Page 52

52

Personele ontwikkelingen

De medewerkers van de Leeuwen Buizen Groep zijn onze belangrijkste ‘asset’. Dat is ook de reden waarom wij hierin veel investeren. We willen onze medewerkers een werkomgeving bieden waarin ze de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten in te zetten en te ontwikkelen.

Een internationale onderneming Van Leeuwen is een Nederlands bedrijf maar met internationale allure en ‘couleur locale’. Medewerkers met 27 verschillende nationaliteiten werken in vestigingen verspreid over 18 landen. Van het totale personeelsbestand is 32% vrouw en 68% man. In onze vestigingen in Australië/Azië werken naar verhouding de meeste vrouwen (59%) en in Europa de minste (25%). De gemiddelde leeftijd wereldwijd is 42. In Europa hebben wij met een doorsnee leeftijd van

‘Wij investeren constant in de kwaliteiten en talenten van onze medewerkers, want samen vormen zij ons allerbelangrijkste kapitaal.’

43 jaar gemiddeld de oudste medewerkers. De jongste met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar bevinden zich in het Midden-Oosten. In meer dan vijfentachtig jaar is onze onderneming gegroeid naar de huidige wereldwijde organisatie met lokaal sterke handelsondernemingen. Deze groei is tot stand gekomen door de inzet en bijdrage van onze medewerkers, die wij met recht ons ‘human capital’ noemen. We zijn in vele landen actief met medewerkers van diverse nationaliteiten. Werving en behoud van goede medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt van ons bedrijf.

Personeelsbestand Ons personeelsbestand is in 2009 gedaald naar 1.005 medewerkers. Dit is een afname 11%. Gedwongen ontslagen zijn bij de inkrimping zoveel mogelijk voorkomen. Door onder meer de inzet van tijdelijke contracten kunnen we ons personeelsbestand voor een groot deel flexibel aanpassen aan het activiteitenniveau van onze onderneming. In onze vestiging in Frankrijk moesten we een forse reorganisatie doorvoeren. Ingrijpende maatregelen waren nodig, doordat in Frankrijk ons bedrijf hard werd geraakt door vraaguitval.

Jaarboek 2009  
Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep

Advertisement