VanColland Magazine april 2018

Page 1

H e t s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v a n a l l e a g ra r i s c h e e n g r o e n e s o c i a l e r e g e l i n g e n - a p r i l 2 0 1 8 n u m m e r 1

VAN

Magazine

COLLAND THEMANUMME

R:

GENERATIES

EEN GESLAAGDE BEDRIJFSOVERNAME

wat komt er allemaal bij kijken?

WINNAAR GEZOND EN VITAAL WERKEN PRIJS

over de winst van een leven lang leren

PENSIOEN

voor later én nu

April 2018

1


Column

COLLAND magazine van

Nieuw veiligheidsbewustzijn van jongeren gebruiken Veranderen kost tijd. Daar kom je als vakbondsvertegenwoordiger snel achter. Je begint jong en met grootse plannen, maar als je ouder wordt pas je je verwachtingen en je aanpak aan. Ervaring opdoen is immers een goede leerschool. Oud en jong zijn beide van waarde in elke organisatie. De komst van jonge werknemers kan, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, tot vernieuwing leiden: ze hebben een frisse blik, beschikken over eigentijdse kwaliteiten en actuele kennis, en brengen nieuwe zienswijzen in. Tegelijk hebben ze wel de structuur en ervaring nodig van de oudere, ervaren werknemers. Laten we dit eens doortrekken naar het veiligheidsbewustzijn. Voor de nieuwe generatie is het meer vanzelfsprekend om op veiligheid te letten, valt mij op als ik met leerlingen spreek. Dat is mooi. Maar ik hoor van hen ook verhalen over onveilige situaties en een gebrekkige veiligheidscultuur op de bedrijven waar zij tijdens hun opleiding werken. Oudere werknemers geven me op hun beurt voorbeelden van risico’s die juist jongeren nemen, uit gebrek aan ervaring en uit stoerheid. Met alle gevolgen van dien voor hun lijf.

COLOFON VanColland is het magazine van het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Uw reactie kunt u sturen naar redactie@colland.nl HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon EINDREDACTEUR Gonny van der Vlis

Er valt dus veel van elkaar te leren. Maar dat is wel een uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat het nieuwe veiligheidsbewustzijn van jonge werknemers niet verwatert door de opstelling van de oude getrouwen? Want dempen (‘zo gaat het tot nu toe altijd goed’): daar is de oudere generatie ook heel goed in …..

REDACTIE Maria van den Heuvel, Annemarie van den Hoven, Claudette Juffermans, Wendy Kranendonk, Bram Schreuder en Gonny van der Vlis

Een lerende organisatie benut juist jong én oud om verder te komen: door het betere veiligheidsbewustzijn van jongeren te waarderen, én ervaren werknemers hierbij hun rol te laten spelen. Bij een goede aanpak kan dit een motor zijn om de veiligheidscultuur te verbeteren. Werken aan een goede veiligheidscultuur (‘we werken veilig of we werken niet’) is ook één van de pijlers van de campagne Zero Accidents, die binnenkort in de sector van start gaat. Deze campagne kan wellicht een waardevolle kapstok zijn voor u om met veiligheidsbewustzijn aan de slag te gaan.

MET BIJDRAGEN VAN Ank van Lier en Mirthe Post FOTOGRAFIE Fabian Boot, Esther van Berk, Marcel van Diepen, Berrie Klein Swormink en Chris van Koeverden ONTWERP & VORMGEVING Drukwerkstudio.nl - Woerden DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden

Brenda de Jong Bestuurslid Stigas namens werknemers

2

Magazine VANCOLLAND

VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen. VanColland is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl.


IN DIT NUMMER

april 2018 nummer 1

06 Jonge farmvloggers tonen ‘werken in de land- en tuinbouw’

13 Pensioen alleen

10 ‘Investeren in oudere werknemers loont’

voor oude mensen?

‘Bedrijven moeten blijven investeren in een leerhouding, anders lopen ze constant achter de feiten aan’

THEMANUMME

R:

GENERATIES

Christine Westendorp, pag. 16

EN VERDER 02 04 07 08 09 12 13

Column Brenda de Jong Van opleiding tot met pensioen ‘Ik ga door zolang mijn gezondheid het toelaat’ Van keukentafel tot familiestatuut Een dag meekijken... Pensioen, voor alle generaties Het verantwoordingsorgaan van BPL Pensioen

14 18 19 20 22 23

April 2018

Groen onderwijs laat vmbo-leerlingen kennismaken met het hoveniersvak Pensioen: ‘niet alleen als je oud bent’ Ongevalsanalyse: kan dit u ook overkomen? Pesten op de werkvloer te lijf Werknemers van de toekomst zoeken goede sfeer en groeimogelijkheden Kort nieuws

3


Tekst: Gonny van der Vlis

Werken aan een toekomstbestendige toonaangevende arbeidsmarkt

VAN OPLEIDING TOT MET PENSIOEN

THEMANUMME

R:

GENERATIES

In veel bedrijven zijn momenteel vier generaties aan het werk. Met ieder zijn eigen specifieke kenmerken en kwaliteiten. Generaties die elkaar versterken en soms ook met elkaar botsen. Generaties die kennisdelen en samenwerken aan een toekomstbestendige organisatie.

U

heeft als werkgever met al deze generaties te maken en wilt hen helpen met die zaken waar zij in deze fase van hun leven tegenaan lopen. Een jonge werknemer die werk en opleiding wil combineren. Maar ook een oudere werknemer die nog niet aan stoppen met werken denkt. Hij houdt het alleen lichamelijk wat lastiger vol.

Focus op generaties De gemiddelde leeftijd in veel agrarische en groene sectoren ligt hoger dan in andere sectoren. Zijn er nog voldoende jongeren die in onze sector aan de slag willen? Moet de sector volop aan de slag met het aantrekken van jongeren? Of juist proberen de ouderen langer gezond en met plezier aan het werk te houden? De vier samenwerkingspartners (BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt, SAZAS en Stigas) binnen Colland houden zich met beide bezig. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers trekken binnen Colland gezamenlijk op om te werken aan een toekomstbestendige toonaangevende arbeidsmarkt. Door gezamenlijk plannen te maken voor nu en de toekomst, op te komen voor wat het beste is voor de sector en door samenwerking, kennisdeling en verbinding aan te moedigen. Maar ook door middel van concrete projecten en regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Subsidie voor werknemers die een bbl-opleiding volgen Er komt iemand bij u in dienst die daarnaast een opleiding volgt? Mogelijk kunt u subsidie krijgen vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het totale aantal leerlingen in het groene onderwijs is de afgelopen tien jaar met een kleine 1000 leerlingen afgenomen. Deze afname komt vooral door het dalende aantal bbl-leerlingen. Om deelname aan een bbl-opleiding te stimuleren stellen een aantal sectoren subsidie beschikbaar. Werkgevers uit de sectoren

4

Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers en Loonwerk kunnen van het fonds Colland Arbeidsmarkt een vergoeding krijgen voor werknemers die deelnemen aan een bbl-opleiding. ‘Hoveniers moeten, zoals vastgelegd in de cao, de schooldag doorbetalen van een werknemer die een bbl-opleiding volgt’, vertelt Jeroen Zijlmans, beleidsadviseur onderwijs bij Branchevereniging VHG. ‘De subsidie is een compensatie voor de loondoorbetaling. Daarmee willen we de drempel voor scholing en ontwikkeling verlagen.’

Verantwoord en met plezier werken tot de AOW-leeftijd Door gebruik te maken van de seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (één dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Zo is er meer vrije tijd voor hobby’s, familie of gewoon om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid. Werknemers blijven met plezier werken en door het in dienst houden van oudere werknemers creëert u ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. Theo Nuijten maakt gebruik van de seniorenregeling. ‘Ik vind het heerlijk om één dag in de week vrij te zijn. Dat is standaard de vrijdag, maar ik ben flexibel. Als mijn werkgever op tijd aangeeft dat een andere dag beter uitkomt is dat ook geen probleem. In de buitenlucht werken is wat ik het liefst doe en dat kan ik zo blijven doen. De seniorenregeling creëert een win-winsituatie voor mij en mijn werkgever. ■ Subsidies aanvragen gaat snel en gemakkelijk via de website www.collandarbeidsmarkt.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden van de regelingen. Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Backoffice Colland via telefoonnummer 0900 - 0401328 of e-mail info@colland-administratie.nl.

Magazine VANCOLLAND


COLLAND: FONDSEN, REGELINGEN EN PROJECTEN VOOR ALLE GENERATIES FARM VLOGGERS BBL-SUBSIDIE SAMENWERKING ONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN PESTEN OP DE WERKVLOER KAS GROEIT STIGAS GEZOND & VITAAL WERKEN PRIJS INVERSTEREN IN OUDERE WERKNEMERS BEDRIJFSOVERNAME pag 18

SENIORENREGELING EERDER MET PENSIOEN

pag 18

pag 07

pag 04

DEELTIJDPENSIOEN 70 EN BLIJVEN WERKEN

pag 22

pag 16

pag 10

pag 08

pag 20

pag 14 pag 04 pag 06

April 2018

5


Tekst: Mirthe Post / Fotografie: Berrie Klein Swormink

JONGE FARM VLOGGERS TONEN ‘WERKEN IN DE LAND- EN TUINBOUW’ Hoe kun je jongeren enthousiasmeren voor de agrarische en groene sector? Tijdens de competitie Farm Vloggers maakten jongeren een vlog om aan andere jongeren te laten zien hoe leuk het is om te werken in de land- en tuinbouw. Daan Oskam (12) uit Leusden maakte de beste vlog over werken in de land- en tuinbouw. Hij werd met zijn vlog winnaar van de Farm Vloggers-competitie.

D

aan Oskam maakte een fantastisch filmpje’, zegt jurylid van Farm Vloggers en jongste bestuurder van LTO Nederland Arie Kool. ‘De jury vindt het heel origineel dat hij zijn vader interviewde. Hij laat echt zien hoe het is om in de agrarische sector te werken. En hij legt termen heel goed uit.’ De jury was erg blij met het niveau van de inzendingen. ‘De jongeren hebben hun best gedaan om originele filmpjes te maken.’

Vlog laat modern boerenbedrijf zien Daan Oskam laat in zijn winnende vlog zien waarom het zo leuk is om boer te worden. ‘Mensen denken dat de boerderij ouderwets is en dat we nog met de hand melken. Dat is helemaal niet zo! We hebben heel veel machines en we zijn

6

eigenlijk heel modern.’ Bekijk de winnende vlog door op YouTube te zoeken op Farmvlogger Daan. Voor Daan Oskam betekent het winnen van de Farm Vloggers-competitie dat hij onverwacht veel aandacht krijgt van de media. ‘Allerlei kranten hebben er aandacht aan besteed. Onder andere het Algemeen Dagblad, Trouw en De Stentor. Ook was ik op televisie bij RTV Utrecht en in het Jeugdjournaal. Het is leuk dat mensen daardoor meer horen over het boerenleven.’

Een toekomst in de land- en tuinbouw Veel werkgevers in de land- en tuinbouw merken dat het lastiger wordt om personeel te vinden. ‘Dat lijkt te maken

Magazine VANCOLLAND

te hebben met onbekendheid en onjuiste vooroordelen over de sector. We hopen dat de Farm Vloggers-competitie helpt om de land- en tuinbouw onder de aandacht te brengen,’ vertelt Heidi Uenk van Projecten LTO Noord. Zij organiseerden de competitie Farm Vloggers met financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Volgens projectleider Heidi Uenk zijn vlogs een leuke manier om de sector van een andere kant te laten zien aan werknemers van de toekomst. ‘We vinden het belangrijk dat jongeren een goed beeld van onze mooie sector krijgen zodat ze enthousiast worden om later in de landen tuinbouw te gaan werken. Wie kan dat nu beter aan ze uitleggen dan hun eigen leeftijdsgenoten?’ ■


Tekst: Ank van Lier / Fotografie: Fabian Boot

Wim de Bie (70) houdt van zijn werk in de strelitzia’s

‘IK GA DOOR ZOLANG MIJN GEZONDHEID HET TOELAAT’ Het CBS meldde onlangs dat steeds meer ouderen na het bereiken van de pensioenleeftijd aan het werk blijven. Zo ook de 70-jarige Wim de Bie. Hij is nog vier ochtenden per week te vinden bij Kwekerij PandA in Honselersdijk. Het werken houdt de Westlander volgens eigen zeggen fit. Zijn werkgever is blij met de kennis en ervaring die hij inbrengt.

Voor een werknemer die met pensioen wil zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan uw werknemer vanaf zijn 60e gedeeltelijk met pensioen gaan en daarnaast gedeeltelijk blijven werken. Over de uren die hij blijft werken bouwt hij tot zijn 68ste pensioen op. Een werknemer kan ook later met pensioen, na zijn 68e. Hij bouwt geen pensioen meer op, maar als hij met pensioen gaat, krijgt hij wel een hoger pensioen per maand. Is uw werknemer nieuwsgiering hoe hoog het pensioen is als hij gedeeltelijk of later met pensioen gaat? Dat is te zien in de pensioenplanner op www.bplpensioen.nl/login.

W

im de Bie werkt bijna twintig jaar bij Kwekerij PandA. Aanvankelijk in de aubergines, maar sinds enkele jaren in de strelitzia’s. ‘Ik doe dit werk met hart en ziel’, vertelt De Bie. ‘De strelitziateelt is een prettige teelt om in te werken: je kunt de bloemen op armhoogte oogsten en hoeft niet met zware kratten te sjouwen. Dat is in de groenteteelt wel anders.’ Toen De Bie op zijn 65ste de mogelijkheid had om met pensioen te gaan, piekerde hij hier dan ook niet over. ‘De hele dag thuiszitten is niets voor mij. Ik vind het werk leuk en heb ook fijne collega’s. En de omgang met jongeren houdt mij ook jong. Daarnaast blijf ik op deze manier goed

bij, bijvoorbeeld als het gaat om digitale ontwikkelingen.’ De 65-plusser doet volgens eigen zeggen ‘niets bijzonders’ om fit en vitaal te blijven. ‘Ik sta iedere dag om zeven uur op, zelfs wanneer ik vrij ben. En ik ben ervan overtuigd dat het feit dat ik bezig blijf ertoe bijdraagt dat ik me nog steeds zo goed voel. Daarom ga ik door zolang mijn gezondheid het toelaat.’

Meerwaarde Aad van der Knaap, die samen met zijn broer Paul aan het roer staat van Kwekerij PandA, is blij dat Wim nog steeds wil blijven werken. ‘Oudere werknemers zijn meer betrokken bij het bedrijf; ze hebben

April 2018

een andere mentaliteit. Ze zijn bijvoorbeeld vaak al een half uur eerder aanwezig dan nodig is. En als je hen iets laat doen, weet je zeker dat het goed gebeurt. Vandaar dat we, naast Wim, nog een andere 70-jarige werknemer hebben. En onlangs ging een werknemer op zijn 73ste met pensioen.’ De ondernemer benadrukt dat hij wel in de gaten houdt dat de oudere werknemers geen té zware werkzaamheden op zich nemen. ‘We laten ze niet meer op grote hoogte werken of met zware emmers sjouwen. Wanneer u zich daar bewust van bent, hebben werknemers op leeftijd een grote meerwaarde voor uw bedrijf.’ ■

7


Tekst: Gonny van der Vlis

Wat komt er kijken bij een geslaagde bedrijfsovername?

VAN KEUKENTAFEL TOT FAMILIESTATUUT Bijna de helft van alle agrarische bedrijven in Nederland heeft een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Het merendeel van deze bedrijven is een familiebedrijf en heeft te maken met bedrijfsopvolging. Slechts 40% van de bedrijven heeft een opvolger. Er wordt ook nogal wat gevraagd van een bedrijfsopvolger: financiering, vakmanschap, ondernemerscapaciteit én communicatieve vaardigheden. Je moet het allemaal maar hebben.

S

ander Thus is portefeuillehouder bedrijfsovername in het dagelijks bestuur van NAJK, de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. Vanuit deze rol geeft hij regelmatig toelichtingen over bedrijfsovername bij de lokale AJK’s en organiseert hij samen met partners zoals Rabobank en Flynth cursussen over bedrijfsovername. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de lobby rond dit thema. Thus heeft zelf ook te maken met de overname van de boerderij van zijn ouders. Sander Thus: ‘Mijn belangrijkste tip voor iedereen die met een bedrijfsovername te maken heeft; zorg eerst dat alle betrokken partijen weten wat ze willen en ga daarna pas over geld praten.’

Communicatie essentieel voor een geslaagd opvolgingsproces ‘Vaak wordt de focus bij een agrarische bedrijfsovername gelegd op de zakelijke aspecten zoals de financiering. Het familieaspect speelt ook een belangrijke rol. Voor ouders die hun ziel en zaligheid in het bedrijf hebben gelegd is het niet makkelijk om hun bedrijf over te dragen. Helemaal als ze merken dat hun zoon/dochter dingen anders gaat doen.’

volgden twee jaar lang vijftien agrarische familiebedrijven om te kijken waar zij tegenaan liepen bij de bedrijfsovername. Hieruit zijn twaalf aanbevelingen gekomen, allemaal gericht op het gesprek over de overname met de familie. ‘Communiceren over de bedrijfsovername wordt gemakkelijk uitgesteld. Vaak denkt men dat de familiebanden sterk genoeg zijn en alles vanzelf wel gaat. Vanuit het project zijn deze families hierbij begeleid.’

Verandering van rollen en verantwoordelijkheden Heeft het bedrijf werknemers, dan moet u ook nadenken over de verplichtingen die u als werkgever krijgt. Doordat veel agrarische bedrijven gekoppeld zijn aan de woning hebben de werknemers een sterke band met de familie. Ook zij moeten wennen aan de nieuwe rol van de zoon of dochter. En andersom bent u als werkgever ineens verantwoordelijk voor de veiligheid op het bedrijf en het inkomen en de ontwikkeling van de werknemers. Maar ook voor de pensioen van de werknemers en de ouders. Het pensioen van een boer zit in het bedrijf. Wanneer de ouders uit het bedrijf gaan komt die last nog bovenop de ‘gewone’ financiering. ■ Alle informatie van NAJK over bedrijfsovername vindt u op

Onderzoekers van het project ‘Van keukentafel tot familiestatuut’ van Aeres Hogeschool Dronten, LTO Noord, NAJK en Windesheim

www.najk.nl. De uitgave ‘Van keukentafel tot familiestatuut’ is te downloaden op www.windesheim.nl/lef-publicaties

BEDRIJFSOVERNAMEFONDS VOOR JONGE BOEREN In de landbouwparagraaf van het regeerakkoord van Rutte III is een investering van 75 miljoen euro opgenomen voor jonge boeren en tuinders in een ‘bedrijfsovernamefonds’. NAJK is gevraagd om mee te denken over de uitwerking van het bedrijfsovernamefonds. NAJK wil 80% van het bedrijfsovernamefonds uit het regeerakkoord benutten voor toegang tot kapitaal en lagere lasten na bedrijfsovername. 20% van het budget uit het bedrijfsovernamefonds wil NAJK benutten voor kennisontwikkeling rondom bedrijfsovername. Denk bijvoorbeeld aan goede bedrijfsovername-cursussen die jonge boeren en tuinders kunnen volgen.

8

Magazine VANCOLLAND


Tekst: Annemarie van der Hoven / Fotogafie: Marcel van Diepen

EEN DAG MEEKIJKEN

met het werk van een bedrijfsarts

Wie twee weken ziek is, wordt uitgenodigd voor een gesprek met de re-integratieadviseur. Drie weken daarna volgt er een gesprek met de bedrijfsarts. Wat doet een bedrijfsarts op een dag? VanColland vroeg het Annet Vollebregt, bedrijfsarts voor Stigas.

10.00 uur

8.45 uur Aankomst op kantoor. Als het even kan, kom ik op de fiets. Ik pak koffie, bekijk mijn agenda, beantwoord mail en start met het voorbereiden van het spreekuur.

9.30 uur De eerste werknemer komt op het spreekuur. Van de re-integratieadviseur heb ik al doorgekregen wat voor werk hij doet en wat dat, lichamelijk en geestelijk, van hem vraagt. Ik ga in gesprek: welke ziekte heb je en hoe word je daarvoor behandeld, hoe ziet je dag eruit, welke belemmeringen ervaar je en welke mogelijkheden zie je nog? Als het nodig is, doe ik lichamelijk onderzoek. Wanneer iemand een ingewikkeld ziekteverloop heeft of lang ziek is, vraag ik informatie op bij de huisarts of specialist. Met deze gegevens maak ik een probleemanalyse en advies. Daarin staat wat iemand nog wel en - meestal tijdelijk - niet meer kan en hoe het werk weer kan worden opgebouwd. Dit stuur ik naar de werknemer en zijn leidinggevende. Zij kunnen dan samen bekijken hoe het werk opgepakt en eventueel aangepast kan worden. Er staan geen medische details in; dat is medisch geheim.

Tot 12.30 zie ik elk half uur een werknemer. De mensen op mijn spreekuur hebben meestal klachten aan hun rug, heup, knie, schouders of armen. Maar ik zie ook mensen met psychische klachten, zoals overbelasting, depressie of angst. De meeste voldoening geven mij de overwinningen die mensen zelf boeken. Iemand die psychisch overbelast is, adviseer ik bijvoorbeeld structuur in de dag aan te brengen, te bewegen, gezond te eten en elke dag iets te doen waar hij vrolijk van wordt. Als iemand daarmee aan de slag gaat en het werkt, dan is mijn dag goed!

12.30 uur Lunch. Ik probeer niet achter mijn pc te lunchen, maar als ik eerlijk ben gebeurt dat toch best vaak.

‘De meeste voldoening geven mij de overwinningen die mensen zelf boeken.’ 13.00 uur Overleg met de re-integratieadviseur. Het begeleiden van de werknemers is onze gezamenlijke taak. Ik maak de analyse; de re-integratieadviseur het plan van aanpak.

April 2018

Samen bespreken we de werknemers die we de afgelopen week hebben gezien: hoe gaat het met ze, is er een extra actie nodig? Via Stigas kan ik bijvoorbeeld laagdrempelig psychische hulp inzetten of een behandeltraject voor lichamelijke klachten. Voor werknemers die via SAZAS zijn verzekerd is dat vaak kosteloos.

14.30 uur Kennismaken met een nieuw bedrijf waarvoor Stigas de verzuimbegeleiding gaat doen. Dit bedrijf wil het verzuimbeleid verder professionaliseren. We bespreken wat Stigas daarin kan betekenen en wie daarin welke rol heeft.

14.15 uur Telefonisch overleg met de preventieadviseur van Stigas over een werkplekonderzoek.

16.00 Driegesprek met een werknemer en zijn werkgever. Tijdens een driegesprek spreek ik eerst de werknemer, daarna sluit zijn leidinggevende aan. Ik organiseer zo’n gesprek als het voor de werknemer moeilijk is zelf afspraken te maken. In een driegesprek kan ik zaken verhelderen. Ik vind het fijn als dat lukt. Een goede verstandhouding met je leidinggevende draagt immers ook bij aan een prettige terugkeer naar het werk!

17.30 uur Pc afsluiten en naar huis. ■

9


Tekst: Ank van Lier

Hoe houdt u oudere werknemers langer fit en vitaal?

‘INVESTEREN IN OUDERE WERKNEMERS LOONT’ We moeten langer doorwerken; ook in de agrarische en groene sector. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers dat ook volhouden? Wat kunt u als werkgever doen om uw werknemers langer fit en vitaal te houden? Investeren in oudere werknemers betaalt zich zeker terug, maar een persoonsgerichte aanpak is daarbij belangrijk. ‘Je kunt niet alle werknemers over één kam scheren.’

10

Magazine VANCOLLAND


D

oordat de AOW-leeftijd stijgt, gaat de gemiddelde leeftijd van werknemers omhoog; ook in de agrarische en groene sector. Het percentage oudere werknemers (56 jaar of ouder) bij de bedrijven die hun personeel voor ziekteverzuim verzekerd hebben via SAZAS, steeg tussen 2015 en 2016 van 13,0 procent naar 13,6 procent. Als de leeftijd stijgt, neemt ook het verzuimpercentage toe. Dat betekent niet dat oudere werknemers vaker ziek zijn. Maar als oudere werknemers zich ziekmelden, zijn zij gemiddeld langer afwezig. Dat heeft direct invloed op het ziekteverzuim en de verzuimkosten. Het wordt dus belangrijker dat het werk en de omstandigheden meegroeien met de leeftijd, zodat deze zo goed mogelijk bij de werknemer passen.

‘Mensen die nu 45 zijn, moeten immers nog zo’n 25 jaar werken’ Maatwerk

mensen optimaal in te zetten. Een gelijkmatige personeelsverdeling is belangrijk; de kennis en ervaring van een oudere werknemer is van grote waarde voor een jongere werknemer. Afwisseling

Houd rekening met de belastbaarheid van uw werknemers. Geef hen bijvoorbeeld de mogelijkheid om binnen het bedrijf ook ander -minder zwaar- werk te doen. In gesprek

Plan een persoonlijk gesprek over behoeften en knelpunten. Kamps wijst erop dat bij kleinere bedrijven - zoals in de agrarische en groene sector - een goede relatie met de werknemer heel belangrijk is. ‘Tijdens zo’n inzetbaarheidsgesprek kan de werkgever achterhalen wat de werknemer wil en wat hij nodig heeft om competent, gemotiveerd en gezond aan het werk te blijven. En welke arbeidsomstandigheden moeten verbeteren om lichamelijke en psychische klachten te voorkomen.’

Marlies Kamps, arbeids- en organisatiedeskundige bij Stigas, benadrukt dat je niet alle werknemers over één kam kunt scheren. Hoewel er een heleboel algemene adviezen zijn om mensen langer fit en vitaal te houden, moet een aanpak volgens haar vooral passen bij iemands persoonlijkheid. ‘Waar wordt iemand enthousiast van? Daar moet u de maatregelen op afstemmen. Werknemers voor wie hun werk heel belangrijk is, kunnen beledigd zijn als u ze extra verlofuren aanbiedt, terwijl anderen hier juist heel blij mee zijn. Het is een kwestie van maatwerk.’

Als mensen langer in een bedrijf werken wordt hun kennis en kunde groter en belangrijker. Volgens Kamps is het dus waardevol om te investeren in inzetbaarheidsgesprekken. ‘Het is belangrijk met werknemers vanaf 45 jaar te bespreken wat ze nodig hebben om hun werk te kunnen blijven doen. Mensen die nu 45 zijn, moeten immers nog zo’n 25 jaar werken. Als zij op dezelfde manier doorgaan, kan het zijn dat ze dat lichamelijk of psychisch niet trekken. In het gesprek kunt u ook tactisch het belang van een gezonde leefstijl aan de orde brengen.’

Neem het voorbeeld van werkgever Paul: ‘Bart is een waardevolle kracht voor ons bedrijf. Natuurlijk weet en merk ik dat hij ouder wordt. Ik zag daar vooral de positieve kant van: hij is ervaren, heeft veel inzicht en daardoor werkt hij effectief. Achteraf moet ik toegeven dat Bart en ik het allebei iets te veel op zijn beloop hebben gelaten. Het is ook niet makkelijk om iemand op zijn leeftijd aan te spreken. Gelukkig kwam Bart zelf naar me toe. Ik merkte dat hij het, net als ik, lastig vond dit onderwerp te bespreken en oplossingen te vinden.’

Voorlichting

Paul vroeg een adviseur van Stigas - een samenwerkingspartner van SAZAS - om advies. ‘Daardoor hebben we enorm kunnen besparen op eventuele verzuimkosten ‘, zegt Paul. ‘Toch denk ik dat we Bart eerder hadden kunnen steunen door de problemen eerder te signaleren en te bespreken. Ik vraag me nu ook af of het wel goed was om zijn jongere collega al die tijd het zwaardere werk te laten doen. Want ik moet ook aan zijn toekomst denken.’

Om werknemers zover te krijgen dat ze goed voor zichzelf zorgen, adviseert de arbeids- en organisatiedeskundige om een keer een voedingsdeskundige uit te nodigen op het bedrijf. ‘Op deze manier zet uw werknemers aan het denken, vooral wanneer de informatie luchtig en met humor wordt gebracht.’ Werk aan vaardigheden

De eisen die aan werknemers worden gesteld veranderen steeds sneller, ook in de agrarische sector. ‘Wanneer werknemers niet meegaan met de huidige ontwikkelingen - denk aan automatisering, digitalisering en robotisering, maar ook de groeiende aandacht voor kwaliteit en klantgerichtheid - bestaat het risico dat ze straks niet alles meer kunnen en hun vaardigheden niet meer aansluiten bij wat het bedrijf nodig heeft.’ ■

Wat kunt u als werkgever doen om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond aan het werk te houden?

SAZAS helpt! SAZAS helpt u om oudere werknemers langer fit en vitaal te houden en de verzuimkosten binnen de perken te houden. Meer weten? Kijk op www.sazas.nl

Overzicht

of neem contact op met SAZAS via telefoonnummer

Breng in kaart wat de leeftijdsverdeling binnen uw bedrijf is. Hierdoor krijgt u inzicht in eventuele knelpunten. Gebruik dit om uw

071 - 5689199.

April 2018

11


Tekst: Bram Schreuder

PENSIOEN, VOOR ALLE GENERATIES BPL Pensioen heeft deelnemers van jong tot oud. En pensioen is niet alleen iets ‘voor later’. Wat feiten en cijfers op een rij!

• Bij de AOW van de overheid is het zo dat jongeren de AOW-uitkering van de ouderen betalen. Dat is bij pensioenfondsen anders. Bij BPL Pensioen sparen uw werknemers voor hun eigen

pensioen.

• Meer dan 40% van onze actieve deelnemers is getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap. Bij onze gepensioneerden is dit bijna 50%. Hun partners hebben recht op partnerpensioen als hij of zij overlijdt. • BPL Pensioen zorgt ervoor dat ruim

40.000 gepensioneerden iedere

maand een ouderdomspensioen krijgen. • De gemiddelde leeftijd van werknemers die pensioen opbouwen bij BPL Pensioen is 43

jaar.

• ‘Later’ is er ouderdomspensioen voor uw werknemers. Maar er is ook pensioen als uw werknemer ‘nu’ overlijdt. BPL Pensioen zorgt voor een pensioen voor zijn/haar partner en kinderen. • In totaal krijgen bijna 20.000 mensen een partner- of wezenpensioenpensioen, daarvan is 13% jonger dan 55 jaar. De

jongste persoon die wezenpensioen ontvangt van BPL Pensioen is 1 jaar oud.

12

Magazine VANCOLLAND

THEMANUMME

R:

GENERATIES


HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN BPL PENSIOEN

‘PENSIOEN ALLEEN VOOR OUDE MENSEN?’

Column

‘Verdiep jij je wel eens in je pensioen?’

WIJ HOUDEN BPL PENSIOEN IN DE GATEN VOOR U

We vroegen het Marco Hendriks (27 jaar) en Fabian van den Eerenbeemt (54 jaar).

Marco:

‘Ik had tot een jaar geleden geen idee hoeveel pensioen ik heb opgebouwd en waar. Het is dat ik recent een huis heb gekocht, daarvoor had ik de gegevens nodig. Die heb ik opgevraagd bij personeelszaken. Zij zeiden dat ik die op kon vragen bij mijn pensioenfonds. Ik heb toen ook gekeken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar kon ik precies zien bij welke pensioenfondsen ik pensioen heb opgebouwd. Ik heb mijn hypotheek over dertig jaar afbetaald, misschien nog wel eerder. Ik kan dan van mijn pensioen prima rondkomen omdat ik bijna geen woonlasten meer heb. Eigenlijk heb ik me verdiept in mijn pensioen doordat de bank ernaar vroeg.’

Samen met twintig anderen bemens ik het Verantwoordingsorgaan van BPL Pensioen. Wij controleren de besluiten en het gevoerde en toekomstige beleid van het Bestuur van BPL Pensioen. We kunnen ook gevraagd én ongevraagd opmerkingen en adviezen geven over het te voeren en gevoerde beleid. Dat deden we bijvoorbeeld bij het besluit om de pensioenrichtleeftijd te verhogen. En we dragen leden voor de Raad van Toezicht voor. Al die taken bij elkaar zijn geen ‘fulltime job’. De meesten van ons werken nog gewoon in de agrarische en groene sector. Een paar zijn al met pensioen, maar hebben wel in de sector gewerkt. We weten dus heel goed wat u dagelijks bezighoudt. Het beleggingsbeleid is een van de belangrijkste taken van het bestuur. En dus ook voor ons. Beleggingen zijn bepalend voor het behalen van

Fabian:

rendement. We zijn blij dat we zien dat

‘Ongeveer tweeënhalf jaar geleden bekeken we wat het zou betekenen als mijn man met pensioen zou gaan. Door alle Uniform Pensioenverzichten van mijn man te bekijken en de informatie van de overheid over AOW, kwamen we erachter dat we een zogenaamd ‘pensioen-gat’ hebben. Dat komt doordat mijn man 13 jaar ouder is dan ik ben, en ik nog niet met pensioen ben. Hij krijgt maar de helft van de AOW.

het bestuur overwogen en doordachte keuzes maakt over haar beleggingen. Samen zorgen we ervoor dat u na uw werkzame leven kunt genieten van een financieel rustige

Toen we bezig waren met het uitzoeken van het pensioen van mijn man heb ik ook even voor mezelf gekeken naar het Uniform Pensioenoverzicht van BPL Pensioen. Daardoor kregen we een goed idee van de hoogte van ons inkomen over 15 jaar.’

April 2018

oude dag. Ben Hasselo Voorzitter Verantwoordingsorgaan, namens werkgevers

13


Tekst: Gonny van der Vlis

GROEN ONDERWIJS

HOVENIER WORDEN?

LAAT VMBO-LEERLINGEN KENNISMAKEN MET HET HOVENIERSVAK

Vinden jongeren de agrarische en groene sector nog aantrekkelijk? En zo ja, sluit het onderwijs voldoende aan bij wat er (straks) van hen verwacht wordt? Het mbo-onderwijs ziet het aantal leerlingen dat voor een agrarische of groene opleiding kiest afnemen. Wat kunnen sectoren doen om het tij te keren?

O

m de doorstroom van jongeren vanuit het groene vmbo naar het groene mbo te stimuleren, is Branchevereniging VHG in samenwerking met lid-bedrijven en scholen het project ‘Verleiden tot kiezen voor groen’ gestart. Wij spraken met Jeroen Zijlmans, beleidsadviseur onderwijs bij Branchevereniging VHG, directeur Cees de Jong en docent John van Weenen van Melanchthon Business School over dit project waarmee zij de instroom van leerlingen en de aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven aanpakken.

Waarom is dit project nodig?

Hoe verleiden jullie tot kiezen voor groen?

‘Leerlingen uit het vmbo hebben een verkeerd beeld van het vak. De praktijklessen groen op het vmbo worden vaak ingevuld in de eigen schooltuin. Op straat wordt het beeld van leerlingen gevormd door de mensen die zij zien schoffelen. Wat de hovenier doet in particuliere tuinen blijft verstopt achter de haag. En ook innovaties zoals groene daken en wanden kennen zij niet. Door ook alle mooie dingen van het vak te laten zien wil VHG de leerlingen verleiden voor een groene mbo-opleiding te kiezen.’

‘Scholen hebben de vrijheid om hun onderwijs zelf in te richten. Leerlingen kiezen in de bovenbouw van het vmbo een beroepsgericht profiel en twee keuzevakken. De taken uit de profielmodule en keuzevakken liggen vast, maar de school bepaalt de vorm,’ vertelt Zijlmans. ‘De scholen die meewerken aan dit project kiezen voor een praktijkgerichte vorm. Samen met VHG en lid-bedrijven laten ze leerlingen zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat, hoe veelzijdig het werk is en welke specialismen er zijn. Daarvoor worden excursies georganiseerd naar bedrijven of projecten en geven hoveniers gastlessen op de school.’ Ook de docenten gaan op stage om kennis te maken met de praktijk. De docenten op het Melanchthon zijn het erover eens dat de docentenstage hun horizon verbreedt. ‘Tijdens een bezoek aan een bedrijf verplaatsen we ons in de wereld van de hovenier, die verschilt van die van een docent. Daarnaast is het een leuke manier van kennismaken om de samenwerking goed te starten.’

14

‘De doorstroom van leerlingen, die een vmbo-opleiding volgen aan een van de agrarische en groene scholen, naar het groene mbo is laag. Terwijl schoolgebouwen soms op hetzelfde terrein staan. Anders dan in het mbo kent het vmbo geen verplichte stagemomenten. Gastlessen en excursies komen sporadisch voor. Hier liggen mogelijkheden’, aldus Zijlmans.’ Door vmbo-leerlingen in contact te laten komen met de praktijk, hoopt VHG hen te enthousiasmeren voor het groene vak.

‘Het begint bij de ouders,’ meent De Jong. ‘Kunnen zij hun kinderen wel adviseren over beroepen die zij zelf niet kennen? Wij merken dat vooral zichtbare beroepen heel populair zij, zoals kok. Iedereen kent de tv-koks. Totdat ze kennismaken met de praktijk en zien wat er allemaal bij komt kijken. Een kok heeft lange werkdagen, het werk is zwaar en omvat veel meer dan men denkt. Kennismaken met de praktijk is echt nodig. Wij streven naar onderwijs waarin praktijk en theorie nauw zijn verweven, binnen en buiten school. Dat doen we door samen te werken met bedrijven in de buurt. 35% van de bedrijven in deze regio is groenbedrijf.’

Magazine VANCOLLAND


Hoe zijn de rollen verdeeld? Inmiddels zijn dertien scholen aangesloten bij het project. Aan iedere school zijn vijf bedrijven gekoppeld. VHG heeft deze bedrijven benaderd. Daarnaast heeft VHG een projectleider aangesteld die het proces begeleidt. Zijlmans: ‘bedrijven hebben primair de focus op het werk, scholen op het onderwijs. De projectleider van VHG zit daartussen en zorgt dat afspraken gemaakt en nageleefd worden. We stimuleren de samenwerking.’

‘Gastlessen en excursies komen sporadisch voor. Hier liggen mogelijkheden’, aldus Zijlmans Vanuit de scholen zijn tenminste twee docenten en een projectleider betrokken. Zij kijken waar de praktijk en samenwerking met het bedrijfsleven ingepast kunnen worden in het bestaande lesprogramma. Zij zijn ook de schakel tussen het

vmbo en het mbo. De Jong; ‘onze school heeft dit beide onder een dak, dat geldt niet voor alle betrokken scholen. Ik denk dat wij daardoor een voordeel hebben. De docenten weten wat zowel lesgeven op het vmbo als op het mbo inhoudt.’

Zijn er al resultaten? ‘Het project is in de implementatiefase,’ vertelt Van Weenen. ‘Dat betekent dat we elkaar leren kennen en bekijken wat wel en niet werkt. De meeste activiteiten tot nu toe zijn goed ontvangen.’ VHG ziet dat er door het project daadwerkelijk meer jongeren doorstromen naar het groene mbo. ‘Vorig jaar is het project gestart met twee scholen, waaronder Helicon in Eindhoven. Daar is de instroom daadwerkelijk gestegen. Ook van andere deelnemende scholen komen er positieve berichten.’ ‘Wij hebben VHG gevraagd of het mogelijk is om aandachtpunten en successen uit te wisselen met de andere scholen uit het land die mee doen’, vult De Jong aan. ‘Daardoor kunnen we er gezamenlijk een succes van maken.’ ■

Dit project wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Aequorfonds.

April 2018

15


Tekst: Annemarie van den Hoven / Fotografie: Chris van Koeverden

Winnaar Gezond en Vitaal Werken Prijs over de winst van een leven lang leren

‘IK WEET ZEKER DAT WE VEEL BETER IN DE MARKT STAAN’ Vossebeld, specialisten in buitenwerk, won de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs omdat zij radicaal investeren in hun oudere werknemers. Hoe kwamen ze tot deze keuze, wat heeft het hen gebracht en wat doet zo’n prijs met de winnaar? VanColland vroeg het Christine Westendorp, drijvende kracht achter de schermen van dit bedrijf.

Allereerst: hoe was het om de prijs te winnen? ‘Een heel speciale ervaring. Je kijkt als het ware door de ogen van een ander naar je eigen bedrijf. Een bedrijf opbouwen is een proces: uit de ene stap volgt de ander. Opeens kregen we daar een waardering voor die we nooit verwacht hadden. Ook de buitenwereld reageerde enthousiast; nog tot een maand na de uitreiking ontvingen we bloemen, kaarten en mooi opgemaakte taarten.’

Hoe kwamen jullie tot jullie kijk op duurzaam werken? ‘Op een gegeven moment was bijna de helft van ons personeel ouder dan 50 jaar. Onze mensen waren smal inzetbaar en onvoldoende opgeleid. Tegelijkertijd zagen we de wereld om ons

16

heen en de eisen van onze opdrachtgevers heel snel veranderen. We moesten iets doen. We hebben toen een onderzoek laten uitvoeren om te bepalen wat er precies aan schortte. Naar aanleiding van de uitkomsten kwamen we in 2009 tot het besef dat we in het bedrijf een cultuur van een leven lang leren moesten creëren.’

Wat betekende dat in de praktijk? ‘We zijn in samenwerking met het AOC een interne bbl-opleiding gestart. Omdat onze mensen al veel werkervaring hadden, werd met een intake bepaald aan welke eisen ze al voldeden en wat ze nog moesten leren. De opleidingen duurden twee tot drie jaar. De lessen waren deels klassikaal en deels interactief: thuis opdrachten maken op de computer. De praktijklessen werden

Magazine VANCOLLAND


TIPS VAN VOSSEBELD • Vermijd overwerk: ‘Onze mensen zijn de hele dag in de openbare ruimte. Dat is verantwoordelijk werk, daar moeten ze ’s avonds van bijkomen. We kunnen het ons niet permitteren dat de aandacht van een machiniste verslapt achter het stuur.’ • Een leven lang leren gaat niet vanzelf en ook niet snel. Heb dus geduld en blijf investeren: organiseer toolboxen, cursussen, workshops en excursies. Of nodig een specialist uit om over een actueel onderwerp te vertellen. • Doe eens een onderzoek, bijvoorbeeld door middel van een enquête, naar de tevredenheid van uw werknemers. Denk goed na over de vragen die u beantwoord wilt zien. Vaak krijgt u verrassende antwoorden.

ingepast in het werk en voor het afnemen van de praktijkproeven kwamen de leraren ook naar ons toe. In totaal hebben zestien van onze werknemers een mbo-diploma groenvoorziener of machinist niveau 2 of 3 gehaald. Mensen die nog nooit eerder een diploma hadden gehaald. Een aantal nam met tranen in hun ogen het diploma in ontvangst, heel bijzonder.’

Hoe houd je zo’n leermentaliteit vast? ‘Bedrijven moeten blijven investeren in een leerhouding, anders lopen ze constant achter de feiten aan. Elke maand maken we een infobulletin met ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de betekenis daarvan voor ons werk en organiseren we toolboxen over actuele onderwerpen. Pas nog een over de gevaren van de elektrische fiets die steeds vaker opduikt in het verkeer. Na afloop is er altijd een discussie waarin we meningen uitwisselen; dan beklijft het veel beter. Ook gaan we regelmatig op excursie. ‘

Is er nog iets dat u collega-ondernemers wilt meegeven? ‘Jazeker, en dat is eigenlijk een boodschap aan de maatschappij als geheel: plak mensen niet te snel een etiket op. Bij ons werken ook jongens die, om welke reden dan ook, in hun schooltijd niet goed mee konden komen. Als je niet oppast, worden zulke knapen geclassificeerd als Wajonger en gaan zij een bestaan tegemoet waarin ze zonder enige uitdaging van een uitkering leven. Wij ervaren dagelijks dat deze jongens in een veilige omgeving met begripvolle collega’s heel goed tot bloei kunnen komen en op een normale manier hun brood kunnen verdienen.’ ■

Wat levert dit jullie op?

UIT HET JURYRAPPORT VAN DE STIGAS GEZOND & VITAAL WERKEN PRIJS:

‘In euro’s is het lastig uit te drukken, maar ik weet zeker dat we veel beter in de markt staan dan voordat we hier mee bezig waren. We werken efficiënter, denken meer na over onze aanpak en zijn flexibeler. Zo zijn we bijvoorbeeld vorig seizoen zonder noemenswaardige problemen overgestapt op alternatieve methodes voor onkruidbeheer. Met actuele kennis kunnen we niet alleen gemakkelijker mee gaan in ontwikkelingen, we kunnen ook tegengas geven bij trends die in onze ogen niet wenselijk zijn. Als we bijvoorbeeld zien dat een bepaalde techniek funest is voor het bodemleven, dan kaarten wij dat aan. Verder is het aantal incidenten, denk aan aanrijdingen en bijna-ongevallen, sterk gedaald.’

‘Op nummer één staat het bedrijf dat al langere tijd radicaal investeert in hun oudere werknemers: allemaal een mbodagopleiding. Dat is ontzettend bijzonder want zo’n investering zien we niet vaak. Met een diploma op zak hebben deze mensen bovendien een betere arbeidsmarktpositie. Bij dit bedrijf wisselen oudere en jongere werknemers hun kennis en ervaring over en weer uit. Deze aanpak zorgt er ook voor dat werknemers elkaar beter leren kennen en gaan waarderen en dat de ouderen fysiek wat meer worden gespaard. De eerste prijs gaat daarom naar: Vossebeld cultuur- en civiele techniek.’

April 2018

17


PENSIOEN: ‘NIET ALLEEN ALS JE OUD BENT’ We hebben graag allemaal het roer zelf in handen. Ook als het over ons inkomen gaat. Dat begrijpt BPL Pensioen. Uw werknemers kunnen daarom keuzes maken die bij hun situatie passen, zodat het pensioen aansluit bij hun wensen.

UW WERKNEMERS KUNNEN, IN OVERLEG MET U, HUN PENSIOEN AANPASSEN AAN HUN SITUATIE. DAT HEEFT ASTRID BIJVOORBEELD OOK GEDAAN.

‘Mijn hele leven werk ik al in de sector. Sinds 10 jaar bij een komkommerkwekerij.’

‘Vanaf mijn 60e ben ik met deeltijdpensioen. Ik werk 3 dagen in de week. En 2 dagen geniet ik al van mijn pensioen. Op die manier is het voor mij te doen om door te werken tot mijn 66e.’

‘Op mijn 58e begon ik last te krijgen van mijn rug. Erg vervelend, maar vooral niet handig. Het beïnvloedt mijn dagelijkse werk.’

18

Magazine VANCOLLAND

‘In gesprek met mijn werkgever hebben we gezocht naar een oplossing. Want ik wilde graag blijven werken en mijn werkgever wilde mij niet kwijt. Samen met een pensioenconsulent hebben we gekeken naar mijn pensioen en welke mogelijkheden er zijn. In de pensioenplanner hebben we verschillende berekeningen gemaakt.’

‘Op mijn 66e ga ik volledig met pensioen. Dat is twee jaar eerder dan de standaard pensioenrichtleeftijd. Omdat mijn volledige pensioen eerder ingaat, en gedeeltelijk eerder is ingegaan, is mijn pensioen vanaf 66 jaar wel iets lager. Maar gedeeltelijk met pensioen gaan had financieel minder grote gevolgen dan ik van te voren dacht. Samen met mijn AOW van de overheid krijg ik voldoende inkomen.’


Zero accidents2020 in

OUDEREN EN DIEREN: EEN GEVAARLIJKE COMBINATIE groene sector lijkt sinds 2008

YSE • ON AL

ongevallen in de agrarische en langzaam maar zeker te dalen.

VALSAN GE

Het totaal aantal dodelijke

YSE • ON AL

VALSAN E G

Het aantal dodelijke ongevallen met ouderen daalt alleen minder snel.

‘D KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR HET PENSIOEN Deze mogelijkheden hebben uw werknemers als ze met pensioen gaan: • eerder met pensioen (vanaf 60 jaar); • later met pensioen (tot uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd); • gedeeltelijk met pensioen; • partnerpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen, of andersom; • eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen, of andersom. Bekijk het filmpje voor meer uitleg over de mogelijkheden op www.bplpensioen.nl/keuzemogelijkheden.

SENIORENREGELING 80% werken en 90% van het salaris voor uw werknemers? Dat kan met een seniorenregeling in de volgende cao’s: Hoveniersbedrijf, Glastuinbouw, Loonwerk en Bos en Natuur. Lees meer hierover op www.bplpensioen.nl/seniorenregeling.

De pensioenconsulenten helpen u en uw werknemers graag! Wilt u of uw werknemer een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden door te nemen? Neem dan contact op met uw pensioenconsulent. Hij helpt u graag, gratis. Meer informatie over de consulenten en hun contactgegevens vindt u op www.bplpensioen.nl/pensioenconsulenten.

e afgelopen vijf jaar gebeurden er 69 dodelijke ongevallen’, vertelt Peter Tamsma, adviseur bij Stigas. ‘Bij tien daarvan was het slachtoffer ouder dan 65 jaar. Ongevallen met rijdende machines waren de belangrijkste oorzaak. Dat geldt bij alle leeftijden. Maar er is een verschil in het aantal ongevallen waarbij dieren betrokken zijn. Bij ouderen is een voorval met een dier net zo vaak de oorzaak als een rijdende machine. Zo overleed een man door een kopstoot van een koe, werd een man aangevallen door een stier en werd een vrouw vertrapt door koeien. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. ‘Dieren kunnen zich onvoorspelbaar gedragen’, legt Tamsma uit.

De afgelopen vijf jaar gebeurden er 69 dodelijke ongevallen. Bij 10 daarvan was het slachtoffer ouder dan 65 jaar. ‘De combinatie van dit gedrag en een verminderde alertheid én snelheid op oudere leeftijd is deze ouderen hoogstwaarschijnlijk fataal geworden. Deze zaken kunnen ook een rol hebben gespeeld bij andere ongelukken. Bijvoorbeeld waarbij ouderen zijn overreden of onder een vallend voorwerp zijn gekomen. Mijn advies is daarom: bespreek voordat u gebruikt maakt van de hulp van iemand van boven de 65 zijn alertheid en conditie met hem, zeker als het om werken met dieren gaat. Zijn die nog voldoende om bepaalde klussen te doen? Twijfelt u hierover, doe het dan zelf of werk met zijn tweeën.’ ■

April 2018

19


Tekst: Ank van Lier

Grote gevolgen voor werknemers én bedrijf

PESTEN OP DE WERKVLOER Pesten op het werk is een veelvoorkomend probleem. Volgens onderzoek is één op de zes werknemers weleens gepest op het werk. De gevolgen kunnen groot zijn, zowel voor de persoon zelf als voor het bedrijf. Het is daarom belangrijk om pestgedrag te (h)erkennen en te voorkomen. SAZAS helpt hierbij. Wij laten u weten hoe u kunt omgaan met pesten en hierover in gesprek kunt gaan met uw werknemers.

Pesten lijkt misschien onschuldig, maar is dat zeker niet. Iemand die wordt gepest, kan last krijgen van negatieve emoties, zoals woede, angst en verdriet. Hierdoor kan deze werknemer ook lichamelijke klachten krijgen, zoals hoofdpijn, buikpijn en slapeloosheid. Daarbij is er een grotere kans op psychische klachten of een burn-out. Pesten kan ook negatieve gevolgen hebben voor de rest van het personeel en voor de organisatie zelf. Denk aan een negatieve werksfeer, een verminderde productiviteit, meer verzuim of een verhoogde uitstroom. Jaarlijks kost pesten het Nederlandse bedrijfsleven maar liefst 4 miljoen verzuimdagen, goed voor 2,3 miljard euro!

Wegwijzer om pesten aan te pakken Het is van groot belang om als werkgever alert te zijn op pestgedrag en - indien nodig - actie te ondernemen. Maar hoe pakt u dit aan? Wat moet u juist wel en niet doen? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, ontwikkelde TNO - in opdracht van het ministerie van SZW - de Wegwijzer Pesten. U vindt de wegwijzer ook op de website van SAZAS. De Wegwijzer Pesten is bedoeld om de gepeste werknemer, de mensen eromheen en de leidinggevende te helpen bij het (h) erkennen van pesten. Daarnaast geeft deze handvatten om pesten aan te pakken. In het kader bij dit artikel leest u wat u als werkgever onder meer kunt doen tegen pestgedrag op de werkvloer.

20

Herkent u pestgedrag, dan is het ook belangrijk om duidelijk te maken dat dit niet is toegestaan in uw bedrijf. Achterhaal ook wie gepest wordt en wat de oorzaken van het pesten zijn. Ga vervolgens samen op zoek naar

Magazine VANCOLLAND

oplossingen, maak concrete afspraken en leg deze ook vast. Zodat u samen kunt nagaan of de afspraken daadwerkelijk worden nageleefd. Als uw bedrijf meer dan 25 werknemers heeft, moet u een vertrouwenspersoon aanstellen. Hier


TE LIJF

WAT KUNT U DOEN OM PESTGEDRAG AAN TE PAKKEN? 1. SPREEK AF HOE U MET ELKAAR OMGAAT Maak duidelijke afspraken over pesten op de werkvloer en leg deze regels vast. Duidelijkheid over welk gedrag wel en niet wordt geaccepteerd, helpt om het te voorkomen. Leg ook vast hoe wordt gecontroleerd of iedereen zich aan de afspraken houdt en welke gevolgen het heeft wanneer er toch wordt gepest. Zorg ook dat duidelijk is bij wie men terecht kan, zoals een vertrouwenspersoon en/of een klachtencommissie.

2. ZORG DAT IEDEREEN DE AFSPRAKEN KENT Breng leidinggevenden en werknemers op de hoogte van de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld door middel van een bijeenkomst. Train daarnaast de managers en leidinggevenden, zodat zij pestgedrag herkennen en weten wat ze kunnen doen.

3. GEEF HET GOEDE VOORBEELD Geef als werkgever het goede voorbeeld. Gedraag u volgens de met elkaar afgesproken regels.

4. GRIJP IN EN ONDERNEEM ACTIE Komt pesten toch nog voor? Kom dan in actie. Ga in gesprek met zowel de gepeste als met de pester(s) en houd de vinger aan de pols. Denk niet te snel dat het is opgelost. Breng de regels nogmaals onder de aandacht binnen het bedrijf en herhaal de gemaakte afspraken.

5. BIED STEUN AAN DE GEPESTE Laat de gepeste niet aan zijn of haar lot over. Luister goed en kijk wat het bedrijf kan doen om ervoor te zorgen dat de gepeste (weer) op een prettige manier aan het werk kan. Verwijs de gepeste werknemer voor ondersteuning en/of hulp eventueel door naar de vertrouwenspersoon of een andere hulpverlener. Bron: Wegwijzer Pesten

kunnen werknemers ook terecht wanneer sprake is van ongewenst gedrag. Een prettige en open werksfeer is belangrijk voor de werknemers, maar kan ook u als werkgever veel opleveren!

MEER WETEN? Wilt u meer lezen over pesten, kijk dan op www.sazas.nl SAZAS helpt u graag bij de aanpak van verzuim binnen uw bedrijf. Meer weten? Neem contact op met SAZAS via telefoonnummer 071 - 5689199 of kijk op www.sazas.nl.

April 2018

21


WERKNEMERS VAN DE TOEKOMST ZOEKEN GOEDE SFEER EN GROEIMOGELIJKHEDEN Het boeien en binden van werknemers is op dit moment een grote uitdaging. Vacatures zijn steeds moeilijker in te vullen. Nieuwe werknemers aantrekken is lastig. Het is voor werkgevers daarom belangrijk goed personeel te behouden. Maar hoe doet u dat? Kas Groeit vroeg aan negen studenten waarom zij hebben gekozen voor de tuinbouwsector en hoe hun toekomstige werkgever hen kan boeien en binden. In korte filmpjes op de website www.kasgroeit.nl vertellen de studenten wie zij zijn en hoe zij hun toekomst zien.

A&O AGRARISCH

Vanaf 1 januari 2018 voert

A&O Agrarisch (Arbeidsmarkt & Ontwikkeling Agrarische Sector BV) de activiteiten van Kas Groeit, Mobiliteitscentrum Glastuinbouw en de inzet van scholingsconsulenten in de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten uit. A&O Agrarisch is een nieuw opgerichte dochteronderneming van Actor, het bestuursbureau van de agrarische en groene sector.

S

agal Abdi is 19 jaar oud en de eerste uit haar familie die kiest voor de tuinbouwsector. Zij zit in het eerste jaar van de opleiding Teeltechniek en veredeling van InHolland. ‘Wil je iets bijdragen aan de maatschappij, dan moet je voor deze opleiding kiezen,’ zegt Sagal Abdi in het filmpje. ‘De voedingsindustrie kan wel wat verbetering gebruiken. Voeding en tuinbouw liggen dicht tegen elkaar aan. Ik vind het belangrijk om meer met de kennis daarover te doen.’ Anders is het voor Tom Prins, derdejaars student aan de opleiding Tuinbouw en Agribusiness. Hij is opgegroeid in de tuinbouw

22

en heeft voor de sector gekozen omdat er veel werkgelegenheid in is. Daarnaast wil hij mensen helpen met gezond voedsel of hen blij maken een bloemetje voor een mooie dag.

Ruimte voor inbreng belangrijker dan salaris Op de vraag waar een toekomstige werkgever aan moet voldoen reageren de studenten vooral met termen als een goede sfeer, groeimogelijkheden, ruimte voor discussie en meedenken, verantwoordelijkheid en variatie. Tom Prins: ‘Ik wil dat het bedrijf echt weet wat het de komende tien jaar gaat doen, hoe ze het gaan doen en waarom ze

Magazine VANCOLLAND

het doen. Ik vind het ook mooi als er ruimte is voor discussie. Ik ben van mening dat je op elk niveau kan meedenken en hoop dat daar in de organisatie ruimte voor is. Uit onderzoek is gebleken dat na drie maanden het salaris niet meer uitmaakt, maar dat je het dan echt leuk moet hebben. Om elke drie maanden te gaan verkassen heb ik ook geen zin in.’ De toekomstige werkgever van Sagal Abdi behoudt haar ook niet alleen met een hoog salaris. ‘Ik wil zien wat voor impact mijn baan heeft. Wat mijn eigen bijdrage is aan de opbrengsten van het bedrijf.‘■


Kort nieuws

NIEUW: E-LEARNING VOOR PREVENTIEMEDEWERKERS IN AGRARISCH EN GROEN Preventiemedewerkers in de agrarische en groene sector kunnen sinds kort een nieuwe e-learning doen. 37 korte filmpjes met vragen en feedback leveren alle basiskennis die een preventiemedewerker nodig heeft. Handig, zeker omdat de wet sinds 1 juli vorig jaar eist dat elk bedrijf een preventiemedewerker heeft die zijn kennis en vaardigheden aantoonbaar op peil houdt.

HOE GA JE OM MET EEN OUDER WORDEND PERSONEELSBESTAND? De groep werknemers van 40- en 50-plus binnen de sector bloembollengroothandel wordt steeds groter. Hoe ga je daar als bedrijf mee om? Wat doe je als een werknemer het werk niet meer volledig aankan, hoe behoud je de kennis en hoe regel je de broodnodige jonge frisse instroom? In het project #kenniskracht buigen zes bedrijven zich over deze vragen. Daarnaast gingen zij actief aan de slag met de inzetbaarheid van hun werknemer. De Jong Lelies uit Andijk is een van deze bedrijven. De werknemers namen deel aan een sessie waarin ze aan de slag gingen met de thema’s gezondheid, ontwikkeling en motivatie. Ook werden ze voorgelicht over de keuzemogelijkheden van BPL Pensioen en de mogelijkheden om minder te werken. Benieuwd? Bekijk het filmpje door op YouTube te zoeken op #kenniskracht.

In de filmpjes bespreken bedrijven uit de sector en Stigasadviseurs de belangrijkste aspecten van het preventiewerk. Er zijn vier thema’s: taken van een preventiemedewerker, arboregels, risico’s in de agri- en groene sector en samen werken aan preventie. De e-learning is gratis beschikbaar en laagdrempelig: inloggen hoeft niet en de preventiemedewerker kan zelf kiezen welke thema’s hij in welke volgorde doorloopt. Het doorlopen van een thema duurt ongeveer een half uur. Na de e-learning kan de preventiemedewerker een toets doen met 25 vragen. Deze toets is voor de eerste 200 deelnemers gratis. U vindt de e-learning op: www.preventiemedewerker.stigas.nl

#kenniskracht is een initiatief van Anthos, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen. Het project wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt.

BLIJF OP DE HOOGTE Op de hoogte blijven van actualiteiten, wet- en regelgeving en ander belangrijk nieuws uit en over de sector? Dat kan via de Colland nieuwsbrief!

MELD U AAN OP WWW.COLLAND.NL April 2018

23


Kort nieuws VANCOLLAND IN NIEUW JASJE

IS UW BEDRIJF AL AVG-PROOF?

Misschien was het u al opgevallen, vorig jaar hebben we een aantal kleine aanpassingen gedaan in het magazine VanColland. Vanaf 2018 heeft het hele magazine een nieuw jasje.We hebben het magazine weer een frisse, moderne uitstraling gegeven. Ook de artikelen zijn onder de loep genomen. Hier zijn prettiger leesbare teksten van gemaakt; kort en bondig en zoveel mogelijk toepasbaar op uw dagelijkse praktijk. Daarnaast is een nieuwe rubriek toegevoegd, waarbij we een dag meekijken achter de schermen bij een van de organisaties. Wij zijn benieuwd wat u van het magazine vindt. Met uw hulp kunnen wij VanColland nog beter afstemmen op uw wensen. Heeft u een tip voor de redactie, mail deze dan naar redactie@colland.nl

BEREIDT U VOOR OP DE NIEUWE PRIVACYWET Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

Trots op uw bedrijf? Wij komen graag bij u op visite! Wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de agrarische en groene sectoren. Daarom gaan we regelmatig langs bij een bedrijf in de sector. Misschien binnenkort wel bij u? Bent u trots op uw bedrijf en vindt u het leuk ons een rondleiding te geven? Stuur een mail naar bpl@actor.nl, dan nemen wij contact met u op. Twijfelt u of uw bedrijf wel ‘interessant genoeg’ is? Het zijn júist uw dagelijkse werkzaamheden die we interessant vinden.

Verwerkt u als ondernemer persoonsgegevens van klanten, werknemers, opdrachtgevers of partners? Dan heeft u ook met deze wet te maken. Onder de AVG mag u niet zomaar persoonsgegevens opslaan en gebruiken. U moet daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben. Daarbij gaat het om gewone data, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook bijzondere, gevoelige data zoals medische informatie en strafrechtelijke gegevens. Wat moet u doen? U moet vanaf 25 mei actief kunnen aantonen dat u zich aan de nieuwe privacywet houdt. Simpel gezegd; laat zien dat u zo min mogelijk gegevens verwerkt en alleen bewaart wat ook echt noodzakelijk is. Leg vast welke gegevens u verzamelt, met welk doel, en voor hoelang. De Autoriteit Persoonsgegevens biedt een tienstappenplan aan voor ondernemers om AVG-proof te worden. Daarnaast heeft uw brancheorganisatie wellicht hulpmiddelen beschikbaar. Meer informatie over de AVG vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit magazine is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl

Magazine VANCOLLAND