Page 1

VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN

OCMW visies n4 °

2011

driemaandelijks tijdschrift van de vereniging van vlaamse ocmw-secretarissen okotber - november - december | 26e jaargang 2011 nr 4 uitgiftedatum december 2011 | erkenningsnr. P608182

GOEDE PRAKTIJKEN – SAMENWERKING GEMEENTE – OCMW

IN DIT NUMMER:

OCMW’S-TOEKOMST SAMENWERKING EXTERNE PERSONEELSMOBILITEIT INTERVIEW FONS LEROY


OCMW visies

REDACTIONEEL

Staf Mariën Contacteer Staf Mariën via ocmwvisies@vandenbroele.be

De studiedag die VVOS in september 2011 organiseerde in het provinciehuis van Antwerpen over het thema Samenwerken tussen Gemeente en OCMW’s kende een groot succes. De opkomst was prima, de organisatie was bijna perfect, de sfeer was positief en de sprekers één voor één boeiend en ad rem. Niemand bleef rond de pot draaien maar gaf vanuit zijn standpunt een visie op het thema. Samenwerken was dan ook voor iedereen de evidentie zelf. Of deze samenwerking moet leiden tot integratie is een andere vraag die wellicht vandaag moeilijk kan beantwoord. Of dit samengaan van gemeente en OCMW automatisch leidt tot besparingen is een stelling die niet bewezen is maar ook niet ontkracht. De vraag is of deze besparingsdrift op deze manier moet gerealiseerd en vooral of dit het (enige) doel is van de operatie. Het OCMW zal zich dan ook in het snel wijzigende landschap van de Vlaamse

samenleving moeten aanpassen. De huidige financiële crisis zal ongetwijfeld de kerntaak van het OCMW meer en meer centraal stellen en alle hulpbronnen opeisen. Naast dit proces van verregaande samenwerking tussen Stad en OCMW voltrekt zich gelijktijdig en minstens even belangrijk maar alsnog bijna onzichtbaar proces van verzelfstandiging van de woon- en zorgcentra geëxploiteerd door het OCMW. Hierdoor komt de corebusiness van het OCMW zoals bepaald in artikel 1 van het OCMW–decreet sterker dan ooit in het vizier. Het OCMW zal zich meer en meer ontdoen van zijn actorsrollen in allerlei instellingen en dienstverleningen om des te meer in te zetten op een lokale regisseursrol in welzijn en gezondheid. Gun het OCMW de nodige tijd om deze expertise te ontwikkelen en onder de knie te krijgen. Twee bedenkingen zijn alleszins op zijn plaats.

In het debat wordt weinig aandacht besteed aan een noodzakelijke schaalvergroting. Als gemeente en OCMW samen gaan wordt de oppervlakte geen centimeter groter en blijft het inwonersaantal gelijk. Hopelijk daalt het aantal politici dan wel. De rol van de politiek in deze processen die tot een vernieuwd OCMW model zal leiden wordt zo goed als vergeten maar lijkt me meer dan ooit nodig. In een Europees verband is het moeilijk uit te leggen dat in Vlaanderen politici beslissen over individuele aanvragen tot hulpverlening. In dit nummer vindt de lezer de uiteenzettingen gehouden op deze studiedag aangevuld met goede praktijken op het werkveld met betrekking tot samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s maar ook tussen OCMW’s onderling en tussen OCMW’s en partners in het welzijnslandschap. Veel leesgenot, zalige kerstdagen en een vreugdevol 2012! O

3


driemaandelijks tijdschrift van de VVOS-Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen 26ste jaargang nr 3 okotber - november - december 2011- uitgiftedatum september 2011

VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN

visies 25 Gemeente en OCMW: samen sterk

3

Redactioneel

6

Interview Fons Leroy Fons Leroy, Staf Mariën en Luc Kupers

13 Beheersmatige samenwerking tussen stad en OCMW Bram Verscheure en Linda Boudry 17 Welke toekomst voor de Vlaamse OCMW’s? Luc Kupers 20 Samenwerking op lokaal niveau Geert Sintobin 25 Gemeente en OCMW: samen sterk Mark Suykens 29 Samenwerking: “Bezint eer ge begint” Bram Verschuere en Filip De Rynck 33 Samenwerking ondersteunende diensten Piet Van Schuylenbergh

33 Samenwerking tussen gemeente en OCMW met het oog op efficiënt en effectieve ondersteunende diensten

40 Samenwerking tussen OCMW’s Marc Van Praet 42 Welzijnszorg Kempen, een geschiedenis in meervoud Eric Nysmans 46 Samenwerking personeelsdiensten Jan Bal en Jos Joostens

72 OCMW Mechelen vertrouwt beheer van zijn bossen toe aan Natuurpunt vzw

65 Lokaal dienstencentrum ‘Het dorpshuis’ Bart Simpelaere 68 Visitatie Jan Timmermann 72 Bosbeheer OCMW Mechelen Jos Joostens 74 Europa

49 Organisatiecultuur in samenwerking Maarten Andriessen

82 Rechtspraak Sven De Koninck

52 Samenwerking met andere partners van het OCMW Brugge Stefaan Lambrecht

86 Vrouwejustitia – Externe personeelsmobiliteit tussen gemeente en OCMW Arnold Blockerije

56 Werkgeversontbijt op het OCMW Martine Wauters

91 OCMW Weetjes

59 Een geslaagd voorbeeld van samenwerken Ilse Schepens 62 Een week uit het leven van … Nele Vanderhaeghe

> REDACTIECOMITÉ Dessein Nathalie - Secretaris OCMW Ledegem | De Swert Jurgen - Secretaris OCMW Landen | Fillet Christian - Secretaris OCMW Willebroek | Kupers Luc - Voorzitter VVOS, Secretaris OCMW Gent | Leerman Wim - Secretaris OCMW Geraardsbergen | Mariën Staf - Redactiesecretaris OCMW Visies, Secretaris OCMW Genk > COORDINATIE FOTOGRAFIE Van Den Oudenhoven Werner > ABONNEMENTEN Abonnement (2011): voordeelprijs van € 49 voor OCMW-medewerkers, basisprijs € 85, los nummer € 32 te storten op rekening 470-0511301-38 van uitgeverij Vanden Broele, 8200 Brugge > REDACTIEADRES - REDACTIESECRETARIS Mariën Staf, Secretaris OCMW-Genk, Emiel Van Dorenlaan 95, 3600 Genk (privé), Weg naar As 58, 3600 Genk (OCMW) Tel 089 57 32 03, GSM 0496 69 63 98, Fax 089 57 32 05, e-mail ocmwvisies@vandenbroele.be > VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Vanden Broele Tom, Stationslaan 23, 8200 Brugge > PUBLICITEIT Uitgeverij Vanden Broele, Tel 050 642 815, Fax 050 642 808, e-mail regie@vandenbroele.be > BRIEFWISSELING BETREFFENDE ABONNEMENTEN EN VERZENDING Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23, 8200 Brugge, Tel 050 642 800, Fax 050 642 808 > ONTWERP Cayman, Lieven Bauwensstraat 35, 8200 Brugge, Tel 050 67 17 17, Fax 050 67 17 27 > OPMAAK-DRUK Grafische Groep Vanden Broele, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge, Tel 050 456 177, Fax 050 456 199

Colofon

5

2011 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you