Page 1


บอกอ บอกกล่าว... สวัสดีครับ บอกอ.บอกกล่าวในสารสโมสรฉบับนี้มีอะไรมาเพิ่มเติมบ้าง สารสโมสรแม่สายฉบับนี้เราได้รับเกรียติจากมิตรต่างแดนที่แสนจะประทับใจจาก สโมสรเชียงใหม่ถิ่นไทยงานคู่มิตรของแม่สายจะเป็นใครนั้นต้องเปิดอ่านเองครับท่าน จะมาเป็นนักเขียนให้กับเราทุกฉบับครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณมวลมิตรทุกท่านที่ได้ติดตามสารสโมสรแม่สาย เป็นประจำ และมิตรต่างแดนที่ได้ช่วยกันสร้างเสริมเติมแต่งให้สารสโมสรแม่สาย น่าอ่านและน่าติดตามยิ่งขึ้นครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตาร อน.กำพล ศรีมนัส

2


บริบทที่ 2 ตั้งสติ มวลมิตรโรแทเรี่ยนครับ กิจกรรมต่างๆ ของโรตารีแม่สาย และโรตารีสากล ภาค 3360 ช่วงนี้ ประดังประดามามากมาย เริ่มต้นปีบริหารใหม่งานใหญ่ เริม่ กันมากมาย เช่นงาน สถาปนาสโมสรทุกๆสโมสรในภาค 3360 ,งานต้อนรับผูว้ า่ การภาค ท่านแววดาว ลิม้ เล็งเลิศ งานสัมมนาสมาชิกภาพที่ อ.เชียงแสน และยังมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วกับท้องถิน่ เกี่ยวกับชุมชน ที่สโมสรโรตารีต้องเข้าร่วมหลากหลายงาน ทำให้นายกมือใหม่ หัวใจวัยกระเตาะอย่างผม งง...มึน จัดลำดับงานและวิธีคิด สับสนครับ....สับสน!!! +_+ ออ..ลืมทักทายครับ สวัสดีครับ...นั้นนะ ลืมแม้กระทั้งสวัสดีทักทายตามสไตร์เดิมๆ ของการเขียนบทความต้องทักทายก่อน บอกตรงๆช่วงนี้งานเข้าครับ ตั้งจัดลำดับงานและ วิธีการทำงานใหม่ พยายามจะให้เป็นผลสำเร็จทั้งหมด ทั้งงานโรตารี งานกิจการและครอบครัว ได้วิ่งโร่ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านก็เมตตาให้ข้อคิดและแนะวิธีการทำงานให้ สติ ครับ... คำเดียวสั้นๆ แต่ได้ผล นั้นแหละ ที่มาของบริบทที่ 2 ตั้งสติ การตั้งสติทำให้ผมรู้เสมอว่า ทำอะไร ทำอย่างไร ตั้งหมั่นให้ถึงผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กระทั้งการพูดในที่ประชุม ในงานพิธีการต่างๆ หากขาดสติในการควบคุมคำพูดและกิริยา คงไม่เหมาะไม่งามแน่ หากขาดสติในการความควบจิต กิจกรรมของโรตารีในเดือนนี้ประสบผลสำเร็จสวยงาม อย่างงานสัมมนาสมาชิกภาพที่ อ.เชียงแสน มีโรแทเรี่ยนในภาค3360 ร่วมประชุมคับคั่ง มวลมิตรโรแทเรี่ยนแม่สายก็ร่วมเข้าสัมมนา ตั้ง 9 ท่าน โอโห้..เย่ ส่วนกิจกรรมของสโมสร โรตารีแม่สายก็มีกิจกรรมต้อนรับผู้ว่าการภาค 3360 คนสวย ท่านแววดาว งานนี้สโมสรแม่สายเสียอย่างไม่เสียชื่อแน่นอน จัดงานอย่างอลังการสมเกียรติสมศักดิ์ศรี ผู้ว่าการภาค ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ประทับใจกลับไปอย่างบอกไม่ถูก ขอบคุณมวลมิตรโรแทเรี่ยนแม่สาย และ โรตารีแอนน์ทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรมของสโมสรโรตารีให้ลุล่วงไปด้วยดีทุกๆ กิจกรรม งานหน้าร่วมด้วยช่วยกัน..หลายๆ งานเน้อครับพี่ๆ มิตรจิต มิตรใจ คิดจะทำเรื่องอะไรๆ ก็เพื่อร่วมน้ำใจชาวโรแทเรี่ยน

นย. ตระสัก ศรีธิพรรณ์

3


เลขาแจ้งข่าว มิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่านครับ เดือนสิงหาคมนี้ เป็นเดือนแห่งการเพิ่มสมาชิกและการขยายสโมสร สำหรับผม เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่อบอุ่นมากๆ เพราะสมาชิก และ แอนน์หลายๆ ท่านมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ “HAPPY BIRTHDAY TO YOU” เริ่มต้นด้วย รทร.วิชัย เหล่าประภัสสร ในวันที่ 5 ส.ค. อน.บุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ในวันที่ 11 ส.ค. แอนน์สุวรรณา ทิพย์ประสงค์ ในวันที่ 16 ส.ค. แอนน์สุมาลี ธารกกาญจน์ ในวันที่ 31 ส.ค. ท่านนายกตระสัก ก็นำมวลมิตรสโมสรฯแม่สายเราเข้าอวยพรทุกท่านและ อีกทั้งสมาชิกสโมสรฯ แม่สายเราก็ได้ร่วมกันทำบุญถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่วัดวิเชรต์มณี และวัดธรรมกายาราม บ้านถ้ำ ในวันเกิดของสมาชิกแต่ละท่าน งานนี้ประธานจัดงานรทร.อำนวย หมื่นสมบัติ ก็ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆ ก็เรียกว่าอิม่ บุญกัน มีความสุขถ้วนหน้ากันเลยครับ ก็เป็นบรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้วยมิตรภาพ ไมตรีในหมู่มวลสมาชิกของสโมสรฯแม่สายเป็นอย่างมาก ต้องขอบอกว่าประทับใจสุดๆ และงานหนึ่งที่สำคัญมากๆของสโมสรโรตารีเลยก็คือ งานสัมมนาสมาชิกภาพ ซึ่งเจ้าภาพคือสโมสรฯแม่จัน, เชียงแสน, เชียงราย, และแม่สายก็ร่วมกันจัดเป็นเจ้าภาพ โดยเลือกสถานที่จัดงานที่ อ.เชียงแสน โรงแรมแม่โขง เกรทเทอร์ ลอดจ์ อยู่ในบริเวณ เดียวกับหอฝิน่ สามเหลีย่ มทองคำ การสัมมนาก็ดำเนินไปด้วยดี สมาชิกทีไ่ ปก็ได้รบั ความรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็ถือว่าได้รับประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกใหม่ และการรักษาจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในสโมสรไว้เป็นประโยชน์มากๆ ครับ ท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน อิ่มบุญ อิ่มใจ เป็นสุขกันถ้วนหน้า ฉบับนี้มีเพียงเท่านี้ ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ค้าขายคล่องๆ มีความสุขมากๆครับ สวัสดีครับ.. 4

เลขาฯสโมสร นยล.บัณฑิต รัตนวิมล


5


ไปยาลน้อย ( ฯ ) .

.ข้อคิดดี ๆ จากรอยตะปู

มีเด็กน้อยคนหนึ่งอารมณ์ไม่ค่อยจะดีพ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขา 1 ถุงและบอกเขาว่า ทุกครั้งที่ลูกรู้สึกไม่ดี โมโห หรือโกรธใคร ก็ตาม ให้ตอกตะปู 1 ตัว ลงไปที่รั้วหลังบ้านก็แล้วกัน วันแรกผ่านไป..... เด็กน้อยตอกตะปูเข้าไปที่รั้วถึง 37 ตัว วันที่ 2 และ วันที่ 3 และแต่ละวันที่ผ่านไป ผ่านไปจำนวนตะปูก็ค่อยๆลดลง ลดลงๆ เพราะเด็กน้อย รู้สึกว่า การรู้จักควบคุมตัวเองให้สงบ ง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะ แล้ววันหนึ่งหลังจากที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นใจเย็นมากขึ้น เขาเดินไป หาพ่อเพื่อบอกว่าเขาคิดว่าเขาไม่จำเป็นที่ต้องตอกตะปูอีกแล้ว เพราะเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น ไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนแล้ว พ่อยิ้มแล้วบอกลูกชายว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ลองพิสูจน์ ให้พ่อดู ทุกๆ ครั้งที่ลูกสามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียว ของตัวเองได้ ให้ถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้านที่ละ 1 ตัว วันแล้ววันเล่า เด็กชาย ก็คอ่ ยๆ ถอนตะปูออกทีละตัว ๆ จนในทีส่ ดุ วันหนึง่ ตะปูทง้ั หมดก็ถกู ถอนออก เด็กชายดีใจมาก รีบวิ่งไปบอกพ่อของเขาว่า ผมทำได้แล้วครับ “ในที่สุดผมก็ทำได้สำเร็จ” พ่อไม่ได้พูดว่าอะไร แต่จูงมือลูกของเขาไปที่รั้วนั้น แล้วบอก... ลูกทำได้ดีมาก ทีนี้ลองมองกลับไปที่รั้วสิ เห็นมั๊ยว่ารั้วมันไม่เหมือนเดิม มันไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นก่อนหน้านี้ ลูกจำไว้นะ ว่าเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรลงไป ด้วยการใช้อารมณ์ สิ่งนั้นมักจะเกิดรอยแผล เหมือนกับการ เอามีดไปกรีดหรือแทงใครเข้า ต่อให้ใช้คำว่า..ขอโทษ..สักกี่หน ก็ไม่อาจจะลบรอยแผลหรือความเจ็บปวดที่เกิดกับเขาคน นั้นได้ ลูกจงจำคำว่า ..ขอโทษ..ไว้เสมอนะ ไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เรา หรือ ไม่ก็ตามนะ จำไว้อีกด้วยว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้น รอยร้าวที่เกิดขึ้นกับเขาเขาอาจจะไม่มวี นั ลืมมันได้ตลอดไป สิง่ ทีส่ ำคัญคือ รูท้ นั ความโกรธห้เร็วที่สุด ทันทีที่สติรู้ทันว่า เราปล่อยให้ความโกรธครอบงำ อย่างน้อยมันจะหยุดเพ่งโทษคนอื่น วางความยึดมั่นว่าเราเป็น ฝ่ายถูกลง เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขสถานการณ์ ดีกว่าปล่อยให้ความยึดว่า ตัวเองถูกเสมอ หรือ ฐิทิมานะมาทำลายทุกอย่าง รวมทั้งชีวิตตัวเราเอง ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 6

หนอนฝึกหัด


รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ รทร.เสงี่ยม สมเวที แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทำให้ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบ จากวิกฤติการณ์ในครัง้ นีไ้ ปตามๆ กัน รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย คาดว่าเศรษฐกิจไทย ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2552 เศรษฐกิจของประเทศจะมี อัตราการเจริญเติบโตเป็นบวกได้อย่างเร็วในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 แต่ถึงอย่างไรขนาดเศรษฐกิจยังมีท่าทีจะกลับไปสู่ระดับสูงสุดเหมือนช่วงก่อน เกิดวิกฤติได้ จนกระทั่งถึงไตรมาสที่ 4 ในปี 2553 เป็นอย่างเร็วที่สุด โดยจะเห็น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ถึงแม้การฟื้นตัวดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมก็ตาม เนื่องจากขึ้นอยู่กับองค์ประกอบปัจจัยต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงและฟื้นตัวที่แตกต่างกันนั่นเอง การฟื้นตัวด้านการส่งออกของไทย น่าจะได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของประเทศจีน ซึ่งเศรษฐกิจประเทศจีนได้มีการปรับตัว ที่ดีขึ้นอย่างมาก จนเกือบจะกลับมาสู่ระดับเดิมได้ และเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศ ทั่วโลกที่มีดัชนีที่มีผลการสั่งซื้อ (Purchasing Managers Index) ที่ยังแสดงให้เห็นว่า มีการขยายตัว ทั้งนี้การขยายตัวดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นจากการส่งออกของไทยไป ประเทศจีนและฮ่องกง หากแผนการกระตุ้นดังกล่าว มีการทำเนินการได้จริงก็จะส่งผลดี ต่อการฟื้นตัวในอุตสาหกรรมวัตถุดิบพื้นฐาน ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ สำคัญอีกภาคของไทยยังไม่ฟื้นตัว ในทางกลับกันจะกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญที่จะรอ การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจของไทย เนือ่ งจากมีการจ้างงานสูงและมีการเชือ่ มโยงกับหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการค้าขายอาหาร และเครื่องดื่ม โรงแรม การขนส่ง เป็นต้น คาดการณ์ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้าจะลดลงมากถึง 15% ในปี 2552 และรายได้จากการท่องเที่ยวจะลดลงมากถึง 20%

7


แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแม่สาย

โดย อน.สุทัศน์ ตรีวัฒนาวงค์

ต่อจากตอนที่แล้วจ้า..... 8


9


สโมสรโรตารีแม่สาย ร่วมงานสถาปนา สโมสรโรตารีเชียงแสน

10


สโมสรโรตารีแม่สาย ร่วมงานสถาปนา สโมสรโรตารีพาน สโมสรโรตารีแม่สาย ร่วมงานรับมอบตำแหน่งนายกสโมสร อินเตอร์แรคโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

11


รอบรู้เรื่องกฎหมาย กับทนาย ธวัช.. นางสาว-นาง-นางสาว ในภาษาไทยของเราจะมีคำอยู่ 2 คำ ซึ่งก่อนหน้านี้ เขาจะใช้เรียกบุคคลคนเดียวกัน แต่เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กฎหมายกำหนด ไว้เกิดขึ้น บุคคลคนนั้นก็จำต้องไปใช้คำอีกคำหนึ่งซึ่งผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าท่านนั้นหรือ บุคคลนั้นจะพอใจในคำดังกล่าวที่กฎหมายเขากำหนดให้หรือไม่คำที่ว่าก็คือคำนำหน้านาม นะครับ คำแรกทีผ่ เู้ ขียนจะเสนอให้ทา่ นทัง้ หลายได้รบั ทราบก็คอื คำว่า “นาง” ซึง่ ในหนังสือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ท่านได้บัญญัติให้ความหมายไว้ว่า “คำดังกล่าวเป็นคำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่า เป็นเพศหญิง เช่น นางฟ้า นางละคร นางพระกำนัล หรือใช้เป็นคำนำหน้าชือ่ ของหญิงผูม้ สี ามีแล้ว” ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า “นางสาว” ซึ่งในพจนานุกรมฉบับเดียวกันท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า “เป็นคำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่มีสามี” ก่อนอื่นผู้เขียนขอทำความเข้าใจกับท่านผู้อ่านทั้งหลายก่อนว่า คำว่าหญิงผู้มีสามี ที่ได้พูดถึงในพจนานุกรมฉบับดังกล่าว จะต้องเป็นหญิงซึ่งมีสามีและได้จดทะเบียนสมรสกัน ต่อนาย-ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวแล้วเท่านั้น ไม่ได้หมายความถึงหญิงที่ได้เข้าทำพิธีสมรสหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเข้าพิธีแต่งงาน ที่จัดกันอย่างใหญ่โตเชิญแขกเหรื่อเข้าร่วมพิธีเป็นสักขีพยาน หรือร่วมแสดงความยินดีกัน นับร้อยคนเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานเป็นจำนวนหลายแสนบาท แต่มไิ ด้จดทะเบียน สมรสต่อนายทะเบียนตามกฎหมายนะครับ และก็มิได้หมายความถึงหญิงและชายที่รักกัน และตกลงปลงใจอยู่ร่วมกันเป็นสามีภริยาตั้งหลายสิบปี จนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง แต่มิได้จดทะเบียนสมรสนะครับ ซึ่งหญิงที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังคงมี คำนำหน้านามเป็นนางสาวเช่นเดิมนะครับ แต่หากหญิงใดได้จดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนแล้ว ก่อนหน้านี้กฎหมายก็ จะทำการเปลี่ยนคำนำหน้าของท่านเหล่านั้นจากคำว่า นางสาว เป็น นาง ทันทีซึ่งบางท่าน อาจตะขิดตะขวงใจหรือไม่ค่อยพอใจเท่าใดนักกับคำนำหน้าที่ถูกบังคับให้ใช้ 12


ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 แล้ว คุณผู้หญิงทั้งหลายที่ได้จดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็ดี หรือที่จะ จดทะเบียนสมรสในโอกาสภายภาคหน้าต่อไปก็ดี ท่านก็มีสิทธิที่จะเลือกใช้คำนำหน้าได้ แล้วครับว่าจะใช้คำว่า นางสาวหรือ นาง ภายหลังที่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ได้แล้ว แต่จะเลือก โดยแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนทราบเท่านั้นท่านก็จะดำเนินการให้ ตามที่ต้องการ หรือคุณผู้หญิงท่านใดต้องประสพกับการสมรสสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุ แห่งการหย่า หรือโดยการตายของคู่สมรส หรือโดยคำพิพากษาของศาล คุณผู้หญิง ท่านนั้นก็ยังมีสิทธิที่จะเลือกใช้คำนำหน้านามเป็น นางสาว ก็ยังได้ แสดงว่าประเทศ ไทยของเรามีประชาธิปไตยเต็มร้อยไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ได้ จะปิดถนนเพื่อประท้วง รัฐบาลหรือบริษัท หรือเลือกที่จะเป็นนางสาวตลอดไปจนชั่วชีวิตก็ยังได้นะครับ

รทร.ธวัช ธชรัตน

13


พิธีต้อนรับผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ท่าน แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ สโมสรโรตารีแม่สายร่วมต้อนรับผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ปีบริหาร 52-53ผวภ.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ในวันที่ 23 กค.52 ณ.โรงแรมไททอง เวลา 17.00 น. โดยประธานจัดงานต้อนรับ คือ อน.วาณิช โยธาวุธ ในงานรับเกียรติจากท่าน ผชภ. และมวลมิตรโรตารีและแอนน์ ร่วมงานจำนวนมาก

14


15


ภาวะโลกร้อนทำให้หัวใจอุดตัน

โดย ท.พญ. เรวดี ปีตะนีละผลิน

นายแพทย์คาริน เชงค์-กุสตาฟซัน อาจารย์แพทย์โรคหัวใจและคณะ แห่งสถาบันคาโรลินสกี สวีเดน ศึกษาอิทธิพลของคลื่นความร้อนที่มากับภาวะโลกร้อน ในปี พ.ศ. 2546 คลื่นความร้อนแผ่ไปในยุโรป ทำให้คนตายกันประมาณ 35,000 คน สาเหตุของการตายส่วนหนึ่งเกิดจากโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันกำเริบ เพราะเมื่ออากาศร้อนขึ้นมากๆ คนเราจะต้องปรับตัวโดยเส้นเลือดที่ผิวหนัง จะขยายตัวและขับเหงื่อออกมา เพื่อเพิ่มการระบายความร้อนจากการระเหย (ของเหงื่อ) ภาวะดังกล่าวมีส่วนทำให้ความดันเลือดลดลง ชีพจร (อัตราการเต้นของหัวใจ) เพิ่มขึ้น และหัวใจต้องทำงานหนักขึ้น จึงอาจทำให้โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันกำเริบจนเสียชีวิตได้ โลกของเราเผชิญหน้ากับภาวะโลกร้อนเพิม่ ขึน้ ทุกวัน โดยเฉพาะในเมืองมีแนวโน้มจะ “ร้อน” มากกว่านอกเมือง เนือ่ งจากมีตกึ สูงระฟ้าเพิม่ ขึน้ ซึง่ ตึกทีส่ งู มากๆ ทำหน้าทีค่ ล้าย “กำแพง” ทำให้ลมพัดพาความร้อนได้นอ้ ยลง ทีส่ ำคัญ...มีตน้ ไม้นอ้ ยกว่านอกเมือง รวมทัง้ ยังมีมลพิษ จากรถยนต์ วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราอยู่รอดและปลอดภัยจากภาวะโลกร้อนได้คือการดื่มน้ำ ให้มากพอเป็นประจำ ร่างกายคนเราดูดซึมน้ำได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1 ลิตร จึงควรดื่มน้ำ คราวละน้อยๆ บ่อยๆ เมื่ออากาศร้อน ข้อมูล : European Society of Cardiology’s Annual Meeting, Vienna, 2007.

16


ปัจจุบันประเสริฐสุด (Here and Now)

ไม่ว่าชนชาติใด ศาสนาใด คนวัยใด ต่างก็เชื่อเหมือนกันอย่างหนึ่งว่า ชีวิตของ คนทุกคนนั้นหากมองในแง่ดีแล้ว ล้วนเป็นความสุขทั้งสิ้น หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ พระเซน แห่งเวียดนามสอนให้พทุ ธศาสนิกชน “หายใจเข้า หายใจออก” อย่างมีสติ เพราะ “ปัจจุบันเ ป็นเวลาอันประเสริฐสุด” ท่านเคยเขียนไว้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ข้าฯ ยิ้ม มีเวลาใหม่ๆ ให้ตัวเองอีกถึง 24 ชั่วโมง ข้าฯ ขอตั้งปณิธานที่จะดำรงชีพ อย่างเต็มที่ทุกขณะ และ ขอมองดูสรรพสัตว์ด้วยดวงตาแห่งการุณยภาพ ฝรั่งพูดง่ายๆ ว่า “Life is good” ซึ่งเป็นการบอกความหมายว่า ชีวิตนี้ช่างดี ช่างประเสริฐ และน่าอภิรมย์ทุกนาที ไม่ควรที่ใครจะทำให้จิตใจของตัวเองเศร้าหมองด้วย เรือ่ งใดๆ เพราะมนุษย์สามารถกำหนดความคิดความอ่านของตนเองได้ ให้วนั ทุกวันคือวันดี (ญื่อญื่อสื้อเห่าญื่อ) ซึ่งเป็นสุภาษิตของจีนก็มีความหมายทำนองเดียวกัน คุณโชติช่วง นาดอน เขียนไว้ตามแนวเซนในหนังสือชื่อ “จิตคือพุทธะ” ว่า ม นุษย์ไม่ควรจะปล่อยตัวปล่อยใจไปเรือ่ ยๆ โดยไม่สนใจศึกษาธรรมะอันเป็นสัจธรรมของโลก ท่านพุทธทาสสอนไว้ว่า ธรรมะคือการทำงานตามหน้าที่ของตัวเอง ดังนั้นมีชีวิตอยู่วันหนึ่ง ก็จงทำหน้าที่ของมนุษย์ไปวันหนึ่ง มีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็ จงปฏิบัติธรรมไปวันหนึ่งเช่นกัน พระอาจารย์เซนขึ้นเทศนาในวันปีใหม่ว่า ปีทุกปีคือปีดี วันทุกวันล้วนเป็นวันดี วันเป็นสมมติกาลส่วนหนึ่งของปี ชั่วโมงเป็นสมมติกาลส่วนหนึ่ง ของวัน นาทีและวินาทีล้วนเป็นสิ่งสมมติเกิดจากการเปรียบเทียบสัมพัทธ์ทั้งนั้น เมื่อเข้าใจว่าวันทุกวันคือวันดี เช้าตื่นนอนขึ้นมาย่อมแจ่มใสพร้อมที่จะนำพาขันธ์ทั้งห้า เดินทางต่อไปให้ถึงฝั่งอสังขตธรรม (ธรรมอันมิได้ปรุงแต่ง) ทำความรู้สึกให้ได้เช่นนี้ น้ำก็จะใสสะอาดขึ้น ต้นไม้ใบหญ้าก็จะเขียวขึ้น และทุกลมหายใจเข้า – ออกก็จะช้าและลึกขึ้น เพราะ Life is good. และวันทุกวันคือวันดีไม่ได้ต่างไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอน วิธีการ “ชนะทุกข์ทั้งปวง” นั่นคือการเข้าสู่ “ความว่าง” แห่งปัจจุบัน ท่านพุทธทาสเคยอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ไว้ง่ายๆ ชัดๆ ว่า “เธอจงดูโลกโดยความเป็นของว่าง มีสติทุกเมื่อ เพื่อจะเห็นโลกโดยความเป็นของว่าง แล้วก็ถอนอัตตานุทิฏฐิ (คือความยึดมั่นว่าตัวว่าตน-ของตน) นั้นเสียอีกทีหนึ่ง แล้วมันก็ว่าง” ความว่างที่ว่านี้คือ ความว่างจากทุกข์ ว่างจากกิเลส ว่างจากการยึดถือว่ามีตัวตน นั้นคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์นั่นเอง และความว่างที่ว่านี้ก็คือ “การอยู่กับปัจจุบันโดย ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง” เกี่ยวกับความอยากได้ อยากเป็น และอยากโน่นอยากนี่อีกต่อไป

17


Talk of the Town

By

นายสู่รู้

“แวว เป็นผู้ว่าการภาคฯ ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่เป็นรอบสองอีกแล้ว.......” แค่การพูดและบวกความมั่นใจเต็มร้อย ของ ผวล.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ขณะนั้น ก็เป็น Talk of the Town หรือ Talk of the District เป็นที่เรียบร้อย ถ้าคนใกล้ชิดชอบพอกัน ก็จะปรบมือด้วยความชื่นชม ว่าเป็นเรื่องจริง ส่วนคนไกลตัวที่ไม่คุ้นเคย กับพี่แววหรือ คุณแววก็อาจจะคิดแตกต่างไปจากนี้ แต่ก็นั่นแหละ เมื่อเป็น Talk of the Town ซะแล้วก็คงจะห้ามใจให้คนพูดถึงไม่ได้ แต่ขอยกคำพูดของ พี่หมอวรรณจันทน์ ที่เป็นคนชักนำ ผวภ.แววดาว เข้ามาเป็นสมาชิก สโมสรโรตารีถิ่นไทยงามว่า “พี่เข้าใจและรู้จักแววดี พี่มั่นใจเต็มร้อยว่า แววจะประสบความสำเร็จ ในการรับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการภาคในปีนี้อย่างแน่นอน”

นี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกของ พี่แวว ที่เป็นจุดสนใจหรือ Talk of the Town ของภาคเรา เท่าที่จำได้ ครั้งแรกๆ ที่ได้ยินชื่อเสียงของพี่แวว ก็ต้องเรื่องนี้เลย “อย่าลืมไปร่วมประชุมที่ สโมสรฯถิ่นไทยงาม ..เน่อ วันนี้เป็นนัดสุดท้าย นายกฯ จะจับฉลากแจก ทีวีสี.... “ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยที่พี่แววรับตำแหน่งเป็น นายกสโมสรฯ เรียกเสียงฮือฮากันทัว่ ทัง้ ภาค นายสูร่ ู้ ก็อยากไปร่วมประชุมด้วยเหมือนกัน เผื่อไม่ได้ ทีวี ก็อาจจะได้ หม้อต้มน้ำร้อน กลับสโมสรฯ แฮ่ม..... และก็เป็นที่รู้อีกเช่นกัน ว่าถ้าพีแ่ ววเป็นประธานจัดงาน งานไหนงานนัน้ ไม่ตอ้ งห่วงปิดท้ายการประชุมสัมมนา อย่างน้อยๆ ด้วยการ แจกมือถือหลังจากนั้น พี่แวว ก็รับหน้าที่เป็น การเงินภาค ก็เรียกเสียงฮือฮา จากการออกจดหมายเวียนเตือนการชำระเงินให้ภาคอย่างเข้มแข็ง และเข้มข้น เป็นประวัติการณ์อีกนั่นแหละ...

18


พอมารับตำแหน่งระดมทุนภาค พี่แวว ก็เป็นคนแรกๆ ของภาคที่บริจาค PHF จนเป็น Major Donor และช่วยหาเงินเข้าภาค เรียกว่ากระฉูดเป็นประวัตกิ ารณ์ของภาคเลยทีเดียว มีอะไรอีก... สงสัยต้องใช้อกี หลายสิบหน้าในการบรรยาย เพราะแม้แต่การเข้ารับตำแหน่งผูว้ า่ การภาค ก็ยังเป็น Talk of the Town ไหนจะเป็นผู้ว่าการภาค สุภาพสตรีคนแรกของภาค 3360 ของเรา และสวยที่สุด ... รึใครจะ (กล้า) ... ค้าน ไม่ต้องพูดถึงความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ จะเห็นได้จากวันรับมอบตำแหน่งที่ อุตรดิตถ์ อดีตผู้ว่าการภาคมาเป็นเกียรติและ สักขีพยานกันแน่นขนัดบนเวที มวลมิตรโรแทเรี่ยน มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง อย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นมานานหลายปี เป็น Talk of the Town ที่น่าภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง สโมสรโรตารีแม่สาย ในฐานะกัลยาณมิตร ที่รู้จัก คุณแวว หรือ พี่แวว ของเรามากว่า แปดปี ร่วมงานกันมานับครั้งไม่ถ้วน คงไม่มีอะไรที่จะกล่าวให้มากความ ถึงความสุข ความปิติ ยินดี ที่เราได้เห็นเพื่อนของเราคนหนึ่ง ประสพความสำเร็จ เข้ารับตำแหน่งสูงสุดขององค์กรเพื่อการกุศล ที่เน้นการบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละเพื่อผู้อื่นเหนือตนเอง คงต้องปิดท้ายด้วยบทสนทนากับพี่น้อย อน.สุภาภรณ์ เนตรงาม ถึงเหตุผลที่ไม่รับตำแหน่งใดเลยในปีนี้ “ปีนี้ ถึงไม่มีตำแหน่งอะไร พี่ก็จะช่วยและร่วมเดินทางไปกับคุณแวว จะได้มีคนทำงาน ให้อีกคนหนึ่ง” สมาชิกของสโมสรฯแม่สายก็เช่นเดียวกัน เราทุกคนพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือกัลยาณมิตร ของเราอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถและเชื่อว่า กว่าจะสิ้นสุดภาระหน้าที่ในการเป็นผู้นำภาค พี่แวว ของเราคงจะเป็น Talk of the Town ในอีกหลายๆ เรื่องอย่างแน่นอน ... โปรดติดตามโดยพลัน

19


เจ๊าะแจ๊ะ...มาแล้วววว เขียนเล่มที่ 1 ยังไม่ทันไร ต้องเขียนเล่มที่สองตามมาติด ๆ ช่วงสับเปลี่ยนก็ฉุกละหุก ขาด ๆ เกิน ๆ อย่างงี้และครับ ท่านบก.สู้ ๆ อย่าได้ท้อถอยเป็นอันขาด ถ้าผ่านไป 2-3 ฉบับ ทุกอย่างจะลงตัวเองละครับ อย่าห่วงเลย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณาธิการอยู่หลายท่าน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เดี๋ยวเดียวก็ไปโลดเอง.... ท่านอน.วาณิช ตอนนี้ไปเป็นบก.อินเตอร์แล้วอย่าลืมช่วยสารสโมสรแม่สายด้วยนะครับ ไม่งั้นบก. ใหม่จะขาดความอบอุ่น ........ สร.แม่สายประชุมไปเดือนเศษในการบริหารงานของท่านนายก ตระสัก ทุกอย่างราบรื่น คึกคัก ก ารแบ่งงานให้สมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ยอดเยี่ยม สมาชิกทุกท่านปฏิบัติงานด้วยควร กระตือลือล้น งานทุกชิ้นออกมาน่าประทับใจ ....นโยบายการประชุมสัญจรในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ได้ รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่าน ได้รับการตอบรับป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ......ทุกท่านชอบเปลี่ยนที่ใหม่ ๆอยู่แล้ว ท่านนายกขอให้ทำต่อไปเถอะนะ....ว่าแต่ว่าท่าน รทร.อำนวย ผู้รับผิดชอบในนโยบายการประชุมสัญจร โดยเป็นผู้หาสถานที่ประชุม ทำงานอย่างเข้มแข็ง ได้ข่าวจากเหยี่ยวข่าวว่าท่านออกหาสถานที่ทุกวัน จนแอนน์ที่บ้า นเกือบจะจำหน้าไม่ได้ แล้ว.....ทีหลังอย่าไปคนเดียวนะท่าน จะไปทานที่ไหนอย่าลืมชวนท่านนายกไปด้วยนะเพราะ เห็นบอกว่าเหงา...... ว่าแล้วงานสัมมนาสมาชิกภาพที่เชียงแสนก็สำเร็จไปด้วยดี ด้วยความยิ่งใหญ่ นี่แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้า ภาคเข้มแข็ง และให้โอกาสแก่สโมสรเล็ก ๆ แล้ว ทุกสโมสรสามารถจัดงานของภาคได้ และทำได้ดีเสียด้วย ........ ก็มี ผวภ. ทั้งสวย ทั้งเก่ง ทั้งเข้มแข็งอย่างนี้ งานทุกงานสมาชิกในภาคให้ความร่วมมือเต็มร้อย.....เห็น ฮอเปีย เฮียปอ แห่งสร.แม่สายบ่น ๆ อยู่ว่าตอนนี้ว่าง ๆไม่มีอะไรทำ อย่างไรท่านผวภ.แววดาว หางานให้ทำด้วยครับ เสียดายพลังงานของหนุ่มไฟแรง ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวพระเจ้าจะเอาคืนนะครับ........ ช่วงเดือนที่ผ่านมา สมาชิกสร.แม่สายเข้าร่วมประชุมในการประชุมปกติของสโมสรอย่างคับคั่ง จนบางทีแทบจะไม่มีที่นั่ง ......อย่างนี้ซิครับสมาชิกทุกท่าน เป็นการให้กำลังใจนายก เห้ฯท่านนายกตระสักบอก ว่าถ้าไม่เกรงใจนยล.บัณฑิต รัตนวิมล แล้วละก้อ จะขอเป็นนายกซัก 2 สมัย .....อย่าทำอย่างงั้นนะท่านนายก อย่างไรถ้าอยากเป็นต่อจริง ๆละก้อช่วยบริจาคเงินเลข หกหลักให้สโมสรฯแล้วรอเป็นหลังจากนยล.บัณฑิต อีกปีก็ได้ เพราะตอนนี้ทางสร.แม่สายกำลังมองหานายกคนต่อไปอยู่พอดี ด้วยความเอาใจใส่สโมสรอินเตอร์แรค สโมสรเด็กน้อย ๆ แห่งโรตารี......สโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนแ ม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ก็ได้นายกและคณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อย และไม่รอช้า อินเตอร์แรคเตอร์ทั้งหลายได้ทำ โครงการที่กำลัง intrendสุด ๆ นั่นก็คือโครงการป้องกันโรคไข้หวัด 2009....ด้วยความในกว้าง ด้วยจิดสำนึกแห่ง ความเป็นมนุษย์ด้วยกัน น้อง ๆ อินเตอร์แรคเตอร์ ได้รณรงค์ป้องกันไวรัสหวัด 2009 ในโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และได้ไม่ได้หยุดเพียงนั้น ยังได้ไปรณรงค์ที่โรงเรียนอื่น ๆ ในอำเภอแม่สายอีกด้วย นี่แหละคือการแสดงน้ำใจต่อมนุษยชาติ ขอเอาใจช่วยนะครับ.... แล้วอย่าลืมเบิกเงินที่นายกนะครับ......

จายมัดหัวเจ้าเก่า...

20

2009-สาร-02  
2009-สาร-02  

สารสโมสรโรตารีแม่สาย ปี 2009-2010