VanColland December 2019

Page 1

Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen - december 2019 nummer 4

VAN

Magazine

COLLAND T H E M A: GROEI & ONTWIKKELING

DE MEERWAARDE VAN OUDERE WERKNEMERS OP UW WERKVLOER GOED WERKGEVERSCHAP EN TALENTONTWIKKELING: BEVLOGENHEID VERGROTEN SAMENWERKEN IS DE SLEUTEL TOT CIRCULAIRE LANDBOUW April 2018

1


Column

magazine van

COLLAND

Groei en Ontwikkeling Sinds 1 januari dit jaar ben ik namens LTO Nederland de nieuwe werkgeversvoorzitter van BPL Pensioen. Hiervoor heb ik vele jaren bij financiële instellingen gewerkt die de agrarische en groene sector een warm hart toedragen. Een sector die volop in ontwikkeling is. Het thema van dit nummer is Groei en Ontwikkeling. Hier kun je vanuit verschillende invalshoeken naar kijken binnen de agrarische en groene sector. Ik zie dat door economische en technologische ontwikkelingen veel bedrijven geprikkeld worden om aanpassingen en investeringen te doen om klaar te zijn voor de toekomst. Dan hebben we het niet alleen over investeringen in machines en gebouwen maar ook en vooral in de ontwikkeling en scholing van personeel. Duurzame inzetbaarheid heet dat met een mooi woord. Werkgevers hebben meer dan ooit een belangrijke taak om al hun werknemers gezond en ‘up-to-date’ te houden. Dat is een doorlopend proces dat aandacht en tijd vraagt maar vele voordelen met zich meebrengt. Andere ontwikkelingen waar we niet omheen kunnen de laatste tijd zijn die op het gebied van stikstof en PFAS. Deze overschaduwen op dit moment onze economische groei en ambitieuze klimaatdoelstellingen die we proberen te behalen. Niet alleen het kabinet moet hiermee aan de slag maar wij allemaal. Boeren, loonwerk- en(bouw)bedrijven, kennisinstellingen en overheden zullen elkaar veel actiever moeten opzoeken en beter moeten samenwerken om door te groeien naar een écht duurzame samenleving. Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, is ook de pensioenwereld in beweging. Ook BPL Pensioen staat er financieel niet goed voor; dit komt vooral door de lage rente. Samen met sociale partners zoeken wij op dit moment naar passende afspraken voor de lange termijn waarin wij het beste willen voor de pensioenen van onze deelnemers, nu en in de toekomst. Om als land, bedrijf of persoon die duurzame groei te kunnen maken hebben wij dus elkaar nodig. We kunnen het niet alleen doen. Uitgangspunten zijn samenwerken en goede maar ook realistische afspraken maken. Alleen zo komen we verder.

HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon EINDREDACTEUR Elte Palm REDACTIE Kim Gerrits, Annemarie van den Hoven, Wendy Kranendonk en Elte Palm MET BIJDRAGEN VAN Ank van Lier COVERFOTO Yannick Smedts (Boomkwekerij Fleuren) ONTWERP & VORMGEVING Drukwerkstudio.nl - Woerden DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen. VanColland is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl.

Jack Buckens Werkgeversvoorzitter BPL Pensioen

2

COLOFON VanColland is het magazine van het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Uw reactie kunt u sturen naar redactie@colland.nl.

Magazine VANCOLLAND


IN DIT NUMMER

december 2019 nummer 4

04 Van den Elzen Plants maakt forse groei door

21 Groei en ontwikkeling:

08 Duurzame inzetbaarheid begint met jezelf

hoe pakt Sazas het aan?

een aantal vragen te stellen

T H E M A: GROEI & ONTWIKKELING

“Het huidige kabinetsbeleid is vooral gericht op het beperken van risico’s i.p.v. het aanreiken van oplossingen” Dirk van Apeldoorn, pag. 18

EN VERDER 02 07 10 11 12

Column Jack Buckens

Regel een extra pensioen voor uw werknemers

13 14 16

BPL Pensioen draagt graag een steentje bij aan een groene wereld

18

Goed werkgeverschap en talentontwikkeling: bevlogenheid vergroten

22

De meerwaarde van oudere werknemers op uw werkvloer

December 2019

Rommelige werkplek en haast zorgen voor val Aan de slag met veiligheid in jouw organisatie Het gaat niet goed met de financiële situatie van BPL Pensioen Samenwerken is de sleutel tot circulaire landbouw Kort nieuws 3


Tekst: Ank van Lier / Fotografie: Van den Elzen Plants

VAN DEN ELZEN PLANTS MAAKT FORSE GROEI DOOR

T H E M A: GROEI & ONTWIKKELING

“Investeren in organisatie must om groeikansen te verzilveren”

Als er één bedrijf is dat past binnen het thema ‘Groei en Ontwikkeling’ dan is het wel Van den Elzen Plants in Erp. Het bedrijf, dat zich richt op de productie van aardbei-, frambozen- en aspergeplanten, wist haar omzet in de afgelopen vijf jaar te verdrievoudigen. Tegelijkertijd werd fors geïnvesteerd in de organisatiestructuur en in de ontwikkeling van werknemers. Sazas ging in gesprek met Frank Coppens van Van den Elzen Plants over het hoe en waarom én over wat deze aanpak oplevert.

vlnr: Frank Coppens, Henk van den Elzen en Jos van den Elzen 4

Magazine VANCOLLAND


M

et een productie van 125 miljoen planten per jaar hoort Van den Elzen Plants in het Brabantse Erp tot de grotere kwekers van aardbei-, asperge- en frambozenplanten. Het bedrijf richt zich al decennialang op de productie van aardbeien- en aspergeplanten, in 2007 startten de broers Henk en Jos van den Elzen ook met het opkweken van frambozenplanten. “Deze tak van ons bedrijf is de laatste jaren flink gegroeid; we hebben nu honderd hectare frambozenplanten. Onlangs namen we nog een nieuw opkweekveld in gebruik in het Limburgse Maasbree”, zegt Frank Coppens, die vandaag de dag - samen met Henk en Jos van den Elzen - de directie van het bedrijf vormt. “Maar ook de productie van aardbeiplanten is de laatste jaren fors gegroeid. Al met al hebben we de totale bedrijfsomzet in de laatste vijf jaar weten te verdrievoudigen.”

“IETS EXTRA’S DOEN VOOR JE MENSEN BETAALT ZICH DUBBEL EN DWARS TERUG” Van den Elzen Plants heeft al haar verzuimverzekeringen ondergebracht bij Sazas; en dat al jarenlang. “Dit loopt via onze accountant, wij hebben weinig rechtstreeks contact met Sazas. Maar het is gewoon allemaal goed geregeld; we hebben er geen omkijken naar”, zegt Frank Coppens.

Investeren in hard- en software

Het verzuim binnen het bedrijf, dat twintig

De forse groei van het bedrijf is volgens Coppens onder meer te danken aan het feit dat de markt voor zachtfruit in de lift zit. “Consumenten eten steeds meer aardbeien en frambozen, mede vanwege de positieve gezondheidsaspecten die hieraan kleven. Tegelijkertijd hebben wij als bedrijf zoveel mogelijk proberen in te spelen op de groeiende vraag van onze klanten. Door bijvoorbeeld te investeren in nieuwe trayvelden (waarop trayplanten zoals aarbeien worden verbouwd) en een nieuwe loods en door processen te mechaniseren. Maar naast de ‘hardware’ hebben we ook onze organisatie kritisch onder de loep genomen en geïnvesteerd in onze mensen. Dat is een must om groeikansen te kunnen pakken. Is je organisatie niet ingericht op een verdere groei, dan is het heel moeilijk om de kwaliteit van je product en processen te garanderen. En dan gaat marktgroei op termijn tegen je werken.”

vaste werknemers heeft en waar in piekperioden zo’n vijfhonderd seizoensarbeiders aan het werk zijn, is laag. “Het gaat eigenlijk alleen om kortdurend verzuim; denk bijvoorbeeld aan een griepje. En als we toch een keer te maken krijgen met langdurig verzuim, is dat vrijwel nooit werkgerelateerd. Dat komt ook omdat we gericht investeren in het beperken van het ziekteverzuim. Vooral door in gesprek te blijven met mensen: wat houdt hen bezig, waar lopen ze tegenaan? Ook een veilige werkomgeving vinden we belangrijk. De afgelopen jaren zijn we bijvoorbeeld volop aan de slag gegaan met de uitkomsten van de RI&E. We hebben diverse aanpassingen gedaan binnen ons bedrijf; denk aan fijnstofmetingen, het aanbrengen van trapleuningen en opstapbeveiliging.”

“Om groeikansen te pakken zul je naast het investeren in hardware ook moeten investeren in je mensen”

Als het gaat om verzuim dan is het volgens Coppens belangrijk om betrokkenheid te tonen en een stapje verder te gaan dan wordt gevraagd en verwacht. Bijvoorbeeld op het moment dat er onverhoopt wél iets gebeurt. “Deze zomer kreeg een van onze buitenlandse seizoensarbeiders een hersenbloeding. Vervolgens moest hij iedere dag naar therapie maar hij kon natuurlijk

Verantwoordelijkheden lager in organisatie

niet autorijden. Wij hebben toen het vervoer

Onder meer de organisatiestructuur ging volledig op de schop. Terwijl de broers Van den Elzen voorheen vrijwel alle beslissingen namen, liggen de verantwoordelijkheden nu lager in de organisatie. Dit was nodig om een verdere groei beter behapbaar maken. “Onder de directie is een nieuwe laag gecreëerd met mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald bedrijfsonderdeel. Hiervoor hebben ze ook trainingen gevolgd. Daarnaast hebben we voor deze werknemers ‘back-ups’ aangesteld. Dit zijn mensen die, naast hun eigen taken, de functie van eindverantwoordelijke tijdelijk kunnen overnemen wanneer de situatie daarom vraagt.” December 2019

geregeld en gezorgd dat er iemand meeging om datgene wat de therapeut vertelde te vertalen. Die man was zó blij dat we dat voor hem deden en ook zijn collega’s uitten hun waardering. Goed werkgeverschap betaalt zich dan ook dubbel en dwars terug. Je krijgt er loyaliteit en betrokkenheid van werknemers voor terug. Die tip wil ik ook andere werkgevers meegegeven: doe iets extra’s voor je mensen want daar pluk je op termijn de vruchten van.”

5


Deze groep van back-ups bestaat uit jonge, getalenteerde Nederlandse medewerkers, maar ook uit zorgvuldig geselecteerde seizoensarbeiders. “We zetten elk jaar behoorlijk wat OostEuropese seizoenskrachten in; daar zit veel talent tussen. We bieden de mensen waarin wij potentie zien een meerjarig opleidingsprogramma aan, dat we zelf hebben ontwikkeld en uitvoeren met eigen mensen. Ook krijgen ze een vast contract. Maar in de praktijk zie je dat mensen vooral waarde hechten aan de extra erkenning en waardering en aan het feit dat ze gezien worden. Dat maakt voor hen het grootste verschil.”

hebben. Daarbij moet het salaris ‘gewoon goed’ zijn. En een juiste betaling helpt ook om werknemers te vinden en te binden. Dat is heel belangrijk aangezien het invullen van de personeelsbehoefte een steeds grotere uitdaging wordt.”

Meerkoppig monster Volgens Coppens hebben de gedane investeringen en aanpassingen het gewenste resultaat. “Onze organisatie is nu een goed geoliede machine, die een verdere groei

Geen papieren tijger Maar er werden meer zaken bij de kop gepakt. Zo werden alle functies, en de taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen, duidelijk op papier gezet. “Als je mensen ineens vraagt om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen, is het voor hen vaak onduidelijk waar hun taken beginnen en ophouden. Om hen hierbij houvast te bieden, hebben we alle functies beschreven. En ook de werknemers hierbij betrokken zodat het geen papieren tijger werd.” Het invoeren van functioneringsgesprekken was een andere maatregel, net zoals het opzetten van een salarishuis. “Hierbij worden salarissen gekoppeld aan bepaalde functies, en wordt dit ook goed gedocumenteerd. We willen mensen bieden waar ze recht op 6

Magazine VANCOLLAND

aankan mét behoud van kwaliteit van producten en processen. Veel ondernemers in de tuinbouw vinden het makkelijker om te investeren in een nieuwe trekker dan in hun personeel. Maar ondernemen is een meerkoppig monster. Daarom is het zaak om ook de personele kant van je bedrijf onder de loep te nemen en continu te kijken hoe je daar het maximale uit kunt halen. Je moet voortdurend blijven investeren in een organisatie; wat dat betreft ben je nooit klaar.” ■


Tekst: Donna Nicolaas

DE MEERWAARDE VAN OUDERE WERKNEMERS OP UW WERKVLOER

“Een berg aan ervaring is kostbaar”

De vergrijzing in Nederland neemt toe. Het aantal 65-plussers op de arbeidsmarkt steeg in 12 jaar tijd van 9.000 in 2006 naar 81.000 in 2018. Tegelijkertijd daalde het aandeel werknemers dat vervroegd met pensioen ging van 88 procent naar 34 procent. Ook de levensverwachting stijgt. Redenen waarom Sazas gelooft dat het de moeite waard is om te investeren in oudere werknemers.

Voordelen van oudere werknemers Er zijn goede redenen om oudere werknemers in dienst te nemen en te houden. Ze hebben namelijk veel kennis en ervaring en zijn over het algemeen toleranter en voorzichtiger. Ze nemen dus niet zo snel risico’s. Ze hebben veel zelfkennis en zijn trouw aan hun werkgever. Kortom, ze zijn een aanwinst voor uw bedrijf.

Oudere werknemers en ziekte Als werkgever kunt u veel doen om uw oudere werknemer gezond aan het werk te houden. Het voordeel van het hebben van oudere werknemers is dat ze zich minder vaak ziek melden dan hun jongere collega’s. Maar als ze ziek zijn, duurt het wel langer. Daarom is het belangrijk om preventief te werk te gaan. Dus blijf met uw oudere werknemer in gesprek. Dan weet u hoe het gaat en of hij/zij behoefte heeft aan hulp. Voorkomen is beter dan genezen. December 2019

TIPS

■ U kunt uw oudere werknemers op verschillende manieren gezond houden: Maak het werk minder zwaar. Zorg voor scholing. Dan voelen werknemers zich zekerder en meer betrokken bij hun werk. Geef ze een mentorrol. Zo voelen werknemers zich gewaardeerd en ze dragen hun kennis over aan hun jongere collega’s. Kijk naar de thuissituatie. Is deze niet stabiel, biedt dan hulp. Ontzie de oudere werknemer door leeftijdsgerelateerde verlofdagen of deelpensioen. Moedig een gezonde leefstijl aan. Als de basis goed is, wordt een werknemer minder snel ziek. Investeer in uw oudere werknemer. Profiteer van hun kennis en ervaring. U krijgt er een tevreden en betrokken werknemer voor terug. En dat is goed voor de arbeidsproductiviteit en de werksfeer.

7


T H E M A: GROEI & ONTWIKKELING

Wat zijn je belangrijkste drijfveren?, Waar krijg je energie van?, Waarom kom jij je bed uit en sta je elke ochtend weer op je werk? Vragen die je jezelf als ondernemer of als management team kunt stellen. En ook voor medewerkers zijn dit belangrijke vragen. De antwoorden zijn bepalend voor de wendbaarheid en daarmee de toekomstbestendigheid van je bedrijf. In de workshop Groeikracht ga je hierover met elkaar in gesprek. Elstgeest Potplanten boekte de workshop voor het personeel. Na aoop besloot het bedrijf om ook mee te doen met de bedrijfsaanpak Werken aan morgen. Waarom? Vijf vragen aan Rob Wubben, uitvoerend directeur.

8

Magazine VANCOLLAND


Tekst: Annemarie van den Hoven / Fotografie: Martin Weers Fotografie

DUURZAME INZETBAARHEID BEGINT MET JEZELF EEN AANTAL VRAGEN TE STELLEN 1. Waarom hebben jullie de workshop Groeikracht gedaan? “Het past bij ons. We organiseren een aantal keer per jaar iets voor onze medewerkers. Dat vergroot de betrokkenheid. Joris (Elstgeest, eigenaar van Elstgeest Potplanten, red.) had over de workshop gelezen en het thema sprak hem aan.” 2. Hoe beviel het? “Goed! De workshop was voor het personeel; als management waren we niet bij de sessie. We hebben het voorbereid met onze vaste Stigasadviseur Iris Voorbergen en hebben het daarna losgelaten. Omdat je er in zo’n workshop speciaal voor bij elkaar zit, vertel je dingen die je normaal niet zo snel zou aankaarten. Er bleken zaken te zijn waar sommige medewerkers echt moeite mee hadden, terwijl anderen zich daar helemaal niet bewust van waren. Er zijn posters gemaakt met tips en die hebben nog een tijd in de kantine gehangen. Zo blijft het op ieders netvlies.”

3. Geen weerstand om persoonlijke kwesties te bespreken? “We merkten dat sommige mensen er wel een beetje tegenop zagen om in een groep over toch wel persoonlijke zaken hun mening te geven. Maar we hadden er alle vertrouwen in: de workshop was goed voorbereid en werd professioneel begeleid. Achteraf hoorden we, ook van de mensen die hun bedenkingen hadden, dat ze het een prettige en ook nuttige bijeenkomst vonden.” 4. Waarom doen jullie ook mee aan de bedrijfsaanpak ‘Werken aan morgen’? “De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers stijgt en we hebben inmiddels een flinke groep 50-plussers. We maken ons daar geen zorgen over, maar het is wel een aandachtspunt. We willen met al onze medewerkers, dus zeker niet alleen met de 50-plussers, nadenken over de vragen: waar sta je nu, hoe wil je de komende tijd gezond, gelukkig en productief aan het werk blijven en hoe kunnen we jou als werkgever hierbij

helpen? Als je als bedrijf meedoet aan Werken aan morgen kun je je medewerkers een vitaliteitsscan laten doen. Dat spreekt ons ook erg aan.” 5. Wat doe je zelf om inzetbaar te blijven? “Ik ben 51 en werk mijn hele leven al in de tuinbouw. Sporten doe ik ook al van jongs af aan. Natuurlijk, je merkt dat je leven en je lichaam veranderen als je ouder wordt, maar ik basketbal nog steeds. En ik ga elke dag met de fiets naar het werk. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn collega’s: kom als het maar even kan op de fiets. Dat is het begin van het proces om fitter te worden.” ■

OOK IETS VOOR JOUW BEDRIJF? Kijk eens op https://www.stigas.nl/ werken-aan-morgen/ Dankzij een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds zijn de activiteiten gratis. Let op! Het aantal plaatsen is beperkt.

BEDRIJFSAANPAK BEDRIJVEN MET MINDER DAN 15 MEDEWERKERS – WAT HOUDT HET IN? Samen met een adviseur van Stigas onderzoek je waar je organisatie staat. En wat er nodig is om je medewerkers langer en productief te laten doorwerken. Uitgangspunt is wat voor jouw bedrijf op dit moment belangrijk is. De vitaliteit van je mensen verhogen? De aanpak van werkstress? Vergroten van het werkplezier? Vaak begin je bij de basis: je mensen laten nadenken over duurzame inzetbaarheid. Of je bent hiermee al bezig en wilt de betrokkenheid van je mensen vergroten. Je krijgt dan advies over de beste aanpak en gaat aan de slag met concrete activiteiten.

December 2019

9


REGEL EEN EXTRA PENSIOEN VOOR UW WERKNEMERS

Dit Ditisis Hij bouwt pensioen op bijopBPL Pensioen. Bij BPL Pensioen bouwt hij hij Hij bouwt pensioen bij BPL Pensioen. Bij BPL Pensioen bouwt pensioen op tot maximum bruto jaarsalaris van € 55.927 (2019). pensioen opeen tot een maximum bruto jaarsalaris van € 55.927 (2019). MaarMaar wat wat als hij verdient? De werkgever van Piet kan een excedent alsméér hij méér verdient? De werkgever van Piet kan een excedent pensioen voorvoor hemhem regelen bij BPL Pensioen. pensioen regelen bij BPL Pensioen.

Piet Piet is 53isjaar en verdient € 65.927 bruto per jaar. Dat is precies € 10.000 53 jaar en verdient € 65.927 bruto per jaar. Dat is precies € 10.000 meermeer dan dan € 55.927. Piet Piet gaatgaat naarnaar zijn werkgever. Hij wil of hijofook € 55.927. zijn werkgever. Hijweten wil weten hij ook pensioen opbouwt overover de 10.000 die hij verdient dan dan waarwaar hij nu pensioen opbouwt de 10.000 diemeer hij meer verdient hij nu pensioen overover opbouwt. pensioen opbouwt.

Piet,Piet, ik heb contact opgenomen met met BPL BPL Pensioen en las ik heb contact opgenomen Pensioen ende lasbrochure de brochure excedentregeling op hun website. GoedGoed nieuws! Je kunt pensioen excedentregeling op hun website. nieuws! Je kunt pensioen opbouwen over je hogere salaris. Zo’n extra pensioen heet een opbouwen over je hogere salaris. Zo’n extra pensioen heet een excedentregeling. excedentregeling.

Dat vind ik fijn! MaarMaar hoeveel Dat vind ik fijn! hoeveel pensioen bouw ik dan op over pensioen bouw ik dan op over die €die 10.000? € 10.000?

Je bouwt in deinexcedentregeling iederieder jaar jaar 1,875%* Je bouwt de excedentregeling 1,875%* pensioen op. Over € 10.000 is dat 187,50. Je krijgt pensioen op. Over € 10.000 is dus dat € dus € 187,50. Je krijgt dat dat bedrag elk jaar, zolang je leeft. Stel dat je nog bedrag elk jaar, zolang je leeft. Stel dat je nog 14 14 jaar jaar bij bij ons ons blijft, dan moet je dat bedrag keer 14 betalen. doen.

Dat is toch niet niet allesalles Dat is toch wat wat ik krijg?! ik krijg?!

€187,50 x 14 €187,50 x 14

*dit percentage kan inkan de in toekomst wijzigen *dit percentage de toekomst wijzigen

Nee Nee joh! Je bouwt daarnaast natuurlijk pensioen op over je salaris tot tot joh! Je bouwt daarnaast natuurlijk pensioen op over je salaris € 55.927. En jeEn krijgt ook ook AOW. Zie dat pensioen als extra. € 55.927. je krijgt AOW. Zie excedent dat excedent pensioen als extra. Op het dat je ieder jaar jaar ontvangt en op Op pensioenoverzicht het pensioenoverzicht dat je ieder ontvangt en op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie jezie hoeveel pensioen je in je totaal www.mijnpensioenoverzicht.nl je hoeveel pensioen in totaal hebthebt opgebouwd bij BPL Pensioen. opgebouwd bij BPL Pensioen.

pfieu pfiweuw

10

Magazine VANCOLLAND

goed goed geregeld! geregeld! Dat Datisisweer weer


Tekst: BPL Pensioen

BPL PENSIOEN DRAAGT GRAAG EEN STEENTJE BIJ AAN EEN GROENE WERELD BPL Pensioen is het eerste pensioenfonds in Nederland dat grootschalig investeerde in energienotanul-woningen. Dat zijn woningen die geen gas en vrijwel geen elektriciteit gebruiken. Zo helpen we mee om onze wereld gezond en leefbaar te houden. En het mooie is: duurzaam beleggen en een goed rendement voor onze deelnemers gaan hand in hand!

“Blij met duurzame woningen” In Badhoevedorp hebben we 84 eengezinswoningen uit de jaren 60 gerenoveerd en gelijktijdig verduurzaamd. Het resultaat mag er zijn: een verbetering van het energielabel E naar A++. Goed voor het milieu én goed voor de huurders. “De woningen zijn er door de renovatie enorm op vooruitgegaan”, zegt bewoner Ron Houthuijzen. “En door de goede isolatie en de zonnepanelen is ons energieverbruik flink gedaald. Wel zo prettig met de stijgende energieprijzen.” Ron Houthuijzen

TIPS

Ook bewoner Theo Kamervaar is blij met het resultaat. “We hebben nu een goede verwarming, een mooie keuken en badkamer en het huis is goed geïsoleerd. We hebben daardoor ook minder geluidsoverlast van Schiphol. Het wooncomfort is door de renovatie echt verbeterd.”

Theo Kamervaar

VOOR HET VERDUURZAMEN VAN UW WONING

Duurzaam wonen is goed voor planeet én portemonnee Met duurzaam wonen helpt u niet alleen het milieu, u bespaart ook geld. En het is ook nog eens heel comfortabel om in een duurzaam huis te wonen. We geven u graag een paar tips voor duurzamer wonen en leven: Gebruik waar mogelijk LED-lampen. Vergeleken met gewone gloeilampen bespaart u dan tot 90% aan energie. Isoleer dak, gevel, ramen en vloeren. Door uw huis beter te isoleren, woont u comfortabeler, zorgt u voor minder CO2-uitstoot en daalt uw energierekening. Verwarm uw woning duurzaam. Kies voor lage temperatuurverwarming (LTV). Denk hierbij aan vloerverwarming, wandverwarming of lagetemperatuur-radiatoren. Plaats zonnepanelen op uw woning. Zonnepanelen zetten energie uit zonlicht om in elektrische energie. Zo bespaart u op de energiekosten. Kies voor groen. Planten zuiveren de lucht. Verf verantwoord. Gebruik verf op waterbasis in plaats van verf op terpentinebasis. Dat is beter voor uw gezondheid en voor de natuur. Reduceer en scheid afval. Probeer uw afval te verminderen, te hergebruiken of te recyclen.

December 2019

DOE DE CHECK Check uw woning op energiebesparende maatregelen. Vul vandaag nog de vragenlijst in op www.verbeteruwhuis.nl. Deze website is opgezet door Milieu Centraal en de overheid. U leest hier welke subsidies en leningen er voor u mogelijk zijn.

11


Tekst: Kim Gerrits / Fotografie: Enith van Tongeren

GOED WERKGEVERSCHAP EN TALENTONTWIKKELING: BEVLOGENHEID VERGROTEN Hoe maakt en houdt u uw werknemers gelukkig?

T H E M A: GROEI & ONTWIKKELING

Je hoort de term steeds vaker: goed werkgeverschap. Het wordt als onderdeel gezien van duurzame inzetbaarheid. Maar wat maakt u nou een goede werkgever? Verzuimspecialist Sazas neemt u mee in de wereld van goed werkgeverschap.

Effect van een goede werkgever op werknemer Als goede werkgever bent u bezig met de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers, betaalt u een passend salaris, stimuleert u de werk-privébalans en biedt u voldoende scholing en een veilige werkomgeving. Werknemers hebben dan het gevoel dat ze gerespecteerd worden en dus belangrijk zijn voor uw bedrijf. Dit motiveert enorm.

Kenmerken van goed werkgeverschap Hoe ervaart de werknemer goed werkgeverschap? Wanneer een werkgever: • Zorgvuldig is en ieders belangen meeweegt in beslissingen; • Werknemers een gevoel van gelijkheid geeft; • Verwachtingen waarmaakt en dus vertrouwd wordt; • Diversiteit stimuleert binnen het bedrijf; • Zorgt voor een goede verzekering voor een eventueel bedrijfsongeval; • Investeert in de talentontwikkeling van werknemers. Op dat laatste punt zoomen we graag verder in.

Talentontwikkeling: hoe doe je dat? Het is belangrijk om uw werknemers daar in te zetten waar hun talent tot hun recht komt, zodat ze zich niet gaan vervelen en dus gemotiveerd en uitgedaagd blijven. 12

Er zijn vijf factoren die talentontwikkeling succesvol maken: • Inzicht: inzicht is de eerste stap naar persoonlijke groei. Weten uw werknemers wat hun talenten zijn? Dit creëert u door een open gesprek met hen te voeren over wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. • Doelen: heeft u zelf ook inzicht gekregen in uw werknemers? Dan is de volgende stap om met elkaar doelen vast te stellen. Doelen geven redenen om samen te werken en om betere resultaten te behalen. • Ruimte voor talentontwikkeling: vrijheid is nodig om talent te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat werknemers niet worden beoordeeld op resultaat. Bespreek liever het proces. • Verantwoordelijkheid: geef uw werknemers verantwoordelijkheid. Creëer een veilige, uitnodigende en uitdagende sfeer. Beloon hen die verantwoordelijkheid laten zien. • Positiviteit: sta stil bij resultaten die worden behaald en zorg voor waardering: geef positieve en opbouwende feedback aan uw werknemers. Positieve aandacht moedigt ze aan om hun beste beentje voor te zetten. Investeer in goed werkgeverschap en het talent op uw werkvloer. U krijgt er werkplezier en bevlogenheid onder uw werknemers voor terug. Dit kan verzuim voorkomen. ■

Magazine VANCOLLAND


Tekst: Annemarie van den Hoven

YSE • ON L A

YSE • ON AL

VALSAN GE

ROMMELIGE WERKPLEK EN HAAST ZORGEN VOOR ONGELUKKEN VALSAN GE

Kan u dit ook overkomen? Wat er gebeurde … “Ik was met een elektrische heggenschaar een hoge heg aan het snoeien. Elke keer als er een gedeelte af was, verplaatste ik de ladder weer een stukje. Op de zanderige grond lag een worteldoek en langs de heg stonden pallets. Die stonden eigenlijk wel een beetje in de weg, maar ik liet het maar zo. Ik wilde graag een beetje snel doorwerken, net als mijn ervaren collega, en alles wegzetten kost toch weer tijd… De pallets zorgden ervoor dat de afstand tussen mij en de heg groter werd.

Daardoor moest ik verder reiken. Ik klom voor de zoveelste keer die dag de ladder op en merkte hij iets wankelde. Ik schonk er verder geen aandacht aan omdat de ladder zich meestal vanzelf wel vastzette in het zand. Ik ging verder met knippen, maar toen ging het mis. Door de combinatie van de wankelende ladder en het verder reiken schoot de ladder weg. Ik viel naar beneden en kwam op mijn arm terecht. Meteen voelde ik een stekende pijn in mijn pols. Mijn collega bracht me naar de huisarts en de volgende dag is mijn pols

December 2019

in het ziekenhuis gezet. Ik zit nu al meer dan twee maanden thuis.”

Hoe voorkom je dit? Ger Meuwissen, preventieadviseur bij Stigas: “Zijn er obstakels die in de weg staan? Neem altijd de tijd om ze netjes weg te zetten. Je denkt misschien dat het veel tijd kost, maar als er een ongeluk gebeurt, ben je veel meer tijd kwijt. En een tip voor als je net begint met werken: er zullen altijd collega’s zijn die met hun ervaring sneller zijn dan jij. Maak je zelf niet wijs dat je meteen net zo snel als hen moet zijn.” ■

13


Tekst: Annemarie van den Hoven

AAN DE SLAG MET VEILIGHEID IN UW ORGANISATIE T H E M A: GROEI & ONTWIKKELING

U wilt de veiligheid in uw bedrijf naar een hoger plan tillen. U bent op zoek naar hulpmiddelen die u hier heel praktisch bij kunnen helpen. Stigas heeft er een aantal voor u gemaakt.

14

Magazine VANCOLLAND


Gespreksstarters Bekijk je werk eens met een frisse blik. Bespreek met elkaar wat goed gaat en wat beter kan. Open, zonder een schuldige aan te wijzen. Zo maak je het samen veiliger. Het is soms lastig om iets aan te kaarten. Daarom heeft Stigas een serie gespreksstarters gemaakt: voor gezinsbedrijven, voor managers onder elkaar en voor teams.

Werkblad leren van ongevallen Er is een ongeluk gebeurd. Of bijna. Hoe voorkom je dat het opnieuw gebeurt? Door het stap voor stap te bespreken en niets over te slaan. Dan kun je maatregelen nemen. Om je hierbij te helpen is er het werkblad ‘Leren van ongevallen’.

Kaartje Last Minute Risico Analyse Sta voordat je aan het werk begint stil bij de veiligheid van jou en van een ander. Dat gaat heel goed met het kaartje voor de Laatste Minuut Risico Analyse.

Poster Veilig op 1 Ga met je medewerkers en/of collega’s om tafel en bepaal met elkaar wat de belangrijkste veiligheidsregels tijdens het werk zijn. Schrijf ze vervolgens op de poster en hang deze op in de kantine of werkplaats.

Waar te vinden? Alles is te downloaden op: https://www.zeroaccidents2020.nl/ga-zelf-aan-de-slag/. ■

HET BEGINT MET BEWUSTWORDING “Veiligheid in je bedrijf op een hoger plan brengen

deelnemer aan het platform namens de FNV, vindt dat

begint met bewustwording. En alert zijn op hoe vaak

incidenten op de werkvloer bespreekbaar moeten zijn:

je ‘even snel’ iets net niet helemaal veilig doet. Hoe

“Wat gaat er mis of bijna mis? Wat kunnen we hiervan

is het nu? Wat zijn we aan het doen? En worden we

leren? Pas als het geen taboe meer is om hierover te

daar blij van?”, aldus Wim van den Boomen, namens

spreken, open en zonder meteen de schuldvraag te

LTO deelnemer aan het platform Zero Accidents en

stellen, kun je gezamenlijk bedenken wat er anders en

werkgeversvoorzitter van Stigas. Brenda de Jong,

beter kan.”

December 2019

15


Tekst: BPL Pensioen

HET GAAT NIET GOED MET DE FINANCIËLE SITUATIE VAN BPL PENSIOEN Let op: dit artikel is geschreven op 27 oktober 2019. Actuele informatie over de financiële situatie van BPL Pensioen vindt u op onze website.

In oktober ontvingen alle (oud-)werknemers en pensioengerechtigden een brief van BPL Pensioen. Werkgevers ontvingen een mail. BPL Pensioen vindt het belangrijk iedereen zelf te laten weten dat de financiële situatie zorgelijk is. Dat moet u niet in de krant lezen, maar van BPL Pensioen zelf horen. Hoe de financiële situatie er eind van dit jaar uitziet is onzeker. Ook is het nog wachten op wat minister Koolmees zal besluiten over de rekenrente. Als er niets verandert zal BPL Pensioen maatregelen moeten nemen.

Er zijn 3 mogelijke maatregelen We moeten iets doen om voor de pensioenen te kunnen blijven zorgen. Er zijn drie maatregelen mogelijk. Een combinatie van meerdere maatregelen is ook mogelijk. Hogere pensioenpremie Als we de premie verhogen, gaan u en uw werknemers meer betalen voor het pensioen. Het pensioenfonds beslist hier niet over, dat doen de sociale partners. Daarom vroegen we hen hierover na te denken. Lagere pensioenopbouw Als we de pensioenopbouw verlagen, bouwen uw werknemers minder pensioen op. Ook hier beslissen de sociale partners over. Pensioenverlaging Een verlaging geldt voor iedereen die nú pensioen bij ons opbouwt en dat in het verleden deed. Maar ook voor iedereen die al pensioen van ons krijgt. ■ 16

Magazine VANCOLLAND


DEKKINGSGRAAD: PERCENTAGE DAT ONZE FINANCIĂ‹LE SITUATIE WEERGEEFT

In ons herstelplan geven wij aan hoe we

ONS HERSTEL GAAT NIET SNEL GENOEG

Aan onze dekkingsgraad is te zien hoe onze financiĂŤle

ervoor zorgen dat onze dekkingsgraad

situatie is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen onze

binnen 10 jaar weer hoog genoeg is om de

verplichtingen (de pensioenen die we nu en in de toekomst

pensioenen met een toeslag te verhogen.

moeten betalen) en ons vermogen (onze bezittingen).

Dat mag bij een dekkingsgraad van ongeveer

De dekkingsgraad is een percentage. Hoe hoger het

123%.

percentage, hoe beter het gaat. Als onze dekkingsgraad

Als onze dekkingsgraad op 31 december 2019

100% is, hebben we precies genoeg vermogen om aan al

lager dan 97% is, halen we dat doel zeer

onze verplichtingen te voldoen.

waarschijnlijk niet. Daarom zouden we dan al extra maatregelen moeten nemen. Eind

Helaas is onze dekkingsgraad op dit moment lager dan

oktober was onze dekkingsgraad 91,4%. Als

100%. Onze dekkingsgraad is trouwens al sinds 2015 te

dat zo blijft tot het einde van het jaar, is de

laag. Daarom moesten wij van De Nederlandsche Bank een

kans groot dat we in 2020 al maatregelen

herstelplan opstellen.

moeten nemen.

WE HOUDEN IEDEREEN OP DE HOOGTE We verwachten eind januari meer te kunnen vertellen, omdat dan de dekkingsgraad van eind december 2019 bekend is. We houden iedereen op de hoogte via onze website: www.bplpensioen.nl/actueel. Heeft een besluit direct gevolgen voor het (opgebouwde) pensioen van uw (oud-)werknemers? Dan brengen we hen zo snel mogelijk op de hoogte.

December 2019

17


Tekst: Elte Palm

SAMENWERKEN IS DE SLEUTEL TOT CIRCULAIRE LANDBOUW Technologische ontwikkelingen zoals robotisering, kunstmatige intelligentie en big data hebben grote invloed op de landbouw sector. Tegelijkertijd hebben we te maken met klimaatdoelstellingen en is er een veranderende consumentenbehoefte op het gebied van voedsel. Hoe spelen landbouwbedrijven hier op in om toekomstbestendig te zijn en waarde toe te voegen aan de gehele keten? Wij gingen hiervoor in gesprek met dr. ir. Dirk van Apeldoorn, Docent Onderzoeker aan de WUR (Wageningen University & Research), Departement Plantenwetenschappen.

dr. ir. Dirk van Apeldoorn (Fotografie: Dick Boschloo)

Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment in de landbouwsector? “We zitten op dit moment in een transitie naar een digitale samenleving. Drones, robots en gps helpen de mens om duurzamer en efficiënter te werk te gaan. Zo liggen er ook grote kansen voor de landbouwsector om daarmee duurzaamheid en kwaliteit van productie te bevorderen. Technologie kan taken overnemen die weinig voldoening geven aan boeren zodat de boer zich kan richten op de kerntaken die energie geven. Een andere belangrijke ontwikkeling is klimaatverandering. De landbouwsector ondervindt niet alleen de gevolgen van klimaatverandering maar draagt daar ook aan bij. Denk aan bepaalde agrarische activiteiten die zorgen voor een toename in de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Maar bijvoorbeeld de teelt van andere grondbewerking kan echter ook weer bijdragen aan het opnemen van CO2 uit de atmosfeer. Ook hier liggen kansen voor de boeren om positief bij te dragen aan de leefomgeving i.p.v. te vervuilen.” 18

Magazine VANCOLLAND


“Technologische ontwikkelingen bieden grote kansen voor de landbouwsector om duurzaamheid en kwaliteit te bevorderen”

Fotografie: ERF BV

Welke aanpak en rol van partijen is hierin nodig om de sector verder te verduurzamen?

Kunt u een aansprekend voorbeeld noemen van waarde-maximalisatie in de landbouwsector?

“Het kabinet zet in op circulaire landbouw ook wel ‘kringlooplandbouw’ genoemd. Dierlijke mest moet kunstmest gaan vervangen en veevoer moet duurzamer. Maar daar zijn we nog ver van verwijderd. Tot nu toe was het kabinetsbeleid vooral gericht om zoveel mogelijk negatieve effecten te beperken i.p.v. kijken hoe we nu oplossingen kunnen aanreiken.

“De Campus Almkerk is een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid. Deze voorziet in een maatschappelijke behoefte waarin leefbaarheid, kleinschalige voedselproductie, als ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen. Er is hier sprake van een vraaggerichte benadering waarin producten worden afgestemd op wat de consument wil gedurende het hele jaar. Geen kwestie van kwantiteit maar langdurig beschikbaarheid van voedsel. In nauwe samenwerking en afstemming met afnemers doet men aan pixelteelt, d.w.z. op elke plek een uniek gewas telen. Met behulp van robots kan de consument aangeven naaste welke buren bijvoorbeeld de worteltjes mogen groeien (www.pachtjepixel.nl). Dat vraagt om een hele andere wijze van organiseren en communiceren en ook een andere relatie met de maatschappij.

“Het huidige kabinetsbeleid is vooral gericht op het beperken van risico’s i.p.v. het aanreiken van oplossingen” Om lokaal en wereldwijd de landbouwproductiviteit op een duurzame wijze te verhogen en ook de veerkracht van systemen te versterken, is een integrale aanpak op systeemniveau nodig. We zitten nu nog teveel op een reactief en uitvoerend niveau van risico’s aanpakken. Op systeemniveau is het de bedoeling dat we, en niet alleen Nederland maar ook Europa, vanuit de innovatie en samenwerking met lange termijn oplossingen komen. Daarin is niet alleen een rol weggelegd voor de overheid maar ook voor bedrijven, boeren en kennisinstellingen. Alleen dan kunnen verschillende doelen zoals voedselzekerheid, de beschikbaarheid van diervoeder maar ook een gezonde werkomgeving om daarmee de arbeidsproductiviteit te verhogen, kunnen worden veiliggesteld. Dan hebben we het over een systeem dat niet gericht is op winst-maximalisatie maar op waarde-maximalisatie voor de hele keten.”

“In de toekomst ligt de focus meer op kwalitatieve producten specifiek afgestemd op de consumentenbehoefte” Een ander mooi voorbeeld van zogenaamde strokenteelt is ERF BV, het grootste private en biologische landbouwbedrijf van Nederland. Hier worden 6 verschillende gewassen, in naast elkaar gelegen stroken, geteeld. Dit heeft als doel het verbeteren van de weerbaarheid van gewassen zodat ziekten zich tussen de stroken door minder snel kunnen verspreiden. Door strokenteelt toe te passen worden meerdere ecosystemen samengevoegd. Bij ERF BV zijn er bloemenstroken tussen kolenstroken. In metingen

December 2019

19


Fotografie: ERF BV

hebben we gezien dat insecten die in de kool zitten, ’s nachts gaan schuilen in de bloemenstrook. Hierdoor overleefden er meer insecten en zagen we duidelijk minder vraat in de kool, dan op plekken waar geen strokenteelt was toegepast.”

Wat zijn de overeenkomsten tussen strokenlandbouw en precisielandbouw? “Er zijn twee soorten precisielandbouw. De eerste is gericht op controle en vooral technologie gedreven. Een voorbeeld hiervan is precieze bespuiting of bemesting. De tweede is veel meer ecologie gedreven. Denk aan het kiezen van juiste combinaties op de juiste plek zoals we in de strokenteelt zien. In feite is strokenlandbouw een toepassing van precisielandbouw. De uitdaging is om ecologie (de relaties tussen planten, dieren, schimmels etc.) en het toepassen van techniek slim te combineren om daarmee waarde te creëren. De ultieme vorm van landbouw is regeneratieve landbouw. Regeneratieve landbouw creëert waarde voor de boer en omgeving door biodiversiteit te vergroten, en de grond continue te verbeteren, waarbij mensen gezonder werken en leven. Dit kan door echt samenwerken met de natuur.”

“De uitdaging is om ecologie en techniek slim te combineren om daarmee waarde te creëren” Zijn deze vormen van landbouw voor boeren niet veel te hoog gegrepen? “Ik denk dat strokenlandbouw juist terug gaat naar de basis: Wat heeft een plant nodig? En hoe kunnen gewassen elkaar versterken? Dan kom je bij de essentie waarom men boer is 20

geworden. Daarnaast stellen boerenbedrijven zichzelf meer dan ooit de vragen: Wie ben ik? Waar sta ik nu? En waar wil ik naar toe? Dat is volgens mij niet winst maken maar samenwerken met de natuur om de bevolking van gezond en gevarieerd voedsel te voorzien. Dat levert voordelen op voor zowel mens als natuur. Denk aan een schonere plaat, een mooier landschap en een aangenamer en gezonder leven.

“Boerenbedrijven gaan met regeneratieve landbouw terug naar de basis van het boer zijn” De sleutel tot verandering ligt bij de consument. Als die waarde weet te herkennen (en er ook voor wil betalen) dan kunnen veranderingen heel snel gaan.”

Techniek en geld is vaak niet het probleem maar wel het organiseren. Hoe kijkt u hier tegen aan? “Landbouw is dé sector waar technologie nog het minste wordt ingezet dus daar ligt veel potentie om het verder uit te rollen. We zijn er ons inmiddels bewust van dat we elkaar heel hard nodig hebben om de landbouwsector naar een hoger niveau te tillen. Samenwerken is hierin de sleutel om te komen tot circulaire landbouw en échte waarde-creatie. Inmiddels zijn er veel proeftuinen waarin overheid, private partijen en onderwijs met elkaar samenwerken om projecten op te starten. Ik denk dat het belangrijk is om vooral niet af te wachten maar als boer proactief de samenwerking met andere partners in de keten op te zoeken. Samen met de juiste toepassing van techniek kunnen dan flinke stappen gemaakt worden in verduurzaming en dus ook in circulaire landbouw.” ■

Magazine VANCOLLAND


Tekst: Donna Nicolaas / Fotografie: Enith van Tongeren

GROEI EN ONTWIKKELING: HOE PAKT SAZAS HET AAN? De ontwikkeling van een bedrijf heeft impact op werknemers. In deze tijd zijn er veel bedrijven die reorganiseren of fuseren. Sazas is in 2015 zelfstandig geworden. Voor de werknemers was dit een grote verandering op verschillende gebieden.

T H E M A: GROEI & ONTWIKKELING

Gaby Stokman (oud-medewerker Sazas) en Edwin van der Weide (collega Sazas)

Zelf de regie nemen

Contextgericht ontwikkelen

Het bedrijf faciliteert in groei en ontwikkeling maar het initiatief ligt vooral bij de werknemer. De achterliggende gedachte is dat je de verantwoordelijkheid die je privé neemt, ook op je werk moet (kunnen) nemen. Voor de verzelfstandiging regelde het management alles. Daarna moesten medewerkers vooral zelf de regie nemen om gezamenlijk met het management de juiste acties en activiteiten uit te voeren om de onderneming verder te helpen. Samen sta je sterk en maak je het verschil. Ook de persoonlijke ontwikkeling gebeurt voornamelijk op eigen initiatief. Je weet zelf het beste wat je nodig hebt en welke richting je op wilt gaan.

Je kunt je ontwikkelen als dat in de lijn ligt van de koers die Sazas vaart. Het bedrijf heeft jaarlijks een opleidingsbudget ter beschikking. Dit kan deels individueel worden gebruikt en deels in groepsverband op basis van het jaarplan van het bedrijf. Liesbeth Post, HR-manager bij Sazas, geeft aan: “We bieden onze mensen ontwikkelassessments aan. Op basis daarvan kunnen ze zich verder ontwikkelen binnen de context van de organisatie. Ze staan wel zelf aan het roer van hun groei en ontwikkeling.”

Wat levert het op? De scholing is voornamelijk gebaseerd op het resultaat van de ontwikkelassessments. De nadruk ligt op persoonlijke groei, die December 2019

plaatsvindt in de praktijk van het werk. Het is maatwerk, waarbij de focus ligt op wat de werknemer wil bereiken. Dit vergt zelfonderzoek. De opgedane kennis kan worden toegepast op het werk én privé. Een win-winsituatie voor bedrijf en werknemer.

Gouden tip Sazas steekt ook energie in werknemers die op termijn vertrekken. Dit werpt voor beide partijen zijn vruchten af. Liesbeth Post zegt hierover: “Geef mensen de kans om te onderzoeken wat ze willen, ook al is het niet binnen het eigen bedrijf. Dit komt de productiviteit ten goede en creëert werkgeluk. Daardoor kun je uiteindelijk op een positieve manier afscheid van elkaar nemen.” ■ 21


Kort nieuws

ZIEKTEVERZUIM IN PAK STOF AAN! NEDERLAND BLIJFT Je kunt nog steeds STIJGEN

Verzuimspecialist Sazas onthult opvallende cijfers over het ziekteverzuim in Nederland. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland blijft namelijk stijgen. In 2018 was het verzuimpercentage 4,2% ten opzichte van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016. Ook het cijfer over het eerste halfjaar van 2019 is zorgelijk: het verzuimpercentage was toen 4,3%. Dat wil zeggen dat maar liefst 43 dagen van alle 1000 te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte. Verwacht wordt dat de stijging van het verzuim zich de komende jaren voortzet. De oorzaken van de stijging? René Pietersma, productmanager bij Sazas, vertelt u erover in deze video: bit.ly/2Jlx3fg.

een gratis stofmeting aanvragen

Als je in de agrarische en groene sector werkt, kom je in aanraking met stof. Daar kun je ziektes aan je longen en luchtwegen van krijgen. Vaak begint het met onschuldige klachten zoals niesen en hoesten. Dat kan overgaan in ernstige klachten zoals astma, COPD (een langdurige blijvende longziekte met vernauwing van de luchtwegen) of een stoflong. In de varkens- en pluimveehouderij, in de akkerbouw, maar ook in andere agrarische sectoren bevat stof bijna altijd schadelijke deeltjes. Dat geldt voor vaste droge stof, maar ook voor nevel en gassen. Kijk ook eens op www.pakstofaan.nl. Wil je weten hoe het staat met stof op jouw bedrijf? Stigas doet de komende tijd nog kosteloos stofmetingen. Vraag er een aan via de Stigas Servicedesk: info@stigas.nl, telefoon: 085 044 07 00.

WHITEPAPER ‘MANTELZORG EN WERK’ Nederland telt maar liefst 2,6 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen langdurig of voor onbepaalde tijd voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Eén op de vijf werknemers is mantelzorger. De kans is dus groot dat er ook in uw bedrijf mantelzorgers werken. Mantelzorgers komen vaak onverwachts voor hun – onbetaalde – zorgtaak te staan. Het overkomt ze omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Zowel fysiek als emotioneel is mantelzorg zwaar. Zeker als de mantelzorger daarnaast ook nog een baan heeft.

22

Zo’n 75% van de mantelzorgers praat er pas over als ze werk en zorgtaken niet meer kunnen combineren. De kans op overbelasting is daarom groot. Sazas biedt u het gratis whitepaper ‘Mantelzorg en werk’ aan waarin u leest over de fabels en feiten over mantelzorg(beleid), de wettelijke regelingen, hoe u hierover met een medewerker in gesprek gaat en wat het u als werkgever oplevert om een mantelzorgvriendelijk beleid te voeren. Download het whitepaper op: www.rebrand.ly/mantelzorg.

Magazine VANCOLLAND


Kort nieuws COLLAND SPECIAL WERKBELEVING

Goed werkgeverschap en toekomstbestendigheid vraagt om het structureel investeren in de vitaliteit en welzijn van je werknemers. Op 24 september 2019 organiseerde de Colland Sectorraad in samenwerking met BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt, Sazas en Stigas een bijeenkomst met als thema ‘Werkbeleving’. Werkgevers die invulling geven aan Goed Werkgeverschap leveren een positieve bijdrage aan de werkbeleving van werknemers. Denk hierbij aan werktevredenheid, motivatie en betrokkenheid. In de praktijk leidt dit tot minder uitval en minder uitstroom waarbij de werknemer kan uitgroeien tot een ambassadeur van de werkgever. Echter is de praktijk weerbarstig en zijn er veel vragen zoals: Wat is de praktische toepasbaarheid van werkbeleving? Wat is de rol van werkgevers? Hoe wordt die rol goed ingevuld? Wat merken werknemers hiervan? En wat zijn voorbeelden waar we van kunnen leren? Het verslag met de belangrijkste conclusies en vervolgstappen kunt u lezen op onze website https://www.colland.nl/ agenda-item/colland-bijeenkomst-4/.

E-LEARNING VOOR PREVENTIEMEDEWERKERS Voor preventiemedewerkers in de agrarische en groene sector is er een speciale e-learning: 37 korte filmpjes met vragen en feedback leveren alle basiskennis die preventiemedewerkers nodig hebben. Er zijn vier thema’s: taken van de preventiemedewerker, arboregels, risico’s in de agri- en groensector en samen werken aan preventie. De e-learning is gratis en laagdrempelig: inloggen hoeft niet en je kunt zelf kiezen welke thema’s je in welke volgorde doet. Na de e-learning kun je een toets doen met 25 vragen. Het adres: www.preventiemedewerker.stigas.nl.

PENSIOENBIJEENKOMSTEN VOOR WERKNEMERS IN JANUARI EN FEBRUARI 2020 Vragen uw werknemers wel eens: “Hoe hoog is mijn pensioen?” “Welke pensioenmogelijkheden zijn er?” Of “Hoe staat het pensioenfonds ervoor?” Uw werknemers zijn van harte welkom bij een van onze pensioeninformatiebijeenkomsten. Zie voor meer informatie: www.bplpensioen.nl/nieuws.

SAMEN GROEIEN IN VAKMANSCHAP

Nieuw: Winterprogramma Akkerbouw

Werknemersreis Colland

LANCERING CAS 2.0 EERSTE KWARTAAL 2020 Met het Colland AdministratieSysteem (CAS) kunnen werknemers, werkgevers en BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) Leerlingen uit de agrarische en groene sector regelingen en subsidies voor o.a. cursussen en opleidingen aanvragen en declareren. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuw portaal, CAS 2.0 genaamd. CAS 2.0 moet gebruiksvriendelijker, veiliger en toekomstbestendig zijn. Volgens planning wordt CAS 2.0 gelanceerd in het eerste kwartaal van 2020. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Speciaal voor ondernemers, met en zonder personeel, en medewerkers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, gaat deze winter het Winterprogramma Akkerbouw van start. Een breed pakket met korte cursussen waarmee ze hun eigen vakmanschap en dat van hun medewerkers naar een hoger plan kunnen tillen. Het programma is opgezet voor werknemers en werkgevers die werken volgens de cao Open Teelten én afdragen aan Colland Arbeidsmarkt. Het complete programma informatie over hoe aan te melden vindt u op www.talentoogst.nl.

December 2019

23


Kort nieuws

COLLAND BIJEENKOMST BEDRIJVENBEZOEKERS 2019

Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs

Meer samenwerken en zichtbaarheid centraal stellen voor toegevoegde waarde in de sector

GENOMINEERDEN

Genomineerden Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs bekend Op 6 februari reikt Stigas opnieuw prijzen uit aan bedrijven die op een inspirerende manier werk maken van gezond, vitaal en veilig werken. De genomineerden zijn deze keer: • • • • •

Aannemersbedrijf M.J. Smits uit Nederhemert Trostomatenkwekerij Agrocare uit Maasdijk Nederveen Tuinen uit Lijnden Hoveniersbedrijf Herman Vaassen uit Maasbree Aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang-Capelle

Aanwezig waren adviseurs vanuit A&O Agrarisch (Kasgroeit; scholingsconsulenten Open Teelten), BPL Pensioen, Sazas en Stigas. Zij verlenen diensten op het gebied van onder andere pensioen, verzuim, preventie en scholing in verschillende agrarische sectoren. Het verslag met de belangrijkste conclusies en vervolgstappen kunt u lezen op onze website www.colland.nl/agenda-item/ colland-bijeenkomst-bedrijvenbezoekers/.

BLIJF OP DE HOOGTE Op de hoogte blijven van actualiteiten, wet- en regelgeving en ander belangrijk nieuws uit en over de sector? Dat kan via de Colland nieuwsbrief.

MELD U AAN OP WWW.COLLAND.NL

De prijzen worden uitgereikt tijdens de bijeenkomst ‘Vitale bedrijven hebben de toekomst’ op Landgoed Mariënwaerd. Interesse om erbij te zijn? Inschrijven kan via www.stigas.nl.

Om de samenwerking tussen de bedrijvenbezoekers in de sector Agrarisch & Groen te bevorderen voor een verbeterde beleving van de Colland dienstverlening, organiseerden wij op 3 september jl. een bijeenkomst. Ketensamenwerking en het actief uitwisselen van kennis en ervaring centraal stond hierin centraal.

Dit magazine is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl

Magazine VANCOLLAND