Page 1

GULHPDDQGHOLMNVWLMGVFKULIW YDQGHYHUHQLJLQJYDQYODDPVHRFPZVHFUHWDULVVHQ MXOLDXJXVWXVVHSWHPEHU_HMDDUJDQJQU XLWJLIWHGDWXPVHSWHPEHU_HUNHQQLQJVQU3

VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN

‡

U6*4> visies

6*4> 7,9:65,,3

05+0;5<44,9!

3667)((565+,9)9,205. +,65;636.0:*/,*6+, ((5>,A0./,0+:),3,0+ 9,29<;,905.,5:,3,*;0,


6*4> visies

REDACTIONEEL :[HM4HYPwU

Contacteer Staf Mariën via ocmwvisies@vandenbroele.be

HET OCMW PERSONEEL IN DE FOCUS Prof. Ria Janvier benoemt in haar artikel de omwentelingen op personeelsvlak binnen de Vlaamse lokale besturen als meer Copernicaans dan wat ooit van het federale bestuursechelon zal kunnen gezegd worden. Dit nummer van OCMW Visies handelt dan ook voornamelijk over de betekenis die het lokale openbare bestuur hecht aan de factor ‘mens’ als belangrijkste hulpbron voor het uitvoeren van het beleid. Janvier beschrijft in algemene termen enkele actuele uitdagingen waarvoor het management zich geplaatst ziet in de uitbouw van het Human Resource Management. De nieuwe rechtspositieregeling maakt het er voor het OCMW niet simpeler op al tonen de cijfers dat de vrijheidsgraden (autonomie en flexibiliteit) voor de lokale besturen toch behoorlijk aan banden worden gelegd Maatwerk blijkt dan voornamelijk gevolg te zijn van de gedrevenheid

en inzet van de secretaris en zijn personeelsdienst. Jessie Vandeweyer geeft ons meer inzicht in de problematiek van de loopbaanonderbreking en stelt dat dit zelden leidt tot meer ontspanning. Waarom komt het dan zoveel voor, vraag ik me af? Vanuit verschillende OCMW’s zijn artikels aangeleverd die als goede praktijken gelden voor diverse thema’s in kader van een personeelsbeleid zoals een deontologische code in OCMW Geraardsbergen, een kleine lokale arbeidsmarktcrisis in Turnhout, tevredenheidsenquête in OCMW Hasselt, aanwezigheidsbeleid in OCMW Gent, een getuigenis van een pas aangeworven diensthoofd in OCMW Genk over de doorstane selectie- en aanwervingsprocedure, gevolgd door pertinente quotes over de examenbeleving. Collega Geert Sintobin is een kartrekker voor een actief verloningsbeleid en

maximale toepassing van de mogelijkheden terzake. Meer geld geeft maar kortstondige voldoening, zo is mij altijd geleerd, krijgt hier toch wel een serieuze deuk. Of zijn beiden dan toch complementair? “Een fijn trio zijn we!” zo begint de bijdrage van Annemie, Hilde en Karine ofwel de drie Leading Ladies van de Vlaamse OCMW’s. Alleszins zal de lezer veel herkenning vinden in deze bijdrage. Verder wordt deze Visies gestoffeerd met interessante artikels die u vast en zeker kunnen boeien en inspireren. Het is passend al deze auteurs hartelijk te danken om buiten de jobtime toch nog tijd en energie te vinden om in de pen te kruipen. Telkens weer ben ik een tevreden redactiesecretaris die met enige fierheid de kwaliteit van het geleverde werk in de Vlaamse OCMW’s aan u kan presenteren. O

3


driemaandelijks tijdschrift van de VVOS-Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen 26ste jaargang nr 3 juli - augustus - september 2011- uitgiftedatum september 2011

VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN

visies 6

15

De mens, het management en hun

Arbeidsoriëntaties, tijdsbesteding en

actuele uitdagingen

drukte bij loopbaanonderbrekers

3

37

6

Redactioneel De mens, het management en hun actuele uitdagingen Ria Janvier

15

Arbeidsoriëntaties,

Jessie Vandeweyer 20

Jo Vankrunkelsven 28

Aanwezigheidsbeleid OCMW Hasselt Idriss Ibnou-Cheikh

Bart Bockstaele

De managementstoelage Geert Sintobin

68

dienst Gent Annemie Baetslé, Hilde De Wilde en Karine Lycops 53

71

74

Opinie

76

Rechtspraak

80

Vrouwejustitia – Taalwetgeving in

Rekrutering en selectie

MAT 2.0. Michael Tack en Klaartje Huyge

61

Overheidsbeleid op samenwonen Dirk Luyten, Kathleen Emmery en

Duurzame koffieservice Puro Fairtrade Coffee

het OCMW (2)

Steven De Vos 58

Prikaccidenten Ruud van Kerrebroeck

48 Leiderschap binnen een sociale

24 Eigen kleine lokale arbeidsmarktcrisis

Ann Kuijpers

42

Geraardsbergen

Basisvoorwaarden voor een goede hulpverlening

Quotes examenbeleving

Deontologische code OCMW Nathalie Marck

65

procedure OCMW Genk

40

tijdsbesteding en drukte bij loopbaanonderbrekers

Selectie- en aanwervings-

30

Aanwezigheidsbeleid OCMW Gent

Thomas Leys 83

Geen daden maar woorden

84 Europa 90

OCMW Weetjes

Gaby Jennes

34 Aanwezigheidsbeleid OCMW Gent Kelly Kuylen

> REDACTIECOMITÉ Dessein Nathalie - Secretaris OCMW Ledegem | De Swert Jurgen - Secretaris OCMW Landen | Fillet Christian - Secretaris OCMW Willebroek | Kupers Luc - Voorzitter VVOS, Secretaris OCMW Gent | Leerman Wim - Secretaris OCMW Geraardsbergen | Mariën Staf - Redactiesecretaris OCMW Visies, Secretaris OCMW Genk > COORDINATIE FOTOGRAFIE Van Den Oudenhoven Werner > ABONNEMENTEN Abonnement (2011): voordeelprijs van € 49 voor OCMW-medewerkers, basisprijs € 85, los nummer € 32 te storten op rekening 470-0511301-38 van uitgeverij Vanden Broele, 8200 Brugge > REDACTIEADRES - REDACTIESECRETARIS Mariën Staf, Secretaris OCMW-Genk, Emiel Van Dorenlaan 95, 3600 Genk (privé), Weg naar As 58, 3600 Genk (OCMW) Tel 089 57 32 03, GSM 0496 69 63 98, Fax 089 57 32 05, e-mail ocmwvisies@vandenbroele.be > VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Vanden Broele Tom, Stationslaan 23, 8200 Brugge > PUBLICITEIT Uitgeverij Vanden Broele, Tel 050 642 815, Fax 050 642 808, e-mail regie@vandenbroele.be > BRIEFWISSELING BETREFFENDE ABONNEMENTEN EN VERZENDING Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23, 8200 Brugge, Tel 050 642 800, Fax 050 642 808 > ONTWERP Cayman, Lieven Bauwensstraat 35, 8200 Brugge, Tel 050 67 17 17, Fax 050 67 17 27 > OPMAAK-DRUK Grafische Groep Vanden Broele, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge, Tel 050 456 177, Fax 050 456 199

Colofon

5

2011 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you