Page 1

VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN

OCMW visies n1 째

2012

driemaandelijks tijdschrift van de vereniging van vlaamse ocmw-secretarissen januari - februari - maart | 27e jaargang 2012 nr 1 uitgiftedatum maart 2012 | erkenningsnr. P608182

PREVENTIE / PRO-ACTIEF HANDELEN

IN DIT NUMMER:

INTERVIEW JO VANDEURZEN PREVENTIEF WERKEN IEDERS STEM TELT OUDEREN EN WETENSCHAP


OCMW visies

REDACTIONEEL

Luc Kupers Contacteer Luc Kupers via luc.kupers@ocmwgent.be

“Voorkomen is beter dan genezen”, zo luidt het gezegde. Zeer toepasselijk op het hoofdthema van dit nieuw nummer van Visies. De redactie wil met de keuze voor dit thema het belang beklemtonen van preventie en proactief handelen. Voor de vuist weg kunnen er diverse argumenten aangehaald worden om dit belang te ondersteunen: - kostprijs: preventieve hulpverlening is goedkoper dan curatief ingrijpen achteraf - kwaliteit: de outcomeresultaten liggen altijd hoger als er tijdig ingegrepen wordt - “sociale return”: een grotere “ROI” (return of investment) wordt gegenereerd door adequate preventie. De vermaarde hoogleraar Gösta Esping-Andersen (Universiteit Barcelona) heeft aangetoond dat elke euro geïnvesteerd in de bestrijding van kinderarmoede voor de leeftijd van 3 à 4 jaar zichzelf minstens 30 keer terugbetaalt…

In tijden van budgettaire schaarste en toenemende noden (armoede, vergrijzing,…) is inzetten op preventie logisch, noodzakelijk zelfs. Er moet meer gebeuren met maximaal dezelfde middelen. Hierdoor zullen keuzes moeten gemaakt worden, moeten prioriteiten gesteld worden, zal er innovatiever moeten gewerkt worden, enz. De OCMW’s zullen getoetst en afgerekend worden aan de mate waarin ze erin slagen om deze uitdagingen op te nemen en tot een goed einde te brengen, en dit zal voor een groot deel hun overleving en toekomst bepalen. Zowel in de Vlaamse (Jo Vandeurzen, voormalig voorzitter OCMW Genk), als in de federale regering (Monica De Coninck, voormalig voorzitter OCMW Antwerpen, Maggie De Block, echtgenote van Luc Asselman, voorzitter OCMW Merchtem), is er een sterke vertegenwoordiging van beleidsmensen met

een OCMW- verleden en/of -expertise. De sector rekent op hen voor de nodige steun, en de OCMW’s zullen alle krachten bundelen om op een preventieve en proactieve wijze de gevraagde hulp- en dienstverlening aan te bieden. Luc Kupers

O

“Voorkomen is beter dan genezen.”

3


VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN

driemaandelijks tijdschrift van de VVOS-Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen 27ste jaargang nr 1 januari - februari - maart 2012- uitgiftedatum maart 2012

visies 18 ESF-project 'ik wil er wel-zijn'

3

Redactioneel

6

Interview Jo Vandeurzen Luc Kupers en Staf Mariën

9

Algemene preventie binnen OCMW-praktijk Frederick Desmet, Lynn Van Daele en Nicole Vettenburg

13 Preventief werken Leen Van Thielen en Bérénice Storms 18 ESF-project “Ik wil er wel-zijn” Emmy Allemeersch 24 Ouderen en wetenschap Geert Roggeman en Lien Van Malderen 29 Uw OCMW en DEXIA Bank Diana Collinet 31 Spaaractieplan OCMW Genk Guido Prinsen 33 Vereniging De Schakelaar Wannes Verbrugghe

24 Levenskwaliteit en "active ageing"

55 'Ieders stem telt' zet sociale thema's op de politieke agenda

37 De interne medische dienst binnen OCMW Wervik Myriam Deloddere

69 Drempelbedragen overheidsopdrachten Sofie Logie

43 Taalbeleid OCMW Halle Katleen Evenepoel

72 EHB cliënten met psychiatrische problemen Jef De Bie en Hans van den Ameele

46 Project Zilvergrijsgewijs Dirk Van Heghe 50 Preventieve werking in schuldhulpverlening Marleen Peeters en Rosa Schols

74 Aan de slag met de selectielijst voor OCMW's Subwerkgroep OCMW selectielijsten VVBAD

52 Samenwerken! Samen sterk An Huygen

77 Opinie Rik Snauwaert

55 Ieders stem telt Geert Schuermans

80 Rechtspraak Wim Leerman

58 Project Vergeten Kracht Geert Roggeman

83 Vrouwejustitia – Externe personeelsmobiliteit tussen gemeente en OCMW (deel 2) Arnold Blockerije

61 Centrum voor budgetadvies en -onderzoek Peter Thijs 64 OCMW Financiën Anne-Leen Erauw

88 Europa 90 OCMW Weetjes

> REDACTIECOMITÉ Dessein Nathalie - Secretaris OCMW Ledegem | De Swert Jurgen - Secretaris OCMW Landen | Fillet Christian - Secretaris OCMW Willebroek | Kupers Luc - Voorzitter VVOS, Secretaris OCMW Gent | Leerman Wim - Secretaris OCMW Geraardsbergen | Mariën Staf - Redactiesecretaris OCMW Visies, Secretaris OCMW Genk > COORDINATIE FOTOGRAFIE Van Den Oudenhoven Werner > ABONNEMENTEN Abonnement (2012): voordeelprijs van € 49 voor OCMW-medewerkers, basisprijs € 85, los nummer € 32 te storten op rekening 470-0511301-38 van uitgeverij Vanden Broele, 8200 Brugge > REDACTIEADRES - REDACTIESECRETARIS Mariën Staf, Secretaris OCMW-Genk, Emiel Van Dorenlaan 95, 3600 Genk (privé), Weg naar As 58, 3600 Genk (OCMW) Tel 089 57 32 03, GSM 0496 69 63 98, Fax 089 57 32 05, e-mail ocmwvisies@vandenbroele.be > VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Vanden Broele Tom, Stationslaan 23, 8200 Brugge > PUBLICITEIT Uitgeverij Vanden Broele, Tel 050 642 815, Fax 050 642 808, e-mail regie@vandenbroele.be > BRIEFWISSELING BETREFFENDE ABONNEMENTEN EN VERZENDING Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23, 8200 Brugge, Tel 050 642 800, Fax 050 642 808 > ONTWERP Cayman, Lieven Bauwensstraat 35, 8200 Brugge, Tel 050 67 17 17, Fax 050 67 17 27 > OPMAAK-DRUK Grafische Groep Vanden Broele, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge, Tel 050 456 177, Fax 050 456 199

Colofon

5

2012 1  
2012 1  
Advertisement