{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

#11 juli 2016

van eigen

BODEM* SPECIAAL THE

MA

FAMILIE

DE BESCHEIDENHEID VAN DE BELGEN BREUGHEL EN MARIEKE ELKAARS KRACHTEN INZETTEN PLEZANT SAMENWERKEN

* CREATING LAND FOR THE FUTURE


DE BESCHEIDENHEID VAN DE BELGEN Jan Van de Weghe - projectmanager

OP HET KANTOOR IN AMSTERDAM ONTMOET IK JAN VAN DE WEGHE. DAT KOMT GOED UIT, WANT HIJ IS DE ENIGE VLAMING DIE HIER DAGELIJKS WERKT. KUNNEN WE HET HEBBEN OVER DE VERSCHILLEN TUSSEN HET WERKEN IN NEDERLAND EN BELGIË? “NOU”, ZEGT JAN MET EEN VLAAMSE TONGVAL, “DA VAL GOE MEE, HOOR!” INDERDAAD KAN HIJ NAUWELIJKS MET VOORBEELDEN KOMEN. OF IS HIJ BESCHEIDEN?

Dat is hij zeker. Hij komt hier niet vertellen hoe het moet. Jan is meer van het samenwerken en goede relaties onderhouden. Dat maakt hem erg geliefd in Amsterdam en binnen het projectteam dat hij leidt. Als projectmanager zorgt hij ervoor dat de grote vaarwegen in Zuid-Holland de komende vijf jaar op diepte blijven. Jan staat onder contract bij DEC, het bedrijfsonderdeel waar de Vries & van de Wiel onder valt. Tijdens een aanbesteding voor het Seine-kanaal bij Parijs kwam hij voor het eerst in contact met zijn Nederlandse collega’s. Daarna Zweden, de Braakman, Shtandard TT - Rotterdam en SLA. “De Nederlanders zijn opener en directer, maar het verschil met de Belgen valt mee.”

2

de Vries & van de Wiel VAN EIGEN BODEM

In zijn ogen is er wel wat onbegrip over en weer. Het zou goed zijn als de collega’s van de Vries & van de Wiel ook op projecten in België zouden meedraaien. Dat zou de integratie ten goede komen. Andersom begrijpen de Belgen niet hoe lastig de contractvorm UAVgc is. Er zijn veel kundige mensen bij betrokken, die deze projecten tot een goed einde brengen. Het bevalt Jan prima in Nederland maar eigenlijk overal waar hij in het buitenland werkt. En dan onverwacht toch nog een open deur: “Het is een mooi kantoor in Amsterdam, maar het restaurant in Antwerpen is beter.” Het gras is dus toch groener in België.


MENS

“De Nederlanders zijn opener en directer, maar het verschil met de Belgen valt mee�

3


BREUGHEL EN MARIEKE De meester en zijn muze

HET GEBEURT NIET VAAK DAT EEN MEESTERSCHILDER VAN WELEER ONS LAGE LAND AANDOET. MAAR WAAR MEN HET VROEGER HAD OVER DE MAN DIE ‘‘MET VERVE ZIJN SCHILDERSKWAST HANTEERDE’’ EN ZEER GEDETAILLEERDE EN INDRUKWEKKENDE WERKEN VERVAARDIGDE, BEDOELEN WE HIER EEN SCHIP DAT MET PRECISIE DE BAGGERPIJP TE WERK LAAT GAAN. HOEWEL HIJ AL LANG NIET MEER ONDER ONS IS, LEEFT ZIJN NAAM VOORT BIJ ÉÉN VAN DE VELE VARENDE TUIGEN DIE DE DEME-GROEP RIJK IS: BREUGHEL.

PROJECT MEERBOEIEN ROTTERDAM De Breughel wordt ingezet in de haven van Rotterdam om de openbare ligplaatsen, die dienen als overslaglocatie voor onder meer grote bulkschepen, te verdiepen. De Vries & van de Wiel heeft getekend voor dit mooie meesterwerk dat onderdeel is van een contract dat zusterbedrijf DIMCO heeft aangenomen van het havenbedrijf Rotterdam. Gemiddeld wordt er tussen de één en drie meter extra diepte gecreëerd en wordt tevens een aantal ligplaatsen vergroot, zodat de haven van Rotterdam weer optimaal gebruikt kan worden. De meerboeien en trospalen worden vervangen door DIMCO zelf. Met een

4

de Vries & van de Wiel VAN EIGEN BODEM

beuncapaciteit van bijna 12.000 m³ behoort de Breughel aan de tak van sleephopperzuigers bij DEME tot de middenklasse, in een scala waar beuncapaciteiten variëren van ruim 3.000 m³ tot maar liefst ruim 30.000 m3. BREUGHEL EN MARIEKE Dat gekozen is voor de Breughel mag geen verrassing heten. Deze hopper, die in 2011 operationeel is geworden, heeft reeds vele projecten op haar naam staan en zal ook dit werk tot een goed einde brengen. Een flexibele inzet is gewenst, omdat de grootste uitdaging is dat alle havenactiviteiten ongehinderd doorgang kunnen vinden. Naarmate het


MATERIEEL

werk vordert en delen van het werk opgeleverd zijn, wordt deze uitdaging steeds groter omdat de uitwijkmogelijkheden steeds beperkter worden en de kans op stilstand dus ook groter wordt. Maar de grote Breughel zal het werk niet geheel in z'n eentje voltooien. Zoals elke meester heeft ook Breughel zijn muze: Marieke. Deze lieftallige dame zal, met haar beuncapaciteit van bijna 6.000 mÂł, haar meester terzijde staan.

en vice versa. Samen hebben Breughel en Marieke dan 400.000 mÂł baggerspecie, waarvan 95% verontreinigd is, een nieuwe bestemming gegeven. Het grootste deel in rijksdepot De Slufter. Breughel: van 16e-eeuwse meesterschilder naar meesterbaggeraar in de 21e eeuw. Wie hem dat destijds had verteld, werd waarschijnlijk maar een rare kwast gevonden.

BAGGERSPECIE Als alle werkzaamheden gereed zijn, kan er weer optimaal overgeslagen worden van zeevaart naar binnenvaart

5


ELKAARS KRACHTEN INZETTEN de Vries & van de Wiel onderdeel van DEME

DEME HEEFT AL MEER DAN 150 JAAR ERVARING. HET BEDRIJF HEEFT ZICH ONTWIKKELD VAN EEN LOKAAL BAGGERBEDRIJF NAAR EEN GESPECIALISEERD, VEELZIJDIG WATERBOUW- EN MILIEUBEDRIJF. 40% VAN DE HUIDIGE OMZET VAN DE DEME GROUP IS GEGENEREERD OP BASIS VAN ACTIVITEITEN DIE DERTIG JAAR GELEDEN NOG NIET BESTONDEN.

Vlissingen DBM • DEME Building Materials

6

de Vries & van de Wiel VAN EIGEN BODEM


PROCES

De Vries & van de Wiel • Waterbouw • Milieubouw • Zandexploitatie

Amsterdam

DIMCO • DIMCO • Waterbouwkundige constructies • Steigers & remmingswerken • Funderingstechnieken Dordrecht

Breda

Tideway • Offshore oplossingen voor olie- en gasindustrie • Diepzee baggeren • Steenstorten • Kabelleggen

Zwijndrecht (BE)

DEME hoofdkantoor • DEC: DEME Environmental Contractors • Dredging International (DI) • Baggerwerken Decloedt & Zoon • Geosea • DBE: DEME Blue Energy

7


PLEZANT SAMENWERKEN MET DE BELGEN Renovatie van de Braakman Spaarbekken in Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) in opdracht van Evides Waterbedrijf

VOOR BELGEN IS PHILIPPINE (NABIJ TERNEUZEN) BUITENLAND (MET LEKKERE MOSSELEN), MAAR VOOR ‘SOMMIGE’ NEDERLANDERS IS DIT EVENGOED ONBEKEND TERREIN, WANT “DAAR SPREKEN ZE VLAAMS” (WAT DOOR DE VLAMINGEN ONDER ONS WORDT ONTKEND). FEIT IS DAT DIT EEN PLAATS IS WAAR WE ELKAAR ONTMOETEN: BELGEN & NEDERLANDERS (DI/DEC & VW).

BODEMAFDICHTING SPAARBEKKEN Om ook in de toekomst betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren, voert Evides Waterbedrijf grote onderhoudswerkzaamheden uit. Dit gebeurt bij de zuivering Braakman, waar onder meer van bekkenwater drinkwater wordt gemaakt. Het project Braakman te Philippine (Terneuzen) bestaat uit het vernieuwen van de bodemafdichting van een bestaand waterspaarbekken van 30 ha. De oude bodemafdichting (PE-folie) dient vervangen te worden door nieuwe, dikkere HDPE-folie. De folie is een essentieel onderdeel om de waterdichtheid van het spaarbekken te garanderen: wanneer er geen waterdichte oplossing is, gaat 30-40% van het bekkenwater verloren via de bodem.

8

de Vries & van de Wiel VAN EIGEN BODEM

De nieuwe HDPE-folie, 1.5 mm dik, wordt op locatie gelast door een onderaannemer. De Vries & van de Wiel staat als hoofdaannemer in voor al het bijbehorende (voornamelijk grond)werk: het verwijderen van de oude folie en bovenliggende baggerspecie (dat opnieuw verwerkt wordt in de steundijken), vastklemmen van de folie op de bestaande geasfalteerde dijken (aansluitconstructie van dakleer), aanbrengen van ballastzand (20 cm dik) en het herstellen van dijken (asfalt) en toeritten. AANBRENGEN FOLIE VRAAGT OM NAUWKEURIG WERKEN Het aanbrengen van de nieuwe HDPE-folie geschiedt volledig in den droge: een rol folie/beschermvlies wordt op de bodem en talud (van


TECHNIEK

0 tot +2.5 m NAP hoog) uitgerold met behulp van een evenaar die verbonden is met een hydraulische rupskraan. Het beschermvlies wordt handmatig uitgerold, tussen de hydraulische kraan en de HDPEfolierol in. De foliebanen worden hierna verbonden door middel van een lasverbinding. Een van de grootste uitdagingen van dit project is het uitzettend vermogen van de HDPE-folie onder invloed van klimatologische omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat er zeer zorgvuldig gewerkt wordt betreffende het uitvoeren van de lassen en wijze van ballasten en het vastklemmen van de folie.

Zodra het volledige waterspaarbekken opnieuw met folie bekleed is en de asfaltlaag op de dijken hersteld, wordt het bekken opnieuw gevuld tot +11 m NAP (3.1 miljoen mÂł drinkwater) en kan het tientallen jaren vooruit. De bundeling van competenties van DI/DEC & VW zorgen ervoor dat we kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor dit project.

9


Ruimte voor de Rivier maatregel Dijkverleggingen Cortenoever-Voorsterklei: het gebied is op 15 juni 2016 symbolisch overgedragen aan bewoners en agrariërs.

Van Eigen Bodem is een uitgave van de Vries & van de Wiel en

OVER DE VRIES & VAN DE WIEL

wordt periodiek uitgebracht.

Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel bv is een landelijk opererend aannemingsbedrijf dat professioneel, maatschappelijk verantwoord en duurzaam, complexe werken uitvoert. De Vries & van de Wiel behoort met 150 medewerkers tot de grotere aannemingsbedrijven in Noord-Holland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Onder de groene vleugels van het Belgische DEC (DEME Environmental Contractors), onderdeel van de DEME Group, is het bedrijf gegroeid op het gebied van bagger-, milieu- en GWW-werken en als zandleverancier.

de Vries & van de Wiel

Onze kernactiviteiten zijn: • waterbouw • milieutechniek • zandexploitatie

Redactieteam

Toetsenbordweg 11 1033 MZ Amsterdam Postbus 37728 1030 BG Amsterdam The Netherlands T +31 20 219 1515 F +31 20 219 1525 info.vw@deme-group.com www.deme-group.com/vw

F. Doodeman, W. Koning, P. de Jong, S. Plate Concept en vormgeving www.conquest.nl Fotografie T. Dhaenens, Evides, J. Troch en

Member of the DEME Group

DEME: creating land for the future

S. Plate

Profile for de Vries & van de Wiel

Van eigen bodem #11 2016  

Sinds 2000 is de Vries & van de Wiel onderdeel van DEME-group. Maar wat betekent dit voor het bedrijf? In deze editie van 'Van Eigen Bodem'...

Van eigen bodem #11 2016  

Sinds 2000 is de Vries & van de Wiel onderdeel van DEME-group. Maar wat betekent dit voor het bedrijf? In deze editie van 'Van Eigen Bodem'...

Advertisement