Magazine G-kracht 4 groei

Page 1


“En door...” Ontdekken. Be-tekenen. Geloven in mezelf.

mijn angst voor het uitvoeren van nieuwe dingen overwonnen

Alleen door te geloven in mijzelf, mijn toegevoegde waarde

door te leren duiken. Pas na zo’n 100 duiken voelde ik me

en mijn ‘G-kracht’ kan ik ook andere ondernemers verder

relaxter worden in mijn nieuwe waterwereld. Dat had ook in-

helpen. Hierdoor groei ik, kan mijn bedrijf verder groeien

vloed op andere zaken. Denk aan makkelijker in het vliegtuig

en kan ik andere bedrijven helpen in hun ontwikkeling.

stappen met de gedachte ‘als het mijn tijd is, dan is dat maar zo’.

Het mooiste advies wat ik onlangs nog kreeg: ‘Doe vooral

Me altijd overal zorgen om maken is verminderd. Vaak gaat

waar je blij van wordt’.

alles toch anders dan ik me voor kan stellen.

Van nature ben ik introvert. Ik hoef niet op het podium te

Met duiken voel ik me zo bevoorrecht! Het is een kleurrijke

staan. Inmiddels heb ik geleerd me beter te presenteren

wereld met bijzondere soorten vissen en planten. Nu heb ik

zonder dat er direct een minuut radiostilte ontstaat...

altijd al een levendige fantasie gehad, maar met duiken lijkt

Hoe meer ik van mezelf durf te laten zien, hoe meer mensen

het alsof ik op een andere planeet ben. Tijdens een uur duiken,

dat als een uitnodiging zien om ook zichzelf te zijn. Het resul-

ontdek ik meer dan tijdens een dag wandelen in het oerwoud.

taat is dat ik echte gesprekken heb met ondernemers over

Prettig gevolg is dat ik die ervaringen weer meeneem in mijn

hun drijfveren op gelijkwaardig niveau.

andere hobby: schilderen. Schilderen is voor mij therapeutisch, creatief èn bedrijfsmatig goed. Het is als beelddenker mijn

Groeien is voor mij duiken in nieuwe dingen

manier om me te uiten en ik neem het geleerde qua vorm

Groei begint voor mij met persoonlijke ontwikkeling. Voor mij

en kleurbeleving weer mee in mijn grafisch ontwerpwerk

maakt het niet uit op welk vlak. Hoe gaaf is dat? Zo heb ik

en authentieke logo-ontwerpen.

FOTO’S ESTHER VAN BERK

G R O E I

2

FOTO MAAIKE BLOEMSMA

G-KRACHT 04/2020


Inhoud toegevoegde waarde. Ik pak nieuwe dingen op en daag

Renate van Galen

mezelf elk jaar uit met workshops en trainingen. Zo kom

Cees Verbree en Barry Kouer

ik uit mijn comfortzone. Als eeuwige ‘student’ sta ik open

Annemiek de Meulmeester

om te leren van mezelf en van anderen en zo maak ik mijn wereld groter. Magazine G-kracht groeit door... Dit alles heeft er toe geleid dat ik mijn droom, een eigen magazine uitgeven, heb waargemaakt. Daardoor komen fantastische ondernemers rondom Het Groene Hart in de spotlights te staan, waardoor zij extra kunnen groeien. Want bekend maakt bemind. Vanaf nu is het ook mogelijk om voor € 10,- per jaar abonnee te worden van het magazine G-kracht. Daarnaast komt er een eigen site www.magazinegkracht.nl met hulp van Lion Internet.

Kahraman Sariaslan Sylvia Schoofs Cora Heppe

________________

___________________________________

__________________________________________

_____________________________________________________

Monique Wondergem - Stork

_________

Carina Bezemer - Wagemakers Peter de Vogel

____

_____________________________________________

Zij zorgen dat alle ondernemersverhalen online nog beter

Fred van der Born

vindbaar zijn met SEO en linkbuilding (zie pagina 8-9).

Hans Swaep

Ook komt er een special uit met het thema ‘duurzaam’ in

_____________

______________________________________________

Esther van Berk

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

_________________________________________

____________________________________

___________________________________________________

mei op Veezel©-papier. En in september verschijnt de glossy op FSC-papier met als thema ‘samen’... Groei je mee? Renate van Galen | 06 13 86 99 57 | www.vangalendesign.eu

Eye-openers grafisch vormgever 1. Verbeeldingskracht Bij een goed idee maak ik een dummy of 0-nummer zodat ik het kan laten zien. 2. Groeipotentie Ik zie ondernemers met groeipotentie nieuwe samenwerkingen aangaan. Nieuwe producten lanceren (magazine G-kracht). En zelfs nieuwe doelgroepen aanboren, met een nieuw logo of variant op het bestaande. 3. Creatief Bij een ontwerp werk ik vanuit mijn eigen belevingswereld naar buiten, zo creëer ik originele oplossingen. 4. Ontspanning Elke dag een kleine wandeling is een cadeautje voor mij en zorgt voor een betere bloeddoorstroming en meer creativiteit. Bovendien is de natuur een bron van inspiratie. 5. Stille kracht Als ik vast zit denk ik aan een vlinder. Welk dier, persoon, voorwerp of vorm geeft jou kracht om te groeien?

Wat betekent groei voor jou? Naast de persoonlijke expertverhalen laten ondernemers in het themagedeelte van magazine G-kracht hun licht schijnen over groeipotentie. Met verhalen over persoonlijke ontwikkeling, wat het klanten oplevert en hoe je als ondernemer daardoor weer excelleert in het Groene Hart.

C O L O F O N____________________________________________________________ Magazine G-kracht is een uitgave van Van Galen Design Maart 2020 Informatie deelname of advertenties Van Galen Design, Renate van Galen, 06 13 86 99 57 renate@vangalendesign.eu, www.vangalendesign.eu Cover foto Oscar van der Wijk Redactie Jaap van Haastrecht | Creatie Werkt Druk Ray Kruithof Kremer | Deltaprint Papier Dit blad is gedrukt op Mixed Credit FSC-papier Frequentie 2x per jaar Abonnement € 10,- per jaar Oplage 1000 exemplaren en online versie Verspreiding Regio Groene Hart © De inhoud mag verspreid worden, dat vinden we leuk! Geef alsjeblieft wel de eer aan wie het toekomt. Noem de bron: Magazine G-kracht van Van Galen Design. En stel ons even op de hoogte, bijvoorbeeld per mail aan renate@vangalendesign.eu. De redactie heeft er alles aan gedaan om de informatie juist weer te geven. Maar je weet hoe het gaat: kleine foutjes zijn bijna niet te voorkomen. We hopen dat je het ons vergeeft. Hoewel we veel vertrouwen hebben in de ondernemers die in dit magazine worden geportretteerd, zijn redactie en uitgever natuurlijk niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten die in dit magazine worden beschreven.

G-KRACHT 04/2020

3 G R O E I

Investeren in mezelf zorgt voor meer zelfvertrouwen èn


Te weinig tijd, te weinig str

FOTO HEIN ATHMER

De drie grootste obstakels voor ondern

Werk genoeg maar…

uit hun focus gehaald. Eigenlijk hebben

worden ontwikkeld. Om nog maar te

Druk, druk, druk. Een momenteel veel

zij een bedrijfsleider of operationeel

zwijgen over een plan van aanpak dat

gehoorde opmerking onder MKB onder-

manager nodig die de operationele

door iedereen binnen de organisatie

nemers. Zowel de ondernemer zelf als

zaken regelt. Maar het is nog net geen

wordt gedragen. Terwijl dit juist een

de medewerkers geven aan dat het best

dagtaak en er is vaak onvoldoende

prima navigatiemiddel is dat iedereen

wel druk is in hun bedrijf. Misschien

financiële ruimte om iemand in dienst

binnen de onderneming op koers houdt.

zelfs wel té druk. De stress lijkt steeds

te nemen. Dus zelf nog maar langer en

meer toe te nemen. Hierdoor groeit het

harder gaan werken. Hierdoor plegen zij

Meer overhouden onderaan de streep

ziekteverzuim, waardoor de druk nog

roofbouw op zichzelf, terwijl er nauwe-

Welke ondernemer wil dat niet? Maar hoe

verder toeneemt. Daarbij komt dat

lijks meer winst wordt gemaakt.

fiks je dat dan binnen de hectiek van

nieuwe collega’s bijzonder lastig te vinden zijn.

alledag? De eerste stap is dat je vastGroeiambitie? Veel MKB ondernemers hebben best de

Ben jij ook een MVA?

ambitie om te groeien. Maar vaak komen

Veel MKB ondernemers die gegroeid

zij er niet aan toe dit goed aan te pakken.

zijn, moeten zich steeds meer bezig

Of zij weten niet goed weten waar te

houden met randzaken en het blussen

beginnen. Recent onderzoek leert dat zij

van allerlei binnenbrandjes. Daardoor

hun handen vol hebben om het hui-

komen zij niet meer toe aan hun echte

dige klantenbestand goed te bedienen.

passie: ondernemen. Zij zien zichzelf

De vraag neemt toe en dus ontstaan er

steeds meer als een: ‘Manus Van Alles’.

genoeg groeikansen. Maar een gebrek

Een soort lopende probleemoplosser en

aan tijd zorgt er telkens voor dat er

vraagbaak. Hierdoor worden zij steeds

geen goed doordachte strategie kan

G-KRACHT 04/2020

FOTO LINSTRA FOTOGRAFIE

G R O E I

4


rategie en te weinig focus

nemers die willen groeien stelt wat je wilt bereiken met jouw gerealiseerd hebben over 5 jaar?

Tips voor tijd, strategie en focus

Kortom, wat is jouw (marketing)visie?

Onze 3 tips om direct toe te passen in jouw onderneming:

onderneming. Wat wil je bijvoorbeeld

Met welke producten en/of diensten wil je bedienen? En binnen welk geografisch gebied? Pas als je dit helder hebt, kan je een plan van aanpak maken waarin je beschrijft wat je dagelijks gaat doen om op korte termijn een subdoel te bereiken. Dit subdoel is een eerste stap op weg naar het behalen van jouw (marketing)visie. Enorm belangrijk is dat je dit plan samen met jouw medewerkers en/of strategische partners maakt. Hiermee creëer je het absoluut noodzakelijke

1 2 3

Pas de ‘Big 5’ analyse toe. Onderzoek wat jouw bedrijfsgroei op dit moment in de weg staat vanuit de volgende 5 pijlers: strategie, marketing, verkoop, levering en financiën. Beschrijf in het kort per pijler wat er goed gaat, wat beter kan en wat er niet goed gaat. Formuleer doelstellingen. Bepaal op basis van de ‘Big 5’ analyse waarmee je direct aan de slag wilt en bepaal concrete doelstellingen. Stel een strategisch plan van aanpak op. Beschrijf hierin de doelstellingen die je wilt behalen op korte termijn. En wat je elke dag moet doen om deze doelen te behalen. Maak alle actiepunten zo concreet mogelijk. Bepaal wie elk actiepunt uitvoert, hoe dit wordt gedaan en spreek af wanneer elk actiepunt afgerond moet zijn.

5

commitment en draagvlak binnen jouw onderneming. Je kunt immers niet zoveel alleen en hebt loyale medewerkers en partners nodig om de gezamenlijke doelen te realiseren. Offline en online FOTO LINSTRA FOTOGRAFIE

Vergeet niet jouw online en offline activiteiten op elkaar af te stemmen. Dit versterkt de waarde propositie van jouw onderneming. Als je dit goed doet, zullen steeds meer potentiële klanten voor jou kiezen als onderscheidende leverancier, die waarde toevoegt aan hun succes. Een vrij simpele auto-

Wil je meer informatie over hoe jij jouw onderneming (schaalbaar) kunt laten

matisering van met name het online

groeien met een rendement van meer dan 10%?

leadgeneratie en verkoopproces helpt

Vanuit een duidelijke strategie, met de juiste focus en zonder dat het jou extra tijd gaat

daarbij. Daarmee kun je een stabiele

kosten? Of wil je juist weten hoe je aan de strategie van jouw onderneming komt?

groei van gekwalificeerde leads genereren,

Kom dan naar een inspiratie- en informatiesessie van Honescon Praktijkgericht

zonder dat het jou extra tijd kost.

Ondernemen. Of meld je aan voor een van onze online workshops. Bekijk hiervoor

Hierdoor wordt jouw bedrijfsgroei schaal-

onze website of neem contact met ons op.

baar en kan je zelf bepalen hoe snel je groeit op een wijze die bij jouw onder-

Cees Verbree 06 21 85 70 97 | Barry Kouer 06 44 55 37 51

neming past.

www.onlineschaalbaarverkoopsucces.com | www.praktijkgerichtondernemen.nl

G-KRACHT 04/2020

G R O E I

je dit realiseren? Welk soort klanten wil


Groei is een oerkracht (en

FOTO BERTEL KOLTHOF

G R O E I

6

Wij mensen zijn de enige levende wezens op aarde die hun groei

Tegenwerking Alles op aarde groeit. Wij mensen ook,

zelf afremmen. Hoe doe je dat als je een team goed wilt laten

het zit in ons systeem. Als spelende baby, op school en in sport, met familie

functioneren? Dan moet je al die afremmingsmechanismes

en vrienden, in de liefde en op het werk. In onze beginfase ontvangen we alle

onschadelijk maken en groei stimuleren. Van elke medewerker

ondersteuning en liefde bij onze groei. Later verandert dat. Dan krijgen we

afzonderlijk én van het team als geheel.

te horen: ‘Zou je dat nu wel doen?’, of ‘Dat doen we hier niet zo!’. Met ongetwijfeld goede bedoelingen, maar we raken erdoor verstrikt in patronen en remmen groei af. Bij onszelf,

Tekst Paula Brummelkamp

maar ook bij anderen. Dat doen we onbewust. Negatieve ervaringen zit-

Annemiek de Meulmeester | 06 15 63 43 93 | www.talent2share.nl

ten ons in de weg.


hoe je die nu eens níet afremt) Evenwicht terugbrengen

maar het tegendeel is waar. De bloei

Samenwerken willen we wel, maar dan

wordt voorbereid! Stop met afremmen, start met

professioneel. En pijnlijk, als een ander

stimuleren

iets doet of zegt wat ons treft in onze

Als manager wil je gebruik maken van de

verlangens of kwetsuren.

talenten van medewerkers. Het vraagt

Als we bewust waardering en respect

lef van een manager om te investeren in

gaan tonen, dan zien we andermans

groei, om een reis van binnenuit te maken,

schoonheid. Als het evenwicht terug is

voor jezelf en met je medewerkers.

en we onze jaloezie en angsten waar-

Tijdens deze reis ontdek je hoe je kijkt

nemen, en deze bewust ombuigen,

naar je omgeving en hoe je indrukken

dán krijgt groei weer echt de ruimte.

en ervaringen verwerkt. Je ontdekt waar

Dat vraagt oefenen, je kwetsbaar op-

je op gericht bent en naar welke thema’s

stellen en durven mislukken.

je automatisch toe getrokken wordt. Vervolgens kan je als manager de talen-

Mijn eigen groei: verstoppertje

ten optimaal benutten. Inzicht in elkaars

Ik heb me jaren klein gehouden, als

talenten geeft het team een positieve

mens en als ondernemer. Onbewust.

impuls en laat iedereen optimaal bijdragen

Tijdens mijn eerste vakantiebaantje

aan de resultaten en organisatiedoelen.

werden mijn grenzen overschreden

Het resultaat is een blijvende verande-

en wist ik daar geen rem op te zetten.

ring in het team en als individu.

Ik wilde voldoen aan verwachtingen en

Weet jij in welke groeifase jouw mede-

zocht bevestiging, ook jaren later nog.

werkers zitten? Start met talenten te com-

Eigenlijk zag ik mezelf niet en liet ik me

bineren, stimuleer de groei van jouw team!

Gouden tips voor groei bij medewerkers ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥ Maak gebruik van en neem de tijd voor wat er speelt in het moment. Dat kan met een check-in: www.talent2share.nl/check-in ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥

7

Maak gebruik van de verschillen in je team. ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥

G R O E I

hoeven zijn. Dat is zweverig of niet

FOTO SHUTTERSTOCK

het liefst zonder dat we kwetsbaar

Zorg voor jaarlijks budget voor teamonderhoud.

ook niet zien aan het team. Het heeft me bijna mijn relatie gekost en het geloof in mijn bedrijf. Door naar binnen te keren ontdekte ik waarom mijn eigen groei stagneerde. Toen kon ik bij mezelf blijven, en zo bleek ik veel krachtiger. Mijn verbinding met anderen werd zelfs sterker, waar ik bang was geweest om hem kwijt te raken. Daarom vind ik het belangrijk dat mensen worden gezien in organisaties. Zowel door medewerkers zelf, als door hun collega’s FOTO BERTEL KOLTHOF

en leidinggevenden. En daarvoor is het nodig om naar binnen te gaan, naar jezelf, zodat je vervolgens oprecht verbinding kunt maken. Zo’n periode van inkeer is net winter: er lijkt niets te gebeuren

G-KRACHT 04/2020


Lion Internet, online mark precies het werkveld waarmee Lion Internet zich bezighoudt! De bedrijfsmissie Heel simpel gezegd betekent het niets meer als reclame maken voor uw bedrijf op het internet. Het is echter wel zo dat het werken met dit medium een stuk complexer is dan het simpel plaatsen van een advertentie in een krant of het uitzenden van een reclamespotje op televisie. FOTO BAS GEERLINGS

Dat heeft te maken met het feit dat via het internet zo ongeveer alles met elkaar verbonden of te verbinden is. Het juist toepassen van die eindeloze verbindings-

“Bouwen van een website zonder SEO

G R O E I

8

is het zelfde als het aanleggen van een weg zonder richting”

mogelijkheden is het uiteindelijke doel van Lion Internet. Want zo zorgen we ervoor dat, via allerlei soorten links, potentiële klanten juist uw website bezoeken. De werkwijze Bent u als bedrijf of onderneming niet tevreden

In de wereld van de commercie zijn er voor elk

met uw verkoopcijfers en wilt u uw klanten-

bedrijf twee centrale aandachtspunten om van

bestand uitbreiden? Dan kan Lion Internet u daar

hun onderneming een succes te maken:

op de volgende manier bij helpen:

• De verkoop van producten en diensten. • Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen te

1. Inzicht

weten komen dat deze producten of diensten

Allereerst bepalen we hoe uw situatie eruitziet

aangeboden worden door reclame.

en zich verhoudt tot andere gelijksoortige ondernemingen.

Lion Internet is een organisatie die zich met dat tweede aspect bezighoudt op het meest

2. Advies

omvattende medium van communicatie dat

Vervolgens geven we aan op welke manieren u

onze maatschappij rijk is: het internet.

uw vindbaarheid en zichtbaarheid kunt vergroten via methoden als SEO, SEA en link building. En we

Nog niet zo lang geleden hadden we aan de

leggen aan u voor wat online marketing voor u

term ‘reclame’ meer dan genoeg als activiteit

kan betekenen.

om onze spullen aan te bieden. Of dat nu mond tot mond was, via de krant, radio of

3. Uitvoering

televisie. De strategie van wat in principe nog

U gaat met Lion Internet aan de gang om de eerder

steeds reclame is, omvat nu termen als SEO,

genoemde methoden in de praktijk te brengen.

SEA, online marketing, Google Ads, zoekmachine,

G-KRACHT 04/2020

link building, vindbaarheid en zichtbaarheid.

Via deze drie stappen kunt u samen met Lion

Het toe- en inpassen van deze termen omvat

Internet het rendement van uw internetinspan-


keting in optima forma ningen verhogen. Met als resultaat een vergroting van uw klantenbestand en een verhoging van uw omzet. Lokale / regionale bedrijfspagina website: de Gouden Gids 3.0 Lion Internet is momenteel bezig met het opzetten van een landelijk netwerk van ‘gemeente websites’. Het is de bedoeling dat op deze websites alle mogelijke bedrijven in een bepaalde gemeente een plaats krijgen door middel van een eigen webpagina/bedrijfspagina. Deze bedrijfspagina bevat 17 belangrijke SEO elementen.

SEO schrijftips: 1. Maak gebruik van goede kopregels. Aan de technische kant op je website dien je hiervan een <h2>kopregels</h2> van te maken. Gebruik 1x een H1, en je mag meerdere H2 kopregels gebruiken. 2. Maak gebruik van ‘bullets’. Ook wel opsommingen genoemd. 3. Gebruik ‘keywords’ (zoekwoorden) in je opsommingen.

Linkbuilding tips: Wil je zelf linkbuilden? Lees onze ‘Linkbuilding blog’ op: https://lioninternet.nl/blog/ Linkbuilding tips voor e-commerce websites. Lees dan onze 8 slimme adviezen.

Lion Internet zorgt ervoor dat deze gemeente website standaard te vinden is op elke eerste pagina van zoekresultaten op Google. “We hebben een landelijke dekking. Maar we

aantal resultaten laat zien, is de kans erg

lichten nu alleen onze gemeente websites uit

groot dat uw bedrijf daar niet direct bij staat.

Zuid-Holland aan u toe.” Zie kaart Zuid-Holland.

9

Klanten moeten dan de moeite nemen verder te bladeren.

Aanmelden voor één van onze gemeente web-

Via de ‘gemeente website’ is elk aangesloten

sites gaat heel eenvoudig via onze contactpagina

bedrijf in principe altijd verzekerd van een,

op de site. Maar bellen gaat sneller…

weliswaar indirecte, maar toch zeer waardevolle vermelding op die eerste, en dus de meest be-

Kahraman Sariaslan | (085) 041 01 77

langrijke, zoekresultatenpagina van Google.

www.LionInternet.nl

Zuid-Holland Leiden

Alphen a/d Rijn Waddinxveen Den Haag Rijswijk Zuid-Plas Gouda Westland Capelle a/d IJssel Delft Rotterdam Krimpenerwaard Schiedam Vlaardingen Ridderkerk Papendrecht Barendrecht Zwijndrecht Nissewaard Dordrecht Hoekschewaard Zoetermeer

Alphenaanderijn0172.nl Baren-Drecht.nl CapelleAandenIJssel010.nl Delft015.nl Den-Haag070.nl Dordrecht078.nl Gouda0182.nl HoekscheWaard078.nl Krimpener-Waard.nl Leiden071.nl Nisse-Waard.nl Papen-Drecht.nl Ridder-Kerk.nl Rijs-Wijk.nl Rotterdam-010.nl Schie-Dam.nl Vlaar-Dingen.nl Waddinxveen0182.nl West-Land.nl Zoetermeer079.nl Zuid-Plas.nl Zwijn-Drecht.nl

G-KRACHT 04/2020

G R O E I

Omdat die eerste pagina slechts een beperkt


Vrouwen stappen na een traject met het volste vertrouwen en zelfverzekerd uit hun schaduw Zakelijke groei is alleen mogelijk als jij je persoonlijk ontwikkelt. Maar wat als je bij jouw groei wordt tegengehouden door hardnekkige overtuigingen?

G R O E I

10

Vrouwen hebben bijvoorbeeld nogal de

ben ik serieus gaan kijken of er een

bedrijf om en De Gewichtige Vrouw

neiging om zich klein te houden. En wie

passende oplossing was. Er moest

was een feit.

zich klein houdt, wordt niet gezien en

wat gebeuren. Ontbrekende puzzelstukje

niet gehoord. Bovendien belemmeren al die angsten en overtuigingen jouw weg

Alles wat ik tegenkwam; ik had nooit

Tijdens de opleiding leerde ik waarom

van groei. Ze zorgen voor uitstelgedrag

het gevoel dat het mij écht ging helpen.

het voor vrouwen vaak zo moeilijk is

of houden je zelfs volledig uit de actie.

Totdat ik de methodiek Creatrix

om grenzen aan te geven. Dat vrouwen

Ze zorgen er ook voor dat het resultaat

tegenkwam, die speciaal ontwikkeld is

op een heel andere manier focussen

van je acties middelmatig is.

voor het vrouwenbrein. Ik was meteen

dan mannen. Dat de communicatie

getriggerd en sloot een traject af om

bij vrouwen anders verloopt, enzovoort.

Eeuwigzonde. Want in iedere vrouw

met mijn beren op de weg af te

Door al die verschillen hebben vrouwen

schuilt, een sterke en krachtige

rekenen.

een andere aanpak nodig dan dat wat

®

persoonlijkheid.

er tot nu toe bestond. Het vrouw-eigen

De kunst is om die naar boven te krijgen. Helaas wordt die potentie nog al eens overschaduwd door al die stemmetjes die je vertellen dat niemand op je zit te wachten. Dat succes vast niet voor jou is weggelegd. Dat je door de mand valt. Dat een ander altijd beter is dan jij. Die overtuigingen zorgen er ook voor dat je de verbinding met jezelf steeds meer kwijtraakt.

Creatrix

®

is een persoonlijke ontwikkelingstool speciaal voor het vrouwenbrein

onderdeel in de methodiek bleek hét ontbrekende puzzelstukje te zijn in de coaching en begeleiding van vrouwen. Vrouwen stappen na een traject met het volste vertrouwen en zelfverzekerd uit hun schaduw. Laten van zich zien en horen zonder zich daarbij af te vragen wat anderen daarvan zullen vinden. Maken daardoor andere keuzes. Dat voelt enorm bevrijdend en daardoor

Methodiek Creatrix

kunnen ze weer verder groeien. Ik gun

®

Op het moment dat ik zelf helemaal

Het resultaat was zo verbluffend dat

vast was gelopen in mijn bedrijf en ook

ik al gauw besloot om de opleiding te

privé (want al die overtuigingen liepen

gaan doen. Zodat ik de methodiek zelf

Sylvia Schoofs | 06 41 95 98 44

als een rode draad door mijn leven),

toe kon passen. Ik gooide daarna mijn

www.degewichtigevrouw.nl

G-KRACHT 04/2020

dat élke vrouw!


FOTO SYLVIA SCHOOFS

G R O E I

11

Mijn tips voor jouw zakelijke groei 1

2

3

Begin nooit aan een programma

Als je affirmaties gebruikt om te

Heb je al van alles geprobeerd

van bijvoorbeeld een business-

focussen op datgene wat je wilt

om van je overtuigingen

of dieetcoach als je gehinderd

bereiken, doe ze dan in de jij-vorm.

af te komen?

wordt door overtuigingen

Bevestigingen in de jij-vorm vinden

en angsten die je blokkeren.

hun weerklank in je onderbewuste.

Gun het jezelf in ieder geval

Als je ze in ik-vorm doet, dan bereik

om deze genderspecifieke

je voornamelijk het ‘hoofd’, je ego

aanpak te onderzoeken!

Los dat éérst op.

en je rationeel denken.

G-KRACHT 04/2020


FOTO’S MARTINE SOLLIE-DE FOTOGRAFICUS

Laat zien waar je voor staat –

G R O E I

12

Groei is wat mij betreft het mooiste wat er is.

Een paar jaar later is lopen volstrekt vanzelfsprekend. Dan is datzelfde kind al lang weer bezig met de volgende uitdaging. Fietsen! Groei en euforie Die euforie is voor mij onlosmakelijk verbonden met groei. Iets is lastig,

Heb je wel eens een klein kind de eerste stapjes zien zetten?

eng, ongemakkelijk; het is oefenen en volhouden. Maar dan! Euforie! En weer

Wiebelig rechtop gaan staan, nog even vasthouden, en dan los.

door naar de volgende uitdaging.

Meestal volgen er maar een paar kleine stapjes, drie of vier,

Dit is ook precies wat ik zie gebeuren

en dan knikken de knietjes en ploffen de luierbillen weer

bij mijn klanten die kennisvideo’s gaan maken voor sociale media. Ze hebben

op de grond. De euforie in de ogen, de lach van oor tot oor,

meer dan voldoende bagage in huis;

en de verbetenheid om het daarna nog eens te doen, en

der jaren hebben opgebouwd. Maar dat

de kennis en ervaring die ze in de loop voor de camera kort en krachtig onder

nog eens – die vergeet je als ouder nooit.

woorden brengen – dat is een hele uitdaging. En voor volwassenen komt daar nog het ongemak bij om zichzelf

Esther van Berk | 06 22 56 56 97 | www.devisiegraaf.nl

G-KRACHT 04/2020

terug te zien. Om zo enorm zichtbaar


– daar groei je zelf van te worden en om zich zorgen te maken voor wat anderen daar allemaal van zullen vinden. Heel jonge kinderen

Tips voor goede kennisclips

hebben daar nog helemaal geen last • Wat zijn de grootste valkuilen waarvoor jij je klanten behoedt?

van.

• Wat zijn jouw mooiste succesverhalen?

Video’s maken is voor een heel groot

• Wat zijn jouw top-tips?

deel persoonlijke groei. Laten zien waar je voor staat; voor die camera durven;

Geef tips, geef adviezen, help anderen groeien. Dan groei je zelf ook.

je kennis en ervaring delen; steeds scherper krijgen waar het je eigenlijk om gaat en waar nu eigenlijk jouw toegevoegde waarde zit. Het leidt ook tot zakelijke groei. Door aan zoveel mogelijk mensen te laten

kennis, kunde en ervaring hebt. En door

Dat het goed overkomt. Dat ze over veel

zien dat je bestaat en wat jij voor

jezelf te zijn, zodat je kijkers weten met

meer kennis beschikken dan ze soms

klanten kunt betekenen, krijg je nieuwe

wie ze te maken krijgen en alvast voelen

van zichzelf weten. Die euforie van

klanten. Niet door te vertellen dát jij

of er een klik is.

groei is zo machtig mooi – daar doe ik

zo enorm goed bent, maar door dat te laten ervaren. Door tips en adviezen

Ik zie bij mijn klanten bijna altijd die

te geven waarmee je aantoont dat je

euforie van groei. Dat ze gedurfd hebben.

13 G R O E I

het voor.

Ik ben Esther van Berk, de Visiegraaf. Ik zorg voor meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet door kennisvideo’s te maken voor sociale media. Dat houdt in: • het opnemen van de video’s en alles wat daarbij komt kijken: • het bedenken van onderwerpen • het bedenken van een goed begin en een goed einde van een video • het beoordelen of een video goed genoeg is • het ondertitelen van de video’s Het resultaat: persoonlijke en zakelijke groei. Je laat zien waar je voor staat.

G-KRACHT 04/2020


Beïnvloeding van Je kunt veel meer dan Is dit herkenbaar? Is dit gevoel alleen voorbehouden aan kinderen die nog jong en verwachtingsvol zijn? Of is het een utopie gevangen in een lichaam dat niet meer meewerkt? Iedereen kan energiek en gezond zijn Als gecertificeerd vitaliteit- en leefstijlcoach vind ik het fascinerend hoeveel invloed je kunt uitoefenen op je gezondheid en levenslust en dus op je energieniveau. Je hoeft niet altijd te accepteren dat een bepaald probleem bij de leeftijd hoort en je er dus maar mee moet leren leven. Er zijn allerlei factoren die ervoor zorgen dat de energie in de loop der jaren weglekt. Ik heb het aan den lijve ondervonden. Afkomstig uit de zorg- en

14

welzijnssector, had ik al enkele jaren verschillende klachten, pijn in mijn schouders, kuiten en knieën. Ik ging er altijd

G R O E I

vanuit dat dit wel weer over zou gaan. Totdat ik een burnFOTO NICOLE JANSEN

out kreeg. Totaal onverwacht, want dit paste niet bij mij. Langzaam heb ik weer grip op mezelf en mijn leven gekregen. Het heeft bijna twee jaar geduurd voordat ik geen klachten en spierpijn meer had. Onbewust heb ik jarenlang verkrampt rondgelopen. Ik wilde vooral het beste doen voor anderen zonder echt te luisteren naar mezelf. Nu voel ik

Herken je het gevoel van ’s morgens fit wakker worden?

me fitter en energieker en geniet meer van het leven. Ik weet nu beter wanneer en welke keuzes ik moet maken om me

Je sprankelt en wilt je wentelen in het avontuur van

goed te voelen.

het leven. Klaar om elke nieuwe ervaring, kennis en

Ik zorg dat je je weer Happy & Vitaal voelt Ik gun iedereen het gevoel weer te kunnen bruisen en geen

beleving op te zuigen. Je ruikt ’s morgens de frisse

last meer te hebben van moeheid, hormonen, klachten en pijn. Meestal kun je je lichaam en geest op eigen kracht

buitenlucht, hoort de vogels tjilpen en voelt dat deze

herstellen. Ik begeleid mensen naar meer energie. Mijn bedrijf heet Happy & Vitaal. Gezondheid gaat niet zonder een

dag weer vol mogelijkheden zit.

gelukkig gevoel, en andersom. Als je doet wat je blij maakt heeft dit direct effect op je gezondheid. Door middel van een LVA (Voeding en Leefstijl Analyse) onderzoek ik waar jouw energielekken zitten. Daarna kunnen we een coachings-

Cora Heppe | 06 25 34 16 17 | www.happyenvitaal.nl

traject afspreken. Dit kan zowel individueel als per duo.

www.leefstijlinterventies.nl

Mensen zijn gewoontedieren. Een leefpatroon verander je

G-KRACHT 04/2020


n jouw energie en gezondheid! je in eerste instantie denkt! niet zo een, twee, drie. Mensen weten vaak precies wat

Een workshop waar je vrolijk van wordt

er mis is, maar veranderen is moeilijk vol te houden.

Naast de coaching geef ik ook workshops en trainingen. Een leuk voorbeeld daarvan is de ‘vrolijkheidsproeverij’.

“Ik geloof niet dat je bepaalde klachten maar moet accepteren gezien je leeftijd”

Dit is een workshop waarin je kennismaakt met tien verschillende elementen waarbij je humeur gegarandeerd opvrolijkt. Ben je nieuwsgierig geworden naar mijn aanpak? Een afspraak voor een gratis kennismaking is zo gemaakt.

Juist in dit traject kun je groeien als mens. Met kleine

Bel me gerust op of stuur een bericht via de site of volg me

stappen krijg je grote inzichten over jezelf en krijg je

of facebook.

steeds meer energie.

Zorg voor voldoende slaap! Je lichaam en ❏ hersenen hebben echt hersteltijd nodig.

Probeer beweegmomenten in je gewone leven te integreren. Ga vaker op de fiets naar je werk, neem nooit een roltrap, stap een halte eerder uit de bus, etc.

Eet na 19.00 uur niets meer tot je ontbijt de

❏ volgende dag. Dit geeft je lichaam rust.

Ga elke dag even naar buiten. Buiten is gratis ❏ vitamine D! Neem ’s ochtends een koude douche.

❏ Hierna heb je echt zin om de dag te starten! ❏

Neem de tijd om je gedachten te beschrijven en noem 3 dingen op waar je dankbaar voor bent. Zo stimuleer je positieve gedachten.

Vermijd suiker en eet lekker veel groenten (500 gram per dag)! Dit kan ook ’s ochtends en ’s middags!

Start voor je ontbijt met wat oefeningen. ❏ Ook dit zorgt voor een goede start van de dag.

Zorg voor genoeg ontspanning, haal jezelf bewust uit de haast-modus. Onderschat ontspanning niet en probeer het verschil te voelen tussen ontspanning en vluchtgedrag.

Verras jezelf door regelmatig iets nieuws te doen of leren. Hoe leuk is het om nieuwe mogelijkheden bij jezelf te ontdekken?!

Al kies je er m aar 3 uit!

G-KRACHT 04/2020

15 G R O E I

10 Tips voor direct meer energie en een blij gevoel


FOTO’S BAS WONDERGEM

Interieurstylist in hart

G R O E I

16 Wanneer ik denk aan ‘groei’ komen er verschillende groei-

nieren, deze job is je op het lijf geschreven”. Diezelfde avond,

momenten uit mijn leven naar boven. Zo ben ik gegroeid

een uur voor de deadline, heb ik mij aangemeld. Zo’n drie

tot moeder van drie gezonde en geweldige kinderen waar

weken later kreeg ik een mailtje dat ik was ingedeeld! Ik was

ik en mijn man, Leon Wondergem, ontzettend trots op zijn.

ontzettend blij, maar tegelijkertijd vond ik het ook echt

Als ondernemer heb ik ook een ware metamorfose

spannend.

doorgemaakt. Samen met mijn zus stapte ik, ruim vijf jaar geleden, voor de eerste keer binnen bij BNI Orakel en nu

De beurs bevestigde dat ik mijn klanten een echt

ben ik zelfs uitgeroepen tot BNI-lid van het jaar 2019!

thuisgevoel kan geven

Waar ik ook sterk in ben gegroeid is ons bedrijf Stork Interieur-

In het voorjaar kregen alle deelnemende stylisten een ‘look

specialist dat mijn vader heeft opgezet in 1965 in Zoetermeer.

en feel’ dag. Daardoor wist ik hoe de beurs eruit zag, wat er

Met trots kan ik zeggen dat wij als team, 55 jaar later, nog

wel en niet kon, dat de dresscode grijs en blauw werd en

steeds klanten naar volle tevredenheid adviseren en behoeden voor miskopen. We ontzorgen onze klanten volledig, van interieurkeuzes maken tot verhuisservice! Stylist voor de VT Wonen & Design Beurs Afgelopen jaar is toch wel een kroon op mijn werk geweest. Al jaren ben ik lid van BNS Crisp, een groot netwerk voor stylisten door heel Nederland. Ik zag op hun site dat zij stylisten zochten voor de VT Wonen & Design Beurs. Ik had de vacature al een paar keer gezien maar twijfelde omdat ik daar nog geen ervaring mee had. Ik liet hem aan mijn dochter Eva zien en zij zei: “mam, je bent interieurstylist in hart en

G-KRACHT 04/2020


en nieren kreeg ik alle andere benodigde informatie. Hierdoor kreeg ik er nog meer zin in. Mijn onzekerheid nam af en mijn vertrouwen nam toe. Het was heel bijzonder om op 5 oktober 2019 ’s morgens om 8.00 uur samen met mijn zoon Bas de beurs op te lopen. Bas ging als persfotograaf mee naar binnen vanwege zijn know-how als fotograaf, marketingspecialist en stoffeerder. Ik kreeg een eigen hoekje dat ik naar mijn smaak heb ingericht met een moodboard en goodiebags voor mijn klanten. Die dag gaf ik maar liefst twaalf adviezen! De adviezen liepen erg uiteen: van kleuradvies en rust creëren aan de muren tot meubelindelingen. Er was een stel dat een enorme raampartij had. Deze mensen heb ik een mooi strak rolgordijn geadviseerd met grove gestructureerde vitrage. Een week later stonden ze bij ons op de stoep en inmiddels zijn ze samen met een ander stel meteen klant

Doordat ik op de VT Wonen & Design Beurs heb gestaan, heb ik nog meer ervaring opgedaan in mijn vakgebied. De beurs heeft het vak interieurstylist voor mij een extra dimensie gegeven. Ik heb er niet alleen de bevestiging

Huiswerk tips

gekregen dat interieurdesign is wat ik het allerliefste doe, maar ook van mijn vakkundigheid. Ik kan mijn klanten een echt thuisgevoel geven!

• Koop voor een nieuwbouwhuis eerst het noodzakelijke, ga er eerst in wonen om het huis te voelen en geef jezelf de tijd. • Neem alle soorten stalen mee naar de

Monique Wondergem - Stork | 06 51 38 29 76

ruimte waar het moet komen en beoordeel

www.storkinterieurspecialist.nl

daar het kleur- en lichtverschil. Dit kan namelijk verschillen en is afhankelijk van de plaats waar je het bekijkt! • Twijfel? Parkeer het even en vraag om advies.

Bij Stork Interieurspecialist staan wij voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Het is ook mogelijk om uw ideeën te inventariseren. Ik ontwerp dan graag voor u op aanvraag een volledig interieurplan dat aan al uw eisen en wensen voldoet!

G-KRACHT 04/2020

G R O E I

17

bij mij geworden!


Een opge geeft je e Overzicht geeft ontspanning Jaren geleden merkte ik dat bij mensen met schulden de stress afnam als ze hun papieren op orde hadden en wisten waar ze aan toe waren. Hun schuld werd er niet minder door, maar de stress wel! En zo werkt het ook met het opruimen van je keuken of slaapkamer. Je weet weer wat je hebt, je kunt het gebruiken, het heeft een eigen plek en het ziet er aangenamer uit. De stress neemt af. Er komt ruimte voor nieuwe ideeën.

18

Je kunt weer vrijer leven en rustiger

FOTO OSCAR VAN DER WIJK

slapen. Overzicht geeft rust In mijn werk als professional organizer (of: opruimcoach) kom ik veel mensen tegen die het overzicht totaal kwijt zijn. Ooit was het anders. Vóór de scheiding of de mantelzorgtaken was alles

Wat is het heerlijk als je huis opgeruimd en schoon is. Hoe fijn

(redelijk) op orde. Door alle stress, extra post, drukte en emoties kwam het werk

dat is merk je vooral als er een kink in de kabel komt. Als je

in huis en zelfzorg op een tweede of lagere plaats en raakten ze achterop.

stress hebt van je werk, je agenda overloopt, je moe bent of

Het was een kwestie van prioriteiten stellen om te overleven. Maar als de

er akelige dingen in je omgeving gebeuren. Dan heb je een

ergste stress weer voorbij is blijkt dat er veel werk is blijven liggen.

prettige plek om te ontspannen zo hard nodig. Als je dan kunt Te veel spullen

terugvallen op overzichtelijke mappen of opgeruimde kasten

Er zijn ook andere situaties denkbaar. Er zijn in de loop van de jaren te veel

geeft dat heel veel rust.

spullen in huis gekomen, omdat je veel gekocht hebt en/of te weinig wegdoet. Maar ook door het samenvoegen van huishoudens bij een nieuwe relatie

Carina Bezemer-Wagemakers | 06 21 44 29 75 | www.bezemer-organizing.nl

G-KRACHT 04/2020

of door een erfenis (van ouders).


eruimde omgeving een opgeruimd gevoel Een kind komt weer thuis wonen of

Gebrek aan overzicht in huis geeft stress.

Opruimen helpt echt!

je verhuist naar een kleiner huis en

En daar komt nog bij dat ‘men’ er iets

Ik geloof echt in de opruimaanpak.

je spullen passen er eigenlijk niet in. Hoe krijg je het ooit weer op orde? Het werk is nooit af! Veel spullen in huis en het uitstellen van klussen maken je hoofd onrustig. Er moet nog zoveel! Hoe kun je rustig op de bank zitten als alles om je heen schreeuwt om actie? En hoe-

Als je huis en hoofd opgeruimd zijn

Een georganiseerd

kun je veel meer aan; is je oplossend

mens weet

energie. En dat is wat je nodig hebt.

wat hij heeft en

Kun je dit niet alleen bereiken? Ik bied

waar het is

steuning bij het op orde krijgen van

vermogen groter en heb je meer

graag praktische en mentale onderjouw huis.

veel tijd kost het niet om steeds spullen te moeten verplaatsen of om

van vindt. Je kunt je daar natuurlijk niets

te moeten zoeken naar dingen die je

van aantrekken of spullen gaan verstop-

kwijt bent.

pen of niemand meer binnenlaten.

19

Tips voor minder stress in huis of op kantoor Ga je opruimen? Pak het niet

Schrijf direct op je boodschap-

Doe kleine taakjes direct en

te groot aan. Werk per plank

penlijst als je het laatste pak

plan grotere in.

of lade.

van iets gebruikt.

Daarmee voorkom je dat je alles

Zo grijp je zelden mis.

teruggooit als je het niet redt in Betrek je huisgenoten bij het

de tijd en weer terug bij af bent.

huishouden. Wie kan/wil wat doen? Koop geen dingen omdat ze goedkoop zijn, maar omdat je Ruim spullen direct op als je

ze nodig hebt. Wordt het je teveel?

ermee klaar bent. Dat kost minder tijd dan later

Overweeg ook lenen, huren of

Schrap dingen uit je agenda,

opruimen en het ziet er pret-

tweedehands kopen.

delegeer taken of vraag hulp

tiger uit.

aan anderen.

G-KRACHT 04/2020


20

Thuis in de Krimpenerw “Als mijn klanten tevreden zijn, ben i Eigen huis is goud waard. Dit spreekwoord kennen we niet voor niets

Toch komt er ook veel kijken bij de aanschaf van een huis. Hoe vind je die

allemaal, want met een fijn eigen huis voel je je veilig en comfortabel.

plek die precies bij je past en de geschikt is voor al je plannen? Hoe voorkom je problemen met achterstallig onderhoud of verborgen gebreken? Wat weet je van de voorgeschiedenis van het huis en van de toekomstplannen voor de omgeving? Is de prijs redelijk? Maar ook: hoe ga je om met een verkoper die je onder druk zet omdat er meer gegadigden zijn? En hoe verlies je de zakelijkheid niet uit het oog, als je je hart toch al aan een pand

Peter de Vogel | (0182) 35 20 99 | www.herrevelddevogel.nl

G-KRACHT 04/2020

hebt verloren?


FOTO’S PETER DE VOGEL

een keer de Elfstedentocht te mogen rijden met zijn schaatsclub.

Tip

Als makelaar is hij al jaren thuis in de Krimpenerwaard. Daardoor heeft hij bijvoorbeeld ook weet van zaken die mogelijk invloed hebben op de conditie van het pand. Bovendien is hij met zijn uitgebreide ervaring thuis in alle facetten van het vak, waardoor hij zowel kopers als verkopers kan

van Peter in deze roerige woningmarkt: Relativeer wat je hebt gezien en vraag een second opinion aan!

helpen om de juiste beslissingen te nemen. en nuchter. Daarbij stelt hij altijd het “Het geeft mij enorm veel voldoening

belang van de klant voorop, zelfs als hij

om mijn klanten te helpen aan een

daarvoor moet afraden om een aantrek-

woning waar ze zich prettig voelen.

kelijk lijkend pand te kopen. Zijn klanten

Woongenot voor de juiste prijs. Als mijn

kunnen rekenen op zijn deskundige én

klant tevreden is, ben ik het ook!”

persoonlijke advies bij de keuzes waar ze voor staan.

Roerige woningmarkt

waard

k dat ook” Typisch jaren ’30 woning Peter de Vogel van Herreveld & de Vogel Makelaardij woont zelf in Boskoop in een typisch jaren ’30 woning met geschiedenis. “We hebben het hele huis verbouwd, maar daarbij wel heel zorgvuldig de oude details intact gelaten. Want dat zijn nu juist de elementen die de sfeer bepalen, zoals de glas-in-lood ramen en de kamer-en-suite deuren.” Peter is sportief en fanatiek schaatser, hij verkent alle waterwegen op zijn klapschaatsen. Elk jaar traint hij weer met het vooruitzicht om nog

Peter verzorgt zowel begeleiding bij

Zoek je een makelaar die alles voor

aankoop als bij verkoop van woningen.

je doet? Bij Herreveld & de Vogel zit

Hoe roerig de markt ook is, hij blijft rustig

je goed!

21


22

Online zelf doen of persoon Er worden steeds meer verzekeringen en hypotheken online aangeboden. In de praktijk blijkt dat deze nieuwe ontwikkeling voorziet in de behoefte van een gering deel van de zakelijke en/of particuliere markt. Indien men als niet-‘professional’ redelijk kennis van zaken

van deze informatie wordt er een product aangeboden zonder

heeft en weet wat men wil, voldoet deze online dienstverlening.

advies van een professional. Je kunt dus ook niemand aan-

In de praktijk blijkt echter dat er toch nogal wat vragen

spreken op de dekking van de door jou gekozen verzekeringen.

zijn over datgene wat er moet worden afgesloten voor een

Je hebt immers zelf gekozen voor een bepaald soort dekking.

verzekering of hypotheek. Bij een online product dient de afnemer zich heel erg bewust

In de praktijk blijkt dat verzekeringen en hypotheken één

te zijn dat het afgenomen product gebaseerd is op datgene

keer worden afgesloten en men er daarna weinig of niet

wat hij of zij heeft ingevoerd en heeft aangevinkt. Op basis

meer naar omkijkt. Polissen die men ontvangt of hypotheek-

G-KRACHT 04/2020


FOTO JOB HENDRIKS

verzekerd wil zijn. Op dit soort momenten kan en mag ik als adviseur weer de extra toegevoegde meerwaarde tonen. Of zoals ik en mijn team altijd zeggen: “mouwen opstropen en aan de slag voor je klant”. Dat gebeurt door het inventariseren, analyseren en vervolgens, na overleg met de klant, het afsluiten van het product op maat. Hierdoor krijgt de klant de risico’s verzekerd waar hij/zij niet wakker van wil liggen, omdat hij/zij weet dat het goed geregeld is. Innovatieve onderneming met complexe vraagstukken Denk nu niet dat dit soort dingen uitsluitend bij de particulier of de ZZP-er voorkomt. Zeer recent hebben wij de zakelijke verzekeringen van een grote innovatieve onderneming overgenomen van een andere tussenpersoon. Inmiddels hebben wij na diverse gesprekken en inventarisaties met experts het juiste pakket kunnen samenstellen. Wij krijgen vaak te horen dat wij een actieve rol spelen in het oplossen van voor de ondernemer complexe verzekeringsvraagstukken. Dit blijft niet beperkt tot Nederland. Ook buiten Nederland kunnen wij oplossingen aandragen. In heel veel gevallen blijft de adviseur onmisbaar voor passende oplossingen voor de klant. Voor een advies op maat belt u Fred van der Born uw Erkend Financieel Adviseur!

nlijk advies?

Tip schade melden Weet dat in heel veel gevallen de schade moet worden hersteld bij een bij de verzekeraar

overzichten verdwijnen in een ordner of worden zelfs met

aangesloten hersteller. Hierdoor wordt voorkomen

enveloppe netjes in de kast op een stapel gelegd, zonder

dat er een verhoogd eigen risico ontstaat of de

kennis te nemen van de inhoud. Dit is eerder regel dan

schade helemaal niet wordt vergoed.

uitzondering en geeft ook heel duidelijk aan hoe ‘boeiend’ deze materie is voor de afnemer.

Neem bij schade altijd contact op met uw tussenpersoon om er voor te zorgen dat de

Toegevoegde meerwaarde

afwikkeling soepeler verloopt.

Vanuit mijn adviseurschap kom ik dit heel vaak tegen. Zeker als er een nieuwe klant komt waarvan wij de zakelijke of particuliere verzekeringen moeten gaan oversluiten. Er blijkt dan dekking aanwezig te zijn: maar vaak voor een zeer beperkt deel van de mogelijke risico’s waarvoor men

Fred van der Born | 06 47 64 65 62

G-KRACHT 04/2020

23


. . . i e o D O N T W E R P E N I L L U S T R AT I E

T

! i e o r g k

Zet mij gerust aan het werk! 06 5359 3399 • info@hwaep.nl • www.hswaep.nl

De GOUDEN standaard voor illustraties