__MAIN_TEXT__

Page 1

j a a r g a n g

6

|

ed i t i e

1

Van de Kolk bouwt Fins loghuis in Epe

pg04 De luchtverkeersleiding van Van de Kolk

pg08

Verbouwing Dolfinarium: „Tijdsdruk was onze grootste uitdaging�

verder...

bewoners en projecten in beeld

pg06

kolk kort

nieuw aanbod...


Slagvaardig blijven! Wie slagvaardig is kan in een korte tijd veel bereiken. Dat geldt voor een ieder persoonlijk, maar dat geldt ook voor ondernemerschap. Als directie en medewerkers van Bouwbedrijf van de Kolk zijn we uiterst gelukkig dat we onze slagvaardigheid door de jaren heen hebben kunnen vasthouden. In goede tijden, maar ook in de wat mindere tijden. Nu de bouwwereld net als de gehele Nederlandse economie in zwaar weer zit, is deze slagvaardigheid nog steeds ons visitekaartje. De reden ook waarom partijen ons weten te vinden op het moment dat iets goed ĂŠn snel moet gebeuren. We zien dat terug in de projecten die we in deze Kolk Report de revue laten passeren. We kijken naar de HEMA in Barneveld, het prachtige Finse loghuis in de bossen bij Epe, maar zeker ook naar de renovatie van de koepel van het alombekende Dolfinarium in Harderwijk. Allemaal projecten waarbij de opdrachtgever op zoek was naar een sterke en financieel stabiele partner. Een partner ook die groot genoeg is om daar waar nodig met veel materieel en mensen te verschijnen, om in een korte tijd een prachtig werk op te leveren. We zijn blij en dankbaar dat we dit ook in deze economie kunnen blijven waarmaken. Zeker als je bedenkt dat een groot aantal bedrijven in onze branche als antwoord op de crisis hebben gesneden in hun personeelsbestand. Natuurlijk passen we ons bij Bouwbedrijf van de Kolk aan bij een nieuwe realiteit, maar inleveren op capaciteit is vooralsnog geen optie. We blijven ons uiterste best doen om de omvang en dus ook de slagvaardigheid die we na al die decennia hebben bereikt, vast te houden. Om u ook in de tijd die voor ons ligt op een excellent niveau van dienst te kunnen zijn . Ik wens u veel plezier met deze nieuwe uitgave van Kolk Report. Henk van de Kolk

ed i t i e

1

|

P a g i n a

2


We zochten een flexibele partner met durf

HEMA breidt uit met terras in hartje Barneveld Een rigoureuze verbouwing binnen een winkel die op volle toeren doordraait. Dat mag gerust een uitdaging worden genoemd. Hema in Barneveld ging deze uitdaging aan met Bouwbedrijf van de Kolk. ,,Samenwerken is hierin een belangrijk sleutelwoord.’’ Het restaurant van Hema in Barneveld was aan vernieuwing toe. Dat Henk-Jaap van der Woude: ,,Met dit

bood direct een kans om een uitbreiding te realiseren met een terras dat

terras krijgt Hema veel meer een gezicht

uitkijkt over het Raadhuisplein in het gezellige dorpshart. ,,Ons pand

naar buiten.’’

heeft een nogal gesloten karakter’’, vertelt eigenaar Henk-Jaap van

Het ontwerp van de vernieuwde Hema

der Woude. ,,Met een terras aan de achterzijde hebben we nu een veel

in Barneveld is van Ir. A.T. Hofland

uitgesprokener gezicht. Een heerlijke plek voor een kop koffie in het

Architectenbureau.

zonnetje.’’ Van de Kolk kreeg de opdracht om de oude constructie van gevels en puien te slopen om vervolgens een nieuwe staalconstructie te plaatsen die het terras draagt. Vervolgens moesten er nieuwe puien geplaatst worden. Voor de verbouwing was er niet veel tijd. Van der Woude: ,,Je kunt het je niet permitteren om maanden gesloten te zijn. Al met al hadden we vijf weken gepland, inclusief de afbouw die door Hema zelf gerealiseerd wordt. Voor een aannemer is dat een heel korte periode, maar voor een winkelbedrijf is dat lang genoeg’’, vertelt hij. Van der Woude is blij dat alles binnen de afgesproken termijn gerealiseerd kon worden. ,,Van de Kolk heeft zich laten zien als een flexibele partner en ook een partij met durf. Want de deadline stond erg strak. Wat dat betreft hebben ze echt laten zien wat ze in huis hebben. Een bouwplan realiseren op een weiland is één. Een bouwplan realiseren in een lopende winkeloperatie in samenwerking met het afbouwteam van Hema vraagt om stuurmanskunst. Maar binnen deze processen hebben de mensen van Van de Kolk zich zeer professioneel opgesteld. Ook over de manier waarop ze hun onderaannemers managen ben ik erg tevreden.´´ ed i t i e

1

|

P a g i n a

3


Van de Kolk bouwt Fins loghuis bij Epe:

Houten huis in het bos Een houten huis in het bos. Dat klinkt simpel, maar dat is het in dit geval allerminst. Midden in de bossen van Epe ontwierp Barnevelder Gert van Dijk één van de meest complexe en luxueuze Finse loghuizen die Nederland rijk is. Van Dijk ontwierp, Van de Kolk bouwde. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever. ,,Het is een eer om aan de wieg te staan van zo’n prachtige villa.’’ Een log is een massieve houten balk, van oorsprong een echte boomstam. Een huis gemaakt van deze gestapelde balken maakt het tot een loghuis. Een bouwmethode die met name in Scandinavische landen enorm populair is, maar die liefhebbers kent over de hele wereld.

Warmte en sfeer ,,In hun zoektocht naar wat voor mijn opdrachtgever een droomhuis was, moest het beslist een

Complexe verbindingen

loghuis worden’’, vertelt Gert van Dijk van Vidazz

Omdat het souterrain helemaal is opgebouwd

bouwkundig ontwerp. ,,Een loghuis heeft sfeer

uit beton en metselwerk dat is afgewerkt door

en warmte en past ook perfect op dit prachtige

natuursteen en doordat het loghuis uit louter hout

bosperceel. Dankzij een ruime ervaring in het

bestaat, ontstaan er complexe details. ,,Normaal

ontwerpen van dit soort woningen en de klik met

gesproken heb je dan ook nog te maken met

de opdrachtgever die ook onontbeerlijk is, heb ik

de krimp van hout. Elke loggevel zakt normaal

de gelegenheid gekregen om dit prachtige huis

gesproken enkele centimeters na, waardoor je

te ontwerpen.’’ Complex. Dat is het eerste woord

overal speling moet houden. In dit geval hebben

dat boven tafel komt bij de beschrijving van deze

we echter de keus gemaakt voor gelamineerde logs

opdracht. ,,Het huis is tegen een zes meter hoge heuvel aan gebouwd. Onder het houten loghuis bevindt zich daardoor een groot souterrain dat in oppervlakte nog groter is dan de houten bovenbouw. De parkeerkelder met autolift, het grote zwembad, de authentieke loghuisindeling, de perfecte symmetrie… Maar ook de moderne techniek en domotica zijn zeker niet gangbaar. Daarnaast heb je te maken met een veelvoud aan oplossingen en materialen. Ondanks die complexiteit is het uiteindelijk wel een oogverblindend mooi project geworden.’’ ed i t i e

1

|

P a g i n a

4


Gert van Dijk van Vidazz bouwkundig ontwerp: ,,Dit is een project dat niet elke bouwonderneming aankan.’’

die dusdanig zijn opgebouwd dat het hout niet

gepuzzeld voordat de bouw van start kon gaan.

meer krimpt.’’

Juist omdat we te maken hadden met een erg

Hoewel Van Dijk zelfstandig ontwerper is, spreekt

korte bouwperiode (mei 2012 tot februari 2013)

hij voortdurend in de wij-vorm. ,,Ik ben weliswaar

kwam die voorbereiding heel nauw. Ook de grote

verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en

hoeveelheid wijzigingen die tijdens de bouw

kreeg ook de opdracht voor directievoering en

naar voren kwam, heeft veel gevraagd van het

toezicht, maar deze villa is van het begin tot het

coördinatievermogen van de mensen van Van de

eind een opdracht geweest die ik samen met

Kolk. Daarnaast beschikken ze over een netwerk

mijn opdrachtgever heb uitgevoerd. Hij heeft

aan leveranciers en onderaannemers die dezelfde

meegedacht over elk detail van de woning, dus nu

hoge kwaliteit leveren die wij hier moesten leveren,

het project is opgeleverd moet ik hem ook echt alle

en dat werkt ontzettend bevredigend.’’

eer geven. Dat hij zo nauw betrokken was, heeft de kwaliteit van het werk naar het hoogste niveau

Al met al een voorbeeldproject als het om

getild.’’

samenwerking gaat, vertelt Van Dijk. ,,Samen met

Voorbereiding

de opdrachtgever hebben we altijd aan dezelfde kant van de lijn gestaan. We hebben gewerkt in

Complexiteit van verbindingen, materialen en

honderd procent vertrouwen. We hadden aan een

bouwvormen vraagt een perfecte voorbereiding.

half woord genoeg. Dat is de soort samenwerking

,,Dit is een project dat niet elk bouwbedrijf aankan.

waarmee je de meest complexe projecten tot

Hier zijn gedisciplineerde mensen voor nodig

een goed einde kunt brengen. Dit prachtige

en die hebben we gevonden in de vakmensen

Finse loghuis in Epe kan je daar gerust een

van Van de Kolk. Zij hebben hier wekenlang op

schoolvoorbeeld van noemen.’’ ed i t i e

1

|

P a g i n a

5


Constructeur Sjon Kooij (Kooij&Dekker Ingenieursbureau, rechts) en Ferry Kouer (Technisch manager Milieu en Techniek, links) bij de bouwwerkzaamheden van het Dolfinarium die in maart afgerond werden.

Van de Kolk heeft aandeel in ambitieuze verbouwing:

Dolfinarium naar nieuwe levensfase

verschillende aspecten. Dat maakt het complex, maar zeker ook interessant.’’ ,,De koepel gereed maken voor een nieuwe levensfase’’, vat Sjon Kooij van Kooij&Dekker Ingenieursbureau de missie samen. ,,De koepel was sterk verouderd, met veel zichtbare schade als gevolg van het nagebootste zeeklimaat. Daardoor maakte het geheel een gedateerde indruk. Aan ons de opdracht om hier verandering in te brengen, maar ook om de hele bouwkundige constructie klaar te maken

Harderwijk krijgt in de komende jaren een compleet nieuw aanzien en wordt weer een echte

voor de komende jaren.’’

stad aan het water. In deze vernieuwingsslag kon

Samenhang

Harderwijks nationale trots, het Dolfinarium, niet

In die missie is het bouwteam uitstekend

achterblijven; er werd een rigoureuze verbouwing

geslaagd, stellen beide heren vast. Kouer:

van de befaamde koepel geïnitieerd, uitgevoerd

,,Door veranderingen die door de jaren heen

door Bouwbedrijf van de Kolk.

zijn doorgevoerd, ontbrak de bouwkundige samenhang tussen de verschillende elementen.

De consument is kritisch. Met de tijd meegaan is

Niet alleen van het decor zelf, maar ook van

belangrijker dan ooit. Dat is ook de belangrijkste reden

de constructie erachter. Vandaag de dag

waarom het Dolfinarium besloot om haar koepelgebouw

is het bouwkundig weer één geheel. Een

te strippen en compleet te renoveren. Dit voorjaar

dolfijnencentrum dat in alle opzichten aan de

zwaaiden de deuren open voor de eerste bezoekers

eisen van deze tijd voldoet. Niet alleen wat

die nu kunnen genieten van een compleet nieuwe

de constructie betreft. Het is namelijk ook

show in een moderne setting van Nederlands grootste

compleet geïsoleerd, in oude glorie hersteld

dolfijnenparadijs.

én klimatologisch opgewaardeerd. Voor de mensen én voor de dieren.’’

Entertainment

De koepel krijgt een ander gezicht en

Aan de verbouwing ging een jarenlange voorbereiding

tegelijkertijd krijgen de bezoekers van Europa’s

vooraf, vertelt Ferry Kouer, technisch manager Milieu

grootste overdekte dolfijnentheater een nieuwe

en Techniek van het attractiepark. ,,Entertainment,

show voorgeschoteld. Kouer: ,,Toen we destijds

techniek, creativiteit, architectuur, duurzaamheid,

een nieuwe lagune bouwden, herbergde het

klimatologie... Het is een renovatie met veel

Dolfinarium 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Met

ed i t i e

1

|

P a g i n a

6


deze nieuwe investering denken we weer dichtbij dit getal

theater gaat het vast en zeker opnieuw een hit worden.’’

‘Dreamnight’ voor kinderen hospice

Tijdsdruk

De kinderen van

Kouer en Kooij blikken terug op een verbouwing die

Kinderhospice De

plaatsvond onder een flinke tijdsdruk. Kouer: ,,Langer

Glind zijn niet zo

gesloten blijven kunnen we ons niet permitteren. Dus

lang na de feestelijke

ik denk dat de tijdsdruk de grootste uitdaging was. Een

opening van het

uitdaging waar we bijzonder goed uit gekomen zijn.’’ Kooij:

Dolfinarium te gast

,,Er liepen hier dagelijks zeventig mensen over de vloer

in dit dolfijnenparadijs om samen met ouders

van tal van verschillende bedrijven. Iedereen heeft zijn

en begeleiders een ‘Dreamnight at the zoo’ te

eigen opdracht, maar het leuke was dat we het echt met

beleven.

elkaar hebben kunnen doen. Als je even niet verder kunt,

‘Dreamnight at the zoo’ is een initiatief dat tot

kan je twee dingen doen. Het boeltje erbij neergooien en

doel heeft om zieke en gehandicapte kinderen

gefrustreerd gaan zitten wachten… Je kan de ander ook

met hun familieleden op een gratis avondje

even helpen zodat je samen verder kunt. Het leuke is dat we

uit te trakteren in dierenparken over de hele

het in deze sfeer hebben kunnen doen. De medewerkers van

wereld. De toegangskaarten voor de kinderen

Bouwbedrijf van de Kolk hebben we daarin meegemaakt als

van het Kinderhospice worden deels bekostigd

zeer ervaren en ook pragmatische mensen.’’

door Bouwbedrijf van de Kolk.

te kunnen komen. Deze show wordt spectaculair, modern en vooruitstrevend. Binnen de setting van dit prachtige

Op 27 april heropent het Dolfinarium de deuren Opdrachtgever

: Dolfinarium Harderwijk

voor ‘de meest moderne en toonaangevende

Ontwerp / voorbereiding /

dolfijnenshow ter wereld’, zo maakte het

constructie

park bekend. De show krijgt de modernste

: Kooij&Dekker Ingenieursbureau BV

Bouwkundig aannemer : Bouwbedrijf van de Kolk

technieken. Het nieuwe decor bestaat uit zeven

Installatieadvies

: CS-installatieadviseurs BV

levensgrote schermen die zijn opgebouwd in de

Architectuur

: Buro op straat

vorm van een walvisstaart. Op deze schermen

Lichtbrug

: Toprek Rigging

worden met 3D-videomapping levensechte

Projectie

: Jora Vision Rijnsburg

beelden geprojecteerd.

Installatietechniek

: Scheer & Foppen

Dakbedekking

: Van Venrooy Dakbedekking

Schilderwerk

: Vreeker Harderwijk

Betonrenovatie

: Bouwchemie Noord BV

www.dolfinarium.nl

ed i t i e

1

|

P a g i n a

7


De luchtverkeersleiding van Van de Kolk De bureaus liggen bezaaid met bouwtekeningen en planningen. Wie niet beter weet zou denken dat er een bom ontploft is, maar wie beter kijkt ziet juist een strak geordende organisatie. Jan Versteeg en Henk Ruitenbeek vormen samen de luchtverkeersleiding van Bouwbedrijf van de Kolk. ,,Werkvoorbereiding wordt steeds complexer.’’ Een kijkje achter de schermen. Dertig jaar geleden was het nog heel normaal dat een eenvoudige potloodschets de enige basis was voor een

Jan Versteeg en Henk Ruitenbeek,

bouwproject. ,,Dat is vandaag wel anders’’, lacht Henk.

de werkvoorbereiders van Bouwbedrijf

,,Tegenwoordig heb je alleen voor de vergunning al

van de Kolk: ,,Dit is werk dat steeds

drie ordners papier nodig. Uitvoerders gaan met zes

complexer wordt.’’

grote mappen de bouwplaats op. Met de toenemende regelgeving én de steeds hogere kwaliteitseisen is de papierstapel dikker en dikker geworden.”

een document waarin alle risico’s van een project zijn gedocumenteerd. Vervolgens controleren

Kloppend hart

we al het tekenwerk van de architect en de

Jan en Henk vormen samen het kloppend hart van de

constructeur. Meestal zijn die tekeningen aan de

organisatie. Zodra een opdracht akkoord is, gaan zij

grove kant. Aan ons om te bekijken of er overal

aan de slag om het project voor te bereiden, te starten,

aan gedacht is.’’

te begeleiden én tot een goed einde te brengen. Jan:

Zodra dit duidelijk is, maakt de

,,Aan ons de uitdaging om het hele traject van A tot Z

werkvoorbereider een planning en brengt

te volgen, binnen het budget te blijven, er het liefst nog

hij alle bouwwerkzaamheden in kaart.

iets aan over te houden én ervoor te zorgen dat onze

Henk: ,,Deze planning gaat ter controle

opdrachtgever tevreden is.”

naar de uitvoerder en vervolgens naar de

Werkvoorbereiding is een veelzijdige job, geven beide

opdrachtgever. Tijdens de bouw zijn wij als

mannen aan. ,,Het belang ervan wordt nog wel eens

werkvoorbereiders nauw betrokken. We maken

onderschat. Als wij aangeven hoeveel voorbereidingstijd

deel uit van het projectteam en zijn waar

er nodig is, hoor je mensen wel eens gniffelen. ‘Je kunt

nodig bij de bouwvergaderingen. We houden

toch zó beginnen?,’’ zeggen ze dan. ,,Ja, dertig jaar

meer- en minderwerk in de gaten, zorgen

geleden was dat zo. Maar door de complexiteit van de

dat de termijnfacturen eruit gaan en dat de

bouw is werkvoorbereiding een steeds intensievere klus

onderaannemers worden gecontracteerd en

geworden.´´

aangestuurd. En uiteindelijk zorgen we ervoor dat het project naar tevredenheid wordt

Start

opgeleverd.’’

,,De eerste stap in het proces is de kick-off,’’ legt Jan uit. ,,Dat is de start van een bouwproject waarin het project

Tijdsdruk

vanuit directie en calculatie wordt overgedragen aan de

Tijdsdruk is voor de werkvoorbereiders altijd

werkvoorbereider. Vervolgens maken we mappen aan en

een grote uitdaging. Henk: ,,Als het een

starten we de hele papierwinkel op. Het maken van een

bouwproject is dat we zelf geïnitieerd hebben,

´Veiligheids- en Gezondheidsplan´ bijvoorbeeld. Het is

dan kan je nog een keer uitlopen. Maar als er

ed i t i e

1

|

P a g i n a

8


Plan Huygens slaat aan in Barneveld In het plan Christiaan Huygens zijn nog enkele woningen te koop. De nieuwe wijk nabij het centrum van Barneveld bleek zo populair dat de verkoop uitermate voorspoedig ging. Kenmerkend voor het plan is de diversiteit aan woningtypen en prijsklassen. Het project, ontwikkeld door De Bunte Projecten BV, omvat 15 rijwoningen, 4 twee-onder-een-kap woningen, 8 comfortwoningen, een markante vrijstaande woning en 24 appartementen. De appartementen worden verhuurd via Woningstichting Barneveld.

keiharde afspraken zijn over de oplevering , ligt dat wel even anders. Zeker als er ook boeteclausules in het geding zijn. Daarnaast wordt de techniek die in bouwprojecten zit steeds complexer. Ergens even een gaatje extra boren is er eigenlijk niet meer bij. Veel onderdelen van een bouwproject zijn al voorgefabriceerd. Overal kunnen zich leidingen en aansluitingen bevinden. Al die techniek hebben wij in kaart gebracht en alle prefabonderdelen worden door de werkvoorbereiders gecontroleerd. Zijn er mutaties of moet er ergens geboord worden, dan moeten ze echt bij ons zijn.’’

Aanspreekpunt

Paviljoen Floriade krijgt tweede leven in Barneveld

Ook voor de opdrachtgever is de werkvoorbereider een belangrijk aanspreekpunt. Henk: ,,Wat nog wel eens gebeurt

Een paviljoen dat afkomstig is van de

is dat er iets getekend is dat technisch niet uitgevoerd kan

Floriade in Venlo krijgt een tweede

worden. Dan moet je dus op zoek naar een alternatief, dat

leven in Barneveld. Het paviljoen wordt

past binnen het budget en ook past in het plaatje dat de

omgetoverd tot een natuurcentrum

opdrachtgever in zijn hoofd heeft. Die taak ligt vaak op ons

voor middelbare school De Meerwaarde.

bord. Dat is spannend, maar tegelijkertijd ook uitdagend.’’

De school gaat het centrum inzetten voor natuur- en milieueducatie. Bij

,,Het leuke van dit werk is dat wij het hele project al in ons

het natuurcentrum wordt ook een

hoofd hebben en overzien. Nog voordat de fundering er ligt.

dierenweide aangelegd en een ruimte

Met die wetenschap maken we planningen, sturen we onze

voor kleine dieren gebouwd. Bouwbedrijf

mensen aan en houden we nauw contact met de directie en

van de Kolk gaat het paviljoen in Venlo

natuurlijk met onze opdrachtgevers. Dat die opdrachtgever

demonteren en opnieuw opbouwen in

er uiteindelijk het goede gevoel bij heeft, dat is onze

Barneveld. Mogelijk wordt het centrum

belangrijkste missie.’’

ook opengesteld voor publiek. ed i t i e

1

|

P a g i n a

9


12 appartementen Kloostertuin Ermelo opdrachtgever: Planontwikkeling van de Kolk-Garderen B.V.

Starters- en huurwoningen Hoge Eng in Garderen

ontwerp: 4D architecten

opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling B.V. en Planontwikkeling van de Kolk Garderen B.V. ontwerp: Roozenbeek Architect BNA B.V.

Nieuwbouw versstraat met 8 appartementen in Barneveld opdrachtgever: VAGO Barneveld B.V. ontwerp: AGS Architekten

Villa in Garderen opdrachtgever: Particulier ontwerp: 3 ontwerpen tekenbureau

Verbouwing Hema in Barneveld opdrachtgever: Hema Barneveld ontwerp: Ir. A.T. Hofland ed i t i e

1

|

P a g i n a

1 0


Bank maakt plaats voor kleinschalig project 12 appartementen en 4 twee-onder-één-kap-woningen.

Bouw hospice in volle gang

Een project dat mooi past tussen de bestaande bebouwing en in de huidige

De bouw van het nieuwe Kinderhospice

wijk, aldus Robert Hoekstra van Saltos die het procesmanagement uitvoert in

aan het Binnenveld in Barneveld

opdracht van Planontwikkeling van de Kolk. De Jong + Lafeber Architecten

verloopt voorspoedig. In december vorig

heeft een plan getekend waarbij omliggende groenstroken en monumentale

jaar werd de eerste paal geslagen door

bomen bewaard blijven. Van de appartementen is meer dan vijftig procent

betrokkenen. Bouwbedrijf van de Kolk

bedoeld voor starters op de woningmarkt. De belangstelling voor het

heeft een sponsorplan geïnitieerd om de

woningbouwplan is nu al groot. ,,Het is een prachtig plekje van waaruit

bouw van het Kinderhospice tegen zo

je zo het bos inloopt’’, aldus Hoekstra. De prijzen van de woningen voor

laag mogelijke kosten te realiseren.

starters zijn vanaf circa 165.00 euro.

Eind 2013 is het Kinderhospice klaar.

Loenen krijgt een prachtig nieuwbouwproject op de plek waar nu nog de Rabobank is gevestigd. Op deze locatie verrijzen volgend jaar

Van de Kolk staat 24/7 voor u klaar Bouwbedrijf van de Kolk is dit voorjaar gestart met een 24-uurs service voor

Van de Kolk bouwt mee aan Roordink

calamiteiten. Wie te maken heeft met schade als gevolg van brand, inbraak of storm heeft snel hulp nodig.

Roordink Bedrijfswagens bouwt nieuw in Veenendaal. Bouwbedrijf van de Kolk

Daarom is Van de Kolk ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde

kreeg de opdracht om de binnenafbouw

bereikbaar bij urgente gevallen. Om de service extra onder de aandacht

van het pand uit te voeren. Het nieuw-

te brengen werden recent de bedrijfswagens van de afdeling Verbouw,

bouwpand aan de Plesmanstraat omvat

Onderhoud en Beheer van nieuwe belettering voorzien.

een volledig vernieuwd servicepunt.

ed i t i e

1

|

P a g i n a

1 1


In de verkoop / te huur 6 twee-onder-één-kapwoningen in Blankensgoed in Voorthuizen. Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Voorthuizen: 0342 - 472 072 Eigentijdse kantoorruimte aan het Raadhuisplein in Barneveld. Inlichtingen via Midden Nederland Bedrijfsmakelaars Barneveld: 0341 - 455 400 Vrijstaande woning Hoge Eng Garderen

8 woningen aan de Barnseweg in Barneveld. Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Barneveld: 0342 - 423 400 6 woningen in het plan de Kromme Akker in Voorthuizen. Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Voorthuizen: 0342 - 472 072 Vrijstaande woning in uitbreidingsplan de Hoge Eng in Garderen. Inlichtingen via Bouwbedrijf van de Kolk uit Garderen: 0577 - 461 855

Kantoorruimte Raadhuisplein Barneveld

Colofon Kolk Report is een uitgave van Bouwbedrijf van de Kolk in Garderen. Bouwbedrijf van de Kolk-Garderen B.V. Koningsweg 13, Garderen Postbus 31, 3886 ZG Garderen T 0577 - 461 855 F 0577 - 461 012 E info@vandekolk.nl

Aan het water wonen met allure in Zwartsluis

I www.vandekolk.nl Redactie : Hiemstra Publiciteit Barneveld Yvette van den Brink-Bos

Karakteristiek en zeer royaal aan het water wonen? Aan het Meppelerdiep bij

Bert Oudendorp

Zwartsluis verrijzen na de zomer zes unieke woningen die gebaseerd zijn op

Peter van de Kolk

de visie van de bekende stedenbouwkundige Bhalotra.

Henk van de Kolk

Bhalotra werd onder meer bekend vanwege zijn ontwerp van de woonwijk Kattenbroek in Amersfoort. In opdracht van Planontwikkeling van de Kolk-

Fotografie:

Garderen B.V. ontwierp EVE Architecten uit Nijverdal dit zeer in het oog

Bouwbedrijf van de Kolk

springend plan in Zwartsluis dat lijkt op het ‘grand canal’ in Venetie. Dankzij

Hiemstra Publiciteit

de royale opzet van de woningen zijn er diverse indelingsmogelijkheden. Zo kunnen toekomstige bewoners kiezen of ze op de begane grond of op de

Ontwerp en opmaak:

verdieping willen wonen. In het laatste geval biedt de begane grond tal van

E* D.SIGN, Barneveld

mogelijkheden voor een speelkamer, hobbyruimte, atelier of een werkruimte aan huis. Alle woningen zijn voorzien van een eigen ligplaats voor een boot.

Druk:

De woningen hebben een woonoppervlak van 220 vierkante meter en een

Van Hout Grafisch Compleet, Nijkerk

inhoud van 735 kubieke meter. De start van de verkoop is in mei 2013. Zodra er drie woningen verkocht zijn, wordt een begin gemaakt met de bouw. Meer

Oplage:

informatie ´Palazzo Zwartsluis´ via Bouwbedrijf van de Kolk: 0577 - 461 855.

Wilt u een gratis Kolk Report ontvangen?

Kijk ook op www.vandekolk.nl

Stuur dan een e-mail naar info@vandekolk.nl ed i t i e

1

|

P a g i n a

1 2

Profile for Bouwbedrijf van de Kolk - Garderen B.V.

Kolk Report 1 - 2013  

Bekijk hier Kolk Report 1 - 2013

Kolk Report 1 - 2013  

Bekijk hier Kolk Report 1 - 2013

Profile for vandekolk
Advertisement