Page 1

OCMW visies VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN

n2 °

2014

Driemaandelijks tijdschrift van de vereniging van vlaamse ocmw-secretarissen | april-mei-juni | 29e jaargang 2014 nr 2 | uitgiftedatum juni 2014 | erkenningsnr. N° 2 2014 | ISSN 0777-0251

IN DIT NUMMER:

• • • •

INTERVIEW DOMINIQUE VERTÉ BEGELEIDING IN TIJDELIJKE WOONVORMEN PRO’S EN CONTRA’S PRIVATISERING THUISZORGDIENSTEN ZORG DOOR DE OGEN VAN EEN KLEIN OCMW

2014 2  
2014 2  
Advertisement