__MAIN_TEXT__

Page 1

J A A R G A N G

1 0

|

E D I T I E

1

Beleggen in recreatiewoningen

pg03 ‘Het pand ademt Damen’

‘Al drie generaties verbonden’

pg08

verder...

BEWONERS EN PROJECTEN IN BEELD

pg05

KOLK KORT

NIEUW AANBOD...


Trots op de bouw Dat er weer volop gebouwd wordt, kan niemand ontgaan zijn. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar mij geeft dit helemaal het goede gevoel. Zeker als dan het voorjaarszonnetje steeds regelmatiger doorbreekt. Bouwen is een hartstikke mooi vak. Juist nu de economische wind weer uit de goede hoek waait, wordt het de hoogste tijd om weer echt trots te zijn op de bouw. Niet alleen op alle prachtige projecten die we realiseren, maar ook op het vak zelf. Want aan die trots heeft het de laatste in de bouwsector weleens ontbroken. In de crisisjaren hebben vakmensen de bouw de rug toegekeerd. Ook het aantal leerlingen in de bouw is de laatste jaren sterk afgenomen. Al met al kunnen we zeggen dat het vak best een knauw heeft gehad. In de tijd die voor ons ligt, is de uitdaging aan ons om te laten zien hoe mooi de bouw eigenlijk is. Overal waar ik ben, probeer ik dat geluid te laten horen. Hoe prettig het is om veel buiten bezig te zijn en huizen en gebouwen te realiseren waar mensen werken, wonen en leven. Bouwen is allang niet meer dat loodzware vak van vroeger. Dankzij de arbo-wetgeving, maar ook door de moderne hulpmiddelen waar we ons vandaag de dag mee bedienen, ligt die tijd achter ons. Het is leuk om te zien dat jonge mensen dit al aan het ontdekken zijn. Bij Bouwbedrijf van de Kolk is ons er veel aan gelegen om jonge mensen aan te trekken en vast te houden. We doen dat onder meer met campagnes op sociale media, waarmee we jonge mensen enthousiast willen maken voor het vak van leerling timmerman, leerling metselaar, hbo starter calculator of werkvoorbereider. Maar bijvoorbeeld ook door hun opleiding te betalen op het moment dat ze zich aan ons bedrijf committeren. Ik ben blij dat we ons personeelsbestand op die manier op peil hebben kunnen houden. Ook door de mindere jaren heen. Ook in deze uitgave van Kolk Report willen we u weer laten zien wat we in huis hebben en waar we met elkaar toe in staat zijn. We zijn trots op onze mensen en trots op ons vak. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Ik wens u veel leesplezier, Henk van de Kolk

E D I T I E

1

|

P A G I N A

2


Beleggen in luxe recreatiewoningen De Veluwe is na de kust de populairste

Jarno van den Brink (links) en Robert Hoekstra

vakantiebestemming in eigen land. Daarbij

op het terrein.

kiest bijna de helft voor een bungalow. Op Recreatielandgoed De IJsvogel in Voorthuizen ontwikkelt Van de Kolk 94 luxe recreatiewoningen, die zeer interessant zijn voor de (particuliere)

Het gaat om 50 twee-onder-een-kappers voor

belegger.

zes personen. 36 drie-onder-een-kappers waarbij de hoekwoningen geschikt zijn voor

Een actieve of juist ontspannen vakantie? Op de Veluwe

6 personen en de middenwoningen voor

kan het allemaal. Jaarlijks boeken Nederlanders ruim 7

4 personen. En er worden 4 geschakelde

miljoen overnachtingen op de Veluwe, en dan het liefst

groepsaccommodaties gebouwd. Elk met

in een bungalow of vakantiehuis. Eén van de oudste

een capaciteit van 12 personen, maar met de

parken op de Veluwe is Recreatielandgoed De IJsvogel.

mogelijkheid om de twee te koppelen waardoor

Al in 1930 werden de eerste vakantiehuizen gebouwd op

er 24 personen van gebruik kunnen maken.”

het landgoed, dat circa 30 hectare beslaat en gelegen is tussen de dorpskernen Voorthuizen, Garderen en Stroe.

Architectuur

Anno 2017 wordt continu gewerkt aan de ontwikkeling

Unique selling point van deze 94 recreatie-

van het landgoed.

woningen is dat deze op traditionele wijze worden gebouwd. Robert: “EVE Architecten

Recreatievilla’s

verpakt met haar architectuur op passende

“Van de Kolk, vanuit Van de Kolk Recreatie BV, en

wijze het ultieme vakantiegevoel van rust,

Recreatielandgoed De IJsvogel slaan samen de handen

groen en ruimte op de westflank van de

ineen voor de ontwikkeling van 3,4 hectare, op een

Veluwe. De woningen zijn met een duidelijk

premium locatie op het landgoed”, vertelt Robert

eigentijdse lijn getekend; peilkozijnen voor

Hoekstra van Saltos, die Van de Kolk vertegenwoordigt.“

een optimale lichtinval, verandadaken die als

De opzet is zeer ruim, met kavels van circa 300 m , waarop

vanzelf voortkomen uit de sterk overkragende

drie typen luxe recreatievilla’s verrijzen.

Vervolg op pagina 4 kappen en speels in elkaar grijpende volumes.

2

E D I T I E

1

|

P A G I N A

3


Situatietekening van de te bouwen recreatiewoningen op Landgoed De IJsvogel.

Vervolg van pagina 3 De zorgvuldig gedetailleerde en onderling op elkaar afgestemde details en materialen brengen een stuk ambacht in en tillen deze woningen letterlijk en figuurlijk boven het maaiveld uit. Zo ontstaat een bijzondere mix: modern en eigentijds, maar ook warm, gezellig en geaard in de Veluwse traditie.”

5 jaar gegarandeerd rendement Het moderne ontwerp van de woningen,

Voorzieningen

aangevuld met de vele voorzieningen op

Door de ruime kavels heeft elke woning bovendien

het park maken de recreatiewoningen

veel privacy, zodat de gasten in alle rust vakantie

zeer interessant voor de (particuliere)

kunnen vieren, vertelt Jarno van den Brink van

belegger. Robert: “De woningen

Recreatielandgoed De IJsvogel, die de verhuur en het

worden te koop aangeboden met een

beheer van de woningen voor hun rekening zullen

rendementsgarantie voor de eerste vijf

nemen. “Gasten zoeken naar rust, ruimte en groen.

jaar, deze gelden zijn veilig gesteld op een

Dat is precies wat deze woningen bieden. Dit deel

afzonderlijke rekening bij de Rabobank.

van het park heeft zelfs een eigen toegangsweg.

Op dit moment wordt de laatste hand

Op het park zelf hebben we alle mogelijke

gelegd aan de bouwtekeningen, waarna

voorzieningen, zoals een restaurant, zwembad,

we in september willen beginnen met de

bowlingbanen, speeltuinen en animatieteam.

bouw van de eerste drie modelwoningen.

En natuurlijk bossen, winkelcentra en een

De eerste verkoopweekenden zullen

golfbaan op korte afstand.”

dan begin 2018 gepland worden.”

Artist impression van de te realiseren twee-onder-één-kapper.

E D I T I E

1

|

P A G I N A

4


Artist impressions van de te realiseren recreatiewoningen.

Bungalowpark Bok in Garderen moderniseert en breidt uit

‘Al drie generaties verbonden Groen, rust en ruimte. Dat is wat de gasten

huisjes uitgebreid naar 31. Altijd met hulp van

van Bungalowpark Bok al ruim zestig jaar

Van de Kolk. Als de verbouwing van onze oude

zoeken en vinden tijdens een vakantie in de

woning straks afgerond is en het hoogseizoen

Garderense bossen. Het bungalowpark en

voorbij is, bouwen ze nog eens vijf moderne

Bouwbedrijf van de Kolk zijn al drie generaties

bungalows die passen bij wat de gast anno 2017

met elkaar verbonden.

van een park verwacht: slaapkamers met elk een eigen badkamer en een mooie veranda.”

Een constante klop doorbreekt de stilte deze

Nu zijn ouders in de nieuwbouwwoning

ochtend op Bungalowpark Bok. Waar normaal een

getrokken zijn, is de focus verlegd naar de

specht de veroorzaker zou kunnen zijn, is het nu een

verbouwing van de toekomstige woning van

medewerker van Van de Kolk die werkt aan het dak

Peter en zijn gezin. “Het was al een ruim huis,

van de oude bedrijfswoning. Het woonhuis van de

maar we gooien de indeling om. Zo wordt de

familie Bok, dat tegelijkertijd fungeert als receptie

huidige keuken de receptie met kantoorruimte.

voor de gasten, wordt momenteel verbouwd.

Ook wordt de woonkamer uitgebouwd en wordt

Bedoeling is dat Peter Bok met zijn vrouw en

de badkamer gemoderniseerd. Er zit tijdsdruk op,

kinderen deze woning gaat betrekken.

want de eerste grote gastenstroom is al weer op

Nieuwbouw

komst.”

Zijn ouders Niek en Paula hebben in januari de

Vertrouwensbasis

naastgelegen nieuwbouwwoning betrokken,

De keuze voor Van de Kolk is voor de familie Bok

eveneens gebouwd door Van de Kolk. “Het is een

al ruim zestig jaar een vanzelfsprekendheid. Niek:

levensloopbestendige woning, met badkamer

“Het draait allemaal om vertrouwen. Je kent ze

en slaapkamer op de begane grond, maar met

persoonlijk, weet wat je aan ze hebt en de lijntjes

voldoende ruimte op de bovenverdieping voor als

zijn kort. Is er iets op de werkvloer dan lopen

onze kinderen en kleinkinderen komen logeren”,

de mannen even binnen en is het snel geregeld.

vertelt Niek Bok. Zijn ouders kochten in 1956 de

We wonen in feite op de bouwplaats. Dan is het

grond waarop zij twintig houten vakantiehuisjes

prettig dat je weet dat het goed personeel is

lieten bouwen. “Er stond toen al een landhuis op

waar je van op aan kunt.”

het terrein, gebouwd door Hendrik van de Kolk, de grootvader van de huidige generatie aan het roer bij Van de Kolk. Die verhuren we nog steeds. In de loop der jaren hebben we het aantal bungalows en

E D I T I E

1

|

P A G I N A

5


Op pad met Henk van de Kolk:

‘Ik houd van korte lijnen’

11:00 uur 10:30 uur

Henk van de Kolk vormt samen met zijn broer

“Ik loop regelmatig even bij collega’s binnen,

Peter de directie van Van de Kolk. Hoe ziet de

om de lijnen kort te houden. Ook het nieuwe

gemiddelde werkdag er voor hem uit?

kantoorpand is zo ontworpen dat je vanuit alle kantoren contact met elkaar hebt. Samen met

8:00 uur

calculator Roelof van Bennekom bespreek ik

“Mijn dag begint, na een kop koffie, achter de

één van de nieuwbouwprojecten waaraan we

computer. Mail wegwerken en me voorbereiden op de

werken, een appartementencomplex in Arnhem.”

afspraken die vandaag op de agenda staan.”

11:00 uur

9:00 uur

“Vervolgens heb ik een afspraak met Wouter

“De eerste afspraak is het maandelijkse directieoverleg

van den Top van De Bunte Vastgoed Oost

met Peter en Curro Verhagen. Hij is ruim twintig

BV. Samen stemmen we de start verkoop

jaar aan Van de Kolk verbonden als adviseur en

van de eerste fase van nieuwbouwwijk

denkt met ons mee op beleidsmatig vlak, maar ook

Holzenbosch in Voorthuizen af. We nemen de

over personeels- en organisationele vraagstukken.

optielijsten door en bespreken zaken als wie

Tijdens het directieoverleg monitoren we onder meer

de kopersbegeleiding voor zijn rekening zal

het strategisch plan dat we ieder jaar opstellen, de

nemen. De Bunte is een opdrachtgever waar

financiële rapportage en eventuele bijzonderheden

we een goede samenwerking mee hebben. ”

op het gebied van ziekteverzuim, investeringen en de functioneringsgesprekken. Of TOP-gesprekken, zoals we

12:00 uur

dat hier noemen: het tweejaarlijks opbouwend praatje

“Zelf ben ik betrokken bij het voortraject van de

met alle medewerkers.’’

bouwprojecten, daarna wordt het werk vanuit

9:00 uur E D I T I E

1

|

P A G I N A

6

12:00 uur


Succesvolle start verkoop Holzenbosch 13:30 uur

15:00 uur

De verkoopavond voor de eerste woningen van de nieuwe Voorthuizense

verkoop overgedragen aan het projectteam – calculator, werkvoorbereider

wijk Holzenbosch is druk bezocht. Op

en uitvoerder – tijdens de kick-off. We lopen alle ins en outs van het

12 april stonden Voorthuizenaren in de

project door, de afspraken en aandachtspunten, waarna het projectteam

rij om de plannen te bekijken en in te

kan beginnen met de voorbereiding en uitvoeringsfase.”

tekenen voor het project. In de eerste

13:30 uur

fase gaat het om twintig woningen die worden gebouwd door Van de Kolk in

“Als de agenda het toelaat, lunch ik thuis. Daarna rijd ik door naar de

opdracht van De Bunte Vastgoed Oost

verbouw van de woning van Peter en Marieke Bok waar ik onder meer

BV. Het project is getekend door BOXXIS

even een praatje maak met Arie Verwoerd, al jaren een trouwe vakman

Architecten. De bouw van de eerste fase

bij Van de Kolk.

gaat eind dit jaar van start.

15:00 uur “Weer op kantoor onderteken ik met Robert Hoekstra van Saltos de opdracht voor Recreatielandgoed De IJsvogel. Hij neemt voor Van de Kolk het projectmanagement voor zijn rekening. Eerder deed hij dat al voor plan Aardhuus in Uddel en dat is goed bevallen.”

16:30 uur “Samen met uitvoerder Bert Oudendorp neem ik een kijkje op de locatie waar straks ons nieuwe kantoorpand gebouwd wordt en inmiddels de piketpalen zijn uitgezet.

18:30 uur

Open huis bij Buitenplaats Sprielderbosch

‘‘Aan het einde van de dag beantwoord ik de laatste mails en

Belangstellenden kregen op 15 april

doe ik alvast wat voorbereidingen voor de volgende dag.

de kans om een kijkje te nemen bij de

Rond 18.30 uur lekker naar huis en aan tafel met het gezin.’’

modelrecreatiewoningen in Buitenplaats Sprielderbos in Koudhoorn (Putten). Onder het genot van een hapje en een drankje werden bezoekers rondgeleid in de vier typen recreatiewoningen van dit project: Beukenhorst, Berkenhorst, Lindenhorst en Eikenhorst. In totaal worden 46 royale boswoningen gerealiseerd op een van de mooiste en oudste bospercelen van Nederland. Architectenbureau Willem Kort BNA ontwierp de woningen op zo’n manier dat ze perfect passen in dit oude boslandschap en tegelijkertijd alle comfort bieden. De recreatiewoningen worden verkocht via Bosrijck Makelaars &

16:30 uur

Taxateurs uit Uddel: 088 - 77 74 353. Meer informatie op www. sprielderbosch.nl. E D I T I E

1

|

P A G I N A

7


‘Alles in het pand ademt Damen’ Eigenlijk zou er ‘gewoon’ een verdieping gebouwd

beide bedrijven heel goed bij elkaar passen.

worden op het bestaande kantoorpand van

“Een ander bouwbedrijf was waarschijnlijk

Damen Dredging Equipment in Nijkerk. Maar

gillend gek geworden van alle wijzigingen en

al in een vroeg stadium werden de bestaande

veranderingen. Maar je kon merken dat Van

bouwtekeningen opzij gelegd en werden een

de Kolk gewend is om een project als dit te

forse uitbouw aan de voorzijde, een kantine,

behappen.”

dakterras, conferentieruimtes én een exhibitroom gerealiseerd. Allemaal met één doel: bezoekers de

Baggerwereld

baggerwereld van Damen laten beleven.

Onder coördinatie van Jan van Elten van Bouwkundig Tekenadviesbureau J. van Elten

Met de uitbreiding is het pand bijna in oppervlakte

startte de bouw in december 2016. Terwijl het

verdubbeld, vertelt Peter Verdoorn van Damen Dredging

kantoorpersoneel twee straten verderop in

Equipement. Geen overbodige luxe, want de ruim

een tijdelijk onderkomen het werk voortzette,

honderd (flex-)medewerkers kampten al langere tijd met

verrees er binnen negen maanden een modern

ruimtetekort. Bovendien was het kantoorpand zeker

kantoor, voorzien van duurzame techniek

twintig jaar oud. Reden om meteen ook het airco- en

en prachtige details. Zoals massief houten

verwarmingssysteem te vernieuwen, gecombineerd met

trappen met stalen leuningen. Blikvanger

een energiebesparend verlichtingssysteem. “Eigenlijk

zijn de displays en paperwalls in de gangen,

kwam van het één het ander”, aldus een lachende Peter.

waarop te zien is wat voor uitdaging het is

Het zegt volgens hem meteen iets over de flexibele

om in de Lage Landen te leven en waarom

manier van werken bij Damen. Maar óók over de manier

baggeren een integraal onderdeel van de

waarop Bouwbedrijf van de Kolk hier moeiteloos op

Nederlandse geschiedenis is geweest. Op

inspeelde. Want viel de keuze op het bouwbedrijf in

meerdere verdiepingen zijn tentoonstellingen

eerste instantie vanwege de gunstige offerte en de

gemaakt over het Nijkerkse bedrijf. Alles in

geografische ligging, tijdens het bouwtraject bleek dat

het pand ademt en presenteert de aard van

E D I T I E

1

|

P A G I N A

8


(v.l.n.r.) Jan Versteeg, Bert Oudendorp, Jan van Elten en Peter Verdoorn.

de werkzaamheden van Damen: hoogwaardig materieel produceren dat baggeraars inzetten op plekken waar water moet wijken voor land. En dat was precies de bedoeling: binnen- en buitenlandse klanten van Damen de baggerwereld laten ervaren.

Soepel Het resultaat van de verbouwing is dan ook boven verwachting, geeft Peter aan. Maar, ook belangrijk, in de bouwperiode was het overleg constructief en de sfeer positief. “Dat werkt gewoon heel prettig. Als de plannen veranderden, kwam Van de Kolk met goede alternatieven. Overleg was altijd mogelijk. De onderlinge samenwerking verliep heel soepel. En als de sfeer op een bouwplaats goed is, komt dat het werk natuurlijk ook ten goede.” Op 9 november werd het Nijkerkse kantoorpand feestelijk heropend door Kommer Damen, bestuurs-voorzitter van de Damen Shipyard Group. Uiteraard was Bouwbedrijf van de Kolk hierbij ook aanwezig. “De verbouwing is volgens planning en naar alle tevredenheid verlopen. We zijn bijzonder te spreken over de goede samenwerking met Van de Kolk.” E D I T I E

1

|

P A G I N A

9


Nieuwbouw 17 appartementen in Zwartsluis opdrachtgever: Vandenbrink Onroerend Goed B.V. ontwerp: EVE Architecten

Uitbreiding woning in Barneveld

Verbouw kantoorpand in Barneveld

opdrachtgever: Particulier

opdrachtgever: UnivĂŠ Midden en

ontwerp:

Midden Nederland Makelaars Barneveld

Eigen ontwerp

Verbouw verdieping Medisch Centrum in Barneveld opdrachtgever: Beedea Vastgoed Beheer BV ontwerp: BOXXIS Architecten

Verbouw winkelpand tot appartementen in Barneveld

Nieuwbouw 3 woningen in De Bilt

Nieuwbouw 12 woningen in Zwartebroek

opdrachtgever:

opdrachtgever:

B.O.P. Projecten V.O.F.

Planontwikkeling van de Kolk

ontwerp:

ontwerp:

A & I architecten

Van Bokhorst Architecten

Verbouw woning in Voorthuizen opdrachtgever: Particulier

opdrachtgever: Roved Beheer B.V.

ontwerp:

ontwerp: BOXXIS Architecten

A.B.I. Barneveld

E D I T I E

1

|

P A G I N A

1 0


Start bouw de Kroon Putten Nieuwbouw Van de Kolk

Op de locatie Veldstraat/ Voorthuizerstraat in Putten is Van

De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. Na de

de Kolk gestart met de bouw van

zomervakantie zal begonnen worden met de bouw, waarna Van de Kolk

een appartementencomplex. Plan De

uiterlijk in de bouwvak van 2018 haar intrek zal nemen in het nieuwe pand,

Kroon is ontworpen door Roozenbeek

ontworpen door Roordink Architecten BNA uit Putten. Het wordt een

Architect BNA. In december werd

duurzaam en modern pand, met een open structuur. De huidige locatie aan

de voormalige tandartspraktijk op

de Koningsweg 13 zal worden ontwikkeld naar een woningbouwplan.

deze locatie gesloopt en inmiddels wordt gebouwd aan een nieuw, eigentijds gebouw met veertien levensloopbestendige appartementen. Elk appartement heeft haar eigen karakteristieke uitstraling, invullen en ligging. Hierdoor worden de veertien appartementen divers. Inmiddels zijn alle appartementen verkocht. Onder het complex wordt een parkeerkelder gerealiseerd die bereikbaar is vanaf de Voorthuizerstraat. Oplevering staat gepland voor februari 2018.

Nieuwbouw Van Delen Telecom Bedrijventerrein De Briellaerd in Barneveld krijgt er binnenkort een mooi

Bouw drie CPO-projecten Elspeet

kantoorpand bij, namelijk dat van Van Delen Telecom. Van de Kolk startte begin mei de bouw van het pand dat een ontwerp is van BOXXIS Architecten.

Van de Kolk is gestart met de bouw

“Een mooi opvallend project,’’ aldus Wijnand Thomassen, namens BOXXIS.

van drie CPO-projecten (Collectief

“Centrale gedachte achter het ontwerp is dat de klant centraal staat bij

Particulier Opdrachtgeverschap) in

Van Delen Telecom. Dat is de reden dat er in het hart van de bouw een

Elspeet. CPO Locasa, waarvoor 8

opvallende demo-ruimte wordt gemaakt waar alle andere functies van het

woningen worden gebouwd in een

gebouw omheen liggen. De showroom wordt omgeven door een glazen pui

blok van vijf en een blok van drie

waarbij privacy wordt gecreëerd door aluminium lamellen.”

woningen. CPO-vereniging WijBoSa (wij

Van Delen Telecom verhuist begin 2018 naar het nieuwe pand aan de

bouwen samen) laat vijf rijwoningen

Parmentierstraat. Van Delen biedt de nieuwste technieken op het gebied

bouwen. Beide verenigingen kozen

van telecommunicatie waaronder ook clouddiensten, ‘skype for business’ en

daarbij voor GUBU Architecten BNA uit

‘internet of things’. Met de verhuizing wil Van Delen zich nog duidelijker

Rotterdam. De derde CPO-vereniging

onderscheiden van andere telecombedrijven.

Ten Pesel laat vier rijwoningen bouwen. Deze woningen zijn van de hand van architect Bouwhet uit Haaksbergen. E D I T I E

1

|

P A G I N A

1 1


TE KOOP

In de verkoop / te huur Bouwkavels in het plan Aardhuus in Uddel. Inlichtingen via Bosrijck Makelaars & Taxateurs Uddel: 0577- 402 229 en Midden Nederland Makelaars Voorthuizen: 0342 - 472 072 www.aardhuus.nl

1e fase nieuwbouwproject Holzenbosch in

Nieuwbouw 9 woningen in het plan Aardhuus in Uddel.

Voorthuizen.

Inlichtingen via Bosrijck Makelaars & Taxateurs Uddel: 0577- 402 229 en Midden Nederland Makelaars Voorthuizen: 0342 - 472 072

BINNENKORT IN DE VERKOOP

www.aardhuus.nl 46 royale boswoningen Buitenplaats Sprielderbosch in Koudhoorn. Inlichtingen via Bosrijck Makelaars & Taxateurs Uddel: 0577- 402 229 www.sprielderbosch.nl 20 woningen in het plan Holzenbosch in Voorthuizen. Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Voorthuizen: 0342 - 472 072 en Nieuwbouw twee villa’s aan de

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters Voorthuizen: 0342 - 474 717

Blaricummerheide in Blaricum.

www.holzenbosch.nl

Colofon Kolk Report is een uitgave van Bouwbedrijf van de Kolk in Garderen. Koningsweg 13, Garderen Postbus 31, 3886 ZG Garderen T 0577 - 461 855 I www.vandekolk.nl Redactie :

Appartementen in wijk Schuytgraaf

Hiemstra Media Barneveld Yvette Bos Bert Oudendorp

Nadat Van de Kolk vorig jaar het gezondheidscentrum Schuytgraaf ontwikkeld

Peter van de Kolk

en gerealiseerd heeft, wordt er momenteel gewerkt aan de voorbereidingen

Henk van de Kolk

van de ontwikkeling van 100 appartementen op de naastgelegen kavel. De locatie is gelegen in het centrumgebied van Schuytgraaf, nabij alle

Ontwerp en opmaak:

voorzieningen zoals het winkelcentrum, scholen en goede aansluitingen op

E* D.SIGN, Barneveld

het openbaar vervoer. Het zeven verdiepingen tellende complex omvat 100

Druk:

appartementen, waarbij het parkeren plaatsvindt in de parkeergarage op de

Van Hout Grafisch Compleet, Nijkerk

beganegrond van het gebouw. De appartementen zijn levensloopbestendig, en geschikt voor een brede doelgroep, zowel jongeren als ouderen.

Oplage:

EVE Architecten uit Nijverdal is verantwoordelijk voor het ontwerp,

Wilt u een gratis Kolk Report ontvangen?

de bouwkundige- en constructieve uitwerking wordt uitgevoerd door

Stuur dan een e-mail naar info@vandekolk.nl

ingenieursbureau Kooij & Dekker uit Harderwijk.

Dit papier is FSC gekeurd

Het complex wordt verkocht aan

en voldoet met dit keurmerk

een belegger die de appartementen

aan wereldwijd verantwoord

gaat verhuren in de vrije sector.

bosbeheer.

De bouw van het complex start in het eerste kwartaal van 2018.

E D I T I E

1

|

P A G I N A

1 2

Profile for Bouwbedrijf van de Kolk - Garderen B.V.

Kolk Report 1 - 2017  

Bouwbedrijf van de Kolk - Garderen B.V.

Kolk Report 1 - 2017  

Bouwbedrijf van de Kolk - Garderen B.V.

Profile for vandekolk
Advertisement