Page 1

verwarming & watertechnologie CHAUFFAGE & technologie de l’eaU

2009-2010

www.vanmarcke.be

11463_00_Kaft.indd 1

21-01-2009 10:04:44


Van Marcke... staat voor veel meer dan verwarmings- en climatisatiesystemen, en watertechnologie. Van Marcke staat inderdaad vooral bekend om zijn ruime assortiment aan badkamers van superieure kwaliteit. Steeds meer tevreden bouwers en verbouwers doen op ons een beroep om een badkamer van topkwaliteit te installeren. En liefhebbers met smaak hebben ondertussen ook al ons gamma aan keukens ontdekt. Onze keukens beantwoorden aan de hoogste eisen en passen vlot in tal van interieurs. Het mag duidelijk zijn, Van Marcke is echt dé speciaalzaak voor al wie actief werkt aan een warm interieur. Bezoek

onze

de chauffage ou de climatisation , et de la website

www.vanmarcke.be

en bestel er uw gratis O! Magazine, bekijk de laatste nieuwigheden en ontwerp zelf je droombadkamer.

Van Marcke... c’est bien plus que des systèmes technologie de l’eau. Van Marcke est en effet d’abord réputé pour son très large assortiment de salles de bains de qualité supérieure. De plus en plus de personnes en phase de construction ou de rénovation font appel à nos services pour l’aménagement d’une salle de bains de haut vol. Nos cuisines commencent, elles aussi, à recueillir les suffrages des amateurs de bon goût ! Répondant aux attentes des plus exigeants, elles trouvent facilement leur place dans chaque intérieur. Vous l’aurez compris, Van Marcke est vraiment LE spécialiste pour tous ceux qui désirent travailler de manière active à l’aménagement d’un intérieur chaleureux. Visitez notre site Internet www.vanmarcke.be et commandez gratuitement votre O!Magazine. Vous y trouverez aussi les dernières nouveautés et pourrez composer vous-même votre salle de bains de rêve.

1

11463_01_Inleiding.indd 1

19-01-2009 09:01:58


2

11463_01_Inleiding.indd 2

19-01-2009 09:02:04


Inhoud/Contenu Checklist

Centrale verwarming, airco, watertechnologie en comfort

Checklist

4-5

Chauffage central, climatisation, technologie de l’eau et confort

Centrale verwarming en airco Informatie

Chauffage central et climatisation

6-39

Information

Centrale verwarming en airco Producten

Chauffage central et climatisation

40-53

Produits

Watertechnologie en comfort Informatie

Technologie de l’eau et confort

54-73

Information

Watertechnologie en comfort Producten

Technologie de l’eau et confort

74-79

Produits

Adresssen toonzalen adresses des salles d’exposition

80

3

11463_01_Inleiding.indd 3

19-01-2009 09:02:07


CENTRALE VERWARMING, airco, WATERTECHNOLOGIE EN COMFORT

CHECK L Fiscale voordelen en premies De overheid moedigt energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie aan. U kunt tot 40% van uw investeringen recupereren via de personenbelasting indien u kiest voor: • het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel • de installatie van een zonneboiler • het plaatsen van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsindeling

Geen woning kan nog zonder. Maar het aanbod is ruim en erg uiteenlopend. Wat is er zoal op de markt en, minstens even belangrijk: wat is voor mij het meest geschikte toestel? Formuleer een antwoord op de volgende cruciale vragen en u komt al een heel eind in de goede richting.

1

Hoe zien uw dagen er doorgaans uit en waar woont u?

Vreemde vragen? Helemaal niet. Pas wanneer u in kaart brengt hoe en waar u leeft, kunt u op zoek naar oplossingen op maat. • Werkt u vooral buitenshuis tijdens de week en bent u ’s avonds thuis of werkt u meestal van thuis uit? Het juiste type verwarmingsinstallatie zorgt voor het meest optimale comfort. • Houdt uw gezin van lange warme baden of volstaat een snelle douche? Ook de keuze van uw watertechnologie is afhankelijk van uw levensstijl. • Heeft u veel lichtinval in huis en wordt het daardoor ’s zomers wel eens te warm? Airco kan u de gedroomde oplossing bieden. • Bevat uw leidingwater al dan niet veel kalk? Dit is afhankelijk van de regio waar u woont.

2

Op zoek naar informatie en advies: de totaalbegeleiding

Een totaalbegeleiding, dat is precies wat Van Marcke u te bieden heeft. Want wij weten uit ervaring hoe complex deze materie is. Daarom hebben we alles in het werk gesteld om u alle informatie overzichtelijk aan te reiken.

Geniet van het verminderde btw-tarief. Verbouwt u een woning die ouder is dan 5 jaar, dan betaalt u slechts 6 i.p.v. 21% btw. Voorwaarde is wel dat u een beroep doet op een erkend installateur. Informeer voor de details bij uw Van Marcke-adviseur.

De Van Marcke catalogus Uw zoektocht in de wereld van centrale verwarming, airco, watertechnologie en comfort start hier. In deze catalogus groepeert Van Marcke niet alleen alle nuttige info maar ook alle producten. Een handig naslagwerk. Advies en praktijkvoorbeelden Bij onze adviseurs kunt u terecht voor gratis professioneel advies op maat. U kunt de adviseur ook altijd een gratis offerte vragen. Het blijft niet bij theorie want in onze showrooms kunt u meteen zien wat dit alles in realiteit betekent. In ons ruime aanbod vindt u ongetwijfeld een oplossing naar uw behoefte en smaak. Ontwerp en installatie Van Marcke werkt alleen samen met erkende installateurs. Zij analyseren uw woning nauwgezet. Op basis van de oriëntatie van de woning, de graad van isolatie, het aantal kubieke meters, het aantal (verwachte) gezinsleden en het gewenste comfort maken zij een warmteverliesberekening. Zo bepalen zij welk vermogen (kW) uw installatie moet hebben. Het resultaat is een ontwerp op maat, dat zij uitvoeren en afstellen volgens de regels van de kunst. Zuinig, veilig, gemakkelijk, comfortabel: voor dat kwaliteitskwartet gaan we. Onderhoud Ook na de installatie kunt u verder op ons rekenen. Dankzij ons onderhoudscontract hoeft u zich verder geen zorgen te maken. Wij regelen alles voor u en garanderen u een installatie die perfect volgens het boekje onderhouden is en dus zuiniger werkt en langer meegaat.

Bovendien bestaan er voor condensatieketels met een Optimaz elite-label (stookolie) of een HR top-label (gas) fikse premies. Wie bouwt of verbouwt moet nu ook rekening houden met de EPB-norm. EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’ en berekent de hoeveelheid energie die een woning verbruikt. Die hoeveelheid hangt niet alleen nauw samen met de omvang en de isolatiegraad van de woning, maar ook met het systeem dat instaat voor verwarming, ventilatie en warm water. Een goede keuze van ketel, sanitair warmwaterproductie en ventilatiesysteem, kan u al heel wat vooruithelpen om een gunstig E-Peil te behalen. Meer info vindt u op www.vanmarcke.be, www.energiesparen.be, www.premiezoeker.be, www.curbain.be en www.informazout.be. Of maak een afspraak met onze toonzaaladviseur. Hij kan samen met u nagaan welke regionale, provinciale en gemeentelijke subsidies voor uw investering in aanmerking komen én u informeren over de nieuwste richtlijnen op gebied van verwarmen en ventileren.

Bij heel wat producten in deze catalogus staan symbooltjes. Deze helpen u om nog beter te kiezen. Budgetvriendelijk product met vlijmscherpe prijs-kwaliteitverhouding. Water- en energiezuinig product. Goed voor milieu én portemonnee. Flexibele en gemakkelijke installatie, ideaal voor renovatie.

4

11463_01_Inleiding.indd 4

19-01-2009 09:02:12


K LIST

CHAUFFAGE CeNTRAL, climatisation, technologie de l’eau ET CONFORT Avantages fiscaux et primes Les autorités encouragent les économies d’énergie dans les constructions neuves et les habitations rénovées. Vous pouvez récupérer jusque 40% de vos investissements via les impôts sur les personnes physiques si vous choisissez :

On ne peut plus s’en passer. Mais l’offre est vaste et extrêmement diversifiée. Qu’y a-t-il sur le marché et – au moins aussi important : quel est pour moi l’appareil le plus approprié ? Donnez une réponse aux questions essentielles suivantes, et vous aurez déjà fait un pas dans la bonne direction.

• de remplacer votre ancienne chaudière par une chaudière à condensation • d’installer un chauffe-eau solaire • de placer des robinets thermostatiques ou un thermostat d’ambiance avec programmateur.

1

Comment vos journées sont-elles organisées et où habitez-vous ?

Drôles de questions ? Non, pas du tout. Vous ne pourrez rechercher des solutions sur mesure qu’à condition d’avoir compris au préalable comment et où vous vivez. • Vous travaillez surtout à l’extérieur pendant la semaine et vous rentrez chez vous le soir ou vous travaillez la plupart du temps chez vous ? Le type d’installation de chauffage approprié vous assurera un confort optimal. • Votre famille aime-t-elle les longs bains chauds, ou une douche rapide lui suffit-elle ? Le choix de la technologie dépend lui aussi de votre mode de vie. • La lumière entre-t-elle beaucoup dans votre maison ? Y fait-il parfois trop chaud en été ? Le conditionnement d’air peut vous offrir la solution rêvée. • Votre eau du robinet est-elle ou non calcaire ? Cela dépend de la région où vous habitez.

2

A la recherche d’informations et de conseils : une assistance totale

Une assistance totale, c’est précisément ce que Van Marcke vous propose. Parce que nous savons d’expérience combien le sujet est complexe. Nous

Bénéficiez d’une réduction du taux de tva Si vous rénovez une habitation de plus de 5 ans, vous payez 6% de TVA au lieu de 21%. A condition de faire appel à un installateur agréé. Demandez des détails à votre conseiller Van Marcke.

avons donc tout mis en œuvre pour vous donner clairement toutes les informations nécessaires. Le catalogue Van Marcke Votre quête dans le monde du chauffage central, de la climatisation, de la technologie de l’eau et du confort commence ici. Dans ce catalogue, Van Marcke n’a pas seulement regroupé toutes les informations utiles, mais aussi tous les produits. C’est un ouvrage de référence très pratique. Conseils et exemples pratiques Nos conseillers se feront un plaisir de vous fournir des conseils professionnels sur mesure et gratuits. Vous pouvez également demander un devis gratuit à votre conseiller. Nous ne nous limitons pas à la théorie… dans nos showrooms en effet, vous pouvez découvrir ce que tout cela représente dans la pratique. Parmi notre offre étendue, vous trouverez assurément une solution qui vous convient en fonction de vos besoins et de vos goûts. Conception et installation Van Marcke collabore uniquement avec des installateurs agréés. Ils analysent minutieusement votre habitation. Ils calculent les déperditions de chaleur sur base de son orientation, de son niveau d’isolation, du nombre de mètres cube, du nombre de membres de votre famille et du confort souhaité. Ils déterminent ainsi quelle puissance (kW) votre installation doit avoir. Avec pour résultat un projet sur mesure, qu’ils exécutent et mettent au point dans les règles de l’art. Economie, sécurité, facilité, confort : voilà les 4 qualités que nous prônons. Entretien Après l’installation, vous pouvez encore compter sur nous. Grâce à notre contrat d’entretien, pas de souci à vous faire. Nous arrangeons tout pour vous et nous vous garantissons que votre installation sera parfaitement entretenue et qu’elle fonctionnera donc plus longtemps et de façon plus économique.

De plus, de solides primes sont accordées pour les chaudières à condensation portant le label Optimaz-elite (mazout) ou le label Hr top (gaz). Les personnes qui construisent ou rénovent doivent à présent tenir compte de la norme PEB. PEB signifie ‘Prestations Energétiques des Bâtiments’ et calcule la quantité d’énergie qu’une habitation consomme. Cette quantité ne dépend pas seulement étroitement de la grandeur et du niveau d’isolation de l’habitation, mais également du système responsable du chauffage, de la ventilation et de l’eau chaude. Le choix des systèmes adéquats de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation permet de respecter bien plus aisément cet e-niveau. Vous trouverez plus d’informations sur www. vanmarcke.be, www.energie.wallonie.be, www.curbain.be et www.informazout.be. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec notre conseiller. Il examinera avec vous à quels subsides régionaux, provinciaux et communaux vos investissements peuvent prétendre et vous informera des nouvelles directives en matière de chauffage et de ventilation.

De nombreux articles de ce catalogue sont assortis de petits symboles. Ils vous aident à choisir encore mieux. Produit de prix abordable, d’un rapport qualité/prix idéal. Produit économe en eau et en énergie. Bon pour l’environnement et bon pour le portefeuille. Installation flexible et facile, idéale en cas de rénovation.

5

11463_01_Inleiding.indd 5

19-01-2009 09:02:16


6

11463_01_Inleiding.indd 6

19-01-2009 09:02:28


CENTRALE VERWARMING EN airco: informatie CHAUFFAGE CENTRAL & CLIMATISATION : information

7

11463_01_Inleiding.indd 7

19-01-2009 09:02:28


8

11463_01_Inleiding.indd 8

19-01-2009 09:02:43


‘Verwarmen & koelen: uw objectieve wegwijzer’ Een goed binnenklimaat draagt in grote mate bij tot uw wooncomfort. Verwarmen, koelen, luchtbehandeling: het moet gebeuren met kennis van zaken. Voor deze kennis kunt u terecht bij Van Marcke. als distributeur zijn wij niet gebonden aan een bepaalde fabrikant. wij geven u objectieve informatie en advies over de verschillende soorten ketels, verwarmingslichamen, regelingen en systemen voor luchtbehandeling. wij helpen u om een installatie op maat van uw woning en uw behoeften te ontwerpen. wij werken uitsluitend met erkende installateurs samen, zodat u kunt rekenen op een plaatsing en afstelling volgens de regels van de kunst. Meteen weet u waar het bij ons om draait: veiligheid, zuinigheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak en een minimum aan onderhoud.

HEt Hart Van dE VErwarMing

“Chauffage et refroidissement : votre indicateur objectif” Une bonne température ambiante contribue dans une large mesure à votre confort. Chauffage, refroidissement, traitement de l’air : il faut sa-

welke energiebron krijgt uw voorkeur: stookolie, aardgas, hernieuwbare energiebron?

LE COEuR DE L’INstaLLatION

Quelles sont vos sources d’énergie préférées : mazout, gaz naturel, sources d’energie renouvelable ?

VErwarMingSElEMEntEn

voir de quoi il s’agit. Pour cela, vous pouvez vous adresser à Van Marcke.

Hoe gaat u uw woning verwarmen: met radiatoren, convectors, vloerverwarming?

En tant que distributeur, nous ne sommes nullement liés à un quelcon-

CORPs DE ChauffE

que fabricant. nous vous fournissons des informations et des conseils objectifs sur les différentes sortes de chaudières, les corps de chauffe,

rEgElingEn

Hoe wil u uw verwarmingsinstallatie regelen en programmeren?

à concevoir une installation sur mesure pour votre habitation et vos

RÉgLagEs

pour que vous puissiez compter sur un placement et un réglage ac-

28-35

Comment désirez-vous régler et programmer votre installation de chauffage ?

airCO

complis dans les règles de l’art. Vous saurez directement de quoi il

welk systeem is het meest geschikt voor uw specifieke situatie: monosplit, bi/multisplit, monobloc?

en retourne chez nous : sécurité, économie, fiabilité et un minimum

CLIMatIsatION

d’entretien.

20-27

Comment comptez-vous chauffer votre habitation : radiateurs, convecteurs, chauffage par le sol ?

les régulations et les systèmes de traitement de l’air. Nous vous aidons

besoins. nous collaborons exclusivement avec des installateurs agréés

10-19

36-39

Quel système est-il le plus adapté à votre situation : monosplit, bi/multisplit, monobloc ? 9

11463_01_Inleiding.indd 9

19-01-2009 09:03:02


Stookolie

Aardgas

Hernieuwbare / alternatieve energiebronnen

(alle toestellen op aardgas zijn aanpasbaar voor propaan en butaan*)

Warmtepomp

Vaste brandstof: hout of houtpellets

Zonne-energie (zonneboiler/zonnecel)

Overal beschikbaar?

Ja

Nee, afhankelijk van het aardgasnet

Ja

Ja

Ja

Opslag vereist?

Ja + keuring tank is verplicht

Nee

Nee

Ja

Nee

Installatieruimte?

Groter dan voor een aardgasinstallatie

Beperkt

Groot

Vergelijkbaar met een installatie op stookolie

Specifiek: aantal m² dak, inplanting zonneboiler en CVketel & oriëntatie

Rendement?

Hoog

Hoog

Hangt af van het systeem; moet per installatie worden bekeken

Laag

50% van de energieproductie nodig voor sanitair en warmwater op jaarbasis.

Installatiekosten?

Relatief goedkoop, maar duurder dan aardgas

Goedkoopste oplossing

Duurste oplossing

Duurder dan stookolie en aardgas

Duurder dan stookolie en aardgas + er is altijd een bijkomende installatie (verwarming, warm water) nodig

Onderhoudskosten?

Jaarlijks

2 jaarlijks

Zeer laag

Hoog

Zeer laag

Aankoopprijs brandstof?

Goedkoper dan aardgas + mogelijkheid tot aankoop als marktprijs laag is

Maandelijkse voorafbetaling wordt groter

Gratis energie, maar er is elektriciteit nodig voor de omzetting naar warmte

Goedkoper dan aardgas en stookolie

Gratis energie, maar moet worden aangevuld met andere energiebron

Subsidies?

Ja, voor ketels met een Optimaz Elite-label

Ja, voor ketels met een HR TOP-label

Ja, hier zijn de subsidies het hoogst

Ja

Ja

Milieuvriendelijk?

Ja, indien condensatie

Ja

Zeer zeker

Ja

Zeer zeker

* Voor wie geen aansluiting heeft op het aardgasnet en toch het comfort van gas wil genieten, is propaan of butaan een oplossing. Daarvoor moet u wel voorzien in een opslagtank. afhankelijk systeem, heeft een bijkomende energiebron nodig.

MAZOUT

GAZ NATUREL

SOURCES D’ENERGIE RENOUVELABLE / ALTERNATIVE

(tous les appareils au gaz naturel sont adaptables pour le propane et le butane*)

Pompe à chaleur

Combustible stable : bois ou pellets de bois

Energie solaire (ballon solaire/ cellule solaire)

Disponible partout ?

Oui

Non, tributaire du réseau Oui gazier

Oui

Oui

Espace de stockage obligatoire ?

Oui + contrôle de citerne obligatoire

Non

Non

Oui

Non

Espace d’installation ?

Plus grand que pour une installation au gaz naturel

Limité

Grand

Comparable à une installation au mazout

Spécifique : superficie du toit (m²), implantation du ballon solaire et de la chaudière du CC et orientation

Rendement ?

Elevé

Elevé

Tributaire du système ; doit être déterminé par l’installation

Bas

50% de l’énergie nécessaire par an pour le sanitaire et l’eau chaude.

Frais d’installation ?

Relativement bon marché, mais plus élevés que pour le gaz naturel

Relativement bon marché

La solution la plus chère

Plus élevés que pour le mazout ou le gaz naturel

Plus élevés que pour le mazout et la gaz naturel + une installation supplémentaire est toujours nécessaire (chauffage, eau chaude)

Frais d’entretien ?

Tous les ans

Tous les 2 ans

Très bas

Élevés

Très bas

Prix d’achat du carburant ?

Moins élevé que le gaz Les acomptes mensuels naturel + possibilité d’achat deviennent plus lorsque le marché est bas importants

Une énergie gratuite, mais il faut de l’électricité pour la transformation en chaleur

Moins élevé que le gaz naturel et le mazout

Une énergie gratuite, mais elle doit être complétée par une autre source d’énergie

Subsides ?

Oui, pour les chaudières avec un label Optimaz Elite

Oui, pour les chaudières avec un label HR TOP

Oui, c’est ici que les subsides sont les plus élevés

Oui

Oui

Écologique ?

Oui, si condensation

Oui

Bien évidemment

Oui

Bien évidemment

* Pour ceux qui ne possèdent pas de raccordement au réseau de gaz naturel mais souhaitent bénéficier du confort du gaz, le propane ou le butane est une excellente solution. Pour cela, vous devez toutefois prévoir l’installation d’une citerne. système dépendant, à besoin d’une source d’énergie complémentaire.

10

11463_01_Inleiding.indd 10

19-01-2009 09:03:02


HET HART VAN DE VERWARMING LE COEUR DE L’INSTALLATION

11

11463_01_Inleiding.indd 11

19-01-2009 09:03:02


Gasketel Wolf / Chaudière Gaz Wolf

12

11463_01_Inleiding.indd 12

19-01-2009 09:03:06


Aardgas is de meest courante energiebron voor verwarming. De brandstof heeft dan ook een aantal pertinente voordelen. U heeft geen reservoir nodig. De verbranding gebeurt zuinig en milieuvriendelijk. De installatie vergt

Chaudières et brûleurs

weinig onderhoud. Dankzij de vrijmaking van de markt

Quand on parle de chaudière pour

bent u niet langer gebonden aan een vaste prijs, maar kunt u de voorwaarden van verschillende gasleveranciers

chauffage central, il faut distinguer le

vergelijken. Er is een nadeel: een aansluiting op het aard-

brûleur et la chaudière.

gasnet is niet overal mogelijk.

Le brûleur est la partie dans laquelle le

Ook stookolie blijft erg in trek. Dat heeft vooral te ma-

combustible se transforme en

ken met de prijs en het gebruiksgemak. De installatiekos-

chaleur sous l’effet de la combustion.

ten liggen weliswaar wat hoger, omdat u een opslagtank nodig heeft en u de installatie jaarlijks moet laten onder-

Cette chaleur est transmise à l’eau

houden om een schone verbranding te behouden. Toch

via la chaudière , qui, à travers la

is stookolie voorlopig de goedkoopste oplossing. U bent

tuyauterie, circule vers les éléments de

volledig vrij in de keuze van leverancier en u kunt uw be-

chauffage et réchauffe les pièces.

stelling uitstellen tot de dagprijs interessant is. Een recente tendens is dat steeds meer bouwheren de voorkeur geven aan alternatieve / hernieuwbare energiebronnen. Voor woningen zijn er drie mogelijkheden: de warmtepomp, vaste brandstoffen en zonne-energie. Met een warmtepomp kunt u uw woning het hele jaar door verwarmen. U verbruikt bijkomend alleen elektriciteit. De installatiekost ligt wel hoog. Vaste brandstoffen (hout, pellets) hebben een laag rendement en vergen veel opslagruimte. Zonne-energie is heel milieuvriendelijk, maar u heeft altijd een bijkomende energiebron

KIEST U VOOR

Le gaz naturel est la source d’énergie la plus courante

STOOKOLIE, AARDGAS OF

de nombreux avantages. Vous n’avez besoin d’aucun

VOOR een ALTERNATIEVE

L’installation nécessite peu d’entretien. Grâce à la libérali-

ENERGIEBRON?

pouvez dès lors comparer les avantages des différents

nodig.

Optez-vous pour le mazout, le gaz naturel ou une source d’énergie alternative ?

pour le chauffage. Il est vrai que ce combustible possède réservoir. La combustion est économique et écologique. sation du marché, vous n’êtes plus lié à un prix fixe, vous fournisseurs de gaz. Un inconvénient : le raccordement à un réseau de gaz naturel n’est pas possible partout. Le mazout reste très apprécié. C’est en grande partie dû à son prix et à sa souplesse d’emploi. Les frais d’installation sont un peu plus élevés car le mazout exige un réservoir et un entretien annuel des installations afin de conserver une bonne combustion. Cependant, le mazout constitue provisoirement la solution la plus avantageuse. Vous êtes tout à fait libre de choisir votre fournisseur et de reporter votre commande jusqu’au jour où le prix vous intéresse.

Ketel en brander

Une nouvelle tendance voit de plus en plus de construc-

Wanneer we het hebben over een

teurs préférer les sources d’énergie alternative / renouvelable. Trois possibilités s’offrent aux habitations :

CV-ketel, moeten we eigenlijk een

la pompe à chaleur, les combustibles solides et l’énergie

onderscheid maken tussen de brander

solaire. Une pompe à chaleur permet de chauffer votre habitation toute l’année. De plus, vous utilisez unique-

en de ketel. De brander is het onderdeel

ment de l’électricité. Les coûts d’installation sont assez

waarin de brandstof door middel

élevés. Les combustibles solides (bois, pellets) ont un faible rendement et nécessitent beaucoup d’espace

van verbranding wordt omgezet in

de stockage. L’énergie solaire est plus écologique.

warmte. Deze warmte wordt via de

Toutefois, vous avez constamment besoin d’une source

ketel doorgegeven aan het water

d’énergie supplémentaire.

dat doorheen de leidingen naar de verwarmingselementen stroomt en de kamers op temperatuur brengt. Condenserende stookolieketel De Dietrich / chaudière mazout à condensation De Dietrich

13

11463_01_Inleiding.indd 13

19-01-2009 09:03:13


stookolie CONVENTIONEEL

CONDENSATIE (OPTIMAZ ELITE)

• lagere aankoopprijs • komt niet in aanmerking voor premies • minder hoog rendement (tot maximum 95%)

• hogere aankoopprijs • komt in aanmerking voor premies (milieuvriendelijk) • hoger rendement (tot maximum 102%)

OPEN SYSTEEM* Alleen CV

GESLOTEN SYSTEEM**

CV + productie sanitair warm water met voorraad (CV-boiler of zonneboiler)

Alleen CV

OPEN SYSTEEM*

CV + productie sanitair warm water met voorraad (CV-boilear of zonneboiler)

Alleen CV

CV + productie sanitair warm water met voorraad (CV-boiler of zonneboiler)

GESLOTEN SYSTEEM** Alleen CV

CV + productie sanitair warm water met voorraad (CV-boiler of zonneboiler)

ROOKAFVOERSYSTEEM: * OPEN SYSTEEM: U heeft een schouw nodig om de rookgassen af te voeren. Ook moet u de stookruimte verluchten, want de lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de ketel, wordt onttrokken aan de ruimte waar de ketel staat. ** GESLOTEN SYSTEEM: U heeft geen schouw nodig. De lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de ketel, wordt via een ventilator van buitenaf aangezogen (= ventouse). Daardoor is in feite ook geen verluchting van de stookruimte nodig, hoewel dit uit veiligheidsoverwegingen wel aan te raden valt. CV = centrale verwarming

mazout CONVENTIONNEL

CONDENSATION (OPTIMAZ ELITE)

• prix d’achat moins élevé • n’entre pas en ligne de compte pour des primes • rendement moins élevé (jusque maximum 95%)

• prix d’achat plus élevé • entre en ligne de compte pour des primes (écologique) • rendement plus élevé (jusque maximum 102%)

SYSTEME OUVERT* Uniquement CC

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve (ballon CC ou ballon solaire)

SYSTEME FERME** Uniquement CC

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve (ballon CC ou ballon solaire)

SYSTEME OUVERT* Uniquement CC

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve (ballon CC ou ballon solaire)

SYSTEME FERME** Uniquement CC

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve (ballon CC ou ballon solaire)

SYSTEME D’EVACUATION DE LA FUMEE : * SYSTEME OUVERT : Vous avez besoin d’une cheminée pour l’évacuation de la fumée. Vous devez également aérer la chaufferie, parce que l’air nécessaire au processus de combustion dans la chaudière est extrait de la pièce dans laquelle se trouve ladite chaudière. ** SYSTEME FERME : Vous n’avez pas besoin de cheminée. L’air nécessaire au processus de combustion dans la chaudière est aspiré de l’extérieur via un ventilateur (= ventouse). C’est la raison pour laquelle vous ne devez théoriquement pas aérer la chaufferie, même si un système d’aération est recommandé par mesure de sécurité. CC = chauffage central

14

11463_01_Inleiding.indd 14

19-01-2009 09:03:13


Het aanbod aan stookolieketels is heel uitgebreid. Mogelijke keuzecriteria zijn de zuinigheid, de vereiste plaats en

Bien entretenir

de bijkomende behoefte aan sanitair warm water.

Une chaudière tourne nuit et jour, sept

1. Zuinigheid. In plaats van een gewone ketel kunt u gaan voor een condensatieketel. Die is weliswaar duur-

jours sur sept. Un bon entretien est

der in aankoop, maar heeft ook een hoger rendement en

donc essentiel au bon fonctionnement

is dus zuiniger.

de l’installation. De plus, des révisions

Omdat hij milieuvriendelijker is dan een conventionele

régulières prolongent la durée de vie

ketel, komt u bovendien in aanmerking voor premies. Uw meeruitgave is zo snel gerecupereerd.

et sont utiles pour la sécurité. En cas de

2. Vereiste plaats. De manier waarop de rookgassen

vices de fabrication, ils seront détectés

worden afgevoerd, heeft verregaande gevolgen. Voor een

plus rapidement. Plus la chaudière est

open ketel heeft u een aparte schouw nodig.

vieille, plus la consommation augmente,

Bovendien haalt deze installatie de lucht die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waar de ketel staat. De

un entretien régulier est donc également

stookruimte moet daarom worden verlucht.

bénéfique au point de vue économe. Un

In een gesloten ketel daarentegen wordt de lucht voor de verbranding via een ventilator van buiten aangezogen.

entretien annuel est obligatoire pour une

Via dezelfde muur- of plafonddoorvoer worden de rook-

chaudière au mazout et au gaz.

gassen naar buiten geblazen. Een schouw is niet nodig. Uit veiligheidsoverwegingen wordt wel een verluchting van de stookruimte aangeraden.

L’offre de chaudières au mazout est très vaste. Les critères

3. Sanitair warm water wordt hier altijd geproduceerd

de sélection éventuels sont l’économie, la place nécessaire

via een (voorraad) boiler.

et les besoins complémentaires en eau chaude sanitaire.

STOOKOLIEketel chaudière mazout

1. L’économie. Au lieu d’opter pour une chaudière classique, vous pouvez choisir une chaudière à condensation. Elle est plus onéreuse au départ mais elle offre un meilleur rendement et est donc plus économe à long terme. Étant donné qu’elle est plus écologique que la chaudière conventionnelle, vous avez, en outre, droit à une prime. La dépense supplémentaire est donc vite récupérée. 2. Place nécessaire. La manière dont les fumées sont

Goed onderhouden

évacués est d’une grande importance. Pour une chau-

Een ketel draait dag en nacht, zeven

dière ouverte,vous avez besoin d’une cheminée individuelle.

dagen op zeven. Een goed onderhoud is

De plus, cette installation nécessite un apport d’air pour la

dan ook een must om de installatie opti-

combustion. C’est pourquoi le local de chauffe doit être

maal te doen functioneren. Regelmatige

aéré. Par contre, dans une chaudière fermée, l’air nécessaire

onderhoudsbeurten verlengen bovendien

pour la combustion est aspiré de l’extérieur par un ven-

de levensduur en komen de veiligheid

tilateur.

ten goede, omdat mogelijke mankemen-

Les fumées seront expulsés vers l’extérieur par le même passage (mural ou en toiture). Une cheminée n’est donc

ten vroegtijdig worden aangepakt. Door

pas nécessaire. Pour des raisons de sécurité, il est toute-

de ouderdom van de ketel, stijgt ook

fois conseillé d’aérer la pièce où se trouve la chaudière.

het verbruik, dus bij een regelmatig on-

3. L’eau chaude sanitaire est dans ce cas toujours

derhoud komt dit ook de zuinigheid ten

produite par un ballon d’eau chaude (une réserve d’eau).

goede. Voor een ketel op stookolie en gas is een jaarlijks onderhoud verplicht. Stookolieketel De Dietrich / chaudière mazout De Dietrich

15

11463_01_Inleiding.indd 15

19-01-2009 09:03:20


aardgas CONVENTIONEEL (HR +)

CONDENSATIE (HR TOP)

• iets lagere aankoopprijs • komt niet in aanmerking voor premies • lager rendement (tot maximum 93%) • buitenvoeler in optie • wand- of vloermodel

• iets hogere aankoopprijs • komt in aanmerking voor premies • hoger rendement (tot maximum 110%) • buitenvoeler noodzakelijk • wand- of vloermodel

OPEN SYSTEEM* Alleen CV

CV + productie sanitair warm water bij afname***

GESLOTEN SYSTEEM** CV + productie sanitair warm water met voorraad (CV-boiler of zonneboiler)

Alleen CV

CV + productie sanitair warm water bij afname***

CV + productie sanitair warm water met voorraad (CV-boiler of zonneboiler)

GESLOTEN SYSTEEM** Alleen CV

CV + productie sanitair warm water bij afname***

CV + productie sanitair warm water met voorraad (CV-boiler of zonneboiler)

* OPEN SYSTEEM: U heeft een schouw nodig om de rookgassen af te voeren. Ook moet u de stookruimte verluchten, want de lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de ketel, wordt onttrokken aan de ruimte waar de ketel staat. ** GESLOTEN SYSTEEM: U heeft geen schouw nodig. De lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de ketel, wordt via een ventilator van buitenaf aangezogen (= ventouse). Daardoor is in feite ook geen verluchting van de stookruimte nodig, hoewel dit uit veiligheidsoverwegingen wel aan te raden valt. *** BIJ AFNAME: De installatie maakt op het moment van afname warm water aan via doorstromer. CV = centrale verwarming

gaz naturel CONVENTIONNEL (HR +)

CONDENSATION (HR TOP)

• prix d’achat un peu moins élevé • n’entre pas en ligne de compte pour des primes • rendement moins élevé (jusque maximum 93%) • capteur extérieur en option • modèle mur ou sol

• prix d’achat un peu plus élevé • entre en ligne de compte pour des primes • rendement plus élevé (jusque maximum 110%) • capteur extérieur indispensable • modèle mur ou sol

SYSTEME OUVERT* Uniquement CC

CC + production d’eau chaude sanitaire par soutirage***

SYSTEME FERME** CC + production Uniquement CC d’eau chaude sanitaire avec réserve (ballon CC ou ballon solaire)

CC + production d’eau chaude sanitaire par soutirage***

SYSTEME FERME** CC + production Uniquement CC d’eau chaude sanitaire avec réserve (ballon CC ou ballon solaire)

CC + production d’eau chaude sanitaire par soutirage***

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve (ballon CC ou ballon solaire)

* SYSTEME OUVERT : Vous avez besoin d’une cheminée pour l’évacuation de la fumée. Vous devez également aérer la chaufferie, parce que l’air nécessaire au processus de combustion dans la chaudière est extrait de la pièce dans laquelle se trouve ladite chaudière. ** SYSTEME FERME : Vous n’avez pas besoin de cheminée. L’air nécessaire au processus de combustion dans la chaudière est aspiré de l’extérieur via un ventilateur (= ventouse). C’est la raison pour laquelle vous ne devez théoriquement pas aérer la chaufferie, même si un système d’aération est recommandé par mesure de sécurité. *** PAR SOUTIRAGE : L’installation utilise l’écoulement de l’eau pour produire de l’eau chaude au moment du soutirage. CC = chauffage central

16

11463_01_Inleiding.indd 16

19-01-2009 09:03:20


Het aanbod aan aardgasketels is heel uitgebreid. Mogelijke keuzecriteria zijn de zuinigheid, de vereiste plaats en de bijkomende behoefte aan sanitair warm water. 1. Zuinigheid. In plaats van een gewone ketel kunt u gaan voor een condensatieketel. Die is weliswaar duurder in aankoop, maar heeft ook een hoger rendement en is dus zuiniger. Omdat hij milieuvriendelijker is dan een conventionele ketel, komt u bovendien in aanmerking

Economiser l’énergie n’est pas difficile.

voor premies. Uw meeruitgave is zo snel gerecupereerd.

Fermer les rideaux en hiver représente

Een condensatieketel op aardgas is altijd uitgerust met

déjà une belle économie.

een buitenvoeler. 2. Vereiste plaats. De manier waarop de rookgassen worden afgevoerd, heeft verregaande gevolgen. Voor een open ketel heeft u een aparte schouw nodig. Bovendien haalt deze installatie de lucht die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waar de ketel staat. De stookruimte moet daarom worden verlucht. In een gesloten ketel daarentegen wordt de lucht voor de verbranding via een ventilator van buiten aangezogen. Via dezelfde muur-

Condenserende gasketel Ferroli / Chaudière gaz à condensation Ferroli

of plafonddoorvoer worden de rookgassen naar buiten geblazen. Een schouw is niet nodig. Uit veiligheidsover-

water vraagt, kan dat problemen opleveren. Met een voor-

logique que la chaudière conventionnelle, vous avez, en

wegingen wordt wel een verluchting van de stookruimte

raadboiler zal u wat meer energie verbruiken, maar kunt u de

outre, droit à une prime. La dépense supplémentaire est

aangeraden. Condensatieketels op aardgas hebben altijd

capaciteit aanpassen aan de gezinsbehoeften.

donc vite récupérée. La chaudière à condensation au gaz

een gesloten rookafvoersysteem. Bij aardgasketels heeft men de keuze tussen vloer- en wandketels: wandketels zijn veel compacter en kunnen worden ingebouwd in een

naturel est toujours équipée d’une sonde extérieur.

aardgasketel

kast of nis. 3. Sanitair warm water. Er zijn twee manieren om met

Chaudière gaz

een CV-ketel warm water te produceren: op het ogenblik dat er warm water nodig is (doorstromer) of in een altijd beschikbaar voorraadvat (boiler). De gepaste keuze hangt af van een aantal factoren. Hoeveel leden telt het gezin? Zijn er meerdere badkamers?

2. La place nécessaire. La manière dont les fumées sont évacués est d’une grande importance. Pour une chaudière ouverte, vous avez besoin d’une cheminée individuelle. De plus, cette installation apporte l’air nécessaire pour la combustion depuis le local de chauffe.

L’offre de chaudières au gaz naturel est très diversifiée. Les critères de sélection éventuels sont l’économie, la place nécessaire et les besoins complémentaires en eau chaude sanitaire.

C’est pourquoi le local doit être aéré. Par contre, dans une chaudière fermée, l’air nécessaire pour la combustion est aspiré de l’extérieur par un ventilateur. Les fumées seront expulsés vers l’extérieur par le même pas-

Worden die tegelijkertijd gebruikt? Doorstromers zijn de

1. L’économie. Au lieu d’opter pour une chaudière classique,

sage (mural ou en toiture). Une cheminée n’est donc pas

zuinigste oplossing. De hoeveelheid warm water die kan

vous pouvez choisir une chaudière à condensation. Elle est

nécessaire. Pour des raisons de sécurité, il est toutefois

worden aangemaakt, hangt af van het vermogen van de

plus onéreuse au départ mais elle offre un meilleur rendement

conseillé d’aérer la pièce où se trouve la chaudière. Les

ketel. Als u op verschillende plekken tegelijkertijd warm

et est donc plus économe. Étant donné qu’elle est plus éco-

chaudières à condensation au gaz naturel sont toujours pourvues d’un système d’évacuation de fumées. Pour les chaudières au gaz naturel, vous pouvez opter pour une chaudière au sol ou pour une chaudière murale. Les chaudières murales sont plus compactes et peuvent être encastrées dans un placard ou un renfoncement. 3. Eau chaude sanitaire. Il existe deux façons de produire de l’eau chaude avec une chaudière pour chauffage central : au moment où il faut de l’eau chaude (production instantanée) ou dans un réservoir toujours disponible (ballon d’eau chaude). Le choix adéquat dépend

Energie besparen is niet moeilijk. In de

d’un certain nombre de facteurs. Combien de membres

winter gewoon de gordijnen sluiten

votre famille compte-t-elle ? Y a-t-il plusieurs salles de

levert al een fikse besparing op.

bains ? Sont-elles utilisées simultanément ? La production instantanée est l’option la plus avantageuse. La quantité d’eau chaude qui peut être produite dépend de la puissance de la chaudière. Toutefois, demandez simultanément de l’eau chaude dans différents endroits, le débit sera partagé. Avec un ballon d’eau chaude, vous utiliserez Gasketel Wolf / Chaudière gaz Wolf

plus d’énergie mais vous pourrez adapter sa capacité aux besoins de votre famille. 17

11463_01_Inleiding.indd 17

19-01-2009 09:03:25


alternatieve / hernieuwbare energiebronnen ZONNE-ENERGIE Fotovoltaïsch (Zonnecel: zet zonnewarmte om in elektriciteit)

WARMTEPOMP

Zonneboiler (altijd in combinatie met een andere installatie voor de productie van sanitair warm water)

Productie sanitair warm water met voorraadvat

Lucht / water pompsysteem

Productie Enkel CV sanitair warm water met voorraadvat+ ondersteuning CV

CV + Productie sanitair warm water met voorraad

Warmtedrager / water / warmtepompsysteem

Enkel CV

CV + Productie sanitair warm water met voorraad

VASTE BRANDSTOF Water / water / warmtepompsysteem

Enkel CV

Hout

Pellets**

Open systeem*

Open systeem*

CV + Enkel CV Productie sanitair warm water met voorraad

CV + Enkel CV Productie sanitair warm water met voorraad (CV-boiler of zonneboiler)

CV + Productie sanitair warm water met voorraad (CV-boiler of zonneboiler)

* OPEN SYSTEEM: U heeft een schouw nodig om de rookgassen af te voeren. Ook moet u de stookruimte verluchten, want de lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de ketel, wordt onttrokken aan de ruimte waar de ketel staat. ** PELLETS: Soort van houtgranulaat, verkregen door de recuperatie van houtafval. CV = centrale verwarming

sources d’energie alternative / renouvelable ENERGIE SOLAIRE Photovoltaïque (Cellule solaire : transforme la chaleur solaire en électricité)

Ballon solaire (toujours associé à une autre installation pour la production d’eau chaude sanitaire)

Production d’eau chaude sanitaire avec réserve

POMPE A CHALEUR Air / eau système à pompe

ProducUniquetion d’eau ment CC chaude sanitaire avec réserve + soutien CC

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve

Fluide caloporteur / eau / système de pompe à chaleur

Uniquement CC

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve

COMBUSTIBLE STABLE Eau / eau / système de pompe à chaleur

Uniquement CC

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve

Bois

Pellets**

Système ouvert*

Système ouvert*

Uniquement CC

CC + Uniqueproduction ment CC d’eau chaude sanitaire avec réserve (Ballon CC ou ballon solaire)

CC + production d’eau chaude sanitaire avec réserve (Ballon CC ou ballon solaire)

* SYSTEME OUVERT : Vous avez besoin d’une cheminée pour l’évacuation de la fumée. Vous devez également aérer la chaufferie, parce que l’air nécessaire au processus de combustion dans la chaudière est extrait de la pièce dans laquelle se trouve ladite chaudière. ** PELLETS : Sorte de granulat de bois, obtenu par récupération de déchets de bois. CC = chauffage central

18

11463_01_Inleiding.indd 18

19-01-2009 09:03:26


De klimaatopwarming laat niemand koud. Gelukkig kunnen we er zelf iets aan doen. Door hernieuwbare

Capteur solaire

energiebronnen te gebruiken bijvoorbeeld. Het aanbod is

Vous pouvez combiner une chaudière pour

enorm: wind, water, zon, biomassa, aardwarmte … Er komen dan ook steeds meer betaalbare toepassingen voor

chauffage central + eau chaude sanitaire

woningen op de markt die worden ondersteund door de

à un chauffe-eau solaire. Pour chauffer

overheid.

l’eau, la priorité sera donnée à l’énergie

Zo bespaart u niet alleen op energie maar geniet u ook

solaire. Si cette énergie ne suffit pas pour

een bijkomend financieel voordeel. Mogelijke toepassin-

obtenir une température suffisamment

gen van alternatieve / hernieuwbare energiebronnen in

élevée, la chaudière du chauffage central

de woning zijn de warmtepomp, vaste brandstoffen of

intervient. Le résultat ? Une belle écono-

zonne-energie.

mie d’énergie. L’énergie solaire suffit pour

Met een warmtepomp haalt u gratis warmte uit uw omgeving: de lucht, het grondwater, de bodem. Daarmee

environ 60 % des besoins annuels moyens

kunt u autonoom uw woning verwarmen. De installatie-

en eau chaude de la famille.

kosten lopen wel hoog op. Er zijn drie systemen op de markt: • De lucht/water warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht. • De grond/water warmtepomp haalt warmte uit de bodem.

sanitair warm water en eventueel ter ondersteuning van de

constamment de nouvelles applications abordables pour

verwarmingsinstallatie.

les habitations qui sont soutenues par les autorités.

• De water/water warmtepomp haalt warmte uit het grondwater. Een warmtepomp staat niet alleen in voor de verwarming, maar kan ook de productie van sanitair warm water in voorraad op zich nemen. Vaste brandstof zoals hout of pellets is weliswaar

alternatieve / hernieuwbare energiebronnen

hernieuwbaar, maar heeft een laag rendement en vergt veel opslagruimte. Ook heeft u altijd een schouw nodig. Pellets zijn een houtgranulaat, verkregen door recuperatie van houtafval.

sources d’énergie renouvelable /

Zonne-energie is heel milieuvriendelijk, maar vergt al-

alternative

tijd een bijkomende energiebron. Dat heeft uiteraard een

Ainsi, vous économisez non seulement de l’énergie mais vous profitez également d’un avantage financier supplémentaire. Les différentes applications des sources d’énergie renouvelable / alternative pour l’habitation sont la pompe à chaleur, les combustibles solides ou l’énergie solaire. Avec une pompe à chaleur, la chaleur est tirée gratuitement de votre environnement : l’air, les nappes phréatiques ou le sol. Ainsi vous pouvez chauffer votre habitation de manière autonome. Les frais d’installation sont cependant élevés. Trois systèmes sont présents sur le marché : • la pompe à chaleur air/eau prend les calories de l’air

weerslag op het prijskaartje, de complexiteit van de in-

extérieur

stallatie en de benodigde ruimte. De warmte van de zon

Le réchauffement climatique ne laisse personne indifférent.

kunt u op twee manieren benutten. Met fotovoltaïsche

Heureusement, nous pouvons agir, notamment en utilisant les

• la pompe à chaleur sol/eau prend les calories du sol

cellen (zonnecellen) wordt ze omgezet in elektriciteit. Met

sources d’énergie renouvelable. L’éventail est large : le vent,

• la pompe à chaleur nappe/eau prend les calories dans

een zonneboiler wordt ze gebruikt voor de productie van

l’eau, le soleil, la biomasse, la géothermie... Sur le marché, il y a

la nappe Une pompe à chaleur est utilisée pour les besoins du chauffage mais peut également assurer la production

Zonnecollector

d’eau chaude sanitaire (ballon d’eau chaude).

U kunt een ketel voor CV + sanitair warm

Il est vrai que les combustibles solides tels que le

water combineren met een zonneboiler.

bois ou les pellets sont renouvelables mais ils offrent un faible rendement et nécessitent beaucoup d’espace

Om het water in de boiler op te warmen,

de stockage. Une cheminée est également toujours in-

wordt in eerste instantie zonne-energie

dispensable. Les pellets sont des granulats obtenus par la

gebruikt. Als die niet volstaat om een vol-

récupération de déchets de bois.

doende hoge temperatuur te bekomen,

L’énergie solaire est plus écologique mais exige con-

zal de verwarmingsketel bijspringen. Het

stamment des sources d’énergie supplémentaires. Il ne fait aucun doute que cela a des répercussions sur le prix,

resultaat is een fikse energiebesparing.

la complexité de l’installation et l’emplacement néces-

De zonne-energie volstaat voor circa 60%

saire. La chaleur du soleil peut être mise à profit de deux

van de gemiddelde jaarlijkse gezinsbe-

manières : transformée en électricité par les cellules pho-

hoefte aan warm tapwater.

tovoltaïques (cellules solaires) ou utilisée avec un chauffeZonne-energie / Energie solaire

eau solaire pour la production d’eau chaude sanitaire et éventuellement en appui de l’installation de chauffage. 19

11463_01_Inleiding.indd 19

19-01-2009 09:03:32


verwarmingselementen RADIATOR

VLOERVERWARMING

(gewone en sierradiator)

CONVECTOR

Integratie in het interieur?

Zichtbaar, neemt plaats in

Onzichtbaar, neemt geen plaats in. Ideaal voor Kan zichtbaar worden gelaten of hoge ruimtes en/of ruimtes met veel glas onzichtbaar worden ingebouwd

Onderhoud?

Weinig of geen

Geen

Noodzakelijk

Energieverbruik?

Werkt op hoge of lage watertemperatuur

Werkt op lage watertemperatuur

Werkt op hoge watertemperatuur, maar bevat minder water dan radiator

Flexibel?

Bestaat in alle formaten en is gemakkelijk aanpasbaar bij renovatie

Alleen aanpasbaar mits grote renovatiewerken. Bij nieuwbouw geen probleem

Bestaat in alle formaten en is gemakkelijk aanpasbaar bij renovatie, tenzij ingebouwd

Kostprijs?

Past dankzij de ruime keuze in elk budget

Duurder wegens de complexe installatie en de hoeveelheid materiaal

Past dankzij de ruime keuze in elk budget

Snel knusjes warm?

Reageert snel

Reageert traag zodat soms bijkomende verwarmingslichamen nodig zijn

Reageert heel snel

Warmtecomfort?

Vooral convectiewarmte*, dicht bij de radiator ook voelbare stralingswarmte**

Overwegend voelbare stralingswarmte**; prima warmtecomfort, zeker in grote ruimtes

Alleen convectiewarmte*, geen voelbare stralingswarmte**

* Convectiewarmte: Warmte die de luchtlagen in een ruimte opwarmt. Doordat warme lucht stijgt en koude daalt, wordt stelselmatig heel de ruimte verwarmd. ** Stralingswarmte: Warmte die niet de luchtlagen maar de objecten in de ruimte (meubels, wanden) opwarmt (principe van zonnewarmte). Deze objecten geven de warmte op hun beurt via straling door.

corps de chauffe RADIATEUR

CHAUFFAGE PAR LE SOL

(ordinaire ou décoratif)

CONVECTEUR

Intégration dans l’intérieur ?

Visible, prend de la place

Invisible, ne prend pas de place. Idéal pour les pièces hautes et/ou les pièces avec beaucoup de vitres

Peut être visible ou intégré dans le sol

Entretien ?

Peu ou pas

Pas

Indispensable

Consommation énergétique ?

Fonctionne à température élevée ou basse de l’eau

Fonctionne à température peu élevée de l’eau

Fonctionne à température élevée de l’eau, mais contient moins d’eau qu’un radiateur

Flexibilité ?

Existe dans tous les formats et s’adapte facilement en cas de rénovation

Adaptable uniquement en cas de grands travaux de rénovation. Aucun problème pour les nouvelles constructions

Existe dans tous les formats et s’adapte facilement en cas de rénovation, sauf en cas d’intégration

Prix d’achat ?

Grand choix, donc adapté à chaque budget

Plus cher, en raison d’une installation complexe et de la quantité de matériel nécessaire

Grand choix, donc adapté à chaque budget

Temps de réaction ?

Réagit rapidement

Réagit lentement, nécessite donc parfois la présence d’autres éléments de chauffage

Réagit très rapidement

Type de chaleur ?

Surtout chaleur par convection*; à proximité du radiateur, également chaleur par rayonnement**

Essentiellement une chaleur par rayonnement**; très confortable, surtout dans les grandes pièces

Uniquement une chaleur par convection*, pas de chaleur par rayonnement**

*Chaleur par convection : Chaleur qui réchauffe les différentes couches d’air dans une pièce. Comme l’air chaud monte alors que l’air froid descend, toute la pièce est systématiquement chauffée. **Chaleur par rayonnement : Chaleur qui ne réchauffe pas les couches d’air, mais bien les objets présents dans la pièce (meubles, murs). C’est comparable à la chaleur du soleil. Ces objets transmettent ensuite la chaleur par rayonnement.

20

11463_01_Inleiding.indd 20

19-01-2009 09:03:32


VERWARMINGSELEMENTEN corps de chauffe

21

11463_01_Inleiding.indd 21

19-01-2009 09:03:33


Sierradiator / Radiateur dĂŠcoratif

22

11463_01_Inleiding.indd 22

19-01-2009 09:03:38


Au bon endroit Vous pouvez placer les éléments de chauffage, selon vos préférences, aussi près que possible d’une source de froid (par ex. une fenêtre). Vous évitez ainsi une zone plus froide et plus chaude qui risque de créer un courant d’air.

Gietijzeren radiator / Radiateur de fonte

Radiatoren warmen een kamer snel op omdat ze vooral

handig in gebruik, want u kunt ze uitrusten met zeephouders,

froid descend et est à son tour réchauffé. De ce fait,

convectiewarmte produceren. Dat wil zeggen dat ze

handdoekringen, spiegels en andere handige hulpjes.

la température est presque partout la même. Ce n’est

de lucht opwarmen. De warme lucht stijgt, de koude

que près du radiateur que l’on retrouve de la chaleur

lucht daalt en wordt op haar beurt opgewarmd. Daardoor

rayonnante qui fait monter la température.

is de temperatuur overal nagenoeg dezelfde. Alleen

La chaleur rayonnante est très agréable : elle réchauffe les

vlakbij de radiator is er stralingswarmte, waardoor

objets et les personnes mais aucune couche d’air.

de temperatuur hier hoger ligt. Stralingswarmte voelt wel zeer aangenaam aan: stralingswarmte warmt objecten / mensen op, maar geen luchtlagen.

Radiatoren

Les radiateurs sont fabriqués à partir d’acier ou de fonte (la fonte offre un meilleur rayonnement). Le choix des couleurs, des formes et des détails techniques

Radiatoren zijn vervaardigd uit plaatstaal of gietijzer (= hebben een veel grotere stralingswarmte). De keuze aan kleuren, vormen en technische details is eindeloos, zodat er

est illimité, si bien qu’une solution adéquate existe pour

Radiateurs

chaque intérieur et chaque utilisation. Oue ce soit avec une face plane ou non, une vanne de réglage incorporée ou non, voire même unie d’un raccordement central...

voor elk interieur en elke toepassing een gepaste oplossing te vinden is. Met vlakke of geprofileerde voorplaat, met

Les radiateurs décoratifs et les sèches serviettes

ingebouwd regelventiel, met middenaansluiting …

se distinguent par leurs belles formes esthétiques. Een verhaal apart vormen de sierradiatoren en

Ils ne sont pas simplement beaux à regarder mais

handdoekdrogers die dankzij hun fraaie vormgeving

Les radiateurs chauffent rapidement une pièce parce qu’ils

également utiles car vous pouvez les équiper de porte-

heuse esthetische blikvangers vormen.

produisent principalement de la chaleur par convection.

savons, d’anneaux porte-serviettes, de miroirs et d’autres

Ze zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook

Cela signifie qu’ils réchauffent l’air. L’air chaud monte et l’air

dispositifs utiles.

Op de juiste plaats Verwarmingselementen plaatst u bij voorkeur zo dicht mogelijk bij een koudebron (bv. venster). Zo voorkomt u dat u een koudere en een warmere zone krijgt die een tochtgevoel creëren.

Sierradiator / Radiateur décoratif

23

11463_01_Inleiding.indd 23

19-01-2009 09:03:47


Convector / Convecteur

24

11463_01_Inleiding.indd 24

19-01-2009 09:03:59


Systèmes de purge Dans une installation de chauffage central des bulles d’air se forment. Á terme, elles risquent d’avoir des effets nuisibles. C’est pourquoi les canalisations doivent être régulièrement purgées. Si votre installation n’est pas équipée d’un système de purge automatique, vous devez évacuer manuellement l’air au moyen du purgeur se trouvant sur les éléments de chauffage.

Convectoren warmen een kamer heel snel snel op

Les convecteurs réchauffent bien plus vite un local car

omdat ze convectiewarmte produceren. Dat wil zeg-

ils produisent de la chaleur par convection. Cela sig-

gen dat ze de lucht opwarmen. De warme lucht stijgt, de

nifie qu’ils réchauffent l’air. L’air chaud monte, l’air froid

koude lucht daalt en wordt op haar beurt opgewarmd.

descend et est à son tour réchauffé. De ce fait, la tempé-

Daardoor is de temperatuur overal nagenoeg dezelfde.

rature est plus uniforme.

Het grote voordeel van convectors is dat u ze kunt inbou-

Le gros avantage des convecteurs réside dans la possibilité

wen. Dat is bijvoorbeeld heel handig als u grote raam-

de les encastrer. C’est notamment très pratique si vous

oppervlakken heeft. Met putconvectors, weggestopt in de vloer, laat u zicht en doorgang vrij, is er alleen een rooster zichtbaar en creëert u een afscherming tegen de koudestraling.

convectoren convecteurs

avez de grandes surfaces vitrées. Avec les convecteurs de sol dissimulés, vous libérez la visibilité et le passage, seul la grille est visible et vous pouvez créer une protection contre le rayonnement froid.

Uiteraard kunt u een convector ook zichtbaar in de ruimte

Il va de soi que vous pouvez également installer un con-

plaatsen, eventueel verpakt in een aangepaste omkas-

vecteur de manière visible ou éventuellement dans un

ting.

encadrement adapté.

Convectors hebben een kleinere waterinhoud dan ra-

Les convecteurs possèdent une plus petite capacité en

diatoren. Ze zijn ook geschikt voor verwarming op lage

eau. Ils sont également adaptés pour le chauffage à basse

temperatuur.

température.

Ontluchtingssystemen In een CV-installatie worden luchtbellen gevormd. Die kunnen op termijn nadelige gevolgen hebben. Daarom moeten de leidingen geregeld worden ontlucht. Als uw installatie niet is uitgerust met een automatisch ontluchtingssysteem, moet u handmatig de lucht aflaten via de ontluchter op de verwarmingselementen.

Convector / Convecteur

25

11463_01_Inleiding.indd 25

19-01-2009 09:04:10


Vloerverwarming / Chauffage par le sol

26

11463_01_Inleiding.indd 26

19-01-2009 09:04:23


Isoler les canalisations = économie d’énergie Tout comme les éléments de chauffage, les canalisations diffusent aussi de la chaleur. Isolez donc les canalisations qui passent par les endroits non chauffés comme les garages, les caves ou les greniers. Vous éviterez ainsi les pertes de chaleur et ferez des économies sur votre facture d’énergie

Vloerverwarming / Chauffage par le sol

Vloerverwarming is zuinig omdat ze functioneert met

Le chauffage par le sol est économique car il fonctionne

een lagere temperatuur. Vloerverwarming produceert

à une température plus basse. Le chauffage par le sol

overwegend voelbare stralingswarmte die volgens de

produit essentiellement de la chaleur par rayonnement,

meeste mensen aangenamer aanvoelt. Er circuleert ook

que la plupart des utilisateurs trouvent plus agréable.

minder stof in de ruimte, wat allergielijders zeker zullen

Moins de convection signifie moins de déplacement

appreciëren De warmte wordt gelijkmatig verdeeld, zodat

de poussière dans les locaux, ce que les personnes

vloerverwarming een ideale oplossing vormt voor hoge ruimtes. Een ander voordeel is dat het interieur volledig vrij blijft.

vloerverwarming

allergiques apprécieront certainement. La chaleur est

chauffage par le sol

est une solution idéale pour vos pièces hautes. Un autre

diffusée régulièrement, ce qui fait du chauffage par le sol avantage réside dans le fait que les surfaces au sol restent tout à fait libre.

Vloerverwarming kunt u combineren met de meeste vloerafwerkingen. Wel vergt ze speciale aandacht wat de

Vous pouvez combiner le chauffage par le sol avec

opbouwhoogte, vloerisolatie en chappe betreft.

la plupart des finitions de sol. Il exige une vigilance particulière en ce qui concerne la hauteur de construction, l’isolation du sol et la chappe.

Leidingen isoleren = energie besparen Niet alleen de verwarmingselementen zelf maar ook de leidingen geven warmte af. Isoleer daarom leidingen die doorheen onverwarmde ruimtes lopen, zoals een garage, kelder of zolder. Zo voorkomt u warmteverliezen en drukt u uw energiefactuur.

Vloerverwarming / Chauffage par le sol

27

11463_01_Inleiding.indd 27

19-01-2009 09:04:26


regelingen Regelingen voor de ketel en de ruimte Conventionele ketel

Aan / uit*

Kamerthermostaat Alleen temperatuurinstelling

Klokthermostaat 1) Dag

2) Week

Temperatuurinstelling + dag programmering

Temperatuurinstelling + weekprogrammering

Regelingen voor de radiator Condensatieketel

Handkraan

Thermostaatkraan

Elektronische thermostaatkraan

Weersafhankelijk***

Weersafhankelijk***

Opentherm **

Opentherm **

Zet een verwarmingselement aan of uit

Temperatuurregeling in elke ruimte afzonderlijk

Temperatuurregeling van het water in de ketel, afhankelijk van de buitentemperatuur

Temperatuurregeling van het water in de ketel, afhankelijk van de buitentemperatuur

Temperatuurregeling en programmering in elke ruimte afzonderlijk + mogelijkheid tot zoneregeling****

* Aan / uit: Men moet manueel de temperatuur instellen en wachten tot de woning op temperatuur is. ** Open therm: De tijd die nodig is om een woning op temperatuur te krijgen, wordt automatisch berekend. De ketel werkt modulerend: de branderactiviteit wordt continu aangepast aan de warmtebehoefte. *** Weersafhankelijk: De ketel bepaalt de watertemperatuur die door de verwarmingselementen zal stromen, in functie van de buitentemperatuur. **** Zoneregeling: U kunt uw woning verdelen in zones en per zone de temperatuur regelen en programmeren. 1) Dag: U kunt slechts één dag instellen en moet dit telkens opnieuw herhalen. 2) Week: U kunt elke dag van de week afzonderlijk instellen.

reglages Reglages POUR LA CHAUDIERE ET LA PIECE Chaudière conventionnelle

Allumé / éteint*

Thermostat d’ambiance Uniquement réglage de la température

Thermostat à programmation 1) Jour

2) Semaine

Réglage de la température + programmation pour la journée

Réglage de la température + programmation pour la semaine

Reglages POUR LE RADIATEUR Chaudière à condensation

Vanne manuelle

Vanne thermostatique

Vanne thermostatique électronique

Réglages climatiques ***

Réglages climatiques ***

Opentherm **

Opentherm **

Allumer ou éteindre un élément de chauffage

Réglage de la température indépendant pour chaque pièce

Réglage de la température de l’eau dans la chaudière, tributaire de la température extérieure

Réglage de la température de l’eau dans la chaudière, tributaire de la température extérieure

Réglage et programmation de la température indépendants pour chaque pièce + possibilité de réglages par zone****

* Allumé / éteint : Il convient d’effectuer un réglage manuel pour atteindre la température ambiante désirée. ** Opentherm : Le temps nécessaire pour réchauffer une habitation est calculé automatiquement. La chaudière fonctionne de manière modulante : l’activité de combustion est continuellement adaptée aux besoins de chaleur. *** Réglages climatique : La chaudière détermine la température de l’eau qui s’écoulera à travers les éléments de chauffage en fonction de la température extérieure. **** Réglages par zone : Vous pouvez diviser votre habitation en différentes zones afin de régler et programmer la température de manière indépendante par zone. 1) Jour : Vous ne pouvez régler que pour un jour et devez donc chaque fois répéter l’opération. 2) Semaine : Vous pouvez régler la température de manière indépendante pour chaque jour de la semaine.

28

11463_01_Inleiding.indd 28

19-01-2009 09:04:27


regelingen reglages

29

11463_01_Inleiding.indd 29

19-01-2009 09:04:27


Kamerthermostaat / Thermostat d‘ambiance

30

11463_01_Inleiding.indd 30

19-01-2009 09:04:31


Om een optimaal warmtecomfort en een zo zuinig mogelijk energieverbruik te bekomen, moet het verwarmings-

Au bon endroit

proces continu worden bewaakt en bijgestuurd. Dat gebeurt met behulp van de regeling. Die zorgt ervoor dat de

Placez le thermostat d’ambiance ou

ketel zo veel mogelijk op een lage temperatuur werkt.

une horloge à une hauteur facilement Er bestaan twee groepen van regelingen: systemen die de

atteignable d’environ 1m 50. Ne le placez

ketel en de ruimte aansturen en systemen die de radiator

jamais contre un mur extérieur, à côté

aansturen.

d’une porte ou d’une source de chaleur

REGELINGEN VOOR DE KETEL EN DE RUIMTE 1. Een conventionele ketel

(élément de chauffage, lampe, télévision, mur exposé au soleil). Assurez-vous qu’il soit protégé de l’humidité.

Voor een conventionele ketel is er keuze tussen een aan/ uit thermostaat en een weersafhankelijke regeling. Een aan/uit thermostaat geeft de ketel alleen het bevel om aan of uit te gaan. Dat kan gebeuren met een

Afin d’obtenir une température de l’eau confortable et

kamerthermostaat die niet programmeerbaar is, of

d’économiser un maximum d’énergie, il convient de sur-

met een klokthermostaat die u per dag of per week kunt

veiller le processus de chauffage en permanence et de le

programmeren.

corriger le cas échéant. La régulation veille à ce que la

Bij een klokthermostaat kan men de temperatuur per dag/week regelen in functie van de leefgewoonten van het gezin. Hierdoor kan men veel energie en geld besparen! Bij een weersafhankelijke regeling bepaalt de ketel de watertemperatuur die door de verwarmingselementen zal stromen, in functie van de buitentemperatuur. De aansturing van een weersafhankelijke regeling gebeurt in de meeste gevallen door een klokthermostaat met openthermfunctie: hier wordt de tijd die nodig is om een woning op temperatuur te krijgen, automatisch

regelingen voor de ketel en de ruimte REGlageS POUR LA CHAUDIERE ET LE LOCAL

chaudière fonctionne autant que possible à basse température. Il existe deux groupes de régulations: les systèmes qui gèrent la chaudière et le local, et les systèmes qui gèrent les radiateurs.

REGlages POUR LA CHAUDIERE ET LE LOCAL 1. Une chaudière classique Pour une chaudière classique, vous avez le choix entre un

berekend.

thermostat (alternance allumé/éteint) et une régulation

De ketel werkt modulerend, waardoor de branderactivi-

dépendante de la température extérieure.

teit continu aangepast wordt aan de warmtebehoefte.

Un thermostat (alternance allumé/éteint) se con-

Daardoor blijft de temperatuur altijd nagenoeg constant.

tente de commander l’allumage ou l’extinction de la chaudière. C’est possible avec un thermostat d’ambiance qui n’est pas programmable, ou avec un thermostat à horloge que vous pouvez programmer pour la journée ou la semaine. Un thermostat à horloge permet de régler la température par jour et par semaine en fonction des habitudes de vie de la famille. Ceci permet d’économiser

Op de juiste plaats Plaats de kamer- of klokthermostaat op een gemakkelijk bereikbare hoogte van circa 1m50. Zet hem nooit tegen een buitenmuur, naast een buitendeur of bij een warmtebron (verwarmingselement, lamp, tv, wand waarop de zon schijnt). Zorg ervoor dat hij beschermd is tegen vocht.

énormément d’énergie et d’argent ! Dans le cas de la régulation dépendante de la température, la chaudière détermine la température de l’eau qui s’écoule dans l’élément de chauffage en fonction de la température extérieure. Dans la plupart des cas, la régulation dépendante de la température est réalisée grâce à un thermostat à horloge muni d’une fonction opentherm : le temps nécessaire pour arriver à la température souhaitée dans l’habitation est alors automatiquement calculé. La chaudière fonctionne de manière modulable et l’activité de combustion est ainsi continuellement adaptée aux besoins en chaleur. De ce fait, la température ambiante reste toujours à peu près constante. 31

11463_01_Inleiding.indd 31

19-01-2009 09:04:43


32

11463_01_Inleiding.indd 32

19-01-2009 09:04:45


Isolation et chaleur gratuite La chaleur gratuite peut remplir une bonne partie des besoins en chaleur de votre habitation car la régulation y réagit intelligemment. Plus l’isolation est efficace, plus la quantité de chaleur gratuite sera grande. Dans une pièce orientée vers le sud, les besoins en chauffage supplémentaires sont, en mars et en avril, 40% plus bas que pour une pièce orientée vers le nord.

2. Een condensatieketel Voor

een

condensatieketel

2. Chaudière à condensation wordt

altijd

Pour une chaudière à condensation, nous conseillons

een

weersafhankelijke regeling aangeraden. Bij een weersafhankelijke regeling bepaalt de ketel de watertemperatuur die door de verwarmingselementen zal stromen, in functie van de buitentemperatuur. De aansturing van een weersafhankelijke regeling gebeurt in de meeste gevallen door een klokthermostaat

toujours un réglage en fonction des conditions

regelingen voor de ketel en de ruimte

berekend. De ketel werkt modulerend, waardoor de branderactiviteit continu aangepast wordt aan de warmtebehoefte. Daardoor blijft de temperatuur altijd nagenoeg constant.

Dans le cas d’un réglage dépendant de la température, la chaudière détermine toujours la température de l’eau qui coule dans les éléments de chauffage en fonction de la température extérieure. Dans la plupart des cas, un réglage dépendant de la

met openthermfunctie: hier wordt de tijd die nodig is om een woning op temperatuur te krijgen, automatisch

atmosphériques.

REGlages POUR

tempérture est réalisée grâce à un thermostat à horloge

LA CHAUDIERE

pour arriver à la température souhaitée dans l’habitation

ET LE LOCAL

La chaudière fonctionne de manière modulable et

muni d’une fonction opentherm: le temps nécessaire est alors automatiquement calculé. l’activité de combustion est ainsi continuellement adaptée aux besoins en chaleur. De ce fait, la température ambiante reste toujours à peu près constante.

Isolatie en gratis warmte Gratis warmte kan een flink stuk van de behoefte aan warmte in uw woning invullen, want de regeling speelt hier slim op in. Hoe effectiever de isolatie, hoe groter het aandeel van de gratis warmte. In een ruimte die naar het zuiden is gericht, ligt de behoefte aan bijkomende verwarming in maart en april maar liefst tot 40% lager dan in een kamer die noordwaarts is georiënteerd.

33

11463_01_Inleiding.indd 33

19-01-2009 09:04:55


Handkraan / Vanne manuelle

34

11463_01_Inleiding.indd 34

19-01-2009 09:05:01


Avantage fiscal Si vous placez des robinets thermostatiques ou un thermostat d’ambiance avec minuterie, demandez un avantage fiscal. Il peut monter jusqu’à 40% des coûts d’investissement. De plus, vous pouvez recevoir une prime de la commune, la province, la région et l’exploitant du réseau. Ne fermez jamais tout à fait le chauffage, sous peine de consommer chaque fois plus d’énergie pour réchauffer la pièce. Une température nocturne de 16°C est idéale. Thermostaatkraan / Robinet thermostatique

REGELINGEN VOOR DE RADIATOR

andere externe warmtebronnen zoals de zon die binnenschijnt,

Un robinet à fermeture manuelle se limite à ouvrir

mensen en lampen die warmte afgeven...

ou fermer l’accès de l’eau dans l’élément de chauffage. La température n’est pas réglable.

Voor radiatoren zijn drie soorten regelingen mogelijk: de handkraan, de thermostaatkraan en de elektronische thermostaatkraan. Met een handkraan zet u het verwarmingselement gewoon aan of uit. De temperatuur zelf kunt u niet in-

Avec un robinet thermostatique, vous pouvez ré-

regelingen voor de radiator

guler séparément la température dans chaque pièce. Résultat : plus de confort et une moindre consommation d’énergie.

stellen. Avec un robinet thermostatique électronique, Met een thermostaatkraan kunt u in elke ruimte apart de temperatuur regelen. Het resultaat is meer comfort en een lager energieverbruik.

REGlage POUR Le radiateur

vous pouvez réguler et programmer séparément la température dans chaque pièce. Vous pouvez également créer un réglage par zone. Avec un réglage par zone, l’habitation est divisée en différentes zones, chacune

Met een elektronische thermostaatkraan kunt u

chauffées à la température désirée: plus fraîche pour les

in elke ruimte apart de temperatuur regelen en program-

chambres à coucher, plus chaude pour la salle de bains.... Un robinet thermostatique électronique vous permet

meren. Tevens kunt u een zoneregeling instellen. Met een zoneregeling wordt de woning verdeeld in zones die u elk

REGlages POUR LE RADIATEUR

également d’économiser beaucoup d’énergie et d’argent. Ces thermostats réagissent en effet à d’autres sources

op de gewenste temperatuur kunt brengen: koeler in de slaapkamers, warmer in de badkamer ...

Il existe trois sortes de réglages pour les radiateurs : robinet

de chaleur extérieures comme le soleil qui pénètre dans

Met een elektronische thermostaatkraan bespaart u ook

à fermeture manuelle, robinet thermostatique et robinet ther-

l’habitation, les gens et les lampes qui dégagent de la

veel energie en geld want deze thermostaten reageren op

mostatique électronique.

chaleur.

Fiscaal voordeel Als u thermostaatkranen of een kamerthermostaat met tijdinstelling plaatst, maakt u aanspraak op een fiscaal voordeel. Dat loopt op tot 40% van de investeringskosten. Bovendien kunt u premies krijgen van de gemeente, de provincie, het gewest en de netbeheerder. Zet de verwarming nooit helemaal af. Alles opnieuw opwarmen kost altijd meer energie. Een nachtelijke temperatuur van 16° is ideaal.

35

11463_01_Inleiding.indd 35

19-01-2009 09:05:08


airco Mono-split

Bi-split

Multi-split

Monobloc

Binnen / buitenunit?

1 binnenunit** en 1 buitenunit

2 binnenunits** en 1 buitenunit

2 of meer apart bedienbare binnenunits** en 1 buitenunit

Alles-in-één mobiel toestel zonder buitenunit

Mogelijkheden?

- alleen koelen - omkeerbaar: koelen + verwarmen - omkeerbaar + inverter*

- alleen koelen - omkeerbaar: koelen + verwarmen - omkeerbaar + inverter*

- alleen koelen - omkeerbaar: koelen + verwarmen - omkeerbaar + inverter*

- alleen koelen via een opening in een wand of raam wordt de warme binnenlucht met behulp van een flexibele slang naar buiten afgevoerd

* Inverter: Een inverter past het elektrisch verbruik van de installatie continu aan de behoefte aan. Voordelen: een stabiele temperatuur, minder geluid en een lager elektriciteitsverbruik. ** Binnenunit = Binnenunits zijn verkrijgbaar als vloer-, plafond-, inbouw- en wandmodel.

climatisation Mono-split

Bi-split

Multi-split

Monobloc

Unité intérieure / extérieure?

1 unité intérieure** et 1 unité extérieure

2 unités intérieures ** et 1 unité extérieure

2 ou plus unités intérieures** utilisables de manière indépendante et 1 unité extérieure

Appareil mobile tout-en-un, sans unité extérieure

Possibilités ?

- uniquement rafraîchir - convertible : rafraîchir + réchauffer - convertible + inverter*

- uniquement rafraîchir - convertible : rafraîchir + réchauffer - convertible + inverter*

- uniquement rafraîchir - convertible : rafraîchir + réchauffer - convertible + inverter*

- uniquement rafraîchir via une ouverture dans un mur ou une fenêtre, l’air chaud est évacué vers l’extérieur au moyen d’un tuyau flexible

* Inverter : Un inverter adapte continuellement la consommation électrique de l’installation en fonction de ses besoins. Avantages : une température stable, moins de bruit et une consommation électrique plus basse. ** Unité intérieure = Les unités intérieures sont disponibles en modèle sol, plafond, mur et encastrable.

36

11463_01_Inleiding.indd 36

19-01-2009 09:05:08


airco climatisation

37

11463_01_Inleiding.indd 37

19-01-2009 09:05:08


Airco / Climatisation

38

11463_01_Inleiding.indd 38

19-01-2009 09:05:10


Airconditioning houdt veel meer in dan koeling: het staat voor een complete luchtbehandeling. Met airco past u het binnenklimaat exact aan uw wensen aan en creëert u een altijd prettige woonom-

Solution pour économiser

geving. U koelt de ruimte tot de gewenste temperatuur.

l’énergie

U optimaliseert de luchtvochtigheid en bevordert zo de

La climatisation avec inverter

kwaliteit van de binnenlucht. U voorkomt schimmelvorming. Optioneel kunt u de ruimte ook verwarmen en

nécessite peu d’énergie. Le système

ventileren.

réagit directement au changement

Airconditioningsystemen bestaan in verschillende

de température ambiante, par

soorten en uitvoeringen: monosplit, bisplit, multi-

exemple lorsque le soleil disparaît

split en monobloc.

derrière les nuages. De cette façon, le

Een monosplit heeft een binnenunit die de warmte aan

système maintient continuellement

de ruimte onttrekt, en een buitenunit voor de warmteaf-

et automatiquement la température

voer. Een bisplit heeft twee binnenunits en een buiten-

ambiante à un niveau constant.

unit. Een multisplit heeft verschillende, apart bedienbare binnenunits en een buitenunit. Een monobloc is een

Il en résulte une consommation

alles-in-één toestel zonder buitenunit (mobiel toestel).

économique et une température

Binnenunits zijn verkrijgbaar als vloer-, plafond-, inbouw-

ambiante toujours agréable.

en wandmodel. Zowel een monosplit, een bisplit als een multisplit kunnen verschillende functies hebben: alleen koelen, koelen + verwarmen, koelen + verwarmen + inverter. Een inverter past het gebruikte vermogen van de installatie continu aan de behoefte aan. Voordelen: minder geluid, een lager elektriciteitsverbruik en een stabiele temperatuur. Een monobloc kan enkel in-

La climatisation, c’est bien plus que le refroidis-

staan voor koeling. Voor dit toestel heeft u een opening in

sement : elle convient pour un traitement total

een wand of venster nodig om de warme binnenlucht via

airconditioning

een flexibele slang naar buiten af te voeren.

la climatisation

de l’air. Avec la climatisation, vous adapterez la température ambiante selon vos désirs et créerez toujours une ambiance agréable. Vous pouvez rafraîchir la pièce jusqu’à la température souhaitée. Vous optimisez l’humidité de l’air et améliorez ainsi la qualité de l’air ambiant. Vous évitez donc la formation de moisissure. Selon votre choix, vous pouvez également chauffer et aérer les pièces. Il existe différents types et modèles de système de climatisation : monosplit, bisplit, multisplit et monobloc.

Energiezuinige oplossing Airco met inverter is erg energiezuinig.

Un monosplit possède une unité intérieure qui extrait la chaleur de la pièce et une unité extérieure pour l’évacuation de la chaleur. Un bisplit possède deux uni-

Het systeem reageert meteen op

tés intérieures et une unité extérieure. Un multisplit

wijzigingen in de omgevingstemperatuur,

possède différentes unités intérieures individuelles et une

bijvoorbeeld wanneer de zon achter de wolken verdwijnt. Op die manier houdt het de binnentemperatuur automatisch

unité extérieure. Un monobloc est un appareil touten-un sans unité extérieure (appareil mobile). Les unités intérieures sont disponibles en modèle de sol, de plafond, encastrable et mural. Un monosplit tout comme un bisplit ou un multisplit peuvent avoir différentes fonctions :

en traploos op een constant niveau.

rafraîchissement seul, rafraîchissement + chauf-

Dat resulteert in een zuinig verbruik

fage, rafraîchissement + chauffage + inverter.

en een altijd even aangenaam binnenklimaat.

Un inverter adapte continuellement la puissance utilisée de l’installation aux besoins du moment. Avantages : moins de bruit, une moindre consommation d’électricité et une température stable. Un monobloc ne peut que refroidir. Pour cet appareil, vous avez besoin d’une ouverture dans un mur ou une fenêtre afin d’évacuer l’air chaud ambiant par un tuyau souple. 39

11463_01_Inleiding.indd 39

19-01-2009 09:05:18


40

11463_01_Inleiding.indd 40

19-01-2009 09:05:31


CENTRALE VERWARMING EN airco: producten Een goede verwarmingsinstallatie bepaalt in grote mate uw wooncomfort. Van Marcke stemt de installatie af op de specifieke noden van uw woning en uw leefgewoonten. In het uitgebreide assortiment vindt u uitsluitend kwaliteitstoestellen en -materialen. De prijzen zijn indicatief, in geen geval bindend en kunnen op elk moment wijzigen.

CHAUFFAGE CENTRAL & CLIMATISATION : produits Une bonne installation de chauffage détermine en grande partie le confort de votre habitation. Van Marcke adapte l’installation en fonction des besoins spécifiques de votre logement et de vos habitudes de vie. Vous ne trouverez dans notre assortiment hyper complet que des équipements et matériaux de qualité supérieure. Les prix sont indicatifs, jamais contractuels et peuvent être modifiés à tout moment.

41

11463_01_Inleiding.indd 41

19-01-2009 09:05:31


vloerketels mazout chaudieres sol mazout

Condenserende stookolieketel / chaudière mazout à condensation De Dietrich GTU C 1203/L 160 vermogen / puissance: 21.5 kW • materiaal: eutectisch gietijzer / matériel : fonte eutectique • condensor: keramisch / condenseur : céramique • ook beschikbaar met boiler van 160 of 250 liter voor sanitair warmwaterproductie / aussi disponible avec ballon d’eau chaude de 160 à 250 litres 502081 Vanaf / à partir de €8428* (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

Condenserende stookolieketel met geïntegreerde 2-traps blauwevlambrander COB / chaudière mazout à condensation avec brûleur flamme bleue 2 allures COB COB: enkel verwarming / pour circuit chauffage • COB-CS : verwarming + stratificatieboiler / pour circuit chauffage avec ballon à stratification • vermogen / puissance: 20/29kW • warmtewisselaar / échangeur: Al-Si • bijzonder hoog rendement / rendement particulièrement élevé : 99% (Hs) / 105% (Hi) • zeer geluidsarm / très silencieux 48,2 dB(A) • energiebesparende stratificatieboiler van 160L (zelfde warmtapwaterdebiet, als traditionele boiler van 240-260L) • ballon à stratification de 160L qui permet d’économiser l’énergie (débit sanitaire équivalent à un ballon traditionnel de 240-260L) 509532 Vanaf / à partir de €5986*

Stookolieketel / chaudière mazout Ferroli GN1-K-N-03 vermogen / puissance : 30 kW • materiaal: gietijzer / matériel : fonte • sanitair warmwaterproductie door een geïntegreerde boiler van 100 liter, ketel ook beschikbaar voor verwarming alleen en werkt in diverse vermogens, met gas- of stookoliebrander / eau chaude sanitaire par un ballon d’eau chaude de 100 litres, aussi disponible : chaudière pour chauffage seul et en plusieurs puissances. Fonctionne avec brûleur à gaz ou mazout 508510 Vanaf / à partir de €2543*

(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

42

11463_01_Inleiding.indd 42

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

19-01-2009 09:05:37


vloerketels gas chaudieres sol gaz

Conventionele gasketel / chaudière à gaz atmosphérique Ferroli Flora Kombi 23-130 vermogen / puissance: 23 kW • materiaal: gietijzer / matériel : fonte • sanitair warmwaterproductie door een geïntegreerde boiler van 130 liter, ketel ook beschikbaar voor enkel verwarming en in diverse vermogens / eau chaude sanitaire par un ballon d’eau chaude de 130 litres, aussi disponible : chaudière pour chauffage seul et en plusieurs puissances. 509335 Vanaf / à partir de €3434*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 43

Condenserende gasketel / chaudière à condensation gaz Wolf TGS 24/200 vermogen / puissance : 24 kW • materiaal / matériel : aluminium silicium • sanitair warmwaterproductie met onderliggende geëmailleerde boiler van 90 liter / eau chaude sanitaire par un ballon d’eau chaude intégré de 90 litres. 537437 Vanaf / à partir de €4190*

Condenserende gasketel / chaudière à condensation gaz De Dietrich Elidens - DTG 1300-25 Econox Plus / V 130 vermogen / puissance : 25 kW • materiaal / matériel : aluminium silicium • geïntegreerde boiler van 130 liter, modulatie: 17 - 100 % / ballon d’eau chaude intégré de 130 litres, régime modulant : 17 - 100 % 504060 Vanaf / à partir de €5144*

(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

43

19-01-2009 09:05:40


Condenserende wandketels chaudieres murales a condensation

Condenserende gaswandketel / chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR 24/28 MI BE vermogen / puissance : 24 kW • materiaal: roestvrij staal / matériel : inox • sanitair warmwaterproductie: doorstroomtoestel, andere vermogens beschikbaar / eau chaude sanitaire : instantanée, autres puissances disponibles 538201 Vanaf / à partir de €1921* (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

Condenserende gaswandketel / chaudière murale gaz à condensation FERROLI ECONCEPT ST 35 vermogen / puissance : 35 kW • materiaal / matériel : aluminium silicium • sanitair warm water productie door platenwarmtewisselaar in combinatie met geïntegreerde INOX boiler van 25 liter • production d’eau chaude sanitaire par échangeur à plaques en combinaison avec boiler à stratification de 25 litres 532056 Vanaf / à partir de €3037* (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

Condenserende gaswandketel / chaudière murale gaz à condensation Ferroli Optimax 25C vermogen / puissance : 25 kW • materiaal / matériel : aluminium silicium • sanitair warmwaterproductie: doorstroomtoestel, andere vermogens beschikbaar / production d’eau chaude sanitaire : instantanée, autre puissances disponibles 532030 Vanaf / à partir de €1854*

Condensatie gaswandketel / chaudière murale gaz à condensation De Dietrich Innovens MC35E BS130 vermogen / puissance : 32 kW • materiaal / matériel : aluminium silicium • modulatiebereik: 18 - 100% / régime modulant : 18 - 100% • sanitair warmwaterproductie door een externe boiler van 130 liter / production d’eau chaude sanitaire avec ballon externe de 130 litres. 538243 Vanaf / à partir de €5011* (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

Condenserende gaswandketel / chaudière murale gaz à condensation Wolf TGW 24/140 vermogen / puissance : 24 kW • materiaal / matériel : aluminium silicium • sanitair warmwaterproductie met geïntegreerde inox boiler van 50 liter / production d’eau chaude sanitaire : avec ballon intégré en inox de 50 litres. 537436 Vanaf / à partir de €4190*

(Boiler staat niet afgebeeld op de foto / le ballon n’est pas représenté sur la photo)

(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

44

11463_01_Inleiding.indd 44

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

19-01-2009 09:05:48


Convectoren / convecteurs & regelingen / reglages

Zoneregeling / Réglage par zone Honeywell CM zone draadloze regeling voor zoneafhankelijke zones in uw woning, uitbreidbaar tot maximum 8 zones / réglage sans fil pour les pièces non exposées au soleil, extensible jusqu’à 8 pièces 630175 Vanaf / à partir de €587*

Kamerthermostaat met tijdsschakeling / thermostat d’ambiance programmable Danfoss TP 5001 klok- en thermostaatfunctie in één toestel. Alle versies laten tot 6 temperatuurwijzigingen per dag toe. Heel gemakkelijk te programmeren en flexibel, het is altijd mogelijk af te wijken van het ingestelde programma, bij ingebruikname van het toestel wordt de tijd automatisch ingesteld. Ook winter- en zomertijd worden automatisch ingesteld / un programme pour la semaine et un programme pour le week-end. 6 changements de température par jour. Possibilité de réaliser des dérogations temporaires. L’heure est automatiquement réglée lors de la mise en service de l’appareil (même heure d’hiver et d’été). 620008 Vanaf / à partir de €120* (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

Kamerthermostaat met tijdsschakeling / thermostat d’ambiance programmable Honeywell CM 907 dankzij het groot verlicht display, dat interactief functioneert, is het instellen van de regeling nog nooit zo eenvoudig geweest. Tekst is instelbaar in taal van de gebruiker / grâce au grand display éclairé et intéractif, la programmation n’a jamais été aussi facile que maintenant. Les textes sont dans la langue choisie par l’utilisateur. 630168 Vanaf / à partir de €155*

Zehnder plint 87 / Zehnder Plinthe 87 Compact en met groot vermmogen: de radiator Zehnder Plint 87 is ontworpen volgens het principe van een convector en wordt ideaal geplaatst voor een raam, in een veranda of ingebouwd in de vloer / compact et performant : le radiateur Zehnder Plinthe 87 conçu selon le principe du convecteur trouve idèalement sa place devant une fenêtre, dans une véranda, ou encastré dans le sol. Vanaf / à partir de €229*

(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 45

45

19-01-2009 09:05:53


horizontale radiator / radiateur horizontal henrAD - eVerest strak en tijdloos design, naadloze en stevige omkasting, vlakke voorzijde / design sobre et intemporel, raccordement intégré et invisible, face avant plane Vanaf / à partir de €194*

horizontale radiator / radiateur horizontal VAn MArCKe PrO omkaste radiator voorzien van een decoratief bovenrooster en zijpanelen voorzijde met profiel / muni d’une grille décorative et de panneaux latéraux face profilée 510335 Vanaf / à partir de €50*

46

11463_01_Inleiding.indd 46

VertiCAle rADiAtOr henrAD AltO PlAn plaatsgebrek? De Alto neemt een minimale plaats in beslag en breekt optimaal de koude naast grote glaspartijen in de keuken en de inkomhal. Vlakke voorzijde, naadloze en stevige omkasting / manque de place? Alto Plan prend un minimum de place et coupe, de façon optimale, le froid dû aux grandes fenêtres dans la cuisine et dans le hall d’entrée. Face avant plane et cadre sans joints,extrêmement résistant. 512171 Vanaf / à partir de €755*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

19-01-2009 09:06:00


radiatoren / radiateurs

Gietijzeren radiator Liberty / radiateur en fonte Liberty dit is de radiator op pootjes zoals hij er uitzag in het begin van de vorige eeuw. Hij is bijzonderlijk sierlijk gevormd en beschikbaar in gladde versie of gedecoreerd met bloemen. Dankzij het deco antiek kraanwerk, heeft u een echt kunstwerk in huis. Beschikbaar in kleur / un radiateur sur pieds comme on pouvait en voir au début du siècle passé. Particulièrement décoratif, il est disponible en version unie ou décorée de motifs floraux. Grâce à la robinetterie déco à l’ancienne, vous disposez avec ce radiateur d’une véritable œuvre d’art. Disponible en couleur. Vanaf / à partir de €692*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 47

Gietijzeren radiator Coloninne / radiateur en fonte Coloninne zoals de naam verraadt, bestaat deze radiator uit verschillende kolommen. Dit is de radiator die in de jaren 60 overal werd geplaatst. Beschikbaar in kleur / comme son nom l’indique, ce radiateur se compose de plusieurs colonnes. Il s’agit du radiateur tel qu’on pouvait le voir partout dans les années ‘60. Disponible en couleur. Vanaf / à partir de €213*

Gietijzeren radiator E-100 / radiateur en fonte E-100 meest vlakke versie van ons gamma gietijzeren radiatoren. Verschillende breedtes en diepten mogelijk, te bepalen op basis van de hoeveelheid ruimte die moet worden verwarmd. Ook in kleur beschikbaar / la version la plus plane de notre gamme de radiateurs en fonte. Ce modèle est disponible en différentes largeurs et profondeurs, celles-ci étant déterminées par la superficie à chauffer. Egalement disponible en couleur. Vanaf / à partir de €198*

47

19-01-2009 09:06:05


Sierradiator / radiateur décoratif Zehnder - Dualis de gloednieuwe Zehnder Dualis is een waar kunstwerk. Handdoekdroger en radiator met zelfde design is voor het eerst mogelijk. Hij werd ontworpen door het gerenommeerde designer Team, Perry King en Santiago Miranda. Ze ontvingen er prompt de Design-prijs “DesignPlus” voor. In kleur, in horizontale en verticale versie beschikbaar / le tout nouveau modèle Zehnder Dualis peut assurément être qualifié de véritable œuvre d’art ! Il a été conçu par le très réputé duo de designers, Perry King et Santiago Miranda, et a d’ores et déjà reçu le Prix de Design “DesignPlus”. Pour la première fois, en effet, il est aujourd’hui possible de disposer d’un porteserviettes et d’un radiateur proposant le même design. Disponible en couleur, en version horizontale et verticale. Vanaf / à partir de €886*

Sierradiator / radiateur décoratif Zehnder - Espace designradiator van Zwitserse origine. Ideaal voor een omgeving die strenge eisen stelt aan hygiëne en onderhoud. Heel snelle opwarmtijd. Veilig door afgeronde hoeken. Beschikbaar in alle kleuren / origine suisse, idéal pour limiter l’accumulation de poussières et l’entretien. Très sécurisant pour les enfants, grâce aux coins arrondis. Disponible en couleurs. Vanaf / à partir de €194*

Handdoekdroger / radiateur porte-serviettes Zehnder - Dualis Plus verticale badkamerradiator, met een elegante, verchroomde handdoekbaar. Beschikbaar in kleur / radiateur sèche-serviettes, y compris un porte-serviettes chromé et très élégant. Disponible en couleurs. Vanaf / à partir de €1053*

48

11463_01_Inleiding.indd 48

Sierradiator / radiateur décoratif Blade Vanaf / à partir de €1739*

Sierradiator / radiateur décoratif VU Vanaf / à partir de €1323* (voor 1 element / pour 1 élément)

Sierradiator / radiateur décoratif tubone Vanaf / à partir de €742*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

19-01-2009 09:06:14


radiatoren & vloerverwarming radiateurs & chauffage par le sol

Vloerverwarming / chauffage par le sol Systeem-draagmat, het meest verkochte systeem / système sur teillis, le système de chauffage par le sol le plus vendu Vanaf / à partir de €24/m2*

Handdoekdroger / radiateur porte-serviettes Zehnder Yucca deze handdoekdroger is aan de zijkant open, waardoor handdoeken heel eenvoudig kunnen worden opgehangen. Vanwege zijn zeer geringe diepte en de uiterst functionele vormgeving is hij ook geschikt voor zeer kleine ruimtes. Past niet alleen uitstekend in een moderne badkamer, maar ook in hal, keuken, sauna- of fitnessruimte. Beschikbaar in diverse kleuren / ce porte-serviettes ouvert sur le côté permet de suspendre les serviettes de manière on ne peut plus simple. Du fait de sa profondeur réduite au minimum et de son design hyperfonctionnel, ce modèle convient également aux espaces de moindre dimension. Enfin, s’il s’intègre à merveille à toutes les salles de bains modernes, il convient également à la perfection aux halls, cuisines, saunas et autres espaces fitness. Disponible dans différents coloris. Vanaf / à partir de €644*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 49

Handdoekdroger / radiateur porte-serviettes Zehnder Janda stijlvolle gebogen handdoekdroger, beschikbaar in de meest trendy kleuren. Esthetisch perfect en functioneel tegelijkertijd. Beschikbaar in elektrische of warmwater gevoede versie, of een combinatie van beide. Ideaal is deze combinatie: in de winter functioneert de radiator dankzij de energiezuinige cv-installatie maar ook in de cv-loze zomermaanden houdt hij uw handdoeken warm / porte-serviettes aux lignes courbes tout en élégance, disponible dans toutes les nuances tendance du moment. Un accessoire à la fois parfait d’un point de vue esthétique et impeccable sur le plan fonctionnel. Disponible en trois versions : alimentation électrique, eau chaude, ou encore combinaison des deux. La combinaison suivante est tout simplement idéale : en hiver, le radiateur fonctionne grâce à l’installation de chauffage central, ce qui en fait un appareil très économique, et en été, lorsque le chauffage central est éteint, il n’en garde pas moins vos serviettes bien au chaud ! Vanaf / à partir de €392*

Vloerverwarming / chauffage par le sol Systeem-noppenplaat, plaatsing door 1 persoon / système de plaques à plots, installation par 1 personne Vanaf / à partir de €35,2/m2*

Vloerverwarming / chauffage par le sol Systeem-tackerplaat, snelle en zekere montage / système d’agrafage, installation rapide et sûre Vanaf / à partir de €24/m2*

49

19-01-2009 09:06:20


individuele regelingen reglages individuels

Andere / Autres danfoss RAE met vloeistof gevuld danfoss RAE : à liquide 551210 Vanaf / à partir de €19*

Thermostaatkraan / vanne thermostatique Danfoss x-tra collection technologisch vooruitstrevend product dat u voor vele jaren een maximum aan comfort en regelgemak biedt, en dit terwijl u op uw energierekening bespaart en uw installatie tegen de vorst wordt beschermd. Zeer gemakkelijk te reinigen. Beschikbaar: verchroomd - verguld - geborsteld rvs, wit ral 9016 - wit ral 9010 / produit technologique et moderne, qui vous assurera pendant des années un maximum de confort, tout en économisant de l’énergie, et qui protège votre installation contre le gel. Très facile à entretenir. Disponible en version chromée, inox brossée, blanche : ral 9016 et ral 9010. Vanaf / à partir de €31*

Thermostaatkraan / vanne thermostatique Van Marcke Pro elegante radiatorthermostaat passend op praktisch alle types van radiatoren. Dankzij het discrete zeepaardlogo heeft u iets unieks in huis. Ook beschikbaar als manuele radiatorkraan / robinet élégant, convient pour la plupart des radiateurs. Le signe discret de l’hippocampe vous assure une présence unique dans votre intérieur. Aussi disponible en version robinet de radiateur manuel. 552820 Vanaf / à partir de €17*

Thermostaatkraan / vanne thermostatique Honeywell Décor luxe thermostaat speciaal ontworpen voor sierradiatoren. Thermostaat kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Mechaniek met vloeistofvulling voor een snelle reactie en grote regelnauwkeurigheid. Beschikbaar in chroom en wit / thermostat luxueux spécialement dessiné pour les radiateurs décoratifs. Très facile à nettoyer. Placé sur une vanne en bronze très robuste. Disponible en version blanche et chromée. 551748 Vanaf / à partir de €22*

Thermostaatkraan / vanne thermostatique Danfoss RA 2980 robuuste radiatorthermostaat passend op praktisch alle types van radiatoren. Perfecte afregeling mogelijk dankzij gasvulling / robinet robuste, convient pour la plupart des radiateurs. Réglage précis de la température grâce au gaz saturé. 551190 Vanaf / à partir de €26*

50

11463_01_Inleiding.indd 50

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

19-01-2009 09:06:24


zonnepanelen / panneaux solaires

Zonnepanelen / panneaux solaires Dietrisol met boiler Trio - De Dietrich Panelen / panneaux netto oppervlakte: 2,51 m2, opbouw, inbouw en terras, met glycol (antivries) - gesloten systeem / surface nette : 2,51 m2, montage sur le toit, dans le toit ou sur toit plat, avec glycol (antigel) - système fermé Boiler 350 liter / ballon d’eau chaude 350 litres volledig uitgerust - inclusief regeling, inhoud: 350 liter met bijverwarming elektrisch of via de cv-ketel. 3-dubbele serpentin voor optimaal gebruik van zonne-energie. Ook beschikbaar in 250 liter / complètement équipé - régulation comprise, contenu : 350 litres avec chauffage d’appoint électrique ou via la chaudière. Triple serpentin pour utilisation optimale de l’énergie solaire. Egalement disponible en 250 litres Zonnepanelen + boiler Panneaux solaires + ballon d’eau chaude Vanaf / à partir de €6850* (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 51

Zonnepanelen / panneaux solaires Wolf Panelen / panneaux afmetingen: 2099 x 1099 x 110 cm, netto oppervlakte: 2,0 m2, montage op het dak, in het dak of op een plat dak, rotswolisolatie 60 mm + aan de zijkant veiligheidsglas 3,2 mm dik met hoge lichtdoorlaatbaarheid / dimensions : 2099 x 1099 x 110 cm, surface nette : 2,0 m2, montage sur le toit, dans le toit ou sur toit plat, isolation laine de roche 60 mm + isolation latérale, verre de sécurité 3,2 mm de haute conduction lumineuse. Boiler 300 liter / ballon d’eau chaude 300 litres SEM-1-300/400/500/750/1000 liter / litres dubbele serpentin voor de aansluitingen aan de verwarmingsketel en aan de zonnepanelen en dit in dubbel geëmailleerd staal / double serpentin pour raccordement à une chaudière et aux panneaux solaires, en acier doublement émaillé. Zonnepanelen + boiler Panneaux solaires + ballon d’eau chaude Vanaf / à partir de €4385*

Fotovoltaïsche zonnepanelen / panneaux solaires photovoltïques PV-panelen met 72 (6 x 12) monokristallijne cellen voor de omzetting van licht naar elektriciteit, afmetingen: 1580 x 808 x 35 mm (l x b x h), gewicht: 15.5 kg., maximum vermogen bij STC (Standard Test Conditions): 175 Wp (Watt piek), productgarantie: 5 jaar, vermogensgarantie: 12 jaar op 90 %, 25 jaar op 80 %, voorgecableerd met solar kabel 4mm² en stekkers Multi Contact MC4, conform IEC 61215 en TÜV Safety Class II, ook andere vermogens beschikbaar / modules PV avec 72 (6 x 12) cellules silicium monocristalin pour la conversion directe de la lumière vers l’énergie électrique, dimensions : 1580 x 808 x 35 mm (L x l x H). Poids 15,5 kg., puissance maximale STC (Standard Test Conditions) : 170 Wc (Watt crête), garantie produit : 5 ans, garantie sur la puissance : 12 ans 90 %, 25 ans 80 %, pré câblé avec connecteurs rapides Multi Contact MC4, modules conformes aux normes IEC 61215, TÜV Safety Class II et CE, autres puissances également disponibles. Vanaf / à partir de €890*

(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

51

19-01-2009 09:06:31


Ventilatie / Ventilation aircoNOMY Ventilatie

Ventilation

Waarom?

Pourquoi?

Lucht in een woning krijgt te kampen met verschillende vervuilingsbronnen. Vele daar-

L’air présent dans une habitation est soumis à différentes sources de pollution.

van komen van de mens zelf, verse zuurstof moet worden aangevoerd en koolstof-

Plusieurs d’entre elles proviennent de l’être humain: l’oxygène doit être amené et le

dioxide moet worden afgevoerd. Geurtjes eigen aan de keuken of toilet, huisdieren...

dioxyde de carbone doit être évacué. Pour lutter contre les odeurs propres à la cuisine,

maken dat de lucht regelmatig moet worden ververst. Ook vocht kan als een vervuiler

aux toilettes, aux animaux domestiques…, il faut en outre que l’air soit régulièrement

worden beschouwd. Via ademhaling, douchen en baden, poetsen... komt er in een

rafraîchi. L’humidité peut elle aussi être une source de pollution. La respiration, les

woning dagelijks 10 tot 15 liter vocht onder de vorm van waterdamp vrij. Indien dit

douches et les bains, le nettoyage libèrent chaque jour dans une habitation entre 10 et

niet tijdig wordt afgevoerd stijgt het vochtgehalte in onze leefruimte tot ongewenste

15 litres d’humidité sous la forme de vapeur d’eau. Si elle n’est pas évacuée à temps,

hoogten.

l’humidité ambiante dans les pièces atteint des valeurs beaucoup trop élevées.

Verschillende systemen:

Différents systèmes:

systeem C: - natuurlijke toevoer via raam- of muurroosters

Système C : - amenée naturelle via des grilles dans les fenêtres ou les murs

- mechanische afvoer via een centrale ventilatie-unit

- évacuation mécanique via une unité de ventilation centrale

systeem D: - mechanische toevoer en afvoer (met warmterecuperatie)

Système D : - amenée et évacuation mécaniques (avec récupération de chaleur)

via de centrale ventilatie-unit

via l’unité de ventilation centrale

Systeem D

Système D

Een gecontroleerde ventilatie via een systeem D is de

Une ventilation contrôlée au moyen d’un système D

beste oplossing. Hierbij gebeurt zowel de luchttoevoer als

constitue la meilleure solution. L’amenée et l’évacuation

de luchtafvoer mechanisch en staat de warmtewisselaar

d’air s’opèrent mécaniquement. L’échangeur de cha-

in voor het teruggeven van de warmte, gewonnen uit de

leur récupère la chaleur de l’air évacué et la restitue à

afgevoerde lucht, aan de binnenkomende verse lucht.

l’air frais entrant.

In de verschillende gewesten kan vandaag aanspraak

Les différentes régions proposent actuellement des

gemaakt worden op premies voor de installatie van een

primes pour l’installation d’un système avec récupé-

systeem met warmteterugwinning.

ration de chaleur.

AirConomy: ventilatie en vloerverwarming in 1 Voordelen: - comfort door lage luchtsnelheden: aangename temperaturen: het “koude gevoel”, dat bij standaard ventilatie veroorzaakt wordt door grote temperatuursverschillen, wordt bij de AirConomy vermeden: de verse lucht wordt bij kou voorverwarmd of bij hoge temperaturen voorgekoeld via de kanalen van de vloerverwarming. - alles onder de grond: ruimte plafond blijft beschikbaar onzichtbaar Eigenschappen: - luchtkanalen zijn uit metaal, waardoor statische elektriciteit wordt vermeden. groot voordeel: de kanalen blijven stofvrij - systeem D: tot 90 % warmterecuperatie!

Ideaal voor nieuwbouw en grondige renovaties.

AirConomy : ventilation et chauffage sol dans 1 seul système ! Avantages : - confort stable et températures agréables: la sensation de froid provoquée par les différences de températures est évitée avec le système AirConomy: l’air frais est préchauffé grâce aux canaux du chauffage par le sol, ou à l’inverse, rafraîchi au moment où il fait très chaud. - tout est enfoui dans le sol : l’espace dans le plafond est disponible Le système est invisible Caractéristiques : - les canaux d’air sont réalisés en métal, ainsi l’électricité statique est évitée ce qui a comme grand avantage que les canaux restent libres de poussières - système D : jusqu’à 90 % de récupération de chaleur.

Idéal pour les nouveaux bâtiments ou grandes rénovations

52

11463_01_Inleiding.indd 52

19-01-2009 09:06:33


airco / climatisation

Dual Split Toestellen om met één buiteneenheid twee kamers op de gewenste temperatuur te brengen. De toestellen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en vermogens. Ze zorgen voor een aangename temperatuur, zowel in de zomer als in de winter / appareils qui, avec une seule unité extérieure, apportent la température souhaitée dans deux pièces. Les appareils sont disponibles en différentes versions et puissances. Ils permettent d’obtenir une température agréable, aussi bien en été qu’en hiver. 713530 Vanaf / à partir de €1692*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 53

Mono Split Toestellen bestaande uit één buiteneenheid en één binneneenheid, voorzien van de nieuwste technologieën. Verkrijgbaar in verschillende vermogens en uitvoeringen. Kunnen dienen voor verfrissing in de zomer en aangename warmte in de winter / ces appareils, composés d’une unité extérieure et d’une unité intérieure, sont équipés des toutes nouvelles technologies. Disponibles en différentes puissances et versions. Peuvent servir pour rafraîchir en été mais aussi pour chauffer en hiver. 713523 Vanaf / à partir de €906*

53

19-01-2009 09:06:38


54

11463_01_Inleiding.indd 54

19-01-2009 09:06:42


Watertechnologie en comfort: informatie Technologie de l’eau et confort : information

55

11463_01_Inleiding.indd 55

19-01-2009 09:06:42


56

11463_01_Inleiding.indd 56

19-01-2009 09:06:49


Watertechnologie en comfort Amper 2,5% van het water op aarde is zoet, en slechts een fractie daarvan is bruikbaar voor consumptie. Omdat water zo schaars is, stijgt uw waterfactuur voortdurend. Spaarzaam omspringen met water is goed voor uw portemonnee én goed voor het milieu. Gelukkig hoeft u daarvoor geen comfort op te geven. Steeds meer technieken laten toe om leidingwater te besparen of te behandelen en om water te recupereren. Daar wordt iedereen tenslotte beter van. Van Marcke volgt deze evoluties van kortbij. Hierna volgen tips en informatie hoe u slim gebruik kan maken van water.

Warm water Altijd bereid

Eau chaude

58-59

Toujours prête

Technologie de l’eau et confort 2,5% seulement de l’eau qui recouvre notre planète est douce. Pire :

Waterkwaliteit

Staat dikwijls onder druk Valt niet altijd in de smaak

Qualité de l’eau

seule une petite quantité de cette eau est propre à la consommation.

Souvent sous pression Drôle de goût

Et c’est précisément parce que l’eau est si rare que votre facture aug-

Regenwater

mente continuellement.

Een hemels geschenk Een tank vol ideeën

Utiliser l’eau avec modération est donc bon pour votre portemon-

Eau de pluie

naie… mais aussi pour l’environnement. Heureusement, vous ne devez pas renoncer au confort pour autant. De plus en plus de techniques

Afvalwater

Zuiver op de graat? Moet soms stroomopwaarts

cupérer les eaux usées. Au final, nous nous en portons tous beaucoup

Eaux usées

Van Marcke suit de très près toutes ces innovations. Vous trouverez

64-67

Un cadeau du ciel Un réservoir d’idées

permettent d’économiser ou de traiter l’eau de ville, mais aussi de ré-

mieux !

60-63

68-71

Pas très fraîches ? Parfois à contre-courant

Comfort & veiligheid

dans les pages suivantes des conseils et infos pour utiliser l’eau de

Onzichtbaar maar goed gezien

manière intelligente.

Invisible mais bien vu

Confort & sécurité

72-73

57

11463_01_Inleiding.indd 57

19-01-2009 09:06:58


Boiler / Ballon d’eau chaude

58

11463_01_Inleiding.indd 58

19-01-2009 09:07:02


Hoe u uw sanitair warm water bereidt, hangt af van meerdere factoren: de energiebron, de inplanting, de samenstelling van uw gezin, het aantal aftappunten. Naast centrale verwarming met warmwaterproductie of een zonneboiler (zie ‘Centrale verwarming’) kunt u kiezen tussen een geiser of een boiler. Een gasgeiser levert met een minimaal energieverbruik

Lorsque la distance entre le ballon de

warm water als u er om vraagt. Een elektronische

réserve et la cuisine dépasse sept mètres,

ontsteking, een automatische aanpassing voor het geval dat gezinsleden op meerdere aftappunten warm water

un ballon de cuisine au gaz ou électrique

vragen en andere bijkomende functies verhogen het

offre une alternative économique en

gebruikscomfort en de zuinigheid. Gesloten toestellen

énergie.

kunnen nooit koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Er bestaat zelfs een systeem dat u buiten tegen de gevel kunt plaatsen. Mooi én 100% veilig. Met een boiler op gas of elektriciteit kunt u vrij bepalen welke voorraad warm water u altijd achter de hand hebt. Kwaliteit betaalt zichzelf snel terug. Een goed systeem is roestbestendig, goed geïsoleerd en beveiligd tegen oververhitting. Een degelijke elektrische weerstand gaat

La façon dont vous chauffez votre eau sanitaire dépend

kalkaanslag tegen, vermindert het onderhoud en verhoogt

de plusieurs facteurs : la source d’énergie, le lieu

de veiligheid. Handige extra functies zijn een timer, een

d’implantation, la composition du ménage, le nombre de

diagnosesysteem, een elektronische thermostaat en bij elektrische boilers opwarming tegen het goedkope nachttarief.

Warm water

robinets de puisage.

altijd bereid

ou un chauffe-eau solaire (voir « chauffage central »),

Outre le chauffage central avec production d’eau chaude vous pouvez aussi opter pour un geyser ou un ballon d’eau chaude.

Eau chaude

Un geyser au gaz fournit de l’eau chaude en

Toujours prête

une adaptation automatique au cas où les membres de

consommant peu d’énergie. Un allumage électronique, la famille prennent de l’eau chaude sur plusieurs robinets de puisage et d’autres fonctions accessoires rehaussent le confort d’utilisation et l’économie. Les appareils étanches ne provoqueront jamais d’intoxication par oxyde de carbone. Il existe même un système qui se pose contre la façade extérieure. Esthétique et 100% sans danger. Un ballon au gaz ou à l’électricité vous permet de déterminer librement la quantité d’eau chaude en réserve – une performance très vite rentabilisée, donc. Un bon système est inoxydable, bien isolé et protégé contre la

Wanneer de afstand tussen de voorraad-

surchauffe. Une bonne résistance électrique combat le calcaire, réduit l’entretien et améliore la sécurité. Parmi

boiler en de keuken groter is dan zeven

les fonctions supplémentaires pratiques, retenons le

meter, vormt een aparte keukenboiler op

minuteur, un système de diagnostic, un thermostat

gas of elektriciteit een energiezuiniger

électronique et, pour les ballons électriques, le chauffage de l’eau à un tarif de nuit avantageux.

alternatief.

59

11463_01_Inleiding.indd 59

19-01-2009 09:07:10


60

11463_01_Inleiding.indd 60

19-01-2009 09:07:15


Remplissez une bouteille avec de l’eau courante et demandez à votre installateur de la faire analyser par le Laboratoire Van Marcke. Vous saurez immédiatement comment améliorer la qualité de votre eau courante.

Te veel kalk in het leidingwater is nefast voor uw

Une présence importante de calcaire dans l’eau courante

leidingen, kranen en toestellen. In combinatie met zeep

endommage vos canalisations, robinets et appareils.

leidt kalk tot zeepneerslag. In toestellen waarin het water

En présence de savon, le calcaire forme des dépôts de

wordt verwarmt, vormt zich kalkaanslag (‘ketelsteen’). Vroegtijdige slijtage, meer onderhoud en een hoger verbruik van energie en wasproducten zijn de gevolgen. Om kalkaanslag tegen te gaan, bestaan er meerdere oplossingen. Wat kunt u doen?

Waterkwaliteit staat dikwijls onder druk

savon. Dans les appareils où l’eau est chauffée, un dépôt de calcaire (« tartre ») se forme et entraîne une usure précoce, plus d’entretien, une consommation élevée d’énergie et de produits à lessiver. Il existe plusieurs solutions pour combattre le calcaire.

∙ De kalk uit het water verwijderen met hars en zout.

Quelles sont-elles ?

∙ Gedoseerd polyfosfaten toevoegen om kalkneerslag te

- Ôter le calcaire de l’eau avec de la résine et du sel.

neutraliseren.

- Ajouter des doses de polyphosphate afin de neutraliser les dépôts de calcaire.

Een ander mogelijk euvel zijn problemen met de druk van het leidingwater. Te weinig druk tast uw comfort serieus aan. Grote drukschommelingen kunnen dan weer leidingen en toestellen beschadigen. De oplossingen? ∙ Een drukverhogingsinstallatie. ∙ Een drukregelaar.

Qualité de l’eau

Il est également possible que vous rencontriez des

Souvent

problèmes de pression d’eau courante. Une trop

sous pression

De fortes fluctuations de pression risquent également

faible pression affecte considérablement votre confort. d’endommager vos canalisations et appareils. Les solutions ? ∙ Une installation pour augmenter la pression. ∙ Un régulateur de pression.

Vul een fles met leidingwater en laat die via uw installateur analyseren in het Van Marcke Laboratorium. Meteen verneemt u hoe u de kwaliteit van uw leidingwater kunt verbeteren.

61

11463_01_Inleiding.indd 61

19-01-2009 09:07:26


62

11463_01_Inleiding.indd 62

19-01-2009 09:07:39


Faites absolument analyser l’eau de puits avant de l’utiliser en cuisine. Un traitement supplémentaire est souvent nécessaire. La déferrisation est également très efficace contre la couleur brune peu plaisante de l’eau et la forte odeur de fer. La désinfection aux UV est une méthode économique pour transformer une eau bactériologiquement polluée en eau propre.

Leidingwater heeft wel eens een onaangename

L’eau courante a parfois une odeur ou un goût dé-

geur of smaak. Als u het gebruikt als drinkwater of om

sagréable. Si vous la buvez ou l’utilisez en cuisine, cet

mee te koken, is dat heel vervelend. Gelukkig vindt u bij Van Marcke de gepaste oplossing. • Een actieve koolfilter. Actieve kool is een natuurlijk product dat veel onzuiverheden en geuren uit het water kan halen. • Omgekeerde osmose.

Waterkwaliteit valt niet altijd in de smaak

aspect est assez dérangeant. Heureusement, Van Marcke vous offre la solution appropriée. • Un filtre de carbone actif. Le carbone actif est un produit naturel capable de retirer les impuretés et les odeurs de l’eau. • Osmose inverse.

Het leidingwater gaat doorheen een membraan dat

L’eau courante passe à travers une membrane qui

99% van alle verontreinigende stoffen tegenhoudt.

retient 99% des substances polluées. Combinée au

In combinatie met actieve kool werkt omgekeerde os-

carbone actif, l’osmose inverse agit encore plus effi-

mose nog doeltreffender.

cacement.

Grotere vuildeeltjes zoals zandkorrels, kiezeltjes en roestdeeltjes kunt u zuiveren met een waterfilter aan de hoofdkraan. Deze filters moet u geregeld schoonmaken. Heel comfortabel zijn systemen waarbij het reinigen volledig automatisch gebeurt.

Qualité de l’eau Drôle de goût

L’installation d’un filtre à eau au robinet principal permet d’épurer les plus grosses particules de saleté, tels des grains de sable, des petits cailloux et des particules de rouille. Ces filtres doivent être nettoyés régulièrement. Les systèmes dotés d’une épuration automatique sont très pratiques.

Putwater moet u zeker laten analyseren voor u het in de keuken gebruikt. Dikwijls is een bijkomende behandeling noodzakelijk. Ontijzeren is heel efficiënt tegen een onappetijtelijk bruine kleur en een sterke ijzersmaak. UV-desinfectie is een budgetvriendelijke manier om bacteriologisch vervuild water proper te krijgen.

63

11463_01_Inleiding.indd 63

19-01-2009 09:07:44


64

11463_01_Inleiding.indd 64

19-01-2009 09:07:57


L’eau de pluie ne contient pas de calcaire, vous n’avez donc pas besoin d’adoucissant et pouvez utiliser moins de poudre à lessiver.

Voor heel wat huishoudelijke taken kunt u in plaats van leidingwater even goed regenwater gebruiken. Denk maar aan de WC-spoeling, de schoonmaak, het sproeiwater voor de tuin, het wassen van de auto, het gieten van de kamerplanten, de wasmachine … Voor u het weet, daalt uw waterfactuur met de helft.

Regenwater een hemels geschenk

Pour beaucoup de tâches ménagères, vous pouvez aussi bien utiliser l’eau de pluie que l’eau courante. Songez notamment à la chasse des WC, au nettoyage, à l’arrosage du jardin, au lavage de la voiture, à l’arrosage des plantes intérieures, à la machine à lessiver, etc. Vous réduirez ainsi votre facture de moitié.

Goed filteren van in het begin is een must om

Une bonne filtration initiale est un « must » pour éviter

verontreiniging en geuroverlast te voorkomen.

la pollution et les nuisances olfactives.

• Bolroosters in de regenwaterafvoerpijp of bladvangers

• Une crapaudine placée dans les tuyaux d’évacuation

over de volledige lengte van de dakgoot voorkomen dat bladeren in de dakgoot rotten en weggespoeld worden naar de regenwatertank. • Als deze maatregelen niet mogelijk zijn, kunt u op de toegang tot de regenwatertank een filter plaatsen.

L’Eau de pluie

de l’eau de pluie ou une crépine placée le long de la

Un cadeau

dans la gouttière et leur évacuation vers la citerne d’eau

du ciel

• Si ces mesures ne sont pas possibles, vous pouvez placer

gouttière permet d’éviter la décomposition des feuilles de pluie. un filtre à l’entrée de la citerne d’eau pluviale.

Regenwater bevat geen kalk, zodat u in de wasmachine geen wasverzachter en minder waspoeder zal moeten gebruiken.

65

11463_01_Inleiding.indd 65

19-01-2009 09:08:06


66

11463_01_Inleiding.indd 66

19-01-2009 09:08:09


Wat hebt u nodig om regenwater te hergebruiken? • Een regenwatertank met overloop. Neem geen te grote tank, anders wordt het water niet voldoende

En Flandre et Bruxelles, le recyclage de

ververst. Een tank in kunststof (polyethyleen) is UVbestendig, onderhoudsvrij, gemakkelijk te reinigen en

l’eau de pluie est dans certains

ook bovengronds te plaatsen. De overloop mag normaal niet uitmonden in de riool voor het huishoudelijk

cas obligatioire pour des bâtiments en

afvalwater.

construction ou en rénovation. Plusieurs communes offrent une prime

• Een leidingsysteem dat volledig gescheiden is

aux habitants qui disposent d’une

van de drinkwaterleidingen.

citerne pour le recyclage de l’eau

• Pompen. Die kunnen worden ondergedompeld in de tank of droog opgesteld in een aparte ruimte. Een

pluviale. En Wallonie, il s’agit d’une

droogloopbeveiliging is absoluut noodzakelijk. Bijvul-

commune sur cinq.

len moet mogelijk zijn, anders komt u zonder toiletspoeling of wasmachinewater te zitten. Comfortabel zijn volautomatische systemen die bij droogte de put beperkt bijvullen of automatisch overschakelen naar leidingwater. • Filters. Omdat in de tank onvermijdelijk nog verontreinigde deeltjes zitten, is een filter op de aanzuigleiding onmisbaar. Als het water onaangenaam riekt of een vieze kleur heeft, kunt u het nafilteren.

Regenwater een tank vol ideeën

De quoi avez vous besoin pour réutiliser votre eau de pluie ? • D’une citerne d’eau pluviale avec déversoir. Ne prenez pas une trop grande citerne car l’eau ne sera pas totalement renouvelée. Une citerne en plastique (polyéthylène) résiste aux UV, ne nécessite aucun

L’Eau de pluie Un réservoir d’idées

entretien, est facile à nettoyer et se pose sur le sol. Pour les eaux ménagères, le déversoir ne doit normalement pas rejeter ses eaux dans les égouts. • D’un système de canalisation totalement séparé des canalisations d’eau potable. • De pompes, pouvant être plongées dans la citerne ou disposées au sec dans un local séparé. Une protection marche à sec est absolument indispensable. Le remplissage doit être possible, au risque de vous retrouver sans eau pour la chasse des toilettes ou la

In Vlaanderen en Brussel is hergebruik van regenwater in bepaalde gevallen verplicht bij nieuwbouw en renovatie. In heel wat gemeenten kunt u een

machine à laver. Les systèmes totalement automatisés qui remplissent les citernes de manière restreinte en cas de temps sec ou qui passent automatiquement sur l’eau courante sont très pratiques. • De filtres. Un filtre est un élément incontournable

premie krijgen voor een regenwatertank

sur la conduite d’aspiration car une citerne contient in-

met hergebruik. In Wallonie echter

évitablement des particules polluées. Si l’eau renferme

gaat het om één op vijf gemeenten.

une mauvaise odeur ou une couleur sale, il vous est encore possible de la filtrer.

67

11463_01_Inleiding.indd 67

19-01-2009 09:08:13


68

11463_01_Inleiding.indd 68

19-01-2009 09:08:19


Pour l’installation d’un système d’épuration individuel, vous pouvez souvent obtenir une aide de la commune ou des autorités régionales.

Huishoudelijk afvalwater wordt in buitengebieden

Dans les domaines communaux périphériques, il arrive

nog dikwijls ongezuiverd geloosd in beken en andere

encore souvent que les eaux usées soient déversées

waterlopen. Europese regelgeving wil daar komaf mee

dans des bassins ou autres cours d’eau. La réglementation

maken. In Vlaanderen staat de omzetting van deze

européenne veut pourtant mettre fin à cette pratique.

regelgeving momenteel het verst.

En Flandre, l’application de cette réglementation est

De meeste gezinnen kunnen probleemloos aansluiten op het rioleringsnet. Het afvalwater van toilet, badkamer, keuken en wasruimte wordt dan gezuiverd in grote of

Afvalwater zuiver op de graat?

beaucoup plus avancée. La plupart des ménages peuvent facilement être reliées au réseau d’égouttage. Les eaux usées des toilettes, de la salle de bains, de la cuisine, de la buanderie sont ainsi épurées

kleine waterzuiveringsstations.

dans des grandes ou petites stations d’épuration. Maar voor sommige gezinnen is een aansluiting niet mogelijk omdat ze te afgelegen wonen of omdat er andere obstakels zijn die de kostprijs van een aansluiting te hoog doen oplopen. Zij moeten een systeem van

Eaux usées Pas très fraîches ?

D’autres ménages ne peuvent toutefois être reliés à ce réseau parce qu’ils habitent trop loin ou que certains obstacles entraînent une augmentation des coûts de

individuele waterbehandeling (IBA) installeren.

raccordement. Ils doivent donc installer un système de

Bij Van Marcke kunt u terecht voor een al-in-een IBA-

traitement individuel des eaux usées.

systeem.

Van Marcke vous propose un Système d’Epuration Individuel tout inclus.

Voor de plaatsing van een IBA-systeem kunt u meestal terugvallen op steun van de gemeente of van de gewestelijke overheid.

69

11463_01_Inleiding.indd 69

19-01-2009 09:08:28


70

11463_01_Inleiding.indd 70

19-01-2009 09:08:42


Les petites pompes de vidange, que vous pouvez utiliser pour une série d’applications, notamment pour vider le réservoir d’eau de pluie ou pour pomper les nappes phréatiques, sont pratiques et amovibles.

Ook als u aangesloten bent op het rioleringsnet,

Même raccordés à un réseau d’égouttage, vous

wordt u in sommige gevallen geconfronteerd met afval-

pourriez, dans certains cas, rencontrer des problèmes

waterproblemen.

relatifs aux eaux usées.

• Soms wordt het huishoudelijk afvalwater verzameld op een niveau dat lager is dan de riolering. In dat geval kunt u het opvangreservoir uitrusten met een speciale fecaliënpomp.

Afvalwater moet soms

• Il arrive parfois que les eaux ménagères soient collectées

stroomopwaarts

vous pouvez équiper le réservoir d’une pompe fécale

• Soms hebt u een pomp nodig die fecaliën ook kan vergruizen zodat ze kunnen worden afgevoerd door een leiding die kleiner is dan de normale WC-afvoer. Met een dergelijke installatie kan het afvalwater tot 5 meter omhoog worden gepompt en over een grotere afstand worden getransporteerd. De installatie kan, afhankelijk van het vermogen, mee het water van een douche en/of

à un niveau inférieur au réseau d’égouts. Dans ce cas, particulière. • Vous aurez parfois besoin d’une pompe capable de

Eaux usées

désagréger les matières fécales de sorte qu’elles puis-

Parfois à

tuyau d’évacuation normal pour WC. Grâce à cette in-

contre-courant

une hauteur de 5 mètres et être transportées plus loin.

sent être évacuées par une conduite plus petite qu’un stallation, les eaux usées peuvent être pompées jusqu’à Cette installation peut, indépendamment de sa puissance,

lavabo afvoeren. Daardoor kunt u bv. een kleine badka-

évacuer l’eau de la douche et/ou des lavabos. Vous pou-

mer in een kelderverdieping installeren of in een ruimte,

vez ainsi installer une petite salle de bains au sous-sol ou

die lager ligt dan de rioolafvoer.

dans un espace situé à un niveau inférieur à la conduite des égouts.

Handig en mobiel zijn kleine dompelpompen die u voor een hele rist toepassingen kunt gebruiken, onder andere om de regenwatertank leeg te maken of grondwater weg te pompen.

71

11463_01_Inleiding.indd 71

19-01-2009 09:08:45


Voorwandsysteem / Système de panneau frontal

72

11463_01_Inleiding.indd 72

19-01-2009 09:08:48


Le Belge moyen consomme quelque 150 litres d’eau potable par jour. Plus de la moitié de la consommation d’eau concerne les toilettes et la salle de bains. Le WC est le plus grand consommateur avec 36 %. Il est donc certainement possible de réaliser des économies à ce niveau !

Uw badkamer renoveren wordt een plezier als u gebruik

La rénovation de votre salle de bains vous procurera

maakt van voorwandsystemen. Kappen en breken

beaucoup de plaisir si vous utilisez les systèmes de

hoeft niet. Alle toe- en afvoerleidingen zijn netjes aan het

panneau frontal. Inutile de casser ou percer. Toutes les

oog onttrokken. Hangtoiletten en lavabo’s kunt u op een veilige manier bevestigen. Het systeem is uiterst flexibel en kan bijvoorbeeld worden toegepast vóór een bestaande wand, als scheidingswand of onder een schuin dak. Het garandeert u een perfecte afwerking en een veel snellere plaatsing, ook bij nieuwbouw.

Comfort & veiligheid

conduites d’alimentation et d’évacuation sont invisibles.

onzichtbaar

lavabos sans crainte. Le système est extrêmement flexible

maar goed gezien

comme cloison de séparation, ou sous un toit incliné.

Vous pouvez fixer vos cuvettes à suspendre et et peut par exemple s’appliquer sur un mur existant, Il vous garantit une parfaite finition et une installation rapide, même pour les bâtiments en construction.

Lekken in de waterleiding of aan een toestel kunnen catastrofale gevolgen hebben. Lekdetectie als beveiliging tegen waterschade is dan ook aan te raden. Het toestel sluit bij een breuk, lek of overmatig waterverbruik automatisch de watertoevoer af. U kunt het instellen op diverse parameters: drukverschillen, het waterverbruik, een bepaalde tijdsspanne.

Confort & sécurité

Les fuites dans les conduites d’eau ou dans les

Invisible

La détection de fuite comme protection contre les dégâts

mais bien vu

l’appareil d’alimentation en eau en cas de cassure, de

appareils peuvent avoir des conséquences catastrophiques. des eaux est vivement conseillée. Fermez directement fuite ou de consommation démesurée d’eau. Vous pouvez définir différents paramètres : variations de pression, consommation d’eau, délai déterminé.

De gemiddelde Belg verbruikt per dag zo’n 150 L drinkwater. Méér dan de helft van het waterverbruik situeert zich in het toilet en de badkamer. Het toilet is de grootste verbruiker met 36 %. Dus hier kan zeker bespaard worden!

73

11463_01_Inleiding.indd 73

19-01-2009 09:08:58


11463_01_Inleiding.indd 74

19-01-2009 09:09:04


Watertechnologie en comfort: producten Spaarzaam omspringen met water is goed voor uw portemonnee en goed voor het milieu. Gelukkig hoeft u daarvoor geen comfort op te geven. Steeds meer technieken laten toe om leidingwater te besparen of te behandelen. Van Marcke volgt deze evolutie van kortbij. Dit is terug te vinden in het aanbod van de producten. De prijzen in bijgevoegd productassortiment zijn indicatief, in geen geval bindend en kunnen op elk moment wijzigen.

Technologie de l’eau et confort : produits Une consommation parcimonieuse de l’eau est bonne pour votre portefeuille… comme pour l’environnement. Heureusement, votre confort ne doit pas en pâtir pour autant. A l’heure actuelle, de plus en plus de techniques vous permettent d’économiser ou de traiter l’eau courante. Van Marcke suit ces évolutions de très près. Et vous en propose les plus beaux fleurons dans son offre de produits. Les prix mentionnés dans l’assortiment de produits ci-joint sont indicatifs, jamais contractuels et peuvent être modifiés à tout moment.

75

11463_01_Inleiding.indd 75

19-01-2009 09:09:06


WArM WAter - EAU ChAUDE elektrische boiler voor sanitair warm water (badkamergebruik). Het type wordt bepaald aan de hand van het aantal gebruikers en het aantal toestellen waar warm water nodig is. Beschikbaar van 50 tot 200 liter met droge weerstand en van 80 tot 200 liter met natte weerstand • chauffe-eau électrique (salle de bains). Le type est déterminé selon le nombre de personnes et le nombre d’appareils sanitaires nécessitant l’utilisation d’eau chaude. Capacité de 50 à 200 litres avec résistance stéatite et de 80 à 200 avec résistance blindée. 291550 Vanaf / à partir de €324*

WArM WAter - EAU ChAUDE elektrische boiler voor gebruik in de keuken, plaatsing onder of boven de gootsteen. Beschikbare inhoud van 5 l (enkel onderbouw) tot 15 liter / chauffe-eau électrique (cuisine). A placer au-dessus ou au-dessous de l’évier. Disponible de 5 l (uniquement installation sous l’évier) à 15 l. 291511 Vanaf / à partir de €182*

76

11463_01_Inleiding.indd 76

WArM WAter - EAU ChAUDE geiser voor sanitair warm water, gebaseerd op doorstroomprincipe, waarbij het toestel bepaald wordt aan de hand van het aantal gebruikers en sanitaire toestellen. Verkrijgbaar in vermogens van 11, 14 en 17 liter (schouwaansluiting en batterijontsteking) en 11 en 14 liter met generator • chauffe-bain modulant et instantané. Le modèle est déterminé selon le nombre de personnes et d’appareils avec l’usage d’eau chaude. Disponible en 11,14 et 17 l. (version cheminée et à allumage par batterie) et 11 et 14 l (modèle à générateur) 834370 Vanaf / à partir de €547*

WArM WAter - EAU ChAUDE volledig gesloten doorstroomtoestel met groot debiet (26 tot 32 l/min), voorzien van afstandsbediening voor gebruik in de keuken • appareil étanche modulant à grand débit (26 à 32 l/min), pourvu d’une commande à distance. 833000 Vanaf / à partir de €1330*

WAterKWAliteit - QUALitE DE L’EAU 100% rendement – Produceert gedemineraliseerd water zonder afvalwater. Verwijdert tot 95 % van alle opgeloste zouten en organische stoffen. Vervangpatronen voor voorfilter, actief kool filters en osmose membraan op aanvraag • 100% de rendement – Produit de l’eau déminéralisé sans eaux usées. Elimine 95% des sels dissous et des matières organiques. Cartouches à remplacer pour préfiltre, filtre à charbon actif et membrane osmose sur demande. 285255 Vanaf / à partir de €599*

WAterKWAliteit - QUALitE DE L’EAU actief koolfilter verwijdert smaken en geuren (vb chloor) uit het water en voorziet in zuiver drinkwater, via een afzonderlijke kraan in de keuken • filtre pour eau potable à charbon actif. Neutralise les mauvaises odeurs et le mauvais goût (par ex. chlore) et rend l’eau très pure à la consommation. 281090 Vanaf / à partir de €238*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

19-01-2009 09:09:17


watertechnologie & comfort technologie de l’eau & coNfort

WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU waterfilter voor huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaar in manuele, halfautomatische of volautomatische uitvoering • filtre pour eau à usage domestique. Disponible en versions rinçage manuel, semi-automatique et automatique. 282101 Vanaf / à partir de €115* WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU doseerapparaat beschermt uw leidingen tegen corrosie of kalk • l’appareil de dosage minéral protège les tuyauteries contre la corrosion ou le calcaire. 283100 Vanaf / à partir de €962*

WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU een waterverzachter verhindert kalkafzetting in uw leidingen, boiler, kranen,... type toestel wordt bepaald aan de hand van de gezinssamenstelling of gewenste capaciteit • l’adoucisseur d’eau empêche le dépôt de calcaire dans les tuyauteries, robinetteries, chauffe-eau,... Le type d’appareil est déterminé en fonction de la composition du ménage et de la capacité souhaitée. 286002 Vanaf / à partir de €1148*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 77

WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU actief koolfilter wordt geplaatst na de regenwaterpomp en neemt alle geur en kleur uit het water • filtre à charbon actif à placer après la pompe d’eau de pluie pour neutraliser toute odeur et coloration de l’eau. 285220 Vanaf / à partir de €169*

WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU Compact Lux waterverzachter Adoucisseur Compact Lux automatische desinfectie, maximale besparing op zout en spoelwater, detectie zoutgebrek • désinfection automatique, économie maximale de sel et eau, détection manque de sel 283300 Vanaf / à partir de €1924*

WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU Compact Duplux waterverzachter Adoucisseur Compact Duplux met alle voordelen van het Compact Lux toestel en bovendien 2 harsflessen zodat er 24u op 24u zacht water beschikbaar is, afneembare zoutbak • comprenant tous les avantages de l’appareil compact Lux ainsi que 2 bouteilles de résine afin de garantir une disponibilité d’eau douce 24h sur 24h, cuve à sel démontable 283310 Vanaf / à partir de €2360*

77

19-01-2009 09:09:31


REGENWATER - EAU DE PLUIE compact pompstation voor verdeling van regenwater in de woning. Voorzien van omschakelingssysteem naar stadswater bij leegstand regenwaterput • station domestique, compacte pour la distribution d’eau de pluie dans la maison. Prévision d’une inversion automatique à l ‘eau de ville. 318100 Vanaf / à partir de €1755*

REGENWATER - EAU DE PLUIE compacte pompinstallatie voor gebruik van regenwater met automatische omschakeling naar stadswater bij leegstand van de regenwaterput • station compacte de récupération d’eau de pluie avec inversion automatique à l’eau de ville. 319098 Vanaf / à partir de €2468*

78

11463_01_Inleiding.indd 78

DRUKVERHOGING - SURPRESSION huishoudelijke drukverhogingsinstallatie geschikt voor drinkwater, volledig gemonteerd, getest en gebruiksklaar • surpresseur compact pour eau de ville, pour utilisation domestique. Monté, testé et prêt à l’usage. 319091 Vanaf / à partir de €1700*

DRUKVERHOGING - SURPRESSION geruisloze zelfaanzuigende centrifugaalpompen voor algemene watervoorziening, met automatische schakeling en droogloopbeveiliging • pompe multicellulaire auto-amorçante équipée d’une commande automatique marche/arrêt et protection contre la marche à sec. 319089 Vanaf / à partir de €426*

AFVALWATER - EAUX USEES dompelpompen, in kunststof of roestvrij staal, met of zonder vlotter, voor het verpompen van zuiver of vervuild water • pompe submersible, vide caves pour eaux usées. En matière synthétique et acier inoxydable. 319010 Vanaf / à partir de €305*

AFVALWATER - EAUX USEES nieuwe generatie opvoerinstallatie Minicompacta: uiterst compacte opvoerinstallatie voor vuil water, minicompacta U1.60 (volgens EN 12 050-1) • nouvelle génération de postes de relevage. Mini compacta : poste de relevage très compact pour eaux usées domestiques, minicompacta U1.60 (selon EN 12 050-1) 319180 Vanaf / à partir de €3427*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

19-01-2009 09:09:40


watertechnologie & comfort technologie de l’eau & coNfort

AFVALWATER - EAUX USEES vermaler vergruist en verpompt het wc-afvalwater • désagrège et pompe les eaux usées. 050010 Vanaf / à partir de €641*

COMFORT & VEILIGHEID - CONFORT & SECURITE DuofixSpecial montage-element voor hang-wc met inbouwspoelreservoir voor frontbediening, breedte van 80 tot 130 cm. Ook verkrijgbaar voor lavabo en urinoir • élément de montage DuofixSpecial pour cuvette de wc suspendue, avec réservoir de chasse encastré, pour commande frontale, largeur de 80 à 130 cm. Aussi disponible pour lavabo et urinoir. 087958 Vanaf / à partir de €288*

COMFORT & VEILIGHEID - CONFORT & SECURITE waterlekbegrenzer sluit watertoevoer af bij lek of langdurig waterverbruik • coupe l’alimentation d’eau en cas de fuite ou de consommation trop longue. 323701 Vanaf / à partir de €283*

COMFORT & VEILIGHEID - CONFORT & SECURITE Schwab profiflex XS montage-element voor hang-wc met inbouwspoelreservoir voor frontbediening, hoogte 112 cm. Ook verkrijgbaar voor lavabo en urinoir • élément de montage Schwab profiflex XS pour cuvette de wc suspendue, avec réservoir de chasse encastré, pour commande frontale, hauteur 112 cm. Aussi disponible pour lavabo et urinoir. 080214 Vanaf / à partir de €281*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 79

79

19-01-2009 09:09:46


AdRESSEN TooNzALEN AdRESSES dES SALLES d’ExpoSITIoN toonzalen met adviseur verwarming / Salles d’exposition avec conseiller chauffage

Antwerpen Noorderlaan 95, 2030 Antwerpen • 03/544.19.99 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/ samedi: 10.00-17.00

Arlon Rue de Bastogne 22, 6700 Arlon • 063/22.35.39 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 8.3012.30

eupen Herbesthalerstrasse 161, 4700 Eupen • 087/59.57.70 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.0018.00 • zaterdag/samedi: 9.00-17.00

Gent Einde Were 121 (Rooigemlaan), 9000 Gent • 09/267.39.02 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00

Kuurne Ringlaan 7, 8520 Kuurne • 056/36.21.10 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (dinsdag gesloten)

liège Quai de Coronmeuse 39, 4000 Liège • 04/228.99.80 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/ samedi: 9.00-17.00

Andere toonzalen / autres salles d’expositions Aalst Villalaan 22, 9320 Aalst - Erembodegem • 053/73.56.00 • open/ouvert: 9.00-12.00 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 Aartselaar Boomsesteenweg 71, 2630 Aartselaar • 03/870.56.10 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00

recht Zur Kaiserbaracke 31, 4780 Recht • 080/57.95.90 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • vrijdag/ vendredi: 9.00-12.00 - 13.00-17.00 • zaterdag/ samedi: 9.00-12.00

Anderlecht Paepsemlaan/Boulevard Paepsem 28, 1070 Anderlecht • 02/349.13.11 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 Brugge Diksmuidestraat 4, 8000 Brugge • 050/44.60.20 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/ samedi: 9.00-17.00 hasselt Genkersteenweg 280, 3500 Hasselt • 011/85.95.30 • open/ouvert: 9.00-18.30 • zaterdag/samedi: 10.00-17.30

zaventem Leuvensesteenweg/Chaussée de Louvain 390, 1930 Zaventem • 02/711.57.57 • open/ouvert: 9.30-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-18.00

badkamers/salles de bains

Kortrijk Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk • 056/23.77.13 • open/ouvert: 9.00-12.30 - 13.30-18.00 • zaterdag/ samedi: 10.00-17.00 Maisières Rue Grande 225, 7020 Maisières • 065/73.98.00 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/ samedi: 10.00-17.00 (fermé le mercredi) Mechelen Jubellaan 80, 2800 Mechelen • 015/43.32.12 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/ samedi: 10.00-17.00 Oostende Torhoutsesteenweg 651, 8400 Oostende • 059/51.60.96 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (woe. gesloten) roeselare Stationsdreef 45, 8800 Roeselare • 051/27.26.75 • open/ouvert: 9.00-12.30 - 13.30-18.00 • zaterdag/ samedi: 9.30-12.30 - 13.30-17.00

jambes Chaussée de Liège 639, 5100 Jambes • 081/32.31.67 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/ samedi: 10.00-17.00

turnhout Steenweg op Gierle 208, 2300 Turnhout • 014/65.19.06 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.0018.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (dinsdag gesloten)

Knokke Natiënlaan 213, 8300 Knokke • 050/44.49.10 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/ samedi: 10.00-17.00 (maandag gesloten)

Wijnegem Vosveld 11 (Trade Towers), 2110 Wijnegem • 03/360.31.31 • open/ouvert: 9.00-18.00 • donderdag/jeudi: 9.00-20.00 zaterdag/samedi: 10.00-18.00

keukens/cuisines

verwarming/chauffage watertechnologie/technologie de l’eau

wellness

80

11463_01_Inleiding.indd 80

19-01-2009 09:09:51


verwarming & watertechnologie CHAUFFAGE & technologie de l’eaU

2009-2010

www.vanmarcke.be

11463_00_Kaft.indd 1

21-01-2009 10:04:44

Catalogus Verwarming - Catalogue Chauffage 2010  

Van Marcke catalogus - verwarming & watertechnologie - 2010 Catalogue Van Marcke - chauffage & technologie de l’eau - 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you