Factureren in een moderne schoolomgeving

Page 3

2.

4.

De nadelen van een worstcasescenario in de facturatie

Naar een efficiënte facturatie: de praktijk 4.1

Rekeningen opmaken .......................................................................... 51

2.1

Een inefficiënte werkwijze ............................................................. 21

4.2

Rekeningen verzenden....................................................................... 79

2.2

Indirecte en directe administratieve kosten ............ 21

4.3

Rekeningen (laten) betalen ........................................................... 81

2.3

Belasting voor de leraren en directeurs ...................... 22

4.4

Betaalherinneringen uitsturen ............................................... 86

4.5

De minnelijke invordering .............................................................. 95

4.6

De gerechtelijke invordering .................................................... 100

4.7

De invordering via de FOD Financiën ............................... 107

3. Naar een efficiënte onderwijs­ facturatie: theoretisch en juridisch kader

6

3.1

Ouders en hun betaalgedrag ..................................................... 27

3.2

De (korte) vervaltermijn van schoolrekeningen ... 28

3.3

Boetes en interesten toepassen ............................................. 31

3.4

Administratiekosten toepassen ............................................. 36

3.5

Betalingen aanrekenen..................................................................... 39

3.6

De schuldindustrie................................................................................. 42

Tot slot ............................................................................................................................... 109

7

Inhoud