__MAIN_TEXT__

Page 1

EDISIE

62e JAORGANG NUMMERKE

62

Mayenèr 2021

de

OFFICIEEL ORGAON

VAN UT MAYSE CORONAVAL

CARNAVAL OP DE MAY DAAR BLIJF JE VOOR THUIS enige échte May’s

OITGAOVE:

C.S. DE MAYENÈRS

K E O B E O D GE


• • • •

accountancy administratie belastingadviezen loonverwerking Nieuwstraat 41 - Made - T. 0162 67 00 20 7

2


Van de REDAKSIE… Hèdde de brievebus hóóre kleppère? En daorna ’n doffe plof gehòòrd? Dan kèn ’t héél goed zijn dàgge op dà moment dees karrenevalskráánt in huis hét gekrèège. Hét medicijn téége de kaoter van ‘t gemis van ‘t oos zo geliefde saomekomme tijdens karreneval déés jaor. ‘n Kráánt die dus gaot doen wà t‘ie mot doen; ‘oe de karrenevals-tintel laote voele van ‘oew kruin tot aon ‘oew voetzóóle.

L

aot ‘oew verrasse en gaot’r mar eens goed vur zitte. Begin meej lèèze, gè zult’r gèn spijt van krijge. En gè wit… niks ruukt zo lekker as ’n spik-splinter-nieuwe karrenevalskráánt! Méér dan honderd paogina’s pure leut meej hier en daor ‘n serieus sausje. Alles is àànders, mar toch vertrouwd; zo vinde nàtuurlijk de proklemaosie van Prins Tommes d’n Irste en ‘n vurwoord van ooze nieuwe vurzitter, mar ok de verhaole van ooze bouwploege en Mayse kapelle en wie de Beste Juin vurrig jaor nou ok alwèèr precies was. Doarneffe, zoals gezèèd, genoeg leut over bevurbeeld káántklosse en ilegaole volluksophóópinge. Ooit wellès wille wééte hoe of da t’r aon toegaot in ‘n bouwhal? Mar vural ok wà we meej z’n allen thuis zelluf kenne gaon doen?

3


UW GLAASJE WEER STEVIG IN DE HAND HOUDEN? HAND&POLS is een gespecialiseerde praktijk voor hand- en polsklachten. Wij richten ons dan ook uitsluitend op onderzoek en behandeling van problemen die zich kunnen voordoen aan hand, pols en elleboog. Wij kunnen een passende brace leveren of een spalk op maat maken voor uw specifieke klacht. Vergoeding voor de behandeling vindt op dezelfde wijze plaats als reguliere fysiotherapie en ergotherapie. Voor fysiotherapie kunt u ook zonder verwijzing van een arts direct een afspraak maken bij ons. 0162 74 20 59

Oosterhout

info@handpolsexpert.nl

Made

www.handpolsexpert.nl

Breda

Tilburg

Ruud Rullens

Goirle 9

4


Nou daor komde dees jaor ammaol ááchter! Prèsies op tijd hòòrde we ok ’t grommende geluid van ‘t zellufrijdende buske van de gemèènte dà tegenwoordig dur d’n gemèèntegids wordt gebruikt. Hij kent iedere uithoek van de May, ’t hééle industriegebied van Stuivezàànd en ’t woeste gedèèlte van Plukmade às z’n broekzak. Nouw zoude dieje broekzak zellèf trouwens nie wille kenne, want hij haolt om de dertèg sekonde daor ‘n vettège ròòje zaddoek uit omhòòg om z’nne al èève ròòje neus in te snutte. Daorbij gromt ‘ie net às z’n buske. Mar às meej zoveul dinge geldt ok bij hùm: gè mot ‘t wèète en ge mot wèète waor gè mot kijke. Nou lichte wai nog mar ‘n héél klein sluierke op over wàgge kèn verwachte, de rest zegge wai lekker nie. Want dà motte zellèf mar lééze en belèève. Bij oos hedde ok gèn abonnèment nòòdig, want

DE MAYENÈR 2021 van Nummerke 62, Officieel orgaon val ene ‘t Mayse Karr WEBSITE: www.mayeners.nl Facebook: CS- de-Mayenèrs l Webshop: webshop.mayeners.n REDAKSIE: Dijk, Andre van der Lind en, Annet van t, voe Ligt s Carola Valkenburg, Cee Daniël Jansen, Dennis de Bok, Harrie Huijben, Piet Gou verneur, stra ten Roel van den Dungen, Wilton Diep FOTOGR AFEN: Sanden, Anton Jansen, Mariska van der Marijnis sen an Joh out, Elsh den van Marianne verneur Gou ry Har Marcel & Hes ter Raa fs,

de karrenevelaskráánt wor graotis en vur niks in oew brievebus gelééd! Enne… géén enge verhoale of wééreldleed, neeje! Vertrouwde rituwele, gebruike en ààndere vuile gewòòntes van de karrenaval zoals pèpiere maskers plakke, bàlonneblaoze, kèfettieknippe, serrèpetieneverrève zonder hàànde! Gewòòn Mayse leut die de sleur van dees tijd doet vergèète. En ’t lijke misschien allénèg wel gewòòn letters op gekleurd pèpier. Mar meej ‘t omslaon van iedere bladzijde kom ‘t karrenevalsgevoel stééds duidelijker terug. De mooiste herinneringen komme bòòve, wàrrum ingekleurd dur de tijd. Verhaole die saome meej prachtige illustraosies en mooie foto’s verworre tot ééne brok leut!

En gè wit: gè ken beter belééze zijn dan beléége!

REDAKSIE ADRES: Dennis de Bok dennis@mayeners.nl ILLUSTR AOSIES: Piet Gou verneur : GRAOFIESE VER ZURRÈGING Dungen Daniël Jansen en Roel van den VERSPR AAJ INGSGEBIED: rach t en De Mayenè r wor graotis rondgeb en héél May e aans gotg afgeleve rd op de rup) (dur e mel Drim LOSSE NUMMERS: € 1,11 (excl. Portokoste) ABBENEMENTE: binne € 5,55 per jaor (incl. portokoste

nk Mad e Ned erlaand) te stor te op Raboba elding verm er ond 86 032 1315 NL8 4RABO0 gullieje op re wor e van: “Ik wil gère abbene ” nt... kran t, waa rbeeld: En dan unne mooie slagzin. (Veu meej De Mayenè r: Aind eluk un kraa nt t wel lekker bèk Ut ...? iets zouw Of vers taand. en dan ...” op:. vind e nie?!) en dan: “Ik won ok dus en t won ge dag r wao op schraifd e be. heb waor dagge de kraa nt wil ensinge, Verdere inzendinge kwa tips, verw iek, kret e end slop opbouwende en geheel enzo ram prog ut vur te pun en kommetaor karreneval tweej maonde vur ut volgende mééle naor: of es -adr ksie reda ut r stuure nao kraant@mayeners.nl

nt. nen in het bela ng van deze kraa ren die hun med ewer king verle erpe rs, schr ijver s en alle ande ontw van en herm besc ten nèr wil de rech ©202 1. De reda ksie van de Maye erpe n en teks ten. n daar om alle graf ische ontw Binn en het Aute ursre cht valle

5


CARNAVAL 2021 BIJ

’t Trefpunt CARNAVALENTIJN Klaor Vur Mekaor

Als wij weer open mogen zijn met carnaval staan wij voor jullie klaar! Kom genieten van een heerlijk 3 gangen carnavalsmenu voor €19,50 p.p. (uitsluitend op reservering) Ben je met een groep of vereniging? Neem dan contact met ons om de mogelijkheden door te nemen. Alles wordt uiteraard volgens de maatregelen nageleefd!

LIEVER LIEF ZIJN TEGEN ELKAAR? Kom dan genieten van ons Sharing Diner! Met je geliefde smullen van heerlijke hapjes & gerechten zullen wij jullie avond vullen! 3 gangen € 34,95 p.p. 4 gangen € 42,50 p.p. Als wij toch niet open mogen zijn, kan je het menu afhalen! (uitsluitend op reservering)

Tot snel en #steeeseeef. Das engelaaands vur blaif vailig

W.EETENSTAP.NL W W 0 00 84 -6 62 01 E AD M RAADHUISPLEIN 1A

10

6


Proklemaosie!

Ir st e. Wa i Pr in s To m me s du n zoth ei d. Ba ij de Gr ao si e va n de Maye nè ri nn ek es. Pr in s de r Maye nè rs en de Mays e Le ut. Ri dd er in de Or de va n Mays e Ca rn av al sBe sc he rm he er va n al le in e. ve re ni gi ng e en be st e Ju Mays e ka pe ll e. Be sc he rm he er va n al le ka pe l. Ne us ve ge r va n de sn ot t tot aa n du n sloot He er va n de Wa og estr ao va n Si nt Ja n ss um Ba ro n va n du n la ng e ao rg ao n. Gr ao f va n afzi en en du zo vo or t, En zo vo or t, en zo vo or t, en rs en Ro ep en tot al le Maye ne Maye ne ri nn ek es,

KLAOR VUR MEKAOR!

Het derde jaar alweer. Wat vliegt de tijd toch voorbij, het begint al bijna te wennen om mezelf prins te mogen noemen. Ook dit jaar is het ondanks alles weer een voorrecht om jullie voor te mogen gaan als leutvorst van de May.

N

atuurlijk wel even wennen zo zonder alle gezellige bijeenkomsten en vergaderingen in de aanloop naar ons mooie feest. Daar waar we normaal gesproken al helemaal in de stemming komen op het Elluf elluf bal met de Schrètstraid en al een blik mogen werpen op de creaties van onze fantastische bouwers, moeten we nu op afstand vergaderen en voorbereiden. Dat dit een bijzondere carnaval gaat worden staat buiten kijf. Dat het zo anders dan anders zou worden hadden we ons nooit kunnen voorstellen. Maar laten we kijken naar mogelijkheden in plaats van problemen, verbinding in plaats van eenzaamheid en de ware aard van onze prachtige traditie opzoeken. Wat mooi dan ook om te zien dat alle Mayenèrs, bij wie carnaval simpelweg in het bloed zit, met zoveel alternatieve ideeën en suggesties zijn gekomen om er gezamenlijk een memorabel feest van te kunnen maken.

manier een feestje van te maken. Van polonaise in de woonkamer, tot optocht door de eigen voortuin. Carnaval komt naar je toe dit jaar. Digitaal of in de buitenlucht, we vinden een weg om dat wat ons elk jaar zoveel vreugde en contact brengt te laten doorgaan. Dus bereid je voor! Zet de schoenen in de poets, trek de verkleedkoffer van zolder en haal de schminck tevoorschijn. De prins is geïnstalleerd, het Mayse carnavalslied is gekozen. De kapellen zijn zo goed, die hebben geen voorbereidingen nodig en het bier staat koud. Kortom: op welke manier dan ook; in 2021 betekent carnaval op de May KLAOR VUR MEKAOR!

D’N PRINS

Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes,

Voor nu alvast veel leesplezier en we maken er ondanks alles SAMEN een mooie en bijzondere carnaval van. Met carnavaleske groet, Prins Tommes dun Irste

De vraag is dus niet óf we dit jaar gaan carnavallen, maar hoe. Ik als Prins der Mayenèrs zal alles op alles zetten om er voor iedereen op zijn eigen gewenste 7


9

9

8


BESTE JUIN 2020 Lia van Meel

BURGEMEESTERSPENNING Kees van Meel

WAOGEBOUWER VAN HET JAAR

Rob en Angelique Schellekens

OPPERSAUWELAAR Hans van Mook

PUBLIEKSPRIJS SAUWELEN Jac Thijssen

OPPER JEUGDSAUWELAAR T/M 14 JAAR Jill van Dongen

OPPER JEUGDSAUWELAAR 15 T/M 18 JAAR Anika Heere

HENK STOOP WISSELBOKAAL JEUGDSAUWELEN (PUBLIEKSPRIJS) Jill van Dongen

PERSOONLIJKE RIDDERORDES

Kees Nuijten Bianca Nuijten Brigitte van Dongen Dennis de Bok Jeroen Ligthart Gerrie van der Sanden Marco van der Woude Margot van der Woude

PRINS TOMMESKE MEDAILLE Gerdwin Jansen Twan Willemse Jeroen de Zeeuw Ad van Wesel Kees Delhij

KLAOR vur

mekaor!

Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes Ut 62ste jaor dè CS De Mayenèrs karrenaval op de May organiseert is un heul speciaol jaor. Bai de veurige edisie was alles nog normaol, veur Mayse begrippe dan. Meej veul meese op straot en in de kroeg, meziek maoke, dun optocht loope of kaike en lekker ouwehoere. Van jong tot oud lekker bai mekaor om de nek hange, in de polonaise en gelukkig wir naor hois. Mar de rook van Oos Jaas was nog niet opgetrokke of wai krege te maoke meej un nieuw vierus…

J

a, ik zeg een nieuw vierus. Want vierusse bestaon al heul lang. En un vierus is ok nie altaid negatief. Dur zen ok vierusse waor meese un bietje trots op zain as ze ut hebbe. Dur zen vierusse waor al zo veul meese meej besmet zain da ze de besmettinge nie mir telle. Dur zain ok vierusse waor ge nie dood aon gaot, agge ut nie te gek begaoijt dan. En dè vierus kraige veul snotpinne meej van dur ouwelui. Dur bestaot gin antievierus en dè gaot dur ok niet komme. En dan heb ik ut over ut KARRENAVALSVIERUS! De karrenaval gaot altaid dur. As wai dees jaor nie naor de karrenaval kenne, dan komt de karrenaval naor jullie. Daorom hedde nou un ekstra leutig tois-ediesie van de kraant veur oe legge. As wai effe nie bai mekaor kenne komme, dan motte ut tois naor oew zin maoke meej karrenaval. Dus een oproep aon alle Mayenèrs en Mayenèrinnekes: agge besmet ben meej ut karrenavalsvierus hang dan de vlag oit en versier oew hois of de hele straot! Op de May hebbe wai te maoke meej een hoge besmettingsgraod as ut over ut karrenavalsvierus goat. Muziekanten hebbe de kaans gezien om ok dees joar wir un karrenavalslied te maoke. De meese van CS De Mayenèrs probere via aandere kanaole de leut bai de meese tois te brenge. Zo staon wai allemaol klaor vur mekaor. Dus hou de lokaole omroep en de digitaole snelweg in de gaote. Ok alle snotneuzen, snotpinnen en snotaopen doen ut dees joar aanders. En hoe ze ut doen dè maokt nie oit, as ut mar leutig is!

D’N VURZITTER

EREGALERIJ CARNAVAL 2020

Wie denkt da Prins Tommes dun Irste in zun 3e jaor as Leutvorst van de May oit kan ruste zal nog verbaosd zain. As ut effe ken zal tie zun aige loate zien. Dees jaor doen alle Mayenère en Mayèrinnekes ut effe aanders. Wai zurrege dur saome veur da wai gezond blaive. En meej dees gids gaot dè helemaol goed komme. Un leutige karrenaval toegewenst!

Alaaf D’n (nieuwe) veurzitter, Anton Jansen 9


Veel carnavalsplezier in 2021 en weer volledig los in 2022

12

Dees jaor is alles aanders. We Zain er wel klaor mee om van mekaor te blaive mar

staot ok dees jaor wir klaor vur mekaor

12

10

7


KLAOR vur

mekaor!

Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Jaarlijks wordt mij gevraagd een voorwoord te schrijven voor de carnavalskrant van de May. Ik sta klaor vur jullie’, ook in dit bijzondere carnavalsjaar waarin we helaas anders carnaval moeten vieren dan in alle voorgaande jaren. Ik doe dat altijd met veel plezier omdat ik weet en heb ervaren hoe carnaval leeft op de May. Het zit in de genen, het is de tweede natuur van de Mayenèr.

D

CS De Mayenèrs staat klaor vur mekaor en dus ook voor alle carnavalsvierders op de May. Er wordt gedacht in mogelijkheden en dat siert ze. Ondanks COVID-19 wordt jullie een aangepast programma geboden dat de carnavalstintel laat voelen van top tot teen. Hoe? Dat lees je allemaal in deze carnavalskrant. Deze speciale editie van de carnavalskrant is hét medicijn tegen de kater van het gemis van het zo geliefde samenkomen tijdens carnaval dit jaar. Een medicijn dat gelukkig veel positieve bijwerkingen heeft, zo heb ik mij laten vertellen. Ik wens alle Mayenèrs en Mayenèrinnekes een fijne carnaval toe. En denk er om ben zuinig op elkaar, vier carnaval, maar met mate. Neem de inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen in acht. Dan staan jullie echt klaor vur mekaor!

Veel plezier toegewenst! Gert de Kok

Burgemeester

D’N BURGER

it fenomeen zit in alle oprechte carnavalsvierders van de May en hoeft daarvoor niet perse opgenomen te worden in de lijst van Werelderfgoed. Carnaval daar hebben jullie geen kalender voor nodig. Jullie voelen op je blote voeten aan dat het weer zover is. Het feest zorgt ervoor dat iedereen na een donkere winter weer opbloeit. Dat zal dit jaar niet anders zijn maar dan alleen in een aanpaste vorm.

11


10

12


CARNAVALSLIED2021 WINNAAR SCHRÈTSTRAID: VALS ALARM!

Klaor vur mekao

r

Vals Alarm

q = 180

B¨ b% & b 44 ˙ ™

D’n Ellefde van d’n Ellefde was dees jaor toch ‘n bietje uniek en spesjaol. ’t Was ‘n bijzonder jaor meej ’n bijzondere karrenavalsliedverkiezing wà is aongepast aon de omstandighèèje. Gèheel digitaol uitgezonde en gejurèèrd dur vaif jurylèèje. Uit verschillende inzendinge is Vals Alarm gekòòze às winnaor van de karrenavalsliedverkiezing.

8

&

bb

œ ˙™

D‹

G‹

F7

œ ˙™

˙™

˙

œ

˙

œ œ œ œ

dur

F7 b &b œ œ œ œ w

of een heel

b & b ™™ ˙ ™

29

&b

Vals Alarm, naomès de commissie 11-11 van hààrte gefeliciteerd!

D‹

39

o

G‹

o

w

o

klaor

en niet al - leen

w

˙

œ œ w

dag

w

vur me - kaor.

B¨ ™ œ œ œ œ œ ™ ∑ o

˙

Één

˙

Na 3 coupl.:

F7

D‹

o o o o

LET

G‹ F7

D‹

G‹ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙™ œ 'nIn - stru - ment gao œ œ œ œœ n le - ren, trom On - pet

œ œ œ

der - stel Sao - men naor

˙

œ

of ba ge - re - geld, de te - ke - nin - ri - ton, een sa - xo - foon trom g dur - bai. Veu de schrèt - straid, l bui - gen, vor sao me n naor het men, F7 bal. sao - men naor de B¨

œ œ œ œœ w

œ œ œ œ œ œ ˙

bo - ne, ik las - sen, ge wou dat ik het kon. wao- genskai - ken loof dat maar van mai. , dat in elk D‹ ge - val. G‹

b &b œ œ œ œ œ w

œ œ œ œœ œ

lan- ger dan een Speul ik met de is de wao- gen jaor. kla D'he - le ploeg is ie - der - een is dao or. r.M ee car - na - val B¨ dan B¨

b &b w

50

al - taid

œ ˙™

o

œ œ w

B¨ COUP

b &b œ

45

‘t Winnende lied zal vanààf nu en tijdens ‘t leutfeest massaol klinken over de May om ‘t dòrrup ’n bietje op te vròlijken zodà we d’r thuis toch nog iets leutigs van kenne gaon maoke. Want karrenaval op de May, daor blijfde vur thuis!

b

jaor

œ ˙™

O

34

‘t Was ondàànks de omstandigheeje ‘n geslaogde karrenavalsliedverkiezing waorbij gedààcht is aon de mòògelijkheeje van dà moment. Bij héél veul Mayenèrs is ’t feestje toch ’n bietje thuis gebrocht dur ‘n digitaole presentatie en video. Nie bij mekaore, mar wel sterk verbonde meej mekaore!

˙

D‹

œ œ œ œ w

G‹

vur ie - der - een

14

21

˙

Sao - men

We zain

D’n opening van ‘t karrenevalsseizoen is traditioneel gestart op 1111, mar we vierde d’n Ellefde van d’n Ellefde dees jaor dus àànders dan àànders. We zochte mekaore nie op en Oos Jaas bleef dieje’n aovend dan ok moederziel ellènig op ’t Raodhuisplein. Tijdens ‘t protocolaire gedeelte vurrafgaond aon d’n digitaole liedverkiezing, werd vur ‘t derde jaor Prins Tommes d’n Irste gepresènteerd. Aon òòze nieuwe’n vurzitter, Anton Jansen d’n eer om de waordigheeje op aftàànd te òòverhandige, waorna òòze Prins ‘t winnende liedje meej de titel ‘Klaor vur mekaor’ bekend maokte.

B¨ REFREIN

™ œ œ œ œ œ ™ ˙

% ˙™

w

kaor. kaor. kaor F7

b &b œ œ œ œ

w

œ

D‹

œ

Œ

œ œ œ w

band mee, 'tis dan blai, het is dan klaor klaor is het al - taid kla or D‹ G‹

˙™

Ó

œ

Du - zend uur-kes trai- nen, Plak - ken en het spui - ten Sao- men de ca - fés in, F7

œ

G‹

F7

wel dan

˙ œ œ vur mevur mevur me-

˙™

œ

Tekst & m uziek: Kees van Meel Uitvoerin g: Vals Alarm

KLAOR VUR MEKAOR REFREIN: Saomen en niet alleen We zain er vur iedereen Één dag, of een heel jaor Altaid klaor vur mekaor! Ooooooooooooooooo

’n Instrument gaon leren Trompet of bariton Een saxofoon, trombone, Ik wou dat ik het kon Duzend uurkes trainen Wel langer dan een jaor Speul ik met de band mee, ’t is dan klaor, vur mekaor

REFREIN Onderstel geregeld De tekening durbai Veul buigen, vormen, lassen Geloof dat mar van mai Plakken en het spuiten Dan is de waogen klaor

d’Hele ploeg is blai, het is dan klaor, vur mekaor REFREIN Saomen naor de schrètstraid Saomen naar het bal Saomen naar de waogens

kaiken Dat in elk geval Saomen de cafés in Iedereen is daor Mee carnaval dan is het altijd Klaor vur mekaor. REFREIN

13


TV

PROGRAMMA OMROEP

Uitzendtijd

Vrijdag

2/12/2021

10.00 11.00 11.00 12.00

Zaterdag

Maandag 2/15/2021

2/16/2021

CS De Mayenèrs

CV De Erpelrooiers Wagenberg

CV De Biesboschrakkers Lage Zwaluwe

2/13/2021

2/14/2021

TCV De Schraansers Compilatie jeugdcarnaval

Het Lof der Zotheid

Dinsdag

Prinsengala

Programma door Lia van Meel m.m.v. Prinsen van de Gemeente Drimmelen

12.00 13.00 13.00 14.00

CV De Zwallekers Hooge Zwaluwe

14.00 15.00

CV De Biesboschrakkers Lage Zwaluwe

15.00 16.00 16.00 17.00

Zondag

TCV De Schraansers Compilatie optochten

CS De Mayenèrs Toeternietoe

CV De Erpelrooiers Wagenberg

CS De Mayenèrs

TCV De Schraansers Compilatie jeugdcarnaval

CS De Mayenèrs De Beste Juin

CV De Erpelrooiers Wagenberg

CV De Biesboschrakkers Lage Zwaluwe

CV De Zwallekers Hooge Zwaluwe

TCV De Schraansers Compilatie optochten

CS De Mayenèrs Muziekbingo kids

CV De Erpelrooiers Wagenberg

CV De Biesboschrakkers Lage Zwaluwe

CV De Zwallekers Hooge Zwaluwe

Carnavals Top 10

Omroep Drimmelen

Uitzending door Omroep Drimmelen

17.00 18.00

Verkiezing Waoge van ‘t carnennium

Johan Draait Helemaal Doorrr!

Carnavalsradio-uitzending door Johan Marijnissen

CV De Zwallekers Hooge Zwaluwe

18.00 19.00 CS De Mayenèrs

19.00 20.00

De Masked Mayenèr

20.00 21.00 21.00 22.00

Opening carnaval 2021 Officiële opening van carnaval 2021 m.m.v. alle Drimmelensen carnavalsstichtingen

22.00 23.00

CV De Zwallekers Hooge Zwaluwe

CV De Erpelrooiers Wagenberg

TCV De Schraansers Za’k ut doen of nie show

CV De Biesboschrakkers Lage Zwaluwe

TCV De Schraansers Compilatie Prinsenjacht

CV De Zwallekers Hooge Zwaluwe

CS De Mayenèrs

TCV De Schraansers 1 minuut gratis winkelen Jumbo en compilatie Prinsenjacht

De Masked Mayenèr

CV De Erpelrooiers Wagenberg CS De Mayenèrs

De Masked Mayenèr

FINALE!

TCV De Schraansers Sauwel quiz

CS De Mayenèrs Muziekbingo volwassenen

CV De Biesboschrakkers Lage Zwaluwe

Drimmelen actueel Actuele beelden vanuit de diverse dorpskernen.

CV De Biesboschrakkers Lage Zwaluwe

CV De Zwallekers Hooge Zwaluwe

CV De Erpelrooiers Wagenberg

CV De Erpelrooiers Wagenberg

TCV De Schraansers Afscheid Prins Pierre II

0162 74 20 59 info@handpolsexpert.nl www.handpolsexpert.nl Locatie Made: Adellaan 1A 14


DRIMMELEN OPENING CARNAVAL 2021 Vr. 12-02-2021 (20.00 - 22.00) Officiële opening van carnaval 2021 en start van de carnavals-marathon van Omroep Drimmelen m.m.v. alle organiserende stichtingen van de gemeente.

DE MASKED MAYENÈR Vr. 12-02-2021 - Zo. 14-02-2021 Di. 16-02-2021 (19.00 - 20.00) Acht bekende Mayenèrs geven een spetterend optreden. Ontmasker jij ze allemaal? Presentatie: Niels van Meggelen Kijk voor meer informatie op pagina 17.

MUZIEKBINGO KIDS Za. 13-02-2021 (16.00 - 17.00) DJ Bjorn verzorgt een geweldige muziekbingo voor alle snotpinnen en snotaopen. Meld jezelf vooraf aan via mayeners.nl Kijk voor meer informatie op pagina 71.

HET LOF DER ZOTHEID Zo. 14-02-2021 (10.00 - 11.00) Moment van bezinning voor alle carnavalsvierders met muziek van de Blaoskaffers en ‘t Mays Kabaol. Kijk voor meer informatie op pagina 99.

VERKIEZING ‘WAOGE VAN ‘T CARNENNIUM Zo. 14-02-2021 (14.00 - 15.00) Alle beste A-wagens van de afgelopen 11 jaar komen voorbij. Welke wagen was de beste van ‘t carnennium? Stem mee via onze app! Kijk voor meer informatie op pagina 129.

TOETERNIETOE Ma. 15-02-2021 (13.00 - 14.00) Het Toeternietoe-bal is een begrip op de May. Programma waarbij we terugblikken op de leut van de afgelopen jaren. Kijk voor meer informatie op pagina 93.

MUZIEKBINGO VOLWASSENEN Ma. 15-02-2021 (20,00 - 21.00) LA Sound brengt het ultieme carnavalsgevoel in de huiskamer. Speel mee met deze gezellige muziekbingo! Meld jezelf vooraf aan via mayeners.nl Kijk voor meer informatie op pagina 71.

DE BESTE JUIN Di. 16-02-2021 (14.00 - 15.00) De Beste Juin is de hoogste onderscheiding die jaarlijks door CS De Mayenèrs wordt uitgegeven. Wie wordt de 35e Beste Juin van de May?

15


VIER HET LEVEN

Alaaf!es dun Irste

m m o T s Prin

Als prins Tommes ben ik in het dagelijks leven onderdeel van ons familiebedrijf Polderevents. Wij vinden buitenspelen het mooiste wat er is. We organiseren groepsuitjes op onze evenementenlocatie in Wagenberg. Dit doen we door teambuilding en fun spellen op ons activiteitenterrein te combineren met lekkere drankjes en eten van de BBQ. www.polderevents.com | info@polderevents.com | Wagenstraat 78 | 4845 CX Wagenberg 12

16


n de leden van In dit bijzondere carnavalsjaar gaa den zitten wachten tot de C.S. de Mayenèrs niet op hun han bedenken nieuwe dingen bekende dingen weer kunnen. Ze 1 toch “het samen gevoel” om in dit bijzondere carnaval 202 Omroep Drimmelen en te krijgen. In samenwerking met teren wij daarom voor met toestemming van RTL presen t overigens ook een jullie “The Masked Mayenèr”, wa . Mayenèrinneke kan zijn natuurlijk S AYENÈR C.S. DE M T ER TE EN PRES

THE MASKED R MAYENÈ al... ma alle ze u nt rke He

A

THE MASKED MAYENÈR

raad ze alle acht!

de presentator zegt dat de App en in een cht bekende Mayse mensen zull gesloten is. lied ten mooi en alles verhullend pak een We hebben een prijs voor wie als te raden wie om e julli Aan n. nge bre ore geh eerste de meeste zangers goed n. Naast ene die er achter die maskers schuil gaa geraden heeft, én een voor deg lijk eeuwige roem als uur nat at sta aden zen prij ger ke per leu was ele enk gemiddeld het snelste lige competitie ma één jk ijnli rsch waa vrienden en e ilie, dez fam van t winnaar zanger. Er kan en mag me st weer lief we en ser ani org jaar nd natuurlijk beter is lge te wachten (vo bekenden overlegd worden, het y). Ma de op al ilielid valt dan bij een “normaal” carnav dat de prijs bij een vriend of fam yse Ma e dez aan rs me lne in samenwerking We hebben dus acht dee “onbekende”. Misschien dat je een -4. RTL van ger id kunt opgeven. interpretatie van The Masked Sin meer weet of bij twijfel gespre kesde bak oem geb n “Du : zain dè id gaan en de ander zou Op z’n Mays Wellicht kan de een voor snelhe wat kt klin èr yen Ma d ske Ma t het aanklikken van Schrèter” maar The tot de allerlaatste hint wacht me en vind a em sch end uitz bekender in de oren. Het “definitief vas tleggen”. raant. Onze alsk nav car e dez van s Gid TVde jullie in de acht deelnemers presentator zal in 3 uitzendingen geven en laten zingen. aan jullie voorstellen, wat hints dio zal pogingen Het 2x2 koppige panel in de stu los te peuteren en tie doen om nog wat meer informa welk pak zit. hun inschat ting te geven wie in

HOE KUN JÍJ MEEDOEN??

d op en geef ons Let tijdens de uitzendingen goe r in de online stemjouw namen per pak /masker doo Bepalend voor de app van de Mayenèrs (zie kader). tal zangers dat goed einduitslag is natuurlijk het aan nog gelijk spel zou geraden is, maar omdat je dan d ook van belang. kunnen krijgen, is je raad-snelhei finitief” zet, hoe meer Hoe sneller jij de namen op “de kans dat je wint. eren en nog even zo In de app kun je de namen invo laan”), maar als je het laten (dat heet “vermoeden ops kun je het bes te deze zeker weet dat het goed is, dan vas t leggen”. keuze zo snel mogelijk “definitief ing, maar ook end uitz Je kunt dus tijdens of na elke hebt en via YouTube na aflevering 1 of 2 die je gemist corrigeren. Ook terug kan kijken, nog invullen of “iets opvangt” log als je in het dorp misschien nog een naam. Dit kan je weer in en vult of verandert maskering begint en tot aan het moment dat de ont

E N I L N PP e O E D M-Aen van tthe STEjouw namyenèr opruik je

Om sked Maven, geb Ma nen ge app. kun e web- avoriete aar . onz a via je f owser n /stemmen r l

Doe mee!

• G ernetb ners.n doen int .maye unnen ount w w w ee te k een acc e knop). m el rst • Om et je ee en (de g n. mo e mak f hede n t aan an vana tueel ee e mee k Dat nt even n waar j ku ve t • Je am opge elt. r z ic h e v o e e t n sp n te n nèr’. same veneme ed Maye pelen’ sk ts t e • Ui s je ‘Ma gaan me starten kie ‘Door lname r je ee et ee • M n je je d n wann e ku rvatt o f he w i l t . r ma a 17


SPE CI AA L CAR NAVA L SVOOR DE E L! L! --

--

BIJ AA NKOOP VA N E E N VOOR DE E L ME NU E E N ME NU GR AT IS! Keuze uit Big Mac, Quarter Pounder (single), Filet-O-Fish, McChicken of Veggie McChicken Menu

1+1

G R AT

OOSTERHOUT WESTSTAD

M E NU

IS!

Tegen inlevering van deze bon bij McDonald’s Oosterhout Weststad! Innovatiepark 5, 4906 AA Oosterhout. Actie is alléén geldig in de McDrive, niet via de kiosk. Goedkoopste menu is gratis. Geldig t/m dinsdag 16 februari 2021. 7

18


HOE HOUWD’ OEW AJGE BEZIG IN DEES BARRE TAIJE, OFWEL DOEWOKUSWAGAJ

DEUR SJANTAL

Hallo carnavalloos Doevolk, Ik hit dus Sjantal en de Stichting het main gevroagd om veur carreneval dees jaor us un kirke de Stichtingsembleme te maoke. Ze hadde kenneluk in de gaote gekreege da ik over un spesijaol telènt beschik veur: jawel… ut KunstKaantklosse.

D

e stichting kreeg in de gaote da ik naomeluk crimineel vingervlug zaj. Ik heb dan ok veur langere tajd mun kosje baj mekaor motte raive meej zakkerolle en snelkraoke. Da het me nogal wa detensie-tajd opgeleverd. Omda dè omwille van ut regelmaotige verblaif in dun bak, dè un bietje tajdrovend wier, he’k mun aige nouw bekwaomd in un tak van sport waorbaj die vingervlugheaid ok goed oitkomt en waormeej de crimineel mooie dinge ken maoke en de ok nog wa ken verdiene. Ik heb me dus ontwikkeld tot un prefèssioneel Kaantklosserin.

Geduld is un goeje zaok in deze. En agge denkt dagge meej dees nieuwe vaordighajd straks zoeveul verdient daddut geld as ut waore tege de kaante klost… ehh… klotst, dan kendut ok schudde. Dè klost jammer genoeg kaant noch wal.

EENVOUDIG BEGINNE

We beginne meej un simpel kaantkloswerkstukske. Zie aafbeelding 2. Ge bent tur zouw meej gedraaid en ge kand’oew ajge gelaik van oewen beste kaant(!) laote zien. Ge het dur mar 168 kloskes veur nodig.

STICHTINGSEMBLEME

WA HEDDE NODIG

De Stichting het , toen ze main meej mun vak bezig zaage, dus mar veurgesteld om de embleme veur 2025 of laoter te gaon klosse. Ut fabrikaogeprecès leent zich naomeluk nie echt veur snelle massa preduksie.

OOS MOTTO IS: ZURRUG DAGGE VOLDOENDE GAORE OP OEW KLOSKES HET.

Volgus de Stichting gaodut baj hullie jaorluks om zo’n vaifduuzend embleme, liefst veulkleurig, onbreekbaor en makkelluk te draoge. Dus zaat ik dur gelaik aon te denke un Opnaai Embleem in kaant in mekaor te klosse. Intje om veur op oewe kiel te naoje.

Ze zeeje dus: “Oei Sjantal, Zoude da wél gaon redde? Carnaval 2025?”. Ze twaifelde. Ik docht toen: Ja mar dè laot ik dus nie over munne kaant klósse! Al is ut nog zo’n k-klosklus: Dè gaon we doen. Mar eerluk: Zouw gaauw. Ut is netuurluk altaid un dubbeltje op zunne eh… kaant… of dè haolbaor is. (Klos-)kaantje boord, mar ze zain over de brug. Ik kon dus volop kaant gaon klosse.

DOEWUT ZELLUF OK MAR

Omda gullie nouw toch niks beters te doen het zal ik meejpesaant jullie leere hoe of ge kaantklost. In de plaotjes kende zien wè da ammaol inhouwdt, dieje kaantklosseraj. Ik kan oe veuraf avvaast mejgeeve:

Wa ge nodig het, zen unnun hoop van die kaantkloskloskes, un kaantkloskusse veur op oew klosknieje, kloskopspèlle en veul veulkleurig kaantklosgaore. Un goei kloskaantpetroon is ok aon te beveele.

Agge dur nouw zo intje bent die bekaant altajd al meej zun schoennistels ruzie het, dan kende mar beter nie aon ut kaantklosse beginne, want dan bende al rap zelluf de klos.

19


Levering en montage van staal constructies Levering en montage van gevel en dak systemen Las werkzaamheden op locatie

Constructie & Montage

Kalverstraat 54, 4921 AT Made 06-22059581, info@buijsonstructiemontage.nl

6

Service en kwaliteit zijn gegarandeerd!

Een greep uit onze werkzaamheden: • (ver)nieuwbouwprojecten • renovatie • restauratiewerkzaamheden

• timmerwerken • onderhoud aan woningen en bedrijven • ontwerp en begeleiding

Brieltjenspolder 32a --Made - Tel. -0162 - 6990 37- 90 - info@totaalbouwmade.nl - www.totaalbouwmade.nl Kerkdijk 15 - Made Tel. 0162 69 37 info@totaalbouwmade.nl - www.totaalbouwmade.nl 8

KWALITEIT IS EEN KEUZE, GEEN TOEVALLIGHEID Smolders SSO uw partner voor: inspectie, advies en begeleiding van conserveringswerken Nieuwstraat 64a, 4921 CX Made, tel. 0162-683654 www.smolderssso.nl 2

20


DE KLOS

Nie zouw lastig denk te. Nouw, waacht mar aaf! Mar assut toch wa te makkeluk lèkt, dan kende ok kieze ojt un werkske as dè van plaotje 3.

Fig. 1. De klos

PAORE

Kaantklospaore. Dè is om te beginne gèn werkwoord. Da is un setje van twee kloskaantkloskes die aalebaj éénen draod kloskaantgaore dur opgerold hebbe. Baj ut opzette van oew kaantkloswerkstukske zette dezen kantklosgaorendraod in ut midde vaast meej unne kaantkloskopspèl (zurrug mar dagge unnen hoop van die kaantkloskopspèlle het, dur vollege dur zouw nog nun ‘oop) op ut kaantkloskusse. Dun draod (veur dun draod durmee…zou ‘k zegge) Veur dun draod kieze we netuurluk kaantklosketoen. De kaantklosketoendikte drukke ze ojt in kaantklosketoendiktepunte (ja, de kaantklostèrreme zajn heel goed baj ut Scrabbele te gebrojke). Hierveur geldt dan: hoe méér punte hoe dunner dun draod. Unnen draod van nummerke één is zouwa sleepbootesleepkaobeltouw. Die is nie te gebroike, dè raokt netuurluk (klos-)kaant noch wal, zak mar zegge. Dès zo dik, daor kreddet van in oew polse. We neeme dus un kaantklosketoendikte van aacht. De meer gevorderde kaantklosser gebruikt ok wel un kaantklosketoendikte van twaoluf of messchien wel meer. Doe dè voor loopig ok mar nie, das un heel kaantklossegepiel en daor kende kaantklossersooge van kraige. Net zowiets as ‘ne tenniserrum mar dan aanders. Heel lastig in ieder geval. Veul te vermoeiend!! Doe irst mar un kaantklosketoendikte van nummerke aacht dus.

UT PETROON

Op plaotje 2 ziedut kloskaantepetroon. Un stuk pepier waorop ut feguur op getekend staot, wa we wille gaon kaantklosse. Ik heb wa veurbeelde van wa ge as aspieraant kaantklosser zou kenne klosse.

Fig. 3. Veurbeeld van un kaantkloswerkstukske

Ut petroon van ut veurbeeld motte wél van begin tot ut end helemaol aafkaantklosse. Ut modelleke valt zowiezo al in de categorie gewaogd klosse. Agge nog wa dele durvan weg gaot laote dan zitte veurdaggut wit in de richting van de heel gedurfde waogkaantklosseraj. Kaantjeboord! Lesse in Pikaantklosse vollege laoter. Mar ge mót dus nou wél kaante kieze.

KAANTKLOSKUSSE

Ok gin werkwoord. Ut is ut kusse waorop ge oew kaantklosklus gaot klaore. Dik genoeg omda ge aanders meej oew kaantkloskopspèlle in oew knieje prikt. Ut petroon wor meej kaantkloskopspèlle op ut kaantkloskusse geprikt.

TWEEJ KLOSKAANTKLOSSE

Dan pakke we un paor kaantklosklosse. Dè hit in oos jargon dus un kaantklosklossepaor.

Fig.4. Opgewonde kaantklosklossepaor. Spannend..

Fig.2. Ut kloskaantpetroon.

En nouw pakke we zouwa aanderhalleve meter kaantklosketoen. We gaon die op de kaantklosklosse weine. Ut kaantklosketoenweine dè doede allenig, want veurdè gut wit staode op minder dan aanderhalleve meter van un aander vandaon, wa nie maag. Dè witte. Ge weint dun kaantklosketoendraod op twej kaantklosklosse.

21


Schilderwerk Behangwerk

Houtrot herstel Beglazing

d e o g o z k ò j i g e d n Ke s e j t n j i l e d e tuss . n e r u kle Postbus 460 Sterrekroos 1 Telefoon: E-mail: 22

4940 AL Raamsdonksveer 4941 VZ Raamsdonksveer 0162 51 24 56 info@vanseeters.com

10


Allebaj zo’n driekwart meter van éénen draod dus. (hoofdrékene motte ok al kenne). Kwestie van ut klosketoen mooi verdeele tusse de klosse. Aanders klopt ut resultaot straks van gin (klos-)kaante. Op ut lest doed’ur un lusken’ in en dan bende dur klaor veur: we gaon klosse!

EN DAN MAR KLOSSE!

Ge begint meej de opgewonde kaantklosklosse op ut petroon te prikke. Veur elleken ‘oek un kaantkloskopspèl en daor doede dus un kloskaantklossepaor aon. (plaotje vajf)

#2 wor klos #1, klos #3 wor dan klos #2 klosklos #2 tusse klosklos #3 over klosklos #1 legge, Klos #3 wor klos #2, klos #2 nouw klos #1 klos #2 en ok klos #3 over klosklos #1 legge, Klos #4 wor klos #3, en klos #2 klos #1 enzo… (zie ok plaotje 6) …totda de kaantkloskloskes zouwa leeg zajn. Dan motte wir gaon kaantklosweine. Ge ziet al da de kaantklosklus gestaog vordert. Dè mot dus un stichtings opnaai embleem worre. Zouwiets as daddik veur de Oeteldonkers allus geklost heb. Fig.8. Oeteldonk kaantgeklost

Ingewikkeld? Veur sommige wél. We hebbe dur onderlest un week over gedaon om un aspiraant klosser van dur kusse aaf te torrene. Die laag lelluk in de knoop. Ut kan ammaol gemeen in de wèr raoke baj ut kaantklosse. Dè wit ik. Mar goed. Ge bent dur meej van straot aaf, ge doegut allénig en dès de bedoeling tegeswordig. Fig. 5. Kloskaantklossepaor mej kloskaantklossespèlle

En dè veur alle kloskaanthoeke… (plaotje 6)

HOBBY

Al doende is de kaantklosseraj ojtgegroeid to un zouwa un ziekelukke naiging tot klosse. Ak immaol aon de gang ben dan ken ik nie stoppe. Ik zit meejpessaant onder de kaantklosserseelt en héél m’n femilie-, mun vriende- en kennissekring lopt in kloskaant rond (plaotje 9). Bietje deurgeschote hobby dus.

Fig. 6. Alle kloskaantklossepaore mej kloskaantklossekopspèlle

En dan is t gewoonweg: (zie plaotje 6) Fig.7 Ut Kaantklosse

#1

#2

#3

…wetende da kaantklosklos #4 neffe kaantklosklos #3 ligt… gaon we nouw kaantklosklos #1 tusse kaantklosklos #2 en kaantklosklos #3 legge. Klos #2 wor dan klos #1, klos #1 is nouw klos #2 kaantklosklos #2 en ok kaantklosklos #3 over kaantklosklos #1 legge, Klos #3 wor klos #2, klos #2 wor nouw klos #1 kaantklosklos #4 tusse klosklos #3 en kaantklosklos #2 legge, Klos #4 wor klos #3, klos #2 blaift dan klos #1 kaantklosklos #2 tusse klos #3 over kaantklosklos #1 legge, Klos

Fig.9. Alles van kaant.. Nouw kan ik meej main kaantklosverslaoving bekaanst gèn kaant mir ojt. Mar meej de opdracht van de Stichting kan ik zellufs jullie aspiraantekloshullup wel gebrojke. Gaj klost straks as de beste en as de burt dur wa van zegt dan motte mar denke: “De beste kaantklossers staon zelluf aon de (zelluf-)kaant.” Ik zouw zegge: succes durmeej en klosze..! Alaof en de groete van majn kaant, Jullieje Prefessiejoneel klosser van kaant. 23


5

HONDENTRIMSALON

WALDI

Rijksgediplomeerd Hondentrimster

Kitty Goverde-van Vlimmeren Zuideindsestraat 48 4921 XN Made Telefoon: 0162-683512 GSM: 06-20861495

Valkenbergstraat 1 Made Telefoon 0162 - 683782

1

2

Auto Ryma wenst u een leutige carnaval! Auto Ryma is een universele garage voor onderhoud en reparatie van alle merken gevestigd in Made. U kunt bij ons terecht voor: - De jaarlijkse APK keuring - Reparatie en onderhoud aan auto’s en bedrijfswagens - Banden en balanceren - Onderhoud aan uw camper, caravan of aanhangwagen - Restauratie, reparatie en onderhoud van uw oldtimer of legervoertuig. Auto Ryma Burgemeester van Campenhoutstraat 39 a 4921 KR Made Tel: 0162-688059 E-mail: autoryma@hotmail.com Website: www.autoryma.nl Openingstijden Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag: van 09.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 22.30 uur vrijdag van 09.00 – 17.00 uur en zaterdag van 08.00 – 17.00 uur

2

zittuh in de kouw meej carnaval bel INSTAL MADE dan gauw......

www.verhoevenbedrijfskleding.nl WWW.VERHOEVENBEDRIJFSKLEDING.NL

VOOR AL UW WERKSCHOENEN, Voor al uw werkschoenen, veiligheidsartikelen en VEILIGHEIDSARTIKELEN EN WERKKLEDING installatie Telefoon E-mail Website

service

werkkleding.

onderhoud

Blockmekerstraat 8 - 4921 SR Made Blockmekerstraat 8 Tel: 085 – 065 66 25 - E-mail: info@verhoevenbedrijfskleding.nl

06-41700979 info@instalmade.nl www.instalmade.nl 6

24

4921 SR Made Tel: 085 – 065 66 25 E-mail: info@verhoevenbedrijfskleding.nl

6


KARRENEVAL & CORONA In de donkere daoge nao de fééstdaoge is vur de Mayenèr karreneval hét fèèst waor we meej z’n alle naor uitkijke. Dees jaor lèève we feitelijk in ’n hele nieuwe werrekelijkheid. ’n Werrekelijkheid die d’r vur zurregt dà we karreneval, ’t fèèst dàgge dicht bij mekaore belèèft, nie viere zo às dà we gewend zijn.

T

óch vinde we ok creativiteit in alle beperrèkinge. Zo às we meej d’n Elfde van d’n Elfde op ’n leutige digitaole mènier oos karrenevalslied aon de héle May presentéérden. Gezien de huidige vuruitzichte zette we nóg meer in op ’n digitaole belèving van karreneval. Wàànt karreneval zal ’t zijn, dà gaot gewòòn of ongewòòn tóch dur. Karreneval is t’r! ‘t Staot op de kèllender zoas Kerstmis en Paose, mar bòòvenal; karreneval zit gewòòn in oos!

TELLÈVISIE.

In saomewerrèking meej Omroep Drimmelen brenge we ’t karrenevalsgevoel dees jaor gowòòn bij óe thuis. Leut uit de kaobel en via ‘t internet dus om tuis óeweige ééngezinscafé te beginne. We verbinde oos dur te kijke naor prachtige programma’s en reportaazjes die gè nie wil én mààg misse! We beginne op 12 februaori meej d’n ààftrap van de Masked Mayenèr gevollugd dur ’n digitaole opening van karreneval. Vanààf dan zende we ’n uniek

karrenevalsprogrammering uit en kunde bijvurbeeld ok geniete van ’n karrenevalsliedbingo en is t’r zellufs naogedacht over d’n zondag van de Gròòte Optocht en ‘t Lof der Zotheid. ‘t Besef dà we meej z’n alle vanuit ooze huiskaomer in dees tijd ’n moment van bezinning hebbe, gift toch wir ‘n werrèm gevoel. Nèffe kanaol 42 op Ziggo is Omroep Drimmelen te hòòre en te zien via: - vur KPN, XS4ALL, Telfort meej ‘n witte ààfstandsbediening: TV en kaobelkràànt: 1476 Raodio: 1176 - vur Telfort meej de zwarte ààfstandsbediening en Edutel, Fiber.nl: TV en kabelkràànt: 2170 Raodio 3180 Ok kende op de websait van Omroep Drimmelen de uitzendinge rechtstrééks bekijke.

25


DEP. TRUCKS & TRAILERS M. LEEMAN V.O.F. ESDOORNLAAN 80 4921 DV MADE

BOTENBERGING

H.Snoek

Nieuwe Jachthaven 40 Drimmelen Telefoon 0162 - 682478

T. +31 (0)162 68 27 69 F. +31 (0)162 68 22 07 7

TRUCKS@LEEMANGROUP.COM WWW.LEEMANGROUP.COM

8

ROZENBLOEMSTRAAT 71 4921 KE MADE (06) 532 54 823

BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK! NIEUWSTRAAT 22-B 4921 CT MADE TEL: 06 41 14 65 57

3

SPULLEN MET EEN VERLEDEN

OPENINGSTIJDEN: ZONDAG & MAANDAG: GESLOTEN DINSDAG T/M DONDERDAG: 12:00–17:00 VRIJDAG & ZATERDAG: 09:30–17:00

6

DRIMMELENSEWEG 44 4921 SG MADE 06-50575313 1

e of verbouwe, Agge nouw wil bouwkarreneval mar is belle! dan mot te na de Tel. +31 (0)6 - 110 660 34 Fresiastraat 47, 4921 HB Made rob@norbartbouwadvies.nl www.norbartbouwadvies.nl 26

4

12


HÉÉL DE MAY GÈÈL-BLÀÀUW.

Mar karreneval viere me same. Trots op oos gèèl-blààuw, zoeke we dus de verbinding meej álle Mayenèrs! Zo is t’r ’n wedstrijd wie z’n huis ’t gèèfste aon wit te kleeje of wie zellufs meej héél de buurt de straot in karrenevalssféére wit te brenge. In aonlòòp naor karreneval zijn d’r op de websjop hiervur ok speciaole versierpakkette meej allerlei gèèl-blààuwe attributen te kòòp, waoronder de offisjèèle Mayse karrenevalsvlag. We roepe dan ok álle Mayenèrs op de vlààg van de May fier in top te hange en de héle May de komende karreneval gèèl-blààuw te laote kleure. Wàànt ok al organisèère we dees jaor gin openbaore karrenevalsevenemente, op dees mànier ontstèèke we tóch ‘t gèèl-blààuwe vlammeke tijdens de karrenevalsdaoge!

MAYS KARRENEVALS MUSEUM.

Nètuurlijk is t’r ok aondacht vur ‘t rijke verlèèje, de trèdiesies en ‘t hèèje van ’t karreneval op de May. Wààndel dees daoge daorom ok eens dur de Marktstraot, de Nieuwstraot en over Den Deel en geniet dur de raome van de spontaon opgekomme pop-up museums van de rijke karrenevalsgeschiedenis van de May. Ondàànks alle maotregele val t’r dus nog genoeg leut te viere. Houw de website en ooze soosjaole media kanaole in de gaote! Want daor zulle we de komende daoge meer informaosie dèèle.

AY: M E D N VA P O SJ EB W E ST G TI DE LEU

! l a v e n e r r a k e d r u v e p p sjo da’s mar goed ok, Sjoppe kost geld, veul geld. En r oew finansjeele want de karreneval kèn nie zonde los en vast zit, bijdraoge. Kòòp gerust alles wà vloei meteen wir want iedere welbestède’n euro terrug in oos eige féést. debezoek en van Van kinderactiviteiten tot ‘t bejaor en gròòte optocht, ’t Toeternietoebal tot d’n kinder jaorsponsers van alles wor betaold van gulle gifte, en weloverwòòge de Club van 100, adverteerders aonkòòpe in de websjop. evalsvlagge, Échte Mayse mersjandise: karren vouchers, sjaols, ’t jaorembèèm 2021, club van 100 karrenevalspakètte. mondkapkes en zellufs complete ft echt nie eerst effe Twijfel dus gèèn moment, gè hoe st! Gè krijgt ‘r rond te kijke, en kòòp naor hartelu féést vur terrug! vollegend jaor wèèr ‘n geweldig

https://webshop.mayeners.nl/

27


AutoFirst Garage de Wijs Patronaatstraat 38 4921 BL Made T. 0162 - 685553 www.autofirst-garagedewijs.nl info@autofirst-garagedewijs.nl

Bezoek ook eens onze website www.autofirst-garagedewijs.nl

7

Fa. Th.

Smits en zn. bv G R O E N - G R O N D - I N F R A

KALVERSTRAAT 90A - 4921 AT MADE - TEL. 0162-682571 www.smitsmade.nl

“Zelfs meej carnaval ziede oos nog overal” 10

4

12 schildersbedrijf Ligtvoet.indd 1

19-12-17 20:04

12

28

2


w w w. f r i e t u i t m a d e . n l 5

29


Bai BJC laote ze dur gin gras ov ur groeie!

BJC Tools Made | Brieltjenspolder 36, 4921 PJ Made +31 (0)162 690 000 | www.bjctools.nl 8

30


VAIFTIG JAOR BESTAON CV DE PLAKKERS! Dees jaor gin gesjouw meej ouwijzer, gin koppe vurme meej pepier en gin pakke maoke op ut naoimesien…Gin waoge om te spoite, gin stress dè dieje waoge wel op taid aaf is, gin optocht… Meej pain in oos karrenavalshart legge wai oos er bai neer dèttur vantjaor gin karrenaval wor gevierd zoals wai gewend zain. Mar eerluk is eerluk meese, de gezondheid van oos ammaol is veul belangrijker!

M

ar wa hadde wai dur zin in oos vaiftig jaorig jubileum oitbundig te viere! Want dès nie niks, vaiftig jaor! In 1971 werd int kèféé van Piet Buys in de Nieuwstraot dur Piet Stoop, Toon Stoop, Piet Buys, Toon de Wijs, Ad Kielestein, Bertus Kielestein, Kobus Stoop, Dries de Henk van der Wijs, Staas van der Velden, Frans van de Sande, Henk Diepstraten, Velden, Cor Joosen en Kees Vermeer oos vereniging opgericht. . Laoter In diejezelfde Nieuwstraot zen wai ok begonne meej bouwe bai Stoop wai waor guske rieweg zen wai meej Stoop meej verhuisd naor ut irste indust waore deeje lasse om daorna bai La Boucherie alles aaf te werke. Tot 2009 wir heul wa jaore bai Frans en Adrie Segeren aon al wai bouwe Nou wai te gast bai Jan van Bakel in de Geraniumstraot. kenne doen aon dun optocht, in 1975, toen wai gin de Koekoekweg. In die vaiftig jaor hebbe wai mar ene keer nie meej ge… bouwplek hadde. Helaas motte wai hier nou ok 2021 aon toevoe

Ja, lomp volluk! Want ge mot toch wel errug lomp zain agge En bouwe doet dè lomp volluk van oos zo verschrikkeluk gèère. aval tweej uurkus over de May te kenne rije! Dieje oitspraok vier maonde kouw gaot staon te lije in un schuur om meej karren Taidens dun jaorlukse ‘Lomp Volluk verkiezing’ doen wai van Bertus Kielestein is oitgegroeid tot un begrip bai de Plakkers. meej mekaore wa sauwele en wor ut manneke of vrouwke wa dè jaor veul vur oos vereniging hèt gedaon gekoze tot Lomp Volluk! En dès un eretitel! Dees jaor hebbe wai tweej jubilaarisse! Peter Verdaasdonk is mar liefst vierunvirtig jaor lid! Colinda Ligtvoet viert hur irste karrenvalsjubileum. Zai is dees jaor al wir elluf jaor lid. Wai wille Peter en Colinda van harte flisitere meej dees prestaasies! Meese, let goed op mekaore en blaif gezond! Dan zien wai mekaore volgend jaor en dan maoke wai dur wir un groot feest van! En dè vaiftigjaorig jubileum…dè gaon wai zekur nog unne keer viere! TOT VOLGEND JAOR! Unne Plakker

20% korting bij besteding van €30

mint15 Speciale carnavalskorting geldig op www.mint15.com Bestelling afhalen in Made mogelijk - Kerkstraat 14B

code:

geldig t/m: 5

31


9

Bogaers Makelaardij WAI HELLEPUH OE GÉRE

AANKOOP – TAXATIE – VERKOOP www.bogaersmakelaardij.nl 1

5

32


NEUKOP LAMBREGS ONTMOET DONALD!

OFWEL: UN TIEPIESCH GEVAL VAN HAANDHAOVING, OK WAOR UT NIE ZO NODIG IS. Hallo Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Houw dut nog un bietje vol? Zouw gek heb ik ut nog nie meejgemaokt. Zonge we nie altajd: “En wat ur mej oons ok ooit gebeure zal: We viere altajd Carnaval!”? Staot dè nie op de keukedeur?

N

ou, dur gebeurde dus un nietig viruske en dè bleek ur meer dan genoeg veur te zain, zo ziede mar. Carnaval 2021, och erreme. Da gaot werkeluk un typisch geval van erremoej worre, dacht ik al… Van rajks- en gemeentewege is meejpessant alles verbooje, behalve wa wél maag, en dès dan gelaik verplicht. Ut algemene motto wier sinds begin veurig jaor: Doe veurlopig mar niks, of doewut allenig tojs! Dè klinkt nie echt naor carnaval…

ut hoofd Boa. In oos geval een indrukwekkende vrouwelukke aambtenaresse, die meej gemak aongedojd kan worre as dun Boa Constrictor, die de groep in un aosembenemende wurggreep houwt dus. De verenigde Boa’s zain belast meej ut toezicht op de regel aongaonde ut onderling op afstaand ’ouwe van burgers. “Veurojt! Aachterojt!” dus, tot op zouwa aanderhalleve meter. De burgerlukke saomewerking is dikkels veul te werrum te noeme. Ut mot dus un stuk afstaandellukker veur ut goed zajn.

‘AANDE

De gemeente gaaf qua carneval gèn één vergunning mir aaf, en dan wor alles zouwa illegaol. Heel wa te ‘aandhoave dus. ‘Aande aon vol. Ge zouw zegge daddik nao zoeveul jaor dur onder‘aand wel ‘aandig in geworre zouw zajn. Mar meej de regelgeving van nouw wor ‘aand over ‘aand steeds meer de ‘aand gelicht. Zouw errug, daddik dur zelluf zellufs ok nogal ont‘aand veur kwaam te staon. Waorveur ammaol? Veur illegaole volksopeenhoopinge en oplopkes, illegaole feeste en dito evenemente, raamptoerisme, wiethandel. Daor motte ze dus ammaol un vailige aanderhalleve meter van mekaore weete te houwe. Zouw ok karrenevalskraantredaksievergaoderinge en aandere oncontroleerbaore tojggroepperinge. Burtkoffierondes, teejkraansjes, hangjongere en hangouwevandaoge op hullie hangplekke. Aafstaand! Aafstaand! Ja ehh… Nie ‘aandig dus. Coronaval 2021, Dè ken ik allenig nie aon. Dus mot ik un beroep doen op assistensie van mun hulptroepe. We spreke dus over de hulluppliessie die nouw un ‘aantje mot hellepe.

BOA’S

Dees Bojtegewoon Opsporings Ambtenaore zajn gelukkig goed georganizeerd. Aon ut hoofd, neffe main netuurluk, 33


Kamerplant

25%

korting

Bij inlevering van deze bon. Korting geldig ig op 1 artikel Alleen geldig in maart 2021 Tuincentrum Sonneveld – Brandestraat 18b –4845PH Wagenberg

www.tuincentrumsonneveld.nl

Websites Websites

Leutige Leutige cernaval cernaval !!

Apps Apps Fabrieksaansturing Fabrieksaansturing Software op maat Software op maat Camera beveiliging Camera beveiliging Roaming WiFi Roaming WiFi

7

Werkplekbeheer Werkplekbeheer Serverbeheer Serverbeheer Werken in de cloud Werken in de cloud VoIP / Internetbellen VoIP / Internetbellen Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

Back-Up online Back-Up online

C Brieltjespolder 1 27 Brieltjespolder 27 4921 PK Made 4921 PK 4880 Made200 Tel.: 085 Tel.: 085info@ic10.nl 4880 200 E-mail: E-mail: info@ic10.nl 8

34


Zodoende zitte Boom-boa’s in hullie zo onopvallend mogelukke geelzwarte pak vanoit boome enzo de meesemassa’s in de goate te houwe en op durren aanderhalve meter beperking te controleere. In ut begin wier tur veul allenig mar gewarschouwd. Mar ik heb ze op ut ‘art gedrukt da dè nie gaauw gaot hellupe. En zoeveul taid hebbe we nie. De Boa’s (= Boijtegewoon Opsporings Ambtenaor) moesse dus zouw snel mogeluk omgevurremd worre van BOWA’s (= Bojtegewoon Opsporings- en Warschouwend Ambtenaor) naar BOBA’s (= Bojtegewoon Opsporingsen Bon-ojtdelend Ambtenaor). En dè hiellup!

DONALD

Een van de Boa’s vertelde ojt de praktajk over un feguur die aongetroffe wier meej un tiepisch Donald Trump-mombakkes op zun snojt. Ut waar dojdeluk da onderhaovige hiermeej aon de mondkapkesplicht wilde voldoen. Mar in zun menier van veurtbeweege zaag dun Boa al rap wa leek op vruugtaidige Corona symptoome, zouas waankele, steunzoeke, kreune en ongetwajfeld last hebbende van heftige maog-oprispinge. Ut zaat Donald kenneluk ammaol nie meej. Dun Boa vroeg t’um naor zun beoogde bestemming. (“Waor denkte gaj naor toe te gaon?”). Haj zeej dattie naor De Korenbeurs onderweg waar. Oozen Boa weest ‘um durrop, da De Korenbeurs, zouwas veurgeschreve, dicht zouw zajn. Mar oos enigszins verlepte stripfeguur gaaf aon dattie ging hellepe om un afhaolplek veur “Take Away-“ diners daor in te gaon richte. Daoraon deurdenkend rukte Donald zun mombakkes aaf en brak ojt in onbedwangbaore, wel heel errug productieve braokrejaksie.

SNELTEST

Dun Boa die blaj waar dattie de veurgeschreve sosjaolen afstaand van aanderhalleve meter in acht had genoome (zun broekspajpe wiere net nie geraokt), bedaacht toen da tie wellus te maoke zou kenne hebbe meej un overtreding van un aandere verordening as die van dun antivirus. Tajd dus veur un aandere sneltest: ut blaospepke!

Hoewel ut apparaot dur gèn doekskes om henne draajde, bleef Donald, zouas we van um gewend waare, alles ontkenne!

NAOMÉTE

Oozen BOBA schreef dus toen zouas bedoeling was un pittige prent oit, deze keer veur openbaore dronkeschap en vervojling van de openbaore rojmte. Nie mals! Da kan ‘k oe verzekere. Donald zun doe-boek kon nou ok aongevuld worre meej -ut schoonmaoke van aanderhalleve meter Openbaore Rojmte-. Mar nie veurda oozen opsporings ambtenèr ok naogemeten ád of ut spoor wel aanderhalleve meter waar. Aanders had ie nóg wel un bon ojt kenne schraive. Donald had zun broek dur al wél vol van. Zette zun vanojt de States geïmporteerde mombakkes wir op en waankelde verder terwail ie mar bleef roepe daggut ammaol corrupt en oneerluk waar en da de Pliessie en al tegen um aont saomespanne waar. En da we “mar nie moeste denke da tie int vervolg in zun elleboog zouw kotse..!” . Nou ja. We loope wel meer tege onbegrip op.

HAANDE WASSE

Hoe dan ok, ut wor unnen biezondere carnaval, ’T is nie aanders. Daor kende de Stichting en de Gemeente, mar zeker ok nie de wets’aandhaovers de schuld van geve. Wij wasse oos ’aande mar wir us, zouas ut tegeswordigs veulvuldig mot, in ontsmettingsmiddel, en in onschuld. Desalniettemin en daorenteges: Ik wens jullie veul toisplezier meej dees carnavals Doe-Boek. Bent ur mar zoet meej. De groete en houwut gezond! Houdoe!

Julliejen Opper Karrenevalsdiender

IEDERE ZONDAG OPEN van 11.00 tot 16.00 uur

Eerste Industrieweg 15 4921XJ Made (0162) 68 72 66 made@hubo.nl 7

35


SPECIALISTEN OP HOOG NIVEAU alle bitumineuze en kunststof bedekkingen

Raamsdonksveer Brasem 44 Postbus 2T95 4940 AG Raamsdonksveer Telefoon: 0162 - 518 510 Telefax: 0162 - 518 515 info@udo-raamsdonksveer.nl www.udo-dakbedekking.nl

Neutronenlaan 5 5405 NG Uden Telefoon: 0413 - 269 597 Telefax: 0413 - 265 787 info@udo-uden.nl www.udo-dakbedekking.nl

VEBIDAK

6

36


DOE-UT-ZELLUF ! Wà ‘n raore tijd hè meejse? Mar ok wel ‘n periode waor gè às gezin naor mekaore toegroeit. In ‘t geval van mijn en oos vrouw is dà wel héél errug letterlijk ‘t geval, wij frèète en zuipe oos aige moddervet. D’r ligge ondertusse zoveul kruimels sjips en haogelslààg in de naode van òòze sofa dà we dà ding de voedselbàànk zijn gaon noeme!

E

n gè ziet ok over héél de May steeds meer meejse lekker doe ut zellève. Overal waor gè kijkt is t’r wel iemand zelluf aon de gang meej iets. Dà vind ik mooi, ik ben vrùùger echt às ’n doe-ut-zellever opgevoed dur oos moeder. As ik iets

vroeg aon oos moeder, was heur standaord antwoord altijd: “Doe ut zelluf!” Van oos moeder mocht ik trouwes sowieso niks, mar dà’s ok nie zo raor want toen ik nog in d’rre buik zààt nèège maonde lang, was zellufs heure naovel streng. In de puberteit zààg ik iedereen om me heen bezig meej ‘t ontdekke van d’rre seksualtiteit. En oos vaoder wilde mij daor ok wel ‘t een en ander over uitleggen.

37


12

Oude kerkstraat 59A 4921 XD Made Tel: 0655938027 info@jvdbestratingen.nl www.jvdbestratingen.nl

9

38


Dus die stapt op ‘n gegève moment m’n slaopkaomer binne en zegt twijfelend: “Uhm… jonge, ik wil ‘t effe meej óe hebbe over de bloemekes en de bijtjes…” Ongemakkelijk stond ‘ie daor ‘n bietje op en neer te bewèège. Ik zeej: “Ho pa! Toen ik ààcht was stonde ok zo en vertelde gij mijn over ‘t geheim van Sinterèklaos”. “Toen ik tien was bleek d’n Kerstman verzonne dur Coca Cola”, “toen ik dertien was verstopte gij en nie de Paoshaas de aajkes in de tuin”. “Agge me nou komt vertelle dàt’r ok nie geneukt wordt, dan heeft ‘t vur mij nie meer zoveul zin… Nie dà ik d’r zo mee bezig wàs hoor. Om me heen zààg ik ‘t allemaol wel gebeure. D’n èène was hetero, d’n ààndere homo… en ik was Hubo, ik deej ‘t lekker zelluf! Dà’s trouwes ok wel écht ‘n doe ut zellever hè, dieje vent van de Hubo. Mooie lòòpwaoges maoke en brààndblussers. En dà kwààm lèst nog goed uit bij hem. Klein brààndje in de winkel, mar às ‘n echte doe ut zellever zelluf geblust hè! Daorbij issie nog wel van ‘n dertig trees trap afgevalle, mar nie gewond! Nou stond ‘ie ok wel op d’n onderste treej, dus das ok niet zo bijzonder… Bij d’n Appie zààg ik ok dà Twan lekker aon ‘t doe ut zelleven was gegan meej plexiglas scherrème tusse de kassa’s om z’n persòneel te bescherrème tèège die kleine druppeltjes van de klàànte. Héél goed natuurlijk! Bij d’n Aldi hadde ze dà ok gedan mar dan wel d’n goedkòòpere variant; meej kippegaos. Bedrijven wèrre ok steeds creatiever, zo begon de reisbranche ok flink te doe ut zelluven. Toen we nie meer mochte vliege, zààgde bij Dutax gèheel verzurrègde reize naor Schuurmonnikoog, Tuinzania en Halsinki. Nou begreep ik dà Jan Jola ‘n volledig verzurrègde reis naor Woonkameroen had geboekt, mar bij aonkomst ging ‘t al mis. Hij kwààm de keuke binne en hij was me gelijk ‘n partij aon ’t klaoge: “Ik ben moehoeoeoe”, “Ik heb d’r gèn zin meer in”, “Ik wil allènnig maor slaope…”. Jan flink kwaod d’n Dutax gebeld, want hem was ‘n volledig uitgeruste keuken belòòfd!

Zanger Collin had nàtuurlijk ok gèn optredens meer, in ‘t begin was ‘t overigens nog verrekte lastig om überhaupt dertig man in ‘n zaol te krijge, mar op ‘n gegèven moment mocht ‘r niemand meer naor binne en dacht ‘ie. dan doe’k ‘t zelluf wel. Hij hèt op ‘n dag meej de miMakkers bij de Wijngaord uit volle borst liedjes van Jantje Koopmans, Koos Alberts en ‘n paor van z’n eige staon zinge in d’n binnetuin. D’r stonde toch al gààuw ‘n stuk of twintig bejaorde op ‘t balkon! Mar gelukkig kon ‘t werrèkend personeel ze nog op ààndere gedachte brenge dan te springe… En kòòke doen we ok meej z’n alle meer zelluf hè. Zo ok bij makelaor Van Dongen thuis. Heerlijk meej z’n dochter lekker kokkerellen. Op héél de May had nog nooit iemand van ‘n pandemie gehoord. Wel van ‘n pan meej mie, die konde nog steeds afhaole bij de Chinese Muur. Mar bij de familie Van Dongen was ‘t een bekende term in de keuke hoor: “gèèf mij nog eens ‘n pan Demi…”. Dees jaor meej karrenaval doen we iets minder zelluf dan àànders. Gèn optocht, gèn sauwelen, mar we kunnen wel karrenaval-doe-ut-zelluven thuis! Pakt ‘oe eige eens lekker vààst en doe de solonaise! Zet wà pilskes dur ‘t huis hènne en start óewe eige kroegetocht! Ik wens iedereen in ieder geval ‘n fantastisch doe-jaor in 2021, waorin Corona wir gewòòn ‘n biertje is, Donald allennig mar ‘n eend en ‘n Dissel allennig mar iets vur ’n caravan is. De Jonge gewòòn wir kààs is en positief wir positief is. Isolaotie allenniog mar iets is wà’gge tusse óe spouwmuur stopt, wattestaofkes allennig nog in óew òòre gaon en mondkapkes bij ‘t zaoge worre gebruikt. Alaaf!

Di r k

r u v e l l e z t u e o d n d’

Zie de ’t nie mir zo goe? Dan moete gauw naor Stassar toe! Mar dan tegenworrig wel in de Marktstraot En ut hiet dan Oogzorg Stassar. Echt chic, vinde nie?

OOGZORG STASSAR Oogzorg Stassar Made – Marktstraat 19 – 4921 BE Made – Tel. 0162-682839 – Email: info@oogzorgstassar.nl 3

39


WELLEKE STRAOT DE ALLERMOOIST STRAOT VAN Meej karreneval trekke we nètuurlijk oos mooiste pakske aon. Ok gewòòn dees jaor, wanneer we vur de tellèvisie kijke naor de Masked Mayenèr of meespeulen meej de digitaole karrevalsbingo! Mar dees jaor zoeke we mekaore nie op en zowel d’n optochtroute às de cafés zulle leeg blijve. We viere karreneval dus àànders dan àànders. Mar de wèrremte van karreneval hebbe we méér nòòdig dan ooit, dus hoe mooi zou ’t zijn om ’t karrenevalsgevoel toch ’n bietje te kènne belèève durdàt de héle May tijdens karreneval versierd is en géél-blààuw kleurt. CS de Mayenèrs gaot dees jaor dan ok op zoek naor ‘t mooist versierde huis of straot. En héél de May kèn graotis deelnèème. Om te kènne winne motte d’r dan natuurlijk vur zorrège dàgge oew eige huis of meej alle buren saome d’n héle straot zo mooi mogèlijk in karrenevalsstemming brengt. Hange bij jullie de vlààge aon alle huizen? Of fier in top? En is t’r ààchter alle raome ‘n gezellige karrenevalssfeer te vinde, is t’r versierd meej confetti en serrèpentines en kènne we misschien zellufs ’t motto: ‘Klaor vur mekaor’ terugvinde in de versieringen? Dan maokt jouw huis of straot ‘n héle goeje kààns! Dus breng wà féést in huis of trommel al oew bùùre op om op tijd de vlààg buite te hange en ok d’r huize te versiere. Nominèèr jouw huis of jullie straot en maok daormee kans op leutige prijze! Via de websjop zijn ok mooie versierpakkette meej allerlei gèèl-blààuwe attributen te kòòp, waoronder de offisjèèle Mayse karrenevalsvlag. Mar gè kèn natuurlijk ok gewòòn zelluf wà knutselen.

AL IS ‘T OP ÀÀFSTAND, VIA D’N TELLÈVISIE OF SOSJAOLE MEDIA: WE ZULLE DICHT BIJ MEKAORE ZIJN!

40


IS MEEJ CARNAVAL VERSIERDE DE MAY? Regèlement Vur deelnaome motte oew eige of de straot vur 13 februari 2021 opgèève via de website: www.mayeners.nl Aonstòòtgevende versieringen of versieringen die overlast veròòrzaoke in wellèke vòrrum dan ok worre uitgesloten van deelnaome. ‘t Is aon CS de Mayenèrs om te beoordelen wà aonstòòtgevend is. De persòòn of persòòne die de versieren verzòrrege zijn ten alle tijde aonsprakelijk vur ’t zelluf en juist opruime van de versiering na aflòòp van karreneval. D’n uitslag is vanààf dinsdag 16 februari 2021 te vinde op de website van CS de Mayenèrs: www.mayeners.nl én vollugt in ’t Carillon. Over d’n uitslag kan nie worre gecorrespondeerd. CS de Mayenèrs is op géén enkele wijze aonsprakelijk vur eventuele schade voortkomend uit, of dur deelnaome aon de wedstrijd.

Prijzecatègorieën: GÈÈFST VERSIERDE HUIS:

klusbon van HUBO Made t.w.v. € 125,00

GÈÈFST VERSIERDE STRAOT:

buurtbarbeque van Slaogerij de Wijs t.w.v. € 200,00

GÈÈFST VERSIERDE APPARTEMENT:

Mede mòògelijk gemaokt dur:

klusbon van HUBO Made t.w.v. € 125,00

DE WIJS Made

41


7

42


SAUWELEN Beste Mayenèrs, Natuurlijk waren we verrast! Deze keer door Henk Stoop en Luc Rullens, die al in april 2020 de vraag stelden of we in januari 2021 mee wilden sauwelen op de May.

W

e wilden graag, maar de hoeveelheid consumptiebonnen gooide roet in het eten. Samen met alle Sauwelaars hebben we een nacht lang, voor het huis van Henk op pannen staan rammelen en met fluitjes geprobeerd om Henk naar buiten te krijgen voor een goed overleg. Henk wilde niet bewegen, in ieder geval die nacht niet. “Kik out Henk Stoop” zouden we willen zeggen, we bedoelen dan: “kik Henk out bed” en laat hem de hoeveelheid consumptiebonnen heroverwegen! Na veel zeuren kwam Henk uit bed en ging hij overstag. En we waren als Sauwelgilde zeer tevreden over het eindresultaat. 29 en 30 Januari 2021 had het dan weer moeten gebeuren... en we kunnen jullie verzekeren, het hele Sauwelgilde had er weer zin in! Maar niets is minder waar, de gehele carnaval 2021 valt in het water. Een complete Kik Out Carnaval, voor iedere Mayenèr. En hoe komend jaar eruit gaat zien, blijft koffiedrab kijken. Jammer, we hadden er net zo’n zin in! Tot snel en blijf gezond.

Het sauwelgilde

43


EIGEN SERVICE EN BEZORGDIENST

Uw vertrouwde adres in de regio voor audio, televisie, wasmachines en drogers, inbouw- en klein huishoudelijke apparatuur. Gebr. van Dijk Winkel Marktstraat 30d 4921 BG Made Tel: 0162 - 683652 winkel@gebrvandijkwinkel.nl www.gebrvandijkwinkel.nl

AG MAANDAG EN DINSD SLOTEN! E G L A V A N R A C S N E D TIJ

Totaalinstallateur waarbij het vertrouwde gezicht van een familiebedrijf samen opgaat met de nieuwste innovaties op installatiegebied. Van Dijk Made Brieltjenspolder 3 4921 PK Made 0162 - 682671 info@vandijkmade.nl www.vandijkmade.nl

TOTAALINSTALLATEUR 3

44


HEEMKUNDENBUBBEL Ik wit nie hoe daggut jullie vergaot mar ik zit al un tajdje op mun krent niks te doen. Waorom? Omdaggut mot. Dur zajn memènte dè ik dè nie zouw errug vein, mar nao un tedje gaot dè oe stevig de strot ojthange netuurluk. Ik heb dur iets op gevonde, en ik maag dees ok aon jullie, coronagedwonge werrekelooze Mayenèrs en Mayenerinnekes, werrum aonbeveele.

I

k daacht, laote we us un kirke in de “raike” historie van De May dojke. Dès veul ojtzoeke en dès knap tajdrovend, dus ge bent ur meej van de straot. Nie te groot maoke ist devies. Maok meej wa gelaikgestemden oew aige mini heemkundekringeske. Ik heb beveurbild zouw un kringeske meej Netje van ut sikretarioaot, meej Cornelius Zwaorpoot (nouw he’k zun aachternaom purrongeluk verraoje. Haj wil gère ‘h annoniem blaive. Begrèpte wel agge zun stukskes leest.), en ikkezelluf. Gezellig en vajlig in un Mays heemkundebubbeltje. Mar nie te klajn: denk aon dun aanderallevemetersaomelevingsmaotregel (Ja. Dié past dus al nie op ut scrabblebord). Wa pakke we zouwal aon? Veurbeelde:

MONEMÈNTE OP DE MAY

Dik gezaajd zen ze nie, die Mayse monemènte. Want veur dagge dur errug in het, zen ze al geslopt. Genaodelooze, overhaoste en bekaanst onwettige, mar zeker ongewenste sloop van raiksmonumente en aandere dierbaore opstalle nouw en int verleeje is in oozen bubbel un heet hangajzer.

ZELDERUST

Nim nouw ut Meuleplain. Daor stond zouwas jullie oe nog wel kenne herinnere unne meule. Indrukwekkend en masjetuweus symbool van noeste maolarbaid midde in ut centrum van ut durrup. Waor is tie nouw? Jawel: geslopt, verwoest en toen ok verlore geraokt as indrukwekkend monument op dees welgekooze plek. Meule op ut Meuleplain. Hoe verzind’ut. Waddis tur toen veur in de plak gekoome: Un parkeerplek rond ‘ne staopel steene die onderlest zelluf ok wir op un dusdaonige menier geslopt wier dagge dur nouw ok al nie mir kan parkeere en waor ut waoter nouw op gezette taje ojt de in de gaauwte aafgezaogde waoterlaidinge spojt.

PTT

Ut postketoor het, zou ziede mar, ok gin goeie plek kenne vainde. Oojt stond tu run monumentaol majestueus gebouw in de Marktstraot van de rajksorganisaosie aangaonde de Post, de Tellegraof en de Tellefoon PTT, waor de Mayenèrs poszeegels kochte en waorde kon belle in un echte tellefooncel heel priveej achter un zwaore, meej glasinlood deur. 45


EEN FANTASTISCH CARNAVAL TOEGEWENST!

VOOR VERKOOP, AANKOOP EN TAXATIES. IN TETERINGEN EN OMSTREKEN!

WAARDECHEQUE € 50,- KORTING OP EEN TAXATIERAPPORT € 500,- KORTING OP DE VERKOOPCOURTAGE GELDIG NA CARNAVAL 2021 T/M 11-11-2021 7

46


Ut gebouw raokte kenneluk in onmin en wier dus zonder enige inspraok van dun burger geslopt. Dur wier in de burt durvan un noodgebouwke neergekwakt. Mar ok dè wier weggesanneerd en via nog wa aandere lekaossies is de post nouw terecht gekomme op zouwa dezelfde plak as vruuger, baj Kees Thajsse in zunne winkel, op nog gen dertig meter van de plek waor ut ojt waar.

HONK

Ut Patterenaot. Ooit un glorieus, noest en indrukwekkend paand, in un prachtige verveuroorlogse stail opgetrokke en tot ut lest toe zun onvolpreeze nut bewaizend aon de herremenie, de drumband, ut joenges- en meskesgilde, biejèrtclubkes, postdojvemèllekers, teneel- en tejaoter amateurgezelschappe, zangkoore en wa al nie meer daor zullie tojshonk vonde. Geweldig monumentaol en errug nuttig, en dus… mar geslopt. Gellukig hebbe we de foto’s nog.

NONNENBUBBEL

En dan… Hut kloster. Un toen zo in prachtige errug neogotische stajl opgetrokke nonne-onderkoome annex kosschool, meej staotige hooge raame meej veul versiering dur rondom’ènne. Un indrukwekkenden ‘entreej wa toegang gaaf aon ut veurportaol lajdend naor ut ‘slot’, de roimte waor normaole stervelinge nooit mochte koome. Prachtig toch! Un plaotje, midden op de May.

Nao wa gepruttel van de Mayenèrs wier ut dus toch mar geslopt. De Mayboom, un soort patterenaot, kwaam tur veur in de plak en agge dè un monument vindt dan zou’k mar vast foto’s gaon maoke want dè wor binnekort ok geslopt.

DEN DOJN

Waor nouw op de Maosroute om ut hardst geraced wor deur ut snelverkeer, waor vruuger unne zaandvlakte waor Maurits vruuger zun leger liet kampeere om laoter naor Breda te trekke en dur wa Spanjole daor weg te veege. Moes erregus baj ut ouwe Stojvezaandse kerkóf zajn gewiest. Dur is nie veul mir van te vinde. Mar wa nog nie gevonden is, dè gaon wáj vinde. Dur is dus werk genoeg veur nieuwe aspiraant heemkunders. We zajn al as gekke aont zuuke. Dus jullie, boekaafstoffers, ouwspulfaonate, (pedo-)filateliste, afbraokruïniste, klaaischraopers, zaandvruuters, bidprentjesverzaomelèrs, kouwegrondarchivaorisse, spelonko- en aandere amateur ginnecologe, paleologe en paleontologe of nie geloge, ouwekèsliefhebbers en perkamentfrèters van De May: “verzaomelt u meej maote(n), krupt’ in oewen bubbel en spit meej in ‘t verleej!!”

tetaolslooparcheoloog

VIJF DAGEN GEFEEST, KOM DAN NU TRAINEN ALS EEN BEEST! WATERTORENSTRAAT 14A MADE | WWW.CROSSFITMCA.NL 9

47


Zoekte ut betere stukske vlees, al is het voor één ons of een kilo of tien, ge bent allemaol gère gezien.

JOS & ROY HAVERMANS Alles ojt aige mestbedraive..... ouwerwets geslacht in ooze nieuwerwetse slachteraj. Verkoop vraidags vers va ut mes vanaaf aacht ure geopend veur iedereen. Ok maoke wai zelluf rauwe ham - bloedworst - boereworst - leverworst - zult. Tevens verzurgen waj ok oew gourmetsteengrill en barbequeschotels Alles heel fain, dus dan maag ut ok wa waajer zain. Dus ut adres waor kwalitait bove de prais oitgaot!

TEL. 0162 - 685413 FAX 0162 - 685210

www.jos-havermans.nl SCHEERBIESSTRAAT 3a WAGENBERG Richting Zwembad Made

7

48


2020

BURGEMEESTERS PENNING

ingestelde onder­ De Burgemeesterspenning is een door de gemeente Drimmelen ten voor scheiding bedoeld om mensen te waarderen die zich jarenlang inzet aval als cultureel het Carnaval in Drimmelen. Daarmee een waardering voor Carn bijzonder. evenement van belang en voor de ontvangende personen in het

D

it jaar viel in Made dit te beurt aan Kees van Meel. Hij was vakkundig door zijn muziekmaatjes van Vals Alarm naar het Tapperijke geleid en was stomverbaasd (en dat wil wat zeggen) te bemerken dat de Burgemeester met ambtsketen aan juist op hem stond te wachten voor deze hulde.

Toeternietoebal is een van zijn favorieten. Met zijn kritische blik componeert en zingt hij al vele jaren namens Vals Alarm het carnavalslied. En juist in Coronaseizoen 2020­2021 ging hij er voor en wisten zij het winnende carnavalslied te produceren. Maar ook bij feestjes en partijen kan er altijd een beroep gedaan worden op Kees voor het schrijven van een liedje.

Jarenlang is Kees onder wijzer geweest op de basisschool de Stuifhoek en thans met pensioen. Muziekles geven was daar zijn ding en grote passie. Hij heeft daar ook een koortje opgericht, “Het Stuifhoekkoor” en daar jaren leiding aangegeven. Helaas bestaat het koortje niet meer maar er zijn vele optredens verzorgd en één van de hoogtepunten was toch wel een optreden in De Efteling. Meneer van Meel leerde ook elk jaar de kinderen op de hele school het carnavalslied van de May. Daar heb je heel je leven toch plezier van natuurlijk.

De laatste 2 jaar is hij samen met CS de Mayenèrs de grote drijvende kracht /organisator van het GroteOptochtBal­FestiValsAlarm. In 2020 met de deelname van welgeteld 30 kapellen van heinde en ver. Bij de laatste editie was er ook een goed doel gekoppeld aan deze avond. En het was Kees persoonlijk die daar veel werving voor verzorgde. Onder andere met een grappig filmpje op Facebook.

Kees geeft dus graag muziekles aan kinderen en is daar nog actief mee, want sinds het begin van het seizoen 2018­2019 heeft Harmonie St. Caecilia ook een opstaporkest, Da Capo, dat onder zijn leiding van iedere maandag in de Korenbeurs repeteert. In dit orkest spelen de jeugdleden voor het eerst samen als opstap naar het jeugdorkest Poco à Poco. Koortje en kinderorkest lijken niet meteen carnaval gerelateerd, maar niets is minder waar. Kinderen die zingen, muziek maken en op een podium durven staan, vormen het fundament voor een volgende generatie carnavalsartiesten. De muzikale jeugd heeft de toekomst!

Maar Kees heeft een bredere interesse in carnaval, ook de Grote Optocht kon heel veel jaren rekenen op zijn deelname. Als C.V. ‘t Familieke deden Kees en zijn vrouw Luitgaarde mee met een leuke bijdrage. Een opvallend stel, hoe ze ook verkleed waren, ze waren altijd onmiddellijk zeer herkenbaar. Toen zij stopten met actieve deelname is Kees zich in gaan zetten als jurylid van de Grote Optocht. Als ervaringsdeskundige heeft hij de jurering weten te verbeteren door waardevolle tips te geven aan de commissie Grote Optocht. Het bovenstaande maakt duidelijk dat Kees van Meel een waardevolle bijdrage heeft aan het Mayse carnaval in de breedste zin. Daarom is Kees als ambassadeur voor het carnaval in Made een hele terechte ontvanger van de Burgemeesterspenning 2020!

Hij geeft zelf het voorbeeld door al jaren mee te spelen met dweilband Vals Alarm. Al sinds 1991 is hij lid van deze club, eerst op klarinet, maar vervolgens en nu nog steeds op de trombone. Op alle carnavalsactiviteiten zijn Vals Alarm en Kees aanwezig. Ook op de iets minder populaire momenten (zoals als het vroeg dag is). Het

KEES VAN MEEL

49


Een heel jaar maken we alles NAT maar mej carnaval zijn we ladder ZAT!

11

50


e

34 BESTE JUIN VAN DE MAY

2020

E

Carnaval dinsdagmiddag 2020 stond het Trefpunt in Made vol met carnavalsvierders; de Beste Juin verkiezing is een van de hoogtepunten tijdens het Carnaval.

erst kwam beste Juin 2019 Toon van der Ven in de Ton om te vertellen hoe hij vorig jaar “Beste Juin van de May” werd en wat je daarna zoal meemaakt met die eretitel op zak. Daarna kwamen zes “opjuiners” aan de beurt om een doelgroep naar voren te schuiven waaruit de Beste Juin dit jaar “moest” komen. Niels van Meggelen stond op het zaal-podium klaar om op zijn ludieke manier de insprekers de kans de te geven te reageren op de opjuiners. Eerste opjuiner Anton Jansen sloeg met een hamer op tafel voor “unne Veurzitter”. Arjen de Bont vond dat “un Afvaller” voor al zijn inspanningen de waardering verdient om Beste Juin te worden. Volgens Demi van Dongen werd het tijd dat er eens “unne lillukke mees” in de spotlight komt. Erik van Oosterhout kwam met veel kabaal pleiten voor “un actievoerende boer”. “Unne Brandweerman” zou ook perfect zijn volgens Frans van Mook. Tenslotte was het Paco alias Harry van Strien die vond dat het tijd is voor “un echte zwarte Piet”, voordat die er niet meer zijn. Na de pleidooien stak het bestuur van CS de Mayenèrs de koppen bij elkaar en besliste dat de titel “Beste Juin” aan Lia van Meel toegekend ging worden. Lia is al sinds haar tienerjaren bij allerlei vrijwilligerswerk betrokken. Ze was zwarte Piet, ze was jarenlang leidster bij de scouting over de Rakkers en de Wilde Bevers. Ze heeft passie voor wandelen en voor andere wandelaars, wat zich laat zien als ze als blaren-prikster actief is in de Nijmeegse Vierdaagse. Als eerbetoon aan wandelaars uit Drimmelen, combineerde ze dit met ander vrijwilligerswerk: ze maakte een radio uitzending over de deelnemers aan de Vierdaagse. Dat deed ze voor SLOD/ Omroep Drimmelen. Daar presenteert ze het programma WaTerDriMaHoLa (Wagenberg, Terheijden, Drimmelen, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe) elke zondag van 13:00 tot 15:00 uur. En de week voor carnaval brengt ze prinsen en voorzitters van deze dorpen daar samen voor een diepte interview. Ze heeft al jaren een passie om de dorpen in de gemeente zich meer één te laten voelen. In haar dagelijks werk zie je ook een zorgzame Lia. Ze werkt bij SOVAK in Terheijden. Ze heeft een groot hart voor mensen met een beperking. Buiten normale werktijden organiseert ze dingen voor de bewoners. Onder andere het Sinterklaasfeest al 29 jaar lang en natuurlijk het bezoek aan het “Toeternietoe bal” tijdens carnavalsmaandag in Made. Waar de Beste Juin de meeste vrijwilligers-uren in steekt, is de EHBO. Ze is voorzitter van EHBO St. Bernardus

LIA VAN MEEL Made sinds 2000. Ze is sinds 1986 kader-instructrice, een pittige opleiding met elk jaar 4 keer een onderhoudscursus. Ze geeft zelf op haar beurt zeker 20 keer per jaar cursus aan beginners en gevorderde EHBOers. Altijd perfect voorbereid, dus heel veel werk. Ze is te vinden op evenementen in Made en omstreken als hulpverleenster, terwijl anderen feesten. Om jeugd te enthousiasmeren doet ze schoolbezoeken om EHBO te promoten. Hoewel geen voorwaarde om “Beste Juin” te worden… ze doet veel voor het carnaval in Made. Jarenlang als optochtdeelneemster. Maar dat zijn er zo veel. Ze is al maar liefst 27 jaar jurylid van de kinderoptocht. Eigenlijk stopt Lia bijna al haar vrije tijd in het helpen van mensen en dus een perfect Beste Juin van de May! Naast de “Best Juin” insigne, oorkonde en “superbos” bloemen, kreeg Lia een bedrag dat zij mocht bestemmen aan een goed doel van haar keuze. Dit jaar was het weer een mooi bedrag. De traditionele € 111,- van de Carnavalsstichting plus € 369,45 uit de collecte die tijdens de carnavalsviering “Het Lof de Zotheid” werd opgehaald plus € 50,- die iemand voor de verkiezing al bij Niels afgaf voor de “Beste Juin”. Dus de teller stond voor Lia op € 530,45. Zij besloot om net voor Pasen, op Goede Vrijdag, de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank Drimmelen een “Paas-pakket” te schenken. Omdat Kaasboerderij “’t Bosch” ook nog eens tegen een heel schappelijk prijsje wilde werken voor dit goede doel, waren het echt mooie, volle en lekkere pakketten geworden die zeker goed in de smaak gevallen zullen zijn. Of er dit jaar een “Beste Juin” verkiezing zal zijn, en zoja, in welke vorm, is tijdens het schrijven van bovenstaande nog niet bekend. Wel kunnen we stellen dat afgelopen jaar ontzettend veel mensen vrijwilligerswerk hebben gedaan om te helpen de moeilijke tijd van behoeftigen door te komen. Veel beste plantjuintjes gingen de grond in, die wellicht ooit uitgroeien tot een grootse “Beste Juin” zoals Lia.

51


Betonwerken: • Aanleg bedrijfsvloeren (monoliet afgewerkt) • Betonpaden tuinbouw en boomkwekerijen • Machinaal storten betonpaden • Funderingen • Garagevloeren • Leveren van beton • Leveren van betonstaalmatten

Thijssenweg 24 • 4927 PC Hooge Zwaluwe • info@avdlindeloof.nl 9

52


BLAOSKAFFERS KWAIT?

un jaor ondergroos!

N

De kaans dagge dees jaor de Blaoskaffers lijf ken belustere en bekaike, is aigeluk nul. Dus gin optreejes meej kwèkend pebliek da nie te houwe is, gin zwetende koppe op ut podium, gin haande in de lucht en nie mee kwèèke meej een karrevracht aan leutige liedjes.

eej, dees jaor niks daorvan, want de Blaoskaffers hebbe beslote om un jaor ondergroos te gaon. Effe een jaorke nie in de spotlaits, nie vur de Prins en de Raod van Elluf oit, effe een jaorke oit ut zicht. En ja, dan zallut wel rustig worre op straot en in de café’s, want “Het is pas feest als de Blaoskaffers zijn geweest!” Aigeluk zaagde da bij ut elluf-elluf-bal al een bietje aonkomme, toen zat ok iedereen tois. Verbaost? Ja, da ken goed, mar ut is ok wel wir te verklaore. Agge as club al zo lang bai mekaore ben en al zo lang meziek maokt en niks liever doet as de tent keer op keer op zunne kop zette, dan motte soms ok effe de taid neme om te kaike hoe dagge ut pebliek entousjast ken houwe. En dan istur nog een ekstra rede om da net dees jaor te doen, want meej de leste carnaval hebben Marco en Dré beslote om durre trombone en grote trom aon de willige te hange. En tege de zomer liet Ruud wete dattur un taid van komme en un taid van gaon is. Nou wiese we da al langer, mar da vur Ruud de taid van goan toen was, wiese we nog nie en dus wastur nie allenig een vacature

vur grote trom en trombone, mar ok vur trompet. Dus agge nog meese wit, dan laot ut vural wete! Hoewel, alleen vur trompet of trombone, want Mark van Gurp het de grote trom van Dré overgenome en zun bruur Alex het zunaige over de roto-toms ontferrumt. Un jaor ondergroos dus! En da beteken da al die entousjaste meese die normaol oos pebliek zain, de meese vur wie wai ut doen, ja, die motte effe kaike hoe ze de taid nou dur komme. Nou istur netuurlik genog van de Blaoskaffers te vaine op ooze ceejdeejs, op joetjoep, op feesboek en noem mar op, dus dan kande kaike of ge daor iets mee kent. Of ge gaot zelluf aon de slag om een liedje in mekaor ken draoje. Kikt gewoon op de vensturbaank neffe de sanseveria’s, of in de koelkast bij de slaoi, de juin, de aijere en de errepol (da’s iets aanders dan europol…), dan kraigde vanaigus inspieraotie! En as we dan nao dè jaor wir bove de grond komme, nou, dan maoke we dur wir un knalfeest van zoagge oewaige nog nie het kenne heuge! Tot dan! Ondergroose groete van

53


54


55


“ Wij wensen iedereen een leutig Carnaval toe! ”

BRAAT— makers van groenbeleving — 0162 74 81 90 — info@braatgroenbeleving.nl — www.braatgroenbeleving.nl

6

“WIJ INTEGREREN NAADLOOS IN UW BOUWPROCES”

7

56


UITWAAJE..! Wà ‘n wind ! Nééj, ’t gaot dan nie over vieze luchjes, mar gewòòn over tocht. ‘Trek’ in fàtsoenlijk Mays. ‘t Begon vanmorrège bij ’t bezorrège van dees kráánt al meej verrèkkes veul tegewind. Of zeg mar gerust: stòrrem. Want ik loop de lèste daoge toch wel ’n bietje meej de ziel onder m’nne errèm. ‘t Is bijna karreneval en veul om vur te fèèste, dà hebbe we dees jaor nie. Onweer! Bijna karreneval. Mar nou nog nie. Nou is ’t nog efkes winter. ’n Winter die dur ‘t misse van karreneval feitelijk zellef ok veul liever herfst had wille blaive. Nat, kouwelijk, winderig.. en ’n bietje triestig.

I

k douwde m’n háánde diep in m’n zakke en sloeg ‘klaor vur mekaor’ fluitend vanuit de Marktstraot ’t padje richting ‘t Raodhuisplein in. Dat klonk trouwes nog best goed ok, al fluit ik ’t zellèf. Ge gaot ’r gelijk ok áánders van lòòpe, zal ik mar zegge: ’n bietje luchtiger, wà meer ‘hossender’. En dà had ik op dà spiegelgladde plein nou net nie motte doen. Want hallèverwege ‘t plein, ter hòògte van Oos Jaas botste ik tèège ’n vrouwke van ’n jaor of vaiftig, in ’n broekpak waor t’r lijf uit alle máácht uit prèbeer te ontsnappe. Ze had d’r lippe knalróód geplaisterd en ze droeg zo’nne gròòte gitzwarte’n bril als tèèken dagge van de kunst bent. Of intelektèwéél. Kunstmaotig intelektèwéél dan, zogezèèd. Onwennèg sjokte ze op d’r zondáágse hakke naor de Kruidvat, d’r óóvervol meej vocht zittende enkels om de stap verzwikkend. Zo tèège mijn aon en ik gleej gadsamme meej ’n dreun onderuit. Zó de gòòt in! Hedde Jaas ooit zien grijnze? Ikke wel. Ik riep nog iets wat d’n heilège Antonius nie leutig gevonde zal hebbe en mot daorna buiteweste geraokt zijn.

geplakt, geverrèft, gelast en vural geouwoerd. Meej as ààchtergrond ‘t dreigende skelet van de waoge in wording. Omdà ’t ok hier nog nie veul méér was dan ‘n ijzere geraomte, vróóg ik aon ’t opperhòòfd om uitleg. En da’s pas écht geniete! Gè hoef zellèf niks mir te zegge. Gloeiende woorde tòòvere de waoge tevurschain vur óew òòge. D’r is nog niks meer dan kale velle pèpier over betonijzer,

Dur ’n làànge tunnel meej fel wit licht, lààngst omgewaaide fietse laverend, vond ik ‘n meej lijm en pèpier beplakte deur. Vurdat ik die opedeej, hoorde ik ze binne op hòòge tòòn tegen mekaore praote. Daor kreeg t’er ok ééne de wind van vurre, docht ik. Mar al gauw bleek dàsse daor ammaol zo praote. “Doetie deur ‘s dicht!”, riep t’r ééne, “‘t trekt!”. Dà hoefde nie mir, want de deur was ààchter m’nne rug meej ‘n daoverende klap dichtgeslòòge. Ik stond zomaor ineens binne in ‘n bouwhal! Meej éénege schroom liep ik d’n hal binne. Ik bedoel: às mèès meej twee lingse háánde, motte daor immers op óew telle passe. Ge zeg gauw wà verkeerds, za’k mar zegge. Nouw heb ik wel eens binne ’n dag ‘n nachkasje van d’n IKEA in mekaore gezet (wà nou trouwes toch ‘n aordige pèrreplubak is), mar dees is toch wà áánders. D’r is trouwes geen gèèver en werrèmer zicht dan ‘n bouwhal in aksie. D’r wor 57


12

58


mar gè zie zo’n krejaosie in vol ornaot en in geure en kleure vur óe. Die entoesjaste glinsteròògskes van zo‘nne bouwer zegge méér dan ‘t fraajste ontwerrèp! Al lusterend liep ik tèège ‘n tafeltje meej de tekening van d’n waoge d’r op. Ik keek ’t opperhòòfd meej gróóte òòge aon en mijn techniese brein schóót in de twèdde versnelling. Ik kreeg ’n brok in m’nne keel en via allebei m’n háánde voelde ik ‘n bòòvenatuurleke drang opkomme. Ik móes gewòòn gehoor gèève aon de roep van Moeder Nètuur, of ik nou wouw of nie. Ik zààg op de tekening gewòòn wà m’n háánde moesse maoke. ‘n Bietje overmoedig zeej ik tèège ‘t opperhòòfd: “Goed dà’k ‘t op tijd zie!”. “Hoezo?”, zeej tie. Ik zeg: “Agge dieje cardan-as nou opnieuw uitlijnt en de stuurstange kruist zodat de wiele wir spóóre, dan hèdde kààns dàgge zonder probleme de Van den Houtstraot in komt!”. Hij keek mijn aon of íe waoter záág bráánde. Dus ging ik dur: “Agge dieje kop nou monteert op dà freem hier en de hiedroliek omzet op krááchtstròòm, dan blèft ‘ie bewege én geeft ‘ie ók nog licht!”. ’n Karrenevalswaoge is immers net às sex, de bewèèginge zijn heel belàngrijk. De man z’nne mond

viel òòpe. Aàndere bouwhalbewòòners schòòve ok steeds dichterbij. Vol passie en vuur (ik zààg mu’nne waoge al de May over trekke) sprong ik in ‘t binneste van ‘t staole gevaorte. “Kijk!”, riep ik. “’t is feitelek héél simpel: gè vangt de vectorkrachte gewòòn op meej ‘n buitemaotse venturi en ‘n extra lataike om de boel te schòòre!”. “Dàgge dà zéllef nou nie ziet!”. En dà lèste had ik nie motte zegge. De manne hielèpe mijn dankbaor, mar ‘n bietje hardháándig van d’n waoge af en zette mijn op ‘n stoel. “Dà’s mooi, want ’n pilske had ik nou wel verdiend”, dòcht ik. Mar ’t wier ’n volle’n emmer beháángplak die uitgegóóte werd over m’n techniese knobbel en de rest van m’n zondagse pak vurdat ze me wir buite gooide. Ik ontwaokte uit m’nne droom en lèg nou langzaom uit te harde nèffe Oos Jaas. Dus àgge mijn vraogt wà te doen meej dees karrenevallòòze daoge, dan hòòp ik dà we meej z’n alle toch éffe dròòme van d’n optocht die in stilte wor gebouwd. ’t Besef dà we meej z’n alle effe aon ’t zellèfde denke, gift ’n wèrrum gevoel. Dieje gedààchte zal oos dan toch ‘n bietje binde, zodà d’n optocht vollègend jaor wir gewòòn over de May trekt. As we de wind ’n bietje meej hebbe natuurlijk.

Hallo Oswald en Sandy Hesselberth

12

59


1

60


ALLE PLEK VUR DE KLEINE JONG de may! n va es ek n in p t no S en en Lieve Snotap

t gekeken; jullie eigen ui ar na al ien ch iss m er Wekenlang hebben jullie lopen, misschien zelfs ge nd ro d lee rk ve s ui th g carnavalsfeest. Heel de da leutig geschminkt. Want n oo w ge of kt aa m ge r ke al een mooi mas t is een feestje. Met al da en ng di n éé r aa m lijk jullie willen natuur het handje van de n aa e ais lon po n ee of n re je vrienden carnaval vie mogelijk kapellen el ve zo er ht ac , jk eli og m Prins. ’t Liefst zo lang dat is maar goed ook! En . ay M le he de er ov n aa selmiddagen en helaas ut kn en ge el w n da r jaa Want we hebben dit samen met jullie natuurlijk er n ille w e w r aa m t ch to ook geen op ! wel een feestje van maken de May barst het van het op k Oo l? Jil et m len se Lego Masters? Knut carnaval gaat en om t he als r ke Ze t. len creatieve ta Carnaval is niet alleen t. ch to op er nd ki de ek ifi ec sp k een feest waarin oo r aa m t, leu n va t es fe een en. Jong en oud. ev tl ui n ka ef ti ea cr ch zi iedereen n! En dat mag gezien worde

T O N S KINDERCARNAVAL

eciaal voor jullie Daarom hebben we dus sp een kleurwedstrijd, drie actviteiten bedacht: twerpwedstijd een Bouwsel-, Teken- en On edstrijd. pw en een Tik-Tok carnavalscli doen ut dees ai Alledrie met als thema; ‘W jaor aanders!’ dun Irste Groetjes van Prins Tommes

1. Kleurwedstrieujdrwedstrijd

gaat gewoon door! kl De . je op zijn ws eu ni ed Go carnaval een rond n aa d an ga af or llen vo Prins Tommes zal ste kleurplaten zu oi mo De . de Ma e ons mooi fiets maken door t een mooie prijs. worden beloond me bert Heijn. Ju mbo, Coop en Al j: bi ar ba jg ri rk ve Kleurplaten zijn de slag: n aa Dus... ga snel gelijk rplaat zo mooi mo eu kl de school uw jo ak Ma ★ am + de naam van na uw jo at la rp eu kl kinderen buiten ★ Vermeld op de t raam (en voor he or vo at la rp eu ★ Hang jou kl de Emsi) afgaand Made lever in bij eeld de week voor rd oo be en rd wo zullen ★ De kleurplaten aan carnaval!

br uari 2021. t op vrijd ag 12 fe worden uitgereik en lat rp eu kl te moois De prijzen voor de

61


Mail: info@ajansentimmerbedr ijf.nl Website:    ajansentimmerbedr ijf.nl Telefoon:               06 110 026 16

2

A. Jansen Timmerbedrijf

Mail: info@ajansentimmerbedr ijf.nl Wilhelminastraat 17 4921AH Made A. Jansen Timmerbed Website:    ajansentimmerbedr ijf.nl Mail: info@ajansentimmerbedr ijf.nl Telefoon:               06 110 026 16 Website:    ajansentimmerbedr ijf.nl 06 11 00 26 16 Telefoon:               06 110 026 16

A. Jansen Timmerbedrijf A. Jansen Timmerbedrijf A. Jansen Timmerbedrijf

Wilhelminastraat 17 4921AH Made Wilhelminastraat 17 4921AH Made

Wilhelminastraat 17 4921AH Made 2

62


drijf

2. Bouwsel-, Teken

- en Ontwer pweds tijd.

G éé n k in de ro pt oc ht m aa r w él ee n cr ea ti e! W e ro ep en sn ot pi n n en op om al le sn ot ap en en m ee te do en aa n de ze bo u w O n tw er p, te k en se l- te k en -o n tw er of bo uw du s ee n pw ed st rijd . k le in of g ro ot on de rd ee l, ee of ee n co m pl et e w n fi g u u r ag en vo or de O pt oc ht . H oe or ig in in sp ir er en op he t el er ho e be te r! L aa th em a of g ee f er t je g ew oo n he le m aa l je ei g en D oe je m ee? S tu u dr aa i aa n . r vo or 14 fe br u ar i 2 02 1 ee n m oo ie fo to va n cr ea ti e sa m en m je et je n aa m , ad re s en je le ef tijd n aa r: cl ig tv oe t@ m ay en er s. n l

T O N S KINDERCARNAVAL

E r zijn tw ee le ef tijd sc at eg or ie ën : • t/m 7 ja ar • 8 t/m 12 ja ar Pr ij ze n : Voo r de w in n aa r va n el k e ca te g or ie is er ee n le u k pr ij sj e De ju ry va n de op to ch t za l zi ch ov er de in ze nd in ge kr ijg en ui te rl ijk n bu ig en en al le 16 fe br ua ri 20 21 wi nn aa rs be ri ch t.

Hoiswerk vur de kids

HOEVEEL PLAATJES STAAN ER IN HET VAK? TEL MAAR EN TREK EEN LIJN!

15 06 11 00 26 16

3 5 10 11

A. Jansen Timmerbedrij 7 A. Jansen Timmerbedrij 63


64

Heereplein 9 (achter de D.A. Drogist) RAAMSDONKSVEER 0162-519539

Veel sterkte allemaal en graag tot volgend jaar dan gaan we knallen

Aan alle Carnavalsvierders die wij een warm hart toe dragen, ook wij volgen de regels van het R.I.V.M. Zoek je toch iets om het thuis een beetje op te leuken dan kun je ons bereiken via D.A. Drogisterij van Mierlo

7


t he f ij hr sc of l pe m te S STEMPELEN OF SCHRIJVEN woord in het vak CONFETTI

SERPENTINES

OOS JAOS

JUIN VAN DE MAY

POLONAISE

LAMPIONNENOPTOCHT

3. Tik-Tok carnavalsclipwed

strijd

maal oiste carnavalspak aan. Maak het hele mo je or rvo daa trek en ied alsl nav riete car tem ming aan je ouders Maak zelf een Tik-Tok-clip op je favo sje! Vraag natuurlijk eerst even toes dan leuk een en k min sch ke rrij rin CS de Mayenèrs. af met confetti, serpentines, kleu op Facebook of Instagram en tag daa 1 202 i uar febr 16 g sda din r voo en zet de clip daarna over. hier uiterlijk 16 februari 2021 bericht ook gt van ont r naa win De oot. verl e prijs Onder alle inzendingen wordt een leuk

En verder...

...ko mt er tijdens carnaval een leuk spel op televisie gewoon meedoen met en kun je ook weer de kleurwedstrijd. Ook hebben we een prachtig scholenpro ject. Misschien he school al wel eens bben jullie er op aan gewerkt, maar mi sschien ken je het Er staan leuke doenog niet. opdrachten, knutse lopdrachten, nieuws liedjes, film pjes begrippen, en nog veel meer. Jullie kunnen er oo op jullie laptop, k thuis zelf Chro mebook of ta bl et mee aan de slag naar: ww w.mayene door te gaan rs.nl. Het scholenpro ject vindt je daar pagina onder het ko bovenaan de pje ‘Activiteiten’ en daarna ‘Scholen project’.

Groetjes de Kinder commisie

T O N S KINDERCARNAVAL 65


GE KIJKT MAAR WAT GE DOET, MAAR BIJ ONS ZITTE ALTIJD GOED!

PR CA ETT RN IGE AVA L

Tel: 0162 - 670340

10

66


Aan het werk: Vouw het vouwblaadje in een vlieger. • Versier de voorkant met plakrondjes. • Vouw de punt van de vlieger naar beneden. • Leg een stuk touw in de vouw. • Plak de vouw dicht.

Knutsellen Vlaggenslinger

Dit is een leuk groepsproject. Het kan pas wat worden als er een heleboel vlaggetjes zijn. Zeer geschikt voor alle kleuters. Zowel de jongste als oudste kleuters hebben hier met plezier aan gewerkt. JE HEBT NODIG: • vouwblaadjes van 20 x 20 cm • plakrondjes • lijm • touw • schaar VOORBEREIDING: • maak van te voren een voorbeeld.

Ballonnenclowntje BENODIGDHEDEN: • Ballon • Papier • Confetti • Cerpentines • Plakglitter • Enzovoort

AAN HET WERK: Maak een leuke clown en versier hem zoveel als je maar wilt. Serpentines kun je als haar gebruiken. NOG MEER LEUK OM TE KNUTSELEN (tik het in op google je vindt allerlei beschrijvingen): • Lampion maken • Eigen masker maken • Feesthoedje knutselen • Maak je eigen dinohoed

T O N S KINDERCARNAVAL

6

67


1

68


Moer en Hout b.v. Voor al uw klussen !!!

Frank Moerenhout Moerenhout tel:06-30730505 tel:06-30730505 Esdoornlaan Dahliastraat 29 Frank 30 4921 4921HP DV Made Made info@moerenhoutbv.nl info@moerenhoutbv.nlof of http://www.facebook.com/MoerenHoutbv/ https://www.facebook.com/MoerenHoutbv/

3

Frank van Gils.indd 1

9

30-12-16 14:22

COMPLETE OPLOSSINGEN Voor het ontwerp ĂŠn de bouw van elektrotechnische besturingskasten

www.vekon.nl

voor muziek, licht en geluid

12

Shirtsborduren.nl Borduren of bedrukken Bas van Dorst Korteweg 2 4927 AE Hooge Zwaluwe Info@shirtsborduren.nl www.shirtsborduren.nl 06-83216779

Vrijblijvend advies

Snelle levering Groot assortiment 8

drive-in show

Prinsenpolderstraat 68 4921 KZ Made toscado@hetnet.nl

Tel. (0162) 68 21 35 (06) - 51 65 22 77 9

69


CARNAVAL 2021... Ook al hangen we dit jaar zelf de slingers weer op, er komt hier helaas nog geen feestje... Zet daarom alvast maar op 25 t/m 29 februari 2022 een dik rood kruis in je agenda! We zien je dan graag weer hossend, lachend en natuurlijk veel bier drinkend met carnaval in Ęťt Hof! Blijf gezond en hopelijk tot snel. Ad en Corrie van Dongen

10

70


UT GRÒÒT MAYS

pop-up museum

kenne herinnere, wor tur op Vur ut irst sinds da de Mayenèrs en Mayenèrinnekes ut dur aige hèt roet in ut eete en in ut de May van ut jaor gin karrenaval gevierd. Ut is 2021 en Corona laand ging op slot en ok bier gegooid. Karrenaval was vurig jaor nog mar net vurbai en oos aander-halluvu-meeterde kroege moese de deure sloite. We kreege te maoke meej unnu maage ok al nie mir zinge saomeleeving en dan ist moeluk hosse en polonaise loope. En we svierder gère doet. van ooze premier en da is nou joist iets wa de Mayse karrenaval

A

l meej al wor ut dus lastig om un behoorluk fisje te organniseere meej karrenaval. Mar de Mayenèrs zouwe de Mayenèrs nie zèn as tie dur toch nie ut beste van wèète te maoke. Wai graipe dees jaor dan ok aon om turrug te gaon kaike in de taid en te zien hoe ut Mayse karrenaval lang geleeje is ontstaon en geworre is tot wa ut nou is. Wai van C.S. de Mayenèrs hebbe saome meej un hoop Mayse karrenavalvierders unnu graandiooze kulleksie aon wèète te legge van allurhaande spulle die te maoke hebbe meej de geschiedenis van ut Mayse karrenaval. En al dees spullekes gaon we geheel coronaproof tentoonstelle aagter de raome van un aontal winkels in de Marktstraot, de Nieuwstraot en op Den Deel. Teegewoorig noeme ze da un ‘Pop-up museum’. Un pop-up museum over de geschiedenis van ut Mayse karrenaval dus! Kaaigoei idee toch? Dagge op ieder uur van d’n dag, zeuve daoge in de week de May op ken loope om un

frisse neus te haole en tegelaikertaid te geniete van de raike Mayse karrenavalsgeschiedenis. En wie wit komde vur één of aandere etalaage wel iemaand teege meej wie da ge wa ouwe herinneringe op ken haole. Zo kenne we toch ammel un bietje da wèrrumu karrenavalsgevoel kraige meej onder aandere ouwe plaotjes van de Boerebruiloft bai ut Centrum. Of agge alle beste Juine nog un kirke op un raike ken zien. Of d’n huldiging van Gianni Romme meej zun gouwe plakke. Of ut ontstaon van ut kappellefestival. Of………. Afain, te veul om op te noeme, dus kom mar gewoon kaike en laot oew aige verrasse! Ut pop-up museum opent zun raome in ut lèste wiekent van januari tot aon de lèste dag van karrenaval (30 januari t/m 16 februari) en is himmel graotis te bezoeke. We zien oe dan gère laastkomme! Naomens de kummissie van ut Mayse pop-up museum, Tim Verwaters, Harold van Dongen, Alex van den Biggelaar

MÈZIEKBINGO Karreneval zonder mèziek? Dà’s toch helemaol niks! ’t kapellefestival en ok gin We hebbe dees jaor dan wel gin gròòts muzikaol spektaokel tijden alles vrolijker en dus gaot CS de karrenevalsmuziek in de cafe’s, mar nie getreurd! Mèziek maokt wà muzikaol plezier zorrege. Mayenèrs in saomewerrèking meej Omroep Drimmelen tóch vur

E

n nie zomaor wà muzikaol plezier, mar ’n gezellige digitaole mèziekbingo. Diverse deezjees kruipe ààchter d’n draaitaofel in een programma vur jong en oud! Hoe ‘t werrekt? ‘t Is ‘n bingo, maor dan meej karrenevalsmuziek. Dus, hedde gij die ene karrenevalskraoker op oew bingokaort staon en wordt ‘ie gedraoid? Afstrèèpe die handel! Misschien winde gij dan wel ’n prijs! D’r worre tweej bingorondes gespeuld: ééne vur de jeugd en ééne vur de volwassenen. • op zaoterdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur kruipt DJ Bjorn saome meej Prins Tommes d’n Irste ààchter d’n draitaofel vur de jeugd

• en op maodagavond van 20:00 tot 21:00 uur staon de manne van LA Sound opgesteld vur de volwassenen De bingokaorte zijn graotis en vur niks te verkrijgen dur oew eige aon te melde via de website:

www.mayeners.nl

MET MEDEWERKING VAN:

‘t Enige dà jou dan nog te wààchte staot is de kaorte uitprinten waormeej ge veilig vanuit oew eige huikaomer kunt meepelen en oew karrenevalspak tevurschijn haole zodàgge d’r natuurlijk wel ’n bietje gèèf bij zit vur de tellèvisie. 71


VCA**

Hej...wai zijn verhuisd hoor! Naor de 1e industrieweg nummerke twee 07

screen

Overzetten van: • 8mm films • VHS • Video8 • en MiniDV naar DVD

6

Screendesign.indd 1

ze afbeelding dient uitsluitend ter veraanschouwelijking. De grootte van het e kleuren kunt u aan de hierboven genoemde gegevens ontlenen.

Feesten en Partijen

design Reklame 1e Industrieweg 2 Made T. (0162) 67 03 48

6

20-12-19 15:41

11

4

8

7

8

ER VE STAA ON EL M T NO ZE EER G WE BS OP ITE !

Onbeperkt BBQ-arrangement inclusief drank! € 31.50

BIESBOSCHWEG 1, DRIMMELEN, 0162-682608

www.restauranthetpanorama.nl 72


NAOVELPLUIZE

Nog wà vur de manne om d’r aige bezig te houwe. Noar ’t càfee gaon kende nou toch nie. Dus óewe vrouw aon ’t káántklosse en gai lekker láánguit op de báánk. Vur de buis meej naovelpluis. Ik hoor óe denke: “Wà zeejde gaj nou?”. Nou, gewoon ‘t pullèke van ‘t pluis uit óewe naovel, veulal vur de buis, heb ik altaaj al heerlijk gevonne. Onschuldig en tòtáál nie vies. Toch? Naovelpluize staot vollèges main ok bij veul manne in d’n top vaif favoriete bezighééje tijdens ‘t niks doen op de báánk vur de tellèvisie.

M

eej óewe wijsvinger ‘n bietje wroette tot dágge ‘n lekker bolleke stof te pakke hèt. Tusse óewe’n duim en óew wijsvinger haolde de naovelpluis omhoog, ge kèkt naor ‘t resultaot en ge oordeelt snel of ‘t veul pluis is of weinig. In ‘n soepele bewéging, zonder óew áándere hand te gebruike, leej’de ‘t propke stof op óewe’n duim en schiette ‘t weg meej oew middelvinger richting ’n willekeurige’n hoek van d’n kaomer. Déés háándelinge lijke toevallig ok verdomd veul op ‘t proces bij ‘t neuspeutère. Da’s trouwes ok lekker hor manne; ‘n bietje graove in die nááze vur de tellèvisie. Bij ‘n echt goeje harde pulluk hoorde trouwes ok wellès ‘n licht tikske vlak naoda ge ‘t hèt weg geschóóte. Touché! Dan wééte dàgge écht lekker bezig bent. Óewe tellèvisie mot dan trouwes nie te hard staon. Ge ken ’t trouwes daornao nerrèges meer terrug vinde, mar ’t mot ‘r legge. Mar goed, da geluksmomentje hedde nie bij ‘t naovelpluize. Mijne vrouw vindt pluis in de naovel écht hellèmaol niks. Ze denkt dat ‘t vies is. Omdat ik heur nooit ongelaik wil gééve of in de reeje wil valle, ben ik er meej gestopt wanneer zij in de buurt is. Tèminste, ge mot ooze nàtuur ok nie probéére te veráándere dus probéér ik ’t nou onopvallend te doen. Gewóón zoals ellèke man, jao zegge en neej doen. Mar omdat ik aigelijk ok nie wist of ‘t nou écht wel hellèmaol fris is ben ik ‘t toch effkes gaon Googelen.

Wa blèkt! ’n Hóógleraar was ’n paor jaor gelééje blaikbaor al karrenevalloos en hèt écht weinig te doen gehad. Hij hèt onderzoek gedaon naor naovelpluis. Sterrèker nog, hij hèt vur dees onderzoek de Ignobelprijs gewonne. Die lèg ik ok effe uit. De Ignobelprijs is vollèges Wikipéédieja d’n téégehanger van d’n Nobelprijs en wor uitgedeeld aon geléérde die meej hun bevindinge de meejse eerst laote lache en daornao aon ‘t denke zet. Mijn reactie nao ’t lééze van de resultaten was: ‘Hmmm, oké, klink logisch..’ en daornao ben ik enthousiast pluizend dees stukske gaon schrijve. Ik wil jullie de resultaote van dees onderzoek ok nie gehéél onthouwe, dus wa is da naovelpluis nou aigelijk? Gewóón allènig stof? Neej! De pluisjes komme in óewe naovel logischerwijs dur wrijving tusse óew lichaam en óew kleding. Diepe naovels, zoals ik er ok ééne heb, fungéére dus als ‘n afvoerputje waor ‘t stof in gewrééve wordt. Minder diepe naovels hebbe dan ok minder láást van die heerlijke pluisjes. Manne meej borsthaor hebbe automatisch ok méér last. Ik heb borsthaor. Hebbe vrouwe borsthaor? Neej, dus daarom hebbe vrouwe ok minder ‘láást’ van bollèkes pluis in d’rre navel. ’t Is dus toch ’n bietje van óós hè manne! Dus wanneer ge ‘t pluis tot ‘n bollèke hèt gedraoid bevat ‘t nie allènig stofvezels. Neej! Vaok zitte d’r haore en huidcelle in ááfkomstig uit óewe schaomstreek(!). Wáánt verrassend genoeg kom ‘t mééste pluis dagge soms in óewe naovel vindt nie van óew bóóvelichaam mar de brutale pluisjes komme juist van wat’er zich onder óewe navel bevindt. Dus ik mot mijn vrouw wel ’n bietje gelaik gééve: écht pluis zit ‘t nou ok wir nie meej dà naovelpluis. Doet dà wa ááf aon mijne top vaif favoriete bezighééje tijdens ‘t niks doen op de báánk vur de tellèvisie? Denk ’t nie… we blijve toch manne. Van de vaif heb ik ‘r nou al tweej verklapt. Neuspeutère en naovelpluize. Mar wà is d’n lijstaonvoerder?

1. De háánd in de broek. Dà was ok wel te

verwááchte. Bijna iedere man vindt dà heerlijk en in de buurt van de pielemááns is altaaj goed toeven. 2. Peuteren in de neus (dà was al verklapt) 3. Zinlóós zappe (allènig op Omroep Drimmele is t’r nog een bietje karreneval) 4. `’t Natje en ‘n droogje (vurnaomelijk bier, sjips en nótjes) En daor is ‘ie dan:

5. Naovelpluize! 73


-2 0 19

5 6

19 5 4

TE KOOP AANGEBODEN KAVELS LANDBOUWGROND DOOR GEHEEL WEST-BRABANT Almkerk Doornseweg Etten-Leur Moerdijkse Postbaan Den Hout Blikkenweg Dorst Steenovensebaan Groenestraat Hooge Zwaluwe Helkantsedijk Hoornhilsedijk Lage Zwaluwe Dirk de Botsdijk Pootweg Kruisland Roosendaalseweg

12.53.20ha 03.16.75 ha 04.98.00 ha 04.08.44 ha 04.08.85 ha 01.63.90 ha 05.50.40 ha

Onze service is de beste garantie!

06.98.40 ha 05.42.05 ha

Oudenbosch Albanoweg Slikstraatje Made Drimmelseweg Witteweg Putte Koppelstraat Roosendaal Bulkenaarsestraat Stampersgat Dennis Leestraat Wouw Waterstraat

03.75.75 ha 01.50.00 ha 03.93.25 ha 03.24.80 ha 00.61.90 ha 00.31.05 ha 10.00.00 ha 07.92.05 ha

09.89.50 ha

TE KOOP GEVRAAGD/AANGEBODEN Door heel West-Brabant Akkerbouwbedrijven Melkveehouderijen Paardenhouderijen Percelen landbouwgrond Ammoniakrechten Fosfaatrechten

GROND BELEGGERS GEZOCHT!

Verkoop nieuw / gebruikt - service / onderhoud - erkend schadeherstel

n Dag 2 april a.s.

makelaars.nl

11

Staal Makelaars

ZEER GESCHIKT VOOR HET OPZETTEN VAN EEN PAARDENFOKKERIJ / PENSIONSTALLING

Specialist in het buitengebied BELEGGEN IN LANDBOUWGROND

Diensten:

Interesse voor een veilige belegging in landbouwgrond met gegarandeerd rendement en vermogens toename.

- Bemiddeling aan- en verkoop Neem vrijblijvend contact met ons op. - Bedrijfsverplaatsing - Onteigening - Gronden pachtzaken Dir ect bou we - Projectontwikkeling n - Strategisch advies spulleke w e o e d l i W - Taxaties Vleesveebedrijf - Beleggingen verkopuh?

aal t S j i b e t t o m n Da binnelopuh!

3

AGRARISCH/HIPPISCH VASTGOED

www.autobedrijfsprangers.nl

Voor aan-/verkoop en verhuur van: - Woningen - Woonboerderijen - Appartementen - Agrarische bedrijven - Landbouwgrond - Bouwkavels - Hippische objecten - Bedrijfsonroerend goed

Brieltjenspolder 40 - 4921 PJ Made T 0162 57 04 71 - info@staalmakelaars.nl

www.staalmakelaars.nl

8

10

7

74

Mook.indd 1

31-12-18 11:55


VALS ALARM Alarm? Prijsvraag: Hoe goed ken jij Vals

val vorig jaar periode; we hebben sinds Carna ije orb vo de er ov ote ekd an of r het Deze keer geen verhaal t heel veel, maar we doen er hie juis of , len tel ver te inig we t val er geen optredens gehad, dus me de amusementssec tor. na t me en , ep gre de in al ma alle zwijgen toe. Covid-19 houdt ons

R

daar waar we epeteren is er niet meer bij, en nen starten, dachten na de zomer weer te kun dgedwongen moesten we na drie repetities noo leden van Vals stoppen. En sindsdien zitten de niet vermaken. Alarm thuis en kunnen we jullie r bij jullie komen, Hoe kunnen we dan toch dichte ichtlijnen? rekening houdend met de RIVM-r

ten, we gaan jullie We gaan jullie aan het werk zet e we dat gaan doen? hersenen in beweging zet ten. Ho ie doen. Hieronder zien We gaan een prijsvraag met jull rm, die in het begin van jullie de laatste foto van Vals Ala

t zien, zijn de gezichten 2019 is genomen. Wat jullie nie gen aan jullie om de van de leden, 18 in totaal. We vra en naar ons te mailen. namen van de leden te noteren zo opschrijven, maar voor Een aantal kun je waarschijnlijk jk meer moeite doen of de anderen moet je waarschijnli dia. gaan zoeken op onze social me

? HOE GA AT HET IN ZIJN WERK

van alle Vals AlarmWe zijn op zoek naar de namen am als een goede leden. Zowel een goede voorna achternaam levert punten op. 1 t/m 18. Nummer jouw antwoorden van leeftijd. Vermeld duidelijk je naam en je februari Mail je antwoorden, uiterlijk 21 nl. 2021, naar info@valsalarmmade. we het Bij een gelijke stand gebruiken ag: ant woord op de volgende vra eigen een jarenlang heeft Vals Alarm van dit lijflied gehad. Wat was de naam inele orig de lijflied en uit welk jaar stamt versie? rm De winnaar ontvangt van Vals Ala rdt wo lag een leuke attentie en de uits ok- pagina bekendgemaak t op onze facebo ‘valsalarmmade.nl’. insleden (leden van Vals Alarm én hun gez zijn uitgesloten van deelname)

3

75


WAI WERKE AON DUN ONLAIN POLLENAIZE

Eén aanspreekpunt voor al uw IT-zaken. Dat noemen wij ontzorgen. Dat noemen wij 360° support. That’s IT.

5

76


WAOGEBOUWER

van‘t jaor 2020

Naogeniete van ‘n mooie karrenevalsoptocht 2020. Wà was ‘t spannend of d’n optocht wel dur kon gaon meej dieje wind. Toch is ‘t op maondag gelukt om d’n optocht over de May te laote trekke. En wà vur één! De Gròòte Optocht is zonder twijfel ‘t gròòtste evenement tijdens ‘t karrenevalsweekend.

O

nderhàànd alle Mayenèrs worre hierbij betrokke. Is ‘t nie às deelnemer, dan is ‘t wel às publiek. D’n optocht geniet ok al jaore ‘n regionaole aontrekkingskracht. Dà is ‘t gevollug van ‘t alsmaor stijgende niveau; de deelnemers legge de lat ieder jaor wir een stukske hòòger. Dà maokt d’n optocht de trots van de May! Aon d’n optocht gaot ‘n zorrugvuldige vurbereiding vuraf. De muzikaole bezetting mot op peil zijn, individuelen pròbeere ‘n unieke creatie te bedenke en ok groepe maoke d’r veul werruk van. En bij de waogebouwers lòòpt de spanning op! De bouwploege bestaon vaak uit wèl 40 meejsen die lange daoge maoke om d’r creatie goed voor d’n dààg te laote komme. En omdàt’er ieder jaor toch wir meejse zijn die nét dà bietje extra geven dà ‘t verschil maokt, heeft CS De Mayenèrs sinds 2008 de verkiezing vur d’n “De Waogebouwer van ut Jaor”. Dees titel is nie vur d’n béste bouwer. Dus nie d’n béste lasser, d’n béste vurrumgéver of d’n béste plakker. Mar wel vur de man of vrouw die ‘n uitzonderlijk toegevoegde waorde heeft vur ‘t functioneren van ‘t team. Hij of zij is d’n olie in de machine die t’r vur zòrrugt dà alles soepel blijft lòòpe. De Waogebouwer van ut Jaor kan dus best bij ‘n club rondlòòpe die mogelijk nie às éérste in d’n einduitslag eindigt, mar die wel ‘t verschil maokt óf zijn, of heure club überhaupt meerijdt in d’n optocht. Nominaoties vur de Waogebouwer van ut jaor worre dur leden van de waogebouwende clubs aongedraoge bij ‘t bestuur van de Mayenèrs. Daorom leesde in dees krant ‘n toelichting op d’n verkiezing van de 13e Waogebouwer van ut jaor, dus dieje van karreneval 2020. In 2020 kom ‘t bijna allemaol bij mekaore; van ‘t eerste wilde idee tot ‘t leste naodje van ‘n pak op zondagge morrège.

Mar wa binne ‘n bouwclub misschien nog wel belangrijker is dan technische vaordigheeje is sfeer maoke! Meese motte meej plezier naor d’n bouwhal, d’n knustel bijeenkomst of ‘t naaiatelier komme. D’r mot flink gelààche worre, is ‘t nie om de grap, dan wel om dàt de verteller ‘t zelluf zo geweldig lachwekkend vind. Dus we hebbe dees jaor technisch unne’n bouwer over d’n hele brèèdte mar ok qua sfeer maoke, van manne- tot en met vrouwegrappe. In d’n omschrijving van de Waogebouwer van ut jaor staot duidelijk dà deze ok buiten z’n eigen club iets mot betekenen vur karrenaval op de May in ‘t algemèèn. En dà kunde wel zegge van dèès waogebouwers! D’r worre karrenevalstasse gevuld, flyers rondgebròcht, barbecues mee georganiseerd en às ‘t nòdig is zellufs opgejuind. Alles om de kààns op ere-titels te vergròòte. Hoe kan dèès alles in godsnaom in ééne persoon saomekomme denke jullie… En dà kan ok nie, mar wel in ‘n echt-paor. We hadde los van mekoare ‘n nominaosie vur heur, mar ok èène vur hùm. We hebbe dus ’n waogebouwer-echtpaor te pakke. En wat vur één! Zij zijn bepaolend vur geweldig mooie creaties in de Mayse karrenevalsoptocht en zij leveren ‘n bepaolende bijdrage vur ‘t Mayse karreneval in ‘t algemèèn. Daorom zijn zij dees jaor d’n enige échte bouwer van ut jaor 2020.

D’n Bouwer(s) van ut Jaor 2020: Rob en Angelique Schellekens van CV de Plakkers! D’n Bouwer van ut Jaor bokaol hèt ‘n prominente plek gekrèège in ‘t raomkozijn van Rob en Angelique. Héél de May mààg deze bokaol zien en dees karrenavel òverwinterd d’n bokaal nog effe bij Rob en Angelique. We kijken d’r nou al naor uit om vollègend karreneval d’n bokaol wir uit te reiken aon d’n Bouwer van ut Jaor 2022.

EREGALERIJ BOUWER VAN UT JAOR 2008 Bas Broeken 2009 Jolanda van der Veeken-van Gastel 2010 Bart Jaspers 2011 Henk van der Velden 2012 Thiemo Smits 2013 Frans en AdrieSegeren 2014 Gijs Ligtvoet 2015 Sjaak van Oosterhout 2016 Martin Monsieurs 2017 Hans de Wijs 2018 Jan van der Veeken 2019 Johan van Dinteren 2020 Rob en Angelique Schellekens

77


PARKET PAND 10 met passie en ambacht

Hulsenboschstraat 16 Z6 • 4251 LR Werkendam • www.parketpand10.nl

12

Made heeft weer een volwaardige bank, ook voor het bedrijfsleven, verenigingen en stichtingen. Alle bankzaken, hypotheken, bedrijfshypotheken, rekening courant. Ook advies over verduurzaming en levens- loopbestendig wonen.

4921 BG Made

Kortom: compleet!

0162 683229

Loop eens bij ons binnen, de koffie staat klaar.

hypotheken

Marktstraat 38

sparen

made@pullen-partners.nl

betalen

banksparen 8

78


DE SECRETARESSE

s i u h t t k r e w

Wat fain om wir eens wat op papier te zetten vur Mays mooiste boekske. Heb ik gelaik wir wat te DOEN. Want ge zal oe aige afvraoge: Hoe vermaokt de secretaresse zich in coronataid? Die verveult dur aige toch te pleures? Waant op aafstaand de secretaresse oithange zal toch nie mevalle.

N

ou ik kan oe vertellen virtueel un bakske koffie brengen da valt niet mee. Mar vur degene die dat nog niet wisten: de secretaresse is tegenwoordig veul meer dan die veredelde koffiejuffrouw. Wai regelen alles vur oos baos! De secretaresse hit in veul gevallen ok gin secretaresse mir. Wai kraigen veul aandere titels zoals office manager, executive assistant of PieJee. Lang heb ik gedaacht dat dees een soort plaotjes draaiende assistente waar, maor ut bleek om un Personal-Assistant te gaon.

- In oew ooghoeke ziede het stoom oit de vaotwasser komme, die kende ok nog wel ff meej pakken; - De kids kraige vierkaante ogen van dun iPad en willen dat moeders un spelleke meej gaot doen of unne cake gaot bakken (ge staot ervan verstelt hoeveul baksels er in dees taid onbedoeld munnen oven oitgekomme zain) - En ga zo mar dur...

Affain de vraog is aigeluk, hoe doet diejen office manager da nou, zo zonder office. Nou net als al die aandere thoiswerkers aigelijk. We creĂŤren thois un werkplekske meej un vul te laoge taofel en un stoel die best goed te doen is agge un bordje eten nar binnen mot schoiven mar waor ge na un taidje toch een houten kont van kraigt en un rug als unne kameel. Na un halve werkdag hedde gin gevoel mir van oe derriere tot aon oewe grote teen. Dus af en toe effe rekken en strekken is wel aon te raoje. Affain de fysio is tur wir goed meej. Mar goed dat die in dees taid gewoon open mag blaive om menig Mayse thoiswerker wir effe los te kneje. Agge dan eenmaol op gang bent meej thoiswerken, liggen daor veule gevaoren op de loer: - Ut piepke van oewe wasmachine gaot aaf; - De maand meej straik stikt meej kop en schouders boven de taofel oit; 79


10 op % kor bij uw be ting in s dez leveri telling n ea dve g van rten tie. *ge ldig to

Watermanagement

t 30

Tel: 06-50567616 www.hastuinen.nl

Zo, en Ook

i 20

21

Totaalpartner voor signing! 7

Lieve gasten van ons café, het afgelopen jaar viel niet echt mee. Voor ieder was het een nare, eenzame tijd, en nu ook geen carnaval tot onze spijt!‘n nu naar ”De Tijd” voor

jun

Bavke.

Lichamelijke klachten bij één van ons t wee, de reden voor de verkoop van ons ucafé. met iscarnaval ’de plek’ waar moet We hopen dat we toch nog even open kunnen zijn, Voor elke van leeftijd, groot en klein. om afscheid jullie te nemen als kastelein.

7

Meerval 8 | Raamsdonksveer | info@bensign.nl | 0162 69 52 94

11

zijn.

1 April wisseltinCafe de Tijd eigenaar, ons café en afvan en toe blaast er een kapelleke mee. dat doet best een beetje pijn, voelt heel raar. Tot die tijd hopen we u allen nog welkom te kunnen heten, vertrouwd, rocken voor jong en oud. wantMaandagavond WIJ zullenalsdeze mooie 10 jaar nooit vergeten!!

Alle dagen disco

Dus voor een hoop gezelligheid komt u naar Café De Tijd.

!!!!!feestjes. Ook voorBedankt al uw andere Tot ziens bijenJohn en Layka. John Layka. Kerkstraat 8a Made (0162) 85 36 10 L I E S H O U T

H O L L A N D

10

12

80


Un tip om oe kids bezig te houwe is om ze de waik in te sturen meej un lijst meej pokemons die ze motte zoeken waorvan minimaol de helft himmoal niet verstopt blaikt te zain. Dat blaikt best effe te duren vur ze daor erg in hebben… tenminste ik had ze om 08.30 uur naor boiten gestuurd en toen ze tegen de taid dat Jinek begon nog niet terug waoren, ben ik ze toch maor gaon zoeken. Ut komt er op nir dagge nogal snel oe concentratie ken verlieze en dagge terugsnakt naor un dagje kantoorwerken. En dan hebbe we ut nog gineens gehad over het online vergaderen via Teams, Zoom of aander kanaol. Meese ge wort er niet knapper op, op zo’n beeldscherm. Daor waor vur menigeen van bovenaaf gezien dun beste kaant is, zit de camera van de laptop un stukske laoger waordur al oe collega’s, inclusief oezelf, kaampen meej nun onderkin waor ge ut bestaon nie van wist. Nog mar te zwaige over wat er taidens zo’n zoomsessie op de aachtergrond allemoal gebeurd. Ge komt zaoken te weten waar ge liever gin weet van had gehad. Un partner van un collega die tur effe gin erg in het dat vrouwlief online is en in vol ornaot vurbai dripselt,

blaffende honden, kraisende kinderen, un collega die denkt dat zun microfoon oitstaot en ongegeneerd zit te bulken, noem maor op! Veule Mayeners zullen dit beamen en herkennen (dur aigen wellicht). Afain we zullen blai zain als we al die zoomende collega’s wir gewoon op kantoor kunnen treffen en taidens un gezellige borrel. Dat geldt dus ok vur al die carnavalsvierders, die we het liefst in de kroeg treffen. Maor helaos pakt dees jaor Willem Marietje nie van aachter bai de schouders, zal de feestneus in de laaj blaiven liggen en staot de Sanseveria dees jaor meej carnaval niet droog. Nou ja… meese maokt er thois nog mar un mooi feestje van. Al die inventieve Mayeners weten er vast nog een mooie draai aon te geven en dan kunnen we volgend jaor hopelijk weer op de ouwe voet verder! Dus vanaachter munne laptop zeg ik vast alaaf!!! En maokt ur wa van!!

Ziet u ook als een berg tegen uw strijk op, of heeft u te weinig tijd daarvoor? Dan is hier voor u de oplossing.

Marktstraat 36, 4921BG Made Tel. 0162-682456 www.dierenwinkelhoosemans.nl

5

7

1e Brabantse Zeilschool de Biesbos Biesboschweg 3 4924 BB Drimmelen

Cindy Peele Tel: 0640633003

Internet: www.zeilschool-biesbos.nl Email: info@zeilschool-biesbos.nl Telefoon: 0162-68.22.66 12

7

12

3

81


7

Lignestraat 58 4921 EV Made info@amerhal.nl tel: 0162 - 68 45 48 gsm: 06 - 53 45 97 86 6

82

2

2


DE GANGMAOKERS Beste Mayenèrs en Mayenerinnekes Wai hoope da ut allemaol nog un bietje goei mee gullie goat in dees moeilijke taid. Heloas kenne wai nu ok nie oonze nummerkes oefenen. Moargoe, al da gezever kende in al die tachenevijftig andere stukses wel leeze.

V

urig joar hebben wai ut in ieder geval mee jun groot fiske af geslote. Wa dan wel wir un meejvaller is, is da wai als jong kapelleke gelukkig nog heul wa jaorkes meej kenne en t nog goed in kenne hoale. Moar hoe blijfde bezig dezen dagen? Het wor natuurlijk steeds moeilijker om wir eens een leutige activitait te bedenke om wir is te goan doen. Nou om dan moar eens een goei ideeke te geve; Ga eens lekker un muziekinstrument lere speule. Of ge nou oud of jong, groot of klein zijt, muziek verveelt echt nooit! Moar uiteroard doelen wai hier veural op dunne jeugd he. Wai zain nu nog misschien mee van de jongste op de May, ooit hopen wai mee van de oudste te zain en da wai wa jongere kapellekes onder oos hebben staon. Om jullie doar goed meej op weg te helpe hebben wai daor een mooie oplossing vuer gevonden. Wai hebben al oonze nummerkes bai

mekoar gegooid in unne Spotify playlist, ge wit wel, dieje muziek-strieemings-sait. Dan kende meej de leukste liedjes meej speule. En dan komt nog ut mooiste, als alle cafees wir open moge, kenne jullie allemoal gezellig meej oos meej speule en zette wai heul dieje Toko op zunne kop, dak dur af, ruite kapot dur t lawaoi en meej un pilske in de haand. Zoals gezeejt, oonze playlist is te vinde op dun Spotify; ‘Gangmaokers’ of via dun link op oonze FeesBoek Wai hoope meej z’n alle da wai gullie binnenkort wir un keertje toe kenne toetere.

Groetekes van de Gangmaokers.

8

83


veelzijdig VAKKUNDIG

Aannemersbedrijf RASENBERG TERHEIJDEN

Bredaseweg 7 4844 CK Terheijden 076 593 10 50 www.rasenberg-terheijden.nl

• Nieuwbouw • Renovatie • Groot en dagelijks onderhoud • Alle voorkomende werkzaamheden aan uw eigen woning • Medische aanpassingen • Inbraakpreventie • Gecertificeerde asbestverwijdering • Eigen machinale timmerwerkplaats

4

9

William Schilderwerken William de Wijs Antwerpsestraat 52 4921 DG Made Tel. 06 - 546 78 602 www.william-schilderwerken.nl

6

V.D.M Holding Brieltjenspolder Beheer BV Brieltjenspolder 12 • 4921 PJ Made 0162-682677 • 06-55135109 • email: coen@vdmmade.nl Wij staan altijd klaar voor constructiewerk, groot of klein en onderhoudswerkzaamheden voor de industrie...

“MAR MEEJ CARNAVAL NIE!” 8

84


C .V. V

AN ‘ T V A

T

C.V. VAN `T VAT MADE 1989

D

Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Wa un jaor hèbbe wai allemaol aachter dun rug en wa staot oos allemaol nog te waachte.

aor zulle wai mar nie te veul taid aon besteeje waant da wit toch niemaand. Ut aafgelope jaorwaar veur ons dun 30ste optocht da wai meej deeje, en ik mot zegge, ut waar un memorabele veur oos. Wa hebbe wai aafgedissiequesjeerd of da dun optocht wel deur moog gaon. Un hilleboel wind,op dun vrijdag, nog meer op zaoterdag en op dun zondag ging ut himmel los… Iedereen dacht, dè zal toch nie gaon gebeure, 4 maonden bouwe en nie rijje… Alle kopkes wieren bai mekaore gestoke en probeerde un plan van aonpak te maoke. Alle opsies wieren deurgenome over als dit, als dat, enz enz. enz… en dur kwam wa oit. Allereerst willen wai Fam Den Reijer bedaanke veur ut regelen en ut terbeschikking stellen van de hal in samenwerking met “the box systeem” aon dun twède industrieweg in de May. Daor stonde 3 grote A waogens en 1 B waoge compleet opgebouwd klaor veur vertrek. Wa un prachtig gezicht war da. Daor zen heel wa pilskes geklonken meej de bouwploegen. Toen de stichting daor lucht van kreeg waar ut plan al gouw veur mekaore.

2

De veurjuring ging dees jaor in de hal plaots vinden. De jury kreeg alle taid en ruimte om de waogens te gaon beoordelen en as de dan nève mekaoere staon is da toch wel iets gemakkelijker. Dees alles is op dun zondag gedaon zodat we op maondag iets meer ruimte hadde wa betreft de taid. Op maondag opstaon en als eerste ut weerbericht openen. Bellen meej dun aandere verenigingen en kaike wa de randgemeente deejen. We zagen un “weatherwindow”tussen 11.00 en 16.00. De wind ging wa lègge op da stukske van dun dag. Iedereen ging naor de schminklocasies en dun optochtpakskes wieren aongedaon. Ondertussen ging de grote deur van de hal open en de prachtige creaties reejen naor boite. Ik mot zegge da ik toch wel kippevel kreeg toen dun optocht deur de May reed. Al die meese die ondanks ut mindere weer en de verkorte route laangs de kaante stonden, rijen dik. Daor doede als waogebouwer ut allemaol veur. En aachteraf zen we heel blai da we ut allemaol veur mekaore hebbe gekrege. Een hulde aon iedereen die er zain steentje het baigedraoge en wa is de saomhorigheid groot onder de carnavalsvierders. Dun 31ste deelname laot nog un jaorke op zich waagte maar we zulle dur wir staon. OP NAOR KARRENEVAL 2022. ALAAAAF

3

85


1

86


DE ANDERE KANT VAN HET VIRUS. (TEN TIJDE VAN DE EERSTE GOLF)

Wij zijn net terug van onze jaarlijkse fantastische twee weken Cadzand Bad. Alleen hebben we die vakantie deze keer thuis achter op de werft doorgebracht. De zandbak van de kleinkinderen leverde het strandgevoel, ons buitenaquarium het idee dat we aan zee waren en van ons buitenzitje hebben we een terras als van een strandtent gemaakt. En verrekt, met het speciale bier, de wijn en de bitterballen van de Appie slaagden we er zo ongeveer in de juiste sfeer te creĂŤren.

D

aarvoor en daarna mochten we van Rutte niet meer op de kleinkinderen passen. Dus is de koekjestrommel nog zowat net zo vol als voor de crisis, net als de snoeptrommel trouwens en de voorraad ranja die er al sinds half maart staat, is aan mij helaas niet besteed. Ze eten ons tussen de middag en ’s avonds niet meer de oren van het hoofd en onze achtertuin is nog nooit zo lang zo schoon gebleven.

Een keer per week even de stofzuiger door de kamer is tegenwoordig meer dan voldoende, want de zandbak komt niet meer binnen met het uitschudden van de schoenen midden in de kamer. En op onze leeftijd knoeien we al wel eens wat, maar nog niet overdreven. Vette vingers op alle meubels zijn al weken verleden tijd, evenals krassen in de houten vloer, bekers vol melk of ander vloeibaar spul die door de kamer stuiteren

87


UT IS MAR NET HOE GUT BEKÈKT Van Oers Accountancy & Advies Ginnekenweg 145, 4818 JD Breda. T +31 (0)76 530 38 00

VANOERS.NL 12

VOE20164 Adv De Mayener 220x160mm.indd 2

17-12-20 14:53

om y.c rit om cu y.c se rit 08 en cu 23 at se 31 rb en 13 ve bat 1 6 al@ er +3 asc w.v p w w 12

88


en we hoeven ook niet meer de klok in de gaten te houden om onze kleinste nazaten bij de school letterlijk op te vangen. Zelfs het vliegengordijn komt niet meer ‘spontaan’ naar beneden. De vissen in ons buitenaquarium zijn in hun element nu de kleinkinderen de hele pot voer er niet meer in leegkieperen, zodat opa in de bloedhitte voor de zoveelste keer de hele bak mag schoonmaken en de vissen in een speciekuip in quarantaine rondzwemmen, met alle risico’s van rondzwervende katten en laagvliegende reigers belust op een lekker hapje goudvis. Helaas zit een spontane bos bloemen, uit onze eigen tuin geplukt voor oma, er in deze tijd ook niet meer in. Zelfs aan de voordeur is het rustiger geworden. Omdat bijna iedereen in de buurt overdag werkt, worden alle pakketjes netjes bij ons afgeleverd. Regelmatig ligt de gang vol. Er hangt nu een briefje, dat we in verband met het virus voorlopig geen pakketjes meer aannemen en zo zijn we de contacten met de buren voor een langer dan gedachte tijd kwijt. Elke ochtend na het douchen hebben we steeds meer moeite ons kapsel te fatsoeneren om toch een beetje gèèf de straat op te gaan voor de zoveelste lange wandeling. Aan de kapper hebben we deze maanden goed geld verdiend, bijvoorbeeld om een terrasje te pikken. Maar daar staan we tegenwoordig voor gesloten deuren en dus nemen we tijdens de lange fietstochten zelf maar een lekker Bels biertje, uiteraard in groot blik, wijntje en een portie bitterballen mee. Op een terras tik je daar grif dertig euro voor af, maar voor dat bedrag kunnen wij intussen zeker een keer of zes weg. Eenmaal een sporadisch leeg bankje aan het beverpad langs de Amer gevonden, smaken de drankjes gewoon veel beter dan op een terras. Alleen de bitterballen, thuis gloeiend heet verwarmd en keurig in aluminiumfolie verpakt zijn aardig afgekoeld. We kregen een anonieme tip: stop ze in een thermos­ fles. Een uur later sloeg de damp uit de thermosfles, alleen kregen we ze er niet meer uit… Dus hebben we besloten in het vervolg een gevarieerd kaasplankje, aangevuld met worst, tomaatjes mee te nemen.

En zo houden we dus maandelijks nogal wat over aan de kapper, de horeca, de kleinkinderen. Maar ja, wat moet je er mee als alles gesloten is?? Het blondje of trippeltje ’s middags of ‘s avonds thuis is ook al uit de hand gelopen. “Kijk,” zei ik tegen mijn vrouw in de supermarkt, “op het terras betaal je voor één flesje Bels bier net zoveel als hier voor een hele sixpack in de aanbieding!” “Dan doe je dát toch,” antwoordde ze vaag. Ik nam er dus voor hetzelfde geld twee of drie mee, zoals ik op het terras gewend was, alleen waren het nu dus het sixpacks. En voor hetzelfde geld als op een echt terras dronk ik nu zes flesjes blond leeg en ik kreeg meteen te horen dat dat nou ook weer niet direct de bedoeling was. Nou ja… je wilt toch wat… Klusjes waar je nooit aan wilde beginnen, doe je nu uit verveling en in de doe­het­zelfzaken word je bijna geplet tussen de schappen en de vele medeklussers, op zoek naar die ene bout die al jaren in je poort ontbreekt. Overal hangen daar van die papieren meetlinten van een meter, maar niemand weet zodoende wat anderhalve meter is. We kijken iedere dag of het onkruid in de voor­ of achtertuin op wil komen en haasten ons dan om dat te verwijderen. Je moet toch wat doen. Mijn vrouw bakt als nooit te voren: cakes en pizza’s, waar je nooit van gehoord hebt. Ze zien er heel anders uit dan die uit de winkel, maar ze smaken verdomd veel beter . Dus ondanks de crisis valt er af en toe best wat te beleven en te lachen hoor!!! En wie kletste er het afgelopen jaar nog over teken, super teken, mega muggen of de eikenprocessierups? Waar hebben we ons dan, al die jaren ervoor, druk over gemaakt???

PICASSO MADE WWW.PICASSO-HAARSTUDIO.NL 0162 682 681

Ger en Bianca de Wijs Kloosterstraat 1, Made Tel. 0162 - 683181

2

6

89


WELKOM BIJ PLAY WORLD CASINO! Onze nieuwste vestiging in Made heeft een grote variatie aan kansspelautomaten en roulette. Gratis entree en spelen in een sfeervolle ambiance onder het genot van diverse hapjes en drankjes. Parkeren is gratis aan de achterzijde van de Korenbeurs.

GRATIS ENTREE

ELKE DAG GEOPEND VAN 10:00 TOT 01:00 OP VRIJDAG EN ZATERDAG VAN 10:00 TOT 03:00

DE KORENBEURS KERKSTRAAT 13, MADE SPEEL BEWUST

8

90


’T MAYS KWARTIERKE

SEEF. KWARTIERKE UT NOW 1 JAOR YS MA ’T T UW HO OR JA 22 NA muziek aste meesen, die uiteraord graog usj tho en oit ot sta be je nd ba s Oo og in ut vaondel draogen. maoken en zeker gezellighait ho

erkingen, overwinning terugkaiken op mooie saomenw jaor dinge wai wir als en bijna overwinninge! Vollegund k un heul groit aontal ’t Mays Vatje meej, meej hopelu ok nie, dè het ok wainig clubkus! Repeteren mage wai nou wai nou toch nerregus. Tis zin trouwus, want speule kenne d as) hebbe afgezeet, goed da ze Carnaval 2021 (zo goe kke karrreneval, da is want zee nou zelluf, zoo’n halfba ter in de polonaise……? ut toch helemaol nie! Op 1,5 me meej zun alle dees jaor Ziede dè al vur oe?! Laoten wai w vergete en òp naor 2020 en karreneval 2021 mar gau 1 en karreneval 2022. de “Ellufde van dun Ellufde” 202 evalsjaor: “22”. Dès dan Das gelaik ok un spesjaol karren 1 wel wir mooj. Vol goeje moed 202 starten en dan mar hope da wai wir kenne gaon repeteren vur da aon spectaokul en da de bouwers wir nig wai er de gang kenne. Verdur valt te vertelle en eindigen wai met: Houw ut seef en blaif gezond! l Vur info: www.mayskwartierke.n

W

ut al 22 jaore ai van ’t Mays Kwartierke deejen dus, mar dees aagtermekaore, karreneval viere oit oos geheuge jaor nie. Jaor 23 schrappen wai Schrètstraid (Elluf-Elluf), en ooze jaorboeke! De jaorlijkse ej doen; saomen meej C.V. daor konden wai nie mir aon me op te neme meej ooze van ’t Vat, viel er gin filmpke mir luk bai mekaor: dè mog tellefoons! Verbojen! Té veul vol . van ‘t Vat kunne wel nie mir! ‘t Mays Kwartierke en C.V

iets met internet... Biesbosch-sloepenverhuur.nl Marinaweg 21 4924 AT Drimmelen

STUDIO TAL internetdiensten eerste industrieweg 8 4921 xj made - nl

t e i

+31 162 769 084 info@studiotal.nl studiotal.nl

7

2

4

11

u van planom om een een airco aanaan te schaffen? BentBent u van plan airco te schaffen? vooreen een vrijblijvend advies. BelBel onsonsvoor vrijblijvend advies. Tevens kuntTevens u uw huidige ons laten onderhouden, kunt airco u uwdoor huidige airco

onderhouden. en door ook deons aircolaten van uw auto is welkom.

Comfy Comfy Cool Cool

Airconditioning Airconditioning Cyclaamstraat Cyclaamstraat77 4921 4921HH HHMade Made Tel. :0162-686283 Tel. :0162-686283 Mob. Mob. :06-23949558 :06-23949558 comfycool@ziggo.nl comfycool@ziggo.nl

91


Glas en Schilderwerken v.o.f. 0162 68 30 73 06 53 80 33 15

12

4

7 jeroen rullens autorijschool.indd 1

20-12-14 20:54

Bij uw Echte Bakker is het weer dolle pret! De lekkerste broodjes en snacks krijgen hier de zotste namen. Iedere dag komen onze carnavalskrakers en carnavalscake vers uit de oven...

van.der.Steen@echtebakker.nl 6

92

1


DRIMMELENS VERBROEDERINGSBAL

‘20&’21

na, in alle kernen gevierd. Het carnaval in de gemeente Drimmelen wordt, op Drimmelen dorp ngen/-verenigingen en de De organisatie ligt in handen van de plaatselijke carnavalsstichti uren. Gedurende het jaar gemeentebestuurders met ambtenaren faciliteren het hele gebe laten verlopen en dat door een komen de organisatoren enkele keren bij elkaar om alles vlot te is, vieren we dat samen op goede onderlinge samenwerking. En als alles in principe geregeld ente Drimmelen. het Prinsentreffen, oftewel het Verbroederingsbal van de geme

I

n 2020 was het aan de Biesbosrakkers om dit te organiseren. Vanuit de May gingen vanzelfsprekend Prins Tommes I, Carnavalsstichting “de Mayenèrs” en Prinselijke hofkapel “de Blaoskaffers”. Maar ook jeugdkapel “de Gangmaokers” was van de partij als “hofkapel” van Prins Gert (de Kok). De Gangmaokers hadden het zelfs extra druk, want die brachten ook nog een muzikaal bezoek aan het Froggerzbal voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar, georganiseerd door “de Kinkeluten” in samenwerking met “de Korenbeurs”. Het Verbroederingsbal in Den Domp in Lage Zwaluwe was weer een gezellig gebeuren met muziek van een aantal carnavalskapellen uit onze gemeente. Mooi om te horen wat wij in Drimmelen in huis hebben. Raad van 11 leden maakten de sfeer met de nodig polonaises en onder tussen werden door bestuurders weer de laatste wetenswaardigheden tussen de Stichtingen uitgewisseld; “Waar lopen jullie dit jaar tegenaan?”, “Hoe doen jullie dat?”. Toen wisten we nog niet hoe veel intensiever de samenwerking tussen de gemeente en de stichtingen

zou gaan worden in voorbereiding op carnaval 2021. Verschillende keren zijn er bijeenkomsten geweest van het Carnavalsplatform waar steeds de vraag centraal stond “We weten wat niet mag/kan, maar wat kan er dan nog wel?”. In crisis groei je naar elkaar toe en dat is ook zeker zo in dit ‘corona-jaar’. Goede ideeën werden gedeeld en de gemeente dacht goed mee om carnaval, toch het culturele hoogtepunt van het jaar, op een of andere manier toch door te laten gaan. Elders in deze carnavalskrant zien jullie wat er aan activiteiten uitgekomen is. Op veilige manier proberen we in onze gemeente toch het carnavalsgevoel ook in 2021 weer op te wekken. En wellicht hebben we als gemeente en carnavalsstichtingen wel dingen bedacht die zo leuk zijn dat het blijver tjes zijn. Maar liefst krijgen we voor 2022 weer de vrijheid om ouwerwets dicht bij elkaar te zijn, letterlijk en figuurlijk. In plaats van het jaarlijkse geburenbal treffen de stichtingen van alle kernen elkaar tijdens de officiële opening van carnaval bij Omroep Drimmelen, op vrijdag 12 februari van 20.00 tot 22.00 uur.

Het grote

Toeternietoebal

opTV

Voor feestgangers met een beperking en ieder die zin heeft in een schitterend feest! Maandag 15 februari van 13.00 tot 14.00 uur op Omroep Drimmelen te zien op Ziggo kanaal 42, KPN en Telfort 1476. 93


Vanaf dees joar maoken wij ons enkel nog klaor vur inspecties Bedankt voor uw vertrouwen in De Visser Elektrotechniek Wagenstraat 86 - 4845 CX - Wagenberg 0162 85 24 84 - info@devisserinspectie.nl

www.devisserinspectie.nl 11

94


HET CLUB VAN 100 VOUCHER: HEEFT U HEM AL? Carnaval ziet er dit seizoen heel anders uit. Geen grote evenementen, geen volle cafe’s en dus ook geen feestavond van de Club van 100 zoals we die gewend zijn. En dat laatste betekent niet alleen dat we een knalfeest moeten missen, maar ook dat er dit seizoen een heel stevig gat geslagen wordt in de begroting van c.s. De Mayeners.

N

atuurlijk, er zijn minder kosten als onderdelen van het gebruikelijke Mayse Carnaval niet door gaan, maar er zijn ook veel kosten die gewoon doorlopen. Daarnaast willen we ook graag proberen toch nog iets te organiseren met carnaval. Natuurlijk corona-proof, want we willen niet dat het virus zich door onze activiteiten meer kan verspreiden over de May, maar juist dat het gevoel van Carnaval, de leut, de warmte en de vriendschap zich over de May verspreidt.

VOUC HER VOUCHER CLUB

CLUB VAN

vouche

r club

van 10

0.indd

VAN 1 0

0 | C.S

. DE M

AYEN E

100 | C.S. DE MAYEN ERS

1

€ € 2222,

RS

TER W A TER WAAR ARDE DE V

tweeë ntwint ig tweeëntwin tig eu UNIEK

voucher club

NUMM

ER:

UNIEK NU

MMER:

van 100.ind

d 1

Daarom zijn er dit jaar Club van 100 – vouchers te koop. De vouchers hebben een waarde van € 22 per stuk en natuurlijk staat het iedereen vrij er meer dan 1 te kopen! HOE WERKT HET? Als u een Club van 100 - voucher koopt, steunt u daarmee c.s. De Mayeners zoals dat ook ging met kaarten voor de Club van 100. Mochten we dit seizoen niets kunnen organiseren in het kader van de Club van 100, dan komt het bedrag ten goede aan de kas van c.s. De

Mayeners. Kan de Club van 100 dit jaar toch nog wel iets organiseren? Dan kunt u uw voucher activeren en inleveren. U krijgt dan € 22 korting op de activiteit van de Club van 100. Vouchers zijn te koop via de webshop op www.mayeners.nl We hopen van harte dat we ook in dit vreemde seizoen weer op de steun van velen mogen rekenen! Met carnavaleske groet, Commissie Club van 100

95


9

4

8

1

4

5

Tel. +31(0) 162 681050 Nieuwe Bredasebaan 2 :: 4925 BP Breda :: The Netherlands :: acrane.com GSM +31(0) 6 113 164 62 :: www.vemacrane.com :: sales@vem

12

96 Ron Broeders.indd 1

30-12-16 11:42


UT EMBLEEM Het motto van dit jaar is: ‘Klaor vur mekaor’ En natuurlijk hoort ook hier weer een prachtig en uniek embleem bij. Eentje die je zeker niet mag missen!

H

et maakt namelijk niet alleen je verzameling compleet, het is ook onmisbaar in de aankomende carnavalsperiode. Want die zal dit jaar anders zijn, maar wij hebben hier een aantal tips voor thuiscarnvaval met embleems! (Ook mogelijk via Teams of Zoom, met een beetje creativiteit kan alles).

EMBLEEM STAPELEN:

Mobiliseer een aantal vrienden, collega’s, verenigingsleden of zomaar een paar willekeurige carnavalvierders en ga van start. Veel plezier!

Stapel één voor één de emblemen op elkaar en probeer een zo hoog mogelijke toren te maken. Wie de toren laat omvallen, moet een carnavalslied uit volle borst zingen.

EMBLEEM RADEN:

EMBLEEM TEKENEN:

Plak van ieder jaar het jaartal af en raad vervolgens van welk jaar het embleem is en vertel er meteen een leuke anekdote van dat jaar bij.

EMBLEEMPJE PRIK:

Met een theedoek blinddoek je een willekeurige tegenspeler en laat deze zoveel mogelijk emblemen bij jou opspelden. Grote kans dat je vervolgens een verbandtrommel nodig hebt en dat brengt ons meteen op het volgende spel. Maak een zo mooi mogelijk carnavalsoutfit met verbandrollen en uiteraard wordt het afgestijld met het embleem.

Pak een groot vel papier en teken een embleem. Laat de overige spelers het bijpassende motto raden. Voor ieder goed geraden motto ontvang je een punt en degene met de meeste punten, mag wel een biertje voor de tekenaar halen!

EMBLEEM VISSEN:

Knoop een magneetje aan een stokje en maak een aantal vishengels. Stop alle emblemen in een bak en doe het grote vis embleem spel. Verdere regels mag jezelf bedenken, want wij kunnen ze niet bedenken. Wil je deze gezellige spelletjes middag/avond niet missen, dan weet je wat je moet doen.... Koop het embleem!

WA HEUR IK NOUW?!

Nog gin embleem gekocht?

mooi Vur un poar cente kende wir un goeie exemplaor kope en steun zo ut geminschapswerk wa die meese e doen. Zoda dees traditie behouw ken blaive. op­ En neej ze drinke gin bier van dun e zak. Dus brengst, da betale ze uit dur aig laot. En hop! In de bene, anders bende te affe bai: gao d’r gauw één (of meer) aonsch

Huishoudnirwana Blokker Made Doe-ut-zelluf-oase HUBO sens Draankehemel Bottelier Laurijs Bloemenwalhalla Kielestein ellekens Klein Schoeiselparradijs Rob Sch 97


Zandstraat 1B 4927 RH Hooge Zwaluwe 06-11311844 076-8867535

WAI REGELE UT AACHTER­ MEKOARE VUR OE!!

info@vanseetersautotechniek.nl www.vanseetersautotechniek.nl 6

VAN ZUNDERT ADVIES Stefan van Zundert Tuinstraat 11 5144 NE Waalwijk T: 0162-562200 M: 06-13156994 E: stefan@vanzundertadvies.nl

www.vanzundertadvies.nl

Altijd deskundig. Altijd dichtbij. Brieltjenspolder 2 4921 PJ MADE T +31 (0) 162 - 68 29 94

www.kastoservice.nl

len e m rim

8

D

7

12

98


eid th zo r de f lo et H BEZINNINGSMOMENT TIJDENS CARNAVAL

Carnaval is op de May een volksfeest waar veel mensen aan deelnemen. Dit jaar zal dit helaas heel anders ingevuld moeten worden omdat het virus nog niet genoeg beteugeld is.

M

aar Carnavalsstichting de Mayenèrs heeft vanaf de eerste aanwijzingen dat “normaal” niet mogelijk zou zijn, gekeken maar wat dan wel kan. Van alle activiteiten die de Mayenèrs organiseren werd vrij snel gezegd: “Het Lof der Zotheid moet op een of andere manier door gaan”. Juist in dit gekke jaar is het goed om dat bezinningsmomentje te hebben. Wel in een andere vorm, op TV of streamen. Hoe en wanneer, is op het moment van schrijven van dit stukje nog niet precies bekend. Kijk in de TV gids van deze carnavalskrant dan kom je het zeker ergens tegen. De laatste jaren waren we met deze carnavalsviering te gast in de Wijngaerd en vorig jaar waren daar ruim honderd personen bij. Dat gaat natuurlijk niet lukken in 2021. Maar “het Lof” zal thuis te volgen zijn en weer de waardevolle elementen bevatten waar we vorig jaar zo veel lof voor kregen. Jaren geleden vond dit plaats in de ! kerk. Maar ondertussen is het veel wereldser geworden omdat klassieke religie tegenwoordig een minder prominente plaats in onze gemeenschap inneemt. Toch hechten veel mensen aan wat bezinning af en toe. Dat is dus “Het Lof der Zotheid”. Het “kerkse” is nagenoeg uit deze bijeenkomst verdwenen. Maar niet het even stilstaan bij andere dingen dan feest, die ons verbinden op de May. Herinneringen ophalen aan mensen die ons ontvallen zijn en die we juist met carnaval missen. Die komen in naam en soms in beeld voorbij, vooral onze recente verliezen.

Zorg voor een kaarsje, zodat we samen licht maken

Samen een kaarsje aansteken, wat we dit jaar zeker ook gaan doen maar dan bij jullie thuis. We hebben daarbij iets meer voorstellingsvermogen nodig dan bij het live zien van honderd kaarsjes in de Wijngaerd, maar als we het thuis allemaal tegelijk doen, is het ook heel betekenisvol. We weten van elkaar dat we er bij zijn. De blaoskapel(len) spelen een iets gevoeliger repertoire, wat van te voren opgenomen is op een quarantaine-achtige manier die we ook kennen van bijvoorbeeld Og3ne. Er zijn een aantal mooie teksten te horen en de altijd bijzondere gedachten die Henk Stoop uitspreekt. Een glimlach bij herkenning. Wij nodigen iedereen van de May (en daarbuiten) uit om dit half uurtje bij te wonen op Omroep Drimmelen TV of via YouTube die we op hetzelfde tijdstip op onze Facebook pagina lanceren zodat ook buiten Drimmelen het Lof der Zotheid tegelijk te volgen is. Wij hopen dat jullie (weer) meedoen, gewoon omdat het bijzonder en waardevol is. Bezoekers die graag hun geliefde carnavalsvriend of vriendin genoemd willen hebben tijdens het herdenkingsstuk, kunnen ons dat even laten weten, bijvoorbeeld via lof@mayeners.nl. Scan deIETS QR code om te betalen Scan de QR code om € 5,00 te betalen DOE IN€ 2,00 ONZE voor CollecteSTEEK Lof der Zotheid. voor Collecte Lof der Zotheid. DIGITALE

Scanisdeanders code met Camera op jede code met de Camera App op je Alles ditde jaar, ook App deScan collecte. telefoon. telefoon. Maar goede doelen hebben het nu zelfs harder nodig. SCAN DEZE QR-CODE OM

SCAN DEZE QR-CODE OM

OVER TE MAKEN VOOR DE COLLECTE LOF DER ZOTHEID.

OVER TE MAKEN VOOR DE COLLECTE LOF DER ZOTHEID.

€ 2,-

€ 5,-

Scan de QR-code met de camera App op je telefoon. https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=wkUmy https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=orFIGb SL0RBeOlMlA5icN7w“Beste Juin van O7RqyNcwqHUpVxvA In onze uitzending de May” horen jullie waar de gift naar toe gaat.

Brieltjenspolder 22 4921 PJ Made Telefoon 0162 - 682296 info@kistenfabriekdekroon.nl 8

99


WWW.SAVADI.NL Elke week nieuwe trendy dameskleding shop je bij SAVADI! Online en in onze winkel! Neem zeker eens een kijkje!

12

Nieuwstraat 28 A, Made

12

DOCL

UB

JU

uw tuin, ons werk

Meer informatie? Bel of mail Wesley!

M AD E

06 34 722 350 kieboomketuinen19@gmail.com @KieboomkeTuinen 12

12

Carola Norbart

Integratieve kindertherapeut en integratieve jongerentherapeut i.o

Pastoriestraat 4, 4921 AR Made +31 (0)6 - 49 29 35 52 info@de-droomboom.nl www.de-droomboom.nl

alle dagen 07:00 - 22:00 ook op zondag! alle dagen Nieuwstraat 104, Made 07:00 - 22:00 alle dagen ook op zondag! 07:00 - 22:00 alle Nieuwstraat 104, Made ookdagen op zondag! praktijk voor integratieve kindertherapie

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met een vraag of een probleem Voor ouders met vragen over hun kind of over de opvoeding

12

12

07:00 - 22:00 Nieuwstraat 104, Made ook op zondag!

2

100

Nieuwstraat 104, Made


11

䜀攀 欀攀欀琀 洀攀攀樀 搀甀渀 挀愀爀渀愀瘀愀氀 琀漀挀栀 漀欀 渀漀愀爀 伀洀爀漀攀瀀 䐀爀椀洀洀攀氀攀渀 伀洀爀漀攀瀀 䐀爀椀洀洀攀氀攀渀 戀爀攀渀最琀 椀渀 猀愀洀攀渀眀攀爀欀椀渀最 洀攀琀 搀攀 挀愀爀渀愀瘀愀氀猀瘀攀爀攀渀椀最椀渀最攀渀 甀椀琀 䐀攀 䴀愀礀Ⰰ 刀椀樀欀 搀攀 䈀椀攀猀戀漀猀挀栀爀愀欀欀攀爀猀Ⰰ 䔀爀瀀攀氀爀漀漀椀攀爀猀氀愀愀渀搀Ⰰ 䈀攀爀攀渀氀愀渀搀Ⰰ 攀渀 栀攀琀 匀挀栀爀愀愀渀猀攀爀猀爀椀樀欀 攀攀渀 㔀 搀愀愀最猀攀 挀愀爀渀愀瘀愀氀猀甀椀琀稀攀渀搀椀渀最 洀攀琀 瘀攀攀氀 瘀愀爀椀愀琀椀攀 瘀漀漀爀 樀漀渀最 攀渀 漀甀搀⸀ 䴀攀琀 戀攀攀氀搀攀渀 甀椀琀 栀攀琀 瘀攀爀氀攀搀攀渀Ⰰ 洀愀愀爀 漀漀欀 洀攀琀 氀椀瘀攀 甀椀琀稀攀渀搀椀渀最攀渀Ⰰ 瘀愀渀 攀攀渀 焀甀椀稀 琀漀琀 洀甀稀椀攀欀 攀渀 渀漀最 瘀攀攀氀 洀攀攀爀⸀

9

嘀攀爀最椀琀 渀椀攀 琀攀 欀椀樀欀攀 眀愀渀琀 眀攀 最漀漀椀攀 渀椀攀 瘀攀甀氀 椀渀 搀攀 栀攀爀栀愀氀椀渀最⸀

Marktstraat 37 4921 BE Made

娀椀最最漀 欀愀渀愀愀氀 㐀㈀ ⼀ 䬀倀一Ⰰ 堀匀㐀䄀䰀䰀 攀渀 吀攀氀昀漀爀琀 欀愀渀愀愀氀 ㄀㐀㜀㘀⸀ 吀攀氀昀漀爀琀Ⰰ 䔀搀甀琀攀氀Ⰰ 䘀椀戀攀爀⸀渀氀 攀渀 匀琀椀瀀琀攀 欀愀渀愀愀氀 ㈀㄀㜀 ⸀ 夀漀甀吀甀戀攀 攀渀 漀渀氀椀渀攀 瘀椀愀 搀攀 眀攀戀猀椀琀攀⸀

bel voor een afspraak

(0162) 68 61 51 12 5

Kinkeluten

Het Kinkelutenbal, het opwarmbal voor het Mays carnaval en het Froggerz feest kunnen niet gevierd worden dit jaar. We gaan de bomvolle Korenbeurs, de knallende artiesten op de verschillende podia en natuurlijk de vertrouwde blaaskapellen in de Ballenbak helaas even moeten missen.

M

aar bovenal gaan we de bezoekers van het Kinkelutenbal en van Froggerz missen. Niet alleen is De Korenbeurs elk jaar ongeëvenaard mooi aangekleed. Vooral ook de bezoekers van het Kinkelutenbal trekken alles uit de kast om er op en top uit te zien. Van “Freddie Mercury” tot “Vincent van Gogh”, van “Buurman en Buurman” tot een “Bobsleeteam” en van “Sinterklaas” tot “Maik de Boer”. Allemaal hebben ze al eens het Kinkelutenbal bezocht. De meest bijzondere en originele outfits worden al jaren in het zonnetje gezet. De oplettende bezoeker heeft namelijk vast wel eens de Wall of Fame bij de ingang van De Korenbeurs gezien tijdens het Kinkelutenbal. Wil je ook een plekje op deze Wall of Fame veroveren? Dat kan! En dat kan zelfs dit jaar nog! Haal je meest originele outfit uit de kast, creëer een te gek kostuum onder het naaimachine, schmink jezelf zoals

alleen jij dat kan of trek gewoon even je vertrouwde carnavalspak aan. Maak een selfie en stuur die uiterlijk 13 februari naar: contact.kinkeluten@gmail.com. We kiezen een winnaar, een winnares of winnaars (want een kiekje insturen als groepske mag natuurlijk ook) uit en die foto zal in 2022 te zien zijn op de Wall of Fame. De winnaar wordt uiterlijk op 16 februari bekend gemaakt op de Facebook pagina van C.V. De Kinkeluten. Geen zin om je outfit van zolder te halen, ligt je carnavalspak nog steeds te stinken tussen de was of pas je het gewoon niet meer na een jaar lang thuiswerken? Versier dan je raam thuis en laat de May zien dat carnaval niet zomaar aan de echte Mayenèr voorbij gaat. Hang een carnavalsmasker op, maak een tekening van een kikker, knutsel Oos Jaas van papier maché of maak een levensgroot kleiwerk van Prins Tommes.

C.V. de Kinkeluten 101


Deskundig. Daadkrachtig. Doeltreffend. Zonder gedoe. Vermetten & De Wolf | Nieuwstraat 49c, 4921 CV Made

t +31 (0)162 - 68 50 00

Leer ons kennen op www.vermetten.nl

e made@vermetten.nl 3

7

102


CREATIEF MUIZEN VANGEN Natuurlijk is het heel simpel om even bij de Blokker of zo binnen te stappen voor een paar van die ouderwetse houten muizenvallen. Je kent ze wel: een houten plankje met daarop wat creatief koperdraad. Afgezaagd, vinden zelfs de muizen.

D

e muis is immers net als de mens een zoogdier. Ze lijken best veel elkaar en schelen maar twee letter. Daarom zijn ze allebei al lang uitgekeken op een ouderwetse val. Juist in deze coronatijd hebben we oceanen van tijd over en gaan we heel creatief aan de slag met het bouwen een ludieke eigen muizenval. De ingrediënten ga ik niet keurig opsommen, die ontdek je gaandeweg de uitleg wel. We beginnen de bouw van de muizenval met de aanschaf van een ganzenbordspel van een vierkante meter. Dat zul je in de winkel niet zo gauw aantreffen, maar bij Bol.com kunnen ze je wellicht helpen en anders wel bij Amazon of die andere Chinees. Chinezen denken altijd in het groot. En dus jatten ze gewoon jouw idee en krijg je het bestelde binnen een maand thuisgestuurd.

Het muizenvalganzenbordenspel wordt als volgt gespeeld: de kater van de buurman zit een niet toevallig in de tuin aanwezige muis achterna. Je roept in het latijn naar je vrouw: murem vidi. Dat klinkt anders dan in gewoon Nederlands: ik heb een muis gezien. Die kreet jaagt vrouwen onmiddellijk op de kast en hoger. Jouw vrouw blijft rustig en stiekem laat je Gerrit, de pitbull los. Die jaagt kat en muis rechtstreeks naar jouw megamuizenval en de muis ziet de neonreclame en schiet naar binnen. Gerrit jaagt de kater van de buurman de hele May rond tot beiden afgepeigerd samen op weg naar huis gaan.

Wanneer het grote ganzenbord in bezit is, flikker je de pionnen en de dobbelstenen in de kliko. Daar moet je bij muizen namelijk niet mee aankomen. Het hele ganzenbord smeer je in met de typische geur van een jonge vrouwtjesmuis (voor info : zie Wikipedia), bij voorkeur aan beide zijden. Waarom vraagt menig leek zich nu af. Nou, simpel: op die geur komen mannetjes, jong en oud en alle lesbische muizen af. Zelfs embryo’s in de moedermuis seinen al door: wanneer ga je nou onderhand eens van mij bevallen? Daarna plak je het bord op een stevige plaat van een vierkante meter en je bevestigd er vier uitschuifbare poten onder (in bouwmarkten is keuze te over; bedenk iets leuks). Waar de put in het ganzenbord is, boor je een gat met een doorsnee van tien centimeter. Meer mag, minder zeker niet. Maak het in elk geval niet groter dan een meter, want dan trekken die Chinezen van Amazon verbaasd hun spleten open: hij had toch al zo’n idioot groot ganzenbord??? Langs de hele route van het spel maak je een opstaande wand van tien cm hoog en aan de bovenkant een lange mini ledverlichting tot aan de finish. Ook hang je op twee plekke in de breedte een bolletje pindakaas. Daar zijn muizen gek op en gaan dus op zoek naar bolletje drie. Om de muizenval helemaal af te maken, maak je de bovenkant dicht met een plaat van een vierkante meter en ook de zijkanten maak je dicht om ontsnappen te voorkomen. Alleen de start hou je open. Die markeer je heel duidelijk met neonreclame: ‘Muizenbord’ (muizen denken daarbij namelijk meteen aan eten). 103


Ibiza tuin nieuwbouw

• •

Bestrating Lijngoot

• • • • • • •

Schutting Kunstgras Pergola Bank Vlonderterras Borders Beplanting

Overkappingen

• •

Opmaat gemaakt Incl. Electra

Strakke tuin nieuwbouw

• • • • • • • •

Ombouw afvalcontainers

Bestrating Lijngoot Overkapping Electra Beregening (Rainbird) Gras Beplanting Bloembakken

Schanskorven Yellow Sun

Website : www.darens.tuinwerkzaamheden.nl Email : darens.tuinwerkzaamheden@gmail.com 12

104


De muis is intussen zijn walhalla binnengerend, denkt ‘ie en vindt het eerste bolletje pindakaas. Muizen staan erom bekend dat ze ervaren bolletjesslikkers zijn. De muis heeft er geen erg in, dat de uitschuifbare poten uit gaan schuiven. Rustig wandelt de muis verder over het ganzenbord, slaat af en toe een beurt over, breekt zonder problemen uit de gevangenis en bereikt de put. Aan de overkant ontdekt de muis likkebaardend een grote bol pindakaas en tegelijk dat er net voor de put een laddertje hangt met een lengte van meer dan 10 cm. Enthousiast begint de muis het laddertje over de put te schuiven en straalt wanneer de overkant is bereikt. Voorzichtig trippelt hij dolblij over de eerste sporten van de ladder en als hij midden boven de put staat en in de diepte tuurt, krijgt hij te laat in de gaten, dat alle sporten doorgezaagd zijn en dondert spontaan, maar minder vrolijk naar beneden.

Voor de volgende muis, wederom opgejaagd door de kater van de buren, die op zijn beurt weer op de hielen gezeten wordt door onze Gerrit, stormt het muizenbord binnen, komt even op adem, eet snel de twee bolletjes op en komt natuurlijk bij de ons inmiddels bekende put. Dit keer hangt er een balletje pindakaas op een paar cm van de rand boven de put. Een peulenschil, denkt de muis. Hij rekt zich wat uit en hapt in het bolletje. Wat de muis niet weet zijn twee dingen: hij kan niet denken en weet dus ook niet dat dit bolletje een snel verdovend middel bevat. Verdwaasd stort de muis dus in de diepte van de put.

Muis twee is intussen in aantocht. Een nieuwe variatie is voor deze bolletjesslikker uitgezet. Boven de put hangt een bordje. De put is niet zo breed als ie lijkt. Natuurlijk staat het in zelfs voor de domste muis begrijpelijke gebarentaal. De muis neemt een kleine aanloop en krijgt pas in de gaten dat de put toch breder was, als hij in de diepte stort.

Persoonlijk hou ik niet van al het bovenstaande geouwehoer en ben dus toch maar naar de Blokker gegaan.

SPORTTIEF

NIEUWSTRAAT 18 4921 CX MADE 0162-435778

UW SPORTWINKEL!

Als je genoeg muizen hebt gevangen, ga je de muizen te water laten, bij voorkeur over de reling van de Moerdijkbrug of een vergelijkbare plek voor hun eerste en laatste zwemles.

Erkend muizenist

w e o l a r u v Ok n e g n i k k u r d e b s l a v a n r a C SPORTTIEF.NL

Teamwear - Bedrijfskleding - Bedrukkingen - Biljart & Darts

HEERLIJK DAGJE VAREN EN ONTDEK DE BIESBOSCH !

4

LOON- EN GRONDVERZET BEDRIJF Loonen Grondverzetbedrijf LoonLoon-en enGrondverzetbedrijf Grondverzetbedrijf Loon- en Grondverzetbedrijf

• Sloepen • Motorboten • Kajuitboten • Fluisterboten • Kano’s

A. van DONGEN en ZN. B.V. A. A.van vanDONGEN DONGENen enZN. ZN.B.V. B.V. A. van DONGEN en ZN. B.V. Geraniumstraat 52 Tel:0162 682641 Geraniumstraat Geraniumstraat52 52 Tel:0162 Tel:0162–––682641 682641 Geraniumstraat 52 Tel:0162 – 682641 4921 LJ Made www.avandongen.nl 4921 4921LJ LJMade Made www.avandongen.nl www.avandongen.nl 4921 LJ Made www.avandongen.nl

Geraniumstraat 52

Café - botenverhuur

4921 LJ Made

van den

Diepstraten Biesboschweg 6 - Drimmelen - T. (0162) 68 23 85 www.diepstraten-botenverhuur.nl

Tel: 0162 - 682641 www.avandongen.nl 7

2

105


Woonvizier wil graag een hart onder de riem steken van alleWoonvizier carnaval liefhebbers. Woonvizier wil graag wil een graag een

hart onder de riem steken Sterke lokale gemeenschappen, hart onder de riem steken van alle carnaval liefhebbers. daar staan we samen voor. van alle carnaval liefhebbers. Sterke lokale gemeenschappen,

Sterke lokale gemeenschappen, Fijn in Drimmelen, Made, Terheijden, daarthuiskomen staan we daar samen voor. staan we samen voor. Wagenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Fijn thuiskomen in Drimmelen, Made, Terheijden, Fijn thuiskomen in Drimmelen, Made, Terheijden, het dorp Moerdijk. Wagenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en het dorp Moerdijk.

Wagenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en het dorp Moerdijk.

WOONVIZIER WOONVIZIER

Bezoekadres:

0162 - 67 98 00

Bezoekadres: 0162 - 67 98 00 WOONVIZIER Bezoekadres: 0162 - 67 98 00 Middelmeede 40 www.woonvizier.net www.woonvizier.net Middelmeede 40 Middelmeede 40 www.woonvizier.net info@woonvizier.net 4921 BZ4921 MadeBZ Made info@woonvizier.net 4921 BZ Made info@woonvizier.net

11

HENFRA

Eerst koffie!

Bouwbedrijf Voor al uw bouwwerkzaamheden aan huis en kantoor Geraniumstraat 2 4921 HJ Made tel. (0162) 685227 Mob. (06) 55537911

Veul leut allemoal en ge wit ut he;

info@henfra.nl

www.henfra.nl

Fortune Coffee regio Breda | 0162 - 671 090 | breda@fortune.nl | fortune.nl

4

8

0162-68 26 09 / Z8-PARTYBOOT.NL 7

106


6

S R E W U O D R CV DE DU De grote optocht kwis! èrinnekes, Hoi Mayenèrs en Mayen gen bouwen, Wat een jaar…….geen wa geen optocht….

E

er van s, de hond en de partn lke avond thuis nu; de kid g nu met leden; wat nu!!?? Je ma slag. De vraag bij onze de niet veel, maar wij zullen al die regels momenteel bben he en nd we toch iets gevo durdouwers niet zijn als van at en sta end in februari in het tek waardoor dat ene week IS!!. KW T CH DE GROTE OPTO carnaval. Namelijk door

ht-route lopen kids de (normale) optoc Gezellig met of zonder lplaatsen zijn f de straat waar de opste in plaats van kijken. Vana gehele route t raadhuisplein. Langs de he n aa tot t) raa sst on (stati vragen; van an borden met foto’s en van de grote optocht sta navalsheden. sverleden tot aan het car vragen over het carnaval udden, voor ieder ze zo uit zijn mouw sch Een echte kenner kan de n week voor zen. De vragen zullen éé bla ge en ek zo op en ev r ande e van CS de het Carillon en op de sit carnaval te vinden zijn in 10.00 uur tot ri van zaterdag 13 februa Mayenèrs. De kwis loopt oorden kun je ruari 20.00 uur. De antw en met maandag 15 feb ; op de volgende adressen inleveren tot 19 februari . de en Nieuwelaan 53 Ma Stationsstraat 29 Made ri bekend heeft, wordt op 21 februa Wie de meeste punten gemaak t.

Dus test je kennis over

het Mayse carnaval en

doe mee!!

ve geweest, zetten is een flinke opga Om dit alles op touw te en, Cees en ek Mayenèrs, Wim vd Ve daarom willen wij; CS de n hulp. ttend bedanken voor hu Meriam Verwater ontze udt u allen ishoudelijke regel… Ho Ter afsluiting nog een hu IS de rivmGROTE OPTOCHT KW tijdens het lopen van DE elname is op eigen risico corona-regels in acht. De Vriendelijke caranavalsg

roet namens CV de Du

rdouwers

107


info@swaogers.nl Martin van Gils: 06-21395750

Op woensdag, vraidag en zoaterdag zen wai ope, Peter van der Locht: 06-21395741 de rest van de week zen wai druk mej de koej. Dus hoal d’oew botter, kès en aier bai oos, dan bende noa zukke doage niezen zo zwak en moei.12 Op woensdag,vraidag vraidagenenzoaterdag zoaterdag zen ope, Op woensdag, waiwai ope, de rest van druk mej de koej. de rest vande deweek weekzen zen wai druk mej de koej. Op woensdag, vraidag enwai zoaterdag zen wai ope, Dus hoal d’oew botter, kès en aier bai oos, Dus hoalvan d’oew botter, kèsdruk en aier baikoej. oos, de rest de week zen wai mej de dan noa doage nie zozo zwak en en moei. Kèsboerderai ’tzukke Bosch dan bende noa zukke doage nie zwak moei. Dusbende hoal d’oew botter, kès en aier bai oos, Kèsboerderai ’t Bosch Kèsboerderai ’t Bosch Wagenbergsestraat 2 Made Neffe deWagenbergsestraat Randoet Kèsboerderai ’t Bosch 2 Made

“Koetje Boe” Wildestraat 13 4845 PK Wagenberg

Het kinderdagverblijf op de boerderij!!!!

(400 meter nabij Watertoren , Made)

Tel. 0162-682698 Email: info@kdv-koetjeboe.nl Website: www.kdv-koetjeboe.nl

Voor kinderen van 0 – 4 jaar.

Wagenbergsestraat 2 Made

Neffe de Randoet

Kinderdagverblijf

6

Wagenberg

dan bende noa zukke doage nie zo zwak en moei. Wagenbergsestraat 2 Made

Neffe de Randoet

Nieuwstraat 25 | 4921 CT Made | 0162- 685790 info@partnershaarmode.com | www.partnershaarmode.com

Volop parkeergelegenheid op eigen terrein. 1

11

Neffe de Randoet

UW JUWELIER IN MADE

Marktstraat 11 Made Tel.: 0162 - 682596 5

1

De D e leukste leukste kussens kussens met met de beste service !

BANDEN

verhuur van springkussens en fun food 06 – 125 35 245 www.jumpservicemade.nl

108

Auto

7

Bus

Truck

Landbouw

Industrie

11


PRINSENTREFFEN IN DRESENDONK Een evenement dat dit jaar echt niet zal kunnen, is het Prinsentreffen in Dresendonk. Dresendonk is de naam van Seniorenpartner De Wijngaerd tijdens carnaval en heeft dan zelfs een eigen Raad van 11 en prins, Prins Nellis I (Cor de Wijs). Elk jaar gaat de Prins van de godganse May op bezoek in deze enclave. Dit jaar zullen we echter een jaartje overslaan, want logischerwijs kunnen geen buitenstaanders binnen voor dit seniorenfeest.

D

us we moeten het doen met de goede herinneringen aan het bezoek van Prins Tommes dus Irste en gevolg in 2020 toen er nog een vol programma afgewerkt kon worden op zaterdag de week voor carnaval. Al voor de binnenkomst van Tommes startten de senioren onder leiding van Prins Nellis de middag op. Met een bakje koffie en cake beschikbaar gesteld door Albert Heijn en de eerste artiesten die de activiteitencommissie van De Wijngaerd had weten te strikken. Henny van der Velden was de eerste die de zaal kwam vermaken. Ook Marian Antonissen en Walter van Vuuren zongen een paar nummers. De eerste afdelingen die van zich liet horen waren “Het Boveneindje” en “Plukmade”. Rond drie uur kwam er een groot gezelschap aansluiten; Prins Tommes dun Irste met gevolg en natuurlijk met zijn Prinselijke Hofkapel “De Blaoskaffers”. Ook had Tommes zijn eigen “Snotkapel” weer mee genomen met hun eigen maestro Eddy van Geel. Na het welkomstwoord van Directeur Bas Vos openden Prins Nellis en prins Tommes samen deel twee van de middag. De aanwezige senioren hoorden dat de carnavalsstichting blij is met hen omdat zij het zijn die vanaf 1958 het carnaval op de May ondersteund hebben en zo de basis legden voor het huidige volksfeest dat op de May nog goed gevierd wordt door hun nazaten. Daarna kon het entertainment weer opgestart worden met natuurlijk muziek van de Blaoskaffers. Die hadden ook het volkslied van het huis ingestudeerd: “Drees, Drees, Dresendonk…” wat we toen allemaal nog luidkeels mee konden zingen. Het “Dagcentrum” had ook nog een leuke act ingestudeerd. Ondertussen gaf Prins Tommes een rondje aan de zaal. Die gulheid kon gemakkelijk, want het biertje, borreltje, advocaatje was door AH Twan van Meel beschikbaar gesteld die een warm hart heeft voor de senioren van de May. Beide Prinsen keken meteen ook even goed rond wie zich het mooist verkleed hadden deze middag. Daarmee is altijd een prijs te winnen en die ging voor “mooist verklede vrouwke” naar Corrie Rozeboom. Die voor “best verklede manneke” naar Ad Frezer. Toen was het tijd voor sauwelen. Als eerste kwam

jeugdsauwelaar Koert-Jan “dun Bakker” Nooijens in de ton. Om even te bekomen van het lachen maar bij de jeugd te blijven was het toen de beurt aan de “Prins Tommes Snotkapel”. Die hadden weer leuke meezing liedjes en om te zorgen dat de zaal ook actief mee deed was “Presenteermeneer” Niels van Meggelen meegenomen die uitlegde en voordeed hoe bijvoorbeeld de “Shark song” gaat. Iedereen deed vrolijk mee met Niels en de jonge muzikantjes. Dresendonk heeft ook een eigen sauwelèr en dat is Sjoke van Stuivesant (Jolanda van Gils) die weer moeiteloos de lachers op de hand kreeg. Deze stemming was daarna gemakkelijk vast te houden door Ceeske dun thuiskok (Gert-Jan van Oorschot) die een goede generale had want ’s avonds wist hij de Sauwelavond te winnen in Berenland. Op deze manier vliegt de middag om en is het uitzwaaien van Prins Tommes als laatste deel van het programma zo aangebroken. Maar toen bleek vuurzitter Ad van Wesel van De Mayenèrs nog een verrassing in petto te hebben. Hij weet hoe belangrijk vrijwilligers zijn om de May leefbaar te houden en daarom had hij een vrijwilliger van de Wijngaerd (en ook daarbuiten) uitgekozen om eens extra in het zonnetje te zetten. Hij kende zijn Vuurzitters medaille toe aan Frans Gras die al sinds 1996 allerlei activiteiten in de Wijngaerd muzikaal ondersteunt op zijn accordeon. De Vrije Vogels is het koor van de Wijngaerd dat Frans met Adje Vermeulen oprichtte en met andere vrijwilligers vanaf 2004 regelmatig op liet treden. Frans kreeg het eremetaal en de meegebrachte bos bloemen ging naar zijn vrouw Toos die ook al sinds 2006 vrijwilliger is overigens. Bas Vos had op beurt van de Wijngaerd een presentje voor scheidend vuurzitter van de Mayenèrs, Ad van Wesel, als dank voor de vele jaren activiteiten organiseren in de Wijngaerd. Toen was het echt tijd voor Prins Tommes om afscheid te nemen. Met een welgemeend “Tot volgend jaar” verliet hij de zaal. Niet wetende dat hij in 2021 in ieder geval niet live in de Wijngaerd op bezoek kan. Mogelijk dat de Dresendonkers hem nog hier en daar op TV gaan zien in 2021. Maar voor 2022 zetten we de zaterdag de week voor carnaval nu al weer in de agenda. Daar kunnen ze op rekenen!

109


3

8

Interesse in een heerlijke ontspanningsmassage aan huis? 30 minuten €25,60 minuten €45,90 minuten €65,-

The time to relax is when you have no time for it 06-10481483

beavis.ontspanningenwelzijn

info@ontspanningenwelzijn.nl

Ontspanning en Welzijn

12

12

110

12


L O A B A K S Y A M ’T nt van Ne Beste lezer van de mooiste kra

derland,

t r met hoogtepunten, maar ook me jaa n Ee . zeg t he s wa r jaa n ee t Wa t een mooi projec t; het bouwen me ed go n go be 20 20 . len da pe hele die alle bouwers langs zijn gegaan we ee arm wa ar, ifk -hu rty pa en van onze eig weer carnaval. in januari. Snel daarna was het al

W

itonist, ICmoeten nemen van onze Mark; Bar nsgenieter maar leve f, verpleegkundige, Barbecue che kijken we terug op al vooral onze vriend. Met een lach nu nog meer waard de momenten samen, die voor ons zijn geworden.

oten, e hebben weer van iedere dag gen het was buitengewoon! nten In het bijzonder een paar mome die we niet vergeten zijn, zoals de . Ook de May Blèrt gezelligheid bij ’t Mays Opmaotje Op maandag hebben was weer een daverend succes. aan het fantastische we uiteraard weer deelgenomen Buske bij ons op kapellenfestival, waarna Brabants tje te bakken. Tot slot bezoek kwam om een lekker frie ique & Co; de eerste onze overwinning samen met Enr zing van Baronie TV. plaats bij de Barnavalsliedverkie e momenten die we Stuk voor stuk waren dit heerlijk koesteren.

alle momenten De May, houd vol en geniet van aas geen nieuwe met elkaar. We maken dit jaar hel maar dat halen we herinneringen in een volle kroeg, er in! volgend jaar dubbel en dwars we JULLIE WEER SNEL BLIJF GEZOND EN WE HOPEN TE ZIEN!

l o a b a k s y ‘t Ma

rte rand aan afgelopen Helaas zat er ook een dikke zwa ben we afscheid jaar. Met veel pijn in ons hart heb

Schoonheidsinstituut Mariska Esdoornlaan 90 4921 DV Made 0162 - 685027 Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur welkom@schoonheidsinstituutmariska.nl www.schoonheidsinstituutmariska.nl

COMFORT

8

MOBILITEIT

GEZONDHEID

DAGELIJKSE HULPMIDDELEN

Prinsenpolderstraat 52A, Made - Tel: (0162) 69 34 69 sinds 1945

9

VERKEERSSCHOOL

VAN DONGEN b.v. Hoefkensstraat 10a - 4921CH Made - Telefoon 0162-682407 / 06-50621409 Voor al uw schilder- glas- en behangwerken, onderhouds en nieuwbouwschilderwerken. Vraag vrijblijvend offerte.

www.schilderwerkenvermeulen.nl

9

Alle (verkorte) rijopleidingen voor auto (+ aanhanger), motor, bromfiets en brommobiel Rijles in aangepaste auto voor mindervalide Opleiding tot vrachtautochauffeur Nascholing code 95 voor vrachtautochauffeurs Adellaan 2B 4921 BM Made www.verkeersschoolvandongen.nl

Tel. 0162 - 682347 9

111


Autohandel Caron wenst iedereen een leutige Carnaval Wij zijn al sinds 1961 de specialist voor uw Volkswagen Bedrijfswagen. Wij staan graag voor u klaar om te zorgen dat uw bus in topconditie is. Ook voor het huren van een bus kan u bij ons terecht, met ons ruime aanbod hebben we voor iedere klus een passende bus. Dus voor een Volkswagen bus, koop of huur van groot en klein, moet u bij Autohandel Caron zijn. Tel: 0162-682187

Verhuur en Verkoop

van VW Bedrijfswagens: WWW.CARONVW.NL

2

3

112

12


 06 465 315 66 dag en nacht bereikbaar

“persoonlijk, liefdevol en deskundig” • •

• • •

Begeleiding bij afscheid en rouw Goede samenwerking met alle afscheidslocaties Sfeervolle afscheidskamer in Made Live uitvaartzang Met of zonder verzekering

Vraag een gratis uitvaartwensenboekje aan.

uitvaartverzorger

Charlotte Ruijtenberg  www.cadensuitvaartzorg.nl  info@cadensuitvaartzorg.nl

Cadens uitvaartzorg Stationsstraat 48 Made Afscheidskamer Magnolia Cyclaamstraat 2a Made 8

E K IE N O M R ’TlaorHvuA ! e k ie n e m e r r e H t u j e e m r o a r mek K

we begonne om ut muzikaol Vlak nao de zomervakaansie zen t toen we un bietje op stoom klaor vur mekaore te kraige. Ne van dun ellufde, bleek da raore kwaame, zo richting dun ellufde lsete te gooie. vierus stikveul roet in ut carnava lissinge zen dur de Moeilukke, mar zeker teregte, bes simpelweg da we Stichting genome en da beteket

ment zalle viere klaor vur mekaor op un aander mo wel klaor vur meej zun alle. We motte egter nou alleen zen hellupt en mekaore staon, da ge meese die da ge goed zurgt vur un aander. kaore lette en gin As we nou ammel un bietje op me t vast snel goed. Dan gekke dinger doen, dan kommu lucht gooie en de kenne we wir de haandjes in de er. En rekent dur dan beentjes kenne ok wir van de vlo muzikaol alles klaor mar op daggut Herremenieke dan vur mekaore hed ! Hopeluk tot gauw en blaif gezond

!

113


DE GROOTHANDEL VOOR:

DRUKWERK | | BEVESTIGINGSARTIKELEN | | TOEGANGSCONTROLE | | BEDRIJFSKLEDING | | HYGIËNE | | GEREEDSCHAP | | RECLAME | |

VINDE OE L SK ARRENE VA IR ZO KLERE NIE M NDE FAIN, DAN KU B A I O O S V UR RE W E R R UK K L E Z AIN!

10

CORE BUSINESS... De kern van uw bedrijf is natuurlijk uw product. Daar draait het allemaal om binnen uw organisatie. Bij Gebr. Kraan Rondkartonnage is het product de kern. Sinds 1946 is Kraan al producent van spiraal- én parallelgewikkelde kokers voor etiketten, folie, textiel, papier, staal, isolatie, hygiënisch papier en nog veel meer.

BRIELTJENSPOLDER 14 MADE TEL. 0162-670403 INFO@SICOM.NL Productie van parallel- en spiraalgewikkelde kokers 8

114

Jules Verneweg 117, 5015 BJ Tilburg, Tel.(013) 542 74 50, Fax (013) 542 67 30

12


CV DE HOLTRAPPERS ALAAF ALLEMAOL! Tsja, tis ammel wa heej. Wai hadde jullie ut liefst un klain tipke van de sluier gegeven van unne waoge die wai aont bouwe zain. Mar helaos, is da nie, en meej oos geldt da ok vur vele aandere clubs int laand.

G

elukkig kenne we oos aige wel un bietje vermaoke, mee onlain wa dingen doen. En gezellig eppe meej mekaor, mar ja da is het toch nie hè… Oh oh, wa misse wai ut zeg! Taindes ut schraive van dees stukske leve we nog in 2020, dus wai wete nog nie wa ut meej carnaval zelf ammel zou zain en wa we ammel wir kenne… Des dus ammel nog afwaachten. Wai hoope op veul leut en gezellighaid vur ut komende jaor. Laote we daorom mar belove om dees jaor klaor te staon vur mekaor. Dan kenne wai ant end van dees jaor weer aon knalle! Dan maken we er dan wel wir un mooi feesje van meej unne mooie waoge!!

CV de Holtrappers

4

115


Hoe gaode-gai?

MARGE FOOD & NON FOOD B.V.:

nie..!

“VOOR DE HEERLIJKSTE BONBONS VAN TOSCA, LA BOHÈME EN CHAPEAU”

Het Sporttheater www.hetsporttheater.nl

12

BENT U OP ZOEK NAAR DEZE HEERLIJKE BONBONS?

Pluimveebedrijf de Leeuw de Laat Witteweg 12 4921 LK Made

In de volgende supermarkten komt u onze bonbons tegen: • Jumbo Hesselberth Made • Albert Heijn Made • Coop Made

BOERDERIJAUTOMAAT

Verse Scharreleieren Pluimveebedrijf de Leeuw de Laat

Scharreleieren, Aardappelen en Uien 7 dagen per week open 2

We draaie dur omhènne! 8

Marge Food & Non Food B.V.:

Brieltjenspolder 6 4921 PJ Made Bent u op zoek naar deze heerlijke bonbons? www.margefood-nonfood.nl In de volgende supermarkten komt u onze bonbons tegen: info@margefood-nonfood.nl • Jumbo Hesselberth Made ContactTel.: 0162 68 67 00 “Voor de heerlijkste bonbons van Tosca, La Bohème en Chapeau”

vitrage, gordijnstof, zonwering, vloerbedekking, vinyl, laminaat verlichting

Marktstraat 13 Made Tel. 0162 68 73 91

• •

St. Janstraat 11b Oosterhout Tel. 0162 45 30 97

www.avoird-woonidee.nl 5

Supercoöp Made Albert Heijn Made

Marge Food & non Food B.V. Marge Food & non Food B.V. Brieltjenspolder 6 4921 PJ Made Brieltjenspolder 6 is het adres van het hoofdkantoor, geen verkooppunt. www.margefood-nonfood.nl info@margefood-nonfood.nl

Glas en montage bv

P. J. C. van Kastel

Tel.: 0162 68 67 00

Stationsweg 25 4924 BN Drimmelen

Brieltjenspolder 6 is het adres van het hoofdkantoor, geen verkooppunt.

tel: 0162 686401 fax: 0162 687243

7

Veur un spetterend carnaval naor:

4

116

5


JEUGDsauwelen Normaliter stapte twee weken vur carnaval un weekend lang, unnen dampende Korenbeurs binnen om eens lekker un potje te gaon zitten lachen. Ut sauwelweekend wordt al 15 jaor afgesloten op dun zondagmiddag meej ut Jeugdsauwele, mar ok da zit dur dees jaor jammer genoeg nie in.

M

ALTIJ BLIJVEN LACHEN, WANT DA IS GEZOND

ar agge oew eige iets nooit mot ontnemen dan is ut wel het ut genot van un lekkere lachbui. As oonze jeugdsauwelaars erges goed in zain dan is ut wel de May laote lachen en as ut aan hun leg brenge ze daar dees jaor gin veraandering in.

die wel us meer de kaans tijdens de corona. MAARTEN VAN OOSTERHOUT wit dur alles van: Jochem Myer – Nog eentje dan. We loope allemaol wel us te stoeien meej ut dekbed of dun vaotwasser. Daarom wil ROSEMARIJN NELISSE jullie vraogen ut volgende stukske te kaike: Jochem Myer – Huishouden. Dees jaor bestelle we meer pakketjes en sturen we meer brieven dan in jaore is gebeurd. JENS VAN GURP vindt het dan ok goed dat de May is ff gaot kijken naor Andre van Duin – De postbode. Tot slot komme we dees jaor allemaal graag en veul in dun supermarkt. Op de May hebben we dur 4, maar dees filmpke van SERENA DEN OTTER gaot over dun Albert Heijn van Twan van Meel: John Fealey - Put it in your zakje

Zet oewe ei-pet, smartifoon, flat screen of slimme televisie dus mar eens aan. Ooze acht jeugdsauwelaars hebben namelijk allemaol un fragmentje uitgekooze waor ze jullie gère meej opvrolijken in deeze gekke taiden. As eerste lijkt JILL VAN DONGEN ut un goei idee as jullie op JoepTjoep het volgende fragment opzoeken: Najib Amhali – Broodje Shoarma (agge oew aige ooit nog zo gedraogt bij dun shoarmaboer dan bende af) Volgens ANIKA HEERE is ut heuuul belangrijk dat iedereen die wel us vecht meej dun stofzuiger het volgende fragmente gaot bekijke: Ronald Goedemondt – Ruzie met de dingen. As we naor SOFIE VAN ZUNDERT en KOERT-JAN NOOIJENS luistere dan motte we toch nog eens ff achter oos oor krabben as we op vakaantie willen naor Bonaire, vandaor dees fragmentje: Jochem Myer – Bonaire meneer. Blaikbaor is dees stukkie zo leutig da allebei dees jeugdsauwelaars oew dees aanraaie. Iedereen het wel us slechte gewoontes, misschien krijgen

Maar liefst 7 fimpkes van 8 jeugdsauwelèrkes, goed vur minstens un uur aan lachsalvo gewoon thuis vanaf dun baank. Volgend jaor zien we oew gère gewoon wir op oewe stoel of aan un staontafel in dun Korenbeurs. Blijf gezond, wees lief vur mekaor en houw nog ff vol. Meej lachende groet, Luc Prullens Ferdi Orenman Beter bekend as de Commissie Jeugdsauwelen

Marktstraat 25 4921 BE Made Tel. 0162 - 685645

Markt 10 4761 CE Zevenbergen Tel. 0168 - 371800

5

Marktstraat 25 4921 BE Made Tel. 0162 - 685645 Markt 10 4761 CE Zevenbergen Tel. 0168 - 371800 1

5

117


E W NIEU

!

L E T E CV-K

Nu met

GRATItS

eTwisaat!

thermost

Remeha Tzerra Ace 28C CW4 Compleet geïnstalleerd voor

1395.-

INCLUSIEF BTW, BIJ COMPLETE PLAATSING (BIJ VERVANGING) EN INCLUSIEF HULPMATERIALEN

U zit er warm bij met de kwalitatief hoogwaardige Remeha Tzerra HR combi-ketel.

J. van der Heydenstraat 1 | 3281 NE Numansdorp www.hollandwarmte.nl |  info@hollandwarmte.nl |  088-1180800 6

118


BLAI OP DE MAY GAAT ONLINE! Dit jaar helaas geen volle bak in De Korenbeurs op maandagochtend tijdens het Mays carnaval. Geen drietal Mayenèrs die op het podium in Grand Café du Kinkeluut de Blai op de May bokaal mag gaan verdedigen tegen een drietal Mayenèrinekes.

B

lijft de bokaal dan ook heel 2021 in handen van team Rob Schellekens, André Sips en Henk Stoop? Die kans is heel klein, want C.V. De Kinkeluten organiseert dit jaar een online editie van Blai op de

May! Inderdaad, dit jaar maakt heel de May, en ook iedereen die daar niet vandaan komt, kans om de meest felbegeerde bokaal van de May binnen te slepen. Iedereen die thuis een internetaansluiting of een goed WaaiFaai bereik heeft, kan zich inschrijven en meedoen! Het wordt de grootste en spectaculairste online quiz van de May, die op zaterdagavond 13 februari live gepresenteerd zal worden door een zwaargewicht van een quizmaster vanuit de Blai op de May studio. Messcherpe vragen over de best bewaarde roddels van de May, over de meest opvallende Mayenèrs, over het Mays carnaval van vroeger, over het nieuws op de May van vandaag en over al het andere wat met de May te maken heeft.

Kijk voor meer info en deelname op de Facebook pagina van C.V. De Kinkeluten. Schrijf je zo snel mogelijk in en houd zaterdagavond 13 februari vrij in de agenda.

IK WENS IEDEREEN EEN FIJNE CARNAVAL!

HUISSTIJL | BELETTERING | WEBSITES BRIELTJENSPOLDER 1 MADE WWW.MARLEENVEGERS.NL

8

119


Tankstation & Wasserette JAN VAN GELOOF

- en hobby w u l Voor a odigdheden n dierbe - meststoffen e d n tuinza ereedschap n tuing estelle o t l e e en sp

Het tankstation waar u nog echt word bediend!

9 CENT KORTING OP BENZINE!! Contante korting op Diesel Vraag op het station naar de voorwaarden.

Bij iedere 10 wasbeurten 1 GRATIS WASBEURT!

(vraag naar de gratis stempelkaart) 6

Wasserette met 4 programma’s voor een eigentijdse uitstraling en de hoogste kwaliteit Dankzij SofTecs borstels wassen zonder krassen!!! Molenstraat 11 – 4921 KJ Made- 0162 683557

3

3

A. Janssens & zn. Autobedrijf & Tweewielers

Advies, kwaliteit en service... daar heeft u wat aan! www.garagejanssens.nl 11

Brandestraat 18 • 4845 PH • Wagenberg • Tel. 06-27 52 04 28 • info@hoveniersbedrijfbuijs.nl

120

12

9


MEEJ D’N GEMÈÈNTEGIDS MEE ‘Lòòp mar effe mee’. Dieje tekst doet óe waorschainlijk denke aon d’n Albert Heijn. Nouw hèt die dà ok nie zelluf vèrzonne nàtuurlijk. Neej, die hèt dà van mij overgenome! Wánt ik doe al jáore rondleidingen over de May en leidt toeristen lààngs alle bezienswaordigheeje en historische plaotsen.

Z

o sta ik nog regelmaotig bij Coert en Heidi vur de deur om te vertelle dà hier vrùger Cor van de Westen wòònde, die meej z’n A&O winkel d’n irste supermarkt van de May had. Ok bij Residentie Kerkstraot vertel ik nog règelmaotig over dieje klèèrezaok van wilde Sjef. Of was ‘t nouw Sjef de Wild? Dieje Sjef schijnt wellès vrèèmd te zijn gegaon en dà was ‘n héle rel, want òverspel kent allennèg mar verliezers. Dan mot ik wél wir gelijk denke aon ‘n reclaome van de goeje doele lòòteraj, die zegt: “Meejdoen is belángrijker dan winne”. Ok stop ik in de Kerkstraot ok règelmaotig bij d’n Chinése Muur. Nie dà daor nouw zoveul cultuur historische wetenswaordigheeje zijn gebeurd. Neej, eigenlijk hèlemaol niks, mar ik ken naomèlijk nog ‘n héél erg oud orgineel chinees gezegde en dà gaot als vollègt; “如果您睡覺時發癢,那您的手指就會聞起 來醒來”. Wà betèkend: “Wie naor bed gaot meej ‘n jeukende kont, wor wakker meej ‘n stinkende vinger”. ‘n Bietje verder in de Kloosterstraot heb ik ok nog wel ‘t een en àànder te vertellen. Héél, héél, héél vroeger stond daor naomèlijk d’n éérste flat van de May. En die zát vol meej schipperskinderen die héél de week in de kost zaote bij de nonnen. Laoter werd ‘n gedeelte van de school weer ‘t clubgebouw van de Madese judoschool en wéér laoter kwàm t’r ‘n dokterspraktijk die pas gelèje ok wir verhuisd is. Mar dieje praktijk wàs d’n éérste praktijk waor viagra werd uitgegève. Wèten jullie trouwens hoe dagge kunt zien dà ‘n kind verwekt is meej behulp van viagra? Nie? Nouw, dan kan ‘t kind nao de geboorte gelijk staon! Wir ‘n bietje verder in de Kloosterstraot hèdde Cafetaria de Schutter. Daor zou ik ók wel wà wille vertelle. Mar ja, dan komt Bianca naor buite en die nèèmt gère ‘t woord. Ach, ze meen ‘t goed en gelukkig is heure Ger nie zonne praoter. Mar às Bianca dan uitgepraot is en we hebbe d’r gegète dan kan ik óe vertelle òver de Van Dongen’s die dà kruispunt beheerst hebbe. Al dieje Van Dongen’s hadde d’n bijnaom

‘de Schutter’ en dà was daor nàtuurlijk frietboer de Schutter; mar dà had Bianca al vèrteld. Dan aon d’n overkàànt hadde Ad de Schutter van d’n benzinepomp en daorneffe groenteboer de Schutter en daor wir neffe autorijschool de Schutter. Nouw hòòr ik óe denke; ‘en dieje kerstbòòmeverkoper dan?, heet die ok Van Dongen?’. Ja, dà klopt mar die kom van Den Hout en daor hebbe de Van Dongen’s wir d’n bijnaom ‘de Mol’. Mar wir genoeg òver die Van Dongen’s, want we gaon wir verder richting ‘t gemèèntehuis en dan kàn ik toch meej ènige trots vertelle dà t’r 121


Na de carnaval staan we weer voor u in het gareel 5

• • •

Feestje, receptie, jubileum of avondje met vrienden? Streekkoken voorziet u en uw gasten graag van een heerlijke maaltijd en/of hapjes gemaakt van verse Streekproducten.

Feesten/partijen Zalenverhuur Uitvoeringen Condoleances en uitvaarten

Onze mogelijkheden zijn zeer uiteenlopend, waaronder; ‫ ٭‬Amusediner ‫٭‬Fingerfood ‫٭‬Proeverij van streekgerechtjes ‫٭‬Kok aan huis Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze vernieuwde Voor meer website informatie verwijzen wij u naar onze www.streekkoken.nl

website www.streekkoken.nl

Streekkoken Bergseweg 15 4921 PR Made 06-83170204 info@streekkoken.nl wenst iedereen een leutige carnaval!

Streekkoken.nl Bergseweg 15 4921 PR Made 06-83170204 info@streekkoken.nl 122

7

8


regelmaotig gejuich te hòòre was op dieje plek. Ja, dà was dan wel toen ‘t nog ‘n voetbalveld was. Bèvurbeeld op 27 juli 1971, toen Johan Neeskens 0-11 scoorde in de wedstrijd Madese Boys tèège Ajax. Vrùger was dus daor ‘t voetbalveld en aon d’n overkàànt woonde ‘n boer en die moes weg vur de boerenleenbàànk. Daornao werd de boerenleenbàànk wir ‘RABO’, mar toen ok die wir werd geslòòte, toen kwààme d’r appartèmente waor nou wir gewòòn boere kenne wònne. En zo is d’n cirkel wir rond.

yservice Part op

Wir ‘n bietje verder vinden we bij de ròtonde ‘n historische plaots. Want op ‘t kruispunt Adelstraot, Marktstraot, Nieuwstraot en Godfried Schalkenstraot daor is toch wel wà te vertelle. Nèm nouw Godfried Schalken zelluf. Dà was d’n éérste schilder van de May. Laoter kwamen pas schilder Rovers, Smits en De Wijs.

Kijktè dan wir naor links, dan hedde de Adelstraot waor gè langs ging aggè naor d’n Adel in Geertruidenberg ging. Kijktè naor rechts, dan kijktè zo de Nieuwstraot in. Eigenlijk d’n ‘nieuwe straot’ naor Wagenberg. Goed trouwens dà we dà gedaon hebbe, anders was dà echt ‘n achter geblèève gebied geworre. Nouw en kijktè dan achter óew, dan kijktè zo de Marktstraot in. ‘t Bruisend hart van de May! Alle zichzelluf respecterende winkels en de mèèste kroegen vinde in deze straot. Zellufs de zilverlindes die de Marktstraot tot zo’nne mooie straot maoke, hebbe ‘n nummer. Gè mot ‘t wèète en gè mot wèète waor gè mot kijke. En nouw hoor ik jullie al wir denkè: schoenewinkels, visboer, drankenzaok, Chinees en ‘n bloemewinkel zie ik nie in de Marktstraot. Hebbe jullie die dan nie? Jawel… lòòp mar effe mee.

ger niveau a l s ur e K

M. de Wijs Adelstraat 14 - Made

Telefoon 0162 - 682696 6

2

.

Geschikt bloemwerk voor elke gelegenheid

Aardappelautomaat

Wij maken het voor u

7 dagen per week open! Voor uw kleiaardappelen, uien en vrije uitloopeieren

Machielse Aardappelen Prinsenpolderstraat 140 4921 KZ Made

Nieuwstraat 19 - Made Tel (0162) 68 25 62 1

3

123


7

124


BOUWPAKKET Ik weet nog goed dat de eerste tv bij ons in de buurt opdook. Dat zag je meteen aan de enorme antenne tegen de schoorsteen op het dak, maar vooral aan de vele kinderen, die zich binnen of buiten voor de ramen aan de zwart wit beelden vergaapten. Elke woensdag- en zaterdagmiddag kondigde tante Hannie om 17:00 uur het programma aan. Dan keek de hele buurt naar Pipo de Clown, dappere Dodo, Swiebertje, Paulus de Boskabouter en de Verrekijker op zo’n enorme kast met knoppen aan de zijkant en toch maar een klein beeld. Dat waren nog eens tijden.

K

inderen waren er genoeg in de buurt, want de moeders waren zo ongeveer chronisch zwanger, al hadden sommigen hun leven lang al een dikke buik. En als de kinderen niet snel genoeg kwamen stond de pastoor voor de deur om te vertellen dat de gezinsuitbreiding wel erg lang uitbleef. Maar iedereen kende iedereen. Ons moeder kende bijvoorbeeld heel de buurt en zo was het ook andersom. Tante Fien, tante Mien, tante Dien en tante Stien waren gewoon voor iedereen tante. Of ze nou in de familie zaten of niet, alle moeders in de buurt waren tante. Ons kende ons allemaal, we waren een grote familie en tegenwoordig moet je maar afwachten wie er naast je komt wonen en waarom. Het is toch te gek dat je tegenwoordig amper weet wie er naast je woont.

Ik stond in dubio. Ik kon twee dingen doen: een bouwpakket van de tv maken of een bouwpakket maken en vervolgens de hele doos met inhoud in twintig stukken zagen en mijn buurman de opdracht geven alles weer in elkaar te zetten. Een soortement van bouwpakket in een bouwpakket van iets wat je normaal gesproken in een keer kant en klaar iemand cadeau kunt geven. Zo zit ik dus niet in elkaar. Doe er maar wat voor, verdorie! Dat zijn pas de leuke dingen voor de mens.

En als we wat ouder waren lukte het af en toe om ’s avonds tussen 08.00 en 10.00 uur te gaan kijken, naar Schipper naast Mathilde bijv. Maar dan moest je wel een extra antenne op het dak hebben om d’n Bels te kunnen krijgen. Munnen buurman heeft nog steeds zo’n grote ouderwetse antenne op het dak en binnen stond een even oude ouderwetse zwart wit tv, totdat ‘ie pasgeleden zelfs na heel veel gevloek geen beeld meer had. Maar… na de perikelen van de kater van onze buren en onze hond achter die ene muis, besloot ik mijn buurman voor zijn verjaardag te verrassen. Munnen buurman is niet voor niets al jaren munnen beste vriend en dus besloot ik hem voor zijn verjaardag een led-tv met abonnement voor een jaar op Ziggo te geven. Dan kon eindelijk die verrekte antenne van zijn gammele schoorsteen. Als extra verrassing besloot ik van de nieuwe tv een bouwpakket te maken. Kijk, je kunt zo’n kijkding kant en klaar aanleveren, maar hij verveelde zich de hele dag stierlijk in die luie zomerwarmte. 125


meej dun optocht vor dun deur, trekkuh waj gewon dur. estta.nl

estta dental studio 5

126


Ik nam de door Bol.com bezorgde t.v. doos mee naar mijn laboratorium in het schuurke achter ons huis en ging op de werkbank aan de slag. Mijn laboratorium dient vooral om illegaal legaal vuurwerk en andere projectielen te vervaardigen. Dus voor het maken van een bouwpakket van een simpele led-tv draai ik mijn hand niet om. In een mum van tijd had ik het hele apparaat uit elkaar liggen. Ik stopte alle kleine onderdeeltjes in van die plestieke zakskes, die ge weer dicht kan proberen te klikken en daarbij kreeg ik een lumineus idee. Op een holletje ging ik naar de vliering snuffelen tussen de kerstspullen. Ik kreeg een doosje te pakken waarin een snoer zat met 100 led lampjes (ook buiten te gebruiken) en ging op hetzelfde holletje terug naar mijn laboratorium. Ik peuterde alle lampjes uit het snoer en liet ze in zo’n klikzakje glijden. Kon de buurman tenminste uit gaan zoeken, waar de led lampjes in een led-tv aangebracht moeten worden. Eerlijk gezegd was mijn buurman niet direct een licht, want een ledje past in elk gat, ook in het kleinste. Tevreden propte ik alles terug in de doos en duwde er een fles jenever tussen en zelfs de gebruiksaanwijzing deed ik erbij om de onzekerheden bij de buurman weg te halen, de moed erin te houden en vooral om hem meer fouten te laten maken. Een beschrijving van hoe de hele boel weer in elkaar gezet moest worden had ik niet en deed ik er uiteraard niet bij. Buurman Gerrit moest het zelf maar uitzoeken. Daar had ‘ie tijd genoeg voor en een hele tijd wat te doen. In de dagen erna hoorde de buurvrouw regelmatig brullen: “Hee Gerrit, wanneer is die tellevisie gvd is klaor? Ik wil wellis nar goeie tajje kaike en naor koken zonder kaike.” “Ik wit nondeju nie waor ik al die laampkes in mot douwe,” lalde Gerrit. “Ik verveel m’n aige kepot mej heel dun dag niks doen,” brulde de buurvrouw terug. “Dan goade mar wa meer mej oew poe… ehm… kaoter zitte speule,” lalde Gerrit.

De gesprekken van de buren bevielen me uitstekend en door de schutting reikte ik hem een nieuwe fles jonge aan. “Dès nog veur oew verjaordag,” grijnsde ik, “och, we zen goeie buren hai! Tis oew gegund.” “Mar ik heb al zouwveul van jullie g’had,” zwamde Gerrit, “alleen kraig ik da ding verdomme nie goed in mekaore gezet.” “Drinkt’r nog ene,” stelde ik voor, “misschien lukt het dan beter. ” “En ast op is,” fluisterde ik,” heb ik nog wel wat in voorraad. Kunde beter nadenken.” “Hej buurman, agge noggis wa weggift,” krijste de buurvrouw. “Hej, buurvrouw, ik heb het mej liefde en plezier gedaon wor.” “Joa, gai doet alles mej liefde en plezier. Da hore wai snaags wel.” “En da doek ook mej veul liefde en plezier. Hej Gerrit, vattur nog ene joh. Misschien hedde dan vannaacht ok is wa meer liefde en plezier.” “Ik wil vanaoved tejvej kaike,” krijste de buurvrouw. “Dan zalde toch de rajjende rechter in motte schaokele,” zwamde Gerrit vanuit zijn laboratorium. “Hej Greet, wilde gai oewe mond nou is houwe? Ge haol me helemaol uit mun con… hoe heet dat verdommes k… geval ok alweer? Ik zal de stekker d’r is insteke,” lalde Gerrit vanuit zijn laboratorium, dat even later met Gerrit, de restanten tv en de fles jenever aan een ongeplande luchtreis begon. Alleen Gerrit belandde in het ziekenhuis, tot de brandwonden ver genoeg dichtgeschroeid waren. Van de tv verkoper kreeg ik een nieuwe tv, toen ik zonder blikken of blozen vertelde dat het mooie cadeau bij het eerste contact met de stroom, de lucht in was gegaan. En ook de brandverzekering betaalde onder veel protest uit, want het laboratorium was de laatste jaren al te vaak de lucht in gegaan, maar deze keer was vuurwerk geen oorzaak. Daarmee verraste ik Gerrit en sindsdien zit hij dag en nacht te kijken en vergeet zijn splinternieuwe laboratorium.

Hedde gai na 4 Carnavals daogen stappen… wir zin om lekker tegen een bal aon te trappen?

Thijssenweg 22 4927 PC Hooge Zwaluwe / Wagenberg 0162-680687

Meld oe dan aon bij Madese Boys Daor kende lekker voetballen en hebben ze een gezellig clubhois! www.madeseboys.nl

w w w. b r e n s e v e r h u u r. n l 8

6

127


Uw installateur op het gebied van: - Inbraakbeveiliging - Camerabeveiliging - Toegangscontrole techniek - Elektrische installatie (nieuwbouw en renovatie) - Data installaties Voor particulieren, bedrijven en instellingen Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek naar:

Steven van Meel 0162 - 22 50 73 info@svmtechniek.nl

7

128


Saome kieze we:

“DE WAOGE VAN ‘T CARNENNIUM” t tijdens karreneval. De Gròòte Optocht is elluk jaor letterlijk en figuurlijke ‘n hòògtepun s de spanning van de Prachtige creaoties op straot, rijen publiek, en vur de deelnemer commissie Gròòte Optocht prijsuitreiking. Motte we dà alles misse in 2021? Gelukkig nie! De te roepe. D’n optocht komt hèt ‘n idee bedacht om ‘t “optocht gevoel” bij oos allemaol op e vurbij. de huiskamer in. Hòògtepunte van de afgelòòpe elluf jaor komm

H

elaos kunne we nie ál die leuke individuelen, spetterende groepe en creaotieve waoges laote zien. We hebbe dus mótte kieze vur de A-waoges. Dees bouwclubs hebbe d’r mooiste 5 creaoties van de lèste elluf jaor mogen nominèère vur de verkiezing van “De waoge van ut carnennium” (carnennium is ‘n periode van 11 jaor, vinde wij tenminste). Die karrenevalswaoges gaon karrenevalszondag 14 februari a.s. om 14.00 uur rijden in ‘n digitaole optocht die te vollège is op Omroep Drimmelen; dà kèn op tellèvisie, via de website en ‘t Youtube kanaol.

GIJ BENT DE JURY! MAR HOE DAN?

Bij d’n échte optocht kenne we al jaore d’n publieksjury lààngs de kàànt van de weg, en nou kènne we dà ok mar dan uit óew eige huiskaomer. Wij hòòpe dà héél veul meejse mee kijke en de waoges die vurbij komme ‘n score gèève. En ge kunt ‘r zellufs nog wà mee winne ok! Om óew score van de waoges op te kènne gèève, gebruikte ooze web-app. We zulle van te vurre ok ‘n lijst meej deelnemers op vollegorde bekend maoke zodà ge die eventueel kunt printen en ge wellicht eerst op papier óew scores gift om ze laoter in te vulle in de app. Kort nao d’n uitzending sluit de app, dus daorom motte ok nie te lààng wachte meej ‘t òòverbrenge van óew uitslag naor d’n app. In de uitzending wor de slottijd ok bekend gemaokt.

Op dees manier krijge we ’n mooie’n optocht en tóch wà spanning bij de waogebouwers over welluk van d’r mooiste creaties nou écht de mooiste was vollèges ‘t publiek. D’n uitslag maoke we naoderhàànd bekend in één van de vollègende tellèvisieblokke. Dan hòòrde ok of gij zelluf prijs hèt. Ge wint als ge de mèèste waoges op dezellufde vollègorde hèt gezet às in d’n einduitslag goed blijkt te zijn. Wàànt dan bende natuurlijk écht ’n optochtexper t! Of gewòòn ‘n liefhebber die t’r kijk op hèt. KIJK EN DOE MEE AON DE WAOGE VAN ‘T CARNENNIUM!

E N I L N DE O -APP w Mcores van jouagens STE de s valsw Om iete carna ven, favor kunnen ge web-app. op te ik je onze te gebru ia je favorie naar

• Ga v netbrowser l/stemmen. inter ayeners.n doen m w w w. e te kunnen ccount e m na • Om je eerst ee gele knop). t moe maken (de n. aan te vanaf hede en team n Dat ka eventueel e e samen n me u t • Je k ven waar je opge . en speelt evenement aoge t e ‘W • Uit h zicht kies je ’. r m e u n’ ni ov t s pe l e c a rne n van ‘t oorgaan me starten e ‘D - Met e je deelnam neer je j n wa ku n vatten o f he r i l t . ma a r w

! l a v e n e r r a K j e e m Veul leut J. v a n G i l s

T R A N S P O RT

Lucia Eijckenstraat 21 4921 AL Made 06-18698028

10

3

129


Ik zal ze dees jaor misse: die gèèf verklede Mayenèrs die héél d`n avond saome d`r feestje viere.. Ik zal ze dees jaor misse: die gauw-gauw in `t schuurke in mekaar geknutselde karrekes vur de kinderoptocht Ik zal ze dees jaor misse: die tekstbordjes van rib-kàrton. Meej`n lekke viltstift in apart Mays beschreve. Ik zal ze dees jaor misse: die prachtige mùziek van de Mayse kapelle en de schitterende waoges van de verenigingen Ik zal ze dees jaor misse: al die Mayenèrs die soame meej oos ’t karrenal op de May maoke tot ’n belèèving

V

anààf halluf mààrt stond de wereld ineens effe hèllemaol op zunne kop. Bekàànt iedereen krèèg op d’n een of ààndere manier te maoke meej ’t COVID-19 virus. Evenemènte moesse worre afgelààst, winkels ginge dicht en nieuwe regels over ’n àànderhallève mèter soameleving bepaolden opeens oos lèève. We moesse thuisblijve. Ok bij de redaksie van De Mayenèr waore de nodige aonpassinge nodig. Mar De Mayenèr is ondàànks alle wijzèginge, beperrèkinge en nieuwe maotrèègele ook dees jaor tóch ‘gewòòn’ verschenen. Dà komt omdà adverteerders oos trouw blèève! Want dà De Mayenèr nie kèn bestaon zonder de steun van de adverteerders, zal iedereen begrijpen. De stichtingslèèje hebbe de afgelòòpe maonde de adverteerders benaoderd vur de jaorlijkse advertentieronde en de respons was ondàànks alles grandiòòs. Wij waardèère dees betrokkenheid en loyaliteit enorm. Hier past nàtuurlijk naomes de redaksie ’n woord van dàànk aon álle adverteerders:

“Bedàànkt!”

e i s k a d e de r

130


t i u n a v l a Carnav

De Korenbeurs in samenwerking met C.S. de Mayenèrs en Omroep Drimmelen

Vrijdag 12 februari

19.00 - 20.00 20.00 - 22.00

The Masked Mayenèr Opening carnaval 2021

Zaterdag 13 februari

16.00 - 17.00 20.00 - 22.00

Muziekbingo Kids Blai op de May

voor uitzending zie Facebook van C.V de Kinkeluten

Zondag 14 februari

10.00 - 11.00

Het Lof der Zotheid

m.m.v. De Blaoskaffers en ‘t Mays Kabaol

14.00 - 15.00 19.00 - 20.00

Elf jaar grote optocht; verkiezing Beste Wagen The Masked Mayenèr

Maandag 15 februari

13.00 - 14.00 20.00 - 21.00

Toeternietoe Muziekbingo volwassenen m.m.v. LA Sound

Dinsdag 16 februari

14.00 - 15.00 19.00 - 20.00

De Beste Juin The Masked Mayenèr FINALE!!

k

Alle programma’s, m.u.v. Blai op de May, zijn te zien op Ziggo kanaal 42 en KPN en Telfort 1476.

or

ES T.

enbeur s 18 83

ER VA N BL ON D BI ST IN G HO GE GI

e 33 CL

5.5 % AL C

blond

Bestel de Carnavaleske KORENBEURS BORRELBOX met daarbij het onlangs gebrouwen KB Blond bier volgens receptuur van Huub van Dijk via onze website!

Kerkstraat 13 Made 0162-682150 www.korenbeurs.nl 10

131


Toiswerreke... We motte er allemaol aon. Daorom zurgt EMSI dat ge al oew spullekes hierveur bai hullie kan koope, zoas:

DRUKWERK KANTOORSPULLE en RELAOTIE-GESCHENKE Wai wense oew allemaol ne leutige karreneval toe in welke veurum dan ok...... Den Deel 8 4921 JH Made 0162 68 33 16 info@emsi-made.nl

www.emsi-made.nl www.emsi-office.nl www.emsi-made.debesteingifts.nl

Profile for Daniel Jansen

Carnavalskraant "De Mayenèr" 2021  

Carnavalskrant van De May (Made) Officieel Orgaon van ut Mays Coronaval 62e jaorgang, Nummerke 62

Carnavalskraant "De Mayenèr" 2021  

Carnavalskrant van De May (Made) Officieel Orgaon van ut Mays Coronaval 62e jaorgang, Nummerke 62

Profile for vandaan
Advertisement