__MAIN_TEXT__

Page 1

j aa r g a n g

4

|

e d i t i e

2

In memoriam Aalt van de Kolk

pg08 Ambitieus nieuwbouwplan Seldenrijk aan A28’

Ondernemende apotheker bouwt nieuw medisch centrum:

“Duurzaamheid is niet alleen maar fun”

pg07 verder... pg12

bewoners en projecten in beeld

kolk kort

nieuw aanbod...


Vertrouwen Kolk Report is een magazine waarin we u een kijkje gunnen in de keuken van ons mooie bouwbedrijf. Interviews, nieuws en reportages met een doorgaans positieve inslag. In deze uitgave echter ook aandacht voor minder goed nieuws. En dat heeft alles te maken met het overlijden van onze voormalig directeur Aalt van de Kolk. Aalt was de man die jarenlang het boegbeeld was van onze onderneming. Op 1 juni jongstleden overleed hij na jaren van afnemende gezondheid op de veel te jonge leeftijd van 71 jaar. Hij drukte zijn stempel op Bouwbedrijf van de Kolk. Vandaar dat we in deze uitgave uitgebreid stil staan bij zijn persoon. Ook Aalt zou niets liever gewild hebben dan dat we ook nu doorgaan met de mooie zaken waar we mee bezig zijn. Met een vertrouwen dat we ook in economisch lastiger tijden nooit zijn kwijtgeraakt. Een behoudende bedrijfsvoering, hard werken, spaarzaamheid en een blijvend streven naar de hoogste kwaliteit hebben ervoor gezorgd dat we fier overeind zijn gebleven in een onrustige periode. Als we onze jaarcijfers over 2010 spiegelen aan de gemiddelde resultaten in het land, dan stemt dat tot tevredenheid. Deze Kolk Report is een mooie weergave van alle zaken die momenteel spelen. De bouw van een prachtig medisch centrum in Barneveld. Onze betrokkenheid bij de denktank Klimaat en Duurzaamheid. Een zeer ambitieus nieuwbouwplan voor de firma Seldenrijk in Harderwijk. Maar ook dicht bij huis tal van projecten waarmee we laten zien dat Bouwbedrijf van de Kolk opereert als een kleinschalige kwaliteitsaannemer voor de particulier, maar ook als een bouwer die raad weet met grootschalige projecten. Daarnaast nog een heel bijzonder nieuwtje waarover u in deze uitgave verder geen informatie zult vinden, maar wat we wel alvast willen melden. Alles wijst er namelijk op dat we al in 2012 een nieuw pand gaan bouwen. Aan de rand van Garderen hebben we een prachtige kavel waar deze nieuwbouw uitstekend zou passen. We zijn bezig met een plan dat past in de mooie omgeving van Garderen, maar zeker ook bij onze uitstraling. Duurzaam, degelijk en stijlvol. Over vertrouwen in de toekomst gesproken‌ Ik wens u veel leesplezier en een zonnige zomer toe! Henk van de Kolk e d i t i e

2

|

P a g i n a

2


Annemieke de Jong: ,,Je kunt niet dagelijks met de gezondheid van patiënten bezig zijn en tegelijkertijd geen aandacht besteden aan verantwoord bouwen.”

Ondernemende apotheker kiest voor duurzaamheid Als je dagelijks met gezondheid bezig bent, kan je geen pand bouwen dat een aanslag pleegt op het milieu. Dus koos de ondernemende apotheker Annemieke de Jong voor warmte-koude opslag, uitgebreide isolatie en energiezuinige verlichting bij de bouw van Medisch Centrum De Burgt in Barneveld. Het duurzame zorgcentrum opent naar verwachting in september haar deuren. Het kan snel gaan in apothekersland. Terwijl de bouwvakkers De bouw van het Medisch Centrum werd begeleid

zes jaar geleden de laatste hand legden aan een gloednieuw

door Herold-DVP bouwkundig adviesbureau

medisch centrum in het hart van Barneveld, dacht De Jong al na over een kopie in de jonge woonwijk De Burgt. ,,Zie het als een uit de hand gelopen hobby”, lacht de apotheker.

Korte lijnen Al is dat niet de enige reden. Het medisch centrum is namelijk bezig aan een opmars. Overal in Nederland verrijzen centra met meerdere zorgdisciplines onder één dak. ,,Je ziet dat de vraag naar zorg en het aantal zorgdisciplines toeneemt. Daardoor wordt het steeds belangrijker om als zorgverleners samen te werken, zorg af te stemmen en duidelijke afspraken te maken. Dat gaat makkelijker als je in één pand zit en korte lijnen hebt. Daarnaast is het ook gewoon prettig voor patiënten als ze op één adres terecht kunnen voor meerdere zorgvragen.” e d i t i e

2

|

P a g i n a

3


Bewoners van de groeiwijken De Burgt en Veller

worden. Het medisch centrum is daardoor straks

kunnen dat vanaf september gaan ervaren aan de

beter geïsoleerd dan gebruikelijk, deels voorzien

Burgemeester Labreelaan in Barneveld. Verspreid

van led-verlichting en beschikt over een warmte-

over drie verdiepingen biedt het Medisch Centrum

koudepomp die de omgevingstemperatuur gebruikt

de Burgt 2200 vierkante meter zorg in alle mogelijke

om het pand te verwarmen en te koelen. Via

disciplines. In het gebouw vestigen zich naast

energiezuinige inductieunits wordt die warmte

apotheek De Burgt ook huisartsen, verloskundigen,

of kou zo efficiënt mogelijk verdeeld over de

fysiotherapeuten, manueel therapeuten, een

verschillende ruimtes. ,,Daarbij hebben we niet

diëtist, een logopedist, een kinderfysiotherapeut

alleen naar het milieu gekeken, maar ook naar

en een mensendieck therapeut. Daarnaast kunnen

het rendement. Duurzaamheid is niet alleen

Barnevelders er terecht bij poliklinieken van het

maar fun. Het moet ook wat opleveren op de

Amersfoortse ziekenhuis Meander Medisch Centrum.

energierekening.”

Gezondheid

Familiebedrijf

De bouw van het complex liep aanzienlijke

Dat Bouwbedrijf van de Kolk al bezig was met

vertraging op doordat omwonenden bezwaar

duurzaam bouwen, kwam De Jong dus goed

aantekenden tegen de plannen. Die bezwaren

uit. ,,Al heb ik daar in eerste instantie dus niet

hadden een opmerkelijk bijeffect. Terug aan de

naar gekeken. Het medisch centrum in De Burgt

tekentafel dacht De Jong nog eens goed na over

is gebouwd door een aannemer die hier verder

de duurzaamheid van het pand. ,,Ik besefte dat

vandaan zit. Na de oplevering was die dus

het vreemd zou overkomen als je zelf dagelijks

vertrokken en dat is lastig als je een aanvullend

met de gezondheid van patiënten bezig bent en

klusje hebt of zit met onderhoud. Daarom wilde ik

tegelijkertijd geen aandacht zou besteden aan

nu een bedrijf hier uit de buurt inschakelen waar

verantwoord bouwen.”

je wél op kunt terugvallen. Van de Kolk is zo’n

Samen met Bouwbedrijf van de Kolk en Hartkamp

degelijk familiebedrijf met een goed team en korte

Installatietechniek werd gekeken hoe het pand

lijnen. Dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel

zo duurzaam mogelijk gebouwd en ingericht kon

hebben, past ook in mijn strategie.”

Denktank ziet duurzame kansen in de bouw De gemeente Barneveld duurzamer

We bekijken nu bij welk project we met deze aanpak

maken. Dat is de uitdagende missie van

kunnen experimenteren.” De Denktank Klimaat &

de Denktank Klimaat & Duurzaamheid,

Duurzaamheid werd in 2008 opgericht, naar aanleiding

waarin ook Bouwbedrijf van de Kolk

van een klimaat-conferentie in de gemeente Barneveld.

vertegenwoordigd is. Binnenkort gaat

In de denktank zijn de gemeente, Woningstichting

dat ook op bouwgebied gebeuren,

Barneveld en verschillende ondernemers

vertelt voorzitter en wethouder Hans

vertegenwoordigd.

van Daalen. Projecten van de denktank beslaan onder meer het De impact op het milieu speelt een steeds belangrijkere

plaatsen van zonnepanelen op staldaken in het

rol bij de bouw van woningen en bedrijven. Maar

buitengebied, de milieubarometer die bedrijven bewust

lang niet altijd hebben duurzaamheidsmaatregelen

maakt van hun energieverbruik ten opzichte van

het gewenste effect, vertelt Van Daalen. ,,Vaak zijn

concurrenten en het stimuleren van rijden op aardgas.

betrokken partijen alleen maar vanuit hun eigen

In september organiseert de denktank bovendien een

invalshoek bezig met duurzaamheid. Beter is het als

minisymposium om meer ondernemers enthousiast te

de gemeente, een projectontwikkelaar, een aannemer

maken over duurzaamheid.

en een installateur vooraf met elkaar om de tafel gaan om te kijken hoe iets in de praktijk moet werken.

e d i t i e

2

|

P a g i n a

4

Meer info: www.barneveldklimaatinitiatief.nl


Tuin op het zuiden dankzij nieuwbouw Als je van de zon houdt maar je hebt een tuin op het noorden, dan kan je twee dingen doen. Verhuizen, of ervoor zorgen dat je tuin op het zuiden komt te liggen. Henk en Truus Klop van de Paleisweg in Garderen kozen voor het laatste. Het lijkt een lastige opgave om de ligging van je tuin te veranderen, maar eigenlijk is het heel simpel, vertelt Truus Klop. ,,We hadden een heel grote voortuin die we door de ligging nooit gebruikten. Iemand kwam op het idee om een nieuwe woning in de voortuin te bouwen en de oude woning geheel te slopen waardoor er een tuin op het zuiden ontstond.’’ Als landelijk bekend bouwer van orgels en klavecimbels hebben de Klops een druk leven. ,,Dat is ook de reden waarom we Buro voor Bouwkunde uit Ermelo hebben ingeschakeld om de bouw te begeleiden. Dat was nog een heel geregel. Er moest (naast de aanvraag voor een bouwvergunning) een bestemmingswijziging

Henk en Truus Klop voor hun

plaatsvinden vanwege de verplaatsing van

nieuwe woning aan de Paleisweg.

het bouwblok. Dat heeft natuurlijk nogal wat

,,Met deze nieuwbouw slaan we

voeten in de aarde. Al met al hebben we er

drie vliegen in één klap.”

twee jaar over gedaan om het te realiseren.’’ Dat Bouwbedrijf van de Kolk de bouw moest

Ontwerp: Buro voor

realiseren stond op voorhand vast, geeft

Bouwkunde, Ermelo

Henk aan. ,,Toen we trouwden in 1983 was het Aalt van de Kolk die ons nieuwe huis aan de Kastanjelaan bouwde. Daar ligt een stevige vertrouwensband. Daarnaast weet ik dat Van de Kolk een betrouwbaar bedrijf is dat kwalitatief goed werk levert tegen een eerlijke prijs. Los van het vertrouwen is dat natuurlijk ook belangrijk.’’ Met de nieuwbouw van hun woning slaat de familie Klop drie vliegen in één klap. ,,We liepen tegen hoge renovatiekosten aan met de oude woning. Verder is de afstand tot de bedrijfsgebouwen groter geworden, en het zonprobleem is nu ook opgelost. Straks hebben we een prachtige serre en een tuin. Op het zuiden!”

e d i t i e

2

|

P a g i n a

5


De personal touch van Bouwbedrijf van de Kolk

‘De klant het gevoel geven dat we echt blij met ze zijn’ Veel contacten gaan tegenwoordig via de digitale snelweg. Daarom wordt de rol van de receptioniste en telefoniste steeds crucialer, zeggen Yvette van den Brink en Christel Baauw. Ze bemannen, of liever gezegd bevrouwen de balie van Bouwbedrijf van de Kolk. Maar wie doorvraagt komt er achter dat dit een baan is die veel meer omvat. Interview met een duo dat zich gerust ‘het gezicht van de zaak’ mag noemen.

Yvette van den Brink en Christel Baauw: ,, Vrouwelijke inbreng is in deze mannenwereld best verfrissend.’’

Gastvrijheid staat op hun voorhoofd geschreven. Yvette leerde de kneepjes van het vak in het hotelwezen, terwijl Christel haar sporen verdiende bij een reisbureau. Dat ze beiden uit de toeristische branche komen is natuurlijk

over de drempel zet. Daarnaast zijn we een

toeval, maar het heeft wel hun visie gevormd op het werk

aanspreekpunt voor de jongens van de bouw

dat ze nu doen. ,,Blij zijn met je klanten en ze behandelen

en bieden we waar nodig ondersteuning aan

alsof ze in een hotel komen.’’

diverse afdelingen binnen het bedrijf. Al met al heb je daarin veel meer invloed dan je op het

Gast

eerste gezicht denkt.’’

,,Toen ik vijf jaar geleden de overstap maakte van horeca naar de wereld van de aannemerij reageerden mensen

Uitdagend

in mijn omgeving best verbaasd,’’ vertelt Yvette. ,,Juist

De receptionistes van Van de Kolk hebben

omdat het zo’n andere wereld is. Toch zijn er meer

daarnaast tal van taken naar zich toegetrokken.

overeenkomsten dan je op het eerste gehoor zou denken.

,,Heel bewust’’, zegt Yvette. ,,Aan de andere

Gastvrijheid en persoonlijke benadering staat ook hier

kant heb je die ruimte natuurlijk ook

hoog in het vaandel. De personal touch is mijn leidraad en

gekregen. Bijvoorbeeld in de redactie van ons

die voert ook hier bij de receptie de boventoon.’’

relatiemagazine, maar ook als beheerder van

,,Yvette heeft deze functie echt een gezicht gegeven’’,

de website. Als vanzelfsprekend denken we

vertelt Christel die een aantal jaren later binnen stapte.

over deze dingen mee en hebben we er een

,,Als je niet uitkijkt, wordt een receptioniste gauw als

bepalende stem in. Dat maakt deze functie leuk

een telefoonmiep bestempeld. Maar dat zijn wij in geen

en uitdagend.’’

geval. Naast dat belangrijke telefoontje zijn we het

Gastvrijheid staat bij Van de Kolk hoog in

eerste aanspreekpunt voor iedereen die hier een voet

het vaandel. Christel: ,,Klanten moeten altijd

e d i t i e

2

|

P a g i n a

6


Van de Kolk tekent convenant met Belastingdienst Bouwbedrijf van de Kolk heeft samen met de Belastingdienst een convenant voor horizontaal toezicht getekend. Doel van dit convenant is om de samenwerking te intensiveren. Door zaken tijdig met de fiscus af te stemmen, kan er zoveel mogelijk in de actualiteit gewerkt worden. Hierdoor hoeven controles achteraf minder intensief te zijn. In het convenant voor horizontaal toezicht staan de begrippen ‘wederzijds vertrouwen’, ‘transparantie’ en ‘begrip’ centraal. Beide partijen geven hierin aan wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn. Om het convenant aan te gaan, heeft Van de Kolk in de afgelopen periode aangetoond dat haar administratieve weten dat we blij met ze zijn. Ik denk dat dit iets is dat in het

processen op orde zijn. Dat heeft de

hele bedrijf terug te vinden is, maar hier aan de receptie is dat

basis gelegd voor een vereenvoudigde

wel heel belangrijk. We hebben te maken met opdrachtgevers,

samenwerking.

maar ook met kopers van woningen. Omdat we ook veel aan kopersbegeleiding doen. Dat maakt het werk leuk en concreet. Iemand die hier over zijn woning komt praten, moet in de watten worden gelegd.’’

Gewaardeerd ,,Ik voel me een gewaardeerde spil in het bedrijf’’, gaat Yvette verder. ,,Juist omdat we zoveel verschillende taken hebben, praat je ongemerkt mee over grote dingen. Dat we vrouwen zijn werkt in deze mannenwereld heel verfrissend. Vrouwen hebben een andere kijk op sommige zaken, maar ook voor de sfeer is vrouwelijke inbreng belangrijk. En leuk om te merken dat mannen best wel eens onthand zijn op het moment dat we er even niet zijn. Haha. We merken ook dat

Op de foto mevrouw Ria Drost-Bouw

onze specifieke inbreng gewaardeerd wordt. Dat dit geen

(Belastingdienst) en financieel directeur

functie is die er een beetje bij hangt, maar heel goed op

Peter van de Kolk die het convenant

zijn waarde wordt geschat.’’

ondertekenen. e d i t i e

2

|

P a g i n a

7


In memoriam

Aalt van de Kolk 1 augustus 1939 – 1 juni 2011

Een bouwer van huis uit… Op woensdag 1 juni 2011 hebben we afscheid moeten nemen van een bijzonder mens. Onze voormalige directeur en oom Aalt van de Kolk was jarenlang de drijvende kracht achter ons bedrijf. Hij maakte een belangrijk deel uit van de basis waarop we nu verder bouwen. Deze pagina’s van Kolk Report zijn een eerbetoon aan hem. e d i t i e

2

|

P a g i n a

8


De vakman Aalt van de Kolk Als Aalt van de Kolk op 1 augustus 1939 ter wereld

dat zijn broer Johan in dienst komt, waarop het

komt, is zijn vader Hendrik al zes jaar onderweg met

bedrijf wordt omgezet naar een BV waarvan

Bouwbedrijf van de Kolk. Ook de kleine Aalt is een

beide broers aandeelhouder worden.

bouwer van huis uit. Van jongs af aan is hij in het bedrijf van zijn vader te vinden.

In 1989 verhuist het bedrijf naar de huidige locatie aan de Koningsweg. Het bouwbedrijf telt

De basisschool krijgt een vervolg op de Mulo in Putten,

dan vijftig medewerkers. Het opzetten van een

waar hij Eef Bokhorst ontmoet, de vrouw met wie hij zijn

kwaliteitssysteem en het ontwikkelen van een

leven zou gaan delen. In de schooljaren bleef de schooltas

duidelijke toekomstvisie is de aanzet geweest

vaak achterop de fiets en vulde Aalt zijn vrije tijd met

om ruimte te creĂŤren voor de opvolging binnen

timmerwerk. Dat hij dit vak in wilde, was ook voor hem al

het bedrijf. Vanaf dit moment trekken Aalt en

zo goed als duidelijk.

Johan zich steeds meer terug en wordt ruimte geboden aan een nieuwe, derde generatie.

Na de ambachtsschool slaagt Aalt op 17 oktober 1960 voor

In 1999 treedt zoon Henk van de Kolk aan als

de aannemersopleiding. Enkele maanden later trouwt

directeur en aandeelhouder, terwijl zijn vier jaar

hij met zijn Eef. Tot 1971 werkt hij samen met zijn vader.

jongere broer Peter sinds 2006 mede aan het

Tot die op 2 november overlijdt op 58-jarige leeftijd. Aalt

roer van de onderneming staat.

krijgt daarna de hele verantwoordelijkheid van het bedrijf op zijn schouders.

Vanaf het jaar 2000 bouwt Aalt zijn activiteiten

Vanaf dat moment eist het bouwbedrijf alle aandacht op

voor het bouwbedrijf steeds verder af. Soms

van Aalt en Eef van de Kolk. Het bedrijf telt inmiddels

met pijn in het hart, maar wel met het volste

26 medewerkers, en Aalt is vast van plan dit verder uit te

vertrouwen dat het bedrijf in goede handen is.

breiden. Aanvankelijk ligt alle verantwoordelijkheid bij

Aalt overlijdt op 1 juni 2011. Op dinsdag 7 juni

hem, maar in de tweede helft van de jaren zeventig doet

is hij begraven in Garderen in het bijzijn van

de eerste uitvoerder zijn intrede. Dat is ook de periode

alle medewerkers van Bouwbedrijf van de Kolk. e d i t i e

2

|

P a g i n a

5


De betrokken Gardereen Aalt van de Kolk Aalt van de Kolk was niet alleen een goede ondernemer, maar ook een betrokken bewoner van Garderen. De politiek trok hem aan. Als hij in 1978 gevraagd wordt om op een bijna onverkiesbare plek voor het CDA op de lijst te komen, zegt hij ja. Na een spectaculaire winst wordt Aalt raadslid. ,,Met Aalt kwam het zakelijke instinct in de fractie’’, zegt burgemeester Wim Burgering later in een interview. ,,Aalt luisterde goed. Hij ging in tegen alles wat nep was. Het moest echt zijn. Hij was bewogen en bevlogen. En daarbij bleef hij de afgesproken lijn trouw. Afspraak is afspraak, was zijn credo.’’ In 1986 loopt zijn tweede termijn als raadslid af. Eigenlijk wil hij de politiek verlaten, maar als meerdere prominente leden van de fractie hetzelfde overwegen, laat hij zich overhalen om nog één termijn te dienen. Als het bouwbedrijf blijkt te lijden onder zijn veelvuldige afwezigheid, stopt hij definitief met de politiek en richt hij zich volledig op het leiden van het bouwbedrijf. Aalt bleef echter altijd actief betrokken bij de dorpsgemeenschap. Zo is hij van 1965 tot 1985 actief lid van de vrijwillige brandweer en maakt hij vanaf 1972 deel uit van het bestuur van de technische school Christiaan Huygens in Barneveld. Ook zat hij jarenlang in het bestuur van Plaatselijk Belang Garderen. e d i t i e

2

|

P a g i n a

1 0


,,Dat regelen we’’ Tymen Brink, voormalig projectleider en vriend ,,Aalt was een heel fijne werkgever, maar nog meer een vriend. Een vriend die hard werkte, genoot van het leven en vooral anderen daarvan liet meegenieten. Zijn appartement in Noordwijk bijvoorbeeld stond open voor iedereen. Dat kenmerkte de gulle houding die hij altijd heeft gehad. Niet alleen naar ons, maar ook naar vele anderen.’’ Dick de Graaf, voormalig calculator en vriend ,,Ik ben 25 jaar bij Bouwbedrijf van de Kolk in dienst geweest. Dat je vrienden wordt met je baas, ligt niet altijd voor de hand. Maar Aalt was daar de persoon naar. Een werkgever en zakenman met het hart op de goede plek. Zijn deur stond altijd open. Voor

Jaap Jansen, projectleider

werknemers en natuurlijk voor zijn klanten. Zijn

,,Aalt zag altijd alles. Als hij de bouw opstapte met zijn handen op

lijfspreuk kwam hij altijd na: ,,Dat regelen we.’’

de rug, zag hij elke steen die scheef lag. Kwaliteit. Daar ging het om. We botsten wel eens, maar dat kwam altijd weer goed. De

Herman Rozenbeek, architect en vriend van Aalt

laatste jaren zijn we echt bevriend geraakt. Vooral in die tijd heb ik

en Eef

hem ook leren kennen als een iemand die altijd wat voor anderen

,,Aalt was een man met een groot organisatietalent.

over had en nooit te zuinig was om iets voor een ander te regelen.’’

Hij regelde het. Organiseerde het en hield dingen in de hand. Dat was al zo toen hij ons huis bouwde in

Henk van de Kolk, algemeen directeur

1995. Samen hebben we mooie projecten gemaakt

,,Aalt was een echte ‘ouderwetse’ aannemer. Iemand die mensen

en we raakten ook bevriend. Samen met Eefje en

met zijn gulheid en goedheid aan zich kon binden. Een netwerker

mijn vrouw hebben we tal van reizen gemaakt.

die iedereen kende en ook geliefd was. Ook al was hij een man

Werken en genieten gingen hand in hand totdat

die erg driftig kon zijn. Aalt heeft alles gegeven voor het bedrijf.

door zijn ziekte alles minder werd. Hij heeft

Vooruitstrevend als hij was, begon hij al in 1994 met het opzetten

gevochten tegen zijn ziekte, maar nooit gemopperd

van een kwaliteitssysteem. Daarbinnen legde hij een structuur

of geklaagd. We hebben van dichtbij meegemaakt

aan die de organisatie toen al klaar stoomde voor de volgende

hoe de man die alles in de hand had, alles uit

generatie. Hij had zelf geen kinderen, maar voor hem waren wij

handen moest geven.’’

dat.’’

Wim Burgering, ex-burgemeester en vriend

Peter van de Kolk, financieel directeur

,,Aalt was een man uit één stuk. Een man die nooit

,,Oom Aalt was een man die bijzonder duidelijk kon zijn. Zijn

dubbel spel speelde. Ook niet in al die jaren dat

directe manier van communiceren was bij iedereen bekend en hij

we samen politiek bedreven. Aalt werd een goede

had ook grote waardering voor mensen die deze zelfde eigenschap

vriend. We gingen voor elkaar door het vuur. Was

hadden en daardoor wel eens met hem botsten. Maar de meesten

het een ideaal mens? Natuurlijk niet. Wel een man

keken wel uit voor ze tegen hem in gingen. Toch had hij maar een

met een goede inborst die stond voor zijn zaak.

klein hartje en was hij heel betrokken bij de mensen om hem heen.

Hij werkte als een paard en vocht als een leeuw

Ook in het zakelijke. Hij wist als geen ander hoe je contacten moest

voor zijn prachtige bedrijf. Ik heb altijd heel veel

onderhouden en ook dat heeft onze onderneming gebracht naar de

waardering voor hem gehad.”

plek waar we nu zijn.’’

e d i t i e

2

|

P a g i n a

1 1


Corné Westerbroek en Corné Seldenrijk (rechts) zwaaien samen met Gijsbert van de Ridder (niet op de foto) de scepter over Seldenrijk B.V., dat zich dit jaar nog gaat vestigen in een gloednieuw bedrijfspand aan de A28 bij Harderwijk.

Ambitieus nieuwbouwplan Seldenrijk aan A28

‘Straks kunnen we nóg sneller schakelen’

naamsbekendheid opbouwde in de wijde regio. En die zal alleen maar toenemen als het bedrijf de veel te kleine showroom in Doornspijk gaat verruilen voor een zeer ambitieus onderkomen in Harderwijk.

Naamsbekendheid

Jonge honden die auto’s verkopen alsof het warme

,,Jonge, enthousiaste mensen die hard

broodjes zijn. Crisis? Nooit van gehoord. Tien jaar

werken en geen gekke dingen doen. Dat is

geleden ging Corné Seldenrijk aan de slag met

een belangrijke sleutel in dit succes’’, zegt

een handvol occasions. Anno 2011 ligt er een plan

Westerbroek die samen met Corné Seldenrijk

op tafel om dit jaar nog van start te gaan met de

(directeur-eigenaar) en Gijsbert van de Ridder

bouw van een occasion-imperium aan de A28 bij

aan de basis staan van deze formule. ,,Dankzij

Harderwijk. Oppervlakte: 8000 vierkante meter!

een goede cashflow kunnen dealerbedrijven, merkspecialisten en garagebedrijven eigenlijk

Corné Westerbroek (30) kijkt even op van zijn bureau

onbeperkt bij ons aanleveren. Dat is dé grote

als er een Chevrolet SSR Cabrio zwaar ronkend de dam

kracht van Seldenrijk. Aan de andere kant

op rijdt. ,,Kijk dat is mooi spul hé. Zit een 5.3 liter V-8-

hebben we een enorme naamsbekendheid en

motor in, staan er zes van te koop in Nederland. Andere

een groot klantenbestand dat werkelijk uit alle

groothandelaren kopen dat niet. Wij wel.’’

hoeken van het land bij ons komt. Om maar

Het is typerend voor dit jonge, ambitieuze en tikkeltje

twee redenen: kwaliteit én altijd een scherpere

brutale autobedrijf dat in tien jaar tijd een enorme

prijs dan de concurrent.”

e d i t i e

2

|

P a g i n a

1 2


Het ontwerp van het nieuwe bedrijfspand is van de hand van Buro voor Bouwkunde Nunspeet.

Snelle handel ,,Een klant is hier eigenlijk nooit langer dan een half uur in de showroom. Dat klinkt raar, maar het is echt zo. We zijn een handelsbedrijf, geen autodealer. Klanten hebben de auto op onze website gezien. Daar staan alle specificaties op genoemd en de prijs is altijd superscherp.

Feestelijke start nieuwbouw in Ede

Snelle handel dus, zonder gedoe. Geen vijftig bakken koffie voordat er een deal gemaakt kan worden, maar

De start van het nieuwbouwproject

binnenlopen en weer weg met de auto. Dat is typerend

Goudenstein in Ede kreeg eind april

voor deze handel en ook de enige manier waarop het

een feestelijk tintje. De directies van

kan. Vorig jaar hebben we tweeduizend auto’s verkocht.

Woonstede en De Bunte Vastgoed legden

Dit jaar al ruim duizend en de maand mei is nog niet eens

de eerste vloerplaat voor de begane grond.

om.’’

Het project ligt op de hoek van de

De nieuwbouw in Harderwijk (die gerealiseerd gaat

Zuilenstein en Valkestein in de wijk

worden door Bouwbedrijf van de Kolk) gaat die

Veldhuizen. Hier ontwikkelt De Bunte

omloopsnelheid alleen maar vergroten, voorspelt

Vastgoed een nieuwbouwplan voor

Westerbroek. ,,In Doornspijk weet men ons al goed

achttien appartementen en vier

te vinden, maar als we in Harderwijk zitten, rijdt de

geschakelde grondgebonden woningen.

Nederlander er natuurlijk nóg makkelijker naartoe.

Bouwbedrijf van de Kolk gaat het project

Harderwijk is natuurlijk wel heel centraal.’’

realiseren. Van dat nieuwbouwplan kocht

Sneller schakelen

Woonstede in oktober de appartementen. Het appartementengebouw heeft achttien

Daarnaast zal ook de bedrijfsvoering vele malen

appartementen, variërend van 67 tot

efficiënter worden, verwacht hij. ,,Nu hebben we hier

79 vierkante meter, verdeeld over drie

tachtig auto’s staan en nog eens driehonderd in Elburg.

bouwlagen. De woningen zijn geschikt

Nooit handig natuurlijk als je tegen een klant moet

voor één- en tweepersoonshuishoudens.

zeggen dat de rest van het occassionpark tien kilometer verderop staat geparkeerd. De nieuwe locatie gaat ons helpen om de interne logistiek nog beter op de rit te krijgen en nóg sneller te schakelen. Nu gaat er nog veel tijd en energie verloren.” Corné Seldenrijk en zijn team kijken dan ook uit naar het moment dat het lint van de nieuwe locatie kan worden doorgeknipt. ,,Een perfecte plek met een enorme ruimte. Ik denk dat we nu amper beseffen waarin we terecht komen. We realiseren ons dat dit een heel ambitieus plan is, maar tegelijkertijd weten we dat het past in de enorme groei waar we midden in zitten. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.’’ e d i t i e

2

|

P a g i n a

1 3


Nieuwbouw15 woningen in Voorthuizen

Nieuwbouw villa in Blaricum

opdrachtgever: Planontwikkeling

opdrachtgever: Particulier

van de Kolk-Garderen B.V.

architect: Van Egmond

architect: Roozenbeek Architect BNA B.V.

Totaal Architectuur

Nieuwbouw 15 appartementen met commerciĂŤle ruimtes in Putten opdrachtgever: Planontwikkeling van de Kolk-Garderen B.V. architect: Roordink Architecten BNA

e d i t i e

2

|

P a g i n a

1 4


Van de Kolk bouwt Kloostertuin in Ermelo Een appartementencomplex midden in het dorp, maar tegelijkertijd op steenworp afstand van bos, heide en water. Bouwbedrijf van de Kolk gaat binnenkort van start met de bouw van De Kloostertuin in Ermelo. Het gaat om een complex met twaalf appartementen onder één kap, gelegen

Deelnemers ‘Van de Kolk Open’ leveren fanatieke strijd

aan de Putterweg, één van de belangrijke ontsluitingswegen van Ermelo. Deze weg kenmerkt zich door een diversiteit aan bebouwing, wat vooral

De derde editie van het Van de Kolk

tot uiting komt in de verschillende toegepaste kapvormen. Dit is ook de

tennistoernooi dat in juni werd gehouden,

reden waarom juist de kap als thema is gekozen voor de nieuw te bouwen

was opnieuw een groot succes. Met maar

appartementen. De kap ‘golft’ namelijk over de appartementen en voegt

liefst 26 personen (13 koppels) werd er een

op deze manier de twee blokken, die door een transparante tussenruimte

sportieve maar fanatieke strijd geleverd

gescheiden zijn, samen. De veelvormige kap geeft het appartementenblok

op de tennisbanen bij Matchpoint in

een eigen gezicht, waardoor deze zich naadloos in het bestaande lint van

Putten. Ondanks het wisselvallige weer

veelvormige daken voegt.

werden diverse technische hoogstandjes

De appartementen hebben verschillende indelingsmogelijkheden en worden

uit de kast getrokken om de felbegeerde

gekenmerkt door de grote hoeveelheden daglicht. Verkoop & bemiddeling

wisselbeker in de wacht te slepen. Voor

gaat via Vinke Veluwe makelaars in Ermelo. Het ontwerp van De Kloostertuin

Gerrald de Zwaan en zijn partner Marco

is van 4D Architecten uit Putten.

Voerman pakte dit goed uit. Zij werden de uiteindelijke winnaars van het toernooi. De wedstrijd werd op traditionele wijze culinair afgesloten met een uitgebreide barbecue.

e d i t i e

2

|

P a g i n a

1 5


snelle oplevering mogelijk!

In de verkoop / te huur 19 woningen in de wijk Kromme Akker in Voorthuizen Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Voorthuizen: 0342 - 472 072. Centrumplan De Markthal in Barneveld. 10 appartementen in middeldure klasse, 8 stadswoningen, 6 royale appartementen en 2 penthouses. Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Barneveld: 0342 - 423 400. Bedrijfsunits aan de Hammerstraat in Epe.

nog 1 te koop

Nog een aantal units te koop. Inlichtingen via makelaar Buitenkamp in Epe: 0578 - 612 552. Kantoren op Columbiz Park in Barneveld. Zelfstandige kantooretages vanaf circa 135 vierkante meter. Inlichtingen via Planontwikkeling van de Kolk: 0577 - 461855. ‘t Harderhuys in Putten. Laatste appartementen met commerciële ruimtes te koop. Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Putten: 0341 - 354 011 en Van den Brink makelaardij: 0341 - 353 814.

Colofon Kolk Report is een uitgave van Bouwbedrijf van de Kolk in Garderen. Bouwbedrijf van de Kolk-Garderen B.V. Koningsweg 13, Garderen Postbus 31, 3886 ZG Garderen T 0577 - 461 855 F 0577 - 461 012 E info@vandekolk.nl

Rust en ruimte in Edes nieuwbouwplan

I www.vandekolk.nl Redactie : Hiemstra Publiciteit Barneveld Yvette van den Brink-Bos

Een rustig en vriendelijk woningbouwplan. Zo kan het project Goudenstein in

Bert Oudendorp

Ede het best getypeerd worden. Op deze mooie locatie realiseert Bouwbedrijf

Peter van de Kolk

van de Kolk vier woningen van het type 2-onder-één kap. In het plan

Henk van de Kolk

Goudenstein is ook een kleinschalig appartementengebouw opgenomen.

Fotografie:

De gemêleerde geelbruine bakstenen gevels contrasteren mooi met het glas

Bouwbedrijf van de Kolk

en de witte panelen op de verdieping. Hierdoor lijken de daken bijna te

Hiemstra Publiciteit

zweven. De afzonderlijke woningen worden extra geaccentueerd door naar voren stekende penanten. De dakoverstekken zijn voorzien van klossen en

Ontwerp en opmaak:

mooi slank gedetailleerd. Dit is vooral goed zichtbaar bij de kopgevels.

E* dSign, Barneveld

De woningen zijn ruim bemeten. Bijzonder is dat de entreehal gedeeltelijk in de aanbouw gesitueerd is. Hierdoor ontstaat er extra woonruimte op de

Druk:

begane grond. Ook de garage heeft extra breedte gekregen. Door de ruime

Aforma drukkerij, Apeldoorn

opzet van de woningen zijn meerdere indelingsvarianten mogelijk.

Oplage:

Meer informatie via ontwikkelaar De Bunte Vastgoed:

Wilt u een gratis Kolk Report ontvangen?

www.debunte.nl/ede-goudenstein. Architect: Geesink Weusten Architecten.

Stuur dan een e-mail naar info@vandekolk.nl e d i t i e

2

|

P a g i n a

1 6

Profile for Bouwbedrijf van de Kolk - Garderen B.V.

Kolk Report 2 - 2011  

In memoriam Aalt van de Kolk Ambitieus nieuwbouwplan Seldenrijk aan A28’ Ondernemende apothekerbouwt nieuw medisch centrum

Kolk Report 2 - 2011  

In memoriam Aalt van de Kolk Ambitieus nieuwbouwplan Seldenrijk aan A28’ Ondernemende apothekerbouwt nieuw medisch centrum

Profile for vandekolk
Advertisement