Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións. 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra: caldo VRBG en tubo dunha fruta en estado de putrefación Incubado a 37ºC durante 288 hrs Presenza de turbidez: Si

Homoxénea: Non

Presenza de floculacións: Si Presenza de sedimentos/posos: Si Presenza de película superficial: Non Cambiou a cor do medio? Non. En caso afirmativo: Cor do medio logo da incubación: ____________________________________________

2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada morfoloxía diferente). Diámetro

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Aparencia Bordo Elevación Cor Número

Mostra: Cultivo mixto na placa

Incubació n: 37ºC 168 hrs

Non se presenta ningun crecemento.


Como non obtiven ningun crecemento na miña placa, para facer esta segunda siembra, utilizo unha colonia das que lle apareceron ao meu compañeiro Jorge na súa placa, o cal, obtivo a mostra dun cubo de basura. Descrición morfolóxica das colonias recollidas a partir dunha placa con cultivo mixto Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Mostra: Filamentosa Granular Plana Amarelo Cultivo e granular por sitios puro na placa

Incubació n: 37ºC 24 hrs

Descrición morfolóxica das colonias recollidas a partir dunha placa con cultivo mixto Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Mostra: Floculento Granular Amarelo Colonias Cultivo por sitios aisladas en slant

Incubació n: 37ºC 24 hrs


Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai crecemento bacteriano? Podese decir que hai crecemento cando o liquido do caldo de cultivo enturbiase, aparecen floculos ou se aparece una pelicula superficial.

2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos bacterias ten? ¿Por que o sabes? Pode que non apareza ningunha bacteria, pero iso é moi estrano, xa que os microorganimos viven ao noso arrededor e o máis común é que apareza máis dun.

3. ¿Pensas que creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos presentes na zona de recollida da mostra? Razoa brevemente. Non, porque non todos os microorganismo necesitan as mesmas condicións para vivir e ademais pode que algun deles sexa superior a outro e o mate.

4. ¿Qué avantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os líquidos? Nos medios sólidos é moito máis doado observar e analizar os microorganismo que nos medios líquidos.

5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? A importancia da técnica aséptica é a redución ou eliminación de calquel microorganismo que poida contaminar o medio.

6. ¿Que aportan as placas Petri á microbioloxía? As placas Petri axudanos a obter cultivos puros, xa que grazas a elas podense aislar as diferentes colonias que aparezan na placa.

Procura de Microbios  
Procura de Microbios  

Tarea de microbiologia sobre la procura de microbios, que consiste en explicar lo que te aparece en la placa Petri, inoculada a partir de un...