Issuu on Google+

ET S AB

HOUS I NG

GROUNDF L OOR

2013

F I RS TF L OOR

17


ET S AB

HOUS I NG

2013

18


ET S AB

URBANPL ANI NG T RAI NS T AT I ON

2013

19


ET S AB

URBANPL ANI NG T RAI NS T AT I ON

2013

I nt er moda l S t a t i on i npi a c enz a I t a l i a

20


ET S AB

CUL T URALCE NT E R-RE MODE L I NG

2013

21


ET S AB

CUL T URALCE NT E R-RE MODE L I NG

2013

22


2/2 Portfolio Vanessa Solé part2