Page 7

Kengetallen

09

08

07

06

05

04

456.828

789.192

748.041

619.303

552.266

443.288

Bedrijfsresultaat

9.129

45.052

64.830

53.791

36.849

22.697

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

8.705

43.212

62.478

52.476

35.131

21.098

Cashflow (nettoresultaat plus afschrijvingen)

5.464

38.629

52.792

43.393

39.041

24.987

Nettoresultaat

1.904

35.241

49.722

40.252

35.251

22.040

146.433

160.509

156.468

130.755

121.842

91.076

Aantal bruto personeelsleden ultimo jaar

1.005

1.129

1.076

1.017

932

905

Groepsvermogen in % van totaal passiva

50,0

48,0

45,9

42,0

46,2

41,4

1,2

22,2

34,6

31,9

33,1

27,3

Nederland

25,0

26,5

26,4

26,8

26,4

31,0

Binnen de EU, exclusief Nederland

36,1

33,1

33,6

34,8

34,7

36,2

Buiten de EU

38,9

40,4

40,0

38,4

38,9

32,8

(voor zover van toepassing bedragen in duizenden euro’s)

Netto-omzet

Groepsvermogen

Nettoresultaat in % van gemiddeld groepsvermogen Omzetsegmentatie in %

7

Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep

Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep

Advertisement