Page 1

ISSN:2245-1021

Nyt fra

DANSK-JØDISK VENSKAB Nr. 6 - December 2016 - 39. årgang

Chanukah-indsamling Side 2 Hjemkomsten til Jerusalem Side 3 Ny bølge af Etiopisk Aliya Side 4-5 DJV’s Israelstævne 2016 Side 6-7 Orr Shaloms akutte modtagelsescenter Side 8-9 AKI– nye og gamle visioner Side 10

DJV

- et fælleskirkeligt arbejde for Israel


Dansk-Jødisk Venskab Postboks 64 2830 Virum Konto 1551 000932 7398 mail: info@djvenskab.dk web: www.djvenskab.dk webmaster: Dan Herron BESTYRELSE: Eva Ravn Møenbak, formand, 4465 6252. E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk Filip Graversen, kasserer 5765 8989. E-mail: graversen4171@os.dk Kirsten Graversen, 5765 8989 E-mail:graversen4171@os.dk Linda Møller, rejsesekretær, 5056 6414 E-mail: elkaer1@gmail.com Marvel Gulbrandsen, 36410623 E-mail: gax@privat.dk Greta Axelsen, 30255329 E-mail: gax@privat.dk Vagn Møenbak, 4465 6252. E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk Repræsentant i Israel Dan V. Herron 11 Yitzhak Ben Dor, apt. 11 9328109 Jerusalem, Israel E-mail:dan.herron@djvenskab.dk Tlf. (+972)(0)58-643-4396 Nyt fra DANSK-JØDISK VENSKAB Redaktion: Greta Axelsen, ansv.red. Se ovenfor Eva Ravn Møenbak se ovenfor Layout: Greta Axelsen DJV VOLONTØR Kontaktperson: Linda Møller, se ovenfor BLADSEKRETÆR Ole Hamann E.mail:alice-ole@hotmail.com Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab kan bestilles hos redaktøren eller et af bestyrelsens medlemmer eller hos: Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 64, 2830 Virum

Leder Kære Israel-ven Når vi om kort tid kan fejre, at Gud gav sin Søn til denne verden (Johs. Ev. 3,16), så falder dette års julefejring på nøjagtig samme dato, som det jødiske folk fejrer Chanuka-festen, nemlig d. 24. december om aftenen. Det er ikke hvert år, at der er dette nøjagtige sammenfald i datoer mellem Jul og Chanukah, men i år kan vi, både kristne og jøder, tænde lys den 24. december i taknemmelighed over, at Gud greb ind, da det så allermest sort ud. Chanuka-festen har som baggrund en af de mange dramatiske episoder i det jødiske folks historie, der fandt sted i 165 f. Kr. i den lille landsby Modiin ikke langt fra Jerusalem. Den jødiske befolkning var af den hellenistiske konge Antiokus Epifanes blevet mødt med et krav om at afstå fra deres tro på Israels Gud. Men Mattatias fra Modiin svarede kongen: ”Jeg og mine sønner vil leve vort liv i den pagt, der blev sluttet med vore fædre” (1. Makkabæerbog 2). Dette modige standpunkt blev fulgt af mange andre jøder, og angrebet på både jødisk tro og jødisk liv blev overvundet, og Templet i Jerusalem kunne genindvies til den ene sande Gud. Det var en begivenhed af historiske dimensioner. Makkabæernes handling reddede jødisk tro og jødisk liv på et meget kritisk tidspunkt og var derfor med til at bane vejen for, at Jesus nogle generationer senere kunne fødes ind i en jødisk kontekst som Israels Messias og hele verdens Frelser. Med denne korte historiske oversigt vil vi gerne opfordre dig til at give en gave til Dansk-Jødisk Venskabs arbejde i Israel. Vores Chanukah-indsamling i år vil gå til den frivillige organisation Lone Soldier i Israel, som vi har et fint samarbejde med. Lone Soldier kan sammenlignes med vores danske soldaterhjem. Lone Soldier er på en praktisk og nærværende måde med til at hjælpe og støtte unge soldater uden familie og socialt netværk. Lederen af Lone Soldier, Joshua Flaster, talte på Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne d. 29.10, som i år fandt sted i Københavns Frikirke, Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C.

Støt Lone Soldier Du kan bruge vedlagte girokort eller indbetale via bank: reg. nr. 1551. kontonr. 000932 7398. Mærk din gave "L.S." Vi takker på forhånd for enhver gave.

ARTIKLER, der gengives i bladet, dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter EFTERTRYK med tydelig kildeangivelse er tilladt

Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab

Forsiden: Yad Hasmona, Israel, Foto: Linda Møller

ISSN:2245ISSN:2245-1021

DJV - side 2

I ønskes alle en velsignet Chanukah og Julehøjtid.


Af Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel

Hjulene hviner og hele flyskroget giver sig, da Turkish Air flyet lander, men mange af passagerne klapper. De er glade for at have israelsk jord under fødderne igen, og den hårde landing lægger ikke en dæmper på hjemkomsten. Det gør den heller ikke for mig. Jeg er ovenud henrykt over at have fået et helt års studievisum i Israel og for at kunne fortsætte mit engagement med DJVs arbejde i Guds eget land. En anden kilde til glæde er vores veloverståede og roste Israelsdag, hvor vores israelske gæster, Josh og Leorah fra Lone Soldier Centret, blev dagens darlings. Jeg sidder selv iklædt en blå Lone Soldier t-shirt, da vi lander i Ben Gurion lufthavn. Der går ikke mange øjeblikke før en passager, en ung gut fra Miami, spørger om min forbindelse til centret, og i første omgang misforstår han mig og tror, at jeg selv er Josh Flaster, landslederen vi havde som gæst. Den amerikanske Lone Soldier er 20 år gammel og har, efter et år på Yeshiva i Beit Shemesh, besluttet sig for at starte sin militærtjeneste. Det her bliver ikke det sidste møde med Lone Soldier denne aften, men først skal jeg igennem grænsekontrollen, hvor jeg spændt afventer effekten af mit nye visa. Det overraskende spørgsmål, jeg bliver mødt med, er, om jeg tilfældigvis taler tysk? Og om jeg ikke kan tolke mellem et ældre ægtepar og grænsekontrollanten i båsen ved siden af? Så min første opgave i Israel, kl. 0.30 om natten, bliver at oversætte mellem hebraisk og tysk. Det går fint, på trods af at der er noget geografisk forvirring omkring Schwarzes Meer, som manden bliver ved med at fable om, hvilket løser sig da jeg læser Totes Meer i deres rejsepapirer, altså Dødehavet i stedet for Sortehavet, hvor de skal hen på ferie.

Min næste og sidste oplevelse for aftenen bliver et møde med Tally, en af medarbejderne for Lone Soldier Centret i Jerusalem. Hun har været ude af trøjen i 3 år nu, er gift med en anden Lone Soldier og glad for at kunne fortsætte sit engagement med foreningen og give tilbage til andre Lone Soldiers. Hun mødte også gutten fra Miami i lufthavnen og havde hjulpet ham med bagageproblemer. Vi ender på samme sherut til Jerusalem, og selvom vi ikke kender hinanden, så har vi masser at tale om i kraft af vores fælles bekendte og arbejde. Kl. 02.00 træder jeg endeligt over dørtærskelen til DJV’s lejlighed i det sydøstlige Jerusalem, og takker Gud for at være tilbage i kongens by endnu engang.

Tværkirkelige bedemøder for Israel i 2016 ”Bed om fred for Jerusalem” (Salme 122,6) Den 3. onsdag i måneden kl. kl. 19. 19.30 er der bedemøde for Israel Vi gør opmærksom på at mødet den 21.dec. er ændret til Onsdag den 14. december. Møderne, der ledes af Eva Ravn Møenbak, er åbne for alle interesserede. Til hvert møde er der informationer fra Israel

Møderne finder sted i Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C Velkommen Side 3 - DJV


Ny bølge af Etiopisk Aliyah på vej 63 etiopiske jøder lander med tårer af glæde og savn. Af Abra Forman Vi har tidligere berettet om den historiske afrunding på immigrationen for yemenitiske jøder, og som Dansk-Jødisk Venskab har været med til at støtte, men det betyder ikke, at Jewish Agencys arbejde er slut, langt fra. Historien og arbejdet fortsætter andre steder. På den dag løfter Herren atter sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er tilbage i Assyrien og Egypten, Patros, Nubien og Elam, Sinear, Hamat og havets fjerne øer. (Esajas 11:11)

stadig har en del arbejde foran sig. Da han velsignede de genforenede familier i sin velkomsttale sagde han, ”Jeg har ikke glemt dem, som stadig har familier, der venter”. Ligeledes tilstede ved velkomstceremonien var medlem af Knesset David Amsalem, Immigrations- og Absorptionsminister Sofa Landver og formanden for The Jewish Agency, Natan Sharansky. Neguise og Amsalem har været instrumentelle i at genstarte etiopisk aliyah, efter at den blev sat i bero grundet budgetmæssige problemstillinger. Neguise gav de nye olim (immigranter) opmuntring og råd, idet han sagde, ”Da jeg kom til landet for 31 år siden, stod jeg i den samme situation, som I gør nu. Ved at gøre en indsats lykkedes det mig at blive integreret i samfundet: at få en uddannelse og blive valgt som lovgiver. Jeg tror på, at hver eneste af jer også kan integrere sig og avancere i Israel takket være jeres personlige indsats og lige muligheder.” Han rejser et banner for folkene, han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de fire verdenshjørner. (Esajas 11:12)

Etiopiske Falash Mura ankommer til Immigrationskontoret i Ben Gurion Lufthavn, uden for Tel Aviv d. 9. oktober 2016.(Foto: Miriam Alster/ Flash90) I oktober ankom første hold i den seneste immigrationsbølge med etiopiske jøder fra Afrika til Israel. De landede i Ben Gurion Lufthavn, hvor mange blev lykkeligt genforenet med familiemedlemmer, de ikke havde set i over 10 år. Denne nye gruppe markerer afslutningen på en treårig pause i etiopisk aliyah, og den nye bølge forventes at bringe 9000 etiopiske jøder til Israel frem mod 2020. Stemningen i lufthavnen var fyldt med glæde men bittersød, rapporterede The Jerusalem Post, eftersom mange familier blev genforenet efter et årtis adskillelse, mens andre familier forbliver delt mellem Israel og Etiopien, hvor mange etiopiske jøder eller Falasha, som de kaldes, stadig lever under dårlige kår og trusler om vold lokalt. Knessetmedlem Avraham Neguise, som oprindeligt er fra Etiopien, var tilstede for at deltage i festlighederne men erkendte, at Israel

DJV - side 4

Sharansky, en af de mest aktive personer involveret i arbejdet for Israels aliyah, talte også og benævnte ankomsten ”de sidste etaper af den historiske aliyah, som blev påbegyndt med Operation Moses og Salomon”. Den første bølge af etiopisk aliyah, benævnt Operation Moses, fandt sted i 1984 og bragte 8.000 etiopiske jøder fra Sudan til Israel. Syv år senere blev 14.325 Falasha fløjet ud af Etiopien på mindre end 36 timer. Sharansky tilføjede, at den nyankomne gruppes familier ville blive genforenet med dem i Israel og forsikrede dem, at de ville modtage støtte og assistance mht. integrering. De nye immigranter vil først blive placeret i den nordlige provinsby Tzfat, hvor et absorptionscenter, særligt beregnet på etiopiske immigranter, befinder sig. I Dansk-Jødisk Venskab ønsker vi at fortsætte støtten til de etiopiske jøders tilbagevenden til Israel. Lad os sammen med det jødiske folk arbejde for, at de etiopiske jøder kan blive genforenet i Israel. Artiklen er sendt til DJV fra Danielle Mor, Jewish Agency


Hjertestrik Vi tager imod strikkede trøjer, huer, sokker m.v. til børn i Israel. For yderligere info: Linda Møller Tlf. 50566414 Mail:elkaer1@gmail.com

Tak fra Debbie Faier, Orr Shalom: Kære venner i Dansk-Jødisk Venskab. Mange tak for de for nyligt modtagne ting til hjem og børn. Vi sætter stor pris på jeres støtte. Vi har i dag modtaget dejlige babytæpper, sokker og jakker. Send vores varmeste tak videre til alle dem der strikker. Deres arbejde er så skønt og vil bringe hjælp og velvære til babyerne i vores varetægt.

Den nye bølge af etiopisk aliya forventes at bringe 9000 etiopiske jøder til Israel frem mod 2020

Bliv medlem af Dansk-Jødisk Venskab – og støt Israel! Dansk-Jødisk Venskab er en nonprofit forening, så dit medlemsbidrag går ubeskåret til støtte for Israel. Du kan blive medlem ved blot at indbetale kr. 100. Mrk indbetalingen ”medlemskab”. Shalom-hilsen Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab

Side 5 - DJV


STÆVNETS TEMA: LANDET ISRAEL Dansk-Jødisk Venskabs Israelstævne, som fandt sted 29.30.oktober, havde i år som tema: Landet Israel. Der var tre møder om lørdagen samt søndag formiddag.

Eva Ravn Møenbak Foto:Marvel

Lørdag formiddag talte Eva Ravn Møenbak over emnet:Landet Israel - gave og opgave og talte inspirerende om Guds løfter til Israel og om den opgave Gud har givet dem. Til stævnet havde Dansk-Jødisk Venskab inviteret to gæster fra Israel, som er involveret i et af de projekter, som DJV støtter i Israel organisationen Lone Soldier. En organisation, der på mange måder ligner danske soldaterhjem. Emnet for mødet kl. 14 var: Soldaterhjem i

Israel - vision og opgaver. Her får soldater, der ikke har noget netværk i Israel, hjælp på forskellig vis. Der er i Israel 6.400 enlige soldater uden et familienetværk i Israel. En del af disse kommer fra mange forskellige lande for at aftjene deres militærtjeneste i Israel, andre kommer fra splittede familier, eller er forældreløse. Når soldater har fri tager de gerne hjem til familien, men disse unge mennesker mangler dette netværk. Lederen for Lone Soldier Center i Jerusalem er Joshua Flaster, som selv er immigreret fra USA, og med sig havde han en ung kvindelig soldat, Leorah Stilman, som kom fra Canada. De har begge gjort aliya. De fortalte begge om deres liv som soldater, og også om nødvendigheden af et soldaterhjem, hvor man kan komme og få hjælp til mange ting, hygge, mad, vasket sit tøj, føle varme og få venner. Det var en stor glæde at have dem på besøg, og de nød også at være i Danmark, for første gang. På det sidste møde lørdag eftermiddag talte DJV repræsentant i Israel, Dan Herron, over emnet:

Kristent vidnesbyrd i Israel - Dansk-Jødisk Venskabs arbejdsområder i Israel. Dan fortalte om de mange forskelligartede opgaver han havde i forbindelse med det arbejde han udfører for DJV. Ikke mindst i forbindelse med det arbejde han udfører i organisationen Orr Shalom og om hans gode venskab med Lone Soldier!

DJV - side 6

Linda Møller var mødeleder om eftermiddagen Foto:Marvel

Dan Herron, Joshua Flaster og Leorah Stilman Foto: Linda


Foto: Marvel

På stævnet fik Lone Soldier Center overrakt en check på 25.000 kr. Gaven er en del af de mange indkomne bidrag til dette års Chanukahindsamling, som fortsat er i gang. Gaven blev overrakt af Solveig og William Brown, der var kommet fra Norge for at deltage på stævnet. Det var en stor glæde for Leorah og Josh at modtage denne store gave.

Dan Herron

Kirsten Graversen

Betyder Israel noget for Kristne? Dette var emnet for søndagsgudstjenesten, hvor Kirsten Graversen og Dan Herron delte emnet mellem sig og kom med den bibelske begrundelse for Israel betydning for kristne.

Også på dette års stævne blev der solgt diverse israelske produkter, kort, tørklæder, malerier m.m.

Fotos: Marvel, Linda, Dan.

Tak til lovsangs-gruppen i Københavns Frikirke for deres indsats ved stævnet. side 7 - DJV


Ajour med Orr Shaloms Akutte Modtagelsescenter

Af Debbie Faier, DJV’s kontaktperson i organisationen for udsatte børn i Israel, Orr Shalom

Orr Shaloms civile værnepligtige er helt essentielle for den gnidningsløse afvikling af de akutte familiehjems drift og er et uundværlig element af babyernes daglige pleje. De arbejder sammen med hjemmets plejeforældre om alle de praktiske gøremål, der har med spædbørnenes omsorg at gøre, hvilket bl.a. omfatter madning, iklædning, og bleskift. De tager endvidere spædbørnene på lægeog visitationsbesøg, og til andre steder, der måtte være brug for det. De er også en kilde til tiltrængt ekstra kærlighed, omsorg og opmærksomhed. De læser, synger, leger og give endeløse knus til disse dybt traumatiserede spædbørn.

Orr Shalom har over de seneste år lanceret små og store nye tiltag, som plejebørnene i organisationen nu for alvor begynder at nyde godt af. Her får vi to beretninger hhv. fra et spædbarns begyndelse med Orr Shalom og en ung religiøs piges videre vej til et selvstændigt voksenliv. Et nyt tiltag, som Orr Shalom har introduceret ved centreret, er ”interaktionsmøder”. Alle babyers biologiske forældre kommer nu til et af vores koordinationscentre for fosterpleje i Kiryat Ono, Ness Ziona eller Raanna for at deltage i tre interaktionsmøder med deres babyer og småbørn. Barnets socialrådgiver mødes med de biologiske forældre, og igennem disse tre møder udvikler socialrådgiveren en forståelse for forholdet mellem forældre og barn og de overordnede udfordringer, som de står overfor. Dette er et ekstremt vigtigt tiltag, eftersom det tillader socialrådgiveren at opnå en meget dybere forståelse af forholdet mellem de børn, der henvises til Orr Shalom og deres biologiske forældre. Vi afholder også en årlig informationsaften for alle Sherut Leumi pigerne (Sherut Leumi er civil værnepligt i Israel), deres forældre og staben for det akutte modtagelseshjem. Pigernes forældre må ikke besøge dem ved familiehjemmene, fordi deres beliggenhed skal forblive hemmelig. Men det er vigtigt at forældrene til de civile værnepligtige lærer om deres døtres vigtige arbejde med nogle af Israels mest misbrugte og forsømte børn. Ved denne lejlighed har vi også inviteret de relevante repræsentanter fra hhv. velfærdsministeriet og den civile værnepligtstjeneste.

DJV - Side 8

Bens historie Ben* (navnet er ændret for at beskytte barnets privatliv) var 1 år og 10 måneder gammel da han kom til Orr Shalom med meget alvorlige problemer. Han ville banke sit hoved i gulvet, kradse sig på kroppen, og gøre skade på sig selv hver gang han så mad. Han havde set en masse vold sine forældre imellem og var også blevet alvorligt mishandlet. Vi vidste at det ville være svært at finde en langtidsplejefamilie til ham. Vi havde en psykiater, en psykolog og en ergoterapeut til at vurdere hans tilstand, og de endte med at konkludere at en normal plejefamilie ikke ville være i stand til at tage sig af ham – han havde brug for meget mere. Derfor henvendte vi os til Orr Shaloms terapeutiske plejeprogram for børn med psykiatriske profiler, og igennem dem har vi fundet en dejlig familie til ham. Han var i vores akutte modtagelseshjem over en periode på 6 måneder, hvorefter han endeligt blev matchet med sin terapi-plejefamile. Han er meget sårbar men familien er fuldt engageret og udfører et fantastisk stykke arbejde sammen med vores behandleres støtteteam.


Orr Shaloms dimittendprogram Orr Shaloms Beating the Odds Program er en stor forandring mht. hvordan Orr Shalom forbereder og støtter sine 18-årige teenagere på deres videre færd i livet, under deres militære eller civile værnepligt, deres videregående eller professionsuddannelse og deres første karriereskridt. Siden september har vi arbejdet intensivt med at køre programmet og udvikle det yderligere med endnu mere præcise indgreb for både teenagere og dimittender. I det forløbne år har vi støttet 210 dimittender igennem, såvel som 195 teenagere. I løbet af de sidste seks måneder så vi den første gruppe 18-årige, der blev for gamle til fuldtidspleje, men som Dimittendprogrammet har støttet siden deres 16. leveår. Vi fryder os over at se dem på vej ind i den næste etape af deres liv i de nationale tjenester, alle sammen forberedte på en måde der er mere struktureret, og som gør dem i stand til at klare sig bedre. Men vi anerkender også deres fortsatte behov for kontakt med Orr Shalom igennem dimittendprogrammet. I takt med at Beating the Odds Graduates Program bliver bedre kendt, så er der andre plejebørnsorganisationer, der har henvendt sig til os for at få del i vores erfaringer og ekspertise på området og for at få træning. For bedst at kunne svare på alle disse forespørgsler, så besluttede vi at den mest effektive måde at vidensdele på var at afholde en træningsdag for alle Vælfærdsministeriets pleje- og kostskole organisationer i november. Derudover er vi begyndt at invitere dimittender fra andre organisationer til at deltage i nogle af vores gruppeaktiviteter, såsom køretimer og Sigte på Fremtiden seminarer. Dimittendprogrammet er nu godt rodfæstet i alle aspekter af Orr Shaloms arbejde og værdsættes højt, ikke kun af de teenagere og dimittender der har gavn af programmet, men også af den professionelle stab og plejeforældrene i familiehjemmene, som arbejder med børnene.

Renas historie Rena er nu 24 år gammel og har netop færdiggjort en bachelorgrad i computervidenskab ved Jerusalem College of Technology. Rena, hvis baggrund er i en ultra-ortodoks familie, mistede sin mor til cancer som 14-årig, kun 3 måneder efter at sygdommen blev opdaget. Renas far arbejdede oppe nordpå i Tiberias som underviser, men han har været en meget ustabil far. Han har prøvet at forsørge sin familie, hvilket er grunden til at han forblev oppe nordpå, selvom familien befandt sig i det centrale Israel.

Efter moderens død flyttede Rena sammen med 4 af hendes 6 søskende ind hos hendes tante og 6 børn i dennes hjem for plejebørn i Bnei Barak. Hun boede hos sin tante indtil hun var 18 år gammel. Det var ikke let at vokse op i en familie på 11 under så komplekse omstændigheder, men overordnet set, så har Rena et godt forhold til sin mor. Som teenager var Rena meget lukket og nægtede at modtage hjælp. Hun var en god elev, som nød skolen og skolefritidsaktiviteter. Først da hun fyldte 17 gik hun med til at tale åbent om tabet af sin mor og modtage terapi. Da hun fyldte 18, flyttede Rena ud af sit fosterplejehjem og ind med sin ældre bror, som lider af skizofreni. Hun er hans støtte, når han lider under skizofrene angreb og uro. Dimittendprogrammet hjalp Rena med at finansiere hovedparten af sin uddannelse. Rena var en højt motiveret studerende, eftersom hun forstod, at hendes styrke og sikkerhed i livet ville blive stærkt forbedret med en videregående uddannelse. Selvom videregående uddannelser ikke er normen for ultraortodokse kvinder, og på trods af de personlige og økonomiske udfordringer i Renas liv, så investerede hun hjerte og sjæl i studierne og modtog akademiets pris for enestående studerende. Ved siden af studierne har Rena arbejdet for Israeli Aerospace Industries, den israelske luftfartsindustri, som studentermedarbejder. Hendes arbejdsgivere er meget glade for hendes arbejde, og hun håber at blive tilbudt en fast stilling, nu hvor hun er færdige med sine studier. Rena er blevet støttet igennem dimittendprogrammet og er stadig i regelmæssig kontakt med sin dimittendvejleder. Hun har fundet sin egen vej i livet og er nu en selvstændig voksen. Hun ønsker fortsat at have succes som en stærk, veluddannet kvinde og er meget interesseret i at finde en livsledsager, som vil værdsætte hende for den hun er.

Vi er i Orr Shalom taknemmelige for, at vi kan dele disse livshistorier med vore danske venner. Hjertelig tak for al jeres støtte og omsorg for Israels udsatte børn.

Side 9 - DJV


Ahavat Kol Israel – Nye og gamle visioner Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel, har talt med Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartner i hjælpeorganisationen, Ahavat Kol Israel (AKI) Kærlighed til hele Israel. Det har lige været Rosh HaShana, eller Yom Teruah, som er det bibelske navn på begivenheden, og hvilket betyder blæserens/stødenes dag, som i at blæse i trompet eller horn. Det er både en dag til fest og eftertanke, for dagen indleder ærefrygtens dage op til Yom Kippur, der kalder på selvransagelse og bøn om forsoning med Gud og medmennesker. Det er også et af de tidspunkter på året, hvor AKI har storuddeling til Jerusalems fattigste familier og hjælper ca. 500 husstande med dagligvarer og ingredienser til festdagene. Når man tager i betragtning, at de fattigste familier også er de største, så er det flere tusinde mennesker, der nås på denne måde. AKI får mange donationer til dette formål, også direkte maddonationer fra fødevarekæder og landbrug. Men ofte bliver de nødt til at sige nej til donationer fra udenfor Jerusalems nærområder, fordi transportomkostninger er for store til at få bragt maden frem. Derfor fortæller Yoram, AKIs leder, om skuffeplanerne for en varevogn/ambulance. Ikke-akutte sygetransporter er nemlig også dyre og koster min. 750 kr. Vi taler videre om AKIs fremtidige planer, og organisationen har fået et klap på skulderen af bystyret, fordi AKI er blevet givet en offentlig grund ved siden af en skole, hvor de har fået lov til at bygge et nyt center, som vil tillade dem at operere med mere plads og flere parallelle formål, f.eks. med bibelstudier og bøn udover de praktiske hjælpeaspekter i arbejdet. AKI-centret er nemlig et af lokalsamfundets ankre, hvor folk føler sig frie til at henvende sig. Yoram fortæller om tilfælde, hvor han sent om natten har måttet stå op for at uddele nødmedicin til folk med stærke lidelser. Jeg spørger ham, om der er en familie der har gjort særligt indtryk på ham i denne omgang, og han nævner tre. En historie omhandler en mor til tre, der er blevet efterladt med tre børn uden at modtage nogen form for støtte fra sin mand. En anden historie omhandler et opkald fra en mand i gældsfængsel på vegne af sin familie. Den sidste familie er faktisk to, hvoraf den ene har adopteret den anden. Det handler om en amerikansk-jødisk familie, der blev berørt af armodet hos en Jerusalemfamilie på 14 personer, hvor den amerikanske familie valgte at dække en del af deres daglige udgifter over en længere periode. ”Fortæl folk at Jerusalem er Israels største men også fattigste by”, slutter han sobert.

DJV - side 10


Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

September 2016: Anonym 6000, Ingrid Susanne Larsen 500,Anne Maria Zachariassen 150, Gurli Pedersen 100, Elding 600, Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Vicki Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Ole Hansen 250, Carsten Ladefoged 300, Anonym 100, Brian Kallehauge 500, Jens Erik & Else Pedersen 200, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Tage Barrit 150, Christa Ross 100, Torben Gørgens 300, Bodil Nielsen 500, Jørgen Vagn Pedersen 1100, Ove P. Edill 350, Eva & Ove Stage 200, Birta Hansen 200, Jytte Lyngroth 400, Johan Due 500, Ole Jensen 300, Christian Kruse 600, Ketty Rasmussen 400, Anette Pugh 500, Martha Hansen 1000, Anita & John S. Vinkel 406, Evangelieforsamlingen 1000, Levi Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Inger Ravndrup Thomsen 200, Mrk. Ekko 100, Niels Flensted-Jensen 100, Erik Fanøe 1000, Vera Hansen 600, Brigitte Torp 2000, Dora Bjørneboe 1000, Dan Herron 1000, Dora Andersen 300, Flemming Madsen 500 bladet, Hava & Bjørn Andersen 100, Søren Bøgel Pedersen 150, Ole Hansen 250 Fattige og nødstedte jøder : Henny & Bent Larsen 250, Mads Koch federspiel 100 Lone Soldier, Margaret O’Neil 500, Mrk. KIG 500 Orr Shalom, Jens Toft Sørensen 200, Gudrun Larsen 100 Orr Shalom og 100 Lone Soldier, Karl Aage Hagsteen 800 Orr Shalom, Kirsten Genach 700 AKI, Guttermann 100 Orr Shalom, Anni Bak Frank 120, Birgit Bjørnholt 400 Orr Shalom

Oktober 2016: Inger Jørgensen 200, Bodil Nielsen 500, Irene Bjerre 500, Grethe & Erik Jørgensen 400,Johan Due 500,Henning & Ellen Tetzlaff 1850, Henny & Bent Larsen 250, Elding 600, Gurli Pedersen 100, Michael Bramming 100, Henrikka Øregaard 200, Niels Kristiansen 300, Birta Hansen 500, Bo Nielsen 500, Gerda Hedeby 1000, Kirsten Jønsson 100, Hanne Dorf 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Vickie Ann Nielsen 500, Jens Erik & Else Pedersen 200, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Anonym 100, Tage Barrit 150, Brian Kallehauge 500, Christa Ross 100, Eva & Ove Stage 200, Birgit Kamper Nielsen 200, Vibeke Søllner 400, Tommy & Kirsten Vestesen 200, Anette Pugh 500, Inger Ravndrup Thomsen 500, Ove P. Edill 300, Herdis Petersen 300, Jørgen Vagn Petersen 1100, Aage Woller 500, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 300, Kjeld Sommer 1100, Egon Falk Lauridsen 250, Mrk. PGJ 500, Lissi & David Herron 2000, Edvard Søgaard Nielsen 50, Svend Oluf Riisager 200, Ruth Stampe Jensen 200, Rita Ersbøll 200, Martin Yonan 200, Anne Kirstine

Günther 300, Bente & Preben Müller 1400, Clara Vestergaard 550, Hanne Jensen 150, Lone Hesselholdt 300, Lora Lise Lauterlein 1000, Aase Helene Nielsen 600, Else M. Pedersen 250, Svend Erik Larsen 2000, Mrk Ekko 100, Rigmor Gundfeldt 100, Eva Johanne Nielsen 200, John Erik Knudsen 100, Carlo Jensen 100, John Skovgaard Vinkel 700, Kristent Fællesskab Højnæskirken 1000, Nykøbing Mors Frikirke 3000, Neeltje Klosterboer 100, Henning Madsen 100, Grethe Sørensen 1000, Ingolf Bjørsted 200, Ellen Yde 2100, Rita & Flemming Madsen 500, Ejnar Mikkelsen 300, Edna Jørgensen 375, Søren Bøgel Pedersen 150, Filip Ipsen 100, Lena Lumholtz 100, Martha Hansen 1000, Gudmund Bach Pedersen 500, Kristent Center Slagelse 1.726, Anonym 3.300, Kirsten Nielsen 600, Helga Nygaard Nielsen 100, Anonym 8000, Lene Rhodes 100, Fattige og nødstedte jøder: Kristent Fællesskab Valby 1000, Jens Toft-Sørensen 200 og 200 L.S. (Lone Soldier), Niels Kristiansen 500, Mads Koch Federspiel 100 Orr Shalom, Kirsten Steffensen 500 L.S., Margaret O’Neil 500, Mrk. KIG 500 Orr Shalom, Tage Barrit 300, Christa Ross 150 Lone Soldier, Kirsten Genach 600 AKI, Ove P. Edill 250 L.S., Guttermann 100 Orr Shalom, Anonym 200 AKI, Evangelieforsamlingen 1000, Lissi & David Herron 1000 L.S., Vera Nødskov 500 Orr Shalom, Anne Kirstine Günther 200 L.S., Dora Bjørneboe 3000, Anonym 2000 L.S., Edith Aggerboe 100 L.S., Henning Dalby Sørensen 100 L.S., Rigmor Gundfeldt 1100, Bent Balle 200 L.S., John Erik Knudsen 200 L.S., Lene Bargsteen 200 L.S., Levi Randrup 250 L.S., Kirsten Mogensen 7000 L.S., Anne Marie Rasmussen 200 L.S., Neeltje Klosterboer 100 L.S., Inger Kjeldsen 300 L.S., Brigitte Torp 500 L.S., Hans Peter Lausten-Thomsen 200 L.S. Søren Bøgel Pedersen 200 L.S., Filip Ipsen 500 L.S., Lena Lumholtz 400 L.S., Mrk. S. 2000, L.S., Anni Grove Sørensen 500 L.S., Emma Iver Pedersen 200, Anonym 3300, Anonym 500 L.S. Kirsten Nielsen 1000, Helga Nygaard Nielsen 2500 L.S., Johnnie Vang Gregersen 4000 L.S. Gaver til DanskDansk-Jødisk Venskab er fradragsberettigede efter gældende regler.

Kære trofaste støtter af arbejdet i Dansk Jødisk Venskab En stor tak til alle for alt hvad der er givet til vort arbejde i de forløbne måneder. Også hjertelig tak for alle gaverne til Lone Soldier som er kommet ind i oktober og november. Vi havde glæde af besøg af repræsentanter fra Lone Soldier i Jerusalem, på vort nylig afholdte stævne i Dansk Jødisk Venskab. Vore venner fra Israel udtrykte stor taknemmelighed for vores støtte til arbejdet blandt ensomme soldater i Israel. En støtte som er mulig på grund af alle jeres trofaste bidrag til arbejdet. Igen en stor tak til jer alle, med ønsket om en glædelig advents og juletid.

Venlig hilsen Filip Graversen Kasserer side 11 - DJV


Eerlysning af flere volontører

ID NR. 47420 Maskinegnet adressering

Israel har brug for dig! DJV tog i juni måned initiativ til et møde mellem de danske volontørorganisationer og det israelske Social og – velfærdsministerium, og de efterlyser volontører fra Danmark. Dette er grundet en generel nedgang i volontører, men særligt fordi volontører fra den største bidragyder, Tyskland, er faldet kraftigt fra mere end 700 årligt til lige knap 400.

Overvej at blive volontør med DJV. Israel venter på dig med åbne arme. Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside: djvenskab.dk. Eller kontakt DJV’s kontaktperson: Linda Møller mail:elkaer1@gmail.com Tlf. 5056 6414

Super-Senior Flex Uge 17 i 2017 - 23. til 30. april. Pris 3700 kr. (ekskl. flybilllet og rejseforsikring. ) NB Prisen kan variere en smule afhængig af antal deltagere)

Tilmelding senest 12.dec.2016 Læs mere om rejsen og konceptet på DJVs hjemmeside under Israelsture

www.djvenskab.dk

Udgiver: Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 64, 2830 Virum

(fra 45 og op)

Nyt fra dansk jødisk venskab nr 6 dec 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you