VanColland Magazine juni 2018

Page 1

H e t s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v a n a l l e a g ra r i s c h e e n g r o e n e s o c i a l e r e g e l i n g e n - j u n i 2 0 1 8 n u m m e r 2

VAN

Magazine

COLLAND THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE

ALS WERKGEVER OP VAKANTIE

‘Dankzij mijn mensen is vakantie ook echt vakantie’

PIEKARBEID

‘Zorg goed voor je mensen’

ZIEK OP VAKANTIE

Wat zijn de regels?

April 2018

1


Column

magazine van

COLLAND

Veilig vakantiewerk! Onlangs las ik een artikel over een vrijwilliger die zwaargewond raakte nadat hij, bij het ophalen van oud papier, door onbekende oorzaak van een rijdende vuilniswagen was gevallen. Het artikel greep me aan en deed me denken aan mijn eerste vakantiebaantje. Als vijftienjarige werkte ik een aantal weken voor een gemeentelijke reinigingsdienst. Zonder enige ervaring en zonder werkinstructie te hebben gehad, reed ik als belader achterop een vuilniswagen mee om huisvuil op te halen. Ook als we met een snelheid van 25 tot 35 kilometer naar de volgende woonwijk reden! Als tiener was ik me eerlijk gezegd niet bewust van de risico’s. Sterker nog: hoe harder we reden, hoe mooier ik het vond. Nu, jaren later en vele ervaringen rijker, weet ik wel beter. Stel je voor dat ik, net als de vrijwilliger, op zo’n moment van de vuilniswagen was gevallen. Wat hadden de gevolgen voor mij kunnen zijn? Ik had als tiener al gedeeltelijk of blijvend arbeidsongeschikt kunnen raken en daar de rest van mijn leven de gevolgen van moeten dragen. Hoe voorkomen we dit soort ongelukken? Zeker nu de zomervakanties weer voor de deur staan en er veel jonge vakantiekrachten aan het werk gaan. In tegenstelling tot opgeleide vakmensen zijn vakantiekrachten, net als vrijwilligers, vaak minder bekend met de veiligheidsrisico’s die zich voor kunnen doen tijdens hun werkzaamheden. Daar moeten werkgevers zich naar mijn mening echt bewust van zijn. Stel als werkgever vooraf vast welke werkzaamheden wel of niet door vakantiekrachten uitgevoerd mogen worden en zorg dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Controleer of uw risicoinventarisatie en -evaluatie nog actueel is en zorg dat vakantiekrachten die doornemen. Maak ook gebruik van uw arbocatalogus voor het geven van werkinstructies voordat vakantiekrachten aan het werk gaan. Laat vakantiekrachten onder toezicht van een ervaren en deskundige werknemer werken. Mijn gedachten gaan weer uit naar de zwaargewonde vrijwilliger. Ik hoop dat hij volledig herstelt van zijn verwondingen en dat anderen zo’n ongeval bespaard blijft. Zorg voor een veilige vakantie is daarom echt mijn advies!

Richard Maaskant Lid raad van commissarissen Sazas namens werkgevers

2

Magazine VANCOLLAND

COLOFON VanColland is het magazine van het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Uw reactie kunt u sturen naar redactie@colland.nl. HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon EINDREDACTEUR Gonny van der Vlis REDACTIE Annemarie van den Hoven, Wendy Kranendonk, Bram Schreuder, Gaby Stokman en Gonny van der Vlis MET BIJDRAGEN VAN Ank van Lier en Martijn van Velzen FOTOGRAFIE Fabian Boot ONTWERP & VORMGEVING Drukwerkstudio.nl - Woerden DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen. VanColland is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl.


IN DIT NUMMER

juni 2018 nummer 2

04 ‘Die middag in de tuin heeft mijn keuze veranderd’

07 Lange dagen,

08 Piekarbeid:

gebruik ze goed

‘Zorg goed voor je mensen’

en, ‘Doordat we nu zo’n fijn team hebb kunnen we in de zomer makkelijker weg dan enkele jaren geleden’

THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE

Rob Moors, pag. 12

EN VERDER 02 09 10 13 14

16

Eveline van Peer - Broeks wint de Preventie Pioniersprijs 2018 Goede huisvesting voor seizoensarbeiders

Stagiair biedt kansen voor de glastuinbouw

18 19 20 22

Werkgever en BPL Pensioen helpen bij het nemen van de juiste pensioenbeslissing

23

Column Richard Maaskant Een dag meekijken... Wat zijn de regels rondom vakantie tijdens ziekte?

Juni 2018

Ongevalsanalyse: kan dit u ook overkomen? Bent u klaar voor de nieuwe privacywet? Scheiden: wat gebeurt er met het pensioen van uw werknemer en wat kunt u doen? Kort nieuws 3


Tekst: Gonny van der Vlis / Fotografie: Fabian Boot

‘DIE MIDDAG IN DE TUIN HEEFT De zomervakantie staat voor de deur. Veel bedrijven werken in deze periode met jongeren. Een mooie kans om aan jongeren te laten zien hoe leuk het werken in de agrarische en groene sector is. VanColland vroeg werkgever Raymond Landwehr Johann van Tuin Totaal Hoveniersbedrijf uit Haarlem naar zijn ervaring met jonge werknemers en sprak met de zestienjarige werknemer Tim Peters. Thijs van Berkel, eigenaar van Uit den Boogaard Hoveniers uit Nieuwe Wetering, vertelt hoe zijn groene carrière begon met een vakantiebaantje. Alle drie de hoveniers hebben een ding gemeen: een ervaring in de tuin bepaalde hun beroepskeuze.

Tim Peters (l) en Raymond Landwehr Johann (r)

THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE


MIJN KEUZE VERANDERD’ ‘Soms benaderen jongeren mij voor een bijbaantje, nadat we bij hun ouders de tuin hebben aangelegd’

‘I

n de omgeving waarin ik ben opgegroeid, was het heel gewoon om al jong te werken en zelf geld te verdienen’, vertelt Thijs van Berkel. ‘Op mijn elfde kreeg ik een vakantiebaantje op een camping in de buurt. Ik spaarde voor een surfboard. Mijn ouders wilden wel een deel bijbetalen, maar ik moest eerst een groot gedeelte zelf verdienen. Samen met leermeester Sjaak zorgde ik voor het groenonderhoud op de camping. In het begin was ik met name takken aan het slepen als Sjaak aan het snoeien was en ruimde ik het groenafval op. Maar onder zijn begeleiding leerde ik veel. Toen jaren later uit een beroepskeuzetest kwam dat ik hovenier moest worden, was dat dus helemaal niet gek. Ik had vanaf mijn elfde al in het groen gewerkt. Toch had ik er zelf niet aan gedacht.’

Beroepskeuze bepalen Het had niet veel gescheeld of Raymond Landwehr Johann was nooit in de hoveniersbranche terechtgekomen. ‘Ik had eigenlijk al besloten naar een technische school te gaan’, vertelt Landwehr Johann. ‘Die was op fietsafstand en veel klasgenoten gingen ook naar deze school. Op advies van een decaan heb ik een middag meegelopen met het meisje dat het tuinonderhoud bij de school verzorgde. De decaan had in een test gezien dat ik met mijn handen en buiten moest gaan werken. Die middag in de tuin heeft mijn keuze veranderd.’ Ook werknemer Tim Peters maakte de keuze voor het hoveniersvak pas na ervaring opgedaan te hebben in de tuin. ‘Omdat ik mijn middelbare school niet afgemaakt heb, moest ik een BBL-opleiding op niveau één beginnen. Ik wilde een opleiding in de dierhouderij doen, maar dat kon niet op dit niveau. Dus werd het een tuincentrumopleiding, waar ik bij allemaal Juni 2018

hoveniers in de klas kwam. Tijdens het practicum gingen we aan de slag met groenonderhoud en met een bosmaaier. Na dit practicum wist ik dat ik hovenier wilde worden.’

Laten zien wat het hoveniersvak is Raymond Landwehr Johann: ‘Jongeren weten nauwelijks wat het hovenierswerk inhoudt. Ik had ook geen idee. Snuffelstages, beroepenmarkten op scholen, vakantie- en bijbaantjes; ze zijn hard nodig om aan jongeren te laten zien wat er mogelijk is. Ze zeggen niet voor niets, ‘onbekend maakt onbemind’. Daarom vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren nu ik zelf een bedrijf heb. Ik heb jaren meegewerkt aan de beroepenmiddag op de basisschool van mijn zoon en we zijn bijvoorbeeld ook erkend opleidingsbedrijf.’ ‘Soms benaderen jongeren mij voor een bijbaantje, nadat we bij hun ouders de tuin hebben aangelegd’, vertelt Van Berkel. ‘Ze hebben dan gezien wat we allemaal doen en hoe de sfeer is. Daardoor worden ze gemotiveerd voor het hoveniersvak. Herkenbaar, want voor mijn eerste stage benaderde ik ook het bedrijf dat de tuin bij mijn ouders heeft aangelegd. Inmiddels ben ik daar eigenaar van en hebben we het bedrijf van leermeester Sjaak overgenomen. Zo mooi kan het lopen. Een bijbaantje zoals ik op mijn elfde had, kan ik jongeren door alle wet- en regelgeving niet meer bieden. Maar ik werk wel regelmatig met leerlingen die een groene opleiding volgen.’

Werken met gemotiveerde jongeren in het team Raymond Landwehr Johann: ‘We hadden al veel ervaring met leerlingen van niveau drie en vier. Tim Peters is de eerste leerling die bij ons werkt en een opleiding op 5


WERKEN MET JONGEREN; WAT MAG WEL EN WAT IS NIET TOEGESTAAN? DE BELANGRIJKSTE REGELS OP EEN RIJ. • Kinderen onder de dertien jaar mogen niet werken. • Dertien-, veertien- en vijftienjarigen mogen lichte werkzaamheden verrichten: lichte oogstwerkzaamheden (bijvoorbeeld fruit en groente plukken), lichte gewasverzorging (pluizen, dieven, toppen, inbuigen), bollen pellen en kleine dieren (als konijnen en kippen) voeren. Bij dertien- en veertienjarigen moet permanent toezicht aanwezig zijn. Bij vijftienjarigen moet een toezichthouder in de buurt zijn. Tijdens vakanties mogen dertien- en veertienjarigen maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week werken. Voor vijftienjarigen geldt een maximum van 8 uur per dag en 40 uur per week. • Let ook op bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst. Voor jongeren tot en met vijftien geldt dat de ouders de arbeidsovereenkomst mede moeten ondertekenen. Ouders kunnen in de arbeidsovereenkomst vast laten leggen welke werkzaamheden hun kinderen zullen verrichten.

Thijs van Berkel

niveau één volgt. Hij is pas zestien. Werken met een zestienjarige vraagt iets meer van de collega’s die met hem samenwerken. Ik wil hem bijvoorbeeld niet te veel zwaar werk laten doen. Maar hij wil natuurlijk ook niet onder doen voor de rest van het team. Dus houd ik er rekening mee bij het inplannen van de klussen. Welk werk past het beste bij hem en met wie kan hij dat samen doen.’

• Zestien- en zeventienjarigen mogen alle werkzaamheden doen, tenzij ze gevaarlijk zijn of schade voor de gezondheid kunnen opleveren. Denk aan het werken met gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Zij mogen maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week werken. Meer informatie vindt u op www.stigas.nl. Kijk onder ‘kennis’ bij ‘Jongeren aan het werk’.

Tim Peters: ‘Omdat ik nog op school zit, kan ik nog niet alle werkzaamheden. Ik mag bijvoorbeeld nog niet met een heggenschaar werken. Dat hebben we op school nog niet geleerd. Onder begeleiding van collega’s leer ik dit en doe ik ervaring op. En als het zelfstandig gedaan moet worden, dan moet een collega het doen.’ ■

Voor jonge werknemers die een BBL-opleiding volgen kunt u mogelijk subsidie ontvangen van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Bekijk de mogelijkheden op www.collandarbeidsmarkt.nl.

6

Magazine VANCOLLAND


Tekst: Annemarie van den Hoven

LANGE DAGEN, GEBRUIK ZE GOED Zomer. Dat betekent in veel agrarische sectoren: lange dagen maken. Het gras en de mais moeten van het land, het graan gedorst en de aardappelen gerooid, en het liefst een beetje snel. Hoe ga je daar verantwoord mee om? VanColland vroeg het Mathijs Westra, directeur van loonbedrijf Westra.

THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE

Loonbedrijf Westra (50 man personeel) heeft vestigingen in Franeker, Harlingen, Arum en Oostbierum. Westra zat vijf jaar in de klankbordgroep Agrarisch Loonwerk van Stigas waar hij zich onder andere richtte op vraagstukken rond gezond en veilig werken.

‘I

n de agrarische sector hebben we te maken met moeder natuur. Zij bepaalt wanneer de klus geklaard kan worden. En als het eenmaal kan, wil je niet na acht uur je machine al aan de kant zetten’, vertelt Westra. ‘Ik zeg altijd: met hard werken is niets mis, maar het moet wel verantwoord gebeuren. Als je om tien uur ’s avonds, hartstikke moe, nog aan je machine zit te sleutelen, kan er zomaar iets misgaan. Maar ook op de openbare weg kunnen er ongelukken gebeuren.’

Vakmensen ‘De basis is dat je met moderne machines werkt’, vervolgt Westra. ‘Liefst met klimaatbeheersing en een stille cabine. Daarnaast moet je er als bedrijfsleiding voor zorgen dat mensen elkaar op tijd aflossen.’ In de praktijk gaat dat echter niet altijd zo makkelijk. ‘Vaak is het

tijdens een piek lastig om aan voldoende vakmensen te komen. En je hebt te maken met mensen die hun machine niet uit handen willen geven aan een ander. Als leidinggevende moet je daartussendoor laveren. Mijn tip: maak gebruik van de teamgeest in onze sector. Binnen je bedrijf en bij de bedrijven waar je het werk uitvoert. Zo maak je veiligheid op een sociale manier bespreekbaar.’

In gesprek Dus: bespreek het met elkaar. Dat is om meerdere redenen nuttig. Westra: ‘In een gesprek zie je meteen hoe iemand in zijn vel zit. Is hij fit of heeft hij het zwaar? Dat hoeft niet per se met het werk te maken te hebben, het kan ook een gevolg zijn van wat hij thuis voor zijn kiezen krijgt. Gebruik deze informatie bij het organiseren van het werk.’ ■

WEEK VAN DE RIE - Van 11 tot en met 15 juni is het de week van de RIE. Met een RIE brengt u de risico’s op uw bedrijf in kaart en benoemt u wat u gaat doen om deze te beheersen. Wie in de week van de RIE een RIE met bedrijfsbezoek aanvraagt, ontvangt gratis een bedrijfsverbanddoos. Kijk op www.derievanstigas.nl of bel of mail de Stigas Servicedesk: 085 – 0440700, optie 1, info@stigas.nl.

Juni 2018

7


Tekst: Bram Schreuder

THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE

PIEKARBEID:

‘ZORG GOED VOOR JE MENSEN’ In deze tijd van het jaar worden veel piekarbeiders ingezet in de agrarische en groene sector. Zo ook bij het familiebedrijf van Jan Kapiteyn, in de kop van Noord-Holland. Bij de Kapiteyn Group worden bloembollen gekweekt, veredeld en geëxporteerd naar meer dan 40 landen. Jan Kapiteyn vertelt over zijn ervaringen met de werknemers die hem ondersteunen in de drukke seizoenen.

Kunt u iets vertellen over de werknemers die in de drukke periodes bij u werken? ‘Naast onze 55 vaste werknemers zetten we in intensieve periodes 80 à 90 zogenaamde piekarbeiders in. Bijvoorbeeld voor het in orde maken van de bloembollen-export orders. Daarvoor zijn veel extra handen nodig. Niet alle bloembollen kun je namelijk machinaal verwerken. De ‘Calla’ moet je bijvoorbeeld heel voorzichtig verwerken.’

Waar komen uw piekarbeiders vandaan? ‘We zetten al heel lang dezelfde piekarbeiders in, dit zijn voornamelijk Poolse werknemers. Zij zijn inmiddels echt onderdeel geworden van de ‘Kapiteyn-familie’ en het klikt goed met onze Nederlandse werknemers. Veel piekarbeiders komen al jaren bij ons terug en zij werven zelf soms ook weer extra mensen.’

Heeft u tips voor andere werkgevers die piekarbeiders in dienst hebben? ‘Zorg heel goed voor je mensen. Ik ben ervan overtuigd dat ze daardoor terugkomen. Nu er een tekort dreigt, is het nog belangrijker om een goede band op te bouwen met je tijdelijke krachten. Wij regelen de huisvesting en ook de begeleiding op het werk is goed geregeld. Daarom komen onze piekarbeiders graag bij ons terug.’ ■

MELD UW PIEKARBEIDERS AAN BIJ BPL PENSIOEN Werkt u met piekarbeiders? Meld deze werknemers binnen vijf werkdagen aan bij BPL Pensioen. U doet dit met het burgerservicenummer (BSN). Een piekarbeider uit het buitenland moet binnen vijf werkdagen bij een RNI-inschrijfvoorziening in uw regio een BSN ophalen. Maak via telefoon of internet een afspraak bij een RNI-inschrijfvoorziening. Doe dat voordat de piekarbeider bij u aan het werk gaat. Zo voorkomt u dat de aanmelding wordt afgekeurd of te laat is.

8

PENSIOENOPBOUW VOOR UW PIEKARBEIDERS? In de volgende cao’s is een ‘Regeling Piekarbeid’ opgenomen. Daarin staat dat er geen verplichte pensioenopbouw voor uw piekarbeiders is en dus ook geen verplichting tot het betalen van pensioenpremie: • Open Teelten Landbouw; • Open Teelten Tuinbouw; • Open Teelten Bloembollen; • Open Teelten Boomkwekerij; • Glastuinbouw; • Bloembollengroothandel. Aangesloten bij een andere cao? Dan kunt u geen gebruik maken van de ‘Regeling Piekarbeid’. Uw piekarbeiders bouwen dan net als andere werknemers pensioenrechten op, na hun aanmelding bij BPL Pensioen. Meer informatie over de Regeling Piekarbeid vindt u op www.bplpensioen.nl/piekarbeid.

Magazine VANCOLLAND


Tekst: Gonny van der Vlis

EEN DAG MEEKIJKEN

met de Colland Backoffice

Het aanvragen en declareren voor een van de regelingen van Colland Arbeidsmarkt kan snel en simpel via het Colland Administratie Systeem (CAS). Komt u daar niet uit? Dan kunt contact opnemen met de Colland Backoffice. VanColland keek een dag mee met Sibel Poyraz, teamleider van de Colland Backoffice.

8.30 uur

14.00 uur

Mail beantwoorden De Colland Backoffice is op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar. Loopt u buiten deze tijden ergens tegenaan, dan kunt u uw vraag ook per mail stellen. We streven ernaar om deze de volgende werkdag te beantwoorden. De meeste vragen gaan over nieuwe regelingen, zoals het T-rijbewijs voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het Praktijkonderwijs. Een aantal scholen heeft hun leerlingen op deze nieuwe regeling geattendeerd. Wij merken dan direct een piek in het aantal vragen over de regeling.

Beoordelen van aanvragen en declaraties voor diverse regelingen. Dagelijks ontvangen we diverse aanvragen en declaraties via CAS. De backoffice toetst deze aanvragen op basis van werkinstructies. De inschrijvers ontvangen per e-mail een bevestiging van de beoordeling. Zodra een declaratie is goedgekeurd zorgt de afdeling Financiën voor de uitbetaling.

10.00 uur Telefonische vragen beantwoorden we de hele dag door. Op dit moment krijgen we ook veel vragen over de cursusgroepenregeling. De definities van ‘school’ en ‘cursus’ zijn vorig jaar aangescherpt. Deze omschrijvingen waren zo breed dat werkgevers bijvoorbeeld ook samenwerkingen aangingen met adviesbureaus die hun adviestrajecten op deze manier verkochten. Werkgevers zijn niet dagelijks bezig met het aanvragen voor de cursusgroepenregeling. Soms komen ze er te laat achter dat een cursus waarvoor zij eerder wel konden declareren, nu buiten de definitie valt. Wij leggen aan de werkgever uit wat er veranderd is.

12.30 uur Tijdens de lunchpauze gaan we met zijn allen even achter de computer vandaan en maken we een wandeling. Natuurlijk blijft de backoffice wel bereikbaar.

13.00 uur Testen demo nieuwe regeling CAS werkt volledig automatisch. Daar zit veel techniek achter die per regeling wordt gemaakt. De backoffice test een nieuwe regeling voordat deze opengesteld wordt. We kijken of alles werkt zoals in de regeling is vastgelegd. Wordt bijvoorbeeld iemand die niet aan de leeftijdseis voldoet inderdaad automatisch afgewezen? In de nieuwe seniorenregeling Open Teelten staat de eis dat men, om gebruik te maken van de regeling, gedurende vijf aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar werkzaam geweest moet zijn in één of meer Open Teelten bedrijven. We testen dan of het systeem ook combinaties van verschillende bedrijven in verschillende sectoren Open Teelten herkent. Bijvoorbeeld iemand die eerst in de bloembollen heeft gewerkt en later in de landbouw. Juni 2018

‘Wij leggen aan de werkgever uit wat er veranderd is’ 15.30 uur Beoordelen informatie uit steekproeven Is uw declaratie bij het fonds Colland Arbeidsmarkt in een steekproef gevallen? Dan betekent dit dat wij van u nadere informatie vragen die betrekking heeft op de declaratie(s). Deze informatie moet u binnen twee maanden na einddatum van de cursus aanleveren. Zorg dat u de informatie correct en op tijd aanlevert, want anders wordt uw declaratie afgewezen en dat is natuurlijk zonde.

17.00 uur Pc afsluiten en naar huis. ■ 9


Tekst: Gaby Stokman

WAT ZIJN DE REGELS RONDOM VAKANTIE TIJDENS ZIEKTE?

THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE

Heeft u werknemers in dienst die ziek zijn? Hoe zit het dan als een zieke werknemer op vakantie wil gaan? Wij zetten de regels rondom vakantie tijdens ziekte voor u op een rij.

Een zieke werknemer vraagt toestemming van zijn of haar werkgever Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, moet die werknemer daarvoor toestemming aan u vragen. Het is lastig te beoordelen of een vakantie goed kan doen aan het herstel van uw zieke werknemer of juist niet. Om daar een juiste beslissing over te nemen, kunt u het beste advies vragen aan de bedrijfsarts. Hij of zij kan beoordelen of vakantie het herstel vertraagt en eventueel de re-integratie belemmert. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan. De invloed op vakantiedagen Stemt u in met de vakantie aanvraag? Dan kunt u de (bovenwettelijke) vakantiedagen afboeken, mits de werknemer hiermee heeft ingestemd. Uw werknemer heeft door het inleveren van vakantiedagen even een vrijstelling van zijn re-integratieverplichtingen. Het is dan ook logisch dat de zieke werknemer 10

voor zijn of haar vakantie vakantiedagen moet inleveren. Leg duidelijk vast dat de werknemer toestemming geeft deze dagen van zijn vakantiedagensaldo af te halen. Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantiedagen op als wanneer hij niet ziek zou zijn.

En wat doet u als iemand op vakantie ziek wordt? Een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt, moet zich ook bij u ziekmelden. Waar is een werknemer toe verplicht? En wat kunt u als werkgever doen? Vakantie binnen Nederland Het is belangrijk dat de werknemer die op vakantie ziek wordt zich tijdig ziekmeldt. De werknemer meldt zich ziek zoals afgesproken is in het verzuimprotocol dat binnen uw bedrijf geldt. Vaak meldt de werknemer zich ziek bij de direct leidinggevende. Maar dat hangt af van de afspraken die binnen uw bedrijf gelden. Het maakt geen verschil dat de Magazine VANCOLLAND

werknemer op vakantie is. Omdat zijn of haar vakantie in Nederland plaatsvindt, kunt u de verzuimbegeleiding meteen in gang zetten. Vakantie buiten Nederland Bij een ziekmelding in het buitenland is dit wat lastiger. Uw werknemer is verplicht zich ook vanuit het buitenland ‘normaal’ ziek te melden, uiterlijk binnen 24 uur. Uw werknemer moet tijdens zijn ziekte op vakantie bereikbaar zijn. Maak hier duidelijke afspraken over. U mag vragen naar het vakantieadres van uw werknemer. Vraag ook naar een verklaring, bij voorkeur in de Engelse taal, van een (huis)arts of een ziekenhuis over de arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid om (terug) te reizen en neem dit op in uw verzuimprotocol. Bij terugkomst mag u de werknemer laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Deze kan dan vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden beschouwd.


Vakantiedagen behouden of inhouden?

op vakantie in Nederland • werknemer m eldt zich ziek volgens bedrijf sregels • verzuimbege leiding start direct

Als een werknemer ziek wordt op vakantie, mag u als werkgever niet zomaar deze vakantiedagen inhouden. De werknemer is ziek en kan daardoor niet genieten van zijn vakantie. Er zijn situaties waarin u wel vakantiedagen af mag boeken:

op vakantie in

het buitenlan d • werknemer m eldt zich binnen 24 uur ziek • verzuimbege leiding start bij terugkomst

1. Als dit is afgesproken in uw cao, of de arbeidsovereenkomst. 2. Als schriftelijk is vastgelegd dat u als werkgever vakantiedagen mag afschrijven als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. Let wel: u mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen. 3. Wanneer de werknemer zelf toestemming geeft om de ziektedagen van zijn vakantiedagen af te trekken. ■

HEEFT U EEN VERZUIMVERZEKERING BIJ SAZAS? Dan geeft u ziekmeldingen eenvoudig door via MijnSazas. En heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 071 - 5689199. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: info@sazas.nl.

Juni 2018

11


Tekst: Ank van Lier / Fotografie: Fabian Boot

Hoe zorgt een werkgever dat het bedrijf probleemloos doordraait tijdens zijn vakantie?

THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE

‘DANKZIJ MIJN MENSEN IS VAKANTIE OOK ECHT VAKANTIE’

Rob en Hannie Moors runnen een paprikabedrijf van veertien hectare, verspreid over twee locaties. Vooral in de zomermaanden is het enorm druk op de kwekerij. Toch gaan de ondernemers in deze periode twee weken met vakantie. Dat kan zonder problemen. ‘De truc? Een goed team om je heen verzamelen en altijd twee mensen verantwoordelijk maken voor een taak.’

in de zomermaanden stijgt naar recordhoogte, gaan Rob en Hannie Moors altijd twee weken met vakantie in deze periode. ‘Dat kan prima’, zegt Moors. ‘Mijn dagelijkse werk bestaat vooral uit het regelen van het klimaat in de kas, het aansturen van de bedrijfsleiders en teamleiders en het in de gaten houden van alles wat te maken heeft met energie. Maar voor al deze taken is ook nog iemand anders verantwoordelijk. Datzelfde

B

ij Kwekerij Moors worden rode, gele en groene paprika’s geteeld. Het is een echt familiebedrijf: Rob Moors en zijn vrouw Hannie namen het bedrijf in 2007 over van Robs ouders. Sindsdien is de kwekerij flink gegroeid. ‘In 2007 hadden we nog vier hectare paprika’s, nu zijn dat er veertien’, vertelt Rob Moors (39). ‘Naast onze thuislocatie in AstenHeusden hebben we sinds 2014 ook een kas in Someren. En komend jaar groeien we verder door; dan komt er nog eens vijf hectare bij. Deze groei is nodig om onze klanten voldoende grote partijen te kunnen bieden.’

12

‘Belangrijk is ook dat je goede werknemers hebt, waar je op kunt vertrouwen’ Door alle ontwikkelingen is het leiden van het bedrijf een hele klus geworden. ‘Er zijn veel zaken die onze aandacht vragen: natuurlijk de teelt, maar bijvoorbeeld ook de energievoorziening, de administratie en het aansturen van het personeel. We hebben zo’n vijftien vaste werknemers, waaronder de bedrijfsleiders en leidinggevenden. Daarnaast werken we veel met uitzendkrachten: Nederlandse en Poolse mensen. In de zomermaanden kan het aantal uitzendkrachten oplopen tot vijftig.’

Gedeelde taak Hoewel het aantal te oogsten paprika’s Magazine VANCOLLAND

geldt voor de administratie, die Hannie doet. Hierdoor is het eigenlijk nooit een probleem om weg te gaan en kan alles gewoon doordraaien. Wel moeten we vakanties onderling afstemmen, zodat er altijd één iemand aanwezig is die een taak kan uitvoeren.’ Ook het aansturen van het personeel loopt in de zomermaanden zonder problemen door. ‘Dit is een gezamenlijke taak van de bedrijfsleiders en teamleiders. Als de een met vakantie is, neemt de ander het over. En indien nodig spring ik bij, als een soort van ‘vliegende keep’.’


Tekst: Martijn van Velzen

STAGIAIR BIEDT KANSEN VOOR DE GLASTUINBOUW

Goede mensen Toch is alleen twee mensen verantwoordelijk maken voor een en dezelfde taak niet voldoende om met een gerust gevoel op vakantie te gaan, geeft Moors toe. ‘Belangrijk is ook dat je goede werknemers hebt, waar je op kunt vertrouwen. Wij hebben de afgelopen jaren veel tijd besteed aan het vinden van de juiste mensen. Ook proberen we goed te zijn voor ons personeel, zodat ze graag bij ons blijven werken. Doordat we nu zo’n fijn team hebben, kunnen we in de zomer makkelijker weg dan enkele jaren geleden. Hoe groter je bedrijf is en hoe meer werknemers je hebt, hoe beter je gemist kunt worden. Mijn vader had vroeger twee hectare paprika’s en deed alles zelf. Op vakantie gaan in de drukste periode van het jaar was toen echt geen optie!’

Telefoon uit Tijdens zijn vakantie is Moors nauwelijks met zijn bedrijf bezig. Hoewel hij het klimaat in de kas, de energiezaken en de paprikaprijzen op de voet kan volgen via zijn telefoon of tablet, heeft hij zijn telefoon meestal uit staan. ‘Alleen ’s avonds check ik mijn e-mail en kijk ik of ik belangrijke telefoontjes heb gemist. Als dat nodig is, bel ik nog even met mijn bedrijfsleider. Maar verder is vakantie ook echt vakantie voor mij. Met dank aan mijn werknemers, waar ik blind op kan vertrouwen!’ ■

Het schooljaar 2017/2018 zit er bijna op. Studenten horen binnenkort of ze geslaagd zijn, stages en afstudeeropdrachten zitten in de afrondende fase en vakanties zijn geboekt. Maar er wordt ook alweer naar het volgende schooljaar gekeken. Net als bij u op het bedrijf. Ook u denkt waarschijnlijk al na over het komende seizoen. Hoe gaat u de teelt inrichten? Welke uitdagingen komen er op u af? En net zo belangrijk, hoe ziet uw personele bezetting eruit? Realiseert u zich dat er een nieuwe generatie jongeren nodig is om uw bedrijf verder te helpen? Jonge specialisten die willen werken in een sector die voorop loopt in oplossingen als het gaat om voedsel, energie en water. Denk bijvoorbeeld aan functies op het gebied van teelt, logistiek, techniek, sales & marketing, management etc. Jongeren die een opleiding voor een van deze functies volgen, denken niet direct aan een carrière in de glastuinbouwsector. Ze weten, zeker als ze van buiten de sector komen, vaak niet dat de glastuinbouwsector om ambitieuze en gekwalificeerde mensen in deze vakgebieden zit te springen. Door middel van bedrijfsbezoeken en gastcolleges maar vooral inspirerende stages wil de Stagestimulator de beeldvorming van de sector onder jongeren verbeteren en de tuinbouw aantrekkelijk maken.

Iets om over na te denken tijdens de vakantie! Ziet u binnen uw bedrijf kansen of mogelijkheden voor een stagiair? Of bent u bereid een groep studenten te ontvangen voor een bedrijfsbezoek? Neem dan contact op met de Stagestimulator Glastuinbouw via 06 - 11211584. Juni 2018

13


Tekst: Bram Schreuder

WERKGEVER EN BPL PENSIOE VAN DE JUISTE PENSIOENBE Robbert Hijdra heeft bijna 25 jaar met veel plezier bij Natuurmonumenten gewerkt op de afdeling public affairs. In die periode werkte hij ook vijftien jaar als lobbyist in de Tweede Kamer. Eind vorig jaar ging hij met pensioen. Hij werkt nu als vrijwilliger.

ik het toch wel spannend vond om het helemaal online te regelen. Met de berekeningen die de pensioendesk van BPL Pensioen voor me maakte had ik wel een goed gevoel. Ik kon echt zelf kiezen welke optie het beste bij mijn situatie past.’

Wanneer besloot u met pensioen te gaan? ‘Ik wilde graag doorwerken, maar in de cao van Natuurmonumenten is vastgelegd dat het arbeidscontract eindigt op de AOW-leeftijd. Die was bij mij 65 jaar en 9 maanden. Toen ik afgelopen najaar mijn AOW-leeftijd bereikte, startte het pensioen van BPL Pensioen. Hoe heeft BPL Pensioen u geholpen? ‘Ik kreeg een brief van BPL Pensioen omdat ik binnenkort mijn AOW-leeftijd zou bereiken. In hun online Pensioenplanner zag ik wat er met de hoogte van mijn pensioen gebeurt, bij de verschillende pensioenkeuzes. Ik heb ook telefonisch contact gehad met BPL Pensioen, omdat 14

Heeft uw werkgever u hier ook bij geholpen? ‘Via Natuurmonumenten zijn zelfstandig adviseurs in te schakelen. Mijn werkgever heeft die voor mij uitgenodigd. De adviseur heeft me belangrijke zaken over pensioen uitgelegd. Natuurmonumenten biedt ook een cursusdag aan over ‘met pensioen gaan’. Van die mogelijkheid heb ik geen gebruik gemaakt, omdat ik al voldoende op de hoogte was. Daarom heb ik mijn werkgever ook niet gevraagd om nog een consulent van BPL Pensioen uit te nodigen.’ Was u goed op de hoogte van het pensioen dat u kon verwachten? ‘Ja hoor, tot op de euro nauwkeurig. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar onze totale financiële situatie. Ik ben getrouwd en mijn vrouw werkt nog, waarschijnlijk niet tot aan haar AOW-leeftijd, maar daardoor veranderen onze totale inkomsten de komende tijd nogal. Er komt een moment waarop mijn vrouw al wel met pensioen is, maar nog geen AOW krijgt. In die periode hebben we extra geld nodig. Dat ben ik nu al een beetje aan het sparen. Daarom heb Magazine VANCOLLAND

ik er ook voor gekozen om eerst een hoger pensioen te krijgen en daarna een lager pensioen.’ Hoe vult u uw vrije tijd in? ‘Ik heb veel hobby’s, waar ik tijd in stop. Ik doe dingen in de natuur, zoals wandelen, fietsen, golfen en vogels kijken. Ook ga ik graag naar musea en heb ik nu meer tijd om te reizen. Mijn vrouw werkt bij de KLM. Ik kan nu vaker met haar meereizen. Ten tweede vind ik het nog heel erg leuk om met mijn oude vakgebied bezig te zijn. Ik zit in de Raad van Advies van een jong commercieel bedrijf. Ook ben ik lid van het bestuur van een landschapsvereniging die opkomt voor de kwaliteit van


EN HELPEN BIJ HET NEMEN SLISSING natuur en landschap. En ik werk nu als vrijwilliger bij Natuurmonumenten. En natuurlijk zijn er ook familie en vrienden en kleinkinderen. Ik pas elke week op mijn kleinzoon. Het is mooi om als grootouder je kleinkind te zien opgroeien. Doordat ik met pensioen ben, heb ik daar meer tijd voor. Wat dat betreft ben ik een zeer gelukkige gepensioneerde. En ik ben voor zover ik weet nog gezond, dus kan nog veel ondernemen. Ik besef me dat dit een groot goed is.’

Ik ben nog steeds actief in mijn vakgebied, dus hoefde ik niet echt te wennen aan ‘met pensioen zijn’ Wat doet u als vrijwilliger bij Natuurmonumenten? ‘Ik begeleid mensen in natuurgebieden. Dat vind ik ontzettend leuk. In de zomermaanden en in het voorjaar beheert Natuurmonumenten een grote zandbank in de Waddenzee vlakbij Vlieland. Daar ligt in die periode een klein huisje op, in een torentje op een boot. In dat huisje zitten elke week twee nieuwe vrijwilligers, die voorlichting geven aan mensen die de zandbank bezoeken met een boot. Het is echt een heel mooie ervaring. Toen ik vorig jaar formeel nog net niet met pensioen was, maar al wel vrij was, heb ik dat voor het eerst gedaan. Ik ben van plan om dit jaarlijks te blijven doen met mijn partner.’ Moest u wennen aan de overgang van werk naar pensioen? ‘Nee, op een gegeven moment heb ik voor mezelf echt de knop omgedraaid. Ik mis wel het contact met collega’s met wie ik in al die jaren een band heb opgebouwd. Zo’n zes keer per jaar zoek ik ze nog op voor een kopje koffie of een borreltje. Verder ben ik nog steeds actief in mijn vakgebied, dus hoefde ik niet echt te wennen aan ‘met pensioen zijn’. Ik ben blij dat ik op vrijwillige basis de voeling kan houden met mijn werk.’ ■

OOK EEN WERKNEMER DIE (BIJNA) MET PENSIOEN WIL? De pensioenconsulent van BPL Pensioen komt gratis bij u langs om u en uw werknemer te vertellen over de mogelijkheden.

Juni 2018

15


Tekst: Annemarie van den Hoven

EVELINE VAN PEER - BROEKS WINT DE PREVENTIE PIONIERSPRIJS 2018 Op 24 april ontving Eveline van Peer - Broeks, preventiemedewerker bij aannemersbedrijf Van Wijlen BV, de Preventie Pioniersprijs 2018. Stigas zet daarmee een enthousiaste en goed functionerende preventiemedewerker in het zonnetje. De prijs is in het leven geroepen om meer aandacht te vragen voor de belangrijke rol van preventiemedewerkers in de agrarische en groene sector. ‘De uitreiking was een feestje, echt leuk!’

16

Magazine VANCOLLAND


WAT IEDEREEN MOET WETEN OVER DE PREVENTIEMEDEWERKER • Sinds 1 juli vorig jaar is voor bedrijven de wettelijke verplichting om een preventiemedewerker te hebben aangescherpt. Stigasadviseur Marieke van Esveld: ‘Ik ken veel bedrijfsleiders en werknemers die preventiemedewerker zijn, zonder dat ze zichzelf zo noemen. Ze brengen de risico’s op hun bedrijf in kaart, treffen maatregelen om het werk gezonder en veiliger te maken en werken bijvoorbeeld samen met de deskundigen van de arbodienst. Als ik dan tegen ze zeg: ‘Eigenlijk ben jij hier de preventiemedewerker’, dan hebben ze dat nog nooit zo bekeken. Vooral omdat ze de formele functie van preventiemedewerker niet kennen. In veel bedrijven wordt momenteel formeel gemaakt wat veel mensen al deden. De mensen die zich bezig houden met de gezondheid en veiligheid binnen het bedrijf krijgen nu de naam ‘preventiemedewerker’. Bij kleine bedrijven is dat vaak de ondernemers zelf. Bij grotere bedrijven zijn het vaak werknemers die deze taak ‘erbij’ krijgen of het bedrijf heeft een speciale kam-coördinator (kam staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu).‘

Eveline van Peer - Broeks kreeg de prijs omdat zij er in korte tijd in is geslaagd op een buitengewoon goede manier het bedrijf verder te helpen met het realiseren van een gezonde en veilige werkplek voor alle werknemers. Ze denkt actief mee, bijvoorbeeld bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Daarbij is ze praktisch én maakt ze haar collega’s enthousiast. ‘Ik wist dat ik genomineerd was. Dat ik zou winnen, had ik niet gedacht’, vertelt Van Peer. ‘De uitreiking was in het geheim voorbereid, dus het was een enorme verrassing. Al het personeel stond buiten! Bij sommige bedrijven is de taak van preventiemedewerker een ondergeschoven kindje. Bij ons niet. Hier staat de veiligheid van de werknemers centraal. Ik heb de e-learning preventiemedewerker gedaan en werk met de app Veilig Vakwerk. Maar je kunt het niet alleen. Om echt veilig te werken, heb je een cultuur nodig waarin je elkaar aanspreekt op onveilig gedrag. Daarom hebben we allemaal een communicatietraining gevolgd. Deze activiteiten passen ook mooi in het traject waar we bij Van Wijlen mee bezig zijn om gecertificeerd te worden.

• Van een preventiemedewerker wordt verwacht dat hij zijn kennis en vaardigheden aantoonbaar up-to-date houdt. Daarom heeft Stigas een e-learning ontwikkeld waarin alle basiskennis voor de preventiemedewerker in korte filmpjes wordt gedeeld. Een hele gemakkelijke manier voor preventiemedewerkers om te zien wat er van hen verwacht wordt. U vindt de e-learning op: preventiemedewerker.stigas.nl. Aan de e-learning is een facebookgroep gekoppeld. Hierin kunnen preventiemedewerkers kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Daarnaast kunnen zij vragen stellen, aan elkaar en aan de preventieadviseurs van Stigas. Het adres is: www.facebook.com/groups/preventiemedewerker.

Of ik een tip heb voor andere preventieadviseurs? De basis is dat je zelf enthousiast bent en dat ook uitstraalt. Verder is het belangrijk dat je je kennis op orde hebt. Hiervoor kun je de e-learning en de app gebruiken. En gebruik ook de online arbocatalogus (www.agroarbo.nl), daarin staat bij alle werkzaamheden hoe het veilig en gezond kan.’ ■

• Wilt u een training preventiemedewerker op maat, voor uw bedrijf of voor een groep bedrijven in een bepaalde sector of regio? Dat kan. Neem dan contact op met de Stigas Servicedesk: 085 – 0440700, kies voor optie 1.

Juni 2018

17


THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE

GOEDE HUISVESTING VOOR SEIZOENSARBEIDERS Werkt u in de drukke zomerperiode met arbeidsmigranten? Goede huisvesting is voor veel

arbeidsmigranten een belangrijke voorwaarde om bij u te komen werken. En zij komen alleen terug als zij tevreden zijn over de arbeidsomstandigheden. Dat is belangrijk, want seizoenspieken worden in veel bedrijven ieder jaar opgevangen door dezelfde buitenlandse werknemers. en administratieve lasten zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast kunnen werkgevers kiezen voor certificering via Stichting Normering Flexwonen (SNF). Wilt u weten wat de actuele status is rond de certificering? Kijk dan op www.werkgeverslijn.nl.

Is uw huisvesting (nog) niet gecertificeerd?

I

n de eerste plaats is het de keuze van de werknemer waar hij wil gaan wonen. Veel werkgevers zorgen voor de huisvesting omdat het vooral voor tijdelijke werknemers een tijdrovende en ingewikkelde klus is om huisvesting te regelen. Zeker als zij de taal niet spreken. ‘Goede huisvesting is voor mij een garantie dat ik personeel kan krijgen. Daarmee is het een investering in de toekomst van mijn bedrijf’, aldus Rob van Beucken, boomkweker en aspergeteler in Helden.

Regels voor het inhouden van kosten voor huisvesting Vanaf 1 januari 2017 mag u de kosten voor de door u aangeboden huisvesting niet meer inhouden op het wettelijk minimumloon. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De kosten mogen alleen nog worden ingehouden onder strenge voorwaarden: • Een getekende volmacht van de werknemer. • Een getekende huurovereenkomst met daarin de huurprijs, let daarbij op de maximale huurprijs in uw cao. • Certificering van de huisvesting door een daarvoor geaccrediteerde certificerende instelling, op basis van in de cao opgenomen normen. Met name de certificering roept veel vragen op, laten de adviseurs van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw weten. Er wordt op dit moment gewerkt aan een certificeringssysteem dat aansluit bij geaccrediteerde agrarische keurmerken, zoals Global GAP en MPS-GAP. Daardoor worden voor agrarische werkgevers de kosten 18

Er zijn op dit moment twee praktische mogelijkheden om de kosten voor huisvesting in rekening te brengen bij uw werknemers als uw huisvesting (nog) niet gecertificeerd is: • U factureert de kosten aan de werknemers en laat hen bijvoorbeeld via een eigen pinapparaat betalen voor huisvesting. U houdt dus geen kosten in op het loon van de werknemer. • U houdt de kosten van huisvesting in op het loon boven het netto minimumloon. Het nettoloon boven het nettoequivalent van het minimumloon kan vrij ingezet worden om huisvestingskosten in te houden. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw adviseert wel om gebruik te maken van de volmacht en de huurovereenkomst die zij aanbieden op de website.

Meer weten over de regels en mogelijkheden met betrekking tot huisvesting? Kijk dan op www.werkgeverslijn.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 088 – 8886688 of e-mail info@werkgeverslijn.nl. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. ■

Magazine VANCOLLAND


Zero accidents2020 in

OOG VOOR ALTIJD BESCHADIGD Het verhaal van het slachtoffer

kreeg ik een enorme klap tegen mijn hoofd. Het bleek een golfbal te zijn. Ik raakte hem met het mes en hij stuiterde omhoog tegen mijn hoofd. Mijn oog is zwaar beschadigd en de kans dat het volledig herstelt is klein.’

Wat is er gebeurd? Door een onverwachte wijziging in de planning van de werkzaamheden had de werknemer niet de juiste bescherming bij zich. Er was geen tijd om die te halen,

dus begon de werknemer met maaien zonder eerst oog- of gelaatsbescherming op te zetten. Zo kon de golfbal in zijn oog terechtkomen.

Juni 2018

YSE • ON AL

slagmes. De begroeiing was ruig en het maaien ging zwaar. Opeens

VALSAN GE

YSE • ON AL

In de buurt lag een golfbaan. Ik gebruikte een bosmaaier met een

VALSAN GE

‘Ik was met een bosmaaier gras aan het maaien langs de openbare weg.

Wat valt hiervan te leren? • Zorg dat uw werknemer, voordat het werk begint, de risico’s beoordeelt. Gebruik daarvoor de checklist in de arbocatalogus op www.groenearbo.nl. Kijk onder ‘Handgedragen machines’ bij ‘Bosmaaier (veiligheid)’. • Werkt uw werknemer met de bosmaaier? Zorg dat hij vooraf een heldere instructie krijgt en maak werkafspraken aan de hand van de arbocatalogus. • Zorg voor een duidelijke planning. • Geef uw werknemer de persoonlijke beschermingsmiddelen die hij nodig heeft. Volgens de arbocatalogus zijn dat voor het werken met de bosmaaier: √ veiligheidsschoenen met goede grip op de ondergrond; √ soepel zittende werkhandschoenen, bij voorkeur van leer; √ een veiligheidsbril, eventueel in combinatie met een gelaatsscherm; √ gehoorbescherming, bij voorkeur otoplastieken; √ signaalkleding voor als uw werknemer gezien moet worden; √ beenbescherming: stevige werkkleding, een veiligheidsbroek of een bosmaaierbroek. • Spreek mensen die de persoonlijke beschermingsmiddelen niet dragen altijd daarop aan. ■ 19


Tekst: Ank van Lier

Nieuwe Europese privacyregels van kracht

BENT U KLAAR VOOR DE NIEUW We delen allemaal steeds meer informatie. Soms bewust, vaak zonder dat we het in de gaten hebben. Vanaf 25 mei geldt de nieuwe Europese privacywet; een goede reden om de afspraken over privacygevoelige informatie nog eens onder de loep te nemen. Wat is er veranderd? Wat mag u als werkgever bijvoorbeeld vermelden in personeelsdossiers en wat moet u doen als een werknemer zich ziekmeldt? Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn.

O

p 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in gegaan. Dat betekent dat vanaf die datum binnen de hele Europese Unie dezelfde regels gelden voor privacy. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt daarmee.

Let op met persoonsgegevens Elke organisatie verwerkt, al dan niet bewust, persoonsgegevens. Namen, adressen en telefoonnummers van klanten of werknemers horen al tot deze categorie. Ook als werkgever heeft u daarom te maken met de nieuwe regels rondom privacy. Zo mag u niet alle informatie opvragen. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar vragen naar gegevens over de partner of de kinderen. Dit mag alleen als u deze informatie nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer de werknemer ouderschapsverlof wil opnemen.

Verantwoordingsplicht Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de eisen van de wet. Dit wordt de ‘verantwoordingsplicht’ genoemd. Eén van die eisen is bijvoorbeeld dat u als werkgever een speciale privacyadministratie moet bijhouden. Dit wordt ook wel het ‘verwerkingsregister’ genoemd. In dit register moet onder meer staan welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel, met wie deze gegevens worden gedeeld en hoe lang u deze bewaart. 20

Ook moet het verwerkingsregister informatie bevatten over de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die u neemt om de persoonsgegevens te beschermen. Bij technische beveiligingsmaatregelen kunt u denken aan een up-to-date virusscan, een unieke inlogcode en uniek wachtwoord en het maken van een back-up. Een organisatorische beveiligingsmaatregel is bijvoorbeeld een clean desk policy. Ook werknemers bewust laten omgaan met persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht zijn zaken die hieronder vallen.

Regels bij ziekte Ook bij het ziekmelden van werknemers gelden regels rondom privacy. Voor werkgevers is het belangrijk om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor heeft u informatie nodig, bijvoorbeeld om te beoordelen of u het loon moet doorbetalen. Maar zieke werknemers hebben ook recht op privacy. Van de wet mag u daarom niet vragen welke ziekte een werknemer precies heeft en wat de oorzaak hiervan is. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wel mag een werkgever zieke werknemers om informatie vragen die nodig is om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werk. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer verwacht weer op het werk te zijn en of er nog lopende zaken zijn die geregeld moeten worden (zie kader). Magazine VANCOLLAND

Daarnaast kunt u de arbodienst of bedrijfsarts vragen om de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer te beoordelen. Werkgever en werknemer kunnen dan samen bekijken welke werkzaamheden (nog) mogelijk zijn. ■


E PRIVACYWET?

WAT MAG EEN WERKGEVER VASTLEGGEN OVER EEN ZIEKE WERKNEMER? Als een werknemer zich ziek meldt, stelt u een procesdossier op. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om ervoor te zorgen dat de werknemer snel weer aan het werk kan. Bij een ziekmelding mag u de volgende gegevens vragen en verwerken: • Hoe lang de werknemer ziek denkt te zijn. • Wat de werknemer nog wel aan (aangepaste) taken kan doen. Hierbij mag u geen dwang uitoefenen. • Welke zaken nodig zijn om het werk gewoon te laten doorlopen, zoals het verzetten of afzeggen van afspraken. • Wat de werknemer van u nodig heeft om werken weer mogelijk te maken. • Het (verpleeg)adres en het telefoonnummer. • Of de ziekte van de werknemer te maken heeft met een arbeidsongeval. • Of de Ziektewet nog iets kan betekenen voor de werknemer. • Of er sprake is van een verkeersongeluk. Dit mag u vragen omdat de kosten van het ziekteverzuim en de re-integratie mogelijk kunnen worden neergelegd bij degene die het ongeluk heeft veroorzaakt. • Of er problemen zijn op het werk die het moeilijk maken om weer aan de slag te gaan. • Gegevens die de bedrijfsarts of arbodienst krijgt over het werk dat de werknemer wel of niet meer kan uitvoeren, de verwachte periode van het verzuim, het niveau van arbeidsongeschiktheid en eventuele adviezen over aanpassingen om de werknemer weer aan de slag te helpen.

UW GEGEVENS IN VEILIGE HANDEN! Ook alle samenwerkende partijen binnen Colland zijn klaar voor de AVG! BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt (scholing, ontwikkeling en arbeidsmarkt), Stigas (begeleiding voor gezond, vitaal en veilig werken) en Sazas (uw verzuimspecialist) gingen natuurlijk al nauwkeurig met vertrouwelijke gegevens om. Maar in

de aanloop naar de AVG hebben we alle afspraken nog eens kritisch bekeken. Bij BPL kunt u denken aan informatie over salarissen, uren en - indien gemeld de gegevens van de partner. Voor het aanvragen en declareren voor de regelingen van Colland Arbeidsmarkt werd een Burger Servicenummer gevraagd. Dit verandert in het pensioennummer. Juni 2018

Ook Stigas en Sazas houden zich strikt aan de regels rondom privacy. Dit betekent onder andere dat alleen door de wet toegestane gegevens worden opgevraagd en uitgewisseld. Meer weten? U vindt ons privacybeleid op www.colland.nl. Liever een papieren versie? Bel ons dan of stuur een e-mail naar info@colland.nl. 21


Tekst: Bram Schreuder

THEMANUMME

R:

ZOMER VAKANTIE

SCHEIDEN:

WAT GEBEURT ER MET HET PENSIOEN VAN UW WERKNEMER? EN WAT KUNT U VOOR UW WERKNEMER DOEN? Onderzoek laat zien dat na de zomervakantie de meeste scheidingen worden aangevraagd. Zelfs meer dan na de feestdagen. Een scheiding heeft grote gevolgen, ook voor het pensioen. Vertel uw werknemer daarover. De ex-partner heeft recht op: 1. De helft van het ouderdomspensioen Standaard heeft de ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw werknemer tijdens het huwelijk/ geregistreerd partnerschap opbouwde. Uw werknemer en zijn/haar ex-partner kunnen ook andere afspraken maken. Het verdelen van het pensioen na een scheiding heet ‘verevening’. 2. Het opgebouwde partnerpensioen De ex-partner heeft ook recht op het deel van het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit is het ‘bijzonder partnerpensioen’. De ex-partner krijgt dit pensioen, na het overlijden van uw werknemer.

Dit moet uw werknemer doen Wist u dat… • ieder jaar zo’n 3.000 BPL Pensioendeelnemers scheiden? • de meeste scheidingen worden aangevraagd na de zomervakantie? • twee op de drie Nederlanders de verdeling van pensioen niet bespreekt bij een scheiding?

Informeer uw werknemer Het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gevolgen voor het pensioen. Daarom krijgt BPL Pensioen daarover een bericht van de gemeente via het BRP (Basisregistratie Personen). Daarna informeren wij uw werknemer over de gevolgen voor zijn of haar pensioen. Maar we weten dat onze post bij veel ontvangers ergens in een map of op een stapel verdwijnt. Zonde, want 22

de gevolgen kunnen behoorlijk groot zijn, als uw werknemer geen actie onderneemt na zijn of haar scheiding. Helpt u uw werknemer (en ons) door uw werknemer te vertellen over de gevolgen én mogelijkheden voor zijn of haar pensioen?

Uw werknemer geeft de scheiding binnen twee jaar door aan BPL Pensioen. In dat geval regelen wij de uitbetaling van het verdeelde pensioen aan zowel uw werknemer als de ex-partner. Geeft uw werknemer de scheiding niet op tijd aan ons door? Dan moet hij of zij zelf voor de juiste verdeling zorgen. ■

BPL PENSIOEN HELPT UW WERKNEMERS Alle informatie over scheiden en pensioen vindt uw werknemer op: www.bplpensioen.nl/als-u-uit-elkaar-gaat. Nadat de scheiding van uw werknemer bij het pensioenfonds gemeld is, ontvangen uw werknemer en zijn/haar ex-partner een brief. Daarin wordt gevraagd om de afspraken door te geven. Uw werknemer en de ex-partner mogen altijd contact opnemen met BPL Pensioen om de verschillende opties door te spreken. Werknemers kunnen vragen over scheiden stellen aan de Pensioendesk, via 050 - 5223000 of deelnemer@bplpensioen.nl.

Magazine VANCOLLAND


Kort nieuws

GROEIKRACHT: BOEK NU EEN SESSIE VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIG BEDRIJF

fotograaf: Fedor Gassner

Waar krijg jij energie van? Waarom kom jij je bed uit en ga je elke ochtend weer naar je werk? Kortom, wat zijn jouw belangrijkste drijfveren? Stelt u deze vragen weleens aan uw werknemers? Het is belangrijk om te weten wat uw werknemers drijft. Zij zijn namelijk een

TEKEN, OOK IN TUINEN

belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Veel mensen denken dat teken vooral in het bos en de vrije natuur voorkomen. Maar vergeet de tuin niet! Uit onderzoek van De Natuurkalender blijkt dat ongeveer een derde van de tekenbeten wordt opgelopen in de tuin. Tekenradar.nl ontvangt veel meldingen van tekenbeten in tuinen in een bosrijke omgeving. Maar ook in tuinen en parken midden in de (grote) stad worden mensen gebeten. Alles over het voorkomen van tekenbeten leest u op de geheel vernieuwde website www.weekvandeteek.nl.

Of uw bedrijf lang en succesvol kan bestaan hangt voor een groot deel af van vitale en inzetbare werknemers. Gemotiveerde werknemers zijn minder vaak ziek en eerder bereid een stapje extra te doen. Daarom is het belangrijk van elkaar te weten wat er leeft en daarover met elkaar in gesprek te gaan. De groeikrachtsessies van Stigas kunnen u daarbij helpen.

25 JAAR

Bent u aangesloten bij Colland? Dan is zo’n sessie tot en met augustus kosteloos. Na afloop ontvangt u een verslag, met een persoonlijke uitleg van de trainer. U weet dan precies waar de knelpunten volgens uw werknemers liggen.

Op 23 augustus 2018 bestaat Sazas 25 jaar. Dit is een bijzonder moment dat we graag met onze klanten vieren. Want zonder u was dit niet mogelijk geweest. We vieren ons jubileumjaar daarom graag samen met u.

Meer informatie: kijk op www.stigas.nl onder cursussen, voorlichtingen en trainingen. Geïnteresseerd? Meld u dan aan via info@stigas.nl.

Vanaf 23 augustus 2018 zijn er een jaar lang diverse activiteiten. Het centrale thema is duurzame inzetbaarheid. De komende maanden vertellen wij u er graag meer over. Nieuw huis(stijl) Heeft u al gezien dat wij een nieuw logo hebben? Onze nieuwe huisstijl past bij onze nieuwe koers en de ambities die wij hebben om de verzuimspecialist van Nederland te worden. Sazas is ook verhuisd per 4 juni 2018 Ons nieuwe adres is: Houttuinlaan 5G, 3447 GM Woerden Postbus 2010, 3440 DA Woerden Ons nieuwe telefoonnummer is 088 - 5679100.

Juni 2018

23


Kort nieuws RECTIFICATIE

NOMINEREN KAN TOT 15 AUGUSTUS

STIGAS GEZOND EN VITAAL WERKEN PRIJS 2018 Jaarlijks reikt Stigas de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs uit aan drie ondernemers die werk maken van duurzame inzetbaarheid in hun

PENSIOENOPBOUW STOPT VANAF 68 JAAR In het artikel ‘Ik ga door zolang mijn gezondheid het toelaat’ in de vorige editie van VanColland stond onjuiste informatie. We schreven dat een werknemer pensioen opbouwt tot uiterlijk vijf jaar na zijn AOW-leeftijd. Dat klopt niet. Bij BPL Pensioen stopt de pensioenopbouw op 68 jaar. Een werknemer kan wel later met pensioen gaan, maar bouwt dan geen pensioen meer op. Als een werknemer later met pensioen gaat, krijgt hij wel een hoger pensioen per maand. Onze excuses voor de verwarring.

Weet u het antwoord? Doe mee en win!

bedrijf. Stigas wil zoveel mogelijk bedrijven inspireren om aan de slag te gaan met vitaliteit en inzetbaarheid. Via de Gezond en Vitaal Werken Prijs delen we succesvolle voorbeelden met een groot publiek. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar bedrijven met concrete activiteiten die de inzetbaarheid van hun werknemers vergroten. Belangrijk daarbij zijn: visie, betrokkenheid van werknemers en lef. Bent of kent u een bedrijf dat actief bezig is met duurzame inzetbaarheid? En denkt u dat het in aanmerking komt voor de Gezond en Vitaal Werken Prijs? Nomineer dit bedrijf dan via: werkenaanmorgen.nl. Dit kan tot 15 augustus.

BLIJF OP DE HOOGTE Op de hoogte blijven van actualiteiten, wet- en regelgeving en ander belangrijk nieuws uit en over de sector? Dat kan via de Colland nieuwsbrief!

MELD U AAN OP WWW.COLLAND.NL

Los de rebus op en stuur een e-mail met uw oplossing voor 6 juli 2018 naar redactie@colland.nl. Onder de goede antwoorden verloten wij drie beschermingspakketten van Stigas (met een petje, tekentang en zonnebrand). De winnaar krijgt daarnaast twee vrijkaarten voor Wildlands Adventure Zoo Emmen.

2 GRATIS ENTREEKA

Dit magazine is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl

Magazine VANCOLLAND

ARTEN