VanColland Magazine juni 2019

Page 1

Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen - juni 2019 nummer 2

VAN

Magazine

COLLAND THEMANUMME

R:

COMMUNICATIE

EERLIJK DURVEN KIJKEN PAK STOF AAN! BPL PENSIOEN: WIJ ZITTEN BIJ DE PRIJS IN!

April 2018

1


Column

magazine van

COLLAND

Communicatie Communicatie: een begrip waar heel veel onder valt. Er zijn verschillende soorten communicatie. Zo is er non-verbale communicatie: hoe zegt iemand iets, wat zegt zijn of haar lichaamstaal? Wat blijft bij de ontvanger hangen? Is er ruis tussen de zender en ontvanger? En er is schriftelijke communicatie. Is de taal die wordt gebruikt ingewikkeld? Aangepast aan de doelgroep? Snapt de ontvanger wat de boodschap is? Worden plaatjes beter begrepen? Lezen mensen überhaupt nog wel en als ze lezen, wat onthouden ze dan? Vragen waar ieder bedrijf en iedere stichting mee kampt. Voor verzekeraars en pensioenfondsen komt daar nog bij dat het lastig blijkt om mensen te boeien met informatie over een onderwerp als pensioen. Aan de bestuurstafel van BPL Pensioen hebben we het er vaak over. Werknemers en werkgevers betalen voor het pensioen, maar praten er bijna nooit over. Ga het gesprek eens aan met uw werknemer, want ergens komt die dag, die dag dat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt óf bij u aanklopt dat hij minder wil gaan werken. Daar wilt u toch op voorbereid zijn? En uw werknemer ook! Samen voorbereid zijn is fijn voor de gemoedsrust. Maar hoe vlieg je nou zo’n gesprek aan? Wij proberen u als werkgever bij te staan, maar willen ook uw werknemer daarin begeleiden. Daarvoor zijn verschillende (online) hulpmiddelen. Drink eens een kop koffie met uw werknemer en bespreek dingen die niet zo voor de hand liggen. Komt u er niet uit? Bel ons dan even!

COLOFON VanColland is het magazine van het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Uw reactie kunt u sturen naar redactie@colland.nl. HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon EINDREDACTEUR Elise Berk REDACTIE Kim Gerrits, Annemarie van den Hoven, Wendy Kranendonk en Elise Berk MET BIJDRAGEN VAN Ank van Lier ONTWERP & VORMGEVING Drukwerkstudio.nl - Woerden DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen. VanColland is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl.

Monique Daamen Bestuurder BPL Pensioen

2

Magazine VANCOLLAND


IN DIT NUMMER

juni 2019 nummer 2

06 Elke keer weer bewust stilstaan bij wat je gaat doen

08 ‘Investeren in ontwikkeling bedrijf en

04 Eerlijk durven kijken: Hoe is het nu?

werknemers loont’

Doe als leider wat je belooft. Als je ‘ja’ zegt en ‘nee’ doet, haakt het personeel af

THEMANUMME

R:

COMMUNICATIE

Annemarie Timmermans, pag. 4

EN VERDER 02 07 10 12 14

15

Column Monique Daamen Pak stof aan! Wat is er door uw werkgever voor ú geregeld? ‘In gesprek gaan over duurzame inzetbaarheid werpt vruchten af’ Wij zitten bij de prijs in!

16 17 18 19

Juni 2019

Mijn werknemer wil minder werken. Wat kan én moet ik doen? Op weg naar CAS 2.0 Pensioen, wanneer bespreek je dat? Gebroken been door wegschietend hout Kort nieuws

3


Tekst: Annemarie van den Hoven / Fotografie: René Wouters

Veiligheid vraagt leiderschap

THEMANUMME

R:

COMMUNICATIE

EERLIJK DURVEN KIJKEN: HOE IS HET NU? ‘Natuurlijk, ieder bedrijf moet een officiële Risico-inventarisatie & evaluatie (RIE) hebben. Maar begin eerst eens met heel eerlijk te kijken. Hoe is het nu? Wat zijn we aan het doen? Hoe ziet het er hier uit? En worden we daar blij van? Bespreek wat er kan misgaan. Want hoe meer je durft te zien zonder meteen een oordeel te hebben, hoe beter je te weten komt waarmee je aan de slag kunt.

Gebruik de kennis van je medewerkers Het goede nieuws is dat je het als werkgever niet alleen hoeft te doen. ‘Juist niet! De kennis zit bij je werknemers. Zij lopen dag in dag uit tegen veiligheidsproblemen aan. Organiseer dat zij die samen op een rij zetten. Met een gespreksleider, maar zonder leidinggevende erbij want dan durft mogelijk niet iedereen eerlijk te zeggen wat er niet goed gaat. Laat je werknemers een top-10 opstellen van verbeterideeën en laat hen die presenteren aan het management. Als die ook al budget heeft gereserveerd, kan er gelijk actie worden ondernomen. Zo maak je het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En pluk eerst het laaghangend fruit; de problemen die je gemakkelijk op kunt lossen. Daar worden mensen vrolijk van. Hee, het valt best mee, hoor je dan vaak.’

Annemarie Timmermans

A

an het woord is Annemarie Timmermans, gedragsveiligheidskundige en schrijfster van het boek ‘Geef veiligheid wortels’. Volgens haar zijn er twee grote problemen waar met name kleine bedrijven tegenaan lopen als het gaat om veiligheid: uitzoeken wat je precies moet doen en helder krijgen hoe je de regels moet interpreteren. ‘Als het dan ook nog druk is, dan heb je de neiging om iets wat je niet meteen snapt, weg te leggen. Dat is heel menselijk.’ Het management, in de woorden van Timmermans ‘de leiders’ van het bedrijf, zijn allesbepalend voor de cultuur en dus ook voor de veiligheidscultuur. En dat is niet eenvoudig: ‘Je hebt vaak te maken met tegengestelde belangen. Wat doe je als de klant zegt: het moet morgen af zijn, terwijl je weet dat de veiligheid bij haastwerk in het gevaar komt?’

4

‘Doe als leider wat je belooft. Als je ‘ja’ zegt en ‘nee’ doet, haakt het personeel af’ Communiceer ‘Denk de andere verbeteringen goed door en communiceer goed met alle mensen die ermee te maken hebben’ adviseert Timmermans. ‘Verbeteren vraagt tijd en zorgvuldigheid. Pak daarom steeds één, maximaal twee problemen tegelijk aan. Maak het leuk: betrek werknemers bij de voorbereidingen, maak instructies in eenvoudige taal, onderzoek of het misschien met een app kan. En vooral: houd het zo simpel mogelijk. Een lange lijst met instructies ontmoedigt alleen maar. Zie zo’n verbetering niet als een project dat op een gegeven moment af is, maar denk ook na over fase twee: wat ga je doen om het vast te houden?’

Magazine VANCOLLAND


TIPS

Leef voor! Wat je als werkgever altijd moet doen is ‘voorleven’. ‘Trek je veiligheidsschoenen aan als je een klus bezoekt en kom je ergens waar het een rommeltje is, zeg dan: Kom op jongens, eerst opruimen. Vroeger keek ik vaak naar de politieserie LA Law. ’s Ochtends kwamen de agenten altijd bij elkaar om te bespreken wat er die dag op het programma stond. Voordat iedereen de straat op ging zei de hoofdinspecteur altijd: Let’s be careful out there. Het was een gewoonte daar elke dag even de aandacht op te vestigen. Dat kun je in een agrarisch of groen bedrijf in Nederland ook doen. En: als een werkgever ‘ja’ zegt en ‘nee’ doet, dan haken de werknemers af. Het hoeft maar één of twee keer te gebeuren en het vertrouwen is weg. Veel werkgevers of leidinggevenden hebben dat niet of onvoldoende in de gaten.’

VOOR WIE VEILIGHEID OP EEN HOGER PLAN WIL BRENGEN

1

Het gaat gebeuren, wees daar realistisch over. Dingen kosten tijd, landen niet meteen. Besteed daarom consequent positieve aandacht aan wat je wil verbeteren en leef voor wat je met je bedrijf wil bereiken. Herhalen, herhalen, herhalen. Daarom is de BOBcampagne ook zo succesvol. Die loopt al 20 jaar.

Laat je medewerkers op een rij zetten waar zij dagelijks tegenaanlopen Een belangrijk middel om het veiligheidsbewustzijn te stimuleren, is je werknemers uit te nodigen om incidenten te melden. Dan gaat het om zaken die mis zijn gegaan en zaken die nèt goed zijn gegaan. Timmermans: ‘Onderzoek de oorzaken, voer verbeteringen door en communiceer erover. Doe dat snel en niet na een paar weken. Zo beloon je mensen voor hun aandacht en opmerkzaamheid. Aandacht is de beste beloning.’ ■

Besef dat weerstand normaal is.

zijn 2 Oordeelloos helpt! We zijn mensen en mensen maken fouten. Zo simpel is het. En bovendien: wie heeft de fout gemaakt? De werknemer die gehaast werkt? De werkgever die hem opjaagt? De opdrachtgever die zegt dat het morgen af moet zijn? Ga wel altijd het gesprek aan over wat er mis ging en hoe het een volgende keer voorkomen kan worden. Betrek alle partijen daarbij, want je hebt een gezamenlijk doel.

SCAN Met de scan Veilig op 1 check je of in jouw bedrijf veiligheid op 1 staat. Uit de score blijkt of je een ‘topper’ of een ‘achterblijver’ bent. Daarna krijg je tips om (minstens) één stap verder te komen. Invullen duurt ongeveer 15 minuten. www.zeroaccidents2020.nl/veiligheidsscan

RIE Met de risico-inventarisatie (RIE) van Stigas brengt u de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van uw bedrijf in kaart. En u geeft aan wat u al heeft gedaan en wat u nog gaat doen om deze te beheersen. Een goed opgestelde RIE helpt ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen. De RIE is voor alle bedrijven met personeel een wettelijke verplichting. Kijk op pagina 23 voor de speciale actie in de Week van de Rie. www.derievanstigas.nl

BOEK ‘Geef veiligheid wortels, wie zich veilig voelt durft alles’ boek van Annemarie Timmermans.

Juni 2019

3

Denk nooit ‘Hij weet wel wat hij aan het doen is’. Soms zie je een werknemer of een collega iets doen waarvan je denkt: is dat wel veilig? Vraag het dan maar gewoon. Soms is iemand, om welke reden dan ook, niet met zijn volle aandacht bij zijn werk. Wees elkaars ogen en oren.

5


Tekst: Annemarie van den Hoven / Foto: La Luz Fotografie

THEMANUMME

Veiligheidsscan zet aan het denken

R:

COMMUNICATIE

ELKE KEER WEER BEWUST STILSTAAN BIJ WAT JE GAAT DOEN Met de scan Veilig op 1 check je of in jouw bedrijf veiligheid op 1 staat. Uit de score blijkt of je een ‘topper’ of een ‘achterblijver’ bent. Daarna krijg je tips om (minstens) één stap verder te komen. Liliane Klever vulde hem onlangs in. Waarom? En hoe beviel het?

Hoe kwam je erop om de scan te doen? ‘Onze jongens waren ingehuurd om in een woonwijk takken op te ruimen die met een motorkettingzaag van een boom werden gezaagd. Ze waren vergeten hun helm mee te nemen. Er was wel over gesproken, maar ze hadden haast. Misschien had het er ook wel mee te maken dat ze naar een woonwijk gingen. Langs het spoor vergeten ze hun persoonlijke beschermingsmiddelen nooit! De auditor was die dag op bezoek en constateerde een afwijking. Dat betekent dat je een fout hebt gemaakt die je moet herstellen. Toen heb ik Stigas gebeld met de vraag om een toolbox over veilig werken en persoonlijke beschermingsmiddelen te geven. Vreemde ogen dwingen. De Stigasadviseur vroeg me om vóór het inzetten van de toolbox de veiligheidsscan in te vullen.’

‘Onze jongens zijn geen praters en geen lezers; ze willen gewoon aan het werk’ Wat was de uitslag? ‘We kwamen er best netjes uit. We kregen wel de tip om meer aandacht te besteden aan startwerkinstructies. Dat houdt in dat je voordat de jongens naar de klus gaan altijd checkt of het voor hen duidelijk is wat ze gaan doen. Mijn man of onze werkvoorbereider geeft ze altijd een kaartje mee. Daar staat bijvoorbeeld op waar er gemaaid moet worden. Soms kom je er na afloop achter dat er een stuk is overgeslagen. Komt dat dan omdat wij het niet goed hebben uitgelegd, hebben de jongens niet goed geluisterd of gelezen of konden ze er niet bij? Ik zou het trouwens een goed idee vinden om de veiligheidsscan ook een keer door een werknemer te laten invullen. Ik kijk toch door de bril van de werkgever.

Liliane Klever (dame in grijze trui) en haar medewerkers Hoe beviel de toolbox? “Goed! De adviseur van Stigas deed het leuk. Onze werknemers zien elkaar niet zo vaak en zijn geneigd om dit soort bijeenkomsten ook te gebruiken om onderling bij te praten. Maar ze hield ze goed bij de les. Ze betrok ze er ook echt bij. ‘Wat zou jij doen?’, vroeg ze regelmatig en ’Wist jij dat?’ ■

THEO KLEVER, GROND-, WEG- EN WATERBOUW • Familiebedrijf van Theo en Liliane Klever • Gevestigd in Harmelen • 20 man personeel, in de zomer met zzp’ers en uitzendkrachten aangevuld tot wel 30 tot 40 • Opdrachtgevers: gemeentes, waterschappen, spoorwegen

De scan Veilig op 1 maakt deel uit van de campagne ‘Veilig op 1 - doen we samen’. Invullen duurt ongeveer

Wat heb je er vooral van geleerd? “Dat het voor een groot deel om communicatie gaat. Onze jongens zijn geen praters en geen lezers; ze willen gewoon aan het werk. Maar bewust even stilstaan bij wat je gaat doen en welke veiligheidsmaatregelen daarbij horen is een must.” 6

15 minuten. De campagne ondersteunt de ambities van het platform Zero Accidents in de agrarische en groene sector. www.zeroaccidents2020.nl/veiligheidsscan

Magazine VANCOLLAND


Tekst: Annemarie van den Hoven

PAK STOF AAN! Wie in de agrarische sector werkt, komt vaak in aanraking met stof. Dit kan leiden tot ziektes aan longen en luchtwegen. Het begint vaak met onschuldige klachten, zoals niesen en hoesten. Dit kan overgaan in ernstige klachten zoals astma, COPD (een langdurige blijvende longziekte met vernauwing van de luchtwegen) of zelfs een stoflong.

Schadelijke deeltjes In de varkens- en pluimveehouderij, in de akkerbouw, maar ook in andere agrarische en groene sectoren sectoren bevat stof bijna altijd schadelijke deeltjes. Dat geldt voor vaste droge stof, maar ook voor nevel en gassen. Het gaat vaak om heel fijne deeltjes van planten (pollen), producten, voer, strooisel, uitwerpselen en dieren (huidschilfers). Het kan ook gaan om kwartsstof uit zand of klei. Vooral kleine deeltjes kunnen diep in de longen doordringen en daar schade aanrichten.

Pak het aan! Neem de volgende stappen om uzelf en uw werknemers op het werk te beschermen. 1. Beoordeel de risico’s. Dat kan heel goed met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Ga na of de blootstelling aan stof te hoog is. 2. Bekijk of u het stof kunt vervangen of beperken. Gebruik bijvoorbeeld ander strooiselmateriaal en reinig uw ruimte(s) regelmatig met een stofzuiger. 3. Investeer in afzuiging en ventilatie in binnenruimtes. 4. Organiseer het werk zo, dat uw werknemers minder in contact komen met stof. Bijvoorbeeld door taken te rouleren of door uw werknemers in een overdrukcabine te laten werken. 5. Heeft u punt 1 tot en met 4 doorlopen en is er nog steeds sprake van stof? Geef uw werknemers dan een stofmasker. Check zorgvuldig de informatie en instructie van de fabrikant. Uw Stigasadviseur kan u hierbij ondersteunen. Of kijk op www.pakstofaan.nl.

Gratis stofmeting Dat jaar doet Stigas kosteloos stofmetingen bij bedrijven. Wilt u de situatie op uw bedrijf laten meten? Vraag dan een stofmeting aan via de Stigas Servicedesk: info@stigas.nl of 085 044 07 00. ■

FABEL

OF

FEIT?

Fabels: • Stoffen van natuurlijke oorsprong kunnen niet tot ziektes aan longen en luchtwegen leiden. • In de agrarische en groene sector loopt u geen verhoogd risico op ziektes aan longen of luchtwegen. • Klachten aan longen of luchtwegen merkt u meteen. Feiten: • Ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen van natuurlijke oorsprong kunnen tot ernstige klachten leiden. • Wie in de agrarische en groene sectoren sector werkt, heeft een verhoogd risico op ziektes aan longen en luchtwegen. Tijdens het werk is vaak sprake van hogere blootstelling aan stoffen, gassen of dampen dan bij activiteiten buiten het werk. • Meestal treden klachten pas na vele jaren op. Vaak als u al gestopt bent met werken. De praktijk leert dat de meeste mensen vaak pas maatregelen nemen als er klachten zijn. Maar dan is het te laat!

Juni 2019

7


Tekst: Ank van Lier

Interviews scholingsconsulenten tonen aan: communicatie is vaak struikelblok

‘INVESTEREN IN ONTWIKKELING BEDRIJF EN WERKNEMERS LOONT’ Hoe tevreden zijn werkgevers en werknemers over de gang van zaken op het bedrijf en op welke punten willen werknemers hun kennis verder ontwikkelen? Dat zijn de centrale vragen in de bedrijfsinterviews die scholingsconsulenten Mariëlle Mulder en Piet Verhoeven sinds enkele jaren afnemen op boomkwekerijen. Doel is het stimuleren van de ontwikkeling van bedrijven en werknemers. Met name op het gebied van communicatie blijkt in de praktijk veel te winnen.

THEMANUMME

R:

COMMUNICATIE

Mariëlle Mulder en Peter Heutinck

M

ariëlle Mulder windt er geen doekjes om: investeren in de ontwikkeling van bedrijven en werknemers is van cruciaal belang. Niet alleen voor bedrijven in de boomkwekerij, maar in alle sectoren. “Op deze manier behoud je als bedrijf je concurrentiepositie en zorg je dat je werknemers de juiste vaardigheden hebben en houden. Hierdoor kunnen mensen efficiënter worden ingezet, wat de productie ten goede komt. En door werknemers de kans te bieden om zichzelf te ontwikkelen, voelen ze zich meer gewaardeerd en kun je hen ook binden aan je bedrijf. Iets wat in de huidige krappe arbeidsmarkt van groot belang is.”

8

Eerlijker en opener Scholingsconsulente Mulder en haar collega Piet Verhoeven zetten zich, onder de vlag van het Project Scholingsconsulent Boomkwekerij, in om de kennisontwikkeling in de boomkwekerijsector te stimuleren. Dat doen ze onder meer door het houden van interviews op bedrijven. “Dit betekent concreet dat we individuele gesprekken voeren met de werkgever en met een aantal werknemers”, zegt Mulder. “Soms benaderen we kwekerijen zelf voor de bedrijfsinterviews, soms kloppen ze bij ons aan. Bijvoorbeeld omdat ze merken dat door verandering en groei van het bedrijf, zaken niet meer lekker lopen. Daarnaast vinden veel

Magazine VANCOLLAND


Piet Verhoeven (l) en Gerrit Tessemaker

werkgevers het belangrijk om persoonlijke aandacht te hebben voor de wensen en behoeften van hun personeel.” In de bedrijfsinterviews vragen de scholingsconsulenten wat iemand vindt van de gang van zaken op het bedrijf en hoe het volgens hem of haar loopt. “Hoe is de sfeer en de onderlinge communicatie, op welke manier wordt er leidinggegeven, wat kan er beter? De ervaring is dat mensen eerlijker en opener zijn tegen een onafhankelijk iemand, dan tegenover hun baas of leidinggevende. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten, zo horen we dikwijls terug van werkgevers.” Daarnaast vragen de scholingsconsulenten de werknemers op welke punten ze zichzelf zouden willen ontwikkelen, hun eigen kennis willen bijspijkeren. “Sommigen willen bijvoorbeeld een heftruckcursus volgen, anderen een cursus Duits of Engels en sommigen zouden graag een meerjarige opleiding volgen. In de praktijk blijkt dat veel werknemers behoefte hebben aan bijscholing, om hun vakbekwaamheid te vergroten of om betere kansen te hebben om door te groeien naar een andere functie.”

Communicatie als pijnpunt De scholingsconsulenten verzamelen alle input in een scholings- en ontwikkeladvies voor het bedrijf, dat vervolgens wordt besproken met de ondernemer en met alle werknemers. Ook helpen ze werknemers in de keuze voor een bepaalde cursus en bij het aanvragen van subsidie, bijvoorbeeld vanuit Colland. “Onderdeel van een scholings- en ontwikkeladvies voor een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn om de teamleiders een cursus leidinggeven te

laten volgen. Maar ook om een incompany training op het gebied van communicatie te doen. Qua communicatie is er op veel boomkwekerijen nog een wereld te winnen, merken we. Dan gaat het zowel om de communicatie tussen leidinggevenden en werknemers, als om de communicatie tussen afdelingen. Deze is dikwijls niet optimaal, wat leidt tot misverstanden en inefficiënte werkprocessen.” Wat de precieze ‘pijnpunten’ zijn op het gebied van communicatie verschilt volgens Mulder per bedrijf. “Vaak zien we bijvoorbeeld dat werknemers niet durven te zeggen als bepaalde werkzaamheden volgens hen beter of efficiënter kunnen. Omdat ze bang zijn dat hun werkgever dat niet op prijs stelt, of omdat ze vinden dat het niet hun probleem is. Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van werknemers en het verbeteren van de communicatie op dit vlak is dan ook vaak een centraal punt in onze adviezen. Daarnaast merken we dat het, bij het overbrengen van een boodschap, veel

uitmaakt hoe en wat je precies zegt. Voor de zender zijn zaken vaak heel duidelijk, maar de ontvanger begrijpt misschien iets heel anders. Dit leidt tot misverstanden. Een betere onderlinge communicatie, zorgt voor meer begrip en een efficiëntere werkwijze.”

Verschil maken Inmiddels hebben de scholingsconsulenten enkele tientallen bedrijven bezocht voor bedrijfsinterviews. Vervolgens gingen bedrijven aan de slag met de gesignaleerde verbeterpunten. “Je ziet dat aandacht voor en investeren in werkprocessen, communicatie en de individuele leerbehoeften van werknemers echt een verschil maakt. Zaken lopen soepeler, werknemers zijn beter en breder inzetbaar en voelen zich meer gewaardeerd. Hierdoor doen ze hun werk met meer plezier. Dit alles tilt de bedrijfsvoering naar een hoger plan. Kortom: investeren in de ontwikkeling van bedrijven en werknemers loont.” ■

ERIK MAURITZ, DIRECTIELID COMBINATIE MAURITZ, OPHEUSDEN: ‘Interviews scholingsconsulent leverden nieuwe inzichten op’ “In het verleden deed ik de functionerings-gesprekken altijd zelf. In de interviews die de scholingsconsulent met onze 25 werknemers voerde, kwamen echter veel meer zaken boven tafel. Vooral jongere werknemers praten toch makkelijker met een buitenstaander dan met hun leidinggevende. De interviews hebben ons als directie dan ook echt nieuwe inzichten opgeleverd. Zo werd duidelijk dat werknemers onze schriftelijke communicatie over ontwikkelingen binnen het bedrijf als erg onpersoonlijk en eenzijdig ervaarden. Daarom informeren we de werknemers nu persoonlijk, in een maandelijks werkoverleg. Dan kan men ook meteen feedback geven. Daarnaast kwamen er wat persoonlijke knelpunten van werknemers naar boven, waar we eerder geen zicht op hadden. Ook daar zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan. Niet alle aandachtspunten konden worden opgelost, maar we hebben de onderlinge communicatie en daarmee de bedrijfsvoering op bepaalde punten zeker kunnen verbeteren. Sowieso waarderen werknemers het dat je hun input serieus neemt. We willen de interviews door de scholingsconsulenten in de toekomst dan ook zeker herhalen.”

Juni 2019

9


WAT IS ER DOOR UW WERKG U betaalt samen met uw werknemer iedere maand pensioenpremie. Weet u wat daardoor geregeld is? En weet uw werknemer dat u goed voor hem of haar zorgt? Tip: plak deze pagina op een drukbezochte plek binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld de kantine. We zijn benieuwd waar deze poster belandt. Stuur een foto naar communicatie@bplpensioen.nl. De leukste inzending wordt beloond!

Pensioen voor u

Oรณk voor uw partner

Uw werkgever betaalt ook voor uw pensioenopbouw. Pensioenopbouw over alle arbeidgerelateerde uren. Ook pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt, zonder te betalen. Ook pensioenopbouw tijdens werkloosheid. Wij zorgen dat de premie die u betaalt, groeit.

Als u overlijdt krijgt uw partner levenslang pensioen van ons. Bij overlijden voor uw aowleeftijd krijgt uw partner een hoger pensioen. Bij overlijden als u met pensioen bent, betalen we ook nog 2 maanden uw pensioen door. Wij nemen contact op met uw partner.

Inzicht Kies zelf wanneer u met pensioen gaat. Kies zelf of u misschien al eerder een paar dagen met pensioen wil gaan. Wij helpen u (online) met het maken van uw ideale pensioenplan: www.bplpensioen.nl/pensioenplanner.

10

Magazine VANCOLLAND


GEVER VOOR Ú GEREGELD? Overzicht Alle post van BPL Pensioen bij elkaar: Log in met uw DigiD op www.bplpensioen.nl. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioen.

Verhuizen Wij weten waar u woont, zolang u in Nederland woont. Geef het even door als u naar het buitenland verhuist.

In dienst Bouwde u ergens anders pensioen op? U kunt dat pensioen laten optellen bij uw BPL-pensioen.

Contact Bel of mail ons. Wij vinden dat er geen gekke vragen zijn, dus schroom niet. Een presentatie over pensioen op uw werk? Vraag uw werkgever ernaar. We komen graag langs!

BEL OF MAIL ONS: (050) 522 30 00 / DEELNEMER@BPLPENSIOEN.NL. SCHROOM NIET, GEWOON DOEN! Juni 2019

11


Tekst: Ank van Lier

THEMANUMME

Klare Taal-trainingen in loonwerksector

R:

COMMUNICATIE

‘IN GESPREK GAAN OVER DUURZAME INZETBAARHEID WERPT VRUCHTEN AF’ Ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers in de loonwerksector gezond, veilig en met plezier kunnen blijven werken. Dat is het doel van Mooi Vak Man, een initiatief dat werkgevers en werknemers ervan bewust wil maken dat het belangrijk is om actief bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. Om stappen te zetten op dit vlak, gaan zij via de training ‘Klare Taal’ met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Het verbeteren van de communicatie is hierbij een belangrijk speerpunt.

M

et plezier en in goede gezondheid je pensioen halen, gaat niet vanzelf; ook niet in de loonwerksector. “Op loonwerkbedrijven wordt in bepaalde perioden veel overgewerkt, wat logischerwijs een flinke belasting met zich meebrengt voor werknemers”, vertelt Christ Essens, projectleider van Mooi Vak Man en werkzaam bij Actor. “Daarnaast is het werk vaak lichamelijk zwaar. En ook veiligheid is een aandachtspunt; er wordt immers met grote en zware machines gewerkt. Om zo lang mogelijk prettig te kunnen blijven werken in deze sector, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers een aantal zaken goed regelen. Zo is het noodzakelijk om bij te blijven qua kennis, veilig te werken, actief bezig te zijn met je gezondheid en te zorgen voor een goede werk-privébalans. Door aandacht te besteden aan deze thema’s, kun je de duurzame inzetbaarheid gericht verbeteren. Daarbij bepalen deze zaken ook het werkplezier en het succes van een bedrijf.” Met het initiatief Mooi Vak Man, dat inmiddels zo’n vier jaar loopt, brengen de sociale partners in de loonwerksector (CUMELA Nederland, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groene en Vakvereniging Het Zwarte Corps) het belang van duurzame inzetbaarheid onder de aandacht van werkgevers en werknemers. “Dat doen we op diverse manieren; bijvoorbeeld door Facebookacties en het uitbrengen van folders”, vertelt Essens.

In gesprek Een belangrijke pijler onder het Mooi Vak Man-initiatief is de training ‘Klare Taal’. Hierbij gaan werkgevers en werknemers van loonwerkbedrijven met elkaar in gesprek over duurzame 12

inzetbaarheid. “Met de andere onderdelen van Mooi Vak Man richten we ons vooral op de individuele werkgever en werknemer. Maar een individu kan natuurlijk maar beperkt verschil maken; het is veel effectiever als men binnen een bedrijf gezamenlijk aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid.” ‘Klare Taal’ is een incompany-training, waarbij een trainer drie dagdelen op een bedrijf komt. “Onder begeleiding van de trainer gaan werkgever en werknemers het gesprek aan over wat er beter kan rondom bepaalde thema’s. Naast bedrijfsspecifieke zaken komt een aantal vaste onderdelen aan bod. Denk aan maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen, die ervoor zorgen dat werknemers zich moeten bijscholen. Maar ook aan de werkprivébalans en de rol van de werkgever daarin. Sowieso is de communicatie binnen het bedrijf een belangrijk aandachtspunt. Dit heeft namelijk grote invloed op het werkplezier en op hoe effectief werknemers zijn.” Dan gaat het volgens Essens zowel om de communicatie tussen werkgever en werknemers als om het contact tussen collega’s en met klanten. “Verloopt het contact met klanten namelijk niet plezierig, dan zorgt dat voor extra stress en neemt het risico op fouten toe. Ook door op de juiste manier te communiceren, kun je de duurzame inzetbaarheid van werknemers verbeteren.”

Actiepunten Een Klare Taal-training wordt afgesloten met een actiepuntenlijst; zaken waarmee werkgever en werknemers aan de slag gaan om de duurzame inzetbaarheid naar een hoger plan te tillen. “De precieze actiepunten verschillen per bedrijf, maar bepaalde acties zien we wel vaak terug. Deze hebben dikwijls ook te maken

Magazine VANCOLLAND


ANNEMIEKE HARTEMINK, LOONBEDRIJF HARTEMINK, SINDEREN: ‘We zien nu allemaal het belang van goede communicatie’ Gert en Annemieke Hartemink van Loonbedrijf Hartemink in Sinderen volgden afgelopen jaar, samen met hun vijf personeelsleden, de training ‘Klare Taal’. “We hebben deze als heel positief ervaren”, zegt Annemieke Hartemink. “Onderdeel van de training was onder meer een ‘zelftest’, om erachter te komen waar je goed in bent en wat verbeterpunten zijn. Werknemers gingen hierbij met elkaar in gesprek en gaven elkaar tips en

met communicatie. Zo besluiten veel bedrijven eindejaarsgesprekken te gaan invoeren. Op de meeste loonwerkbedrijven gaat men er vanuit dat mensen wel aan de bel trekken als er iets is of als zij bijvoorbeeld een training willen volgen. Maar in de praktijk gebeurt dat lang niet altijd. Daarom is het goed om hier een vast moment voor te prikken, zodat werknemers ook echt aangeven waar ze tegenaan lopen. Een ander veelgehoord actiepunt is het vaker en structureler voeren van werkoverleggen. Nu wordt informatie vaak vóór het vertrek naar een klus uitgewisseld. Met elkaar om tafel gaan, vergroot de betrokkenheid en het werkplezier van mensen. Ook bevordert dit de werksfeer op het bedrijf. En dat komt weer de duurzame inzetbaarheid ten goede.”

complimenten Je zag dat mannen die normaal gesproken alleen praten over trekkers en machines ineens loskwamen en persoonlijke dingen ter sprake brachten.” Hoewel het moeilijk te meten is, heeft de cursus volgens Hartemink zeker effect gehad. “Ik zie vooral dat we makkelijker met elkaar in gesprek gaan over wat er

‘Doenersmentaliteit’

speelt binnen het bedrijf en wat

Sinds vorige winter volgden 30 tot 35 bedrijven een Klare Taal-training. Zij kregen dit traject, ter waarde van 2500 euro, vergoed vanuit Colland Arbeidsmarkt. “We horen van de trainers dat hiermee echt een veranderproces in gang wordt gezet. Praten over duurzame inzetbaarheid helpt bedrijven om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit onderwerp en stappen voorwaarts te zetten. Kortom: dit werpt zijn vruchten af!” Desondanks is er volgens Essens nog wel het nodige te winnen. “Nog maar een beperkt aantal bedrijven in de loonwerksector heeft de training gevolgd. Zelfs als je de voorloper van de Klare Taal-training meerekent, waaraan zo’n tachtig bedrijven meededen. Werkgevers en werknemers realiseren zich wel dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is. Maar toch is er niet altijd voldoende aandacht voor. Dat komt onder meer door de ‘doenersmentaliteit’ die kenmerkend is voor de sector. Dat toont meteen ook de noodzaak aan van een project als Mooi Vak Man en van de Klare Taal-trainingen. Er is nog volop werk aan de winkel.” ■

ons bezighoudt. Ik denk dat de training wat dat betreft een stukje bewustwording heeft gecreëerd. We realiseren ons nu met zijn allen dat goed en open communiceren belangrijk is om zaken soepel te laten lopen en met plezier te kunnen blijven werken.” Ook is er door de training meer aandacht gekomen voor zaken die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid. “In een functioneringsgesprek met een werknemer besteden we nu bijvoorbeeld meer aandacht aan arbeidsomstandigheden,

AAN DE SLAG MET DUURZAME INZETBAARHEID? SCHRIJF U IN VOOR EEN GRATIS KLARE TAAL-TRAINING! Colland Arbeidsmarkt betaalt jaarlijks 25 Klare Taal-trajecten voor

werkbelasting en de sfeer binnen het bedrijf. De Klare Taal-training heeft ons extra bewust gemaakt van het belang hiervan.”

bedrijven in de loonwerksector. Voor 2019 zijn nog gratis trainingen beschikbaar. Aanmelden kan via www.mooivakman.nl.

Juni 2019

13


WIJ ZITTEN BIJ DE PRIJS IN!

THEMANUMME

COMMUNICATIE

Uw werknemers bouwen pensioen op bij BPL Pensioen. Daarvoor moet u het een en ander doen: gegevens van uw werknemers aanleveren, premie betalen en misschien zelfs moeilijke vragen van uw werknemers beantwoorden. Maar u staat er niet alleen voor. Wij helpen u! Telefonisch, per e-mail of gewoon door bij u langs te komen.

Veel vragen kunnen we telefonisch of per mail beantwoorden Een lastige vraag van uw werknemer? Of een vraag over de looncomponenten die u aan moet leveren? Schroom niet en bel of mail ons!

BEL OF MAIL ONS We staan elke werkdag van 8.00 tot 19.00 uur voor u klaar. (050) 522 40 00 werkgever@bplpensioen.nl

Ook onze pensioenconsulenten zitten bij de prijs in Soms is het gewoon fijner om iemand persoonlijk te spreken. Daarvoor hebben wij 3 pensioenconsulenten in dienst. Die komen gratis bij u langs. Onderwerpen waarvoor ze vaak benaderd worden, zijn: • presentatie aan werknemers over de pensioenregeling; • begeleiding bij het afsplitsen of fuseren van bedrijfsonderdelen; • meningsverschil over de premiehoogte of -vaststelling; • de activiteiten van uw bedrijf veranderen.

VIND DE CONSULENT BIJ U IN DE BUURT Postcode

Pensioenconsulent

1000 t/m 1599 1900 t/m 3199

Leendert Bakker

3400 t/m 3999 3200 t/m 3399 4000 t/m 6699 1600 t/m 1899 6700 t/m 9999

14

Bart Bekker

Jelmer Leenstra

Magazine VANCOLLAND

R:

Contactgegevens 06 138 098 52 Leendert.Bakker@bplpensioen.nl 06 138 099 73 Bart.Bekker@bplpensioen.nl 06 252 822 17 Jelmer.Leenstra@bplpensioen.nl


MIJN WERKNEMER WIL MINDER WERKEN. WAT KAN ÉN MOET IK DOEN? Als een werknemer minder gaat werken, heeft dat gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor uw bedrijf. Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer minder wil werken?

Vraag waarom uw werknemer minder wil gaan werken Een werknemer gaat nooit zomaar minder werken. Daar gaat een heel proces aan vooraf. In dit proces speelt u als werkgever een belangrijke rol. Vraag uw werknemer altijd waarom hij of zij minder wil gaan werken. Is de reden werkgerelateerd? Speelt er bijvoorbeeld een probleem op de werkvloer, dan kunt u dat mogelijk helpen oplossen zodat uw werknemer niet minder hoeft te gaan werken. Voelt de werknemer zich minder uitgedaagd? Bespreek dan de mogelijkheden van een cursus of opleiding. Of ligt de reden in de privésfeer? Het krijgen van een (klein)kind kan ‘Door een dag een reden zijn om minder te willen minder te gaan werken, gaan werken. Of de noodzaak heb ik 1 dag extra tijd om voor een zieke partner of voor mijn hobby’s.’ ouder te moeten zorgen. Wat de reden ook is, door in gesprek te gaan met uw werknemer, kunt u alle mogelijkheden samen doornemen. • Gedeeltelijk met pensioen Vanaf 60 jaar kan uw werknemer gedeeltelijk met pensioen. Bijvoorbeeld voor één dag per week. Over de dagen die uw werknemer blijft werken, bouwt hij/zij pensioen op. Uw werknemer ziet via www.bplpensioen.nl/deeltijdpensioen hoe hoog het pensioen is als hij/zij gedeeltelijk met pensioen gaat. • Seniorenregeling In veel cao’s is een seniorenregeling geregeld. Uw werknemer kan daarmee 80% werken voor 90% van het salaris. Kijk op www.bplpensioen/seniorenregeling. • Onbetaald verlof Voorbeelden van onbetaald verlof zijn: ouderschapsverlof, zorgverlof en adoptieverlof. Het is afhankelijk van de cao of uw werknemer pensioen blijft opbouwen tijdens het verlof.

‘Minder werken is fijn, maar minder salaris en pensioenopbouw is wel even slikken. Dan moet je keuzes maken: waar geef je geld aan uit?’

Vertel uw werknemer: minder salaris = minder pensioen Minder werken heeft financiële gevolgen. Het betekent niet alleen minder salaris, maar later ook minder pensioen. En minder nabestaandenpensioen voor eventuele partner en kinderen. Wijs uw werknemer die (mogelijk) minder wil gaan werken op deze consequenties. De meeste werknemers die minder willen gaan werken, hebben veel vragen. Ook over de gevolgen voor hun pensioen. We kunnen ons voorstellen dat u niet altijd een antwoord heeft op al die vragen. Verwijs uw werknemer met moeilijke pensioenvragen gerust door naar BPL Pensioen. We helpen u en uw werknemers graag. Gaat uw werknemer minder werken? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. BPL Pensioen ziet aan de loongegevens die u of uw administratiekantoor aan ons aanlevert via het werkgeversportaal hoeveel uur een werknemer werkt. Wij verwerken dit in onze administratie.

‘Ik merkte dat ik 5 dagen in de week werken niet volhield. Daarom ben ik minder gaan werken. Ik ga mezelf niet nu kapot werken zodat ik later niks meer kan.’

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.bplpensioen.nl en neem contact op. ■

Juni 2019

15


OP WEG NAAR CAS 2.0 Eind 2018 hield Colland Arbeidsmarkt een klanttevredenheidsonderzoek over het Colland AdminstratieSysteem (CAS); het platform waarin werkgevers en werknemers subsidie kunnen aanvragen. Uit het onderzoek zijn goede vragen en suggesties gekomen. In deze en volgende edities van VanColland bespreken we deze.

CAS 2.0 In 2019 wordt er een nieuw platform gebouwd waarop een nieuwe versie van het CollandAdministratieSysteem, CAS 2.0 gaat draaien. Het nieuwe platform biedt een aantal nieuwe technische mogelijkheden waardoor een groot aantal suggesties uit het onderzoek kunnen worden gerealiseerd. CAS 2.0 is naar verwachting eind 2019 gereed.

bij elke werknemer dezelfde gegevens invullen. In het tweede geval verwerkt de Backoffice uw Excel-bestand. In CAS 2.0 wordt dit eenvoudiger: u kunt eerst de cursusgegevens invullen en daaraan de werknemers koppelen. Zo hoeft u dus de cursusgegevens maar één keer in te vullen en ook de factuur maar één keer te uploaden.

Wat wordt eenvoudiger in CAS 2.0? Een aantal voorbeelden.

Bedrijfsaanvragen vereenvoudigd Een goede suggestie uit het onderzoek ging over de bedrijfsdeclaraties. Dat zijn declaraties van een groep werknemers van hetzelfde bedrijf die naar dezelfde cursus zijn geweest. Nu heeft u de keuze: of u vult ze een voor een in CAS in, of u gebruikt een Excel-bestand en stuurt dat naar de Backoffice. In het eerste geval moet u 16

Magazine VANCOLLAND

BSN versus pensioennummer Uit het onderzoek bleek dat veel werkgevers graag weer terug willen naar het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) bij het indienen van de declaratieaanvraag. Helaas is dit door de komst van de AVG-wetgeving verboden. Voordat we zijn overgestapt op het pensioennummer, hebben wij diverse alternatieven onderzocht. Geen enkel alternatief voldeed; het was te ingewikkeld of te duur. Het pensioennummer is net als het BSN een bestaand en uniek nummer. De verwachting was dat dit nummer bij iedereen bekend zou zijn, vanwege de pensioenopbouw bij BPL. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet altijd het geval is. In CAS 2.0 kunnen we de pensioennummers zichtbaar maken in uw eigen omgeving binnen CAS. U hoeft dan niet meer in uw administratie te gaan zoeken of het pensioennummer op te vragen bij TKP. U vindt het goede nummer gewoon bij de naam van uw werknemer. ■


P E N S IO E N

PENSIOEN, WANNEER BESPREEK JE DAT? Maak pensioen bespreekbaar, ingewikkeld is het niet! We geven u een paar tips.

Nieuwe werknemer in dienst: gebruik de checklist Een standaardvraag van een nieuwe werknemer is ‘hoeveel ga ik verdienen?’. Maar naast een mooi salaris biedt u uw werknemer een mooie arbeidsvoorwaarde: pensioen. Vertel uw werknemer: Dat hij pensioen gaat opbouwen bij BPL Pensioen. Dat u iedere maand de premie betaalt en een deel inhoudt op het salaris. Hoeveel dat is, ziet uw werknemer op zijn of haar loonstrookje. Dat er ook pensioen geregeld is bij (onverhoopt) overlijden voor zijn of haar eventuele partner en kinderen. Dat uw werknemer pensioen blijft opbouwen als hij of zij arbeidsongeschikt raakt. Daarvoor hoeft uw werknemer niet te betalen. Dat uw werknemer kan inloggen op www.bplpensioen.nl en daar zijn post en de hoogte van zijn pensioen kan inzien.

Stelt uw werknemer ingewikkelde vragen? Daar zijn wij voor! Laat uw nieuwe werknemer contact met ons opnemen. Werknemer wordt 60: pensioen in zicht Een aantal uitzonderingen daargelaten, begint voor de meeste mensen het actief nadenken over stoppen met werken rond de 60e verjaardag. Aarzel dus niet om rond dat moment het gesprek met uw werknemer aan te gaan. Want als een werknemer met pensioen gaat, dan betekent dat ook iets voor uw bedrijf. Help uw werknemer. Met pensioen gaan, hoeft niet altijd te betekenen dat uw werknemer meteen volledig stopt met werken. Er zijn meer mogelijkheden. Meer informatie voor uw werknemer is te vinden op www.bplpensioen.nl/keuzemogelijkheden. Wil uw werknemer weten wat een bepaalde keuze voor de hoogte van zijn pensioen betekent? Wijs hem op de pensioenplanner: www.bplpensioen.nl/pensioenplanner. ■ Juni 2019

17


Tekst: Annemarie van den Hoven

YSE • ON L A

Kan u dit ook overkomen?

YSE • ON AL

VALSAN GE

VALSAN GE

GEBROKEN BEEN DOOR WEGSCHIETEND HOUT

Wat is er gebeurd? Het verhaal van het slachtoffer ‘Er waren flink wat bomen omgevallen tijdens de storm. Ze lagen kris kras door het bos, soms ook over elkaar heen. Ik was ingehuurd om de takken eraf te zagen en daarna de stammen in stukken te zagen. Dan staat het hout vaak onder spanning, dat weet je. Bij het zagen springt de stam dan omhoog of omlaag en daar houd je rekening mee. Deze keer was het anders. Ik zet mijn zaag in het hout. Plotseling schiet het horizontaal 18

weg, richting mijn been. Het deed ontzettend veel pijn. In het ziekenhuis bleek dat mijn scheenbeen was gebroken.”

Hoe kon dit gebeuren? Hout dat onder spanning staat ‘vliegt’ meestal naar boven of naar beneden. In sommige gevallen ontstaat er spanning in een andere richting. Bijvoorbeeld als een boom tussen andere staande bomen valt. Dan kan een stam bij het zagen zich ook plotseling en razendsnel horizontaal verplaatsen. Magazine VANCOLLAND

Hoe kun je dit voorkomen? • Bedenk dat op bomen die tussen andere bomen vallen, spanning kan ontstaan in een andere richting dan gebruikelijk. • Leg de boom met een graafmachine vrij neer. • Of kies een sta-plaats waar een wegspringende stam je niet kan raken. Heb je vragen over dit onderwerp? Mail die dan naar sjoek.van.der.maarl@stigas.nl. ■


Kort nieuws IN 3 STAPPEN UW CONTACTGEGEVENS OP ORDE!

WEEK VAN DE RIE

Samen met u zorgen we voor een goed pensioen voor uw werknemers. Kloppen uw contactgegevens nog? Controleren en eventueel aanpassen is eenvoudig: 1. Log in op het Werkgeversportaal. 2. Check uw gegevens onder het tabblad ‘Mijn gegevens’. 3. Check de gegevens van uw contactpersonen onder het tabblad ‘Mijn contactpersonen’.

Van 17 tot en met 21 juni is de Week van de RIE. Wie zich dan aanmeldt voor een RIE van Stigas en deze laat toetsen door een adviseur, ontvangt gratis een bedrijfsverbanddoos BHV, goedgekeurd door het Oranje Kruis. Dus: bel of mail in de week van 17 - 21 juni de Stigas Servicedesk en boek een RIE. We hebben 50 dozen klaarstaan. Meld je daarom snel aan, want OP = OP. Telefoon: 085 – 044 07 00 (optie 1) of mail info@stigas.nl

Gezond, gemotiveerd en gelukkig aan het werk blijven

DASHBOARD #KENNISKRACHT BIEDT MAATWERK VOOR BEDRIJVEN EN MEDEWERKERS Een gemiddeld bedrijf in de bloembollengroothandel heeft zo’n 5 tot 25 vaste mensen in dienst. Daarvan is 60 procent ouder dan 40 jaar. Ongeveer de helft van deze groep 40-plussers is ouder dan 50. Hoe zorg je ervoor dat deze groep in de periode tot aan hun pensioen gezond, gemotiveerd en gelukkig aan het werk kan blijven? www.dashboardkenniskracht.nl, dat sinds januari in de lucht is, besteedt hier aandacht aan met verschillende thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De initiatiefnemers van #kenniskracht, Anthos, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, willen graag weten wat ondernemers en medewerkers in de bloembollengroothandel van het dasboard vinden. Wilt u uw mening geven, dan kunt u een mailtje sturen naar kenniskracht@actor.nl. De projectleider neemt dan contact met u op. “Het project #Kenniskracht heeft ons als management de handvatten gegeven om duurzame inzetbaarheid onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie en visie. Het dashboard #Kenniskracht is een bruikbare tool waarmee je kunt bepalen hoever je als organisatie bent, en welke middelen er zijn om verdere stappen te zetten.”

Nieuw en uniek aanbod voor bedrijven in Bloembollengroothandel

Aan de slag met inzetbaarheid Bloembollengroothandels kunnen gebruik maken van een aanbod op maat voor de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf. Dit start met een workshop die wordt gegeven door de adviseur #kenniskracht. Op basis van de inzichten die deze workshop oplevert, wordt bepaald welke maatregelen en activiteiten het best passen bij het bedrijf en de medewerkers. Alle informatie over het aanbod staat op www.dashboardkenniskracht.nl. Geïnteresseerd? Je kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek maken door een mail te sturen naar kenniskracht@actor.nl. Bedrijven die één of meer medewerkers aanmelden voor de seniorenregeling worden actief met dit aanbod benaderd.

Remco van der Kooij, algemeen manager De Jong Lelies

Juni 2019

19


Kort nieuws Hoe zit het met… piekarbeid en pensioen? Zet u in drukke tijden wel eens tijdelijke werknemers in? Dit moet u weten: In 8 cao’s bouwen piekarbeiders niet verplicht pensioen op In sommige gevallen bouwen piekarbeiders niet verplicht pensioen op en betaalt u dus geen premie voor piekarbeiders. Op www.bplpensioen.nl/piekarbeid ziet u welke cao’s dit zijn. Meld piekarbeiders altijd binnen 5 werkdagen aan Wel moet u deze tijdelijke werknemers altijd binnen 5 werkdagen aanmelden bij BPL Pensioen. Ook als u geen premie betaalt voor de piekarbeiders. U meldt werknemers aan met het burgerservicenummer (BSN). Een piekarbeider uit het buitenland moet binnen vijf werkdagen bij een RNI-inschrijfvoorziening in uw regio een BSN ophalen. Meer weten over piekarbeid en pensioen? Kijk op www.bplpensioen.nl/piekarbeid.

STIGAS GEZOND & VITAAL WERKEN PRIJS In februari 2020 reikt Stigas weer de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs uit aan een ondernemer die werk maakt van duurzame inzetbaarheid in zijn bedrijf, bijvoorbeeld met concrete activiteiten die erop gericht zijn medewerkers gezond, vitaal en productief te houden tot aan hun pensioen of met structurele veranderingen die de aandacht voor duurzame inzetbaarheid verankerd hebben in hun organisatie. De voorbereidingen hiervoor beginnen nu. Bent of kent u een bedrijf dat hiervoor in aanmerking komt? Nomineer dit bedrijf dan voor 25 augustus en stuur een mail met uw motivatie naar info@stigas.nl. Met de Gezond en Vitaal Werken Prijs delen we de opbrengsten van deze initiatieven met een groot publiek. Stigas wil zo veel mogelijk bedrijven inspireren om ook aan de slag te gaan met vitaliteit en inzetbaarheid. Let op: deze keer hebben we een prijs voor kleinere werkgevers (<50 medewerkers) en een prijs voor grotere werkgevers (>50 medewerkers).

UW MENING TELT: VERTEL WAT U VINDT VAN BPL PENSIOEN!

BLIJF OP DE HOOGTE Op de hoogte blijven van actualiteiten, wet- en regelgeving en ander belangrijk nieuws uit en over de sector? Dat kan via de Colland nieuwsbrief!

MELD U AAN OP WWW.COLLAND.NL Dit magazine is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl

Ons doel is om u – en uw werknemers – altijd zo goed mogelijk te helpen. We horen graag van u wat we kunnen verbeteren. We nodigen u uit om het gesprek met ons aan te gaan: vertel wat u van ons vindt. Wat gaat goed en wat kan beter? We horen het graag! Loopt u ergens tegenaan bij het aanleveren van gegevens? Ontvangt u (on)voldoende informatie van ons? We sturen een willekeurig geselecteerde groep werkgevers een uitnodiging voor een bijeenkomst in het midden van het land. Heeft u interesse en geen uitnodiging ontvangen? Mail naar werkgever@bplpensioen.nl.

Magazine VANCOLLAND