Page 1

VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN

OCMW visies n4 °

Driemaandelijks tijdschrift van de vereniging van vlaamse ocmw-secretarissen | oktober – november – december | 29e jaargang 2014 nr 4 | uitgiftedatum december 2014 | ISSN 0777-0251

2014

VAN WELVAARTSTAAT NAAR WELZIJNSSTAD Interview Piet Stinissen Van apart naar inclusief beleid Vroegtijdige zorgplanning Buurt zoekt identiteit

OCMW Visies 2014/4  

OCMW Visies 2014/4

OCMW Visies 2014/4  

OCMW Visies 2014/4

Advertisement