Page 1

agenda special 2013

20120207_QNT_Agenda special def.indd 1

23-4-2012 16:31:06


Kantoor- en bureauagenda’s

Brepols agenda Brefix de Luxe

Brepols agenda Ambassador

Brepols agenda Minister

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

11,3x18,2cm. • Halfuurindeling. • Hoekperforatie. U i t g e s t a n s t e m a a n d t a b s . • L e e s l i n t . • 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • Z e s t a l i g . M a a n d k a l e n d e r o p e l k e p a g i n a . • A l f a b e t 2 4 p a g i n a ’s . E x t r a r u i m t e v o o r n o t i t i e s e n t e l e f o o n t j e s . • P l a n p a g i n a ’s . M e e g e b o n d e n a d r e s s e n l i j s t 1 0 p a g i n a ’s . Garengebonden. • Gewatteerde kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

17,5x22cm. • Uurindeling. Hoekperforatie. • Uitgestanste maandtabs. L e e s l i n t . • 8 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Meegebonden adressenlijst. • Garengebonden. Gewatteerde kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

1 1 dag per pagina

900020

14,8x21cm. Half-uurindeling. Hoekperforatie. Uitgestanste maandtabs. L e e s l i n t . • 8 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • Z e s t a l i g . Meegebonden adressenlijst. • Garengebonden. Kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

2 1 dag per pag ina

900039

3 1 da g pe r pa gi n a

R y a m a g e n d a Tw e n t y - F o u r

Brepols agenda Saturnus kort

Brepols agenda Saturnus lang

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

1 1 , 5 x 1 7 c m . • 2 4 - u u r s i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 t o t 8 . 0 0 u u r. H o e k p e r f o r a t i e . • L e e s l i n t . • 7 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Nederlandstalig. • Maandkalenders op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Elke dag ruimte voor kilometerregistratie. M e t w e e k e n p e r i o d e n u m m e r s s p e c i a a l v o o r d e z o r g s e c t o r. L o s w i s s e l b a a r a l f a b e t 2 4 p a g i n a ’s . • G a r e n g e b o n d e n . Kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd. 4

1 da g p e r p a g i n a

9 0 010 3

13,5x21cm. H o e k p e r f o r a t i e . • 7 0 g r p a p i e r. Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Garengebonden. • Kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

13,5x33cm. • Hoekperforatie. 7 0 g r p a p i e r. • V i e r t a l i g . Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Garengebonden. • Kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

5

6

1 dag per pag ina

9 0 0 010

1 da g pe r pa gi n a

900004

2 dag en per pag ina’s

900006

1 da g pe r 2 pa gi n a ’s

900003

7 dag en per 2 pag ina’s

900009

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s

900005

Ryam agenda Manager

Ryam agenda Commercial

Ryam agenda President

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

1 7 x 2 2 c m . • H a l f u u r i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 2 0 . 3 0 u u r. H o e k p e r f o r a t i e . • L e e s l i n t . • 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • Z e s t a l i g . Maandkalenders op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. P l a n p a g i n a ’s . • M e e g e b o n d e n a d r e s s e n l i j s t 1 0 p a g i n a ’s . Garengebonden. • Gewatteerde kunstlederen omslag. 14-maands calendarium. • FSC gecertificeerd.

1 1 , 5 x 1 8 , 5 c m . • H a l f u u r i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 u u r. Hoekperforatie. • Uitgestanste maandtabs. L e e s l i n t . • 7 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Nederlandstalig. • 14-maands calendarium. Maandkalender op elke pagina. E x t r a r u i m t e v o o r n o t i t i e s e n t e l e f o o n t j e s . • P l a n p a g i n a ’s . 2 4 p a g i n a ’s v e r w i s s e l b a a r a l f a b e t . • G a r e n g e b o n d e n . Gewatteerde kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

7 1 dag per pagina

900095

900008

1 3 , 6 x 2 0 , 7 c m . • H a l f u u r i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 u u r. Hoekperforatie. • Uitgestanste maandtabs. L e e s l i n t . • 7 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Nederlandstalig. • 14-maands calendarium. Maandkalender op elke pagina. E x t r a r u i m t e v o o r n o t i t i e s e n t e l e f o o n t j e s . • P l a n p a g i n a ’s . 2 4 p a g i n a ’s v e w i s s e l b a a r a l f a b e t . • G a r e n g e b o n d e n . Gewatteerde kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

8 1 dag per pag ina

900093

9 1 da g pe r pa gi n a

900092

2

20120207_QNT_Agenda special def.indd 2

23-4-2012 16:31:09


Kantoor- en bureauagenda’s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

20120207_QNT_Agenda special def.indd 3

23-4-2012 16:31:17


Kantoor- en bureauagenda’s met kolommen

Ryam groepsagenda Quintet 4 • • • • • • • • •

G r o e p s a g e n d a v a n F S C p a p i e r. 4 kolommen. • Formaat 23x29,7cm. H a l f u u r i n d e l i n g v a n 7 . 0 0 - 2 0 . 4 5 u u r. • H o e k p e r f o r a t i e . 2 l e e s l i n t e n . • 7 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Halfjaarkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. P l a n p a g i n a ’s . • M e e g e b o n d e n a d r e s s e n l i j s t 1 0 p a g i n a ’s . Garengebonden. Kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

1 dag per pag ina ( 4 ko lo mmen)

900098

Ryam groepsagenda Quintet 7 • • • • • • • •

G r o e p s a g e n d a v a n F S C p a p i e r. • 7 k o l o m m e n . F o r m a a t 2 3 x 2 9 , 7 c m . • H a l f u u r i n d e l i n g v a n 7 . 0 0 - 2 0 . 4 5 u u r. Hoekperforatie. • Uitgestanste maandtabs. 2 l e e s l i n t e n . • 7 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Jaarkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. P l a n p a g i n a ’s . • M e e g e b o n d e n a d r e s s e n l i j s t 1 3 p a g i n a ’s . Garengebonden. • Kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

1 da g pe r 2 pa gi n a ’s ( 7 k ol omme n )

900094

Brepols groepsagenda Bremax 2 Brepols groepsagenda Bremax 1 • • • • • •

21x29cm. • A4-formaat. • Groepsagenda. • 4 kolommen. K w a r t i e r i n d e l i n g v a n 7 . 0 0 t o t 2 1 . 4 5 u u r. • H o e k p e r f o r a t i e . 2 l e e s l i n t e n . • 8 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Meegebonden adressenlijst. • Garengebonden. Kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

1 dag per pag ina ( 4 ko lo mmen)

9 0 0 018

• • • • • • •

21x29cm. • A4-formaat. • Groepsagenda. • 8 kolommen. K w a r t i e r i n d e l i n g v a n 7 . 0 0 t o t 2 2 . 0 0 u u r. • H o e k p e r f o r a t i e . 2 l e e s l i n t e n . • 8 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Meegebonden adressenlijst. G a r e n g e b o n d e n . • M e t p l a n n i n g v o o r d e v o l g e n d e 5 j a a r. Gewatteerde kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

1 da g pe r 2 pa gi n a ’s ( 8 k ol omme n )

9 0 0 016

4

20120207_QNT_Agenda special def.indd 4

23-4-2012 16:31:24


Kantoor- en bureauagenda’s weekoverzicht met spiraal

Oxford week spiraal-agenda Office • • • • • •

O x f o r d a g e n d a . • 9 0 g r O p t i k - p a p i e r. Klassiek, modieus, kleurig met metalliclook. P P - o m s l a g e n P P - b l a d w i j z e r- l i n i a a l . U i t n e e m b a a r a d r e s b o e k . • Va k v o o r q u i c k n o t e s e . d . Elastieksluiting om veilig documenten op te bergen. 7 d a g e n p e r 2 p a g i n a ’s . • M e t a l l i c l o o k .

7 d a gen p e r 2 p a g i n a ’s A6

Brepols week spiraal-agenda Timing • • • • •

17,2x22cm. • Halfuurindeling. H o e k p e r f o r a t i e . • 8 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. • Gespiraleerd. Kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

900400

7 d a gen p e r 2 p a g i n a ’s A5

900401

7 dag en per 2 pag ina’s ( co mpleet)

900035

7 d a gen p e r 2 p a g i n a ’s A4

900402

7 dag en per 2 pag ina’s ( lo sse navulling )

900036

Ryam week spiraal-agenda Executive • • • • • • • •

Brepols week spiraal-agenda Concorde

17x22cm. U u r i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 2 1 . 0 0 u u r. • H o e k p e r f o r a t i e . C r è m e k l e u r i g 7 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Jaarkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. P l a n p a g i n a ’s . • M e e g e b o n d e n a l f a b e t 6 p a g i n a ’s . Gespiraleerd. • 14-maands calendarium. Nappa kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

7 da g e n p e r 2 p a g i n a ’s

• • • • • •

9 0 0107

21x27cm. • Halfuurindeling. • Hoekperforatie. C r è m e k l e u r i g 1 0 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Los wisselbaar alfabet. • Gespiraleerd. Luxe skai omslag met insteekvakken. • FSC gecertificeerd.

7 dag en per 2 pag ina’s ( co mpleet)

900037

7 dag en per 2 pag ina’s ( lo sse navulling )

900038

5 20120207_QNT_Agenda special def.indd 5

24-4-2012 14:12:18


Kantoor- en bureauagenda’s weekoverzicht

Brepols weekagenda Omega

Brepols weekagenda Timing

Brepols weekagenda Bretime

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

21x29cm. Kwartierindeling. Hoekperforatie. Leeslint. 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. Maandkalender op elke pagina. Garengebonden. Gewatteerde kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

17,2x22cm. Halfuurindeling. Hoekperforatie. Leeslint. 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . Nederlandstalig. Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Meegebonden adressenlijst. • Garengebonden. Gewatteerde kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

1 7 d a gen p e r 2 p a g i n a ’s

900040

14,8x21cm. Halfuurindeling. Hoekperforatie. Leeslint. C r è m e k l e u r i g 8 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • Z e s t a l i g . 1 6 - m a a n d s c a l e n d a r i u m a u g u s t u s t / m d e c e m b e r. Jaarkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Garengebonden. Gewatteerde kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

2 7 dag en per 2 pag ina’s

900034

3 7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s

Ryam weekagenda Weekplan Plus

Ryam weekagenda Weekly

Ryam weekagenda Executive

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

17x22cm. Extra groot lettertype voor betere leesbaarheid. U u r i n d e l i n g 8 . 0 0 - 2 1 . 0 0 u u r. Hoekperforatie. Leeslint. 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . Nederlandstalig. 14-maands calendarium. Jaarkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Meegebonden adressenlijst. • Garengebonden. Kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

7 d a gen p e r 2 p a g i n a ’s

4 9 0 0 013

21x29,7cm. H a l f u u r i n d e l i n g v a n 7 . 0 0 - 2 2 . 0 0 u u r. Hoekperforatie. Leeslint. 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . Nederlandstalig. Maandkalender op elke spread. M e e g e b o n d e n a d r e s s e n l i j s t 1 2 p a g i n a ’s . Garengebonden. 14-maands calendarium. Gewatteerde kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

7 dag en per 2 pag ina’s

5 9 0 010 4

900033

17x22cm. U u r i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 2 1 . 0 0 u u r. Hoekperforatie. Leeslint. C r è m e k l e u r i g 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. 14-maands calendarium. Jaarkalender op elke pagina. E x t r a r u i m t e v o o r n o t i t i e s e n t e l e f o o n t j e s . • P l a n p a g i n a ’s . M e e g e b o n d e n a d r e s s e n l i j s t 6 p a g i n a ’s . Garengebonden. Gewatteerde kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd.

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s

6 9 0 010 8

6

20120207_QNT_Agenda special def.indd 6

23-4-2012 16:31:32


Kantoor- en bureauagenda’s weekoverzicht

1

2

3

4

5

6

7

20120207_QNT_Agenda special def.indd 7

23-4-2012 16:31:43


Zakagenda’s gebonden

Brepols zakagenda Plan-O-Rama

Brepols zakagenda Breform

Brepols zakagenda Interplan

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

9,2x15,8cm. Zigzag gevouwen. C r è m e k l e u r i g 8 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . Tw e e t a l i g . L o s w i s s e l b a a r a l f a b e t 1 6 p a g i n a ’s . Soepele kunstlederen omslag. Ruimte voor creditcards. FSC gecertificeerd.

10x16cm. Halfuurindeling. Hoekperforatie. 6 0 g r p a p i e r. Zestalig. Meegebonden adressenlijst. Gebonden. Soepele kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

1 1 m a a n d p e r 2 p a g i n a ’s

900052

9x16cm. Hoekperforatie. C r è m e k l e u r i g 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Gebonden. • Soepele kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

2 1 dag per pag ina

9 0 0 019

3 7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s

Ryam zakagenda Notations

Ryam zakagenda Memoplan 1

Ryam zakagenda Memoplan 7 staand

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

8 , 1 x 1 6 , 9 c m • Tw e e - u u r s i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0 u u r. H o e k p e r f o r a t i e . • L e e s l i n t . • C r e m e k l e u r i g 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • N e d e r l a n d s t a l i g . P l a n p a g i n a ’s . • E x t r a r u i m t e v o o r n o t i t i e s e n t e l e f o o n t j e s . L o s w i s s e l b a a r a l f a b e t 1 6 p a g i n a ’s . 14-maands calendarium. Garengebonden in kunstlederen omslag. FSC gecertificeerd.

10x15,3cm. U u r i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 u u r. Hoekperforatie. Leeslint. 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • Z e s t a l i g . Meegebonden alfabet. • Garengebonden. Kunstleren omslag. • FSC gecertificeerd.

7 d a gen p e r 2 p a g i n a ’s

900070

1 dag per pag ina

9x15,1cm. Tw e e - u u r s i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0 u u r. Hoekperforatie. • Leeslint. C r è m e k l e u r i g 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • P l a n p a g i n a ’s . Meegebonden alfabet. • 14-maands calendarium. Garengebonden. • FSC gecertificeerd. 6

5

4

9 0 0 0 74

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s n a ppa

900099

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s s u pr e ma

900076

Brepols zakagenda Breplan

Ryam zakagenda Memoplan 7 liggend

Brepols zakagenda Breprint

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

9x16cm. Hoekperforatie. 6 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Geniet. Soepele kunstlederen omslag. Ruimte voor creditcards. • FSC gecertificeerd.

16,9x8,1cm. U u r i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0 u u r. 14 maanden. • Hoekperforatie. L e e s l i n t . • 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • V i j f t a l i g . • 1 4 - m a a n d s c a l e n d a r i u m . Garengebonden. • FSC gecertificeerd.

7

900044

8

7 d a gen p e r p a g i n a

900049

7 dag en per 2 pag ina’s nappa

9 0 010 0

7 d a gen p e r p a g i n a + v er w i ssel b a a r a l fa b et

9 0 0 0 51

7 dag en per 2 pag ina’s suprema

9 0 0102

8,1x16,9cm. • Liggend. • Uurindeling. • Hoekperforatie. L e e s l i n t . • 7 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Nederlandstalig. • 14-maands calendarium. Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. Garengebonden. Gewatteerde kunstlederen omslag. • FSC gecertificeerd. 9

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s

9 0 0 0 47

8

20120207_QNT_Agenda special def.indd 8

23-4-2012 16:31:46


Zakagenda’s gebonden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

20120207_QNT_Agenda special def.indd 9

23-4-2012 16:31:55


Zakagenda’s met spiraal

Brepols spiraal zakagenda Interplan Brepols spiraal zakagenda Omniplan liggend • • • • • •

9x16cm. • Liggend. • Hoekperforatie. C r è m e k l e u r i g 7 0 g r p a p i e r. • Tw e e k l e u r e n d r u k . Zestalig. • Maandkalender op elke pagina. L o s w i s s e l b a a r a l f a b e t 3 2 p a g i n a ’s . • G e s p i r a l e e r d . Soepele kunstlederen omslag. • Ruimte voor creditcards. 1 6 p a g i n a ’s w e r e l d a t l a s i n k l e u r. • F S C g e c e r t i f i c e e r d .

• • • • • • • •

9 x 1 6 c m . • H o e k p e r f o r a t i e . • C r è m e k l e u r i g 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • N e d e r l a n d s t a l i g . 14-maands calendarium. • Maandkalender op elke pagina. Extra ruimte voor notities en telefoontjes. L o s w i s s e l b a a r a l f a b e t 1 6 p a g i n a ’s . 1 6 p a g i n a ’s w e r e l d a t l a s i n k l e u r. Gespiraleerd. • Soepele kunstlederen omslag. Ruimte voor creditcards. • FSC gecertificeerd.

7 dag en per 2 pag ina’s ( luxe o mslag + vulling )

900050

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s k u n s tl e de r oms l a g + vu l l i n g

7 dag en per 2 pag ina’s ( o mslag + vulling )

900048

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s s k a i oms l a g + vu l l i n g

900045 900046

7 dag en per 2 pag ina’s ( lo sse navulling )

900058

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s ( l os s e n a vu l l i n g N L )

900056

Ryam spiraal zakagenda Memoplan 7 liggend

Ryam spiraal zakagenda Memoplan 7 staand

• • • • • •

• • • • •

1 5 , 1 x 8 , 8 c m . • Tw e e - u u r s i n d e l i n g v a n 0 8 : 0 0 - 2 0 ; 0 0 . H o e k p e r f o r a t i e . • C r è m e k l e u r i g 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • Z e s t a l i g . P l a n p a g i n a ’s . • M e e g e b o n d e n a l f a b e t 4 p a g i n a ’s . 14-maands calendarium. Gespiraleerd. • FSC gecertificeerd.

7 dag en per 2 pag ina’s

9 0 010 6

9 x 1 5 , 1 c m . • Tw e e - u u r s i n d e l i n g v a n 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0 u u r. H o e k p e r f o r a t i e . • L e e s l i n t . • 7 0 g r p a p i e r. Tw e e k l e u r e n d r u k . • P l a n p a g i n a ’s . 14-maands calendarium. Gespiraleerd. • FSC gecertificeerd.

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s

900073

7 da ge n pe r 2 pa gi n a ’s c r e me k l e u r i g pa pi e r

9 0 0 075

10

20120207_QNT_Agenda special def.indd 10

23-4-2012 16:32:06


20120207_QNT_Agenda special def.indd 11

23-4-2012 16:32:07


Losbladige agenda’s en interieurs

Succes Mini omslag

Succes Standard omslag

• Mat rundleer met nappa uitstraling. • De inhoud van deze organizer bestaat uit een complete i n h o u d m e t 7 d a g e n p e r 2 p a g i n a ’s .

• Mat rundleer met nappa uitstraling. • De inhoud van deze organizer bestaat uit een complete i n h o u d m e t 7 d a g e n p e r 2 p a g i n a ’s .

om s l a g z o n d e r s l u i t l i p + i nter i eur

900062

o mslag zo nder slu i tl i p + i n te r i e u r

900060

om s l a g m e t s l u i t l i p + i n t er i eur

900063

o mslag met sluitli p + i n te r i e u r

900061

Succes Junior omslag

Succes Senior omslag

Succes Executive A5 omslag

• Mat rundleer met nappa uitstraling. • De inhoud van deze organizer bestaat uit een complete i n h o u d m e t 7 d a g e n p e r 2 p a g i n a ’s .

• Mat rundleer met nappa uitstraling. • De inhoud van deze organizer bestaat uit een complete i n h o u d m e t 7 d a g e n p e r 2 p a g i n a ’s .

• Mat rundleer met nappa uitstraling. • De inhoud van deze organizer bestaat uit een complete i n h o u d m e t 7 d a g e n p e r 2 p a g i n a ’s .

om s l a g z o n d e r s l u i t l i p + i nter i eur

900064

o mslag zo nder sluitlip + interieur

900066

oms l a g zon de r s l u i tl i p + i n te r i e u r

900068

om s l a g m e t s l u i t l i p + i n t er i eur

900065

o mslag met sluitlip + interieur

900067

oms l a g me t s l u i tl i p + i n te r i e u r

900069

12

20120207_QNT_Agenda special def.indd 12

23-4-2012 16:32:10


Agenda-interieurs en tabstroken Succes agenda-interieur Business 7 dag en per 2 pag ina’s

900090

Executive 1 dag per pag ina, viertalig

900083

Executive 1 dag per 2 pag ina’s, viertalig

900085

Executive 7 dag en per 2 pag ina’s, viertalig

9 0 010 5

Office 1 dag per pag ina

900088

Office 7 dag en per 2 pag ina

900089

Standaard 1 dag per pag ina

900071

Standaard 7 dag en per 2 pag ina’s

900091

Senio r 1 dag per pag ina

900077

Senio r 7 dag en per pag ina

900078

Senio r Co mpact 7 dag en per 2 pag ina’s staand

900086

Senio r Co mpact 7 dag en per 2 pag ina’s lig g end

900087

Junio r 1 dag per pag ina

900079

Junio r 7 dag en per 2 pag ina’s

900080

M ini 1 dag per pag ina

900084

M ini 4 dag en per 2 pag ina’s

90 0 081

M ini 7 dag en per 2 pag ina’s

900082

Post-it Index Strong extra breed • • • • • • •

Post-it Index Strong

Extra sterk voor langdurig gebruik. Vo o r k o m t b e s c h a d i g i n g b i j f r e q u e n t g e b r u i k . Gedeeltelijk transparant. B e s c h r i j f b a a r. 24 stuks in 4 verschillende opvallende kleuren. H e r p o s i t i o n e e r b a a r. 51mmx38mm.

re c h t e t ab s v o o r d ossi er s e.d . 6 8 6 F

• • • • •

313 2 52

Extra sterk voor langdurig gebruik. Vo o r k o m t b e s c h a d i g i n g b i j f r e q u e n t g e b r u i k . Gedeeltelijk transparant. B e s c h r i j f b a a r. • V e r s c h i l l e n d e o p v a l l e n d e k l e u r e n . H e r p o s i t i o n e e r b a a r. • 3 8 m m b r e e d . • P a k à 6 6 s t u k s .

ro o d/g eel/blauw 25,4mm 686RYB

313 24 6

ro ze/g ro en/o ranje 25,4mm 686P G O

313 247

13

20120207_QNT_Agenda special def.indd 13

23-4-2012 16:32:16


Kalenders

Quantore bureaumaandkalender • 14,5x21cm. • Snel overzicht in één oogopslag over 3 maanden; de voorgaande, lopende en komende maand. • Stevige kartonnen standaard. • C a l e n d a r i u m i n g r i j s / b l a u w. • W e e k b e g i n t o p m a a n d a g . • Viertalig Nederlands/Engels/Duits/Frans. • FSC gecertificeerd.

Quantore weekkalender • • • • •

15,5x23cm. Schildformaat 21x34cm. 7 dagen per pagina. Met notitieruimte. FSC gecertificeerd.

we e k k al e n d e r

Quantore maandkalender • 34x43cm. • Met notitieruimte en jaaroverzicht. • FSC gecertificeerd. 336039

maandkalender

336038

bu r e a u ma a n dk a l e n de r

336060

Quantore jaarkalender Quantore driemaandskalender • • • •

• • • • •

30,5x69cm. Drie maanden op één vel. M e t d a t u m a a n d u i d e r. FSC gecertificeerd.

d ri e m a a n d k a l e n d e r

3 3 6 0 41

Quantore onderlegblok

43x69cm. Het hele jaar op één vel. M a a n d e n p e r k w a r t a a l n a a s t e l k a a r. Met weeknummers. FSC gecertificeerd.

• • • • •

jaarkalender

336037

jaarkalender verzendko ker

336000

40x60cm. Memo-onderlegger met 50vel. Notitieruimte en weekindeling. Met 3-jaars calendarium. FSC gecertificeerd.

on de r l e gge r bl ok

336062

14

20120207_QNT_Agenda special def.indd 14

23-4-2012 16:32:21


Jaarplanners

Legamaster projectplanner met 3 extra kolommen • • • • • •

Overzichtelijk. Beschrijfbaar met drooguitwisbare viltstiften. Met foliebeschermlaag. Met 3 extra kolommen voor extra nauwkeurige planning. Formaat: 60x90cm (hxb). Formaat dagkolommen: 14x46mm (hxb).

Legamaster vakantieplanner semesters • • • • •

Met semesters april – september / oktober - maart. Met foliebeschermlaag. Beschrijfbaar met drooguitwisbare viltstiften. Formaat: 60x90cm (hxb). Formaat dagkolommen: 7x4mm (hxb).

proj e ct p l an n e r

900977

vakantieplanner

900979

v i l t s t i f t e n e t u i à 4 s t u k s a ssor ti

920329

viltstiften etui à 4 stuks asso rti

920329

Legamaster jaarplanner horizontaal L e g a m a s t e r p r o j e c t p l a n n e r h a l f j a a r- f o r m a a t • • • • •

M e t s e m e s t e r s j a n u a r i – j u n i e n j u l i – d e c e m b e r. Met foliebeschermlaag. Beschrijfbaar met drooguitwisbare viltstiften. Formaat: 60x90cm (hxb). Formaat dagkolommen: 7x4mm (hxb).

• • • • • •

Legamaster jaarplanner verticaal

Overzichtelijk. Grote dagkolommen, gemakkelijk in te vullen. Met foliebeschermlaag. Beschrijfbaar met drooguitwisbare viltstiften. Formaat: 60x90cm (hxb). Formaat dagkolommen: 42x22mm (hxb).

• • • • •

P e r s o o n l i j k e p l a n n e r. Met foliebeschermlaag. Beschrijfbaar met drooguitwisbare viltstiften. Formaat: 90x60cm (hxb). Formaat dagkolommen: 21x42mm (hxb).

proj e ct p l an n e r

900978

jaarplanner ho rizo ntaal

9 0 0 975

j a a r pl a n n e r ve r ti c a a l

900976

v i l t s t i f t e n e t u i à 4 s t u k s a ssor ti

920329

viltstiften etui à 4 stuks asso rti

920329

vi l ts ti f te n e tu i à 4 s tu k s a s s or ti

920329

15

20120207_QNT_Agenda special def.indd 15

23-4-2012 16:32:25


Jaarplanners

Jaarplankalender A1 Legamaster vakantieplanner januari/december • Jaarplanner met de maanden aan de bovenkant en ruimte voor personeelsleden langs de zijkant. • Vo o r m a x i m a a l 3 0 p e r s o n e e l s l e d e n . • Extra ruimte voor de aantekeningen aan de rechterkant v a n d e p l a n n e r. • R u i m t e v o o r a a n t e k e n i n g e n o n d e r a a n d e p l a n n e r. • Weeknummers zijn in het design opgenomen. • Formaat: 60x90cm (hxb). • Weekrasterafmeting: 16x15mm (hxb). 900980

v i l t s t i f t e n e t u i à 4 s t u k s a s sor ti

920329

• De vakantieplanning van alle medewerkers in één oogopslag. • 42x59,4cm, gevouwen 21x29,7cm. vakantieplanner

336042

• G r o o t f o r m a a t p l a n n e r. • 2 5 0 g r p a p i e r. • Te g e b r u i k e n v o o r o n d e r a n d e r e p e r s o n e e l s b e z e t t i n g , AT V - e n v a k a n t i e d a g e n . j a a r pl a n n e r ( 82x60c m)

3 3 6 0 47

j a a r pl a n n e r ( 48x68c m)

336048

100020

vakantieplanner

Quantore vakantieplanner

Prijs-, product- en modelwijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden.

20120207_QNT_Agenda special def.indd 16

23-4-2012 16:32:29

Agenda special 2013  

Agenda folder: agenda, agenda special, kantoor- en bureauagenda`s, zakagenda`s, losbladige agenda`s, kalenders, jaarplanners

Agenda special 2013  

Agenda folder: agenda, agenda special, kantoor- en bureauagenda`s, zakagenda`s, losbladige agenda`s, kalenders, jaarplanners

Advertisement