Page 1

2010-2011

Ge誰ntegreerde proef

Jozefien Vandousselaere 6Ha1 Mentor: Mevr. De Meyer Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme


2010-2011

Ge誰ntegreerde proef

Jozefien Vandousselaere 6Ha1 Mentor: Mevr. De Meyer Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme


Voorwoord In het zesde jaar Handel in het Sint-Jozefsinstituut in Brugge, is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. Deze geïntegreerde proef draaide volledig rond onze minionderneming ‘Savon Noir’, waarvan de eerste voorbereidingen al in het vijfde jaar werden ondernomen. Een minionderneming is een leeronderneming waarbij we onszelf leren kennen in een soort van bedrijfsleven, waarbij we ook onze persoonlijke mogelijkheden verkennen. Gedurende één jaar kruipen we in de huid van een echte ondernemer en richten ons eigen miniatuurbedrijfje op waarin we hebben gekozen om bad en wellness producten te verkopen. Deze producten hebben we gekozen aan de hand van een marktonderzoek die we reeds hebben opgesteld in het vijfde jaar Handel. In de GIP kunt u ook zien hoe we worden voorbereid op het echte bedrijfsleven aan de hand van verschillende opdrachten. Op die manier leren we bijvoorbeeld om zakelijke brieven op te stellen in verschillende talen, verslagen te schrijven, facturen op te maken, het bestuderen van de marketingmix enzovoort. Heel belangrijk is ook dat je deze taken goed moet plannen aan de hand van je logboek. In januari deden we met het laatste jaar Handel een uitwisselingsproject met Zweden. Dit was een zeer unieke ervaring. Daar bezochten we een aantal bedrijven waarover ook verslagen moesten geschreven worden. Aan de hand van PowerPoint presentaties gaven we de Zweedse leerlingen wat meer uitleg over België, wat ook een zeer goede leeroefening is geweest om de taal Engels te bevorderen. Omdat de minionderneming mij zeer veel heeft bijgebracht op vlak van ondernemen, het opnemen van verantwoordelijkheid, en zeker niet te vergeten het organiseren van evenementen en dergelijke, wil ik in het bijzonder de volgende mensen bedanken. De leercoach Mevrouw De Meyer en alle andere vakleerkrachten die mij op alle vlakken hebben ondersteund. De directeur van onze school, de heer Vandorpe, om ons de kans te geven dit leerrijk project uit te voeren. Het is een zeer goed initiatief en daarom zou ik ook graag VLAJO bedanken voor de mooie kansen die we hebben gekregen en de goede begeleiding.

Ik wens u veel plezier met het lezen van de geïntegreerde proef.

3


Inhoudsopgave 1

Deelopdrachten........................................................................................................................... 9

1.1

Organogram ................................................................................................................................ 9

Organogram 1e trimester .........................................................................................................................9 Organogram 2e trimester ...................................................................................................................... 10 1.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering.................................................................................. 11

1.3

Publiciteitscampagne Frans....................................................................................................... 12

Texte publicitaire................................................................................................................................... 12 Le scénario ............................................................................................................................................ 13 Affiche publicitaire ................................................................................................................................ 14 Des lèvres sublimes avec les lip gloss de Savon Noir ........................................................................................... 14 1.4

Verslag aandeelhoudersvergadering ........................................................................................ 15

1.5

E-mails Zweden ......................................................................................................................... 17

1.6

PowerPoint for Swedish Students ............................................................................................. 19

1.6

Marktonderzoek ........................................................................................................................ 26

1.7

Briefhoofd minionderneming met userform ............................................................................ 31

1.8

Publiciteitscampagne Nederlands ............................................................................................. 32

Reclametekst ......................................................................................................................................... 32 Scenario publiciteitscampagne ............................................................................................................. 33 Affiche Publiciteitscampagne ................................................................................................................ 34 1.9

L’épreuve intégrée 2 ................................................................................................................. 35

1.10

Marketingmix ............................................................................................................................ 37

1.11

assortiment Nederlands ............................................................................................................ 40

1.12

Sollicitatiebrief + CV .................................................................................................................. 42

Sollicitatiebrief ...................................................................................................................................... 42 CV

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

1.13

Telefoongesprek Frans .............................................................................................................. 44

Une offre ............................................................................................................................................... 44 Une demande de prix ............................................................................................................................ 45 1.14

Boekhoudkundige verwerking facturen .................................................................................... 46

Gewone verkoopfactuur ....................................................................................................................... 46 Verkoopfactuur met transportkosten ................................................................................................... 47 Verkoopfactuur met handelskorting ..................................................................................................... 48 Verkoopfactuur met korting voor contant ............................................................................................ 49 4


Verkoopfactuur met buitenlandse munt .............................................................................................. 50 Boekingen in het journaal ..................................................................................................................... 51 1.15

Ontwerp verkoopfactuur ( Excel ) ............................................................................................. 52

1.16

Verslag ondernemer voor de klas ............................................................................................. 54

1.17

Assortiment Frans ..................................................................................................................... 55

1.18

La lettre commerciale ............................................................................................................... 57

1.19

PowerPoint Presentation of a Swedish SME ............................................................................. 58

1.20

Analyse van de jaarrekening ..................................................................................................... 63

Inleiding ................................................................................................................................................. 63 Verticale analyse van de balans ............................................................................................................ 66 Horizontale analyse van de balans ........................................................................................................ 68 Interpretatie .......................................................................................................................................... 70 1.21

Eindverslag ................................................................................................................................ 71

2

Doorlopende deelopdrachten ................................................................................................... 72

2.1

Bedrijfsbezoeken ....................................................................................................................... 72

Bedrijfsbezoek ‘Gyp’.............................................................................................................................. 72 Jonssons Fàner ...................................................................................................................................... 73 Tibrokök................................................................................................................................................. 74 2.2

Logboek ..................................................................................................................................... 75

2.3

Conclusie ................................................................................................................................... 82

3

Bijlagen ...................................................................................................................................... 83

3.4

Verslag vergadering 2 februari .................................................................................................. 83

5


6


Bibliografie Bronvermelding boeken COENEN P. ( 2010 – 2011 ) Start up kit  miniondernemingen. Heverlee: Vlajo vzw DEVRIENDT D. ( 2008 ) ‘voor wie écht met Word wilt werken’ VAN DALE ( 1990 ) woordenboek  Nederlands – Frans VAN DALE ( 1990 ) woordenboek Nederlands – Engels VAN DALE ( 1990 ) woordenboek  Nederlands – Duits VAN HAESENDONCK J. ( 2007 ) Branché contacts 6TSO Wommelgem: Van In VAN HAESENDONCK J. ( 2007 ) Branché ateliers X-tra 6TSO Wommelgem: Van In

Bronvermelding internet BABELFISH, online vertaler, internet : ( http://nl.babelfish.yahoo.com ) GOOGLE, wereldwijde zoekmachine : (www.google.be ) NATIONALE BANK VAN BELGIË, analyse van de jaarrekening : (http://www.nbb.be ) SAVON NOIR, website minionderneming : (http://savonnoir.jozefienen.be/ ) SINT-JOZEFSINSTITUUT, schoolwebsite : (http://www.sintjozefbrugge.be ) VERTALEN, online vertaler : ( http://www.vertalen.nu/zinnen ) WIKIPEDIA, vrije encyclopedie : ( http://www.wikipedia.be )

7


Inleiding Als laatstejaarsstudente van het Sint-Jozefsinstituut in Brugge heb ik de opdracht gekregen een geïntegreerde proef te maken gedurende het schooljaar 2010 – 2011. De Geïntegreerde proef bestaat voornamelijk uit een minionderneming die we samen met de klas 6Ha1 hebben opgestart. Een minionderneming is een doe-leerformule waarbij we onze persoonlijke mogelijkheden kunnen leren verkennen aan de hand van een leeronderneming. Onze minionderneming werd gedoopt met de naam ‘Savon Noir’. In de geïntegreerde proef kunt u zien hoe we aan de hand van verschillende opdrachten werden klaargestoomd voor het echte bedrijfsleven, we zijn dit jaar van start gegaan met het opstellen van ons eerste organogram, niet veel later vond onze eerste aandeelhoudersvergadering al plaats. Hierbij kregen we de opdracht een uitnodiging te schrijven voor deze vergadering, deze had ook betrekking tot het vak Nederlands en werd ook behandeld door het vak Informatica. We hebben geleerd om brieven op te stellen volgens de BIN-normen, een marktonderzoek te maken, de marketingmix bestuderen, … . Aan de hand van het logboek werden we op een of andere manier verplicht van ons werk te plannen en leerden we hoe we ons werk moesten verdelen. Begin januari kregen wij de kans om een studiereis naar Zweden te mogen meemaken, daar bezochten we bedrijven zoals; Tibrokök en Jonssons Fàner, waarover we verslagen moesten schrijven. Daarna gaven we presentaties over die bedrijfsbezoeken in België aan de Zweedse leerlingen. Die taken kunt u ook terugvinden in deze bundel. De minionderneming heeft mij zeer veel bijgebracht op vlak van verantwoordelijkheid opnemen en organiseren. Het is een zeer goed initiatief en ik ben zeer blij dat ik deze ervaring heb mogen meemaken.

8


1

Deelopdrachten

1.1

Organogram

Organogram 1e trimester

Gedelegeerd bestuurder Astrid Demeulenaere

Management Assistent Aurélie André

Financieel directeur Giorgi Tarashvili

Boekhouders Miguel Staelens Cédric Cornelis

Kassier Steven Verhulst

Administratief directeur Louise Christiaens

Human Resources Elodie Vyvey

Webmaster David Pauwaert

Commercieel directeur Stephanie Meeuws

Technisch directeur Benjamin Hillewaert

Reclame & Marketing Thibault Debuyst

Aankoper Jozefien Vandousselaere

Ann-Sophie Cafmeyer

Order Entry Eline Vermeulen

Magazijnier Matthias Verbeke

9


Organogram 2e trimester

Gedelegeerd bestuurder Louise Christiaens Management assistant Stephanie Meeuws Financieel directeur Miguel Staelens

Administratief directeur

Technisch directeur

Jozefien Vandousselaere

Giorgi Tarashvili

Commercieel directeur

Aurélie André

Boekhouder

Magazijniers

Reclame en PR

Matthias Verbeke

Benjamin Hillewaert

Thibault Debuyst

Cédric Cornelis

Ann-Sophie Cafmeyer

Eline Vermeulen

Webmaster

Kassier

Aankoper

Order-Entry

David Pauwaert

Cédric Cornelis

Steven Verhulst

Elodie Vyvey

HGM-manager Astrid Demeulenaere

10


1.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Zilverstraat 26 8000 BRUGGE 050 33 19 43 – Fax. 050 34 30 51 http://savonnoir.jozefienen.be

Brugge, 24 september 2010

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Savon Noir

Geachte aandeelhouders en sympathisanten Wij nodigen u van harte uit op onze aandeelhoudersvergadering. Deze vindt plaats op 19 Oktober 2010, om 19.30u. in de Zilverstraat 26 te Brugge, ingang via de Giststraat. Tijdens deze vergadering geven wij u graag meer uitleg over de twee miniondernemingen van het zesde jaar Handel. De ene minionderneming is gespecialiseerd in bad-en wellnessproducten en de andere minionderneming legt zich toe op ontbijtproducten en andere formules. Verloop van de avond:     

Verwelkoming door beide miniondernemingen Welkomstwoord door de heer Vandorpe, directeur Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Voorstelling minionderneming van 6Ha1, Savon Noir door gedelegeerd bestuurder, Astrid Demeulenaere Voorstelling minionderneming van 6Ha2, Coffee Break Dankwoord en uitnodiging tot de receptie

Na de vergadering kunt u nog nagenieten van een hapje en een drankje. Uiteraard krijgt u ook de mogelijkheid iets te kopen uit ons uitgebreid en stijlvol assortiment. We verheugen ons op uw komst en wensen u alvast een fijne avond toe. Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen door onderstaand strookje in te vullen of eventueel via de site. Met vriendelijke groeten De leerlingen van 6Ha1

 Voornaam en naam …………………………………………………………………………………………………………………….. Adres ( Straat + nr ) …………………………………………………………………………………………………………………….. Postcode en gemeente ………………………………………………………………………………………………………………..  Zal aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering op 19 oktober 2010 met ……. Personen.  Kan helaas niet aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering van Savon Noir. Graag dit antwoordstrookje vóór 12 oktober terugsturen naar: Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme, t.a.v. Savon Noir, Zilverstraat 26, 8000 Brugge of afgeven aan één van de leerlingen van 6Ha1.

11


1.3

Publiciteitscampagne Frans

Texte publicitaire

Découvrez les lip gloss cupcakes de Savon Noir, ils sont extrêmement doux et nourissants et donnent une brillance sublime. Une collection de quatre teintes différentes et que l’on peut accrocher à son portable. Succès et rassuré!

12


Le scénario

La description

Le scénario

Nous voyons une femme dans le miroir, elle regarde sa montre et prend son manteau noir.

H : la voix masculine F : la voix féminine

Entretemps on voit un portier qui ouvre la porte pour un homme en costume et il monte dans la voiture.

F : Tu sais qui je suis. F : Je sais qui tu es.

L’homme attend quelgue part

H : Comment pourrais je te reconnaître?

Après quelque temps, la femme arrive aussi, elle prend le baume pour les lèvres dans son sac à main et se met du rouge à lèvres

F : Oh, ne t’inquiète pas, tu me reconnaîtras quand je suis là.

Ils se regardent

13


Affiche publicitaire

Des lèvres sublimes avec les lip gloss de Savon Noir

14


1.4

Verslag aandeelhoudersvergadering

Verslag Aandeelhoudersvergadering Datum Plaats Begin Aanwezig

Afwezig Notulist

19 oktober 2010 Zilverstraat 26 8000 Brugge 19h 30 Aurélie André; Louise Christiaens; Cédric Cornelis; Astrid Demeulenaere; Miguel Staelens; Benjamin Hillewaert; Matthias Verbeke; Giorgi Tarashvili; Thibaut Debuyst; Stephanie Meeuws; Elodie Vyvey; Eline Vermeulen; David Pauwaert; Jozefien Vandousselaere; Steven Verhulst; Ann-Sophie Cafmeyer. / Jozefien Vandousselaere

Agenda  Verwelkoming door beide miniondernemingen  Woord door de heer Vandorpe, directeur Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme  Voostelling minionderneming van 6ha1, Savon Noir door gedelegeerd bestuurder, Astrid Demeulenaere  Voorstelling minionderneming 6ha2, Coffee Break, door gedelegeerd bestuurder, Mikael De Smet  Gastspreker Xavier Vanheste, zaakvoerder van de bierbrouwerij, De Halve Maan.  Dankwoord en uitnodiging tot receptie Verloop van de avond Bij het binnenkomen van de school ontvangen de aandeelhouders, sympathisanten en familie hun definitief aandeelhoudersbewijs. Deze werd hun overhandigd door Miguel en David. Daarna werden ze verzocht zich te begeven naar de Schilderskapel waar de aandeelhoudersvergadering plaats vond. Verwelkoming door beide miniondernemingen Het welkomstwoord werd door Astrid Demeulenaere en Mikael De Smet gegeven, de gedelegeerd bestuurders van Savon Noir en Coffee Break. Na de verwelkoming door de heer Vandorpe wordt de minionderneming Savon Noir voorgesteld waarbij ieder zijn functie duidelijk gemaakt wordt aan de hand van een origineel filmpje. Daarnaast geven de andere directeurs uitleg over hun departement waar ze verantwoordelijk voor zijn en wat hun functie inhoudt. Coffee Break wordt voorgesteld met behulp van een PowerPoint waarin ook weer iedere directeur zijn departement voorstelt.

Spreker Xavier Vanheste

15


Na twee interessante voorstellingen werd het woord gegeven aan de heer Xavier Vanheste, zaakvoerder van de bierbrouwerij De Halve Maan. Hij legde ons uit hoe hij het allemaal voor elkaar heeft gebracht en hoe hij een succesvolle onderneming heeft opgestart. Daarnaast geeft hij ons nuttige tips hoe we nog beter kunnen ondernemen. Receptie Op het einde van de voorstelling werd iedereen vriendelijk uitgenodigd op de receptie. De receptie werd gesponsord door de papa van Eline Vermeulen. Hij is traiteur en bezorgde iedereen lekkere hapjes. De hapjes werden rondgebracht door 5OP. Tijdens de receptie waren ook de standen van beide miniondernemingen aanwezig waarbij iedereen de kans kreeg om van ons aanbod te genieten en producten te kopen. Na een succesvolle verkoopavond heeft iedereen de taak gekregen om te helpen met het opruimen van de zaal en dit werd allemaal zeer vlug voor elkaar gebracht. Conclusie Volgens mij was het een zeer succesvolle en geslaagde avond. Ik ben ook trots wat wij allemaal in zo’n korte gerealiseerd hebben. Er is veel tijd in gekropen maar dit werd ons ook beloond. We kregen goede commentaren en dat moedigt je ook aan om zo te blijven verder doen of om het zelfs nog beter te doen. We hebben een goed team en zien het weer volledig zitten om er opnieuw tegen aan te gaan.

16


1.5 E-mails Zweden Van: jozefien vandousselaere (jozfientje@hotmail.com) Verzonden: maandag 27 september 2010 11:40:09 Aan: linus_erjen@hotmail.com

hay ! my name is Jozefien, I am also 17 years old. I live in Torhout, that's a little city near by Bruges. in my spare time I like to go out and I hope there are many nice places to go out in Sweden! I am also a bording student in Sint Leo that's another school, every day I must walk 15 minites to go to the bording school togheter with a friend of mine. I have a little sister , her name is Astrid, I also have a brother who's younger than me, his name is Lodewijk. have you any brothers or sisters ? I also have a question about Karlsborg ... is it far from Tibro ? So I'm looking forward to come to Sweden! greets Jozefien

From: linus_erjen@hotmail.com To: jozfientje@hotmail.com; thomas.defoor@telenet.be Subject: Date: Fri, 17 Sep 2010 13:37:58 +0200

Hello my name is Linus ErjĂŠn. I do not know exactly what to write, but I write a little only. I am 17 years old and live in Karlsborg in Sweden. In my spare time, I am with friends and drinking beer. Van: jozefien vandousselaere (jozfientje@hotmail.com) Verzonden: vrijdag 15 april 2011 15:00:31 Aan: paulinablader@gmail.com

hello ! Yes you 2 will sleep at my place together with Stephanie and I. But at friday Stephanie and I have to go to a party of a very good friend of us and thats already planned a long time ago. So we are looking for a solution where you can sleep on friday because we really have to go to that party. Otherwise my mam will pick you up after the activity and than you will be alone at my place, for me it's all the same, it's only for 1 night ... . Yes we have promised Louise and Ida also to sleep here but, we don't want to do this because you will sleep already with us so this will not continue. I'm sorry that I haven't warned you, but everything goes on as we agreed in Sweden. I just should create a solution for Friday .... talk to you soon greetings Jozefien Date: Fri, 15 Apr 2011 13:19:41 +0200 Subject: BELGIUM

17


From: paulinablader@gmail.com To: babsiebom@hotmail.com; jozfientje@hotmail.com

Hello girls! Today we got the paper with the results of who we will sleep with in Belgium. And as it was written, I and Mathilda will sleep at your places. (Jozefien & Stephanie) We think it will be just perfect with this placements and we will have so much fun!!!! But... I am disappointed and confused about what you have promised Louise and Ida. The point was an exchange and now they talking about to living at your places too. And there is also some talks about i will sleep with some boys instead. I think it's not the most friendly thing you could do against me. You also showed my parents where you lived and said that I will sleep with you. I get so tired of how you behave towards me, you haven't even talk to me about this!! They talk a lot about apartments and some houses on the coast and we don't understand a thing about that becouse we haven't spoke about that. Just that you two slept at my place and now i will come to your places. Please answer and explain some more about everything so we now exactly were we are going and how it will be. thanks, have a good afternoon greetings Paulina Bl책der (and Mathilda Freed)

18


1.6

PowerPoint for Swedish Students

19


20


21


22


23


24


25


1.6

Marktonderzoek

Verloop van het marktonderzoek Onderzoeksvragen 1. 2. 3. 4.

Is er nog plaats op de markt van Brugge voor ons aanbod? Hebben de mensen nood aan bad- en wellnessproducten? Welke doelgroep is geĂŻnteresseerd in ons aanbod? Maximum budget?

Inleiding Eerst en vooral hebben we een marktonderzoek uitgewerkt. Kort daarna zijn we ons marktonderzoek gestart met het ondervragen van mensen in de stad Brugge. We hebben ons gericht op verschillende leeftijdscategorieĂŤn en hebben ook geprobeerd om evenveel mannen als vrouwen aan te spreken. De vrouwen toonden het meeste interesse, wat misschien wel vanzelfsprekend is omdat onze producten ook meer door vrouwen worden gebruikt. In het totaal hebben we een vijftiental personen ondervraagd waaronder 6 mannen en 7 vrouwen.

26


Enquête vragenlijst Waar koopt u uw bad- en wellnessproducten ? o o o o

Apotheek Supermarkt Schoonheidsinstituut Andere ...

Zou u bad- en wellnessproducten aankopen bij een minionderneming ? Ja / Nee Hoeveel zou u spenderen aan bad- en wellnessproducten ? o o o

0 – 15 euro 15 – 30 euro > 30 euro

Betaalt u graag méér voor kwaliteit ? Ja / Nee Waarom koopt u bad-en wellnessproducten ? o o o

Als geschenk Voor eigen gebruik Andere ….

Maakt u regelmatig gebruik van bruisballen ? Ja / Nee Wat is de hoofdreden waarom u onze producten zou aankopen ? o o o o

Omdat u ze nodig hebt Omdat het u aanspreekt Voor de kwaliteit Als steun voor …

Hecht u veel aandacht aan seizoensgebonden ( Sinterklaas, Pasen , Valentijn, Kerstmis…) aankopen ? o o o

Ja Hangt van het product / seizoen af Nee

Leeftijd:

M/V

27


Bespreking marktonderzoek Verwerking van de vragenlijst We vroegen ons af waar mensen zoal bad- en wellnessproducten kopen. Uit ons marktonderzoek is gebleken dat de meerderheid deze producten in supermarkten of schoonheidsinstituten koopt.

Waar koopt men bad- en wellnessproducten ? waar koopt

apotheek

supermarkt

schoonheidsinstituut

andere

Het grootste deel van de ondervraagden was heel erg enthousiast over onze minionderneming en de keuze van ons product. Er is dus een grote interesse om producten bij ons te kopen. Bij de vraag ‘hoeveel zou u spenderen aan bad- en wellnessproducten’ is vastgesteld dat de meerderheid tussen de 15 en de 30 euro zou uitgeven aan deze producten. Dit is ook zeer positief want de meeste van producten van ons assortiment schommelen tussen de 10 en 30 euro.

Hoeveel zou men spenderen aan baden wellnessproducten ? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0-15 Euro

15- 30 Euro

> 30 Euro

Er is ook gebleken dat de mensen bereid zijn meer te betalen voor kwaliteit.

28


Wat is de hoofdreden waarom u onze producten zou kopen ? 8 6 4 2 0 o Omdat u ze nodig hebt o Omdat het u aanspreekt

o Voor de kwaliteit

o Als steun voor ‌

Deze grafiek toont aan dat de meerderheid pas producten koopt wanneer ze het echt nodig hebben. Natuurlijk hebben we ook heel wat sympathisanten, kennissen en familie die ons niet in de steek laten en ook regelmatig iets bij ons kopen.

29


Conclusie We hebben deze enquête door een dertiental mensen laten beantwoorden. Uit dit marktonderzoek is gebleken dat de meeste mensen een grote interesse hebben voor onze bad-en wellnessproducten en ook bereid zijn om deze bij ons aan te kopen. We merken vooral dat de mensen in de leeftijdsklasse tussen 20 en 40 een grotere interesse hebben dan gepensioneerden. Veel oudere mensen hechten ook meer belang aan een vast merk waar ze mee vertrouwd zijn en dat ze al jaren gebruiken. De mensen hebben graag zekerheid en betalen daarom ook graag meer voor kwaliteit. De aandacht naar seizoensgebonden aankopen is gelijklopend. Dit hangt af van persoon tot persoon. Wanneer we de vraag stelden of ze producten zouden kopen voor speciale gelegenheden (namelijk; Kerstmis, Valentijn, Pasen,…) gaven de meeste mensen het antwoord ‘ ja ‘. Een negatief puntje is dat het gebruik van bruisballen niet populair is, dit is ook vastgesteld bij onze eerste verkoopavond. We hebben beslist dat we de bruisballen zullen verwerken in een pakket met verschillende producten uit ons assortiment. Uit deze enquête kunnen we dus besluiten dat we goede producten hebben die de mensen aanspreken en interesseren. We zullen wel rekening moeten houden met de prijskwaliteitsverhouding want meer mensen zijn gewoon van hun producten in supermarkten aan te kopen. Het is voor ons dan ook een uitdaging om de mensen te overtuigen dat onze producten een hogere kwaliteit hebben en bijgevolg iets duurder zijn dan de producten die worden aangeboden in supermarkten.

30


1.7

Briefhoofd minionderneming met userform

Adres

Savon Noir  Zilverstraat 26  BE-8000 BRUGGE

UW BERICHT VAN

UW KENMERK

Tel. Fax Website Mini-nr Rekeningnr

Zilverstraat 26 8000 BRUGGE 050 33 19 43 050 34 30 51 savonnoir.jozefienen.be M9A03

ONS KENMERK

BRUGGE 2010-11-16

Geachte aandeelhouders en sympathisanten Op dinsdag 19 oktober 2010 nodigen wij, leerlingen van de zesde jaar Handel, u uit op onze aandeelhoudersvergadering om 19 30 uur in de Schilderskapel, Zilverstraat 26 in Brugge. De ingang van onze school bevindt zich op de Giststraat waar u kunt aanmelden bij het onthaal. Onze avond ziet als volgt uit:      

Verwelkoming door beide miniondernemingen Toespraak door de heer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefinstituut Voorstelling van "Savon Noir" Gastspreker Voorstelling van "Coffee Break" Dankwoord en uitnodiging tot de receptie

Vervolgens nodigen wij u hartig uit voor een hapje en drankje tijdens de receptie, waar u de mogelijkheid heeft een eerste bestelling te plaatsen. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op de webstek [www.artephp.be/mini6HA/inschrijf.php] of via het antwoordstrookje hieronder. Met vriendelijke groeten

31


1.8

Publiciteitscampagne Nederlands

Reclametekst

Reclametekst Een rijke en romige lipbalsem met een zuivere en stralende kleur. Deze lipbalsem is in alle omstandigheden een beschermende en verzachtende must die de lippen verzorgt en voedt. Savon Noir bezorgt u een uitgebreid aanbod van lipbalsems, telkens met een subliem resultaat waardoor de lippen iedere dag opnieuw onmiddellijk vol en glad zijn. Iets voor uw lippen?

32


Scenario publiciteitscampagne

Beschrijving

Tekst scenario

We zien een vrouw in de spiegel kijken. Ze kijkt naar haar horloge en neemt haar zwarte jas.

V: Je weet wie ik ben … V: Ik weet wie jij bent … M: hoe kan ik je herkennen ? V: Oh maak je geen zorgen ! V: Je zal me direct herkennen als ik er ben …

Ondertussen zien we een portier de deur openen voor de man in het zwarte kostuum. Hij stapt in de auto en vertrekt naar de afgesproken plaats. Hij wacht enkele minuten.

Na een paar minuten komt de vrouw aan op de afgesproken plaats, ze neemt haar lipbalsem uit haar handtas en wrijft het over haar lippen. Ze kijken elkaar aan …

Het gaat over een man en een vrouw. Ze hebben samen afgesproken maar hebben elkaar nog nooit gezien. De man vraagt zich af hoe hij haar zal herkennen. Dat is geen probleem volgens de vrouw. Hij zal haar onmiddellijk herkennen aan haar superglanzende en voedende lipbalsem.

33


Affiche Publiciteitscampagne

Superglanzende lipbalsem voor een stralende glimlach 34


1.9 L’épreuve intégrée 2

L’entretien d’embauche 1 Candidature pour le poste d’adjointe administrative

Données personnelles Nom Adresse Date de naissance Lieu de naissance Numéro de téléphone Adresse e-mail État civil nationalité

Jozefien Vandousselaere Ieperse Heerweg 17 8820 TORHOUT 16 février 1993 Roeselare 050 21 46 79 jozefien.vandousselaere@hotmail.com Non mariée Belge

Etudes et diplômes Enseignement secondaire: sixième année de « Commerce » au Sint-Jozefsinstituut de Bruges.

Mon parcours professionnel 

Pendant les vacances de Noël de 2009, j’ai travaillé dans une boutique de vêtements pour des enfants. Je devais surtout plier les vêtements et aider les clients.

En aôut j’ai fait un job d’été à l’hôpital de Torhout. J’ai travaillé comme assistante logistique. Ma tâche était surtout de transporter les patients à une certaine division. J’ai aussi fait des tâches administratives comme classer et remplir les formulaires des patients.

Pourquoi est-ce que je veux travailler là Vous cherchez une assistante administrative polyvalente pour votre division « marketing ». Cela m’intéresse surtout parce que j’aime le marketing . A l’école nous avons établi une entreprise mini pour laquelle nous avons fait beaucoup de marketing. C’était une bonne expérience pour réaliser que le marketing est quelque chose très importante pour une entreprise. Le fait que vous faites beaucoup d’export me semble très intéressant pour appliquer ma connaissance des différentes langues. J’ai des bonnes connaissances de la langue française et anglaise et des notions de la langue allemande.

Que sais-je à propos de l’entreprise où je veux travailler

35


Je connais un représentant qui travaille chez vous et il m’a donné d’information de vos activités. Je passe votre entreprise souvent quand je vais à Bruges.

L’entretien d’embauche 2 Mes atouts Les langues m’intéressent beaucoup. C’est pourquoi que je voudrais travailler dans une entreprise qui a beaucoup de contacts avec l’étranger. J’ai commencé à suivre des camps de langue à l’âge de 14 ans. J’ai fait deux camps de langue française et un camp de langue anglaise. C’était une expérience instructive. Je suis avide d’apprendre. Je suis créative et c’est pourquoi j’aime expérimenter avec le programme « Power Point » . On peut réaliser des belles présentations, affiches etc.

Mes points négatifs Je suis exigeante avec les autres, mais aussi avec moi-même. Il m’arrive que j’ai du stress, surtout dans des circonstances nouvelles, mais je considère ce stress plutôt comme un stimulant d’énergie.

36


1.10 Marketingmix

Marketingmix Savon Noir

Product

Prijs

Plaats

Promotie

Product In het vijfde jaar Handel zijn we van start gegaan met de keuze van ons product. Er waren verschillende voorstellen in de klas. Uiteindelijk hebben we klassikaal beslist dat we voor bad – en wellnessproducten zouden kiezen. Dit leek ons de beste keuze om succes te boeken. Na het kiezen van de producten voor onze minionderneming hadden we nog een toepasselijke naam nodig. Er werden verschillende namen voorgesteld zoals: La Baderie, L’heure du bain, het baderietje … . Allemaal een beetje hetzelfde. Na lang zoeken kwamen we uit bij de naam ‘ Savon Noir’. Dit leek ons een leuke naam. Als je dit letterlijk vertaalt betekent dit ‘zwarte zeep’, wat op het eerste zicht niet zo aantrekkelijk klinkt, maar we zijn op zoek gegaan naar de functie van zwarte zeep. Zwarte zeep is eigenlijk één van de meest zuiverende zepen die er bestaan. De zeep wordt gemaakt van natuurlijke bestanddelen zoals bananenbladeren en kokosolie, maar ook olijven. De geur is niet altijd even aangenaam, maar dat speelt geen rol als je weet wat voor wonderen deze zeep kan doen. Goede leveranciers hebben, is een must. Zo hebben we de groothandel ‘Gyp’ gevonden, gespecialiseerd in badartikelen. Het bedrijf ligt in Ruddervoorde, wat het een stuk gemakkelijker voor ons maakt. Al onze producten worden daar aangekocht. Het samenwerken met Gyp verloopt dan ook zeer vlotjes. Onze producten zijn niet-duurzame goederen, het zijn verbruiksgoederen, wat inhoudt dat ze regelmatig opnieuw aangekocht moeten worden door de consument omdat ze na enkele keren te hebben gebruikt, op zijn. Ons assortiment hebben we ingedeeld in 3 groepen: het kindergamma, de producten voor volwassenen, (hoofdzakelijk vrouwen) en dan nog een klein mannenassortiment. Het kindergamma bestaat vooral uit leuke washandjes, kinderzeepjes, originele lipbalsems, knuffels, … . Onze grootste groep, het assortiment voor vrouwen, bestaat uit allerlei zepen, waaronder de befaamde pure Marseille zeep. Wat niet mag ontbreken is onze zwarte zeep. Naast al deze aantrekkelijke zepen hebben we ook een origineel aanbod van badpralines, bruisballen, toiletzakjes, diffusers en nog zo veel meer.

37


Het mannenassortiment bestaat hoofdzakelijk uit zeepjes gecombineerd met een voetvijl. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat we onze producten aanpassen naargelang de gelegenheid. Zo zullen we tijdens de kerstperiode pakketjes verkopen aangepast aan de kerstsfeer en we maken dan ook iets dergelijks voor de periode rond Valentijn en Pasen.

Prijs We zijn er ons van bewust dat we producten gekozen hebben die al door verschillende concurrenten aangeboden worden. We doen ons uiterste best om toch iets unieks in ons aanbod te steken, al is het maar door een klein detail zoals bijvoorbeeld de verpakking of presentatie waardoor we toch het verschil maken met onze concurrenten. Het is voor ons een uitdaging om daar creatief mee om te gaan. We zijn eens gaan rondkijken in verschillende winkels die dezelfde producten verkopen als wij, zoals de ‘Bodyshop’en de ‘Soapstory’. Hierbij hebben we vastgesteld dat hun producten ongeveer aan dezelfde prijs worden verkocht als die van ons. Zo weten we nu zeker dat we onze producten aan een correcte prijs aanbieden. Onze leverancier Gyp heeft ons aangeraden om onze verkoopprijzen te bepalen door de aankoopprijs te vermenigvuldigen met 1,8. Niet alle prijzen worden op die manier berekend want sommige producten moesten we wel iets goedkoper aanbieden omdat de prijs anders te hoog was. We hoeven nu ook niet de laagste prijzen toe te passen.

Plaats Onze minionderneming Savon Noir is gevestigd in het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme, Zilverstraat 26, 8000 in Brugge. Onze vaste verkoopmomenten vinden vooral plaats in de school zelf omdat leerlingen en leerkrachten onze voornaamste doelgroepen zijn. Ons eerste verkoopmoment vond plaats op de aandeelhoudersvergadering van 19 oktober. Daarnaast verkopen we ook op elk oudercontact . De verkoop tijdens het eerste oudercontact in oktober was alvast een groot succes. Dankzij één van onze sponsors ‘ Ma Ricca Rock’ krijgen wij ook de kans om elke zaterdag daar onze stand op te zetten om onze producten te verkopen. Door het jaar heen zullen wij ook verschillende homeparty’s plannen bij een paar leerlingen thuis. Ook op het verkoopmoment van Vlajo in Kuurne zullen we van de partij zijn. Hierbij zal ook onze droomcoach Virginie Bleyaert, voormalig topmodel, ons een handje toesteken. Ze zal namelijk een live verzorgingskuur geven, speciaal bestemd voor de mannen, zodat ook meer mannen zich zullen interesseren voor onze producten.

38


Promotie Naambekendheid is heel belangrijk. Daarom hebben wij al verschillende acties ondernomen om onze mini onderneming bekend te maken. We hadden het idee om een originele reclamecampagne te maken. Hiervoor hebben we een oud bad in een weide geplaatst met een ruim zicht op de natuur. Enkele producten werden op de rand van het bad gezet zodat men reeds een idee heeft van ons aanbod. Om deze campagne wat speelser te maken hebben we de zoon van Mevrouw De Meyer als mannequin gebruikt. Het was een schat van een kindje en tijdens de fotosessie bleef het de hele tijd lachen. De foto’s waren dan ook super mooi. De slogan die we hierbij gebruikt hebben is ‘Savon Noir, voor een natuurlijk gevoel’. Deze slogan is zeer toepasselijk omdat het bad in de natuur staat en onze producten geven je ook een natuurlijk gevoel. Het is ook de bedoeling dat ons logo in de toekomst op het televisiescherm van het secretariaat terecht komt. We zullen ook affiches op school uithangen zodat de leerlingen de naam ‘Savon Noir‘ beter leren kennen. Telkens er verkoopmomenten plaatsvinden, zal er ook een brochure liggen die de mensen kunnen meenemen. Facebook is momenteel zeer populair, bijna iedereen heeft een account bij Facebook. Daarom hebben wij ook een ‘Savon Noir’ pagina aangemaakt waar iedereen lid kan van worden. Op die pagina staan verschillende foto’s van bedrijfsbezoeken en teambuildings. Ook ons filmpje waarin iedereen wordt voorgesteld staat er op. Daarnaast hebben we ook eigen website: http://savonnoir.jozefienen.be/. De klant vindt er ons volledig gamma van producten en eveneens allerlei informatie betreffende onze acties die we zullen ondernemen. Mond – aan – mond reclame is ook zeker niet te vergeten. Dit is namelijk de goedkoopste en de beste manier om reclame te maken. We hopen natuurlijk dat leerkrachten en leerlingen onder de indruk zijn van Savon Noir en dat ze met veel lof over ons zullen spreken. Zij zijn voor ons zowat de belangrijkste doelgroep.

39


1.11 assortiment Nederlands

40


41


1.12 Sollicitatiebrief + CV Sollicitatiebrief Jozefien Vandousselaere Ieperse Heerweg 17 8820 TORHOUT

Mevrouw Julie Declerck Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie technisch directeur

Geachte mevrouw Declerck Ik heb de verschillende vacatures binnen de mini-onderneming Savon Noir overlopen en mijn oog viel op de functie van technisch directeur. Deze job lijkt mij het best te voldoen aan mijn interesses en doelstellingen. e

Eind juni beĂŤindig ik mijn 6 jaar handel in het Sint-Jozefinstituut te Brugge. Ik ben pas in het vijfde jaar gestart in de richting Handel in Brugge. De vorige 4 jaren heb ik economie moderne talen gestudeerd in het Sint Rembertinstituut te Torhout. Tijdens mijn succesvolle periode als aankoper binnen de onderneming heb ik veel bijgeleerd over wat er allemaal in een onderneming gebeurt en over de samenwerking tussen de verschillende afdelingen. De aankoopdienst heeft veel gemeenschappelijke taken als de technische dienst waarbij punctualiteit, goede opvolging en zelfstandigheid heel belangrijk zijn. Dit zijn ook punten waar ik zelf veel belang aan hecht Ik ben zelf opgegroeid in een gezin waar mijn papa een zelfstandig beroep uitoefent en daardoor heb ik toch enigszins een idee over zelfstandig ondernemen en verantwoordelijkheid. Ik ben ook zeer gemotiveerd en neem graag eigen initiatief. Verleden zomer heb een vakantiejob gedaan in het Ziekenhuis te Torhout bij de logistieke afdeling. Hierdoor heb ik ook wat praktijkervaring die altijd goed van pas komt. In bijlage stuur ik u mijn CV met meer persoonlijke gegevens. Ik hoop u met deze sollicitatiebrief te kunnen overtuigen om mij uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Met vriendelijke groeten,

Jozefien Vandousselaere Bijlage: Curriculum Vitae

42


CV

Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Adres Burgerlijke staat Geboortedatum/ plaats Nationaliteit Gsm-nummer Telefoonnummer E-mail adres

Jozefien Vandousselaere Ieperse Heerweg 17 8820 Torhout Ongehuwd 16 februari 1993 Roeselare Belg 0479 48 76 26 050 21 46 79 Jozefien.vandousselaere@hotmail.com

Opleidingen 2005 – 2007

Eerste graad secundair onderwijs: Sint-Jozefscollege Torhout Richting: Economie – moderne talen

2007 – 2010

Tweede graad secundair onderwijs: Sint-Jozefscollege Torhout Richting: Economie – moderne talen Derde graad secundair onderwijs: Sint-Jozefsinstituut Brugge Richting: Handel

Werkervaring 2009 – 2010 2010 – 2011

Logistieke hulp Sint-Rembertziekenhuis Torhout Aankoper minionderneming ‘Savon Noir’

Vaardigheden Taalvaardigheden Nederlands Engels Frans Duits

Moedertaal Goed Goed Basiskennis

43


1.13 Telefoongesprek Frans Une offre

Une offre Bonjour, je suis Jozefien Vandousselaere du Service des Ventes de l’entreprise Savon Noir. Bonjour Madame, comment puis-je vous aider s’il vous plaît ? Je vous téléphone autour de l’offre qu’on a envoyée. Vous avez déjà eu le temps de regarder l’offre ? Oui, j’ai bien lu l’offre et nous sommes très intéressés. Est-ce-que on peut envoyer un représentant ? Oui évidemment. Vu la quantité commandée je voudrais aussi obtenir une réduction. Nous pouvons vous accorder une réduction de 9%. Et notre représentant va vous contacter dans les meilleurs délais pour faire un rendez-vous. Merci beaucoup, c’est très gentil. Mon numéro de téléphone est : 0479/ 48 76 26. Merci, à bientôt.

44


Une demande de prix

Une demande de prix Bonjour, la firme’ belle et beau’, Jozefien à l’appareil, que-est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour madame, ici Stephanie Meeuws de la firme ‘Savon Noir’ à l’appareil . Je vous téléphone autour d’un article que j’ai vu sur votre site web et je voudrais avoir quelques renseignements.

… Bonjour Madame, je voudrais avoir quelques renseignements autour des serviettes de bain que j’ai vu sur votre site web.

Un instant s’il vous plaît, je vous passe le responsable du Service des Ventes. …

Oui, qu’est - ce que vous voudriez savoir? Je voudrais vos meilleurs prix pour une commande de 100 serviettes de bain. D’accord je vais noter votre demande. Et je voudrais savoir le délai de livraison aussi. Toutes les commandes sont livrées dans les quinze jours. C’est possible de me parvenir une offre ? Vous allez recevoir des nouvelles dans les plus brefs délais. Vous pourriez me donner vos coordonnées? Bien sûr, Zilverstraat 26, 8000 Bruges. Et mon numéro de téléphone : 051 21 17 34 J’ai noté, merci bien madame. Merci, au revoir ! Au revoir !

45


1.14 Boekhoudkundige verwerking facturen Gewone verkoopfactuur

46


Verkoopfactuur met transportkosten

47


Verkoopfactuur met handelskorting

48


Verkoopfactuur met korting voor contant

49


Verkoopfactuur met buitenlandse munt

50


Boekingen in het journaal Nr Gewone factuur 1

Transportkosten 2

Handelskorting 3

Kvk 4

A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnr.

Omschrijving

D

A P O

+ + +

D C C

40 000 45 110 70 400

Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

112,75

A O

+ +

D C

40 000 70 400

Handelsdebiteuren Verkopen handelsgoederen

118,05

P O

+ +

C C

45 110 74 600

Verschuldigde BTW Doorgerekende kosten

A O P O

+ + +

D D C C

40 000 70 402 45 110 70 400

Handelsdebiteuren Handelskorting Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

101,95 10,2

A P O

+ + +

D C C

40 000 45 110 70 400

Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

112,53

A

+

D

40020

Handelsdebiteuren export

112,75

O

+

C

70420

Verkopen Handelsgoederen Export

C

10,8 101,95

101,95 11,10 5,00

9,72 101,47

10,58 101,95

Vreemde munteenheid 5

112,75

51


1.15 Ontwerp verkoopfactuur ( Excel )

KlantID KlantNaam1 KlantNaam2 KlantAdres KlantPostcode KlantGemeente KlantBTW

KL1 Jozefien Vandousselaere Ieperse Heerweg 17 8820

ArtID S048 S123 S456 S100 S011

Aantal 3 4 2 1 1

Torhout KL1

LeveringsNaam1 LeveringsNaam2 Leveringsadres LeveringsPostcode LeveringsGemeente

Factuurnr. Factuurdatum Vervaldatum Referte Handelskorting Korting voor Contant Transportkosten

1

Commentaar

29/05/2011 28/06/2011 10% 2% â‚Ź5

52


Adres BTW/NR

zilverstraat 26

Website website

Factuur Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Jozefien Vandousselaere Ieperse Heerweg 17 8820 TORHOUT

Btwnr. klant

Uw ref.

Artikelnummer S048 S123 S456 S100 S011

Idem Facturatieadres

Te vermelden >> bij betaling

Klantnummer KL1

Omschrijving

BTW 6 % 70,75 -7,08 5,00 1,37 67,30 4,04

Datum 28/06/2011

Factuurnummer 1

Aantal

Warm Cuddle Massage olie Wellness for you Lipgloss bodybutter

Totaal Ha.korting Transport KvK MvH BTW

050 33 19 43 050 34 30 51 www.sintjozefbrugge.be Fortis

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

3 4 2 1 1

BTW 21 % 31,20 -3,12 0,56 27,52 5,78

Totaal 101,95 -10,20 5,00 1,94 94,82 9,82

Stukprijs 15,25 4,95 12,50 2,50 8,90

Totaal 45,75 19,80 25,00 2,50 8,90

Btwcode 1 2 1 2 2

Totaal Ha.Korting Transport

101,95 EUR -10,20 EUR 5 EUR

BTW

9,82 EUR

Vervaldag Totaal te betalen

106,57 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! factuurnummer 1. --> Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

53


1.16 Verslag ondernemer voor de klas

Ondernemer voor de klas Op vrijdag 8 april hadden wij de eer de heer Vynke te ontvangen op onze school. Hij kwam ons meer vertellen over hoe zijn carrière begonnen is en waarmee hij nu nog steeds bezig is. Vanaf het begin sleurde hij ons mee in zijn boeiend en interessant verhaal over hoe het bedrijf stilletjes aan tot stand kwam. Vyncke ontwerpt en bouwt energie-installaties, deze installaties komen in de vorm van stoomketels, boilers, thermische olie kachels en heet gas generatoren, afzonderlijk of in combinatie met elektriciteitcentrales. Het bedrijf werd opgericht in 1912 door Louis Vyncke. De onderneming begon zich langzaam aan meer te ontwikkelen en te groeien, ook in andere landen over de hele wereld, zoals Tsjechië, Duitsland, China, Thailand, Maleisië en Brazilië. Ook ontwikkelden ze steeds meer nieuwe technieken waardoor ze almaar meer uitgroeiden tot een succesvolle onderneming. Niet alleen vertelde Meneer Vyncke ons over zijn geslaagde carrière, hij gaf ons ook goede raad over het bedrijfsleven en over de studiekeuze die we zullen moeten maken. Het belangrijkste is dat je moet ‘tjolen en jeun’ dit zijn de normen om gelukkig te zijn. Daarmee wil hij duidelijk maken dat je moet werken en oplossingen zoeken voor een probleem om je gelukkig te voelen. Nu is hij minder actief in het bedrijfsleven maar nog altijd is hij zeer ambitieus. Door het volgen van Chinese lessen via skype kan hij beter communiceren met zijn werknemers in China wat hij ook heel belangrijk vindt. Het chinees wordt ook meer en meer een belangrijkere taal de dag van vandaag en daarom vindt hij dit ook een must. Het is ook zeker en vast een levensgenieter en maakt dan ook af en toe graag een reisje. Ik vond de toespraak van de heer Vyncke zeer aangenaam en interessant om naar te luisteren, ik heb mij geen enkel moment verveeld. Ik heb veel bijgeleerd; niet alleen op het gebied van het bedrijfsleven maar ook op heel wat andere vlakken.

54


1.17 Assortiment Frans

55


56


1.18 La lettre commerciale Jozefien Vandousselaere Ieperse Heerweg 17 8820 TORHOUT

20 mars 2011

Renata De Meester Hoogledestraat 95 8610 KORTEMARK

Cher client, chère cliente Nous sommes des mini-entrepreneurs de Savon Noir et nous vendons différents produits de bain et wellness. Une mini-entreprise est une véritable entreprise crée par des élèves du 6e commerce. Nous vous invitons à consulter notre site web: http://savonnoir.jozefienen.be , où vous trouverez notre gamme complète de produits avec des informations détaillées. Ci-joint nous vous envoyons notre catalogue général. Nous organisons régulièrement des événements de vente. La deuxième assemblée générale aura bien le 29 mars au ‘Hof van Watervliet’, Oude Burg 27 à Bruges. La réunion commencera à 19 heures. Après notre présentation vous aurez l’occasion de boire quelque chose à la réception où vous trouverez aussi notre stand. Nous espérons être honorés par votre visite sur un de nos événements de Vente et nous prions d’agréer nos sincères salutations.

Jozefien Vandousselaere Directeur administratif

57


1.19 PowerPoint Presentation of a Swedish SME

58


59


60


61


62


1.20 Analyse van de jaarrekening Inleiding Inleiding: Essenza is een bedrijf dat gevestigd is in verschillende steden in België. Ze zijn gespecialiseerd in producten zoals: gezondheidsproducten, voeding, verzorging, geuren en verwennerij. Het is vanzelfsprekend dat wij voor Essenza hebben gekozen omdat hun producten gelijkaardig zijn als die van Savon Noir, zoals een wellnessaanbod. De jaarrekening kan je dan ook terugvinden op de site van de nationale bank van België. Ze hebben verschillende winkels gevestigd over heel Vlaanderen namelijk;     

Oostende Brugge Gent Kortrijk …

Vlottende activa  Liquiditeit in ruime zin

= Vreemd vermogen op korte termijn

=

2.214.463 1.842.369

=

1,20

 Interpretatie: De liquiditeit in ruime zin is groter dan 1, dat wil zeggen dat Essenza hun schulden op korte termijn kan afbetalen met het vlottende actief indien de hele voorraad verkocht wordt. (= een liquide onderneming)

63


Vlottende activa- Voorraden  Quick ratio

= Vreemd vermogen op korte termijn

=

2.214.463-1.591.348 1.842.369

=

0,34

 Interpretatie: De liquiditeit in enge zin is kleiner dan 1, dat wil zeggen dat Essenza hun schulden op korte termijn niet kan afbetalen met het vlottend actief zonder de voorraad.

 Solvabiliteit

=

Eigen vermogen Totaal vermogen

=

145.448 3.095.732

=

0,047 x 100

=

4,7%

 Interpretatie: Dit bedrijf is niet solvabel:bij een gezond bedrijf is het eigen vermogen minimum 1/3 (= 0,33) van het totaal vermogen. Ze zijn dus enorm afhankelijk van derden.

 Rendabiliteit

=

Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen X 100 Eigen vermogen

=

-27.440 X 100 145.448

=

- 18,87

 Interpretatie: Essenza is geen rendabel bedrijf. Dit wil zeggen voor elke geïnvesteerde euro krijg je minder terug. Vb. als je 1000 euro geïnvesteerd hebt, krijg je maar 991,3 euro terug. Het bedrijf is niet winstgevend.

 EBIT

=

Bedrijfsresultaten

64


=

14.59

 Interpretatie: Zonder rekening te houden met belastingen en taksen zou dit hun winst zijn.

65


Verticale analyse van de balans

Verticale analyse van de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen

Huidig boekjaar 28% 0% 1% 27% 0% 24% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 72% 0% 0% 0% 51% 51% 0% 5% 5% 0% 0% 9% 7% 100%

Boekjaar 31% 0% 2% 28% 0% 23% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 69% 0% 0% 0% 56% 56% 0% 3% 3% 0% 0% 3% 7% 100% Vorig boekjaar Huidig boekjaar 5% 6% 145448 4% 5% 130435 4% 5% 130435 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 33894 0% 0% 13044 0% 0% 0% 0%

66

172888 130435 130435

33894 13044


Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

0% 1% 0% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 36% 36% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 8% 2% 0% 2% 40% 40% 0% 0% 0% 10% 4% 6% 0% 0% 100%

0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 41% 41% 0% 41% 0% 0% 0% 0% 52% 0% 7% 20% 17% 2% 18% 18% 0% 0% 0% 7% 0% 6% 0% 0% 100%

67

18750 2100 -18881

18750 2100 8559

2950285 2502416 1107916 1104166 1107916 1104166 1107916 1104166

1842369 1390857 255000 50515 50515 1225862 1225862

200000 523361 456541 66820 491156 491156

310992 131014 179978

176340 5947 170392

7123 3095732 2675034


Horizontale analyse van de balans

Horizontale analyse van de balans Vorig boekjaar Huidig boekjaar ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

93% 0% 146% 90% 0% 83% 157% 0% 0% 0% 99%

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

84% 0% 0% 0% 94% 94% 0% 56% 59% 10% 0% 30% 95% 86%

881269

817305

39421 837869

57647 755719

751580 86289

620335 135384

3978

3938

2214463 1857729

1591348 1498387 1591348 1498387 151112 140968 10144

266227 79096 205776 195862 3095732 2675034

Huidig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves

84384 83408 977

Vorig boekjaar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

119% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

68

145448 130435 130435

172888 130435 130435

33894 13044

33894 13044

18750

18750


Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

100% -45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 78% 1036% 456541 132% 40% 40% 0% 0% 0% 57% 5% 95% 0% 7123 86%

69

2100 -18881

2100 8559

2950285 2502416 1107916 1104166 1107916 1104166 1107916 1104166

1842369 1390857 255000 50515 50515 1225862 1225862

200000 523361 456541 66820 491156 491156

310992 131014 179978

176340 5947 170392

0 7123 3095732 2675034


Interpretatie

Interpretatie: Horizontale analyse: Hier stellen we het vorige boekjaar gelijk aan 100%. Hieruit kunnen we dan aflezen hoe het bedrijf geĂŤvolueerd is. Bij Essenza is het balanstotaal met 14% afgenomen, wat de onderneming doet verminderen in waarde. Maar ook de kosten namen af. Verticale analyse: Het totaal van de actief en passief zijde wordt gelijk gezet aan 100%. Zo kunnen we zien hoe het totaal verdeeld is over de verschillende balansposten. Hieruit kunnen we zien waarvoor de middelen gebruikt worden en in welke verhouding. Alleen het vast materieel actief is veel toegenomen.

70


1.21 Eindverslag

Eindverslag Begin dit schooljaar zijn wij van start gegaan met het oprichten van een minionderneming. We hebben al vorig schooljaar heel wat voorbereidend werk gedaan. Na heel wat brainstormen met de klas en het uitvoeren van een marktonderzoek, hebben we uiteindelijk gekozen om bad- en wellness producten te verkopen. De naam ‘Savon Noir’ verwijst naar een unieke reinigende zeep dat de huid zuivert en verfrist. Na het beslissen van de naam van onze minionderneming, moesten we onderling overeenkomen, samen met onze leercoach, Mevrouw De Meyer, wie welke functie zou innemen. Ik werd aangesteld als aankoper, een toch wel belangrijke taak. Dit leek mij een geschikte job binnen de minionderneming. De aankoop is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsbeleid. De aankoper heeft op die manier een grote verantwoordelijkheid. Begin januari kregen we opnieuw de kans om te solliciteren. Ik wist goed wat iedere functie inhield door mijn klasgenoten doorheen het jaar bezig te zien. Administratief directeur sprak mij het meeste aan en vond ik ook de grootste uitdaging voor mezelf. Ik heb deze functiewissel zowel positief als negatief ervaren, één van de weinige negatieve momenten die ik heb ervaren is de beperkte kennis die ik heb op administratief vlak. Maar op die manier heb ik ook heel wat bijgeleerd. Om onze teamgeest wat nieuw leven in te blazen heeft HRM-manager, Astrid Demeulenaere, ons doorheen het jaar elke dag opnieuw nieuwe moed gegeven. We zijn samen een hechte groep geworden, iedereen deed waar, hij/ zij goed in was, kortom we vulden elkaar perfect aan en vormden een echt ‘Savon Noir’ - team. Ik kan terug blikken op zeer mooi en leerrijk jaar. Ik heb heel wat ervaring opgedaan die ik nooit zal vergeten en die ik in de toekomst zeker en vast nog zal kunnen gebruiken. Niet alles wat ik me vooraf had voorgenomen heb ik volbracht. Zo heb ik ook ervaren dat het soms gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Natuurlijk zou dit alles zonder onze leercoach niet mogelijk zijn geweest, daarom zou ik Mevrouw De Meyer nog eens extra willen bedanken. Ik ben de vakleerkrachten en de directie van het Sint-Jozefsinstituut zeer dankbaar dat zij ons deze kans gaven deze ultieme ervaring te mogen meemaken.

Jozefien Vandousselaere

71


2

Doorlopende deelopdrachten

2.1

Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoek ‘Gyp’ Op dinsdag 21 september 2010 zijn we met de klas 6Ha1 op bedrijfsbezoek geweest naar de groothandel Gyp te Ruddervoorde. Het productgamma van Gyp omvat vooral badartikelen zoals zepen, bruisballen, toilettassen, wellnessproducten en daarnaast ook nog knuffels en washandjes voor de kinderen. Gyp slaagt erin om elk seizoen hun assortiment te vernieuwen. Op die manier is er veel variatie in hun productgamma. Daarnaast hebben ze jaarlijks ook een ruime keuze aan relatiegeschenken. We hebben ons in verschillende groepen ingedeeld om de producten te kiezen. Ieder groepje koos producten, rekening houdend met het marktonderzoek. Ook met de prijs moest rekening gehouden worden want ons budget was beperkt. Daarna hebben we de producten die het meest uitgekozen waren, geselecteerd voor opname in ons definitief assortiment. Tijdens het bezoek in de showroom kregen we de toestemming om foto’s te nemen van de verschillende producten, zodat we die onmiddellijk konden gebruiken om in onze catalogus te plaatsen. Het was zeer interessant om Gyp te bezoeken. Ik kijk er al naar uit om met deze groothandelaar samen te werken, want als aankoper is dat toch zeer belangrijk.

72


Jonssons Fàner

Bedrijfsbezoek: Jonssons Fàner Op 27 januari 2011 hebben we Jonssons Fàner bezocht, samen met Jozefien, Stephanie, Louise en Sara. Het is eerder een zeer klein bedrijfje dat zich bevindt in Tibro. De bedrijfsleider heeft samen met zijn vrouw het bedrijf overgenomen van zijn vader, die het destijds heeft opgericht in 1947. Ze hebben het geluk dat er maar een klein aantal bedrijven in Zweden dit soort producten vervaardigen, zo hebben ze minder concurrentie en een groot klantenbestand. Het bedrijf vervaardigt ‘veneers’; dit zijn fijne bladen hout. Wij noemen het ook fineerhout. Het wordt vooral gebruikt als decoratie, voor meubelen, inrichting van keukens enzovoort. Ze importeren de ‘veneers’ vanuit Frankrijk, USA, Finland, Afrika en Zuid-Amerika. Wanneer de goederen worden geleverd moeten ze enkel nog op maat versneden worden en dan door middel van een speciale techniek aan elkaar gelijmd worden. In de toekomst is het niet echt de bedoeling om uit te groeien tot een groter bedrijf met meer werknemers, ze willen het eerder klein houden. Ze hebben dan ook niet echt een marketingstrategie, iedereen kent het kleine bedrijf en zodus is het niet nodig om reclame te maken. Ze hebben zelfs geen website. Jonssons Fàner produceert per dag ongeveer 500 vierkante meter fineerbladen. ‘Ash’ (essenhout) is de soort die het meest geproduceerd wordt omdat die een goede prijs – kwaliteitsverhouding heeft. De prijs voor 1 blad ‘veneer’ bedraagt ongeveer 17 Kronen en per pakket betaal je 500 Kronen. De prijs hangt natuurlijk af van het soort materiaal. Het bedrijfje heeft amper iets ondervonden van de economische crisis. Hun voornaamste klanten zijn: -

Scordic Hotel Kleine boetieks Privé woningen Mac Donalds

Verder doen ze ook nog kleine restauraties bij Ikea maar dit is maar een klein deel van hun omzet.

73


Tibrokök

Tibrokök Op 26/01/2011 bezochten wij in Zweden ‘Tibrokök’. Dit is een klein bedrijf die gespecialiseerd is in het vervaardigen van exclusieve keukens. We werden daar opgevangen door Katarina Lindson die ons veel wist te vertellen over deze KMO. We werden ook rondgeleid doorheen het bedrijf door Frederik Melberg, de Management Director. Tibrokök bestaat sinds 1947 en stelt 65 mensen te werk waarvan er 45 arbeiders in de fabriek werken, en 20 bedienden in het kantoor. De totale omzet bedraagt rond de 8.500.000 euro ( 85 miljoen SEK). De keukens worden onderverdeeld in 4 grote groepen: de romantische, moderne, Old Fashion en Scandinavische stijl. Er worden ongeveer 1200 keukens vervaardigd in een jaar en de levertermijn varieert van 6 tot 8 weken. De keukentoestellen moeten wel ergens anders aangekocht worden. De keukens worden in 40 verschillende steden verkocht, in de eigen winkels en andere groothandels. De grootste afzetgebieden zijn Zweden, Noorwegen en Finland en de afzetmarkt van de keukens bestaat voor 70% uit particulieren en 30% uit keukens voor de nieuwbouw. Reclame maken ze door middel van : Hun website Advertenties in woonmagazines Brochures De toonzalen Beurzen ( in februari vindt in Stockholm de Furniture Fair plaats ) … Tibrokök heeft ook last gehad van de financiële crisis sinds 2008, er moesten meerdere verkooppunten sluiten, nieuwe bouwwerken werden gestaakt en 15 mensen werden ontslagen in Tibro. Ook konden niet veel nieuwe investeringen meer gebeuren.

74


2.2 Logboek Datum 06-09-2010 07-09-2010

Uur 08.20h – 10.00h 13.05h – 15.00h

Taak Brainstormen en functieverdeling Eerste vergadering; bepalen van de leveranciers, ‘to – do – list’ opstellen. Leveranciers nakijken + gegevens verzamelen. Bellen leverancier ‘Gyp’ voor bedrijfsbezoek Ouders op de hoogte brengen van mijn functie in de minionderneming.

08-09-2010 10-09-2010

17.00h – 17.20h 13.10h – 13.15h 18.00h – 18.10h

13-09-2010 14-09-2010

08.20h – 10.00h 13.05h – 15.00h

Logo bespreken, inleiding minionderneming. Officieel opstarten Mini, bespreking van het verloop en productkeuze.

17-09-2010

10.15h – 11.05h

18-09-2010 19-09-2010 20-09-2010

14.35h – 15.00h 19.05h – 19.15h 08.20h – 10.00h

21-09-2010

13.05h – 15.00h

22-09-2010

08.20h – 09.10h

Nederlands: aandelen verdelen, Gip opdracht 1 Bezoek ‘Gyp’ regelen. Aandeelhouders en sponsors zoeken. Aandeelhouders en sponsors zoeken. Voorbereiding bedrijfsbezoek ‘Gyp’. Idee filmpje uitwerken en in elkaar steken. Op bedrijfsbezoek bij ‘Gyp’. Producten opschrijven + sfeerfoto’s nemen voor op de site. Nederlands: bespreking brief aandeelhoudersvergadering. Naar Gyp voor definitieve productkeuze.

23-09-2010

13.20h – 17.00h 19.30h – 20.15h

Werken aan uitnodiging aandeelhoudersbrief.

24-09-2010

10.15h – 11.05h

Nederlands; afwerken brief aandeelhoudersvergadering.

25-09-2010

14.45h – 17.35h

Laatste aandeelhouders zoeken + logo ontvangen sponsors.

75

Bijlage


27-09-2010

08.20h – 10.00h

28-09-2010

10.15h – 11.55h 13.05h – 15.00h

29-09-2010

13.20h – 17.00h

Gip opdracht 2 Productassortiment samenstellen, reclame. Nederlands: brief aandeelhoudersvergadering invullen en aandelen invullen. Informatica; briefhoofd opstellen. Bellen droomcoach; Virginie Bleyaert. Vergadering stand van zaken + aandelen schrijven. Groothandel Gyp bezoeken. Kiezen definitieve productkeuze. Droomcoach bellen om afspraak te maken.

17.20h – 17.25h 02-10-2010

04-10-2010

08.20h – 10.00h

05-10-2010

13.55h – 14.45h 13.05h – 15.00h

06-10-2010 07-10-2010 11-10-2010 12-10-2010

08.20h – 09.10h 08.20h – 16.30h 08.20h – 10.00h 10.15h – 11.55h 13.05h – 15.00h

13-10-2010

Ontvangen logo’s van de sponsors. Verbetering aandeelhoudersbrief, alles regelen. Iedereen op de hoogte brengen in verband met afspraken Filmpje. Voorraadbeheer, prijsbepaling. Voorbereiding film Savon Noir. Nederlands; verbetering aandeelhoudersbrief. Helpen met speeches directeurs. Aandeelhoudersregister aanvullen, verkoopblad opstellen en prijzen regelen, prijzen regelen. Nederlands; uitleg GIP opdrachten + deadlines. Ontmoetingsdag – teambuilding Filmen filmpje Savon Noir. Prijzen van producten. Informatica; personaliseren aandeelhoudersbewijzen. Stand uitwerken, voorstelling Savon Noir, programmaboekje opstellen, PowerPoint maken voor de aandeelhoudersvergadering.

15.50h – 16.40h

Filmpje afwerken + voorbereiding reclamecampagne.

19.00h – 21.30h 08.20h – 09.10h

Voorstelling Persconferentie. Nederlands; enquête voorbereiden marktonderzoek. Pakketjes maken voor eerste verkoop op aandeelhoudersvergadering.

13.20h – 17.05h

76


15-10-2010

11.05h – 11.55h

16-10-2010

17.00h – 18.00h 14.00h – 16.30h

17-10-2010 18-10-2010

11.30h – 12.30h 08.20h – 10.00h

19-10-2010

13.05h – 17.45h

20-10-2010

21-10-2010

08.20h – 09.10h 10.15h – 11.05h 11.05h – 11.55h 19.00h – 21.07h

22-10-2010 23-10-2010

10.15h – 11.05h 14.00h – 18.45h

25-10-2010

08.20h – 10.00h

26-10-2010

10.15h – 11.05h 13.05h – 15.00h

28-10-2010

19.30h – 24.00h

19-10-2010

15.00h – 15.50h

Frans; voorbereiding l’épreuve intégrée’ , une campagne publicitaire. Reclamecampagne maken met Mevrouw Demeyer bij mij thuis. Frans; naar Stephanie Meeuws voor voorbereiding reclamecampagne Frans. Idem Afwerken filmpje + volledige voorbereiding aandeelhoudersvergadering. Ontvangen droomcoach; Virginie Bleyaert, informatie + rondleiding geven. Verdere voorbereiding aandeelhoudersvergadering, aandelen alfabetisch ordenen, stand opmaken, aandelen alfabetisch ordenen, producten prijzen, t-shirts ophalen, reclamecampagne afdrukken Nederlands; werken aan publiciteitscampagne. Engels; PowerPoint Zweden voorbereiden. Bedrijfseconomie; bespreking aandeelhoudersvergadering. Verslag aandeelhoudersvergadering maken, mails beantwoorden. Nederlands; marktonderzoek afleggen. Frans; naar Stephanie L’épreuve Intégrée afwerken. 2e bestelling plaatsten + email beantwoorden Groothandel Gyp. Frans; voorstellen L’épreuve Intégrée. Nederlands; marktonderzoek afnemen in de stad. Bespreking aandeelhoudersvergadering, positieve en negatieve punten overlopen. 3e vergadering, alles in orde brengen voor verkoop oudercontact. Verslag marktonderzoek maken, mail sturen met leverancier en bellen voor de levering van de producten. Voorbereiding verkoop oudercontact. Het plannen van ‘homeparty’s’. Geleverde producten ophalen en prijzen.

77


20-10-2010 21-10-2010 22-10-2010 25-10-2010

17.00h – 18.25h 16.35h – 17.15h 10.15h – 11.05h 08.20h – 10.00h

Voorbereiden publiciteitscampagne Frans Opstellen verslag aandeelhoudersvergadering Enquête afnemen in stad Brugge: Nederlands Bespreking stock na verkoop aandeelhoudersvergadering Presentatie publiciteitscampagne Frans

28-10-2010 29-10-2010

19.30h – 20.15h 15.00h – 17.00h

06-11-2010

14.35h – 16.15h

Samenvatten enquête Nederlands Voorbereiden oudercontact. Producten prijzen Opstellen stand PowerPoint Zweden met Louise Reclamecampagne maken met Stephanie : Nederlands

08-11-2010

08.20h – 10.00h

09-11-2010

13.05h – 15.00h

12-11-2010

17.50h – 16.45h

15-11-2010 16-11-2010

08.20h – 10.00h 13.05h – 15.00h

19-11-2010 22-11-2010

14.00h – 16.00h 08.20h – 10.00h

23-11-2010

13.05h – 15.00h

24-11-2010 28-11-2010

08.20h – 09-10h 08.20h – 10.00h

Bedrijfsbezoek ADMB Nieuwe verkoopmomenten plannen Werken aan PowerPoint SME Briefhoofd met Userform PwP Zweden afwerken Werken aan GIP – taken Verbeteren briefhoofd met Userform : Informatica

30-11-2010 01-12-2010

13.05h – 15.00h 18.15h – 19.45h

Voorstelling PowerPoint Zweden Catalogus maken: Nederlands

Evaluatie verkoop oudercontact Nieuwe verkoopmomenten vastleggen Stock opnieuw tellen Verder werken publiciteitscampagne Homeparty’s bespreken Opstellen marketingmix met Stephanie Catalogus opstellen: Nederlands E-mail zenden naar Sara Jalmlin voor PWP- presentatie SME. Briefhoofd met Userform: Informatica Catalogus : Nederlands

78


06-12-1010

08.20h – 10.00h

23-12-2010 10-01-2011 11-01-2011

08.20h – 10.00h 13.05h – 15.00h

Stand klaarzetten oudercontact + verkopen oudercontact Verkoop Zweden voorbereiden Producten verdelen, wie wat meeneemt naar Zweden

12-01-2011 15-01-2011 17-01-2011 18-01-2011 21-01-2011 28-01-2011 31-01-2011

08.20h – 09.10h 18.10h – 20.00h 08.20h – 10.00h 13.05h – 15.00h

Sollicitatiebrief + CV opstellen Schrijven van functiebeschrijving aankoper Webcam session with Swedish Students Verbeteren PwP Zweden

02-02-2011

15.00h – 16.20h

03-02-2011

17.35h – 19.00h

05-02-2011

19.00h – 19.15h 15.00h – 18.00h

07-02-2011

08.20h – 10.00h

08-02-2011

13.05h – 15.00h

09-02-2011

16.25h – 17.00h

10-02-2011 12-02-2011

15.50h – 16.50h 10.15h – 10.45h

/ 08.20h – 10.00h

Nieuwe verkoopmomenten plannen Versturen van kerstkaartjes naar Vlajo en aandeelhouders

Reis naar Zweden Evaluatie verkoop zweden Voorbereiding verkoop Kuurne Hoe bad meenemen ? Verslag vergadering maandag maken en doorsturen naar klas en Bijlage 3.4 leerkracht. Verslag bedrijfsbezoek Zweden opstellen en herlezen. Verkoop Kuurne: bellen voor bad om op de stand te zetten en paletten regelen om bad op te kunnen zetten Verkoopdag shoppingcenter Kuurne + afbreken van stand Bespreken verkoop Kuurne met de klas. Voorraad tellen en nieuwe producten bijbestellen. Functiewissel doorvoeren aan Vlajo. Nieuwe verkoopmomenten bespreken en vastleggen Ontwerpen nieuw kaartje lenteverkoop Verbeteren verslag vergadering maandag 31 januari Bellen drukkerij  120 kaartjes Nederlands: verbeteren sollicitatiebrief Frans: une conversation téléphonique maken en vanbuiten leren

79


14-02-2011

08.20h – 10.00h

15-02-2011

13.05h – 15.00h

19-02-2011

14.05h – 16.00h

21-02-2011

08.20h – 10.00h

22-02-2011

13.05h – 15.00h

26-02-2011 28-02-2011

10.25h – 11.40h 08.20h – 10.00h

01-03-2011 14-03-2011

13.05h – 15.00h 08.20h – 10.00h

15-03-2011 16-03-2011

13.05h – 15.00h 17.40h – 19.20h

17-03-2011

16.50h – 17.50h

19-03-2011

11.20h – 12.00h

28-03-2011

08.20h – 10.00h

29-03-2011

13.05h – 15.00h

Draaiboek maken met Astrid voor tussentijdse vergadering. Bespreken versiering van de zaal + hapjes en non-alcoholische drankjes Verder werken aan het draaiboek voor lenteverkoop Nieuwe naamkaartjes maken en laten afdrukken Frans: leren uns conversation téléphonique, schilderen plakaat tussentijdse vergadering. Informatica: CV digitaal opstellen Verdere voorbereidingen tussentijdse vergadering Afwerken draaiboek met Astrid Informatica: ontwerp van verkoopfactuur maken Verdere besprekingen vergadering Verslag verbeteren: bedrijfsbezoek Zweden Laatste bespreking van de versieringen van de zaal Zaal zoeken en definitief beslissen. Draaiboek naar iedereen doorsturen Vergadering, verlopen van het schema en bespreken van lenteverkoop Idem maandag Informatica : helemaal afwerken Verkoopfacturen en CV informatica + doorsturen naar Meneer Devriendt Naar drukker  120 kaartjes laten drukken voor aandeelhouders en sympathisanten Frans: assortiment maken + plakkaat afwerken voor lenteverkoop Inkopen doen voor lenteverkoop Alles klaarzetten Schema overlopen + iedereen zijn taak geven Opzetten van stand Maken van geschenkjes ( paaseitjes in zakjes steken met bijhorende sticker van Savon Noir ) Verder klaarzetten zaal Start verkoop om 19.00h

80


31-03-2011 02-04-2011 04-04-2011

18.15h – 19.25h 18.15h – 19.25h 08.20h – 10.00h

05-04-2011

13.05h – 15.00h

08-04-2011

18.15h – 19.05h

25-04-2011

08.20h – 10.00h

26-04-2011

13.05h – 15.00h

09-05-2011

08.20h – 10.00h

Nederlands : voorwoord + inleiding schrijven GIP Taak Maken van analyse van de jaarrekening met Elodie Stock bekijken en eventueel producten bijbestellen voor verkoop oudercontact Verkoop oudercontact voorbereiden Eventuele acties bespreken Mijn homeparty voorbereiden, mensen uitnodigen en productenlijst opmaken Producten meenemen homeparty Bezoek Dirk Vyncke + verslag maken Homeparty bij mij thuis 5 verkoopfacturen afwerken Beperkte bijbestelling van nieuwe producten voor homeparty Inventaris opnieuw opmaken Factuur indienen Voorbereiden slotvergadering Laatste inventaris opmaken Brief sturen naar aandeelhouders

81


2.3 Conclusie

Conclusie De minionderneming ‘Savon Noir’ kunnen we volgens mij als een succesvolle onderneming beëindigen. Het was een unieke ervaring die mij altijd zal bijblijven. We hebben ook veel dingen geleerd die we zeker in de toekomst zullen kunnen gebruiken. We zijn er vol enthousiasme aan begonnen en dit is ook zo gebleven; een echt ‘Savon Noir’- team. Je leert samenwerken in groepsverband en op die manier leer je de klasgenoten en ook vooral jezelf beter kennen. Nadat ik als aankoper alles onder de knie kreeg, werd ik gepromoveerd tot administratief directeur. Dit was een hele uitdaging voor mij. Bij deze functie had ik heel wat minder ervaring maar al snel leerde ik de knepen van het vak. Ik besef nu veel beter wat het inhoudt om een zaak te starten en ik heb dan ook veel bewondering voor mensen die de stap zetten om zelfstandig iets op te bouwen.

82


3

Bijlagen

3.4

Verslag vergadering 2 februari

Verslag Vergadering Maandag 2 februari

Datum en uur Plaats Aanwezig

Afwezig Aantal pagina’s Notulist

1/02/2011 Sint-Jozefsinstituut, lokaal B – 201 Astrid Demeulenaere, Aurélie André, Giorgi Tarashvili, Louise Christiaens, Stephanie Meeuws, Eline Vermeulen, Benjamin Hillewaert, Miguel Staelens, Cédric Cornelis, Steven Verhulst, Elodie Vyvey, Thibault Debuyst, David Pauwaert, Ann-Sophie Cafmeyer, Jozefien Vandousselaere, Matthias Verbeke / 3 Jozefien Vandousselaere

Agendapunten

-

Evaluatie verkoop Zweden Beginkassa en eindkassa Organiseren nieuwe activiteit en homeparty Feedback nieuwe functiewissel Uurregeling verkoop Kuurne

1. Evaluatie verkoop Zweden

Op woensdag 26 januari vond ons eerste verkoopmoment in Zweden plaats. In een klein winkelcentrum van Tibro stond onze stand opgesteld. De verkoop liep redelijk vlot, het was eerder moeilijk om mensen aan te spreken omdat het grootste deel geen Engels sprak. Met een beetje hulp van Mevrouw Demeulder hebben we toch redelijk wat kunnen verkopen. We hebben het geluk gehad dat we van Jan Öcke nog een kans kregen om ook op school onze stand ten toon te stellen. Deze verkoop was zeer succesvol, ook veel leerkrachten toonden sympathie voor onze minionderneming. 2. Beginkassa en eindkassa

-

Beginkassa: 450 Kronen = +/- 45 euro Eindkassa: +/- 2500 Kronen = +/- 250 euro

83


3. Organiseren nieuwe activiteit en homeparty

Om onze minionderneming nog beter te doen draaien zullen we nog een nieuwe homeparty organiseren. Deze homeparty wordt deze keer georganiseerd door Elodie Vyvey op vrijdag 4 februari. Dit vindt plaats in Torhout. Verkoop in Kuurne Producten worden opgehaald door: - Matthias - David - Miguel Zeker niet te vergeten zijn de folders, het papier, de zwarte doeken en de T-shirts met badge. De goederen worden opgehaald via de dienstingang van de Zilverstraat. De producten worden terug meegenomen door Louise Christiaens.

4. Feedback nieuwe functiewissel

Aan de hand van de sollicitatiegesprekken heeft mevrouw De Meyer de nieuwe functies verdeeld. Nadat iedereen zijn functie had gekregen, ging elk departement samenzitten om de nieuwe functies te bespreken en om nieuwe ideeën met elkaar uit te wisselen.

Gedelegeerd bestuurder Louise Christiaens Management assistant Stephanie Meeuws Administratief directeur Jozefien Vandousselaere

Financieel directeur

Technisch directeur

Miguel Staelens

Giorgi Tarashvili

Commercieel directeur Aurélie André

Boekhouder

Magazijniers

Reclame en PR

Matthias Verbeke

Benjamin Hillewaert

Thibault Debuyst

Cédric Cornelis

Ann-Sophie Cafmeyer

Eline Vermeulen

Webmaster

Kassier

Aankoper

Order-Entry

David Pauwaert

Cédric Cornelis

Steven Verhulst

Elodie Vyvey

HGM-manager Astrid Demeulenaere

84


5. Uurregeling verkoop Kuurne

09.00 – 12.00 : - Elodie Vyvey - Steven Verhulst - Miguel Staelens - Ann-Sophie Cafmeyer - Louise Christiaens 12.00 – 15.00: - Eline Vermeulen - Benjamin Hillewaert - Giorgi Tarashvili - Thibault Debuyst 15.00 – 18.00: - Jozefien Vandousselaere - Stephanie Meeuws - Aurélie André - Louise Christiaens

De eerste shift zorgt ervoor dat de stand wordt opgezet en de laatste shift zorgt ervoor dat alles wordt opgeruimd, zo zal alles vlot verlopen.

85

Gip Jozefien Vandousselaere  

Gip taak van Jozefien Vandousselaere

Gip Jozefien Vandousselaere  

Gip taak van Jozefien Vandousselaere

Advertisement