Page 1

                                                                  Highlight  concepten      

Woensdag 14  maart  2012     Hogeschool  Utrecht   Communication  &  Media  Design   JDE-­‐B01  

Highlight concepten      -­‐      Versie  2      -­‐      woensdag  14  maart  2012  

Versie 2  

1


Inleiding Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat steeds meer ouderen in een sociaal isolement komen door het wegvallen van relaties. Als oplossing voor dat probleem zijn er al veel systemen bedacht om dat tegen te gaan. Ook wij gaan aan de slag om een concept te bedenken wat de doelgroep kan helpen. Doel Wij van HIGHLIGHT, een bedrijf gespecialiseerd in het bedenken van creatieve concepten, hebben drie concepten bedacht. Deze concepten zijn bedacht met behulp van de ouderen zelf. Door dit samen te doen met de doelgroep denken wij dichter bij de ouderen te staan en daardoor beter in te kunnen schatten wat de doelgroep echt nodig heeft. Onderzoek Uit onderzoek is gebleken dat ouderen het onderhouden van bestaande contacten belangrijk vinden en (vooral indien dat niet meer het geval is) nieuwe contacten met leeftijdsgenoten willen realiseren. Een concept wat we hiervoor bedacht hebben is ‘Communicatieplan’. In dit boekje vindt u dit concept verder uitgewerkt.

3

Communicatieplan

1. Concept Met ons concept willen we de doelgroep via verschillende kanalen bereiken. We zullen de doelgroep leren wat digitale media zijn en nieuwsgierig maken. Ook zullen we zorgen dat eenzame ouderen gaan inzien dat digitale media een toevoeging kunnen zijn hun leven. We zorgen dat ze vertrouwd raken met het idee om nieuwe media te gebruiken en ze vertrouwen te geven dat iedereen het kan leren. Uiteindelijk willen we dat de doelgroep gemotiveerd is om de digitale media te gaan gebruiken. 2. Verhaal Met dit concept laten we de doelgroep weten dat digitale media een toevoeging aan je leven kan zijn en dat het je kan helpen om minder eenzaam te zijn. Digitale media kan iedereen leren, ook als je minder mobiel bent en/of nog geen ervaring hebt met digitale media. 3. Missie Onze missie is om goede en heldere concepten te promoten die duidelijk en relevant zijn voor de doelgroep. Wij vinden het belangrijk dat de concepten samen met de doelgroep worden gemaakt. 4. Visie Onze visie is om er voor te zorgen dat we onze doelgroep op de juiste manier bereiken en ze daardoor in projecten gaan participeren. 5. Strategie Ons communicatie-concept is toepasbaar op elk ander concept. Het is een toevoeging op de andere concepten. Om de doelgroep kennis te laten maken met de andere concepten willen wij gebruik maken van de volgende middelen. Postercampagne Om posters op te hangen op plekken waar de doelgroep veel komt worden de 65-plussers geĂŻntroduceerd met het concept. Omdat de poster op meerdere plekken te zien zijn worden ze op een gegeven moment herkent. Deze posters zullen hangen in de wijken waar de meeste 65-plussers wonen. Uit onderzoek van onze focusgroep is gebleken dat ouderen het meest aandacht voor posters hebben op plekken waar de doelgroep moet wachten. De posters willen we daarom ophangen bij de dokter, bij de GGD, de tandarts en bij wijkplaatsen.

2

3


Geadresseerde informatie boekjes We willen bij onze doelgroep geadresseerde informatie boekjes in de brievenbus stoppen. Hier staat meer informatie op dan op de posters en de doelgroep kan dit op zijn gemak door lezen. Hier kan bijvoorbeeld in staan op welke manier je kan deelnemen aan het concept. TV commercial Op RTV Utrecht willen we een TV commercial uitzenden waarin 65-plussers worden geattendeerd op de vereenzaming en wat ze daaraan kunnen doen. Tevens is dit om interesse te creëren en de naamsbekendheid te vergroten. Radio commercial Op de radiozenders Radio M en Bingo FM willen we met een radiocommercial aan de doelgroep duidelijk maken hoe ze vereenzaming kunnen tegengaan. Tevens is dit om interesse te creëren en de naamsbekendheid te vergroten. Persbericht in krant In de Utrechtse dagbladen willen we het concept onder de aandacht brengen. Hierin kunnen we dieper ingaan op het concept en waarom we het doen. Plusgids In de plusgids die al op meerdere plaatsen in Utrecht gratis op te halen is willen we informatie zetten over het concept en hoe ze kunnen deelnemen. De ouderen lezen dit blad al en daarom is het dus een makkelijk middel om in te zetten. 6. Concept linken aan ons onderzoek Uit ons onderzoek is gebleken dat nog lang niet iedereen van de doelgroep social media kent, gebruikt of het nut ervan inziet. Het is daarom belangrijk dat we door middel van promotie laten zien wat social media is en duidelijk maken wat de toegevoegde waarde van het gebruik er van zou kunnen zijn. Uit ons onderzoek blijkt ook dat de doelgroep het werken op de computer vaak nog lastig vindt. Ze leren niet zo snel en ze hebben moeite om de overvloed aan informatie op het internet te filteren. De doelgroep is terughoudend als het gaat om het gebruik van nieuwe dingen, omdat ze denken dat het erg moeilijk is of dat ze het niet kunnen. Daarom is het belangrijk dat

we ze overtuigen dat ze het gemakkelijk kunnen leren. Het uiteindelijke doel van alle concepten zal zijn dat de ouderen digitale media gaan gebruiken om zo hun eenzaamheid te verminderen. Ons concept voor de promotie zal er dan ook toe moeten leiden dat de ouderen bereid zijn social media te gaan gebruiken, hiermee activeren we de doelgroep. 7. Concept linken aan doelstellingen project De doelstellingen van ons project zijn als volgt: • 65plussers zelfredzaam houden door het gebruik van digitale media. • 65plussers hebben na dit project kennis van digitale media en kunnen hier mee omgaan. • 65plussers zijn minder eenzaam doordat ze bekenden van vroeger, familie en onbekenden ontmoeten via digitale media. Ons concept is er om ouderen kennis te laten maken, te motiveren en te activeren om deel te nemen aan een van onze andere concepten. Het is concept ter promotie is dus een ondersteunend concept, wat op elk ander concept toegepast kan worden. Ons concept voor de promotie zal er dus voor zorgen dat de ouderen deelnemen aan het concept waar we het aan koppelen. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat bovenstaande doelstellingen behaald worden. 8. Doelstellingen concept De doelstelling van het concept zijn: - De doelgroep leren wat digitale media zijn - De doelgroep nieuwsgierig maken - De naamsbekendheid van het digitale media vergroten bij de doelgroep - Duidelijk maken wat het digitale media voor de doelgroep kan betekenen - De doelgroep vertrouwd laten raken met het idee dat ze digitale media gaan gebruiken - De doelgroep overtuigen dat ze het (gemakkelijk) kunnen leren - De doelgroep activeren tot het gebruik van digitale media 9. Participatie Participatie is bij ons concept niet direct van belang. Door ons concept zullen ouderen enthousiast en geactiveerd worden om digitale media te gebruiken. Het concept is er dus zodat ze later participeren bij de projecten die door ons gepromoot worden. 10. Crossmediale vormen We gebruiken verschillende media bij ons concept. We hangen posters en flyers op bij de huisarts, de GGD, de apotheek, de tandarts en het buurthuis en in verzorgingstehuizen. Verder sturen we persoonlijke huis aan huis flyers zodat de mensen persoonlijk bereikt worden. Als er voldoende budget is kan een promotie campagne opgezet worden via RTV Utrecht. Hier horen Radio M, Bingo FM en RTV Utrecht bij.

4

5


11. Interactie en media gebruik / mediaspeciďŹ citeit We zetten traditionele (oude) media in om de nieuwe media te promoten. Zo bereiken we ook de ouderen die nog helemaal niet op digitale media te vinden zijn. Met de oude media zijn ze al bekend, deze voelen vertrouwd. 12. Relevantie Ons concept is van groot belang om ouderen met digitale media kennis te laten maken. Omdat de meeste nog niet bekend zijn met digitale media, zijn ze er angstig voor, weten ze niet wat de voordelen zijn en denken ze dat het erg moeilijk te leren is. Het is onze taak om deze gedachten, emoties en houding te veranderen om zo de participatie van ouderen teweeg te brengen.

13. Persona en scenario Naam: Riet Veldkamp Leeftijd: 68 jaar Huwelijkse staat: Weduwe Woonplaats: Utrecht (Vleuten- de Meern) Hobby’s: Wandelen, klaverjassen, musea bezoeken Internet ervaring: Matig Riet Veldkamp is nog een vitale vrouw van 68 jaar oud. Riet is haar hele leven huisvrouw geweest en kijkt daar positief op terug. Overdag gaat ze graag een stukje wandelen of brengt zij een bezoek aan het museum. In de avonduren gaat zij regelmatig naar het buurtcentrum om samen met haar vriendinnen een potje te klaverjassen. Riet heeft wel eens achter een computer gezeten maar weet niet zo goed hoe ze daar mee om moet gaan. Scenario Op een doordeweekse dag wandelt Riet Veldkamp na haar ontbijt een blokje om. Tijdens dat blokje om gaat zij ook even naar de supermarkt om wat boodschappen te doen. In de supermarkt valt haar blik op een poster over digitale media voor ouderen. Riet gaat naar huis en zet de radio aan. Op de radio hoort zij een commercial over het zelfde onderwerp als op de poster. Riet gaat koken en maakt haar avondeten klaar. Na het avondeten gaat ze naar haar wekelijkse klaverjasclubje in het wijkcentrum. In het wijkcentrum liggen folders waar Riet voor de derde keer op die dag in aanraking komt met het concept. Riet kijkt de volgende dag wat het concept inhoudt en bedenkt of het wat voor haar is.

6

7


Concept 3  

Eén van de drie concepten die wij met projectgroep Highlight hebben bedacht om eenzaamheid onder ouderen (65-plussers) te voorkomen. Deze co...

Concept 3  

Eén van de drie concepten die wij met projectgroep Highlight hebben bedacht om eenzaamheid onder ouderen (65-plussers) te voorkomen. Deze co...

Advertisement