Page 1

Goed voor Hilversum


Voor een sterke samenleving Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen mensen, bedrijven en overheid nodig. De overheid is daarbij dienstbaar aan de samenleving. Voor het CDA staan de mensen centraal – betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap waarin voor iedereen plek is, waarin het fijn en veilig wonen is, in het groen en met een sterke lokale economie. Met deze uitgangspunten nemen wij als gemeenteraadsfractie van het CDA dagelijks deel aan de Hilversumse politiek. Wilt u meer weten over wat wij doen of wilt u lid worden van onze afdeling? Kijk op cda.nl/hilversum of stuur een mail naar info@hilversum.cda.nl

www.cda.nl/hilversum Volg ons ook op:


Bij het maken van keuzes staan voor ons 5 thema’s centraal:

Sterke samenleving

Wij staan voor een sterke samenleving, waar iedereen zich veilig, thuis en beschermd voelt. Een samenleving waar respect en omzien naar elkaar de norm is.

Familie & gezin

Thuis is daar, waar je weet dat er

Zorg voor elkaar

altijd iemand voor je klaar staat. Die aandacht en zorg voor elkaar

Goede zorg is voor ons een kwes-

maken een familie, gezin of relatie

tie van beschaving. Wij willen dat

één van de waardevolste dingen in

ouderen en zieken nu de zorg

het leven.

krijgen die wij ook zouden willen als we later zelf zorg nodig hebben. Samen vormen we die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Waarden & tradities

Onze waarden en tradities zorgen voor verbinding en herkenning.

Eerlijke economie

Ze maken ons tot wie we zijn. Daarom zijn ze het waard om te

In een eerlijke economie profiteert

beschermen en door te geven

iedereen mee en zijn de spelregels

via opvoeding en onderwijs.

gelijk. Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast.


Uw CDA-fractie in de Hilversumse gemeenteraad Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er is een hernieuwde CDA-fractie aan de slag gegaan. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan gerust contact met ons op. We zijn er immers voor u!

Olaf Streutker

Gerben van Voorden

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Fractievoorzitter

Raadslid

Raadslid

06 2257 4640

06 2604 5930

06 4230 8020

olafstreutker@hilversum.cda.nl

gerbenvanvoorden@hilversum.cda.nl

ejkruijswijkjansen@hilversum.cda.nl

Ahmet Yorulmaz

Tjalke de Jong

Gertjan Postma

Raadslid

Fractiemedewerker

Fractiemedewerker

06 4815 2948

06 4022 8972

06 5276 5644

ahmetyorulmaz@hilversum.cda.nl

tjalkedejong@hilversum.cda.nl

gertjanpostma@hilversum.cda.nl

Maurits van Spellen

Jacobine van Dijk

Fractiemedewerker

Fractiemedewerker

06 4431 9992

06 1888 6681

mauritsvanspellen@hilversum.cda.nl

jacobinevandijk@hilversum.cda.nl

www.cda.nl/hilversum info@hilversum.cda.nl Volg ons ook op: