VanColland Magazine december 2017

Page 2

KO COLUMN

Actieve samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties

VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen. VanColland is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl.

In de maanden dat ik ‘stage’ liep bij mijn voorganger Hannie Zweverink, zijn er heel wat Colland-termen over tafel gegaan. Colland was voor mij niet geheel onbekend, althans…. ik wist in ieder geval van het bestaan van Colland. En dat er sprake was van een premieheffing.

08

Inmiddels is mij duidelijk geworden dat er binnen Colland heel veel gebeurt in samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sector. Zoals het Sectorplan Agrarisch en Groen dat dit jaar afgerond is. Wat zijn er mooie activiteiten georganiseerd voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector en het interesseren van de jongeren voor de sector! Deze thema’s zijn voor onze cumelasector van groot belang. Met het aantrekken van de arbeidsmarkt en het verhogen van de pensioenleeftijd binnen onze sector mag de aandacht op deze dossiers niet verslappen.

Dit is slechts een greep uit de onderwerpen, die ik de afgelopen maanden voorbij heb zien komen. Het thema van deze VanColland is maatwerk. In dit nummer vindt u nog veel meer voorbeelden van de activiteiten die via Colland op maat worden aangeboden voor de agrarische en groene sector. Het is mooi om te zien en te lezen hoeveel er door werkgevers en werknemers gezamenlijk wordt gedaan om het werk duurzamer en veiliger te maken.

Janneke Wijnia-Lemstra Algemeen directeur CUMELA Nederland

2 magazine VanColland

13 Colofon

Ook heb ik gemerkt, dat er binnen de sector veel aandacht is voor een veiliger werkomgeving. Onderwijs op dit gebied en regelmatige veiligheidslessen (toolboxen) kunnen hieraan bijdragen. Helaas gebeuren er nog teveel (ernstige) ongevallen. De invoering van het verplichte T-rijbewijs, als vervanging van het oude ‘trekkercertificaat’, is een verbetering. De moderne machines zijn efficiënter, maar daarnaast ook groter, zwaarder en sneller. Dat vereist de nodige vaardigheden van de chauffeurs. Een 16-jarige zonder meer op zo’n machine laten rijden, brengt te veel risico’s met zich mee. De drempel voor het behalen van het T-rijbewijs is hoog, met name vanwege de hoge kosten. Gelukkig zijn er binnen Colland subsidiemogelijkheden voor jonge trekkerchauffeurs, waarover meer in dit nummer.

VanColland is het magazine van het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Uw reactie kunt u sturen naar redactie@colland.nl. Hoofdredacteur: Marlies van Loon Eindredacteur: Gonny van der Vlis Redactie: Maria van den Heuvel, Annemarie van den Hoven, Lilian Kamstra, Wendy Kranendonk en Gonny van der Vlis Met bijdragen van: Ank van Lier, Mirthe Post en PencilPoint Fotografie: Peter Bredius, Math Creemers, Marcel van Diepen en Henk de Graaf Ontwerp & vormgeving: Drukwerkstudio.nl – Woerden Druk: Drukkerij Roelofs – Enschede