__MAIN_TEXT__

Page 1

J A A R G A N G

1

|

E D I T I E

2

Directie Groevenbeek College:

‘Van de Kolk voelt zich verantwoordelijk voor het hele project’

pg03 pg 03 Een eigen woning voor ruim een ton

pg06 “Ook als leerling hoor je er helemaal bij”

pg06

verder...

A R C H I T E C T A A N H E T W O O R D P R O J E C T E N K O L K K O R T V A N H U I S U I T. . .


VAN HUIS UIT...

Geen paniek! Het eind van het jaar is altijd een goed moment voor een terugblik. En ook in deze Kolk Report kunnen we daar niet omheen. Maar als u hier een klaagzang verwacht over een neergaande economie, dan heeft u het verkeerde blad in handen. Natuurlijk ondervinden we de gevolgen van deze conjunctuur, maar voor negativiteit en paniek is er bij Van de Kolk beslist geen ruimte. En daar is alle reden voor. Het de achter ons liggende jaren hebben we een gezonde groei gezien in alle activiteiten en ook voor het komende jaar is de orderportefeuille goed gevuld. Sterker nog: het is lang geleden dat we in december al konden constateren dat er voor het jaar erop al weer sprake is van een goed gevulde orderportefeuille. Geen reden voor paniek dus. Bovendien ligt er in deze enigszins wankele economie een belangrijke kans. Opdrachtgevers zullen des te meer belang hebben in een partij die betrouwbaar is en financiële zekerheid biedt. En daarvoor is men bij Van de Kolk altijd al aan het goede adres geweest. Als je van start gaat met een bouwproject is onzekerheid over de aannemer zo’n beetje het laatste dat je kunt gebruiken. Daarom werken we bij Van de Kolk ook steevast onder het motto ‘zorgeloos bouwen’. In een wereld waar alles draait om de laagste prijs, willen wij juist een partij zijn die meedenkt, meevoelt en meedoet. En dat op zo’n manier dat we de opdrachtgever alle zorgen over de bouw uit handen nemen. Wij geloven dat deze werkwijze ook in een wat mindere economie altijd aan het langste eind zal trekken. Vanaf deze plek wens ik u dan ook een mooie decembermaand toe en een zorgeloos 2009!

Peter van de Kolk.

E D I T I E

2

|

P A G I N A

2


Architect Alex Drost en Henk van de Kolk in één van de bijzondere starterswoningen

Nieuw in Voorthuizen: 34-onder-1-kapwoning:

die gebouwd zijn in de nieuwe wijk Blankensgoed (in

,,Een eigen woning voor ruim een ton’’

Voorthuizen).

Een eigen woning voor iets meer dan een ton.

bevorderen zodat ze in de toekomst hun functie

Dat zou twintig jaar geleden misschien nog wel

blijven houden. Drost: ,,Voor starterswoningen

geloofwaardig zijn geweest, maar anno 2008? Ja,

wordt vaak het principe gehanteerd dat ze

het kan toch echt. En wel in Voorthuizen, waar Van

goedkoop moeten zijn. Maar wij hebben er

de Kolk samen met 4D architecten uit Putten 34

nog een dimensie aan toegevoegd, namelijk

starterswoningen ontwikkelde en realiseerde voor

dat starterswoningen vooral ook niet te groot

het onwaarschijnlijk lage bedrag van circa 110.000

moeten zijn. Het probleem van de meeste

euro per stuk. De belangstelling is overweldigend.

starterswoningen is namelijk dat er zoveel ruimte in zit dat je er een gezin kunt stichten

De oplevering van deze 4DKO-woningen, zoals ze

en er nog vele jaren vooruit kan. Dat stopt de

genoemd zijn, komt op een moment dat de kredietcrisis

doorstroming, waardoor andere starters geen

een behoorlijke wissel trekt op de economie. ,,Een

kans krijgen.’’

goed moment dus,’’ zegt Alex Drost, de architect die samen met Henk van de Kolk aan de wieg stond van dit

De oplossing zit in de minimale leefruimte,

bijzondere stukje woningbouw. ,,Met name voor starters

legt Henk van de Kolk uit. ,,De ruimte is precies

is het lastig om een goede hypotheek te krijgen, maar

goed om te beginnen. Een woonkamer met

voor 110.000 euro zal dat eenvoudiger zijn.’’

een keuken, een relatief grote slaapkamer op

Goede doorstroming

de eerste verdieping met daarnaast een kleine hobbyruimte. Zodra mensen meer te besteden hebben en een gezin willen stichten, zullen ze

De 4DKO-woningen zijn niet alleen bedacht om starters

op zoek gaan naar iets anders, waardoor de

een kans te bieden, maar ook om de doorstroming te

woning weer vrij komt.’’ De woning oogt E D I T I E

2

|

P A G I N A

3


De 34 woningen staan allemaal met de achterzijde van de woning tegen elkaar aan.

Konstruktieburo Snetselaar werkt graag samen

ondanks de afmetingen nog verrassend ruim. De entree beneden komt uit op de woonkamer en keuken van

met Van de Kolk

24 vierkante meter, terwijl boven een badkamer zit met een flinke slaapkamer en een kleine hobbyruimte.

,,Weten hoe de aannemer wil bouwen en daar je

Drost: ,,We hebben bij de meeste woningen ook extra

berekeningen en tekeningen op afstemmen. Dat

grote vensters aangebracht, om te voorkomen dat de

is onze kracht!’’ Hendri Snetselaar, directeur van

leefruimtes donker zouden worden. Vanuit de slaapkamer

Konstruktieburo Snetselaar BV, werkt graag samen

en woonkamer is er uitzicht op een grote groenstrook aan

met Bouwbedrijf van de Kolk. Bij de 4DKO-woningen

de voorzijde van het totaalplan.‘’

verzorgde het bedrijf onder meer het complete funderingsadvies waarbij aan de hand van een aantal metingen onder meer de draagkracht van de grond

Veel animo

wordt bepaald. Ook de hoofdberekeningen met de werktekeningen zijn door Snetselaar gemaakt. ,,De

De animo voor het project is enorm, vertelt Van de Kolk.

samenwerking is uitermate plezierig en dateert al van

,,We hadden 110 inschrijvingen op 34 woningen, alleen

lang geleden,’’ vertelt Snetselaar. De vorige directeur,

uit Voorthuizen. Mensen reageren heel enthousiast. Het

Aalt van de Kolk, heeft er nog voor gezorgd dat wij een

is natuurlijk ook een prachtige kans voor jonge mensen

locatie kregen om ons vorige kantoor neer te zetten.

die een eerste stap op de woningmarkt zetten. Er is voor

Iets dat hij geheel belangeloos deed en dat is tekenend

de zogenoemde MGE-constructie gekozen, wat betekent

voor de manier waarop we met elkaar bezig zijn.’’

dat de huizen gekocht worden voor 65 procent van de

Snetselaar is een middelgroot constructiebureau dat

marktwaarde terwijl het restbedrag gefinancierd wordt

momenteel ruim twintig specialisten in dienst heeft.

door de woningstichting. Bij verkoop wordt de winst

De onderneming heeft afgelopen zomer een geheel

gedeeld met de woningstichting en wordt de woning

nieuw eigen pand ontwikkeld en betrokken aan de

opnieuw voor 65 % van de marktwaarde te koop gezet.‘’

Galileïlaan 36 in Ede (Bedrijvenpark “De Vallei”). ,,De kracht van Snetselaar is dat we tekenen en rekenen

,,Deze constructie past goed in de tijd waarin we leven,’’

zoals de praktijk dat vraagt, geheel toegesneden op

zegt Drost. ,, Het was al niet makkelijk voor starters

de bouwmethode van de aannemer. Om dat goed te

om geld te lenen en dat lijkt alleen maar moeilijker te

kunnen doen is persoonlijk contact heel belangrijk.

worden. We verwachten dan ook dat de vraag naar

Er is geen echte standaard werkwijze. Iedereen werkt

dit soort woningen zal toenemen. ‘’

weer anders. Om de snelheid in het bouwproces te bevorderen tekenen we ook staalconstructies op

Binnenkort is er meer informatie over dit concept

werkplaatsniveau uit voor productie en montage.’’

te vinden op www.4dko.nl.

www.snetselaar.nl

E D I T I E

2

|

P A G I N A

4


Wortel geschoten in de Kromme Akker De Kromme Akker is ongetwijfeld één van de meest in het oog springende Van de Kolk-projecten van de laatste jaren. Het bouwteam blikt er tevreden op terug, maar zijn de bewoners net zo content? Kolk Report nam de proef op de som bij de familie Bokma in de G.H. Roeterdinkstraat. In de moderne woonkamer van nummer 64 knispert een vrolijk haardvuur. Gerlof en Gerlies Bokma zijn mensen die houden van gezelligheid en dat straalt er aan alle kanten vanaf. ,,Toen we dit huis op de tekening zagen, waren we meteen verkocht,’’ vertelt Gerlof. ,,De vormen en de grootte van de leefruimtes spraken ons enorm aan. Bovendien kregen we in dit huis de kans om een ruimte in te richten voor onze praktijk voor relatie- en gezinstherapie.’’ Gerlies vult aan: ,,Ook de wijk zelf past helemaal bij ons. Heerlijk intiem en zonder doorgaand verkeer, lekker dicht bij het bos én bij het dorpscentrum, terwijl je ook in vijf minuten op de snelweg zit.’’ Ook het water achter de woning wordt gekoesterd. ,,We hebben er altijd over gedagdroomd om in de achtertuin de schaatsen onder te binden en het

Gerlof en Gerlies Bokma:

leuke was dat er

,, We mochten zo vaak de

amper vijf weken

bouwkeet binnenlopen als we

nadat we de sleutel hadden gekregen ijs op de singel lag.

wilden en alles was bespreekbaar.’’

Maar vooral in de zomer is het natuurlijk heerlijk om aan het water te zitten. ‘’ De Bokma’s blikken erg tevreden terug op de

ook in veel opzichten afgeweken van het

bouwperiode. Gerlof: ,,We zaten in die tijd in een

oorspronkelijke standaardplan, maar dat

vakantiewoning en dan duurt wachten natuurlijk altijd

was voor Van de Kolk geen enkel probleem.

lang, maar de samenwerking met de aannemer was heel

Al met al hebben we er een heel goed gevoel

goed. We mochten zo vaak de bouwkeet binnenlopen als

over en wonen we hier met ontzettend

we wilden en alles was bespreekbaar. We zijn dan

veel plezier.’’ E D I T I E

2

|

P A G I N A

5


Ook als leerlingtimmerman hoor je er helemaal bij

Leermeester Dirk Kok en leerling Pieter Hak aan het werk op camping De Zanderij in Voorthuizen. ,,Op de afdeling kleinbouw leer ik veel verschillende facetten van het timmerwerk kennen.’’

De praktijk is de enige plek waar je het vak echt

opleiding is bij de Bouwopleiding Noord West

goed kunt leren. Dat heeft Dirk Kok ervaren toen hij

Veluwe. Vier dagen in de week is hij op pad

een jaar of tien geleden in dienst kwam als leerling-

met zijn leermeester Dirk, terwijl hij de andere

timmerman. Maar hij is des te meer overtuigd nu

dag aanschuift in de schoolbanken. ,,Mijn vader

hij op zíjn beurt een leerling onder zijn hoede heeft.

is meubelmaker, mijn broer timmerman en voor mij was al vrij snel duidelijk dat ik het vak

Het is frisjes in de speeltuin van camping De Zanderij in

ook wilde leren. Omdat ik in Garderen woon,

Voorthuizen. Op deze plek krioelde het in de afgelopen

is Van de Kolk voor mij het ideale leerbedrijf.

zomer nog van de vakantie vierende kinderen, maar nu is

Trouwens om meer redenen: Van de Kolk is een

er niemand meer te bekennen. Op twee mensen na: Dirk

familiebedrijf met een sfeer die je niet zoveel

Kok en Pieter Hak. Het duo staat voor de opgave om de

meer tegenkomt. Ook als leerling-timmerman

speeltoestellen daar waar nodig te repareren en klaar te

hoor je er helemaal bij.’’

maken voor het nieuwe seizoen.

Nooit hetzelfde

Een rustige vent Pieter heeft het erg naar zijn zin en is tevreden

,,Iemand moet het doen,’’ glimlacht Dirk als hem gevraagd

over de begeleiding. ,,Dirk is een rustige vent

wordt of hij er nog een beetje schik in heeft. Maar dan

en hij legt me goed uit waar ik kan verbeteren.

serieus: ,,Klein onderhoud heeft als groot voordeel dat je

Natuurlijk moet je als leerling ook wel eens de

altijd ergens anders bezig bent. Dat maakt het werk zo

rotklusjes opknappen, maar over het algemeen

leuk. Pieter knikt: ,,Je bent eigenlijk nooit twee dagen op

mag ik veel doen, waardoor ik veel kan leren.

dezelfde plek en je leert heel veel verschillende facetten

En de sfeer onderling is heel goed. Eigenlijk

van het timmerwerk kennen.’’

merk je er niet eens zoveel van dat ik leerling ben en hij leermeester. Je bent vooral collega’s

Dat is voor Pieter zeker belangrijk omdat hij nog in

E D I T I E

2

|

P A G I N A

6

van elkaar.’’


koklk ort Team Van de Kolk skeelert voor Kika Het team Van de Kolk heeft onlangs 1000 euro bij elkaar geskeelerd tijdens een 24-uurs skeelerfestijn in Biddinghuizen. Het evenement dat de naam Raps24Kika heeft meegekregen, leverde in totaal meer dan 18.000 euro op voor de stichting die kinderen met kanker ondersteunt. Marco Oudendorp (uitvoerder bij Bouwbedrijf van de Kolk) en zijn drie skeelermaten zijn gewend aan Dirk: ,,We zijn allebei rustige types. Dat scheelt. Als je gaat

monstertochten, maar 24 uur achter

lopen schelden op elkaar, schiet dat niet op. Bovendien

elkaar skeeleren is een hele opgave, laat

zijn we er bij gebaat dat jongens als Pieter het naar de zin

hij weten. ,,In die 24 uur skeeler je om

hebben. Vakmensen zijn schaars en we doen er alles aan

beurten twintig minuten. Veel tijd om

om de goede mensen binnen de muren van het bedrijf te

tussendoor uit te rusten is er dus niet.

houden. ‘’

Maar het was geweldig om mee te doen.

Zelf zien

Van de 31 teams die waren ingeschreven zijn we op de 14de plek geëindigd. Een leuk resultaat, al gaat het natuurlijk om

Als hem gevraagd wordt naar de vorderingen van Pieter,

het goede doel en de lol. Een hele dag en

knikt hij tevreden. ,,Het gaat hartstikke goed. Waar hij in kan

een hele nacht bezig zijn met elkaar is echt

leren is het zelf zien van oplossingen. Zelfstandig naar een

heel gezellig. We zijn dan ook vast van

klus kijken en aanpakken is een vak apart.’’ Pieter: ,,Ik ben

plan om volgend jaar weer mee te doen.’’

nog wel eens geneigd om te moeilijk te denken en als ik het Dirk dan zie voordoen is het eigenlijk veel makkelijker dan ik dacht. Maar je moet de oplossing wel zien. Dat zijn dingen die ik hier leer.’’ Pieter heeft inmiddels twee jaar van zijn opleiding achter de rug. ,,Nu ben ik net begonnen aan de voortgezette timmeropleiding, waarin je nog veel dieper op de stof in gaat. Ik weet zeker dat ik hier blijf als ik klaar ben. Van de Kolk is een heel prettig bedrijf om te werken en er is nooit gezeur. Wat dat betreft kan ik het iedereen aanraden.’’

E D I T I E

2

|

P A G I N A

7


Metamorfose Groevenbeek: open, kleurrijk en transparant

directie. ,,Bovendien is het onderwijs in de afgelopen jaren veranderd en ook daar hoort een andere uitstraling bij.”

Leerling-gerichter Deze verandering komt er in het kort op neer dat het onderwijs ‘ leerling-gerichter’ is geworden. Waar vroeger vooral les gegeven werd binnen het traditionele klaslokaal, is de behoefte gegroeid om leerlingen zelfstandig of in groepsverband te laten werken aan een opdracht. ,,Dat vergt dus ook een

Het Groevenbeek College in Putten is weer

verandering in de indeling van je gebouw,,’’

helemaal klaar voor de toekomst. Niet alleen het

vult locatiedirecteur Gert van de Kamp aan.

onderwijs onderging in de afgelopen periode een

,,In het gebouw is eigenlijk geen muur overeind

vernieuwingsslag, ook het gebouw zelf kreeg een

gebleven.’’

ware metamorfose. De verschillende afdelingen in het gebouw zijn Open, kleurrijk en transparant. Dat is de indruk die

nu op een logische manier geclusterd terwijl

de bezoeker krijgt van het compleet vernieuwde

onderbouw en bovenbouw nadrukkelijker van

gebouwencomplex aan de Korenlaan in Putten. In de

elkaar zijn gescheiden. Ook is de verblijfsruimte

25 jaar dat de school bestaat, is er nooit veel veranderd,

op bijna spectaculaire wijze aangepakt. Aan de

maar nu ken je het niet meer terug. Met name de

voorzijde van het gebouw is namelijk een aula

prachtige ronde aula aan de voorzijde van het gebouw

gebouwd die gerust kan worden aangemerkt

is een ware eye-catcher geworden.

als hét gezicht van het Groevenbeek College. ,,Als school hebben we veel ambities en dat

,,We hebben de ambitie om deze school naar een nieuw

mag ook in het gebouw tot uitdrukking komen.

niveau te brengen en kregen de kans en de financiële

Vandaar dat we daar echt werk van hebben

mogelijkheden om het hele gebouw onder handen te

gemaakt. We zijn dé VMBO-school van Putten

nemen,” vertelt Gijs Beekhuizen, lid van de centrale

en dat mag gezien worden.’’

E D I T I E

2

|

P A G I N A

8


Snelheid Over de vernieuwbouw, zoals dat heet, is het directieteam zeer tevreden. ,,Met name over de snelheid waarmee alles verlopen is,’’ zegt Beekhuizen. ,,We zijn in mei van start gegaan met de sloop en in september konden de leerlingen er weer in. Het enige dat toen nog niet stond was de aula. Dat dingen zo snel zijn gegaan, is een verdienste van ons allemaal. We hebben gewerkt in een bouwteam en dat heeft wat ons betreft een grote meerwaarde gehad. Je hebt een vast budget, maakt vervolgens samen de keuzes om binnen dat budget te blijven en je hebt een grote mate van zekerheid. Zowel in financieel opzicht als qua planning.’’ De schoolleiding schakelde ICS-adviseurs in voor de bouwkundige begeleiding. ,,Wij zijn onderwijsmensen,’’ verklaart Van de Kamp. ,,En bouwen is een vak apart. Je hebt naast de aannemer een partij nodig die met je meedenkt. ‘’

Capaciteit De keuze voor Van de Kolk was snel gemaakt, zo geeft het directieteam aan. ,,We zochten een aannemer met body en met de capaciteit om deze klus te klaren. Het moest een bouwer zijn die bekend is met de buurt en die ook regionale onderaannemers kent. Toen kwamen we snel bij Van de Kolk uit en daar hebben we geen moment spijt van gehad.’’ Ook Arjan Grootkarzijn (ICSadviseurs) is erg tevreden over deze keuze. ,,Van de Kolk heeft zich laten zien als een partij die duidelijk verantwoordelijkheid voelt voor het hele project. Niet afwachtend, langs de zijlijn, maar initiatiefrijk en alert. Dat is wat je graag ziet bij een aannemer.’’

E D I T I E

2

|

P A G I N A

9


Renovatie postkantoor in Barneveld opdrachtgever: K.B.B. BV architect: Architectenbureau Ir. A.T. Hofland

Nieuwbouw twee commerciĂŤle ruimtes en vier appartementen in Barneveld opdrachtgever: Rovast B.V.

Uitbreiding bedrijfspand in Scherpenzeel

architect: Architectenbureau Ir. A.T. Hofland

opdrachtgever: Modiform B.V. architectenbureau: Den Hartog tekenbureau voor design & architectuur

Nieuwbouw 46 woningen in Voorthuizen (Blankersgoed) opdrachtgever: Planontwikkeling Van de Kolk-Garderen B.V. architect: 4D architecten E D I T I E

2

|

P A G I N A

1 0


Van de Kolk blikt terug op geslaagd jubileum Kootwijkerbroek gaat nieuw bouwen

Het jaar 2008 mag gerust een uniek jaar worden genoemd in de geschiedenis van Bouwbedrijf van de Kolk. Het

Het heeft even geduurd voordat het zover was, maar in Kootwijkerbroek

75-jarig bestaan is een mijlpaal in de

verrijst in de komende periode een prachtig nieuwbouwplan. Het gaat om

geschiedenis en daar werd dan ook

een woonwijk die de naam ‘Puurveen’ heeft meegekregen. In totaal staan er

uitgebreid bij stilgestaan. Het voltallige

91 woningen gepland die in vier fases gebouwd zullen worden tussen 2008

personeel werd getrakteerd op een

en 2010.

geheel verzorgd tweedaags verblijf in het Belgische Oostende. Tijdens dit

Voor de uitvoering van dit project

gezellige uitje stond sportiviteit en

wordt nauw samengewerkt met een

gezelligheid centraal. Zo werd er op

klankbordgroep uit Kootwijkerbroek,

het strand van Oostende gewerkt aan

die bestaat uit onder andere

teambuilding door middel van een echte

vertegenwoordigers van Plaatselijk

‘Battle of the Coast’. Op de tweede

Belang en de Ondernemersvereniging.

jubileumdag werd een bezoek gebracht

Zij heeft een adviesfunctie en denkt

aan de schitterende Middeleeuwse

mee in de planvorming en uitwerking

stad Brugge. Het gezelschap maakte

daarvan. De eerste fase bestaat uit

onder meer een stadwandeling en een

19 woningen in diverse categorieën en

boottocht over de ‘Brugse Reien’ waar

prijsklassen. De verkoop verloopt via

men volop genoot van de fantastische

Midden Nederland Makelaars Voorthuizen. Meer informatie over het plan

sfeer van cultureel Brugge. Deze

kunt u vinden op de site van gemeente Barneveld: www.barneveld.nl

dag werd net als de voorgaande

De opdrachtgever voor het plan in Kootwijkerbroek is Planontwikkeling

culinair afgesloten, deze keer met een

van de Kolk-Garderen B.V. Het ontwerp van de woningen is van

uitgebreide barbecue op Landgoed

architectenbureau Ir. A.T. Hofland.

Schaluinen in Baarle Nassau. Het mooie weer gedurende deze twee dagen maakte het feest helemaal compleet. Het personeel van Bouwbedrijf van de Kolk bood de directie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het bedrijf een klok aan met de tekst ‘Na 75 jaar nog steeds bij de tijd’. Deze klok heeft een plek gekregen in de nieuwe kantine. Naar buiten toe werd het jubileum dit jaar kracht bijgezet door een speciale jubileumuitgave die onder alle relaties van Van de Kolk verspreid werd.

E D I T I E

2

|

P A G I N A

1 1


Binnenkort in de verkoop 13 woningen in de wijk Blankensgoed in Voorthuizen. Consumentgericht bouwen; in samenwerking met De Bunte Vastgoed. Start verkoop: december 2008. Inlichtingen via: Midden Nederland Makelaars Voorthuizen 0342-472072. 8 twee-onder-een-kap-woningen in de wijk Blankensgoed in Voorthuizen. Start verkoop: tweede kwartaal 2009. Inlichtingen via: Midden Nederland Makelaars Voorthuizen 0342-472072. 2 appartementen Langstraat Barneveld Start verkoop: 1e kwartaal 2009. Inlichtingen via: Midden Nederland Makelaars Barneveld 0342-423 400.

Kolk Report is een uitgave van

Nieuwbouw winkel Langstraat Barneveld van start

Bouwbedrijf Van de Kolk in Garderen.

In de Barneveldse Langstraat is een begin gemaakt met de sloop van een

Colofon

oud winkelpand dat vervangen wordt door een nieuwe met daarboven twee Bouwbedrijf van de Kolk-Garderen B.V.

appartementen. Het bouwplan is ontworpen door architectenbureau ir.

Koningsweg 13, 3886 KC GARDEREN

A.T. Hofland uit Barneveld. De winkelruimte is opnieuw verhuurd aan Flash

T

0577 - 461855

Shoes die in de nieuwbouwsituatie een verbinding krijgt met de belendende

F

0577 - 461012

winkel LinchĂŠrie. De architect is er bij het ontwerp van uitgegaan dat het

E

info@vandekolk.nl

nieuwe winkelpand goed zou passen in het bestaande straatbeeld. Achter het

I

www.vandekolk.nl

smalle diepe perceel wordt een opgang gemaakt voor de bewoners van de appartementen. Het winkelpand is ontwikkeld door Planontwikkeling van

Redactie

de Kolk-Garderen B.V.

Hiemstra Publiciteit Barneveld

Inlichtingen over de verkoop van de appartementen: Midden Nederland

Yvette van den Brink-Bos

Makelaars te Barneveld, 0342-423 400.

Bert Oudendorp Peter van de Kolk Henk van de Kolk Fotografie Bouwbedrijf Van de Kolk Hiemstra Publiciteit Ontwerp en opmaak E* dSign, Barneveld Druk: Van Hout De Drukkers, Nijkerk Oplage: Wilt u een gratis Kolk Report ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@vandekolk.nl

E D I T I E

2

|

P A G I N A

1 2

Profile for Bouwbedrijf van de Kolk - Garderen B.V.

Kolk Report 2 - 2008  

Het eind van het jaar is altijd een goed moment voor een terugblik. En ook in deze Kolk Report kunnen we daar niet omheen. Maar als u hier e...

Kolk Report 2 - 2008  

Het eind van het jaar is altijd een goed moment voor een terugblik. En ook in deze Kolk Report kunnen we daar niet omheen. Maar als u hier e...

Profile for vandekolk
Advertisement