Page 1

TIC.1.- Definición 2.-Orixe 3.-Perspectivas 4.- Lugares WEB/Bibliografía (links) 5.- Imaxe

1.- Definición de TIC A Tecnoloxía da Información e Comunicación, tamén coñecido como TIC, é o conxunto de tecnoloxías desenvolvidas para xestionar e enviar información dun lugar a outro. Eles cobren unha ampla gama de solucións. Inclúen tecnoloxías para almacenar información e recuperanlo máis tarde, enviar e recibir información dun lugar a outro, ou información do proceso, a fin de calcular e comunicar os resultados.

2.-Orixe TIC pasou a ocupar un lugar central na cultura de finais do século XX, con crecente importancia no século XXI cedo. Este concepto ten as súas orixes na Tecnoloxía da Información chamado (Tecnoloxías da Información e TIC), un concepto que aparece a finais dos anos 70, que alcanza o seu pico nos anos 80 e os avances do proceso de converxencia tecnolóxica dos tres áreas, electrónica, informática, telecomunicacións e de TIC que ocorre nos anos noventa.

3.- Perspectivas O sector das TIC contribúe con máis do 9% do valor engadido total da industria. Sistemas de código aberto Linux (o efecto), a prestación de servizos de TIC en liña (o efecto de Google) e novos produtos dixitais están transformando a forma tamén desenvolve e ofrece tecnoloxía.

1 -. TIC segue a desenvolver fortemente, crecendo moi rápido.


2. -. - A reestruturación global da produción e servizos de TIC. 3 -. A globalización dos servizos asociados coas TIC. 4 - China:. No motor rival e económica nova. 5 -. A creación de contido dixital, distribución e acceso. 6 -. Recursos de TIC de apoio ao emprego e á competitividade. . 7 - As perspectivas futuras: novas aplicacións tecnolóxicas. . 8 - Os novos retos: as políticas de TIC en momentos de forte crecemento e perspectivas prometedoras. 4.- Lugares WEB/Bibliografía (links) http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html http://www.eumed.net/libros/2006a/mga-01/2b.htm http://www.mediaclick.es/perspectivas-mundiales-de-la-tecnologia-de-la-informacion.php http://www.biblogtecarios.es/saulequihua/las-politicas-de-informacion-y-las-tic-un-acercamiento

5.- Imaxes


BY-SA (Camilo Sรกnchez)


BY (Ministerio TIC Colombia)

BY (Mninisterio TIC Colombia)

TIC  

Traballo das Tic, o meu primeiro traballo en ISSUU