Van Harte Eijsden-Margraten wintereditie 2015

Page 6

6 | Van Harte Eijsden-Margraten

Tebannet

wintereditie 2015-2016

Un Abrazo Para Los Amigos: een omhelzing voor vrienden

S

Argentijns genieten voor Argentijnse hulp

tichting Un Abrazo Para Los Amigos, kortweg AbrazoAmigos, ondersteunt. Wereldwijd, maar vooral probleemgevallen in Argentinië. Dat gebeurt doelbewust en “face to face”, of liever: van persoon naar persoon. Bindmiddel daarbij is voorzitter Math Roijen. Hij werkte in de vleessector in Argentinië, haalde Argentijnen naar Nederland voor een opleiding - ze logeerden bij hem thuis - en heeft nog steeds een goed contact met deze mensen. door Bert Salden Acht jaar geleden bezocht hij één van hen. “Osvaldo bleek straatarm in een schamele krot te wonen, nauwelijks beschermd tegen weer en wind. Zijn rechterarm was tijdens het werk zwaar beschadigd. Werken kon hij niet meer. Verzekerd was je niet tegen zoiets in Argentinië en dus moest hij al zijn bezit verkopen om zijn behandelingen in het ziekenhuis in Buenos Aires, 450 kilometer van zijn woonplaats, te laten behandelen. Buitengewoon triest. Mijn zoon Jeroen en ik besloten hem te helpen.” - Project 1: de ondersteuning van Osvaldo en Elsa, een echtpaar op leeftijd. We maken elke maand € 250,- over, zodat hij en zijn vrouw in hun belangrijkste levensbehoeften kunnen voorzien en een bescheiden levensstandaard kunnen voeren. - Project 2 (foto linksonder): Abril

en Pricilla zijn twee zusjes uit een arm gezin in Azul. Ze zijn beiden de beste van hun klas, maar konden niet altijd naar school omdat het geld voor de bus ontbreekt. Ze ontvangen elk € 800,per jaar voor de schoolbus, -kleding, -spullen en -boeken. - Project 3: Familie Ortellado: De ouders van Abril en Pricilla (beiden uit 1986) hebben vier kinderen. Abril, de oudste is nu 11. Vader werkt hard in ploegendienst in een fabriek, moeder heeft enkele poetsplaatsen. AbrazoAmigos helpt hen met de renovatie van hun huisje. - Project 4: De inrichting van een dagopvanghuis voor 30 (meervoudig) gehandicapte kinderen en jong volwassenen: Sociedad Protectora de Ninos de Azul. In de loop der jaren heeft AbrazoAmigos de keuken ingericht, het natte deel met douches en toitetten

Werkzaamheden aan het dagopvanghuis voor 30 (meervoudig) gehandicapte kinderen en jongvolwassenen in Azul.

laten maken en er werden in december 2014 matten en een rubberen vloer gelegd in de gymnastiekruimte om breuken bij het vallen te voorkomen. - Project 5: Azul bouwt een plek voor nachtopvang van meervoudig gehandicapte jonge volwassenen. Vele van hen zitten nu in een tehuis voor demente ouderen. De ruwbouw voor de eigen opvang is klaar, maar door de crisis ontbreekt het budget voor de afbouw. Math: “Er is 100.000 euro nodig voor afwerking en inrichting. We willen dat bedrag uiterlijk in maart 2016 vergaren. Dit is ons grootste project. We zijn op de goede weg. Elke donatie is welkom.”

persoonlijke contacten.” Un Abrazo para los Amigos is een ANBI-stichting, waardoor donaties volledig financieel aftrekbaar zijn. “Als ANBI-stichting moeten we aan diverse eisen voldoen. Dat vinden we een goede zaak.” Un Abraz Para Los Amigos Dalestraat 11 6262 NP Banholt RSIN/fiscaal nummer: Nederland 852013310 KvK nummer: 56190840 IBAN: NL66ABNA0545428432 Telefoon: 043 851 90 14 (voorzitter) 045 851 30 30 (secretaris) www.abrazoamigos.nl info@abrazoamigos.nl

Math Roijen: “Met AbrazoAmigos bouwen we aan de toekomst van met name jonge mensen, maar ook anderen. We doen dat altijd via

bestellijsten in de winkel en op site

wij wensen u smakelijke feestdagen en een gezond en gelukkig 2016! onderstraat 11 | 6255 nd noorbeek | +31 (0)43 457 1234 | www.deculinaireverswinkel.nl