Page 1

zorg is specifiek,

wij ook

BEZOEKADRES: GEBOUW SILVERPOINT, BEEMDSTRAAT 7, POSTBUS 8840, 5605 LV EINDHOVEN, TEL 040 - 2812782, FAX 040 - 2813745, WWW.PAUWERT.NL, E-MAIL: INFO@PAUWERT.NL

BEZOEKADRES: GEBOUW SILVERPOINT, BEEMDSTRAAT 7, POSTBUS 8840, 5605 LV EINDHOVEN, TEL 040 - 2812782, FAX 040 - 2813745, WWW.PAUWERT.NL, E-MAIL: INFO@PAUWERT.NL


Dé senior bestaat niet, maar staat juist voor een grote veelzijdige groep. In een vergrijzend Nederland is er een groeiende behoefte aan passende huisvesting en zorg voor ouderen. Nieuwe integrale concepten moeten worden ontwikkeld voor toekomstige bouwopgaven. Een gebouw of woning dat aansluit op de specifieke wensen van de bewoner of cliënt, maar tevens in staat is te anticiperen op de dynamische eisen die het individu stelt aan zijn of haar leef- en zorgomgeving. (Zorg)vraaggestuurd bouwen noemen we dit. Huisvesting op maat kan dan ook niet statisch zijn, maar zal blijvend moeten anticiperen op veranderende zorgvragen. Het digitale tijdperk heeft onder andere zijn intrede gedaan, verdergaande domotica toepassing hebben invloed op de wijze van zorgaanbieding en dus op de inrichting van de zorgomgeving. De trend van stijgende zorgkosten in combinatie met afschaf van overheidssubsidie en personeelstekort daagt uit te komen tot innovatieve nieuwe wijze van gebouwconcepten. Onder andere met betrekking tot de organisatie van een gebouw, logistiek, gebouwvorm, maar ook flexibiliteit in draagstructuur en elektro- en installatietechnische voorzieningen. Passende vormen van

Van den Pauwert Architecten BNA Gebouw Silverpoint, Beemdstraat 7 5653 MA Eindhoven

wonen én zorg, niet alleen voor nu, maar tevens voor de toekomst.

P.B. 8840

Als bureau hebben we als doel ons blijvend te profileren op

5605 LV Eindhoven

het snijvlak van zorg en huisvesting. Niet enkel gericht op

tel: 040 281 27 82

ouderen, maar zorg in alle facetten zoals gehandicapten- en jeugdzorg. Oplossingen die niet alleen op de korte termijn effectief zijn, maar ook op de lange termijn voldoen aan de wensen en eisen van bewoners en beheerders.

fax: 040 281 37 45 web: www.pauwert.nl mail: info@pauwert.nl

BEZOEKADRES: GEBOUW SILVERPOINT, BEEMDSTRAAT 7, POSTBUS 8840, 5605 LV EINDHOVEN, TEL 040 - 2812782, FAX 040 - 2813745, WWW.PAUWERT.NL, E-MAIL: INFO@PAUWERT.NL

Visie zorg Van den Pauwert  

Onze visie over zorg en huisvesting