vervallen met de dood van Joosijntjen de Cuyper wed. van Pieter Criel, grootmoeder van de wezen. 31.1.1787 BUNDEL

369

267. St. Godelieve Van Kerkvoorde fa Pieter in zijn derde huwelijk. gewonnen bij Caroline Van de Velde + Evergem Meerbeke 15.6.1785. Hd. Al.ber tus de Wispelaere fs Christoffel die deze staat maakt en overgeeft aan Carel Alber t de Wispelaere zijn zelfs, alsmede aan Jacobus Van Kerkvoorde fs Francies die zoon was van Pieter voorn. en zo kozijn en deel voogd over J oannes Baptiste 15j., Anne Marie 12j. en Joanne de Wispelaere 6j. alle vier kinderen van de overl, en deze Hd. 13.12.1786 268. St. pro deo Jan Vandevtjle fs Carel + Evergem. He. Catharina Verdegem die deze staat maakt en presenteert eerst aan Pieter Vandevijle zijn zelfs bij competente ouderdom van 25j., en ten tweede aan Pieter J oannes Vandevijle halfbroer van de overl. en zo als oom en deelvoogd over Pieternelle Theresia 24j., Marie 14 dagen na de dood van de voorn. Jan Vandevijle ook overleden in de ouderdom van 13j., Ioanne 12j. en Carolina Vande Vijle 6j. alle kinderen van de overl. en deze He. I3.!12.1786 269. St.1 Ioannes Vossaert fs Lieven + Evergem in de Goedingen 8.3.1786. Hel Arme Catharine Hutsebaut fa Christoffel die deze staat maakt en overgeeft aa~ Ingelbertus Geerincx x met Adriaene Vossaert zuster van de overl. en zo causa uxรณrts oom en deelvoogd over Pieter Joannes 2j. en Marie Therese Vossaert 1 maand beide kinderen van de overl. en deze He. . . Huwkontrakt voor notaris Jan Francles Naudts te Evergem: Joannes Vossaert fs liJven en van Pieternelle Clauwaert_ tot Evergem wedn. zonder kinderen wenst te [huwen met Cathartne Hutsebaut fa Christoffel en van Marianne Borgers jonge dochter bij competente ouderdom haar zelfs en geassisteerd met J ooris Hutsebaut haar oom en gewezen voogd. akte dd. 21.1.1781. 29~11.1786

,

I

270. St.1 Cathartna de Buck fa Preter en J oanna Besoin + Sleidinge Sint-Baafs Hoijweegstraete ontrent het dorp 3.6.178 .. Hdl Ioannes Roelant fs Ambrosius bij Clara de Wispelaere die deze staat maakt en lovergeeft aan Livinus Bonne zwager van de overl. en zo deelvoogd over .Iudoca ', Clรกra 17j., Pieter Jacobus 15j., Marie Pitronelle 13j., Jeannes Iudocus 8j. en Constantinus 3j. alle vijf kinderen lvan de overl. en deze Hd. 13.111.1786 I I

271. St.i J oorine Van Heirewege de [Westraete 27.10.1785.

i

fa

an bij Martijntjen

Criel + Sleidinge

Sint-Baafs

in


- 55 Hd. Jan Baptista Roegiers fs Daniel bij Elisabeth Steenbeke die deze staat maakt en overgeeft aan Lieven Wittevronghel als naaste bestaande vriend van de overl. en zo als voogd over Jan Francles 23j. en Pietronelle Theresia Roegiers 20j. alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. 2.11.1786 272. St. Joffrouw Marie Louise Iosepha Casteele fa M'her Jean Joseph Raedt van zijn "aldercristelijckste Majesteijt in het parlement van Douay" gewonnen bij vrouw Marie Louise Persijn zijn "gezelnede" + Wondelgem 2.4.1786. Hd. D'heer en meester Eugene Felix Malingie fs dheer en meester Jan Baptiste ex j offrouw Marie Catharine Bachelet, licentiaat in de medeclinen tot Wondelgem die deze staat maakt en presenteert aan dheer jean Eugene Louis j oseph en Joffr. Ludovica Eugenia Malingie beide hun zelfs bij competente ouderdom van jaren Voorts aan judocus Criel fs Pieter als kamervoogd over Joffrouwen Maria Anna 23j., Rosa Francisca 22j~, josepha Xaveria 21j., Eugenia Theresia Augustina 18j., Augustus Franciscus 13j., Regina Judith l l j, en Petrus Felix Ioseph Malingie 10j. alle negen kinderen van de overl. en deze Hd. . Leen van d'over l, toegekomen als enig erfgenaam van wijlen haar moeder vrouw Marie Louise Persijn "geseinede geweest van wijlen M'her Ioan Joseph Casteele". Een ander leen wezende een heerlijkheid "ten Ackereê gelegen buiten de stad Kortrijk. 5.7.1787 273. St. Jan Baptiste Vande Voorde fs Laureijns + Sleidinge Sint-Baafs in de Kerckstraete, He. Livijne Theresia Van Hoetrive fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus de Coninck fs Judocus x met Anna Catharina Vande Voorde zuster van de overl. en zo causa ux oris oom en deel voogd over Pieter Ioannes 7j., Ioanna Marie 6j. en Catharine Vande Voorde 4j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 12.12.1787 274. St. pro deo Pietronelle Acke fa Frans + Evergem Elsloo 7.5.1787. Hd. J oannes van Quiequelberge fs Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Frans Acke als oom en deelvoogd over Pieter Francies 14j., Livijne Marie 12j., Caerel l l j., Caroline 9j., Coleta 7j~, Therese Sj. en Jan Baptiste 2j. alle zeven kinderen van de overl. en deze Hd. 28.11.1787 275. St. J ooris Aerts fs Cristoffel bij Margrete Verschaere + Sleidinge Sint-Baafs Hoijwege bij het Swaentjen 15.12.1785 die wedn. was van Joanna de Muijnck . He. Ioanna Marie Wille fa Pieter bij Janneken Bobelijn die deze staat maakt en overgeeft aan Preter Aerts fs Jan tot Waarschoot als deelvoogd over Preter Francies Aerts 2Ij. en Marie Anna Aerts 14j. alle twee weeskinderen van de overl. en deze He. 15.11. 1786 ', 276. St. Marie Anne Declercg fa Pieter + Sleidinge Smt-Baafs 3.4.1786 die wed. was· van Franccies Tirijn fs Marijn. Pieter Anthone Declercq broer van de overl. die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus Tijrijn broer van de eerste overl. als voogd pat. alsmede aan. de voorn. Pieter Anthone de Clercq als voogd mat. over Ioanne Colleta 20j~, .Iudoca Pietronelle 18j., Jan Baptista 16j. en Marie Joanne 13j. alle vier kinderen van beide overl. 15.11.1786 277. Rek.· door Pieter Martens tot Sleidinge als voogd over het nog minderj .: weeskind achtergelaten bij wijlen Iooris De Somviele in zijn huwelijk gewonnen bij Francoise de Meester. 13.12.1786 278. Rek •. door eersame

J oannes Moens (Moouns) "gewesenen

schepenen"

van. het Graafschap


- 56 Evergem als geauthoriseerd over de weeskinderen van Bendictus de ScheiTder zijn huwelijk met Livina Antonia Dhooge (haar eerste x) verwekt. 15.11.1786

in

279. Rek. door Hironimus Vereecke fs Lieven wonende binnen de Heerlijkheid van "Eenaeme" tot Kluizen x met Anna Christina van Huffel fa Pieter en van Pieternelle van Hijfte die dochter was van Jan en van Isabelle de. Corte als zwager en administrerende voogd over de wees : J oanna Marie van Huffel eigen zuster van de voorn. Anna Christina, dit van de successie op dezelfde wees verstorven met de dood van haar vader, moeder en maternele grootvader de voorn. J oannes van Hijf'te,

26.4.1786 280. Korte rek. pro deo door dheer Laurentius J osephus Stauthamer schout van het Graafschap Evergem als kamervoogd over de weeskinderen van wijlen Jacobus Van Kerckvoorde. 12.4.1786 281. Rek. door eersame Ioannes de Walsche "gewesenen schepenen" van het graafschap Evergem als kamervoogd over Jooris Vermeulen fs Lieven meerderj. innocente wees. 12.4.1786 282. Rek. door J oannes Vermeire fs Martini als administrerende voogd over Livine Vermeire zijn meerderj. "innocente" zuster "actuelijck in het weesenhuijs binnen de stadt Ghendt". 1.3.1786 283. Rek. door Ioannes Steijaert fs Iudocus en Marianna Pielaet wed. en He. gebleven ten sterfhuis van wijlen de voorn. Iudocus Steijaert + Evergem Elsloo 9.1.1780 die te voren wed. en He. bleven was ten sterfhuis van de voorn. Iudocus Steijaert. De rendant presenteert deze rek. eerst aan Hieronimus Stockman fs Pieter gehuwd met Pieternelle Tresia Steijaert zuster van de rendant. De vij f weeskinderen van wijlen de voorn. J udocus Steijaert bij de voorn. Anna Marie Pielaet gewonnen zijn : Francies, J oanna Marie, Gabriel, Bernardus, en J ooris Steijaert alle kinderen zoals voorn. 1.2.1786 284. St. Andries Vande Velde fs Andries + Evergem 20.4.1786. He. Joanna Vermeulen fa Arnoldi die deze staat maakt en presenteert aan Servaes D'heere kozijn en deelvoogd pat. en aan Joannes Vermeulen fs Arnoldi voorn. broer van de He. en zo deelvoogd mat. over Marie Therese 7j., Piet er Sj., Bernardus 2j. en 6 maand en Ioannes Vande Velde 7 weken alle. vier kinderen van de overl. en deze He. 20.11.1786 285. St. Anna Marie Van Quaguebeke fa Carel bij Petronelle Piheijfls + Evergem op het Hulleken 3.12.1785 die wed. was van Emanuel Bauwens fs Pieter bij Livijne de Cooman. HoOfS en kinderen: Ludovicus Bauwens bij competente ouderdom van 25j. zijn zelfs, alsmede Bernerdus Vanderhaege x Petronelle Theresia Bauwens, mitsg. Franeies Verhelst x Marie Livijne Bauwens die deze staat rnaken en hem presenteren aan Jacobus Bauwens en sieur Bonifacius Van Quaquebeke belde als pat. en mat. deelvoogden over Joannes Cornelis 19j. en Livijne Marie Banwens 18j. alle vijf samen kinderen en schoonkinderen van de voorn. Emanuel Bauwens en de voorn.¡ Anna Marie Van Quaquebeke. Dit sterfhuis competeert als conquest neene behuysde hofstede weesende eene herberge ende brauwerije genaemt het Hu lIeken te Evergem op Meirbeke het Hulleken. . 20.11.1786


- 57 286. St. Joannes de Vijlder fs Andries + Evergem Meirbeke in Cromvelde 23.12.1785. He. Marie Jacoba Walrave fa Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Bauduijn de Vijlder broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Bauduijn de Vijlder 4j. enig kind van de overl. en deze He. 6.9.1786 287. St. Lieven de Baets fs Jan + Evergem Over 't Waeter 1.5.1786. He. Ioanne Marie Van Hijfte fa Jan die deze staat maakt en overgeeft aan Joannes de Baets fs Pieter kozijn en deelvoogd over Coleta 23j., J oanne Marie 20j., Judocus francies 13j. en Livijne Cornelia 10j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 12.7.1786 288. St. Catharine Reijngaet fa Jacobus + Evergem Elsloo 5~10.1785 wed. van Lieven Legiers fs Amandus. Hoors : Joannes Roegiers x Livijne Legiers dochter van de overl. en van Lieven Legiers die deze staat maakt en overgeeft aan J oannes Reijngaet broer van de over]. en zo oom en deelvoogd over Joanne Iudoca 24j., Pieter 21j., Marie Christine 18j. en Coleta Legiers 13j. ook alle vier kinderen van de overl. en de voorn. Lieven Legiers. 12.7.1786 289. St. Geeraert de Croock fs Pieter + Evergem Overtwaeter 5.1.1784. He. Iudoca Acke fa Lieven die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter de Croock fs Lieven als kozijn en deelvoogd over J oanne 24j. en Marie Anne de Croock 16j. alle twee kinderen van de overl, en deze He. 14.1.1786 290. St. pro deo J oannes Vanden Berghe fs Jan gewonnen bij Martijntjen Vander Perre + Wondelgem het Hautien 24.5.1785 He. Marie Anne Bogae"rt fa Christoffel die deze staat maakt en overgeeft aan Iudocus Vanden Berge broer van de over). en zo oom en deelvoogd over Marie Catharine 19j., Jan Francies 18j., Joanne Therese 15j., Isabelle 14j., Pieter Francles 12j., Iudoca Pieternelle Sj., Josephus 5j. en Catheriene Van den Berghe 4j. alle acht kinderen van de over I. en deze He. 24.5.1786 291. Bewijs door Pieter Coppejans als vader en voogd die hij in zijn huwelijk gewonnen heeft bij wijlen van de successie op de voorn. twee weeskinderen Marie Gauberg¡ fa Louis + Meulebeke "Casselr lje 24.5.1786 "

over zijn twee minderj. kinderen Marie de Puyt, dit ter eausen vervallen met de dood van J oanne van Cortrijck" in december 1785.

292. St. Marie 1acoba de Wispelaere fa Ioannes en van Pieternelle Poelman + Evergem Meirbeke 19.1.1786. Hd. Joannes Van Hoetrive fs J oannes die deze staat maakt en overgeeft" aan voorn, Jeannes de Wispelacre als grootvader en deelvoogd over J oanne Catharine van Hoetrive Ij. en Livinus Vanhoetr ive beide kinderen van de overl, en deze Hd. 10.5.1786 293. St. Marie Catharina de Walsche fa Jan bij Ioanna Neydt_ + Sleidinge Sint-Baafs bij "het Sijngel" 24.7.1785. Hd. Jacobus Maenhout fs Jan bij joorijntjen Van Leeuwen die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Bernaerdus Vande Kerckvoorde x met Livijne Maenhout alsmede aan Cristoffel Roegiers fs Daniel x met Regina Maenhout en aan Pieter Bernaerdus Everaert x met Ioanne Collette Maenhout als ook aan Iudocus Maenhout bij competente oude van jaren zijn zelfs, mitsg. aan Iooris de Walsehe fs Jan als voogd over Jo anne Marie 19j., Jan Baptista 17j. en Pieternelle Theresia Maenhout 12j. alle zeven kinderen en schoonkinderen van de voorn. Jacobus Maenhout en deze overl. 8.5.1786


- 58 294. St. Marie J acoba Everaert fa Livini en van Catharina De Poorter + Evergem 12.2.1785. Hd. Pieter Robbrecht fs Joannes en van Theresia De Maegt die "nu consequentie van dien desen staet maeckt ende presenteert aen" Pieter De Pauw fs Christoffel en van Pieternelle De Poorter als deelvoogd over Coleta 14j., Bonaventura 12j., Ioannes Francies 10j., Bernardus 8j., Martinus 4j. en Pieter Ignatius Robbregt 2j. allen kinderen van de overt· en deze Hd. 26.4.1786 295. St. Pieternelle Buijsse fa Jan + Evergem 24.1.1782. Hd. Francies De Ribele fs Jan die deze staat maakt en overgeeft aan Jacobus Verniers oud-oom en deelvoogd over Iudocus De Ribele Sj. enig kind van de overl. en deze Hd. 12.4.1786 296. St. Pieter Colle fs Pieter + Evergem Vierlindestraete 17.8.1785. He. Marie Pieternelle De Pauw fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Judocus Colle fs Piet er voorn. oom en deelvoogd over Iudocus Frans Colle 4j., Angelins Colle 2j. en [oannes Baptista Colle 7 maand alle drie kinderen van de overl. en deze He. 12.4.•1786 297. St. Piet er Staelens fs Joos + Evergem Schoonstraete 3..10.1785. He. Therese Pieternelle Neijt fa Lieven die deze staat maakt en presenteert aan Jan Staelens broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Marie Catharine 14j. en Angeline Staelens 4j. beide kinderen van de over I. en deze He. Pieternelle en J oannes Staelens alsmede. Joans Verdegem x J oanne Staelens broer en zusters van de overl. 12.4.1786 298. St. Pieternelle Lippens fa Christoffel + Evergem Schoonstraete Overdam 29.7.1785~ Hd. [oannes Bauwens f's Cornelis die deze staat maakt en presenteert aan Lieven Acke x Joanne Marie Bauwens dochter van de overl. alsmde aan Pieter Vande VOörde oud-oom en deelvoogd over Christiene 19j., ANna Cathariena 17j" Jan Baptista l l j, en Andries Bauwens 4j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 15.3.1786 299. St. Marie Van Hanselaere fa Hd. Jan De Schrijver fs Jan Dewulf als oom en deelvoogd beide kinderen van de overl. 15.2.1786

Adriaen + Evergem Elsloo 11.8.1781. die deze staat maakt en presenteert aan Christoffel over Jan Baptiste 7j. en Jacobus De Schrijver 5j. en deze Hd.

300. St. J oanne Catharine Martens fa Frans en van Marie Stuijvaert + Evergem 2.8.1785. Hd. Iudocus Dossche fs Bauduwijn en van Pieternelle de Muynck die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus Franciscus Martens tot Bassevelde eigen broer van de overl, en zo als deelvoogd over ·Geeraerdus Dossche minderj. en enig weeskind van de over I. en deze Hd. 1.2.1786 301. St. Joanna Livijne Bral fa Jan + Evergem Elsloo 27.8..1784. Hd. Joannes Steijaert fs Judocus die deze staat maakt en overgeeft aan Jan Baptiste Bral broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Francies 4j. en Leonardus Steijaert 2j. beide kinderen van de overi •. en deze Hd. De jongste wees "Leonardus Steijaert"· + juli 1785. 1.2.1786 302. St. Pauwel Van Verdegem fs Lieven die in zijn eerste huwelijk wedn. was van Marie Bral + Evergem Meerbeke het Veldeken 30.3.1786. He. Isabelle Lippens fa Iooris die deze staat maakt en overgeeft aan lan Baptista Van Verdeghem bij compitente oude van jaren zijn zelfs, kind van de overl. in


- 59 zijn eerste huwelijk verwekt bij Marie Bral, voorts aan Ioanne Marie en Angeline Van Veerdeghem ook bij compitente oude van jaren hun zelfs, mitsg. aan de voorn. Jan Bapti s ta Van Verdeghem als deelvoogd over Livina Van Verdeghem 19j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 13.12.1786 BUNDEL

368

303. Tweede Rek. door Lieven de Schijnckel tot Oost akker als administrerende voogd over de twee nog minder], weeskinderen van wijlen Abraham Ludovicus Backenhooge gewonnen bij Carotine de Schijnckel. Datum eerste rek. 5.9.1781. 16.11.1785 304. Rek. door Pieter van Acker fs Christoffel en van Goddelieve Gendbrugge tot Evergem als voogd over zijn eigen broer Livinus van Acker meerderj. "innocente weese, alsnu sijnde tot Geel in Brabant", 16.11.1785 305. Rek.· door Jacques Ferdinand De Ruijdt procureur van het Graafschap als geauthoriseerd over de minder], weeskinderen van wijlen Franchoijse De Prez fa Guilliaeme zo in haar eerste als in haar tweede huwelijk gewnnen als te weten: eerste de kinderen gewonnen bij Jan Baptiste Van Vooren + Wondelgem 8.4.1776 met naam: Jan Baptiste 16j. en Francles Van Vooren 12j. en ten tweede het kind. gewonnen in haar tweede huwelijk bij Pieter Jacobus Van Damme met naam Pieter Van Damme 7j. 7.9.1785 306. Rek. door Jacques Ferdinandus De Ruijdt procureur van het Graafschap Evergem als geauthor iseerd door Jan Baptista Mestctagh· fs Jan en Livijne Criel te voren wed. van 1an Buijsse fs Gillis zijn huisvrouw tot Evergein alsmede ook geauthoriseerd over .de vier nog minder]. weeskinderen van de voorn. Livijne Criel bij de voorn. 1an Buijsse gewonnen in hun eerste huwelijk. . 19.1.1785 307. Rek. Door Joannes Claeijs fs [oannes "actuelen schepenen" als kamervoogd over de vijf nog minderj. weeskinderen van wijlen Judocus Van hulle fs Joos en ook van wijlen Catharina Roegiers fa Aernaut beide overl. te Evergem, 1781. 5.1.1785 308. St. Iudoca De Pauw fa Pieter + Evergem Vierlinden 7.5.1785. Hd. 1an Baptiste van Duerme fs Christoffel die deze staat maakt en overgeeft aan Jan Baptiste Braeckman oom en deelvoogd over Pieter Francles 6j., 1an Baptiste en Livinus van Duerrne beide 7 maand alle drie kinderen van de overi.· en deze Hd. 14.12.1785 309. St. 10 anna Staelens fa Laureijns + Evergem Schoonstraete Raelinghen 18.9•.1 785. Hd. 1an Baptiste Beirnaert fs j oor is die deze staat maakt en presenteert aan voorn. Laureijns Staelens grootvader mat. en zo deelvoogd over Pieter Francies 3j. en Marie Therese Beirnaert 2j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 16.11.1785 310. St. Laureijs Mees .fs Adriaen + Evergem Elsloo november 1781. He. Iudoca de Vogelaere fa Francles die deze staat maakt en presenteert aan 10 anne Marie Mees bij competente oude van jaren haar zelfs, J oans Steijaert x met J oanne Therese Mees, alsmede aan AMbrosius Mees broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Ambrosius Frans 21j., Marie Pieternelle 19j., Marie J acoba 17j., Colleta Regiene 9j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 2.1L1785 .


- 60 311. St. Ioanne Verhelst fa Jan + Evergem Elsloo Dixmeire 9.4.1784. Hd. Lieven Buysse fs Gillis die deze staat maakt en presenteert aan Paulus Verhelst oud-oom en deelvoogd over Pieter Fran -cies 5j. en Livijne Marie Buysse 4j. beide kinderen van de, overl. en deze Hd. De voorn. Livijne Marie Buysse is op 27.3.1785 ook overleden. 19.10.1785 312. St. Ioanne Roegiers fa Jan bij Marie Van Speijbroek + Sleidinge Sint-Baafs in de .Wellinckstraete 8.5.1785. He.' Jan Remerij fs Pieter. Hoors en kinderen van dit sterfhuis: Pieter, Andries en- Jan Baptista Remerij fs Jan bij de voorn. J oanne Roegiers alle drie 'bij competente oude van jaren hun zelfs. die deze staat hebben doen maken en hem presenteren eerst aan Piet er Rernerij fs Pieter broer van de He. als voogd pat. en aan Jan Roegiers Is Jan broer van, de overl. als voogd mat. over Coleta 20j. en Christoffel 18j., beide kinderen van de overl, en zo samen vijf kinderen. 5.10.1785 313. St. joanne Marie de Rijcke fa Jaspart + Evergem Meirbeke 15.4.1785. Hd. Joachim Van Wattegan fs Martinus die deze staat maakt en presenteert aan Francles de Muijnck x met Anna Marie Van Wattegan en Marie Catharine Van Wattegan bij competente oude haar zelfs, alsmede aan Joannes Claeijs als kamervoogd over Emanuel Jacobus 21j., Iocris 18j. en Joanne Colleta Van Wattegan 15j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 5.10.1785 314. St. Angeline Moens fa Judocus + Evergem Schoonstraete Overdarn 20.7.1784. Hd. Geeraert Van Kerckvoorde fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Moens broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieter 16j., Jacobus Francies 15j., Joannes Baptiste 14j., Anne Pieternelle 12j. en Joanne Therese Van Kerckvoorde 10j. alle vijf kinderen van de overl, en deze Hd. 21.9.1785 315. Bewijs van de "consistentie" van het sterfhuis van Jooris Martens te voren wedn. van Ioanne Temmerman. ,alwaar He" is J acoba de Baets fa Piet er die alsnu gehuwd is met Cristoffel Vande Voorde die te voren wedn. was van Ioanna Vande Velde welke Cristoffel Vande Voorde dit bewijs heeft doen opmaken en overgeeft aan J ooris en Jan Baptiste Marrens zo over hun zelven als hun sterkmakende over Carel Martens "imbisilen uijtlandigen" benevens aan de schepen Ieorts Bouchier als kamer-' voogd over dezelfde uitlandige. alle drie kinderen van de voorn. Joos (J ol ris) Martens gewonnen in zijn eerste huwelijk aan J oanne Temmerman voorn. . Voorts aan Petronelle Marrens gewonnen in zijn tweede huwelijk bij de oorn. J acoba de Baets en mits de "renunehiatte" van de voorn. Petronelle Mar ens, zijnde zo met hun drie, kinderen en representanten van dit sterfhuis elk voor ernderde. 20.7.1785

I,

31S. St. Jooris Steijaert fs Jan + Evergem Schoonstraete in Overdanime 13.4.1778. . He. Pieternelle PLasschaert fa Jan die deze staat maakt en presenteert laan Pieter Batsleer fs Passchier, x met Marie Steijaert zuster van de overl, en. mitk zijn overlij-' den na het opstellen van deze staat, aan Lieven Steijaert f's Carel en z9 kozijn en deelvoogd over Jan Francles lIj., Livinus 9j., en Livijne Marie Steijaert Sj. alle drie kinderen van de overl, en deze He. Elizabeth en Pieternelle Steijaert beide zusters van de overl, 6.7.1785 . 317. St. Made Francoise Leliaert fa Francies + Evergem Meerbeke in Dhulst Hd~ Adriaen Van Eenaeme fs Ja~. "van sijnen derde huwelijcke': die deze en presenteert aan Joannes Clael]S "actuelen schepenen" van dlt Graafsc zo als kamervoogd over Angeline 21j. en Anne Cathariene Van Eenaerne

~.12.1784.

Istaat maakt ap en 14j. beide


- 61 kinderen van de overl. en deze Hd. 22.6.1785 318. St. Anna Marie de Walsche fa Daniel bij Tanneken de Blende + Sleidinge Sint-Baafs Hoeijweghe bij het dorp 8.10.1783. Hd. Pieter Van Ackere fs Pieter bij Pieternelle Verbrugghen die deze staat maakt en presenteert aan Pierer en Catharina Van Ackere beide bij competente ouderdom van 25j. hun zelfs, voorts aan Andries de Walsche broer van de overl. als deelvoogd over Theresia 22j., Guillielmus 18j., Jooris 16j., en Anna Marie overleden na de dood van de voorn. haar moeder, alle zes kinderen van de overl. en deze Hd. 8.6.1785 319. St. Ioannes Lippens fs Jan + Sleidinge Sint-Baafs 1779.(bij het dorp) zonder dat er staat van goed werd gemaakt, en alwaar wed. en He. gebleven was Pietronelle de Bie fa Jan die nu ook is overleden te Sleidinge Sint-Baafs bij het dorp op 28.3.1785. Iudocus Lippens voogd pat. en Marten Van Buere voogd mat. over Anna Marie 15j., Arme Catarina 12j. en Jan Francles 10j. alle drie kinderen van de voorn. Ioannes Lippens en Pietronelle de Bie, elk tot eenderde staak. Jacobus Slock meester Chirugien tot Sleidinge. 8.6.1785 320. St. Joannes Criel fs Pieter + Evergem Elsloo 6.3.1785. He. Livijne Acke fa Lieven die deze staat maakt en presenteert aan Andr ies Criel broer van de overl. en zo deelvoogd over Marie Therese Cri el 18j. kind van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Anne Marie de Moerloose, alsmede dezelfde voogd over Isabelle 12j., Pieter Francies 10j. en Ioanne Catharine Criel S], ook alle drie kinderen vĂĄn de over]. en deze He. . 25.5.1785 321. St. Emanuel Bauwens fs Pieter bij Livijne de Cooman + Evergem Meirbeke het Hulleken 4.6.1784. He. Anne Marie Van Quaguebeke fa Carel bij Pietronelle Piheijns die deze staat maakt en overgeeft aan Ludovicus Bauwens fs Emanuel voorn. bi] de voorn. Anne Marie Van Quaquebeke bij compitente oude van jaren ztjn zelfs, voorts aan Bernaerdus Vanderhaegen x Pietronelle Thereseia Bauwens, Francies Verhelst x Livijne Marie .Bauwens . rnitsg. aan Jacobus Bauwens broer van de over]. en zo als deelvoogd over Joannes Cornelis 17j., en Livijne Marie Bauwens 16j; alle vijf kinderen van de overl. en deze He. Geconquesteerd goed : een behuisde hofstede "wesende eene herberghe ende brauwerije genaemt het hulleken" te Evergem op Meirbeke het Hulleken. . 25.5.1785 322. St. Dionisius Bauwens fs Pieter en van Livijne Coornan + Evergem op het Hulleken 5.8.1784. HĂŠ. Marie Josepha Buijek fa Jan Francles en van Isabelle Bockstaele die deze staat maakt en presenteert aan (] an Gillis fs J udocus doorschrapt) Jacobus Bauwens als voogd over Pieter Ioannes 15j. en Marie Francisca Bauwens 13j. alle twee kinderen van de overl. en deze He. . 1.5.1785 323. St. Marie Anne Lippens fa Vincent bij Joosijntjen Lippens + Sleidinge Keure ressort van het Laetschip van Speijbroeck 14.12.1784. Hd. Lieven Andries fs Pieter die wedn. was in eerste huwelijk van Joanne Vande Rostijne fa Joos, die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Lippens broer van de overl, als deelvoogd over Jan Bapt lsta 17j. en Pieter Andries 13j. alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. 20.4.1785


- 62 324. St. eersame Iudocus Vernaedt fs Jan in zijn leven "audt borghemeestere van den Graefschepe van Everghem" + Sleidinge Sint-Baafs Hoeijweegstraete 24.5.1784, die wedn. was van Margaretta de Sutter. Eersamen Francles Vernaet fs Judocus voorn. bij de voorn. Margaritta de Sutter representant van de eerste van twee hoofdstaken van dit sterfhuis die deze staat maakt en presenteert aan J udocus Criel schepen en kamervoogd en aan Jooris Hjt1@!. als voogd mat. over Bernardus Vernaet fs Judocus en de voorn. Margaritta De Sutter meerderj.· "innocente weese" representerende de tweede hoofdstaak van twee. 6.4.1785 325. St. Jooris de Keghel fs Guilliaeme + Evergem Schoonstraete 11.1.1785. He. Pieternelle Refin die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus en Pieter de Keghel, Ioanne de Keghel wed. van Christoffel Bogaert alle drie kinderen van de overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk bij J oosijntien Debbaut en J ooris Debbaut en J oseph Oebbaut beide als voogden pat. en mat.: over Livinus 24j., Marie J acoba 21j., Bernaerdine 19j., en Francies de Keghel 16j. alle vier kinderen van de overl. bij de voorn. Joosijntjen Debbaut gewonnen, rnitsg. aan dezelfde Ioseph Oabbaut als voogd over Florentine 7j. en Guillielmus de Keghel 3j. ook alle twee kinderen van de overl. en deze He. 16.3.1785 326. St. Martinus Teirlijnck fs Joos + Evergem Elsloo december 1783; He. Iacobá Beernaert Ia Ioannes die deze staat maakt en presenteert açin Joannes Teirlijnck broer van de overl. en zo als oom en deel voogd over Norbert ina 21j., Livijne Theresia 18j. en Joanne Catharine Teirlijnck 15j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 3.2.1785 327. St; Joannes de Wispelaere fs Pieter + Evergem Schoonstraete 22.1.1784. He. Marie Anne de Priester fa Pieter die. deze staat maakt en presenteert. aan Jan Francies de Wispelaere kozijn en deelvoogd over Marie J acoba de Wispelaere 24j. en half enig kind van de overl. en deze He. 19.1.1785 BUNDEL

367

328. St. Catherine Claeijs fa Jan + Evergem Elsloo 15.8.1783. Hd. Iudocus de Vos fs Jan schepen die deze staat maakt en presenteert aan Ioannes Claeijs broer van de over I. en "regerende schepenen van dit Graafschap" en zo oom en deelvoogd over Ioanne Catherine de Vos 22j~ en Piet er Francies de Vos 19j. beide kinderen van de over 1. en deze Hd. 7.7.1784 . 329. St. Marianne Cornelia van Hijfte fa Lieven bij J oanne Temmerman + Sleidinge Sint-Baafs bij het dorp 20.10.1783. Hd. Bernardus Goethals fs J ooris bij Lievijne Dhooghe die deze staat maakt en presenteert aan Lieven van Hijfte vader van de overl. als deelvoogd over Jan Baptiste 4j. en Piet er 18 maand alle twee kinderen van de over}. en deze Hd. 9.6.1784 330. St. Christophel Laroij fs Piet er + Evergem Meirbeke Cromvelde de Biezen' 7~r.r184. He. Livijne Versluys fa Adriaen die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus Steijaert fa Jan, x Isabella Laroij en voorts aan Christoffel Lijbaert fs Fr ancies als naaste bestaande vriend zijnde kozijn en deelvoogd over Pieter 20j. en J oanna Laroij 14j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 19.5.1784


- 63 . 331. St. Jooris Ranschaert fs Lieven + Evergem Elsloo Meirhem 10.9.1783.¡ He. Marie Vanhecl<.e fa Steven die deze staat maakt en presenteert aan Lieven Rantschaert vader van de overl. en zo deelvoogd over Arme Cathariene Rantschaert enig kind van de overl, en deze He. 19.5.1784 332. St. Pieternelle Slock fa Jan wed. van Joannes Dossche + Evergem Meirbeke 25.10.1783. Hd. Pieter Verl~a Hieronimus die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Dossche, Christoffel de Muynck x met Jo arme Marte Dossche, Arme Marie Dossche jonge dochter haar zelfs, alsmede aan J oannes Slock broer van de overl. en zo oom en deel voogd over Lievinus Dossche 22j. alle vier kinderen van de voorn. Ioannes Dossche fs Christoffel en ten sterfhuis van de overl. representerende elk een vierde staak mits de overl. met .deze Hd. geen kinderen hebben. 19.5.1784 333. St. Lievina Anthonia Dhooge fa Bruno + Sleidinge Sint-Baafs ten dorpe 13.1.1783 die in haar eerste huwelijk wed. was van Benedictus De Scheirdere fs Jan. He. Francies Van Belle fs Iudocus die deze staat maakt en presenteert aan Jan Baptista De Scheirder als voogd pat. en Bruno .Dhooghe vader van de overl. als voogd mat. over Bruno Xaverius De Scheirdere 12j., Joannes Francles 10j. l'en Dominicus De Scheirdere 8j. alle drie kinderen die de overl, gewonnen heeft in haar eerste huwelijk met de voorn. Benedictus De Scheirdere. Voorts aan de voorn. Bruno Dhooghe vader van de overl. als deelvoogd over Gilusitha Van Belle Sj. en Petronelle Van Belle 3j. beide kinderen van de overl, en deze He. 5.5.1784 334. St. Andries De Muynck fs Christoffel en J armeken Lijbaert + Evergem Meirbeke het Veldeken 8.10.1783 die wedn. is van Livijne Borghers fa Guilliaeme bij Livijne Vermeire. Hoors van de overl. : Anna Marie en Joanna Catharina De Muynck beide bij competente oude van jaren hun zelfs en voorts Joannes De Muynck als oom en deelvoogd pat, benevens Pieter Rothier voogd mat. over Bernardus 24j., Pieter 22j., en Isabella J acoba De Muynck 18j. alle vijf kinderen van de overledenen. . 5.5.1784 335. St. Pieter Plasschaert fs Christoffel + Evergem Elsloo 1.1.1784. He. Pieternelle Batsleer fa Miehiel die deze staat maakt en presenteert aan de voorn. Christoffel Plasschaert grootvader en deelvoogd over CoIleta Bj., Caroline . 4j. en Bernaerdus Plasschaert 5 maand alle drie kinderen van de overl. en deze He. 5.5.1784 336. St. Joanne Marie Vernaeve fa Jooris + Evergem Overtwaeter bij Kerckbruggen in december 1782, wed. van Pieter Roete fs Jan. . Hoors : Livinus Celie x Joanne Catherine Roete die deze staat maakt en presenteert aan Livinus Roete kozijn en deel voogd pat. en Francies Paelinck x Marie Anne Vernaeve zuster van de overl. en zo oom en deelvoogd rnat. over Coleta 21j. en nu gehuwd met Piet er Verstraete, [oannes Francies 19j., Livinus 12j., Jacobus 13j., en Pieternelle Roete l1j. alle zes kinderen van de overl, bij de voorn. Pieter Roete gewonnen, representerende elk een zesde staak mits Matte Iacobe Roete voor het overlijden van haar moeder ook overleden is. 21.4.1784 337. St. Pieter Aerens fs Lieven wedn, van Marie Anne Boelens fa Jan + Wondelgem Menlestede Brugghe 27.8.1782. Hoors : Christ iaen Francies Aerens bij competente oude van jaren zijn zelfs en voorts aan Joes fl,eenesonne fs Lieven kamervoogd over Pieter 19j., Jacobus 16j. en CarelIl j, alsmede aan Pieter Zeghers x. met Pieternelle Aerens en tenslotte aan Antone Boelens x met Ioanna Aerens alle zeven kinderen van de overl. Welke voorn. staat wordt geformeerd bij de voorn. Christtaen Francjes Aerens


- 64 .., als "aentrecker is"~ 21.3.1784

van den selven sterfhuijse,

alwaer

den overledenen

in ghestorven

338. St. Lieven de Clercq fs Jan + Evergem Elsloo augustus 1783. He. Ioanna Buysse fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus Dossche x met Joanne Marie de Clercq dochter van de over I. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Angeline Vervaet fa Pieter, alsmede aan Joannes de Clercq broer van de overl. en Gillis Vervaet broer van s'overl. eerste huisvrouwen zo ooms en deel voogden pat. en mat. over Pieter 25j., Joannes 17j., Dionisius 14j. en Marie Livijne de Clercq 9j. alle vier kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij de voorn. Angeline Vervaet, mits er van dit huwelijk geen kinderen in leven zijn. 1.9.1784 339. Bewijs en redres door Livinus Aepers x Joanne Buysse fa Pieter te voren wed. van Livinus de Clercq fs Jan, van de staat van goed geformeerd .door wijlen de voorn. Livinus de Clercq ten sterfhuis van Angeline Vervaet fa Pieter zijn eerste huisvrouw + Evergem Schoonstraete 7.9.1779. 1.9.1784 340. St. eersame Pieter Francles Vermei re fs Lieven en van Anna Marie Cleemput + Evergem 6.9.1783. He. Ioanna Pîeternelle Ysebaert fa Petri en van Rosalia De Meijere die deze staat maakt en presenteert aan Jan Francies Vermeire eigen broer van de overl. in plaats van hun vader die door "sijnen auderdorn" het voogdijschap pat. niet heeft aanvaard over Livine Marie 6j., Judoca 4j. en Angelina Vermeire + oktober '1783 alle drie kinderen van de overl. en deze He. 21.7.1784 341. St. Marie Pieternelle Beelaert fa Jacobi + Evergem 1783. Hd•. Livinus Steijaert fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus Steijaert zijn zelfs bij competente oude van 25j. alsmede aan Livinus Plasschaert x Ioanne Beelaert zuster van de overl. en zo als oom en deelvoogd over Livinus Steijaert 20j. alle twee kinderen van deze Hd. die hij in zijn tweede huwelijk gewonnen heeft aan wijlen de voorn. Marie Pieternelle Beelaert, 21.7.1784 . 342. St.Joorijntjen Dellaert fa Christoffel bij Livijne Heeckhaut + 16.10.1783. Hd. Christoffel Roeghiers fs Jan bij Joorijntjen Van Eenaeme die deze staat maakt en presenteert aan Jan Francies Roeghiers en Jan de Vriendt x Marie Arme Roeghiers en Jacobus Roegiers bij competente oude van jaren zijn zelfs, voorts aan J acobus Debaets als deelvoogd over J udocus 2Ij., Bernaerdus 18j. en Livinus 16j. alle zes kinderen van de overl •. en deze Hd. gewonnen. 21.7.1784 343. St. Marie Catharine Sierens fa Jan bij Eliesabeth Willems + Sleidinge Sint-Baafs Volpensweghe in den Velthoek 28.11.1783. . . Hd. J ooris Pauwels fs Ioorts bij Pietronelle de J aeghere die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus Sierens fs Jan als deelvoogd over Ioanna Carolina 3j. en Marie Therese Pauwels 2j. alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. 21.7.1784 344. St. Pieter van Laere fs Iocris + "casuelijk binnen de stadt Gendt· 28.3.1783". He. Livijne Pieternelle de Muynck fa Pieter die deze staat maakt eh presenteert aan Ioannes van Laere broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieter 7j. en Eduardus van Laere 3j.beide kinderen van de over). en deze He. 31.3.1784 .


- 65 345. St. Gillis Van Bastelaere fs jan gewonnen bij Pieternelle Vereeke + Evergem Elsloo 16.6.1782. He. judoca Goedenavondt fa Victor gewonnen bij Livijne LiebreCht die deze staat maakt ~n presenteert aan Lieven van Bastelaere broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieternelle van Bastelaere 21 j., dochter van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Catharine Buysse oom en deelvoogd mat. over dezelfde weeskinderen, voorts aan dezelfde Lieven van Bastelaere oom pat. en Jacobus Dantschutter oom mat. en voogden over jan Baptista van Ba stelaere l Ij, zoon van de overl. in zijn tweede huwelijk gewonnen bij Catherine Dantschutter fa j oannes en tenslotte aan dezelfde Lieven van Bastelaere oom en deelvoogd over Livijne 9j., Marie J acobe + 25.3.1783 "welk sterfhuis bij likwidatie zal vereffend worden", jacobus Francles Sj., [oanne Caroline 2j. en Made Therese geboren na de dood van haar vader in de maand februari 1783 ook alle vijf kinderen van de overl. in zijn derde huwelijk gewonnen bij deze He. . 31.3.1784 j I

346. St. Chatharine de Pauw fa Cristotfel bij j oanna Verbiest + Sleidinge Sint-Baafs in den Schroonhoek 16.10.1780. Hd. jan Baptista de Walsche fa Francies bij Tanneken Verschaere die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Lievinus De Pauw broer van de overl. als deelvoogd over Ioanna Marie de Walsche 7j. die wijlen de overl. gewonnen heeft bij deze Hd. Wijlen Francies Verbiest grootvader van deze overl. 17.3.1784 347. St. Carel van Damme fs Gijselbrecht en Van Livijne De Zauter + Evergem november 1783. He •. Pieternelle Van der Sljpt fa Iudocus en Martijntjen Segers alsnu in huwelijk met Pieter Dos. sche fs J oannes .die deze staat heeft doen maken en presenterende aan Jacobus Verbrugge fs Jan en van de voorn. Livijne De Zautter en zo halfbroer van de overl. als apparente deelvoogd over Ioannes Bernaerdus 10j., joanna Catharina + 11.12.1783 oud 9j., Coleta Sj, en Livinus van Damme 3j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 3.3.1784 ·348. St. Jooris WHlems fa Jan bij J oorijntjen Thairlijnck fa J ooris. Deze sraac-wordt gerrrää!(t door ' epieter Willems oudste zoon van de overl. die hem presenteert eerst aan Frans en Jacobus Willems, Lieven Ranschaert x met j oanna Marie Willems , Ioannes Van der Steene x met Livina Willems en voorts aan Iocris Willems fs J oor is en Marten Thairlijnck beide als deel voogden pat. en mat. over Benedictus Anne Pieternelle Catarina en Agata Willems minder]. kinderen van de voorn. Ioorts Willems, representerende ten voorn. sterfhuis elk tot een achtste staak. 3.3.1784

BUNDEL

366

349. Rek. door Livinus Grootaert fs Piet er tot Drongen als staande en administrerende voogd over Pieternelle J acoba Everaert minderj. dochter van Joannes in zijn huwelijk gewonnen bij wijlen Anne Marie Grootaert zuster van de rendant. 9.J2.1784 . . 350. Rek. door dh eer Laurentlus J osephus Stauthamer schaut van het Graafschap Evergem als kamervoogd over Jan Bapt ista L'hermitte enig weeskind van Josephus Ignatius Henricus L'herrnit te fs Carel bij Anna Marie Loridon en van joanna Marie Boelens, vader en moeder van de wees. 29.9.1784


- 66 351. Rek. door dheer Laurentius josephus Stauthaemer als administrerende de drie minderj. weeskinderen van wijlen Jacobus Yande Kerckvoorde lijbaert beide overl. Sleidinge Sint-Baafs op het dorp. 29.9.1784

voogd over· en van Elizabeth

352. Renseing en bewijs door eersamen J oannes Moens schepen van het Graafschap Evergem als geauthoriseerd over de zes weeskinderen van wijlen Joannes Bral verwekt bij Joanne Theresia De Somviele. 29.9.1784 353. Tweede rek. door dheer Laurentius Iosephus Stauthaemer schout van het Graafschap Evergem als geauthoriseerd over de weeskinderen van wijlen Livijne Volckaert die wed. was van wijlen Lieven van Laere fs Lieven. 15.9.1784 354. Rek. door Jacobus Dantschutter als voogd mat. over Joannes Baptiste van Bastelaere zoon van Gillis in zijn tweede huwelijk gewonnen bij Catharine Dantschutter zijn zuster. 21.4.1784· 355. Rek. door Ioannes Velleman pocureur van de vierschaar van het Graafschap Evergem als geauthoriseerd over de kinderen en voogden van de weeskinderen van Iooris Willems gewonnen aan Joorijntjen ThairlLjnck; presenterende deze rek. aan Pieter francies, Lieven Ranschaert x met Jcanna Marie Willems, Livijne en Jacobus Benedictus Willems, voorts aan Maerten Thairlijnck en Iooris Willems als voogden over Anna Petronelle Catharina en Agata Willems nog minderj. 3.3.1784 356. St. Jacobus de Neve fs Christoffel + Evergem Meirbeke 14.6.1784 wedn. van Isabelle Van Hijfte fa Joos, bij wie de overl. zeven kinderen had te weten: Piet er en Ioanna de Neve beide bij competente ouderdom van 25j. hun zelfs, die deze staat maken en presenteren aan JOannes de Neve broer van de overl. en Bernaerdus Vereecken x Livijne van Hijfte beide ooms en deelvoogden pat. en mat •. over Anna Catherina 24j., Bernaerd Francies 21j., Colleta 19j., Pieternelle 17j., en Caroliena de Neve 14j. ook vijf kinderen van de overl. en wijlen de voorn. Isabelle van Hijf te, 27.10.1784 357. St. sieur Livinus Temmerman fs Christoffel gewonnen bij Joanna Mestdagh + Evergem ten dorpe 1783. He. Pieternelle Wauters fa Jacques die deze staat maakt en presenteert aan sieur Jacobus [oannes Avi~ x Joffrouw Godelieve Temmerman, Jan Baptiste Temmerman bij competente ouderdom van 25j. zijn zelfs, alsmede aan Joannes Van de Steene fs Pieter wonende tot Oosteeklo kozijn en deelvoogd over Joffrouw joanna alsnu begijntje in het Klein Begijnhof te Gent 24j., J acebus Francles 20j., Livinus Severius . 17j., Franciscus J osephus Bernaerdus Z4j., en Pieter Livinus Temmerman 12j; alle zeven kinderen van de overl. en deze He., representerende elk een zevenste staak mits de "civile doodt van Ioffrauwe Marie Iacoba Temmerman religieuse in d'abdije van Groeninghen tot Cortrijck" ook dochter van de over! •. en deze He. Dominicus Huyge x Pieternelle Temmerman en Servaes de Poorter x met Marie Arme Temmerman, twee zusters van de over I. 13.10.1784 358. St. Lieven Leenesonne fs Lieven + Wondelgem 19.2.1784. He. Anna Marie Buysse fa Pieter die deze staat maakt en overgeeft aan Bernaerdus van Belle x met Pieternelle Leenesonne alsmede aan Ioannes Leenesenne schepen van het Graafschap Evergem en broer van de overl, als oom en deelvoogd over Colleta 24j., Livijne Theresia 22j., Marie j acoba 19j., Jan Francies 16j., J oanne Marie 10j., Catharine 8j. en Pieter Jacobus Leenesonne 5j. alle acht kinderen van de overl. en deze He. 29.9.1784


¡ - 67 359. St. Iudocus Geeraert fs Denijs + Wondelgem op Vrauw Stallendriesch 28.8.1782. He. Ioanne de Brauwer fa Lieven die deze staat maakt en presenteert aan Jan Baptiste, Pieter Livinus en Bernardus Geeraert alle bij competente ouderdom hun zelfs, alsmede aan Jan Geeraert oom en deelvoogd over Francles Geeraert 2Ij., alle vier kinderen van de overl. en deze He., representerende elk eenvierde staak "mits de civile doodt van heer J oannes Baptiste religieus in d'abdije van Eeckhautte tot Brugge". 21.9.1784 360. St. pro deo Jacobus Dewever fs Gillis + "causueel" binnen de parochie van Middelburg in Vlaanderen ten jare 1775. He. Pieternelle Van Vooren fa Frans en van Elisabeth Van Vooren alsnu ook overl. in november 1783 die samen twee kinderen hadden te weten: Joanna Marie 19j. en Ambrosius de Wever 15J. Deze staat werd gemaakt door Frans Goethals fs Pieter, x met Pieternelle de Wever zuster van de eerste overl. en zo oom en deelvoogd. 15.9.1784 361. St. Leonardus de Lasorte fs Joannes en Anne de SOmviele + Evergem Overtwaeter Wippelgem 18.10.1783. He. J oanne Catheriene Declercq fa Jacobus bij Isabelle de Jaeger (dochter van Cornelis) die deze staat maakt en presenteert aan Benedictus Matthu kozijn en Geeraert Verecke oom en deelvoogden pat. en mat. over j oannes Francies 24j., J oanne Catherine 18]., Bernaerdus Benedictus 14j., Francles 10j. en Robertus de Lasorte 9j. alle vijf kinderen van de over 1. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij J acoba Verecke fa Seger; alsmede aan de voorn. Benedictus Matthu als voogd pat. over J oannes Bernaerdus Sj. en Bernaerdus de Lasorte geboren na het overlijden van zijn vader en nu "beth de twee maenden" ook beide kinderen van de overl. en deze He. Huwkontrakt voor notaris Hieronimus van Hecke tot Evergem dd. 9.11.1778. Eigendom "Backer ije ende cruijdeniers wijnckele"binnen Evergem Overtwaeter te Wippelgem. 1.9.1784 362. St. Anna Marie De J aegher fa Lieven en van Pieternelle De Wever fa Joos + Evergem ten dorp 7.5.1784. . Hd. Livinus vanden Abeele fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan de voorn. Lieven De J aegher fs Laureijs grootvader en deelvoogd over Angelina 4j. en Pieter vanden Abeele 6 weken, die na het opmaken van deze staat ook overleden is, beide kinderen van de voorn. overl. en deze Hd. 22.10.1784 363. St. Joarme de Muynck fa Jan + Evergem Elsloo 7.7.1784wed. van Pieter Everaert en alwaar Petronilla Everaert dochter van [oannes gewonnen bij Anna Marie Grootaert enig erfgename is, welke Joannes Everaert zoon was van de overl. in haar huwelijk gewonnen bij Pieter Everaert voorn. Deze staat werd gemaakt door Livinus Grootaert oom mat. en staande en administrerende voogd. Testament voor notaris Jan Francles Naudts tot Evergem dd. 23.2.1784. 9.12.1784 364. St. J oseph Synhave (Synave) fs Pieter + Evergem Schoonstraete 8.3.1783. He. Marie .Anne Nufcourt fa Jan die deze staat maakt en overgeeft aan Joannes Synhave broer van de overl. en zo oom en deel voogd over J oannes 21j., enige zoon van de overl. en deze He. 24.11.1784 365. St. Pieter Verloth fs Pieter de jonge + Wondelgem in de Bootestraete 24.3.1784. He. J acoba Devalckenaere fa Geeraerd die deze staat maakt en presenteert aan


- 68 Pieter Verloth fs Pieter d'oude als grootvader en deel voogd over Pieter Francles 15j. en Pieternelle Verloth 8j. beide kinderen van de overl. en deze He. 24.11.1784 366. St. Francies Van Hyfte fs Christoffel + Wondelgem in de Bootestraete 6.7.1784. He. Florentine Van Huffel fa Geeraert die deze staat maakt en presenteert aan Gillis Van Hyfte kozijiI en deelvoogd over Bernaerdus 8j. en Marie Catherlne Van Hyfte 6j. beide kinderen van de overl. en deze He. 24.11.1784 367. St. Angeline Verbrugge fa Jan + Evergem Elsloo 18.2.1784. Hd. Joannes de Mangelaere fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus Verbrugge broer van de overl. oom en deel voogd over Carel 12j. "hoir unieq" van de overl, en deze Hd. 24.11.1784 368. St. pro deo Hieronimus Verloth fs Pleter + Wondelgem 27.5.1783~ He. Elisabeth de Jonge fa J oseph die deze staat maakt en presenteert aan Livinus en Pieter Verloth, lieven Claeijs x J oosijne Verloth, Catherine Marie Arme x met Pieter Anthonne Grypdonck en Adriaene Verloth alle 6 kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Marie de Prickere en ten. sterfhuis van de overl. vertonende elk een twaalfde staak. Alsmede aan Ioannes, Jacobus, Andries en joseph Verloth rnitsg, Pieter Verloth broer van de overl, als deelvoogd over Hieronimus 25j. en Marie Verloth 23j. ook zes kinderen van de voerl. en deze He. 10.11.1784 369. St. Piet er Weijtijnck fs .1 an ... Evergem Meerbeke in Dhulst 28.8.1784. He. joanna Hutsebaut fa Joos die deze staat maakt en presenteert aan Jooris Francles en Marie Anne Wijtijnck beide bij competente ouderdom van 25j. hun zelfs, alsmede aan Jeannes van Speijbroeck x geweest met joor ijtjen Wijtijnck en zo cause uxoris oom en deelvoogd voer J oannes Baptiste Wijtijnck 21j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 10.11.1784 370. St. Lieven De Riddere fa Jan bij Marie Ghoethals + Sleidinge Sint-Baaf's Hoijwegstraete 1783 wedn. van Joannes West¡ fa Gilles. Hoors en kinderen: Jan. Bapttsta en Norbertus De Riddere beide bij competente oude van jaren hun zelfs, die deze staat maken en presenteren aan J ooris Uppens voogd pat. en aan Guillieaeme West voogd mat. over Pieter Bernaerdus 23j., en Isabelle Therese De Ridder 20j. alle vier kinderen van de over]. gewonnen bij de voorn. Ioanne West. 27.10.1784 371. St. Lievijne de Stofferis fa Lieven wed. van Pieter Schepens fs Pieter + Sleidinge Sint-Baafs in de Wellijnckstraet e 8.5.1784. Hoors en kinderen: J oanne Schepens fa Pieter bij competente ouderdom van jaren haar zelfs, mitsg. Carolina Schepens fa Pieter, x met Joaoirs Vandevoorde die deze staat maken en presenteren aan Dominicus de Wispelaere x Marie Jacoba Schepens en voorts aan de eersame Ioannes Moens schepen van het Graafschap Evergem als kamervoogd over Livinus Francies 22j. en Laureijns Schepens 16j., samen vijf kinderen en schoonkinderen van de voorn. twee overl. 27.10.1784 372. St. Anna Catharine Deavez (de Haver) fa Marten bij Pietronelle Vermeire + SIeidinge Sint-Baafs Hoijweghstraete 27.12.1783. Hd. Jan Francies De Martelaere fs J udocus bij Pietronelle Cleemput die deze staat maakt en presenteert aan Francies Vandenberge x met de halfzuster van de over I. als deelvoogd over [udoca Pietronelle 8]., Iudecus Bernardus 4j. en Ioanne Francisca


- 69 De Martelaere 27.10.1784 BUNDEL

2j. en half alle drie kinderen van de overl. en deze Hd•.

365

373. St. Ioannes Wijtijnek + Evergem Schoonstraete Reijbroek 27.2.1783. He. Joorijntjen Vanveirdegem die deze staat maakt en presenteert aan joannes Pieter, Francies en Lieven Wijtijnek alle vier kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Theresia Lippens alsmede aan devoorn. Jo annes Wijtijnek en Frans Vanveirdegem oom en voogden over de drie nog minder]. weeskinderen van de overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk aan deze He. met naam: Bernaerdus 24j., Judoca 20j. en Colleta Bernaerdiene Wijtijnek 12j. 24.12.1783 374. St. Ioanne Vande Kerckhove fa Jan + Evergem Schoonstraete 25.5.1782. Hd. Lieven Velleman fs Christiaen die deze staat maakt en presenteert aan J acoba Velleman bij competente ouderdom van beth de 25j. haar zelfs, alsmede aan Guillielmus Coppens kozijn en deel voogd over J oannes Francles Velleman 23j., beide kinderen van de overl. en deze Hd. 10.12.1783 375. St. Piet er J oannes Mestdach fs J oannes + Evergem 29.8.1783. He. Lievijne Cocquijt fa Lieven die deze staat maakt en presenteert aan Joseph Mestdach fs Ioannes voorn; broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Ioannes Frans Mestdach 16j. enig kind van de over I. en deze He. 10.12.1783 376. St. Isabelle van Hijfte fa Joos + Evergem Meirbeke 10.3.1783 •. Hd. Jacobus de Neve fs Christoffel die deze staat maakt en. presenteert aan Pieter de Neve :bij competente ouderdom van beth de 25j. zijn zelfs, zoon van de overl. en deze Hd., alsmede aan Bernaerdus Vereeeke x geweest met Livijne van Hijfte zuster van de overl. en zo oom en deel voogd over Ioanne 24j., Anne Catherine 23j., Bernaerdus Francies 20J., Colleta 18j., Pieternelle 16j., Caroline 13j. ook alle zes kinderen van de overI. en deze Hd. 10.12.1783 377. St. Marie de Clercq fa Jan + Evergem Elsloo 14.11.1782. Hd. Lieven van Bastelaere fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Joannes de Schrijver x met Therese Lippens fa Joos ten eerste huwelijk van de overl, gewonnen, alsmede aan Jan Pallé hal fbroer van de overl, en zo als oom en deelvoogd over Marie Joanne 25j., en Iudocus Lippens 24j. beide kinderen van de overl, in haar eerste huwelijk bij de voorn. loos Lippens gewonnen; alsmede .aan dezelfde ] an Pallé en Andries Lippens beide voogden pat. en mat. over Livijne J acoba van Bastelaere •••j. en Pieternelle Iosepha van Bastetaere ... [, beide kinderen van de over]. en deze Hd. "Herberg den Doornspriet" te Evergem Overtwaeter bij Kerckbrugge, 26.11.1783 378. St, Georgia Van Huffel fa Geeraerd + Wondelgem op Stallendriesch bij de Kerk 10.9.1783. Hd. Abraham De Smet fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan de voorn. Pieter De Smet als grootvader en deelvoogd over : Lievina Francisca De Smet anderhalf jaar enig kind van de overl, en deze Hd. 26.11.1783 379. St. pro deo et sancta yvone Pierer Staelens fs GuiUiaeme + Evergem Elsloo 23.12.1781. He. Arme Therese van Vooren fa Pierer die deze staat maakt en presenteert aan . jeannes Staelens broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Livinus Bernardus Staelens enig kind van de overl, e ndeze He. 20j~ 26.11.1783


- 70 380. St. Pieter Willaert fs Jacobus + Evergem ElsIoo 22.2.1783. He. Pieternelle van de Vyver fa Jan die deze staat maakt en presenteert aan Francies Willaert broer van de overI. en zo oom en deelvoogd over Marie Therese Willaert 4j. enige dochter van de overl. en deze He. 12.11.1783 381. St. Catherine Dooghe fa Guilliaeme + Evergem WippeIgem januari 1783. Hd. Jean [oseph Rudel die deze staat maakt en presenteert aan Christoffel Dooghe broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Jan 15j. en Pieter Rudel 10j. 12.11.1783 382. St. Anna Marie Cocquijt fa Jan bij Pietronelle van Kerrebrouck + Sleidinge SintBaafs Volpensweghe op het Rijckeijndeken 17.2.1782. Hd. Jooris Taedts fs Pieter bij Christoffelijntjen Thijsebaert die deze staat maakt en presenteert aan [oannes Van Kerrebroek broer van de overl. als deel voogd over Carel Franc ies 6j., -Ian Baptista 4j. en Iudoca PietroneIIe 5 maand alsnu overl. na het overlijden van haar moeder, alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 29.10.1783 383. St. Caroline Pieters fa Pieter bij Elisabeth van de Voorde + Sleidinge Sint-Baafs Volpensweghe in het Keghelstraetjen ofte Den Cheijswegh 1.8.1783. Hd. Pieter De Neve fs Guilliaeme die in zijn eerste huwelijk Hd. was ten sterfhuis van Pietronelle VermeuIen, die deze staat maakt en presenteert aan Francles Pauwels x met de zuster van de overl. als deelvoogd over Dominicus De Neve 12j. en Bernardus De Neve lij. alle twee kinderen van de overl. met deze Hd. 25.10.1783 384. St. Francies Lybaert fs Pieter en Cornelia Criel + Evergem Meirbeke "de Biezen" 3.6.1779. He. Isabelle Grijp fa Adriaen en Livina Wijtinck die deze staat maakt en presenteert aan Christoffel Lareu halfbroer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Christoffel 24j., Pieternelle 22j., Jacobus 17j., Ioannes Baptista 13j., Pieter Francies nj., Joanna Marie 6j. en Iocris Francies Ij. en zes maand alle zeven kinderen van de overl, in eerste huwelijk met deze He. 1.10.1783 385. St. J udocus De Meester fs Lieven in zijn leven "scholrneester" te Evergem + 3.5.1783. He. Agatha Vander Straete fa Jacobus die deze staat maakt en presenteert aan LIeven De Meester fs Lieven voorn. broer van de overl, en zo oom en deelvoogd over Jan Baptiste 23j., Carolina Francisca 18j., Pieter Ioannes 15j., Marie Therese 12j., en Josephus Francies De Meester 7j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 17.9.1783 386. St. JOanna De Beule fa Piet er en Monica Monnaers + Evergem bij het dorp in april 1778 zonder kinderen. Hoors en representanten : eerst de overgever van deze staat J oannes De Beule fs Pieter voorn. en de voorn. Monica Monnaers, voorts Marie De Beule ook dochter van Pieter en Monica Monnaers gehuwd geweest met Jacobus Kerckaert als Hd. van haar sterfhuis, ook overl. te Evergem Wippelgem alwaar enige erfgename is Marie Kerckaert dochter van Iacobi, gehuwd met J art Hulpiau. Pieter De Beule ook broer van de over gever alsnu ook overl, te Moerbeke achterlatende zes kinderen en representanten met naam: Marie Anna x Andries Tack, Bernardus zijn zelfs, en dezelfde Andries Tack als voogd over Jan, Pieter, Ignatius, en Dominicus De Beule alle vier nog minderj. weeskinderen Voorts Iudocus De Beule ook zoon van Pieter voorn. gewonnen bij Marie ยงlock, J acoba De Beule x Jan Slock, Pieternelle De Beule x geweest met Andries Van Vlaenderen en zo ook over I. alwaar representanten zijn : Jan Baptiste, Judocus en Pieter De Beule, Theresia x met Jacobus de Schrijver, Anna Marie De Beule


- 71 -' ook fa Pieter bij de voorn. Marie Slock, gehuwd geweest met Jan Criel fs Lieven achterlatende vier kinderen met naam: Livijne [udoca 14j., Marie Iacoba 12j., Pieternelle Therese 10j. en Livinus Criel Sj, over wie voogd is de voorn. Jan Criel fs Lieven en tenslotte Agatha De Beule ook fa Pieter bij de voorn. Marie Sloek, . in huwelijk met Jan Vermeire fs Gillis, allen hoors en representanten ten sterfhuis van Ioanna De Beule fa Pieter voorn •. en welke staat is gemaakt door de voorn. J oannes. De Beule fs Pieter 16.7.1783 387. St. Adriaen Dauwe fs Pieter + Sleidinge Sint-Baafs Volpenswege 17.1.1780 wedn. van J acoba Leys alwaar hoors zijn Anna Marie Dauwe. 19j., J oanne Marie 16j., en Pieter Dauwe 13j. alle drie kinderen en wezen van de voorn. Adriaen Dauwe en de voorn. Iacoba Leijs, welke staat wordt gemaakt door J oannes Dauwe fs Preter voorn. en Preter Leijs beide als deelvoogderi pat. en mat. over dezelfde . wezen. 2.7.1783 388. St. Marie Joanna Antheunus fa Pieter bij Joanna Verheeke + Sleidinge Sint-Baafs Hoijwege "den Kattekeer" 2.1.1783. Hd~· Marten De Kesele fs Francies bij Marianne De Ruijtere die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Antheunus vader van de overl. en deelvoogd over Marie Anna 4j. en J ooris 2j. alle twee kinderen van de over I. en deze Hd. 18.6.1783' 389. St. eersamen J oannes De B acker fs Lieven (zoon van Geerard) en van Marie De Wever, + Wandelgem rtd~ Weeghsche 27.10.1781. He. eersame Anna Marie Apers. fa Bauduijn en van Angelina Stevens die deze staat maakt en presenteert eerst aan eersame Geerardus De Backer fa Lieven broer van de over]. en zo oom en deelvoogd pat. alsmede aan eersarne Jacobus: Apers broer van de voorn. He. als bijstaande voogd mat. over Pieter Francles 13j., Livinus 10j. en Jacobus De Backer alle drie kinderen van de overl ," en deze He. 18.6.1783 390. St. J oanna Marie Plasschaert fa Lieven + Evergem Schoonstraete 4.2.1783. Hd. Pieter Andries fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Lieven Plasschaert als grootvader en deelvoogd over Jacobus Francies .Andries 2j. enig kind van de overl. en deze Hd. . 14.5.1783 391. St. Joosijntjen De Poortere fa Jan bij Elisabeth Lippens + Sleidinge Sint-Baafs op het dorp 3.5.1782. Hd. Iooris Lippens fs Lieven bij Marie de Wulf die deze staat maakt en presenteert eerst aan Pieter Icannes Lippens zoon. van deze overl. en de Hd. bij competente oude. van jaren zijn zelfs, en voorts aan J oannes de Poortere fs Piet er als deelvoogd over Marianna Lippens 22j. ook dochter van de overl. en deze Hd. 16.4.1783 392. St. Livinus Boelens fs Jan gewonnen bij J acquemijntjen Vanden Abeele + Evergem Elsloo 1.9.1782. . He. Joanne Van Hecke fa J ooris gewonnen bij Passchasla Frederick die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Boelens broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieternelle Iudoca 21j., Andries 19j., IaeobusTïj., loseph·15j.,Joanne Marie l l j., Jan Baptiste 7j. en Anne Marie Sj. alle zeven kinderen van de over!. en deze He. 2.4.1783 393. St. Joannes Van de. Velde fs Jan gewonnen bij Marie Arme Van Hecke + Evergem Elsloo 27.3.1782. He. Isabelle Van Acker fa Jacobus en van Marie Meijns die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Van de Velde broer van de overl. .en zo oom en deel voogd


- 72 over Ioanne Marie 4j., Pieter Francies 3j. en Francisca maand alle drie kinderen van de overl, en deze He. 19.3.1783

Van de Velde beth de 5

394. St. Anna Corrielia Stuijvaert fa Pieter die wed. was van Guilliaeme. Staelens + Evergem Overtwater te Wippeigem 11.10.1782. "Zijnde desen staet gedaen doen maeken ende in het geschrifte stellen bij ende van wege Livinus Stuijvaert woonende binnen de prochie ende graevelijkhede van ter Cluijsen" eigen broer van de overl. en zo voogd mat. over de twee minderj. kinderen bij de overl. gewonnen aan de voorn. Guilliaeme Staelens met naam : Pieternelle 21j. en Jacobus Staelens 16j.; en wordt deze staat gepresenteerd aan Joannes Staelens zoon van Guilliaeme voorn. en van Marie van Hecke en zo halfbroer van de voorn. weeskinderen als voogd pat. 5.2.1783 . 395. St. Catharine Versluys fa Jan + Evergem Schoonstraete bij de Vier Linden 23.2.1782. Hd. Francies Stofferis fs Ioorts die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Versluys broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieternelle Therese 20j., Iudocus Bernaerdus 18j., Joanne Pieternelle 11j. en Livijne Marie Stofferis 8j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 22.1.1783 396. St. Marie Francoise de Meester fa Zegher en Marie Martens fa ] an + Sleidinge Sint-Baafs Hoijweghe het Swaentjen 31.8.1782 wed. van ] ooris de Somviele fs Jan HOOfS: Lievijne Elena en Ltevijne Therese de Somviele, als bezitters, beide dochters van de voorn. Jooris en de voorn. Marie Francoijse De Meester, bij competente oude van jaren hun zelfs, die deze staat maken en hem eerst presenteren aan Pieter Martens en Andries de Somviele beide als voogden pat. en mat. over Anna Cathafine 18j. en Pieternelle Bernardine de Somviele 16j. alle twee kinderen van de voorn. overledenen. ] ooris de Somviele fs Andries.: neef van de overl. 22.1.1783 397. St. Joanna Staelens fa Joos + Evergern Schoonstraere Rijbroeck 26.9.1791. Hd. ] oannes Verdeghem fs ] acobi die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Staelens fs Joos voorn. oom en deelvoogd over Pieter 12j., Livijne Marie 7j., en Christiaen Verdeghem 3j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 8.1.1783 398. Rek. door dheer Laurentius Iosephus Stauthaemer schout van het Graafschap Evergem als kamervoogd over de drie nog minderj. weeskinderen van Jacobus Van Kerckvoorde gewonnen aan Elisabeth Lybaert. Ioannes Cri el en Francles Lybaert beide voogden pat. en mat. over de voorn. weeskinderen. Jan Baptiste van Quaquebeke halfbroer van de laatste overl •. nl. Elisabeth Lybaert. 3.9.1783 BUNDEL 364 ¡399. St. Andries De Reijtere fs Pieter en van ]oanna Goethals + onbedegen Sleidinge de Keure 28.9.1781 ten huize van Iudocus De Pauw x met ]oanna Marie De Reijtere, zuster van de overl. die deze staat maakt en presenteert eerst aan ] oannes De Reijtere broer van de voorn. zo Over zichzelf als staande en administrerende voogd over Pieternelle en Marie Anna De Reijtere beide weeskinderen en ook zusters van de overl, en voorts aan ] ooris Van Speijbroeck als vader en voogd over zijn minder], kinderen gewonnen aan Marie Therese De Reijtere allen hoors van de overl , en representerende van dit sterfhuis, benevens de overger, elk tot een vijfde staak. 11.12.1782


- 73 400. St. Pieter van Hanselaere fs Jan gewonnen bij Elisabeth Steijaert + Evergem Overtwaeter 10.11.1780. He. Iacoba Therese van Laere fa Ioannes "ter eausen van haere krancksinnigheyt geensints in staet tot het derigeren van haere aff'airen " ... aldus wordt deze staat . gemaakt door Ioannes de Sutter kozijn en Ioannes van Laere grootvader en deelvoogden over [oanne van Hanselaere 13j. enige dochter van de overl. en deze He. En daar voor het passeren van deze staat de voorn. sieur J aannes van Laere, grootvader van het weeskind, is overleden, wordt deze staat overgebracht bij Pieter van Laere broer van de He. en zo deelvoogd mat. 27.11.1782 als vader en voogd over zijn minderj. 401. Augm. van goed door Pieter Rantschaert weeskind die hij gewonnen heeft bij wijlen Barbara de. Priesterl met naam Livinus Bernaerdus; dit ter eausen van de successie op deze wees vervallen met het overlijden van J oanne Dellaert fa Christoffel grootmoeder van de wees, alwaar dit weeskind representeert een zesde staak, presenterende deze aan Jacobus de Priester als oom en gewezen deel voogd. 13.11.1782 402. St. Ignatius Slock fs Pieter gewonnen bij Ioanne Staijaert +. Evergerri Elsloo op het dorp 8.9.1781. . . He. Ioanne Catherine Beernaert fa Christoffel gewonnen bij Elisabeth van Quaquebeke d~e dezel staa~ ma~~t en presenteert aan Pieter Francles Slock en. Marie . Catherine Slcèk belde bIJ competente ouderdom hun zelfs, alsmede aan Joannes Slock fs J an ~OZijn en hier te voren deelvoogd over Bermierdus Slock 16j., welken Pieter Franci ·s, Marie Catherine en Bernaerdus Slook alle drie kinderen zijn van de overl. en eze He. . HUW~lijkSkontJ~kt voor no~aris Anthone Vande~ Cruijsen te G~nt dd. 23.10.1755: . Ignatius Slock Jongman 23J. en J oanne Cathenne Beernaert bIJ competente oude haar zelfs, ge uigen : Martinus Beernaert broer van de "future bruijdt" en Iudocus Francois Neij fs Augustmus als getuige hier toe gevraagd. . 13.11.1782 . 403. Renseing door Jan Francles Naudts procureur van deze vierschaar als. ontvanger van de pennin en "geproveniert vande successie vervallen ende gedevelveert op" Jan Baptiste, Constantinus, Livina Francisca, en Jacobus Van Durme alle vier kinderen ·.(minder· ,) van wijlen Bernaerdus Van Durme gewonnen bij j oanna Vanhecke en dit met h t overlijden van Livijne de Ruyter huisvrouw van Guilltaerne Vereeken + Lovendegem 13.7.1782 en alwaar deze weeskinderen vertoond hebben een vierde staak in de moederlijke zijde. 30.10.1782 404. St. J oanna Pi<rte.rnelle Maenhaudt fa Jan bij J.oorijntjen De Leeuw + Sleidinge SintBaafs Volpensweghe op het Rijckeijndeken 28.8.1781. Hd. eersame 10annes Goeth_als fs Joos bij Pieternelle Roegies "oud sche~en ~an het Graafschap Evergem" dte deze staat maakt en presenteert aan Iooris, Pieter, J oannes en Japobus Goethals alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. bij competente ouderdom hun zelfs, voorts aan Francies Rijckaert x met Joanne Marie Goethals ook och ter van de overl. en deze Hd. en tenslotte aan eersarne Lievinus Van Durme "t ynen toire schepenen van sijne majesteijts keure van Sleijdirrge" x met de zus er van de overl, als deel voogd over Pietronelle Goethals 20j. en zo nog minde j. wees van de overl. en deze Hd. . 30.10.1782 I

405. St. Anna Mari Van Vooren fa J ooris bij Chatarina Temmerman Baafs Volpens eghe 10.6.1781. Hd. Pieter Ba, wens fs Jan die deze staat maakt en presenteert Vooren broer an de overl. als deelvoogd over Joanna Frnacisca van de overl. en deze Hd. 16.10.1782

+

Sleidlnge

Sint-

aan Pieter Van Bauwens 10j~ kind


- 74 406. St. Livinus Van Hecke + Evergem Schoonstraete 19.8.1781. He. Therese West die deze staat maakt en presenteert aan ] oannes Baptiste Van Hecke kozijn en deelvoogd over Livinus Bernaerdus 4j. en ISabelle J acoba Van Hecke 21m. twee kinderen van de overl. en deze He. 18.9.1782 407. St. Ioanne Van Hyfte fa Pieter + Evergem Schoonstraete 4.10.1781 "verlaeten huysvrauwe van Pieter Bültel van. over "beth de twee jaeren uytlandigh sonder eenige de minste tijdinge van sijn leven thebben vernomen". Hoors : Pieter Ioannes Bultel zoon van de overl. bij competente ouderdom zijn zelfs die deze staat maakt en presenteert aan Ioannes Van Hyfte broer van de overl. oom en deelvoogd over Ambrosius Bültel 22j. 18.9.1782 408. St. Catherine Daeninck fa Hd. Hironimus Van Hecke Daeninck fs Pieter kozijn en Joannes Van Hecke 7j. 18.9.1782

Jacobus + Evergem Elsloo 18.7.1781. fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Pieter en deel voogd over Joanne 15j., Pieter 11j., Livijne 10j. alle vier kinderen van de over I. en deze' Hd.

409. St. Joanna Bral fs Lieven + Evergem "niet verre van de Schranse" 28.12.1778. Hd. Christoffel De Wispelaere fs Jan (f's Joos) die deze staat maakt en' presenteert aan Livinus De Martelaere fs Jooris nu gehuwd met de wed. van Jan Bral,' die broer was van de overl. en zo "aengetrauwden" oom. en deelvoogd over Jan Baptiste 19j., J oorijntjen 17j., en Pieter Francies De Wispelaere ·12j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. Jan De Wispelaere vader van de Hd., was zoon van Joos en van Joorijntjen verdeghem. 18.9.1782 410. St. Jan Baptiste de Maertelaere fs Jan + Evergem Elsloo He. Catherine Van Vooren fa Seger die deze staat maakt de Maertelaere grootvader en deelvoogd over Livijnus 3j. de Maertelaere 6 maand alle twee kinderen van de overl. 14.9.1782

26.9.1781. en presenteert aan Jan en josephus Bernaerdus en deze He.

411. St. pro deo .Iooris Wulgaert fs Jooris + Evergem Meirbeke Schransken 19.1.1781.' He. Florentia D'hont fa Andries die deze staat maakt en presenteert .aan' Pieter Wulgaert fs J ooris voorn. broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieter Francles 18j., Jacobus Bernaerdus 16j., Ferdinandus Josephus Carolus 14j. en Christoffel Dominicus Wulgaert 12j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. 4.9.1782 412. St. Elisabeth Lijbaert fa Pieter en van Joanne de Buck te voren wed. van Jacobus van Kerckvoorde beide + Sleidinge Sint-Baafs ten jare 1781 en 1782. Joannes Criel en Francles Lybaert beide deelvoogden pat. en mat. over de drie nog minderj. weeskinderen van de voorn. jacobus Van Kerckvoorde gewonnen aan de voorn. Elisabeth Lybaert. Herberg te Sleidinge dorp recht-over de kerk "de alve maene", 5.8.1782 413. St. judocus de Poorter fs Jan bij Elisabeth Lippens + Sleidinge Sint-Baafs bij het dorp ten jare 1777 ten huize van Jooris ~ens. Ten welke sterfhuis bezitters zijn: de voorn. Iocris Lippens en Christiaen de Poorter alsnu ook overl. Hoors van het sterfhuis van J udocus de Poortere: j ooris Lippens fs Jan, "als in houwelijek ten dien tijdde" met J oosijntjen de Poorter' fa Jan bij de voorn. Elisabeth Lippens alsnu ook overleden, representerende in dit sterfhuis de eerste van vier hoofdstaken, welk joosijntjen de Poorter eigen zuster was van de over I.


- 75 De tweede van vier hoofdstaken "meeste worden" vertoond bij de voorn. Christiaen de Poorter fs Jan voorn. en de voorn. Elisabeth Lippens. De derde van. vier hoofdstaken . wordt gerepresenteerd bij joanne de Mangelaere wed. en He. van J ooris de Poorter fs Jan en Elisabeth Lippens. en zo als moeder eh voogd over haar vier minderj. weeskinderen met naam : Jan Baptiste, Pieter, Jacobus Francies en Marie Anne de Poorter. Welke J oorts de Poorter ook eigen broer was van de over]. Tenslotte wordt de vierde hoofdstaak gerepresenteerd bij Jo annes de Poorter fs Pieter bij Marie de Muijnck zo over zichzelf als voogd over J acebus de Poorter zijn minderj. "innocenten" broer, samen tot twee staken van vijf in de laatste hoofdstaak. Mitsg, Lieven de J aegher tot Evergem .als vader en voogd over z ijn minderj. weeskind J oannes Baptista de Jaeger die hi]. gewonnen: heeft bij J oanna Carolina de Poortere dochter van Pieter en de voorn .. J canna de Muijnck represen:terende de derde staak in de vierde en laatste hoofdstaak. . De vierde van vijf staken in de laatste (vierde) hoofdstaak wordt vertoond bij Jooris de Ruytere x [udoca Pietronelle de Poorter ook dochter van de voorn. Pieter en gedurende zijn laatste huwelijk gewonnen bij Marie Anne Roegiers. mitsg. j.oor is Focquaefr tot Lovendegem als staande en administrerende voogd over Anna Chatarina de Poorter ook dochter van de voorn. Pieter. en Marie Anne Roegiers, nog minder], weeskind en zo samen representanten van de voorn. volle vierde staak, welke Pieter broer was van de overl. De voorn. Christiaen de Poortere fs Jan voorn. bij de voorn. Elisabeth Lippens is komen te overlijden ten huize van de voorn. Iooris LIppens op 25.5.1782,' alwaar hun hoors fonderen : eerst; de voorn, J 0 anna De Mangelaere wed. van de voorn. J oor is de Poorter als moeder en voogd over haar vier minderj. weeskinderen, representerende de eerste van drie hoofdstaken. De tweede van drie hoofdstaken wordt vertoond' bij de vijf kinderen, schoon- en kleinkinderen van de voorn. Pieter de Poorter zo hiervoor vermeld staan. Tenslotte wordt de derde en laatste hoofdstaak vertoond bij de voorn. J ooris Lippens als vader en voogd over zijn minderj •. weeskind Marie Anna Lippens verwekt bij J oosijntjen de Poorter en bij Pieter J oannes Lippens zoon van Jooris en de Voorn. J oosijntjen de Poorter bij competente oude van jaren zijn zelfs, samen de laatste en derde hoofdstaak. De voorn, J ooris LIppens heeft deze staat van de voorn. twee sterfhuizen in het geschri ft doen stellen.¡ . . Testament van Judocus de Poorter z.d., en testament van Christiaen de Poorter van 11.5.1782. 24.7.1782 414. St. J udecus de Bruyne fs Engelbertus + Evergem Elsloo Goedingen 20.12.1781. He. Adrieaene Vandenberge fa Adriaen die deze staat maakt en presenteert aan Ioannes de Baerdemaeker kozijn en deel voogd pat. en Pieter Waldack x met Anna Claeijs oom en deelvoogd mat. over Jacobus Bernaerdus 21j., Pieter Francies 19j., Livijne Therese 18j., Joannes 15j., Jooris 13j., en Joanne Marie de Bruijne 8j. alle zes kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Rosa Dorothea CIaeijs fa Joos, representerende elk een zesde staak mits van dit laatste huwelijk geen kinderen zijn. 24.7.1782 . 4l5. St. Francoijse De Prez fa Guilliame die wed. was van Jan Baptista Van Vooren fs Jan Baptista + Wondelgem bij de Weeghsche 22.9.1781. Hd. Pieter Jacobus Van Damme fs Francies die deze staat maakt en presenteert aan Jan Baptiste Van Vooren grootvader en deelvoogd over Jan Baptiste 12j., en Francles Van Vooren 8j. beide kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen bij Jan Baptista Van Vooren. Alsmede aan Jan Baptista Van Vooren fs Jan Baptista grootvader en deelvoogd over Pieter van Damme 3j. ook kind van de overl. gewonnen in tweede huwelijk bij de voorn. Pieter Jacobus van Damme als Hd. 10.7.1782 416. St. Pieternelle

Versluys fa Jan + Evergem

Schoonstraete

t 'Vustien

21.1 L 1781.


76 Hd. Francies Vereecke fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Ignatius Versluys broer van de overl. en zo oom en deelvoogd mat., .alsmede aan Jan Francies -Van Hecke oom en deelvoogd pat. over ]oanne Christine 16j. en Jan Francles Van Hecke 7j. beide kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen bij wijlen Lieven Van Hecke fs Pieter en ten sterfhuis van de overl. representerende elk een tweede staak mits er van dit laatste huwelijk geen kinderen in leven zijn. 26.6.1782 417. St. Marie Anna Willaert fa Jacobi en Isabella De Muynck die dochter was van Christoffel + Evergem Rijbroeck 21.5.1779. Hd. Joannes Willems fs Guilliaeme die deze staat maakt en presenteert aan Francies Willaert broer en zo oom en deelvoogd over Francies Willaert 14j. enig kind van de overl, en deze He. 26.6.1782 418. St. Catharina Roegiers fa Arnaut en Joanna Staelens + Evergem Raelinghen 9.8.1781, alwaar wedn. was: Iudocus V.anhulle fs Joos en Joanna Vereecke die op 27.9.1781 ook overl. is. Ioseph Vanhulle ne Guilliaeme Roegiers beide als deelvoogden pat. en mat. over Pieternelle Therese l l]., Ioanna Catherina 9j., Marie Anna 7j., Caroline 5j. en J ao Baptista Vanhulle 3j. alle vijf kinderen van beide overl. 26.6.1782 419. St. ]oorijntjen Thairlijnck + Sleidinge Velthoek juli 1779. Hd. ] ooris Willems fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Pieter, Francies en J oanne Marie Willems alle drie bij competente oude van jaren hun zelfs, en voorts aan Marten Thairlijnck broer van de overl. en zo deelvoogd over Livijne ]acoba 24j., Jacobus 23j., Benedictus 21j., Anna Pitronelle 19j., Catrine 16j. en Agata Willems 15j. alle negen kinderen van de overl. en deze Hd. 24.6.1782 420. "St. Pieternelle Everaert fa Pieter + Evergem Overtwaeter 2.5.1782. Hd. Ioannes Van Ypere fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus Criel en Anna Marie Criel beide kinderen van de overl. in haar eerste. huwelijk . gewonnen bij Jacobus Criel, alsmede aan ]oannes Everaert broer van de over 1. en zo oom en deelvoogd over Livinus 21j., Marie Therese 18j. en Marie ]acobe Van Ypere 12j. alle drie kinderen van de overl. in haar tweede huwelijk met deze Hd. 12.6.1782 421. Augrn, van staat door Livinus Grootaert fs ministrerende voogd over de twee minderj. en van Anne Marie Grootaert met naam : overlijden", en Pieternelle J acobe Everaert; de voorn. wees Pieternelle J acobe Everaert broer Pieter Everaert. 12.6.1782

Pieter tot Drongen als staande en adkinderen van wijlen Ioannes Everaert Pleter "die nu onlangs is commen te dit ter eausen van de successie op vervallen met het overlijden van haar

422 •. St. Arme Marie Grootaert fa Pieter gewonnen bij Marie Coenraet + Evergem Elsloo 31.10.1781. Hd. Piet er Avermaete fs J ooris gewonne bij Livijne Steijaert die deze staat maakt en presenteert aan Livinus Grootaert broer van de overl. en zo oom mat, benevens J oannes Everaert fs Pieter oud-oom pat. over Pieter 18j., en Pieternelle J acobe Everaert 9j. alle twee kinderen van J oannes Everaert fs .Pteser bij deze overl. gewonnen en representerende elk een tweede staak mits er van dit huwelijk geen kinderen in leven zijn. 12.6.1782


- 77 BUNDEL

363

in de 423. St. J oanna Willems fa Jan en Petronelle Boelens + Evergem Schoonstraete Raelingen 5.4.1780. . I Hd. Jeannes Goethals fs Andries die deze staat maakt en presenteert aan Martinus Goethals bij competente ouderdom van jaren zijn zelfs, alsmede aan Petronelle Goethals x met Pieter Hebbrecht mitsg, aan J ooris Frederick I kozijn en deelvoogd over Anna Marie 18j., J ooris Bernardus Goethals 15j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. . Behuisde hofstede te Sleidinge Keure in "den Langendam" heerlijkheid ter Hinnen. 12.6.1782

I

.

424. St. Andries Slock fa Jan + Evergem Elsloo in Dixmeire 10.lOJ1781. He. Ioanne Marie de Vogelaere fa Francles die deze staat maakt en presenteert aan J udocus Rogiers als oom en deelvoogd over Francles Slock zoon van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Iudoca Rogiers alsnu zijn zelfs, alsmede aan Jan Baetsleer oom en deelvoogd over Pieternelle Francoise 21 j., Piet er Bernaerdus 20j., Dominicus 19j., I o anne Marie 18j., Livijne 16j., Jan Baptiste 15j., Isabelle 14j., Jacobus l Oj, en J oanne Catherine 8j.¡ alle negen kinderen van de overl. en deze He. . 8.5.1782 425. St. Marie Arme Geirnaert fa Hirnimus + Wondelgem 12.12.1781. Hd. Laureijs Van Haecke fs Geeraerdt die deze staat maakt en presenteert aan Carel Geirnaert broer van de overl, en zo oom en deelvoogd over Pieter 7j. en Marie Van Haecke 5j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 8.5.1782 426. St. Ioanne Wijtinck fs Hd: Carel de Smet fs de Prez x met Rosalia Marie Godelieve haar 12j. alle vijf kinderen 8.5.1782

Pieter + Evergem Meerbeke 3.9.1781. Piet er die deze staat maakt en presenteert aan Jan Baptiste de Smet, alsmede aan Ioannes Claeijs kamervoogd over zelfs, Preter Andries 18j., Ioanne Marie 15j., en Pieternelle van de overl, en deze Hd.

427. Bewijs van goed door procureur Jacques Ferdinand de Ruijdt en Jan Francies Naudts geauthoriseerd over Marie Catherine, Caroline en Colera joanne Van Loo alle drie kinderen van Iudocus Livinus Van Loo gewonnen bij. wijlen Livljne Therese Boelens dit ter eausen van de successie op de voorn. weeskinderen .vervallen met de dood van Lievijne Kakebeke laatst wed. van Pieter de Mangelaere en daar te voren van Laureijs Boelens, grootmoeder. van de weeskinderen + Wondelgem 28.9.1781. De wezen vertonen alhier eenzesde staak. Presenterende deze akt aan sieur Joannes Boelens tot Gent als staande en administrerende voogd over dezelfde weeskinderen. 8.5.1782 './; 428 . St. Joanna Codde fa Jacobi + Evergem bij het dorp Kerckestraetjen 20.10.1781 . Hd. Jacobus Pielaet fs Piet er die deze staat maakt en presenteert aan J udoca Ursula en Francles .Pielaet .beide bij. competente oude van. jaren hun zelfs,. alsmede. aan Pieter Vanden Berghe oom en -deelvoogd over Ioannes Augustinus Pielaet 15j~ alle drie kinderen van de overl, en .deze Hd. 8.5.1782 429. St. Isabelle de Walsche fa Jan bij Ioorrjntjen Bral + Sleidinge Sint-Baafs in de Wellijngstraete 10.7.1781. Hd. Jan Baptista Martens fs J udocus bij J oosijntjen Martens die deze staat maakt en presenteert aan de eersame J oannes de Walsche schepen van het Graafschap Evergern, vader van de overl. en deelvoogd over Joanna 2j. en Carolina Ij; beide. kinderen van de overl, en deze Hd. . 8.5.1782


- 78 430. St. jan Snoeck fs Philippe + Wondelgem 25.4.1781. He. Ioanna Marie Vanden Abeele fa Livinus en Ioanna Grootaert die deze staat maakt en presenteert aan Giliis Snoeck broer van de overl. en zo oom en deel voogd over Joanna Marie 17j., Catharine 15j., J acoba 12j., Livinus 10j., Agnes 4j. en Coleta 2j. alle zes kinderen van de overl, en deze He. 20.4.1782 431. St. Lieven Everaerd fs Lucas bij Marie De Neve + Sleidinge Sint-Baafs Volpensweghe 2.9.1781. He. Isabelle de Wever fa Jan .die deze staat maakt en presenteert aan Judocus van Kerckhove tot Sleidinge als deelvoogd over Jan Francies 24j., Pieter 22j., Ioanna Marie 19j., Lievijne 17j., J ooseph 14j. en Marie Catharine Everaerd 12j. alle zes . kinderen van de overl. en deze He. 10.4.1782 432. St. judocus Cleemput fs Jan + Evergem Schoonstraete 9.10.1781. He. Pieternelle Verlei je fa frans die deze staat maakt en presenteert aan Joannes Heyndricx fs Francies halfbroer van de overl, en zo oom en deelvoogd over Pieter 21j., Caroline 18j., francies 15j., J oannes Baptiste 12j., Livinus 10j., Marie Jacoba 7j. en Jacobus Cleemput 2j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 10.4.1782 433. St. Lieven Meirsschaert fs Anthone en van Catharina de Clercg + Wondelgem 8.10.1781. He. Ioanne Vereecken fa Geeraerdt en van Livijne de Poortere die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Meirsschaert bij competente ouderdom van beth de 25j. zijn zelfs, alsmede aan Francies Vander Vennet wonende te Drongen in huwelijk met Livijne Meirsschaert voorts aan francies van Renterghem tot Landegem gehuwd met Ioanne Marie Meirsschaert mitsg. aan Livinus Groothaert tot Wondelgem x met Colletta Meirsschaert en tenslotte aan Lieven Dhooghe fs Jan kozijn en deelvoogd over Pieternelle Meirsschaert jonge dochter 23j. al samen kinderen en schoonkinderen van de overl. erf deze He., representerende elk 'een vijfde staak. 27.3.1782 434. St. Pieterne lle Vande Voorde Ja Abraham + Evergem Overtwaeter 12.9.1780. Hd. Pieter Van Acker fs Christoffel die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Vande Voorde broer van de overl. en zo oom en deelvoogd .over Arme Marie 7j.; '. joanne Marie Sj., ]udocus 4j. en Laureijs Van Acker 9 maand alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 27.3.1782 435. St. Lieven de Puyt fs J ooris + Evergem Elsloo 12.5.1780. He. Joanne Steijaert fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Joannes Clemens de Puyt zijn zelfs, alsmede aan Ioannes Claeys als .karnervoogd over Pieternelle Therese 23j., Livinus Amandus 22j., Bernaerdus Jacobus 18j., en Pieter frans 13j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 27.3.1782 436. St. Jacobus Van Kerckvoorde fs Geeraert bij Joanna Hutsebaut + Sleidinge SintBaafs dorp 30.9.1781. He; Elisabth Lijbaert. fa Pieter bij Ioanne de Buck die deze staat maakt en presenteert aan Jan Criel x met Ioanne Marie Van Kerckvoorde zuster van de overl. als deelvoogd pat. over Pieter J oannes 9j., J oanne Carolina 7j., .en Anne Marie Van Kerckvoorde 5f. alle drie kinderen van de overl. en deze He. Francles Lijbaert broer van deze He. als bijstaande voogd over dezelfde weeskinderen. 4.3.1782 437. St. Anne Pieternelle Gentbrugge fa Lieven + Evergem Overtwaeter 9.7.1781. Hd. Jacobus Vande Voorde fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Jooris Gentbrug.ĂŞ_ broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Ioanne Marie


- 79 4). en Ferdinandus 27.2.1782

Vande Voorde 3j. beide kinderen

van de overl. en deze Hd.

438. St. Francies Coene fs Jan die wedn. was van Caroline De Witte + Evergem Overtwaeter 27.9.1781. He. Livijne Mar+e Van Hecke fa Pieter "van dewelcke geene lichaemelijcke descendenten en sijn" die deze staat maakt en presenteert aan Pieter van Trois x met J oanne Marie Coene fa Francies voorn. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Marie Van Eenaeme, en voorts aan Pieter Coene broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Ioannes 15j., Bernardine Coene 6j. allebei kinderen van de overl. in zijn tweede huwelijk gewonnen bij de voorn. Caroline De Witte, van welk sterfhuis geen staat van goed gemaakt werd. 27.2.1782 439. St. Anna Marie De Beule fa Piet er en Marie Stock + Evergem Schoonstraete 5.11.1780. Hd- Jan Criel fs Lieven die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus De Beule broer var1Cie""overl. en zo oom en deelvoogd over Livina Iudoca 12j., Marie [acoba 10j., Pieternelle Therese 8j. en Livinus Criel 6j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 13.2.1782 440. St. Jan Slock .fs Jan bij J oanna de Vildere + Sleidinge Keure "het Hoexken" ressort van het Laetschip van Speijbroeck 21.10.1781. He. Joanna Pieternelle Heijhdrick fa Jan bij Pietronelle Lammens die deze staat maakt en presenteert aan Francies Neijd x met de zuster van de overl, als deelvoogd over Anghelina 8j. en Francles Slock alle twee kinderen van de overl, en deze He. 30.1.1782 441. St. Pieter van Huffel fs Augustijn + Evergem 6.10.1781. He. Pieternelle de Wispelaere "sonder kinderen van dezen huwelijcke met den over. ledenen te hebben verweekt" die deze staat maakt en presenteert. aan J oannes Van Hyfte en Jacobus Van Sevecote beide voogden pat. en mat. over Anne Christine 18j. en Joanna Marie van Huffel 15j. beide kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Pieternelle Van Hyfte fa Jan. 30.1.1782 . 442. St. Joanne Marie Van twaeter 8.9.1781. Hd. Bauduyn van Loo Goossens fs Lieven en Loo 3j. enig kind van 16.1.1782

Ackere

fa Jan en van Isabella

Tairlinck

+

Evergem

Over-

fs Lucas die deze staat maakt en presenteert aan Joachim van dezelfde Isabella Tairlincx deelvoogd over Marie van de overl. en deze Hd.

443. St. pro deo Jan Reijnaert + Wondelgem 5.12 1780. He. Anne Mar ie de Boever die deze staat m~akt en presenteert aan Pieter Reijnaert Lieven Ryckaert x met Iudoca Reijnaert en het weeskind van Francles Vereeke verwekt bij Anna Marie Reijnaert en welke nna Marie, J udoca en Pieter alle drie. kinderen zijn van de voorn. Jan Reijnaert in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Ioortjntjen Fleriex, voorts aan Pieter vaT! Laere (?) deelvoogd over Livine Catherine Reijnaert 12j. kind van de over l, In zijn tweede huwelijk bij deze He. 2.1.1782 I 444. St •. Guilliaeme PLasschaert fs Jan en Adriaene Goethals + Evergem Overtwaeter Kerckbrugghen 9.1.1770. I He. Catherina Vna Hecke fa jooris die deze staat maakt en presenteert aan Guille Lippens fs Jan en van Andrisijne Plasschaert die eigen zuster was van de overl; en zo als kozijn en deelvoog over de twee achtergelaten weeskinderen van de

?


- 80 overl. en deze He. met naam : J ooris 18j. en J oanna Catherine ongeveer 16j. 2.1.1782

Plasschaert

alsnu

445. Rek. door Livinus van. Ruysseloo Hd. ten sterfhuis van Pietronelle van Elslant fa Jan ter eausen de successie met het overlijden van zijn voorn. huisvrouw vervallen op Joanna van Ruysseloo alsnu x met Iosephus de Cocq, Marie, Colleta, Catharina, Bernaerdina, Pieter en Carolina van Ruysseloo alle zeven kinderen van Livinus bij de overl verwekt, representerende elk een achtste staak ten sterfhuis van hun moeder "dies den resterende achtsten staecke verthoont is I geworden bij het kint overleden eenige minuten naer de doodt van s'overgevers huysvrauwe ende aen welcke successie den overgever verclaert te renunchieren sulcx dat de gemelde sijne kinderen daer van oock de eenighe erfgenaemen bedijderi'f 27.11.1782 446. Bewijs van goed door dheer Laurentius Josephus Stauthamer schout van het Graafschap Evergem als ontvanger van de penningen van de successie gedevolveerd op de vijf minder], weeskinderen van wijlen Pieter Verschaege gewonnen bij Joanna Bomelijn met het overlijden van Adriaen .de Rouck + Zaffelare, alsmede de successie van hun grootvader, presenterende deze aan de voorn. J oanne Bomelijn als moeder en voogd over haar voorn. wezen. 13.11.1782 447. Tweede rek. door Cornelis Neijt fs Lieven als staande en administrerende voogd over Bernaerdus en Joannes Baptiste Dhont alle twee kinderen van Jan gewonnen bij Marie Neijt fa Lieven, en dit sedert de eerste rek. van 21.6.1780; presenterende deze rek. aan de voorn. Bernaerdus Dhont bij huwelijk zijn zelfs, en ten tweede aan Jacobus Dhont oom pat, van de wezen en "gewezen deelvoogd'', 2.10.1782 448. Rek. door Marie Dha,ese wed. van Jacobus Bauwens + Sleidinge Sint-Baafs september 1775 en alsnu in haar tweede huwelijk "verlaeren huysvrauwe van Francies Dobbelaere" tot verkoping van de meubelen en andere goederen "tot betaelen haer schulden" •. Ioannes Banwens en Stanuslaus Bauwens haar zonen, respectievelijk minder]. en meerderj. 24.7.1782 449. Rek. door dheer Laurentius Iosephus Stauthaemer schout van het Graafschap Evergem als geauthoriseerd over Jacobus Reyniers fs Francies en zijn twee minder], kinderen die hij gewonnen heeft bij Marianne van Nieuwenhuijse. 8.5.1782 450. Rek. door Ioannes Velleman procureur van het Graafschap Evergem als voogd over het weeskind van Francles Goethals gewonnen met Anne Marie van Oorden met naam Agata Goethals "gewesene weese ende alsnu bij competente aude van jaeren haer selfs", 10.4.1782 451. Rek. door Laurs. Iosephus Stauthaemer schout van het Graafschap Evergem als staande voogd over de weeskinderen achtergelaten bij Livijne Volckaert die wed. was van wijlen Lieven van Laere fs Lieven. 18.9.1782 452. Rek. door Pieternelle De Reijtere fa Jan wed. van J oannes Steijaert fs Lieven als "aentreckerigghe ende bezitterigghe" ten sterfhuis van Judocus De Reij -tere fs Jan haar broer, in haar huis overleden binnen Evergem Meirbeke D'Hulst 22.12.1781, als gewezen administrerende voogd over de achtergelaten kinderen van Pieter De Reijtere zijn broer gewonnen aan Ioanna Goethals fa Andries en dit sedert de laatste rek. van 7.1.1773; presenterende deze rek. aan Judocus de


- 81 Pauwx met Ioanna Marie De Reijtere alsmede aan Iooris van Speiibroeck x geweest met Marie Therese De Reijtere over zijn minderj. weeskinderen. 13.2.1782 453. Rek. door dheer Laurentius Iosephus Stauthamer schout van het Graafschap Evergem als kamervoogd over Jan Baptiste L'hermitte enig weeskind van Josephus Ignatius Henricus L'hermit te fs Carel bij Anne Marie Loridon en van J oanna Marie Boelens vader en moeder van de wezen. 27.2.1782 BUNDEL

362

454. Renseing door Joannes de ReU fs Lieven staande en administrerende voogd over Coleta en Pieternelle J acobe de Reu zijn als nog minderj. zusters, presenterende deze aan Pieter Verguit deelvoogd over dezelfde wezen. 25.4.1781 455. Rek. door Lieven Baele fs Jan als vader envoogd over zijn vier minderj. weeskinderen in zijn eerste huwelijk gewonnen bij Joanne Petronelle Kesbeke fa Cornelis en Petronelle Matthijs, ter eausen van de successie op de voorn. vier wezen vervallen met het overlijden van de voorn. Pieternelle Mathijs fa Petrus overleden huisvrouw van Joannes Schepens en te voren wed. van de voorn. Cornelis Kesbeke, grootmoeder mat. van de wezen 3.1.1781 456. Rek. door dheer Laurentlus J osephus Stauthamer schout van het Graafschap Evergem . als geauthoriseerd over de drie minderj. weeskinderen van Pieter De Swaef en Suzanne Bauwens met naam: Jan Francies, Jan Baptista en Joanne Franchoise De SWaef, dit nopens hetgeen op de voorn. drie. kinderen was gesteld bij wijlen Catharina Verspecht wed.¡ van Jan Bauwens. 11.4.1781 487. Rek. door notaris Jan Francies Naudts tot Evergem als geauthoriseerd over de erfgenamen ten sterfhuis van wijlen sieur Hieronimus van Hecke, dit ter eausen van de administratie als wijlen dezelfde van Hecke had genomen over de drie minderj. weeskinderen van Lieven van Laere gewonnen bij Livijne Volckaert, van welke drie kinderen een overleden is; mits hetgeen op deze wezen vervallen is met het overlijden van Jooris van Laere; presenterende deze aan Gillis van Hyfte als kamervoogd. 15.11.1780 488. Renseing door dheer Laurentius Josephus Stauthaemer, schout van het Graafschap Evergem; over de drie minderj. weeskinderen van wijlen Jacebus Cierens gewonnen bij Carolina Hennebaert; van de successie op deze voorn. drie wezen vervallen met het overlijden van Joanna Rooesel + Gent; presenterende deze aan de voorn. Carolina Hennebaut wed. van Jacobus Sierens. 20.9.1780 489. Rek. door Lieven de Schinckel als administrerende voegd over de twee minder], kinderen van wijlen Abraham Boekenooge gewonnen bij Caroline de Schinckel. 5.9.1781 . 490. Rek. door eersame Coleta Van Huffel wed, van wijlen de eersamen Jeannes Vermeuten in zijn leven schepen van het Graafschap Evergem "ende bij dien was den selven Vermeulen ooek eensweeghs gheauthoriseerdt tot den ontfanck vanden uyteoop vande successie van Jacobus De Windt" alsmede van het slot van de staat competerende de vijf kinderen van Jan Daninck fs Lieven gewennen bij Anna Maes fa Jan in haar eerste huwelijk + Wondelgem bij de Spiesbroeckdrieseh 1.6.1776 • De kinderen met naam : Andries 25j., Pieternelle 23j., Anna Marie 21j., J osine 20j. en


- 82 en Pieter Danmek 17j. 12.12.1781 491. St. Ioannes Van Acker fs Lieven + Evergem Overtwaeter 6.10.1781. He. Marie J acoba buijsse fa Daniel die deze staat maakt en presenteert aan Lieven Van Acker als oom en deelvoogd Over Ioanne Pieternelle Van Acker 7 maand en half, enig weeskind van de overl. en deze He. 12.12.1781 492. Augm. door Pieter de Meester fa Jan tot Waarschoot Hd. ten sterfhuis van [acoba de Muynck fa Zeger bij Pietronelle van Hecke dit van de goederen op zijn enig minderj. weeskind met naam Joannes Baptiste de Meester verwekt bij de voorn. ]acoba de Muynck, vervallen met het overlijden van Seger de Muynck fs Jooris en Pieternelle van Hecke, grootvader en grootmoeder van de wees, beide + Sleidinge Sint-Baafs Hoijweegstraete ten jare 1780, alwaar deze overgever ten voorn. sterfhuis over zijn weeskind heeft gerepresenteerd een elfste staak van de gehele nalatenschap; presenterende deze aan Lieven de Muynck oom en deelvoogd over deze. wees. . 12.12.1781 493. St. Marie Velleman fa Jan bij Philippine Vander Meirs5chen die wed. was van . Francies Aerts, . + Sleidinge Sint-Baafs op het dorp 28.10.1780, alwaar hun hoors . verklaren: Ioarmes en Pieter Aets, Ioorts ToHenaere x J oanne Aerts: en [udocus Vel1eman broer van de overl. als deelvoogd .over J osephus Aerts minderj., alle vier kinderen van de voorn. Francies Aerts bij de voorn. overl. 12.12.1781 . 494. St. Angeliene Vervaet fa Pieter en van Anna Van Acker. + Evergem Schoonstraete in Draijlingen 7.9.1779. Hd. Lieven de Clercq fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Gillis Vervaet broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieter 20j., Ioanna Marie 16j., Ioannes 13j., Dionisius 10j. en Livijne Mar ie de' Clercq 5j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. . 14.11.1781 495. St. Anna Marie Rubbens fa Jan en Marie Anne Claeijs. + Wondelgem "Vrauwstallendriesch bij de kercke" 13.1.1781. Hd. Gi11is Francies Boelens is Arnoldi en. van Maria Anna Vander Eecken die deze staat maakt en presenteert aan Christoffel Vande. Velde als kamervoogd mits Jan Rubbens "de actualiteijt vande deelvoogdije heeft 'gerefuseert" over J oanna Marie Boelens 6 maand enig kind van de overl. en deze Hd. 19.9.1781 496. St. Livine Geldof fa Cornelis + Wondelgem 14.1.1781. Hd. Marmus Braeekman fs Marmus die. deze staat maakt en presenteert aan Judocus Francies de Backer x met Marie Therese Cernelia Braekrnan en Marie Anne Braekman haar zelfs,' alsmede aan Pieter Fraudes Geldof en Iudeens Braeekman beide voogden pat en mat. over J oannes 24j., J oanne 19j. en J udoca Braeekman 16j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 5.9.1781 e,

497. St. pro deo Pieternelle Audenelle fa Pieter + Wondelgem 13.5: 1780. Hd. Passchagius Penninck fs Pieter die deze staat maakt' en presenteert aan Ludovicus Vander Linden x Marie Pièrernelle. Audenelle en zo oom en deel voogd over Ludovicus Penninck l l j, enig weeskind van de overl. en deze Hd. 5.9.1781 498. St. Livinus Dossche fs Bauduijn + Evergem Elsloo de Weeghsche 1.5.1781. He. Marie Brieman fa Marijn die deze staat maakt en presenteert aan Emanuel Dossche broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Jacobus Fr ancies Dossche


-- 83 ;_ 4j. enig weeskind van de overl. en deze He. Pieter Dossche ook broer van de over!. 5.9.1781 499. St. Joannes Rogiers fs Jooris + Evergem Overtwaeter 16.12.1780. Hoors en representanten: Jooris Bambost x Pieternelle j acoba Rogiers die deze staat maakt en presenteert aan J acobus Dantschutter kozijn en deelvoogd pat. benevens Joannes de Mangelaere deelvoogd mat. over Pieter 23j. en Angeline Rogiers 17j. alle drie kinderen van de over]. gewonnen bij Beatrix Verbrugge. Goederen de overl. aankomende uit zijn eerste huwelijk met Pieternelle Corthals. 11.7.1781 500. St. Jan Baptiste Bauters fs Pieter + Evergem Elsloo He. Livijne Colle fa Plet er die deze staat maakt en Debbaut x met Joanne Marie Bauters en zo oom en Marie Bauters 2j. en half en Jan Baptista Bauters 5 de overl. en deze He. 11.7.1781

13.3.1781. presenteert aan Bernardus deelvoogd over Pieternelle maand beide kinderen van

501. St. Agatha Groottaert fa Jooris + Evergem Overtwaeter 29.1.1780. Hd. Pieter Mestach fs Adriaen die deze staat maakt en presenteert aan Jan Groottaert broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Marie Catharina 6j., Colleta Lij. en Marie Anna Mestach 15 maand alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 27.6.1781 502. St. Bernaerdine Van Hecke fa Steven gewonnen bij Pieternelle Van Beveren + Evergem Elsloo 12.4.1781. Hd. Ioannes Rogiers fs Laureys die deze staat maakt en presenteert aan Geeraert Vereeke als kozijn en deelvoogd over Arme Catharine 12j.; J oanne Marie 10j. en Livinus Rogiers Sj, alle drie kinderen van de over}. en deze Hd. . 27~6.1781 503. St. J oosijntjen Dhooghe fa J oannes die in haar eerste huwelijk wed. was van Francles Lippens, + Sleidinge Sint-Baafs Volpensweghe op het Aermeijndeken 10.10.1780. Hd. Ioseph Van Vooren fs Jeannes bij Marie de Koijer, die deze staat maakt en presenteert aan J ooris en Jacobus Lippens kinderen van Fr ancies bij de overl. verwekt, mitsg. Francles Wijttijnek x met Livijne Marie Lippens ook fa Francles voorn. bij deze overl. . Voorts aan Iudoca, en Francles Van Vooren allebei- "bij competente oude van beth de 25J. hun zelfs, alle twee kinderen van de overl. bij deze Hd., mitsg. aan Livinus Dhooghe tot Wo ndelgem als broer van de overl. en zo deelvoogd over Bernardus 21j. en Marie Francisca Van Vooren 18j. ook twee kinderen van de overl, en deze Hd. en zo samen elk tot een zevens te staak gerecht in dit sterfhuiS. 27.6.1781 504. St. Preter Van de Walle fs Iocris bij Marie Anna Sp~e~ + Sleidinge Sint-Baafs Volpenswege 1.5~1780. . He. Marie Joanna de Jaeghere fa Laureys bij J oorijntjen Dellaert die deze staat maakt en presenteert aan Laureys Van de Walle broer van de overl. en zo deelvoogd over Joorijntjen Van de Walle 10j., Ioanne Pieternelle. 8j•.jBernardine 5j. en Francisca Van de Walle 2j. alle vier kinderen van de over}. en deze" He. 13.6.1781 505. St. Marie Livijne Van Hijfte fa loos en van Marie Anna De Reu + Ever-gein Meirbeke 3.2.1781. . . Hd. Bernardus Verheecke fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Carel Martens x Anna Catharine Van Hijfte fa Joos voorn. en zo oom en deelvoogd over Anna Catharine 18j., Iacoba 16j. en Marie Catharlna Verheecke llj. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. Pieter Van Hijf'te oom van de overl, 13.6.1781


- 84 506. St. Joanna Carolina De Backer Asschaut Meulen 22.10.1780. Hd. Livinus Rogiest fs Jan die. Abraham De Backer grootvader enig weeskind van de over I. in 13.6.1781 .

fa Abraham

+

Evergem Meirbeke niet ver van

deze staat maakt en presenteert aan de voorn. mat. en deelvoogd over Ioanne Marie Rogiest 3j. haar eerste huwelijk bij deze Hd.

507. St. Livijne de Smeemer fa Piet er + Evergem Meirbeke bij de Schranse 1.12.1780. Hd. Jacobus de Schrijver fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Lieven van Damme x met joanne de Smeemer zuster van de overl. en zo oom causa uxoris en deelvoogd over Joannes de Schrijver 6j. enig erfgenaam van deze overl. en de Hd. 23.5.1781 508. St. J oanne Pieternelle Aelterman fa. Adriaen gewonnen bij Monica Tuytschaever + Evergem Elsloo 6.7.1780. '. .. _ ". . .. . . Hd. J acebus Polfliet fs Anthone die deze" staat maakt en presenteert aan Lucas Meulewaeter fs Joannes bij Joosijntjen Aelterman .kozijn en deelvoogd over Jacobus Anthone 22j., Pieternelle J oanne 17j., Adriaene Marie 13j., Coleta Ll j., J udoca 7j. en Marie Anne 3j. alle zes kinderen van de over I. en deze Hd. 23.5.1781 509. St. Ioannes Everaert fs Piet er gewonnen bij Ioanne de Muynck + Evergem Elsloo 11.4.1779. He. Anne Marie Grootaert fa Pieter gewonnen bij Marie Coenraet die deze staat maakt en presenteert aan Ioannes Everaert fs Pieter d'oude als oom en deelvoogd over Pieter 16j., en Pieternelle j acobe Everaert 7j. beide kinderen van de overl, en deze He. 23.5.1781 510. St. J oannes Bral fs Lieven + Evergem Elsloo in de Hefftjnck 8.11.1780. He. Joanne Theresia de Somville fa Lieven die deze staat maakt en presenteert aan Jo annes Steijaert x met Joanna Lievijne Bral en vorts aan Cristoffel de Wispelaere als deelvoogd over Ioannes Baptista 20j., Marie Jacoba 18j.', Pietrenelle 15j., Francisca l Oj., Joanna Marie 8j., Francles 6j•. en Colleta Bral 5j. alle acht kinderen van de overl. en deze He. 9.5.1781 511. St. Livijne Volckaert wed. van wijlen Lieven Van Laere fs Lieven + Wondelgem op Vrauwstallendriesch in het Dorp bij de Kercke, welke staat wordt geformeerd bij Domin Van Achte fs Jacobus als deelvoogd over de twee minder], kinderen van de voorn. Livijne Velekeert gewonnen, bij wijlen Lieven Van' Laere fs Lieven. 9.5.1781 512. St. Lieven Bruggeman fs Gillis en Judoca Claeijssens + Evergem 14.11.1780 wedn, in eerste huwelijk van Carolina Dhondt fa Amandus en Joosijntjen Van Eenaeme He. Pieternelle Vereecken fa Geeraerd et Lievijne de Poorter die deze staat maakt en presenteert eerst aan' Carel Claeijs x, met Pieternelle Bruggeman Ja Gillis en J udoca Claeijssens voorn. als oom en deelvoogd pat. en aan Francles Messchaert x Isabelle Arens fa Jan en Marie Dhondt als kozijn en deelvoogd mat. over. de twee minder], weeskinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen met Carolina Dhondt met naam: Carel 15j. en Jan Baptista Bruggeman 12j. Mitsg. aan de voorn. Carel Claeijs als oom' en deelvoogd pat. over de vier minder], 'weeskinderen van de over I. gewonnen in zijn tweede huwelijk met deze He. met naam: Joanna Marie Sj., Coleta 6j., Joanne Livina 4j. en Jeannes Franctes Bruggeman 2j. Herberg "Sente Hubertus" te Evergem Overtwaeter te Kerkbrugge. 25.4.1781


- 85 513. St. Joanne Florentine Hd. Piet er Plasschaert Van Laere broer van 14j., Marie Catharina jaar alle zes kinderen 11.4.1781

Van Laere fa Lieven + Wondelgem Bootestraete 24.9.1780. fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Pieter de overl. en zo oom en deel voogd over Florentine 16j., Piet er 12j., Livijne 10j., Joannes Francles 7j. en Frans anderhalf van de over I. en deze Hd.

514. St. Mar ie Anna Van Nieuwenhuijse fa Jan en Livijne Rijckaert + Sleidinge SintBaafs op het dorp 28.3.1780. Hd. ] ac:obus Reyniers fs Francles die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Van Nieuwenhuijse tot "Wijnckel" broer van de overl. als deelvoogd over. Pietronelle Therese 4j. en Colleta 2j. en 6 maand alle twee kinderen van de-overl. en deze Hd. . 28.3.1781 515. St. Anne Marie de Smet fa J oannes + Wondelgem 30.7.1779. Hd. Joannes Van Damme fs Francles die deze staat maakt en presenteert aan Laureys de Smet broer van de overl. als oom en deel voogd over Livine Catherine Grootaert dochter van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen bij Joannes Grootaert die na het overlijden van haar moeder, ook overleden is. Alsmede aan de voorn. Laureys de Smet als deelvoogd over Jacobus 7j. en Pieter Van Damme . Sj, beide kinderen van de overl. en deze Hd. 14.3.1781 516. St. Livijne Bracke fa Iudocus gewonnen bij Catharîne Eijnderickx + Evergem op het dorp 7.9.1780. Hd. Lieven D'hooge fs J oannes en Elisabeth de Clercg. Twee kinderen: Ioanna Catharina 12j. en Regina D'hooge 8j. over wie deel voogd is Tobias Everaert als naaste bestaande bloedvriend van de overl, 14.3.1781 517. St. ] oanna Maria Boe!ens fa Lieven en van Mart ijntjen Bastiaen die wed. was van Iosephus Ignatius Henricus L'hermitte Js Care! bij Anna Marie Laridon in zijn leven "chlrurgien'' + Sleidinge oktober 1772, welke voorn. J o anna Marie Boelens ook + Sleidinge Slnt-Baafs 8.1.1781 samen wonende met haar. zuster Theresia Boelens die deze staat maakt en presenteert aan Francles Lybaert fs Pieter, x met Anne Marie Ser aphine L'hermitte zuster van de eerste overl, en aan Carel Iterbeke x met Ferdinanda Boelens eigen zuster van de laatste overl. beide als pat .. en mat. deelvoogden over Jan Baptiste L'hermitte fs josephus voorn. en gewonnen aan de laatste overl. en zo enig erfgenaam oud 9j. Anna Marie Laridon grootmoeder pat. van dit weeskind is + Nipkerke Kasseirij van Belle op 20.10.1776. 14.3.1781 518. St. Catharina

De

PUijt fa jooris en van Pieternelle de Deckere fa Francles + Evergem Reijbroeck 26.1.1779. . Hd. J oannes Staelens fs joos en J oanna Strijt die deze staat maakt en presenteert aan eersame Livînus de Puîjdt fs jooris voorn. en de. voorn, Pieternelle de Deckere broer van de overI. en zo oom en deelvoogd over. de .drie minder], weeskinderen van de overl, en deze Hd. te weten: Preter Francles 10j.., .Theresia Sj, en Judocus Franseles Staelens 15 maand. (Livinus de Puijdt voorn. was broer van "volle bedde" van de overl. 28.2.1781 I Schoonstraere

519. St. Jo anne rt!arie Van Praet fa Jan + Evergem Overtwaeter 13.2.1779. Hd. J oannes lF.oegiers fs Aernaut die deze staat maakt en presenteert aan voorn, Jan van Praét grootvader en deelvoogd over Iacobus Francles Roegiers 2j. enig weeskind vari de overl. en deze Hd. 28.2.1781


- 86 520. St. Ioanna de Pauw fa Pieter bij Adriaene de Pauw + Sleidinge Sint-Baafs Weststraete 26.9.1780. Hd. Joannes Van de ~ostijne fs Pauwel bij Elisabeth Van Speijbroeck die deze staat maakt en presenteert aan Joannes Francies Meirschman x met de zuster van de overl. en zo deel voogd over Livinus 14j., Ioanna Marie 12j., Anna Catharina 10j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 31.1.1781 521. Augm. van staat toekomende de twee nog minderj. weeskinderen achtergelaten bij Joanne Francoijse de Clercq fa Jacobus en Theresia Verbauwen verwekt in haar huwelijk met Pieter Tollens zo uit hoofde van hun moeder als hetgeen op hen is gesuccedeerd met' het overlijden van voorn. Theresia Verbauwen + Poesel 1.7.1777, wijlen grootmoeder van de wezen; conform de staat van goed van 11.12.' 1780 overgebracht bij Piet er Tollens vader van de weeskinderen. Adriaen de Clercq oom mat. van de voorn. weeskinderen. 17.1.1781

BUNDEL

361

522. Rek. door Jacques Ferdinand De Ruydt procureur van het Graafschap Evergem over de Vijf minderj. weeskinderen van wijlen Lieven Praet gewonnen bij Marie Anna Daemers over de "vercochte goederen ten sterfhuyse van Livijne van Damme fa Jan" bejaarde doether + onbedegen te Evergem Schoonstraete Rijbroeck 17.1. 1780, "sweesen oude moetje" alwaar dezelfde weeskinderen graad van "hoirtje" hadden tot een derde van de gehele "naelaetentheijdt II van dit sterfhuis, benevens Pieter en Jooris Praet beide ooms van deze weeskinderen. 6.9.1780 523. Rek. door Cornelis Neyt fs Lieven als administrerende voogd over Bernaerdus en Ioannes Baptiste Dont alle twee kinderen van Jan gewonnen bij Marie Neyt fa Lieven; presenterende deze rek. aan Jacobus Dhont oom pat. van deze weeskinderen en "gewezen" deel voogd. 21.6.1780 ' 524. St. j oanna Petronelle Kesbeke fa Cornelis et PetronelIe Matthijs + Evergem Overtwaeter "het Zoetemanneken" 18.1.1778. Hd. Lieven Baele fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Ioannes Kesbeke broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieter Iudecus 12j., [oanne Marie l Oj., Cornelis 8j. en Marie Anne 6j. kinderen van de over I. en deze Hd. 13.12.1780 525. St. Barbara de Priester fa Iudocus + Evergem 24.9.1780. Hd. Pieter Rantschaert die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus de Priester broer van de overl, en zo oom en deelvoogd over Lieven Rantschaert Sj. enig weeskind van de overl. en deze Hd. 29.11.1780 526. St. Pieter de Puyt fs Jacobus en van Elisabeth van Damme + Evergem Dixmeire 6.4.1779. He. Livijne van Loo fa Lucas die deze staat maakt en presenteert aan Pieter de Puijt kozijn en deelvoogd over Zacharias 19j., Marie Iacoba. 18j., Pieter Frans 16j., Ioanne Marie 14j." Pieternelle Jacoba l l.j., ColletaYj., Anne Marie 3j. en Angeline de Puijt 2j. alle acht kinderen van de overl. en deze He. Eigendom te Evergem uit hoofde van zijn moeder. 18.10.1780 527. St. Cristoffel

Theirlijnck

fs Pieter

+

Sleidinge Sint-Baafs

Velpensweghe 26.4.1779


- 87 en st. van Anna Lippens fa J ooris zijn huisvrouw + 4.5.1779. Bezitter van dit sterfhuis : Francies Teirlijnck zoon van Christoffel en van Anna Lippens bij competente oude van jaren zijn' zelfs, die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus Boulaert x met Pietronelle Teirlijnck ook dochter van Christoffel en Anna Lippens en voorts aan Joannes Moens burgemeester als kamervoogd over Carel Theirlijnck 24j., samen drie kinderen van de beide overl. Eigendom te Sleidinge 18.10.1780 528. St. J acebus de Scheitder fs jooris bij Ioanna Goethals +Sleidinge Sint-Baafs Volpenswege 1.5.1779. Hd. Ioanna van de Walle fa Laureijs bij Isabelle van Hoorebeke die deze staat maakt en presenteert aan Francles de Scheirder bij competente oude van jaren zijn zelfs voorts aan Bernardus de Ketelaere als vader en voogd over zijn zes minderj. weeskinderen die hij gewonnen heeft bij Catarine de Scheirder fa Jacobus representerende van dit sterfhuis de tweede van vier staken en voorts aan Jan Baptistle de Scheirdere als deelvoogd over Jan Baptista 24j. en Bernardus de Scheirder 20]. alle twee nog minderj. kinderen van de over I. en deze Hd. 18.10.1780 ' 529. St. Ma ie Anne Pielaet wed. van Judocus Steijaert + Evergem Elsloo 9.1.1780. Hoors n representanten: J oannes Steijaert zijn zelfs zoon van de overl. en Judocus Steijae t die deze staat maakt en presenteert aan Lieven Steijaert en Bernardus Verecke kamervoogd, beide deelvoogden pat. en mat. over Pieternelle 24j., Francies 22j., J oanne Marie 21j., Gabriel 15j., Bernaerdus 11j., en Jooris Steijaert 8j. ook alle zes kinderen van de overl., 'benevens deze reudantv ;: , Eigendom te Evergem. 20.9.1780 '530. St. Ioannes Van Hyfte fs Joos en Livina van Hecke fa Jooris zijn huisvrouw beide + Evergem Elsloo op Meirhern respectievelijk op 11, januari en 23 juni 1780. Hoors en representanten: [udocus, Livinus en Marie Therese Van Hyfte hun zelfs bij competente ouderdom .dle deze staat maken en presenteren aan Iudocus Van Hyfte oom en voogd pat. alsmede aan Steven van Hecke voogd mat. over Joanne Iudoca 23j., Pieter Francies 21j., Coleta 19j., Anne Catherine 16j., alle zeven kinderen van de overl. ' ' Eigendom te Evergem 20.9.1780 531./ St. Philipe Neijt fs Lieven gewonnen bij Tanneken Plasschaert + Evergem Overtwaeter 7.4.1780. He. Catherina Dellaert fa Christoffel die deze staat maakt en presenteert aan Abraham de Coene x met Pieternelle Neyt en zo causa uxoris oom en deelvoogd over Joanne Marie 19j., Joannes Francies 17j., Livinus 15j., [udocus Bj, en Colleta Neyt 6j. alle vijf kinderen van de overl, bij deze He. 'Eigendom te Evergem binnen de "Heerelijckhedevan Maesrode in Doorisele, Heerelijekhede van Oostgaever in Overtwaeter." 20.9.1780 532. St. Isabelle Cocquijt fa Lieven bij Ioanna van Speijbroeck + Evergem Elsloo in de Heffinck 5.6.1780. Hd. Guilliaeme Martens fs Preter 'die de~e staat maakt en presenteert aan GabrieI de Meijer x met de voorn. Isabelle van Speijbroeck deelvoogd over Pieter Hubertus 15j., Joannes 13j., Angeliene l l j., Marie Regine 9j., Caroline 7j. en Jacobus Martens 2j. alle zes kinderen van de overl. en deze Hd. ' Behuisde hofstede te Nevele "Heerelijckhede van het Poecksche" 20.9.1780 533. St. eersame

Joanna Roegies fa wijlen Jan en van Joosijntjen

de Ruyter, wed. van


88 Pieter Lybaert fs Joos bij Janneken de Wispelaere haar overleden man, welke Joanna Roegies + Keure Sleidinge ressort van "het Laetschip van Speybroek" ten huize van haar zoon [udocus Lybaerdt in maart 1779. (Roegiers) . Hoors : Judocus Lybaerdt fs wijlen den voorn. Pieter en van de voorn. Ioanna Roegiers als representant van de eerste hoofdstaak van vier. De tweede hoofdstaak wordt vertoond door Iudocus Lybaerdt fs Anthone als deelvoogd mat. over de twee minder]. weeskinderen van wijlen Ioanna Lybaerdt die ook dochter was van Pieter en van deze overl., in haar huwelijk gewonnen bij sieur Iudocus Taelman "meester chlrurgien" tot Lovendegem, "Poorter der stede ende Caele van Audenaerde", zo als vader en voogd over zijn voorn. twee minder], weeskinderen met naam Marie Christina 20j. en Rosa Taelman 19j•. [oannes Lybaerdt jongman bij competente ouderdom van be th de 25j. zijn zelfs is representant van de derde hoofdstaak. De vierde en laatste hoofdstaak wordt vertoond bij Jooris Goethals en zijn huisvrouw Chatarina Lybaert alle vier kinderen en kleinkinderen, hoors en erfgenamen van wijlen de voorn. [canna Roegiers bij wijlen de voorn. Piet er Lybaerdt, 20.9.1780 .

.

..

.

.

534. St. Marte Jacoba de Ruijtere fa Joos bij Tanneken Lippens + Sleidinge Sint-Baafs op het dorp 22.4.1780. . . . Hd. Francies Tydtgadt fs Pieter bij Anna de Sutter die deze staat maakt en presenteert aan Jan Bapt ista de Ruijtere broer van de overl. als deelvoogd over Anna Pietronelle Tydtgadt 17j., J udocus Bernardus 15j., Jcanna Marie 13j., Pieter Francies l l j., Joosephus 8j. en Mar ie Anna Tydtgadt Sj, alle zes kinderen van de overl. gewonnen bij deze Hd. 6.9.1780 535. St. Jan Van Renterghem fs Adriaen + Wondelgem 26.12.1779. He. Livijne Pottelberge fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Laureijns van Renterghem broer van de overl, en zo oom en deelvoogd over .Anna Marie van Renterghem 12j. enig kind van de overl. en deze He. 6.9.1780 536. Augm. en bewijs van goed gemaakt door Pieter Van Hulle als oom en naaste bestaande vriend over Pieternelle Claeijs meerder], "innocente" wees, dochter van Joos gewonnen bij Marie Van Hulle; dit ter eausen van de successie op dezelfde wees vervallen met het overlijden van haar voorn. moeder, alwaar zij gerecht was tot eenderde staak. Een gelijke derde staak komt we aan 'Pieter Waldack fs Jan, x met Anna Claeijs en de derde en laatste staak wordt vertoond bij Iudocus de Brui~ x geweest met Rosa Dorothea Claeijs ook beide dochters van de voorn.Joos' Claeijs en Marié Van Hulle. 5.7.1780 537. St. Lieven Praet fs Mauri + Evergem Schoonstraete Rijbroeck 27.12.1776.· He. Marie Anna Daemers fa Pieter die deze staat maakt en. presenteert aan Piet er Praet broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Pieter. 16j., Marte Therese 14j., Jacoba 12j., Ioannes Baptista 9j. en Bernardus Praet-B], alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 21.6.1780 538. St. Catherine Dobbelaere fa Pauwel + Evergem Overtweeter 17.1.1780. Hd. Gillis de Wever fs Pieter die deze staat maakt en presenteert aan J oannes [ooris Van Vooren x met Pieternelle de Wever, Lieven de Wever. zijn zelfs, alsmede aan Lieven Rantschaer oom en deelvoogd over Franeies 23j., Lievijne Marie 20j. Pieter 16j., alle zes kinderen van de over]. en deze Hd. 7.6.1780 539. St. J oannes Boijs fs Jan bij Marie de Neve Velthoek 21.5.1779.

+

Sleidinge Sint-Baafs

Volpensweghe


- 89 He. Anna Catharina Verschaere fa Jan die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Boijs broer van de overl. als deelvoogd over Joannes Bernardus 13 maand. en J oanna Theresia Boijs 3 maand twee kinderen van de overl. en deze He. 19.4.1780 540. St. Jooris Vermeire fs Gillis + Evergem Meirbeke 26.8.1779. He. Livine Goethals fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Gregorius Pieter en Joanne Therese Vermeire x met Pieter Meulewaeter, alle drie kinderen van deze overl. en deze He. bij competente oude hun zelfs, alsmede aan Jeannes Vermeire kozijn en deelvoogd over Marianne 22j., Iudocus 18j. en Guills .15j. ook alle drie kinderen van de overl. en deze He. 7.6.1780 541. St. J oanna West fa Gilles bij J oorijntjen Giellet in de Hoijwegstraete 18.3.1779. Hd. Lieven De Ridder Cs Jan bij Marie Goethals teert aan Jan Baptista De Ridder bij competente voorts aan Guilliaeme West tot Merendree broer NOrbertus 22j., Pieter Bernardus 19j. en Isabelle kinderen van de overl. en deze Hd. 19.4.1780

+

Sleidinge SInt-Baafs

Hoijweghe

die deze staat maakt en presenoude van jaren zijn zelfs' en van de overl. als deelvoogd over Therese De Ridder 16j. alle vier

542. St. Pieter Roete fs Jan gewonnen bij Mart ijntjen Staelens + Evergem Overtwaeter Kerkbruggen 15.2.177 8. He. Ioanne Marie Vernaeve fa Iocris die deze staat maakt en presenteert aan Livinus Roete fs Jan die zoon was van de voorn. 1an d'oude en zo kozijn en deelvoogd over Joanne Catherine 19j., Colleta 17j., Joannes Francles I5j., Livinus 12j., Jacobus 9j., Pieternelle 7j., Marie Iacobe Roete 2j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 19.4.1780 543. St. Isabelle Callant fa Jan + Evergem Elsloo op het Dorp 14.5,1779. Hd. sieur Pieter de Cooman fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Collet a J oanne, Pieter Ang elus en J oannes Baptiste de Cooman bij com petente oude van jaren hun zelfs, alsmede aan Joannes Callant broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Marie Theresia 18j. en Jacobus Francies de Cooman 17j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 5.4.1780 544. St. J oannes Boelens fs Vincent + 27.3.1779 en st •. van Marie Anne de Smet fa Carel zijn huisvrouw + 4.4.1779. . Hoors en bezitters : Jan Bapttsta en Judocus Boelens zonen van beide overl. en zo repres:entanten van dit sterfhuis elk tot 1/6 staak, die deze staat maken en presenteren aan Judocus Tirrijn tot Ertveld x met Pieternelle Boelens fa van beide overl., J ooris Temmerman tot Sleidi ge x met Bernardine Boelens ook dochter van beide overl., Jacobus Frederik tot Slei inge x met Iudocua Boelens ook fa van beide overl., Jan Francke voogd pat. ePieter Vande Velde voogd mat. over Ierenemus Boelens 24j. nog minder], zoon, alle kinderen en schoonkinderen van beide overl. 5.4.1780 545. St. J oanna Marie de Reu fa Joospeh wed. an Pieter Ryckaerdt +. Sleidinge SintBaafs Volpensweghe op het Rijckeijndeken. . . . ,'. ..' . Hoors en kinderen : Jooris, Francies, Marthijs eh Colleta Ryckaert alle vier kinderen bij competente oude van jaren hun z lfs die .deze staat maken en hem presenteren aan Ioannes de Reu broer van de overl, als deel voogd .mat, en Matthys Ryckaerdt als deelvoogd pat. over Anna M rie 2;3j. en Iudocus Ryckaerdt 16j. alle zes kinderen van Pieter Ryckaerdt en de v om. Ioanna .Marie. de Reu 15.3.1780


- 90 546. St. Iudocus de Leeuw fs Jan bij Tanneken Van Hecke + Sleidinge Sint-Baafs Hoijweghe in de Putten 1.10.1779. He. Lijvijne van Laere fa Jan bij Catharine de Clercq die deze staat maakt en presenteert aan Lieven de Leeuw broer van de overl. en zo als deelvoogd over Catarme 14j., Livinus 11j., Pieter Bernardus 4j. en Therese 1[, alle vier kinderen van de overl. en deze He. 1.3.1780 547. St. Joannes Vermelden fs )oannis gewonnen bij Livijne Buysse + Wondelgem 2.1.1779. He. Anne Colleta Van Huffel fa Geeraert gewonnen bij Elisabeth Daens die deze staat maakt en presenteert aan Jan Haeck deelvoogd over Jacobus Francies Verhae~zoon van Jan Baptiste gewonnen bij Catharine Ioanne Verrneulen en Dominicus Reijniers x met Joanne Catherine Vermeulen welke voorn. Joanne Catherine Vermeulen en Catharine joanne Vermeulén alle twee kinderen zijn van de overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Ioanna Groothaert, alsmede aan J oannes en Pieter Gillis Vermeulen ook beide kinderen van de overl. en deze He., alsmede aan dezelfde Jan Haeck deelvoogd over Philippe Jacobus 20j., Jacobus Iosephus 17j., Colleta Joanne 16j. en Bernardus Joannes Vermeulen 12j. alle vier kinderen van de overl, en deze He. 1.3.1780 548. St. Lieven Van Hecke fs Pieter en Livina De Wever fa Pieter + Evergem straete .in de Vurst 3.4.1779. He. Pieternelle Versluijs fa Jan die deze staat maakt en presenteert .aan cies Van Hecke broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over Ioanna 14j., en Jan Francles Van Hecke 5j. beide kinderen van de overl. en deze 1.3.1780

SchoonJan FranChristina He.

549. Augm. van staat door Joannes De Meijere fs Jan als vader en voogd over zijn twee minder]. weeskinderen met naam Pieter 5j. en Marie De Meijere 2j., gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Louise De Mol; dit van de successie op dezelfde twee weskinderen verstorven met het overlijden van Pieter De Pauw f's Lieven + onbedegen Wondelgem ten huize van Judocus Geeraert "ontrent de kercke" L 12.1779, zonder kinderen achter te laten. 16.2.1780 550. St. .Ioarmes Acke f's Pieter + Evergem Elsloo 26.9.1779. He. .Ioanne Marie Lippens fa Christoffel die deze staat maakt en presenteert aan Andries Vermeulen x met J oanne Acke, zuster van de overl. en zo oom en deelvoogd over Ioanne fij., Jacobus 4j., Andries 3j. en Jan Baptiste 9 maand alle vier kinderen van de overl. en deze He; 16.2.1780 551. St. Pieternelle Van Beveren fa •••• laatst wed. van Piet er de Kinderen en daar te voren van Steven van Hecke + Evergem Elsloo 7~11.1779. , Hoors en erfgenamen: j oannes Rogiers x met Bernaerdine van Hecke bij competente oude haar zelfs, welke Bernaerdine en Ioanne Marie van Hecke (ook haar zelfs) beide kinderen zijn van de voorn. Steven van Hecke bij deze overl. in haar eerste huwelijk, Mitsg. Judocus der Kinderen meerder], "innocent" weeskind in haar tweede huwelijk gewonnen bij Pieter der Kinderen en welke Marie van Hecke deze staat maakt en presenteert aan de voorn. J oannes Rogiers causa uxoris, alsmede aan Bernaerdus Vereecke schepen als kamervoogd over de voorn. Judocus der Kinderen. 16.2.1780 552. St. Pieter Schepens fs Pieter + Sleidinge Sint-Baafs Wellijngstraete 13.2.1779. He. Livina Stofferis fa Lieven bij Livina de Meester die deze staat maakt en presenteert eerst aan Jooris van de Voorde x Carolina Schepens dochter van. de overl. en voorts aan Francles Verpaele tot Er tvelde x met de zuster van de overl, als deelvoogd over Ioanna 23j., Carolina 21j., Marie j acoba ·18j. en Lievinus .Franctes Schepens 16j. alle vijf kinderen van de overl, en deze He.•. 19.1.1780


- 91 553. St. françoise Stockman fa Jacobi + Evergem 3.4.1779. Hd. Jan Roegierst .fs Jan die deze staat maakt en presenteert aan Jan Francies en Livinus Roegierst beide bij competente oude hun zelfs, voorts aan joannes Kerckaert fs Jacobi x J udoca Roegierst en tenslotte aan J oannes Hamelinck als kozijn en deelvoogd over J acobus Rogierst 23j. Alexander 18j•. en Isabelle Therese Rogierst l Oj, alle zes kinderen van de overl, en deze Hd. 19.1.1780 554. St. Catharina ]oanna Vellman fa ]udocus + Sleidinge Sint-Baafs op het Dorp 17.7.1780. Hd. Pieter Ioannes Vander Haeghe .fs Jacobus die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus Velleman vader van de overl. en zo deelvoogd over Jacoba Theresia 5j. en Pietronelle J udoca Ferdinandina Vander Haeghen 3j. allebei 'kinderen van de overl. en deze Hd. 13.12.1780 555. St. Carolina Antheunis fa Pieter bij Joosijntjen Martens + Sleidinge Sint-Baafs Hoeijweghe op het Swaentjen 11.7~1779. Hd. Pieter Van Hamme fs Christoffel bij J oanna de Caluwe die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Antheunis vader van de overl, als deel voogd over Marie Therese van Hamme 3j. dochter van de overl. en deze Hd. als "hoir unicq", 1780 REGISTER 257 556. fO 124: St. Theresia Verbauwen fa Pieter en Lievijne Loont jens laatst wed. van Gillis Meganck en daar te voren van Jacobus de Clercq + "prochie ende vrij Eygendomme van Poessel 1.7.1777. Hoors : Adriaen de Clercq "uyt eygen hoofde" representerende de eerste van zes hoofdstaken. Dezelfde Adriaen de Clercq ais recht en aktie bekomen van Arme Marie de Clercq x met Jooris de Cuyper de tweede van zes hoofdstaken. Voorts Pieternelle de Clercq x met J oannes de Mulder representerende de derde hoofdstaak. De twee kinderen achtergelaten bij Livijne Bibi2mne de Clercq die zij in haar eerste huwelijk gewonnen heeft met wijlen Icannes de Mulder vertonen de vierde hoofdstaak, alsmede de twee minderj~. kinderen achtergelaten bij J oanne Franchoijse de Clercq gewonnen bij Pieter Tollens representerende de vijfde staak en tenslotte Ioannes Baptiste Coopman zoon van Ioannes en van Marie Magdalena de Clercq : verbeeldende de zesde en laatste hoofdstaak van dit sterfhuis, alle kinderen, schoonen kleinkinderen van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen bij de voorn. J acebus de Clercq die zoon was van Laureijns de Clercq en Livijne Meire, Welke staat de voorn. Adriaen de Clercq als "hoir domtcilialre". heeft doen maken en in het . geschrift doen stellen. Testament voor Florentinus Raes "presbiter pastor van Poessel", -van Thresia Verbauwen laatst wed. van Gillis Meganck dd. 28.6.1777. Ioannes en Carel Verbauwen broers van de overl. 11.12.1780 557.

[0 156v.: Deellot om Philibertus J oannes Baptista L'hermitte Sj: enig weeskind van wijlen Henderijck J oseph Ignatius Philibertus L'hermitre geprocrieèrd bij de nog in leven zijnde Ioanne Marie Boelens tot Sleidinge Sint-Baafs, als heir en ergenaam tot 1/6 deel in de successie van wijlen Mr. Charles Francois L'hermit te f's Bonsventure bij Elisabeth CorniIliet + chirurgten binnen het dorp. van Nipkerke KasseIrij van Belle '8.4.1741, en van Anne Marie Lortdon. fa L0Uis. bij Marie joanne Loridon zijn huisvrouw + Nipkerke 20.10.1776, eigen grootvader en grootmoeder. 3.1.1777


I

- 92 REGISTER 258 Na blz. 46 komt in dit register terug de blz. 37; dus dubbele nummering van [0 37 tot en met 46. 558. [0 40: St. Pieter Velleman fs Jan en Philippina Vander Meirsche in zijn leven procureur van het ambacht Waarschoot, Oostwinkel en RonseIe, mitsg. van "Haere Majesteijts Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschot" + onbedegen Waarschoot

7.4.1779. Hoors: Judocus, Ioannes, jacobus en Ignatius Velleman alsmede Anne Marie Ve lleman wed. van francies Aerts, mitsg, Adriaen Bruggeman x met Ioanna Velleman alle zes eigen broers en zusters van de overl. Testament van 26.3.1776.

10.12.1781 REGISTER 259 559. fO 32: St. Marie Steijaert

fa jan die in haar eerste huwelijk wed. was van Pieter Criel en ten sterfhuis van Pieter Batseleer fs Passchier die wedn. en Hd. bleven was ten sterfhuis van voorn. Marie Steijaert "sonder datter van selven sterfhuijse van de voorn. Marie Stijaert staat van goede was gemaekt" beide + Evergem Me ir -

beke 1779. Hoors ten sterfhuis van Marie Steijaert: Jooris en Ioanna Criel kinderen van Pieter bij de voorn. Marie Steijaert bij competente oude van jaren hun zelfs, mitsgr. Jan Baptiste de Muijnck als x met Magdateene Criel ook fa van de voorn. Pieter bij de voorn. Marie Steijaert in haar eerste huwelijk. Alsmede Iudocus Criel als voogd over Angelina Criel ook fa Pieter voorn. en de voorn. Marie Steijaert in haar eerste huwelijk 22j. en tenslotte jan Barseleer als voogd over Livijne Marie Batseleer fa Piet er bij de voorn. Marie Steijaert in haar tweede huwelijk en zo hoors van dit sterfhuis elk tot 1/5 staak en de voorn. Jan Batseleer als voogd over de voorn. Livijne Mar ie Batseleer als "hoir unicq'' ten sterfhuis van haar vader Pieter Batseleer.

5.2.1783 REGISTER 260 560. fO 206: St.

joanne

Marie

Vande Veire

fa Petrus

en Theresia

Van Laere

+ Evergem

14.3. i784. Hd. Gerardus Dereu fs Lieven die deze staat maakt en presenteert aan dezelfde Preter Vande Veire vader van de over I. als deelvoogd over Petrus J udocus 3j. en Jacobus de Reu 15 maand beide kinderen van de overl. en deze Hd.

18.4.1787 REGISTER 261 REGISTER 262 561. fO 233v.: St. Agatha Van Acker fa Marten Sint-Baafs op het dorp 15.2.1792.

bij

J oorijntjen

de Walsche

+

S!eidinge

Hd. Christoffel Lippens fs Jooris en Petronelle van Kerrebroek die deze staat maakt en presenteert aan Pieter frans Van Acker broer van de over l. en zo als deelvoogd mat. over. Bernardina Lippens 4 maand "unique weese' van deze over!. en de Hd.

3.10.1792


- 93 REGISTER

263

562. fO 71: St. Marie Cathariria Van Hecke fa Marten en van wijlen Marie Stofferis . + Wondelgem 12.1.1786. Hd. Matheus Bernaerdus Gaelens fs Frans en van MariĂŠ Elisabeth Heynsens. Hoors en kinderen: Christiaen Gaelens zijn zelfs, Bavo 22j., Jan Baptiste 19j., Livine 17j. en Marie Ioanna Gaelens 13j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. De staat wordt opgemaakt door de Hd. die hem presenteert aan Jan Frans Van Hecke eigen broer van de overl. en zo oom en voogd mat. over dezelfde weeskinderen. "Behuysde ende betimmerde hofstede weesende eene aude herberge volgens de declaratie vanden overgever ende bij hem gedoopt "de Langernunte'' binnen Wondelgem ontrent den Kerckendr iesch'', 16.4.1794 563. fO 107: Renseing door Pieter Anthone de minderj. wees Marie Anna Terrijn en van nelle Bral, met het overlijden van Pieter grootvader en grootmoeder van de wees; voogd pat. van deze wees. 14.5.1794

Clercq fs Pieter als voogd over de nog Marie Anna de Clercq fa Pieter bij Pieterde Clercq en de voorn. Pieternelle Bral presenterende deze aan J udocus Terrijn

564. fO 119: St. J ooris Criel fs Jan en Anna Brugge + Wondelgem 5.1.1794. He. Marie Anna Van Vlaenderen die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Criel als deelvoogd pat. over Catharina 13j., Jan Frans 10j., Ioanna 9j. en Pieternelle 5j. alle vier kinderen van wijlen de voorn. overl. en deze He. 18.6.1794 565. fO 129v.: St. Jan Baptista Beirnaert fs J ooris + Evergem Schoonstraete in de Raelingen 14.9.1793. He. Ioanna Van Haele fa Adriaen die deze staat maakt en presenteert aan Laureys Staelens grootvader en deelvoogd benevens Iudocus Van Heule beide als deelvoogden over Pieter Frans Beirnaert 12j. en Marie Therese Beirnaert 9j. beide kinderen van de over 1. in zijn eerste huwelijk gewonnen bij J oanna Staelens fa L aureys alsmede over Ioannes Baptiste Sj., Carolina 6j. en Livinus Beirnaert 3j. ook alle drie kinderen van de overl. en deze He. 1.10.1794 566. fO 131: St. Joanna Marie Van Poucke fa Gillis bij Pieternelle Moens die wed. was van Joannes Willem§_+ Sleidinge Sint-Baafs 16.9.1794. Martinus Willems deelvoogd pat. en Guilliemus De Walsche als deelvoogd mat. over Joanna Marie Willerus 23j. en Gregorius Willems 22j. alle twee kinderen van de overl. bij de voorn. Jo annes Willerus in zijn tweede huwelijk. 15.10.1794 567. fO 134: St. Joanna Theresia Vanden Berge fa Jan + Wondelgem 29.9.1794. Hd. Jan Bapta Synhof fs Jan Bapta bij Elisabeth en presenteert aan J o annes Vanden Ber ghe broer over Bernaerdus 2 maand "unique weese" van de 26.11.1794

en van Marie Anna Boghaert Lepere die deze staat maakt van de over]. als deelvoogd mat. overl, en deze Hd.

568. f" 136: St. Anna Marie de Grootte + Oost akker , en St. ten sterfhuis van Isabelle Theresia de Wispelaere + Evergem 21.8.1794. Hd. van beide sterfhuizen is J oans de Keukelaere die deze staat maakt en presenteert aan Piet.er de Grootte broer van de eerste overl. en zo oom en- deelvoogd over de vier minderj. kinderen die deze Hd. in zijn eerste huwelijk gewonnen heeft met de voorn. Anna Marie de Grootte met naam: Marie Catharine 19j., Pieter Ioans 16j., Hironimus 13j. en Theresia de Keuckelaere 8j.; presenterende deze staat aan Judocus de Wispelaere tot Sleidinge broer van de tweede overl. en zo oom en deelvoogd over het enig kind van de Hd. in zijn tweede huwelijk met dito


- 94 Isabelle Theresia de Wispelaere in haar eerste Ioanne de Keukelaere 2 maand. 24.12.1794 569. St. Frans van Beneden fs Pieter + Evergem He. Joanna Judoca Buysse fa Jan en Marie teert aan Seger Van Acker als kamervoogd broeder" Iudocus Van Beneden, over Ioanne Anne Therese 5j., en Colleta Van Beneden en deze He. 24.12.1794 570. St. pro deo Ioannes He. Marie Arme van aan 1an frans Neyt [oannes 14j., Joanne deze He. 4.3.1795

huwelijk verwekt,

te weten

Marie

Meirbeke 32.10.1794. Bogaert die deze staat maakt en presen"staende d'Impotenne van s'overledens Marie 13j., Ioanne Judoca 9j., Marie 3j. alle vier kinderen van de over 1.

Dellaert fs Christoffel + Evergem Overtwaeter april 1793. Sevecotte fa Lieven die deze staat maakt en presenteert fs Philippe kozijn en deelvoogd over J udocus 25j., Preter 19j., 12j., Anna Christina 9j. alle vijf kinderen van de overl. en

571. St. Marie Anna Wauters fa Jan en Ioanne Dobbelaere + Evergem september 1793. Hd. Pieter de Beule fs Christiaen die deze staat maakt en presenteert aan Care] . Claeys als kamervoogd over de vier kinderen van de overl, in haar eerste huwelijk gewonnen met deze Hd. in zijn -tweede huwelijk verwekt, met naam Pieter 22j., Livinus 20j., Monica 15j., en Betnardus de Beule 12j. 2.4.1795 . 572. St. Jooris Haegman. fs Pieter en Livina ..... + Evergem oktober. 1784 in eerste . huwelijk geweest met Pieternelle Plasschaertidie te voren wed.: was van Jan Versluys en in tweede huwelijk met J oanna Mar ie Criel fa Pieter en Icanna Cri el in haar eerste huwelijk wed. en He. ten voorn. sterfhuis die "in cosequentie van dien desen staet" maakt en presenteert aan Jacobus Haegman· Is frans "rechtsweir" van de overl. en zo kozijn en deelvoogd over de vier kinderen van de overl. en deze He. (als tsynen eersten houwelijk geen kinderen gewonnen hebbende) met naam: Marie Joanna 14j., Livinus l l j., Carolina Haegman 8j. en .het vierde geboren na het overlijden van deze overl. met naam : Pieter Frans Haegman. Huwelijkskontrakt voor Jan Frans Naudts notaris te Evergem dd. 26.8.1778. 29.4.1795 573. St. Jan Bapt ista Vereeke fs Iudocus bij Marie Arme de Meester + Sleidinge SintBaafs Hoijweegstraete 24.12.1794. . He. Mar ie Anna Van Hees€hvelde fa Jan en Marie Anna De Clercq die deze staat maakt en presenteert aan Ludovicus Allëe x. met de zuster van de over I. wonende tot Oosteeklo als deelvoogd over Livinus Verheeke 2j•. en zes maand en Constantmus Vereecke 4 maand alle twee kinderen van .de overl. en deze He. 13.5.1795 574. St. Pieternelle Doosche fa Dionisius et Carolina Welvaert + Evergem september 1794• . Hd. Livinus Geirnaert fs Andries die deze staat maakt en presenteert aan Preter Dossche broer van de overl. en zo oom en deelvoogd over' de drie nog minderj. kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen met deze Hd. in zijn. tweede huwelijk met naam: Jacobus Bernardus 7j., Pieter .Ioannes 5j. en Joannes Geirnaert 2j. 3.6.1795 575. St. Ignatius Versluys en zijn huisvrouw Codelieve Dhondt + Evergem Schoonstraete in Overdam 24.3.1794 en zijn huisvrouw in 1795,alsmede Frans Versluys fs Joannes voogd pat. en Lieven de Pauw fs Iocris voorgd mat. over de weeskinderen van wijlen Ignatius Versluys f's J oannes en Pieternelle Plaaschaert en de voorn," Gcdeliève

.


- 95 Dhondt zijn huisvrouw die .deze staat maakt en presenteert aan Jooris Slock x met Pieternelle Theresia Versluys fa Ignatius et Godelieve Dhondt, Pieter Vereecke x met Livijne Marie Versluys ook fa Ignatius en Godelieve Dhondt, alsmede aan Livinus Versluys fs Ignatius en de voorn. Go .delieve Dhondt alle drie kinderen van de voorn. overl. bij competente oude van jaren hun zelfs, voorts Ioanna Catharina 2Ij., Pieter Frans 16j. en Anna Marie 12j. alle drie kinderen van de voorn. Ignatius Versluys en Godeliéve. Dhondt. 3.6.1795 576. Bewijs en augmentatie door eersame Christoffel Vande Velde schepen van het Graaf':" schap Evergem als kamervoogd over de vier minderj. kinderen van Pieter de Muynck in zijn eerste huwelijk gewonnen met wijlen Marie Anne de Backer fa Abraham met naam: Franciscus, Jan Baptista, Iudocus Bernardus en Livtnus de Muynck; ter eausen het overlijden van Abraham de Backer hun grootvader mat. + Evergem 6.4.1795. 1.7.1795 577. St. Anna Catharine de Ba"erdemaeker fa Jan Baptiste en van ISabella Vereeke + Evergem 15.9.1794. Hd. Ioannes Frans Meijvaert fs Elias en Theresia de Coninck die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Francles de Baerdemaeker broer van de over l, en zo oom en deelvoogd over de twee minderj. kinderen van de overl. en deze Hd. te weten: Isabelle Theresia 14 maand en Pieter Francies Meijvaert 2 maand. 1.7.1795 578. sr, Constantinus Callant fs Ioans Baptiste en van Angeline de Rijcke + Evergem op het dorp 18.3.1795 in eerste huwelijk geweest met J e anne Van Hansselaere fa Pieter en in tweede huwelijk met Catharina Wytinck fa Ioannes en van Ioanne Van Hecke als He. ten deze sterfhuis die deze staat maakt en presenteert aan Care! Callant fs Joannes kozijn en naaste bestaande bloedvriend pat. en joannes de Zutter fs Guille en van Pieternelle van Ypere kozijn en deelvoogd mat. over Sophia ·8j. en Angeline Callant 6j. beide kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk, mirsg. dezelfde Carel Callant deelvoogd over de twee weeskinderen bij de overl. gewennen bij deze He. met naam: Felicita 2j. en Resalia Callant 6 maand Een huis "wesende eene herberge de dry Conningen" te Evergem dorp. 1.7.1795 579. Bewijs en augmentatie door eersame Christoffel Vande Velde schepen van het Graafschap Evergem als kamervoogd over het enig weeskind van Livinus R0gierst in zijn eerste huwelijk gewonnen met Carolina de Backer fa Abraham met naam J oanne Marie Rogierst; ter eausen het overlijden van Abraham de Backer haar grootvader mat. + Evergem 6.4.1795. . 15.7.1795 580. St. Piet er Van Vooren fs Pieter + Sleidinge Slnt-Baafs Velpenswege 1;10.1794. He. Marie J acoba Theirlijnck fa Carel die deze staat maakt' en presenteert aan Joannes Van Vooren broer van de overl. en deelvoogd over Francles Sj., Angeline 4j. en Sophia Van Vooren 4 maand alle drie kinderen van de 'over), en deze He. 15.7.1795 58L St. Pieter Mestdag fs Adriaen en Ioanna Plasschaert + Evergem Overtwaeter 11.9.1794 wedn. van Marie van Hecke fa Joorià zijn eerste huisvrouwen in zijn tweede huwelijk met Agatha Grootaert fa Iooris, mitsg, in zijn derde huwelijk gehuwd geweest met Pieternelle Verschraege fa Jan en 'van J canna Van Vooren "zonder enige lichaemelijcke descendenten geduerende houwelijek met· den overledenen geprocrieert thebben" en zo van dit sterfhuis He. die deze staat maakt en presenteert aan Pieternelle Therese Mestdag fa van de overl. in z.ijn eerste huwelijk gewonnen haar zelfs, ten tweede aan Joannes Mestdag broer van de over). en Joannes Grootaert beide deel voogden pat. en mat. over de twee minderj. kinderen van de overl. in


- 96 zijn tweede huwelijk gewonnen met naam: Marie Catharina

20j. en Colera Mest-

dagTê].

15.7.1795 582. St. Livinus Wytinck fs Jooris en J oanna Martens + Sleidinge Sint-Baafs Hoijwege september 1794. He. Colleta Louise Bauwens fa Albertus en van Catharine de Somviele die deze staat maakt en presenteert aan Jooris Wytinck broer van de over I. en zo oom een deelvoogd pat., ten tweede aan Jacobus Bauwens broer van de He. als oom en <bijstaande voogd mat; over Catherine 15j., J oanne 13j., Siferinus 11 j., Jooris 10j. en Francisca Wytinck 6j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 2.9.1795 583. St. Anne Catherine Vande Voorde fa Laurens en Pieternelle Boeijs +Sleidinge SintBaafs op het dorp 14.9.1794. Hd. Judocus de Coninck fs Iudocus bij joanna de Wever die deze staat maakt en presenteert aan Iudocus Vande Voorde broer van de overl. als deel voogd over j o anne Marie 16j., Marie Therese 15j., Pieter 13j., Francisca l l], en Jacobus 10j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 2.9.1795 584. St. Catharina Vanhulle fa Pieter + Wondelgem 22.7.1794. Hd. Pieter Baltheau schoonvader van de "naerscheven" wees die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Vanhulle fs Pieter en Jan Vande Berghe fs ] an beide als deelvoogden pat. en mat. over Catharina Vanden Berghe fa Iudocus l l j, enig kind van deze overl. 14.10.1795 585. St. Marie Catharina Van Acker fa Marten en van Livijne De Coeyere + Evergem Meerbeke ·28.3.1794.· Hd; Joannes De Wever fs Jan en van Anna Criel die deze staat maakt en presenteert aan Livinus Bernaerdus de Wever en josephus Dewever beide kidneren van de overl. en deze Hd. bij competente oude van haren hun zelfs, alsmede aan Bernardus Van Kerrebroeck x met Livine Marie De Wever ook fa ]oannes en de voorn. Marie Catharine Van Acker, en tenslotte aan .Ioarmes Van Acker broer van de overl. als deelvoogd over de vier minder], kinderen van de overl. en deze Hd. met naam: Pieternelle Judoca 23j., Marie Therese 21j., Marie Catharine 18j. en ]oanne Marîe (Van Acker ???) moet zeker De Wever zijn, 12j. 11,11.1795 586. St. Dorothea Everaert fa Pieter en Livina Vanhecke + Evergem december 1794. Hd. Francies Jacobus Van Acker fs Segher die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Everaert als grootvader en voogd over de twee minder], kinderen van de overl, in haar eerste huwelijk gewonnen met deze Hd. met naam: Jan Baptista 4j. en 6 maand, en Coleta Van Acker 3j•• Huwelijkskontrakt ter greff'ie van de "heerelijckhede van Loogaever .inclaverende binnen de prochien van Oostacker ende Loochristy" • . frans Van Acker fs Segher jongman zijn zelfs beth de 25j. tot Evergem en Dorothea Everaert fa Pieter en Livine Vanhecke jonge dochter van ontrent de 25j. Akte dd, 16.10.1789. . 11.11.1795 587. St. Hieronimus Van Hoecke fs Pieter in eerste huwelijk geweest met Pieternelle Weijns + Wondelgem september 1794. He. Marie Lefebure fa Jan Baptiste en Isabelle de Laetere dlé deze staat maakt en presenteert aan "gsssisteerd met haeren actuelen man ]oannes Vanden Berghe fs Ioannes, Ioannes Schatteman x met de zuster van de overl; en zo oom en deelvoogd over de twee minderj. kinderen van de overl. en dze He. in haar eerste huwelijk met naam Bernardus 2j. en Livinus Van Hoecke 6 weken.


- 97 Huwelijkskontrakt voor heer en meester Lieds pastoor in Wondelgem: Hieronirnus Van Hoecke fs Pieter wedn. van Pieternelle Weijns fa Jan tot Wandelgem, ende Marie J oanne Lefebure fa Jan Ba ptiste jonge dochter van 23j. Gent Sint Salvator "Heylighe Kerst " en nu wonende te Wondelgem, geassisteerd met haar oom mat. Benedictus Opschoep. dd. 18.8.179'Q. 25.11.1795 0

.

588. St. Francies Van den Berghe fs J oannes en van Martine Vnder Perre + Evergem Schoonstraete 20.8.1794. He. Marie Joanna DehavÊ fa Martini en van Livina Van Vooren, te voren wed. van Jooris de Keer die deze staat maakt en presenteert aan Jan Vanden Berghe fs Jan welke laatste Jo annes broer was van de overl. en zo kozijn en. deelvoogd over de twee minderj. kinderen van de overl •. en deze He. met naam Coleta 19j. en Ioanna Carolina Vanden Berghe 14j. 25.11.1795 589. St: Anna Marie Allaert fa Pieter en Livina Verschaffel + Evergem Elsloo in Dixmeire september 1795. Hd. Joannes Rogierst fs Jan en Francoijse Stockman die deze staat maakt en presenteert aan Henricus Allaert kozijn en deelvoogd over de twee minderj. kinderen die de overl. gewonnen heeft aan deze Hd. met naam: Marie Therese 12j. en Jan Frans Rogierst 7j. 25.11.1795 590. St. Adriaen de Meyer fs Jacobus bij J oanna Tydtgat + Sleidinge Sint-Baafs bij het dorp 11.8.1794. He. J oanna Catharina Verschaere fa Laureyns bij Joorijntjen Bral die deze staat maakt en presenteert aan J oannes Baptista de Meyer bij competente oude zijn zelfs voorts aan Pieter Roegierst als deelvoogd over Anna Marie de Meyer 22j., Joanna Francisca 22j. Marie Theresia 18j., Ferdinandus 14j. en Jacobus l l], alle zes kinderen van de' over I. en deze He. 25.11.1795 591. St. Jan Bapte Vander Sijp fs Lieven bij Angelina Stevens + Sleidinge Sint-Baafs Volpensweghe 22.11.1794 die in zijn eerste huwelijk wedn, was van Pieternelle Iacoba Neyt fa Lieven. He. Livina Goethals fa Jacobus en J oanne Marie Slock die deze staat maakt en presenteert aan Ioannes Temmerman als deelvoogd ever Ioannes 9j., An gelina 6j., Jacobus 6j. alle drie kinderen van de overl. bij de voorn. Pieternelle J acoba Neyt in zijn eerste huwelijk. Alsmede Marie Theresia 3j., Sophia 2j. en Seraphina Vander Sijp alle drie kinderen van de over I. in zijn tweede huwelijk met deze He.. 25.11.1795 592. St. Carolina Theresia de Smet fa Norberti en van Ioanna Van Voor en 0 Oosteeklo en + Sleidinge Sint-Baafs Volpensweghe 31.8.1794. Hd, Frans Ryckaert fs Petrus en van Anna Marie de Reu die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus Frans ..de Smet fs Norbertus veem, eigen broer van de overl. wonende tot Oosteeklo als oom en deelvoogd over de twee nog in leven. zijnde weeskinderen van de over I. en deze Hd. met naam: Toannes Baptiste Ryckaert l Oj, en Pieter Ryckaert 5j. 9.12.1795


- 98 . Overzicht van de liassen in de registers : 1° kolom : volgnummer van deze inventaris(Volgnr.)

2" kolom : nummer van het register(Reg.) 3" kolom : de bladzijdein het bedoelde register ([0) Sommige liassenwerden in de registersniet teruggevonden, zodat we hier alleen het volgnummer vermelden. Volgnr. Reg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[0

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50

263 263

163v. 122

Volgnr. Reg. 51 52 53 54 55 263 56 57 263 58 263 59 263 263 60 61 263 62 263 63 263 64 263 65 263 66 263 67 263 68 263 69 263 70 263 71 72 73 74 75 76 77 78 263 79 263 80 263 81 263 82 263 83 263 84 262 85 263 86 263 87 263 88 263 89 263 90 263 91 263 92 263 93 262 94 262 95 262 96 262 87 262 98 262 99 100

[0

112 108v. 101 95v. 86v. 82v. 69v. 67v. 64 62 59v. 54 51 47v. 44v.

15 11v 8v. 4v. 4 1 28v. 21 38 40v. 34v. 34 31v. 29 26 139 149 158v. 166v. 171 174

Volgnr. Reg. fO 101 262 210 102 262 215 180v.. 103 262 104 262 195 105 262 199 106 262 200v. 107 262 208v. 108 262 219v. 109 262 224 110 262 227v. 111 262 238 112 262 244 113 262 252v. 114 262 257 115 262 260 116 262 262 117 262 265 118 262 273 119 262 280 120 121 122 123 124 125 126 262 127 127 262 100 128 262 97v. 129 262 95 130 262 89 131 262 89 132 262 84 133 262 79v. 134 262 70v. 135 262 66 62v.¡¡ 136 262 137 262 60 138 262 55 139 262 . 52 140 262 49v. 141 262 46 142 262 43 143 262 39v. 144 262 35 145 262 29v. 146 262 25 147 262 22 148 262 li3v. 149 262 110v. 150 262 .. 1l0v.

.Volgnr.Reg. 151 262 262 152 153 154 155. 156 157 158 159 160 161 162 262 163 164 262 165 262 262 166 167 262 261 168 261 169 170 261 171 261 172 261 173 261 ..174 261 175 261 176 261 177 261 178 179 180 181 182 183 261 184 261 185 263 1.86 261 187 261 188. 261 189 261 190 261 191 192 193 194 195 261 196 261 197 198 261 . 199 261 .200 261

[0

106 104

17v. 7v. 7 5 1 277 231 228v. 226 236 273 268 263 260 246

242v. 238v. 21 204v. 221 216 211v. 208

196v. 189 182 179v. 174v.


- 99 Volgnr. Reg.

fO

Volgnr. Reg.

fO

Volgnr. Reg.

fO

Volgnr. Reg.

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

261 261 261 261 261

171 148v. 155 164 114v.

215 209

146 140 128 132v. 122v. 108v. J04v. 10Gv. 97v. 94 88 79v. 84

261

43

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

52 152v.

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360. 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 '394 395 396 397 398 399 400

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

73v. 71v. 69v. 67 64v. 60v. 57v. 52 53 45v. 47

261 261 261 261 261 261 260 261 260 260

39v. 36 32 24 21 8 228 13v. 219 200

260 260 261 261 260 260 260 260 260 260 260 260 260

1

4 203v. 197 192 186v. 190 183 170v. 166v. 163v.

260 260 260 260 260 260 260 260 261 261 260 260

182v. 158 150 144v. 142 129v. 109 41 35v. 137 134

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

lO5v. 10Ov. 97 93 95 90 87 85v. 83 76 74 73 71 67 62 60v. 57

260 260

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

50v. 48 46v. 43v. 41 v. 38v. 36v. 33' 28 24 20v. 17 13v. 8v. 5

1 272v. 270 267 264 170 166 162v. 160 156v. 152 149 146 141 137 190v. 186v. 181 177 183 173 135 130v. 125v. 118 114v.

fO

259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

220v. 210 205 201v. 200v. 195v. 259 256v. 253 250v. 246v. 242 240 235v. 225 232 229 111 110 106v. 102 98v. 96 95v. 93 90v. 86 82v. 80 77 75 73v. 70v. 60v. 53v. 46 39 36v. 28v~' 23v. 19v.

259 259

17v. 11

63


- 100 -

Volgnr. Reg. 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

259 259 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

fO

Volgnr. Reg.

9v.

451 452 453 454 455 456 t.e.m, 486 zie voetnoot (00) p. 2.

1

243 232 227v. 225v 222 219 215v. 213 211 205v. 194v. 188v. 185 179 174v. 191v. 168 163v. 160 151 145 141v. 138v. 132 130v. 126v. 120 116 112 109v. 97v. 93v. 86v. 80v. 74v. 72v. 66v. 62v. 58v. 54v. 51 48

486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

fO

44 41v. 33v. 27 21v. 13v. 11v. 7v. 3v. 1

Volgnr. Reg. fO

Volgnr. Reg.

fO

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ,580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592

256v. 251v. 246 117 112 124 156v. 40 32 1206 1233v. 171 107 119 129v. 131 134 136 140 144 146 154

257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257

249 244 234v. 227v. 218v. 216 212 205 197v. 192 190 184 177 171v. 168v. 163v. 157v. 151v. 147 143v. 120v.

257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 .·257 257 257 257 257 256 256 256 256

107 105v. 100v. 96v. 91 87v. 83v. 78v. 72v. 66v. 63v. 61v. 59v. 55v. 51v. 42v. 46 37 27 18v. 12 5v. 1

276v. 270v. 268 262v.

256 256 256 257 257 257 257 258 259 259 262 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263

rsov,

163v. 171 175v. 178 182v. 192 194 197v. 200 207 211 215 224 230 234v. 238 241 245 248v •