VanColland Magazine december 2018

Page 1

Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen - december 2018 nummer 4

VAN

Magazine

COLLAND THEMANUMME

R:

DE TOEKOMST VAN NU

BLIK OP DE TOEKOMST

Hoe houdt u ziekteverzuim binnen de perken?

RESULTATEN ARBEIDSMARKTONDERZOEK 2018

De agrarische en groene sector staat er goed voor

EEN MOOI VERLEDEN EN EEN DUURZAME TOEKOMST

Van Dierenpark Emmen naar Wildlands Adventure Zoo

April 2018

1


Column

magazine van

COLLAND

‘Be good and tell it’ Werkgevers in de land- en tuinbouw werken iedere dag hard aan de toekomst van hun bedrijf. Zij zijn onder andere bezig met de verduurzaming van de bedrijfsvoering, de rol van het bedrijf in de omgeving en goed werkgeverschap. Daarbij is het belangrijk om open te staan voor innovaties en die zoveel mogelijk toe te passen. Als werkgever is het ook belangrijk om naar het onderscheidend vermogen in de markt te kijken. Onze agrarische en groene sector is niet persé sterk in aandacht vragen: ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Een nuchtere houding, die laat zien dat we met beide benen op de grond staan. Diezelfde houding echter, maakt ook dat dit onze identiteit is geworden. We gedragen ons daarnaar. Mensen baseren hun beeld over ons, op datgene wat ze van ons zien. Ons imago is daarmee bepaald. We laten als agrarische en groene sector kansen liggen, zeker ook op de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben wij niet de beste concurrentiepositie, terwijl dat in deze tijd van krapte wel hard nodig is. Onze sector levert een enorme bijdrage aan de wereld in het kader van gezond leven, welzijn, welbevinden en geluk. We bieden zelfs oplossingen voor wereldproblemen. Tegelijkertijd zijn er door schaalvergroting, innovaties, vermeerderingstechnieken, ruimtelijkeordeningsvraagstukken en voedselveiligheidsontwikkelingen ook veel functies op die vlakken. Prachtige uitdagingen en mogelijkheden om je als werknemer in te verdiepen en te ontwikkelen. Mijn beeld is dat we onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt vooral moeten verbeteren door meer te laten zien van waar we goed in zijn en wat we te bieden hebben! Zo kijk ik ook naar mijn rol in het bestuur van Colland Arbeidsmarkt. Waarbij ik natuurlijk ook let op de effectiviteit, efficiency en prijskwaliteitverhouding waarmee we dat doen. Samen kunnen we bijdragen aan een succesvolle toekomst onder het motto: ‘Be good and tell it!’

COLOFON VanColland is het magazine van het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Uw reactie kunt u sturen naar redactie@colland.nl. HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon EINDREDACTEUR Elise Berk REDACTIE Kim Gerrits, Annemarie van den Hoven, Wendy Kranendonk, Bram Schreuder, Gaby Stokman en Gonny van der Vlis MET BIJDRAGEN VAN Henk Dilling, Ank van Lier en Eva van Rijnswou FOTOGRAFIE Barbara Salem ONTWERP & VORMGEVING Drukwerkstudio.nl - Woerden DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden

Thijs Rompelberg Bestuurslid Colland Arbeidsmarkt namens werkgevers

2

Magazine VANCOLLAND

VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen. VanColland is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl.


IN DIT NUMMER

december 2018 nummer 4

09 Verandering doet groeien

10 Sazas en werkgevers samen aan de slag met het verlagen van verzuim

20 Een mooi verleden en een duurzame toekomst

‘Het lukt nog steeds niet het aantal ongelukken in de agrarische en groene sector te laten dalen’

THEMANUMME

R:

DE TOEKOMST VAN NU

Math Creemers, pag. 14

EN VERDER 02 04 07 08 12

16 18

Column Thijs Rompelberg De voordelen van digitaal BPL Pensioen zorgt voor een goede én leefbare toekomst Een dag meekijken...

19 22

Oudere werknemers: van grote waarde op de werkvloer

23

December 2018

Resultaten arbeidsmarktonderzoek 2018 ‘Duurzame inzetbaarheid moet je sámen oppakken’ Ongevalsanalyse: kan dit u ook overkomen? Vergoeding voor de cursussen van uw werknemers Kort nieuws 3


Tekst: Ank van Lier

Digitale ontwikkelingen bij de Colland-partners

DE VOORDELEN VAN DIGITAAL; ZELF DOEN, FLEXIBILITEIT, MAATWERK, KENNIS EN OVERZICHT Digitaal werken is de trend. Ook in de wereld van pensioenen, verzekeringen en arbeidsomstandigheden biedt digitalisering mogelijkheden. De samenwerkingspartners van Colland zijn volop bezig met digitale vernieuwing. Dat biedt u als werkgever een heleboel voordelen.

ZELF DOEN In de ‘mijnomgeving’ van zowel Sazas als BPL Pensioen en het declaratiesysteem van Colland Arbeidsmarkt kunt u gegevens direct zelf aanleveren. U bent niet afhankelijk van een tussenpersoon (of adviseur) maar kunt gemakkelijk dingen zelf regelen waar en wanneer het u uitkomt. Klanten van Stigas kunnen sinds vorig jaar online een risicoinventarisatie en -evaluatie (RIE) en een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid uitvoeren. ‘Voorheen vulden werkgevers deze RIE meestal schriftelijk in, samen met een adviseur’, vertelt directeur Math Creemers van Stigas. ‘De adviseur stelde vervolgens een rapport op, dat naar de werkgever ging. Maar dat belandde vaak in een bureaula. Nu doet ons systeem voorstellen voor actie- en verbeterpunten. Dit zijn praktische oplossingen waarmee de werkgever zelf aan de slag kan. Hij maakt zijn eigen plan van aanpak, waarbij hij invult wie een bepaalde actie oppakt en wanneer. En hiervan ontvangt hij ook een herinnering per mail. Uiteraard is er hulp van een adviseur beschikbaar als dat nodig is.’

FLEXIBILITEIT In het declaratiesysteem van Colland Arbeidsmarkt kunt u de gegevens aanleveren op een manier die bij u past. U kunt bijvoorbeeld een foto maken van de factuur met uw telefoon en deze uploaden, maar het is ook mogelijk om een document in te scannen. U kunt contact opnemen op een manier die bij u past. Omdat veel werkgevers ’s avonds of in het weekend hun administratie bijwerken, introduceert BPL Pensioen een chatfunctie op de website. Op deze manier kunt u ook buiten kantooruren uw vragen voorleggen aan een specialist. Ook Sazas wil de chatfunctie op haar website verder uitrollen.

4

Magazine VANCOLLAND


THEMANUMME

R:

DE TOEKOMST VAN NU

Herkent u dit? Morgen moeten de gegevens van uw werknemers worden aangeleverd voor de pensioenadministratie. Iedere keer is het toch weer een hele puzzel om alle benodigde papieren bij elkaar te zoeken. Met een schoenendoos vol papieren loopt u het pand uit, op weg naar de boekhouder. Op dat moment krijgt u een telefoontje dat een van uw werknemers een ongeluk heeft gehad met een maaimachine. U begint direct een en ander te regelen; een collega maakt de klus af en u neemt contact op met de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Maar wat zijn ook alweer de afspraken bij ongevallen en waar vindt u het telefoonnummer van de inspectie? Al snel beseft u dat de afspraak met de boekhouder niet door kan gaan en dat u de deadline voor het aanleveren van de gegevens dus mist. Digitale innovaties kunnen u helpen.

MAATWERK Het declaratiesysteem van Colland Arbeidsmarkt (CAS) is bedoeld voor veertien sectoren. Maar als u inlogt krijgt u alleen de regelingen te zien die in uw sector gelden. Informatie wordt via verschillende infor matiekanalen verspreid. Denk aan een website, webinars, e-learnings of zelfs live-uitzending via internet. U kunt het kanaal kiezen dat het best bij u past.

December 2018

5


OVERZICHT Wanneer u inlogt op de ‘mijnomgeving’ van BPL Pensioen of Sazas heeft u altijd alle informatie compleet bij de hand. In de online arbocatalogus van Stigas vindt u checklists voor de dagelijkse praktijk en tips en richtlijnen voor een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Deze wordt voortdurend up-to-date gehouden.

KENNIS Als werkgever heeft u wellicht behoefte aan meer actuele en diepgaandere informatie over ingewikkelde onderwerpen als verzekeringen en pensioen. Sazas organiseerde al enkele webinars over specifieke thema’s rondom verzuim en ook BPL Pensioen komt vanaf eind dit jaar met interactieve live-uitzendingen via internet. U heeft zo veel meer actuele kennis tot uw beschikking. Tot slot maakt de digitale vooruitgang het eenvoudiger Magazine VANCOLLAND om kennis op te doen. Stigas biedt bijvoorbeeld e-learnings aan voor preventiemedewerkers, zodat zij beter voorbereid zijn op hun taak: stimuleren dat binnen een bedrijf veilig en gezond wordt gewerkt. Kortom: digitale innovaties maken de drempel om te ‘blijven leren’ een stuk lager.

6

Magazine VANCOLLAND


BPL PENSIOEN EEN GOEDE ÉN LEEFBARE TOEKOMST Door te beleggen in Nederlandse woningbouwprojecten stimuleert BPL Pensioen de economie. Huizen die worden gekocht, worden duurzaam gebouwd. Dat is goed voor het milieu, goed voor de huurders én het levert de deelnemers van het pensioenfonds een aantrekkelijk rendement op.

Publieksprijs Wijnhavenkwartier Den Haag Het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken omvat naast huurappartementen ook koopwoningen, commerciële ruimtes en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden (4000 studenten). BPL Pensioen kocht 66 huurappartementen.

Energie-neutrale woningen Stationskwartier in Veenendaal BPL Pensioen kocht 55 energieneutrale woningen. De bewoners verbruiken vrijwel geen gas en elektriciteit.

Studentenwoningen Lammenschans in Leiden De campus (Y)OURS Leiden is dé nieuwe plek in Leiden voor studenten, starters en doorstromers. Deze sociaal duurzame campus wordt, naar verwachting, in 2020 opgeleverd. BPL Pensioen belegt in 197 studentenwoningen en 147 startersappartementen. Duurzame renovatie in Badhoevedorp BPL Pensioen verduurzaamde 84 eengezinswoningen. Er werden op iedere woning zonnepanelen geplaatst en er zijn nieuwe CV-ketels geplaatst. Daarnaast zijn de daken extra geïsoleerd en is er HR++ glas geplaatst. Hierdoor verbeterde het energielabel van E naar A en zijn de woningen toekomstbestendig én waardevast.

Hof van Strijp in Eindhoven BPL Pensioen kocht 129 levensloopbestendige woningen. Zo maakt BPL Pensioen het mede mogelijk voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Doordat er veel vraag is, wordt een goed rendement behaald.

December 2018

7


Tekst: Gonny van der Vlis

EEN DAG MEEKIJKEN

met de cao-onderhandelingen Groothandel in Bloembollen

VanColland kijkt iedere uitgave een dag met iemand mee, om te laten zien wat er achter de schermen gebeurt. Dit keer kijken we geen dag mee, maar brengen we een cao-traject versimpeld in kaart. Hoe verloopt zo’n complex proces? Alfons Zwetsloot, directeur van Anthos de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten, laat u zien hoe de cao Groothandel in Bloembollen tot stand komt.

het ministerie van SZW ook een verzoek in tot algemeen verbindend verklaring. Door algemeen verbindend verklaring (avv) van cao-bepalingen, gelden deze voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Dus ook voor bedrijven die niet lid zijn van Anthos.’

Voorstellen ‘Ongeveer een half jaar voordat de cao afloopt roepen we de cao-regiegroep van Anthos bijeen. Deze bestaat uit vijftien leden die een doorsnee vormen van onze achterban. De regiegroep bekijkt wat de wensen van de leden zijn. Op basis daarvan maken we een voorstellenbrief namens werkgevers. Ook de vakbonden leggen de wensen van hun achterban vast in een voorstellenbrief.’ 1e overleg ‘De onderhandelingsdelegatie, die bestaat uit twee leden en de directeur van Anthos, brengt de voorstellenbrief van werkgevers in tijdens het cao-overleg en licht deze toe. We krijgen dan ook de voorstellen van de vakbonden te horen. En dan begint het onderhandelen.’ Onderhandelen ‘De onderhandelingen duren meestal een aantal overlegrondes. Tussendoor stemmen we af met de cao-regiegroep. Hoewel werkgevers en werknemers soms andere belangen hebben, willen we uiteindelijk wel hetzelfde bereiken. Een bloeiende sector en goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die in de sector werken. Het probleem is dat we vaak verschillend denken over hoe we dit bereiken. Beide partijen moeten accepteren dat het niet altijd lukt om het over alle punten eens te worden. 8

Akkoord afstemmen ‘Als we een akkoord hebben of we een eindbod moeten doen omdat verder onderhandelen geen zin meer heeft, dan leggen we dit voor aan de achterbannen. Als alle partijen instemmen dan wordt het een definitief cao-akkoord.’ Redactie ‘Hierna gaat er een redactieteam aan de slag met de nieuwe cao-tekst. Alle afspraken uit het akkoord worden in de cao-tekst verwerkt.’ Algemeen verbindend verklaren ‘De cao wordt aangemeld bij het ministerie van SZW. Vanaf dat moment is hij van toepassing voor alle werkgevers die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisaties die de cao hebben ondertekend. In ons geval is dat alleen Anthos. We dienen bij Magazine VANCOLLAND

Cao-boekje ‘Het liefst hebben we, zodra er een akkoord is, direct een cao-boekje voor u beschikbaar. Maar het boekje kan pas na al deze stappen gemaakt worden. Vooral het algemeen verbindend verklaren kost veel tijd.

‘Alle afspraken uit het akkoord worden in de cao-tekst verwerkt’ Werkgroepen ‘Soms worden in een cao-akkoord ook afspraken gemaakt die (nog) niet in de cao vastgelegd worden. Dan wordt er bijvoorbeeld een werkgroep samengesteld die met het onderwerp aan de slag gaat. Een voorbeeld daarvan is het project #kenniskracht waarin we aan de slag zijn gegaan met duurzame inzetbaarheid in de sector.’ ■


Tekst: Eva van Renswou

VERANDERING DOET GROEIEN Het eind van het jaar is ook voor Kasgroeit een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. De samenvoeging van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw en Kasgroeit heeft gezorgd voor een belangrijke verandering. We hebben de krachten op het gebied van werken, leren en ontwikkelen in de sector gebundeld.

H

et Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is opgericht in een periode van hoge werkloosheid in 2009 om werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk. Vandaag de dag staat de arbeidsmarkt er volledig anders voor. Het aantal vacatures is explosief gestegen. Het aantal werkzoekenden met specifieke glastuinbouwervaring blijft daarin juist achter. Om aan de toenemende vraag voor goed personeel in de glastuinbouw te voldoen, richt Kasgroeit zich op nieuwe instroom en kijkt daarbij naar andere sectoren en werkzoekenden.

Veranderende arbeidsmarkt Door de snelle (technologische) ontwikkelingen en een globaliserende economie veranderen producten, productieprocessen en dienstverlening in hoog tempo. Daarmee verandert ook de inhoud van banen en worden er andere eisen gesteld aan werknemers. Algemene vaardigheden, die niet sectorspecifiek zijn, worden daarbij steeds belangrijker. De plaatsing van een supermarktmanager bij een bloemenkwekerij als leidinggevende of een financieel bankmedewerker die als teeltmedewerker aan de slag gaat zien we steeds vaker. ‘Veel belangrijker dan specifieke tuinbouwkennis zijn de vaardigheden en competenties die mensen bezitten’, aldus Jos Klop, Adviseur Arbeidsmarkt van Kasgroeit.

Nieuw talent werven Om te laten zien wat werken in de glastuinbouw inhoudt, brengt Kasgroeit verschillende functies door middel van filmpjes beter in beeld. ‘We willen technisch personeel, logistiek medewerkers, operators en bedrijfsleiders aantrekken om in onze sector te komen

werken. Werknemers zijn onmisbaar om de sector ook in de toekomst te laten bloeien. Daarom is het belangrijk in werknemers te investeren.’ Kasgroeit helpt werkgevers om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Er worden workshops georganiseerd die zich bijvoorbeeld richten op leren op de werkplek. Naast instroom creëren blijft Kasgroeit landelijk een impuls geven aan inspirerende stages en zich richten op het bij elkaar brengen van bedrijven en studenten. Van 17 september t/m 22 november hebben leerlingen uit de 3e klas Gymnasium van het ISW Gasthuislaan opdrachten vervuld bij een viertal Westlandse bedrijven. Het project is tot stand gekomen door een samenwerking van ISW Onderneemt, WNTweb/SOB Westland en Kasgroeit en brengt het bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar. De eerste reacties van zowel de leerlingen als de docenten zijn December 2018

zeer positief. Dit project past helemaal bij de huidige trend waarbij projectmatig en vakoverstijgend onderwijs steeds meer aandacht krijgt.

Toekomstplannen Jos: ‘In 2019 gaan we door met het bij elkaar brengen van bedrijven en studenten, het invullen van vacatures en het aanmoedigen van goed werkgeverschap en loopbaanontwikkeling. We organiseren workshops voor werkgevers, lijnmanagers en P&O-ers, om ze te helpen hun HR functie te professionaliseren. We bieden ook een HR-scan aan, waarin met name aan de ‘zachte’ kant van HR aandacht wordt besteed. Bedrijven kunnen de HR-scan inzetten om een eerste indruk te krijgen hoe ze er als werkgever voor staan.’ De adviseur van Kasgroeit ondersteunt vervolgens bij het maken van een verbeterplan in samenwerking met de ondernemer of P&O-er. ■ 9


Tekst: Ank van Lier

Blik op de toekomst: hoe houdt u ziekteverzuim binnen de perken?

THEMANUMME

R:

DE TOEKOMST VAN NU

WERKGEVERS EN SAZAS SAMEN AAN DE SLAG MET HET VERLAGEN VAN VERZUIM Als verzuimverzekeraar komt Sazas vaak pas in beeld op het moment dat een werknemer ziek thuis zit. Daar komt verandering in: de komende jaren gaat de verzekeraar ook actief aan de slag met het voorkomen van verzuim. De verzuimexperts spelen hierin een sleutelrol, maar er ligt ook een taak voor werkgevers en werknemers.

H

et ziekteverzuim in ons land stijgt; werknemers zitten steeds vaker en langer thuis. En het eind is nog niet in zicht. Dat heeft verschillende redenen. ‘De groei van de economie speelt een belangrijke rol’, vertelt Bjûkje de Heer, verzuimexpert bij Sazas. ‘Tijdens de crisis meldden werknemers zich minder snel ziek, omdat ze bang waren om hun baan te verliezen. Dat speelt nu minder. Daarnaast dragen griepepidemieën bij aan een hoger verzuim, net zoals de vergrijzing. De gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt, ook omdat we met zijn allen langer moeten doorwerken. Oudere werknemers zijn niet vaker ziek, maar wel langer.’ Ook de grootte van een bedrijf kan volgens Bjûkje de Heer invloed hebben op het ziekteverzuim: werknemers van grote bedrijven melden zich over het algemeen vaker ziek dan werknemers van kleinere bedrijven. ‘Dat komt doordat er minder sociale controle is. Als je één van de duizend bent, voelt dat anders dan wanneer je maar een paar collega’s hebt en weet hoe druk zij het hebben.’

Voorkomen is beter dan genezen Tot nu toe kwam Sazas vaak pas in beeld op het moment dat een werknemer zich ziekmeldde en een beroep werd gedaan op de verzuimverzekering. ‘Werkgevers kunnen dan bij ons terecht 10

met vragen, bijvoorbeeld over hoe zij een werknemer weer voor een deel aan het werk kunnen helpen’, vertelt Bjûkje de Heer. ‘Ook kijken we, samen met onze ketenpartner Stigas, op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. En onze WIA-expert ondersteunt wanneer een zieke werknemer na 104 weken te maken krijgt met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.’ Door de stijgende verzuimcijfers en de genoemde ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker om verzuim te voorkomen. ‘Minder zieken binnen een bedrijf is positief voor de werkgever, maar natuurlijk ook voor werknemers. En ook als verzuimverzekeraar zijn we hier blij mee.’ Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ gaat Sazas zich daarom de komende jaren meer richten op het omlaag brengen van verzuim. ‘We willen werkgevers helpen voorkomen dat hun werknemers ziek worden. Maar ook willen we ervoor zorgen dat mensen tot hun 67ste gezond en met plezier aan het werk kunnen blijven’, vertelt Bjûkje de Heer. ‘De verzuimexperts, die Sazas vorig jaar in het leven riep, hebben hierin een centrale rol. Zij gaan met werkgevers in gesprek over het verzuim binnen het bedrijf: hoe hoog is dit, welke problemen spelen er, et cetera. Aan de hand daarvan kijken we op welke manier we kunnen helpen

Magazine VANCOLLAND


Bjûkje de Heer

om het verzuim te voorkomen. En naar wat werkgevers, vanaf het moment dat werknemers in dienst treden, kunnen doen om ervoor te zorgen dat zij gezond hun pensioen halen.’ Daarvoor zijn volgens Bjûkje de Heer een heleboel mogelijkheden. ‘Denk bijvoorbeeld aan het helpen opstellen van een goed verzuimprotocol. Hierin staat hoe een bedrijf omgaat met ziekmeldingen. Of denk aan het geven van tips voor het voeren van een verzuimgesprek. Maar we kunnen een werkgever bijvoorbeeld ook adviseren om een preventie-spreekuur in te voeren, een vertrouwenspersoon aan te stellen of een werkplekonderzoek te laten doen. Dat laatste kan nuttig zijn wanneer sommige klachten vaak voorkomen. Zelfs de inzet van een fysiotherapeut is mogelijk. Maar zoals gezegd: dit is maatwerk, we kijken echt naar wat nodig is binnen een bedrijf. En kleine veranderingen kunnen vaak al een groot verschil maken. De nieuwe aanpak staat nu nog in de kinderschoenen, maar zal de komende jaren verder vorm krijgen.’

gaan kijken naar mogelijkheden en minder naar beperkingen. Als een werknemer ziek is, betekent dit niet dat hij of zij niets meer kan; sommige lichte werkzaamheden kan diegene misschien nog wel uitvoeren. Wanneer je vooraf een lijst maakt van zulke taken kun je snel schakelen wanneer iemand ziek wordt. En door de lijst samen met de medewerkers op te stellen, wordt verzuim een bespreekbaar onderwerp van iedereen. Ook zullen zieke werknemers een voorstel voor aangepast werk minder snel weigeren; ze hebben hier immers zelf over meegedacht.’

Nadenken over alternatieven

Gedeelde verantwoordelijkheid

Daarnaast moeten werknemers volgens Bjûkje de Heer meer en eerder gaan nadenken over of ze hun werk wel tot hun pensioen kunnen blijven doen. ‘Het is belangrijk om hier al vroeg mee bezig te zijn, zodat je een alternatief hebt wanneer je je huidige werk niet meer kunt uitvoeren. Misschien wil een hovenier, wanneer het buitenwerk te zwaar wordt, bijvoorbeeld wel aan de slag als taxichauffeur. Als hij dat vooraf al weet, kan hij, indien nodig, tijdig voorbereidingen treffen voor een carriereswitch.’

Meer grip op verzuim vraagt echter ook om een andere rol van werkgevers en werknemers, benadrukt Bjûkje de Heer. ‘Wij kunnen er niet in ons eentje voor zorgen dat het roer omgaat; werkgevers en werknemers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor is een andere mentaliteit nodig: bedrijven moeten meer

Samenvattend wil Sazas dus samen met werkgevers en werknemers aan de slag om het verzuim omlaag te brengen en te voorkomen. ‘Als verzekeraar willen we hier een belangrijke rol in nemen, maar we moeten het sámen doen.’ ■

December 2018

11


Tekst: Gaby Stokman

OUDERE WERKNEMERS: VAN GROTE WAARDE OP DE WERKVLOER Nederland vergrijst. Bijna twintig procent van alle Nederlanders met een betaalde baan is een 55-plusser. Veertien jaar geleden was dit nog tien procent. De groep 55-plussers is, door de krapte op de arbeidsmarkt, onmisbaar om al het werk gedaan te krijgen. Deze werknemers kunnen - onder meer vanwege hun schat aan kennis en ervaring - een belangrijke rol vervullen binnen uw bedrijf.

bevestigt dat. Afgelopen jaar meldde zich gemiddeld 43,6 procent van de 55-plussers ziek, tegenover 51,5 procent van de 25- tot 35-jarigen.

Over oudere werknemers bestaan veel misverstanden

Als ze ziek zijn, blijven oudere werknemers meestal wel langer thuis: jongeren melden zich vaak maar één of twee dagen ziek, terwijl ouderen gemiddeld langer afwezig zijn. Dit komt vooral doordat oudere werknemers vaker chronische ziektes hebben. Ook hebben ze meer tijd nodig om te herstellen.

Het beeld bestaat dat 55-plussers minder productief en vaker ziek zijn. De werkelijkheid is anders. Meerdere onderzoeken bewijzen dat niet de leeftijd bepaalt hoe iemand zijn werk doet, maar zijn of haar conditie. Als mensen lichamelijk en mentaal fit zijn, kunnen ze tot op hoge leeftijd veel aan. Volgens ouderenorganisatie KBOPCOB melden oudere werknemers zich juist minder vaak ziek dan hun jongere collega’s. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Oudere werknemers verschillen in de basis dus niet van jongere werknemers. Wel worstelen sommigen er mee dat ze, door de verhoging van de pensioenleeftijd, langer moeten doorwerken dan ze eerst dachten. Dat werkt niet motiverend. Daarom is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat oudere werknemers vitaal en gemotiveerd blijven. ■

12

Magazine VANCOLLAND


SAZAS DEELT 7 TIPS MET U OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW WERKNEMERS VITAAL EN INZETBAAR BLIJVEN. Tip 1

Tip 4

MAAK HET WERK MINDER ZWAAR

GA IN GESPREK OVER HET WERK EN MAAK AFSPRAKEN OP MAAT

Zorg ervoor dat oudere werknemers minder lichamelijk

Ga regelmatig met uw oudere werknemers het gesprek

zwaar werk hoeven doen. Bijvoorbeeld niet de hele dag

aan over hun persoonlijke wensen en problemen op het

het planten en kappen van bomen, maar afwisselen

werk. Waar lopen ze tegenaan? Doen ze hun werk nog

met andere lichtere (administratieve) taken. Of laat

met plezier? Past hun huidige functie nog bij hen?

de oudere werknemer de coördinatie of het denkwerk doen en de jongere het zwaardere lichamelijke werk.

Tip 5

Onderzoek toont aan dat een jaar lang zwaar lichamelijk

KIJK NAAR DE THUISSITUATIE

werk doen op oudere leeftijd te vergelijken is met

Probeer verder te kijken dan alleen de werkvloer. Ook

zestien maanden ouder worden.

thuis kunnen werknemers problemen hebben die het werk in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan schulden,

Tip 2

een scheiding of zieke familieleden die mantelzorg

BLIJF LEREN

nodig hebben.

Om ervoor te zorgen dat oudere werknemers aan het werk kunnen blijven, is het belangrijk dat ze nieuwe

Tip 6

dingen blijven leren. Het advies is daarom om met

ONTZIE OUDERE WERKNEMERS

mensen met zwaar lichamelijk werk na hun vijftigste

Om oudere werknemers te ontzien, zijn jaren geleden

in gesprek te gaan over omscholing. Hierdoor kunnen

‘ontziemaatregelen’ ingevoerd. Een voorbeeld daarvan

oudere werknemers makkelijker een andere functie

is de seniorendag, waarbij de oudere werknemer vanwege

gaan uitvoeren wanneer hun huidige werk te zwaar

zijn leeftijd recht heeft op extra verlofdagen. Ouderen

wordt. Dat voorkomt dat ze uiteindelijk thuis komen te

hebben namelijk meer tijd nodig om te herstellen van

zitten.

hun werk. Ook deeltijdpensioen kan een oplossing zijn.

Tip 3

Tip 7

MENTOR VOOR JONGERE WERKNEMERS

MOEDIG EEN GEZONDE LEEFSTIJL AAN

Geef oudere werknemers een mentorrol: koppel ze

Veel werkgevers vinden het lastig om zich te ‘bemoeien’

aan een jongere werknemer, zodat ze hun kennis

met de leefstijl van hun werknemers. Maar regelmatig

en ervaring kunnen overdragen. Dit geeft de oudere

bewegen, weinig stress en goede voeding zijn nu een-

werknemer een rol van betekenis en hij of zij voelt zich

maal niet alleen in het voordeel van de werknemer zelf.

gewaardeerd.

Het zorgt er namelijk ook voor dat mensen minder snel thuis komen te zitten. Maak dit onderwerp bespreekbaar.

Werkgevers en werknemers uit de sectoren Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Loonwerk en Open Teelten kunnen gebruik maken van de seniorenregeling van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Voor de sector Bloembollengroothandel wordt ook aan een seniorenregeling gewerkt. En ook de sector Bos en Natuur kent een seniorenregeling. Deze wordt niet uitgevoerd via Colland maar staat in de cao Bos en Natuur.

Met deze regeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. De vergoedingen en voorwaarden voor de seniorenregeling verschillen per sector. Op www.collandarbeidsmarkt.nl vindt u meer informatie over de vergoedingen, voorwaarden en declaratieprocedure.

December 2018

Hovenier Theo Nuijten zegt over de seniorenregeling; ‘Ik vind het heerlijk om één dag in de week vrij te zijn. Dit is standaard op de vrijdag, maar ik ben flexibel. Als mijn werkgever op tijd aangeeft dat een andere dag beter uitkomt is dat ook geen probleem. Buitenwerken is wat ik het liefst doe en dat kan ik zo blijven doen. De seniorenregeling creëert een win- winsituatie voor mij en mijn werkgever.’

13


Tekst: Annemarie van den Hoven

‘VEILIG OP 1’ ZET IN OP VERHOGEN VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN Sinds september loopt in de agrarische en groene sector de campagne ‘Veilig op 1’. Doel hiervan is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn: het besef dat je bij alles wat je doet, nadenkt over de veiligheid. Dat geldt voor werkgevers, werknemers, leveranciers en andere partijen die agrarische en groene bedrijven bezoeken.

‘Het lukt nog steeds niet het aantal ongelukken in de agrarische en groene sector te laten dalen’, aldus Math Creemers, directeur van Stigas. ‘Vorig jaar gebeurden er zeven dodelijke ongevallen. Dit jaar zijn het er tot nu toe al tien. Deze verschrikkelijke gebeurtenissen halen de krant. Veel groter is het aantal ongelukken waarbij geen doden vallen, maar waarbij werknemers wel gewond raken en tijdelijk of langdurig niet kunnen werken. Ongelukken kunnen in veel gevallen worden voorkomen. Dit start bij je eigen veiligheidsbewustzijn. Binnen een bedrijf is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en zijn of haar werknemers. Je doet het samen! Daarom zetten we hier de komende jaren sterk op in, samen met partijen in de sector.’

Doe mee! Centraal in de campagne staat een check, waarmee bedrijven in kaart brengen hoe het staat met hun veiligheidsbewustzijn en die hen op verschillende manieren stimuleert dit bewustzijn te verhogen. Deze is begin 2019 beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor de check op www.veiligop1.nl. 14

‘Ongelukken kunnen in veel gevallen worden voorkomen. Dit start bij je eigen veiligheidsbewustzijn’ Zero Accidents in 2020 Met de campagne wordt de intentieverklaring Zero Accidents in 2020, die afgelopen juni werd ondertekend door LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV Vakmensen, VBNE, Fedecom en Nijhof-Wassink vertaald naar de achterbannen van deze organisaties. Stigas coördineert de activiteiten. ■

Magazine VANCOLLAND


werden ged ood WERK JtIe J rw9ijmlenzse en NES?METmet tm werden ged ood ijlc MACHINES? erwa zehin met machin es es werkwtee rktn en.. (2008 - 2017

(2008 - 2017)

)

9 mensen d o o J d I e J g n K e R d r we WE e z l j i w r e t T ME WERK JIJ 1s6tiemmrevenansecn hines edtoor een val m ? S E MACHIN HOOOPGTE?wervakn thoeognte.. (2008 - 2017

(2008 - 2017)

)

IG OP 1.NL WWW.VEIL

WERK JIJ MET RR IJID JDJIJJIJ MACHINE OO PS PDD E E ? TT RR EE KK KK EE RR ??

9 mensen JIJ werden gedood ijelnszee T terw n 18 m J hitnes om RK JI mektwm nc WE? amea NESMET ertimjdketetdnesiecrenonn.ta. c DIEREN?w

9 mensen werden ge do 7 t57em5 rmew nesnesinejnl ze ww eredrednen ovoevrerrerdeedne .n. O fOkfw m kw e at m am e nen m onodnc edre eree h nn ene i kaknatnetleelnedn a ede mm a cahcin hin e.e. M w M etee ftafr taak tlaet le ae fl ao fl noopo..p. (2008 - 20

(2008 -(20 2008 17) - 2017)

(2008 - 2017)

(2008 - 2017)

WWW.VEILIG O

P 1.NL December 2018

15

17)


Tekst: Gonny van der Vlis

RESULTATEN ARBEIDSMARKTONDERZOEK 2018; DE AGRARISCHE EN GROENE SECTOR STAAT ER HEEL GOED VOOR Het gaat goed met de meeste sectoren binnen de agrarische en groene sector. Dat is kortgezegd de uitkomst van het arbeidsmarktonderzoek 2018. Het aantal werknemers in de sector is de afgelopen twee jaar toegenomen. En ook voor de toekomst wordt vooral groei verwacht. Er is wel een groeiende druk op de arbeidsmarkt.

vertelt onderzoeker René van Hulle. ‘Het arbeidsmarktonderzoek kan dat bevestigen of ontkrachten. In de arbeidsmarkt wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat vergrijzing overal een probleem is. Uit het onderzoek is gebleken dat de leeftijd van werknemers gemeten over alle agrarische en groene sectoren helemaal niet zo hoog is. 15% van de werknemers in onze sector is tussen de 55 en 64 jaar. Over de gehele Nederlandse arbeidsmarkt is dit 22%. Zzp-ers die in de sector werken zijn vaak wel wat ouder. ’

In opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt wordt iedere twee jaar in alle bij Colland aangesloten sectoren een arbeidsmarktonderzoek gehouden. Het onderzoek geeft antwoord op belangrijke arbeidsmarktvragen zoals: Hoeveel werknemers zijn actief in de diverse agrarische en groene sectoren? En hoe heeft dit aantal zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoeveel uitzendkrachten worden ingezet tijdens piekperioden? 16

Uit welke sectoren stromen nieuwe werknemers in? Het rapport geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Vooroordelen over de arbeidsmarkt ‘Werkgevers en werknemers hebben soms een beeld van hun sector dat niet overeenkomt met de werkelijkheid’, Magazine VANCOLLAND

‘Natuurlijk moet daar wel een uitleg bij’, vult Jan van Leeuwen aan. Hij is een van de vertegenwoordigers van LTO in de werkgroep die het onderzoek begeleidt. Naast LTO zijn ook Branchevereniging VHG, CUMELA Nederland, NFO, LTO Glaskracht, FNV en CNV Vakmensen in de werkgroep vertegenwoordigd. ‘De werknemers mogen dan gemiddeld jonger zijn dan het landelijk gemiddelde, er zijn wel grote verschillen tussen de afzonderlijke sectoren. En onder werkgevers is vergrijzing wel een issue. Doordat een deel van de werkgevers geen bedrijfsopvolger kan vinden, blijven zij langer doorwerken. We zien dat er veel sprake is van schaalvergroting. Door de schaalvergroting zijn er in de toekomst wellicht minder werkgevers nodig.’


Belangrijkste conclusies zeer positief Van Hulle en Van Leeuwen zijn unaniem over de belangrijkste conclusie van het onderzoek. ‘De sector staat er positief voor. Er zijn veel werknemers met een vast contract en de uitstroom is zeer beperkt. Dat terwijl een grote groep werknemers bestaat uit jongeren die een bijbaan in de sector hebben. Je zou verwachten dat zij niet zo snel een vast contract krijgen en vaker uitstromen. In vergelijking met andere sectoren zijn we daarin echt een uitzondering.’

aan doen om nieuwe mensen te werven voor uw bedrijf. Maar alle werkgevers trekken dan aan dezelfde mensen. Sociale Partners kunnen ook als collectief een initiatief opzetten om sowieso meer nieuwe mensen in de sector te krijgen. Meer weten over het arbeidsmarktonderzoek 2018? Kijk op www.collandarbeidsmarkt.nl. ■

Er zijn ook aandachtspunten. De instroom in het groene vmbo is groot. Maar het aantal werknemers dat uiteindelijk in de sector gaat werken, nadat zij een agrarische of groene mbo- of hbo-opleiding hebben afgerond, is laag. Mogelijk gaan zij wel aan de slag in andere groene functies, bijvoorbeeld bij de gemeentelijke plantsoendienst of bij tuincentra. Die cijfers zijn bij Colland niet bekend. Uit het onderzoek blijkt dat er in 2017 bijna 15.000 vacatures waren, waarvan 26% moeilijk vervulbaar was. Hermans Bus, vertegenwoordiger vanuit NFO in de werkgroep, vult aan: ‘Alle sectoren merken dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Zowel voor gespecialiseerde functies met een vast contract, als voor seizoenswerk. De agrarische en groene sectoren zijn met hun groeiende aantal vacatures nog onvoldoende in beeld bij de buitenwacht.’

Aandeel werknemers op de loonlijst met contract voor onbepaalde tijd naar sector, 31 december 2017 (bron: CBS-microbestanden)

2017 Loonwerk Agrarisch loonwerk Cultuurtechnische werken

75% 73% 76%

Bos & Natuurbeheer

80%

Bedrijfsverzorging

78%

Hoveniers Hoveniers Groenvoorzieners

69% 67% 73%

Paddenstoelenteelt

52%

Dierhouderij Melkveehouderij Varkenshouderij Pluimveehouderij Graasdieren

67% 60% 72% 75% 64%

Glastuinbouw Glasgroenten Glasplanten en -bloemen

71% 70% 71%

Aan de slag met de uitkomsten

Open teelten landbouw

69%

U kunt als werkgever de resultaten van uw sector vergelijken met uw bedrijf. Zo kunt u zien hoe uw bedrijf ervoor staat op bepaalde punten. U kunt inzicht krijgen waar uw uitdagingen voor de toekomst liggen. Maar het onderzoek geeft vooral veel informatie aan de werkgevers- en werknemersorganisaties om mee aan de slag te gaan. Het helpt bijvoorbeeld bij overleggen met overheidsinstanties om bij discussies argumenten cijfermatig te onderbouwen en om de arbeidsmarkt en het onderwijs in beweging te brengen.

Open teelten tuinbouw Open teelten fruitteelt Open teelten tuinbouw overig

61% 54% 70%

Open teelten bloembollen

52%

Open teelten boomkwekerij

72%

Groothandel in bloembollen

65%

Maar liefst 4.859 ondernemers (3.634 werkgevers en 1.225 zelfstandigen) namen deel aan het onderzoek. Dit jaar heeft onderzoeksbureau ABF Research voor het eerst gebruik gemaakt van geanonimiseerde registratiebestanden die het CBS beschikbaar stelt, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. ‘Daardoor hebben we de vragenlijst voor werkgevers een stuk korter kunnen maken. We hoefden werkgevers niet lastig te vallen voor informatie die we ook ergens anders kunnen krijgen’, licht Herman Bus toe. Jan van Leeuwen vult aan dat hij maar weinig vragen van werkgevers gehad heeft over de enquête, terwijl die er andere jaren wel waren.

Het arbeidsmarktonderzoek brengt in kaart of er knelpunten zijn op het gebied van arbeidsmarkt. En zo ja, wat de knelpunten dan zijn. Op basis daarvan kunnen sectorbrede initiatieven opgezet worden. Is er bijvoorbeeld een probleem met de instroom van nieuwe werknemers in een sector? Dan kunt u als werkgever er van alles December 2018

70% VERGELIJK

Nieuwe onderzoeksaanpak ontlast werkgevers

Industrie Handel Totale arbeidsmarkt

82% 57% 64%

17


Tekst: Ank van Lier

Het Groenbedrijf onderzoekt knelpunten en onderneemt actie

‘DUURZAME INZETBAARHEID MOET JE SÁMEN OPPAKKEN’ Hoe zorgen we dat onze mensen gezond en fit blijven werken tot de AOW-leeftijd? Die vraag werd de afgelopen jaren - mede door de stijging van de pensioenleeftijd- steeds belangrijker binnen Het Groenbedrijf. In 2018 ging het Deventer bedrijf daarom, sámen met haar werknemers, aan de slag om de ‘pijnpunten’ op het gebied van duurzame inzetbaarheid boven tafel te krijgen. Komend jaar is het tijd voor verdere actie. We gaan met zijn allen langer doorwerken. Dat brengt voor ieder bedrijf uitdagingen met zich mee, maar zeker voor Het Groenbedrijf. Het bedrijf richt zich op beheer, aanleg en onderhoud van groen voor gemeenten in Deventer en omgeving. De gemiddelde leeftijd van de werknemers van het bedrijf ligt met 53 jaar redelijk hoog. Ook heeft een groot deel van de 180 werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Onze oudere werknemers zitten vaker ziek thuis’, vertelt Linda Land, Adviseur P&O bij Het Groenbedrijf. ‘Daarnaast houden ze het werk buiten niet altijd meer vol en raken ze vaker arbeidsongeschikt.’

Meerdere aandachtspunten In 2018 besloot Het Groenbedrijf dat actie nodig was. Stigas hielp hen te onderzoeken waar het meeste te winnen was op het gebied van duurzame inzetbaarheid. ‘Onze uitvoerders, voorlieden en kantoormensen gingen met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden en wat er beter kan. Ook vulden ze de Vitaliteitsscan van Stigas in. Die maakte duidelijk hoe gezond en vitaal onze werknemers zijn en waar kansen liggen.’ Op basis van de uitkomsten ging Het Groenbedrijf aan tafel met de genoemde werknemers, om te kijken welke zaken het eerst moeten worden aangepakt. ‘Leidinggevenden bleken behoefte te hebben aan tips om goed te communiceren, mensen te coachen en goede verzuim- en inzetbaarheidsgesprekken te voeren. Hiervoor is een communicatietraining ontwikkeld, die in 2019 start. Eerst voor leidinggevenden, maar misschien komt er straks ook een meer praktische vorm voor andere werknemers.’ Ook de werkdruk bleek een aandachtspunt. Het management gaat daarom met leidinggevenden praten om te kijken waar zij precies tegenaan lopen. ‘Tenslotte kan de leefstijl van de werknemers beter. Om te weten waar we kunnen verbeteren, gaan we periodiek medisch onderzoek inzetten. Daarnaast gaat een diëtiste in kleine groepjes met mensen in gesprek over gezond leven.’

18

Magazine VANCOLLAND

| 085 – 1 3445 AA Woerden Stigas Stationsweg

ikracht?

m voor meer groe

itie of ultieme droo

Wat is jouw tip, amb

gas.nl | www.stigas.nl

0440700 | info@sti

Werknemers betrekken Het Groenbedrijf onderzocht in 2018 dus vooral wat er speelde en beter kan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In 2019 gaat het bedrijf deze zaken aanpakken. ‘Het belangrijkste doel is natuurlijk om onze mensen langer fit aan het werk te houden. Maar zij moeten ook eerder aan de bel trekken als het niet gaat en zich niet stoerder voordoen dan ze zijn.’ Linda Land heeft een belangrijk advies voor andere werkgevers die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid. ‘Doe het sámen! Denk als werkgever niet dat je wel weet waar je mensen behoefte aan hebben, maar vraag hen hiernaar. Alleen zo boek je echt resultaat.’ Ook aan de slag met de inzetbaarheid van uw werknemers? Bel de Stigas Servicedesk 085 - 0440700 (optie 1) of stuur een e-mail naar info@stigas.nl. ■


Tekst: Annemarie van den Hoven

YSE • ON L A

Kan u dit ook overkomen?

YSE • ON AL

VALSAN GE

VALSAN GE

PAARD TRAPT OP VOET – DRIE MAANDEN LAST BIJ HET LOPEN Jacqueline (niet haar echte naam) werkt al vier jaar bij een paardenfokkerij. Ze heeft inmiddels veel ervaring in de omgang met paarden. Ze voert ze, leert ze luisteren naar instructies, longeert en plaatst ze in de stap/trainingsmolen. Als een paard vervoerd moet worden, plaatst ze het in de trailer. Dat laatste doet ze samen met een collega. Wat is er gebeurd? ‘Het was aan het eind van de middag en we hadden een beetje haast. Ik liep met het paard, dat die dag niet zo’n goede bui had, de trailer in. Ik kan me niet meer precies voor de geest halen hoe het gebeurde, maar ineens stond het paard op mijn rechtervoet. Mijn collega heeft mijn voet meteen met kompressen gekoeld. Daarna gingen we naar de huisarts die ons doorverwees naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Daar zijn foto’s genomen, waaruit bleek dat mijn middenvoetsbeentje was gebroken. Het heeft drie maanden geduurd voordat ik weer normaal kon lopen.’

Hoe kon dit gebeuren?

‘Voor het laden van paarden moet je voldoende tijd nemen, geduld hebben en goed communiceren met je collega’

‘Jacqueline en haar collega hadden haast’, vertelt Kees van Schanke, preventieadviseur bij Stigas en specialist paardenhouderij. ‘Jacqueline vertelde me dat de achterklep al dicht was geklapt, voordat het paard in de trailer was vastgezet. Voor het laden van paarden moet je voldoende tijd nemen, geduld hebben en goed communiceren met je collega. De een leidt het paard rustig naar binnen en zet het paard vast. Pas daarna plaatst de collega de stang achter het paard en kan de achterklep dicht. Even ‘snel snel’ gaat niet. Dat blijkt uit dit ongeval.’

Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Van Schanke: ‘Met rust, geduld en goede communicatie. Daarnaast adviseer ik veiligheidsschoenen voor als het toch mis gaat. Er zijn goede, lichte schoenen beschikbaar met bescherming van kunststof.’ ■

Een paard is een kuddedier. In de kudde heeft een paard een leider of is zelf de leider. Als begeleider, verzorger of ruiter moet u de leider zijn. Dit betekent duidelijk en consequent zijn in de omgang, want bij twijfel neemt het paard het initiatief over. In de arbocatalogus voor de paardenhouderij (www.agroarbo.nl – kies voor paardenhouderij) leest u er meer over.

December 2018

19


Tekst: Henk Dilling / Fotografie: Barbara Salem

Van Dierenpark Emmen naar Wildlands Adventure Zoo

EEN MOOI VERLEDEN EN EEN DUURZAME TOEKOMST Bij Wildlands Adventure Zoo Emmen staat duurzaamheid hoog op de agenda. Daarom kozen ze ervoor de pensioenen voor hun werknemers door BPL Pensioen te laten regelen.

‘Het spreekt ons aan dat BPL Pensioen duurzaamheid een warm hart toedraagt’

Na tachtig jaar midden in het centrum van Emmen te zijn gevestigd, verhuisde de dierentuin in 2016 naar de rand van het centrum. ‘We zaten in het centrum van Emmen, waar geen ruimte was voor onze nieuwe koers’, zegt persvoorlichter Hanneke Wijshake. ‘Op een nieuwe locatie, aan de rand van het centrum, hebben we ons nieuwe concept handen en voeten gegeven. Die ‘nieuwe koers’ uit zich niet alleen in een nieuwe locatie, maar ook in onze zorg voor het milieu, dieren en werknemers.’ 20

Oog voor de regionale economie Innovatie en duurzaamheid spelen een belangrijke rol. Wildlands is co2-neutraal. Energie, water, grondstoffen en afvalstoffen (waaronder dierenpoep) worden voor het grootste deel hergebruikt. Afvalwater wordt gezuiverd door middel van planten en bacteriën. Daarnaast wordt met de verwarming van de Rimbula kas (de grootste tropische kas van Europa) ook elektriciteit opgewekt en is het Zonnepaleis gebouwd met duurzame

Magazine VANCOLLAND


Hanneke Wijshake

leemstenen. Het leem kwam vrij toen in het centrum van Emmen de Hondsrugtunnel werd gebouwd. Het voedsel voor de dieren komt van Nederlandse boeren. ‘We halen het eten zoveel mogelijk uit de regio. Gras en takken bij boeren uit Emmen en omgeving. Groente bij groenteboeren uit Drenthe. Bij regionale bakkers halen we brood voor de olifanten. Dat doen we om de regionale economie te stimuleren, maar ook om de uitstoot van co2 beperkt te houden. Als je het verder weg haalt, dan moet je meer kilometers maken.’

Natuurgetrouwe verblijven

Goede arbeidsvoorwaarden

Het dierenwelzijn heeft alle aandacht. De plek waar de dieren leven, is zoveel mogelijk ingericht als hun natuurlijke leefomgeving. ‘We zorgen dat de dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen zodat onze gasten de dieren beleven zoals in de natuur’, zegt Hanneke Wijshake. ‘De bavianenarena is daar een mooi voorbeeld van. Die heeft de vorm van een theater. Zo kunnen de dieren behalve naar de gasten ook uitkijken over de savanne, zoals ze in de natuur ook kunnen doen.’

Duurzaamheid staat ook centraal voor de werknemers. Zo zijn er in de personeelskantine onder andere gezonde producten verkrijgbaar. Hanneke Wijshake: ‘Een mooi pensioen is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. BPL Pensioen is hét fonds voor de groene en agrarische sector. Daar voelen wij ons thuis. Wat ons ook aanspreekt is dat BPL Pensioen, net als wij, duurzaamheid een warm hart toedraagt.’ ■

VOORDELEN VAN PENSIOENOPBOUW BIJ BPL PENSIOEN VOORDELEN VOOR U ALS WERKGEVER:

VOORDELEN VOOR UW WERKNEMERS:

- Lage én stabiele premie - Wij informeren uw werknemers over hun pensioen - Weinig administratie - Een pensioenconsulent in uw regio die graag uw vragen beantwoordt en/of een presentatie geeft voor uw werknemers

- Hoogst mogelijke opbouw - Deskundige beantwoording van vragen: per mail, per telefoon of in een persoonlijk gesprek - Partnerpensioen voor de partner bij overlijden van uw werknemer - Tijdelijk extra partnerpensioen voor een partner jonger dan de AOW-leeftijd - Oók pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid - Opbouw over alle arbeidsgerelateerde uren, zoals overwerk - Pensioen standaard vanaf 68 jaar, maar ook al mogelijk vanaf 60 jaar

December 2018

21


Tekst: Gonny van der Vlis

VERGOEDING VOOR DE CURSUSSEN VAN UW WERKNEMERS U kunt van het fonds Colland Arbeidsmarkt een tegemoetkoming in de kosten van een cursus van een werknemer krijgen. Daarmee stimuleert het fonds het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dat is van belang voor de ontwikkeling van de werknemer én het bedrijf.

A

nderhalf jaar geleden werd de cursusgroepenregeling van het fonds Colland Arbeidsmarkt aangepast. De definities van ‘school’ en ‘cursus’ werden aangescherpt. Die aanpassing zorgde voor veel vragen aan de klantenservice. Logisch, u bent als werkgever niet dagelijks bezig met het aanvragen voor de cursusgroepenregeling.

Het is mogelijk dat een cursus waarvoor u eerder wel konden declareren, nu buiten de definitie valt. Dat kan een vervelende verrassing zijn. Wilt u gebruik maken van de cursusgroepenregeling, let dan goed op deze definitie. Onder een school verstaan wij een organisatie (rechtspersoon) die zich hoofdzakelijk richt op het geven van onderwijs. Adviestrajecten vallen hier bijvoorbeeld niet onder.

Declareren: hoe werkt dat? Er zijn ook veel vragen over het declareren. Ook daarin veranderde het een en ander. Met het ingaan van de AVG vragen we niet meer naar het Burgerservicenummer ter identificatie, maar het pensioennummer van uw werknemer. Wij gebruiken het pensioennummer om te beoordelen of er voor de betreffende werknemer premie wordt afgedragen en of de persoon gebruik kan maken van de regelingen. Om u te helpen bij het indienen van een declaratie maken we een filmpje. Alle stappen worden hierin rustig uitgelegd. Heeft u toch nog vragen? Mogelijk vindt u het antwoord bij de veelgestelde vragen die sinds kort op de website staan. Maar natuurlijk kunt u ook bellen met de klantenservice via telefoonnummer 0900 – 0401328 of stuur een e-mail naar info@colland-administratie.nl. Dan kijken zij met u mee. ■

Verzamel voordat u begint

indienen. Zorg dus dat u op tijd alle

Vervolgens geeft u aan in welke

de volgende informatie: uw

informatie hebt.

groep de gevolgde cursus volgens u valt en vult u alle gevraagde

werkgeversnummer, het

22

pensioennummer van de cursist

Op www.collandarbeidsmarkt.nl

informatie in. Zorg dat dit hetzelfde

en de factuur van de cursus. Op de

vindt u informatie over de

is als op de factuur. Daarna moet u

factuur moet de naam van de cursist

cursusgroepenregeling per sector.

de factuur toevoegen. Dat kan als

staan, de naam van de cursus, de

Onderaan deze informatie vindt u

pdf of als JPG. Heeft u een papieren

start- en einddatum van de cursus

de knop ‘declareren’. Log in met

factuur, dan kunt u deze inscannen

en de kosten. U moet de declaratie

uw account of, als uw deze nog niet

of fotograferen.

binnen twee maanden na de cursus

heeft, maak een nieuw account aan.

Magazine VANCOLLAND


Kort nieuws

ARBEIDSVRIENDELIJKE OPLOSSINGEN Arbeidsvriendelijke oplossingen kunnen werkzaamheden veiliger, gezonder en/of lichter maken. Op www.stigas.nl is een overzicht te vinden van arbeidsvriendelijke hulpmiddelen. Per oplossing is omschreven voor welke werkzaamheden u het kunt gebruiken, waarom het arbeidsvriendelijk is en wat eventueel aandachtspunten zijn. Wat kunt u bijvoorbeeld op onze website vinden: De bandenklem. Een tilhulpmiddel (voor twee personen) voor het klemmen en vervolgens verplaatsen van banden met een maximaal gewicht van 50 kg. Opmerking: Voor zwaardere banden dienen mechanische bandenklemmen te worden ingezet.

EEN VITAAL BEDRIJF WORDEN - HOE PAK JE DAT AAN? Vitale bedrijven hebben de toekomst! Hoe weet u of u al goed op weg bent? En hoe pakken andere bedrijven dat aan? Stigas heeft een nieuwe e-learning ontwikkeld voor werkenden met als doel kennis maken met het onderwerp vitaal en duurzaam werken. De e-learning staat vol tips en verhalen van bedrijven die al een eind op weg zijn. Met korte filmpjes over gezond werken, ontwikkeling en werkplezier bijvoorbeeld. Om u te inspireren, zodat u vervolgens zelf kunt beslissen wat bij uw bedrijf past.

Het Gordelbeveiligingssysteem (GBS). Op eenvoudige wijze toch de veiligheidsgordel dragen op de heftruck. Bij kantelen van de heftruck blijft de bestuurder binnen de kooiconstructie. Welke onderwerpen zijn er onlangs aan toegevoegd: • Hydraulische zijladders op een getrokken balenwagen voor het veilig vervoer van strobalen. • Klic app. Met de Klic app is het mogelijk om de gegevens uit een Klic melding direct beschikbaar te maken via de mobiele telefoon van de werknemer. In combinatie met de positiebepaling van de telefoon geeft dit een directe indicatie waar de kabels en leidingen in het gebied liggen en waar u zich bevindt ten opzichte van deze kabels en leidingen. • Radiografisch bestuurbare mobiele sloophamer. Deze is op afstand bedienbaar zodat degene die deze bedient geen last heeft van trillingen en afstand kan nemen van de gevarenzone. Benieuwd naar andere arbeidsvriendelijke oplossingen? Bekijk ze op www.stigas.nl.

https://vitalebedrijven.stigas.nl

December 2018

23


Kort nieuws

SAZAS VALT OPNIEUW SAZAS VALT OPNIEUW MEEST IN DE SMAAK BIJ MEEST IN DE SMAAK BIJ ZAKELIJKE KLANT ZAKELIJKE KLANT Verzuimverzekeraar Sazas is voor het tweede jaar op rij op de eerste plaats geĂŤindigd in het Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraar, specialist in verzuimoplossingen in de agrarische en groene sector en voor het MKB, bleef in de categorie inkomensverzekeringen met een 7,5 de concurrentie voor. Uit het onderzoek blijkt dat klanten van Sazas vooral te spreken zijn over de deskundigheid van de medewerkers (91%) en tevreden zijn met de geboden service (84%). Verder vindt de overgrote meerderheid (91%) dat hun vragen telefonisch goed worden afgehandeld en toonde de medewerker begrip voor de situatie van de klant. Begrijpelijkheid informatie Sazas kreeg ook hoge waardering voor de schriftelijke communicatie. Met name de begrijpelijkheid (92%) en overzichtelijkheid (90%) van de geboden informatie scoorden hoge ogen.

BLIJF OP DE HOOGTE Dit magazine is ook digitaal beschikbaar op www.colland.nl

Op de hoogte blijven van actualiteiten, wet- en regelgeving en ander belangrijk nieuws uit en over de sector? Dat kan via de Colland nieuwsbrief!

MELD U AAN OP WWW.COLLAND.NL Magazine VANCOLLAND