Page 1

Afskedsreception 15/12 for kordegnen kl. 11.30-13.30 Fastelavnsfest 2/3 Sogneindsamling 9/3 Festgudstjeneste 16/3, Vangede Kirke 40 氓r

Vangede kirkeblad 路 december 2013 - marts 2014 路 81. 氓rgang


Præsten skriver... Af sognepræst Jakob Rönnow

En fra kassen I kirkens forhal har man de seneste måneder kunnet se en lille, åben, sort æske med små »kort« i. De kort er til dig.

For alle kan et af disse kort være en hjælp, en inspiration – inspiration betyder egentlig »at ånde/at få vejret«.

Det er med andre ord tilladt enhver at gå hen og vælge sig et eller flere af dem. De kan måske gøre dagen eller livet lettere for dig.

Af og til kan det også føles godt og rigtigt at sætte sig ind i kirkerummet og ikke nødvendigvis anstrenge sig vældigt for at bede en ’rigtig’ bøn, men måske blot tænke lidt over livet, på det, der måske tynger, bede en bøn for sig selv eller en anden eller takke for det, der gør ens liv stort. Det behøver ikke at være dybt og fint og formfuldendt! Faktisk hører vi i »Bjergprædikenen«, at vi ikke behøver at bruge mange ord og lade munden løbe når vi be’r til Gud. Tænk, der står endda: »... for jeres far ved, hvad I har brug for, allerede inden I beder ham om det«. Det er da godt at vide!

Kortene i kassen er delt op i forskellige kategorier, og du tager, eftersom hvad du lige synes, du kan have brug for som en hilsen. Emnerne hedder: Bønner, Salmer, Bibelen, Velsignelser, Tanker og Brug Kirkerummet Der kommer rigtig mange mennesker i kirken i ugens løb, og de kommer der naturligvis af vidt forskellige årsager. Mange blot for at se vor berømte, smukke kirke, andre for at have en stille stund, samle tankerne, bede en bøn eller andet. Andre igen for at hente et papir på kirkens kontor eller i forbindelse med et møde.

Så næste gang vejen går forbi Vangede Kirke, kunne du kigge ind og prøve den mulighed at vælge dig et kort fra den lille sorte kasse – måske et med budskab og trøst netop til dig. Og du må gerne tage det med hjem eller dele det med andre.


ko n ta k t t i l va n g e d e k i r k e Kirkekontor, præster Kirkekontoret Vangedevej 50, 2820 Gentofte

Menighedsrådet Menighedsrådets formand Flemming Brüggemann FPB@vangedekirke.dk

Aktiviteter Aftensykreds Susanne Jangmark, 39 65 45 28 aftensykreds@vangedekirke.dk

www.vangedekirke.dk Kirkekontoret@vangedekirke.dk

Officiel post stiles til menighedsrådets formand, og sendes til: Vangede kirkekontor, Vangedevej 50, 2820 Gentofte, eller som mail til Menighedsraad@vangedekirke.dk

Musikalsk legestue Anne Jonstrup Krøger AJO@vangedekirke.dk

Tlf.: 39 96 22 90 Kontortider Torsdag kl. 12-18 øvrige hverdage kl. 9-13 lørdag efter aftale Kirken er åben for besøg hverdage kl. 9-16, eller efter aftale. Al brevpost til kirken stiles til den relevante person, og sendes til: Vangede kirkekontor, Vangedevej 50, 2820 Gentofte Vangede Kirkes bankkonto: Danske Bank, Reg. nr. 4205 Konto nr. 4205 970 495

Ansatte Kordegnen Kordegn@vangedekirke.dk Karen-Mette von Benzon Madelung MEMA@km.dk Tlf.: 39 96 22 90 Træffes i kirkekontorets åbningstider. Hos kordegnen træffes afta ler om dåb, vielse, navngivning, navneændring og udstedelse af attester. Ligeledes afleveres anmeldelser om fødsel og dødsfald til kordegnen. Kirketjenere Kirketjener@vangedekirke.dk

Menighedsplejens bankkonto: Danske Bank Reg. nr. 1551 Konto nr. 542 5786

Jacob Overbye (orlov) JO@vangedekirke.dk Tlf.: 39 96 22 95 Fredag er fridag

Præster Niels Tjalve (KBF) NRT@km.dk Tlf.: 39 96 22 92 Hjemme 39 65 03 05 Træffes bedst: man-, tir- og torsdag kl. 11-12 onsdag kun kl. 18-19 lørdag efter aftale fredag er fridag

Julie R. Schmidt JRS@vangedekirke.dk Tlf.: 20 46 98 70 Mandag er fridag

Jakob Rönnow JAR@km.dk Tlf.: 39 96 22 98 Telefontid: Primært tirsdag til fredag i dagtimerne. Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag Julie Damlund JBD@km.dk Tlf.: 39 65 24 35 Træffes efter aftale

Organist Organist@vangedekirke.dk Henrik Bo Hansen HBH@vangedekirke.dk Tlf.: 39 96 22 93 Sognemedhjælpere Fredag fri Andrea Nielsen AP@vangedekirke.dk Tlf. 39 96 22 91 Anne Jonstrup Krøger AJO@vangedekirke.dk Tlf.: 39 96 22 97

Basar Gitte Koch Svitring, 39 68 20 17 Basar@vangedekirke.dk Drengespejderne Henrik Holme, 29 70 24 82 Drengespejderne@vangedekirke.dk www.thingvalla.dk Familiefredag Linda Rönnow, 39 96 22 98 Familiefredag@vangedekirke.dk Koncerter Henrik Bo Hansen, 39 96 22 93 Koncert@vangedekirke.dk Menighedsplejen Jakob Rönnow, 39 96 22 98 Menighedsplejen@vangedekirke.dk Minikonfirmander Anne Jonstrup Krøger, 39 96 22 97 Pigespejderne Camilla Birkegård, 40 84 08 07 Pigespejderne@vangedekirke.dk www.gentoftevangedegruppe.dk Studiekreds Niels Tjalve, 39 96 22 92 Studiekreds@vangedekirke.dk Styrelsen Freddy Svitring, 39 68 20 17 Styrelsen@vangedekirke.dk Sykreds Annie Koch, 39 65 80 74 sykreds@vangedekirke.dk Kirkebladets redaktion Kirkebladet redigeres af et udvalg under menighedsrådet, med menighedsrådets formand som ansvarshavende redaktør. Tryk: Kailow, 38 76 02 00 Fjeldhammervej 7-9, 2610 Rødovre


Gudstjenester DECEMBER Tirsdag den 3. Børnehaveguds-tjeneste Kl.10.00 Jakob Rönnow Onsdag den 4. Menighedens adventsfest kl. 19.00 Jakob Rönnow Søndag den 8. 2.søndag i advent kl. 9.00 Niels Tjalve kl. 10.30 Julie Damlund Søndag den 15. 3.søndag i advent kl. 10.30 Jakob Rönnow Juletræfest kl.15.00 Niels Tjalve Onsdag den 18. Liturgisk gudstjeneste kl. 19.30 Niels Tjalve Søndag den 22. 4. s. i advent 10.30 Jakob Rönnow Tirsdag den 24. Juleaften kl. 14.30 Jakob Rönnow kl. 16.00 Niels Tjalve Onsdag den 25. Juledag kl. 10.30 Niels Tjalve Torsdag den 26. 2. juledag, Skt. Stefan kl. 10.30: Jakob Rönnow Søndag den 29. Julesøndag kl.10.30 Niels Tjalve

Januar Onsdag den 1. Nytårsdag kl. 15.00 Niels Tjalve Søndag den 5. Hellig Tre Kongers søndag kl. 10.30 Jakob Rönnow Onsdag den 8. Musikgudstjeneste kl. 19.30 Jakob Rönnow Søndag den 12. 1. søndag efter Hellig Tre Konger kl. 9.00 Jakob Rönnow kl. 10.30 Julie Damlund Søndag den 19. 2. søndag efter Hellig Tre Konger kl. 9.00 Niels Tjalve kl. 10.30 Niels Tjalve Søndag den 26. 3. søndag efter Hellig Tre Konger kl.10.30 Niels Tjalve kl.15.00 Jakob Rönnow, børnegudstjeneste

FEBRUAR

Søndag den 2. 4.søndag efter Hellig Tre Konger kl. 9.00 Julie Damlund kl.10.30 Jakob Rönnow Søndag den 9. 5. (sidste) søndag Efter Hellig Tre Konger kl. 9.00 Niels Tjalve kl. 10.30 Niels Tjalve

Søndag den 16. Septuagesima kl. 9.00 Jakob Rönnow kl. 10.30 Jakob Rönnow Søndag den 23. Sexagesima kl. 9.00 Niels Tjalve kl. 10.30 Julie Damlund

Marts

Søndag den 2. Fastelavn kl. 10.30 Jakob Rönnow Fastelavnsfest kl. 15.00 Niels Tjalve Søndag den 10. 1.søndag i fasten kl. 9.00 Jakob Rönnow Sogneindsamling kl. 10.30 Jakob Rönnow Søndag den 16. 2.søndag i fasten Kirkens 40 års fødselsdag kl. 10.30 Lise-Lotte Rebel Søndag den 23. 3.søndag i fasten kl. 9.00 Niels Tjalve kl. 10.30 Niels Tjalve Onsdag den 26. Gospelgudstjeneste kl. 19.00 Jakob Rönnow Søndag den 30. Midfaste kl. 9.00 Niels Tjalve kl.10.30 Jakob Rönnow

Dette kirkeblad er redigeret af Niels Tjalve


arrangementer DECEMBER Børnehaver og dagpleje­ grupper kommer i kirke

Tirsdag den 3. kl. 10.00 Vangedes børnehaver og dagplejegrupper kommer i kirke for – traditionen tro – at se julekrybbefigurerne og høre Jakob Rönnow fortælle om barnet i krybben. Alle voksne, der har lyst til at opleve de mange skønne børn er også meget velkomne – bagerst i kirken!

Luciaoptog og adventsfest

Onsdag den 4. kl. 19.00 Traditionen tro begynder vi med en kort gudstjeneste i kirken, hvor pastor Rönnow prædiker. Når de grønne pigespejdere som Luciabrude i hvide klæder og med levende lys har sunget og gennemvandret den næsten mørkelagte kirke, følger vi dem ind i mødelokalerne til nissespil og lidt godt at spise og drikke.

Julekoncert

Søndag den 8. kl. 15.00 Elverhøjkoret − Gratis adgang.

Lys-bus-tur

Juletræsfesten

Søndag den 15. kl. 15.00 begynder inde i kirken med en kort gudstjeneste, hvor pastor Tjalve prædiker. Vi fortsætter ind i mødelokalerne, hvor der er forskellig underholdning samt kaffe/the/ juice og kage. Så går dansen om juletræet og til sidst er der uddeling af godteposer til børnene. Et begrænset antal billetter til juletræsfesten er i forsalg fra torsdag den 28. november til torsdag den 12. december i kirkekontorets åbningstid. Voksne betaler 20 kr., mens børn slipper med en tier.

De ni læsninger

Onsdag den 18. kl. 19.30 Som de tidligere år hører en hverdagsgudstjeneste af engelsk oprindelse med til juleforberedelserne i Vangede Kirke. Biskop Johannes Johansen har gendigtet de engelske christmas carols, som synges, og medlemmer af menigheden læser denne aften de tekster fra biblen, som spænder fra verdens skabelse til Jesu Kristi komme.

Julemusik

Søndag den 22. kl. 17.00 -17.30 ved kirkens organist. Fri entré.

Tirsdag den 10. kl. 15.30 Vi tager på den nu traditionelle tur, hvor vi oplever byens juletravlhed – og udsmykning fra en komfortabel bus. Max. 50 pladser. Pris 30,- kr. Pladsbestilling hos Sognemedhjælper Andrea Nielsen fra 22. november og fremefter, så længe der er plads.

Julekoncert

Onsdag den 11. kl. 20.00 hvor bl.a. musik til balletten »Nødde­ knækkeren« af Peter Tjaikovskij (18401893) som står på programmet. Det sker i form af to klaverer, som organisterne og pianisterne Tom Ernst og Henrik Bo Hansen trakterer. Gratis adgang. Ret til ændringer forbeholdes


JANUAR Musikgudstjeneste

Onsdag den 8. kl. 19.30 I anledning af Hellig Tre Konger med Zahlekoret under ledelse af Lis Vorbeck og med pastor Rönnow som liturg.

Udvidet kirkekaffe

Søndag den 12. kl. 9.45-10.30 I stedet for kirkekaffe efter højmessen bydes der denne søndagsmorgen på udvidet kirkekaffe med bl.a. rundstykker og horn til kaffen og theen mellem gudstjenesterne.

Nytårskoncert

Søndag den 12. kl. 15.00 På programmet står Gran Partita af W. A . Mozart (1756-1791) arrangeret for kammerensemble af G.F.G. Schwencke (1767-1822). Medlemmer af Radiosymfoniorkestret og Det kgl. Kapel samt Henrik Bo Hansen, klaver, medvirker. Gratis adgang.

Caféaften

Onsdag den 15. kl. 19.30 Musik og stemning omkring de små borde med lidt vin og sandwich. 50 kr.

»Stjernekammeret«

Tirsdag den 21. kl. 19-20.30 Et »X-arrangement«. Vi besøger »Stjernekammeret« og ser og hører om universet i planetariet under Bellahøj Skole. Max. 25 pladser. Kontakt pastor Rönnow pr. e-mail JAR@km.dk

Eremitagen før og nu

Onsdag den 22. kl. 19.30 Power-point- foredrag om Eremitageslottets arkitektur og restaurering ved seniorforsker, arkitekturhistoriker, mag. art. Claus M. Smidt. En oplagt mulighed for alle, der ikke fik løst billet til en guided rundvisning på jagtslottet i dyrehaven til at få indblik i de kongelige jagtgemakker.

Familiefredag

Fredag den 24. kl. 18-20.15 Tilmelding til Linda Rönnow senest torsdag før.

Børnegudstjeneste

Søndag den 26. kl. 15.00 hvor pastor Rönnow prædiker – og efterfølgende børne teater.

Esbjergevangeliet

Onsdag den 29. kl. 19.30 Egon Clausen fortæller om og gennemgår »En moderne bibelhistorie« af Erik Hagens, som er hængt op i Vangede Kirkes lille kirkesal i denne periode.

FEBRUAR Internationalt Kaffebord

Søndag den 2. kl. 15.00 Alle nationaliteter er velkomne. Man må gerne hver især medbringe nationalt hjemmebag! Underholdning og sang fra den halve verden.

Koncert

Onsdag den 5. kl. 20.00 Værker af Franz Liszt (1811-1886). Ved klaver og orgel: Henrik Bo Hansen. Gratis adgang.

Eftermiddagsmødet

Tirsdag den 11. kl. 14-16 »To gange Andersen og Kumbel«. Skuespiller Lise Gjellerup Koch kommer på besøg og præsenterer med udvalgte tekster af H.C. Andersen, Benny Andersen og Piet Hein (Gruk) os for et digterisk Danmarkskort samt vores rejselyst og syn på vores skadinaviske broderfolk.

Babytræf I

Tirsdag den 18. kl. 11-13 Foredrag for alle nyfødte og deres mødre. Gratis adgang.

Ret til ændringer forbeholdes


Studiekreds

Tirsdag den 18. kl. 19.30 Vi afslutter gennemgangen af Søren Kierke­gaards opbyggelige taler. Kontakt pastor Tjalve.

Kunstaften

Onsdag den 19. kl. 19.30 Vi prøver at se på den moderne kunst. Ved cand. mag. kunstkritiker og journalist Lisbeth Bonde.

Lars Saabye Christensen. Tekster vil foreligge pr. 1. marts på kirkekontoret; vi samles i møde­lokalerne. Kontakt pastor Tjalve.

Vangede Kirke igennem 40 år

Familiefredag

Fredag den 21. kl. 18.00 Tilmelding til Rönnows dagen før.

Onsdag den 5. kl. 19.30 Vangede Kirke gennem 40 år. I anledning af jubilæumsåret har vi en aften om vor kirkes historie med masser af billeder fra sognet i lyst og nød.

Syng sammen eftermiddag

Sogneindsamling

Søndag den 23. kl.15.00 Fra højskolesang- og salmebogen synger vi nyt og gammelt.

Babytræf II

Tirsdag den 25. kl. 11-13. Foredrag for alle nybagte forældre og deres børn.

MARTS Fastelavnsfest

Søndag den 2. kl. 15. Vi starter i kirken, hvor pastor Tjalve prædiker. Uanset om man har maske og udklædning er alle velkomne til gudstjeneste, tøndeslagning (indendørs!) for store og små og til noget godt at spise og drikke. Billetter købes i forvejen – og (NB!) kun som forsalg på kirkekontoret 13. februar 25. februar i den normale åbningstid; de koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Babytræf III

Tirsdag den 4. kl. 11-13 Foredrag for alle nybagte forældre og deres poder. Gratis.

Studiekreds

Tirsdag den 4. kl. 19.30 Vi læser i anledning af 200 året for freden i Kiel (Norges afståelse til Sverige) norske noveller af

Søndag den 9. Vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde mod sult.Sidste år kunne vi aflevere godt 43.000 kr. ind bl.a. fordi konfirmander, spejdere og andre af sognets beboere påtog sig at tage en rute. I år har vi brug for dig, der, vil give en lille time af dit liv til at samle ind til mennesker i nød. Efter ruten byder menighedsrådet på buffet i mødelokalerne. Mød op og brug en time fra kl. 12 efter gudstjenesten.

Babytræf IV

Tirsdag den 11. kl. 11-13 Foredrag for alle nybagte forældre og deres nyfødte. Gratis.

Eftermiddagsmødet

Tirsdag den 11. kl. 14-16 Domkrken i Trondheim er den nordligst beliggende katedral i Europa. Den har en helt speciel bygninghistorie, bl.a. fordi den flere gange er brændt. Arkitektonisk har den tydelige ligheder med engelske domkirker, hvilket fortæller, at forbindelser over havet vestpå var lettere og hyppigere end over land sydpå. På grund af klima og vejrlig samt bygningsmaterialer har Nidarosdomen været underkastet mange ændringer og restaureringer, førend den i 2001 kunne siges at have fået sin endelige skikkelse. Ret til ændringer forbeholdes


menighedsrådet Koncert

Onsdag den 12. kl. 20.00 Værker af Edward Elgar (1857-1934). Ved klaver og orgel: Henrik Bo Hansen. Gratis adgang.

Festgudstjeneste

Søndag den 16. kl. 10.30 i anledning af Vangede Kirkes 40 års fødselsdag. Gæsteprædikant er Biskop Lise-Lotte Rebel. Denne dag tages også kirkens nye sæt altersølv i brug. Efter højmessen er der jubilæumsreception i mødelokalerne.

I felten fra Afghanistan til Nørrebro

Onsdag den 19. kl. 19.30 Sognepræst Andreas Christensen er for ½ år siden flyttet fra Østerbro til Nørrebro. Han har tidligere haft lejlighed til at virke som feltpræst i såvel Kosovo, Libanon som Afhanistan – og hvorledes han bl.a. kan udnytte disse erfaringer i sit nye sogn, vil han fortælle om denne aften.

Menighedsrådsmøde

Mandag den 24. kl. 19.00 Offentligt menighedsrådsmøde i mødelokalerne. Dagsorden er opslået i våbenhuset som i resten af 2014.

Chr. IV’s skrivehæfte m.m.

Tirsdag den 25. Et »X-arrangement« bag rigsarkivets mure, hvor vi vises rundt og bla. ser Chr.IV’s skrivehæfte. Max. 22 deltagere. Kontakt pastor Rönnow. E-mail JAR@km.dk

Gospelgudstjeneste

Onsdag den 26. kl. 19.30 Med det internationale baptistkor.

Familiefredag

Fredag den 28. kl. 18.00 kontakt Rönnows senest tordagen før.

Af Flemming Brüggemann Formand for menighedsrådet I marts måned 2014 er det 40 år siden Vangede Kirke blev bygget, hvorfor vi fejrer dette ved en festgudstjeneste den 16. marts med deltagelse af biskoppen, hvor også vores nye altersølv indvies. Herudover er der forskellige festlige arrangementer i løbet af marts måned, med relation til kirkens jubilæum. Men de røde mursten sikrer blot et sted for kirkens aktiviteter, mens der er behov for både frivillige og ansatte til at gennemføre de mange aktiviteter i kirken. Mens der er langt imellem udskiftningen af en kirkebygning til en anden, er det langt oftere der sker udskiftning blandt de frivillige og personalet. Således er det nu blevet tiden, hvor vores kordegn gennem mange år har valgt at gå på pension. Mette Madelung har sin sidste tjeneste ved kirken søndag den 15. december 2013, og efter højmessen denne dag, vil der være lejlighed til at sige farvel til Mette ved et arrangement i den lille kirkesal. Vi påregner at ansætte nye medarbejdere der kan tiltræde i starten af december måned, så Mette lige kan nå at hilse på dem og sætte dem ind i opgaverne på kirkekontoret. De nye medarbejdere vil i fremtiden både skulle kunne fungere på kirkekontoret og ved de mere praktiske opgaver i kirken. Dette vil sikre en større smidighed i opgaveløsningen og sikre, at alle opgaver kan løses af det personale der er til stede – også i en ferie­situation. Men ingen nye medarbejdere kan løse opgaverne fra første dag på samme måde som en kordegn med mange års erfaring fra Vangede Kirkes liv, og derfor håber jeg, at alle vil være med til at give de nye medarbejdere en god start og have lidt tålmodighed, til opgaverne er helt på plads også hos de nye medarbejdere Vi håber at se dig i DIN kirke – og at du vil opleve, at Vangede Kirke er en åben og engagerende, nutidig og levende kirke, hvor der er rart at være for alle. Ret til ændringer forbeholdes

Kirkeblad december - marts 2013/14  
Kirkeblad december - marts 2013/14  
Advertisement