Page 1

ISSN:2245-1021

Nyt fra

DANSK-JØDISK VENSKAB Nr. 4 - August 2017 - 40. årgang

Formandsberetningen for 2016 Side 2-3 Betydningen af sociale netværk Side 4 Israel - Juni 2017 Side 5 Paris...og Jerusalem vil altid være deres! Side 6-7 Orr Shalom Side 8-9

DJV

- et fælleskirkeligt arbejde for Israel


Dansk-Jødisk Venskab Postboks 64 2830 Virum Konto 1551 000932 7398 mail: info@djvenskab.dk web: www.djvenskab.dk webmaster: Dan Herron BESTYRELSE: Eva Ravn Møenbak, formand, 4465 6252. E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk Filip Graversen, kasserer 5765 8989. E-mail: graversen4171@os.dk Kirsten Graversen, 5765 8989 E-mail:graversen4171@os.dk Linda Møller, rejsesekretær, 5056 6414 E-mail: elkaer1@gmail.com Marvel Gulbrandsen, 36410623 E-mail: gax@privat.dk Greta Axelsen, 30255329 E-mail: gax@privat.dk Vagn Møenbak, 4465 6252. E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk Repræsentant i Israel For tiden ingen repræsentant (Enzo) Bonaventura 4, apart. 5 9378704 Jerusalem Israel Nyt fra DANSK-JØDISK VENSKAB Redaktion: Greta Axelsen, ansv.red. Se ovenfor Eva Ravn Møenbak se ovenfor Layout: Greta Axelsen Oversætter: Dan Herron DJV VOLONTØR Kontaktperson: Linda Møller, se ovenfor BLADSEKRETÆR Ole Hamann E.mail:alice-ole@hotmail.com Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab kan bestilles hos redaktøren eller et af bestyrelsens medlemmer eller hos: Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 64, 2830 Virum ARTIKLER, der gengives i bladet, dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter EFTERTRYK med tydelig kildeangivelse er tilladt Forsiden: Ved den nedlagte togbane i Jerusalem, som er gjort til vandre og cykelsti. Foto: Linda Møller ISSN:2245ISSN:2245-1021

DJV - side 2

Formandsberetningen 2016 Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab, aflagde beretning for 2016 på generalforsamlingen d. 11. maj 2017 Vi glæder os over igen at kunne fortælle, at den hjælp og støtte, som Dansk-Jødisk Venskab kan give til de mest udsatte mennesker i det israelske samfund, virkelig bringer opmuntring og glæde. Det vidner alle rapporter om. Jeg vil gerne starte med at nævne hjælpen til Israels udsatte børn. Israel har 10.000 børn, der er blevet fjernet fra deres biologiske familier pga. alvorlige, sociale problemer. 1430 af disse børn er i hjælpeorganisationen Orr Shaloms varetægt. Orr Shalom er vores samarbejdspartner i dette hjælpearbejde. Takket være alle vores trofaste bidragydere og forbedere er vi i stand til at støtte 10 hjælpeprojekter i Orr Shaloms regi med faste månedlige bidrag. Derudover kan vi med de indkomne gavebidrag i forbindelse med Chanuka-indsamlingen også yde specielle højtidsgaver. Jeg vil gerne her kort nævne Dansk-Jødisk Venskabs 10 hjælpeprojekter. Vi starter sydpå i Beersheva, hvor DJV støtter tre familiegruppehjem. Det drejer sig om følgende: Beit Bye, Beit Shiffman og Beit Dror. I byen Ashkelon ude ved kysten har vi ansvar for Eshkol Paz hjemmet. Dernæst fem familiegruppehjem i Mevaseret, som er en forstad til Jerusalem: Beit Goldshmidt, Beit Volach, Pri Megadim, Rishonim og HaShalom. Dan Herron arbejder som engelsklærer og mentor i Volach, Rishonim og HaShalom børnehjemmene. Endelig støtter DJV også et akutcenter i Modiin i nærheden af Jerusalem, hvor de tre sidst ankomne børn er 1⅟2, 4 og 5 år gamle. Det er med stor glæde, at vi på denne måde kan formidle et vidnesbyrd om, at der i Danmark er kristne venner af Israel, som har en tjeneste som forbedere og støtter for Israel, og som derigennem gør alle de nævnte projekter mulige. Nogle af midlerne fra DJV bliver også kanaliseret til et dimittendprogram for unge, der er over 18 og dermed har forladt Orr Shalom. Nogle af dem har brug for vedvarende støtte til at klare deres liv. I 2016 har vi også kunnet række ud med hjælp og opmuntring til Jerusalems fattigste befolkningsgrupper, nemlig de ultra-ortodokse, børnerige familier. Denne hjælp, som bliver kanaliseret gennem volontørorganisationen AKI, forbedrer disse menneskers livskvalitet. Hjælpen gives som fødevarer, dagligvarer og madkuponer, men også udlån af hjælpemidler som fx rullestole. 8% af Israels befolkning er ultraortodokse (statistik fra 2013). Yoram, AKI’s leder, oplyser at ca. 1300 familier får hjælp i forb. med Pesach, den jødiske påske. Hjælpen med madvarer til sabbat og højtiderne er speciel vigtig. En af AKIs volontører, som Dan har interviewet, har udtalt: ”Det er ikke kun et spørgsmål om næring, men også om åndelig identitet og forholdet til Gud, for det er Herrens fester”.

Fors. Side 3


Et tredje vigtigt område, hvor DJV er aktiv i Israel, er Lone Soldier centeret, som vi støtter med et fast månedlig bidrag. En lone soldier er en person uden familienetværk. Lone Soldier centeret kan i sit koncept sammenlignes med vore danske soldaterhjem. Det er en organisation, der tilbyder rådgivning, shabbatsmåltider for hundredvis af unge hver uge, hjælp ved flytning og i det hele taget praktisk assistance. Men også sprogundervisning og introduktion til israelsk kultur. Det er således et arbejde, der fremmer integrationen og socialiseringen ind i det israelske samfund, samtidig med at Lone Soldier centeret opmuntrer disse unge jøder til at blive i landet efter endt militærtjeneste. Til store arrangementer, som fx fejringen af Israels uafhængighedsdag, kan der komme over 1000 unge til festen. Dan har etableret mange gode kontakter til disse unge israelere. I forbindelse med vores Israelstævne i 2016 havde vi inviteret Joshua Flaster, landsformand for Lone Soldier centeret og den unge volontør Leora Stillman. Det var et meget positivt bekendtskab. Den fjerde arbejdspartner, vi har i Israel, er Jewish Agency. DJV har igennem alle årene støttet aliyah (jødisk immigration til Israel) og ser det som en væsentlig del af arbejdet til gavn for Israel. Men 2016 blev alligevel skelsættende, fordi vi i bestyrelsen besluttede at støtte med faste månedlige bidrag til dette vigtige arbejde. Og her fokuserer vi i særlig grad på de franske og ukrainske jøders hjemrejse til og etablering i Israel. Vores gode kontaktperson i Jewish Agency, koordinator Danielle Mor, fortalte os i december 2016, at en ny bølge af etiopiske jøders hjemrejse til Israel er i gang, så der er fortsat store behov. Og netop denne bølge af etiopiske jøder forventes at bringe 9000 personer til Israel frem mod 2020.

Som endnu en gren i hele dette diakonale arbejde vil jeg gerne nævne projekt Hjertestrik. Det er blevet til mange trøjer, huer, vanter og sokker i årets løb. En stor del bliver doneret til Orr Shaloms Emergency Foster Home. Andre hjælpeorganisationer fx Macheseh nyder også godt af projekt Hjertestrik. Jeg vil gerne citere fra en hilsen fra Debbie Faier, koordinator i Orr Shalom, hvis børn jo er storforbrugere af det strikkede babytøj: ”Send vores varmeste tak videre til alle, der strikker. Deres arbejde er så skønt og vil bringe hjælp og velvære til babyerne i vores varetægt”. Der bliver ført en rapport over hvert barn i Orr Shalom og jævnligt taget billeder af børnene, så de senere i livet har minder fra deres barndom. Debbie fortæller os, at når de små babyer skal fotograferes, iklædes de det fine strikketøj fra Danmark. Vi ved, at hjælpetjenesten sætter sig varige spor i menneskers hjerter og er et vidnesbyrd om Guds omsorg. Jeg vil også gerne pege på DJV’s volontørarbejde. Også i 2016 var der danske kristne, som rejste til Israel og arbejdede nogle måneder som volontører. Handicaphjemmet Meon Nachim i Netanyah har været arbejdsplads for flere, og det fungerer rigtig godt. Vi har i flere af numrene i vores blad, Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab, haft en opfordring til at blive volontør i Israel. Ordlyden har været sådan her: Meld dig som volontør i Israel, der er brug for dig! Vores repræsentant og tovholder i hele dette arbejde i Israel har jo også i 2016 været Dan Herron, som har gjort en stor og flot indsats. Udover at være vores koordinator og repræsentant har Dan deltaget aktivt i Orr Shaloms arbejde, idet han har undervist børnene i engelsk og har haft andre aktiviteter med dem. Og Dan har skrevet mange meget informative artikler til bladet og lavet inspirerende interviews med

unge fra Lone Soldier og de andre arbejdsgrene. Og så er Dan en fantastisk rejseleder og har arrangeret Israel explorer for aldersgruppen 18 til 45 og Supersenior Flex (fra 45 og op). I Danmark har arbejdet bl.a. omfattet tværkirkelige bedemøder for Israel en gang om måneden. Møderne holdes i Københavns Frikirke. Der er en god gruppe af forbedere, og jeg synes altid, at vi føler os opmuntret og forfrisket af dette samvær. Når vi beder for Israel og det jødiske folk samarbejder vi med Gud i hans frelsesplan. Israels rolle, sammen med Guds menighed, er endnu ikke afsluttet. Derfor beder vi. Udover disse månedlige møder i København har vi haft Israelmøder rundt i landet. Dan har i forb. m. vores Israel-stævne haft møder, og Dan og jeg var sammen inviteret til at tale om Israel ved Apostolsk Kirkes sommerlejr. I marts måned 2016 havde vi et Israel-seminar for indbudte præster fra Apostolsk Kirke. Udover det talte ord, så er bladet Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab med Greta Axelsen som kyndig redaktør udkommet planmæssigt seks gange, og vi har også en velfungerende hjemmeside med Dan Herron som webmaster. Til slut vil jeg gerne rette en stor og hjertelig tak til alle, som har bidraget til, at 2016 har været et år, hvor mange af Israels mest udsatte befolkningsgrupper har kunnet modtage hjælp og opmuntring.

Dansk-Jødisk Venskabs Årsberetning 2016 Side 3 - DJV


Betydningen af sociale netværk Rapport fra Lone Soldier Centeret til DJV,juni 2017 Af Meira Weinstein Vi sender en stor tak til Dansk-Jødisk Venskab for jeres fortsatte støtte til Lone Soldier Centret og Israels Lone Soldiers. Lone Soldier Centret er resultatet af Michael Levins grundlæggende vision for en forening til at støtte, bespise, danne netværk med og drage omsorg for Lone Soldiers i Meira det israelske forsvar. Med jeres hjælp er vi i fuld gang med at omsætte hans vision til virkelighed ved at tilbyde måltider, støtte, rådgivning, husly, og familiære lokale netværk, som udenlandske soldater simpelthen mangler.

Elleve mandlige soldater med både sekulær og religiøs baggrund flyttede ind i hjemmet, som er omgivet af et varmt og kærligt lokalsamfund, som selv er et unikt miks af religiøse og sekulære familier. Dette projekt er det eneste af sin art i Israel og har været ekstremt hjertevarmende og meningsfuldt for alle involverede. De Lone Soldiers som flyttede ind i hjemmet er både israelskfødte (dvs. forældreløse eller børn fra brudte hjem, jf. Orr Shaloms børn) og ”klassiske” lone soldiers, dvs. nye immigranter som har foretaget aliyah fra rundt omkring i verden. I hjemmet finder man pt. amerikansk-, etiopisk-, ukrainsk-, tysk- og israelskfødte soldater. Hver eneste af disse Lone Soldiers har desperat haft brug for husly, og glæden og nydelsen og taknemligheden i deres øjne, deres ord, og deres måde at interagere på har været fantastisk at bevidne.

Aktuelt gør 6.400 Lone Soldiers fra 52 lande tjeneste i IDF (Israels forsvar). Centrets stab og hundredvis af volontører arbejder hårdt på at opbygge denne familie og sørge for de mange basale ikke-militære behov som Lone Soldiers oplever. Vi gør dette med henblik på at sikre en inklusiv, understøttet og succesfuld integration i det israelske samfund. Nedenfor kan I læse om et kerneelement i vores arbejde, vores Lone Soldier hjem, som findes over hele Israel, og som giver tag over hovedet til mere end 70 unge.

I marts 2017, åbnede Lone Soldier Centeret et hjem, der huser 37 soldater. Hjemmet består af syv lejligheder og huser Lone Soldiers fra alle samfundslag og danner et unikt fællesskab, hvor de unge kan støtte hinanden igennem deres tjeneste og videre i deres livsfærd.

Eksisterende Lone Soldier hjem I dag driver Lone Soldier Centeret fire hjem fordelt på Jerusalem, Beit Shemesh og Sha’arei Tikva. Vores mål er mere end at tildele en varm seng det er også at skabe et rigtigt hjem, et hjem der emmer af støtte og omsorg igennem kombinationen af kost, rådgivning, højtidsbegivenheder, og en-til-en kontakt. Vores vision er at være hjertet i Lone Soldier samfundet i hver eneste af de respektive byer. Hjemmene skaber lige vilkår for Lone Soldiers og giver dem en følelse af tryghed, tilhørsforhold og en familie på dusinvis af lone soldiers, som gør tjeneste i IDF hvert år. Det første husningsprojekt, som centret åbnede, var et hjem i Beit Shemesh, som huser 12 lone soldiers. Hjemmet og dets beboere drages omsorg for af lokalsamfundet, som forsyner med varme næringsrige måltider til hjemmet og involverer sig i soldaternes dagligdag. I august 2016, åbnede Lone Soldier Centeret et hjem i Sharei Tikva, et lille samfund lige uden for Tel Aviv.

DJV - side 4

I september 2017, påbegyndte Lone Soldier Centeret en ny type projekt og åbner for første gang et hjem for kvindelige Lone Soldiers i IDF. I øjeblikket eksisterer der ikke sådanne muligheder for kvinder, som repræsenterer 30% af den samlede Lone Soldier masse hvert år. På baggrund af den kæmpesucces Lone Soldier Centret har haft med vores eksisterende hjem, er vi begejstrede for at kunne skabe lignende faciliteter for de modige unge kvinder, der gør tjeneste i IDF.


ISRAEL JUNI 2017 Af Linda Møller Jeg har været i Israel i 12 dage i juni. En tur hvor jeg bl.a. havde anledning til at besøge flere af DJVs samarbejdspartnere.

Besøg hos Ahavat Kol Israel: Jeg mødtes med Rabbi Yoram Brucharian for at høre lidt til arbejdet i AKI. Der var en livlig aktivitet under mit besøg. Adskillige opringninger fra folk som havde hjælp behov, og folk som kom forbi og hentede forskellige ting - bl.a. 75 stole til lån ved en Bar Mitzvah. Dagen før havde der været en ung mand kl. 23. for at hente krykker. Jeg fik også anledning til at læse flere af de mange breve, som folk har skrevet til AKI som tak for hjælp. Ingen tvivl om at de rækker ud til mange mennesker med behov. AKIs store drøm er fortsat at bygge et hjælpecenter og værested på en grund, de har fået stillet til rådighed, men pga bureaukrati og pengemangel har det lange udsigter. I ventetiden yder de en stor indsats fra de små kælderlokaler, de har.

Besøg hos Lone Soldier: Ved mit besøg hos Lone Soldier var Liora (som var til DJVs stævne 2016) tilstede tillige med Josh’s kone, Mira og hans bror Jack. Også her sydede centeret af aktivitet og travlhed. Under vores samtale nåede Liora adskillige telefonopringninger og måtte haste videre for at give et oplæg til en ungdomsgruppe, som var på besøg fra USA. Når Liora ikke lægger timer i Lone Soldier, arbejder hun til daglig som tur/naturvejleder for børn og unge under 18 år og trives med det. Centeret er blevet som et hjem for mange soldater uden familie i Israel og yder stor støtte både socialt og praktisk.

Efterfølgende fik jeg en lille rundvisning i hovedbygningen og en snak om volontørernes arbejde og vilkår. Der er en åben invitation til volontører fra Danmark om at komme og tilbringe kvalitet tid sammen med børnene.

Besøg på Socialministeriet: Dina Lutati har i mange år været den ansvarlige for udenlandske volontører i Israel og stået for kontakten til dem og deres arbejdspladser. Hun er nu gået på pension og hendes afløser Renee Techelet er klar til at løfte opgaven tillige med endnu et par medarbejdere. Dina L fortsætter som frivillig 1 dag om ugen og prøver på den måde at overdrage sin viden og erfaring til dem, som skal fortsætte det vigtige arbejde. Renee T arbejder intenst på, via Indenrigsministeriet, at forbedre visumvilkårene for de udenlandske volontøransvarlige repræsentanter. Det er gode nyheder.

Bedevandring: Under mit ophold i Jerusalem brugte jeg en dag til en bedevandring til Grædemuren og Gravhaven. Der er så mange behov og problemer, men også så meget at sige tak for. En trosstyrkende oplevelse er det altid at stå ved muren, læse løftet fra 1.Kong. 8.41-42 og bede for landet, byen, folket og alle dem jeg holder af.

På Lone Soldier Center Fra venstre: Liora, Linda og Meira

Besøg på arbejdspladser for volontører: I Natanya var jeg indenom 2 af de steder hvor vi har sendt volontører til i året, som er gået. På Maon Nechim mødte jeg Beni (soc.råd og volontørleder) og den nye leder Dori Sadon. Stedet er i gang med en stor renovering med larm, rod og støv til følge, så de glæder sig til snart at blive færdige. Der var kun rosende ord fra dem mht de danske volontører, som har tjent på stedet. Dejligt at høre. På børnehjemmet Beit Elazraki fik jeg en kort intro til stedet fra Yehuda Cohen, som sammen med sin kone har været ledere af hjemmet i 26 år. Der er ca. 250 børn fordelt i flere huse. Stedets motto ” At være der for dem,- altid” og deres arbejde har 3 søjler/ principper: 1) Stabilitet 2) Skole og uddannelse 3) Terapi

Dori Sadon Maon Hechim

Renee Techelet og Dina Lutati, Socialministeriet

Side 5 - DJV


Af Danielle Mor

Danielle Mor talte på DJVs Israelstævne i 2015.

Paris…og Jerusalem vil altid være deres! Om nogle få uger vil Fanny og Ilan stå under deres bryllups Chupa (baldakin), opstillet på Jerusalems bakker, og love hinanden troskab i den by begge har drømt om. Som hhv. ung jødisk kvinde og mand blev de begge født i det samme parisiske nabolag men lærte først hinanden at kende, da de fuldførte deres drøm, forlod alt hvad der er dem bekendt i lysenes by og gjorde aliyah til Israel – Guds by – Jerusalem. Fannys historie er som en roman. Det er en fortælling om en ung kvinde, 33 år gammel, som tidligt i sit liv rejste verden rundt og lærte forskellige professionelle færdigheder og var sceneskuespiller og indbegrebet af livsglæde og begejstring.

allerede var færdig med universitet, boede i Paris og følte sig hjemme der, besøgte hun Israel igennem Taglit-Birthright, et af Jewish Agency’s partnerprogrammer, som organiserer uddannelsesture på 10 dage til Israel for tusinder af jøder fra hele verden. Men selvom programmet mindede hende om hendes rødder, var hun ikke overbevist om at skulle flytte til Israel. Senere fik hun muligheden for et års ophold i Israel igennem et andet Jewish Agency program, MASA, som sponsoreres af den israelske stat og Jewish Agency i fællesskab. Fanny tilbragte et år i Tel Aviv igennem MASA programmet. Og på dette tidspunkt vidste hun, at Israel skulle være hendes fremtidige hjem. Men af personlige årsager vendte hun tilbage til Frankrig, hvor hun opnåede den perfekte stilling inden for finans og administration. Hun elskede arbejdet og blev i jobbet i næsten syv år, alt imens hun drømte om at komme til Israel. På samme tid blev hendes forbindelse til jødedommen styrket, og hun begyndte at leve sit liv som religiøs jøde. Igennem disse år engagerede Fanny sig i mange aktiviteter, såsom at studere matematik og musisk teater. Nu og da ville hun spørge sin chef om han kunne finde en stilling til hende i Israel, men han ønskede ikke at miste hende. ”En dag fortalte han mig, at kontoret i Paris måtte skære ned, og at han var tvunget til at fyre mig.” Fanny, som på dette tidspunkt havde været udsat for den voksende antisemitisme i Frankrig, begyndte at være bange for at gå på gaden alene, og undgik at iklæde sig noget, der kunne antyde hendes jødiske identitet (såsom halskæden med Davidstjernen, som hun elskede). Men hun så denne situation som et kald om at komme hjem – til Israel. forts.side 7

For Fanny, som blev født i Paris, er Israel landet, hvori hun ser sin fremtid. Hun blev født af jødiske forældre, som delvist overholdt jødiske traditioner, mens de levede et liv som verdensborgere. Hendes far var højt placeret i finansverdenen og aktivt engageret i franske kolonier rundt omkring på kloden. Da hun var 5 år gammel var hendes forældre udsendt til en af øerne i det sydlige Afrika. Senere flyttede familien til Ny Kaledonien i Stillehavet. ”Over en 10-årig periode levede jeg uden for Frankrig og havde ingen forbindelse til Israel og oplevede meget lidt i form af jødisk liv og tilknytning til den jødiske verden,” siger hun. Men ganske gradvist genfandt den jødiske verden og det jødiske liv Fanny. For ni år siden, da hun

DJV - side 6

Fanny og Ilan føler sig fortrøstningsfulde og beder om en lys fremtid. Vi ønsker alle sammen Fanny og Ilan tillykke – Mazal Tov!


I og med at hun tog beslutningen om at gøre aliyah, vidste hun, at hun skulle forbedre sit hebraisk. Hun var også bekymret over, hvordan hun skulle finde nye venner og besluttede derfor at gøre aliyah igennem Jewish Agencys Ulpan (sprogskole) Etzion i Jerusalem. For et år siden færdiggjorde hun programmet – og med godt hebraisk og sit netværk af venner fandt hun et job. Men der var stadig noget der manglede – en ægtemand. Fanny drømte om at opfylde den bibelske befaling om at skabe et hjem og få børn. Og så, for kun fem måneder siden, fortalte hendes vener fra Ulpan Etzion, at de havde fundet det perfekte match – Ilan, som ligesom hende havde foretaget aliyah fra Paris, og aktuelt var i Ulpan Etzion programmet. Fanny og Ilan mødtes og opdagede en delt passion for kunst (Fanny som skuespiller og Ilan som professionel kunstmaler) og for den by, de havde valgt at slå sig ned i – Jerusalem. Som Fanny udtrykker det: ”Jeg var tvunget til at forlade mit tidligere liv, krydse havet, gøre aliyah til Israel for at finde den mand, som passer mig bedst i hele verden, den mand som jeg tror på, at Gud har udset sig til mig, og igennem så mange år faktisk kun boede et par gader væk fra min adresse i Paris. Så alt imens de altid vil have Paris tilfælles i deres fortid, så er det nu Jerusalem, der er deres aktualitet og fremtid. Sidste uge fuldførte Ilan Ulpan Etzion og repræsenterede 250 nye immigranter ved en Aliyah festlighed arrangeret af Jewish Agency i

Gensyn med Atlit og Dannebrog Af Dan Herron Stedet og stemningen er de samme. Begejstringen og spændingen er de samme. Ansigterne og historierne er nye. Endnu en årgang på 1,500 dimittender fejrer afslutningen på et berigende og livsomvæltende indslusningsprogram, administreret af Jewish Agency for unge voksne jøder, der har besluttet at gøre Israel til deres hjem. Jeg har set hele spektaklet før, så at sige, men der er nye vinkler og nye kapitler, der nu er gået i gang i hvert enkelt individs liv, så der er intet mondænt eller kedeligt ved gensynet. Jeg får lov til at interviewe to ukrainere og to sydamerikanere. De skriver alle videre på en historie, hvis rigtige begyndelse synes at tage form nu, da de er kommet frem til det sted de opfatter som deres sande hjemland. De sidder under historiske billeder af internerede jøder. For Atlit er en gammel interneringslejr (jf. Nyt fra DJV august 2016), hvor jøder der havde den samme drøm om at starte et liv i Israel, dengang Palæstinamandatet, desværre måtte parkere drømmen for en stund. Men det var dengang, og nu starter drømmene ved Atlit. Jeg møder endda en af to danskere, som bærer Dannebrog i flagparaden og senere planter det på hovedscenen, blandt de mange andre landes faner.

koncentrationslejren Atlit, det sted hvor briterne oprettede en tilbageholdelseslejr for jødiske flygtninge, der søgte indrejse til Israel mellem 1935-1948. På dette sted var der et fængsel, hvori jødiske mænd, kvinder og børn blev holdt som krigsfanger simpelthen fordi de ønskede at rejse ind i Israel. Festligholdelsen blev holdt ved Atlit netop for at mindes fordums mod og trængsler og for at fejre nutiden og bede for fremtiden. Fanny og Ilan føler sig fortrøstningsfulde og beder om en lys fremtid. Vi ønsker alle sammen Fanny og Ilan tillykke – Mazal Tov. Jonathan er fra Esbjerg og har israelsk far, så han har allerede statsborgerskab, men han er nysgerrig på sin israelske identitet, og det er derfor han har været en del af ulpanprogrammet, og måske flytter han permanent til Israel i fremtiden. Han ser ud til at nyde fællesskabet i fulde drag og repræsenterer Danmark godt. Det gør Dansk-Jødisk Venskab også, som bliver nævnt med stor tak fra arrangørerne. Godt gået Danmark.

Atlit 2017 side 7 - DJV


Orr Shalom – Tak Af Debbie Faier Debbie Faier

Safe Haven Camp – Pesach Lejr Takket være støtte fra DJV, så kunne 50 af Orr Shaloms udsatte og sårbare børn og teenagere i alderen 8-17 få lov til at tilbringe deres Pesachferie i et sikkert, struktureret, berigende og sjovt miljø. I løbet af skoleferier kan de fleste af de børn, som lever i Orr Shaloms terapeutiske Familiegruppehjem, vende tilbage til deres biologiske forældre for en kort periode. Desværre kan ikke alle børnene vende hjem, enten fordi de er forældreløse, uden familie eller fordi de kommer fra situationer, der er så voldelige, misbrugsbelastede og dysfunktionelle, at de end ikke kan vende tilbage for en kortere bemærkning. Andre børn kan vende hjem, men kun en dag eller to af gangen. For disse børn er Orr Shaloms Safe Haven lejr (En sikker havn) den eneste mulighed og tilvejebringer børnene en sikker, sjov og udfordrende ferieoplevelse.

Oplæring og vækst et nyt sted: Safe Haven flytter til Kfar Silver Denne påske flyttede vi beliggenheden af vores lejr fra Nitzana (jf. Nyt fra DJV juni og oktober 2016) til Kfar Silver en landsby nær Ashkelon. Dette var første gang, vi afviklede Safe Haven lejren i Kfar Silver; vi planlægger at bruge denne beliggenhed til fremtidige Safe Haven lejre. Hovedparten af børnene ankom – med ledsager – via bus eller tog til Ashkelon Station, som er beliggende tæt ved Kfar Silver; børnene fra Eilat og Beer Sheva ankom med minibus. Dette var en forbedring i forhold til sidste års lejr, hvor alle børn skulle fragtes med særbus til Nitzana (ørkenlokation tæt på den ægyptiske grænse). Forholdene i Kfar Silver er en klar forbedring i sammenligning med Nitzanas. Børnenes soveværelser er rummelige og nyrenoverede. Kfar Silver er æstetisk smukt med store åbne grønne områder, som børnene udnyttede fuldt ud for at dyrke sport og hænge ud. Nærheden til Ashkelon, en by med mange underholdnings- og kulturelle aktiviteter, udvidede vores muligheder og muliggjorde endagsture. At have muligheden for at shoppe, bowle, gå i biografen eller simpelthen tage en gåtur på strandpromenaden, med udsigt til havet, gav en ekstra god fornemmelse af at være på en afslapningsferie. Nærliggende shoppingcentre var en velkommen forandring både for staben og børnene, eftersom man kunne få stillet nogle behov lettere og mere øjeblikkeligt. Tilgangen til sygehuse og

DJV - Side 8

praktiserende læger tilføjede en ekstra fornemmelse af tryghed for både børn og stab. De første dage blev brugt på at lære Kfar Silver, den nye lokalitet, bedre at kende. Mange af børnene har angst, nogle gange ekstrem angst, i forbindelse med nye mennesker, steder og oplevelser. Orr Shalom børn har undergået en utrolig høj grad af forandring i deres korte livspænd, og de fordrer og trives bedst med stabilitet og familiære forhold. For at modvirke angsten på en sjov måde, organiserede lejrlederne en skattejagt, hvor børnene fik et startspor for at finde den næste post. Når de kom til en post, skulle de tage et billede af den og sende den til en leder for at få sporet til den næste post, osv., indtil børnene oplevede at have en grundlæggende forståelse for landsbyen.

Forandringshåndtering og udfordringer for udsatte børn Børnene, som deltager i Orr Shaloms Safe Haven Camp, er blandt de mest sårbare og udsatte, og denne omgang stod vi overfor, og overvandt, adskillige udfordringer, både følelsesmæssigt og logistisk. Logistisk var børnenes soveværelser beliggende længere væk fra samlingsområdet end var tilfældet i Nitzana, som var noget staben håndterede ved at tillade mere tid til at komme og gå fra aktiviteter. Følelsesmæssigt havde nogle af børnene svært ved at tilpasse sig et nyt og fremmed sted. Mange af børnene var særligt udfordret af det faktum, at lejren tog en dags pause i midten af opholdet for at fejre Pesach Sederen. Selvom vi er fuldt bevidste om, at de børn, der deltager i Safe Haven lejren, ikke kan tage hjem – eller besøge værtsfamilier – over længere tid, så føler vi, at denne ene aften, Sederaftenen, repræsenterer en dyrebar mulighed for at reparere brudte relationer. Med dette i sigte, så besøger børnene familiemedlemmer eller værtsfamilier på dagen og natten for Sederen. Dagen, børnene vender tilbage på, er dog en tung dag. Mange af børnene har det svært med at gentilpasse sig og har brug for tid til at bearbejde den forudgående dags indtryk. Eftersom dagene går, så bliver de tilpasset til det nye rum og lærer at holde af den store åbne sportsbane, og især landbruget og dyrehaven der er i landsbyen. På denne lejr blev tolv nye børn introduceret til Safe Haven. Fordi de aldrig før havde deltaget i en Safe Haven lejr, var der en tilpasningsperiode, hvor de var nødt til at vænne sig til rutinerne og reglerne for lejren. Fem nye lejrledere sluttede sig også til os


os efter intens træning. Vores stab bestod af 12 lejrledere: den lejransvarlige, 5 nationale volontører (unge kvinder som vælger at gøre socialtjeneste i stedet for at indrulleres i IDF). Børnene på Safe Haven lejren kræver opsyn og omsorg 24 timer i døgnet, og nogle gange opfører de sig aggressivt (enten fysisk og/eller verbalt) eller provokerende overfor staben. Staben forbruger en enorm mængde energi hver eneste dag, hvilket kan være ganske udmattende. Grundet deres træning, så besidder lederne en større forståelse for, at børnenes negative energi ikke er rettet imod dem personligt. De er blevet trænet til at se igennem børnenes opførsel og prøve at identificere roden til deres ubehag. De balancerer en linje mellem at opmuntre børnene til at deltage og udvise forståelse og opmærksomhed omkring børnenes fysiske og mentale tilstand. Staben har debriefingmøder hver aften, hvor de individuelt har mulighed for at bearbejde dagens begivenheder og kollektivt forberede sig på morgendagen. Vores stab på denne lejr var exceptionel god og udviste den højeste grad af omsorg og medfølelse for børnene.

en sportsbegivenhed med deres småbrødre, som inkluderede fodbold, basketball og endda en længdespringsudfordring! Mimouna Den traditionelle afslutning på Seder fejringen blev afholdt i spisesalen. Nogle af teenagerne opførte et teaterstykke, som forklarer rødderne for Mimouna. Traditionel marrokansk musik spillede på højtalerne under hele begivenheden. En berømt chefkok, Moran Buaran – tidligere personlig kok for præsidenten – tilbød at komme gratis og tilberede mad til festen! Hun medbragte adskillelige af sine kokkevenner, og børnene fik lov til at mæske sig i et tagselvbord af lækre retter. Vi skaffede også popkorn- og candyfloss maskiner, så alle børnene var enormt glade!

En sand lejroplevelse Der var fire ekskursioner uden for Kfar Silver, men mange af aktiviteterne fandt sted i landsbyen. Det er vigtigt at bemærke, at mange af disse aktiviteter blev bygget op og gennemført med hjælp fra de ældre teenagere, som påtog sig gedigne lederroller på denne Pesach lejr. Flugten fra Ægypten og ankomsten til Israel De ældre børn hjalp lederne med at organisere denne aktivitet ved at bygge såkaldte escape rooms (flugtrum). Børnene, som kom ind i rummet ”Flugten fra Ægypten”, skulle fuldføre deres mission så hurtigt som muligt (fysiske udfordringer og quizspørgsmål forbundet med Exodus historien), så de kunne nå frem til ”Israel” rummet. Chokoladeværksted Børne lavede chokolade fra bunden af, og byggede et vandfald med chokoladefondu, lavede fyldte chokolader og slik med chokoladeovertræk, og – vigtigst af alt – spiste en masse chokolade! “Café Dilemma” I løbet af ugen satte små grupper af børn sig ned med en lejrleder, 15-30 minutter af gangen, for at diskutere diverse vedkommende emner, såsom venskab, selvtillid, frihed (i forbindelse med Pesach – hvad betyder det virkeligt at være fri?) og ansvar. Storebror/storesøsterprogram Teenagere får mulighed for at udvikle værdifulde lederevner og fungere som mentorer. For mange er dette den første gang, de prøver sådanne ting. De yngre børn matches med en meget pålidelig rollemodel: en person som har været i deres sko og er kommet igennem trængsler lignende deres egne. ”Storesøstre” organiserede et boldmagerværksted for deres yngre søstre, mens storebrødrene organiserede

På hesteryg med Orr Shaloms plejebørn Af Dan Herron Dansk-Jødisk Venskab og venner i Jerusalem gik for nylig sammen om at sponsorere en fredagsudflugt for plejebørnene i et af de familiehjem, hvor DJVs tidligere repræsentant er frivillig i Mevaseret Zion. Børnene prøvede for første gang at få ansvaret for deres egen hest på en 40 min. lang ridetur. Det var ikke lige let for alle i starten, men alle kom igennem og voksede med opgaven. Der var godt fællesskab og vi hyggede os med picnic og Kongekubb (et havespil) imellem riderunderne. Tilbage står et dejligt sommerminde fra Jerusalems bakker og dalen ved Beit Zait. Tak!!

Side 9 - DJV


Overskrift

Dansk Jødisk Venskab Referat af generalforsamling den 11-052017 afholdt i Valby Medborgerhus Valg af dirigent og referent Eva Ravn Møenbak bød velkommen og foreslog Børge Boesen som ordstyrer. Efter valget fastslog han, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henholdsvis februar og april 2017 udgaven af Nyt fra Dansk Jødisk Venskab som foreskrevet i vedtægterne. Kirsten Graversen blev valgt som referent.

1.

2.

Årsberetning ved formanden Eva Ravn Møenbak aflagde årsberetning for 2016. Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. Årsregnskab ved kassereren Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.

Valg til bestyrelsen Eva Ravn Møenbak, Linda Møller, Marvel Guldbrandsen og Greta Axelsen blev genvalgt til bestyrelsen. Evt. Eva Ravn Møenbak informerede om, at Dan Herron har fået nyt arbejde som redaktør af det engelsksprogede blad hos Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem og stopper for Dansk Jødisk Venskab med udgangen af maj 2017.

Tværkirkelige bedemøder for Israel i 2017 ”Bed om fred for Jerusalem” (Salme 122,6) Den 3. onsdag i måneden kl. kl. 19. 19.30 er der bedemøde for Israel 16/8, 20/9, 18/10 Møderne, der ledes af Eva Ravn Møenbak, er åbne for alle interesserede. Til hvert møde er der informationer fra Israel Møderne finder sted i Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

DJV - side 10

Israel-stævne, d. 4. november. Tema: Menighedens opgaver i forholdet til Israel.

Inds æt meddelels e her. Du opnår s tørs t vi rkning ved ku n at bruge to el ler tre s ætninge r.

3.

5.

Dansk-Jødisk Venskabs

Kl. 14.00: Menigheden og Israel – et åndeligt bånd (Eva Ravn Møenbak, formand for DJV) Kl. 16.00: Menighedens opgaver i forholdet til Israel (Linda Møller, rejsesekretær for DJV) Kaffe, the og kage mellem de to møder Stævnet afholdes i Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

Hjertestrik Vi har i DJV fået en del garn doneret til projekt ”Hjertestrik”. Hvis nogen er interesseret i at få garn til at strikke af, så er de velkomne til at kontakte mig. For yderligere info: Linda Møller Tlf. 50566414 Mail:elkaer1@gmail.com


Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

Maj 2017: Dora Bjørneboe 1500, Bodil Nielsen 500, Gurli Pedersen 100, Elding 600, Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Anonym 100, Brian Kallehauge 500, Ove Pedersen 300, Tage Barrit Nielsen 150, Jens Erik & Else Pedersen 200, Johan Due 500, Peter & Lene Kusk 200, Anonym 3102, Eva & Ove Stage 200, Gerda Hedeby 300, Åse Hansen 100, Ole Hansen 300, Anita Nørgaard 200, Inger Ravndrup Thomsen 1000, Svend Riisager 1250, Charlotte Grønnegaard Knudsen 100, Erna Møberg Hansen 3.300,Levi Andreas Hansen 200, Anette Pugh 500, Anonym 3.600, H. Hansen 100, Niels E. FlenstedJensen 100, Eva Nielsen Voesgaard 500, Grethe K. Knudsen 300, Rigmor Gundfelt 500, Lars Kühnrich 2500, Woller 500, Søren Bøgel Pedersen 150

Jensen 150, Mona & Isak Berkowitz 200, Marta Hansen 1000, Dora Andersen 100, Jette Rieck 100, Birtha Andersen 100, Henning & Sonja Næsager 5200, Birkebjergkirken, Næstved 1300, Søren Bøgel Pedersen 150, Anna Wendelboe 4000

Fattige og nødstedte jøder: Mads Koch Fiederspiel 100 LS, Dianne Kampp 100, Jens Toft-Sørensen 200, Christa Ross 100, Mrk. KIG 500, Gudrun Larsen 100 AKI, 100 OSL, 100 LS, Kirsten Genach 700 AKI, Anni Bak Frank 200, William Marcher 300 LS, Anonym 6000, LS, Inger Irene Aaberg 100, Birtha Andersen 1000 J.A.

Fattige og nødstedte jøder : Christa Ross 100, Anne Maria Zachariassen 300, Mads Koch Federspiel 100 L.S.,Mrk. KIG 500 OSL, Jens Toft Sørensen 200, Henny & Bent Larsen 250, Dianne Kampp 100, Edith Aggerboe 200 JWA,, Gudrun Larsen 200 OSL, Karl Aage Hagsteen 800, Kirsten Genach 1000 AKI, Carsten Ladefoged 1000, Charlotte Grønnegaard Knudsen 200, Flemming S.W. Madsen 500 OSL, Anni Bak Frank 100

Juni 2017: Bodil Nielsen 500, Margit Vielsted 100, Gurli Pedersen 100, Johannes & Bente Hauge 1000, Elding 600, Henny & Bent Larsen 250, Jørgen Anker Hansen 100, Anne Maria Zachariassen 150, Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Lis Pedersen 100, Anonym 100, Peter & Lene Kusk 200, Jens Erik & Else Pedersen 200, Tage Barrit Nielsen 150, G & H Marsbøll 300, Brian Kallehauge 500, Eva & Ove Stage 200,Gudrun Larsen 100, Birta Hansen 500, Anette Pugh 500, Tommy og Kirsten Vestesen 200, V. Søllner 500, Ole Jensen 300, Alice Rygaard Nielsen 100, Johan Due 500, Hava & Bjørn Andersen 150, Inger Ketty Jørgensen 250, Grethe & Hans Erik Sørensen 200, Jørgen Vagn Petersen 1200, Edvin H. Kousted 300, Lillian Pihl Nielsen 300, Svend Viggo Højegaard 200, Asger & Johanne Nielsen 1000, Ove Pedersen 300, Inger Ravndrup Thomsen 1000, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Gerda Hedeby 300, Grethe Katrine Knudsen 500, Niels Kristiansen 500, Niels E. Flensted-Jensen 100, Lillian Lundbæk 200, Hanne

Kære venner af Dansk-Jødisk Venskab Sommerferien er i gang med travlhed i ferielandet og i lufthavne. Også børnene i Orr Shalom glæder sig til sommerlejre og udflugter mv. Lone-Soldier fortsætter deres gode aktiviteter for soldaterne, som fra verdens lande er kommet for at støtte Israel. Ligesom Jewish Agency til stadighed arbejder med at bringe jøder hjem til Israel. Derfor stor tak til jer alle for gaverne, som er kommet de seneste måneder. Det gør det muligt, at arbejdet også kan fortsætte i sommerferietiden. Med ønsket om en fortsat god sommer, igen mange tak for gaver og kontingenter. Med venlig hilsen Filip Graversen Kasserer

Gaver til Dansk-Jødisk Venskab er fradragsberettigede efter gældende regler.

side 11 - DJV


VIGTIGT! TIL VORE ABONNENTER PÅ FÆRØERNE, GRØNLAND OG I UDLANDET ID NR. 47420 Maskinegnet adressering

Som I sikkert ved, er der sket mange ændringer i det danske postvæsen. Dette medfører blandt andet betydelige ekstraudgifter i forbindelse med forsendelsen af vort blad - Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab. Der vil derfor fremover ske en ændring.

Til jer der bidrager til vort arbejde: Vi vil med det samme slå fast, at alle der økonomisk støtter vort arbejde fortsat vil få bladet gratis tilsendt. Her er der ingen ændring, og du behøver ikke foretage dig noget.

Til jer der ikke bidrager til arbejdet: Vi vil også gerne sende bladet til jer, der fortsat ønsker at følge med i DJVs arbejde, selv om I ikke har mulighed for at bidrage økonomisk til arbejdet, men her beder vi om at få en skriftlig tilkendegivelse herpå. Dette kan ske pr. mail til vores mailadresse:info@djvenskab.dk eller pr. brev. Se postboksadresse i kolofonen på side 2. Hvis vi ikke hører fra jer, vil I blive slettet som

abonnenter. Dette blad er så det sidste blad, som I modtager fra os.

MEN - er du på nettet kan du fortsat læse bladet på vor hjemmeside:www.djvenskab.dk Her vil du også finde mange andre interessante oplysninger. Ved at minimere portoudgifterne kan vi sende flere midler til vore projekter i Israel. Vi håber alle har forståelse for denne prioritering af vort arbejde.

Til vore indenlandske abonnenter Da det fremover er Bladkompagniet, som vil foretage distributionen af bladet, er det for at sikre leveringen vigtigt, at navne- og adresseoplysninger er korrekte. Kontroller derfor om navn og adresse er korrekt, og hvis ikke bedes det korrekte navn og adresse indsendt til os gerne på vores mailadresse: info@djvenskab.dk. Hvis oktober-nummeret af bladet udebliver, giv os da venligst besked herom også gerne via vores mailadresse: info@djvenskab.dk—eller til vores postboksadresse se kolofonen s. 2.

Med venlig hilsen Ole Hamann - Bladsekretær

Udgiver: Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 64, 2830 Virum

Med venlig hilsen DJV's bestyrelse

Nyt Fra Dansk-Jødisk Venskab – Nr. 4 – Aug. 2017 – 40. årgang  
Nyt Fra Dansk-Jødisk Venskab – Nr. 4 – Aug. 2017 – 40. årgang  
Advertisement