Page 1

Ferm het Ferme Externe Relatie Magazine van Van Hulzen Public Relations

De stille kracht van Public

Relations

1

Jaargang 1 Najaar 2007


“Voorkom dat geruchten uit de hand lopen.”

4

‘Harry Potter tovert gebruik FSC-papier naar grote hoogte’

4

Zeg het met zonnebloemen

9

De pers ontbijt in de Kijkshop

10

Goedemorgen, Van Hulzen u spreekt met…

13

10

De synergie van Kicks

Dear Mr. Van Hulzen

14 17

20

Ferm

“Bedrijven hebben heldere doelstellingen nodig,

2

maar de mensen die er werken ook.”

Spaar en geef energie!

22

20

8


Och, kijk mij eens! De goede public relationsadviseur stelt zich linksachter de klant op. Hij behoedt de klant voor uitglijders, prikkelt hem bij het benutten van kansen. Altijd binnen bereik van de klant, maar wel op de achtergrond.

Een enkeling in het vak doet er moeite voor zichzelf op de voorgrond te plaatsen. We zien en horen hem terug bij praatprogramma’s op televisie en radio. Bij ons valt dan regelmatig hoon, en slechts sporadisch bewondering, zijn deel. Anderen in ons vak brengen vol trots een eigen e-zine, nieuwsbrief, relatiemagazine of varianten daarop. Gemakshalve zeggen wij dan: “och, kijk mij eens!”. Zo maskeren we ook een lichte vorm van jaloezie, omdat het ons tot dan niet is gelukt zelf met iets te komen.

Na 57 jaar is het dan wel zover: Van Hulzen komt met Ferm, het Van Hulzen relatiemagazine. “Kijk ons eens!” Onderling zeggen we zo vaak, “we hebben elkaar zoveel te vertellen”. Intern lukt dan nog wel. Maar we hebben ook moeten vaststellen dat veel relaties Van Hulzen oppervlakkig kennen. En dat voelt niet goed, om het maar mild uit te drukken.

willen zij het geëigende pad met valkuilen als borstklopperij en dikdoenerij, niet betreden. Mijn vraag aan de lezer is of dat lukt. Hou ons maar ferm! Huib Bannier, managing partner

Najaar 2007 nr

gebundeld in de opzet en productie van Ferm. Natuurlijk

1

Talenten in en buiten het bureau hebben de krachten

3


Advies van weblog-goeroe Marco Derksen

“Voorkom dat uit de hand Marco Derksen, oprichter van Marketingfacts.nl, is een bekende naam als het gaat

Het is het begin van mobiel internet, Vodafone introduceert mobiel zakendoen. De tellertjes op de Apple-computer, die gebruikers informeren over de gebruiks-

om interactieve marketing.

kosten, werken niet goed. Het gevolg: toren-

Al jaren zet hij zich in op dit gebied,

massaal hun beklag over de rekeningen van

hoge rekeningen. De gedupeerden doen

voor verschillende bedrijven, bijvoorbeeld

Vodafone. Op Marketingfacts.nl. Derksen

Vodafone. Bezoekers van de site en collega’s

om te voorkomen dat het slechte nieuws

beschouwen Derksen als een deskundige en er

over zijn klant via Google gevonden wordt.

wordt goed gereageerd op zijn posts over

niet de juiste move is. De discussie gaat

laat de naam Vodafone snel uit de kop halen

Hij komt er direct achter dat de verwijdering

marketing op Marketingfacts.nl. De site is door de

niet meer over rekeningen, maar over het

jaren heen uitgegroeid tot een van de toon-

is gehaald. Een onbezonnen actie die hij

feit dat de naam Vodafone uit de berichten

aangevende websites op het gebied van interac-

had kunnen voorkomen. Paul van Haastert,

tieve marketing. Maar zijn adviezen vallen niet

municatie bij Van Hulzen luistert mee naar

altijd in goede aarde...

verantwoordelijk voor interactieve comde oplossing.

Excuses

Ferm

“Dat had ik dus nooit moeten doen”, is de

4

overtuiging van Marco Derksen nu. “Ik heb het bericht snel weer aangepast en mijn excuses aangeboden. Ik zeg altijd zo transparant mogelijk te werken en dan moet je dat dus ook doen. Maar het is uiteindelijk wel een prachtige case geworden.” “Eigenlijk dan


Najaar 2007 nr

1

geruchten lopen�

5


pas leer je de kracht kennen van internet en vooral de kracht van consumenten op internet”, zegt Van Haastert. “Als het er eenmaal op staat, doe je er weinig aan.” Derksen knikt. Weer wat wijzer geworden. Naar aanleiding van dat voorval en andere gebeurtenissen besloot Vodafone een webcare-team op te zetten. De afdeling communicatie houdt het nieuws in de gaten en volgt trends of regelmatig terugkerende onderwerpen op internet. Zo merkt Vodafone de gebeurtenissen tijdig op en wordt er zonodig ingegrepen. Want grote bedrijven krijgen soms veel kritiek. “Consumenten reageren zelden als ze ergens blij mee zijn. Je hoort ze vaak alleen bij problemen. Dat is niet onoverkomelijk, als het maar beheersbaar blijft. Als het echt uit de hand dreigt te lopen op internet, moet je dat door hebben. En erop reageren, als het nodig is.”

“Ik denk dat bedrijven als KPN, Essent en andere grote bedrijven in toenemende mate webcare-teams, zoals bij Vodafone, moeten formeren om het internet in de

Marco Derksen: “Kopers reageren zelden als

Ferm

ze ergens blij mee zijn. Je

6

hoort ze vaak alleen bij problemen.”

gaten te houden. Dat doen veel bedrijven al, op de afdeling communicatie. Ze houden de reacties op sites en fora in de gaten en als het feitelijk niet klopt wat er wordt beweerd, grijpen ze zelfs in. Dan sturen ze zelf ook een berichtje waarin ze uitleggen dat het niet klopt en waarom niet. Netjes ondertekend.” Een andere mogelijkheid is onrust voorkomen door snel op de ontwikkelingen in te springen als het nodig is. Van Hulzen heeft hiervoor de Media Monitoring, een service waarbij klanten de laatste ontwikkelingen aan de hand van eigen selectiecriteria ‘live’ kunnen volgen. Op de site van Van Hulzen of aan het einde van de dag, via e-mail. “In die zin kun je onze Media Monitoring ook als een extra hulp voor de communicatie zien”, denkt Van Haastert. “Het is een goede manier van extra service bieden voor je klanten”, reageert Derksen.

Boze consumenten Bedrijven kunnen ook langs de kant blijven staan en toekijken. Niet verstandig, vindt Derksen. “Klanten gaan tegenwoordig bij de aankoop van een product, vooral in de telecommarkt, voor ongeveer 30 tot 60 procent af op ervaringen van gebruikers. Internet neemt daar een steeds belangrijkere rol in.” Bijvoorbeeld op weblogs en online ‘communities’ als Hyves en chatrooms, maar ook op Wikipedia. Ook daar schrijven boze consumenten over producten. “Als mensen iets willen kopen en er staan op internet alleen maar negatieve berichten, blijft dat hangen in het achterhoofd van een geïnteresseerde. Door die negatieve ervaringen van de ander.” Grote kans dat die voor de concurrent kiest. “Dat kun je ondervangen, door het in de gaten te houden en te sturen”, denkt


Paul van Haastert. Het aanprijzen of afbranden van een product of dienst gaat snel. Sneller dan vroeger. Vroeger werd de krant uitgeleend aan de buren. Het nieuws werd doorgegeven, maar het duurde wat langer voordat het algemeen bekend werd. Op internet worden nieuwe toevoegingen op weblogs vaak direct overgenomen door andere sites. Soms door mensen, vaker door bijvoorbeeld RSS-feeds, de automatische vorm van nieuwsverspreiding. De link wordt als kop doorgegeven naar alle sites met een abonnement en vanaf die sites verspreidt het nieuws zich weer verder. Individuele weblogs zullen op deze manier niet snel een hype veroorzaken, denkt Derksen. “Al die kleintjes bij elkaar hebben een groot bereik”, zegt Paul van Haastert. “Een enorm bereik zelfs”, reageert Derksen. “Ongeveer even groot als het bereik van alle traditionele media bij elkaar. Het verspreidt zich als een olievlek.”

Van Hulzen Media Monitoring Paul van Haastert

Direct weten wie er wat zegt over uw organisatie? Dat kan, sinds juli 2007 heeft Van Hulzen een webbased monitoringssysteem. Deze digitale ‘tool’, ontwikkeld door Paul van Haastert, biedt de mogelijkheid om de vinger aan de pols te houden over onderwerpen die van belang zijn. We volgen de geschreven pers, radio, televisie en internet. Op bedrijfsnamen en op de voor u relevante issues. Het nieuws wordt opgeslagen in de Media Monitoring database, waar het te vinden is voor klanten. Zij kunnen 24 uur per dag online de artikelen bekijken op hun persoonlijke pagina of via een RSS-feed. 1x per dag worden ze via e-mail geattendeerd op de

1

nieuwsfeiten.

Najaar 2007 nr

Tekenend voorbeeld is het verhaal van de fabrikant van Kryptonite-fietssloten in Amerika. Volgens deze fabrikant was het zogenaamd ijzersterke slot ‘onbreekbaar’. Toen dook er een filmpje op over een handige jongen die met een plastic balpen het fietsslot van 50 dollar wist te openen. Het werd een enorm populair filmpje. Veel sites plaatsten de link en uiteindelijk kwam het terecht op sites als Youtube. com. “Het bedrijf ontkende en daar bleef het bij”, vertelt Derksen. “Ze hadden niet ingezien hoe groot het kon worden. Intussen ging het filmpje naar talloze sites. Het kwam ook terecht bij gebruikers van het Kryptonite-slot. Twee weken nadat sites het hadden opgepikt, was het nieuws te zien op de grote tv-zenders in Amerika. Toen was het al te laat. De fabrikant moest door het stof en iedereen die het slot had, mocht het omwisselen. Schade: 10 miljoen euro. Alleen door zo’n filmpje.”

7


Zeg het met zonnebloemen De Zonnebloemweek is niet ongemerkt voorbij gegaan aan Nederland. De nationale vrijwilligersorganisatie wilde met het thema ‘De Zonnebloem kleurt je wereld’ flink uitpakken en vroeg Van Hulzen de interesse te wekken van media voor de themaweek, en met name het congres over eenzaamheid. Het ANP en de GPD, landelijke dagbladen (ook Metro en Spits) publiceerden er onder andere over, evenals Radio 1 en RTV Utrecht. De Van Hulzen Media Monitoring registreerde flink, want de aandacht in de pers was top.

Geboortegolf

Aan de slag

Maar liefst drie nieuwe moe-

Van Hulzen is onder meer aan

o Weleda, de langst bestaande

ders bij Van Hulzen. José

de slag voor de volgende nieuwe

producent van natuurzuivere,

van Santen beviel van zoon

klanten:

mens- en diervriendelijke ver-

Thom. Anna Cijsouw is de

o Astri, bureau voor beleidson-

zorgingsproducten en (zelf-

trotse moeder van Nadie en

derzoeks- en advies op het ter-

vormgeefster Susan heeft een

rein van arbeid, gezondheid en

tweede kindje gekregen: Seger. Beschuit met muisjes!

sociale zekerheid o GlaxoSmithKline, naast de

Ferm

pharma nu ook de consumer-

8

tak o Gemeente Voorschoten o FairStar, opgericht om de leidende speler te worden in het topsegment van zware oceaantransporten

zorg) geneesmiddelen o ClearSense, specialist in zoekmachinemarketing o Dixons, de grootste electronicaretailer van Nederland


‘Harry Potter tovert gebruik FSC-papier naar grote hoogte’ Goed nieuws voor centauren en eenhoorns: het bos bij Zweinstein wordt niet kaalgekapt voor het papier van de nieuwste Harry Potter-vertaling. De Nederlandse uitgave van Harry Potter en de Relieken des Doods wordt gedrukt op papier met het FSC-keurmerk. Dat betekent dat voor het zevende en laatste deel van de Potter-reeks alleen bomen worden gebruikt die afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen.’ Voor FSC brengen we het gebruik van gecertificeerd hout onder de aandacht bij de politiek en de gebruikers. Weer eens een ander persbericht... (en inderdaad: ook Ferm wordt gedrukt op papier met het FSC-keurmerk)

Windstilte Zon, zeilboten en een barbecue. Prima ingrediënten voor de jaarlijkse Van Hulzen Zeildag. Alleen de zomerbries ontbrak op de Westeinderplassen zaterdag 15 september, waardoor het vooral bij ‘droogzeilen’ bleef. Voor sommige collega’s reden om voortijds de haven op te zoeken en de theorie door te nemen met een glas in de hand. Anderen bleven hoopvol dobberen terwijl de ene na de andere politieke beschouwing volgde denten met roeispanen werden in de kiem

1

gesmoord en onvertogen woorden over

Najaar 2007 nr

en scheepsknopen werden geoefend. Inci-

een onklaar roer werden met de mantel der liefde bedekt. Een uniform gezelschap met creatieve oplossingen en een happy end. Business as usual.

9


De pers ontbijt Kijkshop opende op 2 augustus een pilot-store in winkelcentrum Overvecht in Utrecht. De winkel lijkt qua inrichting op geen enkele manier op de ‘oude’ filialen. Een complete metamorfose die volgens de Kijkshop aansluit op de behoefte van de consument. De pers pikte het op. Elsevier Retail noemde de nieuwe winkelformule van

Ferm

Kijkshop een revolutionaire verandering. Retailgoeroe Bert Keijzer was namens RTL Nieuws

10

aanwezig op de opening en roemde de metamorfose. In Ferm een terugblik op de lancering van de formule en de positieve reacties van consumenten, leveranciers en de pers. De conclusie van de Kijkshop-directie: ‘Kennelijk raakt het Nederlanders als de Kijkshop verandert.”


in de Kijkshop “Een belofte die we ook waarmaken”, licht operationeel directeur Jan Bongers de keuze voor de persbenadering toe. “Van Hulzen heeft hier goed aangevoeld welk type bijeenkomst bij ons hoort en welke insteek het voor journalisten interessant maakt om zich aan te melden.”. De focus op één verandering was volgens de Kijkshop doorslaggevend voor de publiciteit die het nieuws genereerde. “Het verdwijnen van de vitrines verwondert mensen toch het meest. Daarnaast was de pers ook erg geïnteresseerd in de nieuwe eigenaar, Ayad Al Saffar”. Een succesvolle

1

Focus op één verandering

Najaar 2007 nr

Van Hulzen was verantwoordelijk voor de publiciteit rondom de opening en de nieuwe formule. In het publiciteitsplan is de nadruk gelegd op het verdwijnen van de vitrines bij Kijkshop. Petra Langeveld, adviseur bij Van Hulzen: “De journalisten zijn op ludieke wijze uitgenodigd voor een persontbijt in de pilot-store. We hebben ze de laatste vitrine van Kijkshop gestuurd: een fotolijstje met daarin de uitnodiging, vormgegeven als aankoopbon.” De belofte aan de pers was: winkelend Nederland staat aan de vooravond van een grote verandering, kom kennis maken met de nieuwe Kijkshop.

11


Zweed van Libanese afkomst, die in 2006 verkozen is tot Zweeds zakenman van het jaar. Het persontbijt, met als knipoog Zweedse lekkernijen, was informeel en gaf de ruimte om kennis te maken met de nieuwe leiding en winkelformule.

(zoals in de jaren ’80) de grootste goudverkoper van Nederland moet worden. Zo wil de Zweed per jaar 1 miljoen horloges verkopen. Koren op de molen van de toegestroomde pers die hier in diverse media over berichtte. Vrijwel alle landelijke, regionale en vakpers hebben aandacht besteedt aan de koerswijziging van Kijkshop. In de Media en Monitoring Database van Van Hulzen werd een digitaal dossier bijgehouden waar alle persuitingen en artikelen over de opening werd bijgehouden. “Onze plannen en de passie om deze te verwezenlijken werden uitstekend weerspiegeld in de berichtgeving. Nergens heb ik negatieve of sombere woorden gelezen”, vertelt een trotse Bongers die op het gebied van persaandacht vooral tevreden was met het paginalange artikel in Elsevier Retail en het item in RTL Nieuws. “Wat er in Elsevier Retail stond klopte precies. Tot in alle details. En als iemand als Bert Keijzer zo positief over je spreekt in RTL Nieuws ben je blij natuurlijk. Wat wil je nog meer?”

Bemoedigende resultaten

Ferm

Winkel illustratief voor nieuwe koers

12

Vakantietijd of niet, de Kijkshop had nieuws en de ruim aanwezige pers werd niet teleurgesteld. Al Saffar maakte meteen duidelijk dat de winkel illustratief is voor de nieuwe koers die Kijkshop vaart. Een koers waarbij, onder het motto ‘easy to see, try and buy’, ondermeer etalages in ere worden hersteld en het winkeloppervlak veel groter is. Bovendien komen er actieschappen in de winkels om impulsaankopen te stimuleren. Al kort na de opening bezocht een oudere man de winkel en de vernaderingen bevielen ’em niet erg. Nadat hij een rondje door de winkel had gedaan, stelde hij de directie op zijn gemak. ‘Vergeet wat ik net zei. Ik vind het toch wel erg handig zo’, was zijn conclusie.

Uitstekende weerspiegeling in berichtgeving Naast de fysieke verandering sprak Ayad Al Saffar bovendien uit dat Kijkshop weer

De publicitaire aandacht is een voorteken gebleken van de veelbelovende start van de nieuwe winkelformule. De bemoedigende resultaten in de pilot-store - en in de tachtig winkels die een gedeeltelijke facelift ondergaan – sterkt de Kijkshop in de gedachte dat er goede keuzes zijn gemaakt. Hogere bezoekersaantallen, de klanten gaan gemiddeld met meer artikelen de deur uit met producten die ook nog eens van een hogere kwaliteit zijn., concludeert de Kijkshop tevreden. De uitrol van de nieuwe winkelformule in alle andere filialen kan beginnen.

Een dagje Kijkshop Last but not least, de consumenten zijn ook te spreken over de nieuwe Kijkshop. Een stel uit Assen was zelfs speciaal voor de nieuwe winkel afgereisd naar Utrecht en zorgde zo zelfs bij de directieleden van Kijkshop voor verbazing. “Uitzonderlijk, maar het zegt wel iets over de bekendheid van en het enthousiasme over Kijkshop”, zegt Bongers. Dat enthousiasme klinkt volgens de leiding ook door in de organisatie en in de periferie van het bedrijf. “Leveranciers worden blij van de verbeterde communicatie. En wij hebben de medewerkers volop betrokken in het proces. Dat klinkt weer door in de resultaten.”


Goedemorgen, Van Hulzen u spreekt met… Ze doet de deur voor je open als je bij ons op bezoek komt, ze neemt de telefoon op als je naar

Deze gingen in een kruiwagen naar een trouwe klant om aan te geven dat Van Hulzen nieuwe initiatieven voor hen in

ons belt, ze is een pittige tante die je altijd verder

petto had. Ik hou wel van die gekke din-

helpt. We hebben het over onze assistent office-

gen.”

manager Ilse Spiekerman.

werkzaamheden bezig en dan vaak ook

Ilse is dus met heel wat verschillende nog allemaal tegelijk! Zo handelt ze tijdens ons gesprek nog wat binnenkomen-

Met haar eenentwintig lentes is ze de benja-

de telefoontjes af (“ja, ik zal de lepeltjes

min bij Van Hulzen, toch doet ze niet onder

op de eerste verdieping aanvullen” en

voor de rest. Hoewel ze nog geen jaar in

“nee, hij zit momenteel in bespreking

dienst is, heeft ze haar taken volledig

maar ik zal hem vragen u terug te bel-

onder controle en

len”). Werk genoeg voor Ilse.

volgt daarnaast nog een avondopleiding bij Schoevers tot officemanager. Doorgroeien binnen Van Hulzen is haar ambitie. ”Het leuke aan dit werk is de afwisseling,” zegt Ilse met een vrolijke lach. “Ik heb mijn dagelijkse

bezig-

heden als het verdelen van de post, het bijvullen van en e-mailberichten en

1

het ontvangen van gas-

Najaar 2007 nr

de printers, de telefoon-

ten, maar verder word ik ook betrokken bij allerlei projecten. Laatst heb ik achttien ideeën uitgeprint, geplastificeerd en verpakt in doosjes.

13


De ontwerpstudio van Van Hulzen, Kicks Concept & Design is samengegaan met vormgevingsbureau Strapatz. Dit betekent niet alleen een uitbreiding op personeelsvlak. We zijn meer dan de som der delen. Er is een synergie op zowel creatief als uitvoerend vlak tussen de twee bedrijven, die samen verder gaan onder de naam Kicks Concept & Design.

Even voorstellen: Alex Clumpkens, creatief directeur en Eric Kentie, commercieel directeur van Kicks Concept & Design. Kicks bestaat verder uit zes medewerkers: Paul ten Broeke, Sabrina van Duijn, Saskia Been, Tino Leeflang, Marieke Haaring en Rick Schurink. Onlangs hebben Alex en Eric de handen ineen geslagen en zijn Kicks en Strapatz samengegaan. Waarom dat zo? “Het is een -zoals dat zo mooi heet- syner-

Ferm

getisch samenwerken,” vertelt Eric. “Ik heb

14

een sterk netwerk en mijn kracht ligt in het menselijk contact. In mijn functie als commercieel directeur bij een reclame/marketing bureau waar ik zeven jaar heb gewerkt, heb ik dat onder andere mogen ervaren. Ook voor mijn eigen vormgevingsbureau Strapatz


s was de commerciële kant mijn voornaamste

gevers zoals, Rijkswaterstaat, ROC van

taak.” Alex haakt in: “Ja, en aangezien ik bij

Amsterdam, Sanquin, Novagraaf, Gemeente

Kicks altijd bezig was de enorme lawine werk

Delft, Universiteit Leiden, Hornbach, Elvia en

in goede banen te leiden en daardoor amper

de Technische Universiteit Delft. “Over twee

aan het externe werk (lees klant- en prospect-

jaar willen we meer dan verdubbeld zijn in

contact) toekwam, kunnen we elkaar goed

omzet en personeel. We hebben dan de ken-

aanvullen en versterken.” Kortom; Eric is

nis, creativiteit en capaciteit om de grootste

verantwoordelijk voor de commerciële activi-

opdrachten aan te kunnen.” Resultaat op de

teiten van Kicks en Alex voor het design.

korte termijn is er ook. De digitale designdigitale bedrijfspresentaties en animaties

Alex: “Het doel is dat Kicks een meer auto-

krijgt al direct een impuls door de kennis die

1

nome ontwerpstudio wordt; we willen de

Strapatz meeneemt. De vele contacten van

afhankelijkheid van Van Hulzen en daarmee

Eric in de drukwerk en printwereld zorgen

onze kwetsbaarheid verminderen.” Klanten

ervoor dat we drukwerk nog scherper kunnen

komen voor een deel via Van Hulzen binnen

inkopen.

Najaar 2007 nr

tak, die onder meer bezig is met websites,

Meer dan de som der delen

maar meer en meer via onze eigen kanalen.

“Onze ambitie is een creatief hoogwaardig

Kicks werkt voor grote en kleine opdracht-

bureau te zijn”, aldus Eric. ”Door onze

15


omvang zijn we nu flexibeler en kunnen we meer in teamverband gaan werken. Een art director, vormgever en dtp’er komen toch vaak samen tot de mooiste creatieve producties, als huisstijlen, jaarverslagen, nieuwsbrieven, brochures, advertenties en relatiemagazines.” Door het samengaan met Strapatz kan Kicks haar klanten dus meer diensten bewijzen. Alex benadrukt dat communicatie nog steeds centraal staat: “Onze producties moeten smoelen én ze moeten de communicatiekracht van de klant versterken. De klant moet zich erin herkennen en het moet de profilering van het bedrijf ten dienste staan.” Eric geeft aan dat het van belang is de snel veranderende markt te volgen: het ‘folderen’ neemt bijvoorbeeld nog steeds toe omdat er een hoge respons op is. En in de reisorganisatiebranche zie je dat het aantal gedrukte reisgidsen aanzienlijk stijgt omdat mensen online deze gidsen bestellen. Die gidsen lijken bovendien steeds meer op lifestyle achtige bladen of een soort jongerenmagazine. De technische mogelijkheden zijn onbeperkt en dat merk je.”

Ferm

alles zo steriel, net als in de ar-

16

Harmonie in tekst, beeld en vorm

chitectuur. Ik ben daarentegen in

Ondanks dat beide heren het er roerend

voor ‘less is more’. Zo kies ik bij

over eens zijn dat de klant centraal staat en

de in- en externe magazines voor

zo bediend moet worden dat het zijn com-

veel wit, zodat er rust is en het

municatiekracht ten goede komt,

de lezer uitnodigt echt voor het

hebben we toch ook enigszins met

artikel te gaan zitten. Want het

vakidioten te maken. Zo geeft Eric

nadeel van het informatietijd-

een public relations uitgave wel

toe dat hij in een blad direct naar

perk waarin we nu leven, is dat

het colofon doorbladert en zelfs

de verdieping weg gaat. Daarom

aan vers drukwerk ruikt. “Daarbij

probeer ik de vorm zo te kiezen

moet ik dan weer opletten dat ik

dat mensen in ieder geval wel

de nietjes niet opsnuif.” Alex spreekt over de begeestering van een mooi blad en zegt zijn inspiratie voornamelijk uit Italiaanse en Amerikaanse magazines te putten: “in Nederland is

toekomen aan de tekst die erin staat. Ik kick op evenwicht tussen tekst, beeld en vorm.”


les

es de

la

bl fa

Ferme Meneer haan, hoe zorgt u dat alle dames hier in het kippenhok aan hun trekken komen?

bl fa

es de la

les

PR, jongens, PR... ik denk in relaties...

Ferme

oh rund, wat toch romant

Meneer haan, hoe zorgt u dat alle dames hier in het kippenhok aan hun trekken komen?

PR, jongens, PR... ik denk in relaties...

oh rund, wat ben toch romantisch.

Donald! Ik da gingen sollici een baan als

vraag dat m’n liefje maar... Hoe bent u eigenlijk blind geworden, reporter mol?

vraag dat m’n liefje maar... Hoe bent u eigenlijk blind geworden, reporter mol?

fijn dat u komt solliciteren bij ons bureau,vertelt u eens, hoe ziet u uw toekomstige functie?

ik zie mezelf als een echte pr-ooi...

Najaar 2007 nr

1

Donald! Ik dacht da gingen solliciteren een baan als advise

17

Paniek? Welnee, we moeten onszelf geen crisis aanpraten ...


18

Ferm


Dear Mr. Van Hulzen John D. Rockefeller stond tijdens zijn leven bekend als een tiran en geldwolf. Hij doet alles voor de centen, zo zei men. In 1937 stierf hij, geprezen als weldoener en filantroop. De man die verantwoordelijk was voor deze radicale verandering van de publieke opinie was Ivy Lee. De Amerikaan hield zich als eerste bewust bezig met public relations. Voor deze prestatie werd Lee bewonderd door Kick van Hulzen, oprichter van Van Hulzen. In 1950 kreeg Kick de kans.

Op 22 november viel er op de deurmat van

De beroering rond Lockheed hield de ge-

de Harstenhoekweg 189 in Scheveningen

moederen flink bezig. Ook bij de pers. Een

een brief van het Amerikaanse public relati-

journalist benaderde hem op een moment

ons bureau Patrick Dolan and Associates. In

met de niet geheel onpartijdige openingszin

de brief werd Van Hulzen gevraagd de belan-

‘Meneer, het is toch een schande. Ik neem

gen van de Britse vliegtuigbouwer Hawker

aan dat u uw contract opzegt?’ Van Hulzen

Siddeley Group te behartigen. Dit was het

antwoordde hierop met ‘Meneer, als u ziek

begin van het eerste public relations bureau

bent, dan zou het toch ook niets zijn wan-

van Nederland. Meer klanten volgden snel.

neer uw dokter zegt: ‘u bent zo

Partner Ton de Roo, zag ze komen, vanaf zijn

ziek, ik ga weg.’ Nee,

aantreden in 1976 tot nu. Het gevolg was

dan moet je hem

een grote groei van Van Hulzen. Een zijeffect

helpen.’ Een

van de groei van het klantenbestand was er

staaltje van

ook: het steeds meer uitdijende archief op

crisiscom-

de kamer van Ton. In dat archief veel ruimte

municatie

voor de luchtvaart.

‘avant la

persdienst van de KLM. De kennis van de

altijd

luchtvaartsector zorgde voor een vliegende

een spe-

start voor Van Hulzen. Het bureau ging

cialiteit

relaties aan met Transavia, Cyprus Airways,

van Van

British Midland en: Lockheed. De vliegtuig-

Hulzen.

aandacht aan de rijke

his-

torie van Van Hulzen. Een kijkje in het archief dat, vanaf de oprichting van Van Hulzen in 1950, wordt bijgehouden. In deze Ferm de

1

en nog

Ferm schenken we

Najaar 2007 nr

lettre’ Kick was daarvoor werkzaam geweest bij de

In elke

bouwer die zorgde voor de gelijknamige affaire in 1976.

vliegende start.

19


“Bedrijven hebben heldere doelstellingen nodig,

Talentmanager Yvette van Velzen “Als de missie van de mensen en de missie van het bedrijf op elkaar worden afgestemd, levert die

nog een slag valt te slaan. “Als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten of het verdiepen in potentiële markten en branches, valt er nog wel wat te doen”.

synergie een boost aan effectiviteit op.” Dat is een

Ferm

van de boodschappen die Yvette van Velzen mee-

20

Elkaar prikkelen en inspireren Er werden drie programma’s ontwikkeld om de talenten

geeft in de trainingen die zij bij bedrijven verzorgt.

binnen Van Hulzen verder te ontplooien. Programma’s

Want de ontwikkeling van een organisatie is sterk

die op elkaar inhaken. Sinds begin van dit jaar geeft

afhankelijk van de ontwikkeling van mensen die er

soonlijk leiderschapstrainingen voor adviseurs en part-

werken. Sinds januari van dit jaar helpt ze bij Van

ners en plenaire sessies met het hele bureau. Daarnaast

Hulzen de aanwezige talenten te ontplooien. “Als

voor persoonlijke coaching en begeleiding. “Er moet een

Yvette samen met Ernst van Dijk van Gift daarom per-

is zij twee keer in de maand aanwezig bij Van Hulzen

Van Hulzen zich wil ontplooien en wil groeien, is

sneeuwbaleffect ontstaan”, legt ze uit. “Mensen moeten

het nu de tijd.”

initiatief te nemen en kennis te delen.

elkaar prikkelen en inspireren om talent te ontwikkelen,

Een mooie bloementuin

Geen plan zonder doel

Yvette kwam in contact met Van Hulzen

Net als het bedrijf, is het volgens Yvette ook voor men-

via Huib Bannier. Ze sprak met diverse

sen individueel belangrijk om een doel te hebben. “Als je

mensen binnen de organisatie en maakte

niet weet waar je naar toe gaat, zijn alle richtingen goed.

een grondige analyse van de organisatie. “Ik

Maar waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Als je

trof een bureau aan met mensen die goed

dat weet kun je ook de juiste keuzes maken. Persoonlijk

in hun vel zitten. Mensen met energie en

leiderschap gaat over keuzes maken en beslissen. En dan

ambities.” Als je wilt doorpakken is het nu

de verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties

de tijd, adviseerde Yvette het management.

daarvan. Want dat laatste weerhoudt ons vaak van het

“Ik kom ook wel bij bedrijven waar je eerst

maken van keuzes. Als je leeft vanuit je missie, je authen-

onkruid moet wieden, bloemen en boompjes

tieke kracht, worden die keuzes steeds makkelijker. En

verplanten voor je verder kan. Maar Van

dat heeft weer haar weerslag op de organisatie. Mensen

Hulzen is een goed onderhouden tuin. Met

die goed in hun vel zitten en plezier hebben in hun werk

wat nieuwe zaadjes, mest en aandacht kan

presteren beter. Om dat te bereiken moet iedereen weten

het een mooie bloementuin worden.” Van

waar het bureau voor staat. En waar zij zelf voor staan.

Hulzen straalt volgens Yvette betrokkenheid,

Als mensen zich persoonlijk optimaal ontwikkelen,

vakmanschap en ondernemerschap uit. Al

verbeteren ook de resultaten voor het bedrijf. En spreekt

vindt ze dat bij laatstgenoemde kernwaarde

iedereen uiteindelijk dezelfde taal.”


maar de mensen die er werken ook� Yvette van Velzen studeerde bedrijfskunde en werkte daarna zes jaar bij verschillende reclamebureaus in accountfuncties. Haar interesse ging in de loop der tijd steeds meer uit naar Human Resource Management en ze kwam terecht bij Vitae. Daar was zij verantwoordelijk voor het opzetten van de werving- en selectieafdeling van marketing en communicatiepersoneel. Het opleiden en coachen van haar groep mensen vond Yvette zo leuk dat zij besloot zich daarin te verdiepen. Na haar functie als HR-manager bij Winkelman en van Hessen begon ze zelfstandig als

Najaar 2007 nr

1

coach en begeleider.

21


Zonnepanelen voor Kita Maatschappelijk betrokken zijn,

in het Afrikaanse Mali. Kita kan er

voor de vrijwilligers achter deze

dat kan ook dicht bij huis. De

energie mee opwekken voor bij-

campagne en mee te denken over

plaatselijke campagne ‘Spaar en

voorbeeld de stroomvoorziening

de public relations strategie. Het

geef energie’ stimuleert Voorscho-

van scholen en ziekenhuizen.

resultaat: de vrijwilligers gaan

tenaren energie te besparen. Maar

Van Hulzen beloonde dit initia-

met nog meer enthousiasme aan

niet om het geld in hun eigen zak

tief door belangeloos een aantal

de slag en Van Hulzen is aan het

te steken. Het bespaarde geld

brainstormsessies te organiseren

sparen geslagen voor energie.

gaat naar de aanschaf van zonnepanelen voor het plaatsje Kita

Welkom ‘Prima. Je hebt ons gevonden.’

Spaar en geef energie

Feest

Dat is de aanhef boven de vacature van Van Hulzen. Niet ‘wij zoeken’, maar ‘jij vindt.’ Wie ons hebben gevonden? Van Hulzen verwelkomde

financieel admi-

nistrateur Sharif Gharib, informatiespecialist Bastiaan Koene en tekstschrijver Lennert Hut. Nieuwe aanwas bij de projectmanagers was er ook. Emmelien Smit heeft haar draai al een tijdje gevonden voor klanten als Wärtsilä, FSC Nederland en vele

Ferm

anderen.

22

Bij een feest hoort een feestelij-

volgde er een relaxte vakantie in

ke foto. En er viel wat te vieren:

de zomerzon van de Portugese

adviseur Lex van Horssen van

Algarve. Met de organisatie op

Van Hulzen trad in het huwe-

de trouwdag zat het wel goed,

lijk met Saskia. Na het stijlvolle

die was in handen van Lex. Who

huwelijk in de bossen bij Breda

else?


Dit is Ferm Bevalt ons relatiemagazine? De redactie van Ferm, de tekstunit van Van Hulzen en de externe

De lezer moet de tijd krijgen om in het verhaal te komen, maar het tempo moet erin blijven om

schrijvers schrijven de stukken graag. Niet alleen

de aandacht vast te houden. Dat

voor Ferm, maar voor elk bedrijf. Onze schrijvers

doen wij uiteindelijk niet, maar de

hebben ruime ervaring met alle soorten media.

houden gaat niet vanzelf. Er is al

Met tijdschriften, websites en informatiekranten,

zoveel informatie. Dat betekent

maar ook met brochures, speeches en persbe-

wordt geschreven. Bij elk stuk en

richten. De redactie beschikt over een breed en

dus ook in Ferm.

lezer zelf. En de aandacht erbij

het verschil maken in alles wat

doeltreffend netwerk voor de juiste afwegingen. We weten hoe de inhoud het beste overkomt. Dat begint met inleving. Voor wie wordt de tekst geschreven? Wat is de boodschap?

Colofon T (071) 560 20 60 www.hulzen.nl Contact met de redactie Evelien Scherpenhuyzen, (071)560 20 60

Redactie Evelien Scherpenhuyzen, Lennert Hut, Petra Langeveld, Sabrina van Duijn en Ton de Roo. Tekst Lennert Hut, Ivanka Eggly, Rick van Leeuwen Vormgeving Kicks Concept & Design, Voorschoten

Fotografie Arno Massee, Mark Kamphuis, Sabrina van Duijn, Willemijn Weinands Druk The Document Factory, Leiden Ferm is gedrukt op papier met het FSCkeurmerk

Najaar 2007 nr

Van Hulzen Schoolstraat 174 2252 CN Voorschoten

1

Ferm is het externe relatiemagazine van Van Hulzen. Ferm verschijnt drie keer per jaar.

23

Van Hulzen FERM editie 1 - najaar 2007  

De stille kracht van Public Relations

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you