Page 1

Grzegorz Matoryn - photos

MAREK ZYGA w w w. m a r e k y z g a . p l

PHOTOGRAPHS Grzegorz Matoryn O c tob er 2011 1


All rights reserved

Publikacja ta nie jest projektem graficznym żadnego wydawnictwa. Stanowi ona jedynie prezentację fotografii.

©Bolesławiec 2011

www.matoryn.pl

2


3


Marek Zyga - ceramic sculpture

4


Grzegorz Matoryn - photos

5


Marek Zyga - ceramic sculpture

6


Grzegorz Matoryn - photos

7


Marek Zyga - ceramic sculpture

8


Grzegorz Matoryn - photos

9


Marek Zyga - ceramic sculpture

10


Grzegorz Matoryn - photos

11


Marek Zyga - ceramic sculpture

12


Grzegorz Matoryn - photos

13


Marek Zyga - ceramic sculpture

14


Grzegorz Matoryn - photos

15


Marek Zyga - ceramic sculpture

16


Grzegorz Matoryn - photos

17


Marek Zyga - ceramic sculpture

18


Grzegorz Matoryn - photos

19


Marek Zyga - ceramic sculpture

20


Grzegorz Matoryn - photos

21


Marek Zyga - ceramic sculpture

22


Grzegorz Matoryn - photos

23


Marek Zyga - ceramic sculpture

24


Grzegorz Matoryn - photos

25


Marek Zyga - ceramic sculpture

26


Grzegorz Matoryn - photos

27


Marek Zyga - ceramic sculpture

28


Grzegorz Matoryn - photos

29


Marek Zyga - ceramic sculpture

30


Grzegorz Matoryn - photos

31


Marek Zyga - ceramic sculpture

32


Grzegorz Matoryn - photos

33


Prace, które prezentuję wykonane są z gliny szamotowej. Fascynuje mnie jej chropowata struktura. Przy pomocy odciskania, odlewania, formowania staram się wydobyć jej rozmaitość. Szukając pomysłów, zbieram kamienie, metalowe odpady, które są dla mnie inspiracją. To ich przypadkowość powoduje, że prace są niepowtarzalne. Dążąc do zachowania harmonii pomiędzy używanymi materiałami - pamiętam, że glina jest najważniejsza. Mam nadzieję, iż to połączenie jest udane. Stosując pigmenty, angoby czy szkliwa dbam o to, aby były spójne kolorystycznie, a w miejscach, gdzie są wyraźnie zróżnicowane, nie kłóciły się ze sobą. Efekt finalny stawiam na równi w kategorii sztuki i rzemiosła. Ważna jest treść, ale też forma. Staram się, by moje prace podobały się zarówno wyrafinowanemu, jak i szerokiemu odbiorcy. Marek Zyga

34

Marek Zyga  
Marek Zyga  

Ceramic Sculptures

Advertisement