Page 43

Operations

Een efficiënt en effectief operationeel

In praktisch elk werelddeel beschikken wij over

proces is uiterst belangrijk in de buizenhandel.

centrale voorraadlocaties: in Zwijndrecht, Deventer

Operations verzorgt die fysieke stroom van

en Beesd (Nederland) voor Europa, in Singapore voor Azië en Australië, in Dubai voor het Midden-

goederen, met alle waardetoevoegende

Oosten en in Edmonton voor Noord-Amerika.

activiteiten. Onze magazijnen, de mensen

Deze centrale magazijnen ondersteunen de reguliere

die er werken, de machines voor bewerking

voorraadhoudende vestigingen. Ze beschikken niet alleen over de standaard voorraadproducten,

en verpakking en het transport zijn daar

maar ook over speciale materialen, zoals duplex en

volledig op ingericht. Bovendien schenkt

superduplex die relatief nieuw zijn.

Van Leeuwen aandacht aan essentiële zaken

Ook in 2009 investeerden wij in onze

die hiermee samenhangen, zoals kwaliteit,

logistieke faciliteiten. In Australië zijn in 2009

veiligheid en duurzaamheid.

diverse vestigingen uitgebreid met kantoren, opslag en magazijnen. In Zwijndrecht is een verpakkingsmachine in gebruik genomen voor een efficiëntere, geautomatiseerde wijze van verpakken en vermindering van verpakkingsmateriaal. Op het gebied van projectorders, certificaatmanagement en voorraadbeheer is speciale software ontwikkeld om nog beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de afzet.

43

Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep