Page 1

november 2008

werving PAGINA 2

meer leads PAGINA 3

werkplezier magazine

communicatie intervieuw

PAGINA 4

PAGINA 6

intervieuw

bedrijfsbladen overzicht

PAGINA 5

PAGINA 7

portfolio PAGINA 8

de basis voor uw communicatie van morgen

van

HEMERT COMMUNICATIE

mensen zijn nieuwsgierig ... dus ook uw relaties

Bedrijven besteden vaak bijzonder veel tijd en moeite aan het werven van klanten. Het is dan ook een kostbare aangelegenheid. U moet er dus voor zorgen dat u de klanten waarvoor u zoveel moeite hebt gedaan, aan u bindt. Daarnaast is het goedkoper bestaande klanten aan u te binden dan nieuwe te werven. Daarom is het vanuit zakelijk oogpunt verstandig ervoor te zorgen dat uw klanten bij u terugkomen. Door geregeld iets van u te laten horen, laat u uw klanten weten dat hun klandizie belangrijk is voor uw bedrijf. Laat zien hoe belangrijk! U kunt dat doen door bijvoorbeeld waardevolle informatie te geven in de vorm van tips voor een efficienter gebruik

van uw diensten, aankondigingen van evenementen, informatie over nieuwe producten en uitbreidingen van uw dienstenpakket. Maar u kunt er ook voor kiezen om (ander) ondernemersnieuws of items over lifestyke, restaurants of auto’s te plaatsen. Wellicht ziet u graag dat er regelmatig iets over fiscaliteiten wordt geplaatst. U bepaalt zelf de inhoud, afhankelijk van ùw doelgroep. Welk bedrijf wil niet dat haar klanten (èn diens thuisfront) uitkijkt naar (de vernieuwde editie van) ùw magazine? Wees uw concurrentie een slag voor Heeft de concurrentie al een magazine en u niet? Onderschat deze ontwikkeling dan niet. Heeft de concurrent nog geen magazine? Neem dan een voorsprong. Ondernemen draait om voorsprong, alleen dan kunt u echt winnen. Uw eigen magazine versterkt uw (markt)positie aanzienlijk en uw andere marketinginspanningen efficiënter maken. In dit magazine van Van Hemert Communicatie nemen wij graag mee op pad. 1


Tip 1: Breng het magazine onder de aandacht

Hoeveel tijd

Breng het magazine op verschillende plekken en manieren op uw

(en geld)

website onder de aandacht. U maakt daarmee de meeste kans

besteedt u

een klant als abonnee te strikken

aan de

als hij er op verschillende momenten de mogelijkheid voor

werving van

krijgt. Bied daarom op iedere pagina de mogelijkheid om met

personeel en

één klik bij het inschrijfformulier te komen.

aan nieuwe klanten?

Tip 2: Publicaties van artikelen Schrijft en publiceert u regelmatig artikelen? Het is een goede mogelijkheid om uw magazine te promoten. Geef aan de klant aan dat hij meer artikelen in uw magazine kan lezen. Houd de klant in het magazine op de hoogte van komende publicaties. Tip 3: Bewaar magazines online Uw magazines online bewaren kent twee voordelen. Een goed magazine overtuigt de klant van het nut. Ten tweede wordt het

En ... hoeveel consumenten / bedrijven had u nog meer als klant willen hebben? Hoeveel medewerkers zouden wèl bij u zijn blijven werken als de communicatie (nog) beter was geweest? Hoeveel tijd heeft u eigenlijk om met uw medewerkers te communiceren? Heeft u altijd voldoende tijd om uw prospects en klanten te informeren? Allemaal vragen die u wellicht aan het denken zetten. In de huidige economie, waarin het soms lijkt dat er 24/7 gewerkt moet worden en prestatie na prestatie neergezet moet worden, is èn blijft het persoonlijk contact belangrijk.

Sommige informatie is niet alleen interessant voor de werknemer maar ook voor zijn of haar achterban.

Helaas is niet iedere manager in staat altijd met alle medewerkers te praten of iedereen tegelijkertijd te bereiken zonder daarmee het werkproces te onderbreken (hoewel dat soms wel de voorkeur geniet).

Een magazine is geen vervanging van (de fte van) de afdeling Personeelszaken of het verkoopgesprek. Het is een kwalitatieve aanvulling waarvan alle disciplines dankbaar gebruik maken.

Dat geldt ook voor uw huidige klanten en niet in de laatste plaats voor uw aanstaande klant!

magazine zo ook geïndexeerd door Google. vervolg op pagina 4

Vandaag de dag is internet misschien wel het belangrijkste medium waarop uw bedrijf vindbaar moet zijn. Potentiële klanten zoeken dus eerst naar geschikte informatie in zoekmachines. Eenmaal gevonden blijkt een eerste contactmoment vaak erin te resulteren dat men zich

INTERNET als medium

inschrijft voor een gratis magazine. Uw magazine aanmelden bij Google zorgt voor een betere vindbaarheid.

Van Hemert Communicatie verzorgt ook dit voor u. Het is immers belangrijk dat u zich onderscheidt in professionalisme van de concurrentie.

2

Beeldmateriaal en teksten over uw producten, informatie over ontwikkelingen in uw bedrijf, inzicht in wie er bij u werkt of een toelichting op de service die u biedt. Zomaar wat ideeën. Met een grote positieve impact op uw huidig en nieuw personeel èn vooral u huidige en nieuwe klanten! Wij denken graag met u mee.


meer leads genereren en vasthouden Of: hoe bereikt u een potentiële klant. Elke ondernemer wil groei en meer omzet. Daarvoor moeten wel geïnteresseerde potentiële nieuwe klanten worden benaderd. Maar hoe bereikt u die? En hoe worden deze leads echte klanten?

Op de site Acquisitie voor professionals wordt redelijk helder uitgelegd wat een lead is. Zo wordt uitgelegd dat een nieuwe potentiële klant uw bedrijf meestal niet kent. Dat kopen een stapsgewijs bewustwordingsproces is. Van: ‘nooit van gehoord’, tot: ‘Ja, ik wil die dienst nu hebben’. Elke stap in het proces draagt hiertoe bij. A.I.D.A. In veel artikelen over leads wordt gesproken over ‘A.I.D.A.’. Dit staat voor: Awareness, Interest, Desire en Action. De klant moet dus van de ene naar de andere stap worden geleidt. Van: Wat is dat voor iets (Awareness), naar: zou dat iets voor mij kunnen zijn (Interest), naar: dit lost inderdaad voor mij een probleem op (Desire), tot: ik ga het kopen! (Action).

A.I.D.A. geeft beknopt de essentie weer. Want hoe snel koopt u zelf iets dat u niet kent, van een bedrijf dat u niet kent? Niet snel. En uw toekomstige klanten denken waarschijnlijk net zo. Advertentie Om nieuwe klanten te bereiken kunt u adverteren. Een enkele advertentie in een enkel magazine heeft niet zo heel veel zin. Het bereik is relatief klein. Ook bent u een van de vele, dus is er waarschijnlijk helemaal geen sprake van ‘awareness’. Maar adverteren is natuurlijk niet zinloos. Mits het een onderdeel is van een doordachte campagne. Bewerken Het werven van nieuwe opdrachten is dus het langzaam bewerken van een markt en uw potentiële klant. Er worden altijd relaties aangegaan. Het bewerken van een markt is eigenlijk communiceren met uw markt. Waarschijnlijk ontstaan er dan pas echte leads. Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde van uw bedrijf is de belangrijkste reden waarom een klant koopt. Maar wanneer heeft een aanbod nu toegevoegde waarde? Dat kan uw klant u wel vertellen. “Wij kopen de service, vaak ook op basis van mond-tot-mond reclame en ons gevoel speelt een steeds grotere rol. We willen een bedrijf dat de juiste oplossing biedt. Een bedrijf dat laat zien dat ze weten waar ze het over hebben, die ons van een juist advies kan voorzien. Professionaliteit, kennis, ervaring en het gevoel dat het bedrijf weet waarover ze het heeft.”

Van idee tot uitvoering, dus ook layout, content (tekst), foto’s, Google analytics en addwords melding ... alles onder één dak

HEMERT

van

Volgens Wikipedia is een business lead de Engelse term voor ‘verhandelde gegevens over een potentiële klant’.

COMMUNICATIE

3


vervolg van pagina 2 Het magazine zal worden gevonden wanneer op termen uit het magazine wordt gezocht. Dit zal leiden tot extra verkeer op uw website en ook meer inschrijvers. Tip 4: Netwerken Na een netwerkevenement heeft u vast een houder vol visitekaartjes. Stuur na het evenement alle mensen met wie u gegevens hebt uitgewisseld een e-mail. Vraag aan deze mensen of ze interesse hebben om uw magazine te ontvangen. Al is het maar om elkaar niet uit het oog te verliezen. Dit levert meestal veel positieve reacties op. Tip 5: Verschijn regelmatig Een magazine is een middel om regelmatig onder de aandacht van uw klanten te komen. Zorg dan ook dat zij regelmatig een magazine ontvangen. Als u lange tijd niets van u laat horen, is de kans groot dat het volgende magazine snel in de digitale vuilnisbak eindigt. Tip 6: Profiteer van Google Zorg ervoor dat op die pagina’s die het meeste verkeer via zoekmachines ontvangen duidelijk naar het magazine wordt verwezen. Eventueel kunt u zelfs via betaalde links als Google Adwords klanten direct naar het inschrijfformulier verwijzen. Tip 7: Doorstuurmogelijkheid in het magazine Geen betere reclame dan mond-tot-mondreclame. vervolg op pagina 5

Bevlogen medewerker boekt betere resultaten Sturen op werkplezier effectiever dan verminderen werkdruk Werkgevers doen er goed aan zich meer te concentreren op het werkplezier van hun medewerkers dan op het verminderen van de werkdruk.

organisaties aantoonbaar meer resultaat op. Alleen bevlogen medewerkers zullen excellent presteren."

Het verlagen van de werkdruk kan wel helpen om een burnout te voorkomen, maar niet om een medewerker bevlogen te maken. Energiebronnen in het werk hebben dat effect wel. Dit blijkt uit recent promotieonderzoek van Dr. W. van Rhenen, Chief Medical Officer van ArboNed, aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een belangrijke conclusie, omdat bevlogen medewerkers een positieve bijdrage leveren aan de winst, verkoop, kwaliteit en klanttevredenheid. Bevorderen werkplezier belangrijk Van Rhenen: "Voor veel organisaties vormen de medewerkers het hart van de bedrijfsvoering. Toch wordt bij het welzijn van die medewerkers nog te vaak gedacht in termen van ziekte, (on)gezondheid en (ongezonde) leefstijl. Het is hoog tijd voor een shift in het denken. Een benadering vanaf de positieve kant, het werkplezier, levert

Bevlogen medewerkers boeken betere resultaten Het resultaat van bevlogen medewerkers is direct zichtbaar. Als een medewerker de juiste motivatoren ofwel job resources heeft, voelt hij zich betrokken. Dat geeft commitment voor de organisatie, een lager ziekteverzuim en een hogere intentie om te blijven - belangrijk in een krappe arbeidsmarkt. Van Rhenen: "Bevlogenheid is letterlijk besmettelijk: het heeft ook een positief effect op de collega's. Een bevlogen manager trekt een hele afdeling omhoog en neemt die positiviteit zelfs mee naar huis. Bovendien kan een organisatie met bevlogen medewerkers betere resultaten boeken, op omzet en winst, kwaliteit en klanttevredenheid." bron: De Coach - magazine van VHC Praktijk voor Coaching en Counselling

4


“Een magazine is een investering in je kernactiviteit”

Ger Henkelman Blue Box Nederland

Blue Box is een internationaal concept voor zonnebank studio’s, ontwikkeld door de wereldmarktleider JK-Ergoline. Ger Henkelman is operationeel directeur Nederland van Blue Box Nederland BV en opdrachtgever van Van Hemert Communicatie. “Voor elke onderneming is investeren in het verkrijgen van klanten van levensbelang maar het behouden van klanten is minstens zo belangrijk. Bij Blue Box is dit niet anders. Immers nieuwe klanten werven is altijd erg kostbaar. Ons magazine zorgt voor het onder de aandacht houden van ons product bij een groot bestand van klanten.

De investering in ons magazine weegt niet op tegen de voordelen die het ons brengt. Steeds weer merken wij dat door het magazine wij ons product onder de aandacht houden. Door de attractieve vormgeving en het concept van Van Hemert Communicatie om interessant en afwisselend nieuws, te brengen, wordt het magazine gretig gelezen.

Het heeft ons product op de kaart gezet en geeft ons een voorsprong op de concurrentie. Naast ons eigen nieuws worden er leuke items opgenomen over wellness, beauty en ontspanning. Hierdoor krijgt ons magazine een ‘lifestyle’ karakter. Dat willen wij. Wij hebben er nagenoeg geen omkijken naar.

vervolg van pagina 4

Maak het daarom mogelijk dat de ont-

Meld daarin ook het bestaan van het

contactmoment. Men heeft er blijkbaar

vanger met één klik en het invoeren van

magazine en geef helder aan waar

tijd en interesse voor. De stap naar een

een mailadres het magazine doorstuurt

de klant zich kan inschrijven voor het

nieuw e-mailadres is zo gezet. Vraag op

naar een andere relatie.

magazine. Of verstuur een direct mailing

de inschrijfformulieren of de klant ook

gericht op het binnenhalen van

interesse heeft in uw magazine en deel

abonnees.

op het evenement inschrijfformulieren

Tip 8: Altijd online optie tot inschrijven Of uw klant nu een brochure aanvraagt,

voor het magazine uit.

zich inschrijft voor een seminar of online

Tip 10: Handtekening in de mail

een bestelling plaatst, het is een kleine

Grote kans dat u uw mails afsluit met de

Tip 12: Gebruik presentaties

moeite hem de mogelijkheid te bieden

standaard tekst: Met vriendelijke groet,

Wanneer u op de laatste sheet van uw

zich in te schrijven voor het magazine.

Bert Bruins, directeur, etc. Voeg daar ook

presentatie bent aanbeland, meldt u

Er is niet meer nodig dan een checkbox

de link naar het inschrijfformulier van uw

vaak uw contactgegevens. Doe het nu

bij het formulier dat de klant kan aanvin-

magazine aan toe.

volledig en meld ook duidelijk de url

ken als hij het magazine wil ontvangen.

naar uw magazine. Vaak blijft de laatste Tip 11: Profiteer van seminars

sheet openstaan terwijl u vragen beant-

Tip 9: Gebruik direct mailing

of andere evenementen

woordt. Een prima gelegenheid om uw

Maakt u ook gebruik van DM?

Een seminar is een uitstekend

magazine te promoten. 5


Communicatie betekent: het uitwisselen van informatie Klinkt simpel. Is het ook. Maar hoe krijgt u de juiste boodschap overgebracht? Ten eerste moet u weten wie u bent en wat u uitstraalt. Maar belangrijker nog: hoe wilt u dat anderen u zien? Houdt u zichzelf eens een spiegel voor en bekijk of dit in balans is. En u moet keuzes maken qua frequentie en inhoud. Wat wilt u overbrengen en wanneer? Gaat u de boodschap regelmatig herhalen of gewoon één keer hard schreeuwen? Elke keuze vergt een andere aanpak. Vervolgens draait het om eenduidigheid en herkenbaarheid. Een huisstijl is het visitekaartje van een organisatie.

Deze huisstijl voert u door in uw advertenties, de gevel van uw pand maar ook in de bedrijfsfolder en natuurlijk in uw magazine. Een effectieve strategie en een universele uitstraling zijn het halve werk. Door daarnaast efficiënt in te kopen haalt u meer uit uw budget en met functionele creativiteit prikkelt u de juiste mensen. Hoe u dit allemaal gaat regelen? Niet. Van idee tot product; u kunt op ons bouwen en vertrouwen. U laat het ons doen. Simpel toch?

“Wij kunnen niet meer zonder ons magazine” Eén van de cliënten van Van Hemert Communicatie is Pro-Partner Nederland BV, een succesvolle investering- en participatiegroep. Doelgroepen zijn ondernemers en ondernemingen in het MKB maar ook MBI-kandidaten en informal investors. Aan het woord Cor M. Pijnenburg founder en CEO van Pro-Partner: “Onze eerste uitgave van ons magazine ‘Opportunity News’ zagen wij als een extra stukje service. Al snel bleek dat de impact veel groter is. De naamsbekendheid en relatiekring werd

sterk vergroot. Ons magazine en onze ‘specials’ vormen inmiddels één van onze belangrijkste pijlers in de communicatie naar onze doelgroepen. Dankzij ons magazine onderhouden wij op een efficiënte en kwalitatieve wijze contact met vele honderden zo niet duizenden relaties tegelijkerCor M. Pijnenburg tijd. Op een andere wijze zou dit Pro-Partner Nederland onmogelijk zijn. Ons magazine geeft een wezenlijke bijdrage in de relatieopbouw met onze doelgroepen. Het leidt tot betere contacten en meer transacties. Via ‘Opportunity News’ houden wij onze doelgroepen op de hoogte van ontwikkelingen in wetgeving, economie en marketing binnen het MKB. Van Hemert Communicatie verzorgt dit allemaal voor ons.

6


zij brengen hun

eigen magazinenieuwsblad uit: Dichterbij (Rabobank) - Fiets - Bright -

op een rij

Rails - 1. (ANWB) - Azivo - ZIN (UPC) Opportunity News (Pro-Partner) - Credits Wings (Transavia) - Philips Magazine De Penseel - Next Journal (Next) Blue (Peugeot) - VHC Bierblad Belegger - Wellzine (Blue Box) - Franciscus

hoezo Uw relaties willen graag op de hoogte zijn en blijven van wat u doet. Met uw eigen magazine profileert u zich als de expert / professional die bovendien ook informeert over andere interessante onderwerpen. U krijgt en onderhoudt het contact met uw relaties.

(ziekenhuis) - Fonds PGO - Metaal DNB (De Nederlandsche Bank) Valk (Van der Valk) - ... en binnenkort mischien uw bedrijfsblad ?

waarom Een eigen magazine helpt om de relatie met uw klanten te verdiepen. U laat zien waarmee u bezig bent en in welke omgeving u opereert. Een relatiemagazine helpt uw klanten (en personeel) om zich met u te ontwikkelen. Zo geeft u een extra betekenis aan de relatie.

bedrijfsbladen worden goed gelezen

voor wie Wat voor klanten geldt, geldt ook voor uw personeel: zij willen geïnformeerd worden èn blijven. Zij willen weten wat u denkt, voor welke beslissingen u staat en hoe zij daarmee kunnen helpen. Dit verhoogt de betrokkenheid en de inzet van uw medewerkers.

Dat constateert MediaTest, een onderzoeksbureau

Dit is nog eens goed nieuws voor elke organisatie

dat zich op bladen toelegt. Bijna tachtig procent van

met een relatieblad. Een relatiemagazine heeft alles

de Nederlanders vindt een relatiemagazine een leuke

te maken met verwachtingsmanagement. Hoe meer

manier om informatie van een organisatie te krijgen.

je verwacht van een organisatie, hoe beter je er naar luistert. Dan is een relatieblad spannend. En dan

Vijfenveertig procent van de ondervraagden heeft

personeelsbladen? Van je baas verlang je iets, dus wil je

via een relatieblad de website van de afzender

veel van hem weten.

bezocht. 22 procent van de ondervraagden heeft wel eens meegedaan aan een actie die in het blad werd

Maak uw klanten gretig. Laat ze denken dat er bij

beschreven.

u als leverancier iets extra’s te halen is. Maak uzelf toonaangevend.

Bezoekers kregen een positieve indruk van de organisatie die het blad uitgaf, ook al besefte men dat

Uw relatieblad is het ideale instrument om te zaaien en

het soms om gekleurde informatie ging.

een blad is het ideale instrument om te oogsten.

7


Voordelen digitaal nieuwsmagazine

netwerken is de marketingtool van deze nieuwe eeuw NEXT (staat voor Network Exchange Top) is een snelgroeiende organi-satie die netwerkgala’s organiseert op niveau.

abonnees zijn geïnteresseerd

goedkoop (professioneel) medium

acquisitie plegen; werven van nieuwe klanten

mogelijkheid voor aanbiedingen en adverteren

zowel branche- als onderneminggericht nieuws te melden

laagdrempelig

groot bereik

genereren van leads

Oprichter en initiatiefnemer Walther Paris heeft gekozen voor Van Hemert als ‘partner in business’.

“In Nederland zijn er veel netwerkevents en -organisaties. Next onderscheidt zich van de collegae-organisaties. Ons volgende event is NEXT Den Haag op 6 en 7 januari 2009. Grote namen uit de bankwereld, accountancy en dienstverlenende organisaties zijn aanwezig. Maar ook vertegenwoordigingen uit het midden en grootbedrijf.

enkele voorbeelden

Ons Next Journal is in vele opzichten ons bindmiddel met de leden van onze organisatie. Het laatste nieuws rond Next maar ook onderwerpen waarmee wij ons associëren zijn terug te vinden in ons bulletin. Door het professionele karakter en vormgeving van ons ‘ journal’ merken wij duidelijk dat onze autoriteit hiermee versterkt wordt. Het is voor ons een ideaal medium om onze boodschap uit te dragen. Ons imago en doelstelling zetten wij hiermee neer.”

bistro

I

Walther Paris Next Nederland

“Ons magazine is een bindmiddel”

THINK, THEREFORE I DINE.

Dit zijn enkele ideeën en voorbeelden van door ons geschreven en geproduceerde nieuwsbrieven. Het is niet mogelijk alle reacties van onze cliënten Nieuwveen | Aalsmeer | De Lier | Hoofddorp

te vermelden. In volgende nummers komen deze zeker nog aan bod. De rode lijn die uit de reacties van onze cliënten naar voren komt is duidelijk. De tips spreken voor zich.

onderscheidt u van uw concurrentie - binnen uw budget Een magazine hoeft niet ‘glossy’ te zijn of tientallen

Op deze wijze heeft u het budget volledig onder

kostbaar zijn . Wij hebben een creatief concept

investering in uw eigen magazine is waarschijnlijk

pagina’s te bevatten . Binnen het MKB zou dit ook te ontwikkeld van 4x of 8x A4 (of meervoud hiervan). U bouwt dit naar eigen inzicht op.

Onze producten worden digitaal ter beschikking gesteld aan u als opdrachtgever. Deze kunt u

‘dubbel en dwars’ terug.

een informatief gesprek .

Carla van Hemert

persoonlijk te overhandigen .

Ringvaartweg 186 3065 AG Rotterdam

HEMERT

van

een (beperkte) oplage drukken of printen , om

minder dan u dacht en verdient zich als investering

Maak vrijblijvend een afspraak voor

vervolgens als PDF bestand toesturen en op uw website publiceren . Veel van onze cliënten laten daarnaast

controle . Wij maken graag nader kennis met u. De

06 102 88 777 010 202 201 3

info@vhpartners.nl www.vhpartners.nl

COMMUNICATIE

Van Hemert Communicatie  
Van Hemert Communicatie  

try out van een nieuwsbrief

Advertisement